MCU | MMC
mcu 2000 / 3000 / 4000 | mmc 1500 / 1500 DT
Portálová obráběcí centra
Portalowe centra obróbcze
www.kovosvit.cz
02
| MCU / MMC | Portálová obráběcí centra | Portalowe centra obróbcze
Portalowe centra obróbcze | Portálová obráběcí centra | MCU / MMC |
03
mcu 2000 / 3000 / 4000
Power plus / power / speed / sprint
Jsou univerzální frézovací stroje pro vysoce přesné a produktivní obrábění vodorovných, svislých i tvarových ploch od malých až velmi objemné
a hmotné obrobky. Typickými obrobky jsou rozměrné formy, zápustky, svařence odlitky všech materiálů, dále je centrum možné využít i na
obrábění několika menších různých dílců rozmístěných v pracovním prostoru.
Są to uniwersalne frezarki służące do bardzo precyzyjnej obróbki poziomych, pionowych i ukształtowanych powierzchni, od małych aż po bardzo
masywne detale. Typowymi detalami są formy o dużych gabarytach, matryce, zespawane odlewy ze wszystkich materiałów. Poza tym centrum
można wykorzystać również do obróbki kilku mniejszych różnych części rozmieszczonych w przestrzeni roboczej maszyny.
Stroj vyniká extrémně tuhou a dynamicky stálou konstrukcí, umocněno teplotní stabilizací. Přestože jsou pohybované hmoty, jako příčník a
smykadlo, velmi masivní, stroj má výborné akcelerační schopnosti a vysoké posuvy. Produktivitu podtrhují automatická výměna nástrojů s
možností vnitřního chlazení a jiné příslušenství širokého výběru. Varianty jsou i z hlediska požadovaného výkonu a otáček pracovních vřeten.
Maszyna wyróżnia się szczególnie sztywną i pod względem dynamicznym stałą konstrukcją, co też wzmacnia stabilizację cieplną. Pomimo, że
ruchome elementy jak na przykład poprzecznica lub ślizg są bardzo masywne, maszyna posiada bardzo dobre właściwości akceleracyjne i wysokie
suwy. Do jej dużej wydajności przyczynia się automatyczna wymiana narzędzi wraz z możliwością ich wewnętrznego chłodzenia oraz inny szeroko
dobierany osprzęt. Istnieją również różne wersje maszyny pod względem wymaganej wydajności i prędkości obrotowej wrzecion roboczych.
Pracovní prostor // Przestrzeń robocza
MCU 2000
MCU 3000
MCU 4000
Pojezd os (X, Y, Z) // Jazda ós (X, Y, Z)
2000 × 1500 × 1000 mm
3000 × 1500 × 1000 mm
4000 × 1500 × 1000 mm
Maximální zatížení stolu // Max obciążenie stołu
12 000 kg
18 000 kg
24 000 kg
04
| MCU / MMC | Portálová obráběcí centra | Portalowe centra obróbcze
Portalowe centra obróbcze | Portálová obráběcí centra | MCU / MMC |
05
Základní koncepce strojů //
Podstawowa koncepcja maszyn
Masivní litinový příčník na velmi pečlivě
dimenzované podpěře. V této podpěře je
integrován pohon matice kuličkového šroubu.
// Masywna żeliwna poprzecznica na bardzo
starannie wymiarowanej podporze. W podporze
znajduje się napęd nakrętki śruby kulowej.
Ergonomický a uživatelsky příjemný panel
řídícího systému Heidenhain.
// Ergonomiczny i przyjazny dla
użytkownika panel systemu sterowniczego
Haidenhain.
Automatický zásobník s rychlou výměnou
nástroje.
// Automatyczny magazyn z szybką wymianą
narzędzia.
Vřeteno o vysokém výkonu pro extrémní hrubovací operace na vysoce
tuhém smykadle umožňující maximální využití výkonu, při největším
vysunutí.
// Wrzeciono o wysokiej wydajności dla ekstremalnych operacji obróbki
zgrubnej na bardzo sztywnym ślizgu, umożliwiające w maksymalnym
stopniu wykorzystanie mocy przy największym wysunięciu.
| MCU / MMC | Portálová obráběcí centra | Portalowe centra obróbcze
Portalowe centra obróbcze | Portálová obráběcí centrav | MCU / MMC |
Hlavní rysy // Główne cechy
POWER plus
POWEr
900
700
30
600
25
500
20
Výkon / Moc
300
Moment / Moment
10
200
0
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
ČSN 12 050 (DIN C45)
Iscar 3M F90AX D63-27-20
1 263 ot/min
1 263 mm/min
55 mm × 20 mm
1 389 cm3/min
ČSN 424413 (DIN AlMg2,7Mn)
Sandvik R590-100Q32A-11M
2865 ot/min
5586 mm/min
90 mm × 0,2 mm
Ra 0,2
ČSN 12 050 (DIN C45)
Iscar DR074>080-200-50-12CA-N
477 ot/min
100 mm/min
2D
480 cm3/min
ČSN 12 050 (DIN C45)
Walter B3220.N8.090-100.Z2.WC08
849 ot/min
170 mm/min
Max. 12 mm
ČSN 12 050 (DIN C45)
DIGIBORE 501 054
630 ot/min
44 mm/min
Ra 0,2
Výkon / Moc
10
150
Moment / Moment
100
50
0
0
8000
4000
6000
Otáčky / Obroty [min -1]
speed
sprint
Výkon / Moc
20
70
15
20
0
-30
4000
6000
8000
Otáčky / Obroty [min -1]
10000
12000
Výkon / Moc [kW]
120
25
10000
150
35
170
30
8000
40
Moment / Moment
35
2000
2000
Otáčky / Obroty [min -1]
S6-40%
40
0
0 730
5
Čelní frézování - hrubování // Frezowanie czołowe - obróbka zgrubna
Materiál // Materiał
ČSN 12 050 (DIN C45)
Použitý nástroj // Użyte narzędzie
Iscar 3M F90AX D63-27-20
Otáčky vřetena // Obroty wrzeciona
1 263 ot/min
Posuv // Suw
1 263 mm/min
Záběr nástroje (š×h) // Stopień pokrycia narzędzia (szer.×gł)
55 mm × 20 mm
Odebíraný materiál // Odbierany materiał
