Zelená stezka - Zlatý list
Zelená stezka
Zlatý list
je největší tuzemská soutěž dětských kolektivů (oddílů, tříd, skupin,...) nejen ve
znalostech živé a neživé přírody, ale i o vztazích v ní panujících. Svým průběhem
navazuje na soutěž Zlatý list z let dávno minulých, oproti dřívějšku však doznala
řadu změn. Celá soutěž je otevřená (účastnit se jí tedy mohou jakékoliv kolektivy),
třístupňová (kola místní, krajská a národní) a s důrazem na systematický celoroční
zájem o přírodu. Spoluvyhlašovatelem soutěže typu B, kategorie II je MŠMT.
Jedním z cílů celé soutěže je zúčastněným umožnit poznání i jiných kolektivů
z celé republiky se stejným zájmem o přírodu a vše okolo ní.
Krajská kola
35. ročníku soutěže
ve školním roce 2006/2007
Na základě výtečného umístění v místním kole (informace jsou soustředěny u příslušných krajských koordinátorů) postupují nejlepší kolektivy do krajského kola. Vítězové krajských kol postupují do týdenního celostátního národního kola. Postupová krajská kola a jejich koordinátoři jsou „akreditováni“ pořadatelem celé soutěže - Sdružením
MOP ČSOP (viz celostátní propozice - www.smop.cz/zlatak). Účast v akreditovaném kole zajišťuje jeho vítězům postup. V následující části se zastavíme u krajských kol, která jsou pro celou soutěž velmi
významná.
Informace o krajských kolech 35.ročníku uvádíme v členění: kraj, termín a místo konání, pořadatel
a koordinátor, název a místo působení prvních tří kolektivů v soutěži kategorie mladší a starší (Gy = víceleté gymnázium, MOP = kolektiv Mladých ochránců přírody)
Praha
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.-20.5.2007, Praha 5 - Prokopské údolí, 01/87 ZO ČSOP Strom, Pavel Národa
mladší
starší
Přírodní škola (Osmileté Gy P9)
Limetky (Gy Budějovická P4)
Chrostíci (Gy Budějovická P4)
Prvoci (Gy J.Nerudy P1)
Čejka (MOP Mníšek p.B.)
Čejka (MOP Mníšek p.B.)
sborník
35. ročníku
2006 - 2007
Plzeňský kraj
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.5.2007, Rokycany, 29/04 ZO ČSOP Kulíšek, Dan Šatra
mladší
starší
Šneci A (MOP Zbiroh)
Brontosaurus (MOP Rokycany)
Brontosaurus (MOP Rokycany)
DDM Rokycany
Ledňáček (MOP Mirošov)
Strážci (MOP Dobřany)
Karlovarský kraj
.............
mladší
Veverky (MOP Chodov)
Kulíšci (ZŠ a MŠ Manětín)
SOŠEaG Chodov
strana 2
19.5.2007, Chodov - Pod vodárnou, 30/02 ZO ČSOP Chodov, Jan Svoboda
starší
Kulíšci (ZŠ a MŠ Manětín)
SOŠEaG Chodov
2.ZŠ Chodov
ZSZL 2007
Středočeský kraj 11.-13.5.2007, Vrané n. V. , 11/11 ZO ČSOP Zvoneček, Petr Janeček
mladší
Kajky (MOP Hostivice)
Primáni (Gy Z.W. Rakovník)
Smetanky (Gy Kladno)
Kraj Vysočina
. . . . 18.-20.5.2007, Sněžné, 62/88 ZO ČSOP Kněžice, Iveta Vorlíčková
mladší
starší
Primáti (Gy Chotěboř)
Sciurus (Gy Pelhřimov)
Kulíšci (ZŠ Nové Veselí)
Pepís (Gy Chotěboř)
Formicusciurus (Gy Pelhřimov)
Betešáci (ZŠ Velká Bíteš)
starší
T.K. Arnika Kolín
Kajky (MOP Hostivice)
Jasánci (ZŠ Jesenice)
Ústecký kraj
. . . . . . 20.-22.4.2007, TZ Krásný buk, 33/04 ZO ČSOP Tilia, Jan Eichler
mladší
starší
Výři (Pionýr Stráž p.R.)
Výři (Pionýr Stráž p.R.)
ZŠ Velké Březno
Bílinské sojky (B.přír.spol. Bílina)
Bílinské sojky (B.přír.spol. Bílina) Výři (Pionýr Stráž p.R.)
Jihočeský kraj . . . . . . . . . .
4.-6.5.2007, U Zahradníků - Lomnice n.L., 16/01 ZO ČSOP Třeboň, Václav Bartuška
mladší
starší
Proterozoickey bujón (Gy Jírovcova ČB) Kaštani (Gy Jírovcova ČB)
Blbý áčko (MOP Třeboň)
XXL a .... (MOP Třeboň)
Vlci I. (MOP Vyšší Brod)
Hirundo (MOP Č.Budějovice)
Liberecký kraj
...............
mladší
Ekokřečci I (Gy Česká Lípa)
Ekokřečci III (Gy Česká Lípa)
Ekokřečci II (Gy Česká Lípa)
11.-13.5.2007, Sedmihorky, 36/02 ZO ČSOP při SCHKO JH, Milan Jánošík
starší
Zbojníci+Podještědské Gy (MOP Osečná+Liberec)
Temnopásci II (Gy Česká Lípa)
Temnopásci I (Gy Česká Lípa)
Pardubický kraj
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.5.2007, Pasíčka, 44/03 ZO ČSOP Novohradka, Marie Cachová
mladší
starší
Emani (Junák Slatiňany)
Emánci (Junák Slatiňany)
Freoni (MOP Č.Třebová)
ZŠ Nasavrky
ZŠ Nasavrky
DDM Alfa Pardubice
Zlínský kraj
.................
mladší
Falco (MOP Val.Meziříčí)
Poštolky (SVČ Domeček)
Pantoflíčci (ZŠ Dolní Němčí)
15.-16.5.2007, Valašské Meziříčí, 76/17 ZO ČSOP Javorníček, Jitka Dvorská
starší
Falco (MOP Val.Meziříčí)
Čtyřlístek (SVČ Domeček)
Surilové (Gy Vsetín)
Olomoucký kraj
Místní a krajská kola
...proběhla po celé republice. Konkrétní propozice kola si určuje každý pořadatel, tyto propozice nesmějí být v rozporu s celostátními propozicemi, ani nesmějí zvýhodňovat část soutěžících. Samozřejmostí je akreditace kola a jeho začlenění do
struktury soutěže. Bez toho není možné používat název akce. Každý
pořadatel může podle místních podmínek uspořádat kolo jako víkendové (víc času na vše) nebo
pouze jednodenní, vybírat
účastnický poplatek, zajistit
dopravu účastníků, zejména
u vícedenních kol bývá zajištěno ubytování, stravování, doprovodný program,...
• Názvy soutěžních stanovišť - disciplin nejsou všude stejné. I když od dětí nejsou požadovány latinské názvy, mohou být některé názvy stanovišť odvozeny z latiny, ale
není třeba se jich bát. V letošním ročníku se nejčastěji objevovaly názvy: celoroční aktivity, my pro přírodu, savci a plazi, obojživelníci a plazi, ryby, živočichové vody, entomologie, ptáci, ornitologie, bezobratlí, botanika, byliny lesa, byliny mokřin,
nižší rostliny, mykologie, výtrusné
rostliny a houby, dendrologie, dřeviny lesa, les a jehličnany, listnaté dřeviny, astronomie, meteorologie, lesnictví, ekologie, domácí ekologie, ochrana životního prostředí, ochrana
přírody, geologie, neživá příroda, příroda CHKO (v místě konání kola)
a mnoho nejrůznějších poznávaček - peří, kamenů, semen, brouků, motýlů, rostlin. Poznávačky mohou být součástí každého stanoviště nebo
samostatně. Z výčtu názvů je jasné, že soutěž klade důraz na vzájemné
souvislosti, biotopy,... a ne jen pouhé jednotlivé oblasti.
. . . . . . . . . . . 12.5.2007, Olomouc - Svatý Kopeček, 71/02 ZO ČSOP Upolín, Jaroslav Marx
mladší
starší
Lid Medvědího potoka (MOP Olomouc) Lid Medvědího potoka (MOP Olomouc)
ZŠ a NG Mohelnice
Lasičky (ZŠ a MŠ Dvorského Olomouc)
ZŠ Javorník
Gymnázium Hranice
Jihomoravský kraj . . . . . . . . .
mladší
Vilíci (Scarabeus Strážnice)
Karpaťáček (VIS B.Karpaty)
Pindruše (Scarabeus Strážnice)
ZSZL 2007
• Několik zajímavých otázek
z krajských kol: Proč chrobák válí
kuličku z trusu? Který nerost denně
jíte? Jmenujte první zvíře a prvního
člověka, kteří byli vysláni do vesmíru SSSR (Rusko, dříve Sovětský svaz)
a USA. Člověk má 7 krčních obratlů - kolik krčních obratlů má ježek a
kolik žirafa?
19.5.2007, Hodonín - lesopark, SVČ Hodnín - CEV Dúbrava, Anna Lorencová
starší
Očka (Scarabeus Strážnice)
Oka (Scarabeus Strážnice)
Sedmikrásky (Gy Velké Pavlovice)
• Doprovodný program umožňuje vzájemné poznávání účastníků,
výměnu zkušeností mezi doprovody jednotlivých soutěžních týmů (pedagogové, vedoucí,...), podporuje další poznávání přírody a okolí místa
soutěže a vhodně vyplňuje volný čas, aby nedocházelo k čekání (na
start, vyhlášení výsledků...). Nejčastějšími aktivitami byly: výtvarná
strana 3
strana 4
ZSZL 2007
NÁRODNÍ KOLO
soutěž, rukodělky z přírodních materiálů, drátkování, batikování, rozdě
lávání ohně třením dřev, terénní exkurze, průzkum života v potoce, seminář pro pedagogy, večer či za nepřízně počasí cestopisná přednáška nebo
přírodovědné hry,...
• Zprávy o konání krajských
kol přineslo několik regionálních deníků, o místních kolech informovaly
většinou obecní noviny, a mnoho
zpráv bylo zveřejněno na internetu.
Kromě pořadatelů přinesly řadu informací krajské weby zaměřené na
ekologickou výchovu a internetové stránky účastníků soutěže (ZŠ,
gymnázií, oddílů - občanských sdružení, SVČ a další).
