chl. salátové bary “gran buffet isola”
159
Salátový bar GRAN BUFFET ISOLA RF
Technická data:
Napájení ............................. 230 V
Obsah GN1/1 ........................ 4 / 6
Délky ....................... 197 / 262 cm
Šíøka x výška ......... 122 x 149 cm
Pracovní teplota (RF) ...... +2 +7°C
Pracovní teplota (NE) ..... neutrální
Hmotnost .................. 260 / 320 kg
tmavý oøech
S
E
Provedení ..... døevo / mramor / nerez
Samoobslužná vitrína se statickým chlazením,
oboustrannì pøístupná vèetnì luxusních boèních
odkládacích polic. Nerezová vana AISI 304 umožòuje
vkládat GN-1/1 a menší dle požadavkù zákazníka.
Hygienický zákryt lze snadno polohovat a uzavírat
(pokrm zùstává dobøe viditelný). Salátové bary GRAN BUFFET
ISOLA se vyznaèují mimoøádným designem, kvalitou zpracování
(volba druhu døeva, robustní chl.vana) a možnost tvorby výdejních
linií. V nabídce také modely BM/NE (teplé a neutrální).
tøešeò
2000 RF/NE
GRANN BUFFET
ISOLA
è.artiklu
název
6130371 A1 G.B.ISOLA 1400 RF
6130372 A1 G.B.ISOLA 2000 RF
6130373 A1 G.B.ISOLA 2000 RF/NE
Cena bez DPH
179.900,- Kè
214.900,- Kè
219.900,- Kè
Salátový bar GRAN BUFFET ISOLA BM
Technická data:
Napájení ............................. 230 V
Obsah GN1/1 ........................ 4 / 6
Délky ....................... 197 / 262 cm
Šíøka x výška ......... 122 x 149 cm
Pracovní teplota (BM) .. +30 +80°C
Pracovní teplota (NE) .... neutrální
Hmotnost .................. 230 / 305 kg
tmavý oøech
S
E
tøešeò
Provedení ..... døevo / mramor / nerez
Samoobslužná teplá vitrína s ohøevem pomocí
vodní láznì BAIN MARIE. Oboustrannì pøístupná
vèetnì luxusních boèníchodkládacích polic. Nerezová
vana AISI 304 umožòuje vkládat GN-1/1 a menší dle
požadavkù zákazníka. Hygienický zákryt lze snadno
polohovat (i pøi uzavøeném zákrytu zùstává pokrm dobøe
viditelný). Salátové bary GRAN BUFFET ISOLA se vyznaèují
mimoøádným designem, kvalitou zpracování (volba druhu
“masivního” døeva, robustní nerezová vana) a možnost tvorby
výdejních linií. V nabídce také chladící modely RF.
2000 BM/NE
GRANN BUFFET
ISOLA
è.artiklu
název
6130374 A1 G.B.ISOLA 1400 BM
6130375 A1 G.B.ISOLA 2000 BM
6130376 A1 G.B.ISOLA 2000 BM/NE
Cena bez DPH
183.900,- Kè
234.900,- Kè
213.900,- Kè
Salátový bar GRAN BUFFET ISOLA WALL RF
Technická data:
Napájení ............................. 230 V
Obsah GN1/1 ........................ 4 / 6
Délky ....................... 197 / 262 cm
Šíøka x výška ......... 122 x 149 cm
Pracovní teplota (RF) ...... +2 +7°C
Pracovní teplota (NE) ..... neutrální
Hmotnost .................. 260 / 320 kg
tmavý oøech
S
E
tøešeò
Provedení ..... døevo / mramor / nerez
Pøístìnná chladící vitrína (statické chlazení),
vèetnì 3 luxusních boèních odkládacích polic.
Nerezová vana AISI 304 umožòuje vkládat GN-1/1
a menší dle požadavkù zákazníka. Hygienický zákryt
lze snadno polohovat a uzavírat (pokrm zùstává dobøe
viditelný). Salátové bary GRAN BUFFET ISOLA WALL
se vyznaèují mimoøádným designem, kvalitou zpracování
(volba druhu døeva, robustní chl.vana) a možnost tvorby
výdejních linií. V nabídce také teplé modelyBM.
1400 RF
GRANN BUFFET
ISOLA WALL
è.artiklu
název
Cena bez DPH
6130377 A1 G.B.ISOLA WALL1400 RF 165.900,- Kè
6130378 A1 G.B.ISOLA WALL2000 RF 191.900,- Kè
6130379 A1 G.B.ISOLA W.2000 RF/NE 231.900,- Kè
Salátový bar GRAN BUFFET ISOLA WALL BM
Technická data:
Napájení ............................. 230 V
Obsah GN1/1 ........................ 4 / 6
Délky ....................... 197 / 262 cm
Šíøka x výška ......... 122 x 149 cm
Pracovní teplota (BM) .. +30 +80°C
Pracovní teplota (NE) .... neutrální
Hmotnost .................. 230 / 305 kg
tmavý oøech
S
E
tøešeò
Provedení ..... døevo / mramor / nerez
Pøístìnná teplá vitrína s ohøevem pomocí
vodní láznì BAIN MARIE. Vitrína vèetnì
luxusních 3 boèních odkládacích polic. Nerezová
vana AISI 304 umožòuje vkládat GN-1/1 a menší dle
požadavkù zákazníka. Hygienický zákryt lze snadno
polohovat (i pøi uzavøeném zákrytu zùstává pokrm dobøe
viditelný). Salátové bary GRAN BUFFET ISOLA WALL
se vyznaèují mimoøádným designem, kvalitou zpracování
(volba druhu “masivního” døeva, robustní nerezová vana)
a možnost tvorby výdejních linií. V nabídce také modely RF.
1400 BM
GRANN BUFFET
ISOLA WALL
è.artiklu
název
Cena bez DPH
6130380 A1 G.B.ISOLA WALL1400 BM 198.900,- Kè
6130381 A1 G.B.ISOLA WALL2000 BM 212.900,- Kè
6130382 A1 G.B.ISOLA W.2000 BM/NE 228.900,- Kè
160
chlazené salátové bary “g.buffet isola 2”
Salátový bar GRAN BUFFET ISOLA 2 RF
Technická data:
Napájení ............................. 230 V
Pøíkon (1400/2000) ... 870 / 930 W
Obsah GN1/1 ........................ 6+6
Délky ................................ 197 cm
Šíøka x výška ......... 194 x 149 cm
Pracovní teplota (RF) ...... +2 +7°C
Pracovní teplota (NE) ...... neutrální
Hmotnost ................... 480 / 600 kg
tmavý oøech
S
E
tøešeò
Provedení ..... døevo / mramor / nerez
Samoobslužná chladící vitrína se statickým
chlazením (popø.s neutrální pracovní plochou),
oboustrannì pøístupná vèetnì luxusních žulových
boèních odkládacích polic. Lisovaná nerezová vana
AISI 304 umožòuje vkládat GN-1/1-150 a menší dle
požadavkù zákazníka. Hygienický zákryt lze snadno
polohovat a uzavírat (pokrm zùstává dobøe viditelný).
Salátové bary GRAN BUFFET ISOLA 2 se vyznaèují
mimoøádným designem, kvalitou zpracování (volba druhu
døeva, robustní chl.vana) a možnost tvorby výdejních linií.
V nabídce také kombinované modely RF/BM/NE..
2000 RF/BM/NE
GRAN BUFFET ISOLA 2
4x GN-1/1 RF
4x GN-1/1 RF
6x GN-1/1 RF
6x GN-1/1 RF
4x GN-1/1 RF
4x GN-1/1 NE
6x GN-1/1 RF
6x GN-1/1 NE
è.artiklu
název
Cena bez DPH
6130383 A1 G.B.ISOLA2 1400 RF/RF
6130384 A1 G.B.ISOLA2 1400 RF/NE
6130385 A1 G.B.ISOLA2 2000 RF/RF
6130386 A1 G.B.ISOLA2 2000 RF/NE
318.900,- Kè
268.900,- Kè
365.900,- Kè
309.900,- Kè
Salátový bar GRAN BUFFET ISOLA 2 BM
Technická data:
Napájení .... 230/400V) dle modelu
Pøíkon (1400/2000) .......... 3 - 9 kW
Obsah GN1/1 ......................... 6+6
Délky ................................. 197 cm
Šíøka x výška .......... 194 x 149 cm
Pracovní teplota (BM) .. +30 +80°C
Pracovní teplota (NE) ...... neutrální
Hmotnost ................... 430 / 590 kg
tmavý oøech
S
E
tøešeò
Provedení ..... døevo / mramor / nerez
Samoobslužná teplá vitrína s ohøevem
pomocí vodní láznì BAIN MARIE (nebo
s neutrální pracovní plochou), oboustrannì
pøístupná vèetnì luxusních žulových boèních
odkládacích polic. Lisovaná nerezová vana AISI 304
umožòuje vkládat GN-1/1-150 a menší dle požadavkù
zákazníka. Hygienický zákryt lze snadno polohovat
a uzavírat (pokrm zùstává dobøe viditelný). Salátové bary
GRAN BUFFET ISOLA 2 se vyznaèují mimoøádným designem,
kvalitou zpracování (volba druhu døeva, robustní chl.vana)
a možnost tvorby výdejních linií. V nabídce další kombinace ..
4x GN-1/1 BM
4x GN-1/1 BM
6x GN-1/1 BM
6x GN-1/1 BM
4x GN-1/1 BM
4x GN-1/1 NE
6x GN-1/1 BM
6x GN-1/1 NE
2000 RF/BM/NE
GRAN BUFFET ISOLA 2
è.artiklu
název
Cena bez DPH
6130387 A1 G.B.ISOLA2 1400 BM/BM
6130388 A1 G.B.ISOLA2 1400 BM/NE
6130389 A1 G.B.ISOLA2 2000 BM/BM
6130390 A1 G.B.ISOLA2 2000 BM/NE
323.900,- Kè
269.900,- Kè
395.900,- Kè
329.900,- Kè
Salátový bar GRAN BUFFET ISOLA 2 RF/BM
Technická data:
Napájení ... 230/400V (dle modelu)
Pøíkon (1400/2000) ..... dle modelu
Obsah GN1/1 ........................ 6+6
Délky ................................ 197 cm
Šíøka x výška ......... 194 x 149 cm
Pracovní teplota (RF) ...... +2 +7°C
Pracovní teplota (BM) .. +30 +80°C
Pracovní teplota (NE) .... neutrální
Hmotnost ................... 430 / 630 kg
tmavý oøech
S
E
tøešeò
Provedení ..... døevo / mramor / nerez
6x GN-1/1 RF
6x GN-1/1 BM
Samoobslužná chladící vitrína se statickým
chlazením (popø.s neutrální pracovní plochou,
nebo teplou sekcí s ohøevem pomocí vodní láznì
BAIN MARIE oboustrannì pøístupná vèetnì luxusních
žulových boèních odkládacích polic. Lisovaná nerezová
vana AISI 304 umožòuje vkládat GN-1/1-150 a menší dle
požadavkù zákazníka. Hygienický zákryt lze snadno polohovat
a uzavírat (pokrm zùstává dobøe viditelný). Salátové bary
GRAN BUFFET ISOLA 2 se vyznaèují mimoøádným designem,
kvalitou zpracování (volba druhu døeva, robustní chl.vana)
a možnost tvorby výdejních linií.
4x GN-1/1 RF
4x GN-1/1 BM
6x GN-1/1 RF
3x GN-1/1 NE
3x GN-1/1 BM
2000 RF/BM/NE
GRAN BUFFET ISOLA 2
è.artiklu
název
Cena bez DPH
6130391 A1 G.B.ISOLA2 1400RF/BM
319.900,- Kè
6130392 A1 G.B.ISOLA2 2000RF/BM
365.900,- Kè
6130393 A1 G.B.ISOLA2 2000RF/BM/NE 387.900,- Kè
chlazené salátové bary “tango luxus”
161
Chladící salátový bar TANGO LUXUS
Technická data:
Napájení ............................. 230 V
Obsah GN1/1 ................... 3 / 4 / 6
Délky .............. 147 / 180 / 245 cm
Šíøka x výška ......... 106 x 147 cm
Pracovní teplota............... +2 +7°C
Hmotnost ......... 180 / 245 / 312 kg
C
S
G
Provedení ................... døevo (masiv)
Samoobslužná vitrína se statickým chlazením,
oboustrannì pøístupná vèetnì luxusních boèních
odkládacích polic. Nerezová vana AISI 304 umožòuje
vkládat GN-1/1 a menší dle požadavkù zákazníka.
Hygienický zákryt lze snadno polohovat a uzavírat
(pokrm zùstává dobøe viditelný). Salátové bary TANGO
LUXUS se vyznaèují mimoøádným designem, kvalitou zpracování
(volba druhu døeva, robustní chl.vana) a možnost tvorby výdejních
linií. V nabídce také modely PRF(mìlká chlazená vana).
B
è.artiklu
název
Cena bez DPH
Hluboká chladící vana RF
6130562 A1 TANGO LUXUS 1000 RF 129.900,- Kè
6130563 A1 TANGO LUXUS 1400 RF 135.900,- Kè
6130564 A1 TANGO LUXUS 2000 RF 159.900,- Kè
2000 RF/C
TANGO LUXUS
+ 1a
Teplý salátový bar TANGO LUXUS BM
Technická data:
Napájení ............................. 230 V
Obsah GN1/1 ................... 3 / 4 / 6
Délky .............. 147 / 180 / 245 cm
Šíøka x výška ......... 106 x 147 cm
Pracovní teplota........... +30 +80°C
Hmotnost ......... 180 / 245 / 312 kg
C
Provedení ................... døevo (masiv)
G
Samoobslužná teplá vitrína s ohøevem pomocí
vodní láznì BAIN MARIE. Oboustrannì pøístupná
vèetnì luxusních boèníchodkládacích polic. Nerezová
vana AISI 304 umožòuje vkládat GN-1/1 a menší dle
požadavkù zákazníka. Hygienický zákryt lze snadno
polohovat (i pøi uzavøeném zákrytu zùstává pokrm dobøe
viditelný). Salátové bary TANGO LUXUS se vyznaèují
mimoøádným designem, kvalitou zpracování (volba druhu
“masivního” døeva, robustní nerezová vana) a možnost tvorby
výdejních linií. V nabídce také modely DRY(mìlká teplá vana).
S
B
è.artiklu
2000 BM/C
TANGO LUXUS
+ 1a
název
Cena bez DPH
Hluboká teplá vana BM
6130553 A1 TANGO LUXUS 1000 BM 136.900,- Kè
6130554 A1 TANGO LUXUS 1400 BM 139.900,- Kè
6130555 A1 TANGO LUXUS 2000 BM 184.900,- Kè
Chladící salátový bar TANGO LUXUS WALL
Technická data:
Napájení ............................. 230 V
Obsah GN1/1 ................... 3 / 4 / 6
Délky .............. 147 / 180 / 245 cm
Šíøka x výška ........... 90 x 162 cm
Pracovní teplota............... +2 +7°C
Hmotnost ......... 180 / 245 / 312 kg
C
Provedení ................... døevo (masiv)
G
Pøístìnná chladící vitrína (statické chlazení),
vèetnì 3 luxusních boèních odkládacích polic.
Nerezová vana AISI 304 umožòuje vkládat GN-1/1
a menší dle požadavkù zákazníka. Hygienický zákryt
lze snadno polohovat a uzavírat (pokrm zùstává dobøe
viditelný). Salátové bary TANGO LUXUS se vyznaèují
mimoøádným designem, kvalitou zpracování (volba druhu
døeva, robustní chl.vana) a možnost tvorby výdejních linií.
V nabídce také modely PRF (mìlká chlazená vana).
S
B
è.artiklu
2000 RF/C
TANGO LUXUS WALL
+ 1a
název
Cena bez DPH
Hluboká chladící vana RF
6130556 A1 TAN.LUX.WALL 1000 RF 137.900,- Kè
6130557 A1 TAN.LUX.WALL 1400 RF 147.900,- Kè
6130558 A1 TAN.LUX.WALL 2000 RF 167.900,- Kè
Teplý salátový bar TANGO LUXUS WALL BM
Technická data:
Napájení ............................. 230 V
Obsah GN1/1 ................... 3 / 4 / 6
Délky .............. 147 / 180 / 245 cm
Šíøka x výška ........... 90 x 162 cm
Pracovní teplota........... +30 +80°C
Hmotnost ......... 180 / 245 / 312 kg
C
S
Provedení ................... døevo (masiv)
G
Pøístìnná teplá vitrína s ohøevem pomocí
vodní láznì BAIN MARIE. Vitrína vèetnì
luxusních 3 boèních odkládacích polic. Nerezová
vana AISI 304 umožòuje vkládat GN-1/1 a menší dle
požadavkù zákazníka. Hygienický zákryt lze snadno
polohovat (i pøi uzavøeném zákrytu zùstává pokrm dobøe
viditelný). Salátové bary TANGO LUXUS se vyznaèují
mimoøádným designem, kvalitou zpracování (volba druhu
“masivního” døeva, robustní nerezová vana) a možnost tvorby
výdejních linií. V nabídce také modely DRY (mìlká teplá vana).
B
è.artiklu
2000 BM/C
TANGO LUXUS WALL
+ 1a
název
Cena bez DPH
Hluboká teplá vana BM
6130559 A1 TAN.LUX.WALL 1000 BM 137.900,- Kè
6130560 A1 TAN.LUX.WALL 1400 BM 139.900,- Kè
6130561 A1 TAN.LUX.WALL 2000 BM 189.900,- Kè
C
svìtlý dub
S
tmavý oøech
G
surové døevo
B
bílá lak
162
chlazené salátové bary “tango”
Chladící salátový bar TANGO
Technická data:
Napájení ............................. 230 V
Pøíkon ................................ 510 W
Obsah GN1/1 ................... 3 / 4 / 6
Délky ........... 114,5 / 147 / 212 cm
Šíøka x výška ........... 73 x 127 cm
Pracovní teplota .............. +2 +7°C
C
S
G
Provedení ................... døevo (masiv)
B
Samoobslužná vitrína se statickým chlazením,
oboustrannì pøístupná s možností osazení postranních
odkládacích polic. Nerezová vana AISI 304 umožòuje
vkládat GN-nádoby 1/1 a menší dle požadavkù zákazníka.
Hygienický zákryt lze snadno polohovat (i pøi uzavøeném
zákrytu zùstává pokrm dobøe viditelný). Salátové bary TANGO
mimoøádný design, kvalitní zpracování (volba rùzných druhu
“masivního” døeva, zesílená nerezová vana) a možnost
tvorby výdejní linie.
è.artiklu
2000 RF/S
TANGO
název
Cena bez DPH
Hluboká vana
97.900,- Kè
99.900,- Kè
117.900,- Kè
Mìlká vana
108.900,- Kè
103.900,- Kè
143.900,- Kè
6130550 A1 TANGO 1000 RF
6130551 A1 TANGO 1400 RF
6130552 A1 TANGO 2000 RF
6130565 A1 TANGO 1000 PRF
6130566 A1 TANGO 1400 PRF
6130567 A1 TANGO 2000 PRF
Teplý salátový bar TANGO BM (DRY)
Technická data:
Napájení ............................. 230 V
Pøíkon .......... 3 kW / 3 kW / 4,6kW
Obsah GN1/1 ................... 3 / 4 / 6
Délky ........... 114,5 / 147 / 212 cm
Šíøka x výška ........... 73 x 127 cm
Pracovní teplota .......... +30 +80°C
C
S
G
Provedení ................. . døevo (masiv)
B
Samoobslužná vitrína s ohøevem pomocí vodní
láznì BAIN MARIE, oboustrannì pøístupná s možností
osazení postranních odkládacích polic. Nerezová vana
AISI 304 umožòuje vkládat GN-nádoby 1/1 a menší
dle požadavkù zákazníka. Hygienický zákryt lze snadno
polohovat (i pøi uzavøeném zákrytu zùstává pokrm dobøe
viditelný). Salátové bary TANGO mimoøádný design, kvalitní
zpracování (volba rùzných druhu “masivního” døeva, zesílená
nerezová vana) a možnost tvorby výdejní linie.
è.artiklu
2000 BM/S
TANGO
název
6130568 A1 TANGO 1000 BM
6130569 A1 TANGO 1400 BM
6130570 A1 TANGO 2000 BM
6130580 A1 TANGO 1000 DRY
6130581 A1 TANGO 1400 DRY
6130582 A1 TANGO 2000 DRY
Neutrální salátový bar TANGO NE
Cena bez DPH
Hluboká vana
117.900,- Kè
119.900,- Kè
158.900,- Kè
Mìlká vana
109.900,- Kè
145.900,- Kè
149.900,- Kè
Technická data:
Napájení ............................. 230 V
Pøíkon ................ 50 W (osvìtlení)
Obsah GN1/1 ................ bez vany
Délky ........... 114,5 / 147 / 212 cm
Šíøka x výška ........... 73 x 127 cm
Pracovní teplota ............. neutrální
C
S
Provedení ................... døevo (masiv)
G
Samoobslužná neutrální vitrína pro použití
v linii salátových barù TANGO s možností využít
doplòky k prezentaci pokrmù a pøíloh (udržovací
topné desky BASE HOT, nebo sklokeramické ohøevné
a vestavné desky HOT), peèivo, kompoty dle požadavkù
zákazníka. Hygienický zákryt lze snadno polohovat
(i pøi uzavøeném zákrytu zùstává pokrm dobøe viditelný)
Salátové bary TANGO mimoøádný design, kvalitní zpracování
(volba rùzných druhu “masivního” døeva, zesílená nerezová vana)
a možnost tvorby výdejní linie.
B
2000 RF/S
TANGO
è.artiklu
název
Cena bez DPH
Neutrální - hladká pracovní deska
6130583 A1 TANGO 1000 NE
83.900,- Kè
6130584 A1 TANGO 1400 NE
85.900,- Kè
6130585 A1 TANGO 2000 NE
89.900,- Kè
Pøíslušenství k salátbarùm TANGO
Pøíslušenství TANGO
TANGO
TANGO WALL
TANGO RUMBA
TANGO / TANGO WALL
TANGO MAMBO
TANGO RUMBA / MAMBO / BOLERO
TANGO BOLERO
Nástavba horní 1a/1000
Nástavba horní 1a/1400
Nástavba horní 1a/2000
Police dlouhá 2a/1000
Police dlouhá 2a/1400
Police dlouhá 2a/2000
Police krátká
3/730
Konzole pro police 4/ks
Zásuvka neutrální 5/1000
Zásuvka neutrální 5/1400
Police dlouhá K/1000
Police dlouhá K/1400
Police dlouhá K/2000
Neutrální modul 45°
Neutrální modul 90°
Neutrální modul 650
Neutrální modul 1000NE
Neutrální modul 1400NE
Neutrální modul 2000NE
Cena bez DPH
5.800,- Kè
5.900,- Kè
6.000,- Kè
5.800,- Kè
6.100,- Kè
7.800,- Kè
5.800,- Kè
500,- Kè
7.800,- Kè
8.800,- Kè
5.200,- Kè
5.800,- Kè
7.000,- Kè
31.500,- Kè
31.500,- Kè
31.500,- Kè
41.000,- Kè
43.500,- Kè
53.000,- Kè
chlazené salátové bary “tango”
163
Chladící salátový bar TANGO WALL
Technická data:
C
Napájení ............................. 230 V
Pøíkon ................................ 510 W
Obsah GN1/1 ................... 3 / 4 / 6
Délky ........... 114,5 / 147 / 212 cm
Šíøka x výška ........... 76 x 145 cm
Pracovní teplota .............. +2 +7°C
S
G
B
Provedení ................. . døevo (masiv)
è.artiklu
Pøístìnná samoobslužná vitrína se statickým
chlazením. Nerezová vana AISI 304 umožòuje
vkládat GN-nádoby 1/1 a menší dle požadavkù
zákazníka. Hygienický zákryt lze snadno polohovat,
(i pøi uzavøeném zákrytu zùstává pokrm dobøe viditelný)
a spoleènì se zrcadlovou zadní stìnou a vnitøním
osvìtlením je nabídka pro zákazníka vždy lákavá.
2000 RF/S
TANGO WALL
název
Cena bez DPH
Hluboká vana
6130586 A1 TANGO WALL 1000 RF 117.900,- Kè
6130587 A1 TANGO WALL 1400 RF 119.900,- Kè
6130588 A1 TANGO WALL 2000 RF 137.900,- Kè
Mìlká vana
6130589 A1 TANGO WALL 1000 PRF 119.900,- Kè
6130590 A1 TANGO WALL 1400 PRF 123.900,- Kè
6130591 A1 TANGO WALL 2000 PRF 141.900,- Kè
Teplý salátový bar TANGO WALL BM
Technická data:
Napájení ............................. 230 V
Pøíkon .......... 3 kW / 3 kW / 4,6kW
Obsah GN1/1 ................... 3 / 4 / 6
Délky ........... 114,5 / 147 / 212 cm
Šíøka x výška ........... 76 x 145 cm
Pracovní teplota .......... +30 +80°C
C
S
G
Provedení ................. . døevo (masiv)
B
Pøístìnná samoobslužná vitrína s ohøevem
pomocí vodní láznì BAIN MARIE. Nerezová vana
AISI 304 umožòuje vkládat GN-nádoby 1/1 a menší
dle požadavkù zákazníka. Hygienický zákryt lze snadno
polohovat (i pøi uzavøeném zákrytu zùstává pokrm dobøe
viditelný) a spoleènì se zrcadlovou zadní stìnou a vnitøním
osvìtlením je nabídka pro zákazníka vždy lákavá ..
2000 BM/S
TANGO WALL
è.artiklu
název
Cena bez DPH
Hluboká vana
6130592 A1 TANGO WALL 1000 BM 153.900,- Kè
6130593 A1 TANGO WALL 1400 BM 155.900,- Kè
6130594 A1 TANGO WALL 2000 BM 179.900,- Kè
Neutrální salátový bar TANGO WALL
Technická data:
Napájení ............................. 230 V
Pøíkon ................ 50 W (osvìtlení)
Obsah GN1/1 ................ bez vany
Délky ........... 114,5 / 147 / 212 cm
Šíøka x výška ........... 76 x 145 cm
Pracovní teplota ............. neutrální
C
S
G
Provedení ................... døevo (masiv)
B
Pøístìnná samoobslužná neutrální vitrína pro
použití v linii salátových barù TANGO s možností
využít doplòky k prezentaci pokrmù a pøíloh (udržovací
topné desky BASE HOT, nebo sklokeramické ohøevné
a vestavné desky HOT), peèivo, kompoty dle požadavkù
zákazníka. Hygienický zákryt lze snadno polohovat
(i pøi uzavøeném zákrytu zùstává pokrm dobøe viditelný)
a spoleènì se zrcadlovou zadní stìnou a vnitøním osvìtlením
je nabídka pro zákazníka vždy lákavá ..
2000 RF/S
TANGO WALL
è.artiklu
název
Cena bez DPH
Neutrální - hladká pracovní deska
6130595 A1 TANGO WALL 1000 NE 87.900,- Kè
6130596 A1 TANGO WALL 1400 NE 91.900,- Kè
6130597 A1 TANGO WALL 2000 NE 107.900,- Kè
Možné sestavy salátových barù TANGO
NEUTRÁLNÍ
ROH 45°/C
NEUTRÁLNÍ
MODUL 650/S
NEUTRÁLNÍ
ROH 90°/C
NÁSTAVBA HORNÍ 1a/1400
NEUTRÁLNÍ
MODUL 650/S
NEUTRÁLNÍ
MODUL 1400NE/S
POLICE
2a/1400
NEUTRÁLNÍ
MODUL 1400NE/S
ZÁSUVKA NEUTRÁLNÍ 5/1400/S
164
chlazené salátové bary
Chladící salátový bar RUMBA
Technická data:
Napájení ............................. 230 V
Obsah GN1/1 ................... 3 / 4 / 6
Délky ........... 114,5 / 147 / 212 cm
Šíøka x výška ........... 73 x 136 cm
Pracovní teplota (RF) ...... +2 +7°C
Pracovní teplota (BM) .. +30 +80°C
C
S
G
Provedení ................... døevo (masiv)
Obslužná vitrína se statickým chlazením
(nebo vitrína BM s ohøevem pomocí vodní láznì
BAIN MARIE). Nerezová vana AISI 304 pro GN-1/1
a menší dle požadavkù zákazníka. Prosklený oblý
hygienický zákryt a vnitøní osvìtlení. Možnost doplnìní
o vnitøní sklenìnou polici a sv.rampu (KIT-není souèástí)
a dále odkládací police na krátké i dlouhé stranì.
Možnost dodání modelù PRF (mìlká chlazená vana),
modelù DRY (mìlká teplá vana) a neutrálního modelu NE.
B
è.artiklu
název
Cena bez DPH
Hluboká chladící vana RF
6130633 A1 RUMBA 1000 RF
107.900,- Kè
6130634 A1 RUMBA 1400 RF
109.900,- Kè
6130635 A1 RUMBA 2000 RF
139.900,- Kè
Hluboká teplá vana BM
6130636 A1 RUMBA 1000 BM
89.900,- Kè
6130637 A1 RUMBA 1400 BM
121.900,- Kè
6130638 A1 RUMBA 2000 BM
167.900,- Kè
1400 BM/C
TANGO RUMBA
+KIT
Chladící salátový bar MAMBO
Technická data:
C
Napájení ............................. 230 V
Obsah GN1/1 ................... 3 / 4 / 6
Délky ........... 114,5 / 147 / 212 cm
Šíøka x výška ............ 73 x 121 cm
Pracovní teplota .............. +2 +7°C
S
G
Provedení ................... døevo (masiv)
Pøístìnná samoobslužná vitrína se statickým
chlazením. Nerezová vana AISI 304 umožòuje
vkládat GN-nádoby 1/1 a menší dle požadavkù
zákazníka. Hygienický sklenìný zákryt lze snadno
otevírat (i pøi uzavøeném zákrytu zùstává pokrm dobøe
viditelný) a spoleènì se zrcadlovou zadní stìnou a vnitøním
osvìtlením je nabídka pro zákazníka vždy lákavá ..
B
è.artiklu
název
Cena bez DPH
Hluboká chladící vana RF
6130648 A1 MAMBO 1000 RF
105.900,- Kè
6130649 A1 MAMBO 1400 RF
107.900,- Kè
6130647 A1 MAMBO 2000 RF
147.900,- Kè
Mìlká chladící vana PRF
6130644 A1 MAMBO 1000 PRF
109.900,- Kè
6130645 A1 MAMBO 1400 PRF
110.900,- Kè
6130646 A1 MAMBO 2000 PRF
149.900,- Kè
2000 RF/S
TANGO MAMBO
Chladící salátový bar BOLERO
Technická data:
Napájení ............................. 230 V
Obsah GN1/1 ................... 3 / 4 / 6
Délky ........... 114,5 / 147 / 212 cm
Šíøka x výška ........... 73 x 108 cm
Pracovní teplota .............. +2 +7°C
C
S
G
Provedení ................... døevo (masiv)
B
Samoobslužná vitrína se statickým chlazením,
oboustrannì pøístupná s možností osazení
postranníchodkládacích polic. Nerezová vana AISI 304
umožòuje vkládat GN-1/1 a menší dle požadavkù zákazníka.
Hygienický sklenìný zákryt lze snadno oboustrannì otevírat
(i pøi uzavøeném zákrytu zùstává pokrm dobøe viditelný)
a spoleènì se zrcadlovou zadní stìnou a vnitøním
osvìtlením je nabídka pro zákazníka vždy lákavá ..
