MÍSTOPIS
BŘEZOVÝCH
HOR
JAROSLAV
KORBEL
PODBRDSKÝ
Příbram 2006
BŘEZOVÉ HORY
NÁMĚSTÍ
J. A. ALISE
Nám. J. A. Alise č. p. 1 –
škola
Čadová, Marie
* 20.11.1879 Čížkov (PJ)
Poznámka: Pobyt na Březových Horách, nám. J. A.
Alise 1 – škola (1900) (PB).
(mbh)
Čapek, Václav
* 14.04.1860 Smolnice (LN)
Č. odborný učitel; hudebník a činovník.
Působení: Učitel ve Višňové (podučitel) (PB),
Bohutíně (PB).
Spolková činnost: Tělocvičná jednota Sokol Bohutín
(zakládající člen 1910; starosta 1911-1912, 1917-1919)
(PB).
Vzdělání: Učitelský ústav v Příbrami (abs. (1880) (PB).
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
1 - škola (PB) a Havírně (PB).
(mbh, puu, sr)
Horych, Antonín
* 03.02.1891 Březové Hory (PB)
+ 01.03.1932 Březové Hory (PB)
Č. horník, školník.
Poznámka: Žil na Březových Horách, Heyrovského
195 (PB) a Březových Horách, nám. J. A. Alise 1 –
škola (PB).
Choť: Petronila, roz. Lexová (* 21.09.1891 Březové
Hory – PB). Děti:
(mbh)
Chotaš, Jan
* 31.01.1837 Votice (BN) (mbh)
* 31.03.1837 Votice (BN) (mbh)
+ 27.02.1917
Č. učitel; hudebník, kulturní organizátor.
Působení: Učitel obecné školy na Březových Horách
(řídící učitel – ředitel) (PB); ředitel kůru na Březových
Horách (1867-1879) (PB).
Spolková činnost: Čtenářský spolek na Březových
Horách (předseda 1880) (PB), Krejcarový spolek pro
národní školu na Březových Horách (člen přípravného
výboru 14.07.1873, zakládající člen od 22.11.1874),
Spolek – studentský fond „Jungmannovo nadání“
v Příbrami (přispívající člen 1913-1914) (PB).
Ocenění: Čestný člen Spolku – studentského fondu
„Jungmannovo nadání“ v Příbrami (PB).
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
1 – škola (PB), Březových Horách, K Dolu Marie 369
(PB) a Březových Horách, Rožmitálská 261 (PB) (od
1867). Pochován na hřbitově na Březových Horách
(PB).
Choť: Anna (* 04.06.1829 Březno – LN). Děti: (*
Božena (* 23.05.1863 Smolnice – LN).
(mbh)
Jareš, Jan
* 03.01.1853 Trhové Dušníky (PB)
Č. důlní tesař.
Poznámka: Žil na Březových Horách 326 (PB) a
Březových Horách, nám. J. A. Alise 1 – škola (PB) (od
1893).
Choť: Barbora, roz. Koulová (* 21.06.1854 Příbram –
PB). Děti: Václav, obuvník (* 16.06.1881 Březové
Hory – PB); Antonín, cukrář (* 06.06.1884 Březové
Hory – PB).
(mbh)
Kříž, Vojtěch
* 22.04.1843 Březové Hory (PB)
Č. horník a školník.
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
1 – škola (od 1843) (PB).
Choť: Marie (* 02.04.1848). Děti: Richard, poštovní
úředník.
(mbh)
Majer (Mayer), Bohumil
* 05.06.1850 Příbram (PB)
+ 27.09.1914
Č. učitel.
Působení: Učitel na Březových Horách (ředitel škol)
(PB).
Spolková činnost: Čtenářský spolek na Březových
Horách (1880; knihovník) (PB), Krejcarový spolek pro
národní školu na Březových Horách (zakládající člen
1873-1874) (PB).
Poznámka: Žil na Březových Horách, Prokopská 13
(PB), Březových Horách, Rožmitálská 261 (PB), Nám.
J. A. Alise 1 – škola (od 1870).
Choť: Božena (* 13./15.09.1850 Březové Hory – PB,
březen 1930 Praha – A). Děti: Růžena (* 1876 Březové
Hory – PB); Anna (21.05.1877 Březové Hory – PB);
Bohumil, úředník (* 10.08.1887 Březové Hory – PB, +
23.01.1930 Praha Bohnice - A).
(mbh)
Martinovič, Leopold
* 1915
Č. soukromý úředník.
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
1 – škola (od 1935) (PB).
(mbh)
Palan, Emil
* 01.07.1894 Dobříš (PB)
+ 1979
Č. kontrolor; legionář v Rusku.
Působení: Kontrolor ministerstva zemědělství; střelec
6. roty 5. pluku „T. G. Masaryka“ („Pražského“), 4.
pluku „Prokopa Velikého“.
Poznámka: Žil na Dobříši (PB). Pobyt na Březových
Horách, nám. J. A. Alise 1 – škola (1940) (PB) a
v Příbrami (PB).
(lp, mbh)
Petržílka (Petržilka), Antonín
* 08.12.1885 Nesnechyň na Rakovnicku
Č. řídící učitel; legionář v Rusku.
Působení: Voják 5. pluku „T. G. Masaryka“
(„Pražského“).
Spolková činnost: Krejcarový spolek pro národní školu
na Březových Horách (člen výboru 1939) (PB).
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
1 – škola (1935-1940) (PB) a v Příbrami II, Mixova
426 (PB).
Choť: Josefa, roz. Procházková (* 18.06.1901 Záluží u
Mostu – MO). Děti: Zdeňka (* 17.06.1924 Záluží u
Mostu – MO); Hana (* 24.06.1925 Kopisty – MO).
(lp, mbh)
Rataj, Antonín
* 27.04.1874 Královice
Č. učitel; hudebník.
Působení: Učitel obecné školy chlapecké na Březových
Horách (1903-1919) (PB); regenschori na Březových
Horách (1903-1919) (PB).
Spolková činnost: Učitelská jednota „Budeč“ Příbram
(předseda 1927-1931) (PB).
Ocenění: Člen čestného předsednictva 3. sjezdu rodáků
Březových Hor (1948) (PB).
Vzdělání: Učitelský ústav v Příbrami (abs. 1894) (PB).
Poznámka: Žil na Březových Horách, Rožmitálská 136
(PB), Březových Horách, Rožmitálská 133 (PB),
Březových Horách, nám. J. A. Alise 1 (PB) a
v Příbrami II, Mánesova 315 (PB).
Choť: Růžena (* 24.03.1873 Obecnice – PB, +
16.05.1934); pochována na hřbitově v Příbrami (PB).
Děti: Marie, provd. Brantová (* 15.03.1902 Březové
Hory – PB); Ludmila (* 08.09.1907 Březové Hory –
PB); Antonín.
(mbh, puu, sr)
Soukup, Antonín
* 03.06.1856 Střelské Hoštice (ST)
+ 23.07.1928
Č. odborný učitel.
Působení: Učitel na Březových Horách (mladší učitel)
(PB).
Spolková činnost: Čtenářský spolek na Březových
Horách (1880) (PB).
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám J. A. Alise 1
(PB), Březových Horách, Rožmitálská 136 (PB) (od
1876) a v Příbrami III/84 (PB). Pochován na hřbitově v
Příbrami (hrob 2746) (PB).
Choť: Marie (* 07.04.1865 Korno/11.07.1865
Bavoryně – BE). Děti: Vladimír, montanista (*
26.09.1887 Březové Hory – PB); Bohumil (*
02.02.1890 Březové Hory – PB); Emilian, lékař (*
02.03.1895 Březové Hory – PB).
(mbh, mm)
Soukup, František
* 29.05.1840 Čížkov (PJ)
Č. učitel (řídící učitel).
Působení: Učitel na Březových Horách (podučitel)
(PB).
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
1 – škola (PB) a Březových Horách, Rožmitálská 261
(PB) (od 1898).
Choť: Augustina (* 27.08.1842 Březové Hory – PB).
(mbh)
Vacek, Jakub
* 11.02.1860 Smědčice (RO)
Č. odborný učitel.
Působení: Učitel na Březových Horách (PB) a
měšťanské školy v Příbrami (ředitel) (PB).
Spolková činnost: Čtenářský spolek na Březových
Horách (knihovník 1897) (PB), Spolek – studentský
fond „Jungmannovo nadání“ v Příbrami (přispívající
člen 1913-1914) (PB), Spolek „Záchrana“ pro péči a
ochranu mládeže obého pohlaví v Příbrami (přispívající
člen 1918) (PB), místní odbočka Spolku „Komenský“
v Příbrami (předseda 1919) (PB).
Vzdělání: Učitelský ústav v Příbrami (abs. 1880) (PB).
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
1 – škola, (PB), Březových Horách, Rožmitálská 261
(PB) a v Příbrami (PB).
Choť: Božena, roz. Chotašová (* 05.03.1863 Smolivce
na Lounsku). Děti: Jaroslav, akademický malíř (*
29.04.1891 Březové Hory – PB).
(mbh, puu)
Wimmer, František
* 14.10.1831 Dominikální Paseky (PB)
+ 16.10.1866 Březové Hory, nám. J. A. Alise 1 – škola
(PB)
Č. učitel; hudebník.
Působení: Učitel v Dublovicích (pomocník) (PB), na
Březových Horách (druhý podučitel od 1853, první
podučitel od 1859, učitel od 1861) (PB); ředitel kůru na
Březových Horách (1859-1866) (PB).
Spolková činnost: Čtenářský spolek na Březových
Horách (zakládající člen obnoveného spolku 1861)
(PB).
Vzdělání: Obecná škola v Dublovicích (PB), dvouletý
učitelský kurz při hlavní německé škole v Táboře (TA).
Poznámka: Zemřel na choleru. Pochován na hřbitově
na Panské louce v Příbrami (18.10.1866) (PB).
Choť: Terezie, roz. Rozboudová. (sňatek asi 1862
v kostele sv. Prokopa na Březových Horách – PB).