• Řada soutěžních družstev ze základních škol a víceletých gymnázií se účastní pod názvem zvířat,
rostlin,... Je to jednak z praktického důvodu, aby se na akci nemuselo říkat „ti ze Základní školy Jana
Ámose Komenského z Horního Dolní“ a jednak z důvodu částečné anonymizace družstva při jeho hodnocení. V praxi se řada názvů stala tradicí a školní týmy je používají několik let i přes to, že děti v soutěžním družstvu se obměnily (proto u některých názvů je v závorce uvedena ještě příslušná škola). U
týmů z kolektivů občanských sdružení je řadu let neměnný název normální.
Moc děkujeme všem, kteří se postarali o úspěšný průběh Místních a Krajských kol pořadatelům, odborníkům, vedoucím, učitelům, rodičům,... Bez nich by to nešlo!
NÁRODNÍ KOLA
První Národní kolo jsme pořádali v roce 1993, tedy přesně před 15 lety. Od té doby narostl počet
jeho účastníků více než trojnásobně, což souviselo jednak se změnou krajského uspořádání České
republiky a jednak s rozvojem celé soutěže.
V současné době je nás na týdenním Národním kole okolo 200. Asi největší změnou byl v roce 2000
přesun termínu konání ze srpna na červen. Červnová příroda většinou nabízí více zajímavostí a je „svěžejší“ oproti srpnu, kdy bývá vše spálené letním horkem.
Rok 2000 tak přinesl opuštění ubytování ve školních budovách, orientaci na větší táborové základny
a tím bližší sepětí s přírodou. Současně se logicky pozměnila skupina účastníků od dřívějších kolektivů oddílů k dnešním kolektivům ze ZŠ a víceletých gymnázií. Dnes si společné ubytování několika kolektivů ve školních třídách nebo tělocvičně již nedovedeme představit stejně, jako ubytovací areál bez bazénku nebo možnosti koupání v přírodě. Na druhé straně akce pořádaná ve škole přinášela větší zájem
obce, snadnou dopravní dostupnost, blízkou infrastrukturu i pamětihodnosti... Zelená stezka - Zlatý list
je však soutěž zaměřená na přírodu a ekologii a tak je dobře, že nyní jsme uprostřed přírody. A kde všude jsme za posledních 15 let na Národním kole byli?
2000 - TZ Spálov, Heřmánky (Moravskoslez. kraj)
1993 - Louňovice pod Blaníkem (Střední Čechy)
1994 - Český Krumlov (Jižní Čechy)
2001 - LDT Ráj, Letohrad (Pardubický kraj)
1995 - Jaroměř (Východní Čechy)
2002 - RS Spolana, Varvažov (Jihočeský kraj)
1996 - Mutěnice (Jižní Morava)
2003 - RZ Omikron, Jiřetín p. J. (Ústecký kraj)
1997 - Veselí nad Moravou (Jižní Morava)
2004 - TZ Elseremo, Ploština (Zlínský kraj)
1998 - Stráž pod Ralskem (Severní Čechy)
2005 - RS Březová u Třebíče (kraj Vysočina)
1999 - Třeboň (Jižní Čechy)
2006 - TZ Boubín, Zátoň (Jihočeský kraj)
2007 - RZ Dopravák, Buchlovice (Zlínský kraj) - a právě o tom se dočtete dále...
ZSZL 2007
strana 5
35. ročník, 4. - 10. června 2007, Buchlovice
Zúčastněné kolektivy a jejich vedoucí
DDM Rokycany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tereza Rádsetoulalová
Ekokřečci (Gy Česká Lípa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lenka Tulková
Emani (Junák Slatiňany) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kateřina Doležalová
Emánci (Junák Slatiňany) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pavel Brůžek
Falco (MOP Valašské Meziříčí) ml + st . . . . . . . . . . . . . . . . Eliška Dřímalová, Markéta Navrátilová
Hirundo (MOP České Budějovice) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Michal Jaborník
Chrostíci (Gy Budějovická, Praha) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jarmila Eckschlagerová
Kajky (MOP Hostivice) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jiří Kučera
Kaštani (Gy Jírovcova ČB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Magdalena Hrdinová
Kulíšci (ZŠ a MŠ Manětín) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eva Wollrábová
Lid Medvědího potoka (MOP Olomouc) ml + st . . . . . . . . . . . . Jaroslav Marx, Lenka Calábková
Limetky (Gy Budějovická, Praha) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Martina Vrňatová
Podještědské Gy (Liberec) a Zbojníci (MOP Osečná) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Milan Jánošík
Primáti (Gy Chotěboř) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iveta Karásková
Proterozoickey bujón (Gy Jírovcova ČB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jarmila Ichová
Scarabeus (Pionýr Strážnice) ml + st . . . . . . . . . . . . . . . . . . Markéta Sochorová, Martin Neumann
Sciurus (Gy Pelhřimov) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blanka Veverková
Šneci (MOP Zbiroh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hynek Bílý
T.K. Arnika (Kolín) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iva Blűmelová
Veverky (MOP Chodov) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jan Svoboda
Vodníci (ZŠ a NG Mohelnice) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Šárka Lolková
Výři (Pionýr Stráž p.Ralskem) ml + st . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tomáš Rychtařík, Jan Rychtařík
Odborníci
Vedli terénní exkurze, hodnotili stanoviště „práce kolektivu v přírodě pro přírodu“, připravovali
stezku v terénu, dva dny trpělivě zjišťovali znalosti soutěžících, připravili zajímavé přednášky, poznávačky, praktické ukázky,...
Připraveni odolávat nepřízni počasí, připraveni na frontu v jídelně, ale hlavně připraveni na spoustu
zvídavých i záludných otázek od dětí i jejich doprovodu,...
Každý podle svých možností - někdo po celý týden, někdo několik dnů. Děkujeme všem:
Tomáš Beránek
Tereza Nedvědová
Jonáš Horáček
Dan Opatrný
Michal Charvát
Ivana Sádlíková
Ladislav Karásek
Jan Smyčka
Leoš Lippl
Martina Zrostlíková
Jaromír Maštera
Petr Zvolánek
Děkujeme i všem pedagogům a vedoucím, kteří si své přírodovědné znalosti nenechali jen pro své
děti a podělili se o ně na exkurzích s ostatními účastníky. Snad nikdo nebral svoji účast pouze jako
pedagogický dohled nad „svými“ dětmi, všichni přiložili ruku ke zdaru společné akce. Někdo více
znalostmi o přírodě, jiný raději ve volné chvilce organizoval ringo či frisbee pro všechny.
Jen těžko si však lze představit učitele či vedoucího bez pedagogických schopností, znalostí o
přírodě a nadšení, který by dovedl děti k vítězství v krajském kole a do týdenního Národního kola.
strana 6
ZSZL 2007
I po návratu z některé z náročnějších exkurzí probíhala čilá diskuse nad zajímavostmi v blízkém i
vzdálenějším okolí základny. Zcela samostatnou kapitolou pak byla vzájemná výměna zkušeností mezi
pedagogy na poli ekologické výchovy a konkrétního obsahu školního vzdělávacího programu.
Rámcový program Národního kola
4.6.
pondělí
5.6.
úterý
6.6.
středa
7.6.
čtvrtek
8.6.
pátek
9.6.
sobota
10.6.
neděle
příjezd, zabydlení, zahájení
terénní exkurze
terénní exkurze, obhajoba mladších
terénní exkurze, losování
stezka pro mladší, obhajoba starších
stezka pro starší, vyhlášení výsledků
balení, úklid, odjezd
terý z podzimních víkendů,...Cílem Národního kola totiž není jen „přijet, vidět, zvítězit“, ale také výměna zkušeností mezi různými typy kolektivů (oddílové, školní,...), poznání lidí, kteří mají podobné zájmy,
poznání zajímavých míst v ČR. První společné jídlo - večeře, ještě trošku zjišťování co a jak funguje
(bez placky mi to vegetariánské jídlo opravdu nedají). Placky nosíme všichni, abychom si nemuseli říkat
hej ty, každý přece máme nějaké jméno nebo přezdívku. Kromě toho na svoji placku je možné si na
štábu půjčit nejen vodovky, ale třeba i knížku o stromech, o počasí, nebo dalekohled. Zkušení borci nosí
i týmová trička, ze kterých je jasné, kdo kam patří. Večerní zahájení všechno odstartuje
º každý kolektiv se mohl v přítmí hangáru svěřit pohádkovému dědečkovi se svým tajným
přáním. Tajná přání se neříkají všude nahlas, takže prozradíme jen to, že ne všichni přijeli vyhrát, někteří chtěli jen udělat radost svému dospělému doprovodu!
º příprava na terénní exkurze (každý den je jedna celodenní nebo dvě
půldenní)
º představování kolektivů - zdá se poměrně jednoduché krátce zábavně říci odkud jsme a co děláme, jenže kdo zkusil mluvit před dvěmasty páry očí a uší, ví, že to zase tak úplně jednoduché není (třeba
mluvit tak, aby všichni slyšeli)
º doprovodný program - přednášky a diskuse s odborníky, vizitky kolektivů, prezentace „co jsme viděli na exkurzích“, hříčky, bazén,...
º každý den nechyběla ani druhá večeře, setkání vedoucích
º soutěžní obhajoby společné práce kolektivu v přírodě pro přírodu,
soutěžní stezky
º slavnostní táborák s vyhlášením výsledků a rozdělením věcných odměn
º závěrečná anketa - hodnocení akce dětmi i vedoucími
º týden utekl jako voda, je tu konec, loučení, balení, odjezd a zítra zase do školy, do práce... tak
zase za rok!
Terénní exkurze
 V úterý, ve středu a ve čtvrtek probíhaly terénní exkurze. Další příležitost k průzkumu okolí byla v pátek nebo v sobotu rámci samostatné činnosti kolektivů. Každá z exkurzí
byla zaměřena na jeden až dva obory: obratlovci, botanika,
plazi a obojživelníci, hydrobiologie, ornitologie, entomologie, život ve vodě, les, výprava s dravci do lesa. V úterý byla
většina exkurzí celodenních, v následujících dnech půldenních - dopoledních a odpoledních, což dětem celkově umožnilo absolvovat více oborů.
 Rozsáhlý Přírodní park Chřiby s typickými porosty dubů, buků a habrů s příměsí jehličnanů poskytoval dostatek zajímavých terénů. Vyskytuje se zde čáp černý, včelojed lesní,
krutihlav obecný, výr velký, několik druhů netopýrů a zasa-
Jak to všechno bylo...
Začínáme
 Zpočátku jsme jednali s několika majiteli objektů v okolí Vranovské přehrady, protože nás lákal
Národní park Podyjí. Jak už se občas stává, nakonec jsme se nedohodli - buď nám nevyhovoval areál
nebo cena, či nás překvapilo něco jiného, o čem jsme se z telefonu ani po mailu nedozvěděli (třeba, že
záchody nebudou otevřeny celý den).
