NABÍDKA ZADÁNÍ PRO ATELIÉROVOU TVORBU
sestavená na základě reakce ze strany obcí na nabídku spolupráce v rámci projektu OPPA CZ.2.17/3.1.00/36043
CELKOVÝ SOUPIS ZADÁNÍ:
1. Obchodně – administrativně - správní budova (Štěpánov)
2. Sportovní hala na veškeré míčové hry (Lysá nad Labem)
3. Technický dvůr (Sedlec)
4. Dům pro seniory (Polepy)
5. Multifunkční obecní dům (Kozárovice)
6. Multifunkční sál (Višňová)
7. Hasičská zbrojnice a zázemí technických služeb (Jenštejn)
8. Zdravotní středisko (Hostouň)
9. Volnočasové centrum (Chlumín)
10. Školní tělocvična a družina (Chotýšany)
11. Víceúčelový dům s malometrážním bydlením (Zlonice)
12. Sportoviště se zázemím a občerstvením (Smolotely)
13. Volnočasové centrum (Obříství)
14. Hasičská zbrojnice (Týnec nad Labem)
15. Plovárna (Hradec Králové)
16. Volnočasové centrum (Vševily)
17. Centrum volnočasových aktivit (Pečky)
18. Objekt nové Radnice (Dobříš)
19. Nová městská knihovna (Dobříš)
20. In-line dráha vč. související vybavenosti (Dobříš)
21. Rozšíření základní školy – výstavba nové budovy (Mníšek pod Brdy)
22. Kulturní centrum s doprovodnými aktivitami (Mníšek pod Brdy)
23. Rekonstrukce panského hostince – Barokní areál Skalka (Mníšek pod Brdy)
24. Mateřská škola Rymaně (Mníšek pod Brdy)
25. Založení nového veřejného prostoru s dominantní polyfunkční budovou
(Zlatníky-Hodkovice)
26. Sportovní areál (Zadní Třebáň)
27. Dům pro seniory (Lužná)
28. Obecní úřad s multifunkčním sálem (Dřísy)
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
ZADÁNÍ:
1. Obchodně – administrativně - správní budova
OBEC:
KONTAKT:
OKRES:
Štěpánov
Olomouc
Mgr. Svatopluk Vlk
místostarosta obce Štěpánov
telefon: +420 777 110 543
e-mail: [email protected]
PARCEL. Č.:
Centrum obce
ZATÍM NEDODALI PODROBNĚJŠÍ INFORMACE
LOKALITA:
STAVEBNÍ
PROGRAM:
FOTO:
POZNÁMKA:
Malá občanská vybavenost
Velká občanská vybavenost (?)
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
ZADÁNÍ:
2. Sportovní hala na veškeré míčové hry
OBEC:
KONTAKT:
OKRES:
Lysá nad Labem
Lysá nad Labem
Zora Štěpánková, referent stavebního úřadu
Městský úřad Lysá nad Labem
Husovo nám. 23
289 22 Lysá nad Labem
tel. 325 510 291
fax. 325 552 066
e-mail: [email protected]
PARCEL. Č.:
část 2566/1, 2652/2,
2652/3, 3580/3 v k.ú. Lysá
nad Labem
1 hřiště na všechny míčové hry
halu, včetně tribuny (asi jednostranná tribuna - s ohledem na prostor)
kapacita šaten - 4 družstva
rychlé občerstvení - možnost sezení
parkoviště
možnost přístupu z více stran
LOKALITA:
STAVEBNÍ PROGRAM:
FOTO:
POZNÁMKA:
Malá občanská vybavenost
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
ZADÁNÍ:
3. Technický dvůr
OBEC:
KONTAKT:
OKRES:
Sedlec
Praha
Ing. Zdeněk Veselý
Starosta obce Sedlec
Mob: 724192181
Ing. Zdeněk Veselý - starosta <[email protected]>
PARCEL. Č.:
parc. č. st. 16/1
Víceúčelové zařízení, kde by měly být kryté prostory pro uložení
komunální techniky (traktor + příslušenství, resp. komunální nářadí,
posypový materiál apod.) a její běžnou údržbu a dále prostory pro kontejnery
na různé druhy odpadu. Také kancelář a sociální zařízení obsluhy.
