DŘEVOSTAVBY
S P E C I A L PODZIM 2012
E L E K T R O N I C K Ý M A G A Z Í N O D Ř E V O S TAV B Á C H
V Y D ÁVÁ F I R M A AT R I U M
Vyberte si svou výjimečnou férovou akci.
ZDARMA
+
INDIVIDUÁLNÍ DŮM
2.
Dotované dřevostavby nejen pro mladé až 100.000,- Kč
až
E
T
DO AC
A
DŘ
Y
•
•N
100.000,-
3.
zvýhodnění až
300.000,- Kč
Unikátní difuzně otevřená konstrukce
ATRIUM DifuTech® IZO PLUS • U = 0,16 + kvalitní okna s izolačními trojskly
E V O S TAV B
Základní výše dotace pro rodinné
domy ATRIUM (individuální i
typové) činní až 80.000,- Kč podle
velikosti domu, plus DOTAČNÍ
BONUS pro MLADÉ RODINY až do
výše 20.000,- Kč
Akční domy ATRIUM PROFI za mimořádné ceny a navíc konstrukce
ATRIUM IZO PLUS • U = 0,16 + kvalitní okna s izolačními trojskly
ZDARMA
+
VARIANT PROFI 130
zvýhodnění až
300.000,- Kč
1.
Pouze do
2!
31. 12. 201
O detailní podmínky požádejte svého regionálního poradce firmy ATRIUM po celé České republice nebo navštivte jeden ze 3 stálých vzorových
domů společnosti ATRIUM v Průhonicích, Brně a Horažďovicích. Akce platí do 31. 12. 2012. Akční nabídky nelze kombinovat.
Dřevostavba s osmi poschodími
Bad Aibling,
Německo
Projekt osmipodlažní dřevostavby v Bad Aiblingu je součástí
přestavby a obnovy města, který vznikl v areálu bývalých amerických kasáren. V dlouhodobém časovém horizontu má toto město
ambici stát se „nulovým energetickým městem“ na základě
výroby energie udržitelným způsobem a jejím aktivním využíváním. Dosavadní stavby budou buď odstraněny, nebo přestavěny
tak, aby splňovaly nejnovější energetické standardy.
Na výstavbu této výškové stavby bylo použito dřevo jako hlavní
stavební materiál, jednak na stropní konstrukce a též na nosné
stěny. Jediné schodiště je realizované z betonových prefabrikátů,
protože se tak zvyšuje požární bezpečnost budovy.
Na prvních dvou podlažích jsou kancelářské prostory a na
zbývajících 6 jsou byty různých velikostí a dispozičních řešení.
V interiéru jsou přiznané dřevěné prvky stropů, z exteriéru je zase
použitý dřevěný obklad takřka na celém plášti budovy.
Energetické napájení budovy zabezpečuje elektrárna na dřevěné štěpky, která byla vybudovaná společně s objektem. Při tepelném požadavku jen 17,2 kWh/m2 tato stavba dosahuje skoro
standardu pasivního domu. Hlavní výhodou použitého stavebního systému je vysoká míra prefabrikace, což zaručuje vysokou
kvalitu provedení a velmi rychlou výstavbu. Jednotlivé stěnové
panely už měly osazená okna a hotové fasády, a tak celá realizace
probíhala 6 měsíců od dubna do září 2011.
Kancelářské prostory: 340 m2
Obytná plocha: 970 m2
Tato stavba je důkazem, že je možné stavět i výškové dřevostavby, že v budoucnosti má dřevo jako stavební materiál velkou
perspektivu vzhledem k jeho výhodám jako materiálu a zároveň
k výhodám technologie výstavby dřevostaveb.
Architekt: SCHANKULA, Architekten,
München www.schankula.com
TYPOVÝ nebo INDIVIDUÁLNÍ dům ve firmě ATRIUM nerozlišujeme!
dokážeme zaštítit, je návrh individuálního domu
prostřednictvím odborného poradce firmy ATRIUM, případně
doporučeným či vlastním architektem. I v tomto případě platí,
že cena rodinného domu ve stejném objemu a vybavení, bude
v cenové relaci typového domu. Neváhejte nás proto oslovit
se svými požadavky a přáními. Uděláme vše pro to, abychom
Vám vyhověli a vytvořili tak Váš vysněný rodinný dům.
