Světla v noci
225˚
360˚
Světla v noci
Tvary ve dne
Tvary ve dne
Stojí na Ztratilo schop. Nasedlé či Omezená schop- Plachetnice plující
kotvě
manévrování potopenénost manévrování na strojní pohon
…s předností
Převozní
lodě…
Rybáři (vlečou sítě)
Rybáři (rybolov, Lodivod Nebezp.
Náklad
ale ne sítě)
10/50/100
(volná vpředu)
(pevná vzadu)
Světla i
ve dne
×
Remorkér v
čele vlečné sest.
×
blik
blik
Vždy na
bóji
Vlečená
plavidla
sestavy
Tlačná sestava
Bočně svázaná
nebo
Provádí práce SPS / požární SPS Potápěči Potápěči Plavidlo do 20m
(profi) 50m (amat.) 25 ale nad 12 osob
za plavby
ochrana
blik
nebo
(
)
blik
Vždy na
bóji
×
Zvuky
Dlouhé
Význam
Krátké
–
1×
Vpravo (starboard/steuerbord)
––
2×
Vlevo (port/backbord)
–––
3×
Zpětý chod (stern/achtern)
––––
4×
Nemůžu manévrovat
–––––
5×
Nepředjíždějte,
Neprovádějte zvolený manévr
.........
řada
Nebezpečí kolize
–––
1×
Pozor, jedu vpřed (bow/bug)!
Hodlám měnit směr
+->
––– ... / 2 min
Opak
Pozor, jedu (bez radiolok.)
––– –––
2×
INT: Hodlám předjíždět
+->
INL:i pro předjíždění jen krátké ->
––– ––– ... / 2 min
Opak
Jede sestava bez radiolok.
––– ––– –––
3×
Vjezd/Výjezd přístavu/úžiny
(velké lodě) - lze doplnit směr ->
Význam
Kombinace + Odpovědi
Význam
Prodloužený
Význam
––– – ––– –
INT
Souhlasím s předjížděním
––––––––
Vjíždím do úžiny/zatáčky
opakování
obecně
Souhlasím s Vámi navrženým
manévrem
–––––
5×
Nepředjíždějte,
Neprovádějte váš zvolený manévr
Zvony
Význam
1 řada stále
NOUZE
1 řada / 1 min
Stojím v dráze vlevo (sníž. vidit)
.........
řada
Nebezpečí kolize
2 řady / 1 min
Stojím v dr. vpravo (sníž. vidit)
_ – ˉ _ – ˉ _ – ˉ…
Opak
Pozor, jedu (radiolokátor)
3 řady / 1 min
Nevím kde stojím
PŘÍKAZ
Zákaz
předjíždění
KONEC
zákazů/omezení
v jednom směru
Zákaz
předjíždění
sestav
Zákaz míjení
a předjíždění
Povolení
proplutí
Vyvazování
Zak. / povol.
Stát, dál ni krok!
Stát, dál ni krok!
(dlouhodobější)
Stání v šířce 20-40m
počítáno od znaku povoleno
Převozní lodě
Neplující |Plující
volně |volně
Povinnost
..na tomto
aktivovat
Plavidlo je na
kanále
radiostanici
vedlejší cestě
musí dát přednost
Informace
na stanici 11
Přidržujte se
levé strany
plav. dráhy
Plujte k pravému břehu
dráhy
Plujte k levému břehu
dráhy
Obraty plav.
zak. /povol.
Plavidlo je na
hlavní cestě,
má přednost
Přidržujte se
pravé strany
plav. dráhy
Dopor. se plout
ve směru šipky,
od stálého k
blik. světlu
Dráha vzdál.
Omezení v
Hloubka Průj. výška šířka
Zákaz vytvářet
Jez
deset metrů
plavbě
omezena omezena omezena
vlnobití a sání
„INFROMUJTE SE“
od břehu
Max. poč.
plavidel stoj.
vedle sebe
Přeplujte
Na stranu
Dráhy po
pravém boku
Přeplujte
na stranu
dráhy po
levém boku
Zákaz překr.
vejvyšší pov.
rychlost
Plujte ve
Směru šipky
Dejte zvuk.
signál
Zachovávat
zvláštní
pozornost
Zůstat stát v
případech stan.
Řádem plavební
bezpečnosti
ZÁKAZ | POVOL.
Stání
Kotvení
vlečení lan
a řetězů
Stání v šířce
Plavba plv.
s vlastním
pohonem
Plavba sport.
a rekr.
plavidel
Plavba plv.
dosah. vysok.
rychlosti
Spouštění
lodí na vodu
Plavba na
plovácích
s plachtou
Vodní
lyžování
Plavba
plachetnic
Plavba
vodních
skůtrů
Plavba plav.
bez vlast. pohonu
a nejsou plachet.
