ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY
okres Praha-východ
Metodika DUM: Test určování a zařazování členovců
Materiál lze použít u žáků, kteří již mají probrány všechny skupiny členovců, tj. pavoukovce,
korýše a vzdušnicovce, včetně řádů hmyzu. Do prezentace byli zahrnuti zástupci, které žáci
znají z fotografií své učebnice (ČABRADOVÁ, Věra et al. Přírodopis pro 6. ročník základní školy
a primu víceletého gymnázia. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2003, 120 s. ISBN 80-723-8211-X.) Během
aktivity jsou promítány fotografie členovců, které mají žáci pojmenovávat rodovým jménem
a zařazovat do systematických skupin. U pavoukovců a hmyzu uvedou i skupinu systematicky
nižší .Test počítá s dvaceti pěti zástupci na žáka. Žáky lze rozdělit na dvě oddělení (A, B). Do
prezentace byly zařazeny záběry, které nejsou totožné s fotografiemi v učebnici.
Postup
1) Žáci píší na čistý list papíru, do jehož pravého rohu uvedou své příjmení.
2) Protože budou testováni individuálně, rozdělí je učitel na oddělení A a B. Určené písmeno
napíší doprostřed pod horní okraj listu.
3) Učitel spustí PPT prezentaci pojmenovanou: Test určování a zařazování členovců.
4) Promítne snímek, kde jsou pokyny pro žáky: Zapište číslo obrázku. Napište rodové jméno
(druhové je nepovinné). Napište, do jaké skupiny členovec patří. POZOR! U hmyzu a
pavoukovců uveď i nižší systematickou skupinu.
Vzor
1) včela, hmyz, blanokřídlí
2) šidélko, hmyz, vážky
3) zákožka, pavoukovci, roztoči
4) buchanka, korýši
5) Postupně promítne všech dvacet pět snímků s určovanými členovci. Na každý snímek dá
dostatek času.
6) Práce žáků si učitel vybere jako podklad pro hodnocení.
Řešení a zdroje
Podle zadání úlohu považujeme za splněnou, pokud je uveden rod a systematické skupiny
(u korýšů, mnohonožek a stonožek jedna, u pavoukovců a hmyzu dvě).
A1: lišaj smrtihlav, vzdušnicovci, hmyz, motýli,
http://www.naturess.net/fotky/hmyz/mmmmmm_4.jpg
B1: tesařík alpský, vzdušnicovci, hmyz, brouci, http://www.biolib.cz/IMG/GAL/35307.jpg
A2: mnohonožka, vzdušnicovci, mnohonožky,
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/34/Cylinroiulus_caeruleocinctus_2.jpg
B2: potápník vroubený, vzdušnicovci, hmyz, brouci, http://www.biolib.cz/IMG/GAL/21872.jpg
A3: zlatoočka obecná, vzdušnicovci, hmyz, síťokřídlí, http://www.biolib.cz/IMG/GAL/66956.jpg
B3: sekáč rohatý (samec), pavoukovci, pavouci, http://www.biolib.cz/IMG/GAL/94299.jpg
A4: tesařík alpský, vzdušnicovci, hmyz, brouci, http://www.biolib.cz/IMG/GAL/35307.jpg
B4: pestřenka rybízová, vzdušnicovci, hmyz, dvoukřídlí, http://www.biolib.cz/IMG/GAL/38162.jpg
A5: štěnice domácí, vzdušnicovci, hmyz, ploštice,
http://www.hlasek.com/foto/cimex_lectularius_ak2519.jpg
B5: rak říční, korýši, http://www.biolib.cz/IMG/GAL/69956.jpg
A6: stonožka škvorová, vzdušnicovci, stonožky, http://www.biolib.cz/IMG/GAL/64608.jpg
B6: lišaj smrtihlav, vzdušnicovci, hmyz, motýli,
http://www.naturess.net/fotky/hmyz/mmmmmm_4.jpg
A7: sekáč rohatý (samec), pavoukovci, pavouci, http://www.biolib.cz/IMG/GAL/94299.jpg
B7: veš dětská, vzdušnicovci, hmyz, motýli, http://www.biolib.cz/IMG/GAL/17518.jpg
A8: potápník vroubený, vzdušnicovci, hmyz, brouci, http://www.biolib.cz/IMG/GAL/21872.jpg
