Sportovní hřiště 8D - povrchy BERGO a SPORT COURT
Pro víceúčelová sportoviště doporučujeme především polypropylénové kazetové povrchy. Nabízíme celý
sortiment výše uvedených povrchů. V oboru polypropylénových povrchů nabízíme produkty od 2
renomovaných výrobců: americký SPORT COURT a švédský BERGO. Tyto povrchy, byť jsou obdobné
koncepce, se liší v některých charakteristikách. Oba povrchy jsou vyráběny v souladu s předpisy ISO, EN pro
sportovní povrchy a CE.
SPORT COURT – americký výrobce je vedoucí a určující společností v tomto oboru. Vlastní celou řadu
schvalovacích certifikátů od sportovních federací a povrchy SPORT COURT se úspěšně používají na celém
světě. Na těchto površích byla odehrána i celá řada světových či kontinentálních turnajů či soutěží a
venkovní povrch SPORT COURT – POWER GAME je jednoznačně povrchem číslo 1. Má dvojúrovňovou
nášlapnou vrstvu, vysokou drenážní schopnost, zajímavě řešený pružný spodní jehličkový systém a
částečnou stranovou pohyblivost – což zajišťuje ideální komfort pro sportovce. Částečnou nevýhodou je
vyšší cena (oproti povrchu BERGO), nicméně ta je vyvážena dlouhodobou životností (cca 25 let v závislosti
na zatížení) a limitovanou 15ti letou zárukou (kterou neposkytuje žádný jiný výrobce sportovních povrchů).
Další drobnou nevýhodou je rychlost tohoto povrchu z hlediska tenisu (dle ITF je zařazen do kategorie PACE
3 – nově PACE 5, což je charakterizováno jako rychlý povrch), což některým (především rekreačním)
tenistům nevyhovuje. Na druhou stranu má tento povrch velmi vysokou odolnost i vůči agresivním sportům
(hokejové) a skutečnou univerzálnost.
BERGO
– tento švédský výrobce je pravděpodobně evropským lídrem v tomto oboru, nicméně jeho
snahou je obsáhnout spíše kategorii masového sportu. Proto tyto povrchy nejsou certifikovány sportovními
federacemi, nicméně jejich použitelnost je opět univerzální. Výrobce vyrábí 2 druhy univerzálních povrchů
(venkovní/vnitřní) pod názvy MULTISPORT a TENNIS. MULTISPORT je o něco tvrdší a odolnější než tenis –
tedy vhodnější pro agresivní sporty (např. in-line hokej) – nicméně jeho značnou nevýhodou je značná
kluzkost za mokra – což ho částečně distancuje z kategorie venkovních povrchů spíše do kategorie vnitřních
povrchů. Povrch BERGO-TENNIS je o něco pružnější a díky speciální povrchové „nopové“ úpravě má
podstatně lepší protiskluzné charakteristiky za mokra než MULTISPORT. Proto ho pro venkovní sportoviště
spíše doporučujeme.
Použité fotografie jsou z realizací partnerské firmy Precol - www.precol.cz
Oproti americkému povrchu má tento švédský jiný zámkový systém spojování kazet – neumožňuje
částečnou stranovou pohyblivost jako americký povrch. Na druhou stranu díky tomu může být pokládán i
na nestmelené podloží, jako je např. vrstva zhutněného kamenného prachu (kamenné prosívky) nebo na
původní antukový kurt – čímž dochází k cenovým úsporám. Tento povrch má o něco nižší nášlapnou vrstvu
– tedy částečně kratší životnost než americký povrch – což je vyrovnáno nižší pořizovací cenou. Plná záruka
na tento povrch je 5 let – životnost 15-20 let.
Povrch BERGO-TENNIS byl původně vyvinut pro tenis (jak už je v názvu patrno) a z hlediska tenisu je oproti
americkému příjemnější (kategorie PACE 2 – středně rychlý povrch). Ale tento povrch je možno opět
využívat víceúčelově pro míčové i pro agresivnější hokejové sporty (florbal, hokejbal apod.) – dá se
omezeně používat i pro aktivity na kolečkových bruslích.
