Valtický zpravodaj
9. května 2012
Bylinková zahrada
Již třetím rokem pořádá občanské sdružení
Bylinková zahrada Tiree Chmelar slavnostní
otevření své Bylinkové zahrady u zámku ve
Valticích. Brány se veřejnosti otevřou v sobotu
19. 5. v 1000 hod. dopoledne.
Na to, co pro nás organizátoři připravují v
letošním roce, jsme se zeptali zástupkyně občanského sdružení bylinkové zahrady a hlavní
manažerky zahrady Ing. Jany Drochytkové.
Co mohou návštěvníci na letošní akci
očekávat?
Mohou se těšit na prohlídku zahrady s průvodcem, na speciální ochutnávku bylinných
čajů, obchod bude plný sazenic bylinek. Celkovou atmosféru doplní skladby J. S. Bacha,
které nám na violoncello zahraje nadějný
student konzervatoře Jan Nečaský.
Jaké akce pro letošní sezónu plánujete?
Plány máme veliké, v první řadě chceme
navázat na loňský ročník malířské soutěže
pro předškoláky a školáky o cenu Franze a
Ferdinanda Bauera pro valtické děti. O prvním
víkendu v červnu proběhne celostátní akce
„Víkend otevřených zahrad“, v naší zahradě
nabídneme odpolední komentované prohlídky, v 1900 hod. večerní koncert pěveckého
sboru Virtuosi di Mikulov. Dále chystáme první
ročník „Medových slavností“, v rámci kterých
proběhne soutěž o nejlepší med tohoto kraje,
prodej včelařských výrobků a další. Čtvrtou
větší akcí bude aranžérská výstava v září na
zámku a v zahradě.
Ve spojení s malířskou soutěží jste uvedla
jména Franz a Ferdinand Bauer, o koho se
vlastně jedná?
Bratři Bauerové jsou rodáci z Valtic, v polovině 18. stol., tehdy jako mladí talentovaní
chlapci docházeli do kláštera Milosrdných
bratří. V klášteře byli vyučováni malbě a díky
jejich nadání a píli se později dostali do Vídně.
Ferdinand z Vídně následně odjel na objevitelskou plavbu do Austrálie.
Franz byl pozván do Kew Gardens v Londýně, kde dostal titul Botanický malíř jeho
veličenstva krále Jiřího III, mimo jiné tam
také vyučoval princeznu a královnu malbě. Na
celém příběhu je fascinující to, že se dva malí
kluci z Valtic díky svému úsilí a rozvoji svého
nadání dostali do dalekých končin světa. Ve
své době byli považováni za nejlepší malíře
své doby, pochvalně o nich psal i J. W. Goethe.
Možná máme ve Valticích další následovníky,
tak je pojďme objevit formou naší soutěže!
Vraťme se ještě k „Medovým slavnostem“,
jak bude tato akce probíhat?
Všimli jsme si, že je včelaření místní vášní,
včelařů je v okolí spousta a medy jsou různé
chuti a kvality, proč tedy neudělat soutěž o nejlepší med tohoto kraje? Ochutnávka a zejména hodnocení bude záviset na návštěvnících.
Celá akce bude doplněna prodejem produktů
s včelařskou tématikou, od kosmetiky až po
čmeláčí domečky. Plánujeme také workshop,
v rámci kterého by měli mít návštěvníci
možnost vyrobit si vlastní čmeláčí či hmyzí
domeček nebo si umotat svíčku z medové
plástve. Rádi bychom také vyzvali jednoho z
včelařů, aby pro veřejnost přichystal přednášku
o včelaření, přípravě medu a dalších výrobků.
Můžeme to tedy brát jako výzvu pro včelaře
z Valtic a okolí, aby se Vám začali přihlašovat
do soutěže?
Přesně tak, to by bylo výborné! Přihlašovat
se mohou na emailovou adresu [email protected] nebo případně volat na
můj telefon 776251058. Těšíme se na velkou
účast a doufáme, že se slavnosti stanou tradicí a Valtice nebudou jen městem vína, ale i
medu a bylinek.
Těm, kteří zahradu ještě nenavštívili, můžete prosím popsat, kde se nachází?
Zahrada je situovaná těsně u zámku na místě zámeckého zahradnictví. V sousedství se
nachází Vinné sklepy Valtice. Když návštěvník
přichází hlavní cestou k zámku, nevydá se po
schodech nahoru, ale odbočí doleva směrem k
parkovišti, velká nástěnná cedule už jej navede
ke vchodu do zahrádky, který se nachází za
rohem, ve směru z parku.
-ipv-
SEVA-FLO RA s.r.o.
Nám. Svobody 12,
Valtice, 519 352 615
VINNÉ SKLEPYa.s.
VALTICE, tel.: 519 361 311
 ZASTUPITELSTVO  RADA  KOMENTÁŘ 
Usnesení č. 14 z mimořádného zasedání zastupitelstva města Valtice ze dne 23. dubna 2012
Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou
vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů.
6.
Concentus Moraviae
Byl zahájen předprodej vstupenek na koncerty Mezinárodního hudebního festivalu 13 měst Concentus Moraviae, který i letos zavítá do
našeho města.
17. ročník festivalu proběhne mezi 2. a 30. červnem 2012 s podtitulem „Kouzlo čísel“. V dramaturgii Barbary Marie Willi zazní více než
tři desítky koncertů hudby z období od středověku po baroko v podání
špičkových českých a zahraničních hudebníků zabývajících se autentickou interpretací staré hudby. Festival bude vážně i hravě představovat
nejdůležitější aspekty matematiky v hudbě a hledat jejich prostřednictvím znějící řád, který by uvedl duši posluchače do harmonie. Festival
Concentus Moraviae svým návštěvníkům nabízí příležitost procestovat
křížem krážem jižní Moravu a Vysočinu a propojit návštěvu jedinečných
koncertů s poznáváním regionu a jeho architektonických i přírodních krás.
Informace ke koncertům najdete na festivalovém webu www.
concentus-moraviae.cz v sekci Města. Vstupenky je možno zakoupit v
obvyklých předprodejních místech festivalových měst. Pouze posluchači
zúčastněných měst mají až do začátku festivalu 2. června možnost
zakoupit v městském předprodeji standardní vstupenky za zvýhodněnou cenu, sníženou o 50 Kč oproti ceně plné. Vstupenky lze zakoupit
také v předprodeji TIC Brno, Běhounská 17 a v síti Ticketportal nebo
na www.ticketportal.cz
Organizátoři festivalu nabízí také cenově zvýhodněnou permanentku
na pět a více koncertů dle výběru posluchače. Při zakoupení permanentky
ušetří zájemci na jednotlivých koncertech 40% z původní ceny. Koupi permanentek lze domluvit v brněnské festivalové kanceláři na telefonu 542
210 713 nebo prostřednictvím emailu [email protected]
Bc. Milan Sedláček
místostarosta
Ing. Pavel Trojan
starosta
CONCENTUS MORAVIAE
XVII. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ
FESTIVAL 13 MĚST
téma
KOUZLO ČÍSEL
02 06 — 30 06 2012
VE MĚSTECH
JIŽNÍ MORAVY A VYSOČINY
www.concentus-moraviae.cz
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1. Určení paní Jany Martincové zapisovatelkou dnešního jednání
zastupitelstva.
2. Zprávu o kontrole plnění usnesení ze zasedání ZMV č. 13 ze dne
19. 3. 2012.
3. Zprávu o činnosti rady města včetně usnesení z jednání rady č. 20
ze dne 2. 4. 2012.
II. Zastupitelstvo města schvaluje:
1. Návrhovou komisi ve složení: Lukáš Najbrt, Mgr. Soňa Vašíčková,
Ing. Pavlína Vlková.
2. Ověřovatele zápisu z dnešního jednání zastupitelstva: Ing. Petr
Zelinka, Bohumil Filip.
3. Program jednání dnešního zasedání Zastupitelstva města Valtice.
4. Zúžení zástavního práva na bytové jednotky BJ 770/15, BJ
770/16, BJ 770/17, BJ 771/14, BJ 771/15, BJ 771/16, BJ
771/17, BJ 772/13, BJ 772/14 a BJ 772/15 na ulici Lázeňská v
k.ú. Valtice na jejichž výstavbu byla poskytnuta státní dotace.
5. Výmaz zástavního práva u bytových jednotek BJ 770/1, BJ 770/2,
BJ 770/3, BJ 770/4, BJ 770/5, BJ 770/6, BJ 770/7, BJ 770/8, BJ
770/9, BJ 770/10, BJ 770/11, BJ 770/12, BJ 770/13, BJ 770/14,
BJ 771/1, BJ 771/2, BJ 771/3, BJ 771/4, BJ 771/5, BJ 771/6, BJ
771/7, BJ 771/8, BJ 771/9, BJ 771/10, BJ 771/11, BJ 771/12,
BJ 771/13, BJ 772/1, BJ 772/2, BJ 772/3, BJ 772/4, BJ 772/5,
BJ 772/6, BJ 772/7, BJ 772/8, BJ 772/9, BJ 772/10, BJ 772/11,
BJ 772/12 v k.ú. Valtice na ulici Lázeňská.
Zásady č. 1/2012 týkající se prodeje bytových jednotek u domu
č.p. 770, 771, 772, Lázeňská, z majetku Města Valtice.
7. Uzavření smlouvy o půjčce z Bytového fondu Valtice, se žadateli
uvedenými v Zápise z jednání komise bytového fondu ze dne 16.
4. 2012, v celkové výši Kč 290 000,00.
8. Úpravu směrné části ÚPN SÚ Valtice v areálu výroby společnosti
Bricol-M, v ulici Mikulovská, ze stávající plochy výroby zemědělské
označené jako Vz – areály zemědělské výroby na plochu výroby
průmyslové označené jako Vp – výrobní areály.
9. Uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky malého rozsahu „Valtice – bezbariérové chodníky – I. etapa“ mezi Městem Valtice a
společností TREPART s.r.o., a pověření starosty podpisem smlouvy.
10. Podporu činnosti Muzejního spolku Valtice směřující k obnově a
propagaci zaniklého saletu Katzelsdorfského zámečku v Lednicko
– valtickém areálu.
III. Zastupitelstvo města Valtice souhlasí:
1. Se stažením bodu zadání změny č. 7 územního plánu sídelního útvaru
Valtice v souladu s ustanovením § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006
Sb., stavební zákon, v platném znění a podle příslušnosti stanovené
v § 6 odst. 5 písm. b) stavebního zákona z jednání dnešního zastupitelstva, a projednat na příštím jednání ZMV po nezávislém posudku.
IV. Zastupitelstvo města Valtice ukládá:
1. Starostovi města, prověřit možnost zřízení parkovacích míst na
pozemku par. č. 2813/1 u hřbitova.
***
V sobotu 23. června 2012 se od 16.30 hod. uskuteční koncert ve
Valticích – ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie na náměstí.
Koncert bude vyvrcholením celodenní hudební dílny, kdy bude
nastudováno mimořádné dílo italské renesance – Striggiova mše
pro 40 hlasů, v závěrečném Agnus II až pro 60 hlasů – pod vedením
britského specialisty na starou hudbu Roberta Hollingwortha a za
účasti členů renomovaného souboru I Fagiolini a několika desítek
ansámblových zpěváků z ČR i ze zahraničí. Projekt je pod záštitou
brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho.
Vstupenky jsou v předprodeji v Turistickém informačním centru ve
Valticích na náměstí Svobody č. 4, tel.: 519 352 978.
150 Kč při zakoupení do 1.6.2012.
200 Kč při zakoupení od 2.6.2012
100 Kč zlevněné (důchodci, studenti, ZTP)
S nákupem vstupenek neváhejte, kapacita je omezená.
2
Městská
policie
Měsíc duben je startovací měsíc pro všechny. Přichází jaro a s ním problémy spojené.
Leští se vozidla, která stála celou zimu v
garážích a cyklisté zjišťují, jak jim to letos
bude šlapat. Měli by si ale také osvěžit znalosti dopravních předpisů a to hlavně čerství
držitelé řidičských průkazů. Někteří občané
se přímo vyžívají v tom, že vědomě porušují
výše zmíněné předpisy. Připadá nám to, jako
by to měli za národní sport. Jako nejčastější
disciplína je stání na vyhrazeném parkovišti,
stání na místech určených pro invalidy, stání
v protisměru, neznalost značky STOP a zákaz
stání a zastavení na šikmých čarách, takzvaných ZEBRÁCH.
A cyklisté? Ti by si měli uvědomit, že kolo
patří na silnici a ne na chodník. V tomto
měsíci řešili strážníci několik stížností na
mezi-sousedské vztahy, vypalování trávy a
zakládání černých skládek, bylo odchyceno
několik psů, zjišťování pobytů osob na žádosti
nadřízeného orgánu, udělení blokových pokut
za porušení dopravních předpisů, dohled na
bezpečný průběh cyklistického závodu a zajištění místa dopravní nehody do příjezdu PČR.
Dále bylo provedeno měření rychlosti
v obci v rámci BESIP. Koncem měsíce byl
nahlášen případ, kdy byl zjištěn natažený
provaz ve čtyři hodiny ráno přes křižovatku
na ulici Mikulovská. Nebýt duchapřítomného
občana, který tuto překážku odstranil, mohlo
dojít v případě projetí cyklisty nebo motorkáře
k dosti závažné dopravní nehodě. Jednání
osoby, která nastražila tuto past na řidiče je
neomluvitelná. Apelujeme na občany, aby
v případě, že takové věci uvidí instalovat,
uvědomili nás nebo policii ČR.
zapsal str. M. Šesták
Kontakty na MěP:
tel.: 519 301 414; mob.: 608 268 527;
e-mail: [email protected]
Veřejné
prostranství
Na prahu letní turistické sezóny bych se
rád zamyslel nad jevem, který trápí mnohá
města, a to bez rozdílu velikosti, Valtice
mezi nimi nevyjímaje. Tím jevem je vandalismus a obecně neúcta k veřejnému, ale i
soukromému majetku. Není snad víkendu,
bychom se následně v neděli či v pondělí
ráno nesetkávali s poničenými odpadovými
koši, pozohýbanými značkami, či vytrhanou
jarní výsadnou květin. Pracovníci technických služeb mají pak následujícího dne plné
ruce práce s opravami a náhradou zničených
věcí a škody jdou do desítek tisíc korun.