1 389 cm3/min
Čelní frézování - finiš // Frezowanie czołowe – finisz
Materiál // Materiał
ČSN 424413 (DIN AlMg2,7Mn)
Použitý nástroj // Użyte narzędzie
Sandvik R590-100Q32A-11M
Otáčky vřetena // Obroty wrzeciona
2865 ot/min
Posuv // Suw
5586 mm/min
Záběr nástroje (š×h) // Stopień pokrycia narzędzia (szer.×gł)
90 mm × 0,2 mm
Opracování // Obróbka
Ra 0,2
Vrtání // Wiercenie
Materiál // Materiał
ČSN 12 050 (DIN C45)
Použitý nástroj // Użyte narzędzie
Iscar DR074>080-200-50-12CA-N
Otáčky vřetena // Obroty wrzeciona
477 ot/min
Posuv // Suw
100 mm/min
Hloubka vrtání // Głębokość wiercenia
2D
Odebíraný materiál // Odbierany materiał
480 cm3/min
Vyvrtávání // Rozwiercanie
Materiál // Materiał
ČSN 12 050 (DIN C45)
Použitý nástroj // Użyte narzędzie
Walter B3220.N8.090-100.Z2.WC08
Otáčky vřetena // Obroty wrzeciona
849 ot/min
Posuv // Suw
170 mm/min
Záběr nástroje // Stopień pokrycia narzędzia
Max. 12 mm
Vyvrtávání - dokončení // Rozwiercanie – dokończenie
Materiál // Materiał
ČSN 12 050 (DIN C45)
Použitý nástroj // Użyte narzędzie
DIGIBORE 501 054
Otáčky vřetena // Obroty wrzeciona
630 ot/min
Posuv // Suw
44 mm/min
Opracování // Obróbka
Ra 0,2
200
15
5
220
45
0
250
20
100
5
10
Technologické možnosti strojů // Możliwości technologiczne maszyn
300
25
400
S6-40%
15
350
S6-40%
Moment / Moment [Nm]
35
30
130
S6-40%
30
110
25
90
20
Výkon / Moc
70
15
Moment / Moment
50
10
30
5
10
-10
0
0
2000
4000 6000
8000 10000 12000 14000 16000 18000
Otáčky / Obroty [min -1]
Moment / Moment [Nm]
800
Výkon / Moc [kW]
S6-40%
40
Moment / Moment [Nm]
45
Moment / Moment [Nm]
 Koncepcja maszyny obejmuje portal z kombinowaną jego dolną i
górną częścią, jedną prowadnicę poprzecznicy na łożu oraz jedną
na bocznym stojaku co umożliwia łatwe umieszczanie masywnych
detali i obniża masę maszyny przy zachowaniu właściwości
statycznych i dynamicznych.
 Ramę maszyny tworzą odlewy z szarego i sferoidalnego żeliwa w
celu zapewnienia optymalnych właściwości tłumiących.
 Szkielet maszyny został wymiarowany przede wszystkim z
uwzględnieniem sztywności i tłumienia wibracji w rejonie
wrzeciona.
 Stała dynamika osi liniowych – narzędzie porusza się w trzech
osiach.
 Wysoka sztywność, masywność przy zachowaniu wysokich suwów.
 Masywny ślizg umożliwia wykorzystanie maksymalnej wydajności
maszyny.
 Wysoka wydajność jednostek wrzecion.
 Możliwość obciążenia stołu do 24 000 kg bez wpływu na
precyzyjność i stabilność maszyny.
 Szeroki wybór osprzętu i dodatkowego wyposażenia.
 Bezpieczeństwo maszyny, przy przerwie w dopływie prądu –
zahamowanie osi z torem dojazdu ślizgu rzędu 0,01 mm.
 Łatwy dostęp do przestrzeni roboczej.
 Wrzeciono POWER PLUS posiada dwubiegową przekładnię
o wysokim momencie skręcającym do 800 Nm i chłodzeniu
przednich łożysk wrzeciona.
 Świetna ergonomia całej maszyny.
Výkon / Moc [kW]
 Koncepce stroje je portál s kombinací horní a spodní gantry, jedno
vedení příčníku na loži a jedno na bočním stojanu, což umožňuje
snadné zakládání hmotných obrobků a snižuje hmotnost stroje, při
zachování statických i dynamických vlastností
 Rám stroje je tvořen odlitky z šedé a tvárné litiny pro zajištění
optimálních tlumících vlastností
 Skelet stroje je dimenzován hlavně s ohledem na tuhost a na
tlumení vibrací v oblasti vřetena
 Konstantní dynamika lineárních os – nástroj se pohybuje ve třech
osách
 Vysoká tuhost, robustnost při zachování vysokých posuvů
 Masivní smykadlo umožňující využití max. výkonu stroje
 Vysoký výkon vřetenových jednotek
 Možnost zatížení stolu až 24 000kg bez vlivu na přesnost a stabilitu
stroje
 Široký výběr příslušenství
 Bezpečnost stroje, při výpadku proudu - zabrždění os s dráhou
dojezdu smykadla v řádu 0,01mm
 Snadný přístup do pracovního prostoru
 Vřeteno POWER PLUS je s dvoustupňovou převodovkou s vysokým
kroutícím momentem až 800 Nm a chlazením předních ložisek
vřetena
 Výborná ergonomie celého stroje
07
Výkonová a momentová charakteristika motorů vřeten //
Charakterystyka mocy i momentów silników wrzecion
Výkon / Moc [kW]
06
08
| MCU / MMC | Portálová obráběcí centra | Portalowe centra obróbcze
Portalowe centra obróbcze | Portálová obráběcí centra | MCU / MMC |
Technická data // Dane techniczne
TECHNICKÁ DATA // DANE TECHNICZNE
MCU 2000
Příslušenství // Wyposażenie
MCU 3000
MCU 4000
Pracovní stůl // Stół roboczy
Upínací plocha stolu // Powierzchnia mocowania stołu
Max. zatížení stolu // Max obciążenie stołu
T-drážky // Rowki T
NORMÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ // WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
mcu 2000 / 3000 / 4000
Vřeteno pro upínání kuželu ISO 40 (HSK-A63) u verze SPEED, SPRINT / ISO 50 (HSK-A100) u verze POWER //
Wrzeciono do mocowania stożka ISO 40 (HSK-A63) w wersji SPEED, SPRINT / ISO 50 (HSK-A100) w wersji POWER

