SPORT: Velikonoční regata
Napínavá obhajoba
pro Jana Pokorného
Tradiční Velikonoční regata měla na programu na začátku dubna 12. ročník. Již
potřetí se vítězství podařilo obhájit posádce Jana Pokorného. Tentokrát byla
obhajoba velmi těsná, v cíli to bylo o pouhý bod.
Text: Daniel Vodička | Foto: Autor a archiv
V
elikonoční regata je
nejdelší českou
regatou. Trasa závodu
z Murteru
do Dubrovníku a zpět je
dlouhá 270 mil. Protože
podmínky nebývají na Jadranu příliš
větrné, průměrný čas na jednu etapu činí
36 hodin. Rekord závodu z loňského roku
084 Yachting revue  ČERVEN 2011
drží posádka Jana Pokorného, která
zajela druhou etapu za 15 hodin a 35
minut a její celkový čas činil 41 hodin
a 43 minut.
Tentokrát počasí rekordním výkonům
nakloněno nebylo. Před startem první
etapy se dokonce zdálo, že až
do Dubrovníku se nepodaří dojet.
Předpovědní mapy Aladin byly fádně
bílé, což znamenalo slibované bezvětří.
Předpověď během první etapy naštěstí
nevyšla.
Šnečí start a konec etapy
První etapa regaty startovala ve velmi
slabém větru na zaďák. Ještě chvíli před
startem panovalo úplné bezvětří, ale
nakonec se hladina zvlnila a jachty se
Z Dubrovníku se
startovalo v bóře.
Zmatek na startu vyslal na chvíli do čela
závodu nováčka Jana Kavku na lodi číslo
16. Plulo se se spinakery přes Murterské
moře a první strategické rozhodnutí přišlo
jako obvykle před ostrovy šibenického
archipelagu. Vítězná se nakonec ukázala
být varianta trasy mezi Žirje a Kakanem.
V té době již plula na čele s náskokem
jachta Jana Pokorného s Evou Skořepovou
za kormidlem. Jachty plující blíže
k pevnině se potýkaly s měnícím se větrem
a na čas musely stáhnout spinakery.
Zdálo se, že Jan Pokorný si vybuduje
velký náskok, ale opak byl pravdou.
K průjezdnému bodu Jury Bělunka
přijela po půlnoci celá první třetina
startovního pole téměř zároveň.
Strhující souboj pokračoval i mezi
Korčulou a Lastovem. Bezvětří zde
zamotalo pořadím a ve složitých
podmínkách se nejlépe zorientovala
posádka lodi číslo 20 Pavla Němečka,
jež se oddělila od čela startovního pole
a po plavbě mezi Pelješacem a Mljetem
jasně zvítězila. Druhé místo nakonec
patřilo po souboji na cílové čáře Janu
Pokornému. Posádka kapitána Daniela
Melichara se nakonec musela spokojit
se třetím místem. Za stříbrnou příčkou
zaostala jen o 41 sekund.
Stoupačka Jadranem
Druhá etapa startovala nedaleko ostrova
Daksa v bóře. Některým posádkám se
Monitorování pozic
K monitorování pozic závodících jachet byl letos použit nový sledovací systém Seesea Online Sailing Tracker.
Zapojení systému na závodících jachtách je velmi snadné, stačí zapnout do 12V zásuvky krabičku nazvanou
ADC Tracker a případně ji i připojit propojovacím kabelem ke komunikačnímu rozhraní na lodi. Přes síť GSM
jsou pak všechny údaje odesílány na server na internetu, který poskytne divákům online přenos. I při výpadku
palubního napětí lodi je zajištěna plná funkčnost systému po několik hodin.
Online sledování závodu poskočilo oproti minulým ročníkům neuvěřitelným skokem dopředu. Polohy
lodí se dříve shromažďovaly z hlášení posádek každé 2 hodiny a následně byly zanášeny na mapy.
Tentokrát byly všechny pozice po dobu závodu aktualizovány každých 30 sekund (!). Kromě pozice každé
lodi byly k dispozici i údaje o síle a směru větru, rychlosti proti dnu a vodou, kurzu, náklonu lodě,
hloubky, vychýlení kormidla, teploty vody a vzduchu, vyložení plachet, tlaku vzduchu a napětí lodních
akumulátorů. Na mapě každá loď za sebou kreslila trasu plavby a bylo tak možné sledovat jak kvalitní
obraty na stoupačku jednotlivé posádky dělají i jakou trasou od startu až do cíle jeli a jak taktizovali.
