Říjen 2014
Vydává město Česká Lípa
Měsíčník
Distribuce zdarma do schránek
Vychází 10. října 2014
Zveme vás na oslavu 28. října
Na tradiční oslavu Dne vzniku samostatného československého státu vás zve město Česká Lípa.
Ve spolupráci s několika dalšími organizacemi
pro vás na 28. října připravilo pestrý program.
Začíná veřejným setkáním ve 13.30 hodin u Lípy
svobody na Slovance. Celý program na
str. 11
Den s historickými autobusy
a Den bez aut
V září se i Česká Lípa připojila
k celosvětové kampani Týden
mobility. Na dětském dopravním hřišti se tak v pátek 19.září
konal Den bez aut a v sobotu
20. září přijely do České Lípy
historické autobusy. Fotoreportáž z obou akcí na
Na velký běžecký okruh se proměnilo prostranství před KD Crystal, kde agentura Petra
Němce ve spolupráci s městem pořádala v sobotu 20. září Běh Českou Lípou pro děti a mládež.
Závodníci byli rozděleni do sedmi věkových kategorií a ti nejmladší se do cíle probojovali
v náručí svých rodičů. Více snímků najdete na str. 17.
Českolipská nemocnice jako z cukru
Na první pohled je vidět, jakou proměnou prošly v České Lípě budovy nemocnice s poliklinikou.
Na novou fasádu a zejména celkové zateplení čekalo toto významné zdravotnické zařízení několik
let. Rozsáhlé stavební práce začaly před rokem v srpnu a letos v létě byly zdárně dokončeny.
Realizaci projektu „Zateplení vybraných objektů
NsP Česká Lípa“ umožnila investice téměř 73
milionů korun od Libereckého kraje, kterému
nemocnice patří, a dotace Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 33 mil. Kč. Oba rozhodující finanční toky připomněl pozvaným hostům
i během slavnostního ceremoniálu, který v září
u příležitosti dokončení této významné stavby
uspořádala nemocnice, její ředitel Jaroslav Kratochvíl. Neopomněl pak poděkovat všem, kdo
přispěl k tomu, že nemocniční fasáda opět září
novotou a v zimě nebude nemocnice ze svých
příjmů odpočítávat tepelné ztráty. Personálu
poděkoval především za trpělivost, kraji za peníze, stavebnímu dozoru a dodavateli, firmě
CL-EVANS, a. s., za dobře odvedenou práci.
Náročná rekonstrukce zchátralých budov pro-
bíhala za plného provozu. Bez narušení léčby
pacientů, omezení plánovaných operací či zmenšené kapacity lůžek. Stavební firma navíc dodržela slib, že se pokusí zkrátit dobu rekonstrukce
z 18 měsíců na 12. Ke zkrácení termínu napomohla i mírná zima. Jediným omezením byla
v některých etapách zvýšená hlučnost či horší
průjezdnost komunikací, ale i to se nakonec
zvládlo.
Dnes má nemocnice nová plastová okna, zateplené a opravené střechy, zmodernizované balkony v lůžkové části, zateplené obvodové pláště
a novou fasádu na každé budově. Modernizovány
byly rovněž vchody do dětské nemocnice a do
polikliniky. Ale tohle není poslední investice, kterou nemocnice vkládá do své modernizace
(více na str. 8).
str. 10
Pronájem přírodního areálu
Upravená zeleň, čisté parkoviště i pláž, opravené
prolézačky pro děti, nové sociální zařízení, opravené objekty pro občerstvení i pokladnu. Aby se
nové a opravené zařízení neničilo, areál byl pod
kontrolou a zůstal stále čistý a provozuschopný,
nabízí ho radnice k pronájmu na pět let.
str. 7
TÉMA: Obecně závazná
vyhláška města
Od 1. října začala v České Lípě platit nová
Obecně závazná vyhláška k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. Oproti
předchozí z roku 2007 je podrobnější, přesnější
a s přísnějšími pravidly pro udělování výjimek
nebo používání pyrotechniky ve městě. S novou
vyhláškou, kterou vydalo město Česká Lípa,
se můžete podrobně seznámit na
str. 12–13
Z radnice a města
Z bloku starostky
Jsme na úplném konci volebního
období. K mnohým z vás říjnové číslo
Městských novin dorazí ve chvíli, kdy
již budeme znát jmenovité složení
nového českolipského zastupitelstva
pro následující čtyři roky. Ať už volby
dopadnou jakkoliv, moje jméno v tomto zastupitelstvu již nebude. Důvod je
prostý. Po letech na radnici jsem se
rozhodla do dalších komunálních
voleb již nekandidovat. Práce starostky totiž není o stříhání pásek a vítání
návštěv, jak si mnozí možná představují, ale především jde o nikdy nekončící pracovní směnu. Pro mne osobně
to byla velká škola života a zkušeností.
Z pohledu veřejnosti je a vždy bude
hlavní představitel města za vše zodpovědný. Bezodkladně proto musí
zařídit každý problém, na který občan
narazí… Nové starostce či starostovi
proto přeji hodně štěstí a pevné nervy,
stejně jako celému zastupitelstvu.
Ke zvolení nových představitelů města,
tj. starosty, místostarostů a dalších členů rady města, by pak mělo dojít na
ustavujícím zasedání. Než se tak stane,
2
Životní jubilea
zákonné kompetence
zůstávají původním
radním a starostovi.
Takže v roli starostky
ještě nějaký týden budu, nicméně mi
dovolte, abych se s vámi jako starostka
rozloučila. Městu a hlavně jeho občanům přeji, aby o České Lípě
rozhodovalo osvícené a pracovité
zastupitelstvo, co nepolitikaří, ale snaží
se správu města posunout zase o kousek dál. Přičemž neomezuje rozsah
služeb, které pro své občany zajišťuje
ze svého rozpočtu právě radnice. Jak
pracovalo minulé zastupitelstvo? Hodnocení je na vás. Zanedbaná ani špinavá ale Česká Lípa po tomto
volebním období rozhodně není a kdo
chce, vnímá i to, co se v posledních
letech zlepšilo a podařilo.
Přeji vám klidný podzim a nezapomeňte, že na 28. října pro vás město
připravuje tradiční oslavu státního
svátku, která jako každoročně začíná
ve 13.30 u Lípy svobody a končí
vpodvečer na vodním hradě opékáním vuřtů.
Hana Moudrá
Městská policie
Na městskou policii byla telefonicky ohlášena rvačka dvou mužů a jedné
ženy v ulici Na Výsluní. Během tří minut zde přivolaná hlídka nalezla již pouze
bezvládně ležícího pětadvacetiletého muže zraněného v obličejové části, který
nebyl schopen žádné komunikace. Z místa byl pro svůj stav převezen rychlou
záchrannou službou k ošetření. V nemocnici se později následně projevila i jeho
znatelná opilost. Případ si převzala Policie ČR.
■ K dvojici zadržené při krádeži v prodejně na sídlišti Špičák v České Lípa byla
v pozdních odpoledních hodinách přivolána hlídka městské policie. Krádeže
tvrdého alkoholu v celkové hodnotě asi 1 tis. Kč se tentokrát dopustil sedmnáctiletý mladík a o dva roky mladší dívka. Při šetření na místě bylo zjištěno, že
krádež mohla být spáchána pod pohrůžkou vydírání ze strany jiných osob.
Případ si v tomto případě pro podezření z trestné činnosti přebrala Policie ČR.
■
■ Oznámení o podezřelém visícím předmětu na stromě pod kopcem Špičák
připomínajícího oběšence přijala Městská policie Česká Lípa dne 17. 9. 2014
v odpoledních hodinách.
Dcera se nemohla dozvonit na svou maminku bydlící v panelovém domě na
sídlišti Špičák, a proto se v ranních hodinách obrátila na strážníky městské
policie. Ti na místě z důvodu ohrožení života a zdraví rozhodli o otevření bytu.
Sedmasedmdesátiletá seniorka byla uvnitř nalezena ležící na zemi, ale při životě.
Z důvodu nevolnosti a následného pádu ji z místa k dalšímu vyšetření odvezla
rychlá záchranná služba.
Mezi častou službu veřejnosti tak patří i to, že strážníci na základě telefonických
žádostí prověřují situaci v bytech u seniorů či samostatně žijících osob, pokud
příbuzným například delší dobu neberou telefon, či jinak na kontakt nereagují.
Pozitivem pro městskou policii ale zejména pro všechny příbuzné i osaměle
žijící osoby je, že podobné události statisticky dopadají dobře a osoby jsou
nalezeny sice zraněné či nemocné, ale žijící.
■
■ Nezanedbatelnou finanční hotovost odevzdala na městskou policii poctivá
nálezkyně. Několik bankovek si patrně neodebral z výdejního bankomatu v České
Lípě jejich vlastník. Ten se o ně může přihlásit na městské policii, kde bude
muset upřesnit detaily potřebné k ověření skutečného vlastnictví. Pátrání po
něm bude provedeno i přes příslušnou banku, která bankomat vlastní.
ZÁŘÍ
80 let: JUDr. Václav Kácovský, paní Jaromíra Pražáková, paní Jana Poživilová
85 let: paní Zdenka Mládenková, paní Milada Pražáková, paní Marie Spejchalová,
paní Květoslava Černíková
90 let: paní Zdenka Sedláčková, paní Marie Králová, paní Marie Jarůšková
92 let: paní Libuše Soukupová, pan Josef Jelínek, pan Stanislav Horák
94 let: paní Růžena Frošová, paní Marie Martincová, pan Jan Grus, paní Anna
Dubnová
Všem oslavencům gratulujeme!
Vítání dětí
K zápisu do Pamětní knihy města Česká Lípa byly 20. 9. pozvány nově narozené děti: Kristýna Tesařová, Viktorie Tesařová, Zdeňka Ehrlichová, Nikol Vražbová,
Leontýna Legezová, Liliana Žáková, Izabela Plhalová, Kryštof Chovanec, David
Orság, Dominik Volenec, Adéla Melicharová, Justýna Bruncová, Kristýna Havlíková, Eliška Baboráková, Markéta Hnízdilová, Sofie Dlouhá, Eliška Lopušanová,
Darina Šuriková, Ondřej Dubšík, David Brož, Jaroslava Lachká, Matouš Dušánek,
Jaroslav Havlíček, Markéta Janoušková, Matyáš Pilař, Tobias Houferák, Jan Hromádko, Veronika Maternová, Hana Machová, Sára Pobjecká, Denis Kanský.
Česká Lípa zakázala pochůzkový
a podomní prodej
V mnoha případech vtíraví prodejci nejrůznějšího zboží či služeb,
kteří obtěžují lidi na ulici, nebo zvoní u jejich domů, mají v České Lípě
utrum. V novém tržním řádu, který schválili českolipští radní na svém
srpnovém zasedání, je totiž pochůzkový a podomní prodej na celém
území města zakázán.
„Jediné, co zůstane povolené, je pochůzkový prodej v rámci nejrůznějších veřejných sbírek. Tržní řád jsme upravili zejména na přání
občanů, které tento způsob prodeje obtěžoval a žádali nápravu,“
upřesnila starostka České Lípy Hana Moudrá. Radnice se zároveň
tímto zákazem snaží ochránit občany před obchodními závazky,
které často uzavírali pod nátlakem klamavých slibů.
Kromě tohoto zákazu do nového tržního řádu přibylo i nové tržní
místo u českolipského Kauflandu. Znamená to, že před tímto supermarketem se může prodávat zboží i přímo na ulici. Mimo prodejnu
se pak zboží v České Lípě může prodávat ještě na dalších čtyřech
místech, tj. Škroupovo náměstí, prostranství u OD Andy, areál koupaliště Dubice, odstavné parkoviště u silnice I/9 na Ladech, nebo
v rámci konané sportovní či kulturní akce.
Vyznamenání od policejního
prezidenta
Ředitel českolipských městských strážníků Lubomír Mery převzal z rukou
plk. Petra Rajta, vedoucího územního odboru Policie ČR Česká Lípa, čestnou
medaili Policie České republiky. Tu mu udělil policejní prezident plk. Tomáš Tuhý
za aktivní spolupráci s Policií České republiky na úseku prevence kriminality,
zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti.
„Uznání si velice cením, neboť tak byla ohodnocena moje patnáctiletá práce
v čele městské policie. Zejména ale byla oceněna dlouhodobá činnost všech
mých spolupracovníků, bez jejichž každodenní poctivé práce by mi policejní
prezident jistě čestnou medaili neudělil,“ uvedl Lubomír Mery.
Na úseku prevence kriminality je Městská policie Česká Lípa dlouhodobě vysoce
hodnocena jak pracovníky BESIPU, Policie ČR, ale i širokou veřejností. Dětské
dopravní hřiště, které strážnice spravuje a programově zajišťuje, patří mezi nejlepší
v České republice. Svědčí o tom také řada okresních, krajských, ale i republikových
soutěží, které se zde pořádají. Avšak i na úseku zabezpečování veřejného pořádku
v České Lípě je městská policie hlavní složkou, neboť to vyplývá z jejího poslání.
3
Česká Lípa začala s výměnou
energeticky náročnějších žárovek
Více než sto tisíc ušetří město Česká Lípa za elektrickou energii, kterou nyní
spotřebuje při provozu veřejného osvětlení. V říjnu a v listopadu letošního roku
totiž vymění celkem 141 svítidel, kde budou svítit žárovky s nižší spotřebou
energie. Veřejnou zakázku zrealizuje na základě proběhnuté soutěže na dodavatele firma Otto Žídek ELOS.
Celkové náklady na výměnu se vyšplhají na téměř 650 tisíc korun. Z celkové
sumy však město zaplatí jen zhruba 60 procent, neboť akce je realizována
s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor
energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2014.
Kromě toho, že firma vymění svítidla, zreviduje v ulicích Dubická, Svojsíkova,
Tovární, Svatopluka Čecha, U Brodu, Studničkova, Sedláčkova, Litoměřická
a Dubice-sídliště i všechny stožáry. Tyto ulice tak začnou osvětlovat
50 a 70wattové žárovky namísto starých, které měly zdroje 150, 80 a 70 W.
Podle místostarosty Jiřího Kočandrleho jde o první etapu výměny energeticky
náročnějších žárovek za úspornější. Revitalizace veřejného osvětlení by v tomto
směru měla pokračovat v souladu s finančními možnostmi města. Pro letošek
ve svém rozpočtu na provoz VO vyčlenilo 5 milionů korun. Z toho 4,5 milionu
činila právě údržba a modernizace svítidel.
Strážníci budou mít přístup
do registru kol
Ročně se v České republice odcizí tisíce kol. Chytit zloděje je v takových případech velmi složité, zejména kvůli rychlé identifikaci ztraceného kola. Již rok
proto v České republice funguje Centrální registr kol, díky němuž je šance na
znovunalezení ukradeného kola mnohem větší. Nově do něj bude mít přístup
také Městská policie Česká Lípa, podobně ho již využívají například strážníci
z Doks nebo Nového Boru.
Jak centrální registr funguje? Stačí, když majitel nahlásí výrobní číslo kola, své
kontaktní údaje a uhradí symbolický povinný poplatek. V případě, že takto zaregistrované kolo někdo odcizí, je potřeba ztrátu okamžitě nahlásit Policii ČR
a v systému dát kolu status ODCIZENÉ. Jakmile potom někdo kolo najde, ať
už strážník, policista nebo občan, přes systém se zpětně vyhledá majitel a kolo
se mu vrátí. Stejně tak pokud by se někdo pokusil ukradené kolo prodat, nakupující si v registru snadno ověří výrobní číslo a rychle zjistí, že jde o kradené
kolo i to, komu opravdu patří.
„Za možnost vstupu do centrálního registru kol musí městská policie zaplatit
tisíc pět set korun za rok. Registr i našim strážníkům pak výrazně urychlí náročný
proces zjišťování majitele kola. Často se totiž stávalo, že se ztracené kolo sice
našlo, ale majitel se o tom nedozvěděl. Takhle budeme moci více kol vrátit jejich
majitelům,“ upřesnila starostka České Lípy Hana Moudrá.
Nákup elektřiny na komoditní burze
se městu osvědčil
Částku okolo čtyř milionů korun se za poslední dva roky podařilo ušetřit českolipské radnici díky výhodnému nákupu elektřiny na komoditní burze. Smlouvu
na dodávku energie pro sebe i příspěvkové organizace uzavřelo město vždy
na jeden rok. Současná smlouva tak vyprší posledního prosince letošního roku.
Českolipští zastupitelé se tak na svém srpnovém zasedání rozhodli, že díky
pozitivním zkušenostem z předchozích let, nakoupí město elektřinu pro příští
rok znovu na komoditní burze. Nově tam však bude kromě elektřiny nakupovat
také plyn. Úspora finančních prostředků by tak mohla být ještě větší než v předchozích letech, protože město pravděpodobně ušetří i za dodávku plynu, který
doposud odebíralo na základě dlouhodobých smluv.
„Největší výhodou komoditní burzy oproti klasické elektronické aukci je, že na
komoditní burze se nakupuje v momentě, kdy jsou ceny nejpříznivější. Město má
tak možnost získat co nejvýhodnější ceny. Navíc, další úsporu při nákupu město
získává díky tomu, že vystupuje jako centrální dodavatel. Nenakupujeme energii
jen pro svá odběrná místa, ale také pro své příspěvkové organizace. Soutěžíme
tak větší požadované množství energie a platí, že čím vyšší objem komodity soutěžíte,
tím nižší dostanete cenu,“ vysvětlil českolipský místostarosta Jiří Kočandrle.