Není možno svádět vše na to, že Valtice
jsou turisticky hojně navštěvované město,
neboť dle našich zkušeností, činnost turistů
nehraje v tomto ohledu významnou roli. Vedení města se v této souvislosti zamýšlelo
nad instalací kamer, které by pokryly alespoň plochu náměstí, ale náklady jsou nyní
nad možnosti rozpočtu města a dotační titul,
který dříve pomáhal obcím tuto situaci řešit,
byl zrušen. Po vzoru Břeclavi byly alespoň
zakoupeny levnější fotopasti, které budeme
preventivně instalovat na různá problematická místa ve Valticích a v okolí, kde dle
našich zkušeností vznikají černé skládky, a
věřím, že toto řešení přinese kýžený efekt.
Zastupitelstvo v rozpočtu pro letošní rok
vyčlenilo částku na rozšíření počtu členů
městské policie a od července, po zákonném proškolení nového policisty, budou
působit v počtu tří. Věřím, že toto opatření
přispěje ke zlepšení stavu veřejných prostranství, ale především v tomto počtu lépe
pokryjí velmi kritickou dobu víkendových
nočních hodin.
Závěrem bych rád vyzvedl práci, kterou
vykonali pracovníci správy majetku v posledních týdnech při péči o veřejné prostranství
a veřejný majetek. Mám na mysli především
pěkně opravené autobusové zastávky na
ulici Břeclavská a v Úvalech.
Dále velmi zdařilá oprava kapličky sv.
Josefa, na ulici U Rotundy, ve které se každoročně koná bohoslužba na 1. máje, ve
svátek sv. Josefa.
A opět pěkně vyzdobené silniční ostrůvky,
které se v loňském roce setkaly s kladným
ohlasem valtických občanů. Správa majetku
se teď zaměří na opravy prostor okolo smuteční síně na valtickém hřbitově a také na
opravy omítek hlavní brány hřbitova.
Pavel Trojan, starosta
Osvětlení
Oznamte, že nesvítí veřejné osvětlení
- dříve se dočkáte opravy!
Obvodní oddělení P ČR Břeclav
Policejní stanice Lednice
Valtice včetně místní části Úvaly spadají pod
Policejní stanici Lednice a má je na starost:
prap. Ivo Helešic a prap. Radim Budlanský
Pokud na vaší ulici nesvítí veřejné osvětlení, tak se nápravy nejrychleji dočkáte tím,
že nám to co nejdříve oznámíte. Opravu a
údržbu veřejného osvětlení zajišťuje pro Valtice společnost Reprel Hodonín, s.r.o., která
Tel: 974 632 661; 974 632 662;
519 340 126;
Fax: 519 340 121;
e-mail: [email protected]
v areálu nemocnice
ve Valticích nabízí
PRANÍ A MANDLOVÁNÍ
PRÁDLA
Město
VALTICE
DOPRAVA ZDARMA
Tel.: 519 363 171, 519 363 172
www.valticeservis.cz
3
Počítače, Internet
724 950 605
je v tomto směru vcelku pružná. Z uzavřené
smlouvy vyplývá pro firmu povinnost odstranit
poruchu osvětlení do 24 hodin od nahlášení
pověřeným pracovníkem města.
Veřejné osvětlení ve Valticích, je stejně jako
v dalších městech a obcích, poměrně zastaralé
a volá po komplexní opravě. Město Valtice v
tomto směru nezahálí a nechalo si v minulých
měsících vypracovat pasport osvětlení, který
se je základním dokumentem pro získání
dotací. Je velmi pravděpodobné, že bude otevřen dotační titul, který pokryje náklady na
rekonstrukce veřejných osvětlení až s 80%. I
město Valtice se bude o tyto dotace ucházet,
ale je více než jisté, že rekonstrukce osvětlení
by probíhala po etapách. A to nejen z důvodů
organizačních a pracovních, ale především z
důvodů finančních. Náklady na rekonstrukci
veřejného osvětlení ve Valticích se totiž vyšplhají na desítky milionů korun.
Pokud zjistíte, že na ulici, kde bydlíte, nebo
kdekoliv ve Valticích nesvítí lampa veřejného
osvětlení, pošlete nám sms nebo napište na
níže uvedený e-mail. Tam uveďte především
ulici, kde k poruše došlo a místo lokalizujte co
nejpřesněji (například uveďte číslo popisné
domu, před kterým je porucha na veřejném
osvětlení).
Svá oznámení posílejte na mobil:
733 535 818, 602 507 558,
e-mail: [email protected]
Ing. Dalibor Neděla
Správa majetku města Valtice
veřejné služby vystřídat až 30 lidí za měsíc.
Pokud jste tedy už dnes zaregistrovali například
výrazně méně odpadků v příkopech silnic na
Břeclav, Mikulov nebo Lednici, tak je to i díky
práci těchto lidí.
Klienti úřadu práce, kteří si povinnost vykonat veřejnou službu u města nesplní, budou
vyřazeni z evidence uchazečů o práci a zároveň
šest měsíců nebudou pobírat žádné sociální
dávky v hmotné nouzi. Rovněž jim státem
nebude hrazeno ani zdravotní pojištění.
Město navázalo spolupráci také s Probační a
mediační službou ČR, s pracovištěm v Břeclavi.
Jedná se o instituci, která dlouhodobě pracuje
s odsouzenými, kteří se vrátili z výkonu trestu,
nebo jim byl uložen trest výkonu veřejně prospěšných prací. Jedná se o alternativní trest,
který nařizuje soud u málo závažných trestných
činů, jako jsou drobné krádeže či zanedbání
vyživovací povinnosti. Tresty těchto lidí se pohybují většinou okolo 300 hodin. V současné
době využíváme k práci ve prospěch města dva
občany odsouzené k těmto trestům, jednoho z
Mikulova, druhého z Valtic.
Ing. Dalibor Neděla
Správa majetku města Valtice
Otevření
městského muzea
Letošní muzejnická sezóna byla otevřena
novou výstavou ve čtvrtek 26. dubna.
Veřejná služba
Valtice využívají k úklidu veřejných prostranství klienty úřadu práce i odsouzené
Město Valtice se prostřednictvím své příspěvkové organizace - Správa majetku města Valtice jako jedno z prvních na okrese zapojilo do
nového systému veřejné služby organizované
úřadem práce. Znamená to, že lidé s trvalým
bydlištěm ve Valticích či Úvalech budou muset
odpracovat ve prospěch obce, bez nároku na
odměnu, 20 hodin měsíčně. Využíváme je
především na úklid veřejných prostranství, při
sběru odpadků, zametání krajnic a podobně.
Zatím co loňská byla plně věnována politice,
první světové válce, obraně státu a takzvaně
mužským otázkám, letos jsme se rozhodli, že
se více budeme věnovat ženským otázkám,
tak trochu módě, půvabu užitečných věcí,
šicím strojům a proměnám historie dětských
a loukoťových kočárků v čase.
Pracovníci zařazení do systému veřejné sužby
pomáhají čistit odpadky podél silnice na Hlohovec
Do veřejné služby je ve Valticích prozatím
zapojeno 15 dlouhodobě nezaměstnaných s
tím, že jejich počet by měl postupně narůstat.
I proto jsme získali z úřadu práce dotaci na jednoho pracovníka, který bude na ostatní klienty
dohlížet. V současné době je v evidenci úřadu
práce zhruba 260 nezaměstnaných s trvalým
pobytem ve Valticích. Je proto předpoklad, že
trvale by se na území města mohlo při výkonu
Co nás na těchto věcech zaujalo? Možnost
se kochat pohledem na krásné věci, které
kolem sebe shromažďovali naši předkové v
období let 1890 – 1950. Mám pochopitelně
velkou radost z toho, že se nám podařilo
4
shromáždit takové množství krásných starých
věcí. Samozřejmě, ale nemůžeme obsáhnout
všechno, co naplňovalo každodenní život našich babiček, dědečků, maminek a tatínků,
a také i nás dříve narozených. Existuje něco
v nás, co nás přesahuje, co nás nutí k tvoření
a vytváření hodnot. Nedá se přesně vyčíslit
jejich materiální hodnota, ale je to v každém
případě tvůrčí činnost, která nás obohacuje
a zušlechťuje. Snaha zapojit ženy do dění
překračující jejich tehdejší okruh domácností
je spojená s Vojtou Náprstkem, který k nám
přenesl emancipačním děním, se kterým se
seznámil ve Spojených státech. Založil v Praze
roku 1865 Americký klub dam. Jemu české
ženy vděčí za přiblížení technických novinek
určených pro domácnost, jako je šicí stroj, který
znamenal tenkrát nejen úsporu času, ale i peněz. Šicí stroje jsou doplněny výstavou žehliček,
módních doplňků žen i mužů. Dobové oblečení,
zapůjčila pro výstavu p. Maruška Letalová. Určitě vás zaujmou některé z vystavovaných oděvů,
třeba zrovna svatební šaty z roku 1938 nebo
bílé svatební honosné šaty z roku 1942 paní
Anči D., nebo úřednické fraky či nenápadná
elegance zimního pánského kabátu.
Celá letošní expozice muzea je doplněna
dobovými kočárky. Název kočárek byl v našich
zemích pravděpodobně převzat od slova kočár,
tedy vůz k vezení osob na kolech, pohybovaný
tažnou silou. Samotný název kočár se pak
odvíjí od označení vozu vyrobeného v maďarské obci Kocz v roce 1457. Historie dětských
vozítek sahá však až do vynálezu dřevěných
kol k dopravě nákladu. Důležitou součástí
vzniku dětského kočárku byl vývoj korby tedy
koše. Na venkově se dětský kočárek postupně
vyvíjel ze žebřiňáku. Vývoj šel ale i tím směrem,
že někoho napadlo na proutěnou kolébku,
která do té doby byla jen zavěšená nad zemí,
dát loukoťová kola s dřevěnými špicemi. Pak
se přidalo jen železné oje a na světě byl další
druh kočárku. První továrně vyráběná vozítka
pro děti s ocelovým rámem a rukojetí byla
vyrobena v Londýně okolo roku 1840. I přes
zájem šlechty a bohatého měšťanstva nebyl
odbyt kočárků velký. Zvláštní pozornost si
zaslouží kočárky z let 1910 – 1915. Jednalo
se o tzv. trakaře. V letech 1919 – 1938 došlo
k rozvoji tovární výroby na celém světě. Mezi
dvěma světovými válkami nastalo období
korbových kočárků z překližky, lepenky i dřeva
rovněž říkalo anglické. Automobilová horečka
ovlivnila i tvary kočárků a vznikla řada kočárků
s automobilovým designem. Nejpopulárnějšími kočárky se však staly typy tzv. „Kukaň“ a
„Osmipérák“, které se vyráběly nejen pro děti,
ale i pro panenky.
V letošní expozici můžete zhlédnout více
jak dvacet těchto vozítek, které byly pro výstavu zapůjčeny od několika sběratelů. Děkuji
všem za zapůjčení jejich předmětů pro letošní
výstavu. Děkuji všem členům spolku, kteří se
zapojili do přípravy výstavy a také děkuji panu
starostovi Ing. Pavlu Trojanovi a zastupitelstvu
města, že nám umožnilo vylepšit naše výstavní
prostory opravou parket a novou výmalbou ve
dvou místnostech a přispělo na naši činnost,
která je propojená s propagací našeho města
a jeho kulturní úrovní a činností našeho spolku.
Lada Rakovská
Muzejní spolek Valtice
INFORMACE - ZPRÁVY - ZAJÍMAVOSTI
"Pálavský okruh"
Kalendář akcí - květen
Valtické detaily - výstava fotografií Valtic
Termín: 1.5. – 15.5.
Místo konání: TIC Valtice
Organizátor: Fotoklub při Muzejním spolku Valtice, 724 817 276
12. května 2012
Diskotéky:
Termín: 11. – 12.5., 18. – 19.5., 25. – 26.5. – od 2100 hod.
Místo konání: sál Disco clubu Kinopolis, ul. Mikulovská 1025, Valtice
Organizátor: klub Kinopolis, www.kinopolis.cz, tel.: 731 157 026
Valtické vinné trhy – 45. ročník - soutěžní přehlídka vín v ČR
Termín: 11. - 12.5.
Místo konání: areál státního zámku Valtice
Organizátor: Společnost Valtické vinné trhy a SOŠV Valtice, www.vvtvaltice.cz
Procházka za kvetoucími jírovci - přednáška Ing. Přemysla Krejčiříka
Termín: 17.5.
Místo konání: zámecký park, Lednice
Organizátor: Muzejní spolek Valtice, www.mestskemuzeum.webnode.cz
Sraz vozidel značky Alfa-Romeo
Termín: 19.5.
Místo konání: státní zámek Valtice – hlavní nádvoří
Organizátor: Státní zámek Valtice, www.zamek-valtice.cz
Slavnosti růžového vína – 2. ročník - degustace růžových vín značky
Chateau Valtice, míchaných nápojů z růžového vína a čerstvého
ovoce, doprovodný kulturní program
Termín: 26.5.
Místo konání: areál Vinné sklepy Valtice a.s., Vinařská 407, Valtice
Organizátor: Vinné sklepy Valtice, a.s., www.vsvaltice.cz
Vína našich sousedů - ochutnávka rakouských vín z oblastí Weinviertel a Burgenland
Termín: 26.5. od 1300 do 2200 hod.
Místo konání: areál státního zámku Valtice
Organizátor: Vinaři Valtice 2000, www.vinarivaltice.cz
Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu - semifinále
Termín: 26.5.
Místo konání: nám. Svobody, Valtice
Organizátor: Klub mažoretek Valtice, www.mazoretky-valtice.cz
Jarní koncert – Valtický Modrásek - vystoupení pěveckého sboru
Termín: 30.5. od 1800 hod.
