VERTIKÁLNÍ SOUSTRUHY
HORIZONTÁLNÍ SOUSTRUHY
TDZ Turn s.r.o.
PRODUKTOVÝ
KATALOG
VÝVOJ
SPOLEČNOSTI
TDZ Turn s.r.o.
•V
znikla jako společnost výhradně
zaměřená na dodávku vertikálních
soustruhů.
• S vertikálními soustruhy se velmi
dobře etablovala na českém
a slovenském trhu.
•Ú
spěšně vstoupila na nové trhy
(Polsko, Rusko, Německo).
•K
aždoročně roste, co se týče obratu
i počtu zaměstnanců.
• I novuje a rozšiřuje svoji nabídku při
zachování tradičního produktu.
2
2006
2008
2010
Vznik divize vertikálních
soustruhů zabývající se
výhradně prodejem
vertikálních soustruhů.
Vznik samostatné společnosti
„Turn“. Předání stroje
s 2,5 metrovou upínací deskou.
Celkem předáno více
než 20 strojů.
Předán stroj s 3 metrovou upínací deskou. Celkem předáno
více než 30 strojů uživatelům
ze střední Evropy nebo Ruska.
2012
2014
Vznik současného jména
TDZ Turn s.r.o., změna sídla
společnosti. Celkem předáno
více než 45 strojů.
Dodávka prvního horizontálního soustruhu. Předány 2 stroje
s upínací deskou 4 metry.
Celkem předáno více
než 65 strojů.
O SPOLEČNOSTI
• Společnost TDZ Turn s.r.o. lze
v současnosti zařadit mezi tradiční
dodavatele vertikálních soustruhů,
série VLC. Vertikální soustruhy VLC jsou
nabízeny ve velikostech upínací
desky 800 až 4500 mm.
• Od roku 2013 rozšířila společnost
svoji nabídku, a to o těžké horizontální
soustruhy, série HLC. Horizontální
soustruhy HLC jsou nabízeny v rozmezí
délky mezi hroty 2000 až 12000 mm.
3
VLC SÉRIE
VERTIKÁLNÍ
SOUSTRUHY
PŘESNOST
TUHOST
STABILITA
VLC 2500 ATC +C + APC
AUTOMATICKÁ PALETOVÁ VÝMĚNA
TŘETÍ ŘÍZENÁ OSA, ROTAČNÍ NÁHON
AUTOMATICKÁ VÝMĚNA NÁSTROJE
PRŮMĚR UPÍNACÍ DESKY
VERTIKÁLNÍ SOUSTRUH, KŘÍŽOVÉ LOŽISKO
4
Stroje mohou být vybaveny ruční upínací deskou, hydraulickým sklíčidlem nebo magnetickou upínací deskou, a to
v průměru od 800 až do 4500 mm. V případě provedení stroje s třetí řízenou osou „C“ a náhonem rotačních nástrojů téměř
neomezené. Podle velikosti lze stroje dělit na jedno a dvou stojanové.
VLC SÉRIE
ZÁKLADNÍ
POPIS
Vertikální soustruhy série VLC jsou nové,
moderní CNC stroje. V základním provedení
jsou stroje vybaveny řídicím systémem
a pohony Siemens.
5
Přesná, tuhá konstrukce
VLC SÉRIE
KONSTRUKCE
Variabilní řešení
• P řesná, tuhá konstrukce.
• Variabilní řešení.
• F unkčnost,
maximální využití.