Z radnice a města
Jak zároveň místostarosta připomíná, pro rok 2012 nakoupilo město elektřinu
prostřednictvím elektronické aukce. Na rok 2012 si ale pouze zafixovalo cenu
7,3 milionu, protože aukce se odehrála v době po havárii elektrárny v japonské
Fukušimě, kdy ceny elektřiny nečekaně vzrostly. Předpokládaná cena na rok
2013 pak byla rovněž 7,3 milionu korun. Na komoditní burze, která pružně
reaguje na změny cen na trhu, se však podařilo vyjednat cenu okolo 5,5 milionu
korun. Proto radnice namísto elektronické aukce upřednostňuje nákup na komoditní burze.
Žizníkovská kaplička odhalila část
ze své historie
Původní výmalba byla objevena v žizníkovské kapličce. K zajímavému historickému nálezu přispěla oprava vnitřní omítky, do které se pustilo místní občanské
sdružení. To si kapličku od města Česká Lípa před několika lety pronajalo a pořádá zde různé akce pro děti i dospělé. Spolu s městem pak o ni pečuje, aby byl
prostor po celý rok provozuschopný.
Náhoda tomu chtěla, že členem sdružení je i akademický malíř Attila Vörös.
Když se spolu s ostatními pustil v kapli do opravy zvlhlé omítky, kterou bylo
třeba odstranit, zjistil, že pod vrstvami bílého nátěru prosvítá zajímavá stará
malba. Díky jeho profesním zkušenostem s restaurováním nástěnných maleb
se posléze ukázalo, že jde o původní výmalbu z doby, kdy byla kaplička vybudovaná, aby sloužila místním farníkům. Protože i dnes hraje kaplička významnou
roli ve společenském a kulturním životě zdejších obyvatel, plánuje občanské
sdružení ve spolupráci s městem nástěnnou malbu zrestaurovat a tím ji uchovat
i pro generace příští. Celý interiér tak dostane zajímavý dobový ráz, k němuž
přispěje i zrestaurování starého oltáře, který sem město přesunulo z depozitáře
muzea.
„Letos o prázdninách město opravilo také příjezdovou cestu ke kapličce a to
včetně odvodnění, aby už stěny kaple nevlhly, což byla jedna z příčin, proč se
musela opravit poškozená vnitřní omítka,“ připomíná místostarosta Jiří Kočandrle.
Zajímá vás
4
Českolipani se ptají, radnice odpovídá
Závady a nedostatky
V této rubrice Městských novin vás pravidelně seznamujeme s dotazy,
které občané adresují českolipské radnici. Například prostřednictvím
webových stránek města Česká Lípa (www.mucl.cz), kam může
veřejnost v sekci „ostatní dotazy“ již od loňského roku vkládat své
dotazy týkající se činnosti městského úřadu a samosprávy města
Česká Lípa.
Pokud se i vy chcete na něco zeptat, využijte www.mucl.cz. Pro vložení dotazu v sekci ostatní dotazy jej stačí odeslat na e-mail:
[email protected] Zodpovězeny jsou pouze jasně formulované dotazy
vztahující se k jednotlivým tématům. (Více na www.mucl.cz)
V této rubrice vás pravidelně informujeme o několika závadách, které
město řešilo na základě oznámení veřejnosti, která využila jeho internetovou rubriku Závady a nedostatky a zaslala svůj podnět e-mailem
na [email protected] nebo MMS na telefonní číslo 733 255 972,
kam můžete i vy směrovat své podněty týkající se zejména čistoty
a pořádku v českolipských ulicích.
Všechny zaslané e-maily do této internetové rubriky se vyvěšují
na městský web (www.mucl.cz) do sekce „Závady a nedostatky“, zde se pak dozvíte, jak se podnět řeší. Vyřešené podněty
se přesouvají do sekce „Odstraněné závady a nedostatky“.
!!!ODPOVĚDI SE E-MAILEM NEZASÍLAJÍ!!!
Chybějící chodník v Žitavské
Upozorňuji na nevyhovující stav, který se týká možnosti pohybu chodců v ulici
Žitavská v prostoru od gymnázia po autobusovou zastávku Česká Lípa, gymnázium, na straně u autosalonu Dorda. V prostoru, kde se pohybuje poměrně
značné množství chodců, neboť se jedná o logickou spojnici ve směru od gymnázia se severovýchodní částí Špičáku, není vybudován žádný chodník, není
zde ani jinak vyčleněn žádný prostor pro pohyb chodců a není tam ani jediná
lampa veřejného osvětlení. Poté, co představitelé města Česká Lípa avizovali
prodloužení vyhražených pruhů pro cyklisty až ke konečné stanici autobusů
v ulici Na Výsluní, jsem doufal, že pruh pro cyklisty bude možné použít pro bezpečný pohyb chodců. V souvislosti s tím, co se děje s dopravním značením
v ulici Žitavská, když jsou cyklisté naopak vyhánění ke středu vozovky mezi
auta, již tomuto řešení nevěřím.
Neuvažuje město o nějakém řešení? Přestože komunikace v prostoru kolem
autosalonu Dorda je široká, od rána do podvečera je obležena desítkami zaparkovaných vozidel, která stojí nejen šikmo, ale někdy zcela kolmo ke středu
komunikace. Pak nezbývá, než zaparkovaná vozidla obcházet směrem ke středu
komunikace. V zimě je problém dvojnásobný, když před vozidla, kudy musíme
projít, je nahrnut sníh. Nebylo by možné po severní straně komunikace vytvořit
chodník, třeba jen formou vyznačeného pruhu?
Historicky byla komunikace určena spíše jako součást budoucího severovýchodního obchvatu města, kde se nepočítalo s pohybem chodců
a nebyly zde proto ani chodníky.
Tuto situaci se pokoušíme postupně řešit. Vzhledem k omezeným finančním
možnostem jsme nuceni rozdělit revitalizaci Žitavské ul. na menší etapy.
První etapou, která vyřešila bezpečný přístup obyvatel severovýchodní
části sídliště, bylo vybudování otočky autobusů na konci Žitavské ul. Tato
stavba obsahovala i vybudování autobusové zastávky a chodníku, který
vede od ul. Na Výsluní k této autobusové zastávce.
V letošním roce jsme opravili část povrchu komunikace ve spodní části
Žitavské ul. a v této části jsme provedli nové vodorovné dopravní značení
(VDZ). Systém dopravního značení zde byl použit po konzultaci s dopravním
inženýrem Policie ČR. Vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty, který zde byl do
letošního roku vyznačen, není možné v žádném případě používat pro pohyb
chodců. Tento pruh je příliš úzký pro pohyb chodců a cyklistů a v případě
tohoto použití by hrozilo velké nebezpečí střetu chodce s cyklistou, ale
především cyklisty s automobilem při vyhýbání cyklisty s chodcem, který
by se pohyboval v jízdním pruhu pro cyklisty. Schéma VDZ, které jsme na
Žitavské ul. zvolili, odpovídá metodickému pokynu pro vyznačování cyklistické dopravy na komunikaci a bylo zvoleno především podle stávající šíře
komunikace (od 13,5 m do 14 m). Toto schéma je široké celkem 13 m
a obsahuje dva odstavné pruhy pro vozidla (š. 2 m) a dva jízdní pruhy
s cyklokoridorem (š. 4,5 m). Schéma s vyhrazenými jízdními pruhy pro
cyklisty je širší ještě o 1 m, tj. 14 m, a nelze je proto na Žitavské provést.
Mezi gymnáziem a autoservisem Dorda připravujeme vybudování chodníku
na severní straně komunikace, který by spojil obě autobusové zastávky
s gymnáziem. Realizace tohoto projektu je pochopitelně závislá na finančních prostředcích, které nám budou přiděleny rozpočtem města.
Uvažujeme i o provizorním řešení, kdy by namísto klasického chodníku,
byl tento „nahrazen“ pouze VDZ. Každopádně vybudování chodníku v této
části bude na úkor parkování automobilů.
Závada na lampě v Písečné
Lampa číslo: B-0832 v Písečné u Dobranova střídavě svítí a zhasíná. Vzhledem
k tomu, že se jedná o lampu u mostu přes potok, který jste zahradili, hodnotím
situaci jako nebezpečnou.
V době opravy mostu nebylo možné přistavit k lampě plošinu. Když byl
most opraven, závada na lampě byla odstraněna.
Zřízení odbočovacího pruhu na křižovatce Roháče z Dubé
Bylo by možné na křižovatce Roháče z Dubé a Okružní zřídit z ulice Roháče
dva pruhy. Jeden pro jízdu vpravo a jeden pro jízdu rovně a vlevo. V dopravních
špičkách je zde nemožné odbočit vpravo. Řidiči jedoucí rovně najíždějí z Roháče
na pravou stranu silnice a blokují tak auta odbočující vpravo. Rovněž by bylo
dobré značku Zákaz zastavení umístit či prodloužit její platnost až do křižovatky
výměnou dodatkové tabulky (obousměrná šipka).
Po provedeném místním šetření, které proběhlo za účasti dopravního inženýra Policie ČR, sdělujeme, že vzhledem k dostatečné šířce komunikace
Roháče z Dubé nebudou v této lokalitě prováděny žádné změny.
Oprava ohrádky kolem kontejnerů Na Jílech
Žádám o opravu poničené ohrádky pro kontejnery v ul. Na Jílech x Kutnohorská.
Docela to spěchá, dokud tam jsou cihly z ohrádky rozházené kolem.
Vzhledem k opakovanému poškozování jsme přistoupili k redukci ohrádky,
která byla provedena a podobně město řešilo i opakovaně poškozovanou
ohrádku v ulici Vladimírská.
Oprava chodníku v Jižní
Uvedli jste, že oprava chodníku v Jižní ulici se odkládá. Dnes na to nastoupili
pracovníci, kteří odstranili rozpraskaný asfalt. Nyní pouze zaházeli velké díry
v betonu pískem a ušlapali. Na to budou pokládat nový asfaltový koberec? To
snad nemyslí vážně. Všude, kde jsou překopy betonu, roste tráva a tato místa
by měla být znovu zabetonována, jinak nebude mít nový povrch žádnou životnost
a za chvíli bude chodník opět v dezolátním stavu. Můžete tento postup vysvětlit?
Taková práce nemá žádnou cenu. Navíc jsou na mnoha místech zničené obrubníky, které by bylo třeba vyměnit.
Při stanovení rozsahu prací a tomu odpovídajícímu rozpočtu bylo uvažováno, že opravu podkladní betonové vrstvy bude nutné provést v cca 40%
plochy. Po sejmutí asfaltového krytu bylo zjištěno, že podkladní betonová
vrstva téměř neexistuje. Z tohoto důvodu byla nově zkalkulována cena
opravy a práce byly načas pozastaveny. Následně bude nově proveden
kompletní podklad a teprve potom asfaltový kryt.
Porucha semaforu u autobusového nádraží
Půl roku byl porouchaný semafor u autobusového nádraží (pořád blikala oranžová). Přecházení chodců přes přechod od Sociálního centra pro zdravotně
postižené směrem na autobusové nádraží je přitom velmi nebezpečné, protože
autobusy vjíždějící do autobusového nádraží z hlavní ulice (od přejezdu) nejsou
do poslední chvíle vidět a ani řidič nemá šanci vidět chodce na přechodu včas.
Proč ještě není tento důležitý semafor opraven?
Nejedná se o poruchu světelné silniční signalizace, ale o jeho vypnutí po
dobu stavby. Vzhledem ke změně parametrů křižovatky, ke které došlo
v průběhu stavby, je nutné přepracovat program a následně nový program
instalovat, což se stalo a signalizace byla opět zprovozněna.
Investice
5
Archeologický průzkum prodražil
stavbu kanalizace
V dávné minulosti v lokalitě kolem
dnešní Hrnčířské ulice vyráběli hrnčíři
pověstnou českolipskou keramiku.
Nyní má v této části města vést nová
dešťová kanalizace a po té i nová
komunikace, která spojí Wedrichovu
a Barvířskou ulici. Jakmile však nová
komunikace bude stát, nebudou
moci už archeologové toto významné
severočeské naleziště prozkoumat.
Město Česká Lípa tak v souladu se
zákonem umožnilo pracovníkům
českolipského vlastivědného muzea
provést na louce vedle spořitelny,
kudy povede kanalizace a následně
i nová komunikace, archeologický
průzkum.
Ten se však oproti plánu časově prodloužil a také prodražil. Archeologové totiž na místě staré hrnčířské
osady nalezli více artefaktů, než se
původně předpokládalo a v místě
museli provést více práce související
s rozsáhlejším průzkumem. Ten ze
zákona musí financovat investor
stavby, tj. město. Zastupitelé tak na
svém srpnovém zasedání odsouhlasili dodatek ke smlouvě, díky němuž
uhradí radnice archeologům o více
než tři sta tisíc korun více, než bylo
původně zamýšleno.
Celý průzkum tak město přijde na
necelý milion korun. Jakmile skončí,
město může dokončit probíhající
stavbu dešťové kanalizace, která se
kvůli průzkumu na několik měsíců
úplně zastavila.
„Podle zákona jsme povinni před
takovouto stavbou nechat v lokalitě
provést archeologický průzkum. Bez
toho aniž by byl řádně dokončen,
nemůžeme se stavbou pokročit.
Navíc veškeré nálezy nepatří městu,
ale kraji a my jsme ze zákona povinni
umožnit, aby je z místa vyzvedli
a odvezli. Pokud bychom tedy navýšení ceny archeologům neodsouhlasili, nemohli bychom dokončit ani
stavbu kanalizace, která je nutnou
podmínkou pro vybudování nové
propojovací komunikace na dosud
nevyužívané louce,“ upřesnil místostarosta Jiří Kočandrle.
Tím, že na nevyužívané louce vedle
spořitelny město postaví novou
komunikaci, která propojí Wedrichovu
ulici s Barvířskou a bezejmennou účelovou komunikaci vedle spořitelny,
spojující Wedrichovu a Hrnčířskou ulici, radnice rozšíří a zobousměrní, by
se měl odstranit problém s nebezpečným výjezdem z Barvířské na Hrnčířskou, kde jsou špatné rozhledové
podmínky. Nově totiž bude možné do
Barvířské ulice z hlavní ulice jen vjíždět
a díky zjednosměrnění pak v ulici
mohou vzniknout také nová podélná
parkovací stání.
Matky s dětmi v nouzi budou bydlet
v lepším prostředí
Druhá etapa odbahnění
žizníkovského rybníka
Ve špatném technickém stavu je v současné době objekt, kde příspěvková
organizace města Sociální služby města České Lípy poskytuje azyl matkám
s dětmi v nouzi. Z tohoto objektu by se proto měly matky přesunout do důstojnějšího prostředí. Vyplývá to z rozhodnutí rady města, která odsouhlasila
zadávací podmínky pro rekonstrukci domu v Dubické ulici, ve kterém po rekonstrukci najdou právě matky s dětmi v nouzi nový domov.
V rámci rekonstrukce se zde opraví jak první, tak druhé patro. Stavebními úpravami
vzniknou čtyři samostatné pokoje, ve kterých bude moci bydlet vždy jedna matka
se dvěma dětmi. Maximální počet lůžek tak bude 12, což je stejný počet lůžek,
jako má současné zařízení. Kromě těchto pokojů bude v objektu vybudovaná
také společná kuchyňka, herna a sociální zařízení, a také prostor pro praní a sušení
prádla. V zařízení pak bude fungovat 24hodinová služba. Předpokládané náklady
na rekonstrukci se pohybují okolo 5,2 milionu korun, stavební práce budou hrazeny
částečně z rozpočtu města a částečně z peněz příspěvkové organizace.
V bezprostřední blízkosti vilky, která se bude rekonstruovat, provozují sociální
služby také další sociální zařízení, Dům humanity – azylový dům pro lidi bez
domova. Kromě azylového domu v tomto komplexu funguje rovněž denní stacionář. Jak připomíná ředitelka organizace Eva Stehlíková: „Původní budova
denního stacionáře v únoru 2012 vyhořela. Od podzimu 2012 tak denní stacionář
provozujeme přímo v budově Domu humanity. Naším záměrem tak nejprve
bylo, namísto vyhořelého denního stacionáře, který jsme museli na podzim
2012 nechat strhnout, vybudovat komplex, kde by odpovídající útočiště našly
i matky s dětmi v nouzi. Připravovaná rekonstrukce vilky, kterou město již před
časem odkoupilo, však bude ekonomicky výhodnější. Ani původní myšlenku
postavit novou budovu na místě vyhořelého stacionáře jsme však neopustili.
Pokud by se nám podařilo záměr zrealizovat, přesunuli by se do nově postavené
budovy uživatelé stávajícího Domu humanity.“
V budově současného Domu humanity by pak do budoucna mohla vzniknout
i zcela nová sociální služba zaměřená na lidi bez domova trpící psychickými
poruchami. „Takové zařízení u nás chybí. Přitom podle odborníků bude počet
lidí, kteří budou podobné zařízení s takto zaměřenou odbornou pomocí potřebovat, spíš přibývat než ubývat,“ vysvětluje starostka Hana Moudrá.
Oblíbeným místem k procházkám po okolí České Lípy se stal také rybník v Žizníkově. Vodní nádrž, která byla dříve neudržovaná a zanedbaná, má nově opravenou hráz, výpustní objekt, je částečně odbahněná a u cesty jsou nainstalované
lavičky a naučné tabule o fauně a flóře, která v okolí rybníka nebo přímo v něm
žije a roste. Celkové náklady na rekonstrukci, která začala na podzim roku 2013
a skončila na jaře 2014, přišly město Česká Lípa na 2,4 milionu korun.
