SK: Pokyny • CZ: Návod
HU: Utasítások • PL: Instrukcje
SK: Ďakujeme vám, že ste si zakúpili výrobok Snap Screen®
od spoločnosti JML. Táto dômyselná a praktická sieťka s
magnetickým uzáverom na dvere vám pomôže vychutnať
si doma čerstvý vzduch bez toho, aby sa dovnútra dostali
muchy, osy, včely, komáre a mole.
Ak chcete tento výrobok využiť čo najlepšie a bezpečne ho
používať, prečítajte si pozorne tieto pokyny a uschovajte si
ich na ďalšie použitie.
CZ: Děkujeme vám, že jste si zakoupili Snap Screen® od
JML. Tato chytrá a praktická magnetická dveřní síť vám
umožní vychutnat si čerstvý vzduch u vás doma, aniž by se
jakékoli mouchy, vosy, včely, komáři a můry dostali dovnitř.
Abyste tento výrobek využili co nejlépe a používali jej
bezpečně, prosím pečlivě si přečtěte následující návod
a uschovejte si jej pro možnost nahlédnout do něj i v
budoucnosti.
HU: Köszönjük, hogy a JML által gyártott Snap Screen®-t
választotta. Ezen az intelligens és praktikus, mágnessel
ellátott szúnyoghálós ajtó segítségével a legyek, darazsak,
méhek, szúnyogok és molylepkék bejutása nélkül élvezheti
otthonában a friss levegőt.
A termék legjobb felhasználás biztonságos használata
érdekében, kérjük, alaposan olvassa el a következő
utasításokat. Ne dobja ki a használati útmutatót, mert a
jövőben még szüksége lehet rá.
PL: Dziękujemy za zakup moskitiery Snap Screen® firmy
JML. Ta pomysłowa moskitiera drzwiowa pomoże Ci cieszyć
się świeżym powietrzem w domu, bez much, os, pszczół,
komarów i ciem dostających się do pomieszczeń.
Aby jak najlepiej i bezpiecznie korzystać z tego produktu
uważnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.
SK: Pokyny
CZ: Návod
HU: Utasítások
PL: Instrukcje
3
4
5
6
2
SK
Bezpečnostné upozornenia a rady
•
NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA tento výrobok nie je hračka. Pripínačky
uchovávajte mimo dosahu detí.
•
•
Obal vhodným spôsobom zlikvidujte,
pričom dbajte na to, aby sa všetky
plastové vrecká uchovávali mimo
dosahu detí.
•
•
Ak máte implantovanú zdravotnícku
pomôcku, pred použitím sa obráťte
na svojho lekára vzhľadom na
možné riziko rušenia spôsobeného
magnetmi.
POZNÁMKA – Ak sa tento výrobok
nainštaluje nesprávne, nemusí správne
fungovať.
Uchovávajte mimo dosahu horúcich
prvkov, ako sú rúry, varné dosky a
elektrické ohrievače.
Výrobok Snap Screen® nie je určený na
to, aby sa používal ako prekážka pre
deti, domáce zvieratá a poveternostné
podmienky.
Pokyny na správnu inštaláciu sú znázornené
na obrázkoch (strana 5).
Komponenty
Pred použitím – príprava
Príprava rámu dverí
Príprava sieťky Snap Screen®
1.Najprv musíte určiť, na ktorú stranu dverí
sa má sieťka Snap Screen® namontovať.
1. Obidve výplne sieťok Snap Screen®
umiestnite na podlahu rovnobežne k
sebe tak, aby hrubá strana magnetov
smerovala nahor. Táto strana sa pripevní
k zárubni.
•
Ak sa vaše dvere otvárajú dovnútra, sieťku Snap Screen® musíte namontovať na vonkajšiu stranu zárubne.
•
Ak sa vaše dvere otvárajú smerom von, sieťku Snap Screen® musíte namontovať na vnútornú stranu zárubne.