mm
2 250 × 1 475
3 250 × 1 475
4 250 × 1 475
CNC řídící systém Heidenhain iTNC 530 // System sterowniczy CNC Heidenhain i TNC 530

kg
12 000
18 000
24 000
Digitální pohony s přímým odměřováním // Napędy cyfrowe z bezpośrednim odmierzaniem

mm
12 × 18H7 × 125
12 × 18H7 × 125
12 × 18H7 × 125
Teplotní kompenzace nosné konstrukcje // Kompensacja cieplna konstrukcji nośnej

Zásobník nástrojů napichovací způsobem s 60-ti polohami (45 u verze POWER) // Magazyn narzędzi umieszczanych przez
nadziewanie z 60. pozycjami (45 w wersji POWER)

Pneumatické vyvažování smykadla // Pneumatyczne wyważanie ślizgu

Pneumatika FESTO // Pneumatyka FESTO

Boční plnění zásobníku // Boczne napełnianie magazynu

Chladící agregát pro vnější chlazení nástrojů s filtrací //Agregat chłodzący do zewnętrznego chłodzenia narzędzi z filtracją

1 800
Programovatelná tryska chlazení // Dysza chłodzenia z możliwością zaprogramowania

Centrální mazání // Centralny układ smarowania

Dopravník třísek // Przenośnik wiórów

Krytování pracovního prostoru // Osłony przestrzeni roboczej

Osvětlení pracovního prostoru // Oświetlenie przestrzeni roboczej

Provozní napětí 3 × 400 V; 50Hz // Napięcie robocze 3 × 400 V; 50 Hz

Průvodní dokumentace // Oryginalna dokumentacja


Pojezdy v osách // Jazda w osiach
Osa X // Oś X
mm
2 000
3 000
4 000
Osa Y // Oś Y
mm
1 500
1 500
1 500
Osa Z // Oś Z
mm
1 000
1 000
1 000
Průchod portálu // Przelot portalu
Horizontální // Poziomy
mm
1 800
1 800
Vertikální // Pionowy
mm
1 280
1 280
1 280
Vzdálenost čela vřetena od upínací plochy stolu //
Odległość czoła wrzeciona od powierzchni mocującej stołu
mm
200 - 1 200
200 - 1 200
200 - 1 200
Posuvy // Suwy
Rychloposuv X/Y/Z // Szybki suw w osiach X/Y/Z
mm·min-1
30 000
30 000
30 000
Pracovní posuv X/Y/Z // Suw roboczy X/Y/Z
mm·min-1
1 - 30 000
1 - 30 000
1 - 30 000
5
Světelná signalizace stavu stroje // Sygnalizacja świetlna stanu maszyny
power plus
power
speed
sprint
ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ // WYPOSAŻENIE SPECJALNE
min-1
8 000
10 000
12 000
18 000
Středové chlazení nástroje – 6MPa // Środkowy układ chłodzenia narzędzia – 6 MPa

Výkon S1 / S6 – 25% // Moc silnika wrzeciona S1 / S6 – 25%
kW
28/43
20/26
33/45
25/35
Chlazení nástroje tlakovým vzduchem // Chłodzenie narzędzia sprężonym powietrzem

Krouticí moment S1 / S6 – 25% // Moment skręcający S1 / S6 – 25%
Nm
530/820
262/340
157/215
87/130
Odsávání pracovního prostoru // Odprowadzanie powietrza z przestrzeni roboczej

iso 50 (Hsk-A100)
iso 50
iso 40 (hsk-A63)
hsk-A63
Systém minimálního mazání nástroje // System minimalnego smarowania narzędzia

Videosystém sledování pracovního prostoru // System wideo kontroli przestrzeni roboczej

Otočný stůl – 4. osa souvisle řízená // Stół obrotowy – czwarta oś spójnie sterowana