O prázdninách však radnice obdržela pozitivní zprávu – část prostředků, které
město vynaložilo na první etapu rekonstrukce rybníka, získá ze státní dotace.
O přijetí této dotace rozhodli českolipští zastupitelé na svém srpnovém zasedání.
Z Operačního programu životní prostředí může město získat až 2,5 milionu
korun. Na jeho účet však peníze přitečou jen pod podmínkou, že město na
podzim 2014 a na jaře 2015 nechá odbahnit ještě zbylou, severní část rybníka.
Na tyto práce totiž městu v první etapě oprav, kdy se prováděla především nezbytně nutná rekonstrukce hráze, nezbyly finanční prostředky. Náklady na tuto
druhou etapu rekonstrukce rybníka jsou vyčísleny na zhruba 1,4 milionu korun.
Sečteno a podtrženo, za necelé čtyři miliony korun tak město bude mít rybník
opravený celý, avšak ze svého rozpočtu vydá jen zhruba dva miliony, tedy
necelou cenu za opravy, které už jsou hotové nyní.
„Operační program vyhlásil výzvu na projekty zaměřující se na optimalizaci vodní
krajiny až v březnu letošního roku, tedy v době, kdy jsme měli rekonstrukci
rybníka téměř hotovou. Podařilo se nám s poskytovatelem dotace vyjednat to,
že můžeme žádat dotaci i na akci, která už proběhla, a o peníze jsme zažádali.
Jsem rád, že to vyšlo a díky dotaci
můžeme opravu rybníka dokončit
kompletně za podstatně nižší cenu,
než kdybychom vše financovali
sami,“ uvedl místostarosta Jiří
Kočandrle.
Na podzim tak město rybník znovu
vypustí, přesune všechny chráněné rostliny a živočichy do bezpečí,
a dokončí jeho odbahnění.
Historie
6
Památce mrtvých
Měsíc listopad začíná tradičně zaběhlým rituálem Památky zesnulých.
Sdělovací prostředky se již k obsahu
svátku 2. listopadu téměř nevracejí,
jen uvádějí údaje o posílení hlídek
chránících hřbitovy před vykrádáním
a střežící bezpečnost při zvýšeném
provozu na silnicích.
V katolické tradici, která je v České
Lípě historicky převažující, hraje důležitou roli svátek Všech svatých, 1. listopadu. Připomíná, že je mnoho
bezejmenných, jejichž skvělé skutky
by měly být vzpomenuty a ty převážně zapomenuté v duchu oživeny.
Založení českolipského kláštera
a pojmenování konventu U Všech
svatých souvisí podle Valdštejnovy
zakládací listiny z 12. března 1627
s tím, že uvedený svátek měl svou
oktávu – osm dní následujících se připomínal a právě toho osmého dne
roku 1620 zvítězil císař na Bílé hoře.
Právě zdejší duchovní ústav upomíná
na to, že sláva a památka souvisí
s činy vojenskými.
Místní lidé v souvislosti s vojnami
zažili velké utrpení a bolest, ale ranou
možná zákeřnější byla morová epidemie. Na památku moru v roce 1680
postavili o tři léta později sloup Nejsvětější Trojice na náměstí. S tím
povstala další tradice úcty k zemřelým, zásvětný den. 21. listopadu byl
vzpomínán jako okamžik, kdy se
zastavila epidemie a zbytek obyvatel
města byl zachráněn před černou
smrtí. Lidé se po mši shromažďovali
na náměstí a v tiché modlitbě uctili
své zemřelé předky.
Na konci 19. století se mezi veteránskými spolky šířila myšlenka uctít
padlé ve válkách uplynulého století.
Českolipský stoletý památník byl
v roce 1898 vztyčen v malé proluce
u domu čp. 82 v dnešní Moskevské
ulici. Připomínal války napoleonské,
boje v Itálii v polovině 19. století
i následnou prusko-rakouskou vojnu
1866. V roce 1945 byl rozvalen jako
nacionalistický symbol, což byla
pravda jen částečná, připomínal
Z listopadového kalendáře
12. listopadu 1989 byla v Římě svatořečena Anežka Česká. Onen
nedělní televizní přenos, první v historii sledovala také většina obyvatel
České Lípy. Možná si to ani neuvědomujeme, ale Anežka otevřela
i v České Lípě velký prostor pro práci
ve prospěch bližních.
V prosinci 1989 jsme se poprvé
setkali s charitou. Sbírání pomoci
pro revolucí rozrušené Rumunsko je
mimo jiné spjato s církví adventistů
a s ní napojenou organizací ADRA.
Obojí dnes vrostly hluboce do místní
společnosti.
V roce 1994 uskutečnilo město projekt Domu humanity jako přesvědčivého kroku pomoci lidem na dně
společnosti.
Do pěti let byla v České Lípě zřízena
pobočka farní charity a přišel projekt
Domu Jonáš pro pomoc opuštěným
matkám a klubovny pro děti ze
sociálně slabých vrstev v Dubické
ulici a na sídlišti Sever.
Myšlenka penzionu pro důchodce
v Dolní Libchavě se naplnila před
dvaceti lety a nastal i růst českolipských Sociálních služeb se stacionáři a rozvíjející se domácí péčí.
Památník padlých z první světové války
bojovníky obou zde žijících národů
a byl především lokálně vlasteneckým. Plácek, který po něm zbyl,
dostal dočasně název Lidické
náměstí, což nelze nazvat jinak než
podivnou licitací s osudem těžce
postižené české vsi.
Po první světové válce byl vybudován
velký památník se jmény padlých
a pohřešovaných u Křížového kostela.
Opět tu byla jména česká i německá.
Každý rok na Bílou sobotu v poledne
se zde scházelo obyvatelstvo obou
národností, aby uctilo padlé během
dvouminutového ticha. Památník byl
po druhé světové válce zničen.
Zdejší obyvatelé německé národnosti
byli ve své většině z města odvezeni
dříve, než stačili zcela zbilancovat
počet padlých ve druhé světové válce. Noví obyvatelé přicházeli z obcí,
kde měli své padlé a oběti z této
strašné války. Starousedlíci chtěli
vybudovat památník umučeným
a zemřelým v koncentračních táborech z řad zdejších Čechů. S iniciativou přišel tehdejší ředitel muzea
Bohumil Kinský. K tomu bohužel
nedošlo. Jen jeden z nich má pamětní
desku (František Kožnar), ostatní alespoň názvy některých ulic (Vohradského, Buckova, Kovářova).
Osudy zdejších obyvatel židovského
původu vzpomíná Památník proti
násilí z roku 1995, vybudovaný v blízkosti dřívější synagogy. Osud
sedmnácti obětí pochodu smrti
Schwarzheide je uctěn památníkem
u školy na Špičáku, který je soustavně okrádán o své atributy.
Část zajatců a vojáků sovětské armády, zemřelých na konci války v České
Lípě, byla v únoru 1945 exhumována
a ostatky z různých míst byly přeneseny do mauzolea a částečně
pohřbeny po jeho stranách. Ocitly se
tedy v hrobce německého nacionálního politika Franze Schmeykala,
jehož pozůstatky spolu s rodinou byly
uloženy na neznámém místě. Tenkrát
to možná bylo chápáno jako zadostiučinění, dnes to spíše můžeme vnímat s trpkostí mimo jiné i proto, že
památka na oběti války byla zavřena
za těžká vrata zapomnění.
Ladislav Smejkal
Nečekaně úspěšným pokusem bylo
přinést více duchovních hodnot do
společnosti v oblasti kultury a to
v roce 2001 založením Festivalu
duchovní hudby, původně s několika
koncerty v českolipských chrámech.
Dnes je Lípa Musica velkým společenským podnikem.
Svatá Anežka a po ní Zdislava nám
dávají příklad, že každý jedinec,
obec a stát mají přispět k blahu slab-
ších a opuštěných a k obohacení
ducha společnosti. Výsledek je
úspěšnější, pokud začíná u jedinců
a jejich nápadů a iniciativa přechází
na skupiny a vytvořené společnosti
teprve potom hledají a nacházejí
podporu z veřejných zdrojů. Tímto
způsobem se právě dokonale ozřejmuje jejich smysl.
Dům humanity
Ladislav Smejkal
Z radnice a města
7
Město chce pronajmout přírodní
areál v Dubici
Upravená zeleň, čisté parkoviště
i pláž, opravené prolézačky pro děti,
nové sociální zařízení, opravené budky pro občerstvení i pokladnu. Tak to
nyní vypadá ve zrevitalizovaném přírodním areálu v Dubici, kam město
v letošním roce investovalo zhruba
1,5 milionu korun. Aby se nové
a opravené zařízení neničilo, areál byl
pod kontrolou a zůstal stále čistý
a provozuschopný, nabízí ho radnice
k pronájmu na pět let. Podmínky
schválili českolipští radní na svém
srpnovém zasedání.
Areál v Dubici bude možné využívat
pro různé volnočasové aktivity. Neje-
Nový kalendář města na rok 2015
je v prodeji
Po toku Ploučnice se v příštím roce vydají všichni ti, kteří si opatří nový stolní
kalendář města Česká Lípa na rok 2015. Jeho ústředním motivem je totiž řeka
Ploučnice na historických i současných snímcích. Stejně jako v předchozích
letech se dají všechny použité fotografie z kalendáře vystřihnout a použít jako
originální pohlednice.
Historické snímky pochází ze sbírky fotografických vedut Wilhelma Leukerta
z přelomu 19. a 20. století, které jsou uložené ve sbírkách vlastivědného muzea
v České Lípě. Tyto snímky zachycují například ženy při praní prádla v Ploučnici
nebo jedny z ničivých povodní. Mladší fotografie pak pochází především z českolipské neckyády, nebo přinášejí pohled na Ploučnici u její průrvy a ve Stružnici.
Autory těchto fotografií jsou Vít Černý, Radek Hortenský a Miroslav Zajíc.
K dostání bude kalendář jako tradičně v Městském informačním centru za
76 korun.
„Kromě kalendáře pak máme nově v informačním centru také omalovánky pro
děti s motivy České Lípy. Děti si tak mohou vybarvit třeba Unionku nebo vodní
hrad. Na zasedání rady jsme také odhlasovali dvacetiprocentní slevu pro knihkupce, kteří by chtěli ve svých obchodech prodávat novou knihu Příběhy z Českolipska II,“ doplnil českolipský místostarosta Tomáš Vlček.
nom pro plážový volejbal či venkovní
ping-pong, ale například také pro
některé vodní atrakce. Ke koupání je
kvalita vody v přírodní nádrži zatím
stále nevhodná, ale není vyloučeno,
že do budoucna se najde vhodná
technologie, jak z vody odstranit
i sinice. „Jednotlivé nabídky nebudeme proto hodnotit pouze podle
toho, kdo městu nabídne vyšší cenu.
Budeme také posuzovat kvalitu
návrhů na využití tohoto areálu, které
zájemci předloží městu. Jde nám o to,
aby veřejnost po dlouhých letech
mohla toto místo začít opět využívat
a aby se z něj stalo udržované a příjemné místo, kde je možné trávit volný čas,“ zdůraznil místostarosta
České Lípy Jiří Kočandrle. To byl také
podle místostarosty hlavní důvod,
proč se město letos zjara pustilo do
všech oprav, na kterých se z velké
části podíleli pracovníci zaměstnaní
na veřejně prospěšné práce.
Nová třída na ZŠ Partyzánská
Novou učebnu pro 24 žáků vybuduje město Česká Lípa na Základní
škole Partyzánská. Do této školy nastoupil větší počet prvňáčků,
než čekali (78 dětí), aby se žáci pohodlně do školy vešli i s družinou,
vznikne nová třída. Českolipští radní na svém srpnovém zasedání
proto odsouhlasili zadávací podmínky pro vyhlášení této veřejné
zakázky.
Třída pro 24 žáků včetně sociálního zařízení vznikne místo technického zázemí v přístavbě školy. Současně s novou učebnou dostane
přístavba nová plastová okna, bude opravena střecha a objekt bude
také zateplený. Náklady na tuto stavební akci jsou odhadovány na
1,8 milionu korun, finanční prostředky půjdou z rozpočtu města.
Více informací z radnice i města
www.mncl.cz
Praktické
Úřad práce informuje:
Nezaměstnanost na Českolipsku klesla
Od začátku roku se snížila nezaměstnanost na Českolipsku o téměř 2 %. Na konci
srpna 2014 byl podíl nezaměstnaných osob 7,9 %. Historicky po 8 letech nemá
Českolipsko již 3. měsíc v řadě nejnižší nezaměstnanost v Libereckém kraji. Za 8
měsíců tohoto roku klesl počet evidovaných uchazečů o zaměstnání na úřadu
práce celkem o 1338, navíc v srpnu se zaevidovalo nejméně uchazečů za celý
dosavadní průběh roku 2014. Tomuto příznivému vývoji odpovídá i růst počtu
nabízených volných míst, kterých bylo na konci srpna 965, což je ve srovnání např.
se začátkem roku trojnásobek, nejvíce v průběhu celého roku.
Podzimní měsíce, spojené s ukončením sezonních prací a příchod mladých lidí
po ukončení studia na trh práce, pravděpodobně zvýší nezaměstnanost na Českolipsku, nicméně příznivý vývoj oproti předchozím letům je zřejmý.
Příchod absolventů na trh práce je pravidelně opakující se skutečnost zejména
v měsíci září. Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci jako podpůrný a velmi
úspěšný program pro řešení uplatnění mladých lidí realizuje již od loňského roku
regionální individuální projekt Odborné praxe pro mladé do 30 let v Libereckém
kraji. Součástí projektu, který je všem mladým lidem s praxí kratší než 2 roky, přicházejícím do evidence úřadu práce na Českolipsku, nabízen, jsou kromě poradenství různého zaměření zejména odborné praxe u zaměstnavatelů, podporované
formou příspěvků na mzdové náklady. V průběhu projektu bylo v okrese Česká
Lípa podpořeno již téměř 70 nezaměstnaných mladých lidí na praxích v délce 1
roku, pro další desítky pracovních míst je finanční podpora odborných praxí stále
připravena. Dosud bylo do projektu v celém okrese zapojeno již 160 uchazečů
o zaměstnání. Zaměstnavatelům účast v projektu umožňuje odborně vést a získat
tak nového zaměstnance, ale také věnovat se mladému člověku při jeho vstupu
do praxe zapojením kvalifikovaného pracovníka – mentora, jehož částečné mzdové
náklady mohou být z projektu refundovány.
V letošním roce kromě samotného růstu počtu volných pracovních míst byly stovky
pracovních míst podpořeny v rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ). Od ledna
letošního roku bylo v celé řadě obcí, měst, ale také v příspěvkových organizacích,
občanských sdruženích nebo farnostech umístěno na 400 nezaměstnaných v rámci
veřejně prospěšných prací. Nejvíce ve městech Česká Lípa, Nový Bor, Dubá,
Doksy, Ralsko, Cvikov, ale také v obcích Stružnice, Skalice u České Lípy, Tuhaň.
V těchto dnech dochází k prodlužování jednotlivých dohod, pracovní místa tak
budou nadále finančně podporována. V začátku měsíce listopadu připravuje Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR Česká Lípa společné setkání se starostkami
a starosty celého okresu, kde právě veřejně prospěšné práce a jejich další podpora
budou hlavním tématem.
Dalších více než 200 pracovních míst bylo podpořeno příspěvky na mzdové náklady
společensky účelných pracovních míst. 20 uchazečů o zaměstnání bylo také podpořeno do začátku vlastního podnikání příspěvky na pořízení vybavení.
Aktivní politika zaměstnanosti má důležitý vliv na oživení a podporu trhu práce
v regionu. Kontaktní pracoviště Česká Lípa disponuje dostatečnými prostředky
na další podporu pracovních míst k vyrovnávání handicapů uchazečů o zaměstnání,
kterým nelze jiným způsobem zprostředkovat zaměstnání.
Oživení trhu práce, spolupráce se zaměstnavateli a podpora v rámci APZ jsou pro
okres Česká Lípa významnou pozitivní podporou při snižování nezaměstnanosti.
Bc. Marcela Ottová, ředitelka Kontaktního pracoviště
Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Liberci – Česká Lípa
Znovuzavedení statusu osoby
zdravotně znevýhodněné (OZZ)
Osobou zdravotně znevýhodněnou je občan, který má zachovánu schopnost
vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, ale jeho schopnost zůstat pracovně začleněn, vykonávat dosavadní povolání nebo využít dosavadní kvalifikaci či ji získat je podstatně omezena z důvodu dlouhodobého
nepříznivého zdravotního stavu, který trvá více než rok.
Od kdy bude status OZZ zaveden? – od 1. 1. 2015
Jaký úřad o statusu OZZ rozhoduje? – Okresní správa sociálního zabezpečení
(místně příslušná podle trvalého bydliště občana)
Více informací lze nalézt na Okresní správě sociálního zabezpečení nebo na
http://www.cssz.cz.
8
Nemocnice informuje
Nemocnice chystá modernizaci lůžkových oddělení
Desítky nových polohovacích lůžek a kvalitní dorozumívací, signalizační systém změní brzy k lepšímu pobyt pacientů na lůžkových odděleních českolipské nemocnice.
Modernizaci umožní dobře připravený projekt „Komunikace
a mobilita bez bariér“, na který získala dotaci téměř 6 milionů
korun (5 989 500,00 Kč včetně DPH) z operačního programu
ROP NUTS II Severovýchod, 39. kolo výzvy – oblast podpory 2.2.