B8: motýlice lesklá, vzdušnicovci, hmyz, vážky, http://www.biolib.cz/IMG/GAL/76361.jpg
A9: rak říční, korýši, http://www.biolib.cz/IMG/GAL/69956.jpg
B9: hrobařík obecný, vzdušnicovci, hmyz, brouci, http://www.biolib.cz/IMG/GAL/190.jpg
A10: pestřenka rybízová, vzdušnicovci, hmyz, dvoukřídlí, http://www.biolib.cz/IMG/GAL/38162.jpg
B10: stínka obecná, korýši, http://www.biolib.cz/IMG/GAL/11746.jpg
A11: veš dětská, vzdušnicovci, hmyz, motýli, http://www.biolib.cz/IMG/GAL/17518.jpg
B11: mnohonožka, vzdušnicovci, mnohonožky,
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/34/Cylinroiulus_caeruleocinctus_2.jpg
A12: otakárek fenyklový, vzdušnicovci, hmyz, motýli, http://www.biolib.cz/IMG/GAL/20368.jpg
B12: bekyně mniška, vzdušnicovci, hmyz, motýli, http://www.biolib.cz/IMG/GAL/33973.jpg
A13: běžník kopretinový, pavoukovci, pavouci, http://www.biolib.cz/IMG/GAL/4664.jpg
B13: zlatoočka obecná, vzdušnicovci, hmyz, síťokřídlí, http://www.biolib.cz/IMG/GAL/66956.jpg
A14: čmelák polní, vzdušnicovci, hmyz, blanokřídlí, http://www.biolib.cz/IMG/GAL/23409.jpg
B14: klíště obecné, pavoukovci, roztoči, http://www.biolib.cz/IMG/GAL/10359.jpg
A15: stínka obecná, korýši, http://www.biolib.cz/IMG/GAL/11746.jpg
B15: cvrček polní, vzdušnicovci, hmyz, rovnokřídlí, http://www.biolib.cz/IMG/GAL/87814.jpg
A16: bekyně mniška, vzdušnicovci, hmyz, motýli, http://www.biolib.cz/IMG/GAL/33973.jpg
B16: křižák obecný, pavoukovci, pavouci, http://www.biolib.cz/IMG/GAL/68330.jpg
A17: klíště obecné, pavoukovci, roztoči, http://www.biolib.cz/IMG/GAL/10359.jpg
B17: blecha obecná, vzdušnicovci, hmyz, blechy,
http://getridoffleas.org.uk/get_rid_of_fleas_pics/human-fleas.jpg
A18: cvrček polní, vzdušnicovci, hmyz, rovnokřídlí, http://www.biolib.cz/IMG/GAL/87814.jpg
B18: štěnice domácí, vzdušnicovci, hmyz, ploštice,
http://www.hlasek.com/foto/cimex_lectularius_ak2519.jpg
A19: perloočka (hrotnatka velká), korýši,
http://www.sciencephoto.com/image/367261/large/Z2300174-Water_Flea_Daphnia_magna_SPL.jpg
B19: masařka obecná, vzdušnicovci, hmyz, dvoukřídlí, http://www.biolib.cz/IMG/GAL/27015.jpg
A20: hrobařík obecný, vzdušnicovci, hmyz, brouci, http://www.biolib.cz/IMG/GAL/190.jpg
B20: stonožka škvorová, vzdušnicovci, stonožky, http://www.biolib.cz/IMG/GAL/64608.jpg
A21: křižák obecný, pavoukovci, pavouci, http://www.biolib.cz/IMG/GAL/68330.jpg
B21: kobylka zelená, vzdušnicovci, hmyz, rovnokřídlí, http://www.biolib.cz/IMG/GAL/68778.jpg
A22: blecha obecná, vzdušnicovci, hmyz, blechy,
http://getridoffleas.org.uk/get_rid_of_fleas_pics/human-fleas.jpg
B22: čmelák polní, vzdušnicovci, hmyz, blanokřídlí, http://www.biolib.cz/IMG/GAL/23409.jpg
A23: kobylka zelená, vzdušnicovci, hmyz, rovnokřídlí, http://www.biolib.cz/IMG/GAL/68778.jpg
B23: perloočka (hrotnatka velká), korýši,
http://www.sciencephoto.com/image/367261/large/Z2300174-Water_Flea_Daphnia_magna_SPL.jpg
A24: masařka obecná, vzdušnicovci, hmyz, dvoukřídlí, http://www.biolib.cz/IMG/GAL/27015.jpg
B24: běžník kopretinový, pavoukovci, pavouci, http://www.biolib.cz/IMG/GAL/4664.jpg
A25: motýlice lesklá, vzdušnicovci, hmyz, vážky, http://www.biolib.cz/IMG/GAL/76361.jpg
B25: otakárek fenyklový, vzdušnicovci, hmyz, motýli, http://www.biolib.cz/IMG/GAL/20368.jpg
Download

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY