205 mm 200 mm
upp
střed dvoustrany
cmyk
unique packpaper 02l14
Lahve Kavodrink
s novým systémem uzavírání.
Žízeň? Při sportu, při jízdě autem, v práci? Jak pohodlně a rychle uspokojit tuto základní lidskou potřebu, která je součástí našeho každodenního
mobilního života.
Greiner Packaging ve spolupráci s předním výrobcem hraček LEGO vyvinul nový push-pull uzávěr, který představuje zvýšení komfortu pro uživatele při pití na cestách. Je to velmi snadné! Nový uzávěr lze pohodlně
otevřít i uzavřít ústy. Díky tomu můžete pít z lahve i jednou rukou.
Nové uzávěry push-pull se vyrábí v naši mateřské firmě v Rakousku a splňují požadavky nařízení „Materiály a předměty určené pro styk s potravinami“. Jsou odolné, můžete je mýt v myčce a lze je použít se kteroukoli
ze tří variant lahví Kavodrink (500, 750 a 1 000 ml).
Společnost Greiner Packaging používá k výrobě těchto lahví materiál Tritan™ Copolyester, takže neobsahují škodlivou složku BPA (Bisphenol A).
Tento bezpečný a zdravotně nezávadný materiál uchovává chuť a aroma
nápojů a vyznačuje se mimořádnými vlastnostmi. Je průhledný, odolný
vůči nárazu, vysokým teplotám a chemikáliím a výrobky z něj zhotovené
můžete mýt v myčce. Navíc nabízí flexibilitu při navrhování designu.
Toto vše Vám přináší pohodlné používání lahví Kavodrink firmy
Greiner Packaging.
unique packpaper 02l14
Plasty
Obaly
Technologie
Montáž
Dekorace
Trendy
Životní styl
magazín pro obalové profesionály
k3 kelímky
made in Slušovice
v Kanadě
greiner packaging slušovice s. r. o., Greinerova 54, 763 15 Slušovice
tel.: +420 577 083 222, fax: + 420 577 981 015
greiner packaging slušovice s. r. o., Greinerova 54, 763 15 Slušovice
e-mail: [email protected] - gpi.com
tel.: +420 577 083 222, fax: + 420 577 981 015
www.greiner - gpi.com
e-mail: [email protected] - gpi.com
Redakce: Petr Šimek, Jan Srnka, Daniel Bělíček
Design, foto, dtp:www.greiner
STUDIO 6.15- gpi.com
s.r.o., Zlín
Redakce:
Petr Zádveřice
Šimek, Daniel Bělíček, Monika Návojová
Produkce: Cardbox
packaging
Design, foto, dtp, tisková produkce: studio 6.15 s.r.o., Zlín
200 mm 205 mm
205 mm 200 mm
cmyk
200 mm 205 mm
střed dvoustrany
unique packpaper 02l14
unique packpaper 02l14
Nejvýznamnější novinky za uplynulé období
Editorial
Tvář UPP
Petr Šimek
Greiner
Packaging
Slušovice
Vážení čtenáři,
máte před sebou další vydání vašeho zákaznického
časopisu Unique Packpaper. Již čtrnáct let se z tohoto
slušovického časopisu pravidelně dozvídáte informace o zajímavých novinkách u greinera, nejen v oblasti
obalů a technologií pro jejich výrobu, ale také v oblasti
technických dílů. V tomto čísle vám přinášíme informace
o nové akvizici skupiny Greiner Packaging International Greiner Packaging Pittston, Pennsylvania USA.
V souladu s mottem „do the innovation“, Vám s velkou
radostí představíme SVĚTOVOU PREMIÉRU IBT kelímků.
k1
®
Závěrem tohoto stručného úvodu mi dovolte co nejsrdečněji vás pozvat dne 19. listopadu 2014 na inovační
den, jež proběhne v komunikačním a inovačním centru
skupiny GPI v Packworldu u Vídně, který má téma „Plasty
bez limitu?!“. Neváhejte nás kontaktovat a dohodnout si
s námi termín společného setkání. Jménem všech svých
slušovických kolegů se těším na osobní setkání s vámi.