Kolébkový dvouosý stůl - osy C a A // Dwuosiowy stół kołyskowy – osie C i A

Obrobková sonda // Sonda do badania detalu

Nástrojová sonda // Sonda do narzędzi

Zrychlení // Przyspieszenie
m·s
-2
Vřeteno // Wrzeciono
Max otáčky // Max obroty
Kužel vřetena // Stożek wrzeciona
5
5
Zásobník nástrojů // Magazyn narzędzi
Počet nástrojů v zásobníku // Liczba miejsc w magazynie narzędzi
-
45
60
Pracovní Nástroj // Narzędzie robocze
Max. průměr // Max. średnica
mm
110
90
Max. průměr s vynecháním sousedního // Max średnica z pominięciem
sąsiedniego
mm
200
160
Max. délka // Max. długość
mm
300 (400)
300 (400)
Max. hmotnost // Max. masa
kg
15
6
Čas výměny sousedicího // Czas wymiany sąsiedniego
s
6
5
ZAKÁZKOVÁ PROVEDENÍ STROJŮ // WERSJE MASZYN NA ZAMÓWIENIE
5 axis provedení s dvouosou hlavou pro souvislé obrábění
přednosti hlavy:
přesnost, rychlost polohování, nesnižuje rozjezd v ose Z, torque motory, hydraulická aretace v libovolné poloze, široká škála vřeten
Přesnost VDI/DGQ 3441 // Dokładność VDI/DGQ 3441
Přesnost stavění souřadnic X,Y,Z // Dokładność nastawiania
współrzędnych X, Y, Z
mm
0,016
standardní vřeteno: 20 - 12 000 min-1 / S1/S6 - 34/43kW / S1 / S6 - 170/220Nm HSK-A63
Přesnost opakovaného najetí // Dokładność powtórnego najechania
mm
0,008
// 5 axis wersja z dwuosiową głowicą do spójnej obróbki
Řídicí system // System sterowniczy
zalety głowicy:
dokładność, szybkość pozycjonowania, nie obniża rozbiegu w osi Z, silniki torque, hydrauliczne unieruchomienie w dowolnej pozycji,
szeroki zakres wrzecion
Heidenhain iTNC 530
Pracovní tlak vzduchu // Ciśnienie robocze powietrza
MPa
Rozměry stroje (d x š x v) // Wymiary maszyny (dł.×szer.×wys.)
09
0,4
mm
5 400 × 5 800 × 4 500
6 400 × 5 800 × 4 500
7 400 × 5 800 × 4 500
Hmotnost stroje // Masa maszyny
kg
30 000
38 000
46 500
Pracovní tlak // Ciśnienie robocze
Mpa
0,6
Celkový příkon stroje // Łączny pobór mocy maszyny
kVA
70
standardowe wrzeciono: 20 - 12 000 min-1 / S1/S6 - 34/43kW / S1 / S6 - 170/220Nm HSK-A63
Možnost kombinace hlavy s otočným stolem // Możliwość kombinacji głowicy ze stołem obrotowym
Jiné napětí než standard // Inne napięcie niż standardowe
Stroj je konformní s // Maszyna jest zgodna z
Vzhledem k neustálému vývoji a inovaci strojů jsou údaje v tomto propagačním materiálu nezávazné. //
Ze względu na nieustanny rozwój oraz innowacje maszyn, dane zawarte w niniejszym materiale reklamowym nie są wiążące.
10
| MCU / MMC | Portálová obráběcí centra | Portalowe centra obróbcze
mmc 1500 / mmc 1500 DT
Power plus / power / speed / sprint / rapid
 Stroj MMC 1500 je určen pro přesné a rychlé obrábění obecných
tvarových ploch, vrtání, vyvrtávání, vystružování, řezání závitů a
frézování větších a tvarově složitých dílců.
 Konstrukce stroje je optimalizovaná nejen metodou konečných prvků,
ale i počítačovou prostorovou optimalizací.
 Varianty stroje: Jednostolová a dvoustolová dual table "DT"
 Varianty vřeten: power plus, power, sprint, speed, rapid
 Optimalizovaný rám stroje zaručuje využití výkonů vřetene za všech
pracovních podmínek.
 Pětiosá varianta stroje s aplikací dvouosé hlavy
 Čtyřosá varianta s použitím rotačního stolu s horizontální osou
umožňuje obrábění dílců ze čtyř stran, obrábění šroubovic apod.
 Vysoká přesnost stroje a dynamika v osách X, Y, Z (rychloposuvy až
45 000 mm/min a zrychlení 5 m/s-2.)
 Pracovní prostor stroje je 1 500 × 1 000 × 800, nebo v případě
provedení „DT“ (Dual Table) je pracovní stůl rozdělen na dva
samostatné stoly 720 x 1000. Oba pracovní prostory jsou také
kompletně zakrytovány a odděleny.
 Ergonomický design příjemný obsluze splňuje vysoké nároky na
bezpečnost provozu
 Automatické vynašeče třísek a vhodná koncepce stroje snižují
nevýrobní časy potřebné na údržbu.
 Pracovní prostor je kompletně zakrytován proti odletujícím třískám
a úniku chladicí kapaliny.
 Kapalinové hospodářství je v uzavřeném okruhu. Při obrábění s
použitím středového chlazení, je možná aplikace odsávání aerosolu.
 Pohyblivé části stroje (stůl, příčník, smykadlo) jsou uloženy na
valivých lineárních válečkových vedeních
 Vřeteno uloženo na přesných ložiskách s kosoúhlým stykem
 Digitální, střídavé, regulační pohony pohánějící vřeteno a osy
 Odměřování polohy lineárními optickými snímači (pravítky
 Středové upínání nástrojů, možnost středového chlazení nástrojů
 Je možné použití produktivních nástrojů s přívodem chladící kapaliny
středem.
Řídící systém iTNC 530 HEIDENHAIN (SINUMERIK 840D)
 Maszyna typu MMC 1500 przeznaczona jest do dokładniej i szybkiej
obróbki ogólnych powierzchni o różnych kształtach, do wiercenia,
wytaczania, rozwiercania, gwintowania i frezowania większych oraz
złożonych pod względem kształtu elementów.
 Konstrukcja maszyny zoptymalizowana została nie tylko metodą
elementów końcowych, lecz również przy pomocy komputerowej
optymalizacji przestrzeni.
 Wersje maszyny: z jednym stołem i z dwoma stołami dual table "DT"
 Wersje wrzecion: power plus, POWER, SPEED, SPRINT, RAPID.
 Zoptymalizowana rama maszyny gwarantuje wykorzystanie mocy
wrzeciona w rozmaitych warunkach pracy.
 Pięcioosiowa wersja maszyny z zastosowaniem dwuosiowej głowicy.
 Czteroosiowa wersja z zastosowaniem stołu rotacyjnego z osią
poziomą umożliwia obróbkę detali z czterech stron, obróbkę linii
śrubowych itp.
 Duża dokładność maszyny oraz dynamika osiach X, Y, Z (szybkie
suwy do 45 000 mm/min i przyspieszenie 5 m/s-2).
 Przestrzeń robocza maszyny ma wymiary 1 500 × 1 000 × 800,
lub w wersji „DT“ (Dual Table) stół roboczy rozdzielony jest na dwa
oddzielne stoły o wymiarach 720 × 1000. Obie przestrzenie robocze
są również całkowicie osłonięte i oddzielone.
 Ergonomiczny design przyjemny dla obsługi spełnia wysokie
wymagania w zakresie bezpiecznej eksploatacji.
 Automatyczne wygarniacze wiórów i odpowiednia koncepcja
maszyny skracają czas przestojów koniecznych do konserwacji.
 Przestrzeń robocza jest całkowicie osłonięta chroniąc przed
odlatującymi wiórami i pryskaniem płynu chłodzącego.
 System chłodzący stanowi zamknięty układ. Podczas obróbki
z zastosowaniem chłodzenia środkowego możliwe jest użycie
odprowadzania rozproszonego płynu.
 Ruchome części maszyny (stół, poprzecznica, suwak) pasowane są
na liniowych wałeczkowych prowadnicach tocznych.
 Wrzeciono pasowane jest na precyzyjnych łożyskach ze skośnym
stykiem.
 Cyfrowe, zmienne napędy regulacyjne napędzające wrzeciono i osie.
 Odmierzanie pozycji przy pomocy liniowych czujników optycznych.
 Środkowe mocowanie narzędzi, możliwość środkowego chłodzenia
narzędzi.
 Możliwe jest wykorzystanie wydajnych narzędzi ze środkowym
doprowadzeniem płynu chłodzącego
 Układ sterowniczy iTNC 530 HEIDENHAIN (SINUMERIK 840D).
Portalowe centra obróbcze | Portálová obráběcí centra | MCU / MMC |
11
12
| MCU / MMC | Portálová obráběcí centra | Portalowe centra obróbcze
Portalowe centra obróbcze | Portálová obráběcí centra | MCU / MMC |