è.artiklu
název
Cena bez DPH
Hluboká chladící vana RF
6130639 A1 BOLERO 1000 RF
105.900,- Kè
6130640 A1 BOLERO 1400 RF
107.900,- Kè
6130650 A1 BOLERO 2000 RF
139.900,- Kè
Mìlká chladící vana PRF
6130641 A1 BOLERO 1000 PRF
109.900,- Kè
6130642 A1 BOLERO 1400 PRF
110.900,- Kè
6130643 A1 BOLERO 2000 PRF
147.900,- Kè
2000 RF/S
TANGO BOLERO
Možné sestavy salátových barù
NEUTRÁLNÍ
MODUL 650 /C
NEUTRÁLNÍ MODUL650/S
TANGO MAMBO 1400 RF/S
TANGO BOLERO 1400 RF/S
C
svìtlý dub
S
tmavý oøech
G
surové døevo
B
bílá lak
chlazené vitríny
165
GRAFFITI
Technická data:
1000
1400
2000
Napájení (V)................... 230 ....... 230 ....... 230
Pøíkon (W) ..................... 293 ....... 293 ....... 293
Rozmìry (délka) ......... 105,5 .... 138,5 .... 204,5
- hloubka (cm)............ 68 ......... 68 ......... 68
- výška (cm) ...........137,5 ....137,5 .....137,5
Pracovní teplota (horní police) ........ +12/ +14°C
(støední police) .......... + 6/ + 8°C
(výstavní vana) .......... + 2/ + 4°C
Obsah vany (GN1/1) ......... 3 ........... 4 ........... 6
Nerez vana .................. ANO ..... ANO ...... ANO
Hmotnost (kg) ................145 ....... 160 ........190
Provedení .................................... døevo (masiv)
720
1055
1385
2045
1850
1385
350 300 200
535
465
680
svìtlý dub
C
GRAFFITI
S
tmavý oøech
è.artiklu
název
Cena bez DPH
6130317 A1 GRAFFITI M.1000 134.900,- Kè
6130318 A1 GRAFFITI M.1400 141.900,- Kè
6130319 A1 GRAFFITI M. 2000 149.900,- Kè
JOKER
Technická data:
960
100
470
150 265
S
240 185
1190
350
1080
Napájení .............................. 230 V
Pøíkon ................................. 210 W
Rozmìry ..............107x66xv117 cm
Nerez vana ............................. ANO
Pracovní teplota (vany)..... +2/+8 °C
Pracovní teplota (police)....... +12°C
Hmotnost ................................90 kg
Provedení ................. døevo (masiv)
tmavý oøech
630
1070
è.artiklu
název
Cena bez DPH
6130316 A1 JOKER
JOKER
Mod.1080 78.900,- Kè
JOLLY
Technická data:
960
tmavý oøech
1
1
1070
è.artiklu
název
Cena bez DPH
6130315 A1 JOLLY
JOLLY
1
1
510
100
630
Horní police je nechlazená.
1
1
150 265
S
240 185
1230
390
1080
Napájení ................................ 230 V
Pøíkon ................................... 210 W
Rozmìry ...............107x63xv120 cm
Nerez vana (GN 1/1-150) ............. 3
Pracovní teplota (vany) .... +2/+8 °C
Hmotnost ................................90 kg
Provedení ................. døevo (masiv)
Mod.1080
62.900,- Kè
JOLLY S.B.
Technická data:
1080
Napájení ............................... 230 V
Pøíkon .................................. 130 W
Rozmìry .................107x63xv54 cm
Nerez vana (GN 1/1-150+piano)... 2
Pracovní teplota (vany)..... +2/+8 °C
Hmotnost ................................90 kg
Provedení ................. døevo (masiv)
Horní police je nechlazená.
tmavý oøech
JOLLY S.B.
630
è.artiklu
1
1
1
1
510
100
150
S
390
540
960
1070
název
Cena bez DPH
6130314 A1 JOLLY S.B Mod.1080 58.900,- Kè
TROLLEY WINE RF (N - neutrální)
Technická data:
tmavý oøech
TROLLEY WINE/RF
Rozmìry(dxhxv)..131 x 49,5 x 91cm
Pracovní teplota (RF) ............. +5°C
Chladící prostor (RF) ........... 8 lahví
Hmotnost ............................... 45 kg
Provedení ................. døevo (masiv)
S
E
tøešeò
è.artiklu
TROLLEY WINE/RF
RF
chlazení na víno
TROLLEY WINE/N
název
Zásuvka
(ve standardu)
Cena bez DPH
4420701 A1 TROLLEY WINE/N 54.900,- Kè
4420702 A1 TROLLEY WINE/RF 46.900,- Kè
166
vinotéky pøichlazované
Vinotéka MIAMI MINI
exclusive
Technická data:
Mini ST
Napájení (V)............................ 230
Pøíkon (W) .............................. 160
Obsah lahví .................... 70/30/70
Pracovní teplota (°C)............... +10
+8
+6
Rozmìry (šxhxv) ... 61x50x135 cm
Hmotnost (kg) ........................... 50
Provedení ................. lamino metal
Provedení šedé lamino metal, dvojité sklo dveøí, zesílená izolace 60mm,
nový automatický chladící systém (ST-statický),výkonné LED osvìtlení
a zrcadlové provedení stìn umocòují prezentaci vín a úsporu energie
až o 50% proti tradièním vinotékám. Kapacita lahví ve vinotéce dle
uspoøádání jednotlivých polic,k dispozici tøi varianty uložení lahví
(R - rovné / T - šikmé / C - zásuvka položené)
ST
DR
+10
SH
C
T
R
C
+8
C
T
R
C
+6
ST
è.artiklu
MIAMI MINI
C
R
R
název
lahví Cena bez DPH
6130430 A1 MIAMI MINI ST
6130431 A1 MIAMI MINI DR
6130432 A1 MIAMI MINI SH
Vinotéka MIAMI MEDIUM
70
34
70
78.500,- Kè
85.500,- Kè
85.500,- Kè
exclusive
Technická data:
Medium ST
Medium VT
Napájení (V)....................... 230 ................... 230
Pøíkon (W) ......................... 150 ................... 150
Obsah lahví ..................................... 86/52/66/86
Pracovní teplota (°C)......... +10 ..................... +7
+8 ..................... +7
+6 ..................... +7
Rozmìry (šxhxv) ........................ 61x50x195 cm
Hmotnost (kg) ..................... 95 ..................... 95
Provedení ........... lamino metal ..... lamino metal
ST
DR
MIX
+10
SH
C
T
C
C
T
+8
C
T
R
R
+7
R
C
C
+6
R
T
C
C
T
T
C
C
R
R
R
R
ST
VT
VT
è.artiklu
Provedení šedé lamino metal, dvojité sklo dveøí, zesílená izolace
60mm, nový automatický chladící systém (ST-statický / VT-ventilovaný),
výkonné LED osvìtlení a zrcadlové provedení stìn umocòují
prezentaci vín a úsporu energie až o 50% proti tradièním vinotékám.
Kapacita lahví ve vinotéce dle uspoøádání jednotlivých polic, k dispozici
tøi varianty uložení lahví (R - rovné / T - šikmé / C - zásuvka položené)
MIAMI MEDIUM
VTDR
VTMIX
VTSH
název
lahví Cena bez DPH
6130433 A1 MIAMI MEDIUM ST
6130434 A1 MIAMI MEDIUM DR
6130435 A1 MIAMI MEDIUM MIX
6130436 A1 MIAMI MEDIUM SH
6130437 A1 MIAMI MEDIUM VT
6130438 A1 MIAMI MEDIUM VTDR
6130439 A1 MIAMI MEDIUM VTMIX
6130440 A1 MIAMI MEDIUM VTSH
Vinotéka MIAMI
86
52
66
86
86
52
66
86
89.900,- Kè
116.500,- Kè
99.900,- Kè
99.500,- Kè
95.500,- Kè
121.500,- Kè
104.500,- Kè
104.500,- Kè
exclusive
Technická data:
Miami ST
Miami VT
Napájení (V)..................... 230 ..................... 230
Pøíkon (W) ....................... 150 ..................... 150
Obsah lahví ................................. 120/70/90/120
Pracovní teplota (°C) ...... +12 ....................... +7
+10 ........................ +7
+8 ........................ +7
+6 ........................ +7
Rozmìry (šxhxv) ........................ 82x50x195 cm
Hmotnost (kg) ................. 110 ..................... 110
Provedení ........ lamino metal ........ lamino metal
ST
DR
C
T
C
+10
C
T
C
T
+8
SH
+6
VT
è.artiklu
MIAMI
R
C
C
R
R
R
VTDR
+7
R
R
VTMIX
název
VT
VTSH
lahví Cena bez DPH
6130441 A1 MIAMI ST
6130442 A1 MIAMI DR
6130443 A1 MIAMI MIX
6130444 A1 MIAMI SH
6130445 A1 MIAMI VT
6130446 A1 MIAMI VTDR
6130447 A1 MIAMI VTMIX
6130448 A1 MIAMI VTSH
Vinoteka MIAMI B&R
R
T
C
C
R
ST
T
C
C
T
Provedení šedé lamino metal, dvojité sklo dveøí, zesílená izolace
60mm, nový automatický chladící systém (ST-statický / VT-ventilovaný),
výkonné LED osvìtlení a zrcadlové provedení stìn umocòují
prezentaci vín a úsporu energie až o 50% proti tradièním vinotékám.
Kapacita lahví ve vinotéce dle uspoøádání jednotlivých polic, k dispozici
tøi varianty uložení lahví (R - rovné / T - šikmé / C - zásuvka položené)
120
70
90
120
120
70
90
120
99.900,- Kè
125.900,- Kè
113.500,- Kè
107.900,- Kè
104.500,- Kè
129.900,- Kè
118.500,- Kè
112.500,- Kè
exclusive
Technická data:
Miami B&R ST Miami B&R VT
Napájení (V)..................... 230 ..................... 230
Pøíkon (W) ....................... 300 ..................... 300
Obsah lahví ............ 86+86/52+52/66+66/86+86
Pracovní teplota (°C) ... +12(+20) ......... +7(+20)
+10(+20) ........ +7(+20)
+8(+20) ........ +7(+20)
+6(+20) ........ +7(+20)
Rozmìry (šxhxv) ...................... 122x50x195 cm
Hmotnost (kg) ................. 190 ..................... 190
Provedení ......... lamino metal ....... lamino metal
Provedení šedé lamino metal, dvojité sklo dveøí, zesílená izolace
60mm, nový automat. chladící systém (ST-statický / VT-ventilovaný),
výkonné LED osvìtlení a zrcadlové provedení stìn umocòují
prezentaci vín a úsporu energie až o 50% proti tradièním vinotékám.
Kapacita lahví ve vinotéce dle uspoøádání jednotlivých polic, k dispozici
tøi varianty uložení lahví (R - rovné / T - šikmé / C - zásuvka položené)
MIX
+12
B
R
2x komora
DR
MIX
ST
+12
C
T
C
+10
C
T
C
+20
T
T
+6
ST
R
ST
è.artiklu
MIAMI B&R
VT
VTDR
T
R
T
R
C
C
+8
SH
C
C
C
R
R
R
R
název
6130449 A1 MIAMI B&R ST
6130450 A1 MIAMI B&R DR
6130451 A1 MIAMI B&R MIX
6130452 A1 MIAMI B&R SH
6130453 A1 MIAMI B&R VT
6130454 A1 MIAMI B&R VTDR
6130455 A1 MIAMI B&R VTMIX
6130456 A1 MIAMI B&R VTSH
R
+7
+20
VT
VT
R
C
VTMIX
B
VTSH
lahví Cena bez DPH
86+86
52+52
66+66
86+86
86+86
52+52
66+66
86+86
169.900,- Kè
219.900,- Kè
194.900,- Kè
196.900,- Kè
179.900,- Kè
229.900,- Kè
204.900,- Kè
205.900,- Kè
vinotéky pøichlazované
Vinotéka LIBRARY ISOLA 220
exclusive
Technická data:
Oboustrannì prosklený a pøístupný model - ISOLA
v elegantním šedém laminu metal, zesílená izolace 30mm,
automatický chladící systém (šetrný-ventilovaný) nastavení
teploty 5°až 20°C a regulace vlhkosti, dvojité sklo dveøí s UV
ochrannou umožòují dlouhodobé vystavení vína v bezpeèném
prostøedí osvìtleném LED diodami. Zrcadlové provedení stìn
umocòuje prezentaci vín a spoleènì s chladícím systémem
výraznì spoøí energii oproti tradièním vinotékám. Dvì hloubky
a výšky vitrín. Kapacita lahví ve vinotéce dle uspoøádání jednotlivých
polic, tøi varianty uložení lahví (R - svislé / T - šikmé / C - horizontální).
2200 mm
ISOLA 220-60
ISOLA 220-40
Napájení (V)........................ 230 ....................... 230
Pøíkon (W) .......................... 455 ....................... 455
Obsah lahví ... 320/244/292/224 .. 160/122/146/128
Pracovní teplota (°C) .... +6/+10 .................. +6/+10
Druh chlazení ...................... VT ......................... VT
Rozmìry (šxhxv) .. 140x59x220 .... 140x40x220 cm
Provedení ............ oboustranné .......... oboustranné
R
è.artiklu
ISOLA 220-40 4TRC
TRC
název
C
lahví Cena bez DPH
6130457 A1 ISOLA 220-60 6R
6130458 A1 ISOLA 220-60 6TRC
6130459 A1 ISOLA 220-60 6RC
6130460 A1 ISOLA 220-60 6C
6130461 A1 ISOLA 220-40 4R
6130462 A1 ISOLA 220-40 4TRC
6130463 A1 ISOLA 220-40 4RC
6130464 A1 ISOLA 220-40 4C
Vinotéka LIBRARY ISOLA 260
RC
320
244
292
224
160
122
146
128
292.000,- Kè
297.000,- Kè
297.000,- Kè
328.000,- Kè
285.000,- Kè
285.000,- Kè
285.000,- Kè
305.000,- Kè
exclusive
Technická data:
Oboustrannì prosklený a pøístupný model - ISOLA
v elegantním šedém laminu metal, zesílená izolace 30mm,
automatický chladící systém (šetrný-ventilovaný) nastavení
teploty 5°až 20°C a regulace vlhkosti, dvojité sklo dveøí s UV
ochrannou umožòují dlouhodobé vystavení vína v bezpeèném
prostøedí osvìtleném LED diodami. Zrcadlové provedení stìn
umocòuje prezentaci vín a spoleènì s chladícím systémem
výraznì spoøí energii oproti tradièním vinotékám. Dvì hloubky
a výšky vitrín.Kapacita lahví ve vinotéce dle uspoøádání jednotlivých
polic, tøi varianty uložení lahví (R - svislé / T - šikmé / C - horizontální).
2600 mm
ISOLA 260-60
ISOLA 260-40
Napájení (V)........................ 230 ....................... 230
Pøíkon (W) .......................... 455 ....................... 455
Obsah lahví ... 400/296/344/280 .. 200/148/172/160
Pracovní teplota (°C) .... +6/+10 .................. +6/+10
Druh chlazení ...................... VT ........................ VT
Rozmìry (šxhxv) .. 140x59x260 .... 140x40x260 cm
Provedení ............ oboustranné .......... oboustranné
R
è.artiklu
ISOLA 260-40 6TRC
Vinotéka LIBRARY WALL 220
TRC
název
RC
C
lahví Cena bez DPH
6130465 A1 ISOLA 260-60 6R
6130466 A1 ISOLA 260-60 6TRC
6130467 A1 ISOLA 260-60 6RC
6130468 A1 ISOLA 260-60 6C
6130469 A1 ISOLA 260-40 4R
6130470 A1 ISOLA 260-40 4TRC
6130471 A1 ISOLA 260-40 4RC
6130472 A1 ISOLA 260-40 4C
400
296
344
280
200
148
172
160
295.000,- Kè
309.000,- Kè
309.000,- Kè
342.000,- Kè
296.000,- Kè
296.000,- Kè
296.000,- Kè
320.000,- Kè
exclusive
Technická data:
Jednostrannì prosklený a pøístupný model - WALL
v elegantním šedém laminu metal, zesílená izolace 30mm,
automatický chladící systém (šetrný-ventilovaný) nastavení
teploty 5°až 20°C a regulace vlhkosti, dvojité sklo dveøí s UV
ochrannou umožòují dlouhodobé vystavení vína v bezpeèném
prostøedí osvìtleném LED diodami. Zrcadlové provedení stìn
umocòuje prezentaci vín a spoleènì s chladícím systémem
výraznì spoøí energii oproti tradièním vinotékám. Dvì hloubky
a výšky vitrín. Kapacita lahví ve vinotéce dle uspoøádání jednotlivých
polic, tøi varianty uložení lahví (R - svislé / T - šikmé / C - horizontální).
2200 mm
WALL 220-60
WALL 220-40
Napájení (V)........................ 230 ....................... 230
Pøíkon (W) .......................... 455 ....................... 455
Obsah lahví ... 320/244/292/224 .. 160/122/146/128
Pracovní teplota (°C) .... +6/+10 .................. +6/+10
Druh chlazení ...................... VT ......................... VT
Rozmìry (šxhxv) .. 140x59x220 .... 140x40x220 cm
Provedení ................. pøístìnné ............... pøístìnné
R
è.artiklu
WALL 220-40 4TRC
TRC
název
C
lahví Cena bez DPH
6130473 A1 WALL 220-60 6R
6130474 A1 WALL 220-60 6TRC
6130475 A1 WALL 220-60 6RC
6130476 A1 WALL 220-60 6C
6130477 A1 WALL 220-40 4R
6130478 A1 WALL 220-40 4TRC
6130479 A1 WALL 220-40 4RC
6130480 A1 WALL 220-40 4C
Vinotéka LIBRARY WALL 260
RC
320
244
292
224
160
122
146
128
269.000,- Kè
269.000,- Kè
269.000,- Kè
305.000,- Kè
261.000,- Kè
261.000,- Kè
261.000,- Kè
279.000,- Kè
exclusive
Technická data:
Jednostrannì prosklený a pøístupný model - WALL
v elegantním šedém laminu metal, zesílená izolace 30mm,
automatický chladící systém (šetrný-ventilovaný) nastavení
teploty 5°až 20°C a regulace vlhkosti, dvojité sklo dveøí s UV
ochrannou umožòují dlouhodobé vystavení vína v bezpeèném
prostøedí osvìtleném LED diodami. Zrcadlové provedení stìn
umocòuje prezentaci vín a spoleènì s chladícím systémem
výraznì spoøí energii oproti tradièním vinotékám. Dvì hloubky
a výšky vitrín. Kapacita lahví ve vinotéce dle uspoøádání
jednotlivých polic, tøi varianty uložení lahví
(R - svislé / T - šikmé / C - horizontální).
2600 mm
WALL 260-60
WALL 260-40
Napájení (V)........................ 230 ....................... 230
Pøíkon (W) .......................... 455 ....................... 455
Obsah lahví ... 400/296/344/280 .. 200/148/172/160
Pracovní teplota (°C) .... +6/+10 .................. +6/+10
Druh chlazení ...................... VT ........................ VT
Rozmìry (šxhxv) .. 140x59x260 .... 140x40x260 cm
Provedení ................. pøístìnné ............... pøístìnné
R
è.artiklu
WALL 260-40 6TRC
TRC
název
6130481 A1 WALL 260-60 6R
6130482 A1 WALL 260-60 6TRC
6130483 A1 WALL 260-60 6RC
6130484 A1 WALL 260-60 6C
6130485 A1 WALL 260-40 4R
6130486 A1 WALL 260-40 4TRC
6130487 A1 WALL 260-40 4RC
6130488 A1 WALL 260-40 4C
RC
C
lahví Cena bez DPH
400
296
344
280
200
148
172
160
275.000,- Kè
285.000,- Kè
285.000,- Kè
321.000,- Kè
275.000,- Kè
269.000,- Kè
269.000,- Kè
299.000,- Kè
167
vinotéky
exkluzivita prostøedí
d
o
a
t
i
l
a
v
k
www.enofrigo.it
vinotéky pøichlazované
169
Vinotéka EASY WINE a MINI WINE
Technická data:
Mini
Easy
Napájení (V)....................... 230 ................. 230
Pøíkon (W) ......................... 160 ................. 160
Obsah lahví ......................... 70 ................. 112
Pracovní teplota (°C)......... +10 ................. +12
+8 ................... +8
+6 ................... +6
--- ................... +4
Rozmìry (šxhxv).. 61x50x135 ... 61x51x180cm
Hmotnost (kg) .................... 60 .................. 105
Provedení ................................... døevo (masiv)
Mini Wine
Easy Wine
S
è.artiklu
Mini Wine/S
Easy Wine/S
Vinotéka CALIFORNIA SLIM
G
tmavý oøech
surové døevo
název
Cena bez DPH
6130423 A1 MINI WINE Mod.S/G
6130424 A1 EASY WINE Mod.S/G
39.900,- Kè
46.900,- Kè
Technická data:
Slim
Slim/VT
Napájení (V)....................... 230 ................. 230
Pøíkon (W) ......................... 345 ................. 345
Obsah lahví ......................... 72 ................. 72
Pracovní teplota (°C)........... +5 ................. +12
+5 ................... +8
+5 ................... +6
+5 ................... +4
Rozmìry (šxhxv) .................. 59 x 46 x 204 cm
Hmotnost (kg) ...................... 97 .................. 95
Provedení ................................... døevo (masiv)
Pøíplatkovì
vnitøní regál
na 65 lahví
ST-statické
S
tmavý oøech
è.artiklu
Slim Silent
CALIFORNIA ST
CALIFORNIA VT (ventilované chlazení)
VT-ventilované chlazení
VT-vnetilované chlazení
název
Cena bez DPH
6130328 A1 CALIFORNIA SLIM
6130327 A1 CALIFORNIA SLIM/VT
61.900,- Kè
64.900,- Kè
Technická data:
ST
VT
Napájení (V)....................... 230 .................. 230
Pøíkon (W) ......................... 430 .................. 440
Obsah lahví ....................... 120 .................. 120
Pracovní teplota (°C)......... +12 .................... +5
+8 .................... +5
+6 .................... +5
+4 .................... +5
Rozmìry (šxhxv) ................ 82,5 x 46 x 204 cm
Hmotnost (kg) ....................110.................... 115
Provedení .................................... døevo (masiv)
Pøíplatkovì
vnitøní regál
na 77+12 lahví
ST-statické VT-ventilované chlazení
C
svìtlý dub
è.artiklu
California
S
tmavý oøech
název
G
surové døevo
Cena bez DPH
6130320 A1 CALIFORNIA Mod.ST
6130322 A1 CALIFORNIA Mod.VT
75.900,- Kè
78.900,- Kè
SUPER CALIFORNIA
Technická data:
L.polovina
P.polovina
Napájení (V)................................................. 230
Pøíkon (W) ................................................... 450
Obsah lahví ..................... 120 ..................... 36
Pracovní teplota (°C)......... +12 .................. +20
+8 .................. +18
+6 .................. +16
+4 .................. +14
Rozmìry (šxhxv) ............... 111,7 x 46 x 204 cm
Hmotnost (kg) ............................................. 155
Provedení .................................... døevo (masiv)
Pøíplatkovì
vnitøní regál
na 77+36 lahví
C
svìtlý dub
è.artiklu
Super California
S
tmavý oøech
název
G
surové døevo
Cena bez DPH
6130321 A1 SUPER CALIFORNIA
109.900,- Kè
CALIFORNIA BLANC&ROUGE (ROUGE&ROUGE)
Technická data:
L.pol.(BLANC) P.pol.(ROUGE)
Napájení (V).................................................. 230
Pøíkon (W) .................................................... 530
Obsah lahví ........................ 72 ...................... 72
Pracovní teplota (°C)......... +12 ................... +20
+8 ................... +18
+6 ................... +16
+4 ................... +14
Rozmìry (šxhxv) ............... 111,7 x 46 x 204 cm
Hmotnost (kg) ............................................. 160
Provedení .................................... døevo (masiv)
C
svìtlý dub
è.artiklu
California B&R
S
tmavý oøech
název
6130324 A1 CALIFORNIA B&R
6130325 A1 CALIFORNIA R&R
G
surové døevo
Cena bez DPH
114.900,- Kè
114.900,- Kè
170
vinotéky pøichlazované
CALIFORNIA Sliding Doors
Technická data:
Napájení (V) ........................... 230
Pøíkon (W) .............................. 430
Obsah lahví ............................ 120
Pracovní teplota (°C) .............. +12
................ +8
................ +6
................ +4
Rozmìry ........ 82,5 x 46 x 204 cm
Hmotnost (kg) ..........................110
Provedení ............... døevo (masiv)
Dveøe ........... posuvné (prosklené)
C
è.artiklu
S
svìtlý dub
tmavý oøech
G
název
6130401 A1 CALIF.Sliding Doors
CALIFORNIA
surové døevo
Cena bez DPH
97.900,- Kè
CALIFORNIA “Pøíslušenství”
Popis:
1. ANGOLO - rohový regál - 1 otevøený (DX/SX)
26x42x202cm (3x sklenìná polièka +1x døevìná,
v 1 spodní - sklenìná køídlová dvíøka)
2. CRISTAL - neutrální vitrína na sklo
40x42x202cm (4x sklenìná polohovatelná police,
1x køídlové prosklené dveøe)
3. RASTRELLIERA - neutrální regál - otevøený
56x42x202cm (3x døevìná police, plná záda)
4. CROCIERA - oddìlovací díl do police “X”
50x37x50cm (možno uložit až 20 lahví)
5. WINESTOCK - regál na uskladnìní vína (položením)
52x30x148,5cm (možno uložit až 65 lahví) - nemoøený
4.
è.artiklu
1.
2.
3.
5.
název
1.
6130402 A1 ANGOLO/SX (levý)
6130403 A1 ANGOLO/DX (pravý) 1.
6130404 A1 CALIFORNIA CRISTAL 2.
6130405 A1 RASTRELLIERA
3.
6130406 A1 CROCIERA
4.
6130407 A1 WINESTOCK
5.
Cena bez DPH
23.900,- Kè
23.900,- Kè
47.900,- Kè
21.900,- Kè
3.900,- Kè
11.900,- Kè
MADIA
Technická data:
Napájení .............................. 230 V
Pøíkon ................................. 430 W
Rozmìry ........117x59,5xv111,5 cm
Úhel naklonìní lahví ................ 96°
Pracovní teplota ............ +2 +8 °C
Hmotnost ............................105 kg
Provedení ............... døevo (masiv)
S
tmavý oøech
è.artiklu
MADIA
název
6130408 A1 MADIA Mod.BASE
Cena bez DPH
88.900,- Kè
MADIA STYLE
Technická data:
Napájení ............................. 230 V
Pøíkon ................................ 430 W
Rozmìry .......117x59,5xv154,5 cm
Úhel naklonìní lahví ............... 96°
Pracovní teplota ............ +2 +8 °C
Hmotnost ............................115 kg
S
tmavý oøech
Provedení ................. . døevo (masiv)
è.artiklu
MADIA STYLE
název
Cena bez DPH
6130410 A1 MADIA ARTE Mod.STYLE 106.900,- Kè
MADIA ARTE
Technická data:
Napájení .............................. 230 V
Pøíkon ................................. 430 W
Rozmìry ..........117x59,5xv142 cm
Úhel naklonìní lahví ............... 96°
Pracovní teplota ............ +2 +8 °C
Hmotnost ............................115 kg
Provedení ............... døevo (masiv)
S
tmavý oøech
è.artiklu
MADIA ARTE
název
Cena bez DPH
6130411 A1 MADIA ARTE Mod.ARTE 106.900,- Kè
MADIA CRISTAL
Technická data:
Napájení .............................. 230 V
Pøíkon ................................. 430 W
Rozmìry ..........117x59,5xv142 cm
Úhel naklonìní lahví ................ 96°
Pracovní teplota ............ +2 +8 °C
Hmotnost ............................115 kg
Provedení ............... døevo (masiv)
S
tmavý oøech
è.artiklu
MADIA CRISTAL
název
6130412 A1 MADIA Mod.CRISTAL
Cena bez DPH
121.900,- Kè
barová chladící technika
barová chladící technika
barová chladící technika
barová chladící technika
barová chladící technika
barová chladící technika
barová chladící technika
barová chladící technika
172
chladící stoly barové a výèepní
Chladící stùl barový s agregátem
(vestavný bez vrchní desky) 2x sekce
linie 600
modely v laku
Technická data:
124/2D
135/2DM
154 /2DX
Rozmìry-d (mm) .......... 1240 ...........1350 ............. 1540
Rozmìry-h (mm) ............ 540 ............ 540 ............... 540
Rozmìry-v (mm) ............ 850 ............ 850 ............... 850
Obsah (l) ........................ 273 ............ 310 ............... 373
Poèet dveøí (ks) ................. 2 ................ 2 ................... 2
Poèet polic v sekci (ks) ...... 1 ................ 1 ................... 1
Šíøka dveøí (mm) ............ 404 ............ 461 ............... 554
Výška dveøí (mm) .......... 790 ............ 790 ............... 790
Šíøka agregátu (mm) .... 340 ............ 340 ............... 340
Pracovní teplota ......................................... +2 až + 8 °C
Napìtí (V)/Pøíkon (kW)..230/381 ... 230/381...... 230/381
Chladivo CFC ..................................................... R-134a
Hmotnost (kg).................. 85 ............... 91................. 95
UNIBAR
BSL-135/2DM
è.artiklu
Model BSL - provedení v laku s vestavìným agregátem, dvíøky a bez vrchní prac.desky
Všechny modely je možno osadit zásuvkovými sety na nápoje "2ZL" nebo "3ZL”.
Všechny modely je možno za pøíplatek osadit vrchní deskou v rùzném provedení a hloubce :
"TOP" hladká bez zadního lemu (popø. s lemem), "TOP/D" s døezem nad agregátem
bez lemu (popø.s lemem a baterií)
název
Cena bez DPH
6180210 A1 BSL-124/2D (2xdveøe,š=404mm) 37.900,- Kè
6180211 A1 BSL-135/2DM (2xdveøe,š=461mm) 39.900,- Kè
6180212 A1 BSL-154/2DX (2xdveøe,š=554mm) 41.900,- Kè
Chladící stùl barový s agregátem
(vestavný bez vrchní desky) 3x sekce
linie 600
modely v laku
Technická data:
174/3D
188/3DM
214/3DX
Rozmìry-d (mm) ........... 1740 .......... 1880 ............ 2140
Rozmìry-h (mm) ............. 540 ............ 540 .............. 540
Rozmìry-v (mm) ............. 850 ............ 850 .............. 850
Obsah (l) ......................... 440 ............ 485 .............. 573
Poèet dveøí (ks) .................. 3 ................ 3 .................. 3
Poèet polic v sekci (ks) ....... 1 ................ 1 .................. 1
Šíøka dveøí (mm) ............. 404 ............ 461 .............. 554
Výška dveøí (mm) ........... 790 ............ 790 .............. 790
Šíøka agregátu (mm) ...... 340 ............ 340 .............. 340
Pracovní teplota ......................................... +2 až + 8 °C
Napìtí (V)/Pøíkon (kW)..230/396 ... 230/396...... 230/423
Chladivo CFC ..................................................... R-134a
Hmotnost (kg)................. 111 ............. 117 .............. 124
UNIBAR
BSL-188/3DM
Model BSL - provedení v laku s vestavìným agregátem, dvíøky a bez vrchní prac.desky
Všechny modely je možno osadit zásuvkovými sety na nápoje "2ZL" nebo "3ZL”.
Všechny modely je možno za pøíplatek osadit vrchní deskou v rùzném provedení a hloubce :
"TOP" hladká bez zadního lemu (popø. s lemem), "TOP/D" s døezem nad agregátem
bez lemu(popø.s lemem a baterií)
è.artiklu
název
Cena bez DPH
6180213 A1 BSL-174/3D (3xdveøe,š=404mm) 45.900,- Kè
6180214 A1 BSL-188/3DM (3xdveøe,š=461mm) 47.900,- Kè
6180215 A1 BSL-214/3DX (3xdveøe,š=554mm) 49.900,- Kè
Chladící stùl barový s agregátem
(vestavný bez vrchní desky) 4x sekce
linie 600
modely v laku
Technická data:
240/4DM
274/4DX
Rozmìry-d (mm) ......... 2400 ................. 2740
Rozmìry-h (mm) ........... 540 ................... 540
Rozmìry-v (mm) ........... 850 ................... 850
Obsah (l) ....................... 659 ................... 772
Poèet dveøí (ks) ................. 4 ....................... 4
Poèet polic v sekci (ks) ...... 1 ...................... 1
Šíøka dveøí (mm) ............ 461 .................. 554
Výška dveøí (mm) .......... 790 ................... 790
Šíøka agregátu (mm) .... 340 ................... 340
Pracovní teplota ......................... +2 až + 8 °C
Napìtí (V)/Pøíkon (kW)..230/423 ....... 230/438
Chladivo CFC ..................................... R-134a
Hmotnost (kg)................ 133 .....................137
UNIBAR
BSL-240/4DM
Model BSL - provedení v laku s vestavìným agregátem, dvíøky a bez vrchní prac.desky
Všechny modely je možno osadit zásuvkovými sety na nápoje "2ZL" nebo "3ZL”.