2.Skontrolujte, či je zárubňa čistá, suchá a
bez akýchkoľvek nečistôt.
3. Označte stred hornej časti zárubne.
RADA – Zmerajte celú šírku hornej časti
dverí, aby ste určili, kde sa nachádza
stred a na zabezpečenie presnosti ho
označte kúskom pásky.
12 x
2.Nechajte magnety, aby sa spojili.
3. Nájdite hornú časť sieťky Snap Screen®.
Môžete ju identifikovať podľa cca 18 cm
medzere medzi vrchnou časťou dielu a
prvým magnetom. Spodnú časť môžete
identifikovať podľa dekoratívnej ozdoby.
Umiestnenie prúžkov suchého
zipsu Snap Screen®
3.
20 x
4.
1. Ľavý diel Snap Screen®
2. Pravý diel Snap Screen®
3. Prúžky suchého zipsu
4. Pripínačky
1.
DÔLEŽITÉ – Keď ukladáte diely Snap
Screen® na podlahu, ľavá výplň dverí Snap
Screen® by mala byť umiestnená na pravej
strane a pravá výplň dverí Snap Screen®
by mala byť umiestnená na ľavej strane.
Pozrite si obrázok na strane 5.
2.
1.Na vrchnú časť každého dielu Snap
Screen® je potrebné umiestniť 3 prúžky
suchého zipsu (označené ako A, B, C na
obrázku na nasledujúcej strane) a ďalšie 3
prúžky (označené ako 1, 2, 3) je potrebné
umiestniť na dolnú časť z každej strany.
• Umiestnenie prúžkov suchého zipsu je znázornené na obrázku na strane 5.
• Na dodržanie správnych medzier sa odporúča položiť upevňovacie prúžky na správne miesto predtým, ako sa odstráni biela podložka.
DÔLEŽITÉ
Plastové rámy – odporúča sa
použiť len prúžky suchého zipsu.
Drevené rámy – môže sa použiť
kombinácia prúžkov suchého zipsu a
pripínačiek (sú súčasťou balenia).
Sieťka Snap Screen® musí byť pripevnená o
zárubňu a nie o kolmú plochu steny, pretože
by sa tým mohol poškodiť náter steny.
POZNÁMKA – Ak použijete pripínačky,
v dreve zostane malý otvor. Ak sa prúžky
suchého zipsu použijú na natreté drevo,
môžu pri neskoršom odstránení spôsobiť
mierne poškodenie náteru.
2.Keď ste spokojní s umiestnením prúžkov
suchého zipsu, odstráňte JEDNU stranu
bielej podložky a silným pritlačením prúžok
prilepte priamo na miesto na sieťke Snap
Screen®.
3. Tento postup opakujte, kým nie sú všetky
prúžky suchého zipsu prilepené na svojom
mieste.
Pred použitím – príprava pokračovanie
Spôsob zavesenia sieťky Snap Screen®
OBRÁZOK
1.Dbajte na to, aby ste sieťku Snap Screen®
umiestnili dostatočne vysoko na to, aby sa
jej spodná časť nedotýkala podlahy.
Pravý diel sa pripevňuje k pravej strane
zárubne dverí.
Ľavý diel sa pripevňuje k ľavej strane
zárubne dverí.
POZNÁMKA – Dbajte na rovnomerné
rozloženie prúžkov suchého zipsu.
2. Vezmite ľavý diel Snap Screen® a odstráňte
druhú stranu bielej podložky z 3 vrchných
prúžkov suchého zipsu A, B a C.
Pravý diel
C
B
3. Zarovnajte prúžok A (pozri obrázok)
vedľa strednej časti zárubne a pevným
pritlačením ho prilepte na miesto. Musí
byť dostatočne vysoko, aby sa sieťka po
zavesení nedotýkala podlahy.
Ľavý diel
A
A
B
C
4. Napnite sieťku Snap Screen® cez vrchnú
časť zárubne a prilepte prúžky B a C
na miesto.