Děti: Antonín (* 1863); Terezie, učitelka (* 1864);
František, báňský podúředník (* 1866); Jan Křtitel,
učitel (* 1867).
(val)
Nám. J. A. Alise č. p. 2
Nám. J. A. Alise č. p. 35
Švejnoha, Filip
* 19.09.1848 Starý Rožmitál (PB)
Č. horní zámečník.
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
2 (PB).
(mbh)
Vimer, František
* 04.03.1862 Obecnice (PB)
Č. majitel hospodářství.
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
2 (od 1914) (PB).
Choť: Marie, roz. Pilíková (* 1871 Líchovy - PB).
Děti: František (* 02.09.1892 Líchovy – PB, +
14.10.1918); Karel (* 01.06.1894 Líchovy – PB, +
24.10.1918).
(mbh)
Vimr (Vimer), Karel
* 28.01.1833 Březové Hory (PB)
Č. hospodář a majitel realit.
Majetek: Hostinec na Březových Horách (do 1873)
(PB).
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
2 (od 1882) (PB).
Choť: Marie (* 19.04.1837 Březnice – PB).
(mbh)
Císler, František
* 25.02.1914 Pec (DO)
Č. autokarosář.
Poznámka: Pobyt na Březových Horách, nám.J: A.
Alise 35 (1939) (PB) a Praze (A).
(mbh)
Francouzová, Anastázie
* 18.09.1852 Březové Hory (PB)
Poznámka: Žila na Březových Horách, nám. J. A. Alise
35 (od 1894) (PB).
Choť: Josef Francouz, horník. Děti: Josef, vojín
(nezvěstný ve válce).
(mbh)
Gajer, František
* 19.03.1830 Březové Hory (PB)
Č. důlní.
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
35 (PB).
Choť: 1. Majdelana (* 1829 Radotín – A); 2. Rosálie (*
28.07.1843 Březnice – PB).
(mbh)
Heitman, Antonín
* 09.04.1859 Příbram (PB)
Č. strojník.
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
35 (PB).
(mbh)
Němeček, František
* 07.06.1859 Bohutín (PB) (mbh)
* 07.06.1859 Vysoká Pec (PB) (mbh)
+ 08.12.1932 Březové Hory (PB)
Č. erární (horní) kovář.
Poznámka: Žil na Březových Horách, Pod Struhami
227 (PB), Březových Horách, nám. J. A. Alise 35 (PB)
(od 1885).
(mbh)
Nám. J. A. Alise č. p. 41
Nám. J. A. Alise č. p. 42
Fous, Václav
* 14.09.1859 Vysoká Pec (PB)
+ 10.09.1913
Č. horník.
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
41 (PB) a Březových Horách, Prokopská 305 (PB) (od
1882).
Děti: Marie, provd. Čumpelíková (* 20.01.1883
Březové Hory (PB).
(mbh)
Chaloupka, Jan
* 02.12.1880 Bystřice
Č. mistr cihlářský.
Poznámka: Pobyt na Březových Horách, nám. J. A.
Alise 41 (1909-1910, 1911) (PB).
(mbh)
Chotaš, Bohumil
* 03.08.1899 Příbram (PB)
Č. učitel.
Působení: Učitel v Semonicích (NA) a Jaroměři (od
1930) (NA).
Vzdělání: Učitelský ústav v Příbrami (abs. 1919) (PB).
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
41 (PB).
Rodiče: Vilém Chotaš, horní úředník; Anna,
Ungermanová.
(mbh, puu)
Šálek, Emil
* 02.05.1915 Březové Hory (PB)
Č. učitel.
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
41 (1940, od 1941) (PB).
Choť: Marie, roz. Špinková (* 10.02.1918 Zdaboř –
PB).
(mbh)
Čihák, Josef
* 24.03.1871 Zbraslav (A)
Č. dílovedoucí.
Působení: Dílovedoucí košíkářské školy.
Poznámka: Žil na Březových Horách nám. J. A. Alise
42 (PB), Březových Horách, nám. H. Kličky 82 (PB)
(1911-1918) a Písku (PI).
(mbh)
Dolejší, Josef
* 14.01.1857 Březové Hory (PB)
Č. erární strojvedoucí (strojník).
Poznámka: Žil na Březových Horách, Skalní 178 a
Březových Horách, nám. J. A. Alise 42 (PB).
Rodiče: Václav Dolejší, horník.
(mbh)
Dolejšová, Anna
* 14.04.1860 Březové Hory (PB)
Č. majitelka domu.
Poznámka: Žila na Březových Horách, nám. J. A. Alise
42 (1860-1910) (PB) a Kladně (KL).
(mbh)
Kovařík, Josef
* 11.09.1840 Písek (PI)
Č. mistr obuvnický.
Poznámka: Žil na Březových Horách, Mariánská 285
(PB) a Březových Horách, nám. J. A. Alise 42 (PB) (od
1864).
(mbh)
Lysá, Marie
* 15.10.1823 Lazec (PB)
+ 26.03.1911
Poznámka: Žila na Březových Horách, nám. J. A. Alise
42 (PB) a Březových Horách, Husova 33 (PB) (od
1900).
Choť: Lysý, horník. Děti: Antonín, horní dozorce (*
27.02.1876 Lazec – PB).
(mbh)
Mašková, Anna
* 20.07.1919
Č. úřednice.
Poznámka: Žila na Březových Horách, nám. J. A. Alise
42 (od 1938) (PB).
(mbh)
Mráz, Jan
* Chraštice (PB)
Č. horník.
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
42 (PB).
Děti: Jaroslav, cukrář (* 1907 Březové Hory – PB).
(mbh)
Mráz, Jaroslav
* 1907 Březové Hory (PB)
Č. cukrář.
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
42 (PB).
Rodiče: Jan Mráz, horník.
(mbh)
Rieger, Antonín
* 03.08.1919
Česko-německý úředník.
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
284 – fara (PB) a Březových Horách, nám. J. A. Alise
42 (PB) (od 1935). Získal německé občanství (1939).
Choť: Anna (* 20.07.1919 Tochovice – PB).
(mbh)
Nám J. A. Alise č. p. 45 –
pastouška
Lavička (Lávička), Václav
Č. horník, kovář.
Majetek: Domek na Březových Horách, nám. J. A.
Alise 45 – bývalá pastouška (PB).
Novák, Josef
* 12.11.1914 Kamberk (BN)
Č. pekař.
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
45 (1939-1940) (PB) a v Žitči (JH).
(mbh)
Sobek, Josef
Č. majitel domu.
Majetek: Domek na Březových Horách, nám. J. A.
Alise 45 – pastouška (PB).
Šnejdr (Šneidr),Václav
* 07.12.1856 Poděbrady (NB)
Č. mistr obuvnický.
Působení: Měšťan na Březových Horách (PB).
Poznámka: Žil na Březových Horách, Husova 33 (PB),
Březových Horách, nám. J. A. Alise 45 (PB) a
Březových Horách, Mariánská 244 (PB) (od 1880).
(mbh)
Žůček, J.
Č. majitel domku.
Majetek: Domek na Březových Horách, nám. J. A.
Alise 45 – bývalá pastouška (PB).
Nám. J. A. Alise č. p. 150
Nám. J. A. Alise č. p. 235
Bartoš, Václav
* 18.05.1862 Občov (PB)
Č. mistr pekařský.
Poznámka: Žil na Březových Horách, Hornická 149 –
hostinec (PB), Březových Horách, nám. J. A. Alise 150
(PB) a Březových Horách, nám. J. A. Alise 289 (PB)
(od 1896).
Choť: Josefa (* 23.05.1858 Radětice – PB). Děti:
Stanislav, poštovní úředník (02.06.1889 Březové Hory
– PB); Berta, choť Františka Chromého (* 02.04.1897
Březové Hory – PB); Václav, poštovní úředník (*
05.03.1905 Březové Hory – PB).
(mbh)
Kulhánek, František
* 20.01.1818 Hluboš (PB)
Č. pekařský mistr.
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
150 (PB).
Choť: Františka (* 03.11.1821 Tochovice – PB). Děti:
Antonín, učitel (* 13.06.1846 Březové Hory – PB);
Petronila (* 03.05.1862 Březové Hory – PB).
(mbh)
Melichar, Antonín
* 09.06.1854 Německá Lhota (PB)
Č. mistr pekařský.
Poznámka: Žil na Březových Horách, Rožmitálská 237
(PB), Březových Horách, Rudná 234 (PB) a Březových
Horách, nám. J. A. Alise 150 (PB) (od 1884).
(mbh)
Bechyně, Josef
* 1853 na Slánsku
Č. mistr kolářský a obchodník uhlím.
Poznámka: Pobyt na Březových Horách, nám. J. A.
Alise 235 (1903-1904) (PB) a Teplicích (TP).
(mbh)
Beran, Jan
* 22.06.1856 Bezděkov (PB) (mbh)
* 16.05.1858 Bezděkov (PB) (mbh)
+ 16.07.1905 Příbram (PB)
Č. horní tesař.
Poznámka: Žil na Březových Horách, K Dolu Marie
152 (PB), Březových Horách, nám. J. A. Alise 235
(PB) a Březových Horách, Pod Struhami 230 (PB) (od
1888).
(mbh)
Haasenová, Matilda
* 20.12.1854 Zbiroh (RO)
Č. učitelka.
Poznámka: Žila na Březových Horách, nám. J. A. Alise
235 (PB).
Děti: Otakar (* 1876 Zbiroh – RO).
(mbh)
Hummel, Stanislav
* 06.05.1855 Březové Hory (PB)
+ 03.12.1917
Č. důlní úředník, poddůlní, měšťan.
Působení: Měšťan na Březových Horách (od 1895)
(PB).
Veřejná činnost: Starosta Březových Hor (1914-1917)
(PB).
Spolková činnost: Čtenářský spolek (beseda) na
Březových Horách (1880, 1912-1920; poslední
předseda) (PB).
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
235 (PB). Pochován na hřbitově na Březových Horách
(PB).
Choť: Hermína (* 13.06.1856 Smolnice - LN). Děti:
Stanislav (* 09.06.1887 Březové Hory – PB).
