ČLENOVCI
(Arthropoda)
1. TROJLALOČNATCI
Rekonstrukce trilobita
(prvohory)
2. KLEPÍTKATCI
a) Hrotnatci
Hrotnatci
Ostrorep americký
Ostrorep americký
b) Pavoukovci
Pavoukovci
pavouci
sekáči
štíři
štírci
roztoči
Pavouci
Anatomická stavba pavouka
h
hlavohruď
zadeček
stopka
srdce
makadla jednoduché oči
(pedipalpi)
plicní vaky
ústa
kráčivé končetiny pohl.otvor
klepítka (chelicery)
řitní
otvor
gonády
snovací bradavky
Běžník
kopretinový
Křižák obecný
Pokoutník domácí
Slíďák
kokon
Skákavka pruhovaná
Vodouch stříbřitý
Snovačka
Sklípkan
Sekáči
Sekáč domácí
Štíři
Štír středomořský
Veleštír obrovský
Štírci
Štírek obecný
Roztoči
Sviluška
Sametka rudá
Zákožka svrabová
Čmelík kuří
Kleštík včelí
Samec
Klíště obecné
Samice
Borrelia burgdorferi
-lymská borrelióza
3. ŽABERNATCI
Drobní korýši
Drobní
korýši
žábronožka letní
listonoh
jarní
perloočka
buchanka
kapřivec
svijonožci
blešivec
beruška
vodní,
stínka,
svinka
Žábronožka letní
Listonoh jarní
Hrotnatka
Perloočka
Buchanka
Kapřivec
Svijonožci
Blešivec
Beruška vodní
Stínka
Svinka
Korýši
Korýši
rak
humr
langusta
krab
garnát
kreveta
Stavba těla korýše
Larvy korýšů
Rak říční
Rak potoční - kamenáč
Rak bahenní
humr
langusta
krab
kreveta
kreveta pruhovaná-čistič
garnát
poustevníček severský
4. VZDUŠNICOVCI
Vzdušnicovci
stonožky
+
mnohonožky
chvostoskoci
hmyz
Stonožky
Stonožky
Stonožka škvorová
Zemnivka žlutavá
Stonožka škvorová
Zemivka žlutavá
Mnohonožky
Mnohonožky
Mnohonožka obecná
Svinule
Plochule
Mnohonožka obecná
Svinule
Plochule
Chvostoskoci
Chvostoskoci
huňatka
podrepka
Huňatka
Podrepka
Larvěnka
Hmyz
Hmyz
bezkřídlí
křídlatí
Bezkřídlí
Bezkřídlí
Rybenka domácí
Rybenka domácí
Křídlatý hmyz
Jepice
nymfa
jepice
Vážky
nymfa
šídlo
samice
samec
nymfa
maska
vážka ploská
šidélko
motýlice lesklá
Pošvatky
nymfa
pošvatka
Škvoři
škvor
Švábi
rusec lesní
rus domácí
šváb americký
šváb domácí
Všekazi
voják
termit
Kudlanky
kudlanka nábožná
Strašilky
lupenitka
pakobylka
Rovnokřídlí
saranče stěhovavá
saranče čárkovaná
kobylka zelená
cvrček domácí
cvrček polní
krtonožka
Vš i
vajíčko-hnida
veš dětská
veš muňka
veš šatní
Ploštice
splešťule blátivá
jehlanka
znakoplavka
bruslařka
vodoměrka
kněžice páskovaná
kněžice zelená
ruměnice pospolná
zákeřnice červená
štěnice domácí
Stejnokřídlí
křísci
cikáda chlumní
larvy v pěně
pěnodějka
mšice
mera jabloňová
molice skleníková
puklice švestková
štítenka zhoubná
Download

Členovci 1