UHLOVODÍKY-ALKENY,ALKINY,ARENY
1. Spoj:
typ uhlovodíku
→
vazba mezi uhlíky
→
řetězec
alken
1. Ξ, zbytek −
lineární
alkin
= a – se pravid.střídá
cyklický
aren
1. =, zbytek –
2. Spoj:
typ uhlovodíku
→
obecný vzorec
alken
CnH2n+2
alkin
CnH2n
aren
CnH2n-2
3. Homologická řada alkenů začíná ....................(................................).
4. Homologická řada alkinů začíná .....................(................................).
5. Doplň tabulku:
Název
uhlovodíku
Strukturní
vzorec
Racionální
vzorec
Sumární vzorec
C6 H6
H2C = CH – CH3
butin
C5H10
naftalen
− CΞC−
6. Nakresli:
a) benzenové jádro oběma „zkratkami“:
b) naftalenové jádro oběma „zkratkami“:
7. Doplň tabulku:
Uhlovodík
eten
etin
benzen
naftalen
Důležitá vlastnost nebo užití
Download

Uhlovodíky - alkeny, alkiny, areny