Místo konání: státní zámek Valtice - kaple
Organizátor: ZŠ Valtice, www.zs.valtice.indos.cz
Výstavy Národního zemědělského muzea v květnu 2012:
• Život ve stylu bio - o historii a současnosti ekologického zemědělství
• Život v tropech II - o fauně a flóře tropického pásu
Co nového nás čeká, či co pokračuje, v červnu 2012:
• Život ve stylu bio a Život v tropech II - NZM Valtice
• Balkónové květiny a letničky - NZM Valtice
• Diskotéky - 1.–2.6., 8.–9.6., 15.–16.6., 22.–23.6., 29.–30.6.. - Kinopolis
• Noc kostelů u milosrdných bratří - 1.6. - noční prohlídka kostela
• Sladký život - 1.–3.6. - zámek Valtice - výstava čokoládových výrobků
• Vinařská akademie I– Kadet - 1.–3.6. - základní znalosti o víně
• Vinařská akademie II–Vinařství ČR - 8.–10.6. - pokr.kurzu I - Kadet
• Perly světové hudby – 10.6. - pěvecký recitál M. Hammerle-Bortolotti
• Závěrečný koncert absolventů ZUŠ - 14.6. - zámek Valtice - kaple
• Velké letní chutnání pěšky i na kole - 16.6. - Vinné sklepy Valtice, a.s.
• Kníže Karel Eusebius z Liechtensteinu - 22.6. – přednáška
PhDr. Miroslava Geršice
• Mezinárodní hudební festival Concentus Moraviae – 17. ročník
- 23.6.
• Noc otevřených sklepů na Vinařském náměstíčku - 23.6. Valtické Podzemí
Bližší informace v červnovém čísle VZ nebo TIC Valtice
tel.: 519 352 978, www.valtice.eu
Tradiční historický vlak v trati:
Brno hl.n. –Novosedly – Mikulov na M. – Valtice město – Lednice
Lednice – Valtice město - Mikulov na Moravě
Mikulov na Moravě – Břeclav – Brno hl.n.
Lednice – Břeclav – Brno hl.n.
•
•
•
•
Parní lokomotiva 475.101 „šlechtična“, historické vozy, vozy
s přepravou jízdních kol.
Historická dieslová lokomotiva T 478.1001 „bardotka“
Návrat ze dvou směrů – přímé vlaky z Lednice i z Mikulova
Ve vlaku bude zařazen vůz s občerstvením, upomínkovými
předměty a s nabídkou jihomoravských vín
JÍZDNÍ ŘÁD VLAKŮ
Stanice
Brno hl. n. („šlechtična“)
Novosedly
Mikulov na M.
Valtice město
Boří les („bardotka“)
Poštorná
Lednice
Lednice („šlechtična“)
Poštorná
Boří les
Valtice město
Mikulov na M.
Lednice („bardotka“)
Poštorná
Boří les
Břeclav
Mikulov na M. („šlechtična“)
Valtice město
Břeclav
Podivín
Brno hl. n.
Příj.
10.47
11.01
11.20
11.31
11.41
11.58
-
Odj.
9.30
10.50
11.07
11.22
11.37
11.44
14.44
14.49
15.20
15.36
-
14.30
14.45
15.04
15.21
16.39
16.44
16.49
-
16.25
16.40
16.45
16.44
16.59
17.22
18.10
-
16.30
16.46
17.10
17.25
Netradiční návštěva na kole i pěšky Lednicko-valtického areálu,
Pálavy a kulturních památek. Přeprava jízdních kol včetně tandemových a vícemístných zdarma!
Ceník jízdného:
celodenní jízdenka 240,- Kč,
úseková jízdenka 40,- Kč (Brno hl.n. – M.Bránice – Hrušovany n.J. - Mikulov na M. – Lednice – Mikulov na M. – Břeclav – Vranovice – Brno hl.n.)
Sleva 50 %: děti do 15 let, důchodci a žáci 15 – 26 let
Slevu 75 %: držitelé průkazů ZTP a ZTP/P
Ostatní tarifní ani mimotarifní výhody neplatí.
Bližší informace a předprodej jízdenek v ČD centru Brno hl.n.:
tel. 972 625 802, e-mail: [email protected]
Doprodej zbylých jízdenek přímo u vlaku.
Valtice: Valtické vinné trhy, Valtické podzemí
Mikulov: Svatý kopeček s křížovou cestou, Jeskyně Na Turoldu,
Zámek s novou expozicí Jan Adam I. z Lichtenštejna, Dietrichsteinská
hrobka, Kostnice, kostel sv. Václava, židovský hřbitov, Tajemné sklepení,
výstavy a galerie. Od 1100 hodin folklórní festival Setkání sousedů pod
Taneční horou, ochutnávky vín a místních specialit
Lednice: Domácí zabíjačka na nádraží s občerstvením, Májová slavnost aneb Rozmarné lázeňské odpoledne s jarmarkem, 1330 Zahájení
slavnosti - svěcení pramenů, 1415 Hudební vystoupení skupiny Melody
Gentleman, 1450 Hraná pohádka pro děti Divadla Slunečnice, 1550
Módní přehlídka Klubu Dantes I. – prvorepublikové modely
Břeclav: (50% slevy na vstupy) Městské muzeum a galerie Břeclav - synagoga, stálá expozice "Židovská Břeclav", výstava k historii
Židovského muzea v Praze, Lichtenštejnský dům, expozice "Miniatury
Lednicko-valtického areálu", fotografická výstava Jana Miklína "Strom
solitér - krajina soutoku Moravy a Dyje", zámeček Pohansko - stálá
archeologická expozice "Velkomoravské Pohansko"
5
V posledních letech se do údržby aleje začali
zapojovat také pracovníci technických služeb
našeho města. Na aleji jsou však ještě celé úseky, které vyžadují vyčištění od náletových dřevin.
ŠKOLNÍ KURÝR
ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALTICE
Den země
Na naší škole se stalo
již zažitou tradicí pořádání projektového dne zaměřeného na problematiku životního prostředí.
Naše „vyspělá“ civilizace vedle celé řady pozitiv,
které do našeho života přináší, ovlivňuje svými
„vymoženostmi“ také naše chování a přináší i
řadu negativních jevů – nejen do našeho života,
ale i života celé planety.
Abychom se co nejmenší měrou podíleli
na škodách, které mnohdy sami vytváříme,
snažíme se v průběhu celé školní docházky
působit na děti tak, aby přistupovaly k našemu životnímu prostředí ohleduplně. Ne vždy
se nám to daří. Mezi našimi žáky je stále dost
takových, kteří svým každodenním životem
prokazují, že teoretické poznatky o ŽP sice mají,
ale ani zdaleka je nedokáží uplatňovat v praxi
(vandalismus, škody na majetku, neúcta k vytvořeným hodnotám, kouření, neochota podílet
se na změnách ke zlepšení nežádoucího stavu
atd.). Je na nás dospělých, abychom byli našim
dětem dobrým příkladem. Ne vždy to zvládáme,
mnohdy jsme dokonce dětem špatným vzorem.
Ve středu 18. 4. 2012 proběhl na naší škole
v před-termínu (22. 4.) projektový den „Den
Země“. Žáci celé školy měli vedle získávání
nových teoretických poznatků o životním prostředí také prakticky prokázat, jak jsou schopni
(v rámci svého věku a schopností) pomoci
životnímu prostředí v našem městě a jeho okolí.
Žáci 9. třídy pod vedením třídního učitele
a ředitele školy čistili od náletových rostlin
modřínovou alej. Modřínové aleji se více věnuji
v dalším článku.
Domnívám se, že v projektovém dnu „Den
Země“ jsme učinili mnohé pro pochopení významu ochrany životního prostředí.
Přejme si, abychom získané poznatky dokázali uplatňovat v našem životě zcela běžně,
nejen při určitých příležitostech.
Mgr. Michal Hyčka, ředitel školy
Modřínová alej
Statistický přehled k 18. 4. 2012
Strana: Levá Pravá Celkem
Staré modříny: 19
9
28
Mladé modříny: 50
42
92
Celkem
69
51
120
Pokus o obnovu historické modřínové aleje
učinilo naše město v roce 2002. V tomto roce
bylo nově vysazeno asi 140 mladých modřínů.
V následujících letech však nově vysazeným
stromům nebyla věnována dostatečná pozornost, takže mnoho mladých stromků uhynulo,
řada dalších byla zničena. Velká část aleje byla
zahlušena náletovými dřevinami – především
akátem, šípky a černým bezem.
Na svých trasách plnili celou řadu úkolů.
Poznávali okolí Valtic, faunu i flóru, hledali
ohrožené rostlinné a živočišné druhy, besedovali
na téma ŽP, všímali si negativního působení
člověka v krajině atd.
Na chráněné modřínové aleji je patrné, jak
jsme my dospělí, často nedůslední. V rámci
záchrany aleje vysadíme za velké finanční prostředky mnoho nových stromků, dále se však
o ně příliš nestaráme!
Jsem přesvědčen, že jsme naší prací zachránili celou řadu mladých modřínů a současně
jsme zvelebili část turisty stále více navštěvovaných Valtic.
Věřím, že se nám všem obnova historicky
cenné aleje při další kvalitní péči o mladou
výsadbu podaří.
Mgr. Michal Hyčka, ředitel školy
Coca Cola Cup 2012
Žáci ZŠ Valtice se zúčastnili turnaje v kopané výše uvedené celostátní soutěže základních
škol. Stalo se tak ve středu 25. dubna 2012
ve Velkých Bílovicích.
V prvním utkání podlehli vysoko domácímu
družstvu ZŠ Velké Bílovice 0:6. Proti nám
nastoupila jedenáctka urostlých chasníků.
Našemu kolektivu scházeli, z různých příčin,
fyzicky vyspělí hráči - L. Březina, M. Foukal
a J. Horáček. Proto v základní sestavě hráli
místo nich žáci 6. a 7. ročníku, což mělo vliv
na výši porážky. Ve druhém utkání jsme hráli
proti ZŠ Kupkova, Břeclav vyrovnanější duel,
zvláště první poločas, kdy jsme vedli branou
Víta Kočára. Dvě branky soupeře ve 26. minutě
však zapříčinily obrat a břeclavští zvítězili 5:1.
V posledním utkání jsme nastoupili proti ZŠ
Prušánky a vyhráli 5:1, přičemž branky vstřelili
Jaroslav Horváth třikrát, Vít Kočár a Tomáš
Kvinta. Skončili jsme tudíž na 3. místě. Do
dalších bojů postoupila ZŠ Kupkova, Břeclav,
která přehrála domácí školu výsledkem 1:0.
Mgr. Miroslav Štěpaňuk, vedoucí družstva
Pálení čarodějnic
Některé třídy cestou také sbíraly pohozené
odpadky. Velkým pozitivem, proti letům minulým, bylo to, že odpadků v okolí Valtic bylo
mnohem méně.
Některé třídy navštívily také čističku odpadních vod, jiné sběrný dvůr.
V posledních šesti letech se naše škola v
prostorách, které sousedí se školním sadem,
ujala údržby této aleje. V rámci Dne Země, ale
i při jiných příležitostech, oboustranně ošetřujeme úsek dlouhý asi sto metrů. Péče, kterou
mladým stromům na našem úseku věnujeme,
je dobře viditelná na jejich vzrůstu.
6
V pátek 27. 4. 2012 proběhl na Základní
škole Valtice Předslet čarodějnic a čarodějů.
Před Dům hrůzy (ZŠ) přiletěla spousta čarodějných bytostí. Proletěli jsme se po náměstí
i s čarodějnicí určenou k upálení.
Rovněž děkujeme paní učitelce Urbánkové
a paní učitelce Málkové, žákům ze školního
klubu za pomoc na stanovištích, panu Školnikusovi za otevření stánku s občerstvením
a přípravu ohně.
Počasí vyšlo, čarodějnic a čarodějů bylo
hodně, a tak se celá akce zdařila.
Čarodějnice ze školní družiny a školního klubu
Úspěch v pěvecké soutěži
Po průvodu byli všichni přivítáni na školním
dvoře, seznámili se s pravidly a úkoly, které
musí každá čarodějnice či čaroděj splnit (vylovit kamínek pro štěstí, skočit do pece, proběhnout čarovným paloukem, chytit drobnou
havěť, namalovat malou čarodějnici). Všichni
byli odměněni sladkostmi.
Pak jsme si opekli špekáčky a nakonec
upálili papírové čarodějnice a složili slib
čarodějnic a čarodějů.
Děkujeme hasičům za prohlídku hasičského vozu a stříkání z hadice, které si každý
rád vyzkoušel.
Již první dubnovou neděli proběhla ve Staré
Břeclavi pěvecká soutěž "O malovaný tulipán
Boženy Šebetovské". Sešlo se zde mnoho
zpěváků a zpěvaček lidových písniček, samozřejmě nechyběly ani děti z Valtic, a opět
si získaly pěkná ocenění.
Alenka Gorčíková získala v první kategorii
třetí místo, její sestra Iva Gorčíková také třetí
místo, ale ta už ve druhé kategorii. Honza
Hříba tentokrát všem ukázal, a s písničkou
"Javorové husle" si vyzpíval ve druhé kategorii
druhé místo.
Všem gratulujeme a ať jim to pořád tak
krásně zpívá.
Dagmar Miklíková
Májová zpívání
s Borověnkou a Valtičánkem
Pokud jste vystoupení nestihli, tak můžete
přijít v sobotu 12. 5. před jízdárnu zámku, děti
zahrají, zatančí a zazpívají nejen pro návštěvníky VVT, ale vítáni jsou všichni.
19. 5. odpoledne si určitě udělejte procházku do zámeckého parku, od 13:00 můžete
vidět tu nejmenší Borověnku a pak samozřejmě i velkou Borověnku, tradičně bude
doprovázet CM Valtičánek a něco navíc, to si
určitě nenechejte ujít.
Poslední víkend v měsíci, přesněji 26. 5.,
nás můžete vidět na dvou akcích, dopoledne v
Mikulově na "Slavnostech města" a odpoledne
ve Valticích při "Slavnosti růžových vín". Určitě
si na některé vystoupení udělejte čas, protože
největší odměnou je pro děti, když si také zazpíváte, zatleskáte jim a odcházíte s úsměvem
na tváři.