LOKALITA:
STAVEBNÍ
PROGRAM:
FOTO:
POZNÁMKA:
Pro tento projekt připravujeme pozemek, na kterém se v současné době
nacházejí 2 rodinné domy určené k demolici. Pozemek je převážně rovinatý,
směrem k jižní hranici se terén zvedá, čehož by se dalo využít k umístění
vyvýšené přístupové komunikace ke kontejnerovým stání. Kontejnery by tak
mohly být v rovinaté části pozemku a odkládání odpadů by to značně
usnadnilo. Nebylo by třeba provádět ochozy kolem kontejnerů, nebo pracně
vyhazovat odpady (hlavně pak stavební suť) do vanových kontejnerů.
Malá občanská vybavenost
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
ZADÁNÍ:
4. Dům pro seniory
OBEC:
KONTAKT:
OKRES:
Polepy
Kolín
Ing. Rostislav Vodička
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
Město Český Brod
náměstí Husovo 70
282 24 Český Brod
321 612 181
GSM: 602 334 233
e-mail: [email protected]
LOKALITA:
PARCEL. Č.:
Vazba na historické jádro a
objekt prvorepublikové
Vébrovy restaurace
ZATÍM NEDODALI PODROBNĚJŠÍ INFORMACE
STAVEBNÍ
PROGRAM:
FOTO:
POZNÁMKA:
Malá občanská vybavenost
Velká občanská vybavenost (?)
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
ZADÁNÍ:
5. Multifunkční obecní dům
OBEC:
Kozárovice
KONTAKT:
Rostislav Pikard
tel: 603206080
[email protected]
OKRES:
Příbram
(u Orlíku)
LOKALITA:
STAVEBNÍ
PROGRAM:
FOTO:
PARCEL. Č.:
224/1, 224/2, 224/3 a 224/4
Bude upřesněn na místě na základě diskuze s místními obyvateli.
POZNÁMKA:
Obec se stala v 70. létech tzv. "střediskovou obcí". V rámci toho zde byl
vystavěn multifunkční KD, který dnes není plně využíván a není jednotný
názor na jeho další funkci v obci. Možnost zaměřit se i na urbanismus lokality.
Podklady dodány: dokumentace objektu, fotodokumentace, stavební plány, situace.
Malá občanská vybavenost
Velká občanská vybavenost (?)
Další možnost novostavby ve vesnici ve vazbě na stávající bytový dům na parcele č.
1094.
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
ZADÁNÍ:
6. Multifunkční sál
OBEC:
KONTAKT:
OKRES: Příbram
Višňová
Ing. Jří Nekolný
starosta
Obec Višňová
262 61 Višňová 153
602 227 249
[email protected]
PARCEL.
Mezi
zdravotním Č.:
střediskem
a
mateřskou
školkou
LOKALITA:
STAVEBNÍ
PROGRAM:
V návaznosti na restauraci ve zdravotním středisku a na mateřskou školu
navrhnout multifunkční sál - tělocvičnu, který by mohl škola a školka využívat pro
hodiny tělocviku, občané pro sport (odbíjená, stolní tenis, aeribik, zumba) a v
případě potřeby otevřít vchod z restaurace a řádově do 20 dnů v roce využít jako
sál pro plesy a podobné akce.
FOTO:
POZNÁMKA: Prostor vedle obecního úřadu a zdravotního střediska (ve spodní části řešené
oblasti) je využíván pro pouťové atrakce při posvícení. Zde by mohla být zpevněná
plocha (asfalt. beton), kde by byl umístěn autodrom a po zbytek roku plocha
např. na nohejbal, překážky pro skateboard, případně prolézačky, ruské kuželky a
podobně.
Malá občanská vybavenost.
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
ZADÁNÍ:
7. Hasičská zbrojnice a zázemí technických služeb
OBEC:
KONTAKT:
OKRES:
Jenštějn
Praha - východ
Markéta Kotková
OÚ Jenštejn
Tel.: 286 851 985
[email protected]
PARCEL. Č.:
Okrajová část vesnice,
171/129 v k.ú.Jenštejn o
v sousedství halové objekty.
velikosti 1160 m2
Hasičská zbrojnice na velké hasičské auto, dále sklad hasičské techniky a
náhradních dílů, zázemí pro hasiče (sprchy, toalety, jednací a odpočinková
místnost, kancelář) + sklad techniky obce (traktor, sekačky a zahradnické
potřeby a nářadí).