Projekt má v plánu zabezpečit modernizaci přístrojového vybavení
na lůžkových odděleních NsP. Konkrétně půjde o nákup komunikačního a signalizačního systému „sestra – pacient“, který zajišťuje
hovorový, optický a akustický kontakt pacienta na lůžku s ošetřujícím
personálem. Nová technika umožní obousměrnou komunikaci mezi
pacientem a zdravotní sestrou a přivolání obsluhy k pacientovi na
pokoj. Moderní komunikační systémy zároveň umožňují pacientům
poslech zábavného programu, připojení k jednotné telefonní síti či
internetu.
Neméně významnou součástí tohoto projektu je také obměna lůžkového vybavení NsP, kterou velmi přivítají pacienti i zdravotníci.
Dosloužilé postele pro nemocné nahradí celkem 100 nemocničních
polohovacích lůžek. Stará lůžka budou za nová vyměňována napříč
celou nemocnicí.
Nemocnice nyní připravuje vyhlášení výběrového řízení na vlastní
realizaci projektu. Jeho výsledek by měl být jasný nejpozději v prosinci
2014.
Českolipská nemocnice vylepší techniku
Českolipská nemocnice připravuje modernizaci části stávajícího
přístrojového vybavení svých operačních sálů. Uspěla s projektem „Modernizace centrálních operačních sálů“, na který
získala peníze z evropských fondů. Přesněji, dotaci v celkové
výši 10 430 200,00 včetně DPH z operačního programu ROP
NUTS II Severovýchod, 39. kolo výzvy – oblast podpory 2.2.
Centrální operační sály nemocnice tak obnoví již dosluhující techniku
a lékaři v České Lípě budou moci pracovat s novými generacemi
důležitých přístrojů. Konkrétně půjde o nákup tří kusů endoskopických
věží, dvou operačních stolů, dvou plně vybavených anesteziologických
přístrojů s plnou monitorací, jednoho anesteziologického přístroje
bez monitorace vitálních funkcí, jednoho ultrazvuku pro anesteziologicko-resuscitační oddělení, celkem tedy devíti kusů nových přístrojů.
Nemocnice plánuje nákup a instalace přístrojů dokončit do června
příštího roku (2015).
Po nedávném schválení dotace se pustila do přípravy vyhlášení výběrového řízení na vlastní realizaci projektu, na dodavatele nových přístrojů. Jeho výsledek by měl být znám nejpozději v prosinci 2014.
Dorozumívání se sluchově postiženými bude snadné.
Pomůže tablet.
Snazší komunikaci s neslyšícími pacienty bude mít zdravotnický personál českolipské
nemocnice. Pomůže mu s ní
speciální tablet. Jeho prostřednictvím dokáží zprostředkovat kvalitní tlumočení
do znakového řeči – na dálku.
Nemocnice, která tablet dnes převzala do bezplatného užívání má
možnost využívat tuto novou službu díky projektu Agentury pro neslyšící s názvem „Bezbariérové nemocnice i pro neslyšící“. Tablet umožňuje cestou internetové aplikace Skype ošetřujícímu personálu on-line
tlumočnické služby pro neslyšící pacienty.
Praktické
9
Stomatologické
pohotovostní
služby
ORDINAČNÍ HODINY
soboty, neděle, svátky od 8–12 hod.
SOBOTA 11. 10.
MUDr. Milena Horáčková
Mariánská 845, Česká Lípa
tel. 487 521 662
NEDĚLE 12. 10.
MUDr. Přemysl Černý
Osvobození 446, Kamenický Šenov
tel. 487 767 614
SOBOTA 18. 10.
MUDr. Jiří Kraus
Malá 1167/22, Česká Lípa
tel. 487 834 603
NEDĚLE 19. 10.
MUDr. Martin Bartoň
Dlouhá 99, Jablonné v Podještědí
tel. 487 762 377
SOBOTA 25. 10.
MUDr. Jarmila Vyčichlová
Okružní 636, Mimoň
tel. 774 649 096
NEDĚLE 26. 10.
MUDr. Jitka Makovičková
Havlíčkova 443, Česká Lípa
tel. 487 521 356
ÚTERÝ 28. 10.
Mgr. Andrej Ivanov
Děčínská 246, Žandov
tel. 487 850 436
SOBOTA 1. 11.
MUDr. Marcela Klementová
Mové Město 277, Dubá
tel. 487 870 388
NEDĚLE 2. 11.
MUDr. Ivana Hanzáková
Bendlova 2236, Česká Lípa
tel. 487 831 763
SOBOTA 8. 11.
MUDr. Eva Frýdová
Hvězdovská 178, Mimoň
tel. 487 862 176
NEDĚLE 9. 11.
MUDr. Vladimír Henčl
Smetanova 372, Nový Bor
tel. 487 726 197
Případné změny najdete na
zdravotnictvi.kraj-lbc.cz
Sportareál informuje
27.–29. 10. Podzimní
prázdniny a Den vzniku
samostatného
československého státu
Třídenní sleva ve výši 10% pro
děti a mládež do 18 let věku.
V rámci státního svátku Den
vzniku samostatného československého státu 28. 10.,
bude bazén ve „Sportareálu“
otevřen již od 9.00 hodin.
Sport Česká Lípa, p. o.
Předkládání žádostí do programu regenerace
městských památkových rezervací a zón pro rok 2015
Státní dotaci z Programu regenerace
městských památkových rezervací
a městských památkových zón lze
využít pouze v souladu s cíli Programu jako příspěvek na obnovu nemovité kulturní památky, zapsané
v Ústředním seznamu kulturních
památek ČR (popř. movité kulturní
památky pevně spojené se stavbou,
jako jsou např. oltáře nebo varhany
v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou), která stojí na území
Městské památkové zóny Česká
Lípa. Finanční prostředky lze využít
na obnovu kulturních památek ve
vlastnictví města, církví, jiných právnických nebo fyzických osob, příp.
krajů.
Příspěvky v rámci státní podpory Programu se poskytují za účelem
záchrany, zachování a zhodnocení
památkových hodnot. Příspěvky
poskytované v Programu jsou přísně
účelové, mohou být použity jen na
úhradu prací zabezpečujících uchování souhrnné památkové hodnoty
kulturní památky, nikoliv na modernizace a jiné úpravy prováděné
v zájmu jejího vlastníka, ani na práce
investiční povahy.
Finanční prostředky z Programu nejsou určeny zejména na modernizace
objektů – např. zateplování, vytápění,
elektroinstalace, rozvody vody, kanalizaci, vzduchotechniku, zdravotně
technické instalace; modernizaci
bytového fondu a zřizování nových
bytových jednotek, nové typy oken
a dveří (lze akceptovat pouze výměny
oken a dveří, pokud se nacházejí
v havarijním stavu, který vylučuje
jejich opravu), zřizování obytných
podkroví, nové vikýře, úpravy veřejných prostranství, úpravy komunika-
cí, terénní úpravy; parkové úpravy
včetně ošetření zeleně; pořízení
stavebně-historického, restaurátorského průzkumu, projektové dokumentace, stavební dozory a na kopie
sochařských děl.
Žádosti se předkládají do 31. 10.
2014 na podatelnu Městského úřadu
Česká Lípa, nám. T. G. Masaryka 1,
470 01 Česká Lípa. Žádost o finanční
příspěvek podává vlastník kulturní
památky, společně s aktuální fotodokumentací objektu, rozpočtem
a závazným stanoviskem orgánu
státní památkové péče.
Bližší informace obdržíte na Městském úřadě Česká Lípa, stavební
úřad, úsek památkové péče –
Ivana Rývorová, referentka památkové péče – tel.: 487 881 214,
e-mail: [email protected]
Českolipská burza škol 2014
Českolipská burza škol „Quo vadis“
je v letošním roce již „plnoletá“.
V uplynulých letech byla považována
za velmi úspěšnou, a tak proběhne
po osmnácté i letos, tentokrát ve středu a ve čtvrtek 5. a 6. listopadu. Pro
veřejnost bude otevřena ve středu od
9.30 do 17.00 hodin a ve čtvrtek od
9.00 do 16.30 hodin. Místo konání se
nemění. Burza škol 2014 bude probíhat v prostorách Střední odborné
školy a Středního odborného učiliště
28. října v České Lípě.
Škola je spolupořadatelem burzy,
společně s Úřadem práce v České
Lípě, městem Česká Lípa a Pedagogicko-psychologickou poradnou
Česká Lípa. V rámci veletrhu s obsáhlou nabídkou středních škol a učilišť
je připraven doprovodný program,
včetně tradičního semináře pro ředitele škol, tentokrát se zaměřením na
budoucí uplatnění absolventů středních škol.
Kromě informací, které mohou zájemci
o studium, jejich rodiče a pedagogové
získat od zástupců přítomných škol,
bude možno přímo na burze konzultovat také s pracovníky úřadu práce a pedagogicko-psychologické poradny.
Za realizační tým Burzy škol 2014
Mgr. Pavla Šimánková,
ředitelka PPP Česká Lípa
Kam nahlásit poruchu veřejného osvětlení v České Lípě?
Soustava veřejného osvětlení ve městě Česká Lípa představuje 4 300 světelných bodů, 3 860 stožárů,
77 rozvaděčů, 220 km zemního kabelu
a 22 km nadzemního vedení. Při takovém počtu komponentů občas dojde
na některém svítidle, v některé ulici,
nebo na sídlišti k výpadku veřejného
osvětlení. Důvodem může být
nefunkční světelný zdroj, výpadek jističe svítidla, nebo příslušného okruhu,
případně výpadek v dodávce elektřiny.
K výpadku jističe dochází obvykle po
zkratu následkem bouřky, nebo při
poškození elektrické výbavy některého stožáru po dopravní nehodě,
nebo najetím vozidla při parkování na
patici stožáru s elektrickou výzbrojí.
Dalším poměrně častým zdrojem
výpadku VO je porušení zemního
kabelu, a to buď poškozením při zemních pracích, nebo vlivem stáří a opotřebení příslušného kabelu. Pro případ
poruch má smluvní partner města
dispečink s nepřetržitou službou, která neprodleně řeší větší výpadky
osvětlení, které nejsou zaviněné přerušením dodávky elektřiny, tzn. když
vypadne celá lokalita, nebo celá ulice.
Opravy jednotlivých nahlášených
nefunkčních svítidel se potom provádějí následující den. Důvodem
nefunkčního osvětlení nikdy není jeho
vypínání, jak občas v některých reakcích občanů slýcháme. Systém VO ve
městě je řízen čidly, která zapínají
a vypínají osvětlení automaticky v závislosti na světelných podmínkách.
Pro možnost nahlášení poruchy na
VO uvádíme proto telefonické spojení na pohotovostní službu VO –
602 283 659, nebo 736 670 685.
Mateřské centrum Pumpkin
Bazárek zimního oblečení!
Po celý říjen bude probíhat bazárek
s oblečením a hračkami. Můžete prodávat i nakupovat. Cena za veškeré
vystavené zboží je 40 Kč. Bližší informace u nás v centru či na našich
webových a facebookových stránkách
21. 10. po celý den masáže – hlídání
zajištěno. Rezervace času nutná!
Připravujeme: seminář o látkových
plenách a znakování s miminky.
Fotoreportáž
Zářijový Den bez aut
a Den s historickými autobusy
Na 600 dětí z mateřských a základních škol i několik desítek malých dětí
v doprovodu babiček a maminek přišlo v pátek 19. 9. na dopravní hřiště,
kde pro ně Skupina prevence krimi-
nality a výuky při Městské policii
v České Lípě ve spolupráci s městem, koordinátorkou projektů a kampaní, Policií ČR, Týmem BESIP, VZP
a DDM Libertin připravily bohatý pro-
10
gram v rámci akce Den bez aut. Děti
si vydatně zasoutěžily a zajezdily na
kolech, odrážedlech, koloběžkách či
motokárách. Zároveň se učily základům dopravní výchovy a za své výkony dostaly odměnu v podobě
sladkostí a reflexních pásek či přívěsků. Velkou pozornost u dětských
návštěvníků pak vzbudilo policejní
auto a hlavně ukázky z policejní práce
psovodů.
Vydařil se i Den s historickými autobusy, který na sobotu 20. 9. pro českolipskou veřejnost připravilo město ve
spolupráci s firmou BUS Line. O jízdu
ve čtyřech přistavených veteránech byl
velký zájem. Největší byl jako obvykle
o projížďku v nejstarším modelu.
Z radnice a města
11
Příběhy z Českolipska pokračují
Posledních několik let město Česká Lípa každoročně podpoří vydání nové knihy,
která svým obsahem přibližuje čtenáři regionální dějiny či současnost. Nejinak
tomu je i v roce 2014. V Městském informačním centru je tak od září k dostání
nová kniha Martina Aschenbrennera „Příběhy z Českolipska II“, volně navazující na stejnojmenný první díl.
Město ji vydalo v nákladu 1000 kusů a na MIC si ji můžete zakoupit za 200 Kč.
V první knize Příběhy z Českolipska, která vyšla v roce 2010, se autor a milovník
historie zaměřil na významné představitele našich regionálních dějin od 13. do
začátku 20. století. V druhé knize dostali prostor hlavně vědci a umělci, kteří
pracovní či osobní život spojili s naším krajem, kde někdy alespoň krátce působili.
V knize je tak zachycen příběh například Beneše Krabice z Weitmile, Josefa
Bohumíra Mikana, Jakuba Arbesa nebo Ferdinanda Břetislava Mikovce.
Křest čtivě napsané knihy se uskutečnil na vodním hradě Lipý. Spolu s místostarostou Tomášem Vlčkem ji pokřtil autor Martin Aschenbrenner a výtvarnice
Iveta Kubelová, která příběhy doplnila svými kresbami, kde na základě historických pramenů zachytila tváře jednotlivých postav.
Rozlousknutí Zlatého oříšku
Libereckého kraje 2014
V podvečer 28. září rozlouskla porota
Zlatý oříšek Libereckého kraje 2014
a z patnáctky finalistů vybrala vítěze.
Ti automaticky postupují do celostátního kola Zlatého oříšku, jehož
originalita tkví v tom, že jde o soutěž
určenou pro talentované děti ve věku
od 6 do 14 let bez ohledu na to, zda
vynikají ve sportu, vědě nebo umění.
Finále regionálního kola se již po třetí
uskutečnilo v českolipském kulturním
domě Crystal, kde se publiku představila celá patnáctka finalistů. Ale
vyhrát mohli jen tři, což byl pro porotce
náročný úkol, neboť každého soutěžícího jednotlivce či tým zdobily
medaile a diplomy z různých domácích i světových šampionátů či vědomostních soutěží. Nakonec to byla
mnohostranně nadaná dvanáctiletá
Adélka Šinerová
Helena Paszeková (vpravo)
Ekokřečci
Adéla Šinerová z Nového Boru,
úspěšná karatistka, recitátorka a kytaristka, fenomenální devítiletý houslista
Daniel Matějča z Liberce a čtrnáctiletý
šachista Jiří Liška ze Sosnové, za kterého Zlatý oříšek převzala Helena Paszeková, ředitelka Gymnázia v České
Lípě. Jirka přijít nemohl, neboť měl tou
dobou rozehranou partii na světovém
šampionátu v Jihoafrické republice,
kde hájí barvy své země. Všichni tři na
rozvoj svého talentu obdrželi od města
Česká Lípa finanční odměnu 25 tisíc
korun.
Udělena byla i mimořádná cena českolipské starostky, kterou od starostky Hany Moudré převzali Ekokřečci
– členové biologického a ekologického kroužku při českolipském gymnáziu. (Více na www.mncl.cz).
Daniel Matějča
Vyhláška
12
Několik novinek z vyhlášky k zabezpečení veřejného pořádku
Od 1. října začala v České Lípě platit
nová Obecně závazná vyhláška
k zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku. Oproti předchozí
z roku 2007 je podrobnější, přesnější
a s přísnějšími pravidly pro udělování
výjimek nebo používání pyrotechniky
ve městě. Tuto novou verzi schválili
zastupitelé na svém srpnovém zasedání a její plné znění najdete v tomto
vydání MN.
Základním úkolem obecně závazné
vyhlášky je, aby se na veřejných prostranstvích nedělo nic, co by bylo hrubě proti vzájemnému soužití našich
obyvatel, v rozporu s dobrými mravy
nebo ochranou zdraví. V nové vyhlášce stále platí, že se veřejným prostran-
stvím rozumí všechna náměstí, ulice,
tržiště, chodníky, veřejná zeleň nebo
parky ve městě. Stále také platí, že
mezi činnosti, které by mohly veřejný
pořádek narušit, patří pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních
zábav a diskoték, užívání pyrotechniky a plakátování na plochách
v majetku města.
Co je oproti staré vyhlášce nové, je
doba, po kterou budou veřejné akce
povolené bez nutné výjimky od českolipských radních. Například o letních prázdninách budou moci akce
probíhat bez výjimky od 7 do 24
hodin. Mimo letní prázdniny budou
tyto akce povolené od neděle do
čtvrtka od 7 do 22 hodin, v pátek
a v sobotu od 7 do 23 hodin.