(mbh)
Choura, Václav
* 30.08.1878 Starosedlský Hrádek (PB)
Č. mistr holičský.
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
235 (od 1903) (PB).
(mbh)
Jelínek, Petr
* 12.05.1876 Brod (PB)
Č. učitel.
Působení: Učitel ve Lhotě nad Rohanovem (PT) a v
Bohutíně (PB).
Vzdělání: Učitelský ústav v Příbrami (abs. 1899) (PB).
Poznámka: Žil ve Vacově (PT), Mirošově (RO) a na
Březových Horách, nám. J. A. Alise 235 (od 1922)
(PB).
Rodiče: Augustin Jelínek, horník; Marie.
Choť: Miloslava, roz. Wagnerová, literární učitelka (*
1883). Děti: Bohumila (* 07.05.1911 Hejná - KT);
Marie (* 25.01.1914 Lhota nad Rohanovem – PT); Petr
(* 14.10.1919 Vacov – PT).
(mbh, puu)
Kadlec, Josef
* 15.08.1852 Březové Hory (PB)
Č. horní dozorce.
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám: J. A. Alise
235 (PB) a Březových Horách, Husova 290 (PB) (od
1876).
Choť: Barbora (* 25.05.1847 Březové Hory – PB).
Děti: Augustin, horní dozorce (* 26.08.1879 Březové
Hory – PB).
(mbh)
Kolář, Josef
* 10.02.1897 Vysoká (PB)
Č. zřízenec státních drah.
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
235 (od 1939) (PB).
(mbh)
Komárek, František
* 22.04.1857 Albrechtice na Pardubicku
Č. obchodník uhlím.
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám: J. A. Alise
235 (1892-1903) (PB) a v Praze (A).
(mbh)
Krippel, Ondřej
* 01.12.1838 Kašperské Hory (KT)
Č. horní sluha.
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
235 (PB).
(mbh)
Lenhart, Alois
* 15.06.1855 Březové Hory (PB)
+ 20.08.1919
Č. naddůlní, horní podúředník.
Spolková činnost: Okrsek „Stankovského“ Ústřední
matice divadelního ochotnictva československého pro
soudní okres příbramský a nejbližší místa soudních
okresů sousedních se sídlem v Příbrami (předseda
1912) (PB).
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
235 (PB).
Choť: Rosalie, roz. Telenská (* 27.07.1857 Březové
Hory – PB, + 23.12.1916).
(mbh, sr)
Lucek, Václav
* 10.11.1840 Myslív (KT)
Č. krupař.
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
235 (PB) a Žižkově (A).
(mbh)
Mašek, Antonín
* 10.06.1869 Svatá Dobrotivá (BE)
Č. mistr řeznický.
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám: J. A. Alise
235 (od 1896) (PB).
(mbh)
Ott, Josef
* 27.04.1814 Smiedeberg
+ 30.01.1891
Č. správce.
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
235 (PB).
(mbh)
Prošek, Alois
* 01.06.1878 Březové Hory (PB)
Č. učitel.
Působení: Učitel na Březových Horách (PB).
Vzdělání: Učitelský ústav v Příbrami (abs. 1900) (PB).
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
235 (PB) a Březových Horách, Rožmitálská 138 (PB).
Rodiče: Antonín Prošek, řezník; Anna.
Choť: Anna, roz. Maroušková (* 24.04.1882
Tochovice – PB). Děti: Anna (* 17.12.1903 Višňová –
PB); Jaroslav, právník (* 20.04.1915).
(mbh, puu)
Ptáček, Josef
* 25.11.1861 Trhové Dušníky (PB)
+ 01.05.1918
Č. učitel.
Působení: Učitel na obecné dívčí škole na Březových
Horách (řídící učitel) (PB).
Spolková činnost: Místní odbor Ústřední Matice
školské Březové Hory (pokladník 1912) (PB).
Vzdělání: Učitelský ústav v Příbrami (abs. 1882) (PB).
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
235 (PB) a Březových Horách, Rudná 234 (PB).
Choť: Josefa (* 18.03.1869 Rakovice – PI); žila
v Příbrami 29/IV (od 1931) (PB). Děti Oldřich (*
20.02.1895 Svaté Pole – PB).
(mbh, puu, sr)
Riegl, Jaroslav Ing.
* 24.05.1899 Praha (A)
Č. inženýr.
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
235 (od 1929) (PB).
(mbh)
Řechka, Václav
* 31.08.1896 Březové Hory (PB)
Č. báňský asistent.
Působení: Báňský asistent při ministerstvu veřejných
prací v Praze (A).
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
235 (PB), Březových Horách, Prokopská 394 (PB) a
v Praze – Podolí (A).
Choť: Anastázie, roz. Skočdopolová (* 1895 Milín –
PB).
(mbh)
Stoklasa, Josef
* 12.01.1854 Libkovice (LT)
+ 20.07.1933
Č. krejčí, mistr krejčovský.
Poznámka: Žil na Březových Horách, Rožmitálská 163
(PB), Březových Horách, Rožmitálská 376 (PB) a
Březových Horách, nám. J. A. Alise 235 (PB) (od
1887).
Děti: Jan, krejčí (* 02.06.1889 Březové Hory – PB).
(mbh)
Vavřík, František
* 20.02.1855 Březové Hory (PB) (mbh)
* 24.02.1855 Březové Hory (PB) (mbh)
+ 08.03.1904 Březové Hory (PB)
Č. řezník a hostinský.
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
235 – řeznictví (PB) a Březových Horách, Prokopská 8
(PB).
Choť: Marie (* 09.03.1855 Rožmitál pod Třemšínem –
PB, + 01.10.1903 Březové Hory - PB).
(mbh)
Nám. J. A. Alise č. p. 236
Bajer, Josef
* 29.02.1840 Podlesí (PB)
Č. horní naddozorce.
Poznámka: Žil na Březových Horách, K Dolu Marie
154 (PB) a Březových Horách, nám. J. A. Alise 236
(PB) (od 1898).
Choť: Terezie, roz. Kášová (* 13.10.1872 Příbram –
PB).
(mbh)
Glück, Eduard
* 09.06.1877 Březové Hory (PB) (mbh)
* 09.07.1877 Březové Hory (PB) (mbh)
* 10.07.1877 Březové Hory (PB) (mbh)
Č. židovský obchodník.
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
236 (PB), Březových Horách, Rožmitálská 129 (PB) a
Německé Lhotě (PB).
Rodiče: Šalamoun Glück; obchodník; Julie.
Choť: Anna, roz. Grünhutová (* 08.05.1883 Svatá
Dobrotivá – BE). Děti: Jaroslav (* 08.04.1910 Březové
Hory – PB); Julie (* 15.03.1912 Březové Hory – PB).
(mbh)
Glück, Emil MUDr.
* 17.09.1871 Březové Hory (PB)
Č. lékař (oční lékař) židovského původu.
Působení: Lékař ve Vídni (Rak.).
Vzdělání: Gymnázium Příbram (mat. 1892) (PB).
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
236 (PB).
Rodiče: Šalamoun Glück; obchodník; Julie.
(ag, mbh)
Glück, Otto (Otokar) JUDr.
* 29.01.1881 Březové Hory (PB) (mbh)
* 01.02.1881 Březové Hory (PB) (mbh)
+ 1939-1945
Č. právník židovského původu.
Působení: Advokát v Poděbradech (NB).
Vzdělání: Gymnázium Příbram (mat. 1899) (PB).
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
236
(PB)
a
Poděbradech
(NB).
Zahynul
v koncentračním táboře.
Rodiče: Šalamoun Glück; obchodník; Julie.
Sourozenec: JUDr. Rudolf Glück.
Příbuzný: Jaroslav Glück (synovec).
(ag, mbh)
Glück, Šalamoun
* 06.12.1840 Daleké Dušníky (PB)
Č. židovský obchodník.
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
236 (od 1870) (PB).
Choť: Julie (* 15.05.1850 Obecnice – PB). Děti: Emil,
lékař (* 17.09.1871 Březové Hory – PB); Rudolf,
právník (* 03.08.1873 Březové Hory – PB); Eduard,
obchodník (* 09.06./09.07.1877 Březové Hory – PB);
Otto (Otokar), právník (* 29.01./01.02.1881 Březové
Hory – PB).
(mbh)
Káš, Bohumil
* 04.07.1874 Březové Hory (PB)
Č. holič.
Poznámka: Žil na Březových Horách, K Dolu Marie
373 (PB) a Březových Horách, nám. J. A. Alise 236
(od 1897) (PB).
(mbh)
Kovář, Vojtěch
* 1818 Nestrašovice (PB)
Č. strojník.
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
236 (PB) a Březových Horách, Prokopská 9 (PB).
(mbh)
Mareš, Václav
* 08.09.1888 Březové Hory (PB)
Č. krejčí.
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
236 (PB).
Choť: Marie (* 10.11.1887 Velký Újezd). Děti: Marie
(* 30.06.1905 Březové Hory – PB).
(mbh)
Marešová, Marie
* 04.02.1920 Březové Hory (PB)
Č. učitelka.
Poznámka: Žila na Březových Horách, nám. J. A. Alise
236 (PB). Pobyt v Praze (1940-1941) (A).
Rodiče: Marie Marešová.
(mbh)
Matějka, Jan
* 28.07.1853 Březové Hory (PB)
+ 16.01.1913
Č. obchodník papírem.
Působení: Obchodník papírem na Březových Horách
(PB).
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
236 (PB) a Březových Horách, Pod Struhami 227 (PB).
Choť: Johana, roz. Čermáková (* 10.06.1884 Březové
Hory – PB).
(mbh)
Potužák, František
* 02.12.1910 Nalžovy (KT)
Č. četnický strážmistr.
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
236 (od 1941) (PB).
Choť: Marie, roz. Šmrhová (* 11.02.1913 Nalžovy –
KT).
(mbh)
Skočdopole, František
* 28.04.1907 Německý Brod (HB)
Č. volontér.
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
236 (1937-1941) (PB) a v Plzni – Letné (PM).
(mbh)
Skočdopole, Jan
* 03.06.1903 Německý Brod (HB)
Č. holič.
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
236 (od 1929) (PB).
(mbh)
Skočdopole, Josef
* 16.01.1896 Německý Brod (HB)
Č. holič.
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
236 (od 1925) (PB).
(mbh)
Tümmler (Tümler), Čeněk (Vincenc)
* 19.08.1854
+ 24.07.1900 (mbh)
+ 26.07.1900
Č. horní písař, báňský kancelářský.
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
236 (PB).
Choť: Josefa (* 16.03.1853 Příbram – PB). Děti: Karel,
vojín (* 13.08.1882 Březové Hory – PB); Josef, učitel
(* 09.03.1890 Březové Hory – PB).
(mbh)
Tümmlerová, Josefa
* 16.03.1853 Příbram (PB)
Č. horní provisiantka.
Poznámka: Žila na Březových Horách, nám. J. A. Alise
236 (PB).
Choť: Čeněk Tümmler, báňský kancelářský.
(mbh)
Votruba, Jiří rtm.
* 08.03.1891 Praha - Karlín (A)
Č. rotmistr, úředník.
Spolková činnost: Čs. střelecká župa „Podbrdská“ se
sídlem v Příbrami (člen výboru 1928) (PB).
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
236 (1925-1929) (PB) a Kladně (KL).
(mbh)
Zpěváček, Josef
* 30.04.1851 Lhota na Rokycansku (mbh)
* 30.04.1851 Lhotka na Hořovice (mbh)
+ 17.11.1928
Č. horní účetní naddozorce.
Spolková činnost: Čtenářský spolek na Březových
Horách (1880) (PB).
Poznámka: Žil na Březových Horách, Nám. J. A. Alise
288 (PB) a Březových Horách, nám. J. A. Alise 236
(PB) (od 1880).
Choť: Marie, roz. Nováková (* 07.02.1857/1858
Březové Hory – PB). Děti: Josef (* 30.04.1878
Březové Hory – PB, + 16.03.1915); Milada, choť Jiří
Votruba (* 07.04.1882 Březové Hory – PB); Vladimír,
učitel (* 14.12.1886 Březové Hory – PB).
(mbh)
Zpěváček, Vladimír
* 14.12.1886 Březové Hory (PB)
Č. učitel.
Působení: Učitel ve Velké Losenici (ZR) a v Novém
Sedle nad Bílinou (řídící učitel).
Vzdělání: Učitelský ústav v Příbrami (abs. 1908) (PB).
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
288 (PB), Březových Horách, nám. J. A. Alise 236
(PB) a Březových Horách, Rožmitálská 163 (PB) (od
1886, 1938), ve Lnářích (ST).
Rodiče: Josef Zpěváček, horní naddozorce; Marie, roz.
Nováková.
Choť: Anna (* 08.07.1893 Bohutín – PB).
(mbh, puu)
Nám. J. A. Alise č. p. 252
Jelínek, Jan
* 06.06.1864 Březové Hory (PB)
+ 25.03.1937
Č. vrchní báňský kontrolor.
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
252 (PB) a v Lazci 2 (PB). Pochován na hřbitově v
Příbrami (hrob 1432) (PB).
Choť: Marie, roz. Míková (* 13.08.1882 Lazec - PB).
Děti: Jiří (* 02.08.1911 Březové Hory – PB, +
28.01.1946 u Dušník – PB).
(mm)
Lajbrt (Laibrt), František
* 03.12.1856 Příbram (PB)
Č. obuvník, mistr obuvnický.
Poznámka: Žil na Březových Horách, K Dolu Marie
248 (PB) a Březových Horách, nám. J. A. Alise 252
(od 1884) (PB).
Choť: Antonie (* 28.07.1859 Březové Hory – PB, +
07.11.1932 Březové Hory - PB). Děti: Anna, učitelka
ručních prací (* 05.07.1886 Březové Hory – PB);
Antonie, provd. Černíková (* 18.09.1891 Březové
Hory – PB).
(mbh)
Vavřík (Wavrjk), Matěj
* 01.12.1821 Huť u Nepomuku (PJ)
Č. řeznický mistr, měšťan.
Působení: Měšťan na Březových Horách (od ) (PB).
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
252 (PB).
(mbh)
Voříšek, František
* 07.12.1851 Vševily (PB)
Č. horní topič.
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
252 (PB).
(mbh)
Nám. J. A. Alice č. p. 266
Boháč, Jaroslav
Č. činovník.
Spolková činnost: Kmen 34 Čs. obce Junáků volnosti
na Březových Horách (svolavatel 1925; člen kmenové
rady 1927) (PB), Skupina Sdružení katolické mládeže
na Březových Horách (předseda 1931) (PB).
Poznámka: Žil na Březových Horách, Komenského
nám./J. A. Alise 266 (PB).
Dobešová, Anna
* 17.06.1845 Březové Hory (PB)
Č. porodní bába.
Poznámka: Žila na Březových Horách, Nám. J. A.
Alise 266 (PB).
Děti: Vojtěch, horní úředník (* 10.09.1866 Březové
Hory – PB).
(mbh)
Džbánková, Barbora
* 1803 Příbram (PB)
Č. horní provisiantka.
Poznámka: Žila na Březových Horách, nám. J. A. Alise
266 (PB).
(mbh)
Erlachová, Ludmila
* 23.01.1907 Moln (Korutany)
Německá vychovatelka.
Poznámka: Pobyt na Březových Horách, nám. J. A.
Alise 266 (1931-1932) (PB).
(mbh)
Fuka, Josef
* 01.01.1889 Příbram (PB) (mbh)
+ 14.09.1921 (37 let) (mm)
Č. klempíř.
Poznámka: Žil na Březových Horách 216 (PB),
Březových Horách, Heyrovského 104 (PB), Březových
Horách, nám. J. A. Alise 266 (PB) (1916, od 1917) a
Příbrami I, Plzeňská 63 (PB). Pochován na hřbitově v
Příbrami (hrob 1620) (PB).
(mbh, mm)
Hofmayer (Hofmaier, Hofmajer), Josef Benedikt
* 13.03.1850 Příbram (PB)
+ 19.08.1903 Březové Hory, Mariánská 5 (PB)
Č. učitel, hudebník a malíř.
Působení: Podučitel obecné dívčí školy v Příbrami
(PB), učitel na učitelském ústavu v Příbrami (18741876) (PB), školy na Březových Horách (PB); ředitel
kůru na Březových Horách (1879-1903).
Spolková činnost: Cyrilská jednota na Březových
Horách (zakladatel) (PB), Čtenářský spolek na
Březových Horách (1880) (PB).
Ocenění: Čestný člen Cyrilské jednoty na Březových
Horách (PB), Spolku hudebníků „Cecílie“ na
Březových Horách (PB), Spolku „Dvořák“ v Třebsku
(PB).
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
266 (PB), Březových Horách, Mariánská 5 (PB) a
Březových Horách, Mariánská 246 (PB). Pochován v
hrobce
rodiny Bittnerů na hřbitově v Příbrami
(21.08.1903; hrob 4038-9) (PB).
Choť: Antonie, roz. Bittnerová (* 10.11.1857 Praha –
A). Děti: Jaroslav, právník (* 01.08.1878 Březové
Hory – PB); Anna (* 23.08.1884 Březové Hory – PB).
(mbh, mm, puu, spb 3)
Koppa, Augustin
* 1890 Kralovice
Č. student.
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
266 (PB) a Březových Horách 434 (PB) (od 1908).
(mbh)
Koppa, Vojtěch
* 1881 Kralovice
+ 21.04.1916
Č. voják ve světové válce.
Poznámka: Žil na Březových Horách 266 (PB) a
Březových Horách 434 (PB) (od 1908). Padl ve válce.
(mbh)
Lorenzová, Rosa
* 15.03.1840 Březové Hory (PB)
+ 06.02.1911
Č. horní provisiantka a faktorka rukavic.
Poznámka: Žila na Březových Horách, nám. J. A. Alise
266 (od 1891) (PB).
(mbh)
Pučálková, Gabriela
* 1875 Březové Hory (PB)
Poznámka: Žila na Březových Horách, nám. J. A. Alise
266 (1907-1908, od 1911) (PB) a v Příbrami (PB).
Choť: Josef Pučálka, kancelista. Děti: Marie (* 1901
Lvov – Halič); Mathilda, učitelka (14.03.1905 Březové
Hory – PB).
(mbh)
Pučálková, Mathilda
* 14.03.1905 Březové Hory (PB)
Č. učitelka.
Poznámka: Žila na Březových Horách, nám. J. A. Alise
266 (1907-1908, od 1911) (PB) a v Příbrami (PB).
Uděleno čs. občanství (1926).
Rodiče: Josef Pučálka, kancelista; Gabriela.
(mbh)
Schindler, Josef
* 1906
Slovenský montanista.
Vzdělání: VŠB v Příbrami (PB).
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
266 (1928-1931) (PB) a na Slovensku.
(mbh)
Nám. J. A. Alise č. p. 284
– fara
Dytrt, František Václav Páter
* 18.03.1873 Pěčín u Žamberka (RK)
+ 27.11.1937
Č. katolický duchovní, kněz, vysvěcený 05.07.1896 v
Litoměřicích (LT).
Působení: Kaplan v německých osadách, farář ve
Velízi u Rakovníka (RA), Buštěhradě (KL),
Bratronicích a na Březových Horách (1934-1937) (PB);
arcibiskupský notář.
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
284 (od 19.12.1934) (PB). Pochován jako první z
březohorských farářů na hřbitově na Březových Horách
(PB).
(mbh)
Frydrych, Josef
* 25.05.1866 Žďár u Mnichova Hradiště (MB)
+ 1938
Č. katolický duchovní, kněz, vysvěcen 29.06.1890 v
Litoměřicích (LT).
Působení: Kaplan v Hlavici u Českého Dubu (LI), v
Dolním Slivně (MB), arcibiskupský notář a farář v
Bohuslavi u Přimdy, v Střezimíři u Votic (BN) a na
Březových Horách (1919-1923) (PB).