 Rekreační zařízení Dopravák - Smraďavka u Buchlovic jsme navštívili v době, kdy by všude měl
ležet sníh. Sníh nebyl a několikadílná táborová základna v liduprázdném mělkém otevřeném údolíčku
nás uvítala jarní vlhkou vůní. Téměř dokonalé ticho narušené jen několika křičícími ptáky nás přesvědčilo natolik, že jsme se rozhodli skoro hanlivý název Smraďavka (název má na svědomí nedaleký sirovodíkový pramen) nepoužívat, abychom neodradili účastníky. Navíc se ukázalo, že námi zavržený název není podstatný, protože všechny dálkové i místní zajímavé autobusové spoje jezdí jen do Buchlovic.
Po jednání s majitelem bylo vše písemně domluveno a tak jsme mohli rozjet přípravu naplno a těšit se
na všechno.
 První červnové pondělí táborová základna tvořená dolním areálem chatek a horním areálem větších chat s ubytovací budovou a jídelnou ožila. Přijely téměř dvě stovky účastníků - vítězů krajských
kol a jejich doprovod. Přijíždějí i odborníci a vše je obydleno. Potkávají se staří známí, okukují se neznámé tváře. Zanedlouho už probíhá neformální seznamování, odkud kdo je, co a jak dělá,... to vlastně
trvá celý týden až do neděle, řada kolektivů navázala nové známosti, naplánovala společné akce na někZSZL 2007
strana 7
huje sem i výskyt kudlanky nábožné.
 Od naší základny na opačnou stranu se nacházel Přírodní park Stříbrnické paseky, pro který je
typické z dálky viditelné střídání drobných terasovitých políček s malými lesíky a pastvinami. Borové
porosty doprovází duby, habry a modříny. V bylinném patře se vyskytují suchomilné druhy. Fauna je
zde bohatá na ptáky - pěnice vlašská, žluva hajní, ťuhýk obecný,...
 Zajímavou lokalitou byla také niva Dlouhá řeka, kudy vedla i část soutěžní stezky.
 V průběhu týdne všichni navštívili Přírodní rezervaci Holý kopec, kde jsou vypreparované skalní
útvary se zbytky pravěkého hradiště, zajímavá je Kamenná studánka. Holý kopec je součástí území,
které bylo navrženo jako Evropsky významná lokalita. V bylinném patře dubových bučin se kromě běžných druhů vyskytuje i řada zvláště chráněných druhů jako je např. áron východní, okrotice bílá, kruštík
strana 8
ZSZL 2007
modrofialový nebo sněženka podsněžník. Území je bohaté i na celou řadu ohrožené fauny - vyskytuje
se zde martináček bukový, tesařík alpský, mlok skvrnitý. Staré lesní porosty jsou významným hnízdištěm strakapouda bělohřbetého, datla černého, krkavce velkého a holuba doupňáka.
 Nevynechali jsme ani hrad Buchlov a Břesteckou skalku, Zámek Buchlovice sousedící se Stanicí
pro hendikepovaná zvířata a nakonec i sirovodíkový pramen Smraďavka - to všechno představovalo
zajímavou náplň několika dnů.
 Celá oblast je poměrně bohatá na památné stromy. Třeba v blízkosti hradu Buchlov jsou dva duby, jeden dvousetletý a jeden třísetletý. Dalším památným stromem je i dvousetletý sekvojovec obrovský s obvodem kmene kolem 5 metrů, který pochází ze Severní Ameriky.
 Některé kolektivy využily i relativní blízkost významného
poutního místa Velehrad spojovaného s Velkomoravskou říší a cyrilometodějskou tradicí.
Doprovodný program
– Terénní exkurze doplňovaly i další aktivity. Veškerý doprovodný program je dobrovolný a očekáváme, že každý si najde to
své. Většina aktivit z doprovodného programu byla hodnocena jednorázově, spíš pro radost než pro odměny (i když svítící propisky
od sponzora byly hitem), a nezapočítávala se do vlastní soutěže.
– Z přírodovědného programu šlo o přednášky s promítáním
nebo s živými ukázkami (Dravci, Příroda ve zvláště chráněném
území, Severní Finsko, Bestiář třetího tisíciletí aneb zvířata a lidé
dříve a dnes - zaostřeno na vlky, Lesy v zahraničí), prohlížení sbírek hmyzu, sbírek kamenů,... nebo večerní monitoring žab na blízkém potoce.
– Kolektivy vytvořily svoji vizitku na společnou mapu, velký plakát o sobě si pak vyvěsily na chatku nebo dveře pokoje. Každý den po návratu z terénních exkurzí probíhala výroba čehosi na téma „co
jsme viděli na exkurzi“, nejúspěšnějšími účastníky byli Vodníci, Kulíšci a Veverky.
– Na každý den byla připravena společná hra, která byla klíčem k volbě činností na druhý den. To
znamená, že kolektiv, který hru vyhrál si mohl zvolit druh a zaměření exkurzí na druhý den nebo třeba
pořadí na startu soutěžní stezky. Kolektiv na posledním místě se pak musel spokojit s tím, co na něj
zbylo. Pečlivě jsme však hlídali, aby někdo nešel dvakrát na stejnou exkurzi a tak se stejně skoro všichni
vystřídali všude. V úterý nás sice déšť při představování jednotlivých týmů zahnal pod střechu, ale před
soumrakem déšť ustal a tak se po celém areálu hrála velká kimovka. Ve středu v podvečer sice nepršelo,
ale déšť byl na spadnutí. Navíc většinu skupin na exkurzích zasáhla odpolední bouřka, takže některé
kolektivy vydatně sušily, co se dalo. Připravenou hru do bazénu jsme proto nechali na čtvrtek a každý
kolektiv vytrhával co nejdelšího hada z archu papíru. Čtvrtek byl prvním dnem bez deště, přesto všichni
účastníci už měli bazén vyzkoušený, takže hurá na hru do bazénu. Ta byla rozdělena na mladší a starší,
protože podle pořadí kolektivů ve hře si družstva vybírala startovní pořadí na páteční a sobotní soutěžní
stezky.
– Vznikla „charta chování ekoTurnaj v ringu
logického člověka“, mimo soutěž
mladší
starší
pak „sazebník trestných a plusových
Emánci
1.
Výři
bodů na stanovišti 7“, každý se mohl 1.
svěřit Zdi nářků,...
2.
Šneci
2.
DDM Rokycany
– Děti se zájmem o přírodu jsou
3. - 5. Ekokřečci
3.
Hirundo
stejné jako jiné děti, to znamená, že
4.
Zbojníci
se hrálo i ringo, frisbee, fotbálek a 3. - 5. Kajky
pozornosti neunikl ani bazén v areá- 3. - 5. Proterozoickey bujón
5.
Arnika
lu.
ZSZL 2007
strana 9
Soutěžní stezka
Práce pro přírodu v přírodě aneb obhajoba celoroční činnosti kolektivu
þ Tato disciplina probíhá již tradičně před vlastní soutěžní stezkou. Tentokrát jsme zvolili středeční
podvečer pro mladší a páteční podvečer pro starší kategorii. Cílem není pobavit porotu a přihlížející,
ale představit skutečnou práci pro přírodu v terénu, společnou činnost v průběhu celého roku.
þ V první části družstvo několik minut povídalo o své činnosti na pomoc přírodě. V druhé části porota tvořená zástupci odborníků, pořadatelů a vedoucích kladla zvídavé otázky, jejich cílem bylo vyjasnit případné nesrovnalosti (rozvěšování budek pro ledňáčky uprostřed smrkového lesa) nebo odhalit
chlubení se cizím peřím (a kdo z vás kácel ty nemocné stromy motorovou pilou?).
þ Co a jak se hodnotilo? Jak už název discipliny
napovídá, ti se společnou celoroční činností získali
více bodů než ti, kteří jezdí do přírody jen na výlet
nebo k babičce na prázdniny. Stejně tak vědecká práce (byť zajímavá a úspěšná) jednoho člena týmu nebo dokonce nepřítomného spolužáka ze školy nepřinesla nejvyšší hodnocení. A konkurence byla velká...
þ Tabulky ukazují bodový zisk kolektivů, které
jsou seřazeny podle pořadí „startu“.
Porota pro mladší: Dan Opatrný, Jana Stibralová, Jaromír Maštera, Leoš Lippl, Martina Zrostlíková, Michal Kulík, vedoucí z kat. starší (číslování sloupců neodpovídá uvedenému abecednímu pořadí)
kolektiv
1
Šneci
bodů
1
2
3
4
5
6
7
8,5
8,0
9,0
8,5
10,0
10,0
7,0
7,0
2
Primáti
6,5
7,0
4,0
9,5
6,0
5,0
7,5
5,5
3
Lid Medvědího potoka
9,0
9,0
8,0
9,5
10,0
10,0
7,5
7,5
4
Proterozoickey bujón
8,5
8,0
5,0
10,0
9,0
10,0
8,0
9,0
5
Kajky
7,0
7,0
4,0
9,0
6,0
9,0
6,5
8,5
6
Chrostíci
5,0
5,0
2,0
9,5
5,0
3,0
5,0
4,5
7
Ekokřečci
8,0
7,0
8,0
9,0
8,0
9,0
7,5
8,0
8
Vodníci
4,0
4,0
1,0
7,5
5,0
3,0
5,0
1,5
9
Emánci
6,0
6,0
3,0
7,0
7,0
8,0
6,5
3,5
10
Výři
7,5
7,0
6,0
8,5
8,0
8,0
7,5
6,5
11
Veverky
5,5
6,0
2,0
8,0
6,0
8,0
6,0
2,5
12
Falco
7,0
8,0
6,0
8,5
6,0
7,0
6,0
7,5
13
Scarabeus
5,5
5,0
4,0
9,5
6,0
6,0
6,0
3,0
þ Bodové hodnocení probíhalo anonymně,
každý z porotců mohl přidělit body od 1 do 10, výsledný bodový zisk byl průměrem zaokrouhleným
na půl bodu. Na každém soutěžním stanovišti totiž
tým může získat 0 až 10 bodů dělených po půl
bodu.
þ Obě obhajoby probíhaly několik hodin, takže každý porotce si udržoval laťku, kterou nasadil
na začátku - to je důvod, proč se může zdát, že
někdo byl na soutěžící „hodný“ a někdo zase „zlý“. S ohledem na délku obhajob a počet porotců nebylo
možné ani konsensuální hodnocení, na druhou stranu vícečlenná porota zajišťovala dostatečnou
objektivitu.
strana 10
ZSZL 2007
þ V kategorii mladších měla obhajoba spíše komornější ráz, u starších pak probíhala před velkým
fórem ostatních účastníků a zvídavé otázky tak mohly klást i děti. Současně měli všichni možnost dozvědět se co a jak dělají ostatní a zhodnotit nejen odbornou stránku obsahu, ale i dovednost prezentace „umění prodat“.