Funkčnost, maximální využití
6
Základní vybavení:
•
•
•
•
•
•
•
•
Řídicí systém Siemens 840d Solution Line
Ruční ovládací panel
AC pohon hlavního vřetene
AC pohony posuvů
Pohon rotačních nástrojů (u strojů +C)
2 stupňová převodovka
Automatická výměna nástrojů
C hlazení středem nástroje 12 bar
(u strojů +C)
• Lineární odměřování osy X a Z
• Ruční upínací deska
• Sada upínacích svěráků
•
•
•
•
•
•
•
Dopravník třísek a bedna na třísky
Automatický mazací systém
Chlazení elektrického rozvaděče
Chlazení mazání hlavního uložení
Papírová filtrace
Olejový sběrač
Osvětlení pracovního prostoru
VLC SÉRIE
VYBAVENÍ
• Krytování pracovního prostoru
• Technická dokumentace
• Montáž u konečného uživatele
• Záruka 12 měsíců
Volitelné příslušenství:
•
•
•
•
Řídicí systém FANUC
Silnější pohon hlavního vřetene
Silnější pohon rotačních nástrojů
A utomatická výměna nástrojů
– až 60 míst
• Nástrojové držáky standardní
• Nástrojové držáky speciální pro CAPTO
• Pomocné brousící zařízení
• Úhlová hlava
• Zrychlovací hlava
• Obrobková sonda
• Nástrojová sonda
• Silnější chlazení středem nástroje
• Síťové připojení
• Hydraulické sklíčidlo
• Magnetická upínací deska
• P rovedení stroje se dvěma suporty
• Zvýšené provedení stroje
• Rozšíření oběžného průměru
• P rodloužení vertikálního
posuvu (Z)
• Větší průřez smykadla
• Celokrytované provedení stroje
• Automatická paletová výměna
• Technologické obrábění vzorového
dílce
• Technická dokumentace navíc
• Servisní smlouva
• Prodloužení záruky
7
VLC SÉRIE
TECHNICKÉ
PARAMETRY
Velmi robustní jedno stojanová konstrukce
jednotky
VLC 800
ATC
VLC 1000
ATC+C
ATC
ATC+C
Průměr upínací desky
mm
sklíčidlo 610 mm
1000
Max. oběžný průměr
mm
1000
až 1400
Max. průměr soustružení
mm
900
až 1400
Max. výška obrobku
mm
700
až 1000
kg
3000
5000
Max. otáčky upínací desky
ot./min.
až 600
až 600
Max. otáčky rotačních nástrojů
ot./min.
Max. hmotnost obrobku
Min. počet poloh zásobníku
až 2400
12
Max. pohon pracovní desky
kW
Max. pohon rotačních nástrojů
kW
12
až 2400
12
16
37/51
37/51
7,5/11
až 15/18,5
Jedno nebo dvou stojanové provedení
jednotky
ATC
VLC 3000
ATC+C
ATC
ATC+C
Průměr upínací desky
mm
2500
3000
Max. oběžný průměr
mm
3000
3500
Max. průměr soustružení
mm
až 3000
až 3500
Max. výška obrobku
mm
až 2600
až 3000
kg
až 20000
až 45000
Max. otáčky upínací desky
ot./min.
až 160
až 120
Max. otáčky rotačních nástrojů
ot./min.
Max. hmotnost obrobku
Min. počet poloh v zásobníku
8
VLC 2500
až 2400
12
Max. pohon pracovní desky
kW
Max. pohon rotačních nástrojů
kW
16
60/84
až 2400
16
až 2x100/140
30/37
30/37
VLC 1200
ATC
VLC 1600
ATC+C
ATC
VLC 2000
ATC+C
ATC
ATC+C
1200
1600
2000
1600
2000
2500
až 1600
až 2000
až 2500
až 1900
až 1900
až 2200
6000
10000
až 12000
až 400
až 300
až 200
až 2400
12
16
až 2400
12
16
až 60/84
VLC 3500
ATC
až 2400
12
16
až 60/84
až 17/22,5
ATC+C
až 60/84
17/22,5
VLC 4000
ATC
ATC+C
až 17/22,5
VLC 4500
ATC
ATC+C
3500
4000
4500
4000
4500
4500
až 4000
až 4500
až 4500
až 3000
až 3000
až 3000
až 45000
až 60000
až 60000
až 120
až 60
až 60
až 2400
až 2400
až 2400
16
16
16
až 2x100/140
až 2x100/140
až 2x100/140
30/37
VLC SÉRIE
TECHNICKÉ
PARAMETRY
30/37
30/37
9
HLC SÉRIE
HORIZONTÁLNÍ
SOUSTRUHY
ROBUSTNOST
VARIABILITA
KVALITA
HLC 130/400 +C + Y
VOLITELNÁ OSA (POUZE U CNC STROJŮ)
VOLITELNÁ ROTAČNÍ OSA S MOŽNOSTÍ FRÉZOVÁNÍ,
VRTÁNÍ A ZÁVITOVÁNÍ (POUZE U CNC STROJŮ)
MAXIMÁLNÍ DÉLKA OBRÁBĚNÍ
MAXIMÁLNÍ OBĚŽNÝ PRŮMĚR NAD LOŽEM V CM
HLC OZNAČENÍ TYPOVÉ ŘADY CNC HORIZONTÁLNÍCH
SOUSTRUHŮ
10
HLC SÉRIE
ZÁKLADNÍ
POPIS
Stroj HLC 130/400+C-II vybavený řídicím
systémem Siemens, C-osou a rotační
dvanácti polohovou nástrojovou hlavou
Baruffaldi TBMA 250.