5. Keď ste spokojní so správnym
umiestnením sieťky Snap Screen® a jej
zavesením v správnej výške, odstráňte
z prúžkov suchého zipsu 1, 2 a 3 bielu
podložku a pevným pritlačením ich prilepte
na spodnú stranu zárubne.
6. Tento postup od bodu 2 opakujte aj pri
pravom diele Snap Screen® a uistite sa,
či sa magnety Snap Screen® dokážu
cvaknutím spojiť.
POZNÁMKA – Ak diely Snap Screen® do
seba navzájom nezapadajú, pravdepodobne
bude potrebné nastaviť ich vzájomnú
vzdialenosť.
Starostlivosť
1
1
Na čistenie Snap Screen® NEPOUŽÍVAJTE
agresívne chemikálie.
Snap Screen® NEPERTE v práčke ani
nesušte v sušičke.
Snap Screen® ČISTITE čistou handričkou a
teplou mydlovou vodou a nechajte uschnúť.
2
2
3
3
Záruka
Zadná strana
pravého dielu
3
Zadná strana
ľavého dielu
Magnety
Na tento výrobok sa vzťahuje dvojročná bezvýhradná záruka na všetky výrobné chyby a
chyby materiálu. Táto záruka neovplyvňuje vaše zákonné práva. Ak máte akékoľvek problémy
alebo otázky týkajúce sa tohto výrobku, obráťte sa, prosím, písomne na spoločnosť JML
alebo kontaktujte oddelenie služieb pre zákazníkov: [email protected]
Bezpečnostní upozornění a rady
•
•
•
NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ - toto není
hračka: uchovávejte zajišťovací
napínáčky mimo dosah dětí.
zdrojů, jako jsou trouby, sporákové
plotýnky a elektrická topná tělesa.
•
Obaly zlikvidujte vhodným způsobem a
zajistěte, že jsou veškeré igelitové pytle
mimo dosah dětí.
Pokud máte voperované jakékoli
zdravotnické zařízení, prosím před
použitím se poraďte se svým lékařem
z důvodu potenciálních rizik jeho
narušení způsobeného magnety.
Snap Screen® není navržen k použití
jako zábrana pro děti, domácí zvířata
nebo povětrnostní vlivy.
POZNÁMKA – Tento výrobek může
pracovat nesprávně, pokud není
správně nainstalován.
Prosím postupujte podle schémat v
pokynech pro upevnění (strana 5).
Před použitím – příprava
Příprava dveřního rámu
Příprava Snap Screen®
1.Musíte určit, na kterou stranu vašich dveří
je třeba připevnit Snap Screen®.
1. Umístěte dveřní panely Snap Screen®
na podlahu, rovnoběžně vedle sebe tak,
aby silná strana magnetů směřovala
vzhůru. Tato strana bude připojena k
vaší dveřní zárubni.
• Pokud se dveře otevírají dovnitř, Snap Screen® bude třeba upevnit na vnější stranu dveřní zárubně.
• Pokud se dveře otevírají ven, Snap Screen® bude třeba připevnit na vnitřní stranu dveřní zárubně.
• Uchovávejte mimo působení tepelných
2.Zkontrolujte, že vaše dveřní zárubeň
je čistá, suchá a nejsou na ní žádné
nečistoty.
Součásti
3.Označte si střed horní části vaší dveřní
zárubně.
TIP – Změřte celou šířku horní části
vašich dveří a najděte, kde leží střed. Toto
místo označte kouskem pásky, abyste
zajistili přesnost.
12 x
DŮLEŽITÉ: Při pokládání panelů Snap
Screen® na podlahu by měl být levý dveřní
panel Snap Screen® umístěn na pravé
straně a pravý dveřní panel Snap Screen®
na levé straně. Prosím postupujte podle
schématu na straně 5.
2.Nechte magnety, aby se spojily.