Porota pro starší: Dan Opatrný, Jan Koukl, Jan Smyčka, Jana Stibralová, Michal Kulík, Tomáš
Beránek, vedoucí z kat. mladší (číslování sloupců neodpovídá uvedenému abecednímu pořadí)
bodů
1
2
3
4
5
6
7
Lid Medvědího potoka
kolektiv
8,0
6,5
9,0
9,0
8,0
8,0
9,0
8,0
2
Limetky
7,0
7,0
7,5
6,0
10,0
4,0
7,0
6,0
3
Zbojníci
4,5
3,0
5,5
7,0
8,0
1,0
4,0
3,0
4
Sciurus
7,0
6,0
7,5
9,0
9,0
6,0
6,5
6,0
5
Emani
7,0
7,0
7,0
9,0
9,5
7,0
3,5
7,0
6
Kaštani
7,5
4,0
9,5
9,0
10,0
4,0
7,5
9,0
7
Hirundo
7,0
6,0
8,0
8,0
10,0
6,0
7,0
5,0
1
8
Scarabeus
7,0
7,0
8,5
8,0
9,5
7,0
3,5
7,0
9
DDM Rokycany
7,5
6,0
9,0
7,5
8,5
6,0
7,0
7,5
10
Kulíšci
8,0
7,0
7,5
8,0
9,0
9,0
7,0
9,0
11
Falco
7,5
7,0
8,5
8,0
9,5
5,0
8,0
6,0
12
Výři
8,0
8,0
9,0
7,5
9,0
7,0
6,5
8,0
13
Arnika
6,0
4,0
9,0
8,0
8,5
4,0
2,5
7,5
MLADŠÍ
Entomologie - Dan Opatrný
A
1. Kolik jedinců žije v hnízdě vosy kutilky?
- pouze jedna samice, jedná se o samotářskou vosu (mimo larvy) (0,5b)
2. Žihadlo mají vyvinuté u čmeláků a vos:
samci - obě pohlaví - pouze samice (0,5b)
3. Ponrava je: larva mouchy - larva ploštice - larva chrousta (0,5b) - (larva mouchy
se nazývá struska, larva ploštice nese název nymfa)
4. Mezi chráněné a ohrožené druhy motýlů patří:
okáč luční, babočka kopřivová, babočka bílé C, otakárek ovocný (0,5b) - (ostatní
patří mezi naše běžně se vyskytující druhy denních motýlů)
5. Poznávačka: babočka kopřivová, otakárek fenyklový, cikáda chlumní, sršeň obecná, dlouhozobka svízelová, pestřenka vosí, roháč obecný, roháček kozlík (stačí
rodové jméno, příp. čeleď; max. 8b)
B
1. Jako A1
2. Žihadlo nemají vyvinuté u čmeláků a vos: - samice - obě pohlaví - pouze samci
3. Nymfa je: - larva chrousta - larva mouchy - larva ploštice nebo cvrčka (0,5b) - (nebo jiného hmyzu
s nedokonalou proměnou, larva chrousta se nazývá ponrava, larva mouchy nese název struska)
4. Mezi běžné druhy motýlů patří: jasoň červenooký, otakárek ovocný, jasoň dymnivkový, babočka
kopřivová (0,5b) - (ostatní patří mezi kriticky ohrožené druhy našich denních motýlů)
5. Jako A5
Další stanoviště byla na trase stezky, která byla vyznačena v terénu. Ten děti znaly z předešlých
dnů, takže nikdo nebloudil, pro případ nouze však měla většina skupin mobil. Všech 11 stanovišť (pro
starší 10) bylo obsazeno odborníky a po trase se pohybovali také organizátoři.
První hlídka vyrážela přesně v 8 hodin.
Cesta dlouhá necelých 10 km vedla zprvu po zelené turistické značně, po té obkroužila kótu 441
a před rozcestím pod Holým kopcem se opět
vrátila na zelenou a kolem lesní školky vedla na
rozcestí. Odtud jsme pokračovali vlevo po lesní
asfaltce těsně po hranici PR Holý kopec až k
pěknému altánu vybudovanému Lesy ČR. Trasa
se vracela po žluté turistické značce otevřeným údolím Dlouhá řeka do tábořiště.
Jednotlivá stanoviště byla obsazena odborníky, kteří pokládali všetečné otázky a všem hlídkám (trojicím) zapisovali body od jedné do deseti
do startovního průkazu. Stezka sice nebyla na čas,
přesto doba vyhrazená každému stanovišti byla
neúprosná - maximálně 10 minut.
Někteří odborníci měli připraveny dvě sady
více či méně podobných otázek označených A a
B. Pro první hlídky všech družstev bylo určeno A,
pro druhé hlídky všech týmů otázky B. V následujícím textu přinášíme pro inspiraci některé otázky
a odpovědi.
Výtrusné rostliny - Jan Smyčka
A
1. Ukaž, kde jsou na průřezu lišejníku uloženy zelené řasy
2. Rostlinka mechu... - pojmenuj jednotlivé části - kořínky, lístky, lodyžka, štět s tobolkou
3. Tiskařský šotek - z následujících slov vyber ta, která nejsou jmény mechů:
„kostrbatec, karbinec, ploník, jaderník, bělomech, sivík, trávník, dvouzubec“
4. Poznávačka
B
1. Obrázek rašeliníku - popiš, kde roste a jak je k tomu přizpůsoben - kyselá stanoviště, okolní rostliny
neustále přirůstají, vlhko; nemá kořínky, odumřelé buňky jako zásobárna vody (hyalocysty)
2. Obrázek přesličky s jarní a letní lodyhou, popiš části, k čemu je jarní lodyha
- oddenek, lodyha, výtrusný klas; k rozmnožování, šíření
3. Tiskařský šotek - z následujících slov vyber ta, která nejsou jmény kapraďorostů:
„kapradina, bukovník, bukovinec, brčál, puchýřník, prutník, sleziník“
4. Poznávačka
ZSZL 2007
strana 12
strana 11
Hydrobiologie - Tereza Nedvědová
A
1. Vyjmenujete alespoň 3 typy jepičích nymf
- lezoucí, plovoucí, proudomilná, plochá, hrabavá (max. 2b)
2. Jak se liší potravní skladbou larva vodomila a potápníka?
- nijak, obě jsou dravé (1b, půl bodu alespoň za označení jedné larvy za dravou)
3. Nymfa pošvatky má na zadečku: 3 štěty - 2 štěty - 1 štět - žádný štět (1b)
4. Na jednotlivých kartičkách máte vodní organismy. Rozdělte je podle toho, jestli mají proměnu
dokonalou nebo nedokonalou: proměna dokonalá - plavčík, chrostík; proměna nedokonalá motýlice, hladinatka, pošvatka (2b)
ZSZL 2007
5. Poznávačka:
kamomil říční, larva pakomára (patentka), žabník jitrocelový, rdest vzplývavý (max. 4b)
B
1. Dejte příklad jedné dravé a jedné krevsající pijavice
- dravá: pijavka koňská, hltanovka; krevsající: pijavka lékařská, chobotnatka rybí (max.2b)
2. Jak se liší potravní skladbou dospělý vodomil a potápník?
- potápník je dravý, vodomil býložravý (1b)
3. Larva střechatky má na zadečku:
3 štěty - 2 štěty - 1 štět - žádný štět (1b)
4. Jako A4
5. Poznávačka: kamomil říční, larva pakomára, tužebník jilmový, rdest
vzplývavý (max. 4b)
Ptáci a savci - Jonáš Horáček
Meteorologie - RNDr. Tomáš Beránek, CSc.
A
1. a) Co je synoptická mapa? - Synoptická mapa je předpovědní mapa
a zobrazuje meteorologickou situaci k určitému času (1b)
b) Co znamená, když je na ní zakreslena červená čára s půlkruhy na
jedné straně? - teplá fronta (1b)
c) Vyberte druhy oblaků, které souvisí s teplou frontou - Cs, As, St, Ci, Cu, Cb (3b)
2. Vyberte jevy, které značí, že v následujících hodinách bude hezké slunečné počasí
- ráno před východem slunce je ocelově šedá obloha, kouř stoupá rovně vzhůru, ráno je velká rosa,
zvuky jsou slyšet z velké dálky, mravenci odnášejí své kukly do mraveniště, vlašťovky létají nízko
nad zemí (3b)
3. Které přístroje na měření vlhkosti vzduchu jsou umístěny v meteorologické budce?
- vlhkoměr, hygrograf (2b)
B
1. a) Co je synoptická mapa?
- Synoptická mapa je předpovědní mapa a zobrazuje meteorologickou situaci k určitému času (1b)
b) Co znamená, když je na ní zakreslena modrá čára s klínky na jedné straně? - studená fronta (1b)
c) Vyberte druhy oblaků, které souvisí se studenou frontou - Ci, Cu, Cb, Cs, As, St (3b)
2. Vyberte jevy, které značí, že v následujících hodinách bude ošklivé deštivé počasí - ráno před východem slunce je ocelově šedá obloha, kouř stoupá rovně vzhůru, ráno je velká rosa, zvuky jsou slyšet z velké dálky, mravenci odnášejí své kukly do mraveniště, vlašťovky létají nízko nad zemí (3b)
3. Které přístroje na měření teploty vzduchu jsou umístěny v meteorologické budce?
- maximální teploměr, minimální teploměr, vlhký teploměr, suchý teploměr, termograf (za 5=3b; za
4=1,5b; za 3=1b; za 1-2=0,5b)
Perličky: mrak St - to je středa, mrak As - tady vám chybí tečky, to je akciová společnost
B
1. Jako A1
2. Co jsou exogenní (vnitřní) síly a uveďte alespoň dva příklady působení činitelů
- exogenní síly působí na povrch Země z jejího nitra - vrásnění, tektonika, vulkanismus (2b)
3. Jako A3
Perličky: dlouhý tenký krápník se nazývá stalaknit, krápníky vypadají
jako mrkev, tato přírodnina není krápník, protože vzniká, když blesk
uhodí do písku
Obojživelníci, plazi - Mgr. Martina Zrostlíková
A
1. Obrázek - rybník a okolí. Přiřaď k němu a správně umísti druhy,
které zde žijí
- ještěrka zelená, skokan zelený, užovka obojková (4b)
2. Podle čeho lidé stvořili vodníka? Podle žab - ponejvíce skokana
skřehotavého a rosničky, jejichž skřehotání je velmi silné. Tehdy
si jej s nimi lidé nespojili a po jeho původci nepátrali a k pronikavému hlasu si vytvořili podle jim
známé podoby žab přiměřeně velkou a zlou obludu, která má na svědomí záhadně utopené lidi. (1b)
3. K rybníku však patří ještě jeden obojživelník, jehož skřehotání se však neozývá z vody, ale z okolí
a to ne ze země - rosnička zelená (2b)
4. Jak poznáte samici ještěrky od samce i v situaci, kdy není patrný barevný, proporční ani etologický
dimorfismus? - stehenní póry na spodní straně zadních nohou samce (1b)
5. Je pravda, že všechny naše žáby mají vychlipitelný jazyk, s jehož pomocí loví?
- ne, nemá jej např. kuňka (2b)
B
1. Obrázek - rybník a okolí. Přiřaď k němu a správně umísti druhy, které zde žijí
- užovka hladká, skokan zelený, rosnička zelená (4b)
2. Jako A2
3. U rybníka však žije i jistý plaz. Který? Správně umísti do biotopu
- užovka - obojková nebo podplamatá (2b)
4. Jak poznáš počátek ocasu u hada?
- odlišná šupina kryjící kloaku a odlišné spodní ocasní šupiny (1b)
5. Jak si hájí samci žab teritorium a bojují o samice?
- hlasem - samec s pronikavějším hlasem je považován za silnějšího, obsazuje nejvýhodnější místa
v rybníce a s větší pravděpodobností atraktivnějším partnerem i pro samice (2b)
Ochrana ŽP a ekologie - Mgr. Milan Jánošík
Geomorfologie - RNDr. Tomáš Beránek, CSc.