LOKALITA:
STAVEBNÍ
PROGRAM:
FOTO:
POZNÁMKA:
www.jenstejn.com
Malá občanská vybavenost.
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
ZADÁNÍ:
8. Zdravotní středisko
OBEC:
KONTAKT:
Hostouň
Ing. Šárka Hůlová
vedoucí úřadu
Kladenská 119
273 53 Hostouň
tel. 312665367
[email protected]
LOKALITA:
STAVEBNÍ
PROGRAM:
FOTO:
OKRES:
PARCEL. Č.:
ZATÍM NEDODALI PODROBNĚJŠÍ INFORMACE
POZNÁMKA:
Malá občanská vybavenost.
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
Praha - západ
ZADÁNÍ:
9. Volnočasové centrum
OBEC:
KONTAKT:
OKRES:
Chlumín
Mělník
RSDr. Václav Pokorný
starosta obce
Mob.: 602 360 212
[email protected]
PARCEL. Č.:
Okrajová část obce.
Viz. mapka
Bude specifikováno na základě domluvy se zástupci obce.
LOKALITA:
STAVEBNÍ
PROGRAM:
FOTO:
POZNÁMKA:
K dispozici územně plánovací dokumentace.
Malá občanská vybavenost.
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
ZADÁNÍ:
10. Školní tělocvična a družina
OBEC:
KONTAKT:
OKRES:
Chotýšany
Ing. Blanka Bejdáková, Ph.D.
Obecní úřad Chotýšany
Chotýšany 54
257 28 Chotýšany
tel.: 317 796 231
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
LOKALITA:
STAVEBNÍ
PROGRAM:
PARCEL. Č.:
p.č. 485/8 v k.ú. Chotýšany
Přístavba školní tělocvičny a družiny. Představujeme si přístavbu, ve které by měla
být tělocvična o rozměrech cca 24 x 12 m + potřebné zázemí (sklad nářadí apod.).
Hygienické zařízení a šatny jsou otázkou - lze využívat stávající zařízení ve škole.
Ideální by bylo přístavbu využít i pro družinu a jiné volnočasové aktivity, např.
ateliér, klubovna, ...
FOTO:
POZNÁMKA:
Malá občanská vybavenost
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
Benešov
ZADÁNÍ:
11. Víceúčelový dům s malometrážním bydlením
OBEC:
KONTAKT:
Zlonice
Chochola Antonín
starosta Městyse Zlonice
724 11 11 25
[email protected]
Náměstí (jeho dostavba).
LOKALITA:
STAVEBNÍ
PROGRAM:
FOTO:
OKRES:
PARCEL. Č.:
Kladno
p.č. 745/2 v k.ú.Zlonice o
výměře 3474 m2 a p.č.745/7
o výměře 1236 m2
Stavební program bude upřesněn na základě domluvy se zástupci obce.
POZNÁMKA:
Malá občanská vybavenost
Velká občanská vybavenost (?)
Bytový dům (?)
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
ZADÁNÍ:
12. Sportoviště se zázemím a občerstvením
OBEC:
KONTAKT:
Smolotely
Štěpán Šedivý
Zastupitel obce
[email protected]
LOKALITA:
STAVEBNÍ
PROGRAM:
OKRES:
PARCEL. Č.:
Příbram
759/13, 759/14, 759/15,
759/16 vše v majetku obce
Technické zázemí (sklad sportovního náčiní, sekačky...), sociální zařízení,
šatny, prostor pro vnitřní posezení a občerstvení s navazujícím otevřeným
venkovním posezením. Kapacita +-35 lidí.
FOTO:
POZNÁMKA:
Základní představa obce.
Malá občanská vybavenost.
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
ZADÁNÍ:
13. Volnočasové centrum
OBEC:
KONTAKT:
Obříství
Jitka Zimová
Starostka obce Obříství
Tel. 315685000, 724181108
[email protected]
Centrum obce
Obříství – 708828
Plocha pozemku: 901 m2
LOKALITA:
STAVEBNÍ
PROGRAM:
OKRES:
Mělník
PARCEL. Č.:
Obříství č.p. 20
č.parc. st. 31/3
Stavba nové přízemní budovy bude postavena pozemku odstraněné budovy.