Se srdečnými pozdravy
PP kelímky ø 75 mm
PP kelímky ø 73 mm
s potiskem
Petr Šimek
s potiskem
PS kelímky ø 75 mm
s potiskem
Greiner Packaging Pittston, Pennsylvania USA
PP kelímky ø 68 mm
bez dekorace
Pro Greiner Packaging International/GPI/
existuje mnoho dobrých důvodů, proč
vstoupit na trh v USA. Poptávka po kvalitních obalech na tomto trhu silně roste, což
také znamená zvýšenou potřebu prémiových obalů pro mléčné výrobky. Souběžně
s tím jsou v budoucnu trendem moderní
a ekologicky udržitelné obalové koncepty.
Někteří zákazníci GPI již učinili krok směrem k USA a nyní mohou využít dalšího
rozvoje a našeho vzájemného partnerství
na novém místě.
Velký tržní potenciál - GPI nabízí vynikající obalové řešení pro současné požadavky
mlékárenského průmyslu v USA. Jedná se
zejména o technologii k3®, která poskytuje
vhodnou reakci na hlavní výzvu, což je přímá komunikace se spotřebitelem. Dekorace
papírového přebalu na líci i rubu je ideální
pro vysoce rozvinuté marketingové nástroje
v USA. Hlavní výhody k3® obalů z hlediska jejich dlouhodobé udržitelnosti na trhu
jsou zřejmé. Obnovitelné suroviny a menší
podíl plastu v obalu, jsou silné argumenty
dnešní doby. Stručně řečeno, k3® technologie otevírá velké tržní příležitosti v USA jak
pro GPI, tak pro naše zákazníky.
Region Pennsylvanie je velkým lákadlem
pro subjekty pohybující se v obalovém
průmyslu. Přibližně polovina obyvatel
země žije na severovýchodě a středozápadě USA. V této oblasti se rovněž nachází
mnoho producentů a zpracovatelů mléka.
GPI nabízí v současnosti v Pennsylvánii
10.000 m 2 výrobních prostor jako první
fázi svého plánovaného rozvoje.
k2
®
PP vaničky
bez dekorace
PP vaničky transparentní
PA
bez dekorace
MX
EE
RU
UK
PL
PP kelímky ø 73 mm
NL
DE
FR
CH
AT
se SLEEVEM
UA
CZ
PET víčka ø 73 mm
HU
s předtištěné folie
RO
SI
RS
PP IML vstřikovaný kelímek ø 95 mm
PP IML vstřikované víčko ø 95 mm
PP kelímek ø 103 mm
probarvené ve hmotě
s potiskem
PP víčko ø 103 mm
PP vstřikovaný kelímek ø 49,5 mm
s etiketou
bez dekorace
k3
®
Světová premiéra kelímku s IBT
Inertní Bariérová Technologie (IBT) znamená
synonymum pro zvýšení bariérové ochrany
kelímků. V posledním období můžeme hovořit o každoročním 7% růstu trhu s obaly,
tento vývoj je intenzivně doprovázen také
rostoucí poptávkou spotřebitelů po prodloužení trvanlivosti produktů bez použití konzervačních látek. Greiner Packaging jako první
na světě vyvinul aplikaci IBT pro kelímky.
Tato jedinečná technologie aplikace vrstvy
Oxidu křemičitého SiOx, která na straně
jedné významně snižuje propustnost pro
plyn a vodní páru, což značně prodlužuje
trvanlivost potravin, a na straně druhé také
umožňuje lepší uchování charakteristických
vlastností balených produktů. Vrstva Oxidu
křemičitého je asi 500 krát tenčí než lidský
vlas a je na kelímek aplikována ve vakuové
komoře. Takto nanesená velmi tenká vrstva
SiOx umožňuje aplikaci nejen na probarvené, ale také na transparentní kelímky.
Další výhodou je fakt, že nijak neovlivňuje
hmotnost kelímku, což je kritický faktor pro
logistiku a emise CO2. Kelímky, které jsou
upraveny pomocí IBT je možno recyklovat
standardním způsobem a znovu použit pro
výrobu nových dalších plastových obalů.
Greiner Packaging jako PRVNÍ NA SVĚTĚ
poskytuje svým zákazníkům tuto konkurenční výhodu. Využijte ji ve svůj prospěch.