3.Určete horní stranu sítě Snap Screen®. Poznáte ji podle přibližně 18 cm velké mezery mezi horním okrajem panelu a prvním magnetem. Spodní stranu poznáte podle dekorativního volánku.
Snap Screen® umístění
upevňovacích proužků suchého zipu
3.
20 x
4.
1. Levý panel Snap Screen®
1.Je třeba, aby byly na horní části každého panelu
Snap Screen® upevněny 3 upevňovací proužky
suchého zipu (označené na schématu na
následující straně jako A, B, C) a další 3 upevňovací
proužky suchého zipu (označené jako 1, 2, 3) byly
umístěny ve spodní části každého z panelů.
• Při upevňování upevňovacích proužků suchého zipu prosím postupujte podle schématu na straně 5.
• Doporučuje se, abyste si upevňovací proužky suchého zipu před odstraněním bílého podkladu položili do správné polohy a tím zajistili správné rozmístění.
3. Upevňovací proužky suchého zipu
DŮLEŽITÉ:
Plastové zárubně – doporučuje se, abyste
používali pouze upevňovací proužky suchého
zipu.
4. Zajišťovací napínáčky
Dřevěné zárubně – můžete použít upevňovací
2. Pravý panel Snap Screen®
1.
2.
proužky suchého zipu ve spojení s (dodanými)
zajišťovacími napínáčky.
Snap Screen® by měl být umísťován pouze na
zárubně, neměl by být umísťován na běžný povrch
na stěně, může pak způsobit poškození malby.
POZNÁMKA – Upevňovací napínáčky, pokud
jsou používány, zanechají ve dřevě malé otvory.
Pokud se upevňovací proužky suchého zipu
používají na lakovaném dřevě, mohou při pozdějším
odstraňování způsobit malé poškození laku.
2.Poté, co jste spokojeni s umístěním upevňovacích
proužků suchého zipu, odstraňte JEDNU stranu
bílého podkladu a nalepte proužky na místo přímo
na Snap Screen® důkladným přitlačením.
3.Opakujte tento proces, dokud nejsou všechny
upevňovací proužky suchého zipu upevněny na
svém místě.
Před použitím – příprava pokračování
Zavěšování sítě Snap Screen®
SCHÉMA
1.Ujistěte se, že Snap Screen® umisťujete
dostatečně vysoko, aby se spodní strana
netáhla po podlaze.
Pravý panel se připojuje na pravou stranu
vaší dveřní zárubně.
Levý panel se připojuje na levou stranu vaší
dveřní zárubně.
POZNÁMKA – Zajistěte, aby byly upevňovací
proužky suchého zipu rovnoměrně
rozmístěny.
Pravý panel
C
B
Levý panel
A
A
B
CZ
2.Vezměte levý panel Snap Screen® a
odstraňte zbývající bílý podklad z horních 3
upevňovacích proužků suchého zipu A, B a
C.
3.Připevněte proužek A (viz schéma) vedle
středu dveřní zárubně a přilepte na místo
důkladným přitlačením. Zajistěte, aby byl
dostatečně vysoko, aby nedocházelo k tažení
po podlaze.
C
4.Natáhněte Snap Screen® přes horní okraj
dveřní zárubně a přilepte proužky B a C na
místo.
5.Jakmile jste spokojeni se správným umístěním
Snap Screen® a jeho správnou výškou,
odstraňte bílý podklad z upevňovacích
proužků suchého zipu 1, 2 a 3 a důkladným
přitlačením nalepte na spodní část dveřní
zárubně.
6.Opakujte proces dle bodu 2 pro pravý
panel Snap Screen®, přičemž zajistěte, že
se magnety Snap Screen® k sobě mohou
přicvaknout.
POZNÁMKA: Pokud se panely Snap Screen®
k sobě nepřicvaknou, může být potřeba
upravit vzdálenost mezi nimi.