Všechny modely je možno za pøíplatek osadit vrchní deskou v rùzném provedení a hloubce :
"TOP" hladká bez zadního lemu (popø. s lemem), "TOP/D" s døezem nad agregátem
bez lemu(popø.s lemem a baterií)
è.artiklu
název
Cena bez DPH
6180216 A1 BSL-240/4DM (4xdveøe,š=461mm) 54.900,- Kè
6180217 A1 BSL-274/4DX (4xdveøe,š=554mm) 59.900,- Kè
Pøíslušenství pro barové stoly
UNIBAR
Pøíslušenství za pøíplatek:
è.artiklu
2ZL - zásuvkový set hluboký na nápoje ke všem modelùm:
1x zásuvka horní (šxh) 393x430, v=295 mm
1x zásuvka hluboká spodní (šxh) 393x430,v=376 mm
zásuvkové sety pro modely D/DM/DX
6180290 A1 2ZL- zásuvkový set - lak
6180286 A1 3ZL- zásuvkový set - lak
6180271 A1 1ZLN- neutr. zásuvka nad agregát
6180272 A1 1ZLK- neutr. zásuvka nad agr. kávovar
3ZL - zásuvkový set mìlký ke všem modelùm:
3x zásuvka mìlká (šxh) 393x430,v=211 mm
è.artiklu
1ZLN - 1x neutrální zásuvka nad agregát
1ZLK - 1x neutrální zásuvka nad agr. pro odpad z kávovaru
BSL-124/2DG
pøíslušenství
6180289 A1 AGP - agregát vpravo
6180269 A1 ZML - zámek pro dveøe 1x
6180294 A1 DG - prosklené dveøe 1x
6180295 A1 DMG - prosklené dveøe 1x
6180296 A1 DXG - prosklené dveøe 1x
Cena bez DPH
7.000,- Kè
10.500,- Kè
7.500,- Kè
8.500,- Kè
Cena bez DPH
1.800,- Kè
650,- Kè
1.500,- Kè
1.500,- Kè
1.500,- Kè
BSL provedení vnitøní a èelní v lak, bez vrchní pracovní desky. Izolovaná vyvážená dvíøka s automatickým zavíráním a snadno vymìnitelným tìsnìním.
Pracovní teplota + 2°C + 8°C pøi okolní teplotì + 32°C. Ventilovaný, vzduchotìsný kompresor, šebrování pro pøívod vzduchu z èela a boku stolu pro lepší chlazení agregátu.
Ventilované chlazení pro rychlé dosažení požadované teploty nápojù ( použité chladivo R - 134 a ). Automatické odtávání a odpaøování kondenzátu. Osvìtlený kontrolní panel
s displejem a ovládáním teploty a odtávání. Stoly jsou dodávány bez vrchní pracovní desky (na objednávku možno dodat v rùzném provedení).
Souèástí stolu v základu 1 police ve dveøích nerez/lak (dle provedení stolu)
chladící stoly barové a výèepní
173
Chladící stùl barový s agregátem
(vestavný bez vrchní desky) 2x sekce
linie 600
modely nerez
Technická data:
124/2D
135/2DM
154 /2DX
Rozmìry-d (mm) ......... 1240 ...........1350 .............1540
Rozmìry-h (mm) ........... 540 ............ 540 .............. 540
Rozmìry-v (mm) ........... 850 ............ 850 .............. 850
Obsah (l) ....................... 273 ............ 310 .............. 373
Poèet dveøí (ks) ................ 2 ................. 2 ................. 2
Poèet polic v sekci (ks) ..... 1 ................ 1 .................. 1
Šíøka dveøí (mm) ........... 404 ............ 461 .............. 554
Výška dveøí (mm) .......... 790 ............ 790 .............. 790
Šíøka agregátu (mm) ..... 340 ............ 340 .............. 340
Pracovní teplota ........................................ +2 až + 8 °C
Napìtí (V)/Pøíkon (kW)..230/381 ... 230/381..... 230/381
Chladivo CFC .................................................... R-134a
Hmotnost (kg).................. 85 ............... 91................. 95
UNIBAR
BS-135/2DM
Model BS - v nerezovém provedení s vestav.agregátem, dvíøky a bez vrchní prac.desky
Všechny modely je možno možno osadit zásuvkovými sety na nápoje "2Z" nebo "3Z".
Všechny modely je možno za pøíplatek osadit vrchní deskou v rùzném provedení a hloubce :
"TOP" hladká bez zadního lemu (popø. s lemem), "TOP/D" s døezem nad agregátem
bez lemu(popø.s lemem a baterií)
è.artiklu
název
Cena bez DPH
6180200 A1 BS-124/2D (2xdveøe,š=404mm) 48.900,- Kè
6180201 A1 BS-135/2DM (2xdveøe,š=461mm) 50.900,- Kè
6180202 A1 BS-154/2DX (2xdveøe,š=554mm) 52.900,- Kè
Chladící stùl barový s agregátem
(vestavný bez vrchní desky) 3x sekce
linie 600
modely nerez
Technická data:
174/3D
188/3DM
214/3DX
Rozmìry-d (mm) ......... 1740 ...........1880 ............. 2140
Rozmìry-h (mm) ........... 540 ............ 540 ............... 540
Rozmìry-v (mm) ........... 850 ............ 850 ............... 850
Obsah (l) ....................... 440 ............ 485 ............... 573
Poèet dveøí (ks) ................ 3 ................ 3 ................... 3
Poèet polic v sekci (ks) ..... 1 ................ 1 ................... 1
Šíøka dveøí (mm) ........... 404 ............ 461 ............... 554
Výška dveøí (mm) .......... 790 ............ 790 ............... 790
Šíøka agregátu (mm) .... 340 ............ 340 ............... 340
Pracovní teplota ......................................... +2 až + 8 °C
Napìtí (V)/Pøíkon (kW)..230/396 ... 230/396...... 230/423
Chladivo CFC ..................................................... R-134a
Hmotnost (kg)................. 111 ............ 117 ............... 124
UNIBAR
BS-188/3DM+TOP
Model BS - v nerezovém provedení s vestav.agregátem, dvíøky a bez vrchní prac.desky
Všechny modely je možno možno osadit zásuvkovými sety na nápoje "2Z" nebo "3Z".
Všechny modely je možno za pøíplatek osadit vrchní deskou v rùzném provedení a hloubce :
"TOP" hladká bez zadního lemu (popø. s lemem), "TOP/D" s døezem nad agregátem
bez lemu(popø.s lemem a baterií)
è.artiklu
název
Cena bez DPH
6180203 A1 BS-174/3D (3xdveøe,š=404mm) 58.900,- Kè
6180204 A1 BS-188/3DM (3xdveøe,š=461mm) 61.900,- Kè
6180205 A1 BS-214/3DX (3xdveøe,š=554mm) 64.900,- Kè
Chladící stùl barový s agregátem
(vestavný bez vrchní desky) 4x sekce
linie 600
modely nerez
Technická data:
240/4DM
274/4DX
Rozmìry-d (mm) .......... 2400 ................. 2740
Rozmìry-h (mm) ............ 540 ................... 540
Rozmìry-v (mm) ............ 850 ................... 850
Obsah (l) ........................ 659 ................... 772
Poèet dveøí (ks) ................. 4 ........................ 4
Poèet polic v sekci (ks) ...... 1 ....................... 1
Šíøka dveøí (mm) ............ 461 ................... 554
Výška dveøí (mm) .......... 790 ................... 790
Šíøka agregátu (mm) .... 340 ................... 340
Pracovní teplota ......................... +2 až + 8 °C
Napìtí (V)/Pøíkon (kW)..230/423 ....... 230/438
Chladivo CFC ..................................... R-134a
Hmotnost (kg).............. 133 .................... 137
UNIBAR
BS-240/4DX
Model BS - v nerezovém provedení s vestav.agregátem, dvíøky a bez vrchní prac.desky
Všechny modely je možno možno osadit zásuvkovými sety na nápoje "2Z" nebo "3Z".
Všechny modely je možno za pøíplatek osadit vrchní deskou v rùzném provedení a hloubce :
"TOP" hladká bez zadního lemu (popø. s lemem), "TOP/D" s døezem nad agregátem
bez lemu(popø.s lemem a baterií)
è.artiklu
název
Cena bez DPH
6180206 A1 BS-240/4DM (4xdveøe,š=461mm)
6180207 A1 BS-274/4DX (4xdveøe,š=554mm)
69.900,- Kè
75.900,- Kè
Pøíslušenství pro barové stoly
UNIBAR
Pøíslušenství za pøíplatek:
è.artiklu
2Z - zásuvkový set hluboký na nápoje ke všem modelùm:
1x zásuvka horní (šxh) 393x430, v=295 mm
1x zásuvka hluboká spodní (šxh) 393x430,v=376 mm
3Z - zásuvkový set mìlký ke všem modelùm:
3x zásuvka mìlká (šxh) 393x430,v=211 mm
zásuvkové sety pro modely D/DM/DX
Cena bez DPH
6180291 A1 2Z - zásuvkový set - nerez
6180293 A1 3Z - zásuvkový set - nerez
6180273 A1 1ZN - neutr. zásuvka nad agregát
6180274 A1 1ZK - neutr. zásuvka nad agr. kávovar
8.900,- Kè
12.900,- Kè
8.000,- Kè
8.900,- Kè
è.artiklu
1ZN - 1x neutrální zásuvka nad agregát
1ZK - 1x neutrální zásuvka nad agr. pro odpad z kávovaru
BS-124/2DG
pøíslušenství
6180289 A1 AGP - agregát vpravo
6180270 A1 ZM - zámek pro dveøe 1x
6180294 A1 DG - prosklené dveøe 1x
6180295 A1 DMG - prosklené dveøe 1x
6180296 A1 DXG - prosklené dveøe 1x
Cena bez DPH
1.800,- Kè
650,- Kè
1.500,- Kè
1.500,- Kè
1.500,- Kè
BS provedení vnitøní a èelní v lak, bez vrchní pracovní desky. Izolovaná vyvážená dvíøka s automatickým zavíráním a snadno vymìnitelným tìsnìním.
Pracovní teplota + 2°C + 8°C pøi okolní teplotì + 32°C. Ventilovaný, vzduchotìsný kompresor, šebrování pro pøívod vzduchu z èela a boku stolu pro lepší chlazení agregátu.
Ventilované chlazení pro rychlé dosažení požadované teploty nápojù ( použité chladivo R - 134 a ). Automatické odtávání a odpaøování kondenzátu. Osvìtlený kontrolní
panel s displejem a ovládáním teploty a odtávání. Stoly jsou dodávány bez vrchní pracovní desky (na objednávku možno dodat v rùzném provedení).
Souèástí stolu v základu 1 police ve dveøích nerez/lak (dle provedení stolu)
174
chladící stoly barové a výèepní
Chladící stùl barový s agregátem
(vestavný bez vrchní desky) 2x sekce
linie 700
modely v laku
Technická data:
135/2DM 154 /2DX
Délka (mm) .... .........................1350...........1540
Hloubka (mm) ............................700.............700
Výška (mm) ...............................850.............850
Obsah (l) ................................... 420............ 506
Poèet dveøí (ks) .............................2 ............... 2
Poèet polic v sekci (ks) ..................1 ............... 1
Šíøka x výška dveøí (mm)....461x790.... 554x790
Šíøka agregátu (mm) ................. 340 .......... 340
Pracovní teplota ............................ +2 až + 8 °C
Napìtí (V)/Pøíkon (kW)........230/381 .... 230/381
Chladivo CFC ........................................ R-134a
Hmotnost (kg)............................ 101............ 105
UNIBAR
axi
M
BSL-135/2DM
Model BSXL - provedení v laku s vestavìným agregátem, dvíøky a bez vrchní prac.desky
Všechny modely je možno osadit zásuvkovými sety na nápoje "X-2ZL(X-2ZML)" nebo "X-3ZL(X-3ZML)”.
Všechny modely je možno za pøíplatek osadit vrchní deskou v rùzném provedení a hloubce :
"TOP" hladká bez zadního lemu (popø. s lemem), "TOP/D" s døezem nad agregátem
bez lemu(popø.s lemem a baterií)
è.artiklu
název
Cena bez DPH
6180244 A1 BSXL-135/2DM (2xdveøe,š=461mm) 47.900,- Kè
6180245 A1 BSXL-154/2DX (2xdveøe,š=554mm) 49.900,- Kè
Chladící stùl barový s agregátem
(vestavný bez vrchní desky) 3x sekce
linie 700
modely v laku
Technická data:
188/3DM 214/3DX
Délka (mm) ............................ 1880...........2140
Hloubka (mm) ...........................700.............700
Výška (mm) ...............................850.............850
Obsah (l) ...................................485.............573
Poèet dveøí (ks) ............................3..................3
Poèet polic v sekci (ks) .................1..................1
Šíøka x výška dveøí (mm)...461x790..... 554x790
Šíøka agregátu (mm) ............... 340 ............ 340
Pracovní teplota ............................ +2 až + 8 °C
Napìtí (V)/Pøíkon (kW).......230/396 ..... 230/423
Chladivo CFC ........................................ R-134a
Hmotnost (kg).................. ........127.............. 134
UNIBAR
axi
M
BSXL-188/3DM
Model BSXL - provedení v laku s vestavìným agregátem, dvíøky a bez vrchní prac.desky
Všechny modely je možno osadit zásuvkovými sety na nápoje "X-2ZL(X-2ZML)" nebo "X-3ZL(X-3ZML)”.
Všechny modely je možno za pøíplatek osadit vrchní deskou v rùzném provedení a hloubce :
"TOP" hladká bez zadního lemu (popø. s lemem), "TOP/D" s døezem nad agregátem
bez lemu(popø.s lemem a baterií)
è.artiklu
název
Cena bez DPH
6180246 A1 BSXL-188/3DM (3xdveøe,š=461mm) 57.900,- Kè
6180247 A1 BSXL-214/3DX (3xdveøe,š=554mm) 59.900,- Kè
Chladící stùl barový s agregátem
(vestavný bez vrchní desky) 4x sekce
linie 700
modely v laku
Technická data:
240/4DM
274/4DX
Délka (mm) ............................ 2400 ......... 2740
Hloubka (mm) .......................... 700 ............700
Výška (mm) .............................. 850 ........... 850
Obsah (l) .................................. 659 ............772
Poèet dveøí (ks) ............................ 4................ 4
Poèet polic v sekci (ks) ................. 1................ 1
Šíøka x výška dveøí (mm)... 461x790.... 554x790
Šíøka agregátu (mm) ................ 340 ........... 340
Pracovní teplota ............................ +2 až + 8 °C
Napìtí (V)/Pøíkon (kW)......230/423 ...... 230/438
Chladivo CFC ........................................ R-134a
Hmotnost (kg)............................143............ 147
UNIBAR
axi
M
BSXL-274/4DM
Model BSXL - provedení v laku s vestavìným agregátem, dvíøky a bez vrchní prac.desky
Všechny modely je možno osadit zásuvkovými sety na nápoje "X-2ZL(X-2ZML)" nebo "X-3ZL(X-3ZML)”.
Všechny modely je možno za pøíplatek osadit vrchní deskou v rùzném provedení a hloubce :
"TOP" hladká bez zadního lemu (popø. s lemem), "TOP/D" s døezem nad agregátem
bez lemu(popø.s lemem a baterií)
è.artiklu
název
Cena bez DPH
6180248 A1 BSXL-240/4DM (4xdveøe,š=461mm) 65.900,- Kè
6180249 A1 BSXL-274/4DX (4xdveøe,š=554mm) 69.900,- Kè
Pøíslušenství pro barové stoly
UNIBAR
axi
M
Pøíslušenství za pøíplatek:
è.artiklu
X-2ZL - zásuvkový set hluboký na nápoje k modelùm DX:
1x zásuvka horní (šxh) 393x590, v=295 mm
1x zásuvka hluboká spodní (šxh) 393x590,v=376 mm
6180280 A1 X-2ZL - zásuvkový set - lak
6180281 A1 X-3ZL - zásuvkový set - lak
X-3ZL - zásuvkový set mìlký k modelùm DX :
3x zásuvka mìlká (šxh) 393x590,v=210 mm
è.artiklu
1ZLN/X - 1x neutrální zásuvka nad agregát k modelùm DM a DX
1ZLK/X - 1x neutrální zásuvka nad agr. pro odpad z kávovaru k modelùm DM a DX
zásuvkové sety pro modely DM
6180282 A1 X-2ZML - zásuvkový set - lak
6180283 A1 X-3ZML - zásuvkový set - lak
X-2ZML - zásuvkový set hluboký na nápoje k modelùm DM:
1x zásuvka horní (šxh) 308x590, v=295 mm
1x zásuvka hluboká spodní (šxh) 308x590,v=376 mm
X-3ZML - zásuvkový set mìlký k modelùm DM :
3x zásuvka mìlká (šxh) 308x590,v=210 mm
zásuvkové sety pro modely DX
è.artiklu
BSXL-154/2DG
pøíslušenství
Cena bez DPH
9.200,- Kè
13.500,- Kè
Cena bez DPH
8.800,- Kè
12.900,- Kè
Cena bez DPH
6180306 A1 X-AGP - agregát vpravo
1.800,6180307 A1 X-ZM - zámek pro dveøe 1x
650,6180308 A1 X-DMG - prosklené dveøe (DM)1x
1.500,6180309 A1 X-DXG - prosklené dveøe (DX)1x
1.500,6180275 A1 1ZN/X neutr.zásuvka nad agregát
7.500,6180276 A1 1ZK/X neutr.zásuvka nad agr. kávovar 8.500,-
Kè
Kè
Kè
Kè
Kè
Kè
BSXL provedení vnitøní a èelní v laku, bez vrchní pracovní desky. Izolovaná vyvážená dvíøka s automatickým zavíráním a snadno vymìnitelným tìsnìním.
Pracovní teplota + 2°C + 8°C pøi okolní teplotì + 32°C. Ventilovaný, vzduchotìsný kompresor, šebrování pro pøívod vzduchu z èela a boku stolu pro lepší chlazení agregátu.
Ventilované chlazení pro rychlé dosažení požadované teploty nápojù ( použité chladivo R - 134 a ). Automatické odtávání a odpaøování kondenzátu. Osvìtlený kontrolní panel
s displejem a ovládáním teploty a odtávání. Stoly jsou dodávány bez vrchní pracovní desky (na objednávku možno dodat v rùzném provedení).
Souèástí stolu v základu 1 police ve dveøích nerez/lak (dle provedení stolu)
chladící stoly barové a výèepní
175
Chladící stùl barový s agregátem
(vestavný bez vrchní desky) 2x sekce
linie 700
modely nerez
Technická data:
135/2DM 154 /2DX
Délka (mm) .... .........................1350...........1540
Hloubka (mm) ............................700.............700
Výška (mm) ...............................850.............850
Obsah (l) ................................... 420............506
Poèet dveøí (ks) ..............................2 .............. 2
Poèet polic v sekci (ks) ...................1 .............. 1
Šíøka x výška dveøí (mm)....461x790....554x790
Šíøka agregátu (mm) ................. 340 .......... 340
Pracovní teplota ............................ +2 až + 8 °C
Napìtí (V)/Pøíkon (kW)........230/381 .... 230/381
Chladivo CFC ........................................ R-134a
Hmotnost (kg)............................ 101............ 105
UNIBAR
axi
M
BSX-135/2DM
Model BSX - provedení v nerezu s vestavìným agregátem, dvíøky a bez vrchní prac.desky
Všechny modely je možno osadit zásuvkovými sety na nápoje "X-2Z(X-2ZM)" nebo "X-3Z(X-3ZM)”.
Všechny modely je možno za pøíplatek osadit vrchní deskou v rùzném provedení a hloubce :
"TOP" hladká bez zadního lemu (popø. s lemem), "TOP/D" s døezem nad agregátem
bez lemu(popø.s lemem a baterií)
è.artiklu
název
Cena bez DPH
6180223 A1 BSX-135/2DM (2xdveøe,š=461mm) 61.900,- Kè
6180224 A1 BSX-154/2DX (2xdveøe,š=554mm) 64.900,- Kè
Chladící stùl barový s agregátem
(vestavný bez vrchní desky) 3x sekce
linie 700
modely nerez
Technická data:
188/3DM 214/3DX
Délka (mm) ............................ 1880...........2140
Hloubka (mm) ...........................700.............700
Výška (mm) ...............................850.............850
Obsah (l) ...................................485.............573
Poèet dveøí (ks) ............................3..................3
Poèet polic v sekci (ks) .................1..................1
Šíøka x výška dveøí (mm)...461x790..... 554x790
Šíøka agregátu (mm) ............... 340 ............ 340
Pracovní teplota ............................ +2 až + 8 °C
Napìtí (V)/Pøíkon (kW).......230/396 ..... 230/423
Chladivo CFC ........................................ R-134a
Hmotnost (kg).................. ........127.............. 134
UNIBAR
axi
M
BSX-188/3DM
Model BSX - provedení v nerezu s vestavìným agregátem, dvíøky a bez vrchní prac.desky
Všechny modely je možno osadit zásuvkovými sety na nápoje "X-2Z(X-2ZM)" nebo "X-3Z(X-3ZM)”.
Všechny modely je možno za pøíplatek osadit vrchní deskou v rùzném provedení a hloubce :
"TOP" hladká bez zadního lemu (popø. s lemem), "TOP/D" s døezem nad agregátem
bez lemu(popø.s lemem a baterií)
è.artiklu
název
Cena bez DPH
6180225 A1 BSX-188/3DM (3xdveøe,š=461mm) 74.900,- Kè
6180226 A1 BSX-214/3DX (3xdveøe,š=554mm) 77.900,- Kè
Chladící stùl barový s agregátem
(vestavný bez vrchní desky) 4x sekce
linie 700
modely nerez
Technická data:
240/4DM 274/4DX
Délka (mm) ............................ 2400 ......... 2740
Hloubka (mm) .......................... 700 ............700
Výška (mm) .............................. 850 ........... 850
Obsah (l) .................................. 659 ............772
Poèet dveøí (ks) ............................ 4................ 4
Poèet polic v sekci (ks) ................. 1................ 1
Šíøka x výška dveøí (mm)... 461x790.... 554x790
Šíøka agregátu (mm) ................ 340 ........... 340
Pracovní teplota ............................ +2 až + 8 °C
Napìtí (V)/Pøíkon (kW)......230/423 ...... 230/438
Chladivo CFC ........................................ R-134a
Hmotnost (kg)............................143............ 147
UNIBAR
axi
M
BSX-274/4DM
Model BSX - provedení v nerezu s vestavìným agregátem, dvíøky a bez vrchní prac.desky
Všechny modely je možno osadit zásuvkovými sety na nápoje "X-2Z(X-2ZM)" nebo "X-3Z(X-3ZM)”.
Všechny modely je možno za pøíplatek osadit vrchní deskou v rùzném provedení a hloubce :
"TOP" hladká bez zadního lemu (popø. s lemem), "TOP/D" s døezem nad agregátem
bez lemu(popø.s lemem a baterií)
è.artiklu
název
Cena bez DPH
6180239 A1 BSX-240/4DM(4xdveøe,š=461mm) 84.900,- Kè
6180240 A1 BSX-274/4DX (4xdveøe,š=554mm) 91.900,- Kè
Pøíslušenství pro barové stoly
UNIBAR
axi
Pøíslušenství za pøíplatek:
M
X-2Z - zásuvkový set hluboký na nápoje k modelùm DX:
1x zásuvka horní (šxh) 393x590, v=295 mm
1x zásuvka hluboká spodní (šxh) 393x590,v=376 mm
è.artiklu
6180300 A1 X-2Z - zásuvkový set - nerez
6180301 A1 X-3Z - zásuvkový set - nerez
X-3Z - zásuvkový set mìlký k modelùm DX :
3x zásuvka mìlká (šxh) 393x590,v=210 mm
è.artiklu
1ZN/X - 1x neutrální zásuvka nad agregát k modelùm DM a DX
1ZK/X - 1x neutrální zásuvka nad agr. pro odpad z kávovaru k modelùm DM a DX
zásuvkové sety pro modely DM
6180303 A1 X-2ZM - zásuvkový set - nerez
6180304 A1 X-3ZM - zásuvkový set - nerez
X-2ZM - zásuvkový set hluboký na nápoje k modelùm DM:
1x zásuvka horní (šxh) 308x590, v=295 mm
1x zásuvka hluboká spodní (šxh) 308x590,v=376 mm
X-3ZM - zásuvkový set mìlký k modelùm DM :
3x zásuvka mìlká (šxh) 308x590,v=210 mm
zásuvkové sety pro modely DX
è.artiklu
BSX-154/2DG
pøíslušenství
Cena bez DPH
11.500,- Kè
16.700,- Kè
Cena bez DPH
10.900,- Kè
15.900,- Kè
Cena bez DPH
6180306 A1 X-AGP - agregát vpravo
1.800,6180307 A1 X-ZM - zámek pro dveøe 1x
650,6180308 A1 X-DMG - prosklené dveøe (DM)1x
1.500,6180309 A1 X-DXG - prosklené dveøe (DX)1x
1.500,6180277 A1 1ZN/X neutr.zásuvka nad agregát
8.000,6180278 A1 1ZK/X neutr.zásuvka nad agr. kávovar 8.900,-
BSX provedení nerez, bez vrchní pracovní desky. Izolovaná vyvážená dvíøka s automatickým zavíráním a snadno vymìnitelným tìsnìním. Pracovní teplota + 2°C + 8°C
pøi okolní teplotì + 32°C. Ventilovaný, vzduchotìsný kompresor, šebrování pro pøívod vzduchu z èela a boku stolu pro lepší chlazení agregátu. Ventilované chlazení
pro rychlé dosažení požadované teploty nápojù ( použité chladivo R - 134 a ). Automatické odtávání a odpaøování kondenzátu. Osvìtlený kontrolní panel s displejem a
ovládáním teploty a odtávání. Stoly jsou dodávány bez vrchní pracovní desky (na objednávku možno dodat v rùzném provedení).
Souèástí stolu v základu 1 police ve dveøích nerez/lak (dle provedení stolu)
Kè
Kè
Kè
Kè
Kè
Kè
176
chladící stoly barové a výèepní
Chladící stùl barový s agregátem
(bez vrchní desky)
linie 700
Technická data:
modely nerez
Serie bar-Economi
Model RBOD :
120E
112E
104E
Délka (mm) ............. 1520 ...... 1520 ...... 1520
Hloubka (mm) ........... 680 ........ 680 ........ 680
Výška (mm) ............... 880 ....... 880 ........ 880
Poèet sekcí .................. 2 ............ 2 ............ 2
Dveøe / zásuvky ....... 2 / 0 ....... 1 / 2 ....... 0 / 4
Pracovní teplota ............................... +2 + 8°C
Napìtí ........................................ 230V/1/50Hz
Chladivo CFC ..................................... R 404a
Hmotnost (kg) ............ 150 ........ 150 ....... 150
RBOD-120
RBOD-112
RBOD-104
RBOS-112E
Modely v celonerezovém provedení (AISI 304),s vestavìným agregátem
(možno vpravo/vlevo). Digitální ovládání , ventilované chlazení, aut.odtávání
(pøipojení na odpad). Stoly ve standardu dodávány bez vrchní pracovní desky (viz.pøíslušenství).
Provedení : RBOD (agregát vpravo) RBOS (agregát vlevo). Modely je možno dodat v provedení LUXUS.
è.artiklu
název
Cena bez DPH
6090042 A1 RBOD-120E (2 sekce/délka 1520mm) 54.900,- Kè
6090043 A1 RBOD-112E (2 sekce/délka 1520mm) 58.900,- Kè
6090041 A1 RBOD-104E (2 sekce/délka 1520mm) 61.900,- Kè
Chladící stùl barový s agregátem
(bez vrchní desky)
linie 700
Technická data:
Model RBOD :
130
122
114
106
Délka (mm) ............. 2100 ...... 2100 ...... 2100 ........ 2100
Hloubka (mm) ........... 680 ........ 680 ........ 680 .......... 680
Výška (mm) .............. 880 ....... 880 ........ 880 .......... 880
Poèet sekcí .................. 3 ............ 3 ............ 3 .............. 3
Dveøe / zásuvky ....... 3 / 0 ....... 2 / 2 ....... 1 / 4 ......... 0 /6
Pracovní teplota ................................................. +2 + 8°C
Napìtí .......................................................... 230V/1/50Hz
Chladivo CFC ....................................................... R 404a
Hmotnost (kg) ............ 200 ........ 200 ....... 200 .......... 200
modely nerez
Serie bar-Economi
RBOD-130
RBOD-122
RBOD-114
RBOD-106
RBOS-114E
Modely v celonerezovém provedení (AISI 304),s vestavìným agregátem
(možno vpravo/vlevo). Digitální ovládání , ventilované chlazení, aut.odtávání
(pøipojení na odpad). Stoly ve standardu dodávány bez vrchní pracovní desky (viz.pøíslušenství).
Provedení: RBOD (agregát vpravo) RBOS (agregát vlevo).Modely je možno dodat v provedení LUXUS.