V základním provedení jsou stroje
vybaveny řídicím systémem Siemens.
Vzdálenost mezi hroty může být nabídnuta
v rozmezí 2000 mm až 12000 mm.
Maximální točný průměr nad ložem
je až do 3500 mm.
Speciální NC horizontální soustruh s průchozím
vřetenem o průměru 610 mm, dvěma sklíčidly
a suportem s šesti polohovou hlavou
pro vyvrtávací tyče.
11
HLC SÉRIE
KONSTRUKCE
Horizontální soustruhy série HLC patří
do kategorie tzv. těžkých soustruhů
s masivním jednolitým litinovým
ložem. Stroje umožňují výkonné
soustružení a frézování rozměrných
rotačních dílců pro různá průmyslová
odvětví. Při konstrukci strojů série HLC
byl kladen důraz na efektivitu
a ekonomicky nenáročný provoz
- stroje si zachovávají dlouholetou
spolehlivost a vyžadují pouze
minimální náklady na údržbu.
Špičkově vybavený dvouosý stroj
s hydraulickou lunetou, druhým
suportem s držákem vyvrtávacích tyčí,
nástrojovou hlavou Baruffaldi TB 320
a celokrytovanými kluznými plochami.
Klasický horizontální soustruh s NC lineárním
výstupem, vybavený uzavřenou lunetou. Délka
mezi hroty až 12000 mm.
12
Nabídka strojů série HLC je vysoce variabilní a je možné ji přizpůsobit potřebám
zákazníka.
CNC stroje
Základní příslušenství
• H ydraulický čtyř polohový nožový
držák nebo osmi polohová
nástrojová hlava
• Programovatelný koník
• Chlazení hlavního uložení
• D opravník třísek, kontejner
na třísky
• Klimatizace elektrorozvaděče
• A utomatické mazání kluzných
ploch
• Krytování kuličkového šroubu
• Bezpečnostní krytování stroje
• Osvětlení pracovního prostoru
• Ruční MPG panel
Volitelné příslušenství
• C – osa stroje
• Y – osa stroje
• L ineární odměřování
Heidenhain
• Nástrojová sonda
• Manuální, hydraulické lunety
• Manuální, hydraulické sklíčidla
•
•
•
•
Druhý dopravník třísek
Držák vyvrtávacích tyčí
Zadní sklíčidlo vřetene
Sklíčidlo na koníku
Klasické stroje
Základní příslušenství
• Ruční čtyř polohový nožový držák
•
•
•
•
Chlazení nástroje
Krytování vodícího šroubu
Manuální koník
Pracovní světlo
HLC SÉRIE
VYBAVENÍ
Volitelné příslušenství
• H ydraulický šesti polohový
držák vyvrtávacích tyčí
• NC lineární výstup
• Složený nožový držák
• Zařízení pro obrábění kužele
• Hydraulické kopírovací zařízení
• Poloautomatické cyklové
obrábění
• Dopravník třísek
• Manuální lunety
• Manuální sklíčidlo
Vřeteník
je vyroben rovněž z litinové oceli.
Přesnost vřetene je zajištěna dvěma
párovými ložisky TIMKEN, třídy přesnosti
P5, schopných odolávat vysoké zátěži
při obrábění.
koník
u CNC řízených strojů programovatelný
koník s hydraulicky výsuvnou pinolou.
U klasických soustruhů manuální pohyb
koníka.
Suport
podpora pro 4 polohovou nástrojovou
hlavu nebo 8 nebo 12ti polohový
nástrojový turet.
13
HLC SÉRIE
TECHNICKÉ
PARAMETRY
TECHNICKÉ PARAMETRY – CNC
jednotky
I
II
III
Oběžný průměr nad ložem
mm
880 až 1275
1135 až 1840
1550 až 3060
Oběžný průměr nad suportem
mm
510 až 900
710 až 1250
1000 až 2620
Vzdálenost mezi hroty
mm
až 12 000
až 12 000
až 12 000
Šířka ložete
mm
560
715
1350
Šířka základny ložete
mm
880
950
1520
A2-11 až A2-40
A2-11 až A2-40
A2-11 až A2-40
Před konec vřetene
Vrtání vřetene
mm
150 až 760,815
150 až 760,815
150 až 760,815
Příčný pojezd
mm
670
715
670 (1450)
4-polohový nožový
držák, 350 mm
8-polohový nástrojový
turet
12-polohový
nástrojový turet
4-polohový nožový
držák, 350, 470 mm
8-polohový nástrojový
turet
12-polohový
nástrojový turet
4-polohový nožový
držák, 470 mm
8-polohový nástrojový
turet
12-polohový
nástrojový turet
mm/ot.