13
Základní koncepce strojů //
Podstawowa koncepcja maszyn
Tuhá nosná konstrukce stroje, příčník se stojany pevně spojený s ložem.
// Sztywna konstrukcja nośna maszyny, poprzecznica ze stojakami na
stałe połączona z łożem.
Široká škála vřeten od silových až po vysokootáčková
// Szeroka oferta wrzecion od siłowych aż po wysokoobrotowe.
Pohodlná manipulace, zakládání, skladování
a příprava nástrojů.
// Wygodne manewrowanie, wkładanie,
magazynowanie i przygotowywanie narzędzi.
Polohování:
osy X - saní řemenem naháněnou maticí po statickém šroubu
osy Y - stolu dvojicí kuličkovách šroubů ve dvoukanálovém řízením a dvojím odměřováním
osy Z - smykadla kuličkovým šroubem včetně vyvažování vlastní hmotnosti
// Pozycjonowanie:
osi X - sani przy pomocy nakrętki napędzanej pasem i poruszającej się po nieruchomej śrubie
osi Y - stołu przy pomocy pary śrub kulowych w dwukanałowym układzie sterowniczym
z podwójnym odmierzaniem
osi Z - ślizgu przy pomocy śruby kulowej włącznie z wyważaniem własnej masy
14
| MCU / MMC | Portálová obráběcí centra | Portalowe centra obróbcze
Spojený pracovní prostor MMC 1500
Portalowe centra obróbcze | Portálová obráběcí centra | MCU / MMC |
Połączona rzestrzeń robocza MMC 1500
Kompletní zakrytování pracovního prostoru
 Vysoká bezpečnost
 Kompletne osłonięcie przestrzeni roboczej
 Wysoki stopień bezpieczeństwa
 Jednoduchá manipulace s kryty
 Kompletní otevření pracovního prostoru
 Pojízdné kryty odkrývají celý pracovní stůl
 Jednoduché a přístupné zakladání obrobků
 Možnost založení rozměrných obrobků
jeřábem
 Proste manewrowanie osłonami
 Kompletne otwarcie przestrzeni roboczej
 Ruchome osłony odkrywają cały stół
roboczy
 Proste i dostępne wkładanie obrabianych
detali
 Możliwość umieszczania detali o dużych
rozmiarach przy pomocy dźwigu
15
16
| MCU / MMC | Portálová obráběcí centra | Portalowe centra obróbcze
Portalowe centra obróbcze | Portálová obráběcí centra | MCU / MMC |
Rozdělený pracovní prostor
MMC 1500 DT
Rozdzielona przestrzeń robocza
MMC 1500 DT
Varianta DT umožňuje zakládání obrobku v překrytém čase při obrábění - zakrytovaný pouze jeden stůl
Wersja DT umożliwia wkładanie detalu w czasie obróbki – tylko jeden stół posiada osłony
dual table
17
18
| MCU / MMC | Portálová obráběcí centra | Portalowe centra obróbcze
Portalowe centra obróbcze | Portálová obráběcí centra | MCU / MMC |
Technical data // Technische daten
TECHNICKÁ DATA // DANE TECHNICZNE
MMC 1500
MMC 1500
Spojený pracovní prostor – spojený pohyb stolů + bez příčky //
Połączona przestrzeń robocza – połączony ruch stołu + bez ścianki
Maximální rozměr obrobku // Maksymalne rozmiary detalu
mm
1500 × 1000 × 600
1500 × 1000 × 600
Rozměr upínací plochy stolu // Rozmiary powierzchni mocującej stołu
mm
1500 × 1000
1500 × 1000
Pojezd saní v ose X // Jazda sani w osi X
mm
1500
1500
Pojezd stolu v ose Y // Jazda stołu w osi Y
mm
1000
1000
Pojezd smykadla v ose Z // Jazda suwaka w osi Z
mm
600
600
Vzdálenost čela vřetena od upínací plochy stolu //
Odległość czoła wrzeciona od powierzchni mocującej stołu
mm
150 - 750
150 - 750
Maximální zatížení stolu // Maksymalne obciążenie stołu
kg
2500
2500
Maximální rozměr obrobku DT // Maksymalne rozmiary detalu DT
mm
-
720 × 1000 × 600
Rozměr upínací plochy stolu DT //
Rozmiary powierzchni mocującej stołu DT
mm
-
720 × 1000
Pojezd stolu v ose X-DT // Jazda stołu w osi X – DT
mm
-
1500
Pojezd příčníku v ose Y-DT // Jazda poprzecznicy w osi Y - DT
mm
-
1000
Pojezd smykadla v ose Z-DT // Jazda suwaka w osi Z – DT
mm
-
600
Vzdálenost čela vřetena od upínací plochy stolu //
Odległość czoła wrzeciona od powierzchni mocującej stołu
mm
150 - 750
150 - 750
Rozdělený pracovní prostor – nezávislý pohyb stolů + oddělění příčkou DUAL TABLE // Rozdzielona przestrzeń robocza – niezależny ruch stołu +
oddzielenie ścianką
Maximální zatížení stolu-DT // Maksymalne obciążenie stołu – DT
kg
-
1250
mm
5 × 18 × 125
5 × 18 × 125
Rozsah posuvů v osách X,Y,Z // Zakres suwów w osiach X, Y, Z
mm/min
1 – 45 000
1 – 15 000
Rychloposuv v osách X,Y,Z // Szybki suw w osiach X, Y, Z
mm/min
45 000
T drážky (počet × šíř. × rozt.) DT // Rowki T (liczba × szerokość × rozstaw) DT
Posuvy // Suwy
Vřeteno // Wrzeciono
45 000
power plus
power
speed
sprint
rapid
power plus
power
speed
sprint
rapid
min-1
20 - 8 000
20 – 10 000
20 – 12 000
20 – 18 000
20 – 24 000
20 - 8 000
20 – 10 000
20 – 12 000
20 – 18 000
20 – 24 000
Výkon pohonu vřetene S1 / S6 40% // Moc napędu wrzeciona S1 (S6 40%)
kW
28/43
20/28
33/45
25/35
19/27
28/43
20/28
33/45
25/35
19/27
Max.kroutící moment S1 / S6 // Maksymalny moment skręcający S1 (S6)
Nm
530/820
87/130
30
530/820
260/340
157/215
87/130
30
ISO50
ISO40
(HSK63)
HSK 63
HSK 63
Rozsah otáček // Zakres obrotów
Kužel vřetene // Stożek wrzeciona
260/340
157/215
ISO 50
(HSK-A100)
ISO50
ISO40
(HSK-A63)
HSK-A63
HSK-A63
ISO 50
(HSK-A100)
Zásobník nástrojů // Magazyn narzędzi
Max. počet nástrojů v zásobníku // Maksymalna liczba narzędzi w magazynie
ks
24 (40)
24 (40)
30 (60)
30 (60)
30 (60)
24 (40)
24 (40)
30 (60)
30 (60)
30 (60)
Max.průměr nástroje v zásobníku // Maksymalna średnica narzędzia
w magazynie
mm
200/100
200/100
150/80
150/80
150/80
200/100
200/100
150/80
150/80
150/80
Max. délka nástroje v zásobníku // Maksymalna długość narzędzia
w magazynie
mm
400
400
300
300
300
400
400
300
300
300
kg
15
15
6
6
6
15
15
6
6
6
Max. hmotnost nástroje při automatické výměně // Maksymalny ciężar
narzędzia przy automatycznej wymianie
Přesnost VDI/DGQ 3441 // Dokładność VDI/DGQ 3441
Přesnost stavění souřadnic X,Y,Z // Dokładność nastawiania
współrzędnych X, Y, Z
mm
0,01
0,01
Přesnost opakovaného najetí // Dokładność powtórnego najechania
mm
0,005
0,005
Rozměry půdorysu stroje // Rozmiary maszyny w rzucie poziomym
mm
4650 × 3900
4650 × 3900
Výška stroje // Wysokość maszyny
mm
3 900
3 900
Rozměry stroje // Rozmiary maszyny
Hmotnost stroje // Ciężar maszyny
kg
16 000
16 000
Celkový příkon stroje // Łączna moc pobierana przez maszynę
kVA
55
55
Pracovní tlak pneumat. zařízení // Ciśnienie robocze urządzenia
pneumatycznego
MPa
0,6
0,6
Stroj je konformní s // Maszyna jest zgodna z
Vzhledem k neustálému vývoji a inovaci strojů jsou údaje v tomto propagačním materiálu nezávazné. //
Ze względu na nieustanny rozwój oraz innowacje maszyn, dane zawarte w niniejszym materiale reklamowym nie są wiążące.
19
20
| MCU / MMC | Portálová obráběcí centra | Portalowe centra obróbcze
Portalowe centra obróbcze | Portálová obráběcí centra | MCU / MMC |
Příslušenství // Wyposażenie
NORMÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ // WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
mmc 1500
Dálková
diagnostika
Diagnostyka
zdalna
doplňková služba, která šetří peníze
dodatkowa usługa,
która zaoszczędzi pieniędzy
mmc 1500 dt
21
Elektro výzbroj 3×400V/50Hz // Wyposażenie elektryczne 3×400V/50Hz