è.artiklu
název
Cena bez DPH
6090044 A1 RBOD-130E (3 sekce/délka 2100mm) 63.900,- Kè
6090045 A1 RBOD-122E (3 sekce/délka 2100mm) 67.900,- Kè
6090046 A1 RBOD-114E (3 sekce/délka 2100mm) 71.900,- Kè
6090047 A1 RBOD-106E (3 sekce/délka 2100mm) 74.900,- Kè
Chladící stùl barový s agregátem
(”s chlazenou vanou”, bez vrchní desky)
linie 700
Technická data:
Serie bar-Economi
Model RIGD:
110E
102E
Délka (mm) ........................ 1090 .......... 1090
Hloubka (mm) ...................... 680 ............ 680
Výška (mm) ......................... 850 ........... 850
Poèet sekcí ............................. 1 ................ 1
Dveøe / zásuvky .................... 1/0 ............. 0/2
Pracovní teplota .............................. +2 + 8°C
Napìtí ....................................... 230V/1/50Hz
Chladivo CFC ..................................... R 404a
Hmotnost (kg) ...................... 110 ............. 110
Modely v celonerezovém provedení (AISI 304), s chlazenou
vanou (312x515xh250) nad agregátem(vpravo/vlevo). Digitální ovládání,
ventilované chlazení, aut.odtávání (pøipojení na odpad). Stoly ve standardu
dodávány bez vrchní pracovní desky (viz.pøíslušenství). Provedení: RIGD (agregát vpravo)
RIGS (agregát vlevo). Modely je možno dodat v provedení LUXUS.
modely nerez
RIGD-110
RIGD-102
è.artiklu
RIGS-110E
název
Cena bez DPH
6090010 A1 RIGD-110E (1 sekce/délka 1090mm) 46.900,- Kè
6090011 A1 RIGD-102E (1 sekce/délka 1090mm) 51.900,- Kè
6090000 A1 Dvouokruhový systém chlazení
Pøíslušenství:
9.750,- Kè
Chladící stùl barový s agregátem
(”s chlazenou vanou”, bez vrchní desky)
linie 700
Model RIGD :
220E
212E
204E
Délka (mm) ............ 1580 ...... 1580 .......1580
Hloubka (mm) .......... 680 ........ 680 ........ 680
Výška (mm) ............. 850 ....... 850 ........ 850
Poèet sekcí ................. 2 ............ 2 ........... 2
Dveøe / zásuvky ...... 2 / 0 ....... 1 / 2 ....... 0 / 4
Pracovní teplota .............................. +2 + 8°C
Napìtí ....................................... 230V/1/50Hz
Chladivo CFC .................................... R 404a
Hmotnost (kg) ........... 145 ........ 145 ....... 145
Modely v celonerezovém provedení (AISI 304),s chlazenou
vanou (312x515xh250) nad agregátem(vpravo/vlevo). Digitální ovládání,
ventilované chlazení, aut.odtávání (pøipojení na odpad). Stoly ve standardu
dodávány bez vrchní pracovní desky (viz.pøíslušenství). Provedení: RIGD (agregát vpravo)
RIGS (agregát vlevo).Modely je možno dodat v provedení LUXUS.
modely nerez
Serie bar-Economi
Technická data:
RIGD-220
RIGD-212
RIGD-204
è.artiklu
RIGS-212E
název
Cena bez DPH
6090012 A1 RIGD-220E (2 sekce/délka 1580mm) 61.900,- Kè
6090013 A1 RIGD-212E (2 sekce/délka 1580mm) 67.900,- Kè
6090014 A1 RIGD-204E (2 sekce/délka 1580mm) 73.900,- Kè
6090000 A1 Dvouokruhový systém chlazení
Pøíslušenství:
9.750,- Kè
Chladící stùl barový s agregátem
(”s chlazenou vanou”, bez vrchní desky)
linie 700
Serie bar-Economi
Technická data:
Model RIGD :
330E
322E
314E
306E
Délka (mm) ............. 2160 ...... 2160 ...... 2160 ........ 2160
Hloubka (mm) ........... 680 ........ 680 ........ 680 .......... 680
Výška (mm) .............. 850 ........ 850 ........ 850 .......... 850
Poèet sekcí .................. 3 ............ 3 ............ 3 .............. 3
Dveøe / zásuvky ....... 3 / 0 ....... 2 / 2 ....... 1 / 4 ......... 0 /6
Pracovní teplota ................................................. +2 + 8°C
Napìtí .......................................................... 230V/1/50Hz
Chladivo CFC ....................................................... R 404a
Hmotnost (kg) ............ 185 ........ 185 ....... 185 ......... 185
Modely v celonerezovém provedení (AISI 304),s chlazenou
vanou (312x515xh250) nad agregátem(vpravo/vlevo). Digitální ovládání,
ventilované chlazení, aut.odtávání (pøipojení na odpad). Stoly ve standardu
dodávány bez vrchní pracovní desky (viz.pøíslušenství). Provedení: RIGD (agregát vpravo)
RIGS (agregát vlevo). Modely je možno dodat v provedení LUXUS.
modely nerez
RIGD-330
RIGD-322
RIGD-314
RIGD-306
è.artiklu
RIGS-314E
název
Cena bez DPH
6090015 A1 RIGD-330E (3 sekce/délka 2160mm)
6090016 A1 RIGD-322E (3 sekce/délka 2160mm)
6090017 A1 RIGD-314E (3 sekce/délka 2160mm)
6090018 A1 RIGD-306E (3 sekce/délka 2160mm)
71.900,- Kè
79.900,- Kè
86.900,- Kè
92.900,- Kè
Pøíslušenství:
6090000 A1 Dvouokruhový systém chlazení
9.750,- Kè
chladící stoly barové a výèepní
177
Chladící stùl výèepní s agregátem
(s døezem, odkapem a vrchní deskou)
linie 700
modely nerez
Serie bar-Luxus
Technická data:
Model RBPD :
120L
112L
104L
Délka (mm) ............. 1550 ...... 1550 ...... 1550
Hloubka (mm) ........... 700 ........ 700 ........ 700
Výška (mm) .............. 920 ........ 920 ....... 920
Poèet sekcí .................. 2 ............ 2 ........... 2
Dveøe / zásuvky ....... 2 / 0 ....... 1 / 2 ....... 0 / 4
Pracovní teplota ............................... +2 + 8°C
Napìtí ........................................ 230V/1/50Hz
Chladivo CFC ..................................... R 404a
Hmotnost (kg) ............ 180 ........ 180 ....... 180
RBPD-120L
RBPD-112L
RBPD-104L
Modely v celonerezovém provedení vè.pracovní desky (AISI 304)
s dvoudøezem (2x 300x500x300) nad agregátem a odkapem (950x250).
Digitální ovládání, nucená cirkulace vzduchu, automatické odtávání.
Provedení : RBPD (agregát vpravo) RBPS (agregát vlevo).
Modely je možno dodat v provedení ECONOMI. Baterie není v cenì stolu!
RBPS 112L
è.artiklu
název
Cena bez DPH
6090070 A1 RBPD-120L (2 sekce/délka 1550mm) 66.900,- Kè
6090071 A1 RBPD-112L (2 sekce/délka 1550mm) 78.900,- Kè
6090072 A1 RBPD-104L (2 sekce/délka 1550mm) 89.900,- Kè
Chladící stùl výèepní s agregátem
(s dvoudøezem, odkapem a vrchní deskou)
linie 700
modely nerez
Serie bar-Luxus
Technická data:
Model RBPD :
220L
212L
204L
Délka (mm) ............. 1950 ...... 1950 ...... 1950
Hloubka (mm) ........... 700 ........ 700 ........ 700
Výška (mm) .............. 920 ........ 920 ....... 920
Poèet sekcí .................. 2 ............ 2 ........... 2
Dveøe / zásuvky ....... 2 / 0 ....... 1 / 2 ...... 0 / 4
Pracovní teplota ............................... +2 + 8°C
Napìtí ........................................ 230V/1/50Hz
Chladivo CFC ..................................... R 404a
Hmotnost (kg) ............ 210 ........ 210 ....... 210
RBPD-220L
RBPD-212L
RBPD-204L
Modely v celonerezovém provedení vè.pracovní desky (AISI 304)
s dvoudøezem (2x 300x500x300) nad agregátem a odkapem
(950x250). Digitální ovládání , ventilované chlazení, aut.odtávání
(pøipojení na odpad). Provedení: RBPD (agregát vpravo) RBPS (agregát vlevo).
Modely je možno dodat v provedení ECONOMI. Baterie není v cenì stolu!
RBPD 220L
è.artiklu
název
Cena bez DPH
6090073 A1 RBAD-220L (2 sekce/délka 1950mm) 68.900,- Kè
6090074 A1 RBAD-212L (2 sekce/délka 1950mm) 81.900,- Kè
6090075 A1 RBAD-204L (2 sekce/délka 1950mm) 92.900,- Kè
Chladící stùl výèepní s agregátem
(s dvoudøezem, odkapem a vrchní deskou)
linie 700
modely nerez
Serie bar-Luxus
Technická data:
Model RBPD :
230L
222L
214L
206L
Délka (mm) .......... 2500 .... 2500 ..... 2500 ...... 2500
Hloubka (mm) ........ 700 ...... 700 ....... 700 ........ 700
Výška (mm) ........... 920 ....... 920 ...... 920 ........ 920
Poèet sekcí .............. 3 ........... 3 ........... 3 ............ 3
Dveøe / zásuvky ... 3 / 0 ...... 2 / 2 ...... 1 / 4 ....... 0 /6
Pracovní teplota ......................................... +2 + 8°C
Napìtí .................................................. 230V/1/50Hz
Chladivo CFC ............................................... R 404a
Hmotnost (kg) ....... 260 ....... 260 ....... 260 ........ 260
RBPD-230L
RBPD-222L
RBPD-214L
RBPD-206L
RBPD 222L
Modely v celonerezovém provedení vè.pracovní desky (AISI 304)
s dvoudøezem (2x 300x500x300) nad agregátem a odkapem (1425x250).
Digitální ovládání , ventilované chlazení, aut.odtávání (pøipojení na odpad).
Provedení : RBPD (agregát vpravo) RBPS (agregát vlevo).
Modely je možno dodat v provedení ECONOMI. Baterie není v cenì stolu!
è.artiklu
název
Cena bez DPH
6090076 A1 RBPD-230L (3 sekce/délka 2500mm) 85.900,- Kè
6090077 A1 RBPD-222L (3 sekce/délka 2500mm) 97.900,- Kè
6090078 A1 RBPD-214L (3 sekce/délka 2500mm) 109.900,- Kè
6090079 A1 RBPD-206L (3 sekce/délka 2500mm) 119.900,- Kè
Pracovní deska k barovým stolùm
s chlazenou vanou, modely RIGD/S
POFO 109D (S) ... 1090x700x40mm
POFO 158D (S) ... 1580x700x40mm
POFO 216D (S) ... 2160x700x40mm
POFO 274D (S) ... 2740x700x40mm
Modely bez zadního lemu
6090100 A1 POFO 109D (S) 1090mm 8.990,- Kè
6090101 A1 POFO 158D (S) 1580mm 9.500,- Kè
6090102 A1 POFO 216D (S) 2160mm 11.900,- Kè
POFO - NEREZOVÁ PRACOVNÍ DESKA BEZ ZADNÍHO LEMU
S OTVOREM PRO CHLAZENOU VANU (vè.krycího rámeèku)
Modely se zadním lemem
6090106 A1 POFA 109D (S) 1090mm 9.800,- Kè
6090107 A1 POFA 158D (S) 1580mm 10.800,- Kè
6090108 A1 POFA 216D (S) 2160mm 13.900,- Kè
POFO
POFA - NEREZOVÁ PRACOVNÍ DESKA SE ZADNÍM LEMEM
A OTVOREM PRO CHLAZENOU VANU (vè.krycího rámeèku)
Pracovní deska k barovým stolùm
s chlazenou vanou, modely RIGD/S
PIFO 109D (S) ... 1090x700x40mm
PIFO 158D (S) ... 1580x700x40mm
PIFO 216D (S) ... 2160x700x40mm
PIFO 274D (S) ... 2740x700x40mm
Modely bez zadního lemu
6090110 A1 PIFO 109D (S) 1090mm 13.200,- Kè
6090111 A1 PIFO 158D (S) 1580mm 13.900,- Kè
6090112 A1 PIFO 216D (S) 2160mm 17.900,- Kè
PIFO - NEREZOVÁ PRACOVNÍ DESKA S PROLISEM, BEZ ZADNÍHO LEMU
S OTVOREM PRO CHLAZENOU VANU (vè.krycího rámeèku)
PIFA - NEREZOVÁ PRACOVNÍ DESKA S PROLISEM, ZADNÍM LEMEM
A OTVOREM PRO CHLAZENOU VANU (vè.krycího rámeèku)
Modely se zadním lemem
6090116 A1 PIFA 109D (S) 1090mm 14.400,- Kè
6090117 A1 PIFA 158D (S) 1580mm 15.900,- Kè
6090118 A1 PIFA 216D (S) 2160mm 20.700,- Kè
PIFO
Zámek k zásuvkám (k modelùm Economi)
Držák lahví pro zásuvky
FBOO
SERO
6090120 A1 FBOO-Držák lahví
6090121 A1 SERO-Zámek
250,- Kè
1.500,- Kè
6090126 A1 POOD-Otvírání pravé
6090127 A1 POOS-Otvírání levé
5.700,- Kè
5.700,- Kè
Obrácené otevírání dveøí
POOD
POOS
178
chladící barové nápojové skøínì
Nápojové vitríny SGD-150
ventilované
Technická data:
Barová chladící vitrína øady SGD s intenzivním
ventilovaný chlazením a prosklenými køídlovými
dvíøky, hygienickým celonerezovým provedením
interiéru vèetnì polohovatelných roštových polic.
Dveøe s dvojitým sklem a zesílená izolace
zaruèují nízkou spotøebu a stálou provozní teplotu
i pøi èastém otevírání dveøí. Vitríny jsou vybaveny
vnitøním osvìtlením pro optimální prezentaci
a pøehled o uskladnìných výrobcích, nastavení
teploty mechanickým termostatem.
Rozmìry (šxhxv) ........................ 600x515x900 mm
Rozmìr roštu (šxh).............................. 510x350mm
Poèet polic ................................ 2x (nerez-roštová)
Zámek dveøí ................................................... ANO
Regulace teploty ............................... +0°C / +10°C
Napìtí .................................................. 230V/50Hz
Chlazení ventilované ......................... 1x ventilátor
Hmotnost ...................................................... 63 kg
Provedení (vnìjší / vnitøní) :
elegantní tmavý lak / nerezové.
è.artiklu
SGD-150
název
Cena bez DPH
6170270 A1 Chl.bar.skøíò SGD-120 12.990,- Kè
Nápojové vitríny SGD-250
ventilované
Technická data:
Barová chladící vitrína øady SGD s intenzivním
ventilovaný chlazením a prosklenými posuvnými
dvíøky, hygienickým celonerezovým provedením
interiéru vèetnì polohovatelných roštových polic.
Dveøe s dvojitým sklem a zesílená izolace zaruèují
nízkou spotøebu a stálou provozní teplotu i pøi
èastém otevírání dveøí. Vitríny jsou vybaveny
vnitøním osvìtlením pro optimální prezentaci
a pøehled o uskladnìných výrobcích, nastavení
teploty mechanickým termostatem.
Rozmìry (šxhxv) ........................ 920x520x900 mm
Rozmìr roštu (šxh).............................. 835x350mm
Poèet polic ................................ 2x (nerez-roštová)
Zámek dveøí ................................................... ANO
Regulace teploty .............................. +0°C / +10°C
Napìtí .................................................. 230V/50Hz
Chlazení ventilované .......................... 1x ventilátor
Hmotnost ...................................................... 85 kg
Provedení (vnìjší / vnitøní) :
elegantní tmavý lak / nerezové.
è.artiklu
název
Cena bez DPH
6170273 A1 Chl.bar.skøíò SGD-250 15.990,- Kè
SGD-250
Nápojové vitríny SGD-315
ventilované
Technická data:
Barová chladící vitrína øady SGD s intenzivním
ventilovaný chlazením a prosklenými køídlovými
dvíøky, hygienickým celonerezovým provedením
interiéru vèetnì polohovatelných roštových polic.
Dveøe s dvojitým sklem a zesílená izolace zaruèují
nízkou spotøebu a stálou provozní teplotu i pøi
èastém otevírání dveøí. Vitríny jsou vybaveny
vnitøním osvìtlením pro optimální prezentaci
a pøehled o uskladnìných výrobcích, nastavení
teploty mechanickým termostatem.
Rozmìry (šxhxv) ..................... 1350x520x900 mm
Rozmìr roštu (šxh)........................... 1200x350mm
Poèet polic ................................ 2x (nerez-roštová)
Zámek dveøí ................................................... ANO
Regulace teploty .............................. +0°C / +10°C
Napìtí .................................................. 230V/50Hz
Chlazení ventilované ......................... 1x ventilátor
Hmotnost .................................................... 114 kg
Provedení (vnìjší / vnitøní) :
elegantní tmavý lak / nerezové.
è.artiklu
SGD-315
název
Cena bez DPH
6170279 A1 Chl.bar.skøíò SGD-315 19.990,- Kè
Barový prosklený chladící stùl SGC-2
ventilované
Technická data:
Rozmìry (šxhxv) ...................... 1462x520x860 mm
Poèet chladících sekcí ......................................... 2
Poèet polic ............................ 2x 2 (nerez-roštová)
Provedení dveøí ................. 2x prosklené - køídlové
Zámky dveøí ................................................... ANO
Pracovní teplota ............................... +0°C / +10°C
Regulace teploty ................................ elektronická
Napìtí .................................................. 230V/50Hz
Chlazení .............................................. ventilované
Hmotnost ...................................................... 63 kg
Barový stùl øady SGC s ventilovaný chlazením
a prosklenými køídlovými dvíøky, pro optimální
pøehled o uskladnìných výrobcích,nerezový
interiér a police. Dveøe s dvojitým sklem a zesílená
izolace zaruèují nízkou spotøebu a stálou provozní
teplotu i pøi èastém otevírání dveøí. Nastavení
teploty elektronickým termostatem.
Ve standardu
- zabudované zámky dveøí a nerezový interiér.
Provedení (vnìjší / vnitøní) :
elegantní tmavý lak / nerezové.
è.artiklu
SGC-2
název
6170277 A1 Barový stùl SGC-2
Chladící barová skøíò SGD-300 a SGD-500
Cena bez DPH
24.990,- Kè
ventilované
Technická data:
Rozmìry SGD 300 (šxhxv) ...... 600x520x1800 mm
vnitøní (šxhxv) ...... 520x350x1450 mm
Rozmìry SGD 500 (šxhxv) ...... 920x520x1800 mm
vnitøní (šxhxv) ...... 850x350x1450 mm
Obsah ................................................... 300 / 500 l
Poèet polic ................... 5x (dìlené, nerez-roštové)
Rozmìr police SGD 300 ............ 1x (510x350 mm)
Rozmìr police SGD 500 ............ 2x (410x350 mm)
Zámek dveøí ................................................... ANO
Regulace teploty ............................... +0°C / +10°C
Napìtí .................................................. 230V/50Hz
Chladivo ...................................................... R134a
Chlazení ventilované ..................... 2 / 3 ventilátory
Hmotnost .............................................. 95 / 135 kg
Nápojové prosklené chladící vitríny øady SGD
s intenzivním ventilovaným chlazením,
hygienickým celonerezovým provedením interiéru
vèetnì robustních polohovatelných roštových polic.
Køídlové dveøe s dvojitým sklem a zesílená izolace
zaruèují nízkou spotøebu a stálou provozní teplotu
i pøi èastém otevírání dveøí. Vitríny jsou vybaveny
vnitøním osvìtlením pro optimální prezentaci
uskladnìných výrobkù, nastavení teploty
mechanickým termostatem, kontrolky chodu.
Ve standardu
- zabudované zámky dveøí a nerezový interiér.
Provedení (vnìjší / vnitøní) :
elegantní tmavý lak / nerezové.
è.artiklu
SGD-300
SGD-500
název
Cena bez DPH
6170276 A1 Chl.bar.skøíò SGD-300 19.990,- Kè
6170281 A1 Chl.bar.skøíò SGD-500 25.990,- Kè
spolehlivé
kombinované
chlazení
0°
až
+8°C
-18°
až
-22°C
d
o
a
t
i
l
a
v
k
www.edesa.pl
výkon, kvalita, vysoký hygienický standard
180
chladící a mrazící stoly - linie 600
Chladící a mrazící stoly snack, linie 600
snack
Technická data:
Rozmìry (šxhxv) 1500x600x850mm
Obsah (l)
255
Poèet dveøí/poèet polic
2/2
Pracovní teplota (TP)
0°C až 8°C
Pracovní teplota (TN) -18°C až -22°C
Pøíkon (TP/TN)
350/880 W
Napìtí (V/Hz)
230/50
TP = chladící stùl (agregát vpravo)
TN = mrazící stùl (agregát vpravo)
S = pracovní deska s døezem 34x37cm
(nad agregátem)
Profesionální chladící a mrazící stoly pøedního evropského
výrobce firmy EDESA s výkonným ventilovaným chlazením,
zesílenou izolací dveøí a stìn 60mm, zabezpeèující minimální
výkyvy teplot i pøi vìtší frekvenci otevírání dveøí, kvalitní
elektronické ovládání a pøehledný display zobrazující aktuální
a nastavenou teplotu dle norem HACCP, hygienický vnitøní
prostor (oblé-hladké rohy), polohovatelné police, snackové
zásuvky, výškovì stavitelné nožièky, nerezová pracovní
deska v provedení se standardním (90°) zadním
lemem 40mm. Chladící stùl je v celonerezovém
provedení (vyjma zad).
Pøíplatkové provedení agregát vlevo GI .... 1.990,- Kè
TP6-150-20
è.artiklu
název
Cena bez DPH
6170330 A1 Chladící stùl TP6-150-20
33.500,- Kè
6170720 A1 Chladící stùl TP6-150-20S 40.900,- Kè
6170721 A1 Mrazící stùl TN6-150-20
41.900,- Kè
Chladící stoly snack, linie 600
dvì sekce a zásuvky
snack
Technická data:
Rozmìry (šxhxv) 1500x600x850mm
Obsah (l)
255
Poèet dveøí/zásuvek (12)
1/2
Poèet dveøí/zásuvek (04)
0/2
Pracovní teplota
0°C až 8°C
Pøíkon (TP/TN)
350/880 W
Napìtí (V/Hz)
230/50
Profesionální chladící a mrazící stoly pøedního evropského
výrobce firmy EDESA s výkonným ventilovaným chlazením,
zesílenou izolací dveøí a stìn 60mm, zabezpeèující minimální
výkyvy teplot i pøi vìtší frekvenci otevírání dveøí, kvalitní
elektronické ovládání a pøehledný display zobrazující aktuální
a nastavenou teplotu dle norem HACCP, hygienický vnitøní
prostor (oblé-hladké rohy), polohovatelné police, snackové
zásuvky, výškovì stavitelné nožièky, nerezová pracovní deska
v provedení se standardním (90°) zadním lemem 40mm.
Chladící stùl je v celonerezovém provedení (vyjma zad).
TP = chladící stùl (agregát vpravo)
Ve standardu zásuvky “snackové” 370x470x190mm.
Pøíplatkovì provedení s døezem nad agregátem
(døez 34x37x200cm).
Pøíplatkové provedení agregát vlevo GI .... 1.990,- Kè
è.artiklu
TP6-150-12
název
Cena bez DPH
6170331 A1 Chladící stùl TP6-150-12
6170722 A1 Chladící stùl TP6-150-04
40.900,- Kè
46.500,- Kè
Pøíslušenství:
6170360 A1 Døez 34x37cm
7.500,- Kè
6170344 A1 Zásuvkový set 3 zásuvky 10.300,- Kè
Chladící a mrazící stoly snack, linie 600
snack
Technická data:
Rozmìry (šxhxv) 2000x600x850mm
Obsah (l)
395
Poèet dveøí/poèet polic
3/3
Pracovní teplota (TP)
0°C až 8°C
Pracovní teplota (TN) -18°C až -22°C
Pøíkon (TP/TN)
396/880 W
Napìtí (V/Hz)
230/50
Profesionální chladící a mrazící stoly pøedního evropského
výrobce firmy EDESA s výkonným ventilovaným chlazením,
zesílenou izolací dveøí a stìn 60mm, zabezpeèující minimální
výkyvy teplot i pøi vìtší frekvenci otevírání dveøí, kvalitní
elektronické ovládání a pøehledný display zobrazující aktuální
a nastavenou teplotu dle norem HACCP, hygienický vnitøní
prostor (oblé-hladké rohy), polohovatelné police, snackové
zásuvky, výškovì stavitelné nožièky, nerezová pracovní deska
v provedení se standardním (90°) zadním lemem 40mm.
Chladící stùl je v celonerezovém provedení (vyjma zad).
TP = chladící stùl (agregát vpravo)
TN = mrazící stùl (agregát vpravo)
S = pracovní deska s døezem 34x37cm
(nad agregátem)
Pøíplatkové provedení agregát vlevo GI .... 1.990,- Kè
TP6-200-30
è.artiklu
název
Cena bez DPH
6170723 A1 Chladící stùl TP6-200-30
40.900,- Kè
6170724 A1 Chladící stùl TP6-200-30S 48.500,- Kè
6170725 A1 Mrazící stùl TN6-200-30
50.400,- Kè
Chladící stoly snack, linie 600
tøi sekce, zásuvky
snack
Technická data:
Profesionální chladící a mrazící stoly pøedního evropského
výrobce firmy EDESA s výkonným ventilovaným chlazením,
zesílenou izolací dveøí a stìn 60mm, zabezpeèující minimální
výkyvy teplot i pøi vìtší frekvenci otevírání dveøí, kvalitní
elektronické ovládání a pøehledný display zobrazující aktuální
a nastavenou teplotu dle norem HACCP, hygienický vnitøní
prostor (oblé-hladké rohy), polohovatelné police, snackové
zásuvky, výškovì stavitelné nožièky, nerezová pracovní deska
v provedení se standardním (90°) zadním lemem 40mm.
Chladící stùl je v celonerezovém provedení (vyjma zad).
Rozmìry (šxhxv) 2000x600x850mm
Obsah (l)
395
Poèet dveøí/zásuvek (22)
2/2
Poèet dveøí/zásuvek (14)
1/4
Poèet dveøí/zásuvek (06)
0/6
Pracovní teplota
0°C až 8°C
Pøíkon (TP/TN)
396/880 W
Napìtí (V/Hz)
230/50
TP = chladící stùl (agregát vpravo)
Ve standardu zásuvky “snackové” 370x470x190mm.
Pøíplatkovì provedení s døezem nad agregátem
(døez 34x37x200cm).
Pøíplatkové provedení agregát vlevo GI .... 1.990,- Kè
TP6-200-14
è.artiklu
název
6170726 A1 Chladící stùl TP6-200-22
6170727 A1 Chladící stùl TP6-200-14
6170728 A1 Chladící stùl TP6-200-06
Cena bez DPH
47.500,- Kè
54.900,- Kè
61.500,- Kè
Pøíslušenství:
6170360 A1 Døez 34x37cm
7.500,- Kè
6170344 A1 Zásuvkový set 3 zásuvky 10.300,- Kè
chladící a mrazící stoly - linie 700
Chladící a mrazící stoly GN, linie 700
181
pro GN 1/1
Technická data:
Rozmìry (šxhxv) 1350x700x850mm
Obsah (l)
300
Poèet dveøí/poèet polic
2/2
Pracovní teplota (TP)
0°C až 8°C
Pracovní teplota (TN) -18°C až -22°C
Pøíkon (TP/TN)
350/880 W
Napìtí (V/Hz)
230/50
Profesionální chladící a mrazící stoly pøedního evropského
výrobce firmy EDESA s výkonným ventilovaným chlazením,
zesílenou izolací dveøí a stìn 60mm, zabezpeèující minimální
výkyvy teplot i pøi vìtší frekvenci otevírání dveøí, kvalitní
elektronické ovládání a pøehledný display zobrazující aktuální
a nastavenou teplotu dle norem HACCP, hygienický vnitøní
prostor (oblé-hladké rohy), polohovatelné police a zásuvy
pro GN 1/1, výškovì stavitelné nožièky, nerezová pracovní
deska v provedení se standardním (90°) zadním
lemem 40mm. Chladící stùl je v celonerezovém
provedení (vyjma zad).
TP = chladící stùl (agregát vpravo)
TN = mrazící stùl (agregát vpravo)
S = pracovní deska s døezem 34x37cm
(nad agregátem)
Pøíplatkové provedení agregát vlevo GI .... 1.990,- Kè
TP7-135-20
è.artiklu
název
Cena bez DPH
6170332 A1 Chladící stùl TP7-135-20
30.700,- Kè
6170333 A1 Chladící stùl TP7-135-20S 38.200,- Kè
6170334 A1 Mrazící stùl TN7-135-20 37.300,- Kè
Chladící stoly GN, linie 700
dvì sekce, zásuvky
pro GN 1/1
Technická data:
Profesionální chladící stoly se zásuvkami od pøedního
evropského výrobce firmy EDESA s výkonným ventilovaným
chlazením, zesílená izolace dveøí a stìn 60mm, zabezpeèující
minimální výkyvy teplot i pøi vìtší frekvenci otevírání dveøí,
kvalitní elektronické ovládání a pøehledný display zobrazující
aktuální a nastavenou teplotu dle norem HACCP, hygienický
vnitøní prostor (oblé-hladké rohy), polohovatelné police
a zásuvy pro GN 1/1, výškovì stavitelné nožièky, nerezová
pracovní deska v provedení se standardním (90°) zadním
lemem 40mm. Chladící stùl je v celonerezovém
provedení (vyjma zad).
Rozmìry (šxhxv) 1350x700x850mm
Obsah (l)
300
Poèet dveøí/zásuvek (12)
1/2
Poèet dveøí/zásuvek (04)
0/2
Pracovní teplota
0°C až 8°C
Pøíkon (TP/TN)
350/880 W
Napìtí (V/Hz)
230/50
TP = chladící stùl (agregát vpravo)
Ve standardu zásuvky pro GN1/1-200.
Na objednávku 1x zásuvkový set 3x GN1/1-100 (vlevo)
a døez 34x37cm (nad agregátem).
Pøíplatkové provedení agregát vlevo GI .... 1.990,- Kè
TP7-135-12
è.artiklu
název
Cena bez DPH
6170335 A1 Chladící stùl TP7-135-12
6170336 A1 Chladící stùl TP7-135-04
33.300,- Kè
42.900,- Kè
Pøíslušenství:
6170344 A1 Zásuvky set 3xGN1/1-100 10.300,- Kè
6170360 A1 Døez 34x37cm
7.500,- Kè
Chladící a mrazící stoly GN, linie 700
pro GN 1/1
Technická data:
Profesionální chladící a mrazící stoly pøedního evropského
výrobce firmy EDESA s výkonným ventilovaným chlazením,
zesílenou izolací dveøí a stìn 60mm, zabezpeèující minimální
výkyvy teplot i pøi vìtší frekvenci otevírání dveøí, kvalitní
elektronické ovládání a pøehledný display zobrazující aktuální
a nastavenou teplotu dle norem HACCP, hygienický vnitøní
prostor (oblé-hladké rohy), polohovatelné police a zásuvy
pro GN 1/1, výškovì stavitelné nožièky, nerezová pracovní
deska v provedení se standardním (90°) zadním
lemem 40mm. Chladící stùl je v celonerezovém
provedení (vyjma zad).
Rozmìry (šxhxv) 1800x700x850mm
Obsah (l)
450
Poèet dveøí/poèet polic
3/3
Pracovní teplota (TP)
0°C až 8°C
Pracovní teplota (TN) -18°C až -22°C
Pøíkon (TP/TN)
396/880 W
Napìtí (V/Hz)
230/50
TP = chladící stùl (agregát vpravo)
TN = mrazící stùl (agregát vpravo)
S = pracovní deska s døezem 34x37cm
(nad agregátem)
Pøíplatkové provedení agregát vlevo GI .... 1.990,- Kè
TP7-180-30
è.artiklu
název
6170337 A1 Chladící stùl TP7-180-30
6170338 A1 Chladící stùl TP7-180-30S
6170339 A1 Mrazící stùl TN7-180-30
Chladící stoly GN, linie 700
tøi sekce, zásuvky
37.300,- Kè
44.700,- Kè
45.700,- Kè
pro GN 1/1
Technická data:
Profesionální chladící stoly se zásuvkami od pøedního
evropského výrobce firmy EDESA s výkonným ventilovaným
chlazením, zesílená izolace dveøí a stìn 60mm, zabezpeèující
minimální výkyvy teplot i pøi vìtší frekvenci otevírání dveøí,
kvalitní elektronické ovládání a pøehledný display zobrazující
aktuální a nastavenou teplotu dle norem HACCP, hygienický
vnitøní prostor (oblé-hladké rohy), polohovatelné police
a zásuvy pro GN 1/1, výškovì stavitelné nožièky, nerezová
pracovní deska v provedení se standardním (90°) zadním
lemem 40mm. Chladící stùl je v celonerezovém
provedení (vyjma zad).
Rozmìry (šxhxv) 1800x700x850mm
Obsah (l)
450
Poèet dveøí/zásuvek (22)
2/2
Poèet dveøí/zásuvek (14)
1/4
Poèet dveøí/zásuvek (06)
0/6
Pracovní teplota
0°C až 8°C
Pøíkon (TP/TN)
396/880 W
Napìtí (V/Hz)
230/50
TP = chladící stùl (agregát vpravo)
Ve standardu zásuvky pro GN1/1-200.
Na objednávku 2x zásuvkový set 3x GN1/1-100 (vlevo)
a døez 34x37cm (nad agregátem).
