Text Erika Kuhnová
Foto Dano Veselský a archív firmy R.J.R.
väčší, lepší,
úspornejší
Kto by nepoznal rozprávku o troch grošoch? Jeden požičať a jeden vrátiť, postarať sa
o rodičov aj o deti. Pekná a múdra rozprávka. I keď riadiť sa ňou nebýva vždy jednoduché.
V tejto rodine však podľa nej naozaj žijú a pre rozrastajúcu sa domácnosť sa preto chceli
postarať aj o väčší dom.
Na ohreve vody pre potreby veľkého
domu sa nezanedbateľnou mierou podieľajú
aj solárne kolektory s plochou 18 m2. V lete
a v prechodnom období zásobujú teplou vodou
aj vonkajší bazén.

124 | môjdom 6/2013
Nízkoenergetický dom s difúzne uzavretými stenami ako
prístavba k existujúcemu rodinnému domu.
Prešovský kraj
Autor štúdie: Ing. arch. Daniel Hanušin
Autori realizačného projektu: Ing. Vladimír Regec, Ing. Pavol Staroščák
Projekt: 2012
Dokončenie: 2012
Dodávateľ: R.J.R. Snina
Úžitková plocha: 98,1 m2
Zastavaná plocha: 61 m3
môjdom
drevodom
P
ríbeh tohto domu sa začal ešte v roku 1997.
Vtedy mladí manželia zbúrali časť domu
z dvadsiatych rokov minulého storočia a na
jeho mieste si postavili nový s obytným podkrovím. Za novým domom ostal pôvodný dvor a na ňom
zvyšná časť starého domu. Rodina sa však rozrastala a aj
nový dom im pomaly začínal byť tesný. Logickou voľbou
bolo pristavať – zbúrať zvyšok takmer storočnej stavby
a na jej základoch postaviť moderný priestor, ktorý by
spĺňal požiadavky veľkej trojgeneračnej rodiny.
Voľba srdca a rozumu
Rozhodnutie pristavať padlo na jar roku 2012. Domáci
pán však nechcel rodinu dlho obmedzovať stavbou –
chcel všetko stihnúť počas prázdnin, ekologické cítenie
ho navyše ťahalo k drevu. Montovaný drevodom bol preto logickou voľbou. Vďaka prístavbe a úprave dispozície
pôvodného domu nakoniec všetko dopadlo na všeobecnú
spokojnosť – každý zo siedmich členov rodiny získal
dostatok súkromia a spoločné chvíle trávia v novej, veľkej
dennej miestnosti, v ktorej je obývačka spojená s jedálňou a kuchyňou. Nová zimná záhrada nahradila pôvodnú
a stala sa ďalšou obľúbenou spoločenskou miestnosťou
rodiny.


Bez kompromisov
Keďže kompromisy nie sú štýlom domáceho pána, spolu
s prístavbou sa rozhodol zrekonštruovať aj súčasný dom
– jednak bolo potrebné zmeniť dispozíciu, jednak zladiť
tepelné parametre murovanej stavby z roku 1997 a novej
montovanej drevostavby. Rovnako rýchly ako rozhodnutie stavať bol aj výber dodávateľa stavby. Zavážili referencie, ale najmä skutočnosť, že spoločnosť R.J.R. garantovala kvalitu nízkoenergetickej stavby podľa európskeho
certifikátu ETA.
Vykurovacia skladačka
Keďže profesia domáceho pána súvisí s vykurovaním
a alternatívnymi zdrojmi energie, mal na zabezpečenie
tepla a teplej vody v dome vlastný názor. V prvom rade sa
chcel zaobísť bez riadeného vetrania: „Nechcem a neviem
žiť v úplne uzavretom priestore,“ zdôrazňuje. Požadoval
prirodzené vetranie, vďaka tepelnoizolačným parametrom obvodových konštrukcií však dom dosiahol výpočtové hodnoty nízkoenergetickej stavby aj bez rekuperácie.
Vlastné riešenie navrhol domáci pán aj na získavanie
tepla. Vodu vo veľkej akumulačnej nádrži môže ohrievať
niekoľko dostatočne nadimenzovaných zdrojov tepla –
jednak sú to solárne kolektory (20 kW), ďalším zdrojom
tepla, ale aj príjemnej atmosféry je kozub (10 kW). Keďže
domáci pán má dostatok vlastného dreva, základom vykurovacej sústavy je kotol na drevo (30 kW). Bezpečnostnou rezervou je plynový kotol, ktorý zabezpečí temperovanie domu napríklad počas dovolenky. Termoregulácia
takéhoto pomerne zložitého systému bola síce náročná,
majiteľ je však s výsledkom spokojný: „Cieľom boli nezávislosť a efektívnosť, čo tento systém splnil. Po veľkú časť
zimy sme dokonca vykurovanie a ohrev vody zabezpečovali len pomocou solárnych kolektorov a kozuba.“
Prístavbu k existujúcemu murovanému
domu sa v tomto prípade rozhodli
zrealizovať ako montovanú drevostavbu.
 Aby mohla
rozrastajúca sa
rodina aj naďalej bývať
pod jednou strechou,
potrebovali pristavať. Ich
životný priestor rozšírila
montovaná drevostavba,
ktorá nadviazala na ich
súčasný rodinný dom.
 Do ulice je
orientovaný zateplený
a zrekonštruovaný dom
z roku 1997. Naň smerom
do dvora nadväzuje
nová drevostavba
v nízkoenergetickom
štandarde, ktorá nahradila
zvyšok nevyhovujúceho,
takmer storočného domu.
 Vďaka dostavbe
získal každý zo
siedmich členov rodiny
svoje súkromie, v novej časti
domu vznikol aj dostatočne
veľký denný priestor –
obývačka spojená s jedálňou
a kuchyňou, kde môže celá
rodina tráviť čas spoločne.
môjdom 6/2013 | 125
K murovanému domu z roku 1997 pristavali nízkoenergetic-
ký dvojpodlažný montovaný objekt na báze dreva. Na zosúladenie
tepelnotechnických parametrov bola preto potrebná rekonštrukcia
obvodového a strešného plášťa pôvodného domu: výmena okien za
nové s izolačným trojsklom, zateplenie fasády (systém Baumit Open,
200 mm), zateplenie strešného plášťa s izoláciou medzi krokvami
(250 mm) a nad krokvami (Hofatex UD, 100 mm). Pôvodné zateplenie
a strešná krytina sa demontovali až po drevenú konštrukciu strechy.






