OBRÁZEK
ZAHRADNÍ PROGRAM
GARTENBAUPROGRAMM
ZAHRADNÍ PROGRAM
Gartenbauprogramm
02/2010
Gartenbauprogramm
OBSAH
Obsah
Úvod
3
Pokládací malty na dlažby
řada GB 100
4
Spárovací malty na dlažby
řada GB 200
6
Zdicí malty
řada GB 300
8
Rychlokotevní malty
řada GB 400
9
Flexibilní lepicí malty
řada GB 600
10
Flexibilní spárovací malty
řada GB 700
11
Speciální malty
řada GB 800
12
13
Čisticí a impregnační prostředky
Úvod
Gartenbauprogramm
Úvod
Vážení zákazníci, kutilové, architekti.
Před Vámi je zcela nový program firmy Knauf pod názvem Gartenbauprogramm. Cílem tohoto uceleného nově
koncipovaného souboru výrobků je představit Vám Knauf také z jiné než sádrové strany.
V této brožuře Vám postupně představíme celkem osm samostatných kapitol zvláště pečlivě vybraných
a sestavených pro Vaši zahrádku, prostranství okolo domu, či prostory, kde se cítíte dobře a příjemně.
Uvidíte, že kombinací spousty různých materiálů nemusíte dát dohromady jen funkční stavební celek, jež bude
dlouho fungovat pro Vaši potřebu při aktivním odpočinku či posezení s přáteli, ale rovněž k funkční vlastnosti
přidáte ještě velmi oku lahodící estetický efekt v některých případech i v mnoha barevných odstínech. Přijměte
prosím pozvání na prohlídku naší nově pojaté Knauf zahrádky.
2_3
Gartenbauprogramm
Pokládací malty na dlažby
Pokládací malty na dlažby jsou v poslední době velmi diskutovaným tématem. Stále
více řešení se potýká s komplexní úpravou terénu okolo novostaveb, či rekonstrukcí
pochozích a pojedových ploch, u kterých není možno řízeně odvést srážkovou vodu
do stávajících odvodných systémů. Proto stále více přicházejí do popředí odborných
diskusí tzv. drenážní pokládací malty. Firma Knauf pro Vás připravila ucelený systém těchto drenážních pokládacích malt společně i se systémově nutným adhezním
můstkem.
Drenážní pokládací malty jsou v nabídce celkem dvě. Jejich
označení je Knauf GB 100; Knauf GB 110. Pro celistvost nabídky je k dispozici i odpovídající adhezní můstek zvyšující soudržnost celé pokládané vrstvy.
Jak už z názvů vyplývá jedná se o tzv. drenážní pokládací malty, tudíž jejich hlavní funkcí je plošně propouštět nahromaděnou
srážkovou vodu skrz svou konstrukční vrstvu do podloží, jež musí
být rovněž propustné.
Drenážní pokládací malty jsou schopny přenášet zatížení běžného provozu pěších zón stejně dobře jako zatížení od projíždějících těžkých nákladních vozidel. Rozdíl v odolnosti proti působení různého stupně zatížení je jen v navržené konstrukční tloušťce
vrstvy pod vlastní dlažbou. Velmi důležité je, aby při pokládce
dlažeb do drenážních malt byla zajištěna rovněž propustnost
podloží pro srážkovou vodu ve stejné dimenzi jako propustnost
drenážní malty. Tento jev je velmi důležitý především v zimním
období, kdy by mohlo dojít vlivem těsnosti podloží k nahromadění volné vody v drenážní maltě a díky působení mrazu by došlo
k její destrukci. Jednoduchý způsob pokládky Vám názorně ukáže následující série animací.
Popis produktu
Knauf GB 100 drenážní vodopropustná pokládací malta určená pro
lehké a střední zatížení.
Popis produktu
Knauf GB 110 drenážní vodopropustná pokládací malta určená pro
střední a těžké zatížení.
Popis produktu
Knauf GB 120 minerální adhezní můstek pro vylepšení soudržnosti
vrstev při pokládce dlažeb.