Cena bez DPH
Pøíplatkové provedení agregát vlevo GI .... 1.990,- Kè
TP7-180-14
è.artiklu
název
6170340 A1 Chladící stùl TP7-180-22
6170341 A1 Chladící stùl TP7-180-14
6170342 A1 Chladící stùl TP7-180-06
Cena bez DPH
43.700,- Kè
49.400,- Kè
54.900,- Kè
Pøíslušenství:
6170344 A1 Zásuvky set 3xGN1/1-100 10.300,- Kè
6170360 A1 Døez 34x37cm
7.500,- Kè
182
chladící pizza stoly
Pizza chladící stùl, linie 700 (GN 1/1)
Technická data:
TP7-135-20GD
Délka (mm) .................................. 1342
Šíøka (mm) .................................... 700
Výška (mm) ................................... 880
Obsah (l) ....................................... 290
Poèet dveøí/polic ............................ 2/2
Pøíkon / Napìtí ............... 368W / 230V
Chladivo .................................. R-134a
Pracovní teplota (°C) ............... 0 až +8
Vnitøní rozmìr/zásuvù ............... GN1/1
Celonerezové provedení s agregátem vpravo a pracovní
mramorovou deskou s lemy, vnitøní prostor pro GN1/1.
pizza stoly možno vybavit
vrchní chladící nadstavbou
MIE nebo MIEP
TP8-150-20GD
Cena sestavy s vitrínou MIE ................. 54.400,- Kè
è.artiklu
název
6170376 A1 Pizza stùl TP7-135-20GD
Cena bez DPH
39.900,- Kè
Pizza chladící stùl, linie 700 (GN 1/1)
Technická data:
TP7-180-30GD
Délka (mm) .................................. 1792
Šíøka (mm) .................................... 700
Výška (mm) ................................... 880
Obsah (l) ....................................... 452
Poèet dveøí/polic ............................ 3/3
Pøíkon / Napìtí ............... 414W / 230V
Chladivo .................................. R-134a
Pracovní teplota (°C) ............... 0 až +8
Vnitøní rozmìr/zásuvù ............... GN1/1
Celonerezové provedení s agregátem vpravo a pracovní
mramorovou deskou s lemy, vnitøní prostor pro GN1/1.
pizza stoly možno vybavit
vrchní chladící nadstavbou
MIE nebo MIEP
TP7-180-30GD
Cena sestavy s vitrínou MIE ................. 63.400,- Kè
è.artiklu
název
6170374 A1 Pizza stùl TP7-180-30GD
Cena bez DPH
46.900,- Kè
Pizza chladící stùl, linie 800 (600x400)
Technická data:
TP8-150-20GD
Délka (mm) .................................. 1492
Šíøka (mm) .................................... 800
Výška (mm) ................................. 1130
Obsah (l) ....................................... 404
Poèet dveøí/polic ............................ 2/2
Pøíkon / Napìtí ............... 368W / 230V
Chladivo .................................. R-134a
Pracovní teplota (°C) ............... 0 až +8
Vnitøní rozmìr/zásuvù .... 600x400 mm
Celonerezové provedení s agregátem vpravo a pracovní
mramorovou deskou s lemy, vnitøní prostor (600x400).
pizza stoly možno vybavit
vrchní chladící nadstavbou
MIE nebo MIEP
TP8-150-20GD
Cena sestavy s vitrínou MIE ................. 51.800,- Kè
è.artiklu
název
6170375 A1 Pizza stùl TP8-150-20GD
Cena bez DPH
36.900,- Kè
Pizza chladící stùl, linie 800 (600x400)
Technická data:
TP8-200-30GD
Délka (mm) .................................. 2017
Šíøka (mm) .................................... 800
Výška (mm) ................................. 1130
Obsah (l) ....................................... 606
Poèet dveøí/polic ............................ 3/3
Pøíkon / Napìtí ............... 414W / 230V
Chladivo .................................. R-134a
Pracovní teplota (°C) .............. 0 až +8
Vnitøní rozmìr/zásuvù .... 600x400 mm
Celonerezové provedení s agregátem vpravo a pracovní
mramorovou deskou s lemy, vnitøní prostor (600x400).
pizza stoly možno vybavit
vrchní chladící nadstavbou
MIE nebo MIEP
TP8-200-30GD
Cena sestavy s vitrínou MIE ................. 62.400,- Kè
è.artiklu
název
6170378 A1 Pizza stùl TP8-200-30GD
Cena bez DPH
44.900,- Kè
Pizza chladící stùl, linie 800 (600x400)
1x neutrální zóna se 7 zásuvkami
Technická data:
T P8-200-27GD
Rozmìry (dxšxv).. 2017x800x1130 mm
Obsah ......................................... 606 l
Poèet dveøí/polic ............................. 3/3
Pøíkon / Napìtí ............... 414W / 230V
Chladivo .................................. R-134a
Pracovní teplota .................. 0 až +8°C
Vnitøní rozmìr/zásuvù .... 600x400 mm
Neutrální zásuvky ...... 7x 600x400 mm
Celonerezové provedení s agregátem vpravo a pracovní
mramorovou deskou s lemy, vnitøní prostor (600x400).
pizza stoly možno vybavit
vrchní chladící nadstavbou
MIE nebo MIEP
Cena sestavy s vitrínou MIE ................. 76.400,- Kè
TP8-200-27GD
è.artiklu
název
6170379 A1 Pizza stùl TP8-200-27GD
Cena bez DPH
58.900,- Kè
chladící pultové pizza vitríny
Pizza chladící pultová vitrína MIE
pro GN 1/4
183
pro GN 1/3
Technická data:
MIE : -135
-150
-180 -200 -154
-204
Délka (mm) ... 1342 ... 1492 ... 1792 ... 2017 ... 1492 ... 2017
Šíøka (mm) ...... 370 ..... 370 ..... 370 ..... 370 .... 430 ..... 430
Výška (mm) ..... 450 ..... 450 ..... 450 .... 450 ..... 450 ..... 450
Pro GN 1/4-150 ... 5 ......... 6 ......... 8 ........ 9
---- Pro GN 1/3-150 --------5
8
Pracovní teplota (°C) ...................... 0 až +8 pøi okolní +32°C
Pøíkon (W) ......... 140 ... 140 ..... 140 ..... 140 .... 140 ..... 140
Napìtí (V/Hz) ................................................. 230 - 50/60Hz
Chladivo .................................................................... R-134a
pro pizza stoly
TP7 a TP8
MIE-180
MIE - celonerezové provedení se vrchním sklenìným zákrytem
Modely jsou dodávány bez GN.
Pizza chladící pultová vitrína MIEP
è.artiklu
název
6170351 A1
6170347 A1
6170349 A1
6170350 A1
6170352 A1
6170348 A1
MIE-135 GN1/4
MIE-150 GN1/4
MIE-180 GN1/4
MIE-200 GN1/4
MIE-154 GN1/3
MIE-204 GN1/3
Cena bez DPH
pro GN 1/4
14.900,- Kè
15.300,- Kè
16.900,- Kè
17.900,- Kè
16.200,- Kè
18.500,- Kè
pro GN 1/3
Technická data:
MIEP : -135 -150 -180
-200
-154 -204
Délka (mm) .... 1342 ... 1492 ...1792 ... 2017 ... 1492 ... 2017
Šíøka (mm) ....... 370 ..... 370 .... 370 .... 370 ...... 430 .... 430
Výška (mm) ...... 450 .... 450 ..... 450 .... 450 ...... 450 .... 450
Pro GN 1/4-150 .... 5 ........ 6 ......... 8 ........ 9
----Pro GN 1/3-150 --------5
8
Pracovní teplota (°C) ...................... 0 až +8 pøi okolní +32°C
Pøíkon (W) ........ 140 .....140 ......140 .....140 ..... 140 ......140
Napìtí (V/Hz) ................................................. 230 - 50/60Hz
Chladivo ..................................................................... R-134a
pro pizza stoly
TP7 a TP8
MIEP-180
MIEP - celonerezové provedení s nerezovým výklopným víkem (zákrytem).
Modely jsou dodávány bez GN.
Pizza chladící pultová vitrína MVRX
è.artiklu
název
6170354 A1
6170355 A1
6170356 A1
6170357 A1
6170358 A1
6170359 A1
MIEP-135 GN1/4
MIEP-150 GN1/4
MIEP-180 GN1/4
MIEP-200 GN1/4
MIEP-154 GN1/3
MIEP-204 GN1/3
Cena bez DPH
14.500,- Kè
14.900,- Kè
16.500,- Kè
17.200,- Kè
15.700,- Kè
17.900,- Kè
pro GN 1/4
Technická data:
MVRX: -1200
-1500
-1800
Délka (mm) ...............1200 ....... 1530 ........ 1860
Šíøka (mm) ................. 335 ......... 335 .......... 335
Výška (mm) ............... 225 .......... 225 ......... 225
Pro GN 1/4-150 ............. 5 .............. 7 ............. 9
Pracovní teplota (°C) ................... 0°C až +10°C
Napìtí (V/Hz) .............................. 230 - 50/60Hz
Pøíkon (W) .................140 ........... 140 ......... 140
Chladivo ................................................. R-134a
MVRX
1200
MVRX
1500
MVRX
1800
GN 1/4
GN 1/4
GN 1/4
GN 1/4
GN 1/4
GN 1/4
GN 1/4
GN 1/4
GN 1/4
GN 1/4
GN 1/4
GN 1/4
GN 1/4
GN 1/4
GN 1/4
GN 1/4
GN 1/4
GN 1/4
GN 1/4
GN 1/4
GN 1/4
MVRX1200-1/4
è.artiklu
Celonerezové provedení s prosklenou hygienickou nástavbou.
Statický chladící systém s automatickým odmrazováním.
Modely jsou dodávány bez GN.
název
Cena bez DPH
6170241 A1 MVRX1200-1/4
6170242 A1 MVRX1500-1/4
6170243 A1 MVRX1800-1/4
Pizza chladící pultová vitrína MVRX
pro GN 1/3
Technická data:
MVRX: -1200
-1500
-1800
Délka (mm) ............... 1200 ........1500 ........1800
Šíøka (mm) .................. 394 ......... 395 ........ 395
Výška (mm) ................ 225 ......... 225 ......... 225
Pro GN 1/3-150 .............. 4 ............. 6 ............. 8
Pracovní teplota (°C) .................... 0°C až +10°C
Napìtí (V/Hz) ............................... 230 - 50/60Hz
Pøíkon (W) .................. 140 .........140 .......... 140
Chladivo .................................................. R-134a
Celonerezové provedení s prosklenou hygienickou nástavbou.
Statický chladící systém s automatickým odmrazováním.
Modely jsou dodávány bez GN.
11.490,- Kè
13.490,- Kè
16.490,- Kè
MVRX
1200
GN 1/3
GN 1/3
GN 1/3
GN 1/3
GN 1/3
GN 1/3
GN 1/3
GN 1/3
GN 1/3
GN 1/3
GN 1/3
GN 1/3
GN 1/3
GN 1/3
GN 1/3
GN 1/3
MVRX
1500
GN 1/3
GN 1/3
MVRX
1800
MVRX1200-1/3
è.artiklu
název
6170256 A1 MVRX1200-1/3
6170257 A1 MVRX1500-1/3
6170258 A1 MVRX1800-1/3
Cena bez DPH
11.990,- Kè
13.990,- Kè
16.990,- Kè
Vyrobeno z nerez oceli AISI - 304 18/10 a anodizovaného hliníkového profilu. Posuvná prosklená dvíøka, plastové boènice. Vnitøní osvìtlení v ochraném krytu.
Model je dodáván s gastronádobami 1/3 - hloubka 40 mm, možno dodat tác gastronorm s hloubkou 20 mm. Chladící jednotka èi pøipojení a ovládání je umístìno
ze strany obsluhy vpravo. Kompresorová ventilovaná jednotka, vzduchem chlazená s chladivem R-134 a. Elektronické ovládání teploty a odtávání s displejem,
osvìtlený hlavní vypínaè. Pracovní teplota +2°C +4°C pøi okolní teplotì max. +32°C. Vypìnìná izolace spodní vany s hustotou 40kg bez CFCs.
184
chladící stoly
Chladící stùl “PIZZA - SALADETA” MPS-900
pro GN 1/1
Technická data:
Délka ..................................... 900 mm
Šíøka ...................................... 700 mm
Výška .................................. 1100 mm
Vrchní prostor ..................... 5x GN1/6
Poèet dveøí/polic ........................... 2/2
Pracovní teplota ............. 0°C až 10°C
Napìtí .............................. 230V/50Hz
Chladivo .................................. R134a
Hmotnost .................................. 70 kg
Model je dodáván bez GN.
Celonerezové provedení s plnými dveømi,
vrchní nerezový hygienický zákryt a žulová pracovní
deska. Vnitøní roštová police GN1/1 (1x ve dveøích).
è.artiklu
MPS-900
název
6171801 A Chl.saladeta MPS-900
Chladící stùl “PIZZA - SALADETA” MPS-1370
Cena bez DPH
14.500,- Kè
pro GN 1/1
Technická data:
Délka .................................... 1365 mm
Šíøka ....................................... 700 mm
Výška ................................... 1100 mm
Vrchní prostor........................ 7x GN1/3
Poèet dveøí/polic ............................. 3/3
Pracovní teplota ............... 0°C až 10°C
Napìtí ................................ 230V/50Hz
Chladivo .................................... R134a
Hmotnost ..................................110 kg
Model je dodáván bez GN.
Celonerezové provedení s plnými dveømi,
vrchní nerezový hygienický zákryt a žulová pracovní
deska. Vnitøní roštová police GN1/1 (1x ve dveøích).
MPS-1370
NEW
è.artiklu
název
6171799 A Chl.saladeta MPS-1370
Chladící stùl “PIZZA - SALADETA” MPS-1374
Cena bez DPH
22.900,- Kè
pro GN 1/1
Technická data:
Délka .................................... 1365 mm
Šíøka ....................................... 700 mm
Výška ................................... 1100 mm
Vrchní prostor........................ 7x GN1/3
Poèet dveøí/polic ............................. 3/3
Pracovní teplota ............... 0°C až 10°C
Napìtí ................................ 230V/50Hz
Chladivo .................................... R134a
Hmotnost ..................................110 kg
Model je dodáván bez GN.
Celonerezové provedení s plnými dveømi,
vrchní prosklený hygienický zákryt a žulová pracovní
deska. Vnitøní roštová police GN1/1 (1x ve dveøích).
MPS-1374
NEW
è.artiklu
název
6171798 A Chl.saladeta MPS-1374
Pizza chladící stùl MPS-1365 s chl.vitrínou
Cena bez DPH
24.900,- Kè
pro GN 1/1
Technická data:
Délka ................................... 1365 mm
Šíøka ...................................... 700 mm
Výška ................................... 1100 mm
Úložný prostor ................... pro GN 1/1
Vrchní prostor ...... 6xGN 1/4 - 150 mm
Poèet dveøí ....................................... 3
Pracovní teplota .............. 2°C až 10°C
Napìtí ............................... 230V/50Hz
Chladivo ................................... R134a
Hmotnost .................................. 148 kg
Model je dodáván bez GN.
Celonerezové provedení s plnými dveømi,
nerezovým zákrytem a žulovou pracovní deskou.
Vnitøní roštová police GN1/1 (1x ve dveøích).
è.artiklu
MPS-1365+vitrína
název
6171806 A MPS-1365 + chl.vitrína
Cena bez DPH
29.900,- Kè
Vnitøní i vnìjší èásti jsou vyrobeny z nerez oceli se zaoblenými rohy ve spodní èásti. Vnitøní roštové police s plastem pokryté oceli,
v nerezových výškovì nastavitelných zásuvech. Izolovaná dvíøka s automatickým zavíráním a vymìnitelným tìsnìním. Izolace stìn (60 mm). Ventilovaný obìh vzduchu
pro intenzivnìjší udržení teploty ve všech úrovních komory . Pøehledné elektronické ovládání s ukazatelem nastavené a aktuální
teploty, síový vypínaè. Automatické odtávání a odpaøování kondenzátu.
chladící salátové stoly “saladety”
Chladící stùl "SALADETA" MS-900/MS-1370
185
pro GN 1/1
Technická data:
Rozmìry (MS-900) .... 900x700x850 mm
Rozmìry (MS-1370)..1365x700x850 mm
Vrchní prostor* ...... 2xGN 1/1 / 3x GN1/1
Poèet dveøí* ................................... 2 / 3
Pracovní teplota ................. 0°C až 10°C
Napìtí .................................. 230V/50Hz
Chladivo ...................................... R134a
Hmotnost* ............................ 70 / 110 kg
Model je dodáván bez GN.
Celonerezové provedení s plnými dveømi,
nerezovým zákrytem a plastovou pracovní plochou.
Vnitøní roštová police GN1/1 (1x ve dveøích).
* provedení dle modelu
MS-1370
MS-900
è.artiklu
název
Cena bez DPH
6171800 A Chl.saladeta MS-900
6171805 A Chl.saladeta MS-1370
14.500,- Kè
28.900,- Kè
Chladící stùl MS-901 / MS-1371
Technická data:
Rozmìry (MS-901) .... 900x700x850 mm
Rozmìry (MS-1371)..1365x700x850 mm
Poèet dveøí * ................................... 2 / 3
Pracovní teplota ................. 0°C až 10°C
Napìtí .................................. 230V/50Hz
Chladivo ...................................... R134a
Hmotnost *............................ 65 / 110 kg
Model je dodáván bez GN.
MS-1371
Celonerezovém provedení s plnými dveømi
a pracovní deskou bez zadního lemu.
Vnitøní roštová police GN1/1 (1x ve dveøích).
* provedení dle modelu
MS-901
è.artiklu
název
Cena bez DPH
6171803 A Chladící stùl MS-901
6171809 A Chladící stùl MS-1371
Chladící stùl MS-901D2 / MS-901D4
14.500,- Kè
19.900,- Kè
pro GN 1/1
Technická data:
Rozmìry (d x š x v) ... 900x700x850 mm
Poèet zásuvek/dveøí (D2) ............... 2 / 1
Poèet zásuvek/dveøí (D4) ............... 4 / 0
Pracovní teplota ................. 0°C až 10°C
Napìtí .................................. 230V/50Hz
Chladivo ...................................... R134a
Hmotnost ...................................... 65 kg
Model je dodáván bez GN.
MS-901D4
Celonerezové provedení, zásuvky pro GN 1/1,
pracovní deskou bez zadního lemu. Model s dvíøky
má ve vnitøním prostoru 1x roštovou polici GN1/1.
MS-901D2
è.artiklu
název
6171808 A Chladící stùl MS-901D2
6171802 A Chladící stùl MS-901D4
Chladící stùl MS-1371D6
Cena bez DPH
17.500,- Kè
19.900,- Kè
pro GN 1/1
Technická data:
Délka ....................................1365 mm
Šíøka ...................................... 700 mm
Výška .................................... 850 mm
Zásuvky (MS-1371D6) ........ 6x GN1/1
Dveøe ............................................... 0
Zásuvky GN1/1 ................................ 6
Pracovní teplota ............. 0°C až 10°C
Napìtí ............................... 230V/50Hz
Chladivo .................................. R134a
Hmotnost ................................. 110 kg
Model je dodáván bez GN.
MS-1371D6
Celonerezové provedení se zásuvkami pro GN1/1
a vrchní pracovní deskou bez zadního lemu.
è.artiklu
název
6171804 A Chladící stùl MS-1371D6
Cena bez DPH
34.900,- Kè
Vnitøní i vnìjší èásti jsou vyrobeny z nerez oceli se zaoblenými rohy ve spodní èásti. Vnitøní roštové police s plastem pokryté oceli,
v nerezových výškovì nastavitelných zásuvech. Izolovaná dvíøka s automatickým zavíráním a vymìnitelným tìsnìním. Izolace stìn (60 mm). Ventilovaný obìh vzduchu
pro intenzivnìjší udržení teploty ve všech úrovních komory . Pøehledné elektronické ovládání s ukazatelem nastavené a aktuální
teploty, síový vypínaè. Automatické odtávání a odpaøování kondenzátu.
186
chladící prodejní vitríny
Chladící skøíò-1x prosklené dveøe, SCH-S ..
Technická data:
Rozmìry (š) .......................... 625 / 725 / 825 mm
Rozmìry (h x v) .......................... 740 x 2000 mm
Prosklené chladící skøínì - vhodné pro prezentaci, prodej,
uskladnìní a uchování potravin díky šetrnému zpùsobu
chlazení (statické gravitaèní). Hygienické provedení - vnìjší
opláštìní (bílý lak), nerezové dno vnitøního prostoru, stìny
jsou vyrobeny z AL plechu. Skøíò je standardnì vybavena
5ks polohovatelných roštù z plastem pokryté oceli. Automatické
odtávání, chl.agregát Elektrolux, prosklené 1x køídlové dveøe
(pravé - na objednávku možno i levé), mechanické ovládání.
Rozmìry vnitøní (š) ............... 505 / 605 / 705 mm
Rozmìry vnitøní (h x v) ............... 620 x 1500 mm
Obsah ....................................... 464 / 554 / 643 l
Regulace teploty ........................ +1°C až +10°C
Chladivo (agregát) ........ R-507 (ACC-Electrolux)
Pøíkon (chladící výkon) ................. 260W (380W)
Odmrazování ................................... automatické
Zpùsob chlazení ................ statické (ventilované)
Provedení (vnìjší opláštìní) .................... bílý lak
Provedení vnitøní (dno/stìny) .............. nerez / AL
PØÍPLATKOVÌ :
Provedení s ventilátorem (W) .......................................1.900,-Kè
Nerezový vnitøní prostor (NW)........... 2.200,- /2.400,- /2.600,-Kè
Celonerezové provedení (2N)......... 6.900,- /7.400,- /7.900,-Kè
Hustá a zesílená police ( k modelu 625/1200)............. 450,-Kè
Hustá a zesílená police ( k modelu 725/1400)............. 500,-Kè
Hustá a zesílená police ( k modelu 825/1600)............. 550,-Kè
è.artiklu
Barevná provedení krytu vnitøního osvìtlení:
zelená
modrá
èervená
žlutá
SCH-S 625+(2N)
Chladící skøíò-2x prosklené dveøe, SCH-2S ..
název
6130015 A1 Chl.skøíò SCH-S-625
6130016 A1 Chl.skøíò SCH-S-725
6130017 A1 Chl.skøíò SCH-S-825
Cena bez DPH
26.900,- Kè
27.900,- Kè
29.900,- Kè
Technická data:
Rozmìry (š) ................................... 625 / 825 mm
Rozmìry (h x v) .......................... 740 x 2000 mm
Prosklené chladící skøínì - vhodné pro prezentaci, prodej,
uskladnìní a uchování potravin díky šetrnému zpùsobu chlazení
(statické gravitaèní). Hygienické provedení - vnìjší opláštìní (bílý
lak), nerezové dno vnitøního prostoru, stìny jsou vyrobeny z AL
plechu. Skøíò je standardnì vybavena 5ks polohovatelných roštù
z plastem pokryté oceli. Automatické odtávání, chlad.agregát
Elektrolux, prosklené køídlové dveøe i ze strany obsluhy pro
snadné doplòování zboží a manipulaci (pravé - na objednávku
možno i levé otevírání). Mechanické ovládání a nastavení teploty.
Rozmìry vnitøní (š) ....................... 505 / 705 mm
Rozmìry vnitøní (h x v) .............. 620 x 1500 mm
Obsah ................................................ 464 / 643 l
Regulace teploty ........................ +1°C až +10°C
Chladivo (agregát) ........ R-507 (ACC-Electrolux)
Pøíkon (chladící výkon) ................. 260W (380W)
Odmrazování ................................... automatické
Zpùsob chlazení ................ statické (ventilované)
Provedení (vnìjší opláštìní) .................... bílý lak
Provedení vnitøní (dno/stìny) .............. nerez / AL
PØÍPLATKOVÌ :
Provedení s ventilátorem (W) .......................................1.900,-Kè
Nerezový vnitøní prostor (NW)........... 1.800,- /2.000,- /2.200,-Kè
Celonerezové provedení (2N)......... 5.500,- /6.000,- /6.500,-Kè
Hustá a zesílená police ( k modelu 625/1200)............. 450,-Kè
Hustá a zesílená police ( k modelu 725/1400)............. 500,-Kè
Hustá a zesílená police ( k modelu 825/1600)............. 550,-Kè
è.artiklu
Barevná provedení krytu vnitøního osvìtlení:
zelená
modrá
èervená
žlutá
SCH-2S 725
Chladící skøíò-2x prosklené dveøe, SCH-SR ..
název
6130018 A1 Chl.skøíò SCH-2S-625
6130019 A1 Chl.skøíò SCH-2S-725
6130020 A1 Chl.skøíò SCH-2S-825
Cena bez DPH
28.900,- Kè
29.900,- Kè
30.900,- Kè
Technická data:
Rozmìry (š) .................... 1200 / 1400 / 1600 mm
Rozmìry (h x v) .......................... 740 x 2000 mm
Prosklené chladící skøínì - vhodné pro prezentaci, prodej,
uskladnìní a uchování potravin díky šetrnému zpùsobu chlazení
(statické gravitaèní). Hygienické provedení - vnìjší opláštìní
(bílý lak), nerezové dno vnitøního prostoru, stìny jsou vyrobeny
z AL plechu. Skøíò je vybavena dvìma samostatnì oddìlenými
chladícími prostory vybavenými 5ks polohovatelných roštù
z plastem pokryté oceli. Automatické odtávání, chlad.agregát
Elektrolux, prosklené lehce posuvné dveøe se samozavíráním.
Snadné mechanické ovládání a nastavení teploty.
Rozmìry vnitøní (š) ....... 2x .. 505 / 605 / 705 mm
Rozmìry vnitøní (h x v) ............... 620 x 1500 mm
Obsah .................................... 928 / 1108 / 1286 l
Regulace teploty ........................ +1°C až +10°C
Chladivo (agregát) ........ R-507 (ACC-Electrolux)
Pøíkon (chladící výkon) ................. 350W (590W)
Odmrazování ................................... automatické
Zpùsob chlazení ................ statické (ventilované)
Provedení (vnìjší opláštìní) .................... bílý lak
Provedení vnitøní (dno/stìny) .............. nerez / AL
Dva oddìlené chladící prostory ................ ano
Barevná provedení krytu vnitøního osvìtlení:
zelená
modrá
èervená
žlutá
PØÍPLATKOVÌ :
Provedení s ventilátorem (W) .......................................3.800,-Kè
Nerezový vnitøní prostor (NW)........... 4.400,- /4.600,- /4.800,-Kè
Celonerezové provedení (2N)... 11.500,- /12.000,- /12.500,-Kè
Hustá a zesílená police ( k modelu 625/1200)............. 450,-Kè
Hustá a zesílená police ( k modelu 725/1400)............. 500,-Kè
Hustá a zesílená police ( k modelu 825/1600)............. 550,-Kè
è.artiklu
SCH-SR 1400
název
Cena bez DPH
6130021 A1 Chl.skøíò SCH-SR-1200 39.900,- Kè
6130022 A1 Chl.skøíò SCH-SR-1400 40.900,- Kè
6130023 A1 Chl.skøíò SCH-SR-1600 41.900,- Kè
Chladící skøíò-4x prosklené dveøe, SCH-2SR ..
Technická data:
Prosklené chladící skøínì - vhodné pro prezentaci, prodej,
uskladnìní a uchování potravin díky šetrnému zpùsobu chlazení
(statické gravitaèní). Hygienické provedení - vnìjší opláštìní
(bílý lak), nerezové dno vnitøního prostoru, stìny jsou vyrobeny
z AL plechu. Skøíò je vybavena dvìma samostatnì oddìlenými
chladícími prostory vybavenými 5ks polohovatelných roštù
z plastem pokryté oceli. Automatické odtávání, chlad.agregát
Elektrolux, prosklené lehce posuvné dveøe se samozavíráním,
a køídlové dveøe ze strany obsluhy pro snadné doplòování zboží.
Pøehledné mechanické ovládání a nastavení teploty.
Rozmìry (š) .................... 1200 / 1400 / 1600 mm
Rozmìry (h x v) .......................... 740 x 2000 mm
Rozmìry vnitøní (š) ....... 2x .. 505 / 605 / 705 mm
Rozmìry vnitøní (h x v) ............... 620 x 1500 mm
Obsah .................................... 928 / 1108 / 1286 l
Regulace teploty ........................ +1°C až +10°C
Chladivo (agregát) ........ R-507 (ACC-Electrolux)
Pøíkon (chladící výkon) ................. 350W (590W)
Odmrazování ................................... automatické
Zpùsob chlazení ................ statické (ventilované)
Provedení (vnìjší opláštìní) .................... bílý lak
Provedení vnitøní (dno/stìny) .............. nerez / AL
Dva oddìlené chladící prostory ................ ano
Barevná provedení krytu vnitøního osvìtlení:
zelená
modrá
èervená
žlutá
PØÍPLATKOVÌ :
Provedení s ventilátorem (W) .......................................3.800,-Kè
Nerezový vnitøní prostor (NW)........... 3.600,- /3.800,- /4.000,-Kè
Celonerezové provedení (2N)......... 8.500,- /9.000,- /9.500,-Kè
Hustá a zesílená police ( k modelu 625/1200)............. 450,-Kè
Hustá a zesílená police ( k modelu 725/1400)............. 500,-Kè
Hustá a zesílená police ( k modelu 825/1600)............. 550,-Kè
è.artiklu
SCH-2SR 1400
název
Cena bez DPH
6130024 A1 Chl.skøíò SCH-2SR-1200 41.900,- Kè
6130025 A1 Chl.skøíò SCH-2SR-1400 42.900,- Kè
6130026 A1 Chl.skøíò SCH-2SR-1600 44.900,- Kè
chladící nápojové skøínì
Chladící skøíò Practic XLS-430CW
187
ventilované
- dvojité izolované sklo
- výborné izolaèní vlastnosti
- elegantní hliníkový rám dveøí
- vyjímatelné tìsnìní dveøí
- polohovatelné roštové police
- model bez reklamního panelu
- nadstandardní vnitøní prostor
- teplomìr se zobrazením
aktuální vnitøní teploty
- snadná údržba a èistìní
- mechanický termostat
- automatické odtávání
- intenzivní ventilované chlazení
(rovnomìrné rozložení teploty)
Technická data:
Obsah .................................................. 430 l
Poèet polic ........................................... 5 ks
Rozmìr police (šxh) ............... 510x420 mm
Rozmìry (šxhxv) .......... 600x605x1855 mm
Teplota ......................................... 0 ~ 10°C
Klimatická tøída ....................................... ST
Napìtí ........................................ 230V/50Hz
Pøíkon ............................................... 300 W
Chlazení .......................................... R134a
Osvìtlení .............................................. ano
Hmotnost ........................................... 94 kg
è.artiklu
XLS-430CW
Chladící skøíò Practic XLS-350CW
název
Cena bez DPH
6171020 A Chl. skøíò XLS-430CW 14.900,- Kè
ventilované
Technická data:
- dvojité izolované sklo
- výborné izolaèní vlastnosti
- elegantní hliníkový rám dveøí
- ergonimické madlo se zámkem
- vyjímatelné tìsnìní dveøí
- polohovatelné roštové police
- osvìtlený bílý reklamní panel
- snadná údržba a èistìní
- mechanický termostat
- automatické odtávání
- intenzivní ventilované chlazení
(rovnomìrné rozložení teploty)
Obsah .................................................. 350 l
Poèet polic ........................................... 4 ks
Rozmìr police (šxh) ............... 525x400 mm
Rozmìry (šxhxv) .......... 615x590x1990 mm
Teplota .......................................... 0 ~ 10°C
Klimatická tøída ......................................... N
Napìtí ........................................ 230V/50Hz
Pøíkon ............................................... 200 W
Chlazení ........................................... R600a
Osvìtlení/zámek ................................... ano
Hmotnost ............................................ 70 kg
è.artiklu
XLS-350CW
Chladící skøíò ADN 202/1 a ADN 203/1
Cena bez DPH
11.900,- Kè
ventilované
záruka 24 mìsícù
Technická data:
ADN 202/1
ADN 203/1
Šíøka ....................... 600 mm ......... 600 mm
Hloubka .................. 600 mm ......... 600 mm
Výška ................... 1450 mm ....... 1730 mm
Obsah ......................... 290 l .............. 350 l
Rozmìr police ........................ 525x360 mm
Poèet roštových polic ....... 5 ..................... 6
Chlazení ................................. ventilované
Rozsah teplot ........................ 0°C až +10°C
Vnitøní LED osvìtlení ............................ ano
Zámek dveøí .......................................... ano
Mechanické ovládání ............................ ano
Analogový teplomìr .............................. ano
Automatické odtávání ........................... ano
Pøíkon/napìtí .. 200W/230V ... 230W / 230V
Spotøeba energie ..... 2,054 .. 2,14 kWH/24h
název
6171019 A Chl. skøíò XLS-350CW
NEW
Prosklené chladící skøínì Whirlpool pro profesionální
vyžití (certifikováno pro komerèní využití) vybaveny
vysoce úèinným kompresorem s nízkou úrovní hluku
pouze 43 dB(A). Ventilované chlazení, snadné
mechanické ovládání, systém automatického
odmrazování a odpaøování vody. Vnitøní LED osvìtlení,
analogový teplomìr, zámek dveøí, systém snadného
otevírání dveøí (možnost opaèného otevírání), masivní
madla, výškovì stavitelné nohy. Možnost sestavy
(chladící a mrazící skøíò) ve stejném rozmìru a designu
(bílé provedení). Kvalita a záruka 24 mìsícù
od firmy Whirlpool.
