STAVBA | ROZHOVOR
Jistota
kvalita
serióznost
Těmito třemi slovy charakterizuje společnost Atrium, s.r.o. Ing. Oldřich Šebek, její spolumajitel
a jednatel. Atrium patří mezi nejsilnější společnosti na trhu dřevostaveb, za roky své působnosti
realizovala přes 800 rodinných domů. Jak se v nabídce profiluje a jaký je její recept na úspěch
v dnešní době sužované ekonomickou krizí? Přečtěte si rozhovor...
Text: Ondřej Krejčí
Foto: Atrium
Můžete na úvod přiblížit historii společnosti Atrium, jaké její začátky
vlastně byly?
Společnost Atrium byla založena v roce 1993 čtyřmi soukromými
osobami. Začátky byly samozřejmě velmi těžké, protože společnost
nedisponovala potřebnými finančními prostředky, nicméně se nám
podařilo získat úvěr, který jsme použili na pořízení základního výrobního vybavení. Pronajali jsme si ve Velkém Boru u Horažďovic halu
a začali jsme vyrábět první Atrium dřevostavby. V té době šla veškerá
naše produkce do zahraničí. Po dvou letech působení na zahraničních trzích se stala společnost Atrium součástí koncernu ExNorm.
Tímto okamžikem jsme získali daleko lepší přístup k novým technologiím, řešení konstrukčních detailů. Po vyhlášení konkurzu firmy
ExNorm v roce 2002 došlo ke změnám vlastnických poměrů, které
jsou platné dodnes. Majoritním vlastníkem je vážená bavorská rodinná společnost Isartaler Holzhaus z Holzkirchenu u Mnichova, zbylý
podíl vlastní tři společníci, včetně mě.
80 DŮM&ZAHRADA
Společnost Atrium se tedy může opřít o zázemí stabilní společnosti...
Nepochybně. Navíc majoritní vlastník chová k českému managmentu
velkou důvěru, vztahy fungují korektně, spolehlivě, přátelsky. To je
v dnešní době rozhodně významná deviza.
V době vzniku vaší společnosti nebylo zastoupení dřevostaveb na trhu
rozhodně tak silné jako dnes, panovala řada předsudků, situace se ale
za dvě desetiletí velmi změnila...
Samozřejmě, že změnila, a to velmi razantně. Předrevoluční doba
nezanechala v myslích veřejnosti nijak příznivý odkaz, co se dřevostaveb týče, oproti zahraniční produkci byly tyto domy prováděny
na nižší úrovni, používaly se navíc výrobky obsahující azbest nebo
formaldehyd. Nedůvěra lidí v tuto technologii byla logická, po revoluci se ale změnily možnosti tuzemských dodavatelů, lidé navíc začali
cestovat, sledovat zahraniční trhy, navštěvovat státy, kde výstavba
dřevostaveb převažuje. Mohli tak na vlastní kůži zjistit, že dřevostav-
FOTO TOMÁŠ ŽELEZNÝ
inG. oLDŘiCH ŠeBeK (1965)
jednatel a společník firmy Atrium, s.r.o.
www.dumazahrada.cz
81
STAVBA | ROZHOVOR
Rodinný dům
Variant Profi 130
by poskytují příjemné bydlení a nabízejí řadu výhod oproti konkurenčním technologiím.
Předsudky tedy opadly?
Nepochybně, troufnu si říci, že předsudky vůči dřevostavbám již dnes
prakticky neexistují. Jsou už věcí spíše nejzatvrzelejších propagátorů jiných systémů. Přehnaný konzervatismus a předsudky ještě stále
přetrvávají také v požárních předpisech. U nás můžeme stavět domy
na bázi dřeva jen do dvanácti metrů výšky, přitom ve Švýcarsku a Německu se
staví domy o sedmi patrech, ve Velké
Británii stojí devítipatrová dřevostavba...
Jaké procento zastoupení mají vůbec dřevostavby v České republice?
Uznané statistiky stále neexistují, myslím, že by měl Český statistický úřad podrobněji sledovat podíly jiných než klasických technologií
na trhu, zejména však dřevostaveb. Podle odhadů je totiž podíl dřevostaveb v bytové výstavbě kolem 8–10 %.
