VINYLOVA PODLAHA
pokládka vinylové podlahy bez lepení
2-lamelový vzor ■Ořech černý
66512
Vinylová podlaha je nejnovější produkt
hlavní předností je věrohodnost jednotlivých
dekorů a jednoduchost pokládky, nabízí
univerzálnost a přírodní vzhled nejlepší na trhu.
Další předností je systém U N IC LIC K , který garantuje absolutně
pevný a vodotěsný spoj bez použití lepidla.
V L A S T N O S T I:
• vysoký kročejový útlum
• absolutně vodě odolná podlaha
• není zap o třeb í žá d n á podložka pod podlahu
■podlaha se nerozpíná
rozm ěr 190 x 1210 x 5 mm, n ášlap n á vrstva 0,5 mm
m ontáž nevyžaduje žád n é těžké n ářad í
vhodné pro podlahové vytáp ěn í, a ž 4 x rychlejší
tepelná propustnost než u lam inátových podlah
vysoká zá tě ž vhodná i do kom erčních prostor 42
2-lam elový vzor
Třešeň červená - parketa
|
1-lamelový vzor
Dub bělený
Ořech Dakota bílý
54112
66415
Ořech černý - parketa
1 66512
54615
Dub Avingon přírodní
Javor medium rustikal
54512
Dub šedý - parketa
56213
Dub Dresden světlý
Dub Avingon mořený
54519
66714
Javor rustikal - parketa
62716
Dub Dresden tm avý
Dub červený
62718
54611
Dub Durban
Ořech Colorado bílý
541112
Bříza šedá
Ořech Locarno
12662
U N ICLIC
Locking System
CENA 943 Kč
- 25%
AKCE 707 Kč
Dub Bílý Geneva
Dub Bern
121659
12661
JJ j
" ''
Vinylové podlahy - pokládka bez lepení
Norma/Norm
N á ze v p aram etru / Param eter
Jednotka/U nit
Hodnota/Val ue
EN 427
mm
190 x 1 2 1 0 x 5
Celková tloušťka / Thickness
□
S
EN 428
mm
5
Tloušťka nášlapné vrstvy / Wear layer thickness
Q
EN 429
mm
0,5
Pravoúhlost lam ely / Rectangularity
□
EN 427
mm
0,09
Trvalá deform ace / Residual indentation
0
EN 433
mm
0,08
EN 427
mm
0,07
EN 430
g/m2
9680
ČSN EN 717-1
mg (HCHO/m3)
0,025
EN 435
0 trnu (mm)
20
EN 13501-01
stupeň
Bfl s i
Rozměr lam ely / Plank size
M
a
Rozměrová stálost / Dimensional stability
Celková plošná hm otnost/A rea weight
Forma Idehyd/Formaldehyde
Ohebnost - metoda A / Flexibility - method A
B
Reakce na oheň / Flam m ability
V liv kolečkové židle / Castor chair resistance
Podlahové topení / Floor heating
EN 425
■
Odolnost vůči opotřebení / Wear resistance
Stálobarevnost na světle / Color fastness to light ^
Odolnost proti uklouznutí /S lip resistance
0
Chem ická odolnost/Chem ical resistance
ISO 8302
Třída T (n e jvyší třída)
EN 20105-B02
6
DIN 51130
R10
EN 423
splňuje
Váha balení / Volume of cardboard box
Dub zlatý
EN 14041,EN717-1
Síla nášlapné vrstvy / W ear layer thickness
V balení / Volume in card-board box
Váha balení/Volum e of cardboard box
17,8
23-33-43
54628
54616
S
S
kg
Hotel,Obchod, Nemocnice
Dub černý
Dub stříbrný
Celková tloušťka / Thickness
1,84/8
20
54617
Rozměr lamely/ plank size
m 7ks
CENA ICC"» Kč
%
AKCE 807 Kč
Dub bílý
N á ze v p aram etru / Param eter
0,0139
R in m2 K/W
EN660-2
V balení/Volum e in card-board box
O blast použití / A reas of application
splňuje
Norma/Norm
Jednotka/U nit
Hodnota/Val ue
EN 427
mm
190x1210x4,2
EN 428
mm
4,2
EN 429
mm
0,2
m7 ks
2,3/10
kg
18,5