è.artiklu
ADN 203/1
ADN 202/1
Chladící skøíò ADN 230/1
název
6173042 A Chl. skøíò ADN 202/1
6173041 A Chl. skøíò ADN 203/1
Cena bez DPH
14.900,- Kè
15.900,- Kè
záruka 24 mìsícù
ventilované
Technická data:
Rozmìry (šxhxv) ........... 600x600x1730 mm
Obsah .................................................. 350 l
Rozmìr police ......................... 525x360 mm
Poèet roštových polic ................................ 6
Poèet dveøí ................................................ 2
Chlazení ................................. ventilované
Rozsah teplot ........................ 0°C až +10°C
Vnitøní LED osvìtlení ............................ ano
Zámek dveøí .......................................... ano
Mechanické ovládání ............................ ano
Analogový teplomìr .............................. ano
Automatické odtávání ........................... ano
Pøíkon / napìtí ..................... 210 W / 230 V
NEW
Prosklená chladnièka Whirlpool v dvoudveøovém
provedení s nedìleným vnitøním prostorem urèena pro
komerèní využití. Vnitøní roštové police s plastem pokryté
oceli o rozmìru 525x360mm výškovì stavitelné
(v základu dodáváno 6 polic). Kvalitní izolace stìn
a dveøí. Intenzivní ventilované chlazení, automatické
odtávání a odpaøování kondenzátu. Snadné mechanické
ovládání, analogový teplomìr, kvalitní LED osvìtlení
vnitøního prostoru, zámek dveøí (možnost opaèného
otevírání).
è.artiklu
ADN 230/1
název
6173040 A Chl. skøíò ADN 230/1
Cena bez DPH
17.900,- Kè
188
chladící prodejní vitríny
Chladící prodejní vitrína, model LA
Technická data:
LA-90
Délka .................. 122 / 137 / 152 / 179 / 201 cm
Délka-výstavní .... 114 / 129 / 144 / 173 / 194 cm
Hloubka (výstavní) ...................... 90 cm (58 cm)
Výška (výstavní) ........................ 122 cm (18 cm)
Pracovní teplota ........................ +1°C až +10°C
Napìtí ......................................................... 230V
Pøíkon (dle délky) ............................... 280-390W
Chladící výkon (dle délky)................... 380-590W
Chladivo (agregát) ........ R-507 (ACC-Electrolux)
Úložný prostor .............................. ano (chladící)
Technická data:
LA-107
Délka .................. 122 / 137 / 152 / 179 / 201 cm
Délka-výstavní .... 114 / 129 / 144 / 173 / 194 cm
Hloubka (výstavní) ................... 107 cm (74 cm)
Výška (výstavní) ........................ 122 cm (18 cm)
Pracovní teplota ........................ +1°C až +10°C
Napìtí ......................................................... 230V
Pøíkon (dle délky) ............................... 280-390W
Chladící výkon (dle délky)................... 380-590W
Chladivo (agregát) ........ R-507 (ACC-Electrolux)
Úložný prostor .............................. ano (chladící)
Barevná provedení :
zelená
modrá
èervená
žlutá
Chladící prodejní vitrína, model LB
Technická data:
Technická data:
LB-107
Délka .................. 122 / 137 / 152 / 179 / 201 cm
Délka-výstavní .... 114 / 129 / 144 / 173 / 194 cm
Hloubka (výstavní) .................... 107 cm (74 cm)
Výška (výstavní) ......................... 123 cm (18 cm)
Pracovní teplota ........................ +1°C až +10°C
Napìtí ......................................................... 230V
Pøíkon (dle délky) ............................... 280-390W
Chladící výkon (dle délky)................... 380-590W
Chladivo (agregát) ........ R-507 (ACC-Electrolux)
Úložný prostor .............................. ano (chladící)
èervená
název
Cena bez DPH
40.900,- Kè
41.900,- Kè
43.900,- Kè
48.900,- Kè
49.900,- Kè
PØÍPLATKOVÌ :
Oddìlovací pøepážka do výst.prostoru (PLEXI) ............... 790,-Kè
Oddìlovací pøepážka do výst.prostoru (SKLO) .............. 1.090,-Kè
Police do výstavního prostoru (SKLO-nechlazená) ........ 1.890,-Kè
STANDARD :
Rozmìrný nerezový chladící úložný prostor, nerezová pracovní
deska, osvìtlený výstavní prostor, dno (leštìný nerez) snadno
demontovatelný, tvrzené rovné èelní sklo (možno otevøít), statické
chlazení, elektronické ovládání s teplotním ukazatelem (nastavené
teploty a výstavní teploty), automatické rozmrazování.
è.artiklu
název
Cena bez DPH
6130036 A Chl.vitrína LA-107/122
6130037 A Chl.vitrína LA-107/137
6130038 A Chl.vitrína LA-107/152
6130039 A Chl.vitrína LA-107/179
6130040 A Chl.vitrína LA-107/201
41.900,- Kè
42.900,- Kè
43.900,- Kè
49.900,- Kè
51.900,- Kè
PØÍPLATKOVÌ :
Oddìlovací pøepážka do výst.prostoru (PLEXI) ............... 790,-Kè
Oddìlovací pøepážka do výst.prostoru (SKLO) .............. 1.090,-Kè
Police do výstavního prostoru (SKLO-nechlazená) ........ 1.890,-Kè
STANDARD :
Rozmìrný nerezový chladící úložný prostor, osvìtlený výstavní
prostor, dno (leštìný nerez) snadno demontovatelný, tvrzené oblé
èelní sklo (možno otevøít), statické chlazení, elektronické ovládání
s teplotním ukazatelem (nastavené teploty a výstavní teploty),
automatické rozmrazování.
è.artiklu
název
Cena bez DPH
6130041 A Chl.vitrína LB-90/122
6130042 A Chl.vitrína LB-90/137
6130043 A Chl.vitrína LB-90/152
6130044 A Chl.vitrína LB-90/179
6130045 A Chl.vitrína LB-90/201
42.900,- Kè
43.900,- Kè
44.900,- Kè
49.900,- Kè
51.900,- Kè
PØÍPLATKOVÌ :
Oddìlovací pøepážka do výst.prostoru (PLEXI) ............... 790,-Kè
Oddìlovací pøepážka do výst.prostoru (SKLO) .............. 1.090,-Kè
Police do výstavního prostoru (SKLO-nechlazená) ........ 1.890,-Kè
STANDARD :
Rozmìrný nerezový chladící úložný prostor, osvìtlený výstavní
prostor, dno (leštìný nerez) snadno demontovatelný, tvrzené oblé
èelní sklo (možno otevøít), statické chlazení, elektronické ovládání
s teplotním ukazatelem (nastavené teploty a výstavní teploty),
automatické rozmrazování.
è.artiklu
název
Cena bez DPH
6130056 A Chl.vitrína LB-107/122
6130057 A Chl.vitrína LB-107/137
6130058 A Chl.vitrína LB-107/152
6130059 A Chl.vitrína LB-107/179
6130060 A Chl.vitrína LB-107/201
Barevná provedení :
modrá
è.artiklu
6130031 A Chl.vitrína LA-90/122
6130032 A Chl.vitrína LA-90/137
6130033 A Chl.vitrína LA-90/152
6130034 A Chl.vitrína LA-90/179
6130035 A Chl.vitrína LA-90/201
LB-90
Délka .................. 122 / 137 / 152 / 179 / 201 cm
Délka-výstavní .... 114 / 129 / 144 / 173 / 194 cm
Hloubka (výstavní) ...................... 90 cm (58 cm)
Výška (výstavní) ......................... 123 cm (18 cm)
Pracovní teplota ........................ +1°C až +10°C
Napìtí ......................................................... 230V
Pøíkon (dle délky) ............................... 280-390W
Chladící výkon (dle délky)................... 380-590W
Chladivo (agregát) ........ R-507 (ACC-Electrolux)
Úložný prostor .............................. ano (chladící)
zelená
PØÍPLATKOVÌ :
Oddìlovací pøepážka do výst.prostoru (PLEXI) ............... 790,-Kè
Oddìlovací pøepážka do výst.prostoru (SKLO) .............. 1.090,-Kè
Police do výstavního prostoru (SKLO-nechlazená) ........ 1.890,-Kè
STANDARD :
Rozmìrný nerezový chladící úložný prostor, nerezová pracovní
deska, osvìtlený výstavní prostor, dno (leštìný nerez) snadno
demontovatelný, tvrzené rovné èelní sklo (možno otevøít), statické
chlazení, elektronické ovládání s teplotním ukazatelem (nastavené
teploty a výstavní teploty), automatické rozmrazování.
žlutá
43.900,- Kè
44.900,- Kè
45.900,- Kè
50.900,- Kè
52.900,- Kè
Chladící prodejní vitrína, model LD
Technická data:
LD-107
Délka .................. 122 / 137 / 152 / 179 / 201 cm
Délka-výstavní .... 114 / 129 / 144 / 173 / 194 cm
Hloubka (výstavní) ..................... 107 cm (74 cm)
Výška (výstavní) ......................... 122 cm (18 cm)
Pracovní teplota ........................ +1°C až +10°C
Napìtí ......................................................... 230V
Pøíkon (dle délky) ............................... 280-390W
Chladící výkon (dle délky)................... 380-590W
Chladivo (agregát) ........ R-507 (ACC-Electrolux)
Úložný prostor .............................. ano (chladící)
Barevná provedení :
zelená
modrá
èervená
žlutá
PØÍPLATKOVÌ :
Oddìlovací pøepážka do výst.prostoru (PLEXI) ............ 790,-Kè
Oddìlovací pøepážka do výst.prostoru (SKLO) ............ 1.090,-Kè
Police do výstavního prostoru (SKLO-nechlazená) ...... 1.890,-Kè
STANDARD :
Rozmìrný nerezový chladící úložný prostor, nerezová pracovní
deska, osvìtlený výstavní prostor a také barevné èelo pultu, dno
(leštìný nerez) snadno demontovatelný, tvrzené oblé èelní sklo
(možno otevøít), statické chlazení, pøehledné elektronické ovl.
s teplotním ukazatelem (nastavené teploty a výstavní teploty),
automatické rozmrazování.
è.artiklu
název
Cena bez DPH
6130051 A Chl.vitrína LD-107/122
6130052 A Chl.vitrína LD-107/137
6130053 A Chl.vitrína LD-107/152
6130054 A Chl.vitrína LD-107/179
6130055 A Chl.vitrína LD-107/201
46.900,- Kè
48.900,- Kè
49.900,- Kè
56.900,- Kè
58.900,- Kè
neutrální moduly a cukráøské vitríny
189
Neutrální rohový modul pro linii LA
Popis:
Neutrální rohový modul pro linii LA,
nerezová pracovní deska, odkládací pracovní
police v designu chladících vitrín linie LA.
Barevné provedení dle pøiloženého vzorníku:
Barevná provedení :
zelená
modrá
èervená
žlutá
è.artiklu
název
6130061 A Neutrální modul LA
Cena bez DPH
25.990,- Kè
Neutrální rohový modul pro linii LD
Popis:
Neutrální rohový modul pro linii LD,
nerezová pracovní deska, odkládací pracovní
police v designu chladících vitrín linie LD.
Barevné provedení dle pøiloženého vzorníku:
Barevná provedení :
zelená
modrá
èervená
žlutá
è.artiklu
název
6130062 A Neutrální modul LD
Cena bez DPH
29.990,- Kè
Chladící cukráøská vitrína COLD 830
Technická data:
Rozmìry (š x h x v) ....... 900x750x1350 mm
Kapacita .............................................. 349 l
Poèet polic ................................................. 4
Regulace teploty .................... +2°C / +8°C
Napìtí ........................................ 230V/50Hz
Pøíkon ............................................... 639 W
Chladivo ........................................... R134a
Hmotnost .......................................... 210 kg
Chladící prosklená vitrína v nerezovém provedení AISI 304
pro prezentaci a výdej cukráøských produktù.
Provedení polic : elegantní èerné sklo
è.artiklu
název
6171119 A1 Vitrína COLD 830
Cena bez DPH
49.900,- Kè
Chladící cukráøská vitrína COLD 840
Technická data:
Rozmìry (š x h x v) ......1200x750x1350 mm
Kapacita .............................................. 491 l
Poèet polic ................................................. 4
Regulace teploty .................... +2°C / +8°C
Napìtí ........................................ 230V/50Hz
Pøíkon ............................................... 816 W
Chladivo ........................................... R134a
Hmotnost .......................................... 250 kg
Chladící prosklená vitrína v nerezovém provedení AISI 304
pro prezentaci a výdej cukráøských produktù.
Provedení polic : elegantní èerné sklo
è.artiklu
název
6171118 A1 Vitrína COLD 840
Cena bez DPH
54.900,- Kè
Chladící cukráøská vitrína COLD 850
Technická data:
Rozmìry (š x h x v) ......1500x750x1350 mm
Kapacita .............................................. 633 l
Poèet polic ................................................ 4
Regulace teploty .................... +2°C / +8°C
Napìtí ........................................ 230V/50Hz
Pøíkon ............................................... 937 W
Chladivo ........................................... R134a
Hmotnost .......................................... 290 kg
Chladící prosklená vitrína v nerezovém provedení AISI 304
pro prezentaci a výdej cukráøských produktù.
Provedení polic : elegantní èerné sklo
è.artiklu
název
6171120 A1 Vitrína COLD 850
Cena bez DPH
59.900,- Kè
Chladící prosklená vitrína v nerezovém provedení AISI 304 pro prezentaci a výdej cukráøských produktù. Vitrína je vybavena pojezdovými koleèky s fixaèními
a polohovatelnými nožièkami. ètyøi úložné police (3 polohovatelné, šíøka polic od shora 240/310/370/410mm) s osvìtlením jednotlivých polic. Speciální systém
ventilovaného chlazení (+2°/+8°C), šetrné k uloženým cukráøským produktùm (proudìní pouze podél èelních skel) udržující rovnomìrnou teplotu ve všech policích.
Nastavení a øízení teploty elektronickým termostatem, digitální zobrazení nastavené a reálné teploty, automatický systém odmrazování. Odolná oblá tøívrstvá skla
s vyhøíváním zabraòujícím rosení skel, ze strany obsluhy snadno posuvná izolovaná skla.
190
cukráøské vitríny - statické/ventilované
Chladící cukráøská vitrína GEORGIA III static
statické
Technická data:
335
128
420
170
500
Obslužné chladící cukráøské vitríny GEORGIA III STATIC ideální
pro prezentaci a prodeji choulostivých cukráøských výrobkù vèetnì
cukrovinek nároèných na uskladnìní s máslovým krémem. Speciální
statický chladící systém (teplotní rozsah +4/+8°C *pøi okolní teplotì
do +25°C a 60% RH), který nevysušuje výrobky (každá police je
samostatnì vychlazovaná - pod každou je umístìn výparník ze
kterého proudí šetrnì chladný vzduch volnì smìrem dolù). Vitríny
mají dvojitá izolovaná skla (vyjma polic), èelní oblé sklo je výklopné,
jednotlivé police jsou samostatnì osvìtlena pro zatraktivnìní
vystavovaného zboží. Ze strany obsluhy jsou snadno posuvná
prosklená dvíøka a umístìno elektronické ovládání (s automatickým
odtáváním a odpaøováním kondenzátu).
310
157
30
1340
824
131
GIII-1500/S
GIII-1000/S
Délka (mm) ................... 1000 ............... 1500
Šíøka (mm) ...................... 750 ................ 750
Výška (mm) ................... 1340 ............... 1340
Poèet chlazených polic ........ 3 .................... 3
Typ chlazení .............. statické .......... statické
Teplotní rozsah* (°C) ........................... +4 / +8
Pøíkon (W) ....................... 540 ................. 590
Napájení (V) .................... 230 ................. 230
Hmotnost (kg) ................. 190 .................. 263
658
40
750
NEW
è.artiklu
GEORGIA III 1000 STATIC
INOX - NEW
Barevné provedení : zlaté / šedý lak (pøipravuje se také nerezové)
7103040 A
7103041 A
7103043 A
7103044 A
název
Cena bez DPH
GIII-1000-STATIC- šedá 84.500,- Kè
GIII-1000-STATIC- zlatá 84.500,- Kè
GIII-1500-STATIC- šedá 103.500,- Kè
GIII-1500-STATIC- zlatá 103.500,- Kè
Chladící
Chladícícukráøská
cukráøskávitrína
vitrínaGEORGIA
GEORGIAIIIIII
ventilované
Technická data:
GIII-600 GIII-1000 GIII-1500
Délka (mm) ......... 600 ........ 1000 ........ 1500
Šíøka (mm) .......... 750 ........ 750 .......... 750
Výška (mm) ....... 1340 ....... 1340 ......... 1340
Poèet polic ............... 4 ............. 4 ............... 4
Typ chlazení ................................ ventilované
Teplotní rozsah* (°C) .......................... +4 / +8
Pøíkon (W) ........... 550 .......... 670 .......... 765
Napájení (V) ........ 230 .......... 230 .......... 230
Hmotnost (kg) ......137............ 184 .......... 257
340
824
450
1340
500
310
157
30
750
Obslužné chladící cukráøské vitríny GEORGIA III urèeny k prezentaci
a prodeji cukráøských výrobkù. Speciální ventilovaný chladící systém
(teplotní rozsah +4/+8°C *pøi okolní teplotì do +25°C a 55% RH),
který dokonale prochladí celý výstavní prostor. Vitríny mají všechna
skla dvojitá a izolovaná (vyjma polic), èelní oblé sklo je výklopné,
jednotlivé police jsou osvìtleny pro zatraktivnìní vystaveného zboží.
Ze strany obsluhy jsou umístìna snadno posuvná prosklená dvíøka
a elektronické ovládání (s automatickým odtáváním).
750
NEW
è.artiklu
GEORGIA III 1000
šedá
Barevné provedení : zlaté / šedý lak
7103050 A
7103051 A
7103053 A
7103054 A
7103056 A
7103057 A
název
Cena bez DPH
G-III- 600 - šedá
G-III- 600 - zlatá
G-III-1000 - šedá
G-III-1000 - zlatá
G-III-1500 - šedá
G-III-1500 - zlatá
67.900,- Kè
67.900,- Kè
84.500,- Kè
84.500,- Kè
106.500,- Kè
106.500,- Kè
Chladící cukráøská vitrína GEORGIA
ventilované
Technická data:
600
G-1500
G-1000
Délka (mm) ...................... 970 .............. 1480
Šíøka (mm) ....................... 750 ............... 750
Výška (mm) .................... 1320 ............. 1320
Poèet polic ........................... 4 ................... 4
Typ chlazení ................................ ventilované
Teplotní rozsah* (°C) .......................... +4 / +8
Pøíkon (W) ....................... 569 ................. 711
Napájení (V) .................... 230 ................ 230
Hmotnost (kg) ................. 175 ................. 227
150
400
806
450
1320
500
310
157
30
750
Obslužné chladící cukráøské vitríny GEORGIA urèeny k prezentaci
a prodeji cukráøských výrobkù. Speciální ventilovaný chladící systém
(teplotní rozsah +4/+8°C *pøi okolní teplotì do +25°C a 55% RH),
který dokonale prochladí celý výstavní prostor. Vitríny mají jednoduchá
skla, èelní oblé sklo je výklopné, jednotlivé police jsou osvìtleny pro
zatraktivnìní vystaveného zboží. Ze strany obsluhy jsou umístìna
snadno posuvná prosklená dvíøka (dvojité izolované sklo)
a elektronické ovládání (s automatickým odtáváním).
Barevné provedení : zlaté / šedý lak
750
NEW
è.artiklu
GEORGIA1000
zlatá
7103070 A
7103071 A
7103073 A
7103074 A
název
GEORGIA 1000 - šedá
GEORGIA 1000 - zlatá
GEORGIA 1500 - šedá
GEORGIA 1500 - zlatá
Cena bez DPH
76.500,- Kè
76.500,- Kè
97.500,- Kè
97.500,- Kè
mrazící truhly a chladící skøínì
191
Mrazící truhla BD-142
mrazící truhla s plným víkem a zámkem
statické
Technická data:
Délka ......................................... 735 mm
Šíøka ......................................... 540 mm
Výška ........................................ 858 mm
Kapacita ......................................... 142 l
Pracovní teplota ...................... ≤ -18°C
Napìtí ............................... 230V/1/50Hz
Pøíkon........................................... 107 W
Spotøeba ....................... 1,08 (kWh/24h)
Ekologické chladivo .................... R134a
Hmotnost ....................................... 34kg
140 litrù
obsah
Mrazící truhly urèeny pro uchování mražených
potravin pøi teplotì -18°C, plné výklopné víko se
zámkem, pojezdová koleèka, barva truhly bílá s
vnitøním košem s plastem pokryté oceli. Truhla
je ovládána mechanickým termostatem.
BD-142
è.artiklu
název
Cena bez DPH
6170416 A1 Mrazící truhla BD-142
5.490,- Kè
Mrazící truhla BD-200 A+
mrazící truhla s plným víkem a zámkem
statické
Technická data:
Délka ......................................... 956 mm
Šíøka ......................................... 670 mm
Výška ........................................ 829 mm
Kapacita ......................................... 200 l
Pracovní teplota ...................... ≤ -18°C
Energetická tøída ............................... A+
Napìtí ............................... 230V/1/50Hz
Spotøeba ....................... 0,56 (kWh/24h)
Ekologické chladivo .................... R600a
Hmotnost ...................................... 48 kg
200 litrù
obsah
Mrazící truhly urèeny pro uchování mražených
potravin pøi teplotì -18°C, plné výklopné víko se
zámkem, pojezdová koleèka, barva truhly bílá s
vnitøním košem s plastem pokryté oceli. Truhla
je ovládána mechanickým termostatem.
BD-200 A+
è.artiklu
název
Cena bez DPH
6170410 A1 Mrazící truhla BD-200 A+
6.990,- Kè
Mrazící truhla BD-300 A+
mrazící truhla s plným víkem a zámkem
statické
Technická data:
Délka ....................................... 1292 mm
Šíøka .......................................... 670 mm
Výška ........................................ 829 mm
Kapacita ......................................... 300 l
Pracovní teplota ...................... ≤ -18°C
Energetická tøída ............................... A+
Napìtí ............................... 230V/1/50Hz
Spotøeba ....................... 0,68 (kWh/24h)
Ekologické chladivo .................... R600a
Hmotnost ...................................... 56 kg
300 litrù
obsah
Mrazící truhly urèeny pro uchování mražených
potravin pøi teplotì -18°C, plné výklopné víko se
zámkem, pojezdová koleèka, barva truhly bílá s
vnitøním košem s plastem pokryté oceli. Truhla
je ovládána mechanickým termostatem.
BD-300 A+
è.artiklu
název
Cena bez DPH
6170411 A1 Mrazící truhla BD-300 A+
Podpultové chladící a mrazící skøínì
8.990,- Kè
nerez
Technická data:
BC-161
BD-121
Šíøka (mm) ....................... 600 ................ 600
Hloubka (mm) .................. 630 ................ 630
Výška (mm) ...................... 830 ................ 830
Obsah (l) .......................... 161 ................ 121
Poèet polic ........................... 3 ......... 2+2koše
Chlazení ............ ventilované .. ventilované
Zámek dveøí ..................... ano ................ ano
Ovládání ...................... elektronické + display
Zpùsob odmrazování .................. automatické
Pracovní teplota (°C).. 0 až+10 ..... -18 až -22
Napìtí (V/Hz) ............... 230/50 .......... 230/50
Pøíkon (W) ........................ 110 ................ 120
Modely jsou v celonerezovém provedení (vnitøní/vnìjší).
Nové provedení samozavírání dveøí a tìsnìní.
BC-161
chladící skøíò
è.artiklu
BC-161
BD-121
název
BD-121
mrazící skøíò
Cena bez DPH
6170282 A Chladící skøíò BC-161 (nerez) 11.500,- Kè
6170283 A Mrazící skøíò BD-121 (nerez) 12.500,- Kè
Podpultové chladící a mrazící skøínì s intenzivním ventilovaným chlazením. Chladící prostor øízení elektronickým termostatem s automatickým odtáváním
a pøehledným LDC displejem (dle HACCP - zobrazení aktuální teploty) hygienický vnitøní prostor se 3 ks polohovatelných roštových polic. Model mrazící je vybaven
2 ks pevných roštových polic a 2 kovovými koši. Výškovì stavitelné nožièky. V základu jsou skøínì vybaveny zámkem dveøí.
192
chladící a mrazicí skøínì whirlpool
Chladící skøíò 325 litrù
ventilované
Technická data:
záruka 24 mìsícù
Rozmìry (šxhxv) ... 625x596x1590 mm
Obsah .......................................... 325 l
Rozmìr police ................. 400x510 mm
Poèet roštových polic ................... 5 + 1
Chlazení .......................... ventilované
Rozsah teplot ................. +3°C až +8°C
Elektronické ovládání a displej ...... ano
Vnitøní osvìtlení ............................. ano
Automatické odtávání .................... ano
Chladivo .................................... R600a
Pøíkon / Napìtí ............... 150 W / 230V
Hmotnost .................................... 66 kg
Model ACO 052 - barevné provedení pláštì bílá
Model ACO 053 - barevné provedení pláštì støíbrná
Chladící skøínì Whirlpool pro profesionální vyžití
(certifikováno pro komerèní využití) vybaveny
vysoce úèinným kompresorem s nízkou úrovní
hluku. Elektronické ovládání s technologií 6 smysl,
pøehledný digitální displej, inteligentní automatické
odmrazování,ventilované chlazení, systém
automatického odpaøování vody, chladivo R600a
(regulovaná chladiva HCFC a CFC). Patentovan
systém snadného otevírání dveøí (možnost
opaèného otevírání), masivní madla, výškovì
stavitelné nohy. Možnost sestavy ve stejném
rozmìru a designu (chladící a mrazící skøínì
v bílém provedení).Kvalita podložena zárukou
na 24 mìsícù od firmy Whirlpool.
è.artiklu
Chladící skøíò 376 litrù
záruka 24 mìsícù
Technická data:
Model ACO 050 - barevné provedení pláštì bílá
Model ACO 051 - barevné provedení pláštì støíbrná
12.990,- Kè
13.490,- Kè
Chladící skøínì Whirlpool pro profesionální vyžití
(certifikováno pro komerèní využití) vybaveny
vysoce úèinným kompresorem s nízkou úrovní
hluku. Elektronické ovládání s technologií 6 smysl,
pøehledný digitální displej, inteligentní automatické
odmrazování,ventilované chlazení, systém
automatického odpaøování vody, chladivo R600a
(regulovaná chladiva HCFC a CFC). Patentovan
systém snadného otevírání dveøí (možnost
opaèného otevírání), masivní madla, výškovì
stavitelné nohy. Možnost sestavy ve stejném
rozmìru a designu (chladící a mrazící skøínì
v bílém provedení).Kvalita podložena zárukou
na 24 mìsícù od firmy Whirlpool.
è.artiklu
záruka 24 mìsícù
Technická data:
název
6173022 A Chl.vitrína ACO 050
6173023 A Chl.vitrína ACO 051
ACO 050
ACO 051
Rozmìry (šxhxv) ... 625x596x1590 mm
Obsah .......................................... 232 l
Rozmìr police ................. 440x360 mm
Poèet roštových polic ......................... 5
Chlazení ................................ statické
Rozsah teplot .............. -25°C až -18°C
Elektronické ovládání a displej ...... ano
Zesílená izolace ........................ 80 mm
Barevné provedení pláštì .............. bílá
Chladivo .................................... R600a
Pøíkon / Napìtí ................ 80 W / 230 V
Hmotnost .................................... 47 kg
* (4 zásuvky + 2 klapky)
Model ACO 056 - provedení se zásuvkami*
Model ACO 057 - provedení bez zásuvek
Cena bez DPH
ventilované
Rozmìry (šxhxv) ... 625x596x1790 mm
Obsah .......................................... 376 l
Rozmìr police ................. 400x510 mm
Poèet roštových polic ................... 6 + 1
Chlazení .......................... ventilované
Rozsah teplot ................. +3°C až +8°C
Elektronické ovládání a displej ...... ano
Vnitøní osvìtlení ............................. ano
Automatické odtávání .................... ano
Chladivo .................................... R600a
Pøíkon / Napìtí ............... 150 W / 230V
Hmotnost .................................... 66 kg
Mrazící skøínì 232 litrù
název
6173032 A Chl.vitrína ACO 052
6173033 A Chl.vitrína ACO 053
ACO 052
ACO 053
Cena bez DPH
13.990,- Kè
14.490,- Kè
Mrazící skøínì Whirlpool pro profesionální vyžití
(certifikováno pro komerèní využití) vybaveny
vysoce úèinným kompresorem s nízkou úrovní
hluku. Elektronické ovládánís technologií 6 smysl,
pøehledný digitální displej, intenzivní statické
chlazení, chladivo R600a (regulovaná chladiva
HCFC a CFC). Patentovaný systém snadného
otevírání dveøí (možnost opaèného otevírání),
masivní madla, výškovì stavitelné nohy. Mrazící
skøínì mohou být dále vybaveny vnitøními
zásuvkami (modely ACO 054/056). Možnost
sestavy ve stejném rozmìru a designu (chladící
a mrazící skøínì v bílém provedení). Kvalita
podložena zárukou na 24 mìsícù od firmy
Whirlpool.
è.artiklu
název
Cena bez DPH
6173035 A Mraz.vitrína ACO 056 13.490,- Kè
6173034 A Mraz.vitrína ACO 057 12.490,- Kè
ACO 056
ACO 057
Mrazící skøínì 266 litrù
záruka 24 mìsícù
Technická data:
Rozmìry (šxhxv) ... 625x596x1590 mm
Obsah .......................................... 232 l
Rozmìr police ................. 440x360 mm
Poèet roštových polic ......................... 5
Chlazení ................................ statické
Rozsah teplot .............. -25°C až -18°C
Elektronické ovládání a displej ...... ano
Zesílená izolace ........................ 80 mm
Barevné provedení pláštì .............. bílá
Chladivo .................................... R600a
Pøíkon / Napìtí ................ 80 W / 230 V
Hmotnost .................................... 47 kg
* (4 zásuvky + 2 klapky)
Mrazící skøínì Whirlpool pro profesionální vyžití
(certifikováno pro komerèní využití) vybaveny
vysoce úèinným kompresorem s nízkou úrovní
hluku. Elektronické ovládánís technologií 6 smysl,
pøehledný digitální displej, intenzivní statické
chlazení, chladivo R600a (regulovaná chladiva
HCFC a CFC). Patentovaný systém snadného
otevírání dveøí (možnost opaèného otevírání),
masivní madla, výškovì stavitelné nohy. Mrazící
skøínì mohou být dále vybaveny vnitøními
zásuvkami (modely ACO 054/056). Možnost
sestavy ve stejném rozmìru a designu (chladící
a mrazící skøínì v bílém provedení). Kvalita
podložena zárukou na 24 mìsícù od firmy
Whirlpool.
è.artiklu
Model ACO 054 - provedení se zásuvkami*
Model ACO 055 - provedení bez zásuvek
ACO 054
ACO 055
název
Cena bez DPH
6173025 A Mraz.vitrína ACO 054 13.990,- Kè
6173024 A Mraz.vitrína ACO 055 12.990,- Kè
chladící a mrazící skøínì
193
Podpultové chladící a mrazící skøínì
Technická data:
C-130
F-120
Šíøka (mm) ........................ 600 ............... 600
Hloubka (mm) ................... 600 ............... 600
Výška (mm) ....................... 850 .............. 850
Obsah (l) ........................... 130 ............... 120
Poèet polic ............................ 3 ................... 2
Chlazení ............. ventilované ....... statické
Zámek dveøí ...................... ano .............. ano
Ovládání ...................... mechanické + display
Odmrazování ........automatické ..mechanické
Pracovní teplota (°C)... 0 až+10 .... -18 až -20
Napìtí (V/Hz) ............... 230/50 .......... 230/50
Pøíkon (W) ........................... 90 ............... 110
Provedení :
Podstolové chlad.a mrazící skøínì s mechanickým
ovládáním, vybaveny displejem pro zobrazení
vnitøní teploty. Chladící skøínì mají výkonné
ventilované chlazení s automatickým odtáváním
a polohovatelné roštové police. Mrazící modely
s intenzivním statickým chlazením, pevné roštové
mrazící police a mechanické odmrazováním.
Zámek a možnost opaèného otevírání.
C-130
F-120
Modely jsou v provedení bílý lak.