CNC systém HEIDENHAIN iTNC 530 // System CNC HEIDENHAIN iTNC 530

Digitální střídavé regulační pohony vřetene a os X,Y,Z – HEIDENHAIN // Cyfrowe napędy regulacyjne na prąd zmienny
wrzeciona i osi X, Y. Z – HEIDENHAIN

Přímé odměřování polohy os X, Y, Z lineárními snami // Bezpośrednie odmierzanie pozycji osi X, Y, T przy pomocy osi
liniowych

 Nejrychlejší technická a technologická služba zákazníkovi
 Najszybsza usługa techniczna i technologiczna dla odbiorcy
Chladící agregát pro vnější chlazení // Agregat chłodzący do chłodzenia zewnętrznego

 Bezprostřední kontakt se strojem zákazníka “on-Line”
 Bezpośredni kontakt z maszyną odbiorcy “on-Line”
Středové upínání nástrojů // Środkowe mocowanie narzędzi

 Levné a spolehlivé technické řešení
 Tanie i niezawodne rozwiązanie techniczne
Automatické mazání pohyblivých součástí // Automatyczne smarowanie ruchomych elementów

Ruční kolečko // Ręczne kółko
 Zkušený tým diagnostiků a aplikačních inženýrů - technologů
 Doświadczony zespół diagnostyków i inżynierów- technologów