Dagmar Miklíková
Florbalisté FBC
ukončili sezonu
Květen patří samozřejmě ke krásnému
prosluněnému měsíci, ale především všem
maminkám, a pro ty si děti připravily vystoupení plné překvapení.
6. 5. 2012 v 1600 se v hale na Střelecké ulici
opět rozezněla muzika, roztančíly krojované
děti a doufám, že všichni si krásně zazpívali.
Florbalisté FBC Valtice ukončili další sezonu
v Jihomoravském přeboru mužů - divize B
devátým místem. Nepodařilo se navázat na
loňskou úspěšnou sezonu, kdy družstvo mužů
dosáhlo na historicky nejlepší výsledek, kterým bylo třetí místo. Důvodem výsledkového
propadu je především celá řada zranění u
klíčových hráčů, takže družstvo hrálo prakticky celou sezonu v improvizovaném složení. I
tak stojí za pozornost především to, že jsme
dokázali vítězit nebo hrát vyrovnaná utkání se
silnými týmy z popředí tabulky. Porazili jsme
například Slavkov nebo jsme remizovali s
celkovým vítězem Kuřimí. Naopak nás srážely
porážky s papírově slabšími týmy. Letos jsme
obdrželi především nebývale velké množství
branek, což v minulosti nebývalo zvykem,
protože obranná hra byla naší silnou stránkou.
PASIVNÍSTAVBY
Mikulovská 151
691 42 Valtice

519 352 365
profesionalita,rychlost,cena
Pondělí -Pátek
9.00 - 12.00
13.30 - 17.00
nabídkyzdarma
Valtice,tel:736/625315
7
V ročníku 2011/2012 se v brance střídala
dvojice brankářů Dalibor Vorlík a Michal Papiernik, pro kterého to byla první sezona mezi muži,
a jeho výkony jsou příslibem do budoucnosti. V
obraně nastupovali Radovan Růžička, Radovan
Machálek, který podával velmi stabilní a kvalitní
výkony. Dále hrál na postu obránce Pavel Zapletal, jehož zkušenosti velmi chyběly v zápasech,
kterých se neúčastnil. V obraně nastupoval také
Zdeněk Pulkrábek, Pavel Zháňal a Jakub Gaššo,
který je zároveň i trenérem družstva. V útoku
hráli Martin Lišovský, Tomáš Krchňáček, David
Konvičný, jeho bratr Erik, dále Ondřej Bukovský,
Dalibor Neděla, Vít Havel a Lukáš Kubát.
Ve florbalu se podobně jako v hokeji hodnotí
individuální statistiky hráčů (počet vstřelených
branek a počet asistencí). Nejlepším hráčem
v tomto ohledu byl v uplynulé sezoně Tomáš
Krchňáček, který skončil celkově mezi všemi
hodnocenými hráči v první desítce soutěže.
Florbalový klub FBC Valtice má vedle družstva
dospělých také dva další oddíly, a to oddíl starší
žáků a florbalovou přípravku. V letošní sezoně
žáci soutěž nehráli, protože po odchodu některých žáků nás pro absolvování soutěže bylo
málo. V nadcházející sezoně už plánujeme starší
žáky do soutěže přihlásit. V minulém týdnu hráli
chlapci přípravné utkání v Hodoníně, kde se jim
podařilo zvítězit 16:5. Oporami žáků jsou Jakub
Machálek, Tomáš Kvinta, Dalibor Neděla, Jakub
Kubíček, Lukáš Jícha a Stanislav Vlk. V brance
chytá Jan Netopilík.
Starší žáci FBC Valtice před utkáním se soupeřem
z Hodonína
Klub by samozřejmě nefungoval bez přízně
sponzorů. Je proto namístě poděkovat za podporu Městu Valtice, společnosti Alca plast, s.r.o. a
Bricol, s.r.o., bez kterých bychom nemohli zajistit
provoz klubu. Samozřejmostí je, že na činnost si
přispívají členové klubu z řad dospělých. Členský
příspěvek na dospělého byl v letošním roce stanoven na 3.600,- Kč, pochopitelně si hradíme
z vlastní kapsy také náklady na dopravu. Práci
s mládeží zajišťují členové klubu bez nároku
na odměnu.
FBC Valtice v rámci propagace tohoto sportu
pořádá každoročně pro amatérská družstva z
Valtic a okolí tradiční Florbal cup, který se koná
koncem listopadu v tělocvičně vinařské školy.
V létě pak pořádáme první srpnový týden, ve
spolupráci s kastelánem valtického zámku, v
zámeckém parku soutěž družstev v pétanque.
za výkonný výbor FBC Valtice
Ing. Dalibor Neděla
Ing. Josef VLK
Stavební projekce
+ 420 777 867 966, [email protected]
Sklo
J. M. Sperger
a jeho recyklace I.
200 let od úmrtí
Historie skla a důležitost recyklace
Se zájmem jsem přečetl článek v dubnovém
zpravodaji o fungování kontejnerů na sklo ve Valticích, a zamyslel jsem se nad problémem recyklace
skla, proč je důležitá a k čemu vlastně slouží.
Rád Vám za společnost Bricol – M s.r.o. pomůžu proniknout hlouběji do této problematiky.
Nejdřív mi dovolte pár slov o tom, co to vlastně je
sklo. Sklo je produktem přírody. Nejdůležitějšími
surovinami jsou křemičitý písek, vápenec a soda.
K výrobě skla se používá asi 40 chemických prvků, nejčastěji v podobě oxidů. Množství každého
chemického prvku ve skle má stanovenu určitou
hranici, která nesmí být překročena, má-li být
vyrobeno zboží předem stanoveného jakostního
stupně. Sklo je jednou z prvních vyrobených
hmot, které si člověk vytvořil, nejstarší sklářské
výrobky, nalezené archeology, spadají do doby 4
000 let před naším letopočtem. Prvním objevem
skla byla vlastně glazura keramických nádob;
teprve potom to byly skleněné perly a nádobky
z neprůhledného skla. Střediskem starověké
sklářské výroby se stal Egypt.
Zmínka o nejstarších sklárnách u nás se
datuje do roku 1350 a 1359 – byly to Sklenné
Teplice na Slovensku a Sklářská Lhota na Šumavě. Čechy pak v době vlády Karla IV. prosluly
charakteristickými tvary číší a bohatstvím okenních vitráží. Od 17. stol. se pak datuje nástup
českého skla do světa.
Sklo je dar přírody a je učebnicovým příkladem
recyklace. Sklo je možno recyklovat donekonečna, bez ztráty jeho fyzikálních a chemických
vlastností. Je proto rozumné sklo sbírat a znovu
použít při výrobě nového společensky žádaného
a opět recyklovatelného obalového skla, která
má i po nekonečném cyklu recyklace stále stejné
vlastnosti, jakoby bylo vyrobeno z primárních
přírodních surovin. V komunálním odpadu se
nachází podle různých zdrojů v průměru od 8 do
12 % skla. Je to potenciál pro lepší třídění odpadů
z domácností. Toto procento dělá zhruba 50 000
tun skla volně pohozeného, které mohlo sloužit
ke svému účelu. Sklo uložené na skládce tuhého
odpadu anebo odhozené volně v přírodě se prakticky nikdy nerozloží (více než 4000 let). Proto je
rozumné sklo sbírat, třídit a recyklovat. Pokud by
přece jen došlo k jeho rozkladu, vzniknou přírodní
suroviny, ze kterých bylo původně vyrobené, tedy
písek, vápenec a dolomit. Recyklací každé láhve
šetříme energii. Recyklované sklo je vždy součástí
receptury při výrobě „nového“ skla. Sklo, které
vložíte do sběrné nádoby na skleněné obaly, se
používá na výrobu skla té stejné kvality. Tento
uzavřený kruh je procesem, který nese výstižné
označení „z kolébky do kolébky“. Tento dobrý
nápad si sklářský průmysl osvojil už před 35 lety.
V další části Vás provedu jednotlivými částmi
recyklace a ukážu příklady, jak recyklace ovlivňuje život kolem nás.
Ing. Radovan Růžička
Příště: Recyklace – jednotlivé kroky
TAXI
LEV
+420 605 10 22 10
8
Valtický rodák Johannes Matthias Sperger
(1750 - 1812), byl nejen virtuos na kontrabas,
ale byl především jedním z nejplodnějších skladatelů své doby. Letos 13. 5. uplyne 200 let od
jeho úmrtí v německém Ludwiglustu.
V roce 1767 odešel Sperger z Valtic na další
hudební studia do Vídně. Od roku 1777 do r.
1783 působil v arcibiskupském orchestru hraběte Josefa Batthyanyho, pozdějšího uherského
kardinála v Bratislavě. V roce 1783 nastoupil do
orchestru knížete Erdödyho ve Fidisch u Eberau
(Burgenland). Po smrti knížete neměl již stálé
angažmá a tak cestoval a koncertoval v Brně,
Praze, Drážďanech, Parmě, Terstu, Berlíně a ve
Swerinu. Těmito koncerty se mu podařilo získat
v roce 1789 stálé angažmá ve dvorním orchestru hraběte Fridricha Franze von Mecklenburg
– Schwerin v Ludwigslustu.
Byl nejen autorem mnoha symfonií a kontrabasových koncertů, ale také učitelem na kontrabas, fagot a varhany. Jeho skladatelské dílo
je stále živé a hraje se dodnes na koncertních
podiích u nás i v zahraničí.
U příležitosti tohoto výročí vznikl požadavek
na dodávku vína s etiketou tohoto virtuosa,
kterou firma Vinné sklepy Valtice vydala před
dvěma lety u příležitosti 260. výročí narození
Spergera ve Valticích.
Lada Rakovská
Muzejní spolek Valtice
O valtických světcích a patronech - 5
Svatý Florián
Svatého Floriána, jehož památku si připomínáme 4. května, vídáme nejčastěji s vědrem
v ruce, lijícího vodu na hořící dům, či kostel.
Ve Valticích jeho sošku můžeme spatřit
v Městském muzeu, ta pochází ze staré
hasičárny.
S druhou se pak můžeme setkat v ulici
Střelecké, kde je zabudovaná v zasklené
fasádní nice.
Jak tento světec vlastně přišel ke svým atributům a kdo byl tento světec, patron hasičů,
kominíků, kovářů a hrnčířů?
Pocházel z Norika, území dnešního Rakouska, tehdy náležícího k Římské říši. Byl důstojníkem římské armády a sídlil v Lauriacum.
Skončil u soudu v Lorch, když chtěl osvobodit
křesťany, patřící snad i k jeho armádě. Po
trýznivém mučení pro víru byl s kamenem přivázaným k hrdlu svržen z mostu do řeky Emže.
Podle některých údajů se narodil v Cetii
změněné ve Zeiselmauer (poději na St.Pőllten).
Tenkrát ve III. stol. šlo o území Norika připojené
k Římské říši. Tam také začínala jeho působnost. Florián se stal významným důstojníkem
římské armády a prý i správcem provincie. Jeho
sídlo bylo v jejím hlavním městě v Lauriacum
(což je dnešní Enns v Rakousku). V Římě tehdy
vládl císař Dioklecián, známý a krutý pronásledovatel křesťanů. O životě svatého Floriána je
plno legend a pověstí.
V Lorch mělo být nebo už bylo uvězněno
asi 40 křesťanů. Florián je chtěl zachránit a
skončil u soudu, kde neohroženě vyznal svou
víru. Císařský náměstek Aquilinus ho odsoudil
k smrti. Tomu prý řekl: "Sloužíce u vojska, klaněl jsem se Bohu skrytě. Poslechnu ve věcech
vojenských, ale jako křesťan se nedám nikým
přinutit, abych zapřel Krista a klaněl se mrtvým
modlám." Legendární pojednání hovoří o jeho
dvojím bičování, kterým se nepodařilo zlomit
jeho věrnost ani oslabit jeho lásku. Proto mu
pak prý ještě ze zad kleštěmi odtrhávali maso,
někde se hovoří o stažení z kůže. Nakonec byl
usmrcen tím způsobem, že mu k hrdlu byl uvázán těžký kámen, většinou se uvádí mlýnský,
a byl shozen do řeky Emže, v níž se utopil. Dle
legendy voda poponesla tělo ke skále, kde na
ně upozornil orel. Uvádí se také, že tělo bylo
nalezeno křesťankou Valerií, která se postarala
o pohřeb na území svého statku. Později došlo
k přenesení ostatků. Nad hrobem sv. Floriána u
Lince postavili pasovští biskupové v VIII. století
kanonický klášter s kostelem sv. Floriána a pak
byly kosterní ostatky mučedníka přeneseny do
Říma a odtud je pro Krakov v roce 1183 dostal
Kazimír II. s krakovským biskupem jako záštitu
proti Rusům. Část ostatků z Polska získal také
Karel IV., vášnivý sběratel ostatků, do chrámu
sv. Víta v Praze. Části relikvií sv. Floriána se
nacházejí i v jiných našich městech, např. v
Olomouci u sv. Václava a v Havlíčkově Brodě. V
kryptě klášterního kostela sv. Floriána u Lince je
snad dosud vystaven mlýnský kámen vytažený
z Emže jako relikvie.
Jak se stával i patronem našich měst, jeho
obraz se objevoval i na obecních pečetích,
na věžích i branách měst, na zvoničkách i na
hospodářských objektech. Zvlášť na Hané ho
Miroslav Kostiha
Penzion "U Kostihů"
Prodej ovocných stromků a ovoce
Sadová 900
691 42 Valtice
tel.: 519 352 659
mobil: 602 864 161
[email protected]
9
z věží vzývali i hlásní. K prvním jeho atributům
patří palma a meč, pak se přidávaly další: kříž
na prsou a praporec. Nakonec se nejčastějším
ztvárněním stal římský voják s korouhví v ruce,
jak z nádoby v druhé ruce hasí hořící dům, hrad
nebo kostel. Jako patron proti požárům a vodě
představoval v dřívějších dobách častý námět
pro výklenkové plastiky venkovských usedlostí.