Předpokládám, že každým rokem toto číslo roste...
Ano a určitě tomu bude tak i nadále, lidé si více uvědomují kvalitu
domů na bázi dřeva, poskytují jim i významné úspory, což je ve spojení se
zpřísňujícími se předpisy v oblasti užívání energií opravdu silný argument.
„Zákazník vkládá do firmy
své investice nejen
po dobu výstavby domu,
ale i po dobu záruční
a zejména pozáruční.“
Jak je na tom Česká republika v objemu
výstavby dřevostaveb v porovnání s jinými
zeměmi?
Rozdíl jsem již uvedl v posuzování požární odolnosti staveb, která je u nás až
nesmyslně přísná. Co se týče porovnání
obecného, musím uznat, že zejména v německy mluvících zemích
– Rakousku, Švýcarsku, Německu – jsou v dřevostavbách o krok
před námi. Je to ale také dáno ekonomickou situací obyvatelstva,
zákazníci v těchto zemích jsou ochotní snadněji finančně akceptovat technický rozvoj spojený s uplatňováním nových materiálů
a technologií.
82 DŮM&ZAHRADA
Jak se vy sám díváte právě na tyto
předpisy – energetickou směrnici, zákon
o hospodaření energií... Zaznívají hlasy,
že tyto předpisy jsou až přehnaně přísné...
Přísné možná z našeho pohledu a pohledu finanční akceptace trhu, ale stačí se podívat k našim sousedům na západ. Jako my se tam nikdo
nad adekvátností těchto předpisů nepozastavuje. Nízkoenergetický
dům je povinností, pasivní standardem, většina domů směřuje k nulovému standardu a když se budeme bavit o budoucnosti, hodně
se v odborných kruzích mluví již o plusových domech. Myslím, že
v tomhle je náš stát trochu pozadu. Vysoká produkce CO2 je při
individuální rodinný dům 169
„nA ZáPAD OD náS JSOu JAKO
BuDOucnOST VníMány DOMy
AKTiVní, BRániT Se PROTO
DOMŮM PASiVníM či nulOVýM
By BylO ZPáTečnicKé.“
provozu staveb nezpochybnitelná a chceme-li ji snížit, musíme
na tato pravidla přistoupit. Bránit se proto domům pasivním či
nulovým by bylo zpátečnické.
individuální rodinný dům 126
Proč by se vlastně stavebník měl rozhodnout pro dřevostavbu?
Protože nebyl vynalezen lepší konstrukční materiál, než je právě
dřevo, ani nebyl vynalezen lepší konstrukční systém než ten, který
dřevo využívá. Mám tím na mysli vlastnosti pevnostní, pružnostní,
ekologické a ekonomické. Dřevo je pro člověka materiálem přirozeným, řekl bych až osobním. Dřevostavby vynikají perfektními tepelnětechnickými parametry, mají dlouhou životnost a oproti jiným
konstrukčním systémům je jejich výstavba podstatně rychlejší.
Jak vlastně probíhá výroba konstrukčních dílců dřevostaveb Atrium?
Jednotlivé díly se připravují podle podrobné a přesné výrobní dokumentace. Začíná se sestavením nosného rámu na speciálních
výrobních stolech vybavených hydraulikou. Tento princip zaručuje
pravoúhlost a přesnost dílců. Na dalších stolech se provádí následné opláštění zbylých částí konstrukce včetně provedení instalační
předstěny a dalších funkčních vrstev opláštění, jako je instalace minerální vaty, nebo fasádních dřevovláknitých desek. Po této fázi se
panel dopraví jeřábem na další pracoviště, kde jsou do něj osazena
okna, vnější parapety a provádí se hrubá omítka. Dokončený dílec
je pak připravený k expedici na stavbu, kde probíhá osazení a smontování jednotlivých kusů konstrukce.
individuální rodinný dům 114
A délka výstavby je přibližně jaká?
Naše firma na rozdíl od některých konkurenčních firem nedělá dům
pouze suchými procesy, ale hrubé podlahové konstrukce tvoří i betonové potěry. Výstavba samotná trvá kolem třech až čtyř měsíců
v kompletní variantě k nastěhování.
