Pod Makovou horou
Zpravodaj pro obec Smolotely, c a sti
obce Draha, Dalskaba ty a dals í obce
Zpravodaj s číslem 3 vychází 31.5.2012. Distribuce je zdarma. Vydává občanské
sdružení ŘEV a Smolotelský dvůr ve spolupráci s obcí Smolotely. Kontakt pro
příspěvky: Markéta Dvořáková, e-mail: [email protected] Další číslo se
připravuje na polovinu července. Ke stažení je na www.smolotelskydvur.cz
3/2012
Úvodem
Toto číslo zpravodaje přichází na přelomu jara a
léta, kdy probíhá mnoho zajímavých akcí nejen
v naší obci, ale i v okolí. Budeme se snažit o nich
referovat, ale zatím se o většině akcí dozvídáme
na poslední chvíli. Uvítali bychom, kdyby se nám
sami ozývali ti, kteří akce pořádají a nebo o jejich
pořádání vědí. Původně jsme plánovali toto číslo
na období červen/červenec, tedy tak, aby postihlo
i největší smolotelskou událost, tedy Makovou
pouť. Ukázalo se ale, že to je skoro nemožné,
protože v současnosti je k pouti zatím málo
informací. Proto před poutí, v průběhu července,
vydáme samostatné číslo, aby byl zpravodaj
aktuální.
Za kolektiv autorů Markéta a Pavel Dvořákovi
Informace OÚ Smolotely
Poděkování
Obecní úřad Smolotely děkuje všem, kteří se zúčastnili brigády - úklidu místního hřbitova a na veřejných
prostranstvích obce.
Oprava sochy sv. Jana Nepomuckého
Na návsi před zámkem je socha sv. Jana Nepomuckého, která je v dosti žalostném stavu. Socha pochází
z období roku 1700, takže už má nárok na „omlazení“. Během letních měsíců bude probíhat její
restaurování. Bude očištěna mechanicky a chemicky a poté proběhne její odsolování a likvidace
mikroorganizmů na ní žijících. Socha bude vyspravena, svatozář odrezována a natřena a nakonec socha
získá lazurovací nátěr a impregnaci. Akce může probíhat několik měsíců, v závislosti na počasí, protože pro
restaurátorské práce musí být vhodné
podmínky (zejména správná teplota a
vlhkost).
Informace Sdružení
Dobrovolných hasičů
Smolotely
Čarodějnice 2012
Členové SDH dohlíželi na obou místech (na
Táboře a na Dražkách) na průběh pálení
čarodějnic, nebylo potřeba žádných větších
zásahů, pouze jsme udržovali oheň, aby se
nešířil tam, kam neměl, což se podařilo. Za
ukázněnost při pálení čarodejnic v takto
Zpravodaj Pod Makovou horou
strana 1
číslo 3/2012
suchém období Vám hasiči děkují. V sobotu 5.5. proběhla brigáda smolotelských hasičů na úklid po
čarodejnicích. Zejména na Dražkách bylo potřeba spáleniště uklidit, vybrali jsme celý valník železí, které
jsme uložili do kontejneru. Dopálili jsme zbytky dřeva a uhrabali celé spáleniště. Chtěli bychom tímto
upozornit, že odkládání biologického, spálitelného odpadu (dřevo, větve ...) je možné jenom po ohlášení na
OÚ Smolotely a POUZE v jarním období od února do konce dubna. Neradi bychom, aby hromada nad vsí
"strašila" po celý rok - děkujeme!
Soutěž okrsku č. 6 v hasičském sportu
27.6 je naplánována soutěž okrsku č. 6 v hasičském sportu (100m překážkového běhu a útok zásahových
jednotek), které se naše hasičské družstvo, jako každoročně, zúčastní. Soutěž letos pořádá SDH Bohostice.
Slunovrat
Slunovrat je okamžik, kdy slunce má vůči zemskému rovníku největší deklinaci. Letos to bude 20. června
v 23:09 UT. Slunce tento den dosahuje svého vrcholu na obloze i v síle. Přestože by se teď už měly vlastně
dny zkracovat a tím i celkově ochlazovat, teprve začíná ta nejteplejší část roku. Délka dní a nocí se
v průběhu června mění jen velmi málo. Slunce stále vychází před pátou hodinou ranní a zapadá po
jednadvacáté hodině.
Podle keltských tradic se tento den letního slunovratu nazývá Alban Heruin nebo sabat Litha. Keltové
pořádali slavnosti zasvěcené bohyni Matce. Podobně jako v noci „na čarodějnice“ se na nejvyšších kopcích
pálily ohně, a to na počest vrcholícího Slunce a zároveň i jako snaha dodat slunci sílu a moc, o které po
slunovratu začíná přicházet. Lidé kolem ohňů tančili a bylinami z ohně zapálenými žehnali dobytku. Uhlíky
a popel ze slunovratových ohňů byly rozházeny po polích pro zajištění dobré úrody. Uzavíraly se také tzv.
čarodějnické svatby, novomanželé po nich přeskakovali koště.