ATRIUM - Domy nové generace, to jsou individuální dřevostavby!
ww.atrium.cz/fotogalerie/
www.domyexclusive.cz
Pokud ještě váháte, zda si vybrat z katalogové nabídky
rodinných domů, nebo jít cestou vlastního, osobitého a
individuálního rodinného domu přesně dle Vašich představ, tak
již nemusíte váhat. Ve firmě ATRIUM uspokojíme obě skupiny
klientů, a to bez cenového rozlišení mezi typovým a
individuálním domem.
Typové domy ve firmě ATRIUM slouží výhradně k inspiraci
budoucích stavebníků, kteří hledají své vysněné bydlení. Pokud
se vzhlédnete v některém z typových domů z naší nabídky,
s domem dále pracujeme a upravujeme tak, aby vyhovoval plně
Vašim představám a byl ideálně usazen na Váš pozemek. Veškeré
změny, nemající vliv na rozsah dodávky a vybavení, jsou
samozřejmě zdarma, bez cenového navýšení, v rámci originálního programu firmy ATRIUM ,,Cena domu All Inclusive“.
Stále rozšířenějším požadavkem a zároveň službou, kterou
DŮVĚŘUJ, ALE PROVĚŘUJ! Aneb, jak se nenapálit při výběru stavební firmy
Na českém stavebním trhu působí až neuvěřitelné
množství firem, které se zabývají výstavbou rodinných
domů tzv. ,,na klíč“. V poslední době, kdy celé stavebnictví neprožívá zrovna lehké období, je obor dřevostaveb
jedním z mála, který každým rokem roste. Tento zájem a
růst sebou přináší i negativní věc a tím je touha a vidina
rychlého zisku některých ,,podnikatelů“ ve stavebnictví.
V letošním roce skončilo v oboru několik firem a co je
varovnější, problémy se nevyhýbají ani velkým a zave-
• Zjistěte si počet zaměstnanců a jejich skladbu
(administrativní vs. dělnické profese), skladba by měla
být vždy vyvážená. Pozor na firmy, které zaměstnávají
větší množství právníků, obchodníků, apod., vůči
malému množství řemeslníků, projektantů, stavbyvedoucích, apod.
• Nechte si od zástupce firmy přesně vysvětlit proces
výstavby.
• Nevěřte tzv. ,,cenám od“.
Nechte si ukázat detailně standardní vybavení domu dle
cenové nabídky a další služby
spojené s výstavbou, které jsou
v ceně, anebo naopak nejsou v
ceně. Předejdete překvapením
a nečekanému navyšování
ceny.
• Nechte si vysvětlit smlouvu a
pozorně ji přečtěte. Smlouva
musí být vyvážená a jasná i pro
laika, se všemi detaily, které
Vám byly slíbeny.
deným firmám. Jedna z větších firem musela ukončit svou
činnost v červenci 2012 a mnoho klientů tak přišlo o
nemalé finanční prostředky. Stačilo relativně málo –
prověřit si historii i současnost stavební firmy ze snadno
dostupných nezávislých zdrojů. Jelikož se na nás tito
nešťastní stavebníci obraceli jak v minulosti, kdy ,,padly“
jiné stavební firmy, tak i nyní, v případě aktuálního krachu
větší stavební firmy, přinášíme proto několik rad a tipů, jak
špatnému a fatálnímu celoživotnímu rozhodnutí předejít.
Několik bodů, které Vám pomohou prověřit stabilitu a
solidnost stavební firmy:
• Nechte si předložit platné certifikace stavebního
systému (pokud má firma pronajaté certifikace, dotažte
se pravého vlastníka stavebního systému).
• Nechte si předložit aktuální potvrzení o bezdlužnosti
firmy vůči státní správě a to: finančnímu úřadu, české
správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně.
• Zamyslete se nad pravdivostí
článků v novinách a časopisech
s označením ,,komerční prezentace“. Nepodléhejte nápadně
lákavé
reklamě.