Proč jste se pro kombinované konstrukce rozhodli?
Protože poskytují zákazníkům maximální možnou míru komfortu,
lépe akusticky izolují, je vyřešena protipožární ochrana a tak dále.
Časová nevýhoda je opravdu zanedbatelná, vyzrání betonu je otázkou třech až čtyř týdnů, což je v porovnání s délkou životnosti
stavby úsměvné.
individuální rodinný dům 235
stěny dřevostaveb Atrium využívají difuzně otevřenou skladbu
Difutech®, proč jste zvolili právě tento princip konstrukce?
Na začátek bych chtěl zdůraznit, že i difuzně uzavřené konstrukce dokáží zákazníkovi poskytnout kvalitní bydlení, samozřejmě
za předpokladu, že jsou produkovány profesionálními firmami se
zkušenostmi. Nicméně – slogan společnosti Atrium zní Domy nové
generace a konstrukce DifuTech® tento slogan přesně naplňuje.
www.dumazahrada.cz
83
STAVBA | ROZHOVOR
Atrium chce zákazníkům nabízet to nejlepší, to, co je v zahraničí
výbornou a uznávanou alternativou. Z finančního hlediska je tento
způsob výstavby náročnější, ale vše je vynahrazeno pozitivními vlastnostmi konstrukce, za kterými si pevně stojíme.
Není to v dnešní době trochu risk vydat se cestou dražších konstrukcí?
Rodinný dům není investice na pár let, pro většinu lidí je stavba domu
životním rozhodnutím. Věříme, že se rozhodně vyplatí zvolit nejlepší konstrukční systém, navíc rozdíly v nákladech nejsou markantní.
Jsem hrdý na mnoho našich zákazníků, kteří se pro tuto konstrukci
rozhodli i za cenu úspor v jiné části rozpočtu. Odměnou jim je mimořádně kvalitní bydlení.
Jaké jsou konkrétní výhody systému DifuTech®?
Difuzně otevřený systém DifuTech® nabízí optimální vnitřní klima,
a to nejen v zimním, ale rovněž i v letním období. Díky použití dřevovláknitých desek, které mají vysokou tepelněakumulační schopnost,
nedochází v letních měsících k přehřívání interiéru a v zimních měsících tento materiál výborně tepelně izoluje. Mimo největší argument,
kterým je difuzní otevřenost, je velkým bonusem i velmi dobrá akustickyizolační schopnost.
Vaše domy mohou být vybaveny systémem Inventer, o co se jedná?
Je to systém větrání s rekuperací, který doporučujeme osazovat do každého
rodinného domu stavěného naší firmou, tedy za předpokladu, že se zde
neplánuje jiný systém větrání s rekuperací. Větrání a ventilace vzduchu je
v dnešní době jednou z nejdůležitějších podmínek pro kvalitní a úsporné
bydlení. Neustálá náhrada interiérového vzduchu špatné kvality vzduchem
čerstvým z exteriéru je klíčovým předpokladem pro zdravý život.
ATRIUM, s.r.o.
Firma ATRIUM se zabývá výrobou a realizací montovaných
nízkoenergetických domů na bázi dřeva. Byla založena v roce 1993 a dnes
patří mezi přední dodavatele montovaných nízkoenergetických a pasivních
dřevostaveb v České republice, od roku 2004 také na Slovensku. Za tu dobu
realizovala přes 800 rodinných domů. Společnost nabízí typové projekty
(podkrovní domy i bungalovy), které lze přizpůsobit přání zákazníka,
realizuje ale rovněž individuální projekty stavebníka. Konstrukce rodinných
domů ATRIUM využívá difuzně otevřené obvodové stěny DifuTech®, domy
je možné realizovat v různých fázích rozestavěnosti. Společnost ATRIUM je
členem Asociace dodavatelů montovaných domů, v roce 2011 mimo jiné
získala prestižní certifikát Kvalitní firma, který je potvrzením vysoké úrovně
spokojenosti zákazníků při realizaci služeb. Firma vlastní tři vzorové domy
– dům Tendence v Průhonicích u Prahy, dům Terra v Brně a vzorový dům
Galaxy v Horažďovicích, v plánu je výstavba dalšího domu v Plzni.