„I když jsme prodloužili dobu, po kterou se mohou veřejné akce konat bez
výjimky, stále platí, že se pořadatelé
musejí přizpůsobit zákonem stanovené době nočního klidu. Ten je od 22
hodin do 6 ráno. Ze strany pořadatelů
to například vyžaduje, že v tomto čase
například ztlumí zvuk u hudební produkce nebo krotí své návštěvníky, aby
tolik nehlučeli,“ upřesnila starostka
České Lípy Hana Moudrá. Zároveň
doplnila, že novinkou pro pořadatele
je jejich oznamovací povinnost. „Třicet
dní před pořádáním akce musí dát
městu vědět, že se bude konat. Pokud
budou pořadatelé žádat o výjimku,
musí ji podat šedesát dní před akcí.
Získáme tak přehled o všech, které se
budou konat bez povolené výjimky.
A na vyřízení samotných výjimek bude
mít rada města více času.“
Nově také vyhláška zakazuje používání pyrotechniky v okruhu 50 metrů
od českolipské nemocnice, kostela
sv. Máří Magdaleny, domu pro seniory
na Ladech a Penzionu s pečovatelskou službou. I nadále se pak pyrotechnika nesmí používat v celé
památkové zóně města (historický
střed). Její použití v zakázaných lokalitách je možné pouze na základě
žádosti o výjimku, o kterou mohou
město požádat pořadatelé nejrůznějších akcí.
Obecně závazná vyhláška města Česká Lípa
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 27. 8. usneslo vydat
podle ustanovení § 10 písm. a), písm. b) a písm. c) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
ČÁST PRVNÍ
Obecná ustanovení
Čl. 1
Cíl a předmět
1. Cílem této vyhlášky je vytvoření opatření směřujících k zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku jako stavu, který umožňuje pokojné a bezpečné
soužití občanů i návštěvníků města a vytváření příznivých podmínek pro
život ve městě.
2. Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které by mohly narušit veřejný
pořádek ve městě nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou zdraví,
směřující k ochraně před následnými škodami a újmami působenými narušováním veřejného pořádku na majetku, jako veřejném statku, jehož ochrana
je ve veřejném zájmu a zájmu chráněném městem Česká Lípa jako územním
samosprávným celkem.
Čl. 2
Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek ve městě nebo
být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku
Činnostmi, které by mohly narušit veřejný pořádek ve městě nebo být v rozporu
s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku jsou:
a) pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně
tanečních zábav a diskoték (dále jen „veřejnosti přístupné podniky“)
b) užívání pyrotechniky
c) plakátování na plochách v majetku města v rozporu s povinnostmi stanovenými touto vyhláškou.
Čl. 3
Základní pojmy
1. Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná
zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící
obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.1 Vymezení
veřejných prostranství na území města Česká Lípa je graficky znázorněno
v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této vyhlášky
2. Užíváním pyrotechniky se pro účely této vyhlášky rozumí:
a) užívání zábavní pyrotechniky
b) provádění pyrotechnických efektů
c) odpalování ohňostrojů.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
ČÁST DRUHÁ
Veřejnosti přístupné podniky
Čl. 4
Podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti
přístupných podniků
Veřejnosti přístupné podniky lze na veřejných prostranstvích a na prostranstvích, která nemají charakter veřejných prostranství, provozovat ve dnech
neděle až čtvrtek pouze v době od 7.00 do 22.00 hodin, ve dnech pátek
a sobota pouze v době od 7.00 do 23.00 hodin
Veřejnosti přístupné podniky lze na veřejných prostranstvích a na prostranstvích, která nemají charakter veřejných prostranství, provozovat v období
od 1. července do 31. srpna denně pouze v době od 7.00 do 24.00 hodin
Veřejnosti přístupné podniky spojené s produkcí hudby pořádané v rámci
Městských slavností Česká Lípa lze na veřejných prostranstvích a na prostranstvích, která nemají charakter veřejných prostranství, provozovat pouze
v době od 7.00 do 2.00 hodin
Veřejnosti přístupné podniky spojené s produkcí hudby lze na veřejných prostranstvích a na prostranstvích, která nemají charakter veřejných prostranství,
provozovat ve dnech 31. prosince a 1. ledna pouze v době od 7.00 do 2.00
hodin
V době nočního klidu2 mohou veřejnosti přístupné podniky probíhat pouze
takovým způsobem, aby nedocházelo k rušení nočního klidu
V případě konání veřejnosti přístupných podniků na veřejném prostranství
je pořadatel povinen zajistit při konání veřejnosti přístupných podniků takové
podmínky, aby nedošlo ke znečištění veřejného prostranství, pokud se tak
stane, je povinen znečištění vzniklé v důsledku konání podniku odstranit
neprodleně.
Čl. 5
Ohlašovací povinnost
Veřejnosti přístupné podniky lze za podmínek stanovených v Čl. 4 provozovat
pouze při splnění ohlašovací povinnosti. Pořadatel veřejnosti přístupného
podniku je povinen ohlásit nejméně 30 dnů před jeho konáním Městskému
úřadu Česká Lípa konání takového veřejnosti přístupného podniku
V ohlášení pořadatel veřejnosti přístupného podniku uvede:
a) fyzická osoba: jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého
pobytu a adresu pobytu, je-li odlišná od místa trvalého pobytu pořadatele
Vyhláška
13
3.
4.
1.
2.
3.
b) podnikající fyzická osoba: jméno a příjmení, IČ, adresu místa podnikání
c) je-li pořadatelem právnická osoba: IČ, název, sídlo a označení osoby,
která za tuto právnickou osobu jedná
d) jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu osoby
určené pořadatelem veřejnosti přístupných podniků pro styk s orgány
veřejné moci, pokud pořadatel veřejnosti přístupného podniku tuto funkci
nevykonává sám
e) označení druhu veřejnosti přístupného podniku, dobu a místo konání,
včetně údaje o jeho počátku a ukončení
f) předpokládaný počet účastníků veřejnosti přístupného podniku
g) počet osob zajišťujících pořadatelskou službu a způsob jejich označení
h) údaje o osobě nebo osobách, které poskytly k užívání pozemek, kde se
má veřejnosti přístupný podnik konat
i) způsob zajištění obecných povinností při nakládání s odpady3 vzniklými
v souvislosti s pořádáním veřejnosti přístupného podniku
j) způsob zajištění podmínek stanovených zvláštními předpisy v oblasti
požární ochrany4 a v oblasti ochrany před škodami působenými tabákovými
výrobky a alkoholem a jinými návykovými látkami5
k) způsob zajištění volných příjezdových a přístupových cest, případně stanovišť v místě konání akce pro včasný zásah složek integrovaného záchranného systému6
l) způsob zajištění úpravy travnatých ploch veřejné zeleně před a po konání
veřejnosti přístupného podniku.
Pořadatel je povinen zajistit, aby osoba určená pořadatelem pro styk s orgány
veřejné moci a osoby zajišťující pořadatelskou službu byly přítomny v průběhu
konání celé akce a označeny viditelným nápisem „Pořadatelská služba“
nebo „Pořadatel“
Ohlašovací povinnost se nevztahuje na veřejnosti přístupné podniky konané
mimo veřejné prostranství a dále na veřejnosti přístupné podniky pořádané
městem Česká Lípa.
Čl. 6
Výjimky
Rada města může svým rozhodnutím7 na základě žádosti pořadatele veřejnosti přístupného podniku udělit z podmínek stanovených v Čl. 4 této vyhlášky
výjimku
Žádost musí být podána 60 dnů před konáním veřejnosti přístupného podniku
Kromě obecných náležitostí8 musí žádost o výjimku obsahovat označení
druhu veřejnosti přístupného podniku, datum a místo jeho konání, čas jeho
zahájení a ukončení, předmět výjimky a zdůvodnění žádosti o výjimku.
b) Dům s pečovatelskou službou, Domov pro seniory LADA, Ústecká
č. p. 2855 (příloha č. 4)
c) Penzion s pečovatelskou službou, Na Blatech č. p. 3211, (příloha č. 5)
d) Nemocnice s poliklinikou, Purkyňova č. p. 1849, (příloha č. 6).
Čl. 10
Výjimky
1. Rada města může svým rozhodnutím11 na základě žádosti udělit z omezení
stanoveného v Čl. 9 této vyhlášky výjimku
2. Žádost12 musí být podána 60 dnů přede dnem, kdy má být pyrotechnika
užívána.
ČÁST PÁTÁ
Závěrečná ustanovení
Čl. 11
Zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se zrušuje:
a) Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích schválenou zastupitelstvem města
dne 31. ledna 2007, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 3/2007 o užívání
plakátovacích ploch v majetku města schválenou zastupitelstvem města
dne 28. listopadu 2007
b) Obecně závazná vyhláška č. 3/2007 o užívání plakátovacích ploch v majetku
města, schválenou zastupitelstvem města dne 28. listopadu 2007.
Čl. 12
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. 10. 2014.
1
2
3
4
5
6
ČÁST TŘETÍ
Užívání plakátovacích ploch v majetku města
Čl. 7
Vymezení plakátovacích ploch v majetku města
Přehled umístění plakátovacích ploch v majetku města je uveden v příloze č. 2,
která je nedílnou součástí této vyhlášky.
Čl. 8
Povinnosti k užívání plakátovacích ploch
1. Plakátování, tj. využití plakátovacích ploch, zajišťuje město prostřednictvím
příspěvkové organizace města Kultura Česká Lípa, ul. Boženy Němcové
č. p. 2942, 470 01 Česká Lípa, IČ: 70953546 (dále jen „správce plakátovacích
ploch“), a to za úplatu podle ceníku9
2. Požadavky na zajištění plakátování na plakátovacích plochách v majetku
města předkládá žadatel správci plakátovacích ploch
3. Plakátování realizované jiným způsobem, než stanoví tento článek, je zakázáno.
ČÁST ČTVRTÁ
Užívání pyrotechniky
Čl. 9
Omezení činnosti
1. Užívání pyrotechniky v památkové zóně10 města je zakázáno
2. Užívání pyrotechniky je dále zakázáno v okruhu 50 metrů od:
a) kostela sv. Máří Magdaleny (příloha č. 3)
7
8
9
10
11
12
§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích („obecní zřízení“), ve znění pozdějších
předpisů
§ 47 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
§ 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Výše úplaty je stanovena radou města. Úplata se nevztahuje na zveřejňování informací souvisejících s činností města Česká Lípa
Vyhláška č. 476/1992 Sb., o prohlášení území historických jader vybraných měst
za památkové zóny, ve znění pozdějších předpisů: „Hranice památkové zóny začíná
v ulici Besední p.č. 2696 a je vedena po jejím severním okraji. Na východní straně
pokračuje po hranici p.č. 5780 a 2698. Dále přetne p.č. 5785, zalomí se vpravo
a pak směřuje k jihu při p.č. 2734. Třídu Vítězství p.č. 2811 protne a obíhá p.č.
2769, překročí průtah p.č. 2788/1 a vede při jeho jižní hraně. Dále se lomí při p.č.
5879, 5856, 5878/2, 5878/1 – při východní straně obíhá obj. čp. 616 a směřuje
k jihu podél p.č. 647–653. V jižní části vede při p.č. 5877, 5875, 5874. Dále se zalamuje k severu, pak k západu při p.č. 654, 642, 638, 639 až přetne ul. Moskevskou
p.č. 174/1 k n. p. Nářadí p.č. 183 a sleduje západní hranu ul. Moskevské směrem
k centru až k silničnímu průtahu 1–9. Zde směřuje k Ploučnici při jeho jihozápadním
okraji p.č. 2788/1 a přetíná ul. U Ploučnice p.č. 788 a při její západní straně směřuje
k severu. Prochází křižovatku p.č. 893 v ústí ulice Hrnčířské do Děčínské p.č. 972,
kterou sleduje při jejím západním okraji. V místě křižovatky ulic Pod Holým vrchem
a Arbesovy přetíná ul. Děčínskou a láme se k jihu do ulice Žukovy, kde tečuje p.č.
1802/2 a dále pokračuje při severovýchodní straně ulice Žukovy p.č. 1823 až ke
Komenského náměstí p.č. 1822 a při p.č. 1820, p.č. 1819 sleduje severní hranu
ulice Havlíčkovy p.č. 1824/1 až do výchozího bodu – ústí ulice Havlíčkovy do ulice
Besední, kde se hranice uzavírá.“
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
§ 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Z radnice a města
V Městském parku
se bude kácet i sázet
Oranžovou barvou označila českolipská radnice v Městském parku
stromy, které by měly v rámci projektu na jeho revitalizaci padnout
k zemi. Díky označení může veřej-
stromy na místě neplní žádnou estetickou ani biologickou funkci
a naopak brání průhledu a růstu dalších vzácnějších stromů,“ doplnil
Tomáš Vlček.
nost sama posoudit, že jde vesměs
o stromy, co v parku živoří, anebo
kvůli nim neprospívají okolo stojící
velikáni.
Na revitalizaci Městského parku získalo město v červnu letošního roku
téměř třímilionovou dotaci z Evropského fondu regionálního rozvoje
a Státního fondu životního prostředí.
Zároveň s přijetím dotace však
zastupitelé ustanovili speciální komisi, která měla nutnost kácení všech
cca 91 stromů znovu posoudit.
„Komise se sešla na začátku července a park společně s autorkou projektu a dendroložkou prošla. Navrhla
některé stromy – zejména stříbrné
smrky na náměstíčku a část aleje
u kostela – nepokácet. Zároveň
navrhla pokácet několik úplně
suchých stromů nad rámec projektu.
Na základě tohoto usnesení komise
jsme poté zpracovali změnu projektu
a poslali k odsouhlasení poskytovateli
dotace,“ upřesnil místostarosta
Tomáš Vlček.
Se změnou projektu, tak jak ji
navrhla komise, však nesouhlasili
odborníci z Agentury ochrany přírody a krajiny. Přitom jejich kladné stanovisko je podmínkou pro to, aby
město slíbenou dotaci získalo i na
tento změněný projekt. „Agentura
souhlasila s navrženým kácením
navíc, ale byla zásadně proti ponechání části aleje u kostela i proti
nekácení stříbrných smrků na
náměstíčku. Podle jejich vyjádření
Aby město tedy o získanou dotaci
a vynaložené úsilí na projektu nepřišlo, rozhodli se zastupitelé zrevitalizovat park podle původního projektu.
Na začátku září tak město vyhlásilo
výběrové řízení na zhotovitele stavby,
projekt by se poté měl zrealizovat
v první polovině roku 2015.
„Je pravdou, že členové komise
s naprostou většinou návrhů obsažených v původním projektu souhlasili.
Proto se zastupitelstvo rozhodlo
původní projekt podpořit s tím, že
v průběhu realizace se ještě můžeme
pokusit jednat s dotačním fondem
o dílčích změnách v projektu. Bude
poté záležet jen na nich, jak se ke změnám postaví,“ uzavřel Tomáš Vlček.
Projekt na revitalizaci městského parku má město zpracovaný již od roku
2007, aktualizován byl v roce 2013.
Cílem je dodat parku barevnost, rozmanitost, mladou tvář a energii k dalšímu růstu a rozvoji dřevin. Projekt
nemá v úmyslu změnit tvář městského parku, připravit ho o krásná místa
či o stromy, které jsou pro něj charakteristické. Naopak, záměrem
odborníků je doplnit do něj dřeviny,
které v něm chybějí a zbavit ho stromů, které jsou nemocné, vykloněné,
suché, anebo prorůstají většími, příliš
blízko sebe stojícími stromy.
Nedílnou součástí projektu je proto
i rozsáhlá výsadba. Nově tak v parku
bude vysazeno celkem 85 stromů,
jako jsou jabloně, habry, javory, tisy
nebo třešně. Kromě nich pak projekt
14
počítá také s výsadbou zhruba devíti
set kusů větších i menších kvetoucích
i nekvetoucích keřů, které nyní v parku
podle odborníků výrazně chybějí. Celkové náklady na projekt byly odhadovány na cca 3,8 milionu korun.
V rámci vyhlášeného výběrového řízení na dodavatele této zakázky se
podařilo částku snížit na cca 2,6 mil.
Garden s.r.o., která nabídla městu nejvýhodnější podmínky.
Městský park uměle založil českolipský Okrašlovací spolek v roce 1875.
Jeho základní funkcí bylo především
poskytovat Českolipanům místo pro
odpočinek a vzájemné setkávání.
Tuto funkci plní park dodnes. Hnízdí
zde na 45 druhů ptáků, v parku –
(včetně DPH), což je cena, za kterou
revitalizaci provede vítězný dodavatel. Tím je pražská společnost OK
v jeho lesní i parkové části – lze rozpoznat na 80 druhů dřevin, jehličnatých i listnatých stromů.
Praktické
15
Finanční analýza prokázala – nový systém parkování
je výhodný pro řidiče i město
Kratší provozní doba výběru parkovného, nižší sazby za stání a 15 minut
parkování zdarma. Tak vypadá již více
než půl roku systém parkování v centru České Lípy pro běžné řidiče. Srovnávací finanční analýza, kterou se po
osmiměsíčním fungování nového systému zabývali českolipští zastupitelé,
navíc ukázala, že oproti loňskému
roku, kdy platil ještě starý systém,
město vydělalo více peněz. Nový systém je tudíž výhodný jak pro řidiče,
tak pro město, které peníze získané
z parkování investuje zpět do oprav
komunikací a chodníků v České Lípě.
Až do konce roku 2013 měli parkoviště v centru města pronajaté dva
soukromé subjekty za pevnou roční
cenu za pronájem. Ta činila 849 tisíc
korun za rok. Parkovné vybírala
obsluha, platila se dvacetikoruna za
každou započatou hodinu stání. Provozní doba, tedy čas, po který museli
řidiči parkovné zaplatit, byla od 8 do
18 hodin ve všední dny a v sobotu od
8 do 12 hodin.