Jednalo by se o jednoduchou stavbu s víceúčelovým sálem s kapacitou
maximálně 200 osob, jehož využití by bylo multifunkční a mohl by tak být
využíván kombinovaný prostor pro pořádání různých kulturních akcí, dětských
karnevalů, tanečních zábav a zejména pro sportovní a kulturní vyžití občanů, kteří do
obce přibývají a prostory tělocvičny v základní škole Obříství nemají již dostatečnou
kapacitu.
Součástí víceúčelového sálu by bylo zázemí pro občerstvení, zázemí baru,
šatna, vstupní hala a sociální zařízení zvlášť pro muže a pro ženy.
Zároveň je naší představou, aby součástí budovy byla místní knihovna, která
zaznamenala nárůst čtenářů a stávající prostory v Základní školy již
nevyhovují.
FOTO:
POZNÁMKA:
Stávající objekt je určený k asanaci a stavební pozemek se nachází uprostřed
zastavěného území, v centru obce, na hlavním "náměstí" - návsi. Objekt je
situován na severním nároží dvou ulic, z obou stran na něj navazuje souvislá
uliční fronta dalších domů, okolní zástavba je přízemní s podkrovím pod
sedlovými střechami. Objekt má půdorysný tvar L a je situován na hranicích
pozemku s přilehlými komunikacemi, uvnitř je provozní dvůr. Průčelí obrácená do
veřejného prostoru mají orientaci SV + SZ. Pozemek je téměř rovinný.
Stávající objekt je dle KN objektem občanské vybavenosti, tato funkce
zůstane zachována . Vzhledem k celkovému špatnému technickému stavu a
omezeným možnostem dispozičního uspořádání se předpokládá jeho asanace a
výstavba nového objektu.
Navrhovaná stavba není pod památkovou ochranou. Z hlediska jejího umístění v
centru obce je požadováno zachování charakteru místní vesnické zástavby.
Malá občanská vybavenost
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
ZADÁNÍ:
14. Hasičská zbrojnice
OBEC:
KONTAKT:
Týnec nad Labem
Mgr. Ivana Suchánková
[email protected]
LOKALITA:
STAVEBNÍ
PROGRAM:
FOTO:
OKRES:
PARCEL. Č.:
ZATÍM NEDODALI PODROBNĚJŠÍ INFORMACE
POZNÁMKA:
Malá občanská vybavenost
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
Kolín
ZADÁNÍ:
15. Plovárna
OBEC:
KONTAKT:
OKRES:
Hradec Králové
Radek Polívka
tel.: 773 035 232
e-mail: [email protected]
zadavatel: SKVS Slavia Hradec Králové
LOKALITA:
STAVEBNÍ PROGRAM:
nedaleké okolí centra města PARCEL. Č.:
1) zázemí sportovních klubů (skladové prostory, sociální a šatnové zázemí,
klubovny, relaxační aktivity...)
2) sportovní plochy a plovárenské zázemí (sociální a šatnové zázemí, relaxační
aktivity, občerstvení...)
Hradec Králové
FOTO:
POZNÁMKA:
ideová studie rozvoje:
http://www.slezskaplovarna.cz/archiv/Studie2015/infrastruktura.html
Malá občanská vybavenost
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
ZADÁNÍ:
16. Volnočasové centrum (sportovně-kulturní)
OBEC:
KONTAKT:
OKRES:
Vševily
Příbram
Ing. Karel Daniel, starosta obce Vševily (+420 602 471 249)
Bc. Josef Pekárek, zastupitel obce Vševily
[email protected]
LOKALITA:
Areál se nachází na
PARCEL. Č.:
vyvýšeném místě na kraji
obce, kde je nádherný výhled
do krajiny jižních Čech a na
protějším kopci stojí barokní
kostel sv. Barbory.
STAVEBNÍ PROGRAM: Sportovní areál s hasičskými soutěžemi, hudební projekce, volejbalový
turnaj , dětské hřiště apod. na místě stávající Klubovny mládeže.
FOTO:
POZNÁMKA:
V současné době se v areálu nalézá pískové volejbalové hřiště, dřevěný altán s
tanečním parketem a lavičkami a objekt bývalé drůbežárny, který byl v 80.
letech adaptován na Klubovnu mládeže.