A
1. a) Určete tuto přírodninu - krápník (1b)
b) Jaké znáte typy krápníků a jak rostou/vypadají? - stalagmit - odzdola nahoru; stalaktit - zeshora
dolů; stalagnát - spojení stalagmitu a stalaktitu; brčko - velmi tenký (po 1b, max. 4b)
2. Co jsou endogenní (vnější) síly a uveďte alespoň dva příklady působení činitelů - endogenní síly
působí na zemský povrch z vnějšku - voda, led, vítr, mráz, gravitace, organismy, člověk (2b)
3. Pojmenujte ukázky kamenů podle působení vnějších sil. Kterým činitelem byly opracovány a kde
takto opracované kameny můžete nalézt?
- oblázek - voda, vodní toky; hranec - vítr, poušť (po 0,5b, max. 3b)
Dendrologie - Ing. Ivana Sádlíková
A
1. Vyberte u nás původní javory, určete je a k jednomu přiřaďte plody:
javor mléč, javor klen, javor babyka (výběr z 5), dvounažky javoru mléče - rozevřené (2b)
2. Určete listnaté stromy celým názvem (rodové i druhové jméno, výběr 8 z 11)
- lípa srdčitá, dub letní, buk lesní, olše lepkavá, jasan ztepilý, habr obecný, líska obecná, topol
černý, topol osika, vrba, bez (chyták) (3b)
3. Určete jehličnaté dřeviny u nás původní (výběr 5 z 10)
- smrk ztepilý, modřín opadavý, borovice lesní, tis červený, jalovec obecný (2b)
4. Jaké znáte invazní (náletové) dřeviny na louce (alespoň 5)
- vrba křehká, jíva, bříza bělokorá, olše lepkavá, javory, habr obecný, (č. jasan ztepilý, topol černý
a osika), růže šípková, bez černý, trnka obecná (2b)
5. Jak jsou rozšiřována semena nahosemenných rostlin? - hlavně větrem, živočichy (tis, jalovec) (1b)
ZSZL 2007
strana 14
strana 13
ZSZL 2007
B
1. Vyberte u nás nepůvodní druhy javorů a jim podobných (výběr 2 z 5), název jednoho nepůvodního
javoru a k jednomu přiřaďte plody - např. javor stříbrný, javor cukrový, javor jasanolistý, javor
japonský, platan javorolistý; dvounažky javoru stříbrného (ostrý úhel) (2b)
2. a) Vyberte listnaté stromy
- dub zimní, olše lepkavá, jasan ztepilý, habr obecný, líska obecná, topol osika (2b)
b) Je u nás jírovec maďal původní, jaká nemoc ho napadá a jak s ní můžeme bojovat?
- není, ale zdomácněl; klíněnka; postřik nebo hrabání listí (1b)
3. Vyberte jehličnaté dřeviny podle názvu (výběr 6 z 10)
- smrk ztepilý, modřín opadavý, tis červený, jalovec obecný, jedle 2x (2b)
4. Jaké znáte invazní (náletové) dřeviny na louce (alespoň 5)
- vrba křehká a jíva, bříza bělokorá, olše lepkavá, javory, habr obecný, (č. jasan ztepilý, topol černý
a osika), růže šípková, bez černý, trnka obecná (2b)
5. Jak jsou umístěny šišky smrku ztepilého a jedle bělokoré na stromě, rozpadají se?
- smrkové šišky rostou směrem dolů, jedlové šišky směrem nahoru a rozpadají se po dozrání (1b)
Perličky: javor kleč, smrk zlatý, plody javorů = vrtule, nosíky, vrtulníky
Vyšší rostliny - Ing. Leoš Lippl
A
1. Co je to koruna, co kalich a co okvětí?
- Koruna je barevná část květu, která má za úkol jej zvýrazňovat, kalich je zelená část pod korunou. Pokud není
květ rozlišen na barevnou korunu a zelený kalich, pak
hovoříme o okvětí - to je většinou barevné. (1b)
2. Jak se od sebe liší trávy a ostřice?
- Trávy mají stonek na průřezu kulatý nebo zploštělý, s kolénky (stéblo), plodem je obilka. Ostřice
mají stonek na průřezu trojhranný, bez kolének (lodyha), plodem je měchýřek. (1b)
3. Co jsou invazní rostliny? - Nepůvodní zavlečené druhy, které zde zdomácněly a začaly se masově
šířit na úkor druhů domácích. (1b)
4. Které z následujících druhů rostlin nenajdete na louce? - srha říznačka, kokořík vonný, hluchavka
nachová, prstnatec májový, kopretina bílá, hrachor jarní, plicník lékařský (2b)
5. Poznávačka: zvonek rozkladitý, medyněk vlnitý, psárka luční, plicník lékařský, mařinka vonná (5b)
B
1. Co jsou to listeny a co palisty?
- Listeny jsou přeměněné listy, které nějakým způsobem zvýrazňují květ nebo květenství. Jsou tedy
v jeho těsné blízkosti. Palisty jsou přeměněné listy, které se vyskytují v paždí listů. (1b)
2. Jako A2
3. Co jsou expanzivní rostliny? - Původní domácí druhy, které se díky nějaké změně prostředí začaly
masově šířit a vytlačují ostatní druhy. (1b)
4. Které z následujících druhů rostlin nenajdete v lese? - srha říznačka, kokořík vonný, hluchavka nachová, prstnatec májový, kopretina bílá, hrachor jarní, plicník lékařský (2b)
5. Poznávačka: hrachor jarní, mařinka vonná, srha říznačka, medyněk vlnitý, štírovník růžkatý (5b)
Tekoucí vody - Mgr. Jaromír Maštera
A
1. Platí tvrzení, že největší řekou v ČR je Vltava? - ne (Labe) (1b)
2. Na kterém úseku řeky se vyskytuje největší počet živočichů a rostlin? (1b)
- na horním, na středním, na dolním
3. Co se stane s vodou, která proteče smrkovým lesem? (1b)
- bude kyselejší, bude špinavější, bude zásaditější, protože jehličí obsahuje hodně vápníku
4. Jak se říká velkým zákrutám na řekách a potocích? - meandry (1b)
ZSZL 2007
strana 15
5. Proč se budují přehrady na řekách? (po 0,5b; max. 2b)
- kvůli ochraně před povodněmi, kvůli výrobě elektřiny, jako zdroje pitné vody, z důvodu rekreace
6. Poznávačka: mech pramenička, pstruh potoční, mihule potoční, ledňáček říční, skorec vodní (max.
5b)
B
1. V jakém pohoří pramení naše největší řeka?
- Krkonoše (1b)
2. Na jaká rybí pásma se dělí řeky? - pstruhové, lipanové,
parmové, cejnové (za 1-2=0,5b; za 3-4=1b)
3. Co se stane s vodou, která proteče krasem? (1b)
- bude hodně kyselá, bude čistší, bude zásaditá
4. Který z našich obojživelníků využívá k rozmnožování
převážně drobné tekoucí vody? (1b)
- mlok skvrnitý, čolek horský
5. Model řeky - viz obrázek (po 0,5b; max. 2b): - kde je jaká
rychlost proudu?
- velká na horním toku x malá na dolním toku
- jak vypadá dno v různých částech toku? - balvany, kameny, štěrk, písek, bahno
- jaká je hloubka vody a šířka koryta v různých částech toku?
- malá na horním toku x velká na dolním toku
- jak se jmenuje rozšířená část v ústí do moře - delta
6. Poznávačka:
mech pramenička, pstruh potoční, mihule potoční, ledňáček říční, skorec vodní (max. 5b)
Les - Ing. Michal Charvát
A
1. Jaké znáte maloplošné chráněné území v Chřibech?
- např. PR Holý kopec, PP Barborka, PP Břestecká skála, PP Makovica (2b)
2. Vyjmenujte tři hospodářsky významné světlomilné dřeviny?
- dub, borovice lesní, modřín (příp. topol, bříza, jasan) (3b)
3. Co znamená v lese přirozená obnova? - způsob obnovy dospělých porostů, kdy nový porost vzniká
z náletu a opadu semen pod mateřským porostem (1b)
4. Víte co znamená v lese výstavek?
- strom záměrně ponechaný na pasece při mýtní těžbě pro semennou obnovu porostu nebo pro
produkci kvalitního dříví, popř. z důvodů estetických nebo ochrany přírody (1b)
B
1. Co je to holosečný způsob hospodaření v lese? - jednorázové zmýcení všech stromů na části dospělého porostu a vzniklá holina se uměle zalesní mladými stromky (1b)
2. Vyjmenuj tři hospodářsky významné stinné (stín snášející) dřeviny? - buk lesní, jedle, javor klen (příp.
habr obecný, lípa, smrk, jilm) (3b)
3. Kde byste hledali lužní les?
- v nížinách podél větších řek, na vodou ovlivněných
stanovištích (spodní voda, záplavy) (1b)
4. Vyjmenujte čtyři významné hmyzí škůdce, kteří poškozují stromy nebo celé lesní porosty - např. lýkožrout smrkový, bekyně mniška, klikoroh borový, ploskohřbetka, chroust maďalový, obaleč dubový, obaleč
modřínový (2b)
strana 16
ZSZL 2007
STARŠÍ
Les - Ing. Michal Charvát
A
1. Uveďte tři hlavní hospodářsky významné škodlivé činitele působící na les
- např. vichřice, těžký mokrý sníh, sucho, požár, hmyzí škůdci, zvěř (3b)
2. Co jsou to lesní vegetační stupně? - lesní vegetační stupeň se vyznačuje typickou přirozenou dřevinnou skladbou, která se mění v závislosti na změně klimatických podmínek (zejména s rostoucí nadmořskou výškou, případně změnou expozice ke světovým stranám) (1b)