K tomu všemu měli diváci i závodníci možnost použít integrovaný chat a diskutovat mezi sebou o závodu.
Údaje o stavu akumulátorů mohou pořadatelům závodu pomoci při věčných sporech řešících případnou
plavbu na motor. Aktualizace každých 30 sekund umožňovala závodníkům, kteří měli připojení na internet,
sledování směru a síly větru u svých konkurentů. To mohla být v případě slabého větru velmi silná zbraň.
Provozovatelé sledovacího systému jsou samozřejmě schopni nastavit pro zobrazovaná data určité
zpoždění nebo chybu. V budoucnu se zřejmě tohoto sofistikovaného a výborně pracujícího systému
dočkáme i na dalších regatách. Tentokrát online sledování zaznamenalo za jediný týden na 90 000 kliků.
Provozovatel systému samozřejmě nabídl pořadatelům závodů kompletní servis včetně instalace
na lodě a zajištění plné podpory po celou dobu závodu. Bylo možné tak např. umísťovat startovní
a cílové čáry, průjezdní pozice, zobrazovat vzdálenost do cíle atd. www.seesea.eu
Pořadí
1. 2. 3. 4. 5. Hramina 1 Jan Pokorný 2+2 4 body
Nina Evžen Korbel 4+1 5 bodů
Hramina 8 Jaroslav Moravec 6+3 9 bodů
Hramina 13 Stanislav Štrobl 8+4 12 bodů
Hramina 2 Peter Loja 9+7 16 bodů
pomalu daly do pohybu. Start se
nepovedl favorizované jachtě číslo 1
Jana Pokorného, jež se ve skupině
drifujících lodí dostala přes čáru
a musela se vracet. Startovní linii
nakonec protnula mezi posledními.
Celkem bylo přes čáru pět lodí,
v mírném vánku pak došlo na startu
i k několika drobným kolizím.
ČERVEN 2011  Yachting revue 085
SPORT: Velikonoční regata, Grand Prix SK
Najít u Dubrovníku vhodné
místo na start nebylo v bóře
pro Karla Luksche snadné.
start příliš nepovedl a hned od začátku
vznikly mezi loděmi velké rozdíly.
Taktické varianty hrály svoji roli hned
po startu. Ostrov Koločep se musel
obeplout levobokem, za ním zvolili
někteří závodníci kurz na otevřené moře,
ale většina startovního pole vyplula mezi
ostrovy Lopud a Šipan. Poslední trojice si
vybrala cestu podél pobřeží a na moře se
vydala až nedaleko Pelješacu.
Proměnlivý vítr u pobřeží však nedal
trojici šanci na stíhání špičky startovního
pole.
Předpověď slibovala na dalších 20
hodin bóru, která se posléze měla stočit
na severozápad. Již pod Pelješacem ale
bóra zeslábla a rychle se stočila
na severozápad. V trysce u Korčuly
Na startu první etapy došlo v bezvětří k několika kolizím.
086 Yachting revue  ČERVEN 2011
foukalo až 25 uzlů. Většina startovního
pole v čele s favorizovaným týmem Jana
Pokorného se do ní poněkud překvapivě
vydala, jen šest jachet plulo mezi
Korčulou a Lastovem.
Znovu se potvrdilo, že stoupat proti
větru v trysce u Korčuly není dobrý
nápad. Dokázala z ní vyjet jen jachta
číslo 1 s Evou Skořepovou za kormidlem,
ostatních čtrnáct jachet zůstalo stát
na konci trysky v závětří Pelješacu.
Nastala chvíle pro strategicky dobře
jedoucí skupinu na otevřeném moři.
Jachty 6, 8, 12, 13, 19 a 22 se
propracovávaly do čela.
Bóra, která přišla znovu v noci, ještě
jednou posunula do čela Jana Pokorného,
zůstal však podruhé stát v bezvětří
u města Hvar. Z lodí na otevřeném moři
šla do čela dvaadvacítka Nina Evžena
Korbela, která byla v první etapě
na čtvrtém místě, 8 Jaroslava Moravce
a 13 Standy Štrobla.
Až do cíle již jachty pokračovaly
na stoupačku. Ve složité pasáži mezi
ostrovy u Šibeniku si svoji pozici skvěle
ohlídal Evžen Korbel, který udržel vedení
až do cíle. Na druhé místo se znovu
propracovala jachta číslo 1 Jana
Pokorného, třetí skončil Jaroslav
Moravec a za ním Stanislav Štrobl.
V celkovém pořadí to znamenalo již
druhou obhajobu pro Jana Pokorného,
tentokrát o jediný bod. Druhé místo
Patřilo Evženu Korbelovi a třetí Jaroslavu
Moravcovi.