Malá občanská vybavenost
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
ZADÁNÍ:
17. Centrum volnočasových aktivit
OBEC:
KONTAKT:
OKRES:
Pečky
Ing. Věra Růžičková
odbor správy majetku města a BH
Městský úřad Pečky
Masarykovo nám. 78
321 785 051
606 635 682
[email protected]
LOKALITA:
Městský lesopark, jehož
součástí jsou i
sportoviště fotbalové hřiště,
sportovní hala, venkovní
víceúčelový areál a
sáňkovačka. Park
navazuje na vodní
plochu Benešák a
Mlýnský náhon.
STAVEBNÍ
PROGRAM:
občerstvení - restaurace, chybí kluziště, nutně bychom potřebovali vyřešit
přístavbu atypické sportovní haly - šatny, sklad nářadí, upravit sáňkovačku,
doplnit dětské hřiště, vybudovat nové cesty, zastavení, zeleň
Nymburk
PARCEL. Č.:
FOTO:
POZNÁMKA:
Malá občanská vybavenost.
Velká občanská vybavenost?
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
ZADÁNÍ:
18. Nový objekt radnice
OBEC:
KONTAKT:
OKRES:
Dobříš
Příbram
Ing. Jitka Šafářová
referent odboru místního rozvoje
Městský úřad Dobříš
Mírové náměstí 119
263 01 Dobříš
318533310
[email protected]
Řešenou lokalitou je stávající PARCEL. Č.:
1096/144, 1096/145,
proluka v hlavním veřejném
1096/146
prostoru města Dobříš –
Mírové náměstí.
Objekt bude zajišťovat běžný chod městského úřadu, kterému již nedostačují
stávající prostory (renezanční radnice čp. 119 v centru Mírového náměstí).
Předpokládaný počet zaměstnanců: 80
LOKALITA:
STAVEBNÍ
PROGRAM:
FOTO:
POZNÁMKA:
Stávající funkční využití řešeného prostoru je veřejná zeleň – městský park.
Malá občanská vybavenost.
Velká občanská vybavenost?
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
ZADÁNÍ:
19. Nová městská knihovna
OBEC:
KONTAKT:
OKRES:
Dobříš
Příbram
Ing. Jitka Šafářová
referent odboru místního rozvoje
Městský úřad Dobříš
Mírové náměstí 119
263 01 Dobříš
318533310
[email protected]
PARCEL. Č.:
Areál 2. Základní školy v
348/63
Dobříši
Knihovní fond ve stávající knihovně, který je určen k přesunutí, je 51000 knih.
LOKALITA:
STAVEBNÍ
PROGRAM:
FOTO:
POZNÁMKA:
Stavbu lze umístit v prostoru areálu 2. ZŠ v Dobříši mezi stávající pavilony –
vhodné umístění může vyplynout z vlastního zpracování projektů.
Projekt může být rozšířen o úpravy parteru areálu školy.
Malá občanská vybavenost.
Velká občanský vybavenost?
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
ZADÁNÍ:
20. In-Line dráha vč. související vybavenosti
OBEC:
KONTAKT:
OKRES:
Dobříš
Ing. Jitka Šafářová
referent odboru místního rozvoje
Městský úřad Dobříš
Mírové náměstí 119
263 01 Dobříš
318533310
[email protected]
PARCEL. Č.:
Okolí rybníka Papež
LOKALITA:
STAVEBNÍ
PROGRAM:
Příbram
Vzhledem k vysokému počtu
neuvedeny, pozemky pro
umístění občanského
vybavení (ve vlastnictví
města): 1311/5, 1307/66
Jedná se o návrh nové In-Line dráhy (brusle, koloběžky, …) po obvodu rybníka
Papež v Dobříši včetně souvisejícího vybavení: zázemí pro návštěvníky: WC,
občerstvení (restaurace)
FOTO:
POZNÁMKA:
Rozsah náplně (související vybavenost dráhy) lze upravit dle dohody/potřeb
zadání.
Malá občanská vybavenost.
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
ZADÁNÍ:
21. Rozšíření základní školy – výstavba nové budovy
OBEC:
KONTAKT:
OKRES:
Mníšek pod Brdy
Praha - západ
Jiří Zápal
[email protected]
PARCEL. Č.:
Objekt bude situován na
viz snímek KM
volném prostranství naproti
stávající základní škole
v Mníšku pod Brdy
Kapacita stávající ZŠ cca 500 žáků.