ukázka pokládky
Zrnitost: 0 – 4 mm
Doba zpracování: 120 minut
Barva:
šedá
Tloušťka vrstvy: 15 – 50 mm
Spotřeba: 20 kg/m2/10 mm vrstvy
Vodopropustnost: cca 2500 l/h/m2
Zrnitost: EAN:
5413503556267
0 – 8 mm
Doba zpracování: 120 minut
Barva:
šedá
Tloušťka vrstvy: 30 – 100 mm
Spotřeba: 20 kg/m2/10 mm vrstvy
Vodopropustnost: cca 2600 l/h/m2
Zrnitost: Číslo výrobku:
00193394
Číslo výrobku:
00193395
EAN:
5413503556274
0 – 0,5 mm
Doba zpracování: 90 minut
Barva:
šedá
Spotřeba: 15 kg/m2/10 mm vrstvy
Číslo výrobku:
00193400
EAN:
5413503556298
Přehled produktů
Technologický postup při pokládce
1
srovnání drenážní pokládací malty Knauf GB 100; Knauf GB 110
3
pokládka dlažby do drenážní malty
2
aplikace adhezního můstku Knauf GB 120
4
finální usazení dlažby v ploše
4_5
Gartenbauprogramm
Spárovací malty na dlažby
Spárovací malty na dlažby prošly a procházejí za poslední
dobu velmi znatelným kvalitativním vývojem. Pryč už jsou dávno
doby, kdy se jako spárovací materiál ve většině případů používal
jen písek, popřípadě suchá betonová směs.
V našem programu je před Vám kapitola, jež má za úkol pootevřít
Vám tuto problematiku a naznačit současný trend ve spárovacích
maltách na kamenné, betonové či cihelné dlažby.
Opět se budeme pohybovat okolo vlastnosti velmi žádané a tou
je vodopropustnost.
V této rubrice pro Vás máme připraveno celkem šest nově vyvinutých spárovacích hmot. Tři jsou sestaveny na jednosložkové
minerální bázi, tři jsou sestaveny na vícesložkové bázi, což je
kombinace přesně odvozeného množství speciálně upraveného
kameniva a k tomu odpovídající tvrdidlové složky - epoxidové
pryskyřice.
Dovolte, abychom Vám je v následujícím přehledu stručně představili.
Popis produktu
Knauf GB 200 jednosložková minerální rychletuhnoucí spárovací malta
určená pro spárování ploch se šířkou spár v rozmezí 3 - 25 mm, vodonepropustná. Mrazuvzdorná směs odolná působení posypových solí. Po
zavadnutí vytvoří hladký povrch spáry.
Popis produktu
Knauf GB 210 jednosložková minerální rychletuhnoucí spárovací malta
určená pro spárování ploch se šířkou spár v rozmezí 5 - 40 mm, vodonepropustná. Mrazuvzdorná směs odolná působení posypových solí. Po
zavadnutí vytvoří hladký povrch spáry.
Popis produktu
Knauf GB 220 jednosložková minerální rychletuhnoucí spárovací malta
určená pro spárování ploch se šířkou spár v rozmezí 6 - 50 mm, vodonepropustná. Mrazuvzdorná směs odolná působení posypových solí. Po
zavadnutí vytvoří rustikální povrch spáry.
Zrnitost: 0 – 2 mm
Doba zpracování: cca 20 minut
Barva:
šedá, bílošedá, tmavě šedá, písková, antracit
Pochozí:
po 3 hodinách
Spotřeba: cca 3 – 9 kg/m
v závislosti na typu dlažby
Zrnitost: 0 – 4 mm
2
Doba zpracování: cca 20 minut
Barva:
šedá, bílošedá, tmavě šedá, písková, antracit
Pochozí:
po 5 hodinách
Spotřeba: cca 3 – 9 kg/m2
v závislosti na typu
dlažby
Zrnitost: 0 – 4 mm
Doba zpracování: cca 20 minut
Barva:
šedá
Pochozí:
po 5 hodinách
Spotřeba: cca 3 – 9 kg/m2
v závislosti na typu
dlažby
Číslo výrobku:
šedá:
bílošedá:
tm. šedá:
písková:
antracit:
EAN:
šedá:
bílošedá:
tm. šedá:
písková:
antracit:
00193403
00193407
00193410
00193415
00193416
5413503556304
5413503556311
5413503556328
5413503556373
5413503556380
Číslo výrobku:
šedá: 00193419
bílošedá:00193421
tm. šedá:00193426
písková: 00193468
antracit: 00195449
EAN:
šedá: 5413503556410
bílošedá: 5413503556427
tm. šedá:5413503556458
písková: 5413503556489
antracit: 5413503556816
Číslo výrobku:
00193471
EAN:
5413503556519
Přehled produktů
Popis produktu
Zrnitost: 0 – 2 mm
Knauf GB 230 jednosložková vodopropustná
spárovací malta na kamennou a cihelnou
dlažbu, určená pro lehké zatížení.