Dva
srovnatelné domy od dvou různých firem, nemohou mít
ve stejné kvalitě a vybavení o 50 % rozdílnou cenu.
• Sledujte historii firmy, např. na internetu, v médiích, zda
pracuje na vývoji, investuje do modernizace a zázemí jak
pro klienty, tak pro výrobu.
ATRIUM GARANTUJE:
• platné certifikáty stavebního systému ATRIUM, nejen pro ČR
(www.atrium.cz)
• garanci ceny 18 měsíců, jasné nabídky a férové smlouvy
• dlouhodobý vývoj a garance v délce 30 let za vlastní konstrukční
systém
• možnost návštěvy výrobních závodů, vzorových domů a staveb
po celé ČR
• profesionální a při tom lidské jednání zaměstnanců a
spolupracovníků, včetně vedení firmy
• průběžné proškolování zaměstnanců a spolupracovníků
na všech úrovních
• Nechte si předložit (nebo sami vyhledejte na internetu
v obchodním rejstříku) auditované účetní uzávěrky
za několik let zpětně. Všímejte si, zda je firma v zisku a jak
má rozloženo hospodaření.
• certifikaci ,,Značka kvality“ v rámci Asociace dodavatelů montovaných domů (www.admd.cz)
• Navštivte sídlo firmy a seznamte se s majitelem, či
jednatelem firmy.
• AA rating 2012 – vynikající stupeň – jsme stabilní a ekonomicky
zdravou stavební firmou
• Navštivte výrobní závody firmy, vzorové domy,
rozestavěné domy na pozemcích. Při pochybách promluvte s několika bydlícími zákazníky o zkušenostech
s realizací, servisem, reklamací, apod.
• certifikaci o shodě systému managementu jakosti podle normy
EN ISO 9001:2008
• Zjistěte si aktuální množství zakázek, které firma plánuje,
pokud je firma zdravá a kvalitní, plánuje několik měsíců
předem a má tedy zajištěné zakázky.
• certifikaci KVALITNÍ
od zákazníků
FIRMA
na
základě
zpětné
vazby
• výrobní proces dozorován renomovanými zkušebnami TZÚZ
Praha a LGA Nürnberg
• aktuální potvrzení bezdlužnosti (FÚ, ČSSZ, ZP)
• historii ekonomických výsledků na www.justice.cz
• zkušenosti od roku 1993 a téměř 1000 realizovaných domů
v České republice a EU
Jak se Vám bydlí?
Především kvalita, jíž odpovídala i přijatelná cena.
Atrium mělo již v roce 2007 výbornou pověst a stále si
ji drží. S manželem jsme se do budoucna chtěli vyvarovat reklamacím, urgencím, neprofesionálnímu
jednání a jiným nepříjemnostem, které se často dějí
v jiných firmách. Navštívili jsme rovněž několik
rodin, které si nechaly postavit dům od Atria a dle
jejich reakcí, kdy byly nad míru spokojeny, jsme se
definitivně rozhodli.
Jak naplnil dům vaše očekávání?
V domě bydlíme 5 let a jsme velice spokojeni. Jdeme
ve šlépějích těch před námi. Nejraději mám tu vůni dřeva,
která mne přivítá, když se vracím domů. Také tu vládne
příjemné klima v letních i zimních měsících a je tu útulno.
Reklamace byly minimální a pokud se nějaké naskytly, byly
vyřízeny během 2 dnů.
Ptáme se paní Gabriely, která má montovanou dřevostavbu
u Prahy od firmy ATRIUM.
Proč jste si vybrali dřevostavbu?
Dřevostavba vyhrála z několika důvodů. Byla to rychlost
výstavby, ekologický proces při výrobě, výroba rodinných
domu z obnovitelných zdrojů ze dřeva z ČR, reference
od přátel a rodiny a pak také díky dlouhodobější pracovní
příležitosti ve stavebním centru EDEN 3000, stálé výstavě
rodinných domů, kde jsem měla možnost se seznámit
se všemi možnými druhy konstrukcí rodinných domů a
konkurenčními firmami.
Pokud byste příště stavěli, zvolili byste opět dřevostavbu?