3. Vyjmenujte tři hlavní způsoby obnovy lesních porostů - obnova umělá sadbou nebo výmladky, obnova přirozená (3b)
4. Co je předmětem ochrany v PR Holý kopec?
- přirozená lesní společenstva - karpatské bučiny, dubové bučiny; výskyt chráněných rostlin - sněženka, okrotice bílá; výskyt chráněných živočichů - lejsek bělokrký,
mlok skvrnitý (1b)
B
1. Jaké znáte tři způsoby ochrany mladých lesních porostů
proti poškozování zvěří? - oplocení, nátěr letorostů
proti okusu, nátěr kmenů proti loupání kůry, kůly (3b)
2. Co je to podrostní způsob hospodaření v lese? - při obnově lesních porostů vzniká nový mladý porost pod clonou dospělého porostu. Zpravidla se využívá semenáčků vyrostlých z opadu semen, méně často umělé podsadby. Prakticky nevzniká holina. (1b)
3. Co jsou to pionýrské dřeviny, uveďte dva druhy - dřeviny, které jako první osidlují volné plochy v
lese či jinde v krajině, např. bříza, vrby, osika, borovice (3b)
4. Co je to půdoochranná funkce lesa? - lesní porost zabraňuje půdní erozi (odnášení půdy vodou, větrem) ze svažitých či skalnatých stanovišť (1b)
Entomologie - Dan Opatrný
A
1. Ve kterém ročním období se páří podzimní generace baboček kopřivových?
- vždy zjara, protože pohlavně dospívají až po přezimování (0,5b)
2. V hnízdech čmeláků a vos žijí larvy pestřenky rybízové, pestřenky hrušňové nebo pestřenky čmelákové? - larvy pestřenky čmelákové; larvy pestřenky hrušňové a rybízové se živí mšicemi (0,5b)
3. Společensky žijí: pačmelák cizopasný, pačmelák ladní pačmelák český, čmelák zemní?
- čmelák zemní (pačmeláci žijí v hnízdech čmeláků jako paraziti) (0,5b)
4. Vysvětlete pojem pohlavní dimorfismus (dvojtvárnost)
- rozdíl ve velikosti, příp. délce a tvaru tykadel samce a samice; u brouků i ve tvaru a velikosti
kusadel (roháč obecný) samců a samic, přítomnost kladélka u samic lumků a pilořitek aj. Výjimečně
bývá i obrácený (roháč obecný, někteří motýli, dvoukřídlí) (0,5b)
5. Poznávačka:
babočka jilmová, lišaj paví oko, sršeň obecná - samice, sršeň obecná - samec, dlouhozobka svízelová, cikáda chlumní, roháček kozlík, masařka obecná (rodový a druhový název po 0,5b; max. 8b)
B
1. Ve kterém ročním období se páří podzimní generace babočky bílé C?
- vždy zjara, protože pohlavně dospívají až po přezimování (0,5b)
2. Mšicemi se živí larvy pestřenky čmelákové, pestřenky prosvítavé nebo pestřenky rybízové? - larvy
pestřenky rybízové; larvy pestřenky čmelákové a prosvítavé žijí v hnízdech čmeláků a vos (0,5b)
3. Paraziticky žijí: čmelák zemní, čmelák skalní, čmelák polní, pačmeláci (cizopasný, český, ladní)?
- pačmeláci, jedná se o parazity, žijící na úkor čmeláků v jejich koloniích (0,5b)
ZSZL 2007
strana 17
4. Vysvětlete pojem pohlavní dichroismus (dichromatismus) - rozdíly ve zbarvení samců a samic.
Samci mívají pestřejší zbarvení, samice jsou obvykle zbarveny buď jinak nebo méně nápadně. Výjimečně bývá i obrácený (někteří motýli, dvoukřídlí, brouci) (0,5b)
5. Jako A5
Hydrobiologie - Tereza Nedvědová
A
1. Vyjmenuj alespoň 2 bioindikátory čisté vody: rak říční, blešivec potoční, pošvatka (2b)
2. Čím se živí dospělá jepice? - ničím - žije velmi krátce a má zakrnělé ústní ústrojí (1b)
3. Na jednotlivých kartičkách máte vodní organismy. Rozdělte je podle toho, jestli mají proměnu dokonalou nebo nedokonalou:
proměna dokonalá - vodomil, chrostík; proměna nedokonalá - jehlánky, jepice, vážka (2b)
4. Vyberte si 1 ze 3 pojmů a vysvětlete ho:
bentos - soubor organismů žijících na dně
eutrofizace - nadměrné obohacování živinami (například hnojením vody, kdy se díky velkému množství fosforu a dusíku přemnoží sinice a vytvoří pověstný vodní květ)
heterotrofní organismy - organismy, které samostatně nedokážou přeměnit anorganické látky v organické jako např. rostliny pomocí fotosyntézy. Heterotrofní organismy jsou všichni živočichové
včetně člověka.
5. Poznávačka: blešivec potoční, kamomil říční, splešťule blářivá, bruslařka obecná
B
1. Jaký živočich je schopen bez problémů přežít i ve velmi znečištěných vodách?
- blešivec, beruška vodní, pošvatka, perlorodka (1b)
2. K čemu slouží vážkám tzv. maska? - Maska je přeměněný spodní pysk, který je v klidu zaklíněn pod
hlavou. Pomáhá při chytání potravy, prudce se vymrští a uchopí kýženou kořist. (2b)
3. Na jednotlivých kartičkách máte vodní organismy. Rozdělte je podle toho, jestli mají proměnu dokonalou nebo nedokonalou: proměna dokonalá - vírník, chrostík; proměna nedokonalá - klešťanka,
jepice, šídlo (2b)
4. Jako A4
5. Jako A5
Ptáci a savci - Jonáš Horáček
Meteorologie - RNDr. Tomáš Beránek, CSc.
A
1. a) Který druh vysokých oblaků je předzvěstí studené fronty? - Ci - cirrus, Cs - cirrocumulus (2b)
b) Jakým počasím se projevuje přechod studené fronty?
- prudké ochlazení, silný déšť, bouřka, slabý déletrvající déšť až mrholení (1b)
2. Jaký je rozdíl mezi hygrometrem, hygrografem a hygrogramem? - hygrometr měří vlhkost vzduchu,
hygrograf měření zaznamenává na papírový pásek, jemuž se říká hygrogram (3b)
3. Tlak vzduchu 1.030 hP je typický pro cyklónu nebo anticyklónu a v jakém směru zde (na severní
polokouli) probíhá horizontální proudění vzduchu?
- anticyklónu - ve směru hodinových ručiček (2b)
4. K čemu se používá Beaufortova stupnice a kolik má stupňů?
- pro stanovení rychlosti a účinků větru, 12 stupňů (2b)
B
1. a) Který druh vysokých oblaků je předzvěstí teplé fronty? - Cs - cirrocumulus, Ci - cirrus(2b)
b) Jakým počasím se projevuje přechod teplé fronty?
- prudké ochlazení, silný déšť, bouřka, slabý déletrvající déšť až mrholení (1b)
2. Jaký je rozdíl mezi anemometrem, anemografem a anemogramem? - anemometr měří rychlost a
směr větru, anemograf měření zaznamenává na papírový pásek, jemuž se říká anemogram (3b)
strana 18
ZSZL 2007
3. Tlak vzduchu 985 hP je typický pro cyklónu nebo anticyklónu a v jakém směru zde (na severní polokouli) probíhá horizontální proudění vzduchu? - cyklónu - proti směru hodinových ručiček (2b)
4. K čemu se používá Saffir-Simsonova stupnice a kolik má stupňů?
- pro stanovení rychlosti a účinků hurikánu, 5 stupňů (2b)
Perličky: bouřkový mrak se jmenuje cibulostratus, vysoké mraky se jmenují cirkus, teplou frontu doprovází mrak stratokolumbus
utopení v několikanásobném amplexu a dalším posunům poměru pohlaví (2b)
3. Co je krypse? - ochranné krycí zbarvení, např. rosnička (2b)
4. Jakým způsobem se svléká had a jakým ještěrka?
- hadí svlečka je vcelku, ještěrčí na cáry v důsledku odírání o drsný povrch (2b)
5. Uveďte nejnápadnější rozdíl mezi larvou mloka a čolka - mlok: ploutevní lem začíná od poloviny
hřbetu; u čolka už za hlavou (2b)
Geomorfologie - RNDr. Tomáš Beránek, CSc.
A
1. a) Jak vzniká tato přírodnina? - krápník: trubičkou uprostřed protéká hornina rozpuštěná ve vodě,
která se na okrajích usazuje (1b)
b) Jak se jmenuje oblast, kde se vyskytují krápníky? - kras (1b)
c) Vyjmenuje alespoň dva povrchové krasové jevy
- závrt, škrapy, krasová planina, struga, polje (1b)
2. a) Určete tuto přírodninu a popište jak vzniká - tuf: při erupci sopky vytéká žhavá láva, při rychlém
tuhnutí v ní zůstávají póry po unikajících sopečných plynech (2b)
b) Uveďte příklad sopečného pohoří v České republice
- např. Doupovské hory, České středohoří, část Nízkého Jeseníku (1b)
3. Co je a jak vzniká mrazový srub? - mělká jeskyně ve skalní stěně působením mrazového zvětrávání
- v puklinách zamrzá voda na led, který při zvětšení objemu horninu rozrušuje (1b)
4. Jaký je poměr akumulační a erozní činnosti vodního toku v různých částech toku v závislosti na jeho spádu? - horní tok - velký spád - převažuje eroze; střední tok - mírný spád - eroze a akumulace
vyrovnané; dolní tok - minimální spád - převažuje akumulace (po 1b, max. 3b)
B
1. a) Jak vzniká tato přírodnina? - krápník: trubičkou uprostřed protéká hornina rozpuštěná ve vodě,
která se na okrajích usazuje (1b)
b) Jak se jmenuje oblast, kde se vyskytují krápníky? - kras (1b)
c) Vyjmenuje alespoň dva podpovrchové krasové jevy - jeskyně, propast, ponorný tok (1b)
2. Jako A2
3. Jako A3
4. Jako A4
Perlička: mrazový srub je chalupa, ve které je zima
Ochrana ŽP - Ing. Jiří Kučera
1. V následujícím výčtu označte zakroužkováním těžké kovy
- měď, síra, kadmium, krypton, vodík, rtuť, olovo, lithium
2. Pokud se těžké kovy dostanou do kanalizace a následně do
vodního toku, kde v prostředí je pravděpodobně nalezneme? - v sedimentech (usazeninách) na dně toku a následně
přenosem do potravního řetězce.