Karta ETHERNET // Karta ETHERNET

Teplotní kompenzace // Kompensacja cieplna

Sada nářadí k obsluze // Zestaw narzędzi do obsługi

Průvodní dokumentace česká // Dokumentacja w języku czeskim

Oběhové chlazení vřetene // Obiegowe chłodzenie wrzeciona

Dopravník třísek-hrablový // Przenośnik wiórów – zgarniający

Zásobník nástrojů s mechanickou rukou // Magazyn narzędzi z ręką mechaniczną

Osvětlení pracovního prostoru // Oświetlenie przestrzeni roboczej

Klimatizace rozvaděče // Klimatyzacja szafy rozdzielczej

Dálková diagnostika je analýza stavu stroje prostřednictvím
komunikačního software diagnostikem. Pomocí komunikačního
software se na dálku prostřednictvím Internetu zpřístupňuje obrazovka
a dialogové menu řídícího systému. Samotný komunikační software
v sobě nezahrnuje žádné nástroje diagnostiky. Technik servisu pouze
na dálku využívá interních diagnostických možností řídícího systému.
Do počítače technika servisu se zpřístupňuje obrazovka a dialogové
menu CNC na libovolnou vzdálenost. Technik nejen monitoruje aktuální
stav stroje přes jeho obrazovku, ale pomocí klávesnice svého počítače
ovládá menu CNC, přenáší oboustranně prakticky veškerá data a pomocí
funkce CHAT vede s obsluhou dialog. Při analýze závady stroje využívá
technik všech v CNC integrovaných diagnostických funkcí.
Diagnostyka zdalna to analiza stanu maszyny przez diagnostyka za
pośrenictwem oprogramowania komunikacyjnego. Oprogramowania
komunikacyjnego za pośrenictwem Internetu zdalnie udostępnia
ekran i menu dialogowe systemu sterującego. Samo oprogramowanie
komunikacyjne nie zawiera w sobie żadnych narzędzi diagnostycznych.
Technik serwisowy wykorzystuje zdalnie jedynie wewnętrzne
możliwości systemu sterującego. Do komputera technika serwisowego
udostępniane są ekran oraz menu dialogowe CNC na dowolną odległość.
Technik nie tylko monitoruje aktualny stan maszyny na jej ekranie, ale
za pomocą klawiatury swojego komputera steruje menu CNC, przenosi
w obie strony praktycznie wszystkie dane i za pomocą funkcji CHAT
prowadzi dialog z obsługą. Do analizy nieprawidłowości maszyny technik
korzysta ze wszystkich zespolonych w CNC funkcji diagnostycznych.
ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ // SPECJALNE WYPOSAŻENIE
Středové chlazení 2 Mpa- Typ AD // Układ środkowego chłodzenia 2 MPa – typ AD

Středové chlazení 6 MPa-Typ AD // Układ środkowego chłodzenia 6 MPa – typ AD

Nástavec pro středové upínání nástrojů DIN 69872 - A-ISO 40 // Końcówka do środkowego mocowania narzędzi
DIN 69872 - A-ISO 40

Nástavec pro středové upínání nástrojů DIN 69872- A- ISO 50 // Końcówka do środkowego mocowania narzędzi
DIN 69872 - A-ISO 50

Obrobková 3D sonda OMP 60 RENISHAW // Detalowa 3D sonda OMP 60 RENISHAW

Nástrojová sonda TS27R RENISHAW // Sonda narzędziowa TS27R RENISHAW

Pásový filtr chladící kapaliny FS 100 // Filtr pasowy płynu chłodzącego FS 100

Odsavač aerosolu Filtermist FX // Urządzenie ssawne aerosolu Filtermist FX

Ruční oplach pracovního prostoru // Ręczne zmywanie przestrzeni roboczej

Světelná signalizace stavu stroje // Sygnalizacja świetlna stanu maszyny

MAS Remote Diagnostic - dálková diagnostika // MAS Remote Diagnostic – zdalna diagnostyka

MAS Machine Monitor - SW pro sledování strojů online //
MAS Machine Monitor – oprogramowanie do kontroli maszyn on-line

MAS GSM Monitor - Informace o stroji a ovládání v mobilu//
MAS GSM Monitor – Informacje o maszynie i sterowanie w tel. komórkowym