Péče
1
1
Na čištění Snap Screen® NEPOUŽÍVEJTE
žádné agresivní chemikálie.
Snap Screen® NEPERTE v pračce ani
nesušte v bubnové sušičce.
Snap Screen® ČISTĚTE pomocí čisté
textilie a teplé mýdlové vody a nechte
uschnout na vzduchu.
2
2
3
3
Záruka
Spodní strana
pravého panelu
Spodní strana
levého panelu
Magnety
Na tento výrobek se vztahuje neomezená dvouletá záruka na všechny vady z výroby a na
vady materiálu. Tato záruka nijak neovlivňuje vaše zákonná práva. V případě jakýchkoliv
problémů s tímto výrobkem nebo dotazů na něj, se obraťte na oddělení péče o zákazníky
[email protected]
4
HU
Biztonsági figyelmeztetések és tanácsok
•
•
•
FULLADÁSVESZÉLY - a termék nem
játék; a rögzítőszegeket tartsa távol a
gyermekektől
•
A csomagolást megfelelő módon dobja
ki, és biztosítsa, hogy a műanyag
zacskókhoz a gyermekek nem
férhessenek hozzá.
•
Ha beültetett orvosi implantátummal
rendelkezik, a termék használata előtt
konzultáljon a termékben található
mágnesek által okozott interferencia
potenciális kockázatairól.
A terméket a hőforrásoktól távol
helyezze el, pl. sütők, főzőlapok és
elektromos hősugárzók.
A Snap Screen® nem használhatók
gyermekek, állatok és az időjárás ellen.
Használat előtt – Előkészítés
Az ajtókeret előkészítése
A Snap Screen® előkészítése
1.Első lépésként határozza meg, hogy a Snap
Screen®-t az ajtó melyik részére szeretné
felszerelni.
1. Állítsa a Snap Screen® paneleket
párhuzamosan egymáshoz a padlón
úgy, hogy a mágnesek vastagabbik
oldala nézzen felfelé. Ez az oldal lesz az
ajtókerethez rögzítve.
MEGJEGYZÉS – Helytelen beszerelés
esetén a termék nem működik megfelelően
• Ha az ajtó befelé nyílik, a Snap Screen®-t az ajtókeret külső részére kell felszerelni.
Tekintse meg a termék elhelyezését
bemutató ábrákat (5. oldal)
• Ha az ajtó kifelé nyílik, a Snap Screen®-t az ajtókeret belső részére kell felszerelni.
2.Biztosítsa, hogy az ajtókeret tiszta, száraz
és törmeléktől mentes legyen.
3.Jelölje meg az ajtókeret felső részének
közepét.
Elementy
TIPP – Mérje le az ajtaja teljes szélességét
a tetején. Ezzel tudja meghatározni az ajtó
középpontját. A pontosság érdekében
egy darab szigetelőszalaggal jelölje meg a
középpontot.
FONTOS – Amikor a Snap Screen®
paneleket a padlóra fekteti, a bal oldali
Snap Screen® panelt a jobb kéz felőli
oldalra, míg a jobb oldali Snap Screen®
panelt a balkéz felőli oldalhoz kell
pozícionálni. Kérjük, tekintse meg az 5.
oldalon található ábrát.
2. Hagyja, hogy a mágnesek egymáshoz
tapadjanak.
3. Azonosítsa a Snap Screen® tetejét. A Snap
Screen® teteje úgy azonosítható, hogy a
panel teteje és az első mágnes közt kb. 15
cm hely van. Az alsó rész a dekoratív alsó
rész segítségével azonosítható.
A Snap Screen® tépőzárainak
pozícionálása
12 x
3.
20 x
4.
1. Bal oldali Snap Screen® panel
2. Jobb oldali Snap Screen® panel
3. Tépőzárok
4. Rögzítőcsapok
1.
2.
1.A Snap Screen® rögzítése érdekében a felső
részhez 3 tépőzárra (a következő oldalon lévő
ábrán A, B, C jelöléssel jelölve) és az alsó
részhez is 3 tépőzárra (1, 2 , 3 jelölés) van
szükség.