(N) Sever
směr: PRAMEN
Doporučení
držet se v
určeném prostoru
(W)
Západ
(E)
Východ
Nebezpečné
body
Pokračovat
v plavbě
Zákaz držet se
mimo vyzn.
prostor
Doporučení
proplouvání
jenom v jednom
směru
(protisměr zakázán)
Zákaz vytvářet
vlnobití
nebo sání
Doporučené
proplouvání
v obou směrech
Potápěči ve
vodě (25m)
Označení oblasti
pro rekreační
potápění, lyžování,
vojenský prostor.
Telefon Zdroj
vody
I na hlavní
cestě umožnit
plavidlům
vyjet z
přístavu
Propl. Místo pro
pod
naložení
vedením
aut
Rozdělení plavební
dráhy
LEVO
PRAVO
Plavení dráha
(S) Jih
Pokud to vyžaduje
Řád, tak stát
Pravobřežní přechodový
signální znak
Levobřežní přechodový
signální znak
Nebezpečné místo Nebezpečné
místo
při pravém břehu
při levém břehu
Volná voda
Vlečené|veškeré|tlačené
směr: ÚSTÍ TOKU
Vlajky + Morse
ČÍSLO
PÍS.
A
B
C
D
E
F
G
H
CH
@
/
+
ZNAK POMŮCKA
PÍS.
.Akát
I
-...
Blýskavice
J
-.-.
Cílovníci
K
-..
Dálava
L
.
Erb
M
..-.
Filipíny
N
- - . Grónská zem
O
. . . . Hrachovina
P
- - - - Chvátá k nám sám Q
. - - . - . to být můj e-závin
.
- . . - . Jé tu lomítko
?
. - . - . Přičíst, přičíst plus SK
ZNAK POMŮCKA PÍS.
..
Ibis
R
. - - - Jasmín bílý
S
-.Krákorá
T
. - . . Lupíneček
U
-Mává
V
-.
Nástup
W
- - - Ó náš pán
X
. - - . Papírníci
Y
- - . - Kvílí orkán
Z
. - . - . - Stačí stačí stačí
,
Co
pak
kvílíš
tady
..--..
=
. . . -. -
ZNAK
1
.----
2
..---
3
...--
4
....-
5
6
7
8
9
0
.....
-....
--...
---..
----.
-----
ZNAK POMŮCKA
.-.
Rarášek
...
Sobota
Tón
..Uličník
...Vyučený
. - - Wagón klád
- . . - Xénokratés
- . - - Ýgar mává
- - . . Známá žena
- - . . - - Sdílí něco nám nám
- . . . - á je rovno á
Plavidlo vlečené v
sestavě
Remorkér v čele
vlečné sestavy
Každý z remorkérů
v čele vlečné
sestavy s více rem.
Bočně svázaná
sestava
Přednost plavby přiznaná
SPS (zasloužilí vlci – zdravit)
plující jakékoliv malé Plavidlo s vlastním
Plachetnice je malým Samostat.
plavidlo bez pohonu/plachet
pohonem <7m
plavidlem < 7m
Plavidlo převážející
nebezp. látky, dle počtu
znaků: 10 / 50 / 100 m
Plachetnice je malým Plachetnice (jakákoliv) Plavidlo s vlastním
plavidlem > 7m plující se stroj. pohonem pohonem >7m
Lodivod
Plachetnice není
Malé plavidlo, ale
Plavidlo s vlastním
malým plavidlem více než 12 cestujících
pohonem, >7m
…plující volně
Převozní lodě..
…s předností
plavby
…neplující
volně
… a loďka
nesoucí jejich
kotevní lano
Volně kotví
Signalizace nouze, Nasedlé plavidlo, ochr. Omezené manévr.
žádost o pomoc
před vlnobití/ sání
schopnosti
Ztráta manévrovacích
schopnosti
Vleče rybářské Provádí rybolov
sítě a jiné zař.
(ne sítě)
Omezeno svým
ponorem
Rybářské sítě, či
rybolovné zař.
Omezené man.
Objet levobokem
Práce na vodní
cestě, sondáž,
měření
Omezené man.
Objet pravbokem
Plavidlo, plov.
těleso či zař.
vyžad. ochr. před
vlnobitím/sáním
Nasedlé /
potopené
Kotvit
min. 20m
od tohoto
plavidla
Volně kotví, kotva
nebezpečím pro plavbu
Potápěči
pod vodou
min. 50 m odstup
Stroj/plavidlo
vyžad. ochr. před
vlnobitím/sáním
Provádění
prací za plavby
SPS /
Požárníci
SPS
Download

ZDE (.PDF, 4,8MB)