Patronem hasičů a ochráncem proti požárům
se stal zřejmě až po XV. stol., samozřejmě
nejspíš v souvislosti s tím, že vodou, v níž byl
utopen, se hasí oheň.
Jedno z pořekadel uváděných ve spojení s
úctou sv. Floriána, zní: "Kde pálí ohně žár a
vzrůstá hřích a svár, pomocník je nám dán,
svatý Florián." Z toho plyne, že jeho přímluva
může hasit i oheň zloby a nenávisti. Nezapomínejme, že toto hašení je neméně potřebné jako
hašení požárů. A láskou se uhasí i oheň zloby.
Svatý Jan Nepomucký
19. 3. 1729 byl v Lateránské bazilice v Římě
svatořečen muž, který byl už dávno předtím
známý nejenom v jeho rodné zemi, nýbrž po
celé Evropě a dokonce i za oceánem. Lidé si
jeho sochu stavěli na mostech a v blízkosti vod,
aby je chránil od povodní a přírodních katastrof.
Ponejvíce je zobrazován s křížem v ruce a prst
jeho pravé ruky přikrývá jeho ústa na znamení
mlčenlivosti.
Ve Valticích sv. Nepomuka můžeme spatřit
na čtyřech místech.
Jednak na morovém sloupu z roku 1680,
stojícím před farním kostelem. Byl tam osazen
ve 2. čtvrtině 18. století, jako jedna ze soch Mi-
chaela Ignáze Gunsta, které obklopují centrální
sochu Panny Marie. Dříve prý sochy sv. Nepomuka stávaly před všemi valtickými hradebními
branami, ale dochována zůstala pouze jediná a
to u brány takzvané "Badtor – lázeňské brány"
v ulici Mikulovské.
Při úpravě náměstí byl sloup se sv. Nepomukem přemístěn do prostoru náměstí před
školou. Největší sochu sv. Nepomuka nalezneme pak u dnešní františkánské zahrady v
ulici Sobotní. Tato socha prý stávala dříve na
náměstí uprostřed masných krámů, ale když
náměstí zachvátil požár a masné krámy lehly
popelem, byla několikrát přemístěna.
Jedna ze zajímavých soch se nachází v konventní chodbě milosrdných bratří. Je vyrobena
ze dřeva a umístěna v nice propojující konventní
chodbu se schodištěm na kůr. Myslíme si, že původně stávala v některém z altánků, které byly
součástí klášterních zahrad a později musely
ustoupit rozšiřujícímu se špitálu.
Takto známe svatého Jana Nepomuckého
a takto ho znají i v jiných zemích, kde prosili a
prosí stále o jeho přímluvu, i když možná neví
nic o jeho osudu a ani odkud vlastně pochází.
Těžko bychom spočítali, na kolika místech na
světě Jan Nepomucký dnes stojí. Zcela určitě
by zastínil všechny ostatní naše národní světce,
i když i jich si náš národ nesmírně váží.
Jan z Nepomuku vstoupil ve známost v souvislosti s neshodami mezi králem Václavem IV.
a pražským arcibiskupem Janem z Jenštejna,
u kterého byl Jan Nepomucký generálním
vikářem. Po neúspěšném jednání mezi arcibiskupem a králem ohledně založení nové diecéze
a zrušení kláštera v Kladrubech, musel dokonce
arcibiskup z Prahy utéct. Jan Nepomucký se tak
stal obětí, na které si rozzuřený král vylil svou
zlost. Jan byl podroben útrpnému právu natahováním na skřipec a pálením loučemi. Další
dva církevní představitelé podepsali, že budou
mlčet a byli propuštěni. Jan při výslechu buďto
krále napomínal anebo mlčel, ale neustoupil.
Zůstal stát pevně na straně práva církve. Lidé
si mučení Jana Nepomuckého spojovali se
zpovědním tajemstvím, jelikož byl zpovědníkem
královy manželky Žofie. Domnívali se, že Jan
zemřel proto, že nechtěl vyzradit, co se královna
zpovídala. Krále Václava však více zajímala
otázka kladrubského kláštera a založení nové
diecéze v okolí Plzně nežli hříchy své manželky,
to je jisté. V noci 20. března byl pak shozen z
mostu do řeky a jeho tělo bylo nalezeno rybáři
až 17. dubna r. 1393, prý podle pěti hvězd,
které svítily kolem jeho hlavy. Podle tradice
tyto hvězdy zastupují pět písmen latinského
slova „TACUI“ – mlčel jsem. Jistě to byla odvaha
postavit se světské moci, ale především to byla
oddanost pravdě a právu, na jejíž straně Jan
jako služebník věrný stál. Sv. Jan Nepomucký
věděl, že sliby a nabídky od krále nemají pro
něho žádnou cenu, nejsou nic ve srovnání s tím,
jakou odměnu získá, když zůstane věrný Kristu
a jeho církvi. Kdyby se byl tehdy podřídil nátlaku,
jistě by získal hodně – významné postavení i
majetek, ale kdo by o něm dnes věděl. A hlavně
věděl by o něm Bůh?
Když byla později otevřena rakev světce,
našel se v ní kus divné hmoty, evidentně lidské
tkáně. Pro lidi to byla jistota, že se jedná o jazyk,
který neshnil v důsledku zpovědního tajemství,
které světec hájil. Proto také ono pořekadlo
Karla Havlíčka Borovského – „svatý Jane z
Nepomuku drž nad námi svoji ruku, ať nám dá
Bůh, co dal tobě, by náš jazyk neshnil v hrobě“.
Průzkum ostatků v letech 1971-1973 provedený vědeckou komisí však dokázal, že se
nejedná o tkáň jazyka, nýbrž o zbytek mozkové
tkáně. To ovšem na úctě k tomuto velkému
světci nic nemění.
Ať je nám odvaha a statečnost sv. Jana Nepomuckého vzorem a příkladem, aby nejenom
náš jazyk neshnil v hrobě, ale aby neshnila
především naše víra.
Mons. Karel Janoušek, farní úřad Valtice
10
Noc kostelů
1. června 2012
Valtice, kostel sv. Augustina a přízemí
klauzury konventu, od 1800 do 2400 hod.
Valtice, kostel Nanebevzetí Panny Marie
otevření k prohlídce od 1400 do 1730 hod.
Program:
1750–1800 Zvonění kostelních zvonů
1800–1840 Mše svatá -celebruje pan farář
Mons. Karel Janoušek
1840–1915 Volná prohlídka kostela a výstavy
1915–1945 Koncert - Smíšený pěvecký sbor
ved. Jožka Pouchlý
1945–2000 Sv. Jan z Boha, zakl. hospitálského řádu milosrdných bratří
2000- 2045 Varhanní koncert – Tomáš Kollár
2045–2330 Prohlídky kostela s výkladem
2330- 2355 Ticho kostela promlouvá,
Meditace před půlnocí
2355 - 2400 Uzavření kostela
Celovečerní nabídka:
Prohlídka kostela s výkladem a výstavy:
"Řádoví světci a významné postavy milosrdných bratří ve Valticích"
"Historie milosrdných bratří ve světě a ve
Valticích"
"Lékárna a liturgické předměty"
Srdečně zvou pořadatelé
Milosrdní bratři Čechy a Morava,
Muzejní spolek Valtice a farnost Valtice
Vinné sklepy Valtice zabodovaly
V Praze proběhla nedávno v rezidenci
izraelského velvyslance Yaakova Levy izraelská soutěž Terravino moravských vín a
bylo uděleno několik mimořádných uznání.
Slavnostního odpoledne v Praze se účastnila
řada významných osobností a slavnostní ceremoniál se nakonec změnil ve svátek českého
a izraelského vína. Sám velvyslanec pan Levy
a pan Spak se pak vydali na Moravu, aby
navštívil tamní nejlepší výrobce.
Navštívili také oceněné Vinné sklepy Valtice, kde předali amforu i diplom. Prohlédli si
celé vinařství v doprovodu Antonína a Marka
Šťastných, poslance Ing. Jiřího Petrů a starosty města Ing. Pavla Trojana. V Izraeli mají
prý česká vína obrovský zvuk, jak mi sdělili
bratři Šťastní.
To však zdaleka nebyl letošní jediný úspěch
této firmy. Prezident republiky Václav Klaus
letos zaštítil Národní soutěž vín, a proto pozval vinaře nejlépe oceněných vín na Pražský
hrad. Mgr. David Šťastný mi na mou otázku,
jak přijetí na Pražském hradě probíhalo, řekl:
„Museli jsme se nejprve seznámit s ceremoniálem, který byl však jen krátký. Projev
pana prezidenta před předáním diplomů byl
sice také krátký, ale výstižný. Má asi dobrého
poradce ve vinařském oboru a taky má jistě
k vínu dobrý vztah a mnohé o víně ví.
Setkání na Pražském hradě mělo vynikající
atmosféru samozřejmě nejen proto, že nám
byl předán diplom za absolutního šampiona
Knail
NEHTOVÉ STUDIO
Bouchnerová Kristýna
mobil +420 737199445
www.Knail.cz
soutěže, kterým byl náš Ryzlink vlašský 2009,
výběr z hroznů a za nejlepší červené víno Cabernet Sauvignon barrigue 2006, pozdní sběr.
Samozřejmě gratulace i diplomy za vítězství v
jednotlivých kategoriích převzali i další vinaři
či vinařství. Po oficialitách se rozvinul mezi
přítomnými a prezidentem velmi příjemný
hovor a následně i diskuse. Samozřejmě
přišlo i na spotřební daň, jejíž zavedení hrozí.
Ale to je povídání na delší dobu.
Nyní dochystáváme 45. ročník VVT. Očekáváme právě dovoz nových pohárů-trofejí,
které pro letošní rok vyrobil sklářský mistr
Bém. Nechci se chlubit, ale letos jsme byli
opravdu úspěšní, neboť právě v letošním,
polokulatém ročníků VVT, jsme dosáhli, zatím
tedy neoficiálně, nejlepších výsledků v historii
VVT. Výsledky budou oficiálně oznámeny asi
během dvou dnů. Získali jsme celkem tři poháry, a to je jeden z úspěchů, který se opakuje
na VVT jednou za padesát let. Hodnocení
vín provádí Národní vinařské centrum, aby
byla zaručena nestrannost, tedy aby veškeré
hodnocení mělo punc nezávislosti a objektivity. Ale detaily nebudu sdělovat, to je náplň
samotných VVT, které proběhnou ve dnech
11. a 12. května. Práce je pořád dost. Zatím
nemáme čas ty úspěchy ani pořádně oslavit.
Třeba právě nyní jsem měl pracovní poradu
již na chystaný 2. ročník Slavnosti růžového
vína. Ten proběhne prakticky čtrnáct dní po
VVT a tak všechno musíme promyslet. Nejde
jen o ochutnávku mladých vín, růžových vín,
sektů a koktejlů z rosé vín. Jde i o kulinářské
speciality, degustaci sýrů a také o bohatý
kulturní program.“
„A co vaše loňská privilegia týkající se
oblečení návštěvníků na Slavnosti růžových
vín?“ „Samozřejmě platí, kdo přijde v růžovém
oblečení, tak se může těšit na sklenici rosé
vína zdarma!“
Gratuluji k dosaženým oceněním, děkuji
za rozhovor a těším se na 45. ročník VVT i na
Slavnost růžových vín.
Lada Rakovská
Muzejní spolek Valtice
STAVEBNINY VALTICE
přestěhovány
ze Sobotní 1067 - Pod Raisnou
do haly firmy Molčík na Mikulovské
TEL: 774 49 49 10
www.lesenipronajem.cz
11
ALCAPLAST
nová výrobní hala
Alcaplast otevřel 19. 4. 2012 novou výrobní
halu v Břeclavi
Společnost Alcaplast, jeden z významných
zaměstnavatelů v regionu, dokončila počátkem roku 2012 novou výrobní halu. Její
projekt byl podpořen z Operačního programu
Podnikání a inovace – programu Nemovitosti.
Generální ředitel František Fabičovic:
„VÝSTAVBA NOVÉ HALY JE DALŠÍM KROKEM K ROZVOJI SPOLEČNOSTI A OCENĚNÍM
KVALITNÍ PRÁCE NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ.“
„Patříme k největším výrobcům sanitární
techniky vůbec a v současnosti úspěšně
konkurujeme i na mezinárodních trzích. Své
produkty vyvážíme do většiny evropských
zemí, pobočky máme na Slovensku, v Polsku, Maďarsku a Rumunsku,“ říká generální
ředitel společnosti Ing. František Fabičovic
a dodává: „Díky neustálému rozšiřování
portfolia výrobků se nám podařilo získat
řadu nových zákazníků, což se promítlo
také do navýšení kapacity výroby a nárůstu
počtu zaměstnanců. Bylo třeba zajistit i
vhodné zázemí pro zavádění nových výrobků
a potřebných inovací. Současné prostorové
uspořádání nestačilo nejen z pohledu kapacity, ale i z hlediska technologií pro výrobu
a zkoušky. Díky rozšíření výrobní kapacity
budeme moci dosahovat špičkové kvality
výroby, produkce bude rychlejší, účelnější.
Výstavba nové haly je tedy dalším krokem k
rozvoji společnosti a oceněním kvalitní práce
našich zaměstnanců.“
Moderní výrobní hala o rozloze 13 tisíc
m2, v blízkosti stávajících výrobních hal byla
zkolaudována v březnu 2012 a vyžádala si
investici ve výši 220 000 000 Kč.
Dotace na tuto halu z Operačního programu Podnikání a inovace – program Nemovitosti činí 110 000 000 Kč. Výrobní prostory
společnosti Alcaplast se tak rozšíří téměř na
dvojnásobek, tedy na cca 30 tisíc m2.
Výstavba nové výrobní haly ale není jedinou
investicí společnosti Alcaplast. Další investice
ve výši 60 000 000 Kč plynou do moderního
strojního vybavení, např. do zavedení automatizované výroby, a v neposlední řadě také
do vzdělávání.