0,001-250
0,001-250
0,001-250
mm/min.
6000
6000
6000
mm/ot.
0,001-250
0,001-250
0,001-250
mm/min.
8000
8000
8000
Průměr pinoly
mm
145, 235
235
280 (350)
Posuv pinoly
mm
200
200
250
Morse kužel 6
Morse kužel 6
Morse kužel 6
28/39
37,5/51
37,5/51
Typ držáku
Pracovní posuv osy X
Rychloposuv osy X
Pracovní posuv osy Z
Rychloposuv osy Z
Vnitřní kužel
Hlavní motor vřetene
14
kW
TECHNICKÉ PARAMETRY – KLASIKA
jednotky
I
II
III
Oběžný průměr nad ložem
mm
880 až 1275
1165 až 1840
až 3060
Oběžný průměr nad suportem
mm
615 až 1015
840 až 1210
až 2700
Vzdálenost mezi hroty
mm
Šířka ložete
mm
560
715
1350
Šířka základny ložete
mm
880
950
1520
2 000 až 12 000
Před konec vřetene
3 000 až 12 000
A2-11 až A2-40
Vrtání vřetene
mm
Příčný pojezd
mm
670
715
670 (1450)
Nožový držák H4
mm
205
255
350
mm/ot.
0,023-1,28
0,023-1,28
0,023-1,28
mm/min.
1270
1270
1270
mm/ot.
0,045-2,55
0,045-2,55
0,045-2,55
mm/min.
2000
2000
0,045-2,55
Průměr pinoly
mm
115
145
280
Posuv pinoly
mm
200
200
250
MK 6
MK 6
MK 7
Pracovní posuv osy X
Rychloposuv osy X
Pracovní posuv osy Z
Rychloposuv osy Z
HLC SÉRIE
TECHNICKÉ
PARAMETRY
Vnitřní kužel
150 až 760,815
Hlavní motor vřetene
kW
22 (opce 30)
22 (opce 30)
37 (opce 56, 75)
Motor čerpadla chlazení
kW
0,1
0,1
0,37
15
Vynikající dostupnost v Brně
ZÁZEMÍ
SPOLEČNOSTI
GPS:49°11‘30.217“N
16°37‘58.127“E
Otevřené, přímé jednání
16
Vybavená vysokokapacitní výrobní hala
VÝROBNÍ
A MONTÁŽNÍ
HALA V BRNĚ
Navštivte naši halu v Brně s možností
domluvy referenční návštěvy u našeho
brněnského zákazníka.
Zkušení pracovníci
17
Záruční i pozáruční servis strojů do 24 hodin
SERVIS
Profesionální přístup
18
TDZ Turn s.r.o. předal stroje desítkám svých zákazníků
v různých zemích.
Vybraní zákazníci:
Armaturka Krnov, a.s.
REFERENCE
CEBES a.s.
GTW BEARINGS s.r.o.
OSTROJ a.s.
PHARMIX, s.r.o.
STEELMAX s.r.o.
UNEX a.s.
VUES Brno s.r.o.
WIKOV Gear s.r.o.
WIKOV MGI a.s.
Xtek Europe s.r.o.
Zámečnictví - Beran, s.r.o.
IMC Slovakia
MIA Engineering, s.r.o.
PSL, a.s.
ŽOS Trnava, a.s.
KOLLMEDER GmbH & Co. KG
Wolfgang Preinfalk GmbH
FABRYKA MASZYN „FAMUR“ S.A.
BISON-BIAL S.A.
BEFARED S.A.
BUMAR – ŁABĘDY S. A.
Doosan Babcock Energy Polska Sp. z o.o.
HARTMET S.A.
«Uraltransmash» J S C, Ekaterinburg
ОАО "МЗиК", Ekaterinburg
«Krasnoyarskiy mashinostrjitelniy zavod»
19
TÁBORSKÁ 4297/197
615 00 BRNO-ŽIDENICE
ČESKÁ REPUBLIKA
E-MAIL: [email protected]
HTTP:// WWW.TDZ-TURN.COM
11/2014
Download

Produktový katalog série VLC, HLC