è.artiklu
název
6173000 A Chladící skøíò C-130
6173001 A Mrazící skøíò F-120
Cena bez DPH
9.490,- Kè
9.990,- Kè
Chladící a mrazící skøíò MPV
Technická data:
C-350
F-350
Šíøka (mm) .......................... 600 ............. 600
Hloubka (mm) ..................... 590 ............. 590
Výška (mm) ...................... 1850 ........... 1850
Obsah (l) ............................. 350 ............. 350
Poèet polic .............................. 3 ................. 3
Rozmìr police (šxh) ................. 500 x 415mm
Chlazení ................ ventilované ..... statické
Zámek dveøí ........................ ano ............. ano
Ovládání ....................... mechanické + displej
Odmrazování .........automatické ..mechanické
Pracovní teplota (°C)..+0 až +10 ... -10 až -25
Napìtí (V/Hz) ................ 230/50 ......... 230/50
Pøíkon (W) .......................... 110 .............. 110
Provedení :
Chladící a mrazící skøínì s obsahem 350 l,
mechanickým ovládáním, vybaveny displejem pro
zobrazení vnitøní teploty. Chladící skøínì mají
výkonné ventilované chlazení s automatickým
odtáváním a polohovatelné roštové police. Mrazící
modely s intenzivním statickým chlazením, pevné
roštové mrazící police a mechanické
odmrazováním. Zámek a možnost opaèného
otevírání.
350 litrù
obsah
è.artiklu
C-350
F-350
Modely jsou v provedení bílý lak.
název
6173002 A Chladící skøíò C-350
6173003 A Mrazící skøíò F-350
Cena bez DPH
13.990,- Kè
14.990,- Kè
Chladící a mrazící skøíò MPV
Technická data:
C-350/SS
F-350/SS
Šíøka (mm) .......................... 600 ............. 600
Hloubka (mm) ..................... 590 ............. 590
Výška (mm) ...................... 1850 ........... 1850
Obsah (l) ............................. 350 ............. 350
Poèet polic .............................. 3 ................. 3
Rozmìr police (šxh) ................. 500 x 415mm
Chlazení ................ ventilované ..... statické
Zámek dveøí ........................ ano ............. ano
Ovládání ....................... mechanické + displej
Odmrazování .........automatické ..mechanické
Pracovní teplota (°C)..+0 až +10 ... -10 až -25
Napìtí (V/Hz) ................ 230/50 ......... 230/50
Pøíkon (W) .......................... 110 .............. 110
Provedení :
Chladící a mrazící skøínì s obsahem 350 l,
mechanickým ovládáním, vybaveny displejem pro
zobrazení vnitøní teploty. Chladící skøínì mají
výkonné ventilované chlazení s automatickým
odtáváním a polohovatelné roštové police. Mrazící
modely s intenzivním statickým chlazením, pevné
roštové mrazící police a mechanické
odmrazováním. Vybaveny zámkem dveøí
a možností opaèného otevírání. Provedení
s nerezovým opláštìním.
350 litrù
obsah
è.artiklu
Modely s nerezovým opláštìním.
C-350/SS
F-350/SS
Chladící prosklená skøíò MPV
název
Cena bez DPH
6173004 A Chladící skøíò C-350/SS 16.990,- Kè
6173005 A Mrazící skøíò F-350/SS 17.990,- Kè
ventilované
Technická data:
CG-350
Šíøka (mm) ............................................... 600
Hloubka (mm) .......................................... 590
Výška (mm) ........................................... 1850
Obsah (l) .................................................. 350
Poèet polic ................................................... 3
Rozmìr police (šxh) ................. 500 x 415mm
Chlazení ..................................... ventilované
Zámek dveøí ............................................. ano
Vnitøní osvìtlení ....................................... ano
Ovládání ....................... mechanické + displej
Zpùsob odmrazování .................. mechanické
Pracovní teplota (°C) ................... +0 až +10
Napìtí (V/Hz) ...................................... 230/50
Pøíkon (W) ................................................ 110
Model v provedení bílý lak s prosklenými dveømi.
Provedení :
Chladící a mrazící skøínì s obsahem 350 l,
mechanickým ovládáním, vybaveny displejem pro
zobrazení vnitøní teploty. Chladící skøínì mají
výkonné ventilované chlazení s automatickým
odtáváním a polohovatelné roštové police. Mrazící
modely s intenzivním statickým chlazením, pevné
roštové mrazící police a mechanické
odmrazováním. Zámek a možnost opaèného
otevírání. Provedení s prosklennými dveømi
a vnitøním osvìtlením.
350 litrù
obsah
è.artiklu
CG-350
název
Cena bez DPH
6173010 A Chladící skøíò CG-350 15.990,- Kè
194
chladící a mrazící skøínì - 500 litrù
Chladící skøíò BC-490W
možnost GN 1/1
Technická data:
Rozmìry (šxhxv) .......... 700x750x1810 mm
Obsah ................................................. 500 l
Poèet dveøí ............................................... 1
Poèet polic ................................................ 4
Rozmìr polic ......................... 570x420 mm
Chlazení ........ ventilované (2x ventilátor)
Zámek dveøí ......................................... ano
Zesílená izolace stìn .............. ano (60mm)
Pracovní teplota ................. 0°C až +10°C
Chladivo ........................................... R134a
Pøíkon/napìtí ........................ 330 W / 230V
Hmotnost ........................................... 85 kg
Model v lakovaném provedení s ventilovaným chlazením
(dva ventilátory, nadstandardní 60 mm silná izolace).
Nastavení teploty elektronickou jednotkou Carel
s automatickým odtáváním. Hygienický vnitøní prostor,
4ks roštových polic s plastem pokryté oceli (vhodné pro
ukládání potravin i v GN nádobách), police jsou výškovì
stavitelné. 2x regulaèní výškovì stavitelné nožièky
+ 2x zadní pojezdová koleèka pro snadnou manipulaci.
Robustní dveøe s prolisem pro snadné a èasté otevírání,
snadná výmìna tìsnìní. Možnost opaèného otevírání
dveøí (LEVÉ). Lednice ve standardu vybavena zámkem.
500 litrù
obsah
è.artiklu
Model v lakovaném provedení (vnitøní/vnìjší).
BC-490W
název
Cena bez DPH
6170216 A1 Chlad. skøíò BC-490W (lak) 15.900,- Kè
Mrazící skøíò BD-508W
možnost GN 1/1
Technická data:
Rozmìry (šxhxv) .......... 700x750x1810 mm
Obsah ................................................. 500 l
Poèet dveøí ................................................ 1
Poèet polic ................................................ 4
Rozmìr polic .......................... 570x460 mm
Chlazení ....................................... statické
Zámek dveøí ......................................... ano
Zesílená izolace stìn .............. ano (60mm)
Pracovní teplota ............................ ≤-18°C
Chladivo ........................................... R134a
Pøíkon/napìtí ........................ 310 W / 230V
Hmotnost ........................................... 86 kg
Mrazící skøíò v lakovaném provedení, výkonné statické
chlazení a nadstandardní 60mm silná izolace). Nastavení
teploty elektronickou jednotkou Carel s automatickým
odtáváním. Hygienický vnitøní prostor, 4ks pevných
mrazících roštových polic s plastem pokryté oceli
(vhodné pro ukládání potravin i v GN nádobách), pevné
mrazící police. 2x regulaèní výškovì stavitelné nožièky
+ 2x zadní pojezdová koleèka pro snadnou manipulaci.
Robustní dveøe s prolisem pro snadné uchycení a èasté
otevírání, jednoduchá výmìna tìsnìní dveøí. Možnost
opaèného otevírání dveøí (LEVÉ). Mrazící skøíò ve
standardu vybavena zámkem.
500 litrù
obsah
BD-508W
Model v lakovaném provedení (vnitøní/vnìjší).
è.artiklu
název
Cena bez DPH
6170218 A1 Mrazící skøíò BD-508W (lak) 16.900,- Kè
Chladící skøíò BC-490W/SS
možnost GN 1/1
Technická data:
Rozmìry (šxhxv) ........... 700x750x1810 mm
Obsah ................................................. 500 l
Poèet dveøí ................................................ 1
Poèet polic ................................................. 4
Rozmìr polic .......................... 570x420 mm
Chlazení ......... ventilované (2x ventilátor)
Zámek dveøí .......................................... ano
Zesílená izolace stìn ............... ano (60mm)
Pracovní teplota .................. 0°C až +10°C
Chladivo ............................................ R134a
Pøíkon/napìtí ......................... 330 W / 230V
Hmotnost ............................................ 85 kg
Chladící skøíò v nerezovém opláštìní s ventilovaným
chlazením (dva ventilátory, nadstandardní 60 mm silná
izolace). Nastavení teploty elektronickou jednotkou
Carel s automatickým odtáváním. Hygienický vnitøní
prostor, 4ks roštových polic s plastem pokryté oceli
(vhodné pro ukládání potravin v GN 1/1), police jsou
výškovì stavitelné. 2x regulaèní výškovì stavitelné
nožièky + 2x zadní pojezdová koleèka pro snadnou
manipulaci. Robustní dveøe s prolisem pro snadné a èasté
otevírání, snadná výmìna tìsnìní. Možnost opaèného
otevírání dveøí (LEVÉ). Mrazící lednice vybavena ve
standardu zámkem.
500 litrù
obsah
Model s nerezovým opláštìním, vnitøní provedení v laku.
è.artiklu
BC-490W/SS
název
6170217 A1 Chlad. skøíò BC-490W/SS
Mrazící skøíò BD-508W/SS
Cena bez DPH
18.900,- Kè
možnost GN 1/1
Technická data:
Rozmìry (šxhxv) ........... 700x750x1810 mm
Obsah .................................................. 500 l
Poèet dveøí ................................................ 1
Poèet polic ................................................. 4
Rozmìr polic .......................... 570x460 mm
Chlazení ........................................ statické
Zámek dveøí .......................................... ano
Zesílená izolace stìn ............... ano (60mm)
Pracovní teplota ........................... ≤ -18°C
Chladivo ............................................ R134a
Pøíkon/napìtí ......................... 310 W / 230V
Hmotnost ............................................ 86 kg
Model s nerezovým opláštìním, vnitøní provedení v laku.
Mrazící skøíò v nerezovém opláštìní, výkonné statické
chlazení a nadstandardní 60 mm silná izolace).
Nastavení teploty elektronickou jednotkou Carel
s automatickým odtáváním. Hygienický vnitøní prostor,
4ks pevných mrazících roštových polic s plastem pokryté
oceli (vhodné pro ukládání potravin i v GN nádobách),
pevné mrazící police. 2x regulaèní výškovì stavitelné
nožièky + 2x zadní pojezdová koleèka pro snadnou
manipulaci. Robustní dveøe s prolisem pro snadné
uchycení a èasté otevírání, jednoduchá výmìna tìsnìní
dveøí. Možnost opaèného otevírání dveøí (LEVÉ). Mrazící
skøíò ve standardu vybavena zámkem.
500 litrù
obsah
è.artiklu
BD-508W/SS
název
6170219 A1 Mrazící skøíò BD-508W/SS
Cena bez DPH
19.900,- Kè
chladící a mrazící skøínì - 600 litrù
Chladící skøíò BC-600W
195
pro GN 2/1
Technická data:
Rozmìry (šxhxv) ........... 780x750x1900 mm
Obsah .................................................. 600 l
Poèet dveøí ................................................ 1
Poèet polic ................................................. 4
Rozmìr polic ............ GN 2/1 (650x530 mm)
Chlazení ......... ventilované (2x ventilátor)
Zámek dveøí .......................................... ano
Zesílená izolace stìn ............... ano (60mm)
Pracovní teplota .................. 0°C až +10°C
Chladivo ............................................ R134a
Pøíkon/napìtí ......................... 330 W / 230V
Hmotnost ............................................ 95 kg
Model v lakovaném provedení s ventilovaným chlazením
(dva ventilátory, nadstandardní 60 mm silná izolace).
Nastavení teploty elektronickou jednotkou Carel
s automatickým odtáváním. Hygienický vnitøní prostor,
4ks roštových polic s plastem pokryté oceli výškovì
stavitelné (pro GN 2/1 nebo pøepravky 600x400mm).
2x regulaèní výškovì stavitelné nožièky + 2x zadní
pojezdová koleèka pro snadnou manipulaci. Robustní
dveøe s prùbìžným madlem pro jednoduché otevírání,
snadná výmìna tìsnìní. Možnost opaèného otevírání
dveøí (LEVÉ). Lednice ve standardu vybavena zámkem.
600 litrù
obsah
Model BC-600W lakované provedení (vnitøní/vnìjší).
Model BC-600W/SD lakované provedení s nerezovými dveømi.
è.artiklu
BC-600W
název
Cena bez DPH
6172000 A1 Chlad. skøíò BC-600W (lak) 18.900,- Kè
6172004 A1 Chlad. skøíò BC-600W/SD
19.900,- Kè
Mrazící skøíò BD-600W
pro GN 2/1
Technická data:
Rozmìry (šxhxv) ........... 780x750x1900 mm
Obsah .................................................. 600 l
Poèet dveøí ................................................ 1
Poèet polic ................................................. 4
Rozmìr polic ............ GN 2/1 (650x530 mm)
Chlazení ........................................ statické
Zámek dveøí .......................................... ano
Zesílená izolace stìn ............... ano (60mm)
Pracovní teplota .............................. ≤-18°C
Chladivo ............................................ R134a
Pøíkon/napìtí ......................... 310 W / 230V
Hmotnost ............................................ 96 kg
Mrazící skøíò v lakovaném provedení, výkonné statické
chlazení a nadstandardní 60 mm silná izolace).
Nastavení teploty elektronickou jednotkou Carel
s automatickým odtáváním. Hygienický vnitøní prostor,
4ks nepolohovatelných mrazících roštových polic
(vhodné pro GN 2/1 nebo pøepravky 600x400mm).
2x regulaèní výškovì stavitelné nožièky + 2x zadní
pojezdová koleèka pro snadnou manipulaci. Robustní
dveøe s prùbìžným madlem pro jednoduché otevírání,
snadná výmìna tìsnìní. Možnost opaèného otevírání
dveøí (LEVÉ). Mrazící skøíò ve standardu vybavena
zámkem.
600 litrù
obsah
Model BD-600W lakované provedení (vnitøní/vnìjší).
Model BD-600W/SD lakované provedení s nerezovými dveømi.
BD-600W/SD
è.artiklu
název
Cena bez DPH
6172002 A1 Mrazící skøíò BD-600W (lak) 19.900,- Kè
6172005 A1 Mrazící skøíò BD-600W/SD 20.900,- Kè
Chladící skøíò BC-600W/SS
pro GN 2/1
Technická data:
Rozmìry (šxhxv) ........... 780x750x1900 mm
Obsah .................................................. 600 l
Poèet dveøí ................................................ 1
Poèet polic ................................................. 4
Rozmìr polic ............ GN 2/1 (650x530 mm)
Chlazení ......... ventilované (2x ventilátor)
Zámek dveøí .......................................... ano
Zesílená izolace stìn ............... ano (60mm)
Pracovní teplota ................... 0°C až +10°C
Chladivo ............................................ R134a
Pøíkon/napìtí ......................... 330 W / 230V
Hmotnost ............................................ 95 kg
Model v nerezovém opláštìní s ventilovaným chlazením
(dva ventilátory, nadstandardní 60 mm silná izolace).
Nastavení teploty elektronickou jednotkou Carel
s automatickým odtáváním. Hygienický vnitøní prostor,
4ks roštových polic s plastem pokryté oceli výškovì
stavitelné (pro GN 2/1 nebo pøepravky 600x400mm).
2x regulaèní výškovì stavitelné nožièky + 2x zadní
pojezdová koleèka pro snadnou manipulaci. Robustní
dveøe s prùbìžným madlem pro jednoduché otevírání,
snadná výmìna tìsnìní. Možnost opaèného otevírání
dveøí (LEVÉ). Lednice ve standardu vybavena zámkem.
600 litrù
obsah
è.artiklu
Model nerezové opláštìní, vnitøní provedení v laku.
BC-600W/SS
název
6172001 A1 Chlad. skøíò BC-600W/SS
Mrazící skøíò BD-600W/SS
Cena bez DPH
20.900,- Kè
pro GN 2/1
Technická data:
Rozmìry (šxhxv) ........... 780x750x1900 mm
Obsah .................................................. 600 l
Poèet dveøí ................................................ 1
Poèet polic ................................................. 4
Rozmìr polic ............ GN 2/1 (650x530 mm)
Chlazení ........................................ statické
Zámek dveøí .......................................... ano
Zesílená izolace stìn ............... ano (60mm)
Pracovní teplota ............................ ≤ -18°C
Chladivo ............................................ R134a
Pøíkon/napìtí ......................... 310 W / 230V
Hmotnost ............................................ 96 kg
Mrazící skøíò v nerezovém opláštìní, výkonné statické
chlazení a nadstandardní 60 mm silná izolace).
Nastavení teploty elektronickou jednotkou Carel
s automatickým odtáváním. Hygienický vnitøní prostor,
4ks nepolohovatelných mrazících roštových polic
(vhodné pro GN 2/1 nebo pøepravky 600x400mm).
2x regulaèní výškovì stavitelné nožièky + 2x zadní
pojezdová koleèka pro snadnou manipulaci. Robustní
dveøe s prùbìžným madlem pro jednoduché otevírání,
snadná výmìna tìsnìní. Možnost opaèného otevírání
dveøí (LEVÉ). Mrazící skøíò ve standardu vybavena
zámkem.
600 litrù
obsah
è.artiklu
Model nerezové opláštìní, vnitøní provedení v laku.
BD-600W/SS
název
6172003 A1 Mrazící skøíò BD-600W/SS
Cena bez DPH
21.900,- Kè
196
chladící statické skøínì
Chladící skøíò-plné dveøe, SCH-Z ..
statická
Technická data:
Provedení :
Statické chladící skøínì - vhodné pro šetrné uchování
masa, uzeniny, zeleniny, cukrovinek a dalších potravin.
Vnìjší opláštìní (bílý lak) a celonerezový hygienický
vnitøní prostor. Skøíò je vybavena 5ks polohovatelných
roštù z plastem pokryté oceli. Automatické odtávání,
chladící agregát Electrolux, standardní provedení dveøí
(pravé- na objednávku možno i levé), snadné ovládání.
Rozmìry (š) .......................... 625 / 725 / 825 mm
Rozmìry (h x v) .......................... 740 x 2000 mm
Rozmìry vnitøní (š) ....................... 505 / 705 mm
Rozmìry vnitøní (h x v) .............. 620 x 1500 mm
Obsah ........................................ 464 / 554 / 643 l
Regulace teploty ........................ +1°C až +10°C
Chladivo (agregát) ........ R-507 (ACC-Electrolux)
Pøíkon (chladící výkon) ................. 260W (380W)
Odmrazování ................................... automatické
Zpùsob chlazení ................ statické (ventilované)
Provedení (vnìjší opláštìní) .................... bílý lak
Provedení vnitøní .................................. nerezové
PØÍPLATKOVÌ :
Provedení s ventilátorem ..............................1.900,- Kè
Hustá a zesílená police ( k modelu 625 )......... 450,- Kè
Hustá a zesílená police ( k modelu 825 )......... 550,- Kè
è.artiklu
SCH-Z 625
název
6130000 A Chl.skøíò SCH-Z-625
6130010 A Chl.skøíò SCH-Z-725
6130001 A Chl.skøíò SCH-Z-825
Chladící skøíò-plné dveøe, SCH-Z ..
Cena bez DPH
27.900,- Kè
28.900,- Kè
29.900,- Kè
statická
Technická data:
Provedení :
Statické chladící skøínì - vhodné pro šetrné uchování
masa, uzeniny, zeleniny, cukrovinek a dalších potravin.
Vnìjší opláštìní (bílý lak) a celonerezový hygienický
vnitøní prostor. Skøíò je vybavena dvìma samostatnì
oddìlenými chladícími prostory vybavenými 5ks
polohovatelných roštù z plastem pokryté oceli.
Automatické odtávání, chl.agregát Electrolux, køídlové
dveøe-pravé, snadné ovládání a servisní pøístup.
Rozmìry (š) .................... 1200 / 1400 / 1600 mm
Rozmìry (h x v) .......................... 740 x 2000 mm
Rozmìry vnitøní (š) ....... 2x .. 505 / 605 / 705 mm
Rozmìry vnitøní (h x v) ............... 620 x 1500 mm
Obsah .................................... 928 / 1108 / 1286 l
Regulace teploty ........................ +1°C až +10°C
Chladivo (agregát) ........ R-507 (ACC-Electrolux)
Pøíkon (chladící výkon) ................. 350W (590W)
Odmrazování ................................... automatické
Zpùsob chlazení ................ statické (ventilované)
Provedení (vnìjší opláštìní) .................... bílý lak
Provedení vnitøní .................................. nerezové
Dva oddìlené chladící prostory ................ ano
PØÍPLATKOVÌ :
Provedení s ventilátorem ............................. 3.800,- Kè
Hustá a zesílená police ( k modelu 1200 )....... 450,- Kè
Hustá a zesílená police ( k modelu 1400 )....... 500,- Kè
Hustá a zesílená police ( k modelu 1600 )....... 550,- Kè
è.artiklu
SCH-Z 1400
název
6130004 A Chl.skøíò SCH-Z-1200
6130005 A Chl.skøíò SCH-Z-1400
6130006 A Chl.skøíò SCH-Z-1600
Chladící skøíò-plné dveøe, SCH-Z .. /AG
Cena bez DPH
36.900,- Kè
37.900,- Kè
38.900,- Kè
statická
Technická data:
Rozmìry (š) .......................... 625 / 725 / 825 mm
Rozmìry (h x v) ........................... 740 x 2030 mm
Provedení :
Statické chladící skøínì - vhodné pro šetrné uchování
masa, uzeniny, zeleniny, cukrovinek a dalších potravin.
Vnìjší opláštìní (bílý lak) vnitøní provedení prostoru Al.
Skøíò je vybavena 5ks polohovatelných roštových polic
z plastem pokryté oceli. Automatické odtávání, chladící
agregát Electrolux, standardní provedení dveøí (pravéna objednávku možno i levé), snadné ovládání.
Rozmìry vnitøní (š) ................ 505 / 605 / 705 mm
Rozmìry vnitøní (h x v) ................ 620 x 1500 mm
Obsah ......................................... 488 / 581 / 643 l
Regulace teploty ......................... +1°C až +10°C
Chladivo (agregát) .......... R-507 (ACC-Electrolux)
Pøíkon ........................................................ 280W
Odmrazování .................................... automatické
Zpùsob chlazení ................ statické (ventilované)
Provedení (vnìjší/vnitøní) ........................... lak / Al
PØÍPLATKOVÌ :
Provedení s ventilátorem ..............................1.900,- Kè
è.artiklu
SCH-Z 725/AG
název
Cena bez DPH
6130080 A1 Chl.skøíò SCH-Z-625AG 27.900,- Kè
6130081 A1 Chl.skøíò SCH-Z-725AG 28.900,- Kè
6130082 A1 Chl.skøíò SCH-Z-825AG 29.900,- Kè
Chladící skøíò-plné dveøe, SCH-Z .. /AG
statická
Provedení :
Statické chladící skøínì - vhodné pro šetrné uchování
masa, uzeniny, zeleniny, cukrovinek a dalších potravin.
Vnìjší opláštìní (bílý lak) vnitøní provedení prostoru Al.
Skøíò je vybavena 5+5ks polohovatelnými roštovými
policemi z plastem pokryté oceli.Automatické odtávání,
chladící agregát Electrolux, standardní provedení dveøí
(pravé-na objednávku možno i levé), snadné ovládání.
Technická data:
Rozmìry (š) ..................... 1200 / 1400 / 1600 mm
Rozmìry (h x v) ........................... 740 x 2030 mm
Rozmìry vnitøní (š) .... 2x505 / 2x605 / 2x705 mm
Rozmìry vnitøní (h x v) ................ 620 x 1500 mm
Obsah .................................... 976 / 1162 / 1348 l
Regulace teploty ........................ +1°C až +10°C
Chladivo (agregát) ......... R-507 (ACC-Electrolux)
Pøíkon ....................................................... 400 W
Odmrazování ................................... automatické
Zpùsob chlazení ............... statické (ventilované)
Provedení (vnìjší/vnitøní) .......................... lak / Al
PØÍPLATKOVÌ :
Provedení s ventilátorem ............................. 3.800,- Kè
è.artiklu
SCH-Z 1400AG
název
Cena bez DPH
6130083 A1 Chl.skøíò SCH-Z-1200AG 35.900,- Kè
6130084 A1 Chl.skøíò SCH-Z-1400AG 36.900,- Kè
6130085 A1 Chl.skøíò SCH-Z-1600AG 37.900,- Kè
chladící statické skøínì
Chladící skøíò-plné dveøe, SCH-Z .. /SS
197
statická
Provedení :
Statické chladící skøínì - vhodné pro šetrné uchování
masa, uzeniny, zeleniny, cukrovinek a dalších potravin.
Celonerezové hygienické provedení (vnitøní/vnìjší).
Skøíò je vybavena 5ks polohovatelných roštù z plastem
pokryté oceli. Automatické odtávání, chladící agregát
Electrolux, možnost opaèného otevírání dveøí, snadné
ovládání.
Technická data:
Rozmìry (š) ......................... 625 / 725 / 825 mm
Rozmìry (h x v) .......................... 740 x 2000 mm
Rozmìry vnitøní (š) .............. 505 / 605 / 705 mm
Rozmìry vnitøní (h x v) .............. 620 x 1500 mm
Obsah ........................................ 464 / 554 / 643 l
Regulace teploty ........................ +1°C až +10°C
Chladivo (agregát) ........ R-507 (ACC-Electrolux)
Pøíkon (chladící výkon) ................. 260W (380W)
Odmrazování ................................... automatické
Zpùsob chlazení ................ statické (ventilované)
Provedení (vnìjší/vnitøní) ............... nerez / nerez
PØÍPLATKOVÌ :
Provedení s ventilátorem ..............................1.900,- Kè
Hustá a zesílená police ( k modelu 625 )......... 450,- Kè
Hustá a zesílená police ( k modelu 825 )......... 550,- Kè
è.artiklu
SCH-Z 625/SS
Chladící skøíò-plné dveøe, SCH-Z .. /SS
název
Cena bez DPH
6130002 A Model SCH-Z-625/SS
6130040 A Model SCH-Z-725/SS
6130003 A Model SCH-Z-825/SS
32.900,- Kè
34.900,- Kè
36.900,- Kè
statická
Provedení :
Statické chladící skøínì - vhodné pro šetrné uchování
masa, uzeniny, zeleniny, cukrovinek a dalších potravin.
Celonerezové hygienické provedení (vnitøní/vnìjší).
Skøíò je vybavena dvìma samostatnì oddìlenými
chladícími prostory vybavenými 5ks polohovatelných
roštù z plastem pokryté oceli. Automatické odtávání,
chl.agregát Electrolux, køídlové dveøe-pravé, snadné
ovládání a servisní pøístup.
Technická data:
Rozmìry (š) .................... 1200 / 1400 / 1600 mm
Rozmìry (h x v) .......................... 740 x 2000 mm
Rozmìry vnitøní (š) ....... 2x .. 505 / 605 / 705 mm
Rozmìry vnitøní (h x v) ............... 620 x 1500 mm
Obsah .................................... 928 / 1108 / 1286 l
Regulace teploty ....................... +1°C až +10°C
Chladivo (agregát) ........ R-507 (ACC-Electrolux)
Pøíkon (chladící výkon) ................. 350W (590W)
Odmrazování ................................... automatické
Zpùsob chlazení ................ statické (ventilované)
Provedení (vnìjší opláštìní) ................. nerezové
Provedení vnitøní (dno/stìny) ................ nerezové
Dva oddìlené chladící prostory ................ ano
PØÍPLATKOVÌ :
Provedení s ventilátorem ............................ 3.800,- Kè
Hustá a zesílená police ( k modelu 1200 )...... 450,- Kè
Hustá a zesílená police ( k modelu 1400 )...... 500,- Kè
Hustá a zesílená police ( k modelu 1600 )...... 550,- Kè
è.artiklu
SCH-Z 1400/SS
Chladící skøíò KBL 2028 “statická”
název
statická
Technická data:
Cena bez DPH
6130007 A Model SCH-Z-1200/SS
6130008 A Model SCH-Z-1400/SS
6130009 A Model SCH-Z-1600/SS
45.900,- Kè
46.900,- Kè
47.900,- Kè
600x400
Provedení :
Vnitøní i vnìjší provedení z nerez oceli, vnitøní roštové
police s plastem pokryté oceli (výškovì stavitelné).
Velikost roštu umožòuje vkložit potraviny v pøepravkách
600x400mm. Kvalitní izolace stìn a dveøí. Intenzivní
statické chlazení (možnost nastavení až mínusových
hodnot) zejména vhodné pro šetrné uchování masa,
uzeniny, zeleniny a cukrovinek (chladivo R134 a),
automatické odtávání a odpaøování kondenzátu.
Snadné elektronické ovládání, displej zobrazující
nastavené, aktuální teploty a servisní hlášení.
Rozmìry (š x h x v) ................ 600x 800x1900 mm
Rozmìr roštu .................................... 485x635 mm
Vnitøní rozmìry ....................... 500x700x1400 mm
Obsah ........................................................... 490 l
Chlazení ................................................. statické
Poèet police ........................................................ 5
Pracovní teplota ............................. +5°C až -10°C
Pøíkon ......................................................... 280 W
Napìtí ................................................. 230V/50Hz
Chladivo ..................................................... R134a
Hmotnost ..................................................... 71 kg
Celonerezové provedení s plnými dveømi.
Elektronické øízení Carel. Klimatická tøída 4.
è.artiklu
název
Cena bez DPH
6171810 A Chl. skøíò KBL 2028P
6171811 A Chl. skøíò KBL 2028L
6171814 A Chl. skøíò KBL 2028/1
Model KBL 2028P - provedení pravé dveøe (panty vpravo)
Model KBL 2028L - provedené levé dveøe (panty vlevo)
Model KBL 2028/1 - provedení pojízdné (2x brzdìná koleèka)
19.990,- Kè
19.990,- Kè
20.990,- Kè
KBL 2028P
Chladící skøíò KBL 2035 “statická”
statická
600x400
Technická data:
Rozmìry (š x h x v) .............. 1200x 800x1900 mm
Rozmìr roštu .................................... 485x635 mm
Vnitøní rozmìry .................. 2x 500x700x1400 mm
Obsah .......................................................... 980 l
Chlazení ................................................. statické
Poèet police ................................................... 2x 5
Pracovní teplota ............................. +5°C až -10°C
Pøíkon ......................................................... 280 W
Napìtí ................................................. 230V/50Hz
Chladivo ..................................................... R134a
Hmotnost ................................................... 148 kg
Celonerezové provedení s plnými dveømi.
Elektronické øízení Carel. Klimatická tøída 4.
Provedení :
Vnitøní i vnìjší provedení z nerez oceli, vnitøní roštové
police s plastem pokryté oceli (výškovì stavitelné).
Velikost roštu umožòuje vkložit potraviny v pøepravkách
600x400mm. Kvalitní izolace stìn a dveøí. Intenzivní
statické chlazení (možnost nastavení až mínusových
hodnot) zejména vhodné pro šetrné uchování masa,
uzeniny, zeleniny a cukrovinek (chladivo R134 a),
automatické odtávání a odpaøování kondenzátu.
Snadné elektronické ovládání, displej zobrazující
nastavené, aktuální teploty a servisní hlášení.
NEW
è.artiklu
KBL 2035
název
6171815 A Chl. skøíò KBL 2035
Cena bez DPH
28.990,- Kè
198
chladící a mrazící skøínì
Chladící skøíò GN2/1, model SPI-071
pro GN 2/1
Technická data:
Rozmìry (šxhxv) ...... 710 x 800 x 2025 mm
Obsah ................................................. 700 l
Poèet polic / zásuvù ............................. 3 / 3
Rozmìr polic .............. GN2/1 (650x530mm)
Chlazení ................................. ventilované
Zámek dveøí .......................................... ano
Provedení (vnitøní/vnìjší) .......... nerezové
Ovládání ................................... elektronické
Pracovní teplota ..................... 0°C až +8°C
Pøíkon / Chladivo .................. 484W / R134a
Napìtí ..................................... 230V / 50 Hz
Hmotnost .......................................... 119 kg
Profesionální chladící skøínì pøedního evropského výrobce
firmy EDESA s výkonným ventilovaným chlazením, zesílenou
izolací dveøí a stìn 60mm, zabezpeèující minimální výkyvy teplot
i pøi vìtší frekvenci otevírání dveøí, kvalitní elektronické ovládání
a pøehledný display zobrazující aktuální a nastavenou teplotu dle
HACCP, hygienický vnitøní prostor, polohovatelné police a zásuvy
pro GN 2/1 (1/1), výškovì stavitelné nožièky a zámek dveøí.