Proč?
Jednou budu stavět někde daleko od města, v klidu,
v přírodě a bude to opět dřevostavba. Bude to zcela
soběstačný, energeticky úsporný dům a vím, že v něm budu
opět šťastná, jako jsem v domě od Atria, jen ta fasáda bude
mít neutrální barvu.
Děkuji za rozhovor!
Věra Doubková - ATRIUM
Vybírali jste mezi typovými a individuálními projekty
rodinných domů?
Výběr proběhl dle internetové nabídky G-servisu. Šlo tedy
o individuální dům, který jsme “napasovali” na typový projekt.
Co rozhodovalo při výběru dodavatele vašeho domu?
Netradiční dřevěný altán
Altán byl navržen
tak, aby měl jednoduchý
generativní
tvar, kruh, a aby
umožňoval výhledy
všemi směry do
okolní krajiny. Charakteristická je světelná
šachta
uprostřed,
vnitřní
uspořádání
konsekventně je dle
pozice slunce během
dne v jeho cestě od východu na západ.
Na západní vstupní straně má objem stavby nižší strop
(noc/spaní), odtud pokračuje sociální a pracovní zóna
ve východní části stavby. Nejprostornější část altánu je na jižní
straně otevřené vzhůru k nebi. Fasáda - kromě toho, že je
příčkou mezi vnějškem a vnitřkem - je také funkční a získává
novou dimenzi. Její formu inspirovaly sušáky na alsaských
planinách, které se užívají k sušení a skladování kukuřice. Uschlé
klasy vyplňují dřevěnou konstrukci, vnější nerezové tkaniny
tvarují stěny a takto utvořená fasáda funguje jako izolace a
ochrana.
Protože obytná jednotka se mění podle ročních období, vnější
vzezření budovy znejasňuje bezprostřední čtení objektu, altán
takřka mizí.
Patio uprostřed stavby odráží
touhu vpustit přírodu do domu.
Nábytek je pouze jediným
vestavěným blokem rozvíjejícím
se kolem celého domu, integrujícím všechny funkce během dne
potřebné. V patiu jsou zasazeny
místní druhy rostlin; stavba je
metaforou krajiny oblasti Ried
v Alsasku.
projekt: Tourner autour du Ried (Otáčení kolem Riedu)
místo: Muttersholtz, Francie
autor: St. André Lang Architectes
realizace: květem 2012
plocha: 20 m2
Zdroj: www.stavbaweb.cz
Roubené polygonální stodoly v muzeích v přírodě
Roubené polygonální (víceboké) stodoly tvoří významný
typ hospodářských budov stavěných u zemědělských usedlostí. Byly stavěny zpravidla ze dřeva srubovou konstrukcí,
do současné doby se ovšem tento typ stodol budovaný
z jiného materiálu v terénu nedochoval.
Stodola z Podolí u Vojkova v MVS Vysoký Chlumec, foto R. Abušinov, Hornické
muzeum Příbram
Polygonální stodola z roku 1680 přenesena ze Sádku u Poličky do expozice muzea v
přírodě na Veselém Kopci (okres Chrudim), z archivu SLS Vysočina
Stěny polygonálních stodol byly většinou nízké, většinou je
tvořilo jen pět nebo šest trámů, stodoly měly výrazně
navýšený vjezd a většinou vysokou doškovou střechu. Vykazovaly půdorys o mlatu a dvou pernách. Tyto stodoly byly
osmi- či desetiboké, v některých oblastech se však dochovaly
až čtrnáctiboké stodoly. Z větší části stály většinou ve dvoře
usedlosti, kterou uzavíraly nebo byly situovány samostatně
mimo usedlost. Nejstarší polygonální stodoly se dochovaly
přenesena nejstarší dochovaná roubená polygonální
(desetiboká) stodola z Durdic (okres Benešov) datovaná rokem
1648 a dále stejný typ stodoly z obce Želejovice od usedlosti
čp. 3 (okres Jičín), která je datována rokem 1660. V roce 2011
byla stavebně dokončena v Muzeu vesnických staveb
středního Povltaví ve Vysokém Chlumci u Sedlčan víceboká
Stodola z Podolí u Vojkova v MVS Vysoký Chlumec, foto R. Abušinov, Hornické
muzeum Příbram
roubená stodola datovaná dendrochronologicky rokem 1662,
která byla přenesena od usedlosti čp. 8 z Podolí u Vojkova
(okres Benešov). Další víceboká (čtrnáctiboká) roubená
stodola byla přenesena ze Sádku u Poličky (okres Svitavy), byla
postavena v roce 1680, o čemž svědčí datace na jednom z
trámů krovu. Stodola je doplněna starým žentourem z obce
Herálec. V muzeích v přírodě slouží roubené polygonální
stodoly především k uložení velkých zemědělských strojů, dále
dřevěných vozů a saní. Ve středních Čechách se dosud dochovalo v terénu již jen několik vícebokých roubených stodol,
které jsou chráněné památkovou péčí – Martinice u Votic,
Veletín u Sedlce – Prčice (okres Benešov) a Ohrobec u Jílového
u Prahy (okres Praha – západ).