Slovenská Grand Prix
Grand Prix tohto roku
prešlo komplexnou
zmenou. Neosvedčil sa
spôsob organizovania
tohoto podujatia s českou
stranou. Preto sa
organizácie v celej miere
ujal klub FYC Slovakia
a podujatie zobral pod
vlastné krídla.
Text: Peter Mosný | Foto: Archiv autora
P
rišlo k pomerne veľa
zmenám. Jednou z nich
bolo rozdelenie podujatia
na dva samostatné celky,
a to Grand Prix pre triedu
ORC Club, kde organizátor
dodal lode novej flotily First 35. Druhou
časťou bola organizácia triedy ORCi, kde
sa FYC Slovakia rozhodol pre kombináciu
so Zlarinskou Regattou.
nechápu, že na regatu otvorenú pre
ORC Club je možné prísť s akoukoľvek
loďou s certifikátom ORC, požadujeme
len, aby loď spĺňala Národné
obmedzenie pre ORC Club, ktoré je
zverejnené na www.sany.sk alebo
na www.sailing.sk. Jedná sa hlavne
o to, aby lode boli turisticko-športové.
Dodávané lode First 35 boli
od spoločnosti First Sailing – tu sa
jednalo o „panenskú“ plavbu a Grand
Grand Prix ORC Club
Prix ORC bola práve otváracou regatou
Hneď na začiatku je treba povedať, že
pre tieto lode. First 35 je robustná,
jachtári buď nepochopili, alebo stále
ergonomicky dobre stavaná loď, dobre
vyvážená, a myslím,
Výsledky
že bude o čosi lepšie
ratingovaná
1. Quebramar Peter Mosný Slovensko JV 42 3 1 1 5 b.
jachtármi ako jej
2. Bohemia Express Richard Vojta ČR Grand Soleil 42R0 5 3 2 10 b.
staršia sestra First
3. Gringo 2 Robert Sandalić Chorvatsko A 40 2 6 4 12 b.
45. Jedinou vadou
4. Barba Branko Filip Zoričić Chorvatsko IMX 45 9 2 3 14 b.
5. Andela X Branko Iljadica Rapo Chorvatsko X 37 4 5 5 14 b.
tejto lode je obrovský
spinaker, ktorý však
dobrému
kormidelníkovi
nespôsobí príliš
veľké starosti –
na opačnej strane,
neskúsená posádka
bude jazdiť po vetre
viac menej ako
na húsenkovej
dráhe...
Tohoročná Grand
Prix ORC – prvý deň
bezvetrie, druhý deň
príliš veľa vetra, tretí
deň sa vietor natoľko
točil, že hlavný
rozhodca Denis Marinov a Alen Kustič sa
rozhodli flotilu 10 lodí poslať
na navigáciu. Záverečný deň však
vylepšil počasiu skóre a pri vetre 20–27
kn sme odjazdili prekrásne tri rozjazdy
zo všetkým, čo k tomu patrí...
Víťazná posádka napokon Aleša
Svobodu, na druhom mieste posádka
Dana Kríša a na treťom mieste Johan
Hirnšal so svojou posádkou.
Grand Prix ORCi
Ako som už spomenul, FYC Slovakia
bola spoluorganizátorom regatty, a tak
napokon sa na štart postavilo 14 lodí
v triede ORCi a okolo 30 lodí v triede
Open. Počasie v prvý deň regatty
(sobota) bolo ideálne, vietor okolo
15–18 kn. Loď Quebramar s Bank
Sailing Teamom s prehľadom viedla
s rozjazdami 3, 1, 1, nasledovaná
posádkou Bohemia Express
s rozjazdami 5, 2, 3 pred Gringom 2
s rozjadami 2, 6, 4. Nedeľa bola
v znamení silného severozápadného
vetra, ktorý sa opäť točil natoľko, že
hlavný rozhodca Denis Marinov nemal
šancu postaviť regulérnu trať... točilo
sa to natoľko, že na náveternej značke
smer vetra mal kurz 020 a na štarte
sme mali smer vetra 340. Tak o 14:00
vyletelo na stožiar RC AP nad
A a regatta bola uzatvorená. Nedeľná
neskorá večera a posádky posedávali
v závetrí Maríny Zlarin. Myslím nikomu
sa moc nechcelo ísť domu, predsa len
to bol pekný týždeň v znamení Grand
Prix!
ČERVEN 2011  Yachting revue 087
Download

Napínavá obhajoba pro Jana Pokorného