Více na www.atrium.cz, www.domyexclusive.cz
managment firmy uvážlivě nakládá se svým majetkem a řídí produktivitu zaměstnanců. Naše společnost obdržela ocenění ČEKIA Stability
Award, hodnocení AA – vynikající. Pro zákazníka to znamená jistotu
v tom, že obdrží dům po technické stránce profesionálně zpracovaný
a ověřený, od firmy, které záleží na spokojenosti zákazníků. Firmy,
která je úspěšná i v době nepříznivé pro
stavebnictví obecně. Zákazník totiž vkládá
do firmy své investice nejen po dobu výstavby samotné, ale i po dobu záruční a zejména pozáruční.
„Profilujeme se
jako firma vnímající
individuální potřeby
stavebníků, proto u nás
vzrůstá výstavba podle
individuálních projektů
a výstavba konstrukčně
náročnějších domů.“
V souvislosti s dřevostavbami se často
používá termín certifikovaný výrobek,
můžete jej prosím přiblížit?
Certifikovaný výrobek je takový, jehož vlastnosti jsou komplexně
ověřeny nezávislou a certifikovanou zkušebnou.
Atrium má řadu atestů kvality…
Je jich opravdu hodně, firma Atrium vlastní certifikace od několika
českých zkušeben, například technickou certifikaci TZÚS Praha –
certifikace konstrukčního systému a výrobků, dále certifikaci vazníků VVÚD Praha, certifikaci DNK podle Dokumentu národní kvality,
která certifikovala i montáž, nebo certifikaci CQS dle ISO 9001:2009.
Dále několik zahraničních certifikací: TSÚS Zvolen, LGA Norimberk
a tak dále, tím bych čtenáře neunavoval.
Čeho si nesmírně vážíme je certifikace Kvalitní firma. V té je firma
hodnocena svými zákazníky a v loňském roce jsme dosáhli opravdu
neuvěřitelného výsledku. Naši klienti nás ocenili průměrnou známkou 1,16! Nyní jsme obdrželi také ocenění pro managment naší společnosti – Certifikát Efectivity excelentní – udělen nám byl za to, že
84 DŮM&ZAHRADA
Pokud se bavíme o zárukách, jaké společnost
Atrium poskytuje?
Například na nosnou konstrukci domu je
to 30 let.
Jste také členem Asociace dodavatelů
montovaných domů (ADMD), přibližte prosím
její cíle.
ADMD je sdružení firem, které chtějí, aby
se trh s dřevostavbami řekněme kultivoval.
Sice se jedná o konkurenční společnosti, ale všechny mají stejný cíl:
poskytnout zákazníkovi maximální kvalitu bydlení. Proto vzniklo sdružení a využití síly tohoto spojení k osvětě nejen mezi laickou veřejností.
Disponuje společnost Atrium vzorovými domy?
Ano, bez nich asi žádná větší profesionální firma nemůže fungovat.
Máme vzorové domy v Brně, Průhonicích u Prahy a také náš nejstarší vzorový v Horažďovicích, který slouží bezproblémově již od roku
1995. V současné době připravujeme výstavbu nového vzorového
domu v Plzni.
Při pohledu na vaši nabídku můžeme zaznamenat poměrně rozličné
architektonické ztvárnění domů, jaké stavby dnes klienti preferují, ať už
z hlediska architektonického nebo z pohledu velikosti...
Poptávka je odvislá od koupěschopnosti obyvatelstva, proto nyní převažují domy menší, levnější, zejména bungalovy. Profilujeme se však
Montáž
rodinného domu
Rodinný dům Bella 139
Výroba konstrukčních
dílů domů Atrium
jako firma vnímající individuální potřeby stavebníků, proto u nás
vzrůstá výstavba podle individuálních projektů a výstavba konstrukčně náročnějších domů.
Do jaké míry je klient limitován konstrukčním systémem při tvorbě
dispozičního řešení domu? Respektive co je při návrhu dřevostavby
vlastně limitem?