Šířka spáry: min. 8 mm, hloubka min. 30 mm
Doba zpracování: cca 20 minut
Barva:
šedá, písková, antracit, kamenná šedá
Pochozí:
po 24 hodinách
Plně zatížitelná: po 7 dnech
Spotřeba: 3 – 9 kg/m2 v závislosti na formátu dlažby
Vodopropustnost: 2100 l/m2/h
Popis produktu
Zrnitost: 0 – 4 mm
Knauf GB 240 dvousložková reakční vodopropustná spárovací malta na kamennou dlažbu
určená pro střední zatížení.
Šířka spáry: min. 5 mm, hloubka min. 30 mm
Doba zpracování: cca 20 minut
Barva:
šedá, písková, antracit, kamenná šedá
Pochozí:
po 24 hodinách
Plně zatížitelná: po 7 dnech
Spotřeba: 5 – 20 kg/m2 v závislosti na formátu dlažby
Vodopropustnost: 2400 l/m2/h
Popis produktu
Zrnitost: 0 – 4 mm
Knauf GB 250 dvousložková reakční vodonepropustná spárovací malta na kamennou
dlažbu určená pro těžké zatížení.
Šířka spáry: min. 10mm, hloubka min. 30 mm
Doba zpracování: cca 20 minut
Barva:
šedá, antracit
Pochozí:
po 24 hodinách
Plně zatížitelná: po 7 dnech
Spotřeba:
6,5 – 16 kg/m v závislosti na formátu dlažby
2
Číslo výrobku:
šedá:
písková:
antracit:
kamenná šedá:
00193472
00193474
00193475
00193477
EAN:
šedá:
5413503556526
písková:
5413503556533
antracit:
5413503556540
kamenná šedá:5413503556557
Číslo výrobku:
šedá:
00194574
písková:
00193513
antracit:
00193514
kamenná šedá:
00193515
EAN:
šedá:
5413503556700
písková:
5413503556564
antracit:
5413503556571
kamenná šedá:5413503556588
Číslo výrobku:
šedá:
antracit:
EAN:
šedá:
antracit:
00193516
00193517
5413503556595
5413503556601
Technologický postup při spárování
1
příprava povrchu navlhčením plochy pro aplikaci spárovacích
malt Knauf GB 200, 210, 220, 230, 240, 250
3
hrubé očištění plochy pomocí tvrdého koštěte
2
rovnoměrné plošné rozprostření spárovacích malt pomocí
gumové stěrky
4
dokonalé vyčištění plochy pomocí proudu čisté vody
6_7
Gartenbauprogramm
Zdicí malty
V této kapitole Vám chceme představit a ukázat možnost tzv. zdění pohledového zdiva, někdy také nazývaného
režného zdiva. Jde o vysoce estetickou záležitost, která musí být provedena naprosto pečlivě a bezchybně.
V podstatě jde ale zároveň o celkem jednoduchý technologický postup provádění , který je založen na známých
po generace platných pravidlech vyzdívání.
Základem a nosným pilířem tohoto systému je malta Knauf GB 300. Jde o tzv. jednokrokovou zdicí a spárovací
maltu. Znamená to, že maltou jednak zdíte, ale zároveň po krátkém čase na zavadnutí rovnou upravíte spáru do
konečné podoby a celá plocha je tím hotová.
Jako zdicí materiál je možno použít jak speciální lícové cihly, jež jsou na trhu ve více jak tisícovce variant, tak také
stále oblíbenější stavební materiál pro zahrádky, pergoly, a části obytných prostor a tím je klasický kámen.
Při vlastním vyzdívání nemusíte mít obavu, že by šlo jen o nějaké pomocné konstrukce. Jednokroková zdicí
a spárovací malta splňuje všechna kritéria konstrukční malty a její receptura je speciálně upravená s ohledem na
požadavek estetičnosti provedení v součinnosti s pohledovým charakterem stavěných ploch.
Popis produktu
Knauf GB 300 jednokroková zdicí a spárovací malta na zdění pohledového zdiva z lícových cihel a kamene.
Zrnitost: 0 – 4 mm
Doba zpracování: cca 60 minut
v závislosti na teplotě při zpracování
Barva:
Číslo výrobku:
00193518
šedá
Spotřeba: cca 45 – 55 kg/m2
v závislosti na formátu zdicího materiálu
EAN:
5413503556618
Přehled produktů
Rychlokotevní malty
Rychlokotevní malty jsou malty pro použití v případech, kdy potřebujete docílit stavu rychlého náběhu počáteční
pevnosti při fixaci např. plotových sloupků, sloupků sušáků na prádlo a nejrůznějších dalších věcí na zahrádce,
doma, v dílně atd.
