Specifikace odtokového podlahového systému Unidrain
Podélný systém
Podélný podlahový odtok Unidrain ClassicLine se stěnovou přírubou, rámečkem a roštem z nerezavějící oceli
Osazuje se tak, aby horní hrana odtoku byla zarovnána s horní hranou povrchu podlahy.
Rozměry u povrchu podlahy: Délka: <315;695;795;895;995;1195> mm; šířka: 80 mm
Materiál: Všechny viditelné části jsou z nerezavějící oceli (AISI 304).
Rošt: Vzory otvorů s následujícími tvary otvorů: <kruhové; čtvercové; obdélníkové; pruhové>
Odtoková komora: Polypropylénová s odtokem o průměru <32,50,75> s <vodorovným;svislým> odtokem, <se
sifonem/bez sifonu> a <s boční vpustí/bez boční vpusti>
Odtok je schválen podle norem EN 1253
Podélný podlahový odtok Unidrain Highline se stěnovou přírubou <s rámečkem/bez rámečku> a panelem
z <oceli; Corianu®>/ s dlažbou nebo kazetou
Osazuje se tak, aby horní hrana odtoku byla zarovnána s horní hranou povrchu podlahy.
Rozměry u povrchu podlahy (s rámečkem):
Délka: <315;695;795;895;995;1195> mm; šířka: 74 mm
Rozměry u povrchu podlahy (bez rámečku):
Délka bez rámečku: <253,633,733,833,933,1133>; šířka: 37 mm
Materiál: Panel <z nerezavějící oceli (AISI 304); z Corianu®>; Custom <přířez použité dlažby; jiný vhodný materiál>;
Kazeta a <s rámečkem; bez rámečku>
Odtoková komora: Polypropylénová s odtokem o průměru <32,50,75> s <vodorovným;svislým> odtokem, <se
sifonem/bez sifonu> a <s boční vpustí/bez boční vpusti>
Odtok je schválen podle norem EN 1253
Rohový systém
Rohový podlahový odtok Unidrain ClassicLine se stěnovou přírubou a rámečkem a roštem z nerezavějící oceli
Osazuje se tak, aby horní hrana odtoku byla zarovnána s horní hranou povrchu podlahy.
Rozměry u povrchu podlahy: Trojúhelníkový tvar, délky stran 193 x 193 x 270 mm
Materiál: Všechny viditelné části jsou z nerezavějící oceli (AISI 304).
Rošt: Vzory otvorů s následujícími tvary otvorů: <kruhové;pruhové>
Odtoková komora: Polypropylénová o průměru <32,50,75> s <vodorovným;svislým> odtokem, <se sifonem/bez
sifonu> a <s boční vpustí/bez boční vpusti>
Odtok je schválen podle norem EN 1253
Modulový systém
Podélný podlahový odtok Unidrain ClassicLine se stěnovou přírubou, rámečkem a roštem z nerezavějící oceli
Podlahový odtok se skládá z <x> podélných podlahových odtoků v délce <695;795;895;995;1195> mm vzájemně
spojených o maximální délce <x> mm.
Osazuje se tak, aby horní hrana odtoku byla zarovnána s horní hranou povrchu podlahy.
Rozměry u povrchu podlahy: Délka: <x> mm; šířka: 80 mm
Materiál: Všechny viditelné části jsou z nerezavějící oceli (AISI 304).
Rošt: Vzory otvorů s následujícími tvary otvorů: <kruhové;čtvercové;obdélníkové;pruhové>
Odtokové komory: Polypropylénové s odtokem o průměru <32,50,75> s <vodorovným;svislým> odtokem, <se
sifonem/bez sifonu> a <s boční vpustí/bez boční vpusti>
Odtok je schválen podle norem EN 1253
www.unidrain.cz
Podélný podlahový odtok Unidrain Highline se stěnovou přírubou <s rámečkem/bez rámečku> a panelem z <oceli,
Corianu®>/ dlažbou nebo kazetou
Podlahový odtok se bude skládat z <x> podélných podlahových odtoků v délce
<(s rámečkem)695;795;895;995;1195;(bez rámečku)253,633,733,833,933,1133> mm vzájemně spojených
o maximální délce <x> mm.
Osazuje se tak, aby horní hrana odtoku byla zarovnána s horní hranou povrchu podlahy.
Rozměry u povrchu podlahy (s rámečkem):
Délka: <x> mm; šířka: 74 mm
Rozměry u povrchu podlahy (bez rámečku):
Délka: <x> mm; šířka: 37 mm
Materiál: Panel <z nerezavějící oceli (AISI 304); z Corianu®>; Custom <přířez použité dlažby; jiný vhodný materiál>;
Kazeta a <s rámečkem; bez rámečku>
Odtokové komory: Polypropylénové s odtokem průměru <32,50,75> s <vodorovným;svislým> odtokem, <se
sifonem/bez sifonu> a <s boční vpustí/bez boční vpusti>
Odtok je schválen podle norem EN 1253
www.unidrain.cz
Download

Specifikace odtokového podlahového systému Unidrain