Kapacita nové budovy 200 – 300 žáků (bude upřesněno, zda pro 1. nebo 2.
stupeň).
LOKALITA:
STAVEBNÍ
PROGRAM:
FOTO:
POZNÁMKA:
Objekt může být doplněn prostory pro další aktivity: školní družina, kroužky,
malá tělocvična. U objektu je dostatek prostoru pro umístění doprovodných
ploch (sport, hry). Nutné brát zřetel, že se prostor nachází v obytné zástavbě
bytových domů (kolize hluku apod.).
Malá občanská vybavenost.
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
ZADÁNÍ:
22. Kulturní centrum s doprovodnými aktivitami
OBEC:
KONTAKT:
OKRES:
Mníšek pod Brdy
Praha - Západ
Jiří Zápal
[email protected]
PARCEL. Č.:
Volné prostranství (tzv.
viz snímek KM
Předzámčí) před zámkem
v Mníšku pod Brdy
Do prostoru by měl být situován objekt sloužící kultuře (kulturní centrum
města, muzeum, sál pro akce koncerty, vystoupení, plesy, knihovna, atd).
K objektu by mělo být řešeno parkování a zbytek prostoru by měl být
ponechán jako veřejný prostor zeleně, parkové úpravy apod.
LOKALITA:
STAVEBNÍ
PROGRAM:
FOTO:
POZNÁMKA:
Prostor předzámčí je dnes volným prostranstvím. Do 70. let 20. století byl
zastavěn hospodářskými budovami. Původně byly jako hospodářské objekty k
zámku, později jako hospodářská stavení státního statku. V 70. letech
minulého století vyhořely a byly zdemolovány. Jedná se o městskou
památkovou zónu v návaznosti na nejvýznamnější památku města –zámek,
postavený v období 1655-1670. Nový objekt musí být v souladu s památkáři
postaven na základech některého z původních objektů – pravděpodobně v
horní části předzámčí – západní části. Jedná se o nejhodnotnější území města
v souvislosti se zámkem. Prostor volně navazuje na centrální náměstí města
(nám. F.X.Svobody). Proto musí být kladen maximální důraz na architekturu
navazující na původní prostor.
Malá občanská vybavenost.
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
ZADÁNÍ:
OBEC:
KONTAKT:
LOKALITA:
STAVEBNÍ
PROGRAM:
23. Rekonstrukce panského hostince (tzv. Pokojného domu) – Barokní areál
Skalka
OKRES:
Mníšek pod Brdy
Praha - Západ
Jiří Zápal
[email protected]
PARCEL. Č.:
viz snímek KM
Záchrana zborceného objektu, který je památkově chráněn (nemá vlastní
rejstříkové číslo). Využití jako: zázemí pro celý areál, muzeum Skalky případně
města, restaurace nebo občerstvení, ubytování apod., případně navrhnout
možná další využití.
FOTO:
POZNÁMKA:
Barokní areál Skalka se nachází na hraně Brdského hřebene nad městem
Mníšek pod Brdy. Odtud pochází přenesený název Mníšku - „Městečko pod
Skalkou“. Jedná se o dominantu nad městem, která je viditelná při průjezdu
po strakonické rychlostní komunikaci. Areál, který je součástí městské
památkové zóny a byl založen na konci 17. století. Původní poslání bylo ryze
duchovní (kostel sv. Máří Magdaleny, klášter, poustevna, křížová cesta,
později hájovna a „Panský hostinec“.
Areál byl od 50.tých let minulého století po poddolování téměř zničen. Nyní
obnoven kostel (exteriér), klášter (společenský prostor), poustevna (prostor
pronajat arcibiskupství), hájovna (zakonzervováno a fixováno torzo). Zbývá
navrhnout obnovu poslední stavby, kterou je „Panský hostinec“ – nazývaný
také pokojný dům. V minulosti byl v souvislosti s klidným prostředím
vyhledáván jako letní místo pro tvorbu spisovatelů a známých osobností.
Malá občanská vybavenost.
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
ZADÁNÍ:
24. Mateřská škola Rymaně
OBEC:
KONTAKT:
OKRES:
Mníšek pod Brdy
Praha - Západ
Jiří Zápal
[email protected]
PARCEL. Č.:
Bude přesně určena na
základě analýz studenty
Menší mateřská školka s kapacitou do cca 50 dětí. Vhodné navrhovat jako
objekt ve venkovském prostředí s dostatečným prostorem pro zahradu MŠ.