PP/PAP k3 kelímky ø 63 mm
PP/PAP k3 kelímky ø 75 mm
PP/PAP k3 kelímek ø 95 mm
PP/PAP k3 kelímky ø 75 mm
PP/PAP k3 kelímky ø 95 mm
PP víčka ø 95 mm
s etiketou
205 mm 200 mm
200 mm 205 mm
střed dvoustrany
cmyk
unique packpaper 02l14
unique packpaper 02l14
Nejvýznamnější novinky za uplynulé období
Editorial
Tvář UPP
Petr Šimek
Greiner
Packaging
Slušovice
Vážení čtenáři,
máte před sebou další vydání vašeho zákaznického
časopisu Unique Packpaper. Již čtrnáct let se z tohoto
slušovického časopisu pravidelně dozvídáte informace o zajímavých novinkách u greinera, nejen v oblasti
obalů a technologií pro jejich výrobu, ale také v oblasti
technických dílů. V tomto čísle vám přinášíme informace
o nové akvizici skupiny Greiner Packaging International Greiner Packaging Pittston, Pennsylvania USA.
V souladu s mottem „do the innovation“, Vám s velkou
radostí představíme SVĚTOVOU PREMIÉRU IBT kelímků.
k1
®
Závěrem tohoto stručného úvodu mi dovolte co nejsrdečněji vás pozvat dne 19. listopadu 2014 na inovační
den, jež proběhne v komunikačním a inovačním centru
skupiny GPI v Packworldu u Vídně, který má téma „Plasty
bez limitu?!“. Neváhejte nás kontaktovat a dohodnout si
s námi termín společného setkání. Jménem všech svých
slušovických kolegů se těším na osobní setkání s vámi.
Se srdečnými pozdravy
PP kelímky ø 75 mm
PP kelímky ø 73 mm
s potiskem
Petr Šimek
s potiskem
PS kelímky ø 75 mm
s potiskem
Greiner Packaging Pittston, Pennsylvania USA
PP kelímky ø 68 mm
bez dekorace
Pro Greiner Packaging International/GPI/
existuje mnoho dobrých důvodů, proč
vstoupit na trh v USA. Poptávka po kvalitních obalech na tomto trhu silně roste, což
také znamená zvýšenou potřebu prémiových obalů pro mléčné výrobky. Souběžně
s tím jsou v budoucnu trendem moderní
a ekologicky udržitelné obalové koncepty.
Někteří zákazníci GPI již učinili krok směrem k USA a nyní mohou využít dalšího
rozvoje a našeho vzájemného partnerství
na novém místě.
Velký tržní potenciál - GPI nabízí vynikající obalové řešení pro současné požadavky
mlékárenského průmyslu v USA. Jedná se
zejména o technologii k3®, která poskytuje
vhodnou reakci na hlavní výzvu, což je přímá komunikace se spotřebitelem. Dekorace
papírového přebalu na líci i rubu je ideální
pro vysoce rozvinuté marketingové nástroje
v USA. Hlavní výhody k3® obalů z hlediska jejich dlouhodobé udržitelnosti na trhu
jsou zřejmé. Obnovitelné suroviny a menší
podíl plastu v obalu, jsou silné argumenty
dnešní doby. Stručně řečeno, k3® technologie otevírá velké tržní příležitosti v USA jak
pro GPI, tak pro naše zákazníky.
Region Pennsylvanie je velkým lákadlem
pro subjekty pohybující se v obalovém
průmyslu. Přibližně polovina obyvatel
země žije na severovýchodě a středozápadě USA. V této oblasti se rovněž nachází
mnoho producentů a zpracovatelů mléka.
GPI nabízí v současnosti v Pennsylvánii
10.000 m 2 výrobních prostor jako první
fázi svého plánovaného rozvoje.
k2
®
PP vaničky
bez dekorace
PP vaničky transparentní
PA
bez dekorace
MX
EE
RU
UK
PL
PP kelímky ø 73 mm
NL
DE
FR
CH
AT
se SLEEVEM
UA
CZ
PET víčka ø 73 mm
HU
s předtištěné folie
RO
SI
RS
PP IML vstřikovaný kelímek ø 95 mm
PP IML vstřikované víčko ø 95 mm
PP kelímek ø 103 mm
probarvené ve hmotě
s potiskem
PP víčko ø 103 mm
PP vstřikovaný kelímek ø 49,5 mm
s etiketou
bez dekorace
k3
®
Světová premiéra kelímku s IBT
Inertní Bariérová Technologie (IBT) znamená
synonymum pro zvýšení bariérové ochrany
kelímků. V posledním období můžeme hovořit o každoročním 7% růstu trhu s obaly,
tento vývoj je intenzivně doprovázen také
rostoucí poptávkou spotřebitelů po prodloužení trvanlivosti produktů bez použití konzervačních látek. Greiner Packaging jako první
na světě vyvinul aplikaci IBT pro kelímky.
