Valná hromada 31. 1. 2015
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Zahájení , přivítání hostů, uctění památky
Volby návrhové a mandátové komise
Zpráva starosty SDH – Rostislav Burdych
Zpráva velitele jednotky a SDH – Milan Dufka
Zpráva vedoucího mládeže- Julie Burdychová
Zpráva preventivy- Dufka Lukáš- Milan Dufka vz.
Zpráva hospodáře – Milan Dufka
Plán práce SDH a mládeže – Julie Burdychová
Volby :
a) Starosta SDH
b) výboru SDH
c) delegáti na valnou hromadu okrsku 28.2.2015 Jívka–
Mihulková, Dufak Milan, Stonjek Dan, Stonjeková Hana,
Novotný Jan, Novotný Jakub
d) deleáti na shromáždění představitelů 27.3.2015 Trutnov –
Lukášková Lenka, Dufka Milan
e) návrh do výboru okrsku
f) návrh do vyšších orgánů SH ČMS.
Viz příloha- vše jednohlasně odslouhlaseno
10) Diskuse
11) Usnesení – návrh na usnesení se po jednomyslném
odhlasování stal usnesením z valné hromady
12) Závěr – Jiří Orsák starosta KSH HK pozdravil a provedl
závěr valné hromady, předal a připnul sboru pamětní
stuhu ke 150 výročí založení hasičstva v čechách
Návrhová komise:
Zubričanová Miroslava
Zubričan Pavel
Kašpar Tomáš
Mandátová Komise:
Mihulková Ranata
Lukášková Lenka
Volman František
Diskuse:
1. pan Hornych HZS Trutnov –pozdrav
2. paní Dančová Ivana okrsek č.2 – pozdrav
3. pan Sekera SDH Petrovice – pozdrav
4. pan Němec starosta obec Radvanice – pozdrav
5. pan Pelc náměstek starosty OSH TU – pozdrav
6. pan Provazník starosta SDH Malé Svatoňovice – pozdrav
7. pan Šrámek SDH Adršpach – pozdrav
8. pan Ryšavý SDH Jívka – pozdrav
9. paní Lukášková Lenka kronikář SDH Radvanice – připomínka
k materiálům pro tvorbu kroniky
10. Starosta pan Burdych předal ocenění panu Mikyskovi, panu
Klimentovi, panu Dufkovi, společně s velitelem panem Lukáškem
předali poděkování Milanu Dufkovi + věcný dar
11. pan Burdych - starosta SDH promluvil ke členům SDH
Radvanice
PLÁN PRÁCE - SDH RADVANICE 2015
Leden:
Valná hromada SDH
Služba na HZS
Únor:
valná hromada okrsku Radvanice
školení velitelů JSDH
beseda se seniory „požární bezpečnost v domácnosti“
Masopust – spolupráce se ZŠ
Březen:
Josefovská zábava + dětský karneval
Školení rozhodčích Plamen - Bílé Poličany
Uzlovka Radvanice
Duben:
Sběr nebezpečného odpadu
Čarodějnice – hry s čarodejnicemi
Květen:
první kolo PS Jívka
Červen:
okresní kolo Plamene Úpice
MČR PS Trutnov
Červenec – Srpen:
2.8. Memoriál Miroslava Paťavi
LŠI Malé Svatoňovice + tábor
tábor mladých hasičů okresu Trutnov – Starkov
Září:
Pohár Jestřebích hor - Strážkovice
Říjen:
Strážkovický koláč
Nohejbal Radvanice
Listopad :
Pravidelná školení
Prosinec:
Mikulášská nadílka
Mikulášská zábava
Čekání na ježíška
Plán práce bude průběžně doplňován o služby na HZS, školení
jednotky, brigády, besedy.
Společná celookrsková školení.
Schůzky členů SDH vždy první pátek v měsíci od 18,00hodin.
Schůzky výboru dle dohody.
Plán práce SDH se skloubí s plánem práce hasičského
Valná hromada jednomyslně odhlasovala
dne 31.1.2015 hasičská zbrojnice Radvanice
Výbor SDH Radvanice
Starosta : Burdych Rostislav
Náměstek: Novotný Jan
Velitel SDH: Lukášek Petr
Zástupce velitele: Dufka Milan
Hospodář: Stonjeková Hana
Předseda revizní komise: Mihulková Renata
Členové komise: Burdychová Julie
Smyček Martin
Jednatel: Kašpar Tomáš
Vedoucí mládeže: Burdychová Julie, Zubričanová Miroslava
Preventista: Lukáš Dufka
Velitel strojníků: Jiří Pospíšil
Kronikář: Lenka Lukášková
VALNÁ HROMADA DOPORUČUJE:
Výbor okrsku:
Starosta okrsku: Burdychová Julie
Velitele okrsku: Petr Lukášek
Preventista okrsku: Dufka Lukáš
Výkonný výbor OSH:
Starosta OSH – Orsák Jiří SDH Malé Svatoňovice
Revizní komise – Olda Nehyba SDH Petrovice
Člen rady prevence –Dufka Lukáš SDH Radvanice,
Paťavová Jitka – SDH Havlovice
Člen rady mládeže –Burdychová Julie SDH Radvanice
Zubričanová Miroslava SDH Radvanice
Člen rady velitelů –Lukášek Petr SDH Radvanice
ÚORM:
Josefa Bidmona SDH Jevíčko
Ing. Nemečková Monika SDH Písková Lhota
PLÁN PRÁCE HASIČSKÝ KROUŽEK 2015
Pravidelné schůzky pondělí od 16,00 hodin. V sezóně soutěží
i pátek.
Leden:
Tělocvična
Únor:
Bobování
Tělocvična
Březen:
PO očima dětí
Duben:
Hry při čarodejnicích
Květen:
Den otevřených dveří v hasičárně
Sbírka „Liga proti rakovině“
Červen:
Okresní kolo Úpice
Červenec, Srpen:
LŠI
Tábor Malé Satoňovice a Stárkov
Září:
Soutěž Radvanice
Říjen:
Školení vedoucích
Exkurse v hasičárnách
Setkání s rodiči
Listopad:
Kaštany
Prosinec:
Mikuláš pro obec
Vánoční nadílka
Spaní v hasičárně
Čekání na ježíška
Plán práce doplněný o soutěže okresu OORM Trutnov.
Jednotlivé soutěže v šedesátkování – Malé Svatoňovice,
Úpice, Hajnice, Horní Lánov, Hostinné, Jaroměř ……
+ pohár OORM v klasických disciplínách
Šedesátkování Jablonec nad Nisou, Ostrava, Praha – vybraní
jedinci.
Dětský kroužek se bude i nadále podílet v rámci svých
možností na chodu SDH.
Po celou sezónu děláme sběr papíru, víček od pivních i PET
lahví.
Download

zde - SDH Radvanice