Ocenění: Čestný konsistorní rada.
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
284 – fara (přihlášen úředně od 29.06.1919) (PB).
Pochován na hřbitově v Příbrami (XII. oddíl) (PB).
(mbh)
Hrdlička, Emanuel Msgre.
* 14.01.1866 Příbram (PB)
+ 09.12.1949 Stará Boleslav (PY)
Č. katolický duchovní, vysvěcen na kněze 05.07.1888
v Praze (A), papežský komoří, arcibiskupský notář.
Působení: Kaplan ve Velvarech (KL), katecheta
gymnázia v Příbrami (1888) (PB), katecheta v Plzni
(PM), administrátor (1898) a první farář samostatné
farnosti na Březových Horách (1899-1905), děkan a
vikář v Příbrami (1905-1929) (PB), zastupující učitel
učitelského ústavu v Příbrami (1907) (PB), zemský
prelát a probošt kolegiátu kapituly staroboleslavské
(PY).
Spolková činnost: Jednota katolických mužů a jinochů
v Příbrami (předseda 1911-1915) (PB), Spolek –
studentský fond „Jungmannovo nadání“ v Příbrami
(přispívající člen 1913-1914; člen výboru 1912-1914)
(PB), Spolek „Záchrana“ pro péči a ochranu mládeže
obého pohlaví v Příbrami (přispívající člen 1918;
předseda 1910-1918) (PB).
Ocenění: Čestný občan města Příbramě (PB), člen
čestného předsednictva 3. sjezdu rodáků Březových
Hor (1948) (PB).
Vzdělání: Reálné gymnázium v Příbrami (mat. 1884)
(PB), TeolF v Praze (A).
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
284 (PB). Pochován na hřbitově v Příbrami (V/14)
(PB).
(ag, mbh)
Kramer (Krammer), Alois Páter
* 29.10.1861 Benešov u Prahy (BN)
Č. katolický duchovní.
Působení: Kaplan ve Schmiedebergu, Maršovicích,
Bystřici u Benešova (BN), katecheta ve Vršovicích (A),
exposita v Košířích (A), farář na Březových Horách
(1905-1919) (PB).
Spolková činnost: Spolek – studentský fond
„Jungmannovo nadání“ v Příbrami (přispívající člen
1913-1914) (PB).
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
284 (PB) a na odpočinku v Mníšku pod Brdy (od 1919)
(PZ).
Laub, Alois mjr. (plk.)
* 31.12.1896 Rokycany (RO)
+ 19.02.1945 Brandenburg u Berlína (Něm.)
Č. voják, legionář v Rusku, účastník protifašistického
odboje.
Působení: C. k. 88. pěší pluk v Berouně (BE); 2. pluk
„Jiřího z Poděbrad“, 11. pluk „Františka Palackého“;
účastník bitvy u Zborova (1917); důstojník 11. pěšího
pluku v Písku (PI), 3. praporu 11. pěšího pluku
dislokovaného v Prachaticích (1922-1928) (PT),
speciálních pevnostních jednotek - hraničářských pluků
(1937), 4. hraničářského pluku v Hlučíně (OP), 47.
pěšího pluku v Mladé Boleslavi (zástupce velitele
1939), účetní Okresního úřadu v Příbrami (vrchní
účetní tajemník 1939-1940) (PB); odbojová vojenská
organizace „Obrana národa“ – okresní organizace
v Příbrami (PB), ilegální skupina „Oliver“ (velitel),
ilegální Krajský národní výbor v Příbrami (PB),
spolupracovník příbramské části partyzánského oddílu
„Srp a kladivo“ (1943) (PB).
Ocenění: Čs. válečný kříž 1914-1918, ruské
vyznamenání Kříž sv. Jiří IV. stupně, francouzský
Válečný kříž, Čs. válečný kříž 1939 in memoriam,
brigádní generál in memoriam (2000).
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
284 – fara (od 1939) (PB) a Příbrami (PB). Zatčen
gestapem v Příbrami (13.11.1943) (PB). Za okupace
vězněn nacisty v Táboře (TA), Terezíně (LT),
Gollnowě u Štětína, Berlíně (Něm.) a Brandenburgu
(Něm.), odsouzen k trestu smrti (17.11.1944) a
popraven gilotinou. Za komunistického režimu se jeho
rodina stala obětí perzekuce a žila u svého příbuzného
na faře na Březových Horách 284 (PB).
Rodiče: Josef Laub.
Choť: Anna Laubová (* 29.09.1904 Plzeň – PM, +
24.01.1993). Děti: Zdeněk (* 24.08.1923 Prachatice –
PT); Marie (* 06.02.1927 Prachatice – PT); Milan (*
12.08.1935 Praha - A).
Příbuzný: Jakub Laub, katolický duchovní.
(lp, mbh, pdb 6)
Laub, Jakub Páter
* 21.12.1900 Švihov (KT)
+ 24.06.1976
Č. katolický duchovní, vysvěcen na kněze 06.07.1924
v Praze (A).
Působení: Kaplan v Sudetech, administrátor na
Březových Horách (1938-1939) (PB), farář na
Březových Horách (1939-1963) (PB).
Ocenění: Člen čestného výboru 3. sjezdu rodáků
Březových Hor (1948) (PB).
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
284 – fara (od 03.10.1938) (PB). Pochován na hřbitově
na Březových Horách (PB).
Příbuzný: Alois Laub, důstojník.
(mbh, pdb 10)
Laubová, Anna
* 25.05.1880 Plzeň (PM)
Poznámka: Žila na Březových Horách, nám. J. A. Alise
284 - fara (od 1938) (PB).
(mbh)
Maděra, Antonín Páter
* 04.11.1843 Jistebnice (TA)
+ 25.04.1915 Kladno (KL)
Č. katolický duchovní.
Působení: První exposita na samostatné exposituře na
Březových Horách (1879-1896) (PB), kaplan v
Příbrami (PB), farář na Kladně (od 1896) (KL),
kanovník a prvoděkan na Kladně (KL).
Spolková činnost: Čtenářský spolek na Březových
Horách (1880) (PB), Spolek – studentský fond
„Jungmannovo nadání“ v Příbrami (zakládající člen
1913-1914) (PB).
Ocenění: Čestný kanovník vyšehradský (A), čestný
měšťan (občan) Březových Hor (1896) (PB).
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
284 – fara (PB).
(mbh)
Pokorná, Marie
* 04.10.1875 Příbram (PB)
Č. mecenáška.
Mecenáška: Spolek „Záchrana“ pro péči a ochranu
mládeže obého pohlaví v Příbrami (dar spolku 1918)
(PB).
Poznámka: Žila na Březových Horách, nám. J. A. Alise
284 - fara (PB).
Choť: Pokorný, obvodní lékař. Děti: Marie (*
05.12.1898 Vodňany – ST).
(mbh)
Rieger, Antonín
* 03.08.1919
Česko-německý úředník.
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
284 – fara (PB) a Březových Horách, nám. J. A. Alise
42 (PB) (od 1935). Získal německé občanství (1939).
Choť: Anna (* 20.07.1919 Tochovice – PB).
(mbh)
Riegerová, Anna
* 24.05.1870 Nové Město pod Smrkem (LI)
Poznámka: Pobyt na Březových Horách, nám. A. A.
Alise 284 – fara (1934-1935) (PB).
(mbh)
Riegerová, Anna
* 09.02.1891 Nové Město pod Smrkem (LI)
Č. farní kuchařka.
Poznámka: Žila na Březových Horách, nám. J. A. Alise
284 – fara (od 1934) (PB).
(mbh)
Schmied (Šmíd), Josef ThDr.
* 19.03.1882 Honezovice (PJ)
+ 16.12.1971 Řevničov (RA)
Č. katolický duchovní, kněz (vysvěcen 25.05.1907
v Římě - IT).
Působení: Kaplan ve Žluticích (KV), v Nové Vsi u
Chodové Plané (TC), na Zlíchově, u sv. Ducha v Praze
a v Karlíně (A), farář na Březových Horách (19231934) (PB), děkan v Českém Brodě (KO), duchovní v
Řevničově (RA).
Spolková činnost: Čs. ochrana matek a kojenců na
Březových Horách (místopředseda 1930-1932) (PB).
Vzdělání: Pravděpodobně gymnázium Příbram (mat.
1903) (PB), papežská univerzita v Římě (IT).
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
284 – fara (1923-1924) (PB) a v Srbči (RA).
(ag, mbh, sr)
Šefl, Jan
* 18.07.1902 Obecnice (PB)
Č. tesař.
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
284 (od 1937) (PB).
(mbh)
Nám. J. A. Alise č. p. 288
Andres, František
* 28.12.1859 Praha (A)
Č. hostinský.
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
288 (1935) (PB) a Komárově (BE).
(mbh)
Bek, František
* 28.02.1890 Příbram (PB)
Č. cukrář.
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
288 (od 1915) (PB).
Choť: Marie, roz. Korejsová (* 1891 Březové Hory –
PB).
(mbh)
Forst, Emil
* 28.07.1861 Příbram (PB)
Č. zahradník.
Působení: Zahradnický pomocník na Dobříši (PB).
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
288 (PB).
Rodiče: Forst, báňský tesař; Johanna.
(mbh)
Forstová, Johanna
* 1818 Dobříš (PB)
Poznámka: Žila na Březových Horách, nám. J. A. Alise
288 (PB).
Choť: Forst, báňský tesař. Děti: Emil, zahradník (*
28.07.1861 Příbram – PB).
(mbh)
Grohs, Eliáš
* 1846 Neprad (Uhry)
+ 01.04.1888 Praha (A)
Č. židovský kramář.
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
288 (PB). Zemřel v blázinci.
(mbh)
Hecht, Hynek
* 01.08.1857 Suchomasty (BE)
Č. židovský obchodník.
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
288 (PB).
(mbh)
Ježková, Zdeňka
Č. papírnice.