V současné době je na většině parkovišť v centru města parkovné vybíráno prostřednictvím parkovacích
automatů, které si město pronajalo
na dva roky. Provozní doba je zkrácená, za stání se platí jen v pondělí
až pátek od 8 do 17 hodin, o víkendech a ve svátky je stání zcela zdarma. Zaplatit řidič nemusí ani za
prvních 15 minut stání, musí si pouze
vytisknout „slepý lístek“, aby prokázal čas, kdy přijel. Částky za parkování jsou stanovené jako progresivní.
To znamená, že čím déle budou řidiči
na parkovišti stát, tím více zaplatí.
Částky za parkovné se liší podle tří
zón, do kterých jsou parkoviště
v centru České Lípy rozdělená.
U všech však platí, že se parkovné
platí po minutách. Řidiči tedy zaplatí
pouze za ten čas, co opravdu na parkovišti stojí.
„Naší základní snahou při zavádění
nového systému parkování ve městě
bylo nejen zlevnit a zjednodušit celý
systém pro řidiče, ale především mít
nástroj, jak efektivně regulovat dopravu v centru města. Tedy zařídit, aby
řidiči do centra přijeli, vyřídili si své
věci a zase odjeli a uvolnili místo dalším. Více než půlroční provoz nás přesvědčil, že systém opravdu funguje.
Větší problémy s obsazeností máme
jen v sobotu na parkovišti na náměstí.
Parkují tam lidé, kteří na náměstí bydlí,
hodně místa obsadí také svatebčané
nebo rodiče, kteří jdou na radnici na
vítání občánků,“ poznamenal místostarosta České Lípy Jiří Kočandrle.
Z předložené analýzy vyplývá, že
město za prvních šest měsíců letošního roku vydělalo na parkování celkem 1, 148 milionu korun. V loňském
roce však za stejné období město
vydělalo o 130 tisíc korun méně.
„Systém se osvědčil, o tom není
pochyb. Městu se podařilo získat
z parkování více peněz než v loňském
roce a to i přesto, že jsme zkrátili dobu
vybírání parkovného a poplatky za stání na městských parkovištích jsme
oproti minulému systému zlevnili.
Navíc nyní víme poměrně přesně,
kolik aut na našich parkovištích denně
parkuje. Což je hodně důležitý údaj,
který jsme však v předchozích letech
neměli k dispozici. Nyní například
víme, že během prvního půl roku
letošního roku si řidiči z parkovacích
automatů vytiskli celkem 91 tisíc parkovacích lístků,“ doplnil Jiří Kočandrle.
38. Českolipský divadelní podzim 2014 – tradiční čtyřdenní přehlídka
pořádá Divadelní klub Jirásek za
finanční podpory města Česká Lípa
v Jiráskově divadle v České Lípě
Středa 29. 10. | 18.00 | V. Zborníková,
R. Grolmusová | vernisáž: Dvojí
malířský flirt
Herečka a divadelní výtvarnice se vydaly na neprozkoumanou cestu. Ve
výtvarné skupině VOSA se nechaly
inspirovat hledáním nového nedivadelního výrazu. Vernisáž proběhne ve foyer
Jiráskova divadla a hudební doprovod
obstará David Mašek. | zdarma
Slavnostní zahájení 38. ročníku ČDP
| 19.00 | Kočovné divadlo Ad Hoc |
J. Duchek: Il Congelatore – Zmrazovač
Nejúspěšnější představení celonárodní
divadelní přehlídky, prestižního Jiráskova Hronova 2014. Divadelní hra vtáhne publikum do USA za podivných
časů prohibice. Ve třech jednáních
vypráví o osudech dobře etablovaného
mafiánského klanu a sleduje cesty přistěhovalců v Novém světě. Komediální
„opera mafia“ plná napětí a morálních
dilemat je prošpikována hudebním
géniem Verdiho, Pucciniho a dalších
mistrů. Romance a akce, živý orchestr,
mrtvé mrtvoly. Přežijte v časech kmotrů
a možná přijde i happy end. | 100 Kč
Čtvrtek 30. 10. | 19.00 | Geisslers Hofcomedianten: Romeo a Julie (ve)dle
Romia und Juliety
Barokní přepis proslulé Shakespearovy hry The tragedy of Romeo and
Juliet v nastudování Geisslers Hofcomedianten z Kuksu. Opulentně sousedská úprava slavné tragédie, ve
které se sváří rodiny Mundigů a Kapoletů, tragično s komičnem, cit a pragmatismus, pohyb a slova, postupy
barokního a alžbětinského divadla.
Poloprofesionální soubor vytvořil jednu z nejhravějších a divadelně nejkouzelnějších představení, která jsou
viděna během posledních let na českých jevištích. Představení je hráno
i v dopoledním čase pro střední školy.
| 100 Kč
Pátek 31. 10. | 19.00 | Rádobydivadlo
Klapý, Klapý | Š. Alejcham, L. Valeš:
Všechno není košér
Druhé nejúspěšnější představení
Jiráskova Hronova 2014 je příběhem
chudého židovského mlékaře, který
se snaží provdat své dcery, jež
ovšem mají o ženiších vybraných
otcem zcela jiné představy. Židovská
povídka byla mnohokrát úspěšně
zdramatizována a také podle ní vznikl
divadelní a posléze i filmový muzikál
Šumař na střeše. Střet světa dospívajícího mládí, které chce o svém
osudu rozhodovat samo a letitých
tradic a představ dospělých, kde
nakonec obě strany musejí dospět
k nějakému kompromisu, baví i dojímá diváky na celém světě už více než
půl století. | 100 Kč
22.00 | DK Jirásek, Česká Lípa |
W. Shakespeare, V. Klapka: Sen
v noci svatojánské (noční divadelní
projekce)
DK Jirásek slavil svůj největší porevoluční úspěch završený postupem na
Jiráskův Hronov v polovině devadesátých let. Českolipští diváci mají
jedinečnou možnost zhlédnout představení a pobavit se spolu s herci z hlediště Jiráskova divadla. Diváci, kteří si
zakoupí vstupenku na divadelní představení Všechno není košér, mají na
noční promítání vstup zdarma. | 50 Kč
Sobota 1. 11. | 9.30 | V. Zborníková:
Tvořivá keramická dílna v DDM
Libertin
Přijďte se nechat zasvětit do práce s hlínou a odneste si domů vlastnoručně
vyrobenou upomínku na Českolipský
divadelní podzim.
14.00 | DS Vojan, Libice n/C. | V. Peška: Měla babka čtyři jabka
Pohádka určena pro nejmenší diváky.
V každém jablíčku je skryta jedna pohádka. O koblížkovi, O dědečkovi a kožíšku,
O zlé koze a O velké řepě. Nechybějí ani
melodické, notoricky známé, dětské písně a velké loutky zvířátek. | 60 Kč
16.00 | studio DAMÚZA, Praha | B.
Voráčová: První dáma platí, druhá
leze z gatí
Autorský projekt vytvořený metodou
vyprávění příběhů tedy formou story-
tellingu představuje na jednom jevišti
osudy prvních dam významných státníků. Ženy ve stínu svých mužů, ženy
vedoucí své muže, ženy (bez)mocné –
Eva Braunová, Jacqueline Kennedyová
Onassisová, Ťiang Čching. Komediální,
romantická, chcete-li i historická inscenace, v níž herečky přestávají hrát a stávají se autorkami a vypravěčkami
příběhů. | 80 Kč – salonek divadla
19.00 | DKM a DK Jirásek | J. Žák,
H. Burešová: Škola základ života
„Druh zvaný člověk školní je znám
dosud velmi chatrně a popisován venkoncem neodborně(…),“ praví Jaroslav
Žák ve své proslulé „přírodopisné studii“ Študáci a kantoři. Konfrontaci
těchto protichůdných skupin Homo
sapiens si vzal na paškál Divadelní klub
mladých za vydatného přispění členů
DK Jirásek a vzniklo historicky zatím
největší spojení obou těchto souborů
na jednom jevišti. Hra je doplněná živě
hranými a zpívanými swingovými melodiemi z období třicátých let. | 100 Kč
Slavnostní zakončení ČDP 2014 |
22.00 | koncert | Michal Vaněk & jazz
trio
Písničkář, textař, herec, člen novoborské
skupiny Zhasni Michal Vaněk se tentokrát představí se svým sólovým projektem, a to jako zpěvák šansonů za
doprovodu vynikajícího jazzového tria
M. Novotný – klavír, P. Tichý – kontrabas
a M. Petržela – bicí nástroje | 80 Kč
Kultura
16
Naše programové tipy
Zajímavosti z knihovny
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Pondělí 13. října od 16.00
KOUZELNÉ NÁPADY – dílna pro malé
i velké | Obaly s nápadem – jak si pěkně obalit knihu, oddělení dětské literatury, nám. T. G. Masaryka
Úterý 14. října od 17.00 hod
Z DENÍKU CHYTRÉ SOVY
Beseda s Ivanou Prudičovou, vedoucí
litoměřického Klokánku Fondu ohrožených dětí, která své dlouholeté zkušenosti ze sociální oblasti přenesla
i do literární podoby. Probíhá v rámci
přednáškového cyklu Knihovna pro
rodinu – Rodina v knihovně.
Středa 15. října od 16.00
JAK SE STŘÍLÍ Z MALORÁŽKY
Bc. Zuzana Šostková, akademická
mistryně světa ve sportovní střelbě přiblíží zajímavosti tohoto sportovního
odvětví. Uvádíme v rámci nového cyklu
„JAK SE CO DĚLÁ…“ Oddělení dětské
literatury, nám. T. G. Masaryka
Čtvrtek 16. října od 9.30
HRAVÉ DOPOLEDNE PRO DĚTI
I RODIČE – pohádky, dílničky, Pobočka Špičák, ul. Červeného kříže
Středa 22. října od 16.00
JAK SE HLEDAJÍ KEŠE – Mgr. Milan
Bárta s přáteli přiblíží dobrodružství
geocachingu, základy i zajímavosti outdoorové hry za použití GPS technologie. Uvádíme v rámci nového cyklu
„JAK SE CO DĚLÁ…“ Oddělení dětské
literatury, nám. T. G. Masaryka
Čtvrtek 23. října od 16.00
O ČERVENÉ KARKULCE – divadélko
z knihovny, oddělení dětské literatury,
nám. T. G. Masaryka
Čtvrtek 30. října od 13.00
Otevřený klub 60+
POMŮŽE MI NĚKDO? O poradenství
a pomoci obětem trestných činů
Mgr. Zdeňka Selingerová, Mgr. Jan
Vavříček – Probační a mediační služba ČR. Pobočka Špičák, ul. Červeného kříže.
Pondělí 3. listopadu od 16.00
JAK SE DĚLÁ DIVADLO – s PaedDr.
Františkem Zborníkem nahlédneme
do divadelní kuchyně. Uvádíme
Městská knihovna navázala spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou
v Praze a zapojila se do projektu Virtuální Univerzita třetího věku – VU3V a stala
se tak konzultačním střediskem pro Českou Lípu. Virtuální univerzita 3 věku je
určena především pro vzdělávání seniorů v regionech, kteří se z různých důvodů
nemohou zúčastňovat přednášek U3V prezenční formou v sídlech vysokých
škol a univerzit (vzdálenost, zdravotní a časové důvody, finanční náročnost na
dopravu apod.). Je novou alternativou ke klasické prezenční přednáškové
výuce, je založena na nových komunikačních technologiích a internetu, má
prvky jak distančního vzdělávání a e-learningu, tak i společně sledovaných
živých přednášek a cvičení. Všechny kurzy Virtuální U3V zahrnují společné sledování předem natočených multimediálních přednášek, samostatnou nebo
skupinovou práci na domácích úkolech, komunikaci a setkání s lektorem, cvičné
a zkušební testy a exkurze. Studium Virtuální U3V probíhá ve tříletém studijním
programu „Svět okolo nás“ a pro jednotlivé semestry je vybírán vždy samostatný,
tematicky zaměřený kurz. Cena kurzu (semestr) je stanovena na 200–400 Kč
(dáno typem vybraného kurzu). Ke studiu VU3V se mohou přihlásit osoby se
statutem důchodce nebo invalidní důchodce bez rozdílu věku nebo nezaměstnaní kategorie 50+. Po ukončení každého semestru obdrží účastník VU3V
Pamětní list a po ukončení 6 semestrů (studium může být ze zdravotních či
rodinných důvodů přerušeno) je účastník slavnostně promován v aule České
zemědělské univerzity v Praze a získá „Osvědčení o absolvování“ Univerzity
třetího věku při PEF ČZU v Praze. VU3V v České Lípě byla zahájena 7. října
a kurzem EVROPSKÉ KULTURNÍ HODNOTY. Další informace získáte na webu
městské knihovny http://www.knihovna-cl.cz nebo https://e-senior.czu.cz/.
v rámci nového cyklu „JAK SE CO
DĚLÁ…“ nám. T. G. Masaryka
Úterý 4. listopadu od 17.00
LABYRINTEM PARTNERSKÝCH
VZTAHŮ (BEZ PŘEŠLAPŮ) – nás provede psycholog Mgr. Stanislav Opelka. Probíhá v rámci přednáškového
cyklu Knihovna pro rodinu – Rodina
v knihovně.
Úterý 11. listopadu od 17.00
MEZIGENERAČNÍ DIALOG – jak zvládat kritická období i konflikty v rodinných vazbách přiblíží psycholog
Mgr. Stanislav Opelka. Probíhá v rámci přednáškového cyklu Knihovna pro
rodinu – Rodina v knihovně.
Čtvrtek 13. listopadu od 13.00
Otevřený klub 60+
ABY LÉKY POMÁHALY… PharmDr.
Jarmila Skopová vypráví o lécích, co
je důležité o nich vědět a co dělat,
aby opravdu pomáhaly. Pobočka Špičák, ul. Červeného kříže
Čtvrtek 13. listopadu od 16.00
POHÁDKY DO POSTÝLKY
Autorské čtení, zpívání, povídání
a kreslení Marka Šolmese Srazila,
oddělení
dětské
literatury,
nám. T. G. Masaryka
Úterý 7. října, 21. října, 4. listopadu,
2014 od 10.00
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO
VĚKU – čítárna městské knihovny (jen
pro přihlášené)
DRAZÍ RODIČE! POZDRAVY Z ČESKÉ LÍPY – (výstava pohlednic odeslaných z České Lípy v období 1. sv.
války), Minigalerie v chodbě
každý čtvrtek od 16.00
PŘEČTI MI JEŠTĚ KOUSEK…
Nemáte čas číst dětem nahlas?
Budeme to dělat za vás! Předčítání
pohádek a příběhů, pro klídek a pohodu! Oddělení dětské literatury, nám.
T. G. Masaryka
Každé úterý od 10.00
CVIČÍME V KAŽDÉM VĚKU – cvičení
s hudbou a v sedě (!) pro každého.
Pobočka Špičák, ul. Červeného kříže
(zdarma)
Více na www.knihovna-cl.cz
Kapela Mandrage v České Lípě
Kapela Mandrage navazuje na své úspěšné jarní turné Siluety tour a pokračuje
koncerty v dalších městech. V rámci Siluety tour Part II. zahrají 31. října i v České
Lípě. Připomeňme si, že Mandrage vystoupili na jaře ve městech jako Praha, Brno,
Bratislava, Ostrava, Zlín a mnohých dalších a organizátoři koncertů hlásili vyprodáno.
Už tento fakt vyzývá k návštěvě podzimního turné. Jarní turné však sklidilo úspěch
i kvůli propracované světelné show a celkovému aranžmá, v jehož konceptu plánují
Mandrage pokračovat i na podzimní části. Na atmosféru jarní části turné se můžete
podívat ve videoklipu k písni Tanči, dokud můžeš, který zachycuje okamžiky z koncertů. http://www.youtube.com/watch?v=o7Og5VfPniQ#t=165
Pro seniory máme ještě jednu dobrou zprávu, na pobočce Špičák (v ul. Červeného kříže 2563) funguje od října OTEVŘENÝ KLUB 60+ – klub otevřený všem,
kteří se v dané věkové kategorii ocitli, kteří jsou aktivní, rádi se vzdělávají, baví,
vyhledávají společnost. „OTEVŘENO“ je každý čtvrtek od 13.00 do 15.00 – sledujte programovou nabídku a zastavte se!
Českolipský dětský sbor oslavil
dvacáté narozeniny a vydal šesté CD
Dvacáté narozeniny oslavil se svým publikem a zpěváky Českolipský dětský
sbor pod vedením sbormistra Petra Nováka. Stylová narozeninová party v podobě koncertu se uskutečnila v KD Crystal, kde kromě sboristů ze všech šesti
oddělení vystoupila i celá řada hostů, s nimiž si sbor zazpíval a zahrál. V repertoáru se objevily žhavé novinky, ale i skladby, se kterými se ČDS úspěšně v průběhu dvou desítek let prezentoval na domácí i zahraniční scéně. Postupně tak
navštívil například Slovensko, Španělsko, Itálii, Francii, Lucembursko, Polsko,
Německo, Řecko, Ukrajinu, Belgii, Jihoafrickou republiku a USA, kde uváděl
skladby zejména duchovního a národního zaměření, spirituály, melodie z muzikálů
i známé melodie slavných autorů.
Na programu narozeninového koncertu byl také křest nového profilového CD,
které u příležitosti dvacátého výročí sboristé nahráli letos v létě v kravařském
kostele.