• A tépőzárak pozícionálásával kapcsolatos információkért tekintse meg az 5. oldalon található ábrát.
• Azt javasoljuk, hogy a megfelelő felhelyezés érdekében a fehér hátlap lehúzása előtt helyezze a megfelelő pozícióba a tépőzárakat.
FONTOS
Műanyag keretek – azt javasoljuk, hogy
csak a tépőzárakat használja.
A Snap Screen®-t csak ajtókeretekhez
rögzítse. Ne rögzítse normál fali átjárókhoz,
mivel kart tehet a festésben.
MEGJEGYZÉS – A rögzítőcsapok (ha
használja őket) kisebb lyukat hagynak a fában.
Ha a tépőzárakat festett fán használja, az a
későbbi eltávolítás esetén a festés kisebb
sérülését okozhatja.
2. Miután megfelelően elhelyezte a tépőzárakat,
távolítsa el a fehér hátrész EGYIK oldalát,
majd óvatosan rányomva ragassza fel a Snap
Screen®-re.
3.Ily módon ragassza fel az összes tépőzárat.
Fa keretek – a tépőzárakat és a
rögzítőcsapokat (mellékelve) egyszerre
használja.
Használat előtt – Előkészítés folytatás
A Snap Screen® felhelyezése
ÁBRA
1.Biztosítsa, hogy a Snap Screen® kellően
magasra legyen felhelyezve, hogy az alja ne
érhessen le a földre.
A jobb oldali panel az ajtókeret jobb
oldalához csatlakozik.
A bal oldali panel az ajtókeret bal oldalához
csatlakozik.
MEGJEGYZÉS – Biztosítsa, hogy a
tépőzárak egyforma távolságra legyenek
egymástól.
Jobb oldali panel
Bal oldali panel
C
A
B
A
B
2.Fogja meg a bal oldali Snap Screen® panelt
és vegye fel a felső három tépőzár (A, B, C)
fehér hátuljának a másik részét.
3.Igazítsa a szalagot (lásd ábra) az
ajtókeret közepéhez, majd ragassza fel.
A felragasztáshoz fejtsen ki erőt, ezzel
biztosítva, hogy a panel ne érhessen le a
padlóra.
C
4.Feszítse ki a Snap Screen -t az ajtókeret felső
részén és ragassza fel a B és C tépőzárakat
is.
®
5.Ha a Snap Screen® a megfelelő pozícióba és
a megfelelő magasságra került, távolítsa el az
alsó három tépőzár (1, 2, 3) fehér hátuljának
a másik részét és kellő erőkifejtéssel ragassza
fel őket az ajtókeretre.
6.A jobb oldali Snap Screen® panel esetén
ismételje meg a fenti műveletet a 2. lépéstől
és biztosítsa, hogy a mágnesekkel be
lehessen csukni azt.
MEGJEGYZÉS – Amennyiben a Snap
Screen® panelek nem illeszkednek össze,
módosítsa a köztük lévő távolságot.
Ápolás
1
1
NE használjon durva vegyszereket a Snap
Screen® tisztításához.
NE tegye a Snap Screen®-t mosógépbe,
illetve ne szárítsa szárítógépben.
A Snap Screen -t tiszta ruhával és meleg
szappanos vízzel tisztítsa és a levegőn
hagyja megszáradni.
®
2
2
3
3
Garancia
Jobb oldali
panel hátulja
5
Bal oldali
panel hátulja
Mágnesek
A termékre a gyártási-és anyaghibák tekintetében 2 éves teljes garancia vonatkozik. Ez
a garancia nem befolyásolja a felhasználó egyéb törvényes jogait. Ha problémája vagy
kérdése van a termékkel kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a JML-lel. JML
Közönségszolgálat: 0800 781 7831
Zasady bezpieczeństwa i porady
•
•
•
RYZYKO ZADŁAWIENIA - to nie jest
zabawka; trzymaj pinezki mocujące z
dala od dzieci.