KAMENNE DEKORY
Milano
Pisa
Venezia
Torino
Název parametru / Parameter
Rozměr lam ely / Piank slze
Norma/Norm
s
ss
Tloušfka nášlapné vrstvy / W ear layer thickness
Pravoúhlost lam ely / Rectangulartty
Trvalá deform ace / Residual indentation
Rozměrová stálost / Dimensional stability
Celková plošná hmotnost / Area w eight
Forma Idehyd/Forma Idehyde
Ohebnost - m etoda A / Flexibility - method A
Reakce na oheň / Flam m ability
Hodnoto/Value
mm
304 x 605 x 5
EN 428
mm
0,5
H~1
EN 429
mm
0,5
□
EN 427
mm
0,09
EN 433
mm
0,08
EN 427
mm
0,07
EN 430
g/m2
9680
ČSN EN 717-1
mg (HCHO/mř)
0,025
EN 435
0 tm u (mm)
20
©
EN 13501-01
stupeň
Bfl si
11
ISO 8302
0
B
V liv kolečkové židle / Castor chair resistance
Podlahové topení / Floor heating
Jednotka/Unit
EN 427
□
Celková tloušťka / Thickness
Bologna
splňuje
EN 425
Odolnost vůč! opotřebení/ W ear resistance
R in m2 K/W
EN660-2
Stálobarevnost na světle / Color fastness to light ^
0,0139
Třída T (nejvyší třída)
EN 20105-B02
6
Odolnost proti uklouznutí / Slip resistance
DIN 51130
R10
Chemická odolnost/Chem ical resistance
EN 423
splňuje
V balení/Volum e in card-board box
ntf/ks
V áha balení / Volume of cardboard box
O blast použití / A reas o f application
M
y
EN14041.EN717-1
1,84/10
kg
17,8
Hotel,Obchod, Nem ocnice
23-33-43
VINYL 3,2 mm
Dub antracit
Kaštan
Ořech katrovaný
453
□ snadná, rychlá pokládka
□ díky tloušťce 3,2 mm lze pokládat i na stávající laminátovou podlahu
□ voděodolný, vhodný pro podlahové vytápění
n o v in k a
C E N A 6 0 7 K č s DPH
laminátové podlahy CLASSEN
LAMINATOVE PODLAHY CLASSEN
V nabídce máme lam inátové podlahy CLASSEN vyráběné v Německu. CLASSEN pravidelné doplňuje a rozšiřuje svou nabídku a drží krok
s aktuálním i trendy.
Na trh také přinesl nové systém y pokládání lam inátových podláh: systém EasyConnect a M egaloc, který výrazně usnadní pokládku
a zajistí pevnost spojů.
Všechny lam inátové podlahy jsou ve výrobě ošetřeny voskem Isow axx, který zajistí pevnost zám ků a jejich ochranu proti vlhkosti.
Lam inátové podlahy CLASSEN se vyrábějí v mnoha kolekcích a barevných provedeních, v dekorech dřeva i dlažby. Všechny lam inátové
podlahy jsou vhodné na podlahové vytápění.
Kolekce LIFE 7mm/AC3
JAVOR HARTLEY
Kolekce CITY
33760
E S
I AC3 I
!■ * * !
m
3
OŘECH VENOSTA
7mm/AC4
'plkd
AC*
||fQ S’Î J ! Mm I
33761
NOVINKA
n o v in k a ]
DUB DOVER
DUB CRESTON
DUB ELEGANT
DUB BROCKVILLE
LISTONE COLORADO
LISTONE BIANCO
2631 2
DUB KINGSTON
HRUŠKA C0MAN0
ŽEBRÁNO MATADI
JAVOR CAMEDO
"
laminátové podlahy CLASSEN
Kolekce JOY 8mm/AC4
33759
NOVINKA
NOVINKA
ac á i!Íli¿ jJ
O
29925
2 9 3 85
'* S
L ^ L
p í^ l
I
1
i
DUB WILSON
DUB PALERMO
DUB EDMONTON
DUBTORONTO
■
2 9 3 99
DUB ARIZONA
DUB LAMINGTON
DUB VINNÝ
2 9 4 00
LAPACHO NEGRO
I
29401-
1
29393
«
MAHAGON AFRICKY
OŘECH VENOSTA
SMRK TATRANSKY
TEAK RAGOON
DUBTOMBRECK
Kolekce LIFE 4V
AC 3
ti
32286
32287
DUBTORELLA
i* .n 1 |á_.|
Jv.Imj■ nt-v-tl
\ ^ m
m
\
1.111..-1/1.
32291
DUBMARTOSSA
Kolekce CITY 4V
JASAN LEVANTE
AC i,
v.