LOKALITA:
STAVEBNÍ
PROGRAM:
FOTO:
POZNÁMKA:
Mníšek pod Brdy má ve svém samosprávném území část obce – Rymaně. Tato
část se v poslední době rozrostla a bylo by vhodné v ní řešit samostatný objekt
předškolního zařízení.
Cílem je navrhnout a vytipovat v Rymani v souladu s územním plánem prostor
pro umístění mateřské školky.
Malá občanská vybavenost.
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
ZADÁNÍ:
25. Založení nového veřejného prostoru s dominantní polyfunkční budovou
OBEC:
KONTAKT:
OKRES:
Zlatníky-Hodkovice
Praha - východ
Ing. Jiří Rezek
starosta obce
Zlatníky-Hodkovice
Náves Sv. Petra a Pavla čp. 41
252 41
e-mail: [email protected]
tel: 241 932 050
PARCEL. Č.:
prostoru mezi sídelními
299/80 a 299/79 o celkové
útvary
výměře cca 4400m2
Jde o novou budovu s naší představou o prostoru pro služby a také bydlení.
Všemu jsme otevřeni. K disposici na "nové návsi" máme cca 1000 až 3000m2
kromě ploch na zeleň. Budova/y by na nové návsi měla být dominantou.
LOKALITA:
STAVEBNÍ
PROGRAM:
FOTO:
POZNÁMKA:
Malá občanská vybavenost.
Velká občanská vybavenost?
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
ZADÁNÍ:
26. Sportovní areál
OBEC:
KONTAKT:
OKRES:
Zadní Třebáň
Beroun
Lucie Paličková, starostka
Tel.: 724180055
[email protected]
PARCEL. Č.:
zarostlá louka na konci
1819/7 a 1819/8, k. ú. Zadní
zástavby
Třebaň
fotbalové hřiště s malou tribunou, kabiny s ubytováním a
občerstvením, multifunkční hřiště (tenis, volejbal, nohejbal, házená, florbal
apod.), hřiště na beach volejbal a taneční parket, případně nějaké prolézačky
LOKALITA:
STAVEBNÍ
PROGRAM:
FOTO:
POZNÁMKA:
Malá občanská vybavenost.
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
ZADÁNÍ:
27. Dům pro seniory
OBEC:
KONTAKT:
OKRES:
Lužná
Rakovník
Mgr. Jaroslava Egertová, místostarostka
Obec Lužná
Masarykovo nám. 89
270 51 Lužná
tel.č.: 313 537 574
mobil.č.: 739 633 513
e-mail: [email protected]
PARCEL. Č.:
Odstranili starý chátrající
dům v centru obce. Vznikla
zde plocha s výměrou 1774
m2.
Dům pro seniory. Nebrání se ani dalším nápadům. Stavební program bude
upřesněn na základě domluvy.
LOKALITA:
STAVEBNÍ
PROGRAM:
FOTO:
POZNÁMKA:
Malá občanská vybavenost.
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
ZADÁNÍ:
28. Obecní úřad s multifunkčním sálem
OBEC:
KONTAKT:
Dřísy
Ivana Frajová, starostka obce
Dřísy 12, 277 14 Dřísy
Mob: 724 790 503
Tel/fax: 326971107
E-mail: [email protected]
LOKALITA:
STAVEBNÍ
PROGRAM:
PARCEL. Č.:
Pozemek po stávajícím OÚ.
p.č.15/1 o výměře 1303 m2
nový obecní úřad:
2 kanceláře ( pro starostu a účetní), obřadní místnost, místnost na archiv,
kuchyňka a WC. Dále by zde byla ordinace lékaře, klubovna, větší sociální
zařízení.
Ke staré budově OÚ ještě patří přístavba, ve které je nynější OÚ (2
kanceláře, chodba a obřadní síň).
Celá stavba by byla na 2 etapy. Po zbourání staré části OÚ a výstavbě nové
budovy by se OÚ přestěhoval do ní. Z přístavby by se úpravami vybudoval sál
s výčepem.
FOTO:
POZNÁMKA:
Malá občanská vybavenost.
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
OKRES:
Praha - východ
Download

NABÍDKA ZADÁNÍ PRO ATELIÉROVOU TVORBU