 Oceľobetónová doska je uložená
na štrkovom násype, nasledujú hydro- a tepelnoizolačné vrstvy až po nášľapnú vrstvu
z drevených vlysov. Celková hrúbka podlahy v dostavbe je 490 mm, tepelný odpor
R = 5,235 m2 K/W.
 Obvodové steny nízkoenergetickej prístavby sú difúzne uzatvorené, s nosnou
konštrukciou z KWH profilov. Na stavbe sa
montovali z už predpripravených panelov.
Celková hrúbka obvodových stien je 346 mm,
tepelný odpor R = 8,819 m2 K/W.
 Za súčasným domom rodiny, ktorý
postavili v roku 1997, stál zvyšok starého domu
ešte z 20. rokov minulého storočia. V lete 2012
starý dom zbúrali, aby na jeho základoch mohla vyrásť drevená montovaná dostavba.
 Montovaná drevostavba mala
v dispozícii nadviazať na murovaný dom
z roku 1997. Prepojenie oboch častí s rozdielnou konštrukciou zabezpečili v prvom rade
základy – obe časti domu totiž stoja na základoch pôvodnej stavby zo začiatku minulého
storočia.
126 | môjdom 6/2013
 Napojenie drevostavby na jestvu-
júci dom si vyžadovalo vybúrať nosnú štítovú
stenu a následne zabezpečiť strop jestvujúcej
stavby oceľovým rámom tak, aby sa zachovala
statická tuhosť pôvodnej stavby v obidvoch
podlažiach.
Zloženie steny v smere od interiéru:
ƒƒsadrovláknité dosky Fermacell
ƒƒinštalačná predstena vyplnená minerálnou
vatou Rockwool Airrock LD
ƒƒparozábrana – PE fólia
ƒƒtepelná izolácia z minerálnej vlny, 140 mm
ƒƒdrevovláknité dosky OSB
ƒƒvonkajší zatepľovací systém s minerálnou
izoláciou, 140 mm
môjdom
drevodom
Drevo je zložitý, ale krásny materiál. Ak si
k nemu nájdete cestu, určite sa vám odvďačí.
Vzhľad domu určil investor, technické riešenie detailov
spracoval konateľ spoločnosti R.J.R.
Ing. Vladimír Regec so svojím tímom, ktorý bol tiež
zodpovedný za kvalitu stavby a dodržanie termínov.