32297
32292
-« ě
;
32299
3 2 2 93
i
DUB ARIZONA
DUB TARBEK MEDOVÝ
DUBLAVARDIN
DUB TARBEK PŘÍRODNÍ
DUBVALLETA
DUBTARBEK HNĚDÝ
i
-
■
—------— '
JASAN ANCONA
DUBTARBEKSVĚTLÝ
.' i
laminátové podlahy CLASSEN
Kolekce ADVENTURE 4V
(přiznaná V spára ze všech 4 stran)
33753
33755
33756
NOVINKA
1 NOVINKA
NOVINKA
H B M M
DUB EVANS
DUB ROCHESTER
DUB ANDERSON
DUB BERGEN
DUB CASSADA
DUB PASADENA
DUB ALASKA
DUB PORTLAND
DUBMARCONE
DUB DONCASTER
DUB SPRINGFIELD
DUB HAMILTON
28591
r
TEAK CALAMBA
DUB PHILADELPHIA
Kolekce PRÉMIUM 4V
(přiznaná V spára ze všech 4 stran)
FRESCO
DUB PERIGORD
25967
DUB CASTLE
DUB NEBRASCA
25968
- d u
1
lDM I SM
Kolekce VISIO GRANDE 4V
25715
(přiznaná V spára ze všech 4 stran)
23854
25720
BŘIDLICE INDIÁNSKÁ
H¡kJ m
23858
I
'
1
BŘIDLICE OLEJOVANÁ
ACA ^
- I'
JAVOR KONTOR
DUBCENTRURY
^£3
i
CAMPINO BIANCO
CADORO CREMA
laminátové podlahy CLASSEN
Kolekce EASY 8mm/AC3
29468
TEAK BORNEO
2 9469
DUB ELEGANT
DUB ARIZONA
TEAK RANGOON
Kolekce DISCOVERY 4V
27609
27610
27612
27611
1
:
1
DUB VERDEN HNEDY
DUB VERDENSNEZNY
DUB VERDEN MÉDOVY
DUB VERDEN ŠEDÝ
ACi
DUB VERDEN GRAFITOVÝ
I
I
Premium fff
Z
I
HlSCrwer/iW
i■
1s"rrl
V-siogiündc ¿V
I
Mulme «V
■Vr-.pntiiipiV
• ?fJI
£
7,
IMS- TI fi
Příslušenství k laminátovým podlahám
bez DPH
s DPH
MIRELON 2 mm
MIRELON 3 mm
STARLON 1,6 mm
perforovaný (podlahové vytápění)
MAXPOD3 mm
M AXPOD5 mm
LDPÉ plachty 25m!
parozábrana (2 x 12,5m)
LDPE plachty 16m2
parozábrana (2 x 8m)
čistič na laminátové podlahy (11)
impregnace na laminátové podlahy (11)
9 kč/m5
i 2 kč/m2
11 kč/mT
15 kč/m2
28 kč/m2
34 kč/m2
20 kč/m2
27 kč/m5
24 kč/m2
33 kč/mr
187 kč/m2
226 kč/m2
120 kč/m2
145 kč/m2
107 kč/m2
145 kč/m2
129 kč/m2
175 kč/m2
1-+: r r |
.. 1BU n-n
irtp
Joy
I
tdsy
1JHE m.
I
n t y jv
133»titi
/ i« ;::i/
l,
/ / / í j « sS3it>rt
/ / / flit*.
I
1-£rr|
T f nrl
!
Q
- s ' ¿ ¿ ¿ J v n
-
1
nity
L'fe4V
! 1MF rnTi
L fe
.E ,1iíil 7171
l-^-nrl
■
' / iOí-irní^
“i
1ifc-irH
\
f f / lí--1í^r r.'iTl
/ / / ■' ' - '
¿ ¿ ¿ / 'V F Ť *
terasové desky z kompozitního dřevoplastu
TERASOVÉ DESKY Z KOMPOZITNÍHO DŘEVOPLASTU
WPC (WoodPlasticComposite)
Dřevoplastové desky WPC se vyznačují vysokou kvalitou díky minimální roztažnosti a rozměrové stálosti.
Toho je dosaženo díky nízkému podílu kvalitní plastové složky.
Povrch terasových desek je broušený.
Terasové desky jsou vhodné pro
podlahy a konstrukce venkovních teras,
sklepení, podlahy kolem bazénů
a vodních ploch, podlahy pergoly,
zahradní cesty a stavby, sklepení,
restaurace a společenské prostory,
oplocení a pod.
Charakteristika: přirozený vzhled,
netvoří třísky, odolné proti plísním
a hmyzu, recyklovatelný materiál,
trvanlivost,bezúdržbovost, odolnost
proti vodě a mrazu, protiskluzový
povrch.
Délka
Popis
PROFIL
Barva
b alen í
bez DPH
s DPH
HD228
Terasové prkno
rozměr 150/25mm
hnědá C24,
sv.hnědá C23
4m
128
155
HD228
Terasové prkno
rozměr 150/25mm
hnědá C24,
sv.hnědá C23
2,2m
128
155
HD225
Terasové prkno
rozměr 140/25mm
finské dřevo C14
4m
128
155
HD225
Terasové prkno
rozměr 140/25mm
finské dřevo C14
2,2m
128
155
HD223
Terasové prkno
rozměr 10/55mm
hnědá C24,
sv.hnědá C23,
finské dřevo C14
2,2m
78
94
HD225
Montážní klip + šroub
1ks
7
9
88
107
HD231
í
f
Podkladový profil
50/30mm
(recyklát)
2m
Nejpopulárnější rychlomontážní podlahová lišta IZZI
Odklápěcí vrchní část lišty umožní vymalování pokoje bez olepování lišt páskou. VÝHODA PRI TAPETOVANÍ!