Tato jedinečná technologie aplikace vrstvy
Oxidu křemičitého SiOx, která na straně
jedné významně snižuje propustnost pro
plyn a vodní páru, což značně prodlužuje
trvanlivost potravin, a na straně druhé také
umožňuje lepší uchování charakteristických
vlastností balených produktů. Vrstva Oxidu
křemičitého je asi 500 krát tenčí než lidský
vlas a je na kelímek aplikována ve vakuové
komoře. Takto nanesená velmi tenká vrstva
SiOx umožňuje aplikaci nejen na probarvené, ale také na transparentní kelímky.
Další výhodou je fakt, že nijak neovlivňuje
hmotnost kelímku, což je kritický faktor pro
logistiku a emise CO2. Kelímky, které jsou
upraveny pomocí IBT je možno recyklovat
standardním způsobem a znovu použit pro
výrobu nových dalších plastových obalů.
Greiner Packaging jako PRVNÍ NA SVĚTĚ
poskytuje svým zákazníkům tuto konkurenční výhodu. Využijte ji ve svůj prospěch.
PP/PAP k3 kelímky ø 63 mm
PP/PAP k3 kelímky ø 75 mm
PP/PAP k3 kelímek ø 95 mm
PP/PAP k3 kelímky ø 75 mm
PP/PAP k3 kelímky ø 95 mm
PP víčka ø 95 mm
s etiketou
205 mm 200 mm
cmyk
upp
střed dvoustrany
unique packpaper 02l14
Lahve Kavodrink
s novým systémem uzavírání.
Žízeň? Při sportu, při jízdě autem, v práci? Jak pohodlně a rychle uspokojit tuto základní lidskou potřebu, která je součástí našeho každodenního
mobilního života.
Greiner Packaging ve spolupráci s předním výrobcem hraček LEGO vyvinul nový push-pull uzávěr, který představuje zvýšení komfortu pro uživatele při pití na cestách. Je to velmi snadné! Nový uzávěr lze pohodlně
otevřít i uzavřít ústy. Díky tomu můžete pít z lahve i jednou rukou.
Nové uzávěry push-pull se vyrábí v naši mateřské firmě v Rakousku a splňují požadavky nařízení „Materiály a předměty určené pro styk s potravinami“. Jsou odolné, můžete je mýt v myčce a lze je použít se kteroukoli
ze tří variant lahví Kavodrink (500, 750 a 1 000 ml).
Společnost Greiner Packaging používá k výrobě těchto lahví materiál Tritan™ Copolyester, takže neobsahují škodlivou složku BPA (Bisphenol A).
Tento bezpečný a zdravotně nezávadný materiál uchovává chuť a aroma
nápojů a vyznačuje se mimořádnými vlastnostmi. Je průhledný, odolný
vůči nárazu, vysokým teplotám a chemikáliím a výrobky z něj zhotovené
můžete mýt v myčce. Navíc nabízí flexibilitu při navrhování designu.
Toto vše Vám přináší pohodlné používání lahví Kavodrink firmy
Greiner Packaging.
unique packpaper 02l14
Plasty
Obaly
Technologie
Montáž
Dekorace
Trendy
Životní styl
magazín pro obalové profesionály
k3 kelímky
made in Slušovice
v Kanadě
greiner packaging slušovice s. r. o., Greinerova 54, 763 15 Slušovice
tel.: +420 577 083 222, fax: + 420 577 981 015
greiner packaging slušovice s. r. o., Greinerova 54, 763 15 Slušovice
e-mail: [email protected] - gpi.com
tel.: +420 577 083 222, fax: + 420 577 981 015
www.greiner - gpi.com
e-mail: [email protected] - gpi.com
Redakce: Petr Šimek, Jan Srnka, Daniel Bělíček
Design, foto, dtp:www.greiner
STUDIO 6.15- gpi.com
s.r.o., Zlín
Redakce:
Petr Zádveřice
Šimek, Daniel Bělíček, Monika Návojová
Produkce: Cardbox
packaging
Design, foto, dtp, tisková produkce: studio 6.15 s.r.o., Zlín
200 mm 205 mm
Download

v Kanadě - Greiner Packaging