Majetek: Knihkupectví a papírnictví na Březových
Horách, Komenského náměstí/nám. J. A. Alise 288
(1948) (PB).
Jirkalová, Jarmila
* 29.03.1920 Praha (A)
Č. učitelka.
Poznámka: Žila na Březových Horách, nám. J. A. Alise
288 (od 1942) (PB).
(mbh)
Juzek (Jůzek), Karel
* 24.10.1850 Příbram (PB)
+ 21.09.1903 Březové Hory (PB)
Č. městský úředník.
Působení: Městský tajemník na Březových Horách
(PB).
Spolková činnost: Čtenářský spolek na Březových
Horách (1880) (PB).
Poznámka: Žil na Březových Horách, Prokopská 394
(PB) a Březových Horách, nám. J. A. Alise 288 (PB)
(od 1873). Pochován na hřbitově na Březových Horách
(PB).
Choť: Marie (* 14.09.1853 Příbram – PB, + 07.08.1934
Milín - PB); pochována na hřbitově na Březových
Horách (PB). Děti: Karel (* 06.04.1874 Březové Hory
– PB); Emil (* 01.03.1878 Březové Hory – PB); Marie
(* 07.10.1882 Březové Hory – PB).
(mbh)
Juzek (Jůzek), Karel
* 06.04.1875 Březové Hory (PB)
Č. učitel.
Působení: Učitel v Příbrami (PB).
Vzdělání: Učitelský ústav v Příbrami (abs. 1894) (PB).
Majetek: Dům v Příbrami I, Riegrova 180 (PB).
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
288 (od 1875) (PB) a v Příbrami (od 1914) (PB).
Choť: Růžena (* 09.06.1879 Dobrá Voda). Děti: Marie
(* 05.03.1905 Březové Hory – PB); Jindřiška (*
20.06.1906 Březové Hory – PB).
(mbh, puu)
Kabus (Kábus), Antonín
* 12.09.1883 Příbram (PB) (mbh)
* 12.09.1883 Březové Hory (PB) (lp)
+ 1959
Č. odborný učitel, publicista; voják ve světové válce,
legionář ve Francii, účastník protifašistického odboje.
Působení: Voják 102. pěšího pluku v Benešově (BN);
střelec 21. pluku „maršála Foche“; učitel v Příbrami
(1930-1931; ředitel měšťanských škol) (PB), inspektor;
spolupracovník časopisu „Od stříbrných hor“
v Příbrami (PB); ilegální odbojová učitelská skupina
v Příbrami (PB).
Spolková činnost: Čs. obec legionářská na Březových
Horách (PB), skauti Psohlavci v Příbrami (starosta)
(PB).
Ocenění: Člen čestného výboru 3. sjezdu rodáků
Březových Hor (1948) (PB).
Vzdělání: Učitelský ústav v Příbrami (abs. 1902) (PB).
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
288 (1919-1927) (PB) a Příbrami 179/II (PB). Za
okupace vězněn v koncentračním táboře. Pochován na
hřbitově v Příbrami (XI. oddíl) (PB).
Choť: Františka, učitelka (21.03.1882 Příbram – PB).
(lp, mbh, puu)
Kabusová, Františka
* 21.03.1882 Příbram (PB)
+ 1964
Č. učitelka.
Poznámka: Žila na Březových Horách, nám. J. A. Alise
288 (1919-1927) a v Příbrami 179/II (PB). Pochována
na hřbitově v Příbrami (XI. oddíl) (PB).
Choť: Antonín Kabus, učitel (* 12.09.1883).
(mbh)
Kacerovský (Kačerovský, Kačeřovský), Václav
* 18.07.1869 Kout na Šumavě (DO)
Č. knihař, živnostník; sokolský činovník.
Působení: Zaměstnanec firmy p. Münze v Hořovicích
(od 1890) (BE), živnostník na Březových Horách
(Příbram) (od 1896) (PB).
Spolková činnost: Jednota ČOS v Domažlicích (DO),
Jednota ČOS v Hořovicích (BE), Jednota ČOS na
Březových Horách (starosta jednoty 1911-1912, 19221925, náčelník 1919, 1921) (PB), Rokycanova župa
ČOS (člen předsednictva), Klub velocipédistů na
Březových Horách (náměstek 1914) (PB), Dobrovolná
mistrovská nemocenská pokladna na Březových
Horách (pokladník 1920) (PB).
Ocenění: Člen čestného výboru 3. sjezdu rodáků
Březových Hor (1948) (PB).
Poznámka: Žil na Březových Horách, Mariánská 3
(PB), Březových Horách, nám. J. A. Alise 288 (PB)
(1896-1939) a v Horních Mokropsích (PZ).
(mbh, sr, sžr)
Košta, František
* 1876 Březové Hory (PB) (puu)
* 1879 Březové Hory (PB) (mbh)
Č. učitel a úředník.
Působení: Úředník firmy „Steinbrener“ Brno (BM).
Vzdělání: Učitelský ústav v Příbrami (abs. 1895) (PB).
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
288 (od 1903) (PB).
(mbh, puu)
Koštová, Františka
* 12.09.1843 Vysoká Pec (PB)
Č. hokynářka.
Poznámka: Žila na Březových Horách, nám. J. A. Alise
288 (od 1870) (PB).
(mbh)
Kubec, Václav
* 28.09.1829 Podlesí (PB)
Č. horní dozorce.
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
288 (od 1897) (PB).
(mbh)
Lacina, Johan
* 27.03.1899 Siebenkirten u Vídně (Rak.)
Č. hostinský.
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
288 (1933-1935) (PB).
Choť: Františka, roz. Výplatová (* 01.10.1898 Vestec –
PB).
(mbh)
Nedvěd, Jakub
* 03.01.1850 Vojovice (PJ)
Č. mistr obuvnický.
Poznámka: Žil na Březových Horách,nám. J. A. Alise
288 (PB).
(mbh)
Rogl, Josef
* 29.04.1874 Březové Hory (PB)
Č. horní zámečník.
Působení: Zámečník horního závodu.
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
288 (PB) a Březových Horách, Mariánská 3 (PB) (od
1900).
Choť: Marie, roz. Koštová (* 20.03.1879 Březové Hory
– PB). Děti: Marie, učitelka (* 07.02.1899 Březové
Hory – PB).
(mbh)
Roglová, Marie
* 07.02.1899 Březové Hory (PB)
Č. učitelka.
Poznámka: Žila na Březových Horách, nám. J. A. Alise
288 (PB) a Březových Horách, Mariánská 3 (PB).
Rodiče: Josef Rogl, zámečník; Marie, roz. Koštová.
(mbh)
Seidl, František
* 19.07.1901 Havírna (PB) (mbh)
* 29.07.1901 Havírna (PB) (mbh)
Č. učitel.
Působení: Učitel v Kanině (ME), národní školy
v Bohutíně (ředitel 01.09.1949-20.10.1949) (PB).
Vzdělání: Učitelský ústav v Příbrami (abs. 1920) (PB).
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
288 (od 1905, opět od 1934) (PB).
Rodiče: Josef Seidl, horník; Marie, roz. Šollová.
(mbh, puu)
Slavíková, Antonie
* 18.07.1865 Příbram (PB)
Č. učitelka.
Poznámka: Žila na Březových Horách, nám. J. A. Alise
288 (PB).
(mbh)
Valta, Karel
* 28.01.1883 Příbram (PB) (mbh, osh 15/5)
* 28.02.1883 Příbram (PB)
+ 25.03.1955 Příbram (PB)
Č. učitel; spisovatel, místopisec, kulturní pracovník.
Působení: Učitel v Novém Kníně (PB), Oborách (PB),
Třebsku (PB), Hájích (PB), Březových Horách (PB),
Milíně (PB) a Příbrami (ředitel měšťanských škol)
(PB); spolupracovník časopisu „Od stříbrných hor“.
Veřejná činnost: Vlastivědná komise pedagogického
okresu příbramského (PB).
Dílo: „Po stopách slávy a utrpení hornictva na
Příbramsku“ (1936) (PB), „Důlní katastrofa na
Březových Horách 1892“ (1946) (PB).
Ocenění: Člen čestného předsednictva 3. sjezdu rodáků
Březových Hor (1948) (PB).
Vzdělání: Učitelský ústav v Příbrami (abs. 1902) (PB).
Poznámka: Žil na Březových Horách, Mariánská 285
(PB), Březových Horách, nám. H. Kličky 82 (PB),
Březových Horách, nám. J. A. Alise 288 (PB) (od
1906, 1911-1933) a v Příbrami (PB). Pochován na
hřbitově v Příbrami (V/189) (PB).
Rodiče: Josef Valta (* 22.05.1858, + 15.02.1943),
pochován na hřbitově v Příbrami (V/189); Josefa (*
03.10.1861, + 22.08.1933), pochována na hřbitově v
Příbrami (V/189).
Choť:
Emilie,
roz.
Trčková
(*
24.11.1877/27.11.1887/22.12.1887 Březové Hory –
PB/Bezděkov, + 07.04.1964), pochována na hřbitově v
Příbrami (V/189). Děti: Zdeněk, profesor (* 1914
Březové Hory – PB); Jiřina, odborná učitelka.
Příbuzný: B. Trčka, spisovatel.
(kp, mbh, opr, osh 15/5, puu)
Vejrychová, Gabriela
* 08.01.1858 Náchod (NA)
Poznámka: Žila na Březových Horách, Pahorek 23
(PB), Březových Horách, nám. J. A. Alise 288 (PB)
(1909-1911, od 1915) a v Příbrami (PB).
(mbh)
Zpěváček, Josef
* 30.04.1851 Lhota na Rokycansku (mbh)
* 30.04.1851 Lhotka na Hořovice (mbh)
+ 17.11.1928
Č. horní účetní naddozorce.
Spolková činnost: Čtenářský spolek na Březových
Horách (1880) (PB).
Poznámka: Žil na Březových Horách, Nám. J. A. Alise
288 (PB) a Březových Horách, nám. J. A. Alise 236
(PB) (od 1880).
