stolní pH-metr
pH 50
pH/mV-metr
Stolní ekonomický pH/mV-metr pH 50 má velký multifunkční LCD displej zobrazující současně
aktuální naměřenou hodnotu pH nebo mV a teplotu, grafické symboly udávající informace o stavu
přístroje, chybové zprávy a indikátor , když je měření stabilní. Paměť umožňuje manuální uložení
25 souborů dat (zůstávají uloženy i při vypnutí přístroje), bez možnosti stažení do počítače.
Aplikace pH/mV metru pH 50: školní a výzkumné laboratoře, galvanický průmysl, chemický průmysl,
titrace a testování kvality, potravinářský průmysl, farmaceutický průmysl a klinické laboratoře, vodárenství a úprava odpadních vod.
Hlavní vlastnosti
• přesnost měření pH ± 0,01 pH
• automatická kalibrace na 3 body s rozpoznáním pufru
• indikátor ustálení měření
• automatická/manuální teplotní kompenzace (ATC)
• velký podsvícený a dobře čitelný LCD displej
• paměť na 25 souborů dat
Měřené veličiny a jejich rozsahy
pH 50
Rozsah
Rozlišení
pH
pH elektroda
P11
ORP
Teplota
Přesnost
Kalibrace
Rozsah
Teplotní rozsah
Příslušenství
Rozsah
Rozlišení
Rozsah
Rozlišení
Stabilita
Teplotní kompenzace
Indikátor stability
Zálohovaná paměť
Automatické ukládání dat
Paměť
Operační teplota
Vstup
Napájení
Hmotnost
Rozměry
Katalogové číslo
50001012-SET
AP SERVIS - partner firmy Chromservis s.r.o.
0,00 až 14,00 pH
0,01 pH
±0,01 pH + 1 LSD (poslední platná číslice)
přístroj s elektrodou: ±0,02 pH + 1 LSD (poslední platná číslice)
až 3 bodová automatická (pufry USA: 4,01/7,00/10,01)
0,00 až 14,00 pH
0 až 80°C
Fixní kabel 1 m s BNC konetorem
±2 000 mV
1 mV
0 až 100°C
0,1°C
±0,5°C (5 až 60°C), mimo tento rozsah ±1°C
Technické parametry přístroje
Automatická/manuální (0 až 100°C)
Ano
Ano
Ne
25 souborů dat
5 až 45°C
Zdířka pro DC adaptér, konektor BNC pro pH elektrodu,
konektory cinch pro teplotní sondu a referenční elektrodu
9 V DC adaptér, 220 V AC
750 g
160 x 190 x 70 mm
Popis produktu
pH metr pH50 včetně laboratorní elektrody P11 ,
teplotní sondy NT55 a stojánku na elektrody
MJ
Prodejní cena
Kč bez DPH
bal
9 214,-
Tel.: 608 330 900 Fax: 463 119 814
[email protected] ; www.ap-servis.cz
Stolní konduktometr
Stolní ekonomický konduktometr COND 51 je vybaven mikroprocesorem a velkým multifunkčním
LCD displej zobrazujícím aktuální naměřenou hodnotu vodivosti a současně teploty. Dále se na displeji nachází indikátor , když je měření stabilní. Paměť umožňuje manuální uložení 25 souborů dat
(zůstávají uloženy i při vypnutí přístroje), bez možnosti stažení do počítače.
Aplikace konduktometru COND 51: školní a výzkumné laboratoře, chemické laboratoře, chemický
průmysl, titrace a testování kvality, vodárenství – testování a kontrola odpadních vod, energetika
(kotle, chladící věže), tiskařský průmysl.
Hlavní vlastnosti
• automatická/manuální teplotní kompenzace (ATC)
• jednoduchá 4 bodová kalibrace, automatické rozpoznání rozsahu
• nastavitelná konstanta cely 0,1/1,0/10
• manuální uložení až 25 souborů dat bez možnosti stažení dat do PC
• nastavitelný teplotní koeficient
• vodivostní sonda je vybavena integrovaným teplotním čidlem, design pro minimalizaci bublin při měření
Měřené veličiny a jejich rozsahy
COND 51
Rozsah
Vodivost
Rozlišení
Přesnost
Kalibrační body
Teplota
Rozsah
Rozlišení
Teplotní kompenzace
Normalizovaná teplota
Teplotní koeficient (na °C)
Konstanta cely
Indikátor stability
Operační teplota
Automatické ukládání dat
Zálohovaná paměť
Paměť
Vstup
Napájení
Hmotnost
Rozměry
Katalogové číslo
50003002
50003012
50004012
0 až 199,9 µS
200 až 1999 uS
2,00 až 19,99 mS
20,0 až 199,9 mS
0,1/1 µS/0,01/0,1 mS
±1,0 % z celého rozsahu (přístroj)
±1,5 % z celého rozsahu (přístroj + elektroda)
4 automatické (84 µS/cm; 1 413 µS/cm; 12,88 mS/cm; 111 mS/cm při 25°C)
0,0 až 50,0°C
0,1°C
Technické parametry přístroje
Automatická/manuální (0 až 50°C)
25°C
0,00 až 9,99 %
0,1/1,0/10,0
Ano
5 až 45°C
Ne
Ano
25 souborů dat
Zdířka pro DC adaptér, konektor BNC pro vodivostní sondu,
konektor cinch pro teplotní sondu
9 V DC adaptér, 220 V AC
750 g
160 x 190 x 70 mm
Popis produktu
Konduktometr COND 51 se sondou 2301 T a držákem
Konduktometr COND 51 s držákem (bez sondy)
Vodivostní sonda VPT 21/01, pro rozsah 0,1 µS...1 mS
(ultračisté vody)
bal
bal
Prodejní cena
Kč bez DPH
12 500,9 659,-
ks
7 385,-
MJ
COND 51
konduktometr
Download

stolní pH metr a konduktometr za velmi dobou cenu - AP