All your water needs
Pitná voda
Průmyslová voda
Odpadní voda
Mořská voda
All your
Pall Aria™ Systémy
Tlakové organické hollow fiber membrány
(s dutými vlákny) pro úpravy podzemních
vod, povrchových vod, směsných vod
a mořské vody.
Profile® Coreless
filtrační moduly
jednorázové, snadno měnitelné, vysoko
průtokové filtrační moduly k ochraně
úpraven vody.
water needs
Membralox® a
Schumasiv™ Moduly
Nexis® a Profile®
filtrační moduly
Tlakové keramické nebo minerální
membrány v nerezových pouzdrech
Filtrační vložky různých typů a velikostí
použitelné pro různé filtrační aplikace
Filtrační nádoby
Široký rozsah standardních nebo
zakázkových filtračních nádob navržených
pro umístění od jedné do mnoha set
filtračních vložek.
Další produkty
Finální filtrace a filtry na plyny
Ultipor® GF Plus a Starclear® Filtry
Rukávcové filtry
Jemné filtry pro koncovou filtraci
vzduchu a plynů
Filtry používané výrobci úpraven vody pro
průmyslové aplikace k zachycování negativně
nabitých kontaminantů.
Široká nabídka standardních nebo
zakázkových rukávcových filtrů včetně
filtračních nádob.
Magnetické vložky
Magnetické filtrační vložky k zachycování
kovových materiálů ve vodě.
OLT Moduly
Ultrafiltrační organické hollow fiber moduly
(s dutými vlákny) k výrobě ultračisté vody
kvalitativně vhodné pro farmacii nebo
mikroelektroniku.
Pall Aria™ MBR Systémy*
Disc Tube™ Moduly
Organické hollow fiber moduly
(s dutými vlákny) v konfiguraci ponorných
membránových bioreaktorů (MBR) s
nízkými náklady pro nové úpravny nebo
pro náhrady již existujících jednotek.
Ploché diskové reverzně osmotické
(RO) membrány k separaci rozpuštěných
nečistot z průmyslových vod a
odpadních vod.
Brandol® Schumatherm
a Schumaflex Difuzery
Porézní difuzery pro jemnou i hrubší
bublinkovou aeraci při úpravě
odpadních vod v čističkách.
Další produkty
Olejový Skimmer
Separace neemulgovaných olejů a kapalných
tuků z vody z průmyslových odpadních vod,
rafinerií a automobilového průmyslu.
Stuttgarter Masse a Schumapor B
Granulovaná Média
Mikro-porézní keramické peletky nebo drcené
hrudky používané jako náplň sypaných filtrů.
ACV Modules
Ultrafiltrační organické hollow fiber moduly
pro úpravy specifických průmyslových
odpadů na vodní bázi.
Aerolith® Cylinders
Vložky vyrobené ze sintrovaných silikátů
používané k separaci pevných částic a
kapek z proudu plynů.
water needs
Ultipleat® High Flow
a Nexis® High Flow
filtrační moduly
Směr toku dovnitř -ven, větší průměr
modulů pro aplikace s vysokým
průtokem pro jakýkoliv typ vody.
Claris® filtrační vložky
Polypropylénové filtrační vložky pro
ekonomicky výhodnou předfiltraci mořské
vody před reverzně osmotickou (RO)
membránou.
Další produkty
Schumasoil® Vrtné filtry
Polyethylenové vrtné filtry s homogenní a
jednotnou strukturou pórů, dostupné s různou
velikostí pórů a vyztužené nebo bez vyztužení,
pro instalaci v jemných i hrubších zrnitých
půdách.
Plážové vrty vybavené Schumasoil vrtnými filtry
redukují záchyty a úlety z mořského prostředí a
produkují vysoce kvalitní vodu pro další úpravu
reverzní osmózou (RO).
Pall Industrial
25 Harbor Park Drive
Port Washington, NY 11050
+1 516 484 3600
telefon
+1 888 873 7255
volná linka US
Praha - Česká republika
+420 27 174 5550
telefon
+420 27 174 5551
fax
Navštivte nás na stránkách www.pall.com/water
Pall Corporation má zastoupení po celém světě. Reprezentanty Pall pro Vaši oblast
najdete na stránkách www.pall.com/contact
Prosíme kontaktujte Pall Corporation k ověření, zda-li produkty odpovídají vaší národní
legislativě, popř. dalším regionálním požadavkům pro styk s vodou a potravinami.
Vzhledem k vývoji produktů, systémů a/nebo servisu popisovaných v tomto
materiálu, mohou být data a procesy změněny bez upozornění. Prosíme kontaktujte
Vašeho zástupce Pall nebo navštivte www.pall.com pro ověření platnosti uvedených
informací. Produkty uvedené v tomto dokumentu mohou být chráněny jedním nebo
několika následujícími patentovými čísly. EP 1,165,205; US 6,342,283;
US 6,662,842; EP 830,191; US 5,591,335; US 5,653,833; US 5,681,469;
US 5,690,782; US 5,730,820; US 5,733,581; US 5,741,395; US 5,783,011;
EP 646,213; US 5,597,045; EP 667,800; EP 982,061; EP 1,380,331; US 5,543,047;
US 5,690,765; US 5,725,784; US 6,113,784; US 7,083,564; US 7,318,800.
© Copyright 2011, Pall Corporation. Pall,
, Pall Aria, Aerolith, Brandol, Claris, Disc Tube,
Emflon, Fluorodyne, Membralox, Nexis, Profile, Schumasiv, Schumasoil, Starclear, Supor, Ultipleat
a Ultipor jsou obchodní značky Pall Corporation.
® označuje obchodní značku registrovanou v USA. ENABLING A GREENER FUTURE a
Filtration. Separation. Solution.SM jsou servisní značky Pall Corporation.
PIAYWNCZb
Printed in the UK.
říjen 2011
Download

All Your Water Needs Czech - PIAYWNCZ