„S navýšením výrobní kapacity souvisí
rovněž vytvoření řady nových pracovních
míst. Ve školicím středisku Alcaplast Academy pořádáme řadu odborných školení
pro nové i stávající zaměstnance,“ uvedla
výkonná ředitelka společnosti Ing. Radka
Prokopová. „Náplň školicího střediska je
velmi široká. Ačkoliv se projekt Alcaplast
Academy primárně zaměřuje na profesní
vzdělávání zaměstnanců firmy, pořádáme i
řadu bezplatných školení pro naše obchodní
partnery, zaměřených především na novinky
a změny v sortimentu, konstrukci a způsoby
montáže. V rámci celorepublikové soutěže
„Podnikatelský projekt roku 2010“ vyhlašované Agenturou pro podporu podnikání a
investic CzechInvest, se naše společnost se
svým projektem školicího střediska umístila
na druhém místě.“
Podporu vzdělávání a profesního růstu
dokládá i dlouholetá spolupráce se středními
školami a odbornými učilišti v celé ČR a nově
i na Slovensku. Alcaplast organizuje školení
zejména pro budoucí instalatéry, kteří se v
rámci výuky připravují na výrobcích Alcaplast
na budoucí povolání. Společnost je rovněž již
tradičně jedním z hlavních sponzorů soutěže
Učeň instalatér.
Ve filozofii společnosti hraje klíčovou roli
kvalita a design. Sortiment firmy Alcaplast
byl utvářen mnohaletými zkušenostmi s
ohledem na potřeby zákazníků, nové trendy
a šetrnost k životnímu prostředí. V roce 2010,
na Mezinárodním stavebním veletrhu v Brně,
byla firmě Alca plast, s. r. o. udělena Výroční
cena Cechu topenářů a instalatérů ČR, v
oboru sanitární technika, za podlahové žlaby
ALCA. Rovněž za výrobek SLIMBOX získala
ocenění „Produkt roku 2011“ ve 4. ročníku
soutěže „Produkty & technologie roku 2011“.
Společnost Alcaplast působí na trhu od
roku 1998. Je komplexním dodavatelem
produktů v oblasti sanitární techniky, jako
jsou ventily, sifony, moduly, žlaby a vpusti.
V souvislosti s novou výrobní halou vznikne
v průběhu následujících dvou let 50 nových
pracovních míst.
Původní chátrající budova
a nová výrobní hala Alcaplastu
Venerie
Za hradební zdí byl někdy během 14. století
postaven jednopodlažní dům, který prý skrýval
nejen chodby propojující bývalý hrad a později zámek s budovou minoritů či pozdějších
františkánů, ale také osoby, které si jezdily do
Valtic léčit své pohlavní choroby.
Informace jsem o tom slyšela a zjistila tyto:
Pohlavní nemoci zachvátily nejen Evropu a lidé
z nich měli strach a obavy. Daly se získat velmi
snadno. Vykřičené domy na okrajích Vídně
navštěvovali nejrůznější zákazníci, a tam se prý
dalo získat kromě rozkoše i nějaké to pohlavní
onemocnění. Moc se o těchto nemocech nevědělo, ale jejich následky byly děsivé. Tomuto
onemocnění se také říkalo „francouzská prašivina“, tělo bylo zachváceno velkými bolestmi,
pak se nemoc rozšířila po celém těle jako těžký
svrab, tělo odporně smrdělo a onemocnění
způsobovalo rozpad nejen těla, ale i mozku.
traktáty o této nemoci. Rtuťová léčba vyžadovala
přesné dávkování. Tyto nemoci se samozřejmě
nevyhýbaly ani bohatým a mocným, ale bylo
zvykem je skrývat tím víc, čím jejich majitel byl
váženější. K léčbě se používalo i arzénu, byla
však zdlouhavá a vyžadovala odborný dozor
lékaře. Ve Valticích prý Liechtensteinové nechali
vybudovat za hradbami budovu, do které jezdili
jejich známí na takzvané ozdravné pobyty.
Proč jezdili pacienti zrovna na Venerii ve
Valticích? Valtice byly vyhlášeny přítomností
dvou špitálů a také dobrým lékárenstvím. Šlo
prý o několikaměsíční pobyty ve Valticích. Pak
se zase pacienti vraceli do běžného života, aby
se ukázali ve společnosti. Movití pacienti byli v
odborných rukou a byli většinou také dobrým
zdrojem příjmu žebravých řádů. Jejich léčba
se neustále opakovala. Někteří prý už na tom
byli tak špatně, že ve Valticích zůstávali trvale.
Zadním schodištěm se z Venerie dostávali do
areálu hradu a zámku, kde si procházkami krátili dlouhou chvíli. Časem se však situace změnila
a tyto choroby se začaly léčit na mnoha místech
Vídně i jinde na území Rakousko – Uherska.
Přestaly být tabu a tak významní lidé přestávali
na ozdravné léčebné pobyty do valtické Venerie
jezdit. Venerie se stala nepotřebnou a pustla.
Tady pověst končí a dostáváme se do doložené
historie.
K největšímu rozvoji parforsních honů na
liechtensteinském panství došlo za bratrů Aloise I. Josefa a Jana I. Josefa z Liechtensteinu. V
Bořím lese, rozkládajícím se mezi Valticemi,
Lednicí a Břeclaví, byla vybudována tři metry
vysoká a pět kilometrů dlouhá zeď. Říkalo se
jí Hardtmuthova, protože jejím architektem byl
Josef Hardtmuth, známý také jako vynálezce
umělé tuhy. Ten se také zasloužil o vybudování
nové budovy zvané zámeček La Veneria na místě původního jednopatrového domku Venerie,
stojícího v kopci u hradební zdi. Z loveckého
zámečku byla překrásná vyhlídka na další
Hardtmuthovu stavbu a to Kolonádu na Reistně.
Lada Rakovská
Muzejní spolek Valtice
Pokračování příště
Květinový horoskop
na květen
Pivoňka (1. – 10. 5.)
Podle jedněch to byla nemoc od Boha, který ji
seslal lidem za výstřelky v sexuálním životě. Jak
nákazu zvládnout? Rozvinutá lázeňská kultura
byla rušena, aby se nemoc nešířila a trpěla
tím veřejná hygiena. Návštěvy nevěstince byly
tenkrát přirozenou věcí. Propuknutím nemoci
morálka zpřísněla a Evropa se stala prudérní.
V terapii se zavedlo léčení sexuálních nemocí
rtutí, které trvalo asi 40 dní. Bylo spojeno s
velkými bolestmi a právě ty byly považovány
za příznak zlepšení. Pak následovala ještě kúra
pocení. Někteří tuto kůru podnikli i několikrát.
Novým lékem se stalo guajakové dřevo, které
bylo do Evropy dopravováno z Ameriky na lodích.
Léčba guajakem opravdu na čas zlepšila stav
nemocných. Guajakové dřevo bylo předražené,
a proto se dělaly pokusy i s dřevem borovic
a jasanu. Módou tehdejších lékařů bylo psát
12
Prima člověk, kterého každý rád vidí, protože je optimistický a nezkazí žádnou legraci. Dokáže také poradit a pomoci. Dostává od života
mnoho, protože dokáže stejným dílem dávat i
přijímat. Jde o velmi příjemné a zajímavé lidi,
kteří díky své milé povaze a vystupování nemívají žádné nepřátele. V lásce mívá úspěch.
Konvalinka (11. – 21. 5.)
Roztomilá květinka, kterou má každý rád,
i tento člověk se dokáže vloudit do přízně,
protože je velmi cílevědomý, může na druhé
působit naivně a skromně, ale je to velmi
racionální typ, který vždy dosáhne svého. Má
vysoké nároky i v lásce a nespokojí se jen tak
s někým, jeho protějšek musí být nevšední a
také úspěšný.
Růže (22. – 31. 5.)
Nejkrásnější květina, tak i lidé v tomto
znamení ostatní dokáží naprosto oslnit a zaujmout. Může být tak trochu panovačná, jako
královna, která dává svůj majestát okázale
najevo. Je vybíravá jak ve sféře pracovní, chce
uspět a mít dobré postavení, tak i v oblasti
vztahů – žádá vždy to nejlepší. Zajímavý, ale
komplikovaný člověk.
zdroj: internet
Jak to vidí
Tomio Okamura
Se stávkou zaměstnanců někdo souhlasí,
někdo nesouhlasí, každý z nás by se měl ovšem zamyslet nad pravým důvodem stávky.
Tím rozhodně není jen protest proti snižování
platu. Hlavní důvod přece je, že stávkující nevidí
rozumné důvody pro jejich snižování.
Stávka. Argumenty a fakta, která zazní níž,
nejsou nová, ani objevná. Jen se zdá, že hlavně
na vládě, se nad nimi nechce nikdo zamýšlet.
Je krize. Ano - ale, který z úředníků, lékařů
nebo policistů ji zavinil? Celosvětovou krizi rozpoutaly chamtivé a nepoctivé finanční ústavy
a ratingové firmy. Do nepoctivých praktik byli
namočeni světoví finanční hráči, někteří i s
pobočkami či působností v České republice.
V rámci krize se mnohé banky po celém světě
dostávaly do ztrát - české pobočky jsou ale
v neustálém zisku, který posílají od počátku
krize mateřským společnostem do zahraničí.
Češi tak mj. pokrývají ztráty způsobené jinde a
jinými. Státní zaměstnanci se těžko smíří s tím,
že oni budou platit za podvody v nejbohatším
podnikatelském oboru.
Stát má dluhy. Ano - otázka proč je má, je
na knihu. Řekněme si poctivě, že tu jsou dvě
hlavní příčiny - rozkradení, v lepším případě
téměř rozdávání stamiliardového majetku za
vlády pravice. A neúsporné hospodaření. Neúsporné hospodaření i za vlády levice v dobách,
kdy jsme mohli šetřit na zlé časy. Případně sanování škod po minulých vládách a pokračování
ve "zlodějnách" u veřejných zakázek. Školníci z
Uherského Hradiště stěží pochopí, proč politici,
kteří figurovali u rozkrádání majetku a příjmů
státu, teď chtějí náhradu škody po nich. Jejich
názor má nepominutelnou logiku.
Stát musí šetřit. Ano - s tím se ztotožní
každý, věřím, že včetně stávkujících, ale s
důrazným dovětkem - užiteční a pracující lidé
by měli být o peníze obíraní až na posledním
místě. Utrácení státu a veřejných institucí za
nesmyslné, předražené projekty či nesmysly
je bezpříkladné. Příkladů bychom našli tisíce a
v řádu stovek miliard v rámci posledních dvou
desítek let. Jen z posledních dnů si vzpomeňme
na několik perliček:
- Nemocniční nákupy nepoužitelných teploměrů, které mají odchylku až 2 stupně po pěti
tisících Kč, (zatímco nejpřesnější papírový je za
pětikačku)
- Zápalné šňůry s dvouletou expirací nakoupené v množství na 225 let za 40 mil korun.
- Zpráva NKÚ: Nejméně polovina z každoroční
státní dotace ve výši 50 miliard se na silnicích
a dálnicích utrácí za stavby, které jednak bývají
předražené a jednak nemají žádný ekonomický
efekt.
Stát je ve fázi, kdy jeho "schopnost rozumně
nakupovat se změnila ve schopnost utrácet
peníze". Ekonom a člen národní ekonomické
rady vlády Pavel Kohout pro Hospodářské noviny
prohlásil: "Pokud by se zakázky (veřejné) lépe
vypisovaly a organizovaly, ušetřené peníze by
smazaly většinu schodku státního rozpočtu."
Kdo je za vypisování a pravidla veřejných
zakázek odpovědný – stávkující zaměstnanci?
Státní rozpočet neprojedli důchodci.
Z výše uvedeného si troufnu odvodit ještě
jeden dodatek - dluh není tak velký proto, že by
ho projedli důchodci, nezaměstnaní nebo matky
s dětmi. Je velký proto, že co šlo, to se nesmyslně
utrácelo a rozkrádalo.
Pokud jde o dávky těm, kdo nepracují, přestože by mohli, dávala je dlouhá léta svorně pravice
i levice. Ani tu nenesou odpovědnost zdravotní
sestry s hasiči. Nejsou to sociální dávky, které
ruinují stát. Jsou to miliardy na konsolidaci bank
nebo ztrátových železáren. Je to veřejná podpora
mnohých "velkopodnikatelů". Největší "sociální
dávky" dostávají bohatí podnikatelé formou
dotací a můžeme říct, že čím bohatší, tím více
dokáží na nejrůznější nesmyslné "EU projekty"
dosáhnout. Tváříme se, že dnes jde ponejvíc o
evropské peníze - ale to je přece nesmysl - jde
o naše peníze, které jsme do EU poslali, a vrací
se zpět, většinou jen vyvoleným.
Nedůvěryhodní spořílci Ministr dopravy Bárta
nebo Saša Vondra na obraně se od nástupu do
funkce pustili do auditů a chapadla chobotnic
identifikují a řežou. Oba také vyhazují, každého,
kdo je jen podezřelý z korupce nebo mrhání
veřejnými penězi. Bohužel k získání důvěry ve
vládní škrty to nestačí. Na garanta úspor se
pasoval Miroslav Kalousek ověnčený skandály
z předražených nákupů na ministerstvu obrany.
Ten politik, který léta spolu-vedl i vedl KDU - ČSL
odpovědnou za ministerstva, kde se rozkrádalo
nejviditelněji - tedy na obraně a dopravě. Ten
ministr, který dnes přijímá úředníky vyhozené
pro podezření z korupce z jiných ministerstev.
13
Nepopularita pana ministra není daná tím, že
chce šetřit. To je jen zbožné přání. Je daná tím,
že lidé mají pocit, že vodu káže ten, kdo přes
desítku let pil víno. A nemám na mysli alkohol.
V tomto ohledu může být naopak pan Kalousek
pro některé lidsky sympatický.