•
Opakowanie zutylizuj we właściwy
sposób, pamiętając, aby wszelkie
plastikowe torby trzymać z dala
od dzieci.
•
Jeśli użytkownik ma wszczepione
urządzenie medyczne, przed użyciem
moskitiery należy skonsultować się z
lekarzem ze względu na potencjalne
ryzyko wystąpienia zakłóceń
spowodowanych przez magnesy.
Przechowuj z dala od gorących
elementów, takich jak kuchenki, płyty
kuchenne i grzejniki elektryczne.
Moskitiera Snap Screen® nie służy jako
bariera dla dzieci i zwierząt domowych,
nie chroni również przed złą pogodą.
UWAGA – ten produkt może
działać nieprawidłowo w przypadku
nieodpowiedniego montażu.
Patrz schematy prezentujące instrukcje
ustawienia (strona 5).
Przed użyciem – Przygotowanie
Przygotowanie ościeżnicy
Przygotowanie moskitiery Snap Screen®
1.Należy najpierw ustalić, po której stronie
drzwi będzie montowana moskitiera Snap
Screen®.
1. Umieść oba panele moskitiery Snap
Screen® na podłodze równolegle
do siebie, grubą stroną magnesów
skierowaną do góry. Ta strona zostanie
zamocowana do ościeżnicy.
•
Jeśli drzwi otwierają się do wewnątrz, Moskitierę Snap Screen® należy montować po zewnętrznej stronie ościeżnicy.
•
Jeśli drzwi otwierają się na zewnątrz, Moskitierę Snap Screen® należy montować po wewnętrznej stronie ościeżnicy.
2.Ościeżnica powinna być czysta, sucha i
pozbawiona wszelkich zanieczyszczeń.
Elementy
3.Zaznacz środek górnej części ościeżnicy.
WSKAZÓWKA – Zmierz całą szerokość
górnej części drzwi, aby określić, gdzie
znajduje się środek i oznacz kawałkiem
taśmy, aby zagwarantować dokładność.
WAŻNE – Po położeniu paneli moskitiery
Snap Screen® na podłodze, lewy panel
moskitiery Snap Screen® powinien być
umieszczony po prawej stronie, a prawy
panel moskitiery Snap Screen® powinien
być umieszczony po lewej stronie. Patrz
schemat na stronie 5.
2.Pozwól magnesom połączyć się.
3. Zidentyfikuj górną część moskitiery Snap Screen®. Górną część moskitiery Snap
Screen® można ustalić dzięki ok. 18 cm szczelinie między górną częścią panelu a
pierwszym magnesem. Dolną część można ustalić dzięki ozdobnej falbance.
Ustawienie taśmy z suwakiem
mocującej moskitierę Snap Screen®
12 x
3.
20 x
4.
1. Lewy panel Snap Screen®
2. Prawy panel Snap Screen®
3. Taśma mocująca z suwakiem
4. Pinezki mocujące
1.
PL
2.
1.Moskitiera Snap Screen® wymaga 3 taśm
mocujących z suwakiem (oznaczonych
literami A, B, C na schemacie na następnej
stronie), które należy umieścić w górnej
części każdego panelu i kolejnych 3 taśm
mocujących (oznaczonych numerami 1, 2, 3),
umieszczonych z każdej strony na dole.
• Aby sprawdzić położenie taśm mocujących z suwakiem patrz schemat na stronie 5.
• Zaleca się położenie taśm mocujących z suwakiem w odpowiedniej pozycji przed zdjęciem białej warstwy spodniej, aby zapewnić prawidłowy odstęp.
WAŻNE
Ościeżnice plastikowe – zaleca się użycie
wyłącznie taśm mocujących z suwakiem.