Polygonální stodola z roku 1680 přenesena ze Sádku u Poličky do expozice muzea v
přírodě na Veselém Kopci (okres Chrudim), z archivu SLS Vysočina
v českých zemích ze 17. století, rozšíření je možné klást do
16. století, zřejmě s rozvojem zemědělství. Jedna z nejstarších
roubených polygonálních stodol byla zachycena výzkumem
Emanuela Baláše v 50. letech 20. století v obci Chotěnov (okres
Svitavy) u usedlosti čp. 4 s letopočtem 1571 (byla desetiboká).
Geneze polygonálních stodol není zcela jasná a byla ovlivněna
řadou faktorů – využitím kratších trámů, lepším způsobem
větrání uloženého obilí k mlácení a potažmo vymlácené slámy,
zvětšením skladovací plochy. Z regionů, kde se tento typ
stodol nejvíce uplatnil jmenujme například Voticko, Podblanicko, Táborsko, Pardubicko a Královéhradecko.
Některé z velmi cenných roubených polygonálních stodol
byly na svém původním místě ohroženy, a proto byly hlavně
v průběhu 70. let 20. století přenášeny do muzeí lidové architektury v přírodě. Do Muzea lidových staveb v Kouřimi byla
Lubomír Procházka
Hornické muzeum Příbram - Muzeum vesnických staveb
středního Povltabí Vysoký Chlumec
Polygonální stodola z roku 1680 přenesena ze Sádku u Poličky do expozice muzea v
přírodě na Veselém Kopci (okres Chrudim), z archivu SLS Vysočina
Máte zájem o prohlídku dřevostavby?
Datum zahájení montáže
Typ a velikost domu
Okres stavby
3. 9. 2012
VELA PROFI 101
Břeclav
5. 9. 2012
individuální RD 162
Kladno
10. 9. 2012
LYRA PROFI 110
Praha - západ
12. 9. 2012
VELA PROFI 91
Strakonice
17. 9. 2012
individuální RD 218
Olomouc
19. 9. 2012
NOVA PROFI 89
Tábor
24. 9. 2012
PERSEUS 120
Kladno
3. 10. 2012
NOVA PROFI 101
Beroun
8. 10. 2012
individuální RD 69
Tachov
10. 10. 2012
TERRA 187
Žďár nad Sázavou
15. 10. 2012
VELA PROFI 96
Frýdek Místek
Informujte se u svého regionální poradce ATRIUM na možnost prohlídky vybrané dřevostavby
nebo si sjednejte prohlídku na obchodním oddělení firmy ATRIUM, tel.: 376 512 087, e-mail:
[email protected]
Zveme Vás na montáž dřevostavby ve Vašem regionu. Přijďte se přesvědčit o špičkové kvalitě dřevostaveb
ATRIUM na vlastní oči.