Představovaná malta Knauf GB 400 je minerální rychletuhnoucí směsí určenou pro rychlé montáže bez nároků
na speciální pracovní postupy, či speciální pracovní zařízení a nástroje.
Její aplikace je velmi jednoduchá. Spočívá ve čtyřech hlavních krocích.
Prvním krokem je zhotovení potřebného prostoru, ve kterém potřebujete ukotvit např. sušák na prádlo. Druhým
krokem je vložení kotveného sloupku a zasypání (zalití) prostoru rychlokotevní maltou. Třetím krokem je důkladné prolití suchého materiálu čistou vodou a uhutnění na místě. Vlastní tuhnutí naběhne po cca 10 minutách od
smíchání suché směsi s čistou vodou. Posledním krokem je finální úprava prostoru bezprostředně přiléhajícího ke
kotvenému prvku. Jednoduché a funkční bez jakéhokoli nutného speciálního zásahu. Dále pro názornost krátká
animace. Popis produktu
Knauf GB 400 je rychlokotevní betonová směs určená k spěšnému
kotvení sloupků, držáků , kotev a jiných nosných elementů v rámci
všeobecného využití při pracích na zahradě a okolo domu.
Zrnitost: 0 – 4 mm
Doba zpracování: cca 10 minut
Barva:
šedá
Plně zatížitelná: po 24 hodinách
Pochozí:
po 3 hodinách
Spotřeba: 1,9 kg suché hmoty na
1 l tekuté směsi
Číslo výrobku:
00193519
EAN:
5413503556625
Technologický postup při zpracování
1
2
3
4
8_9
Gartenbauprogramm
Flexibilní lepicí malty
Flexibilní lepicí malty
Co to vlastně flexibilní lepicí malty jsou? Co znamená jejich značení C2 T S1?
V poslední době se stále více hovoří o flexibilních lepicích maltách a jejich všeobecném použití v souvislosti
s používáním esteticky velmi líbivých velkoformátových dlažeb často kombinovaných s mozaikou či jinou
reliéfovanou dlažbou. Díky rozmachu velkoformátových dlažeb dochází ale na jejich povrchu k akumulaci
velkého tepla v letních měsících a naopak v měsících zimních k akumulaci mrazu. Tím dochází k vývinu velkého pnutí do podkladu a ten má za úkol eliminovat upravená receptura materiálu tak, aby byla schopna
tomuto zatížení odolat. Receptura materiálu Knauf GB 600 sebou nese kvalitativní zatřídění C2T S1.
Co to tedy znamená?
C - cementová lepicí malta
2 - flexibilní složka
T - Vysoká počáteční přídržnost lepeného prvku tzv. skluz
S1 - deformační koeficient odvozený od doby zpracování materiálu, která činí 40 minut.
Takto označené lepidlo skutečně splňuje veškeré požadavky na flexibilitu a zajišťuje Vám tím optimální
spojení obkladového prvku s podkladem a po jeho konečném vytvrdnutí i odpovídající odolnost proti
působení mrazu.
Materiál je dodáván v balení 5 a 25 kg.
Popis produktu
Zrnitost: 0 – 0,6 mm
Knauf GB 600 - Flexibilní mrazuvzdorná lepicí malta pro lepení
keramických, cihelných a kamenných obkladů a dlažeb na tepelně
namáhaných podkladech. Kvalitativní zatřídění dle EN 12004 ve
třídě C2T S1.
Doba zpracování: cca 40 minut
Barva:
šedá
Spotřeba: cca 3 kg/m2/nánosu zubovou stěrkou 6 mm
Číslo výrobku:
25 kg:
00193520
5 kg:
00193521
EAN:
25 kg: 5413503556632
5 kg: 5413503556649
Přehled produktů
Flexibilní spárovací malty
Popis produktu
Zrnitost: 0 – 0,6 mm
SPEZIALFUGE BODENFLIESEN (Knauf GB 700) – speciální flexibilní
spárovací hmota pro spárování dlažeb z přírodního kamene, keramiky
a cihelných dlažeb v rozmezí šířky spáry od 5 – 50 mm.