Choť: Marie, roz. Nováková (* 07.02.1857/1858
Březové Hory – PB). Děti: Josef (* 30.04.1878
Březové Hory – PB, + 16.03.1915); Milada, choť Jiří
Votruba (* 07.04.1882 Březové Hory – PB); Vladimír,
učitel (* 14.12.1886 Březové Hory – PB).
(mbh)
Zpěváček, Vladimír
* 14.12.1886 Březové Hory (PB)
Č. učitel.
Působení: Učitel ve Velké Losenici (ZR) a v Novém
Sedle nad Bílinou (řídící učitel).
Vzdělání: Učitelský ústav v Příbrami (abs. 1908) (PB).
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
288 (PB), Březových Horách, nám. J. A. Alise 236
(PB) a Březových Horách, Rožmitálská 163 (PB) (od
1886, 1938), ve Lnářích (ST).
Rodiče: Josef Zpěváček, horní naddozorce; Marie, roz.
Nováková.
Choť: Anna (* 08.07.1893 Bohutín – PB).
(mbh, puu)
Nám. J. A. Alise č. p. 289
- hostinec
Bartoš, Václav
* 18.05.1862 Občov (PB)
Č. mistr pekařský.
Poznámka: Žil na Březových Horách, Hornická 149 –
hostinec (PB), Březových Horách, nám. J. A. Alise 150
(PB) a Březových Horách, nám. J. A. Alise 289 (PB)
(od 1896).
Choť: Josefa (* 23.05.1858 Radětice – PB). Děti:
Stanislav, poštovní úředník (02.06.1889 Březové Hory
– PB); Berta, choť Františka Chromého (* 02.04.1897
Březové Hory – PB); Václav, poštovní úředník (*
05.03.1905 Březové Hory – PB).
(mbh)
Beneš, Oldřich
* 01.07.1904 Nové Podlesí (PB)
Č. úředník, účetní adjunkt.
Působení: Vrchní účetní tajemník OSK v Žatci (LN).
Vzdělání: Gymnázium Příbram (mat. 1925) (PB).
Poznámka: Žil v Novém Podlesí (PB) a na Březových
Horách, nám. J. A. Alise 289 (1930-1931) (PB).
(ag, mbh)
Berka, Jaroslav
* 08.03.1880 Chrást
Č. hostinský.
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
289 (do 1922) (PB) a Plzni (PM).
Choť: Marie, roz. Gabrielová (* 1880).
(mbh)
Boček, Antonín
Č. hostinský.
Poznámka: Žil na Březových Horách, Havlíčkova 65 –
hostinec „Na Vršíčku“ (do 1930) (PB) a Březových
Horách, nám. J. A. Alise 289 (od 1930) (PB).
Děti: Václav.
Braniš, Alois
* 1860 Trhové Dušníky (PB)
+ 25.09.1918
Č. horník.
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
289 (od 1913) (PB).
(mbh)
Černý, Antonín
* 28.10.1862 Hostomice pod Brdy (BE)
Č. mistr pekařský.
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
289 (PB).
(mbh)
Dotlačilová, Emilie
* 14.01.1867 Vojkov (BN) (mbh)
+ 25.04.1930 (77 let) (mm)
Č. industrální učitelka.
Poznámka: Žila na Březových Horách, nám. J. A. Alise
289 (od 1887) (PB) a v Příbrami III/252 (PB).
Pochována na hřbitově v Příbrami (hrob 3236) (PB).
Sourozenec: Pavla, učitelka.
(mbh, mm)
Dotlačilová, Pavla (Pulina)
* 19.08.1858 Vojkov (BN)
Č. učitelka.
Poznámka: Žila na Březových Horách, Husova 52 (PB)
a Březových Horách, nám. J. A. Alise 289 (PB) (od
1887).
Sourozenec: Emilie, učitelka.
(mbh)
Dušek, Josef
* 15.06.1891 Čelákov na Chrudimsku
Č. dělník, hostinský.
Poznámka: Pobyt na Březových Horách, nám. J. A.
Alise 289 (1922) (PB) a Příbrami (PB).
(mbh)
Dvořáček, Blažej
* 05.08.1851 Hostomice pod Brdy (BE)
Č. pedagog, ředitel škol.
Působení: Učitel na Březových Horách (řídící učitel)
(PB).
Spolková činnost: Čtenářský spolek na Březových
Horách (1880; knihovník, místopředseda 1911-1913)
(PB), Krejcarový spolek pro národní školu na
Březových Horách (předseda 1910-1914, člen
předsednictva od 1919) (PB).
Majetek: Dům v Příbrami II, I. Olbrachta 325 (PB).
Poznámka: Žil na Březových Horách Mariánská 243
(PB), Březových Horách, Prokopská 314 (PB),
Březových Horách, nám. J. A. Alise 289 (PB) (od
1874). Pochován na hřbitově v Příbrami (IV/116) (PB).
Choť: Marie, roz. Beranová (* 27.07./08.1858 Žežice –
PB). Děti: Eduard, učitel (* 04.07.1881 Březové Hory
– PB); Karel, úředník (* 12.12.1882 Březové Hory –
PB); Albín, učitel (* 01.03.1884 Březové Hory – PB);
Theodor, bankovní úředník (* 04.09.1887 Březové
Hory – PB).
(mbh)
Francouz, Emanuel
* 22.12.1860 Březové Hory (PB)
Č. horník.
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
289 (PB).
(mbh)
Haderer,
Č. šenkýř.
Působení: Šenkýř v hostinci na Březových Horách,
nám. J. A. Alise 289 (asi 1914) (PB).
Majetek: Starodávný betlém.
Heřmánek, Emanuel
* 25.12.1901 Klatovy (KT)
Č. kuchař a hostinský.
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
289 (1932-1936) (PB) a Příbrami 15/IV (PB).
Choť: Josefa, roz. Doubravová (* 12.07.1907
Hněvkov).
(mbh)
Hladík, Josef
* 06.02.1908 Přerov nad Labem (NB)
Č. pekař.
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
289 (1938) (PB).
(mbh)
Horáková, Růžena
* 05.02.1909 Březové Hory (PB)
Č. učitelka.
Poznámka: Žila na Březových Horách, nám. J. A. Alise
289 (PB) a v Příbrami 409/II (PB).
Rodiče: Vojtěch Horák, horník.
Choť: Mayer Hynek, poštovní úředník a ředitel kůru.
(mbh)
Hromádko, Ladislav
* 22.03.1912 Chrást (CR)
Č. pekař.
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
289 (od 1938) (PB).
(mbh)
Jelínek, Emanuel
* 15.08.1890
Č. mlynář, hostinský.
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
289 (1928-1930) (PB) a Jestřebicích 54 (ME).
Choť: Marie, roz. Kletičková (* 22.03.1893).
(mbh)
Ježek, Štěpán
* 14.12.1896 Trhové Dušníky (PB)
Č. bednář, hostinský.
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
289 (1932-1938) (PB) a Trhových Dušníkách (PB).
(mbh)
Jilmová, Růžena
* 26.10.1895 Březové Hory (PB)
Č. činovnice.
Veřejná činnost: Členka propagační komise 3. sjezdu
rodáků Březových Hor (1948) (PB).
Poznámka: Žila na Březových Horách, Třemošenská
211 (PB) a Březových Horách, nám. J. A. Alise 289
(PB) (od 1938).
Choť: -, vrchní adjunkt.
(mbh)
Jirovský (Jírovský), Josef
* 20.02.1860 Hluboš (PB)
Č. pekař.
Působení: Pekař v Příbrami, Karlovo náměstí (1905)
(PB).
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
289 (1892-1902) (PB) a v Lochovicích (BE).
(mbh)
Kleiner, Karel/František
* 28.06.1896 Březové Hory (PB)
Č. železniční úředník.
Působení: Úředník dráhy v Přelouči (PA).
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
289 (PB) a Březových Horách, Hornická 149 Hostinec(PB).
(mbh)
Kleiner, Prokop
* 27.10.1887 Dubí (Kladno) (KL)
Č. poštovní revident.
Působení: Poštovní revident v Tršnici (CH), poštovní
úředník v Praze (A).
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
289 (PB) a Březových Horách, Hornická 149 –
hostinec (PB) (od 1889). Pobyt na Březových Horách
399, Mariánská (1938) (PB) a Praze (A).
Rodiče: Václav Kleiner, krejčí; Klementýna.
Choť: Marie (* 1888 Březové Hory – PB).
(mbh)
Kleiner, Václav
* 13.09.1859 Dubí (Kladno) (KL)
Č. krejčí.
Poznámka: Žil na Březových Horách, Rožmitálská 139
(PB), Březových Horách, nám. J. A. Alise 289 (PB),
Březových Horách, Hornická 149 – hostinec (PB)
(1889-1913) a ve Slaném (KL).
Choť: Klementýna (* 19.01.1861 Vysoká Pec – PB).
Děti: Prokop, poštovní úředník (* 27.10.1887 Dubí –
KL); Václav, železniční úředník (* 15.07.1892 Březové
Hory – PB); Karel/František, železniční úředník (*
28.06.1896 Březové Hory – PB).
(mbh)
Kleiner, Václav čet.
* 05.07.1892 Březové Hory (PB) (lp)
* 15.07.1892 Březové Hory (PB) (mbh)
Č. železniční úředník; legionář v Rusku.
Působení: Voják 1. dělostřelecké brigády, 1. pluku
lehkého dělostřelectva, 1. baterie; úředník dráhy
v Košicích (SR).
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
289 (PB) a Březových Horách, Hornická 149 –
hostinec (PB).
Rodiče: Václav Kleiner, krejčí; Klementýna.
(lp, mbh)
Korejs, Emil
* 27.05.1888 Březové Hory (Příbram) (PB)
+ 04.05.1966 Tábor (TA)
Č. poštovní úředník; hudebník, varhaník, skladatel
chrámové hudby.
Působení: Poštovní revident v Příbrami (PB); ředitel
kůru - regenschori u sv. Vojtěcha na Březových Horách
(1919-1933) (PB), ředitel kůru u sv. Jana na Skalce v
Praze (A), u sv. Kříže na Příkopě v Praze (A), ve
Chvalech u Prahy (1940-1945), Račiněvsi (LT), Plané
nad Lužnicí (TA), Opařanech u Tábora (TA).