Opce řídicího systému HEIDENHAIN // Opcja systemu sterowniczego HEIDENHAIN

Cílem Dálkové diagnostiky je zkrátit odstávku stroje tím, že následná
servisní činnost je již přesně cílená. To s sebou přináší především redukci
ztrát zákazníka, které vznikají odstávkou stroje.
Zadaniem diagnostyki zdalnej jest skrócenie czasu odstawienia
maszyny dzięki temu, że następna działalność serwisowa jest dokładnie
ukierunkowana. To przynosi odbiorcy przede wszystkim korzyści przez
obniżenie strat, powstających wskutek odstawienia maszyny z ruchu.
zakázková provedení strojů // WARSJA MASZYN NA ZAMÓWIENIE
Délkové varianty stolu (osa Y) 2000, 3000, 4000, 6000 // Wersje długości stołu (oś Y) 2000, 3000, 4000, 6000
Varianta svislého zdvihu 800 mm (osa Z) // Wersja pionowego skoku 800 mm (oś Z)
5 axis provedení s dvouosou hlavou pro souvislé obrábění
přednosti hlavy:
přesnost, rychlost polohování, nesnižuje rozjezd v ose Z, torque motory, hydraulická aretace v libovolné poloze, široká
škála vřeten
standardní vřeteno: 20 - 12 000 min-1 / S1/S6 - 34/43kW / S1 / S6 - 170/220Nm HSK-A63
// 5 axis wersja z dwuosiową głowicą do spójnej obróbki
zalety głowicy:
dokładność, szybkość pozycjonowania, nie obniża rozbiegu w osi Z, silniki torque, hydrauliczne unieruchomienie
w dowolnej pozycji, szeroki zakres wrzecion
Customer's
LAN Network
LAN Network
KOVOSVIT MAS
VPN TUNEL
PPTP Type
standardowe wrzeciono: 20 - 12 000 min-1 / S1/S6 - 34/43kW / S1 / S6 - 170/220Nm HSK-A63
Možnost kombinace hlavy s otočným Stolem // Możliwość kombinacji głowicy ze stołem obrotowym
Jiné napětí než standard // Inne napięcie niż standardowe
internet
22
| MCU / MMC | Portálová obráběcí centra | Portalowe centra obróbcze
MAS MACHINE MONITOR
Portalowe centra obróbcze | Portálová obráběcí centra | MCU / MMC |
Video
 nástroj ke zvýšení produktivity vašeho provozu!
 narzędzie podnoszące wydajność eksploatacyjną!
MAS MACHINE MONITOR je softwarový produkt, který zákazníkovi
umožňuje sledovat časové využití stroje během směny online, nebo
umožňuje nahlédnout do historie provozních stavů a tak následně
dělat opatření ve výrobě a logistice. To vše je možné ve vizualizačním
programu, který je nainstalován v PC zákazníka.
MAS MACHINE MONITOR znamená prokazatelné skokové
zvýšení produktivity vašeho provozu = vaše cesta ke zvýšení
konkurenceschopnosti díky MAS!
MAS MACHINE MONITOR to produkt oprogramowania, który umożliwia
odbiorcy śledzić online czas wykorzystania maszyny podczas zmiany
bądź umożłiwia wgląd do historii stanów eksploatacyjnych, a dzięki
temu następnie planować zabiegi dotyczące produkcji i logistyki. To
wszystko umożliwia oprogramowanie wizualizacyjne, zainstalowane w
komputerze odbiorcy.
Základní funkce MAS MACHINE MONITORU:
MAS MACHINE MONITOR oznacza udokumentowane skokowe
poniesienie wydajności eksploatycyjnej odbiorcy
= droga do podniesienia jego zdolności konkurencyjnej
dzięki MAS!
 Sledování využití libovolného počtu strojů, možnost zařazování strojů
do skupin (pracovišť)
Funkcje podstawowe MAS MACHINE MONITORA:
 Zobrazení stavu strojů online nebo procházení využití v historii
 Śledzenie wykorzystania dowolnej liczby maszyn, możliwość łączenia
maszyn (stanowisk pracy) w grupy
 Počet vyrobených kusů, zobrazení intervalu zapnutí silových obvodů
– opatření k úspoře elektrické energie
 Souhrnné statistiky pro jednotlivé stroje
 Důležité informace pro management firmy a řízení výroby
Opcí MAS MACHINE MONITORU je MAS GSM MONITOR monitorování zvolených stavů stroje prostřednictvím sítě mobilního
operátora na vybraná telefonní čísla formou SMS zprávy. Pracovník tak
může ihned reagovat na událost, i když není zrovna přítomen u stroje.
Buďte nezávisle a reálně informováni o průběhu vašich zakázek
přímo ze stroje i během vaší fyzické nepřítomnosti ve firmě!
GSM MONITORING - funkce GSM MODULU:
Prostřednictvím dotykového panelu lze definovat až 5 tel. čísel, která lze
využívat pro sledování a řízení stroje.
Na zadaná telefonní čísla jsou pak zasílány SMS zprávy o změnách stavu
stroje
Na aktuální stav stroje se lze také dotázat zasláním SMS zprávy ve tvaru
„STAV“
SMS je možné zaslat volitelně i při splnění určité podmínky (např.
vyrobení určitého počtu ks apod.)
Prostřednictvím SMS z některého předdefinovaného čísla mohou být
ovládány až 2 uživatelské signály. Takto lze ovládat chování stroje
na dálku (například zastavení stroje po dokončení aktuálního dílce,
změna výroby na jiný typ dílce apod.)
 Wyświetlanie stanu maszyn online bądź przeglądanie historii ich
wykorzystania
 Ilość wyprodukowanych sztuk, wyświetlenie przedziału czasu
włączenia obwodów siłowych – zabieg mający na celu oszczędność
energii elektrycznej
 Statystyka zbiorcza dla poszczególnych maszyn
 Ważne informacje dla kierownictwa firmy i sterowania produkcją
Opcją MAS MACHINE MONITORa jest MAS GSM MONITOR
- monitorowanie wybranych stanów maszyny za pośrednictwem
operatora sieci komórkowej na wybrane numery telefoniczne w
formie komunikatów SMS. Pracownik może natychmiast reagować na
wydarzenie, nawet kiedy nie ma go przy maszynie.
Otrzymasz niezależne i realne informacje o przebiegu zamówień
bezpośrednio z maszyny również podczas twojej nieobecności w
firmie!
GSM MONITORING - funkcja MODUŁU GSM: Za pośrednictwem
panelu dotykowego można wprowadzić nawet 5 numerów, które można
wykorzystać do śledzenia maszyny i sterowania nią. Na podane numery
telefoniczne wysyłane są komunikaty SMS o zmianach stanu maszyny
O aktualny stan maszyny można też zapytać wysyłając komunikat SMS o
treści „STAN“ SMSa można też wysłać wybiórczo również po spełnieniu
określonego warunku (np. wyprodukowania określonej ilości sztuk itp.)
Za pośrednictwem SMSa z któregoś wybranego numeru mogą być
sterowane 2 sygnały użytkowe. W ten sposób można sterować maszyną
zdalnie (np. zatrzymanie maszyny po dokończeniu aktualnego elementu,
zmiana produkcji element innego typu itp.)
More videos at www.youtube.com/kovosvit
23
KOVOSVIT MAS, a.s.
náměstí Tomáše Bati 419, 391 02 Sezimovo Ústí
Czech Republic
KOVOSVIT MAS POLSKA Sp. z.o.o.
ul. Polna 1A, 62 025 Kostrzyn
Wielkopolski k/Poznania
Polska
CZ/T: +420 381 632 501
F: +420 381 633 570
T:
F:
T:
K:
E:[email protected]
PL/T: +420 381 632 597
F: +420 381 634 469
E:[email protected]
servisní centrum MAS: +420 381 74 74 74
+48 61 817 82 65
+48 61 817 82 65
+48 61 817 80 37 /serwis
+48 500 097 752
E:[email protected]
www.kovosvit.pl
www.kovosvit.cz
Download

pdf Ke stažení