 Strop drevenej prístavby tvorí
Skladba strešného plášťa v smere z interiéru do
exteriéru:
ƒƒsadrokartón, 12,5 mm
ƒƒvzduchová medzera, 25 mm
ƒƒtepelná izolácia Rockwool Airrock LD, 50 mm
ƒƒparonepriepustná fólia (Al fólia)
ƒƒtepelná izolácia Rockwool Airrock LD, 200 mm
ƒƒmäkké drevovláknité dosky Hofatex, 100 mm
ƒƒparopriepusná folia Dörken DELTA-VENT
ƒƒskladaná strešná krytina – aluzinková, minišindel Metrotile
spriahnutá oceľobetónová doska – táto pre
drevostavby netypická konštrukcia zabezpečila
nadviazanie na strop susedného murovaného
domu.
 Strecha má drevenú priehradovú
konštrukciu. Celková hrúbka strešného plášťa
bez strešnej krytiny je 397,8 mm, tepelný
odpor R = 9,414 m2 K/W.
Drevostavbu zrealizovala firma
R.J.R., stavby z dreva
Stakčínska 141, 069 01 Snina,
www.rjr.sk
 Konečnou povrchovou úpravou
fasády na drevostavbe je silikátová omietka.
Časť bude obložená prírodným pieskovcom,
zladeným s originálnou kamennou stavbou
kováčskej dielne, ktorá uzatvára dvor.
 V technickej miestnosti je akumulačná nádrž s objemom až 3 000 l – v nej
sa uskladňuje tepelná energia, ktorú môžu
v dome produkovať viaceré zdroje: solárne
panely, kozub, kotol na drevo alebo plynový
kotol.
Nová zimná záhrada, ktorá nahradila
pôvodnú, sa stala obľúbeným spoločenským
priestorom celej rodiny. Jej vytvorená zo
systému šesťkomorových profilov Inoutic
zaskleného trojsklom (súčinitele prechodu
tepla Uf = 1,1 W/(m2.K), Ug = 0,6 W/(m2.K)).
Jej dôležitou súčasťou je aj elektricky ovládané
tienenie.
môjdom 6/2013 | 127
reklamný text a foto atrium
DrevoDom
ako istota
Firma Atrium vyrába drevodomy už 20 rokov.
Zakladatelia firmy si na začiatku zvolili slogan,
podľa ktorého sa budú riadiť – „Istota, kvalita, serióznosť.“
P
ráve uplynulých 20 rokov nám dáva
za pravdu, že to bola správna cesta.
Potvrdzujú to stovky našich spokojných klientov v Česku a na Slovensku,
ktorí pri otázke, prečo sú spokojnými klientmi
firmy Atrium, odpovedajú – máme istotu, že
sme sa dobre rozhodli, pretože máme kvalitnú
drevostavbu a serióznosť prístupu firmy Atrium
prevýšila naše očakávania.
Domy novej generácie
Drevodom na Slovensku ešte stále vnímame ako
niečo „iné“. Slovák je skrátka konzervatívny , no
vývoj sa nezastaví. Drevostavby si v posledných
rokoch aj u nás nachádzajú čoraz viac svojich
priaznivcov. A prečo je to tak? Odpoveď je pomerne jednoduchá. Drevodom od firmy Atrium
je dnes modernou drevostavbou sendvičového
typu, ktorú tvorí certifikovaný systém difúzne
otvorenej konštrukcie Difutech. Táto konštrukcia
nám zabezpečuje, že drevodom od firmy Atrium
je nízkoenergetická drevostavba, na prianie klienta až s parametrami pasívnej stavby.
Kvalitné a zdravé bývanie
Týmto ľuďom odporúčame drevostavbu. Často
dostávame otázku, v čom je drevostavba iná ako
klasická stavba. No práve v tom, že je to drevostavba. Drevo ako prírodný materiál je samo
osebe veľmi príjemné. Náš difúzne otvorený systém zabezpečuje, že váš dom prirodzene dýcha.
Všetky materiály použité na výstavbu drevodomu
sú ekologicky neškodné. V domoch používame
rekuperačné vetranie, ktoré zabezpečí optimálnu
klímu v každom momente a zároveň šetrí náklady
na vykurovanie. Kvalitu našej drevostavby potvrdzuje aj to, že našimi dodávateľmi materiálov
použitých na stavbu sú renomované firmy a sami
sa snažíme prinášať pokrokové materiály a technológie, aby sme klientom priniesli to najlepšie.
môjdom 6/2013 | 128
Nebojte sa nového
Pri výstavbe drevodomu ušetríte čas. Dom
na kľúč vám postavíme za tri mesiace.
Hrubá stavba trvá tri dni. Žiadne mokré
procesy, môžete stavať počas celého roka.
Drevodom je nízkoenergetická stavba ,ktorá
časom prináša energetickú úspornosť. Má
výborné tepelnoizolačné aj zvukoizolačné
vlastnosti. Presnosť v detailoch – panely
vyrobené vo výrobe s veľkou presnosťou.
Dodáme vám atest na horľavosť a protipožiarnu odolnosť.
Čo ešte naši klienti oceňujú?
Jednoznačne „Individuálny prístup,
individuálnu výstavbu“. Prakticky sme
nepostavili dva rovnaké domy, každý klient
je pre nás jedinečný. Komunikácia s klientom na začiatku je veľmi dôležitá, aby sme
mu navrhli optimálne riešenie jeho sna.
Klientovi spracujeme projektovú dokumentáciu, pomôžeme s vybavovaním povolení
a veľmi rýchlo dom postavíme. Dodávka
a montáž je od jedného dodávateľa, cena
je pevne stanovená, nedochádza k navyšovaniu. Kvalitu konštrukčného systému
a materiálov vám zaručíme certifikátom.
Na konštrukciu drevodomu dostáva klient
30-ročnú záruku a firma Atrium poskytuje
aj následný servis. Ak ešte stále váhate,
príďte sa presvedčiť o kvalitách našich drevostavieb na dni otvorených dverí.
ATrIUm SK, s. r. o.
Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica
tel: +421 484 146 187
fax: +421 484 146 194
[email protected]
www.atrium-sk.sk
Čo ešte naši
klienti oceňujú?
Jednoznačne
individuálny prístup,
rýchlosť výstavby,
kvalitu.
Download

úSPoRnejší