3. Jmenujte nebo nakreslete aspoň tři různé polyaromatické
uhlovodíky (mají několik benzenových jader)
- antracen, fenantren, pyren, benzo(a)pyren, perylen,…
4. Která z následujících činností je exotermní, tedy taková, že se při ní uvolňuje teplo?
a) rozpouštění kyseliny sírové ve vodě
b) hoření hnědého uhlí
c) neutralizace kyseliny chlorovodíkové hydroxidem sodným
(správně jsou všechny odpovědi)
5. Vyznačte chemické nádobí a přístroje, které se používají při chemické analýze, tedy při stanovení
obsahu nějakých látek ve vzorku:
- chromatografická kolona, naběračka, nůž, spektrofotometr, byreta, zkumavka, špendlík
6. Slovní úloha:
„Fosfor ve vodách se stanovuje spektrofotometricky přes fosfomolybdenovou modř. Vzorek vody se zredukuje kyselinou askorbovou a poté se v kyselém prostředí vybarví molybdenanem amonným za katalytického účinku vinanu antimonylo-draselného. U vybarveného vzorku se měří při vlnové délce 880 nm množství pohlceného světla (absorbance), které se porovnává s výsledkem kalibrace. Jakou barvu má vybarvený vzorek, jehož absorbance se měří?“ - modrou
7. Seřaďte následující látky podle jejich množství v tělech členů vaší hlídky:
- nejvíce voda, bílkovina, kyselina chlorovodíková (v žaludku), dichlor-difenyl-trichlorethan (DDT;
pouze stopové množství z potravního řetězce), freon (není – velmi těkavá látka)
Obojživelníci, plazi - Mgr. Martina Zrostlíková
A
1. Obrázek skalní stepi s řídkým stromovým porostem.
Který z uvedených živočichů je pro ni typický? ještěrka zelená, užovka obojková, skokan zelený (2b)
2. Jaké znáte typy amplexu? - úchop těsně za předními
končetinami; úchop těsně před zadními končetinami (2b)
3. Co je aposematismus? - pestré výstražné zbarvení - živočich je nejedlý; např. mlok (2b)
4. Jaký typ jedových zubů má zmije? - umístěné vpředu, duté, v klidu sklopené - tzv. solenoglyfní (2b)
5. Co obvykle provádí čolek se svou svlečkou?
- sežere ji - doplňuje tím energii ztracenou při jejím svlékání (2b)
B
1. Obrázek skalní stepi s řídkým stromovým porostem. Který z uvedených živočichů je pro ni typický?
- ještěrka zelená, užovka obojková, skokan zelený (2b)
2. Které pohlaví u obojživelníků více trpí (umírá, je dlouhodoběji postiženo) přetínáním tahových cest
komunikacemi? - samice; jsou větší a těžší a tím i pomalejší, navíc často nesou samce v amplexu
už na souši. To vede k posunu přirozených poměrů počtů samců a samic - ten je poněkud vychýlen
na stranu samců - samice jsou potom nedostatkové a dochází k jejich dalším úmrtím v důsledku
ZSZL 2007
strana 19
Z tohoto stanoviště se dochoval také sazebník bodů: (
trestné: probuzení odborníka (3b), drzost k odborníkovi (7b), oprávněné zpochybnění odborníkových znalostí (15b), neoprávněné (67,84b)
plusové: dobrý estetický dojem (až 3b), sladkost pro odborníka (až 5b), nečekaně příjemné překvapení (až 28,11b)
Dendrologie - Ing. Ivana Sádlíková
A
1. a) Urči borovice, která z nich je u nás původní a přiřaď k ní šišku (výběr ze 4)
- borovice lesní je původní, borovice černá, borovice vejmutovka (1,5b)
b) Podle siluety urči druhy jehličnanů - borovice, modřín, jedle (0,5b)
2. Urči větvičku, jaké má plody a jaké je jejich využití
- jalovec obecný, šištice - jalovčinky; koření, dezinfekce, alkohol (1b)
3. Z kterých stromů se ve středověku používalo dříví k výrobě luků a kuší? Ukaž je
- jasan ztepilý, tis červený, (někdy topol, líska) (1b)
strana 20
ZSZL 2007
4. Který strom a keř u nás v přírodě kvete nejdříve? Popiš u jednoho květy
- líska obecná - samčí jehnědy, samičí květy - pupeny s červenými bliznami; lýkovec jedovatý fialové vonné květy, později vrba, tis (1b)
5. Urči větvičku, odkud pochází tato dřevina a jaké je její využití? - Buxus, zimostráz vždyzelený, mor.
krušpánek (stačil 1 název); již. Evropa, řezbářství, výroba hudebních nástrojů - klarinetů (1b)
6. Vyber Rosu caninu, jaké je její využití? - růže šípková, čaje - vit.C, podnož velkokvětých růží (1b)
7. Poznávačka
- trnka obecná, jilm drsný, brslen evropský, svída krvavá, moruše černá, hloh obecný (3b)
B
1. a) Urči borovice, která z nich je u nás nepůvodní a přiřaď k ní šišku (výběr ze 4)
- borovice lesní, borovice černá a borovice vejmutovka - nepůvodní (1,5b)
b) Za jak dlouho dozrávají šištice borovic? - po 2 - 3 letech (0,5b)
2. Urči větvičku, jaké má plody a jaké je jejich využití
- jalovec obecný, šištice - jalovčinky; koření, dezinfekce, alkohol (1b)
3. Který strom a keř u nás v přírodě kvete nejdříve? Popiš u jednoho květy
- líska obecná - samčí jehnědy, samičí květy - pupeny s červenými bliznami; lýkovec jedovatý fialové vonné květy, později vrba, tis (1b)
4. Urči větvičku, odkud pochází tato dřevina a jaké je její využití? - Buxus, zimostráz vždyzelený, mor.
krušpánek (stačil 1 název); již. Evropa, řezbářství, výroba hudebních nástrojů - klarinetů (1b)
5. Které dřeviny znáš s názvem evropský? Je některá z nich jedovatá? Ukaž ji
- brslen je jedovatý, lípa, zlatice (1b)
6. Kolik památných stromů je kolem tábora (do 1,5 km) a jaké jsou to druhy?
- 5, převažují duby letní (1b)
7. Poznávačka:
- jilm drsný, svída krvavá, třešeň ptačí, ptačí
zob obecný, klokoč zpeřený, moruše černá (3b)
Perličky:
plody jalovce = jalovice, zimostráz - zimořez
Botanika - Jan Smyčka
A
1. Obrázek průřezem přesličky poříční. K čemu jí
slouží obrovská střední dutina?
- výměna plynů, protože často roste z vody
2. Vytvořte dvojice z předložených květin podle stanoviště (nepojmenované utržené rostliny):
strdivka jednokvětá, ovsík vyvýšený, kopřiva dvoudomá, svízel přítula, mařinka vonná, rákos,
okřehek, šalvěj luční - (šalvěj + ovsík, kopřiva + svízel, strdivka + mařinka, okřehek + rákos)
3. U které z těchto čeledí nikdy neprobíhá mykorhiza
- bukovité, vstavačovité, vřesovcovité (žádná odpověď není správná)
4. Poznávačka
B
1. Mikroskopický obrázek hyalocysty. K čemu slouží tyto buňky rašeliníku? - k zadržování vody
2. Jako A2
3. U které z následujících rostlin nikdy neprobíhá mykorrhiza
- vstavač mužský, brusnice borůvka, smrk ztepilý (žádná odpověď není správná)
4. Poznávačka
3. Jak se říká rozvětvenému místu, kde řeka ústí do moře? Typické je to např. u Dunaje nebo Nilu delta (0,5b)
4. Co se stane s vodou, která proteče přes krasové území?
- bude zásaditější (vyšší pH) a bude obsahovat hodně vápníku (1b)
5. Model meandru - viz obrázek: ve které části meandru se říční materiál ukládá a kde vymílá? (0,5b)
6. Model řeky - viz obrázek (max. 3b):
- kde je jaká rychlost proudu?
- velká na horním toku x malá na dolním toku
- jak vypadá dno v různých částech toku?
- balvany, kameny, štěrk, písek, bahno
- jaká je hloubka vody a šířka koryta v různých
částech toku
- malá na horním toku x velká na dolním toku
- jaká je biodiverzita v různých částech toku?
- největší na středním úseku
- uveďte některé typické druhy vodní fauny pro
jednotlivé části toku
7. Poznávačka: mech pramenička potoční, lakušník vzplývavý, střevle potoční, vranka obecná, skorec
vodní (max. 4b)
B
1. Uveďte aspoň 3 druhy ryb typické pro čisté potoky a řeky - např. střevle, vranka, pstruh, lipan,
hrouzek, sekavec (1b, za méně=0,5b)
2. Co způsobují přehrady postavené na řekách? (max. 1b)
- neprůchodnost pro živočichy
- velké změny v celém toku po i proti proudu, např. vymizení původních nebo naopak objev nových druhů organismů
3. Je pravda, že: jediným naším obojživelníkem
rozmnožujícím se v tekoucích vodách je
mlok skvrnitý? - ne (1b)
4. Jako A6.
5. Poznávačka:
mech pramenička potoční, lakušník vzplývavý, střevle potoční, vranka obecná, skorec
vodní (max. 4b)
Tekoucí vody - Mgr. Jaromír Maštera
A
1. Jaká je největší řeka v ČR? V jakém pohoří pramení? - Labe, Krkonoše (0,5b)
2. Jaká je nejdelší řeka v ČR? V jakém pohoří pramení? - Vltava, Šumava (0,5b)
ZSZL 2007
strana 21
strana 22
ZSZL 2007
řád soutěžní stezky Národního kola
Hlídky a výsledky Národního kola
35. ročníku soutěže
členové soutěžních hlídek na soutěžní stezce
Zelená stezka - Zlatý list
červen 2007 - Buchlovice
kategorie MLADŠÍ
1. Tento řád upřesňuje pravidla konání soutěžní stezky a zároveň vychází z propozic celého ročníku
soutěže.
2. Účastníci soutěží v kategorii mladších a starších. Přesahuje-li některý z členů družstva limit věkové
kategorie, je družstvo hodnoceno v rámci kategorie vyšší.
3. Před soutěžní stezkou proběhne hodnocení discipliny „práce pro přírodu“, kde celoroční výsledky
obhajuje celé družstvo. Výsledky se započítávají do stezky a jsou zveřejněny až v rámci vyhlášení
výsledků.
4. Soutěžní družstva jsou zpravidla šestičlenná a dále se dělí do dvou soutěžních hlídek (3+3). Ve výjimečných případech může být družstvo rozděleno do hlídek 3+2, 2+2 či 3+0. Ostatní způsoby dělení
soutěžního družstva nejsou povoleny.