Spolková činnost: Odbočka Lidového svazu čs.
poštovních zaměstnanců pro Příbram a okolí (předseda
1930) (PB).
Vzdělání: Nižší gymnázium v Příbrami (A).
Poznámka: Žil na Březových Horách, Mariánská 372
(PB), Březových Horách, nám. J. A. Alise 289 (PB)
(1920-1923) a v Praze II (A).
Rodiče: Prokop Korejs, kancelářský; Marie.
Choť: Berta (* 19.04.1885 Vídeň). Děti: Zdeněk,
duchovní (* 30.12.1913 Praha Nusle - A); Jaromír,
duchovní (* 01.07.1921 Březové Hory – PB);
Bohuslav, regenschori; Blažena, provd. Čihařová,
učitelka.
(mbh, opr, spb 1)
Košnař, Josef
* 15.02.1888 Boubská (PT)
Č. hostinský
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
289 (1927-1928) (PB) a Stockholmu (SVE).
Choť: Emilie, roz. Kolářová (* 11.04.1894 Elčovice).
(mbh)
Kotner (Kottner), Štěpán
* 1884 Narysov (PB)
Č. krejčí.
Poznámka: Žil na Březových Horách, Rožmitálská 229
(PB), Březových Horách, Husova 37 (PB) a Březových
Horách, nám. J. A. Alise 289 (PB) (od 1908).
(mbh)
Kroužel, Antonín
* 05.10.1903 Suchovršice (TU)
Č. hostinský.
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
289 (1931-1932) (PB) a Suchovršicích (TU).
(mbh)
Lisec, Jan
* 16.07.1900 Praha – Nusle (A)
Č. hostinský.
Poznámka: Žil na Březových Horách, Nám. J. A. Alise
289 (1936-1937) (PB) a Dobříši (PB).
(mbh)
Majer, Karel
* 1852 Nový Bydžov (HK)
Č. hostinský a řezník.
Poznámka: Pobyt na Březových Horách, nám. J. A.
Alise 289 (1902-1903, 1905-1906) (PB), v Příbrami
(PB) a Mladé Boleslavi (MB).
Choť: Anna (* 01.11.1857 Nový Bydžov – HK).
(mbh)
Mayer, Hynek
* 01.02.1898 Bohutín (PB)
+ 03.07.1970 Jince (PB)
Č. poštovní úředník; varhaník, skladatel chrámové
hudby.
Působení: Poštovní úředník (asistent) v Příbrami (PB);
varhaník a ředitel kůru svatovojtěšského na Březových
Horách (1933-1934, resp. 1943) (PB), ředitel kůru na
Svaté Hoře (od 1943, resp. 1945-1970) (PB).
Spolková činnost: Pěvecký spolek „Lumír –
Dobromila“ v Příbrami (sbormistr) (PB), odbočka
Lidového svazu čs. poštovních zaměstnanců pro
Příbram a okolí (člen výboru 1930, revizor účtů 1930)
(PB).
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
289 (1933-1940) a v Příbrami 409/II (PB).
Choť: Růžena, roz. Horáková, učitelka.
(mbh, opr, pbm, spb 1)
Nebuška, Augustin
* 30.06.1894 Tábor (TA)
Č. kuchař a hostinský.
Poznámka: Žil v Táboře (TA). Pobyt na Březových
Horách, nám. J. A. Alise 289 (1922-1923) (PB).
Choť: Růžena, roz. Pazourková (* 26.10.1899
Zahrádka).
(mbh)
Nový, Karel
* 25.09.1866 Bílina (TP)
Č. malíř pokojů, sklepník.
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
289 (1926-1927) (PB) a v Chrustenicích (BE).
(mbh)
Pauser, František
* 04.12.1847 Březové Hory (PB)
Č. cukrář.
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
289 (PB) a v USA.
(mbh)
Petrů, František
* 07.10.1852 Kostelec nad Labem (ME)
Č. kupec.
Spolková činnost: Čtenářský spolek na Březových
Horách (1880) (PB).
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
289 (PB) a Březových Horách, Mariánská 3 (PB).
Choť: Anežka (* 06.08.1858 Březové Hory – PB).
(mbh)
Ptáček, František
* 26.10.1840 Trhové Dušníky (PB) (mbh)
* 27.10.1840 Trhové Dušníky (PB) (mbh)
+ 13.04.1911
Č. hostinský.
Poznámka: Žil na Březových Horách, Mariánská 285
(PB), Březových Horách, Rožmitálská 124 – hostinec
(PB) a Březových Horách, nám. J. A. Alise 289 (PB)
(od 1886).
Choť: Anna (* 03.06.1839 Trhové Dušníky/07.10.1840
Obecnice – PB). Děti: Prokop, lesní příručí (*
20.04.1868 Trhové Dušníky – PB); Jindřich (*
03.12.1872 Trhové Dušníky – PB).
(mbh)
Řehoř, Konrád
* 10.02.1898 Březové Hory (PB)
Č. pekař.
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
289 (PB).
Choť: Antonie, roz. Dražanová (* 27.02.1899 Březové
Hory – PB).
(mbh)
Slavíková, Julie
* 18.04.1868 Praha (A)
Č. učitelka.
Poznámka: Žila na Březových Horách, Husova 52 (PB)
a Březových Horách, nám. J. A. Alise 289 (PB) (od
1895).
Rodiče: Karnelie (* 15.10.1834 Bystrá u Poličky), žila
na Březových Horách (PB).
(mbh)
Soběslavský, Josef prap.
* 20.10.1894 Libčice (u Nechvalic) (PB)
Č. četnický praporčík.
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
289 (1937-1940) (PB) a v Nepomuku (PJ).
Choť: Anna, roz. Štrosová (* 13.07.1904 Malá Chyška
u Milevska). Děti: Josef (* 17.05.1924 Vižni Remety –
Podkarpatská Rus).
(mbh)
Sobotka, Karel
* 16.06.1911 Ústí nad Labem (UL)
Č. knihkupec.
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
289 (od 1938) (PB).
Choť: Marie, roz. Čepeláková (* 02.02.1913 Krásné
Březno – UL).
(mbh)
Stehlík, Jan
* 07.03.1906 Vídeň (Rak.)
Č. hudebník, ředitel kůru.
Poznámka: Žil ve Velešíně (CK). Pobyt na Březových
Horách, nám. J. A. Alise 289 (1937) (PB) a ve Štětí
nad Labem (LT).
(mbh)
Suda, Antonín Ing.
* 04.10.1844 Písek (PI)
Č. horní inženýr, úředník.
Působení: Úředník horního závodu v Příbrami (1883)
(PB).
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
289 (PB).
Choť: Gabriela (* 04.03.1848 Rustendorf – Rakousko).
Děti: Theodor (* 27.08.1870 Hacking – Dolní
Rakousy); Alfred (* 11.07.1871 Oher Vickov –
Bukovina); Karel (* 25.05.1872 Frassin – Bukovina);
Artur (* 29.03.1875 Ulmerfeld – Horní Rakousy);
Otokar (* 06.06.1876 Příbram – PB); Gabriela (*
24.04.1879 Příbram – PB).
(mbh)
Svoboda, František
* 29.06.1858 Knězovec na Hořovicku (mbh)
* 23.10.1858 Knězovec na Hořovicku (mbh)
Č. hostinský.
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
289 (PB) a Březových Horách, Husova 48 (PB) (od
1900).
Choť: Anna (* 24.01.1861/07.08.1862 Rakovník –
RA). Děti: Josef, úředník (* 26.03.1891 Březové Hory
– PB).
(mbh)
Šmát, František
* 1862 Březové Hory (PB)
+ 29.09.1918
Č. městský ponocný.
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
289 (PB) a Březových Horách, nám. Hynka Kličky 219
(PB) (od 1862).
Choť: Anna (* 04.10.1865 Palivo – PB).
(mbh)
Štiková, Františka
* 1863
Č. hostinská.
Poznámka: Pobyt na Březových Horách, nám. J. A.
Alise 289 (1926-1927) (PB) a v Chrustenicích (BE).
(mbh)
Štolba, Josef
* 03.12.1897 Libořice (LN)
+ 30.09.1924
Č. číšník a hostinský.
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
289 (od 1923) (PB).
(mbh)
Třešňák, Antonín
* 23.05.1847 Příbram (PB)
Č. horní dozorce.
Poznámka: Žil na Březových Horách, Na Struhách 99
(PB) a Březových Horách, nám. J. A. Alise 289 (PB).
(mbh)
Tulach, Antonín
* 28.09.1867 Křivosudov (BN)
Č. hostinský.
Poznámka: Pobyt na Březových Horách, nám. J. A.
Alise 289 (1903-1904) (PB) a v Mostu (MO).
(mbh)
Tuna, František
* 1836 Olešnice
+ 01.07.1913
Č. truhlářský mistr.
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
289 (od 1913) (PB).
(mbh)
Vaňásek, Antonín
* 26.04.1895 Nebovidy (KO)
Č. hostinský.
Poznámka: Žil na Březových Horách, nám. J. A. Alise
289 (1929-1931) (PB) a v Červených Pečkách (KO).
(mbh)
Vráblíková, Marie
* 06.12.1880 Liptál (VS)
Poznámka: Pobyt na Březových Horách, nám. J. A.
Alise 289 (1930) (PB) a v Zábřehu na Moravě (SU).
Choť: Vráblík, mlynář.
(mbh)
Židlická, Františka
* 31.08.1868 Praha (A)
Č. učitelka.
Působení: Učitelka na Dobříši (podučitelka) (PB).
Poznámka: Žila na Dobříši 205 (PB) a Březových
Horách, nám. J. A. Alise 289 (od 1898) (PB).
Rodiče: Barbora Židlická (* 14.07.1828 Obořiště – PB,
+ 28.04.1911).
(mbh, md)
Download

Místopis Březových Hor - Spolek Prokop Příbram