"Plošně škrtat umí i cvičená opice." Problém v popularitě úspor je daný také plošnými
a nepromyšlenými škrty - viditelná je snaha
bezhlavě uspořit, ber kde ber. Když se spoří
v moderní firmě, tak šéf nemůže dát příkaz
„uspořte na všem a všude tolik a tolik“, bez
ohledu, co se stane. První na řadě je analýza,
audity stávajícího stavu, s rozborem následků
budoucích úspor. Úspory nesmí ohrozit efektivitu
firmy, ale naopak ji posílit. Ve světě i u nás jsou
analytické firmy zaměřené na audity efektivity v
komerčních i státních firmách. Pracují "zdarma"
- za odměnu si berou procenta z uspořených peněz. Uspoří až 25 procent výdajů - při zachování
stávajících výkonů. Proč stát – tedy ministerstva
a státní orgány takové firmy neosloví a nezadají
jim studie, kde a za co ušetřit? Náklady by byly
nulové, finanční efekt zaručený. O plýtvání už
máme kuriózní svědectví z ministerstva dopravy, kde desetitisíce měsíčně stálo jen zalévání
květin. Jako kdyby úředník neměl už sílu zalít
kytku na svém okně. Nesmyslných činností státu
bychom našli opět tisíce. Je třeba je pojmenovat
a skoncovat s nimi.
Důležité jsou i příjmy. Moderní stát nejraději vybírá peníze formou daní. Svůj majetek
ovšem prodává či pronajímá obvykle za nízkou a netržní cenu. Myslím, že bychom našli
ovšem stovky nemovitostí či pozemků, které
stát dokonce nechává ladem a ještě platí za
jejich údržbu. A teď neříkám, prodejme ten
majetek, naopak, najděme nájemce, kteří
majetek zvelebí a budou ještě platit.
Jak je možné, že šéfové státních či polostátních firem berou miliony ročně? V čem jsou tak
výjimeční, když většinou úřadují v téměř monopolních firmách? Proč stát nehledí na zvýšení
ziskovosti těchto firem a tyto zisky nevybírá?
A nedělám si legraci, stát nečerpá zisky ze
státních firem (např. Budvar). Je šílené, že stát
dodnes nedaní sázky. Sázkové firmy sice mají
odevzdávat procenta na veřejnoprávní účely, ale
víme, jak to v praxi vypadá. Peníze se přelévají
od party k partě. Bezesporu by bylo fajn, kdyby
stát uměl vybrat peníze - ale vidíme, že například hejtman Palas vládne až stomilionovým
majetkem, který neumí vysvětlit, a na který si
legálně nikdy vydělat nemohl a s finanční policií
to ani nehne.
Zdanění nelegálně nabytého majetku je celosvětově osvědčená a praktikovaná věc - proč
to samé nefunguje u nás, není záhada - zapadá
to do výše uvedených faktů.
Jako pravicový člověk také zastávám názor,
že za své dluhy odpovídám já, ne druzí, a měl
bych je platit ze svého. Vláda ale dnes uvalila
plošnou pokutu lidem, kteří v drtivé části za
schodky rozpočtu nemohou. Stát pravda by
neměl utrácet víc, než má. Na stranu druhou
by škrty měly začínat od výdajů, které jsou nejvíce zbytečné. Objevit takový případ, rovná se
zatím malému zázraku. Šetřit se musí. Pokud
ale vláda chce, aby se lidé obětovali za zlodějiny
druhých, měla by je o peníze žádat méně arogantně. Měla by padnout na kolena a o peníze
své občany s pokorou prosit.
Tomio Okamura
Děti na kolejích
kniha na pokračování...
Osožák
1.
„Dnes máte ke snídani bílou kávu z Ameriky.
Tatínek přinesl ráno balíček od strýčka Sama.
Podívejte se, co všechno v něm bylo. Vidíte? Pomeranče, datle, fíky, kakao, čokoláda, sušenky,
bílá káva a také pravá zrnková pro dospělé,“
maminka pojmenované dary brala do rukou,
aby si je děti dobře prohlédly.
„My máme v Americe strýčka Sama?“ vyzvídal Jenda.
„To se tak jenom říká. Jsou to lidé z Ameriky,
kteří pomáhají všem, kde byla válka,“ vysvětlila
maminka.
„Je léto a my máme pomeranče? Ty míváme
přece jenom na Vánoce. A datle a fíky ty jsme
ještě ani neměli. Ani nevíme, jak chutnají,“
divila se Dana.
„No, to poznáte. Ale nemyslete si, že to sníte
na posezení. Budeme se dělit všichni, tedy i my
rodiče. Chceme, aby nám ty mlsoty vydržely co
nejdéle. Jen zrnkovou kávu nedostanete a my si
zase jenom trochu ďobneme toho ostatního.“
„Jo, budeme se dělit,“ slastně přivřel oči
Jenda a představil si, jak mlsá. Ňam čokoláda,
ňam pomeranče.
„Já znám to dělení. Každý dostane kousek.
A když si to budu šetřit, abych to měla na celý
den, tak to na mně Jenda vyloudí, protože on
si to své zbaští hned.“
„Tak dost už těch řečí. Možná jste zapomněli,
že je neděle. A také je už fůra hodin. Já poběžím
na ranní mši do klášterního kostela, abych se
pak pustila do vaření. Tatínka nebuďte. Je po
noční. Tady jsem vám připravila oblečení. Takže,
až se nasnídáte, umyjete, oblečete a učešete,
půjdete na hrubou do velkého kostela. Dano,
ty skliď ze stolu a dohlédni na Jendu, ať je v
pořádku. A nezamykejte. Asta tatínka pohlídá.
Jo, a tady máte drobné do kasičky a tady na
zmrzlinu. Neztraťte je.“
„Na peníze musíme být opatrní,“ odříkaly děti
naučené pravidlo.
Dana měla neděli moc ráda. Byly samé
sváteční věci. Dopoledne kostel a zmrzlina, v
poledne tradičně dobrý oběd a opery z rádia.
Paní Anna Hostomská, která pořady uváděla,
by se jistě moc radovala, jak si maminka s
operními pěvci notuje. Nejhorší bylo mytí nádobí
zrovna v době, kdy vysílali pohádku. V rádiu
to dost chrastilo. Prý od té doby, co některé
stanice zlikvidovali přímo v přístrojích za války
fašisti. Dana si musela přitisknout ucho na
tlampač, aby lépe slyšela. To ji pak maminka
ani nenutila pomáhat při nádobí. Odpoledne se
chodilo na vycházky. Ne na náměstí korzovat,
ale pěkných pár kilometrů po celém bývalém
panství Lichtensteinů. Rodiče vybrali vždy jako
cíl některý z okolních zámečků nebo rybníků a
neváhali jít s dětmi pěšky třeba až do Lednice.
Tam se neopomněli stavit na zmrzlině. Tak
dobrou neměli nikde v okolí …
2.
„Pojď, půjdeme zkratkou,“ navrhla bráškovi
Dana, když vyběhli z domu.
„Už jdeme pozdě?“
„Nejdeme. Času máme dost. Ale budeme
dřív ve městě.“
„A co budeme dělat? Půjdeme na zmrzlinu?“
„To nepůjdeme, protože bude ještě zavřeno.
Otevírají až v deset. To zrovna začíná kostel.“
„Tak se můžeme jít podívat na pana Václavíka. Na ty jeho psy.“
„Na žádného pana Václavíka nepůjdeme.
Maminka říkala, že je to ras. Ti jeho psi strašně
štěkají a jsou zlí. Co kdyby vyrazili okno a skočili
na nás? No?“
„To by nás mohli pokousat. Tak kam půjdeme?“
„Já jsem si myslela, že by bylo fajn zajít ke
Kubíkům. Už jsme u nich dlouho nebyli.“
V tom jim vstoupil do cesty kožený kabát a
holínky. Děti do něj málem vrazily. Ztuhlé strachy pomalu zvedly hlavičky. Kde se tu vzal ten
hrozný člověk se zlým pohledem? Gestapák to
určitě není, i když tak vypadá. Vždyť je dávno
po válce. Ale má pistoli. Možná je chce zastřelit.
Tajil se jim dech.
„Co tu děláte, děcka?“ obořil se na ně. „Vy
nevíte, že se do kolejiště nesmí? Vy nevíte, že
je to nebezpečné?“
„Utíkej a neohlížej se. Já tě doženu. A kličkuj,
ať tě nezastřelí,“ zašeptala Dana do ucha Jendovi, který se pomalu sunul za záda kožeňáka.
Nepozorován nemeškal a vzal nohy na ramena.
Běžel, co mu síly stačily. Ani jednou se strachy
neohlédl. Co kdyby po něm ten gestapák střílel?
Viděl takové v kině. A ti stříleli.
„My to tu známe. Chodíme tudy každý den
do školky. Teď se neposunuje, takže se nám
nemůže nic stát,“ odpověděla odvážně Dana.
Už se kožeňáka tolik nebála. Vždyť ani neví, že
jim nic nehrozí. A železničář to určitě není. Vždyť
železničáři nenosí kožené kabáty, holínky a
pistole. Mají modré uniformy jako tatínek. Také
vědí, že se neposunuje. Kdo to jenom může být,
že je ně tak zlý? Jak se to dá zjistit?
„Do kolejiště nesmíte chodit ani tehdy,
když se neposunuje. Vlastně vůbec nikdy. Teď
vás musím potrestat. Kde je ten kluk? Jak se
jmenuje? Kam zmizel? A jak se jmenuješ ty?
Dostanete pokutu,“ kožeňák se poplácával,
jakoby něco hledal po kapsách.
Dana viděla, že Jenda už přeskakuje koleje
a míří k cestě. Nečekala, proběhla tomu hroz-
$GYRNiWQtNDQFHOiĜ
3.
Cestou z kostela děti lízaly zmrzlinu. Dana
svou oblíbenou citronovou. Vydaly se Mikulovskou ulicí. Vzaly to domů oklikou. Snažily se
proplížit kolem nádraží. Nepodařilo se. Zaklepal
na ně pan přednosta a ukazováčkem naznačoval, aby za ním přišly do kanceláře.
„Tak co, děcka, co to bylo ráno mezi vagóny?“
zeptal se přísně.
Děti zrudly a sklopily oči.
„Tak mluvte přece!“
ÒþHWQtILUPD
JUDr. Ivana Lorenzová
Bc. Alexandra Ekrtová
Poskytuji SUiYQtVOXåE\YREODVWLREþDQVNpKR
rodinného, obchodního, pracovního a správního práva,
QDEt]tPVHSLVYãHFKGUXKĤVPOXY
]DVWXSRYiQtSĜHGVRXG\DMLQêPLRUJiQ\SUiYQtNRQ]XOWDFH
DWRSRSĜHGFKR]tWHOHIRQLFNpGRKRGČYþDVHGOH9DãHKRSRåDGDYNX
nabízí
YHGHQtGDĖRYpHYLGHQFH~þHWQLFWYt'3+PH]G
VNODGĤDSRGSĤUQêFKHYLGHQFtGOHSRåDGDYNĤ]iND]QtND
3RERþND9DOWLFH1iPČVWt6YRERG\
email:[email protected]
nému člověku pod rukou a pelášila za bráškou.
„Hromské dílo!“ zaklel překvapený kožeňák.
„Však já si vás najdu. Já si zjistím, co jste zač!
Ale honit se za vámi nebudu!“ volal za uprchlíky.
Nakonec mávl rukou, ale to už děti neviděly.
Jenda počkal na sestřičku v bezpečné vzdálenosti. Vlastně jen několik kroků od strážního
domku. Za plotem je pozoroval výhybkář Tuček.
„Máte průšvih, co? Chytil vás osožák, že?
Viděl jsem ho. Ten vám to spočítá,“ rozchechtal se.
„Co je to osožák?“ zeptala se Dana. Neměla
pana Tučka ráda, ale k dospělým se musí chovat slušně. A třeba jim vysvětlí to ošklivé slovo.
Jenda také neměl pana Tučka rád. Pořád se
jim vysmíval. Možná na ně půjde i žalovat a oni
pak od tatínka dostanou na zadek.
„Osožák je železniční strážník. Dává pozor,
aby mezi kolejemi neběhaly malé děti jako
třeba vy.“
„My nejsme malí,“ bránily se děti.
„No jistě. Vy jste už dospělí. Ale ani dospělí
nesmějí do kolejí. Jenom železničáři. A to vy
nejste.“
„Náš tatínek je železničář.“
„Však on mu to osožák spočítá, že vám
dovoluje chodit mezi vagóny. Bude pokuta.
Chachacha!“ vítězně se rozchechtal pan Tuček.
Konečně na tu hroznou rodinu dojde. Chovají se,
jako by jim patřilo celé nádraží.
„Neviděl jste jít tudy naši maminku?“ překonala se Dana a dělala, že ten jeho protivný
chechot neslyšela. Potřebovala vědět, zda
maminka neměla stejnou smůlu s osožákem
jako oni.
„Ne, neviděl. Copak není doma? Vy dnes
nebudete obědvat? To máte asi tatínka v
práci, že?“
„Ne, spí po noční a maminka šla na ranní do
kostela. Pak bude vařit. Jendo, jdeme,“ Dana
chytla brášku za ruku a rozběhli se.
„Kam utíkáte?“
„Do kostela,“ volaly děti a ani se k němu
neotočily. Už aby byly co nejdál od něj!
„Maminka šla asi kaštanovou alejí. Měla
štěstí,“ poznamenala Dana. „Ke Kubíkům už
nepůjdeme. Třeba by nám také nadávali kvůli
tomu osožákovi.“
Tel: 608 676 952, email: [email protected]
kontakt 602 24 98 18
14
Takže tomu neunikly. Asi bude výprask.
Ustrašeně zvedly hlavičky.
„No, šli jsme do kostela zkratkou,“ přiznal
Jenda.
„Byl tam osobák,“ dodala Dana
„A vy jste mu utekli,“ zacukalo panu přednostovi v koutcích.
„Když on nás chtěl potrestat. Chtěl nám dát
pokutu a my jsme měli peníze jen do kostela
a na zmrzlinu. A měl pistoli. Možná na nás
chtěl střílet.“
To se už pan přednosta neudržel a rozchechtal se. Plácal se přitom do stehen. Děti na něj
udiveně hleděly. Co to znamená?
„Tak dost. Jen tak snadno z toho nevyváznete.