Ościeżnice drewniane – można użyć
taśm mocujących z pinezkami mocującymi
(dołączone do zestawu).
Moskitiera Snap Screen® powinna być
mocowana do ościeżnic. Nie należy jej
mocować do normalnej powierzchni ścian,
ponieważ może spowodować uszkodzenie
farby.
UWAGA – Pinezki mocujące, jeśli są
użyte, pozostawiają mały otwór w drewnie.
Zastosowanie taśm mocujących z suwakiem
na malowanym drewnie może powodować
niewielkie uszkodzenie farby po późniejszym
jej zdjęciu.
2.Po właściwym założeniu taśm mocujących z
suwakiem zdejmij z JEDNEJ strony warstwę
spodnią i mocno przyciskając przyklej
bezpośrednio do moskitiery Snap Screen®.
3.Powtarzaj tę procedurę aż do przyklejenia
wszystkich taśm mocujących z suwakiem w
odpowiednim miejscu.
Przed użyciem – Przygotowanie (c.d.)
Zawieszanie moskitiery Snap Screen®
SCHEMAT
1.Umieść moskitierę Snap Screen®
wystarczająco wysoko, aby dolna część nie
ciągnęła się po podłodze.
Prawy panel montuje się do prawej strony
ościeżnicy.
Lewy panel montuje się do lewej strony
ościeżnicy.
UWAGA – Taśmy mocujące powinny być
równo rozmieszczone.
Prawy panel
C
B
3.Wyrównaj taśmę A (patrz schemat) przy
środkowej części ościeżnicy i przymocuj
ją w odpowiednim położeniu, dociskając
wystarczająco mocno, aby nie ciągnęła się po
podłodze.
Lewy panel
A
A
B
2.Weź lewy panel moskitiery Snap Screen® i
zdejmij drugą stronę białej warstwy spodniej z
3 górnych taśm mocujących z suwakiem A, B
i C.
C
4.Rozciągnij Snap Screen® wzdłuż górnej
części ościeżnicy i przymocuj taśmy B i C w
odpowiednim położeniu.
5.Po umieszczeniu moskitiery Snap Screen®
we właściwym położeniu i na odpowiedniej
wysokości, zdejmij białą warstwę spodnią
z taśm mocujących z suwakiem 1, 2 oraz
3 i mocno dociskając przymocuj je z boku
ościeżnicy.
6.Powtórz procedurę, od punktu 2, dla
prawego panelu moskitiery Snap Screen®,
zwracając uwagę na to, aby magnesy
moskitiery Snap Screen® mogły się połączyć.
UWAGA – jeśli panele moskitiery Snap
Screen® nie łączą się, może być konieczne
ustawienie odległości między panelami.
Pielęgnacja
1
1
NIE stosuj agresywnych środków
chemicznych w celu oczyszczenia
moskitiery Snap Screen®.
NIE pierz moskitiery Snap Screen® w pralce
i nie susz w suszarce.
OCZYSZCZAJ moskitierę Snap Screen®
przy użyciu czystej szmatki i ciepłej wody z
mydłem i pozostaw do wyschnięcia.
2
2
3
3
Gwarancja
Tylna część
prawego panelu
Tylna część
lewego panelu
Magnesy
Produkt jest objęty dwuletnią bezwarunkową gwarancją na wszelkie wady produkcyjne
i materiałowe. Niniejsza gwarancja nie narusza ustawowych praw Użytkownika. W razie
problemów lub pytań dotyczących niniejszego produktu prosimy o kontakt z Działem Obsługi
Klienta JML [email protected]
6
Distributed by JML
JML, Unit 1 Eastside
Port of Tyne, South Shields
NE33 5SP
SK: [email protected]
CZ: [email protected]
Product codes: V19150 / V19148
©JohnMillsLtd/MB/07.12/ALS/B
HU: [email protected]
PL: [email protected]
Download

SK: Pokyny • CZ: Návod HU: Utasítások • PL: Instrukcje