Kontinuálně litý litinový profil:
Jakost:
tvárná litina
EN-GJS-500
UNIBAR 500 - 7
Součásti strojů mechanicky a dynamicky namáhané
Vodící a kluzné lišty, válečky rovnaček, podávací válečky
Obrobitelnost, leštitelnost je velmi dobrá.
Nižší otěruvzdornost. Svařitelnost dobrá.
Příklady použití:
Specifikace dle starých
technických norem:
Meehanite SFP500, GGG 50, ČSN 42 2305, ČSN 42 2450
0.7050 - dle neplatné DIN 1693
Lze použít i jako náhradu za:
temperovaná litina s bílým lomem
Vyráběné velikosti /mm/
Kruhové kontinuálně lité
Kruhové lité do kokil
Čtvercové
Pravoúhlé
Délka /mm/
Max.
Chemické složení /%/
40 až 430 mm
450 až 750 mm
50 až 410 mm
50 až 560 mm (poměr výšky k šířce je menší než u šedé litiny)
3050 až 3150 mm
Prvek
Směrné složení %
C
Si
Mn
S
P
Mg
3,40 až 3,85
2,30 až 3,10
0,10 až 0,40
0,01 max
0,05 max
0,045 až 0,065
Mechanické vlastnosti /dle průřezu profilu/
Pevnost v tahu v R/2 /Mpa/
Mez 0,2 v tahu /Mpa/
Tažnost /%/
Tvrdost HB
je záležitostí výrobce
450 až 500
320 (minimum)
7 % (minimum)
Rozměr /mm/
do
50
80
nad
Chemické složení
Tvrdost HB
50
75
150
155
min
max
180
180
170
170
240
230
230
230
U pravoúhlých profilů
je směrodatná délka
kratší strany
Mikrostruktura
2
Grafit: Typ I a II, 200/250 nodulí / mm
dle ASTM A247 (ČSN 42 0461)
Struktura: 15% až 50 % perlitu
max. 5 % cementitu
;
Tepelné zpracování:
Dodává se v litém stavu, bez tepelného zpracování
Měrná hmotnost /g/cm3/
7,3
UCB TECHNOMETAL, s.r.o.
Tel: +420 311 67 26 13
E-mail: [email protected]
267 12 Loděnice u Berouna
Fax: +420 311 67 11 75
www.ucbtechnometal.cz
Download

EN-GJS-500-7