Povrchy nevyžadují technologickou údržbu, snadno se čistí v případě potřeby. V případě lokálního
poškození (vandalismus, technická havárie apod.) lze snadno povrchy lokálně opravit výměnou kazety –
což po zaškolení (které provádíme současně s montáží povrchů) je schopen provést i správce objektu.
Vhodné podloží pro polypropylénové povrchy:
Optimální podklad pro pokládku polypropylénových kazetových povrchů je pevný rovný podklad – asfalt,
beton, zámková dlažba apod. Tento podklad může být vodonepropustný či vodopropustný – záleží spíše na
velikosti plochy, srážkové oblasti apod. Pokud se jedná o velkou plochu v oblasti, kde často prší, je
vhodnější, když je podklad vodopropustný, protože část dešťové vody steče po podkladu do kanalizace a
část se vsákne propustným podkladem.
Každopádně podklad je spádován 0,5 – 1,0 % - směr se volí dle konkrétních dispozic hřiště, zpravidla ve
tvaru sedlové střechy – tzn. od středu hřiště k okrajům. Rovinatost podkladu by měla být do 5 mm na 3 m.
Jak už bylo výše uvedeno, zámkový systém povrchu BERGO umožňuje i jeho montáž na nestmelené podloží
– tzv. zhutněná vrstva kamenného prachu (kamenné prosívky) – čímž je možno snížit investiční náklady na
výstavbu. Tato technologie se volí především z důvodu potřeby finančních úspor, nebo nemožnosti přístupu
techniky pro položení asfaltu nebo betonu. Také se výhodně volí při rekonstrukcích např. starších
antukových hřišť, kdy je možno položit tento povrch přímo na upravené rovné a uválcované původní
antukové hřiště – čímž se opět výrazně snižují investiční náklady na rekonstrukci. V případě montáže na
takto nestmelené podloží se mezi sportovní povrch a podklad vkládá oddělovací a zpevňovací
vodopropustná PP tkaná geotextilie 150 gr/m2.
Vlastní skladba podkladních vrstev (ať už pod asfaltovou či betonovou desku resp. vrstvu kamenného
prachu) se navrhuje v souladu s lokálními geologickými poměry. Zpravidla se buduje kamenný zhutněný
„kufr“ o 2 vrstvách kameniva (různé zrnitosti) o celkové mocnosti 20-30cm, pod nímž bývá položen drenážní
systém (pro odvod dešťové případně vzlínající spodní vody). Někde se kamenivo může doplnit i o vrstvu
asfaltového recyklátu. Únosnost podkladu by měla odpovídat požadovanému provozu – pokud se bude,
např. pro odstraňování sněhu, používat nějaká technika musí tomu odpovídat únosnost podkladu) – z
těchto údajů potom vyplyne vlastní konkrétní skladba podkladních vrstev.
Bergo - Tenis
Sport Court
Rozměry sportovišť, barevné rozlišení:
Rozměry sportovišť by měly samozřejmě odpovídat pravidlům pro vlastní sporty. Nicméně je dobré brát v
úvahu, že kazety těchto povrchů mají určitý konstantní rozměr a pokud je to možné je dobré při návrhu
konkrétních rozměrů sportoviště k tomu přihlédnout, aby nemuselo docházet k zařezávání kazet u okrajů.
Modul povrchu SPORT COURT – POWER GAME se počítá 307x307mm na jednu kazetu a z příslušného počtu
kazet vyplyne potřebný rozměr sportoviště.
Modul povrchu BERGO – TENNIS je 301x301mm, ale kazety jsou ještě po cca 5 metrech dilatovány
speciálními dilatačními prvky o šířce 75mm. Z počtu kazet a dilatačních prvků potom vyplyne konečný
rozměr, který by měl být zvětšen o cca 3-5cm (podle velikosti hřiště) na každé straně z důvodu délkových
změn povrchu vlivem teplotních změn. Samozřejmě pro konkrétní sportoviště zpracováváme konkrétní
kladečské plány, včetně barevného návrhu kombinací (např. hrací plocha v jiné barvě než výběhy) v rámci
naší bezplatné poradenské služby. Pro další informace nás prosím neváhejte kontaktovat.