Některé keltské tradice můžete dodržovat i dnes. Např. pro zajištění štěstí a blahobytu dejte v noci do oken
zapálené svíce. Dveře příbytku ozdobte malým věncem s letními květy a magickým znakem – tím je
otevřená křivka znázorňující rozvinutý list. Sbírejte léčivé byliny, bylinky sbírané v den slunovratu mají
nejvyšší účinnost, protože síla Slunce vrcholí.
Léčivou sílu Slunce Keltové celkem přirozeně spojovali s uzdravující mocí vody. Proto oltáře zasvěcené
Slunci často stávaly u léčivých pramenů a studánek. Vodním zdrojům se vzdávala čest tzv. odíváním vody
(pramene, studny) – pokrytím větvemi a květinami. U pramenů se zpívaly písně, tančilo se a hrálo. Večerní
koupeli se přisuzovala očistná a čarovná moc. Také ranní rosa po východu slunce má toho dne blahodárné
účinky - šlechtí tváře, dodává krásy, slouží také pro očištění a zbavení se různých bolestí.
Slunovrat je spojen i s magickým děním v přírodě. V obecném povědomí jsou dnes tyto tajemné události
spjaty spíše se Svatojánskou nocí (23.6., předvečer svátku sv. Jana Křtitele), jde však o smíšení původního
pohanského slunovratu a později zavedeného křesťanského svátku, který měl oslavy slunovratu přebít.
Pojďme se však seznámit s tím hlavním - onou magickou nocí. A je už na nás, kdy jí budeme slavit 
Svatojánská noc
Svatojánská noc je noc z 23. na 24. června. Je plná kouzel a magie, ožívají v ní nadpřirozené síly, otevírá se
brána mezi světy, je možné vyvolat duchy zemřelých a spojit se s tajemnými mocnostmi, je možné najít i
poklad. O Svatojánské noci se provádějí různé rituály, které sahají až do starověku. Jde třeba o skákání přes
oheň nebo házení věnců do vody. Na trzích se v minulých dobách prodával kořen mandragory, který sloužil
k milostné magii. Bylinky sebrané tuto noc měly kouzelnou moc, žádný lektvar se bez nic nemohl obejít.
Zpravodaj Pod Makovou horou
strana 2
číslo 3/2012
Nezadané dívky trhaly devatero kvítí. Pokud si
ho dáte pod polštář, zjeví se vám ve snu váš
budoucí muž. Zdroje se různí, ale pokud to
chcete zkusit, tady je jedna varianta:
svatojánský květ, růže, smolnička, chrpa,
rozchodníček, čičmundíček, mateřídouška,
fialka a zvonek. Chrpa a mateřídouška jsou
jasné, svatojánský květ je kopretina, růže je
myšlena šípková, smolnička jsou růžové
kytičky (říká se tomu kohoutek - roste to na
loukách), rozchodníček – jakýkoli rozchodník,
čičmundíček to je netřesk a fiala, vzhledem
k období, asi bude violka rolní, nebo se tomu
říká polní maceška.
Tak a teď to nejdůležitější – cituji: „když ho
jdou (dívky) trhati, ať nemluví, nesmějí se a
neohlížejí. Když si to devatero kvítí byly
natrhaly, ať jdou, opět zticha, nemluvíce,
nesmějíce a neohlížejíce se, domů a doma ať si
vloží toto devatero kvítí do své postele pod
podhlavničku. O půlnoci svatojánské zjeví se
jim jistě jejich nastávající manžel a dá-li Pán
Bůh budou do roka svatby…“
A pak ještě jeden zvyk: V den svatojánský jde
děvče před slunce východem na louku a utrhne
si svatojánské kvítí (kopretinu). Potom
vytrhuje jeden bílý lísteček za druhým, říkajíc
stále: „chalupa, zahrada, statek, mlýn“. Které slovo připadne pak na poslední vytržený lístek, majitele
takové usedlosti dostane za muže….
Hledání pokladu nebyl žádný lehký úkol. Nejdříve se muselo najít kvetoucí kapradí, které rozkvétalo přesně
o půlnoci. (pozn. kapradí je rostlina tajnosnubná, která nekvete. Naši předkové ale předpokládali, že kvést
musí každá rostlina, a proto kolem květu kapradí, údajně kvetoucímu právě jen o svatojánské noci, vznikaly
nejrůznější tajemné zvyky) Zlatý květ kapradí chytit do bílých šatů, když zrovna opadával. Toto kapradí
samozřejmě střežily zlé síly. Komu se podařilo květ získat, ten byl obdařen magickými schopnostmi. Mohl
být neviditelný, rozuměl řeči zvířat i stromů a rostlin a bylo téměř jisté, že poklad najde. Poklad byl
nejčastěji ukrytý ve skále nebo hluboko v zemi. Květ kapradiny pomáhal zem i skálu otevřít. Z objeveného
pokladu si člověk mohl vzít jen tolik, kolik unesl, jinak by ho zlé síly krutě potrestaly. Také mohl hledač
pokladu narazit na bludičky, které by ho nalákaly do bažin nebo mohl překročit bludný kořen a zabloudit.