Datum zahájení montáže*
Typ a velikost domu
Okres stavby
22. 10. 2012
SATURN 177
Praha - západ
24. 10. 2012
NOVA PROFI 101
Frýdek Místek
29. 10. 2012
NOVA PROFI 98
Klatovy
31. 10. 2012
VARIANT PROFI 132
Praha - západ
VARIO PROFI 73 +
Brno - venkov
12. 11. 2012
LYRA PROFI 110
Český Krumlov
19. 11. 2012
VELA PROFI 96
Pardubice
26. 11. 2012
NOVA PROFI 89
Cheb
28. 11. 2012
VELA PROFI 96
Brno - venkov
3. 12. 2012
VARIO PROFI 123
Hodonín
10. 12. 2012
VARIO PROFI 73
Prostějov
17. 12. 2012
VARIANT PROFI 130
Brno - venkov
5. 11. 2012
Katalog rodinných domů ZDARMA !
 376 512 087,  [email protected]
* Termín zahájení montáže se může měnit! Aktuální termíny sledujte na http://www.atrium.cz/akcni-nabidka/prave-stavime/
Zveme Vás k prohlídce dokončovaných rodinných domů. Přijďte si prohlédnout na vlastní oči, jak vypadá
standardní kvalita firmy ATRIUM.
Vzorové domy ATRIUM • Srdečně Vás zveme k návštěvě
Vzorový dům Galaxy postavený v roce 1995
v Horažďovicích. Součástí prohlídky je
NO
E
vzorkovna standardních materiálů.
Ř
V
E
OT
-18
0
Adresa:
1
Ě
DENN
ATRIUM, s.r.o.
Lipová 1000, 341 01 Horažďovice
tel.: 376 512 087 / e-mail: [email protected]
www.atrium.cz
Vzorový dům TERRA stojí v Národním stavebním centru
vzorových domů EDEN 3000 v Brně u BVV. Byl
NO
realizován v roce 2001.
E
Ř
V
E
OT
Adresa:
0-18
1
Ě
N
ATRIUM, s.r.o. EDEN 3000 - dům 13
DEN
Bauerova 10, 603 00 Brno
tel.: 541 159 472 / e-mail: [email protected]
www.vzorovydumbrno.cz
Vzorový dům TENDENCE je moderní dřevostavba
v Průhonicích u Prahy. Dům byl postaven v roce 2006 a je
vybaven mnoha moderními technologiemi (např.
rekuperace, solární systém, inteligentní
NO
E
Ř
V
E
elektroinstalace).
OT
0-18
1
Ě
Adresa:
N
DEN
ATRIUM, s.r.o.
Kunratická 904, 252 43 Průhonice
tel.: 261 090 105 / e-mail: [email protected]
www.vzorovydumpraha.cz
Výrobní závody ATRIUM - Horažďovice
Firma ATRIUM ročně zrelizuje
80 - 100 rodinných domů v
nadstandardní kvalitě.
Domy jsou vyráběny ve dvou
vlastních závodech
vybavenými moderními
technologiemi.
Montážní stoly pro stropní panely
Montážní stoly pro obvodové stěny
ATRIUM nabízí, po předchozí
domluvě, možnost
individuální návštěvy
výrobních závodů.
Dostupnost výrobních
závodů:
Praha › Horažďovice - 130 km
Brno › Horažďovice - 250 km
Plzeň › Horažďovice - 55 km
Příprava krovových konstrukcí
Naložený kamion s hotovými stěnami
Prohlídku si můžete
domluvit u svého
regionálního poradce nebo
na [email protected]
Výběr z našich nejnovějších realizací
VARIANT PROFI 130
INDIVIDUÁLNÍ RD 181
INDIVIDUÁLNÍ RD 133
INDIVIDUÁLNÍ RD 126
INDIVIDUÁLNÍ RD 94
NOVA 128 s úpravami
INDIVIDUÁLNÍ RD 125
INDIVIDUÁLNÍ RD 310
Elektronický magazín o dřevostavbách, který vydává společnost ATRIUM, s.r.o. jako informační materiál pro potřeby zákazníků a veřejnosti.
Názory, připomínky, náměty přijímáme na adrese: ATRIUM, s.r.o. /obchodní oddělení/ Lipová 1000/ 341 01 Horažďovice / tel.: 376 512 087 /
e-mail: [email protected] / www.atrium.cz / www.domyexclusive.cz
Download

D Ř E V O S T A V B Y S P E C I A L