Balení:
á 5 a 20 kg
Barva:
šedá (zementgrau)
Spotřeba: cca od 1,5 kg/m2/
závislá na formátu dlažby a šířce spáry
Číslo výrobku:
5 kg 00056611
20 kg 00056609
EAN:
5 kg 4006379058044
20 kg 4006379058037
Flexibilní pružné spárovací hmoty jsou pokračováním systémového řešení při lepení dlažeb flexibilními
lepidly. Jejich úkolem je přenést flexibilní odolnost podkladu a lepicí vrstvy vzniklé vývinem pnutí v podkladu od kolísající teploty povrchu a vlastní hmoty dlažby. Navazuje tak na kvalitativní parametry použité
flexibilní lepicí malty a uzavírá tak jeden kompaktní materiálový a kvalitativní celek Knauf.
10_11
Gartenbauprogramm
Speciální malty
Žáruvzdorná malta je speciální maltová směs vyvinutá pro vyzdívky topenišť krbů, zahradních grilů, otevřených ohnišť, ale také využitelná při stavbě a opravách starých kamen a při opravách topných komor
ve spalovacích kotlích.
Materiál je doporučen rovněž jako zdicí malta pro šamotové cihly.
Oproti jiným materiálům se vyznačuje jednoduchostí přípravy a to smícháním pouze s čistou vodou bez
nutnosti dalších přísad. 24 hodin po aplikaci je možno maltu plně zatížit přímým ohněm s teplotou až
1100 st.
Popis produktu
FEUERFESTMÖRTEL (Knauf GB 800) - žáruvzdorná malta, určená pro vyzdívání sporáků, kamen, krbů, otevřených
krbů a otevřených ohnišť šamotovými cihlami, pro opravy poškozených míst i vsazování zárubní.
Zrnitost: 0 – 1 mm
Teplotní odolnost: 1100 st.
Tepelně plně zatížitelná: po 24 hodinách
Balení: papírový pytel á 2 kg
Číslo výrobku:
00006307
EAN:
4006379028894
Přehled produktů
Čisticí a impregnační prostředky
Název výrobku
STEINREINIGER
Čistič kamene
Vysoce aktivní čisticí prostředek pro
odstraňování zbytků betonu a malty,
přísad vystoupených na povrch, vápenných
usazenin a usazenin korozních produktů
a především pro čištění silně znečištěných
zahradních zdí a dlaždic chodníku.
Spotřeba: cca 1 l/10-15 m2
dóza 1 l
BALKON- UND
TERRASSEN-IMPRÄGNIERUNG
Impregnace na balkony a terasy
Číslo
EAN kód
MJ
Balení
Kusů/paleta
ks
10 ks
480
ks
10 ks
400
ks
10 ks
480
10 ks
420
ODSTRANÍ I LEPIDLO Z DLAŽBY A OBKLADŮ
VYČÍSTÍTE I NÁŘADÍ OD CEMENTOVÝCH ZBYTKŮ
00081840
9002943075184
PERL EFEKT BETONU
SNÍŽÍ ZAŠPINĚNÍ TERAS
Pro vytvoření vodoodpudivé impregnace na savých
plochách z obkladaček, kamene a betonu. Zajišťuje
nepropustnost balkonů a teras proti dešťové vodě.
Spotřeba: 200-300 ml/1 m2
dóza 1 l
SCHIMMELVERNICHTER
Odstraňovač plísní
Dezinfekční přípravek pro důkladné odstranění
plísní, hub, mechu a řas. Určený pro ošetřování
zdiva, přírodního a umělého kamene, dřeva,
plastu, silikonových spárovacích hmot a cementu.
Vnitřní i venkovní použití.
Spotřeba: cca 500 ml/5 m2
dóza 500 ml
MOOS- UND ALGENFREI
Odstraňovač mechu a řas
Bez obsahu kyselin a chlóru odstraňuje mech,
řasy, houby s dlouhodobým účinkem. Pro čištění
teras, cest, schodišť, zdí, střech i náhrobků.
Vnitřní i venkovní použití.
Spotřeba: cca 1 l/40 m2
dóza 1 l
00037323
4006379052189
OKAMŽITĚ ODSTRANÍ ČERNOU
PLÍSEŇ V KOUTECH A ROZÍCH
NA PROMRZAJÍCÍ MÍSTA ZDIVA
TAM, KDE KONDENZUJE VLHKOST
00006189
4006379018376
OKAMŽITÝ ÚČINEK
DLOUHODOBÉ ODSTRANĚNÍ
00074970
9002943074668
ks
12_13
Gartenbauprogramm
Čisticí a impregnační prostředky
Název výrobku
Číslo
EAN kód
MJ
Balení
Kusů/paleta
MARMOR UND GRANIT-FARBVERTIEFER
Zvýrazňovač barevné struktury mramoru
a přírodního kamene
Ošetřené plochy jsou lépe chráněny proti
vnějším vlivům a snadněji se udržují.
