Rozměrový sortiment
Informace o konkrétních
rozměrech získáte
na uvedených kontaktech.
Industeel Creusot
56 rue Clemenceau - BP 19
71201 LE CREUSOT CEDEX
FRANCE
Tel. +33 (0)3 85 80 51 51 Sales
Tel. +33 (0)3 85 80 51 37 Mkt
Fax +33 (0)3 85 80 55 00
www.industeel.info
www.arcelormittal.com
m
0m
5
9
do
mm
0
2
ka od
Tloušt’
00mm
Šířka = 2.0
Nástrojová ocel pro výrobu forem
Superplast® 300 – celosvětové reference
Fotografie s Colstamp (Italy), SOCAM (France), Rigamonti (Italy),
Siam Matee Co (Thailand), Samsung Electronics (S.Korea)
JKZ BUČOVICE a.s.
Ždánská 210
685 01 Bučovice
Tel. (+420) 517 306 111
Fax (+420) 517 380 250
E-mail : [email protected]
www.jkz.cz
Exkluzivní zastoupení pro SR
JKZ SLOVAKIA s.r.o.
Zlatovská 1897
911 01 Trenčín
Tel. (+421) 322 850 067
Fax (+421) 322 850 069
E-mail : [email protected]
Industeel certifikován ISO 9001
Industeel - MKT-Special Plates - 10-2009
Exkluzivní zastoupení pro ČR
SP300 : Inovativní řešení v oblasti ocelí
Správná volba
Vyšší produktivita obrábění
Lepší kvalita povrchu při leštění
Lepší opravitelnost navařováním
Bezproblémové dezénování
Nemusíte si vybírat !
SP300 má všechny tyto vlastnosti v
jednom produktu .
SP300 se mezi formovacími ocelemi
nové generace stává pojmem!
Zásadní úspory nákladů
Cena oceli je ve srovnání s cenou
vstřikovaného dílu méně významná.Kvalita oceli a její vlastnosti mají
mají podstatný vliv na celkové náklady a
spolehlivost :
při výrobě formy
při použití formy
při opravách
na minimalizování neshodných
plastových dílů
na výrobní harmonogram
Příklad podílů nákladů na vstřikovaný díl
Spolehlivá a výkonná ocel
Lepší obrobitelnost
70
+ 45%
60
Všem specialistům v plastikářském průmyslu :
Vaším nejlepším řešením je SUPERPLAST® 300
Čas(min)
50
20
10
Chemická analýza (1)
(1)
C
Cr
Mn
Mo
0.25
1.3
1.3
0.4
Mechanické vlastnosti (1)
240
- Stejnorodost struktury
- Vyšší čistota
- Snížená segregace (tvrdé body)
Mikrostruktura
Příklad dezénování
Tvrdost Mez kluzu Mez pevnosti Tažnost
HB
MPa
MPa
%
370
1100
1250
>10
Vyšší tepelná vodivost
40
Tep.vodivost
-1 -1
Wm K
18%
35
Průběh tvrdosti
400
SP300
- Kratší vstřikovací cykly
- Jednodušší chladící kanálky
- Lepší vlastnosti plastu
30
Pro stejnou dobu chlazení : rozdíl 30 C u dílu
z formy SP300
25
20
Z40 C13
Tvrdost(HB)
350
±15HB
300
® Industeel ochranné jméno
Patentovaná jakost
220
Typické hodnoty(%) pro blok tloušťky 100mm
lepší kvalita povrchu a vlastností
plastových dílců
dodržení výrobního harmonogramu
vliv na náklady vstřikovaných dílů
Z38 CDV5
P20-2311
2738
SP300(P)
Snadná svařitelnost
250
200
450
100
200 300 400 500 600 700 800 mm
Vzdálenost od povrchu bloku
Příklad stejnoměrné tvrdosti v bloku
tloušťky 800mm : maximum +/- 15HB
Tloušťka
< 200mm ≥ 200mm
Maximální tolerance 15 HB
30 HB
400
Navařovaný materiál
H.A.Z
H.A.Z
W1.2738 - P20
Základní materiál
Ať už je pro Vás klíčový jakýkoliv
aspekt, kvalita oceli je pro Vaše nástroje
vždy důležitá .
... Obrobitelnost , spolehlivost , tepelná
vodivost , svařitelnost.....
Specialisté na plasty :
Superplast® 300 je pro Vás nejlepším
řešením .
140
160
180
200
Strojní výkon(cm3/min)
S
Ostatní
Max prvky
<0.02 Bór
P20/2311/2738
Koncoví uživatelé
2738
120
Stejnoměrná leštitelnost,leptatelnost
Základní materiál
spolehlivé redukování nákladů a
dodací lhůty
nárust kvality vyrobených
vstřikovaných,nebo lisovaných
plastových dílů
vyšší produktivita nástroje díky lepší
tepelné vodivosti
zjednodušená údržba forem(úpravy
navařováním)
0
100
Tvrdost(Hv)
Vstřikovna plastů
lepší obrobitelnost zkracuje výrobní
čas,
stabilní a vysoce čistá ocel garantuje
vynikající leštitelnost a leptatelnost,
výrazně lepší možnost změn a oprav
navařováním
Zvýšení produktivity
SP300
2311
30
Naše vylepšení a inovace v technologii
nástrojové oceli mají přímý vliv na Vaše
výsledky.
Výrobci forem
2312
40
350
SP300
300
250
0
4
8
12
16
Tvrdost v návařovaném profilu
20
24
mm
Download

Superplast® 300 - JKZ Bučovice as