5. Výsledek družstva je dán průměrným počtem bodů jeho obou hlídek.
6. V případě pouze tříčlenného družstva (t.j. soutěží jako jedna hlídka), se výsledek družstva získá půlením dosažených bodů.
7. Hlídky startují v pořadí určeném před vlastní stezkou tak, aby hlídky z jednoho kolektivu startovaly
v různých polovinách soutěže.
8. Soutěžícím na soutěžní stezce nejsou povoleny prostředky telekomunikační techniky (mobilní telefony,...).
9. Soutěžní stezka vede po trase dlouhé přibližně 10 km a na odborných kontrolách je cca 10 soutěžních disciplin.
10. Za jednu soutěžní disciplinu může hlídka získat nejvíce 10 bodů (přípustné dělení bodů je „na poloviny“).
11. Hlídka se u jedné discipliny může zdržet nejdéle 10 minut.
12. Získané body jsou zaznamenávány do startovního průkazu a potvrzovány kontrolou na stanovištích. Průkaz se odevzdává v cíli a jeho ztráta je hodnocena nulovým ziskem bodů.
13. Soutěžní stezka probíhá za každého počasí.
14. V případě rovnosti bodů více soutěžních družstev na 1. místě v libovolné kategorii si družstva vylosují 3 shodné odborné otázky, na jejichž řešení mají 10 minut. Tento postup se opakuje až do určení jednoho vítězného družstva.
15. Protesty a námitky předává vedoucí kolektivu písemně řediteli soutěže nejpozději 1 hodinu po příchodu posledního družstva ze stezky dané kategorie. Připomínky jsou zváženy odborným konsorciem a výsledek je namítajícímu sdělen do vyhlášení výsledků.
16. Vyhlášení výsledků proběhne slavnostním způsobem.
17. Nejvyšší rozhodovací pravomoc má ředitel soutěže.
15.6.2007
Michal Kulík
ředitel soutěže
ZSZL 2007
strana 23
Lid Medvědího potoka I
Emánci I
Proterozoickey bujón I
Primáti I
Ekokřečci I
Chrostíci I
Výři I
Veverky I
Šneci I
Falco I
Scarabeus I
Vodníci I
Kajky I
Lid Medvědího potoka II
Emánci II
Proterozoickey bujón II
Primáti II
Ekokřečci II
Chrostíci II
Výři II
Veverky II
Šneci II
Falco II
Scarabeus II
Vodníci II
Kajky II
Štěpánka Šrámková, David Polach, Tomáš Heger
František Málek, Dan Mašín, Tereza Koberová
Lucie Schneiderová, Dominika Illeová, Jana Malinovská
Matyáš Havel, Petra Venhauerová, Eva Karásková
Ondra Bičiště, Tomáš Novotný, Anežka Selingerová
David Novotný, Káťa Prošková, František Vítek
Karolína Záhorská, Žaneta Wolfová, Lukáš Hrba
Jan Pinc, Martina Houšková, Kuba Vojtěch
Anežka Švarcová, Markéta Skalková, Kateřina Tláskalová
Marek Hendrych, Pavla Dřímalová, Natálie Goláňová
Jakub Vojtíšek, Lukáš Tomšej
Alexandra Cahová, Hana Šedinová, Ondřej Miketa
Bára Nedvědová, Dana Hatschbachová, Kuba Staněk
Kateřina Ševčíková, Vojtěch Rudorfer, Jaroslav Smékal
Janda Přemysl, David Mašín, Marie Vincenciová
František Nuc, Petr Kepčija, Jiří Guth Jarkovský
Ondřej Pavlas, Ivana Mrázková, Michaela Teclová
Tereza Otčenášková, Katka Janoštíková, Honza Mitáč
David Smolař, Terka Richterová, Bety Baudyšová
Petr Musil, Michal Hauft, Prokop Šafařík
Honzík Svoboda, Kuba Kosohorský
Karolína Tláskalová, Ondra Froněk, Aneta Frühaufová
Jan Švajda, David Stuchlík, Lucie Kapustová
Jan Múčka, Jakub Tomšej
Eliška Málková, David Junek, Michal Filip
Jana Hatschbachová, Vojta Janský, Terka Staňková
výsledky 35.ročníku - MLADŠÍ
pořadí kolektiv
1
2-3
2-3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
strana 24
Ekokřečci
Lid Medvědího potoka
Proterozoickey bujón
Šneci
Primáti
Emánci
Chrostíci
Vodníci
Falco
Kajky
Scarabeus
Výři
Veverky
místo působení
Česká Lípa
body hlídek
99,5
100,0
Olomouc
90,0
body
České Budějovice
92,5
94,5
99,75
93,50
93,50
Zbiroh
Chotěboř
Slatiňany
Praha
Mohelnice
Valašské Meziříčí
Hostivice
Strážnice
Stráž pod Ralskem
Chodov
92,0
92,5
90,0
90,5
87,5
80,5
71,5
68,5
67,5
69,5
86,0
81,0
82,0
78,5
77,0
82,5
72,5
69,0
64,0
52,0
89,00
86,75
86,00
84,50
82,25
81,50
72,00
68,75
65,75
60,75
97,0
ZSZL 2007
kategorie STARŠÍ
Scarabeus I
Emani I
Limetky I
Výři I
Kaštani I
Falco I
Sciurus I
Lid Medvědího potoka I
Zbojníci & Podještědské Gy I
Arnika I
DDM Rokycany I
Hirundo I
Kulíšci I
Scarabeus II
Emani II
Limetky II
Výři II
Kaštani II
Falco II
Sciurus II
Lid Medvědího potoka II
Zbojníci & Podještědské Gy II
Arnika II
DDM Rokycany II
Hirundo II
Kulíšci II
takové bylo Národní kolo...
Anna Lžičařová, Jana Sochorová, Lucie Neumannová
Martina Málková, Tomáš Barták, Monika Slaninová
Lucka Drtinová, Dominika Kobrlová, Vavřinec Klener
Tadeáš Rychtařík, Samuel Šafařík, Václav Průša
Honza Čečka, Bára Kočvarová, Leona Veselá
Marek Vilášek, David Kostelný, Zuzana Onderková
Petr Tampír, Vít Škoda, Pavlína Cabadajová
Erik Mikeska, Klára Mičunková, Šárka Zapletalová
Kristýna Škodová, Anna Netrhová, Zuzka Dvořáková
Marek Cimpl, Zuzana Homolková
Sophie Kolesárová, Martin Fiala, Linda Kőstelová
Michala Višvaderová, Michaela Pešková, Eliška Kaňková
Markéta Wollrábová, Monika Pirnerová, Martina Bärenklauová
Amálie Rosíková, Kristina Hrubá, Marie Tomšejová
Bára Štěpánková, Lenka Jedličková, Alžběta Kolková
Lucka Mauleová, Verča Niederlová, Martin Burian
Jiří Musil, Kryštof Višňák, Patrik Hauf
Evička Křížková, Vašek Nuc, Míša Šimánková
Romana Kalužová, Martin Těšický, Alžběta Černochová
Michal Kešner, Anežka Kafková, Denisa Valentová
Jakub Procházka, Jana Skopalíková, Kamila Minaříková
Honza Neušl, Dominik Škoda, Iva Sušická
Tomáš Blűmel, Elen Herzogová, Lenka Buřičová
Tereza Kolesárová, Petr Hašek, Jiří Komárek
Lenka Čurnová, Dalibor Dvořák
Sabča Vandrovcová, Týna Zdražilová, Katka Holotová
výsledky 35.ročníku - STARŠÍ
pořadí kolektiv
místo působení
body hlídek
1
2
3
Kaštani
Lid Medvědího potoka
Hirundo
České Budějovice
93,0
99,5
Olomouc
79,5
89,5
České Budějovice
76,0
88,5
body
96,25
84,50
82,25
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Sciurus
Falco
Limetky
Výři
Emani
DDM Rokycany
Zbojníci & Podještědské Gy
Arnika
Kulíšci
Scarabeus
Pelhřimov
Valašské Meziříčí
Praha
Stráž pod Ralskem
Slatiňany
Rokycany
Osečná & Liberec
Kolín
Manětín
Strážnice
75,5
73,5
77,0
75,0
79,5
66,0
62,5
73,5
58,0
47,5
86,0
86,5
82,5
76,0
70,5
71,0
61,5
49,5
63,5
51,0
80,75
80,00
79,75
75,50
75,00
68,50
62,00
61,50
60,75
49,25
ZSZL 2007
strana 25
strana 26
ZSZL 2007
Celý ročník organizačně zajišťovalo Sdružení Mladých ochránců přírody ČSOP:
Jana Stibralová a Michal Kulík
na Národním kole i při finálových přípravách tým všestranně posílil
Jan Beruna Koukl
Národní kolo podpořili:
finančně:
. . . . . . . . . . . . Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lesy ČR, s.p., Hradec Králové
propagačními materiály, osobní pomocí, dobrým tipem:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lesy ČR, s.p. - Bc. Anežka Pavlišová, Ing. Petr Zvolánek
. LČR s.p., LS Buchlovice - Ing. Ladislav Zálešák, Ing. Michal Charvát, Ing. Ladislav Karásek
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Město Uherské Hradiště (odb. ŽP) - RNDr. Dagmar Zábranská
velké poděkování patří
všem vedoucím zúčastněných kolektivů,
koordinátorům a pořadatelům Krajských i Místních kol,
odborníkům,...
i všem bezejmenným, kteří se na celém ročníku podíleli svým nadšením, obětavostí
a přispěli tak kamínkem do velké mozaiky,
jejímž vyvrcholením bylo Národní kolo Zelené stezky - Zlatého listu.
Sborník 35. ročníku soutěže
Zelená stezka - Zlatý list
sestavili: Jana Stibralová a Michal Kulík
foto: archiv SMOP
vydalo Sdružení Mladých ochránců přírody
Centrum pro děti a mládež
poštovní přihrádka 447
111 21 - Praha 1
www.smop.cz
prosinec 2007
Informace o dalším ročníku (propozice, termíny,...) celostátní přírodovědně-ekologické
soutěže Zelená stezka - Zlatý list lze získat u koordinátora a pořadatele Národního kola:
Sdružení MOP ČSOP
poštovní přihrádka 447
111 21 - Praha 1
ISBN: 978-80-903969-6-8
T: 224 912 466, 606 900 286, F: 224 921 765, [email protected]
co jsme a co děláme: www.smop.cz
ZSZL 2007
strana 27
Sborník Zelené stezky - Zlatého listu je tištěn na recyklovaném papíru.
Ten chrání život stromů i nás samých.
Download

ZSZL07sb - Zlatý list