Vnitřní i venkovní použití.
Spotřeba: cca 1 l/5-10 m2
dóza 1 l
00170854
9002943077362
ks
10 ks
480
00069257
9002943054844
ks
10 ks
480
00170856
9002943077386
ks
10 ks
420
00069255
9002943054868
10 ks
420
MARMOR-NATURSTEIN FARBVERTIEFER
dóza 1 l (do vyprodání zásob)
MARMOR UND GRANIT-REINIGER
Základní čistič na mramor
Jemný, alkalický čisticí přípravek bez obsahu
kyselin k odstraňování zbytků oleje, tuků,
vosků a čisticích prostředků, sazí, skvrn
po gumě a asfaltu.
Vnitřní i venkovní použití.
Spotřeba: cca 1 l/5-20 m2
dóza 1 l
MARMOR-GRUNDREINIGER
dóza 1 l (do vyprodání zásob)
ks
Přehled produktů
Čisticí a impregnační prostředky
Název výrobku
KLINKERÖL
Klinkerový olej
Číslo
EAN kód
MJ
Balení
Kusů/paleta
ks
10 ks
480
ks
ks
10 ks
10 ks
420
192
ks
ks
10 ks
10 ks
480
96
ZVÝRAZNÍ CIHELNOU STRUKTURU
OBNOVÍ ZAŠLOU KRÁSU
CIHEL, ŘÍMS A KAMENŮ
Pro ošetření kabřincového obkladu apod.
Vydatnost: cca 5-10 m2/l
dóza 1 l
ZEMENTSCHLEIER-ENTFERNER
Odstraňovač cementového povlaku
Pro odstraňování zbytků cementu, malty, obtížně
odstranitelných vápenných usazenin a nečistot,
přísad vystoupených na povrch
a korozních produktů.
Vnitřní i venkovní použití.
Spotřeba: 1 l/cca 10-15 m2
dóza 1 l
dóza 2,5 l
00081815
VHODNÉ I PRO OČIŠTĚNÍ PARAPETŮ
ODSTRAŇUJE ZBYTKY CEMENTU
00081838
00071273
STEINSIEGEL
Glazura na kámen
(„mokrý vzhled“), usnadňuje ošetření přírodního
a umělého kamene, mramoru, břidlice, teraca, atd.
Vnitřní i venkovní použití.
Spotřeba: 1 l/cca 5-10 m2
dóza 1 l
dóza 5 l
9002943075191
9002943075160
4006379024506
LAK NA KÁMEN
UKÁŽE CELOU HLOUBKU KAMENE
00081837
00069573
9002943075153
4006379021048
14_15
Právo technické změny vyhrazeno. Platí vždy aktuální
vydání. Naše záruka se vztahuje pouze na bezchybné
vlastnosti našich výrobků. Konstrukční, statické a stavebně-fyzikální vlastnosti systému Knauf mohou být
dosaženy pouze v případě, že jsou používány systémové
výrobky Knauf, nebo výrobky výslovně doporučené společností Knauf. Údaje o spotřebě, množství a provedení
vycházejí z praxe, a proto nemohou být bez dalších
úprav používány v odlišných podmínkách. Všechna
práva vyhrazena. Změny, přetisk a fotomechanická
reprodukce, i částečná, podléhá výslovnému souhlasu
firmy Knauf.
HOT LINE: +420 844 600 600
[email protected]
www.knauf.cz
Faxová odpověď: +420 272 110 301
Mám zájem o více informací.
Mám konkrétní objekt.
Mám zájem o schůzku s obchodním zástupcem.
Návrh termínu
Odesílatel
Jméno
Firma
Ulice
PSČ, Město
Tel.
Fax
E-mail
Knauf Praha, s. r. o.
Mladoboleslavská 949
Praha 9 - Kbely
PSČ 197 00
Telefon: +420 272 110 111
E-mail: [email protected]
www.knauf.cz
Vypracoval:
Podpis:
Korekturoval:
Podpis:
Schválil:
Podpis:
Download

ZAHRADNÍ PROGRAM