Bludičky provázely dotyčného až domů a dlouho se pak ještě dívaly do jeho oken. Říkalo se, že tato světýlka
jsou duše zemřelých, nepokřtěných dětí, tzv. nekřteňátek. Ty tančí o Svatojánské noci po lesích, loukách a
bažinách. Člověk, který měl dobré srdce se jich však nemusel bát, bludičky pronásledovaly pouze zlé a
nepoctivé lidi.
Informace poskládala Markéta Dvořáková
Dětský den
Milé děti, srdečně vás zveme na Dětský den plný her, úkolů a zábavy, který
se bude konat 2.6.od 15 hod na hřišti ve Smolotelkách. V případě špatného
počasí se akce uskuteční jiný den.
Martina Bučilová
Zpravodaj Pod Makovou horou
strana 3
číslo 3/2012
Výstava hraček
V Příbrami na Březových horách v prostorách cáchovny dolu Vojtěch probíhá do 31.10.2012 výstava hraček
s názvem „Kluci, pojďe si hrát“. Výstava věnovaná klukovským hrám a hračkám minulého století, z let 19201085. Vedle vláčků, autíček, stavebnic a plyšových zvířátek jsou představeny i hračky vyráběné podomácku,
které doprovázejí kluky všech generací dodnes. Vedle historických exponátů ve vitrínách jsou v prostoru
výstavy volně rozmístěny hračky určené k zabavení malých návštěvníků.
Kvalifikace na MČR 2012
Letos proběhne ve Smolotelích na louce před Panským mlýnem již 3. ročník kvalifikace na MČR 2012, a to
v disciplínách: Ovladatelnost v kládě, Formanská jízda a Těžký tah. Akce je věnována památce Stanislava
Kulandy. Kvalifikaci pořádá pan Miroslav Krištofík. Pro letošní ročník je přihlášeno již 22 koní, což je víc než
v loňském roce. Tento závod patří k nejkrásnějším závodům v republice. Zahájení akce je v 10 hod,
předpokládané ukončení kolem 15 hod a vstupné 40 Kč. Občerstvení je zajištěno. Podpořte tuto výjimečnou
akci svou účastí!
Kalendář akcí červen/červenec 2012
pátek 1.6.
Noc kostelů, Milín – Slivice, program:
od 18:30 koncert Slivičáček, od 19:00 prohlídka s komentářem – Jirka Šedivý,
od 21:00 koncert Petrklíče a od 21:15 Adorace
sobota 2.6. od 11 hod
Mše svatá na Makové hoře
sobota 2.6. od 15 hod
Dětský den na hřišti ve Smolotelkách
středa 27.6.
Soutěž okrsku č. 6 v hasičském sportu
sobota 7.7. od 10 hod
Kvalifikace na MČR 2012, Smolotely, vstupné 40 Kč
sobota 7.7. od 11 hod
Mše svatá na Makové hoře
pátek 20.7. až neděle 22.7.
Tradiční pouť ve Smolotelích
Obec Kamýk nad Vltavou společně s neziskovými organizacemi Vás zve na tradiční KAMÝCKÉ PRÁŠENÍ 2012 ve
znamení divadla. Přijďte v počtu co nejhojnějším, jste srdečně zváni. Pokud není uvedeno jinak, je vstupné
dobrovolné. Program:
Pondělí 28.5.
dopoledne Zvaní po celé obci, 16:30 divadlo „Tajemství staré bambitky“ (žáci ZŠ) (kulturní dům),
17:30 vystoupení divadélka „Myš a Maš“ (kulturní dům)
Středa 30.5.
18:00 kácení máje a vystoupení Kamýčku (pod májkou)
Čtvrtek 31.5.
19:00 divadlo „F.R.Čech: Dívčí válka“ v provedení divadelního souboru známého imitátora Petra
Jablonského (kulturní dům). Vstupné 200,- Kč/děti a studenti 100,- . Předprodej na OÚ, do 12 let
nevhodné!
Pátek 1.6.
17:00 Vernisáž výstavy děl malíře Jana Pisaříka (infocentrum OÚ), 18:00 Divadlo „Kunhuta“ v
provedení Stanislavy Hoškové (historické sklepení OÚ)
20:00 Taneční zábavka, hraje „Dominanta“ (kulturní dům), Vstupné 99,-
Sobota 2.6.
9:00-11.30 Dětské dopoledne s neziskovkami (Duhové hřiště)
18:00 Divadlo „Dalskabáty, hříšná ves“ v provedení kamýckého ochotnického spolku KADIS (kulturní
dům)
19:30 Vystoupení známého zpěváka Vladimíra Hrona (kulturní dům)
Neděle 3.6.
9:00-11:30 Tradiční „Pohádkový les“ (Vrškamýk a okolí)
16:00 Divadlo Jan Přeučil a Eva Hrušková „Staré řecké báje a pověsti“ (Obřadní síň OÚ)
Úterý 14.6.
18:00 Malé posezení s herci Václavem Vydrou a Jiřím Žákem (Obřadní síň OÚ)
Zpravodaj Pod Makovou horou
strana 4
číslo 3/2012
Download

Pod Makovou horou 2012-3