■ do lišty je m ožné vlo žit a ž 6 kabelu
■ širo lá šk á la b arevn ých dekoru sla d ě n á s nejpopulárnějším i vzo ry podlah
■ m ěkké o kraje id e áln ě p řilé h ají k p o d laze i stěně
■ odolnost proti vlhkosti a sn ad n á údržba
■ rychlá in tu itivn í m ontáž
Cena:
lišta SMARTFLEX 2,5 m
lišta IZZI 2,5 m
bez DPH
s DPH
75
98
91 ks
119 ks
žlu tá A , B, C
žlu tá 1 ,2 ,3
ze le n á A , B, C
ze le ná 1 ,2 ,3
m odrá A , B, C
m odrá 1 ,2 ,3
růžová A , B, C
•
Natištěné vzory rozvíjejí představivost, baví a učí vaše děti.
•
Barvy lišt sladěné s nejoblíbenějšími barvami stěn dětských pokojíků.
Inovativní složení komponentů garantuje vysokou odolnost I bezpečnost.
růžová 1 ,2 ,3
FLEX ■MAGNUM ■IZZI
FLEX
podlahová soklová lišta
barevná paleta
504 - JAVOR
52 8-OŘECH TMAVÝ
508 - DUB TMAVÝ
518-DUBANDANTE
521-DUBANTIK
5 2 9-DUB CORDOBA
530-DUB ARIZONA
531 - DOUSIE
522-ZLATÝDUB
532 - WENGE
524 - HRUŠEŇ SVĚTLÁ
526-PALISANDER
533-DUB PÁLENÝ
534-HIKORA PASADENA
H
535 - MERBAU
5 4 3-DUB ZÁMECKÝ
MAGNUM
544 - DUB DARTFORD
5 4 5-AFRICKÉ DŘEVO
54 6-OŘECH ŘECKÝ
549-DUB HOLANDSKÝ
550- IROKO
podlahová soklová lišta
barevná paleta
801-JASAN KRÁLOVSKÝ
806 - DUB CANTIC
IZZI
802-DUBVICQNTE
807-PINIE
803 - DUB BOJARSKÝ
808 - PLATAN ELEGANCE
80 4-DUB KNÍŽECÍ
809 - SEKVOJ MAGNUS
805 - DUB KASTELÁN
8 1 0 - DUB KOLONIÁLNÍ
podlahová soklová lišta
barevná paleta
750- IROKO
728-OŘECH TMAVÝ
757-SUCUPIRA
755-DUB TMAVÝ PARKETA
746 - OŘECH ŘECKÝ
758 - DUB MOCCA
759 - OLŠE MEDOVÁ
724 - HRUŠEŇ SVĚTLÁ
73 0-DUB ARIZONA
760-DUB KLASIK
72 1-DUB ANTIK
734 - HIKORA PASADENA
761 -JASAN RUSTI K
762 - DUB MLÉČNÝ
763-ARGENTO
lišty ■hrany ■profily ■vinylové schody
Přechodové a schodové hrany z eloxovaného hliníku
■Přechodový profil 32x5 mm, samolepící
(matný, stříbro, matné zlato, bronz, šampáň)
Cena s DPH: 74 Kč/ 90 cm
Dekor dřeva: 106 Kč / 90 cm
■ Přechodový profil 50 mm, s nivelací 0-16 mm s trnem
(matný, stříbro, matné zlato, bronz, šampáň)
Cena s DPH: 111 Kč/ 90 cm
Dekor dřeva: 163 Kč / 90 cm
■Schodová hrana 24,5x20 mm samolepící
Cena s DPH: 81 Kč / 90 cm
Dekor dřeva: 122 Kč / 90 cm
■většina sortimentu také v dekorech:
buk sylvatica, buk dulcium, dub alba, dub robur,
dub asper, javor altus, olše, třešeň, ořech
VINYLOVÉ SCHODY
DESIGN:
Naše schody jsou jedinečné čistým o krásným designem
bez použití přechodových lišt.
Podlaho tedy může plynule přecházet ze schodů na podestu
a navazovat na podlahu v přízemí i patře.
Navíc Vám z podlahy rovněž vyrobíme soklovou líštu
k olemování schodiště.
VÝHODNÁ CENA:
Oproti klasickým schodům z masivu náchylným na vlhko jsme
na více než poloviční ceně.
RYCHLOST:
Vyrobíme Vám schody z vinylové podlahy Allure click přímo
na místě realizace. Schody jsou realizované zároveň
s pokládkou podlahy.
Download

vzorky podlah