V podstatě jen ekonomické možnosti klienta. Nevytváříme sami pro
sebe nebo naše zákazníky žádné technické bariéry, samozřejmě v mezích současných možností. Při stavbě dřevostavby platí, že jde v podstatě všechno, musíme jen najít takové konstrukční řešení, které je
nejen po stránce finanční pro klienta akceptovatelné a efektivní. Je
to přesně v duchu naší společnosti, chceme dát klientovi to nejlepší,
proto ke každému přistupujeme maximálně individuálně. Nabídku typových domů máme, ale klientskými úpravami a požadavky se z nich
stávají originály.
Když si klient přeje vysloveně individuální projekt, snažíte se jej spíše
přesvědčit k úpravě vašeho typového projektu nebo přijmete jeho zadání?
Určitě jej do ničeho netlačíme, jsme připraveni pracovat i se zcela
individuálními přáními a projekty.
Není u individuálních domů někdy problém například se statikou?
Vůbec ne, na každý dům je prováděn individuální statický výpočet,
vždy se snažíme nalézt adekvátní řešení konstrukčního detailu.
navíc uvědomují kvalitu profesionálně odvedené práce. Většina rodinných domů je tedy dodávána na klíč. V poslední době jsme ale
dodali i několik hrubých staveb, kdy je dům uzavřený, chráněný před
povětrností, zvenku kompletně dokončený. Další práce si pak klient
koriguje sám. Je to ale spíše z důvodu rozkladu finančních prostředků. Klienti si uvědomují, že je lepší raději počkat s dokončením, ale
nešetřit na samotné konstrukci domu, na jejím kvalitním provedení.
Mluvil jste o koupěschopnosti obyvatelstva, nelze nezmínit ekonomickou
krizi, která dolehla asi na všechny firmy nejen v oboru stavebnictví. Jaký
na ni máte recept vy?
Krize se samozřejmě projevila – odstartovala v roce 2009 a v roce 2010
tedy přišel logicky propad tržeb, nicméně hned rok poté stouply tržby
téměř o 40 %. Vlastní kapitál společnosti pak neklesl nikdy, stoupal
i v době, kdy ekonomická krize odstartovala. Rok 2010 byl vyčkáváním investorů a my jsme rádi, že se loni a předloni situace začala
významně zlepšovat. Osobně si myslím, že je to dáno preferencemi
klientů. Uvědomují si, že domy společnosti Atrium jim poskytují něco
navíc, přidanou hodnotu. Jak jsem říkal, investice do domu je životním rozhodnutím a když už je stavebníci učiní, požadují kvalitu. A v té
je síla naší společnosti.
Společnost Atrium umožňuje výběr z několika stádií dokončení domu,
jaké má klient možnosti výběru?
Standardně nabízíme zákazníkům čtyři stupně dokončení a šest standardních skladeb, které vycházejí především z požadavků klienta
na tepelnětechnické parametry domu. Nicméně ke každému zákazníkovi přistupujeme zcela individuálně a jsme schopni na míru sestavit
realizační program, který mu bude maximálně vyhovovat.
Troufáte si odhadnout, jak se bude vyvíjet stavební trh v letošním
a následujícím roce?
Rok 2013 a 2014 bude pro stavebnictví nepochybně těžký. Tento obor
má velkou setrvačnost a nesmíme si myslet, že dopady krize zmizí
mávnutím proutku. Navíc pro stavbu domu musí mít člověk jistoty,
práci, příjmy. Málokdo totiž staví rodinný dům z vlastních prostředků,
obvykle jej financuje pomocí prostředků banky. Nicméně když už se
zadlužím, chci samozřejmě své peníze s jistotou investovat. A v tom
vidím velký potenciál naší firmy i v této těžké době. Věřím, že zákaznici zvolí pro stavbu svého domu firmu s dlouholetou tradicí, s dobrými
referencemi, s kvalitními produkty.
Chtějí si někteří klienti svůj dům dokončit sami, svépomocí?
V dnešní době, kdy lidé pracují běžně více než 8 hodin denně, mnohdy i o víkendech, je realizace svépomocí těžko proveditelná, lidé si
Na závěr, kdybyste mohl společnost Atrium prezentovat třemi slovy,
byla by to...
■
Právě jistota, kvalita, serióznost. www.dumazahrada.cz
85
Download

STAVBA | ROZHOVOR