„Je to v pořadí už naše šesté CD,“ podotýká sbormistr Petr Novák. „Tentokrát
jde o průřez našeho dvacetiletého repertoáru s důrazem na nově nastudované
skladby. Žánrově jsme zvolili především folk rock a pop. “ Na nahrávce se
podílely také kapely, s nimiž sbor již delší dobu spolupracuje, českolipský Pegas
a liberecký BIG ó BAND.
17
Fotoreportáž
Běh Českou Lípou přilákal stovky běžců, nejmladší účastnicí
byla sotva roční závodnice
Stovky dětí se v sobotu 20. září v sychravém ránu postavily na startovní čáru
před kulturním domem Crystal v České Lípě a vyrazily uběhnout v co nejlepším
čase svůj daný úsek. V rámci obnovené tradice Běhu Českou Lípou závodily
děti od batolat až po juniory. Nejmladší účastnicí, která zvládla svou padesá-
timetrovou trať s tatínkovou oporou, byla teprve roční holčička. Za svůj heroický
výkon si odnesla pamětní talíř.
Běžecké zápolení oživili svým vystoupením tanečníci z českolipské skupiny
Dance C.lock 7even, medaile a diplomy pak rozdávala starostka České Lípy
Hana Moudrá i místostarosta Jiří Kočandrle.
Školy a mládež
Plavecký maratón se na ZŠ Sever
plaval již počtvrté
Za účasti českolipské olympioničky,
plavkyně Petry Chocové, se vybraní
žáci ze základní školy s plaveckým
zaměřením na sídlišti Sever v České
Lípě zapojili v úterý 2. září 2014 do již
4. ročníku plaveckého maratonu
„Severská pětka“.
Podle daného klíče bylo vybráno
z žáků 2.–9. ročníků 100 plavců, kteří
se snažili dohromady uplavat volným
způsobem 5 kilometrů. Čas všech se
poté sečetl a porovnal s tím „loňským“. Pětikilometrový úsek zvládlo
100 žáků na počátku školního roku
2013–2014 zaplavat v čase 90 minut
a 56,1 vteřiny.
Protože jsme se loni v porovnání
s předcházejícím rokem o dost zlepšili, měli jsme obavu z toho, zda se
nám podaří celkový čas ještě překonat. Nakonec jsme byli všichni šokováni, neboť výsledný čas 89:49 minut
předčil veškerá naše očekávání.
Nasadili jsme si laťku pro příští ročník
opravdu vysoko.
Nejrychlejší plavkyní bez rozdílu věku
Zájmové kroužky pro děti i dospělé
Dům dětí a mládeže Libertin nabízí
pro školní rok 2014/2015 řadu zajímavých kroužků pro děti i dospělé.
Do většiny z nich stále přijímáme přihlášky.
Bližší informace naleznete na
www.libertin.cz
Estetika
Keramické kroužky
Otevřená ker. dílna pro veřejnost
Pro šikovné ruce
Výtvarné kroužky
Přírodověda
Chovatelé – ošetřovatel –
od 4. třídy ZŠ
Myslivecké kroužky
Rybáři
Společenské vědy
Angličtina s Pepou (děti i dospělí)
Dámský klub
Dramatický kroužek
Klasická česká kuchyně
Malý záchranář
Vaření – Kluci a holky v akci
Zábavná logika
Zastupitelstvo dětí a mládeže
18
se stala Daryna Naboichenko ze 7.A
s časem 0:28,7 a absolutně nejrychlejším plavcem celé školy pak Richard
Mígl z 9.A s časem 0:25,9.
Výborných výsledků dosáhli i ti mladší. Mezi ně zcela jistě patří Míša Křížová z 5.A se svým časem 0:36,7
a Viktor Vaněk z 5.A s časem 0:39,8.
Z našich nejmladších plavců měli nejlepší umístění Jára Jor, Eda Bureš
a Nela Tománková.
Ani ostatní žáci nezaháleli a celé
dopoledne strávili na různých sportovištích naší školy.
Na letošní organizaci této sportovní
akce se podíleli trenér našich plavců
Tomáš Choc, českolipská olympio-
nička Petra Chocová i někteří další
odchovanci Plaveckého klubu v České Lípě, kteří reprezentují naši zemi.
Pozvání přijali i zástupci zřizovatele
města Česká Lípa – místostarostové
Jiří Kočandrle a Mgr. Tomáš Vlček.
Veškerá naše očekávání se splnila
a už teď se těšíme, že i ten nadcházející školní rok zahájíme opět ve stejném duchu. Kromě práce ve škole
nás čeká i tvrdý trénink v bazénu, abychom letošní čas 89 minut a 49 vteřin
opět překonali. Pokořit tento rekord
bude opravdu náročné. Držte nám
proto pěsti!
Mgr. Eva Jetenská, za kolektiv
pedagogů ZŠ Školní, Česká Lípa
Sport
CLSkate
Šachové kroužky
Basket dívky
Florbalová přípravka
Geocaching
Horolezecké kroužky
Pohybové hry pro děti do 9 let
Sport. gymnastika dívky od 5 let
Sport. gymnastika chlapci 6–9 let
Tai chi
Tanec, aerobic, jóga
Hip-Hop - Tutti-Frutti (všechny věkové kategorie)
Jógy
Mažoretky (více skupin)
Street dance – Cl-owns
Pohybové aktivity pro každý věk –
dospělí
Technika
Digitální fotografie
Kutílek
Papírový + plastikový modelář
Počítačové kroužky pro děti i dospělé
Radiotechnika
Stavíme MERKUR
Ostatní
Hra na flétnu – Veselé pískání
Pěvecký sbor
JOJO klub
Školy a mládež
19
Programové tipy pro děti a mládež
DDM LIBERTIN
18. 10. | DDM Libertin | 9.00–12.00 |
FIMO HRÁTKY | workshop | pod
vedením Katky Průchové vyrobíme
originální šperky z Fimo hmoty. Přihlášky posílejte do 15.10. na adresu
[email protected] | 100 Kč
25. 10. | Benešov nad Ploučnicí |
8.20–16.30 | VÝLET NA STÁTNÍ
ZÁMEK BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ | pro všechny zájemce bez rozdílu
věku; každý měsíc se vydáme na zajímavé místo Libereckého kraje, info:
[email protected] | pořádá DDM
Libertin | 120 Kč
27.–29. 10. | Sloup v Čechách | PODZIMNÍ VÝSADEK S LIBERTINEM |
pobyt | pro děti 7–12 let, ubytování
v turistické chatě pod hradem, doprava, plná penze, program | info
a
přihlášky:
[email protected] | pořádá DDM Libertin
| 650 Kč
27. 10. | DDM Libertin | 10.00–12.00
| PRÁZDNINY V ZOO KOUTKU |
prohlídka ZOO koutku s výkladem
a ukázkou krmení hadů | vstupné dobrovolné
29. 10. | DDM Libertin | 10.00–12.00
| PRÁZDNINOVÁ VÝTVARNÁ DÍLNA | tvoření z papíru v ateliéru DDM,
přihlášky do 24. 10. na adresu: [email protected] | 20 Kč
1. 11. | Sosnová | 9.45 | HOROLEZECKÝ KROSMARATÓN | soutěž |
30. ročník, běh 100 m – 42 km | Kulturní dům v Sosnové | pořádá DDM
Libertin | startovné 10–150 Kč
1. 11. | DDM Libertin | 9.00–12.00 |
OTEVŘENÁ KERAMICKÁ DÍLNA |
10 Kč + platba za materiál a výpal
1. 11. | DDM Libertin | 9.00–12.00 |
OTEVŘENÝ TERARISTICKÝ KOUTEK | zdarma
1. 11. | DDM Libertin | 9.00–12.00 |
CHOVATELSKÁ PORADNA | zdarma
1. 11. | DDM Libertin | 9.00 | DLABÁNÍ
HALLOWEENSKÝCH STRAŠIDEL
| s vařením dýňové polévky, dýně
s sebou, přihlášky do 31. 10. na e-mail:
[email protected] | 20 Kč
15. 11. | DDM Libertin | 9.00–12.00 |
OTEVŘENÁ KERAMICKÁ DÍLNA |
10 Kč + platba za materiál a výpal
22. 11. | DDM Libertin | 10.00–13.00
| SAVOVÁNÍ | workshop | S sebou
tmavý bavlněný textil (triko, kalhoty,
šátek...). Možnost zakoupit bavlněnou tašku za 50 Kč. Přihlášky do
20. 11. na [email protected] |
20 Kč
29. 11. | Dymník u Rumburka |
8.20–17.30 | VÝLET NA ROZHLEDNU DYMNÍK U RUMBURKA | Výletníček, info: [email protected] |
pořádá DDM Libertin | 120 Kč
29. 11. | DDM Libertin | 10.00–12.00
| ADVENTNÍ VĚNCE | workshop |
Přijďte si vyrobit adventní věnec,
vlastní větvičky s sebou, přihlášky do
24. 11. na [email protected] |
70 Kč/věnec
Obchodní akademie v 21. století
Ten, kdo ukončil školní docházku v minulém století, by byl určitě překvapen,
jak hodně se od té doby výuka změnila, pokud škola dostatečně využívá moderní
technologie. Například na Obchodní akademii v České Lípě se podařilo vytvořit
příjemné prostředí zrekonstruováním učeben vybavených novým moderním
nábytkem a především nejnovější technikou. Kdeže jsou časy, kdy vrcholem
techniky byla kalkulačka a elektrický psací stroj.
Dnes jsou ve třídách počítače, interaktivní tabule a velkoplošné obrazovky,
které nahradily dřevěné tabule a prášící křídy. Speciální učebna přírodovědných
předmětů je navíc vybavena elektronickými mikroskopy a meteorologickou stanicí. Ve čtyřech učebnách informačních a komunikačních technologií je výpočetní
technika s aktualizovaným hardwarem i softwarem (Windows 8.1).
Žáci používají školní tablety, nebo se připojují vlastními chytrými telefony na
wi-fi síť, takže postupně ubývá psaní do sešitu a nošení těžkých a rychle zastarávajících učebnic. Zeměpisné mapy a atlasy jsou nahrazeny interaktivními
mapami a žáci se učí orientaci a pohyb v terénu pomocí GPS navigací. Celá
knihovna s povinnou četbou se vejde do čtečky, takže odpadá shánění a půjčování knih, a koho bolí oči, může si řadu titulů pustit ve formě audioknihy.
Aby žáci procvičili také tělo, mají k dispozici kromě tradičního vybavení také
moderní cvičební pomůcky, např. běžecké pásy, spinningová kola, posilovací
stroje, stupínky STEP, thera-band cvičební gumy, bosu míče, rehabilitační overbally aj.
Všechny tyto pomůcky slouží k moderní, interaktivní a zajímavé výuce, ta však
stále vyžaduje píli a nadšení žáků i učitelů, kteří se také musejí stále učit, aby
jim technika byla pomocníkem, a ne nepřítelem. Pak může být splněn nestárnoucí
vyučovací princip Jana Amose Komenského „škola hrou“.
Více informací na www.libertin.cz
ZUŠ ČESKÁ LÍPA
Úterý – 14. 10. od 17.00 hodin, Foyer
ZUŠ | ŘÍJNOVÝ KONCERT ŽÁKŮ
Pátek – 17. 10. od 18.00 hodin, Foyer
| PODZIMNÍ DECHOVÉ ROZJÍMÁNÍ
| Tradiční setkání hráčů na dřevěné
dechové nástroje pod záštitou Jany
Hricové
Pátek – 24. 10. | Lípa Cantantes 2014
od 17.00 hodin | KONCERT VÍTĚZŮ
VE FOYER ZUŠ | Pěvecká soutěž
v klasickém sólovém a komorním
zpěvu ve spolupráci s Mezinárodním
hudebním festivalem Lípa Musica.
Přihlášky a informace k dispozici na
www.zuscl.cz nebo www.lipamusica.cz
Tomíci zářili se Světluškou
Českolipské turistické oddíly CHIPPEWA a DAKOTI se letos pod záštitou starostky města Hany Moudré připojili ke
sbírce nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška na pomoc nevidomým
lidem v celé ČR. Během týdne nazvaného příhodně „V září světluška září“ jste
nás mohli potkat v centru města, kde
jsme prodávali náramky, přívěsky, píšťalky a samozřejmě tykadla, to vše ve prospěch právě této sbírky. Chtěli bychom tímto poděkovat všem hodným lidem,
kteří se na nás usmáli a koupili si nějaký předmět, protože vás nebylo málo.
O tom svědčí i obrovský úspěch, který nám vyrazil dech – na účet nadačního
fondu jsme odeslali krásných 39 235 Kč.
Zdeněk Šmída, TOM CHIPPEWA
Navrhni projekt a vyhraj skvělé ceny
Úspěšná celorepubliková soutěž Navrhni projekt, kterou už třetím rokem
pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj ČR pro středoškoláky a jejich pedagogy, pokračuje i letos a to do 31. listopadu. Vyhrát můžete tablety, elektronické čtečky, ultrabooky, nebo jinou ze zajímavých cen.
Úkolem studentů je, aby se rozhlédli po svém okolí a zamysleli se, jak a k čemu
by se dala v jejich okolí využít podpora z evropských fondů. Toto téma projektu
studenti pak upraví podle aktuálních oblastí podpory nového programového
období 2014–2020. Na projektování nezůstanou sami – připraveni pomoci jsou
koordinátoři krajských Eurocenter, kteří poradí s výběrem operačního programu
a nabídnou pravidelné konzultace projektů po celou dobu soutěže.
Novinkou letošního ročníku je originální komiks a návodný manuál. Zapojit se
mohou všichni studenti a pedagogové středních škol bez ohledu na obor studia
či zaměření školy. Projekty mohou soutěžící zasílat e-mailem do kanceláří Eurocenter do konce listopadu. Ti nejlepší v prosinci změří síly v regionálních kolech
před zástupci regionálních rad. Soutěž vyvrcholí lednovým finále, ve kterém
porota zvolí tři nejlepší projekty z celé ČR. Osvědčený koncept soutěže pro
středoškoláky seznamuje hráče s problematikou projektového řízení a s fondy
EU.
Pravidla a podrobné informace o soutěži naleznete na webových stránkách
www.navrhniprojekt.cz. Další informace můžete získat v Eurocentrech, nebo
na bezplatné telefonní lince Eurofon 800 200 200 nebo na webových stránkách
www.strukturalni-fondy.cz, kde je pro uživatele zprovozněn interaktivní chat.
Organizace
Jsme tak trochu jiná PARTIČKA II.
V září se konal v našem sídle na Špičáku
Den stacionáře, aneb Jsme tak trochu
jiná partička II. Stejně jako vloni i letos
nám vyšlo nádherné počasí. A i díky
němu se druhý ročník náramně vydařil.
Den stacionáře je akcí, která má ukázat
na to, že osoby se zdravotním postižením se umějí bavit stejně jako každý jiný
a také to, že zde můžeme pospolu žít
bez sebemenších problémů. Doufáme, že „Den stacionáře“ přispěl k sounáležitosti mezi osobami se zdravotním postižením a osobami zdravými žijícími
v našem městě.
Akce se zúčastnili, kromě našich uživatelů a jejich rodin, i naší kamarádi ze
spřátelených sociálních služeb – APOSS Liberec, Domov Tereza z Benešova
u Semil, Domov na zámku Liběšice a DOZP Česká Kamenice. Dále se mezi
nás přišel podívat místostarosta České Lípy, Tomáš Vlček. Přišli i obyvatelé
České Lípy. Po celé odpoledne nás úžasně bavil Pavel – Golem-CL. Ten, kdo
přišel, si mohl vyzkoušet svou zručnost v našich workshopových dílnách (košíkářská, výroba svíček, výroba šperků,...), jichž se se ctí ujaly naše kolegyně.
Na příchozí čekalo i pár překvapení v podobě slečen Mažoretek z Dubé, gymnastického vystoupení našich uživatel a vystoupení mistra republiky v JOJO,
Ondřeje Šmída. Uskutečnil se i tradiční turnaj v přehazované. Všem účinkujícím
děkujeme a doufáme, že jsme ukázali, že nám tu společně může být opravdu
nádherně. Přijďte se podívat.
Mgr. Klára Říhová, sociální pracovnice
Tradiční výstavu svých výpěstků uspořádala v září českolipská
organizace Českého zahrádkářského svazu. Expozici představila
v prostorách DDM Libertin, a tak si naaranžované ovoce i zeleninu
přicházely se zájmem prohlédnout kromě dospělých také děti. Pěstitelé si odtud odnášeli i dobré rady, které jim přímo na výstavě poskytlo
zahradnické centrum Beruška.
20
Prevence nebolí, aneb Kdybych byl
přišel o půl roku dříve…
Českolipská Vesna pořádá pro veřejnost 21. října od 14.00 do 17.00 hodin
v pěkném prostředí Villy Hrdlička v Děčínské ulici v České Lípě bezplatnou
zdravotně preventivní akci. Bude zaměřená na konzultace a jednoduchá
vyšetření lékařským personálem z několika oborů, které se zabývají civilizačními chorobami a nádorovými onemocněními.
Českolipská Vesna, klub onkologických pacientů a jejich přátel, která v příštím
roce oslaví 20 let své činnosti, byla založena proto, aby nabízela svým členům
zapojení se do různých, klubových aktivit, či poskytla jim a jejich rodinám
podporu a zdroj informací v těžkých životních situacích. Za úkol si ale vzala,
provádět také osvětovou činnost široké veřejnosti.