SPORTOVNÍ POVRCHY PRO VÍCEÚČELOVÁ HŘIŠTĚ - rozdělení
Podrobnější informace pro Vás - volba správného sportovního povrchu
Aktuálně používané sportovní povrchy pro venkovní sportoviště a jejich charakteristika
V současné době se na venkovních sportovištích používají nejčastěji tyto typy umělých povrchů:
1) Umělé trávníky
2) Polyuretanové EPDM povrchy
3) Prefabrikované povrchy z recyklované gumy
4) Akrylátové stěrkové povrchy
5) Polypropylénové kazetové povrchy
6) Umělá antuka
Samozřejmě existují i další druhy, nicméně především se vyskytují výše uvedené. Každý povrch má své
výhody i nevýhody, zde jen v krátkosti uvádíme jejich porovnání a vhodnost pro typ sportoviště. Zároveň
vypustíme poslední kategorii, protože umělá antuka se používá výhradně na tenisové kurty (což není náš
případ).
1) Umělé trávníky - nevhodné na víceúčelová hřiště, vhodné pro tenis a fotbal, nejsou bezúdržbové
Umělé trávníky se v současné době často používají především vzhledem k nízkým pořizovacím nákladům.
Nicméně většina dodavatelů taktně pomlčí, že umělé trávníky se zásypem vyžadují pravidelnou údržbu,
špatně se čistí od napadaného listí a jehličí. Tím se výhoda nižších pořizovacích nákladů výrazně snižuje umělé trávníky se nedají charakterizovat jako bezúdržbové.
Dalším aspektem je otázka jejich vhodnosti pro různé sporty. Umělé trávníky byly vyvinuty jako alternativní
náhrada přírodní trávy – tzn. pro fotbal resp. rugby (v současnosti trávníky 3.generace se zásypem
křemičitým pískem v kombinaci s gumovým granulátem) a pro tenis (trávníky 2.generace se zásypem
křemičitým pískem). Pro tyto druhy sportu jsou určeny a vhodné. Nikoli však pro víceúčelová sportoviště
pro např. basketbal, házenou, florbal apod. Trávník se zásypem křemičitým pískem, který se v současnosti
často používá na víceúčelová hřiště je nevhodným povrchem – neposkytuje potřebné herní charakteristiky
(odraz míče apod.) a při pádu je dost nebezpečný. Pády u dynamických sportů jsou velmi časté.
Jednoznačným důkazem je i to, že žádný ze světových výrobců nemá umělý trávník schválen a odsouhlasen
k užívání žádnou jinou sportovní federací než tenisovou a fotbalovou. Nicméně vzhledem k nízkým
pořizovacím nákladům, k velkému množství výrobců, k masivní kampani prodejců a částečně i k neznalosti
investorů či projektantů (kteří jiné povrchy neznají) se tento typ povrchu často používá.
Námi je doporučován skutečně jen pro fotbalová nebo tenisová hřiště. V současné době nabízíme i
nejnovější technologii – bezzásypové trávníky, které některé nešvary předchozích odstraňují a výrazně
zvyšují bezpečnost a herní komfort – nicméně opět doporučujeme je jen pro účely fotbalu a tenisu.
2) Polyuretanové EPDM povrchy - pro atletiku a jako bezpečnostní dopadová plocha pod prolézačky
Polyuretanové povrchy - někdy nazývané jako tartany. Jedná se o povrchy, které se skládají z kombinace
gumového granulátu a polyuretanového pojiva. Směs se míchá a pokládá přímo na stavbě zpravidla
finišerem. Tyto povrchy jsou bezešvé, velmi pružné a výrazně tlumí nárazy při běhu, což je velmi dobré
zvláště pro atletické disciplíny, pro které byl tento povrch vyvinut. Při adekvátní tloušťce je povrch vhodný
jako bezpečnostní dopadová plocha pod prolézačky a herní prvky. Pro víceúčelová sportoviště je však
nevhodný. Povrch je uzpůsoben pro jednosměrný pohyb, ale nikoli pro dynamický sport, kde často dochází
k rychlým změnám směru pohybu. Vlivem vysokého tření (pokud je povrch suchý) se noha zastaví na místě
(„přilepí k povrchu“), ale tělo vlastní dynamickou setrvačností má tendenci pokračovat v původním směru
pohybu – přitom jsou velmi namáhány vazy a klouby sportovců – které při dynamických sportech (jako jsou
míčové hry – např. basketbal, házená apod.) velmi trpí. U hokejových sportů (jako např. florbal, hokejbal
apod.) dochází k zadrhávání hokejky o povrch a nebezpečí úrazu.
Tyto povrchy lze doporučit pro atletické dráhy a bezpečnostní dopadové plochy. Tyto povrchy nejsou
certifikovány sportovními federacemi pro míčové hry. Používají se i na víceúčelových hřištích opět vzhledem
ke kampani dodavatelů, kteří vlastní technologická zařízení a atletických drah se tolik nerealizuje – tudíž
hledají uplatnění a argumentují především vysokou pružností.
3) Prefabrikované povrchy z recyklované gumy - bezpečnostní dopadová plocha pod prolézačky
Jedná se o variantu předchozího sportovního povrchu - pryžové dlaždice. Výhodou je nižší cena, snadná
montáž, nevýhodou vyšší nároky na úpravu podkladních vrstev. Vhodné též pro atletiku.
4) Akrylátové stěrky - vhodné pro tenis, nevhodné pro víceúčelová hřiště
Akrylátové stěrky jsou nejjednodušší technologií sportovního povrchu a také nejlevnější. Spočívají v tom, že
na asfaltový nebo betonový podklad se nanese několika vrstvá stěrka o tloušťce několika milimetrů.
Bohužel tento povrch nepřináší významné zlepšení vlastností podkladu, a tudíž ji lze především považovat
za estetickou úpravu – i s velmi omezenou životností. Částečně zvyšuje pružnost – ale nevýznamně. Tyto
povrchy se používají často pro profesionální tenisové kurty – nicméně vyžadují speciální tlumící obuv.
Každopádně se nejedná o povrch, který bychom doporučovali pro víceúčelové sportoviště.
5) Polypropylénové kazetové povrchy - vhodné pro víceúčelová sportoviště
Polypropylénové kazetové povrchy se celosvětově osvědčily jako současná nejlepší varianta pro víceúčelová
sportoviště. Mnoho spokojených uživatelů a provozovatelů hřišť to potvrzuje. Výhod je více: vysoká
odolnost a tedy i životnost, žádná údržba – tedy nulové provozní náklady, jednoduchá opravitelnost v
případě poškození (např. vandalismem). Především však tyto povrchy poskytují výborné a potřebné herní
vlastnosti pro širokou škálu sportů, jsou šetrné vůči zdraví sportovců a poskytují jim potřebné bezpečí a
komfort. Tyto povrchy jsou vhodné jak pro profesionální tak i rekreační sportovce. Důkazem je i to, že
vedoucí výrobce tohoto typu povrchů, americká firma SPORT COURT, vlastní schválení a certifikáty od celé
řady různých sportovních federací a v současné době má již více jak 100.000 úspěšných realizací sportovišť s
těmito povrchy ve všech světadílech světa. Polypropylénové modulové (nebo kazetové) povrchy jsou
vhodné pro veškeré míčové hry, raketové sporty ale i hokejové sporty a další sportovně-kulturní aktivity
(aerobic, street dance, bruslení na kolečkových bruslích apod.) – čímž jsou skutečně optimální volbou pro
stavbu víceúčelového sportoviště – které může být skutečně maximálně multifunkčně využito. Výrobců je
poměrně mnoho, bohužel ne všichni sledují kvalitu, často se snaží nabídnout nízkou cenu a tak se na trh
dostávají i materiály, které po čase vykazují problémy a vady – ale to je v současném tržním prostředí běžné
v každém oboru.
Informace poskytla partnerská firma Precol - www.precol.cz
Download

SPORTOVNÍ POVRCHY PRO VÍCEÚČELOVÁ HŘIŠTĚ