Musíme to povědět vašim rodičům,“ otřel si
slzy od smíchu.
„My to řekneme sami,“ odvážně prohlásila
Dana.
„Jo, my to řekneme sami,“ potvrdil její slova
Jenda.
„Tak dobře. Ale slibte mi, že do kolejí už nikdy
nepůjdete.“
„Ani s panem Korejsem?“
„S panem Korejsem samozřejmě můžete.
Já vím, že mu někdy pomáháte. Slibte, že tam
nikdy nepůjdete sami.“
„Slibujeme,“ upřely děti na pana přednostu
důvěřivé tmavé oči.
„Můžete jít. A pozdravujte doma.“
4.
Nádobí bylo sklizeno, pohádka také skončila
a nastalo slavnostní oblékání.
„Kam dnes jdeme?“ vyzvídal Jenda.
„Do zámeckého parku. Nemůžeme daleko,
protože je tatínek po noční hodně unavený.“
„Půjdou s námi i Kubíkovi? I Eva a Jirka?“
„Ano. Půjdou. Samozřejmě vezmou s sebou
i děti. Kam by je dali. Setkáme se s nimi u
zámku.“
Skupinka čtyř dospělých a čtyř dětí se vydala
kolem konírny a zámku. Pan Kubík tradičně
žertoval a všichni měli dobrou náladu. Pak
ale zvážněl.
„Kousek dál uvidíte, na čem se vozila paní
kněžna ještě docela nedávno. Zámek patřil
Liechtensteinům, kteří po válce odešli. Museli.
Všechno tu nechali. Tak jako v Lednici.“
„Půjdeme se podívat dovnitř?“ podíval se
prosebně na tatínka Jenda.
„Tam by nás nepustili,“ odpověděl pan Kubík.
„Proč? V Lednici nás pustili,“ připomněla
Dana.
„V Lednici ano, ale tady to nejde. Udělali ze
zámku věznici.“
„Tam jsou vrahové?“ vyděsila se Dana.
„Ne, to ne. Jsou tam pašeráci, zloději a
kolaboranti.“
„Co je to kara…, kora…?
„Kolaboranti jsou lidé, kteří se kamarádili za
války s fašisty.“
Poté se pan Kubík otočil k mamince a tlumeným hlasem ji řekl: „Víte, Stará, že sem zavřeli i
hodně známou herečku. Vy budete určitě vědět,
která to je.“
„Znám je všechny. Měla jsem kdysi sešit, do
kterého jsem si vlepovala výstřižky a fotografie
herců. Koho sem zavřeli? Adinu Mandlovou?“
„To nevím, ale zato vím bezpečně, že Věru
Ferbasovou.“
„Věru Ferbasovou? Ale o té jsem neslyšela,
že by kolaborovala. Nemýlíte se, Starý? To není
možné.“
„Ne, nemýlím. Ale oni je vlastně po válce
honili a zavírali všechny bez rozdílu. Filmy s
nimi chtěli, ale pak to brali hlava nehlava. Také
si myslím, že to bylo třeba nedopatření. Snad
se to časem vysvětlí. Jen aby nebylo pozdě.“
„Jé, podívejte se, co to tu je?“ rozběhl se
Jenda.
„To je ten kočár, jak jsem vám před chvílí
říkal. Dnes už by v něm paní kněžna nejela.
Podívejte se, jak je poničený. Zůstal tady venku
na slunci, dešti, sněhu a mrazu a nikdo ho nesklidil. Tak se není čemu divit, že je v takovém
stavu. Škoda ho,“ přistoupil pan Kubík k vozu
a vysadil na sedátko Evičku. „No, princezno,
teď by ses mohla vozit ty, ale nemáme koně.“
Jenda si vylezl na kozlík a představoval si,
že to celé řídí.
„Pojďte, děcka, prohlédneme si park až k
peklu.“
„Tady je peklo? A jsou tam čerti?“ nevěřícně
se podívala na šibalsky se usmívajícího tatínka
Dana.
„Tady je věcí! Ó jé! Peklo je tu ale určitě.
Možná jsou tam i čerti.“
„Nám úplně stačíte vy, rarášci,“ láskyplně
rozřešila otázku čertů paní Kubíková.
Anglický park byl plný vzácných stromů,
soch, architektonických a jiných zajímavostí.
Rodiče na ně upozorňovali. Chvíli se zastavili
také u plotu kolem tenisového kurtu. Pozorovali
hru mezi místními lékaři. Samotné peklo bylo
zajímavé, ale bez čertů.
Táňa Tichá
Příště: Školačka
P.R. článek
Malá škola
finanční gramotnosti
Nejspíše už víte, že vám stát nebude v budoucnu vyplácet stejný důchod jako současným
důchodcům. Nehrozí, nýbrž je jisté, že se vám
životní úroveň v důchodovém věku výrazně
zhorší. Jak tomu zabránit? Zde je několik rad,
na které byste neměli zapomínat.
Nespoléhejte na stát
Nespoléhejte na to, že vám stát do budoucna
bude vyplácet důchod v takové výši, jako vyplácí
dnešním důchodcům. Jednoduše proto, že
stávající systém důchodového zabezpečení je
„průběžný“. To znamená, že pokud pracujete,
dnešním důchodcům vyplácí stát důchod z vaší
mzdy. Až půjdete do důchodu vy, budete žít ze
mzdy vašich dětí. Život se prodlužuje, dětí se rodí
méně, jako národ stárneme. Důsledkem je, že
počet důchodců stoupá a pracujících klesá. Stát
logicky vybírá čím dál míň peněz, ale hladových
krků je čím dál víc. Snaží se s tím něco udělat,
ale začal pozdě a ještě špatně. Stávajícím penzijním připojištěním se snaží ulevit státnímu rozpočtu a zodpovědnost za důchod přenést na nás.
Vymyslel (nebo spíš pojišťovny a jejich lobbisté)
bezpečné penzijní připojištění, které vám garan15
tuje, že neproděláte. Opravdu? Ze všech pojišťoven, které tyto produkty nabízejí, pouze dvě vloni
těsně porazily inflaci. Ta byla 1,9%, nyní se blíží
4%. Všichni, kdo máte v těchto produktech své
peníze, máte garantovanou ztrátu. Nehledě na
poplatky, vždyť každá sranda něco stojí. To si
uvědomuje i stát a tak „reformuje“. Nově bude
možné spořit i do podílových fondů akciových.
Snad, protože parametry nového tzv. pilíře ještě
nejsou definitivní a předseda nejsilnější opoziční
strany už prohlásil, že po vyhraných volbách jej
zruší. A že stát dokáže měnit pravidla během
hry, už prokázal u stavebního spoření.
Na budoucnost je potřeba dávat stranou alespoň 10% vašeho příjmu
Pokud to neděláte, počítejte s tím, že se váš
životní styl v budoucnu zásadně změní. Budete
muset prodat dům nebo byt, přestěhovat se
do menšího a v levnější lokalitě. Cestovat se
naučíte autobusem a vlakem, letecké zájezdy
k moři se pro vás stanou nedostupné. Jen tak
mimochodem, kolik ze svého příjmu si odkládáte na budoucnost?
Vyhýbejte se nevýhodným produktům,
které máte doma v šuplíku, jako např. investiční
životní pojištění, penzijní připojištění a dnes už
i stavební spoření. Jsou to nevýnosné produkty, po odečtení daně a inflace jste ve ztrátě.
Schválně, zeptejte se pojišťovny, kolik máte u
svého životka na účtu peněz. Pravděpodobně
budete nemile překvapeni. Existují produkty,
které u spoření na důchod spolehlivě a hlavně
dlouhodobě vynášejí 8-12% p.a. (i více). A to už
je život v důchodu veselejší, co říkáte?
Své úspory zhodnocujte a důchod
budujte v akciových podílových fondech
Investujte pokud možno pravidelně, nejlépe
měsíčně, což pravděpodobně sice děláte, ale
nevědomky do špatných produktů. Pravidelná
investice je lék, který zabírá nejen v době krize.
Finanční krize, dnes nejčastější slovní spojení
posledních měsíců a let, vás nesmí odradit. Krize
a pády na finančních trzích nejsou, stejně jako
následné vzestupy, ničím neobvyklým. Jde o
přirozenou součást ekonomického vývoje. Zní to
možná divně, ale v případě pravidelné investice
je krize váš přítel. Samozřejmě, že i tato investice
má svá rizika, ale k dlouhodobému úspěšnému
boji s inflací nikdo nic lepšího nevymyslel.
Důležitý tip na závěr. Věnujte svým penězům
čas, zajímejte se o ně a vyplatí se vám to!
Jak po malých částkách k milionům? Zase
příště…
více informací Kateřina Nešporová
Tel. 774 452 774
[email protected]
Humr po česku
Proč mají někteří muži
místo ženy psa ...?
1. Čím později přijdeš, tím více se tvůj pes raduje
2. Pes si ani nevšimne, že jsi na něj zavolal jiným jménem
3. Pes miluje, když necháš na zemi rozházené věci
4. Pes chápe, že musíš zvýšit hlas, když chceš, aby Tě poslouchal
5. Pes myslí, že jsi úžasný, i když přijdeš opilý
6. Rodiče tvého psa vás obvykle vůbec nenavštěvují
7. Na psa nemusíš čekat, až bude připraven, je připraven 24 hodin denně
8. Když pes na tobě ucítí jiného psa, nezačne vyvádět, budeš mu jen
připadat zajímavější
9. Když se narodí štěňata, můžeš si vždycky podat inzerát, že jsou na
prodej
10. Psi mají rádi jízdu v zavazadlovém prostoru
11. Pes tě nikdy v noci neprobudí, aby se tě zeptal, jestli si pořídíš
nového psa, až umře
12. Když se pes rozhodne, že tě opustí, nevezme si sebou polovinu
všeho, co máš
"3. věk"
Dva šedesátníci mluví o „slastech“ stárnutí a jeden říká druhému:
„Nejhorší to je pro naše ženy. Vůbec si nechtějí připustit, že jim léta také
přibývají a snaží se to stále různě zamlouvat a skrývat“
„Máš pravdu, ale já jsem našel takovou dobrou fintu jak je doběhnout a
dopídit se pravdy. Tedy, chceš-li vědět, zda tvá žena začíná špatně slyšet,
postav se na 10 m od ní a polož ji nějakou otázku.
Neodpoví-li, přibliž se na 5 metrů, 2 metry, a nakonec na 1 metr. A jestli
ti na tuto dálku stále neodpoví, musí připustit, že je evidentně hluchá!“
Muž shledal nápad jako výborný, a když přišel domů, postavil se 10 metrů od ženy, a silným hlasem se zeptal: „Miláčku, co bude dnes k večeři?“
Žádná odpověď! Přiblížil se tedy na 5 metrů a opakoval svoji otázku:
„Miláčku, co bude dnes k večeři?“
Stále žádná odpověď! Přiblížil se tedy na 2 metry a znovu se zeptal:
„Miláčku, co bude dnes k večeři?“
Stále žádná odpověď! Stařík nevěřil svým uším! Přiblížil se na 1 metr
a zařval: „Miláčku, co bude dnes k večeři!“
Žena se naštvaně otočila a, kroutě hlavou, odpověděla: „Už po čtvrté ti
opakuji, kuře a hranolky!!!“
Přeji Vám všem krásný květen, plný lásky a pozozumění.
Pavlína Vlková, šéfredaktorka
K zamyšlení
"Rozpočet by měl být vyvážený,
státní pokladna by se měla znovu naplnit,
veřejný dluh by se měl snížit,
arogance úřednictva byse měla zmírnit a být pod dozorem,
pomoc cizím zemím byse měla omezit,
pokud Řím nemá přijít na mizinu.
Lidé se opět musí naučit pracovat namísto toho,
aby žili z veřejné podpory."
Marcus Tullius Cicero v roce 55 před n.l.
Inzerce, P.R. článek, logo
„Kdo říká, že štěstí se nedá koupit, zapomněl na štěňata …“
"ELEKTRIKÁŘ"
Vítězslav Krčka
602 722 322
E-mail: [email protected]
Elektoinstalace a hromosvody
ve Valtickém zpravodaji 2012
Ceny inzerce a P.R. článků:
celá stránka:
2.500,- Kč / 1 vydání
1/2 stránky:
1.250,- Kč / 1 vydání
1/3 stránky:
835,- Kč / 1 vydání
1/4 stránky:
625,- Kč / 1 vydání
1/8 stránky a menší:
310,- Kč / 1 vydání
řádková inzerce:
150,- Kč / 1 vydání
Ceny loga:
logo firmy do velikosti 15 cm2: 1.200,- Kč/rok (větší – dle dohody)
Uzávěrka příštího čísla 31. května 2012
Ivan Bilkovič
Za Tesárnou 779
Valtice
606 755 550, 519 352 256
www.valtice.cz/vinoteka
[email protected]
Valtice
Mikulovská 175
mobil: +420 775 114 207
mobil: +420 731 114 205
[email protected]
www.kvetiny-hanke.cz
• řezané a hrnkové květiny
• svatební floristika
• smuteční kytice
• suchá vazba
• keramika a dárkové zboží
• donášková služba
Bezdrátové připojení k internetu již od Kč 360,- bez DPH
tel.: 539 085 100-3 | www.freebone.cz | www.freebone.eu | [email protected]
VALTICKÝ ZPRAVODAJ
měsíčník, ročník XXXIII.
prodejné, cena 5.- Kč
vydává Občanské sdružení Valtice, IČO 48452505, náklad 500 ks. Reg. číslo MK ČR E 11608. Redakce: 691 42 Valtice, Nám. Svobody 4.,
Šéfredaktor: Ing. Pavlína Vlková, sazba Dr. Riebel, tisk: Tiskárna Adámek, Břeclav, příspěvky, inzerce: Ing. Vlková 739 555 011, schránka Nám. Svobody 4, průjezd k TIC
Předplatné: M. Crhonková, tel. 721 839 473. E-mail [email protected], [email protected], internet http://www.valtice.cz/vz. květnové číslo, vyšlo 9.5.2012
16
Download

Bylinková zahrada