Znepokojuje nás četnost výskytu nádorových onemocnění, která se po dobu
několika posledních let nezlepšuje. Stále na onkologická oddělení přichází
nemálo pacientů, kterým jsou diagnostikována nádorová onemocnění i v pozdních stádiích, kdy je léčba v lepším případě komplikovaná, drahá a méně
úspěšná, ale někdy již bohužel i nemožná vzhledem k přežití a dosažení přijatelné
kvality následujícího života.
V posledních letech se proto intenzivněji věnujeme informování veřejnosti o důležitosti prevence při akcích jako Květinový den, Zdravý den ve Zdravém městě,
Normální je nekouřit apod. Letošní rok přicházíme se zcela novou a ojedinělou
akcí s názvem „Prevence nebolí!“. Účelem akce je shromáždit v jeden den a na
jednom místě odborníky z řad lékařů a dalších zdravotních profesí, jejichž obor
úzce souvisí s nádorovými onemocněními a civilizačními nemocemi, aby byli
k dispozici pro diskrétní, nezávaznou konzultaci, radu či rychlá vyšetření nejširší
veřejnosti.
A za kterými odborníky a vyšetřeními mohou zájemci dorazit? Svaz diabetiků
nabídne vyšetření krve na cholesterol, cukr a na místě vám změří krevní tlak.
Protikuřácká poradna bude připravena změřit zájemcům z řad kuřáků i nekuřáků
množství oxidu uhelnatého, doporučit přípravky na odvykání kouření nebo upozornit na chyby při odvykání. Zájemci se budou moci na místě do poradny
objednat.
Tradičně nejžádanějším na našich akcích bývá vyšetření znamének a bradavic
dermatoložkou. Toto vyšetření je na konci letních dovolených s častým opalováním aktuálnější, než kdykoliv jindy a to i u mladší generace od 15 let. A pozor,
na každé z našich předešlých akcí, identifikovala paní doktorka u některých
osob kožní útvary ve velmi vážném stavu! Kromě kožních útvarů se však můžete
přijít poradit také s problémy vlasů nebo nehtů.
Ženy, hlavně ty nad 40 let, by měly využít poradnu s gynekoložkou. Nemusí jít
jen o bolesti v podbřišku, poruchy menstruace či záněty, ale máte-li podezření,
že v oblasti prsou či podpaží si nahmatáváte nějakou bulku, uděláte velmi dobře,
přijdete-li se včas poradit.
Nejenom muži, ale i ženy si mohou
o svých problémech pohovořit s urologem o svých problémech s močovými cestami, občasnými bolestmi
ledvin nebo v případě pánů o problémech svých pohlavních orgánů.
V OKRESE CL/LB
Za Českolipskou Vesnu,
Eva Barkmanová
KOUPÍM
RD NEBO CHALUPU
TEL.: 720 578 451
Inzerce
Pozvánka Klubu českých turistů
Středa 15. 10. Z Nové Huti
do Mařenic
vede Ing. Zorka Svobodová
(604 154 617), trasa: Nová Huť – Kaufmannův buk – přehrada naděje –
Mařenice – 10 km, odjezd: Česká Lípa
hl. nádr. 8.35 (Střelnice 8.37) – jízdenka do stanice Jedlová zastávka.
17.–19.10. Seminář cvičitelů a vedoucích v Rokytnici nad Jizerou
společný odjezd podle pokynů pro
přihlášené
Sobota – 25. 10. Kameny stále
vyprávějí
vede Čestmír Povolný (723 352 683),
oblíbené toulky v okolí České Lípy.
Sraz v 9.00 u hotelu Merkur
1. 11. Z Nového Oldřichova přes
Polevský vrch do Nového Boru
vede ing. Zorka Svobodová
(604 154 617), trasa: Kamenický
Šenov – Polevský vrch – Jedličná –
Nový Bor, 10 km, odjezd: autobusové
nádraží v 7.45, U soudu v 7.50
8. 11. Honba za pokladem pro děti
a dospělé
vede Jana Dobrovolná, populární a tradiční putování, 36 za pokladem v okolí
Mimoně (6 km), sraz na nádraží v Mimoni v 8.38, vlak z České Lípy v 8.26
14.–16. 11. Poslední puchýř v Benešově u Prahy
vede Pavel Vejtruba (728 921 459),
Antonín Kaprál (724 549 631), účast
na turistickém programu celostátního
programu. Odjezd: 13. listopadu ve
12. 24 z hl. nádraží v České Lípě
22. 11. Výstup na Velenický kopec
vede Rostislav Kaprál (732 642 663),
trasa: Zákupy – Velenický kopec –
kaple Božího hrobu – Nové Zákupy –
Zákupy 13 km, odjezd: v 9.41 z hl.
nádr. ČD v České Lípě
Inzerce
21
Benátky 15, Česká Kamenice
Nevíte co s úrodou na zahrádce?
Přivezte k nám své ovoce
a my se o vše ostatní postaráme!!!
Provozní doba od 9.00 do 17.00
každý den včetně soboty.
Neděle zavřeno.
RODINNÁ ATMOSFÉRA V RODINNÉ PALÍRNĚ
SLIVOVICI Z VAŠICH ŠVESTEK
i destiláty z jiného ovoce (jablka, hrušky, meruňky…) vypálíme na kvalitní destilační koloně
s měděným katalyzátorem redukujícím škodliviny z pecek.
Vysoká výtěžnost: 12–16 litrů 50% destilátu ze 100 kg švestek, 9–10 litrů 50% ze
100 kg třešní, jablek a špendlíků, 7–8 litrů ze 100 kg hrušek.
CENA za vypálení včetně daní, otopu a poplatků za odpad – 1 litr 50% ...149 Kč
Na počkání MOŠTOVÁNÍ, PASTERIZACE vašich jablek nebo hrušek.
Výtěžnost 35 litrů z 50 kg ovoce i více, tzn. 70 až 75%.
PRODEJ pasterizovaného i čerstvého MOŠTU
VÝKUP OVOCE od pěstitelů a našich zákazníků – JABLKA, HRUŠKY, ŠVESTKY…
Bližší informace na tel.: 412 582 084, mobil: 723 509 665, mobil: 777 880 024
www.palirnabenatky.cz
JEC-INTERIER, s. r. o. specializovaná prodejna
Žižkova 530, Česká Lípa, 487 523 277, www.jecinterier
– BAREV české a finské výroby
Tónujeme malířské barvy a emaily za
BEZKONKURENČNÍ CENY
– TAPET
přes 180 vzorů skladem + katalogy
– POLYSTYRENOVÝCH STROPNIC a LIŠT
bílé, barevné, pískované, PVC
– LAMELOVÝCH DVEŘÍ
PVC, koženka, dřevo i na rozměr
AUTOSERVIS
SERVIS – VÝFUKY
Servis: Provozní náplně, nápravy, brzdy,
spojky, rozvody, diagnostika, autoskla,
výměny motorů.
Náhradní díly
Kompletní prohlídka vozu ZDARMA
NOVĚ: MONTÁŽ – SERVIS E85 ETHANOL
Výfuky: Nové výfuky, katalyzátory, vlnovce
Výměny nových výfuků ZDARMA
RYCHLE, LEVNĚ, SPOLEHLIVĚ
Po–pá: 8.00–12.00 13.00–17.00
Jan Žahourek, Mariánská 3103
(naproti SAN PLUS), 470 01 Česká Lípa
TEL.: 777 885 475
OPRAVY ŠICÍCH STROJŮ,
PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
A PRODEJ STARŠÍCH ŠICÍCH
STROJŮ NONSTOP
Telefon: 487 834 648
Mobil: 602 817 360
Adresa: Pavel Sehnoutek
Slovenská 2395
(Svárov u mlékárny)
Česká Lípa 470 01
e-mail: [email protected]
web: www.sehnoutek.eu
Inzerce
22
23
Inzerce
Sport
24
Florbalová sezona startuje a 19 týmů
FBC Česká Lípa vstupuje do soutěží!
Českolipští florbalisté se konečně
dočkali startu nové sezony. FBC Česká Lípa stojí na prahu sedmnácté
sezony, která bude opět v několika
pohledech považována za výjimečnou. FBC přihlásilo do soutěží největší
počet týmů.
Tradičně silná mládežnická struktura
se téměř u všech týmů zdvojnásobila,
kategorie přípravky, elévů a mladších
žáků letos budou cestovat na turnaje
s dvěma týmy. Kategorie dorostenců
je vždy úzce provázána s juniory
a jejich rezervou. Posun nastal také
u mužů, na poslední chvíli se dotáhla
spolupráce s novým týmem, který byl
zařazen jako součást FBC a stal se
tak druhou rezervou elitního týmu.
Mužské „céčko“ se tak střetne
v poslední soutěži s českolipskými
Gladiátory a novoborským Stadiónem. Svého maxima dosáhl i „B“ tým,
loni si vybojoval účast ve čtvrté nejvyšší soutěži a letos se tak zúčastní
republikové Divize A. FBC nadále
spolupráce se ZŠ Kamenický Šenov
a ZŠ Mimoň Pod Ralskem, které se
také účastní ligových soutěží pod hlavičkou České Lípy. Novinky jsou také
u ženské struktury, ženy přihlásily dva
týmy do druhé ligy, juniorky se budou
opět účastnit nejvyšší soutěže
a budou se rvát proti nejlepším týmům
z Prahy. Novou kategorií jsou letos
žákyně. „Každým rokem se snažíme
zlepšovat naši práci a tím i podmínky
pro hráče, trenéry a rodiče. Snažíme
se opět posunout o něco dále, než
v minulé sezoně, věřím, že to takto
budeme hodnotit i na konci letošní
Úspěch českolipské kanoist(i)ky
V letošním roce se českolipský slalom a sjezd na divoké vodě může po mnoha
letech pochlubit velkými úspěchy mládeže.
V kategorii žákyň si po celou sezonu držela vynikající výkonnost Victoria Filipi,
žákyně 7. třídy ZŠ Partyzánská. Závodila na kajaku i kanoi ve vodním slalomu,
sprintu a dlouhém sjezdu. V téměř všech závodech, kterých se zúčastnila, se
dostala na stupně vítězů i přesto, že se v počátku sezony potýkala s výpadkem
v tréninku, způsobeném zraněním a nemocemi. Její nejvýznamnější úspěchy
jsou medaile z mistrovství České republiky.
Victoria má letos sbírku 4 cenných kovů individuálních a jedno stříbro ze závodu
družstev na mistrovství ČR a rovněž pět medailí získala v dlouhodobé soutěži
Českého poháru ve slalomu, sprintu i dlouhém sjezdu. Je díky tomu nejvšestrannější úspěšnou kanoistkou.
K tomu přispělo rovněž umístění v závodě Polského poháru mládeže ve vodním
slalomu, kde na kanoi obsadila druhé místo a na kajaku třetí.
Na tradičním mezinárodním vodním slalomu v německém Sprembergu ve své
kategorie vyhrála na kajaku i na kanoi. S těmito výsledky bychom v historii českolipského sportu obtížně našli srovnání!! Úspěchy v kanoistice jsou o to zajímavější, že se jedná o u nás nejúspěšnější olympijský sport a české vodní
slalomářky patří do světové špičky mezi juniory i dospělými.
NÁBOR DÍVEK DO FBC ČESKÁ LÍPA
FBC spouští velký florbalový projekt pro dívky! Největší sportovní klub
na okrese spouští velké nábory dívek do dívčího týmu. Staň se součástí
skvělé party a velké florbalové rodiny! Co je potřeba k přihlášení?
Stačí přijít na jakýkoliv trénink a vyzkoušet si, jak se florbal hraje.
Tréninky: pondělí – hala Uran (Hotel Lípa/SOŠ a SOU): 17.15–18.45,
čtvrtek – nová sportovní hala u Kauflandu: 18.00–19.15, pátek – hala
Uran (Hotel Lípa/SOŠ a SOU): 17.15–18.30
Kontakt – tel.: 606 310 168, e-mail: [email protected]
sezony“, přeje si klíčová osobnost
českolipského florbalu, Štěpán Slaný.
FBC jako každý rok vždy na začátku
sezony otevírá nábory pro nové
zájemce o tento moderní sport. Stačí
v podstatě přijít na jakýkoliv trénink
a florbal si může na měsíc vyzkoušet
zcela zdarma.
Největší pozornost bude patřit elitnímu
týmu FBC, mužské áčko v loňském
roce svedlo napínavou cestu play off
a v semifinále celkem smolně skončilo
na holích Vinohrad, kterým podlehlo
3:2 na zápasy. Letošní cíl se zdá zcela
jasný – atak finále a tím i možnosti boje
o extraligu. „Věříme, že je to v našich
silách, trochu nás drtí množství zranění,
ale zatím je začátek sezony a vše dáme
dohromady. Po loňském play off od
nás všichni očekávají další zlepšení
a tím i postup do finále, celý tým udělá
vše pro to, aby se naši fanoušci dočkali
veselejšího zakončení sezony,“ doufá
hlavní trenér Jiří Stožický.
Tradicí se u českolipského florbalu staly
i velké akce, které pořádají po skončení
sezony na zimním stadionu za účasti
velkého počtu fanoušků, v roce 2012
to byl Florbalový maraton, který
vyvrcholil exhibičním utkáním proti
České televizi, v dalším roce pak oslavy
15letého výročí založení oddílu. Letos
si pak klub připravil ve spolupráci s florbalovou unií velkolepý projekt Euro
Floorball tour, kde česká reprezentace
přepsala dějiny a poprvé porazila švédský národní tým a posléze ovládla celý
turnaj. „V letošní sezoně máme opět
rozpracovány nějaké varianty, které
bychom chtěli uskutečnit. Máme velmi
kladné hodnocení od České florbalové
unie, která by s námi ráda do budoucna
spolupracovala, je možné, že se v příštích letech vydáme touto cestou. Každopádně je pro nás nyní důležitá
mládež, chceme se jí věnovat mnohem
více, než v minulých letech,“ říká na
prahu nové sezony Slaný.
Českolipští hokejisté sehráli
v září přípravná utkání
HC Česká Lípa – HC Jičín 6:4 (1:0, 4:3, 1:1)
První přípravné utkání před sezonou 2014/2015 sehráli hokejisté České Lípy.
Hezký a dramatický zápas skončil jejich vítězstvím 6:4. Hned čtyřmi góly se
prezentoval Milan Preussler.
První minuty se obě mužstva spíše hledala. Hrálo se ve středním pásmu a oba
brankáři neměli žádnou práci. Postupně měli navrch hosté, ale výborně chytající
Karásek jejich pokusy likvidoval. Ke slovu se dostali i domácí, duel se vyrovnal.
Jediným střelcem první části se stal domácí Šimončič na konci 16. minuty.
Po přestávce přibylo osobních soubojů. Domácí Češka zvýšil na 2:0, za hosty
snížil Krupka. Ve 12. minutě srovnal hostující Kysela na 2:2. Když jičínští zahodili
přečíslení tři na jednoho, přišel trest v podobě dvou branek Preusslera v rozmezí
26 vteřin 4:2. Jičín záhy snížil zásluhou Krupky. Pak ale opět Preussler přidal
pátý gól domácích. Tím se hostům znelíbil natolik, že po ataku na něj nastala
minutu před koncem poněkud větší strkanice před hostujícím gólmanem. Třetina
pak při hře 4 na 4 dospěla ke svému konci za stavu 5:3.
Když po pěti minutách třetí části přidal neúnavný Preussler šestý gól České
Lípy, zdálo se být rozhodnuto. Jičínští ale sympaticky nesložili zbraně a rvali
se o lepší výsledek. V 9. minutě nastřelil tyč a vzápětí v přesilovce snížili na
rozdíl dvou branek. Domácí se pak nechali vylučovat, ale Jičín se v početních
výhodách neprosadil. Půlminutu před koncem zkusili hosté i power-play, ale
Českolipští je udrželi v uctivé vzdálenosti od své branky. Zápas tak skončil
vítězstvím domácích 6:4.
HC Česká Lípa – HC Tornado Niesky 2:5 (0:2, 2:2, 0:1)
Druhé přípravné utkání před novou sezoUZÁVĚRKA NÁSLEDUJÍCÍHO ČÍSLA
nou sehráli na českolipském ledě se soupeřem z Německa. Diváci zhlédli
27. 10. 2014 (VYCHÁZÍ 14. 11.)
dramatické utkání, a i když nakonec si
NEDOSTÁVÁTE MĚSTSKÉ NOVINY?
vítězství odvezli hosté, Českolipští se
INFORMUJTE NÁS NA TEL.: 487 881 227
nemuseli za svůj výkon stydět.
Městské noviny • měsíčník, náklad 17 500 kusů, ev. č. MK ČR: 10268 • Vydavatel Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka 1 • IČO 00260428 • Redakce:
MÚ, náměstí T. G. M. 1, telefon: 487 881 227, 731 435 033, e-mail: [email protected] • Odpovědný redaktor: Eva Markgrafová • Komise pro komunikaci
s veřejností – předseda: Tomáš Hudec, místopředseda: Rudolf Živec, členové: Daniel Švarc, Jaroslava Procházková, Šárka Motyčková, Miloslav Lomič, Josef
Adamčík, Ing. Jiří Wawrečka • Příjem inzerce: tel.: 487 881 100, e-mail: [email protected]
Dopisy a příspěvky čtenářů nemusejí být totožné s názory a stanovisky redakce. Vydavatel také nenese zodpovědnost za obsah zveřejněné inzerce a případné následné škody.
Download

10/2014 Říjen - Městské noviny Česká Lípa