DATASHEET
EPOXIDOVÉ SYSTÉMY PRO STAVEBNICTVÍ
CHS-EPODUR STONE
Systém speciálně vyvinutý k přípravě oblázkových povrchů pro interiéry i exteriéry
CHARAKTERISTIKA
CHS-EPODUR STONE je dvousložkový nízko-viskózní epoxidový systém. Složka A je epoxidová pryskyřice. Složka B je
volitelná podle typu aplikace – CHS-EPODUR STONE EXTERIÉR nebo CHS-EPODUR STONE INTERIÉR.
POUŽITÍ
CHS-EPODUR STONE se používá jako pojivo k přípravě oblázkových povrchů, které jsou vhodné jako finální úprava
v exteriérech i interiérech.
Systém je možné využít k renovaci či konečné úpravě okolí domů, bazénů a různých pochůzkových ploch (chodníky, terasy,
schody).
VÝHODY
-
Vodo-propustnost
Celistvost
Protiskluzový povrch
Přírodní vzhled
Snadná údržba
Velmi snadná opravitelnost
Jednoduchá aplikace
Možnost použítí i vlhkého kameniva
VLASTNOSTI SLOŽEK SYSTÉMU
CHS-EPODUR STONE složka A
Viskozita (25°C)
Epoxidový index
0,6 - 0,9
Pa.s
EN ISO 12058-1
4,85 – 5,10
mol/kg
EN ISO 3001
Epoxidový hmotnostní ekvivalent
196 - 206
g/mol
EN ISO 3001
Barva
max. 100
Hazen
EN ISO 6271-2
1 100 – 1 900
mPa.s
EN ISO 12058-1
Aminové číslo
min. 290
mg KOH/g
DIN 16945
CHS-EPODUR STONE INTERIÉR složka B
Viskozita (25°C)
200 – 500
mPa.s
EN ISO 12058-1
Aminové číslo
320 - 350
mg KOH/g
DIN 16945
CHS-EPODUR STONE EXTERIÉR složka B
Viskozita (25°C)
Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.
Vydáno: 03/ 2003
Revidováno: 10 / 2014
Revoluční 1930/ 86, 400 32, Ústí nad Labem,CZ
Tel: +420 477 162 037, Fax: +420 477163 244
E-mail: [email protected]
www.spolchemie.cz
-1-
DATASHEET
MÍSÍCÍ POMĚR (vytvrzování)
SLOŽKY SYSTÉMU
CHS-EPODUR STONE složka A
Hmotnostní díly
Objemové díly
100
100
Mísící poměr pro propustný oblázkový povrch
CHS-EPODUR STONE složka A a B
Kamenivo
CHS-EPODUR STONE
EXTERIÉR složka B
43
50
CHS-EPODUR STONE
INTERIÉR složka B
46
53
1 hmot. díl
18 - 20 hmot. dílů
Mísící poměr pro nepropustný oblázkový povrch, především pro interiéry
CHS-EPODUR STONE složka A a B
1 hmot. díl
4 hmot. díly
Kamenivo
SKLADOVÁNÍ A ZÁRUČNÍ DOBA
Skladuje se v uzavřených obalech, v krytých suchých skladech při teplotě 5-25°C odděleně od zdrojů vznícení. Záruční doba
je 12 měsíců od data výroby.
BALENÍ
CHS-EPODUR STONE složka A se balí standardně do obalů po 50 kg. CHS-EPODUR STONE EXTERIÉR složka B se balí
po 21.5 kg. CHS-EPODUR STONE INTERIÉR složka B – po 23 kg. Složky systému lze balit i do předem dohodnutých
obalů.
BEZPEČNOSTNÍ ÚDAJE
Podrobné údaje týkající se bezpečného zacházení a ochrany zdraví jsou uvedeny v bezpečnostním listu (MSDS).
Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.
Vydáno: 03/ 2003
Revidováno: 10 / 2014
Revoluční 1930/ 86, 400 32, Ústí nad Labem,CZ
Tel: +420 477 162 037, Fax: +420 477163 244
E-mail: [email protected]
www.spolchemie.cz
-2-
Download

chs-epodur stone