Chladící skøíò je v celonerezovém provedení (vyjma zad).
700 litrù
obsah
è.artiklu
SPI-071L - otevírání dveøí levé
SPI-071P - otevírání dveøí pravé
SPI-071L
název
6170300 A Chladící skøíò SPI-071L
6170301 A Chladící skøíò SPI-071P
Mrazící skøíò GN2/1, model SNI-071
Cena bez DPH
29.700,- Kè
29.700,- Kè
pro GN 2/1
Technická data:
Rozmìry (šxhxv) ...... 710 x 800 x 2025 mm
Obsah ................................................. 700 l
Poèet polic / zásuvù ............................. 3 / 3
Rozmìr polic .............. GN2/1 (650x530mm)
Chlazení ................................. ventilované
Zámek dveøí .......................................... ano
Provedení (vnitøní/vnìjší) .......... nerezové
Ovládání ................................... elektronické
Pracovní teplota ................ -18°C až -22°C
Pøíkon / Chladivo .................. 880W / R404a
Napìtí ..................................... 230V / 50 Hz
Hmotnost .......................................... 119 kg
Profesionální mrazící skøínì pøedního evropského výrobce
firmy EDESA s výkonným ventilovaným chlazením, zesílenou
izolací dveøí a stìn 60mm, zabezpeèující minimální výkyvy teplot
i pøi vìtší frekvenci otevírání dveøí, kvalitní elektronické ovládání
a pøehledný display zobrazující aktuální a nastavenou teplotu dle
HACCP, hygienický vnitøní prostor, polohovatelné police a zásuvy
pro GN 2/1 (1/1), výškovì stavitelné nožièky a zámek dveøí.
Chladící skøíò je v celonerezovém provedení (vyjma zad).
700 litrù
obsah
è.artiklu
SNG-071L - otevírání dveøí levé
SNG-071P - otevírání dveøí pravé
SNI-071L
název
6170311 A Mrazící skøíò SNI-071L
6170312 A Mrazící skøíò SNI-071P
Chladící skøíò GN2/1, model SPI-142
Cena bez DPH
37.300,- Kè
37.300,- Kè
pro GN 2/1
Technická data:
Rozmìry (šxhxv) .... 1400 x 800 x 2025 mm
Obsah ............................................... 1400 l
Poèet polic / zásuvù ............................. 3 / 3
Rozmìr polic .............. GN2/1 (650x530mm)
Chlazení ................................. ventilované
Zámek dveøí .......................................... ano
Provedení (vnitøní/vnìjší) .......... nerezové
Ovládání ................................... elektronické
Pracovní teplota ..................... 0°C až +8°C
Pøíkon / Chladivo .................. 704W / R134a
Napìtí ..................................... 230V / 50 Hz
Hmotnost .......................................... 198 kg
Profesionální chladící skøínì pøedního evropského výrobce
firmy EDESA s výkonným ventilovaným chlazením, zesílenou
izolací dveøí a stìn 60mm, zabezpeèující minimální výkyvy teplot
i pøi vìtší frekvenci otevírání dveøí, kvalitní elektronické ovládání
a pøehledný display zobrazující aktuální a nastavenou teplotu dle
HACCP, hygienický vnitøní prostor, polohovatelné police a zásuvy
pro GN 2/1 (1/1), výškovì stavitelné nožièky a zámek dveøí.
Chladící skøíò je v celonerezovém provedení (vyjma zad).
1400 litrù
obsah
SPI-142
è.artiklu
název
6170308 A Chladící skøíò SPI-142
Mrazící skøíò GN2/1, model SNI-142
Cena bez DPH
46.500,- Kè
pro GN 2/1
Technická data:
Rozmìry (šxhxv) .... 1400 x 800 x 2025 mm
Obsah ............................................... 1400 l
Poèet polic / zásuvù ..................... 3+3 / 3+3
Rozmìr polic .............. GN2/1 (650x530mm)
Chlazení ................................. ventilované
Zámek dveøí .......................................... ano
Provedení (vnitøní/vnìjší) .......... nerezové
Ovládání ................................... elektronické
Pracovní teplota ................ -18°C až -22°C
Pøíkon / Chladivo ................ 1320W / R404a
Napìtí ..................................... 230V / 50 Hz
Hmotnost .......................................... 198 kg
Profesionální mrazící skøínì pøedního evropského výrobce
firmy EDESA s výkonným ventilovaným chlazením, zesílenou
izolací dveøí a stìn 60mm, zabezpeèující minimální výkyvy teplot
i pøi vìtší frekvenci otevírání dveøí, kvalitní elektronické ovládání
a pøehledný display zobrazující aktuální a nastavenou teplotu dle
HACCP, hygienický vnitøní prostor, polohovatelné police a zásuvy
pro GN 2/1 (1/1), výškovì stavitelné nožièky a zámek dveøí.
Chladící skøíò je v celonerezovém provedení (vyjma zad).
1400 litrù
obsah
SNI-142
è.artiklu
název
6170313 A Mrazící skøíò SNI-142
Cena bez DPH
53.900,- Kè
chladící a mrazící skøínì
Chladící skøíò GN2/1, model SPI-072
199
pro GN 2/1
Technická data:
Rozmìry (šxhxv) ...... 710 x 800 x 2025 mm
Obsah ................................................. 700 l
Poèet polic / zásuvù ............................. 3 / 3
Rozmìr polic .............. GN2/1 (650x530mm)
Chlazení ................................. ventilované
Zámek dveøí .......................................... ano
Provedení (vnitøní/vnìjší) ......... nerezové
Ovládání .................................. elektronické
Pracovní teplota ................... 0°C až +8°C
Pøíkon / Chladivo ................. 484W / R134a
Napìtí .................................... 230V / 50 Hz
Hmotnost .......................................... 119 kg
Profesionální chladící skøínì pøedního evropského výrobce
firmy EDESA s výkonným ventilovaným chlazením, zesílenou
izolací dveøí a stìn 60mm, zabezpeèující minimální výkyvy teplot
i pøi vìtší frekvenci otevírání dveøí, kvalitní elektronické ovládání
a pøehledný display zobrazující aktuální a nastavenou teplotu dle
HACCP, hygienický vnitøní prostor, polohovatelné police a zásuvy
pro GN 2/1 (1/1), výškovì stavitelné nožièky a zámek dveøí.
Chladící skøíò je v celonerezovém provedení (vyjma zad).
700 litrù
obsah
SPI-072LD - otevírání dveøí levé
SPI-072PD - otevírání dveøí pravé
è.artiklu
SPI-072P
název
Cena bez DPH
6170302 A Chladící skøíò SPI-072LD
6170303 A Chladící skøíò SPI-072PD
Chl.skøíò dvouprostorová GN2/1, SPI-072/2
35.300,- Kè
35.300,- Kè
pro GN 2/1
Technická data:
Rozmìry (šxhxv) ...... 710 x 800 x 2025 mm
Obsah ................................................. 700 l
Poèet polic / zásuvù ............................. 3 / 3
Rozmìr polic ............. GN2/1 (650x530mm)
Chlazení ................................. ventilované
Zámek dveøí ......................................... ano
Provedení (vnitøní/vnìjší) ......... nerezové
Ovládání .................................. elektronické
Pracovní teplota I. ................ 0°C až +8°C
Pracovní teplota II. ............... 0°C až +8°C
Pøíkon / Chladivo ................. 968W / R134a
Napìtí .................................... 230V / 50 Hz
Hmotnost ......................................... 145 kg
Profesionální chladící skøínì pøedního evropského výrobce
firmy EDESA s výkonným ventilovaným chlazením, zesílenou
izolací dveøí a stìn 60mm, zabezpeèující minimální výkyvy teplot
i pøi vìtší frekvenci otevírání dveøí, kvalitní elektronické ovládání
a pøehledný display zobrazující aktuální a nastavenou teplotu dle
HACCP, hygienický vnitøní prostor, polohovatelné police a zásuvy
pro GN 2/1 (1/1), výškovì stavitelné nožièky a zámek dveøí.
Chladící skøíò je v celonerezovém provedení (vyjma zad).
700 litrù
obsah
SPI-072/2L - otevírání dveøí levé
SPI-072/2P - otevírání dveøí pravé
è.artiklu
Provedení se dvìma agregáty a oddìlenými chladícími
prostory (horní i spodní) s regulací teploty O°C až +8°C.
SPI-072/2P
název
Cena bez DPH
6170304 A Chladící skøíò SPI-072/2LD
6170305 A Chladící skøíò SPI-072/2PD
Chl.skøíò dvouprostorová GN2/1, SPNI-072/2D
44.700,- Kè
44.700,- Kè
pro GN 2/1
Technická data:
Rozmìry (šxhxv) ...... 710 x 800 x 2025 mm
Obsah ................................................. 700 l
Poèet polic / zásuvù ............................. 3 / 3
Rozmìr polic ............. GN2/1 (650x530mm)
Chlazení ................................. ventilované
Zámek dveøí .......................................... ano
Provedení (vnitøní/vnìjší) ......... nerezové
Ovládání .................................. elektronické
Pracovní teplota I. ................. 0°C až +8°C
Pracovní teplota II. ............ -18°C až -22°C
Pøíkon ................................................ 968W
Chladivo (mrazící/chladící) ... R404a/R134a
Napìtí .................................... 230V / 50 Hz
Hmotnost ......................................... 145 kg
Profesionální chladící skøínì pøedního evropského výrobce
firmy EDESA s výkonným ventilovaným chlazením, zesílenou
izolací dveøí a stìn 60mm, zabezpeèující minimální výkyvy teplot
i pøi vìtší frekvenci otevírání dveøí, kvalitní elektronické ovládání
a pøehledný display zobrazující aktuální a nastavenou teplotu v
jednotlivých sekcích dle HACCP, hygienický vnitøní prostor,
polohovatelné police a zásuvy pro GN 2/1 (1/1), výškovì
stavitelné nožièky a zámek dveøí. Chl.agregát (Danfoss)
Chladící skøíò je v celonerezovém provedení (vyjma zad).
700 litrù
obsah
SPNI-072/2L - otevírání dveøí levé
SPNI-072/2P - otevírání dveøí pravé
è.artiklu
Provedení se dvìma agregáty a oddìlenými kombinovanými
prostory horní (mrazící -18°C/-22°C), spodní (chladící 0/+8°C).
SPI-072/2P
název
Cena bez DPH
6170306 A Kombi. skøíò SPNI-072/2LD
6170307 A Kombi. skøíò SPNI-072/2PD
Chl.skøíò dvouprostorová GN2/1, SPNI-142/2D
46.500,- Kè
46.500,- Kè
pro GN 2/1
Technická data:
Rozmìry (šxhxv) .... 1400 x 800 x 2025 mm
Obsah ............................................... 1400 l
Poèet polic / zásuvù ..................... 3+3 / 3+3
Rozmìr polic ............. GN2/1 (650x530mm)
Chlazení ................................. ventilované
Zámek dveøí .......................................... ano
Provedení (vnitøní/vnìjší) ......... nerezové
Ovládání .................................. elektronické
Pracovní teplota I. ................. 0°C až +8°C
Pracovní teplota II. ............ -18°C až -22°C
Pøíkon / Chladivo ............... 1364W / R404a
Napìtí .................................... 230V / 50 Hz
Hmotnost ......................................... 198 kg
Profesionální chladící skøínì pøedního evropského výrobce
firmy EDESA s výkonným ventilovaným chlazením, zesílenou
izolací dveøí a stìn 60mm, zabezpeèující minimální výkyvy teplot
i pøi vìtší frekvenci otevírání dveøí, kvalitní elektronické ovládání
a pøehledný display zobrazující aktuální a nastavenou teplotu v
jednotlivých sekcích dle HACCP, hygienický vnitøní prostor,
polohovatelné police a zásuvy pro GN 2/1 (1/1), výškovì
stavitelné nožièky a zámek dveøí. Chl.agregát (Danfoss)
Chladící skøíò je v celonerezovém provedení (vyjma zad).
1400 litrù
obsah
Provedení se dvìma agregáty a oddìlenými kombinovanými
prostory (mrazící -18°C/-22°C) a (chladící 0/+8°C).
SPNI-142/2D
è.artiklu
název
Cena bez DPH
6170309 A Chladící skøíò SPNI-142/2D
65.500,- Kè
NEREZ VNITØNÍ PROSTOR PRO GN2/1 (2x GN1/1) - SPI/SNI - SPG/SNG
POLOHOVATELNÉ ZÁSUVY S ROŠTY GN2/1 - SPI/SNI - SPG/SNG
NEW - VNÌJŠÍ PLÁŠ “GALVANICKÁ ÚPRAVA” - SPG/SNG
STANDARDNÍ PROVEDENÍ PLÁŠTÌ “NEREZ” - SPI/SNI
200
chladící a mrazící skøínì
Chladící skøíò GN2/1, model SPG-071
pro GN 2/1
Technická data:
Rozmìry (šxhxv) ...... 710 x 800 x 2025 mm
Obsah ................................................. 700 l
Poèet polic / zásuvù ............................. 3 / 3
Rozmìr polic .............. GN2/1 (650x530mm)
Chlazení ................................. ventilované
Zámek dveøí .......................................... ano
Opláštìní .............................. galvanizované
Ovládání ................................... elektronické
Pracovní teplota ..................... 0°C až +8°C
Pøíkon / Chladivo .................. 484W / R134a
Napìtí ..................................... 230V / 50 Hz
Hmotnost ........................................... 119 kg
Profe sion ální chladící skøínì pøedního evropského výrobce
firmy EDESA s výkonným ventilovaným chlazením, zesílenou
izolací dveøí a stìn 60mm, zabezpeèující minimální výkyvy teplot
i pøi vìtší frekvenci otevírání dveøí, kvalitní elektronické ovládání
a pøehledný display zobrazující aktuální a nastavenou teplotu dle
HACCP, hygienický vnitøní prostor, 3 polohovatelné police a zásuvy
pro GN 2/1 (1/1), výškovì stavitelné nožièky a zámek dveøí v cenì.
Øada SPG se speciálním GALVANIZOVANÝM vnìjším opláštìním
s protikorózní úpravou povrchu (zvýšená ochrana pøed mechanickým
poškozením). Úprava dodává chladícím skøíním dekorativní vzhled
a výraznì ulehèuje každodenní údržbu povrchu (oproti nerezu).
Vnitøní prostor je nerezový (hygienický se zaoblenými rohy).
700 litrù
obsah
SPG-071L - otevírání dveøí levé
SPG-071P - otevírání dveøí pravé
è.artiklu
SPG-071L
název
6170316 A Chladící skøíò SPG-071L
6170317 A Chladící skøíò SPG-071P
Mrazící skøíò GN2/1, model SNG-071
Cena bez DPH
26.900,- Kè
26.900,- Kè
pro GN 2/1
Technická data:
Rozmìry (šxhxv) ...... 710 x 800 x 2025 mm
Obsah ................................................. 700 l
Poèet polic / zásuvù ............................. 3 / 3
Rozmìr polic .............. GN2/1 (650x530mm)
Chlazení ................................. ventilované
Zámek dveøí .......................................... ano
Opláštìní .............................. galvanizované
Ovládání ................................... elektronické
Pracovní teplota ................ -18°C až -22°C
Pøíkon / Chladivo .................. 880W / R404a
Napìtí ..................................... 230V / 50 Hz
Hmotnost .......................................... 119 kg
Profesionální chladící skøínì pøedního evropského výrobce
firmy EDESA s výkonným ventilovaným chlazením, zesílenou
izolací dveøí a stìn 60mm, zabezpeèující minimální výkyvy teplot
i pøi vìtší frekvenci otevírání dveøí, kvalitní elektronické ovládání
a pøehledný display zobrazující aktuální a nastavenou teplotu dle
HACCP, hygienický vnitøní prostor, 3 polohovatelné police a zásuvy
pro GN 2/1 (1/1), výškovì stavitelné nožièky a zámek dveøí v cenì.
Øada SPG se speciálním GALVANIZOVANÝM vnìjším opláštìním
s protikorózní úpravou povrchu (zvýšená ochrana pøed mechanickým
poškozením). Úprava dodává chladícím skøíním dekorativní vzhled
a výraznì ulehèuje každodenní údržbu povrchu (oproti nerezu).
Vnitøní prostor je nerezový (hygienický se zaoblenými rohy).
700 litrù
obsah
è.artiklu
SNG-071L - otevírání dveøí levé
SNG-071P - otevírání dveøí pravé
SNG-071L
název
6170326 A Mrazící skøíò SNG-071L
6170327 A Mrazící skøíò SNG-071P
Chladící skøíò GN2/1, model SPG-142
Cena bez DPH
33.900,- Kè
33.900,- Kè
pro GN 2/1
Technická data:
Rozmìry (šxhxv) .... 1400 x 800 x 2025 mm
Obsah ............................................... 1400 l
Poèet polic / zásuvù ............................. 3 / 3
Rozmìr polic .............. GN2/1 (650x530mm)
Chlazení ................................. ventilované
Zámek dveøí .......................................... ano
Opláštìní .............................. galvanizované
Ovládání ................................... elektronické
Pracovní teplota .................... 0°C až +8°C
Pøíkon / Chladivo .................. 704W / R134a
Napìtí ..................................... 230V / 50 Hz
Hmotnost .......................................... 198 kg
Profesion ální chladící skøínì pøe dního evrop ské ho výro bce
firmy EDESA s výkonným ventilovaným chlazením, zesílenou
izolací dveøí a stìn 60mm, zabezpeèující minimální výkyvy teplot
i pøi vìtší frekvenci otevírání dveøí, kvalitní elektronické ovládání
a pøehledný display zobrazující aktuální a nastavenou teplotu dle
HACCP, hygienický vnitøní prostor, 2x3 polohovatelné police a zásuvy
pro GN 2/1 (1/1), výškovì stavitelné nožièky a zámeky dveøí v cenì.
Øada SPG se speciálním GALVANIZOVANÝM vnìjším opláštìním
s protikorózní úpravou povrchu (zvýšená ochrana pøed mechanickým
poškozením). Úprava dodává chladícím skøíním dekorativní vzhled
a výraznì ulehèuje každodenní údržbu povrchu (oproti nerezu).
Vnitøní prostor je nerezový (hygienický se zaoblenými rohy).
1400 litrù
obsah
SPG-142
è.artiklu
název
6170318 A Chladící skøíò SPG-142
Mrazící skøíò GN2/1, model SNG-142
Cena bez DPH
44.900,- Kè
pro GN 2/1
Technická data:
Rozmìry (šxhxv) .... 1400 x 800 x 2025 mm
Obsah ............................................... 1400 l
Poèet polic / zásuvù ..................... 3+3 / 3+3
Rozmìr polic .............. GN2/1 (650x530mm)
Chlazení ................................. ventilované
Zámek dveøí .......................................... ano
Opláštìní .............................. galvanizované
Ovládání ................................... elektronické
Pracovní teplota ................ -18°C až -22°C
Pøíkon / Chladivo ................ 1320W / R404a
Napìtí ..................................... 230V / 50 Hz
Hmotnost .......................................... 198 kg
Profesion ální chladící skøínì pøe dního evrop ského výrob ce
firmy EDESA s výkonným ventilovaným chlazením, zesílenou
izolací dveøí a stìn 60mm, zabezpeèující minimální výkyvy teplot
i pøi vìtší frekvenci otevírání dveøí, kvalitní elektronické ovládání
a pøehledný display zobrazující aktuální a nastavenou teplotu dle
HACCP, hygienický vnitøní prostor, 2x3 polohovatelné police a zásuvy
pro GN 2/1 (1/1), výškovì stavitelné nožièky a zámeky dveøí v cenì.
Øada SPG se speciálním GALVANIZOVANÝM vnìjším opláštìním
s protikorózní úpravou povrchu (zvýšená ochrana pøed mechanickým
poškozením). Úprava dodává chladícím skøíním dekorativní vzhled
a výraznì ulehèuje každodenní údržbu povrchu (oproti nerezu).
Vnitøní prostor je nerezový (hygienický se zaoblenými rohy).
1400 litrù
obsah
SNG-142
è.artiklu
název
6170328 A Mrazící skøíò SNG-142
Cena bez DPH
45.900,- Kè
šokové zchlazovaèe / zmrazovaèe “BE”
201
Šokový zchlazovaè a zmrazovaè BE 103 L
Technická data:
Kapacita GN 1/1- 40mm (65mm) ............. 3 ks
Rozteè vsunù ....................................... 70 mm
Zchlazování +90°C/+3°C............... 12 kg/cyklus
Zmrazování +90°C/-18°C................ 8 kg/cyklus
Elektronický ovládací panel .......... PRIMAX BE
Sonda pro teplotu jádra............................... ano
Rozmìr (šxhxv)................. 620 x 650 x 650 mm
Vnitøní rozmìr (šxhxv)....... 355 x 550 x 280 mm
Pøíkon / Napìtí ............................ 628 W / 230V
Chladivo ............................................... R 404 A
Hmotnost ................................................. 75 kg
cater ing equ i pm ents i nnovati on
Provedení nerezové AISI 304 18/10.
Automatický systém HARD / SOFT.
Zchlazovací výkon je udáván
pøi použití GN s hloubkou 40mm
(intenzivní proudìní vzduchu
s rovnomìrným rozložením
teploty v komoøe).
+90°C
+3°C
+90°C
240´
NEW
L
L- zásuvy na hloubku
-18°C
BE-103L-HSO
è.artiklu
název
Cena bez DPH
6180114 A BE 103L-HSO (3xGN1/1)
54.900,- Kè
Provedení nerezové AISI 304 18/10.
Automatický systém HARD / SOFT.
+90°C
Šokový zchlazovaè a zmrazovaè BE 105 T
Technická data:
Kapacita GN 1/1- 40mm (65mm) ............. 5 ks
Rozteè vsunù ....................................... 70 mm
Zchlazování +90°C/+3°C............... 14 kg/cyklus
Zmrazování +90°C/-18°C................ 9 kg/cyklus
Elektronický ovládací panel .......... PRIMAX BE
Sonda pro teplotu jádra............................... ano
Rozmìr (šxhxv)...... 750 x 700 x 810 (*850) mm
Vnitøní rozmìr (šxhxv)....... 630 x 365 x 380 mm
Pøíkon / Napìtí ........................... 646 W / 230V
Chladivo ............................................... R 404 A
Hmotnost ..................................... 105 (*117) kg
cater ing equ i pm ents i nnovati on
LDO - provedení bez pracovní desky
LDP - provedení s vrchní pracovní
deskou 40mm* - bez lemu
LDK*- pracovní deska pro umístìní
konvektomatu PDE na zchlazovaè
NEW
T
240´
T- zásuvy na šíøku
è.artiklu
BE-105T-LDP
+3°C
+90°C
-18°C
název
Cena bez DPH
6180115 A BE 105T-LDO (5xGN1/1)
6180116 A BE 105T-LDP (5xGN1/1)
63.900,- Kè
66.900,- Kè
Šokový zchlazovaè a zmrazovaè BE 905 T
komora vhodná pro
plechy GN 1/1 a 600x400
Technická data:
Kapacita GN 1/1- 40mm (65mm) ............. 5 ks
Kapacita plechù 600x400 mm ................. 5 ks
Rozteè vsunù ....................................... 70 mm
Zchlazování +90°C/+3°C............... 14 kg/cyklus
Zmrazování +90°C/-18°C................ 9 kg/cyklus
Elektronický ovládací panel .......... PRIMAX BE
Sonda pro teplotu jádra............................... ano
Rozmìr (šxhxv)...... 820 x 785 x 810 (*850) mm
Vnitøní rozmìr (šxhxv)....... 700 x 450 x 380 mm
Pøíkon / Napìtí ........................... 646 W / 230V
Chladivo ............................................... R 404 A
Hmotnost ..................................... 111 (*124) kg
cater ing equ i pm ents i nnovati on
+90°C
Provedení nerezové AISI 304 18/10.
Automatický systém HARD / SOFT.
LDO - provedení bez pracovní desky
LDP - provedení s vrchní pracovní
deskou 40mm* - bez lemu
LDK*- pracovní deska pro umístìní
konvektomatu, nebo pece PRIMAX
T
NEW
240´
T- zásuvy na šíøku
è.artiklu
BE-905T-LDP
+3°C
+90°C
-18°C
název
Cena bez DPH
6180117 A BE 905T-LDO (5xGN1/1)
6180118 A BE 905T-LDP (5xGN1/1)
65.900,- Kè
68.900,- Kè
Šokový zchlazovaè a zmrazovaè BE 906 T
komora vhodná pro
plechy GN 1/1 a 600x400
Technická data:
Kapacita GN 1/1- 40mm (65mm) ............. 6 ks
Kapacita plechù 600x400 mm ................. 6 ks
Rozteè vsunù ....................................... 70 mm
Zchlazování +90°C/+3°C............... 18 kg/cyklus
Zmrazování +90°C/-18°C.............. 12 kg/cyklus
Elektronický ovládací panel .......... PRIMAX BE
Sonda pro teplotu jádra............................... ano
Rozmìr (šxhxv)............... 820 x 825 x 1400 mm
Vnitøní rozmìr (šxhxv)....... 700 x 470 x 490 mm
Pøíkon / Napìtí .......................... 1194 W / 230V
Chladivo ............................................... R 404 A
Hmotnost ................................................ 190 kg
cater ing equ i pm ents i nnovati on
Provedení nerezové AISI 304 18/10.
Automatický systém chlazení HARD
SOFT. Zchlazovací výkon je udáván
pøi použití GN s hloubkou 40mm
(intenzivní proudìní vzduchu
s rovnomìrným rozložením
teploty v komoøe).
NEW
T
+3°C
+90°C
240´
T- zásuvy na šíøku
è.artiklu
BE-906T-LDO
+90°C
-18°C
název
Cena bez DPH
6180119 A BE 906T-LDO (6xGN1/1)
93.900,- Kè
Šokový zchlazovaè a zmrazovaè BE 910 T
komora vhodná pro
plechy GN 1/1 a 600x400
Technická data:
Kapacita GN 1/1- 40mm (65mm) ........... 10 ks
Kapacita plechù 600x400 mm ............... 10 ks
Rozteè vsunù ....................................... 70 mm
Zchlazování +90°C/+3°C............... 28 kg/cyklus
Zmrazování +90°C/-18°C.............. 18 kg/cyklus
Elektronický ovládací panel .......... PRIMAX BE
Sonda pro teplotu jádra............................... ano
Rozmìr (šxhxv)............... 820 x 825 x 1680 mm
Vnitøní rozmìr (šxhxv)....... 700 x 470 x 770 mm
Pøíkon / Napìtí .......................... 1559 W / 230V
Chladivo ............................................... R 404 A
Hmotnost ................................................ 250 kg
Provedení nerezové AISI 304 18/10.
Automatický systém chlazení HARD
SOFT. Zchlazovací výkon je udáván
pøi použití GN s hloubkou 40mm
(intenzivní proudìní vzduchu
s rovnomìrným rozložením
teploty v komoøe).
cater ing equ i pm ents i nnovati on
+90°C
+3°C
+90°C
240´
-18°C
NEW
T
T- zásuvy na šíøku
è.artiklu
BE-906T-LDO
název
Cena bez DPH
6180120 A BE 910T-LDO (10xGN1/1) 105.900,- Kè
Provedení (vnitøní/vnìjší) : nerez AISI 304 18/10. Vzduchem chlazený agregát (garantovaný výkon pøi max.okolní teplotì +38°C), izolace 60mm, zaoblené rohy
komory, vyjímatelné zásuvy a výpustný otvor. Snadné dotykové Touch elektronické ovládání BE (pøehledný displej, volby nastavení zchlazovacího/zmrazovacího
systému HARD/SOFT) a teplotní vpichové sonda. Na objednávku možnost opaèného otevírání dveøí “levé” (pøíplatkovì). Zchlazovací výkon je udáván
pøi použití GN s hloubkou 40mm (intenzivní proudìní vzduchu s rovnomìrným rozložením teploty v komoøe).
catering equipments innovation
výkon
technologie
spolehlivost
funkèní design
d
o
a
t
i
l
a
v
k
www.primaxsrl.com
Šokové zchlazovaèe
a zmrazovaèe
šokové zchlazovaèe / zmrazovaèe “BF”
203
Šokový zchlazovaè a zmrazovaè BF 105 T
Provedení nerezové AISI 304 18/10.
Automatický systém HARD / SOFT.
HDO - provedení bez pracovní desky
HDP - provedení s pracovní deskou
HDA - provedení s vrchní pracovní
deskou 4cm* a zadním lemem 10cm.
HDK*- pracovní deska pro umístìní
konvektomatu PDE na zchlazovaè
Technická data:
Kapacita GN 1/1- 40mm (65mm) ............. 5 ks
Rozteè vsunù ....................................... 70 mm
Zchlazování +90°C/+3°C............... 20 kg/cyklus
Zmrazování +90°C/-18°C.............. 13 kg/cyklus
Elektronický ovládací panel .......... PRIMAX BF
Sonda pro teplotu jádra............................... ano
Rozmìr (šxhxv)...... 750 x 700 x 810 (*850) mm
Vnitøní rozmìr (šxhxv)....... 630 x 365 x 380 mm
Pøíkon / Napìtí ........................... 837 W / 230V
Chladivo ............................................... R 404 A
Hmotnost ..................................... 105 (*117) kg
T
NEW
+90°C
+3°C
+90°C
240´
T- zásuvy na šíøku
-18°C
è.artiklu
BF-105T-HDP
název
Cena bez DPH
6180122 A BF 105T-HDO (5xGN1/1)
6180123 A BF 105T-HDP (5xGN1/1)
6180124 A BF 105T-HDA (5xGN1/1)
Šokový zchlazovaè a zmrazovaè BF 905 T
komora vhodná pro
plechy GN 1/1 a 600x400
Technická data:
Kapacita GN 1/1- 40mm (65mm) ............. 5 ks
Kapacita plechù 600x400 mm ................. 5 ks
Rozteè vsunù ....................................... 70 mm
Zchlazování +90°C/+3°C............... 20 kg/cyklus
Zmrazování +90°C/-18°C.............. 13 kg/cyklus
Elektronický ovládací panel .......... PRIMAX BF
Sonda pro teplotu jádra............................... ano
Rozmìr (šxhxv)...... 820 x 785 x 810 (*850) mm
Vnitøní rozmìr (šxhxv)....... 700 x 450 x 380 mm
Pøíkon / Napìtí ........................... 837 W / 230V
Chladivo ............................................... R 404 A
Hmotnost ..................................... 117 (*129) kg
cater ing equ i pm ents i nnovati on
cater ing equ i pm ents i nnovati on
+90°C
Provedení nerezové AISI 304 18/10.
Automatický systém HARD / SOFT.
HDO - provedení bez pracovní desky
HDP - provedení s pracovní deskou
HDA - provedení s vrchní pracovní
deskou 4cm* a zadním lemem 10cm.
HDK*- pracovní deska pro umístìní
konvektomatu, nebo pece PRIMAX
NEW
T
+3°C
+90°C
240´
-18°C
T- zásuvy na šíøku
è.artiklu
BF-905T-HDO
71.900,- Kè
76.900,- Kè
77.900,- Kè
název
Cena bez DPH
6180125 A BF 905T-HDO (5xGN1/1)
6180126 A BF 905T-HDP (5xGN1/1)
6180127 A BF 905T-HDA (5xGN1/1)
73.900,- Kè
78.900,- Kè
79.900,- Kè
Šokový zchlazovaè a zmrazovaè BF 906 L/T
komora vhodná pro
plechy GN 1/1 a 600x400
Technická data:
Kapacita GN 1/1- 40mm (65mm) ............. 6 ks
Kapacita plechù 600x400 mm ................. 6 ks
Rozteè vsunù ....................................... 70 mm
Zchlazování +90°C/+3°C............... 24 kg/cyklus
Zmrazování +90°C/-18°C.............. 15 kg/cyklus
Elektronický ovládací panel .......... PRIMAX BF
Sonda pro teplotu jádra............................... ano
Rozmìr (šxhxv)............... 820 x 825 x 1400 mm
Vnitøní rozmìr (šxhxv)....... 700 x 470 x 490 mm
Pøíkon / Napìtí .......................... 1559 W / 230V
Chladivo ............................................... R 404 A
Hmotnost ................................................ 190 kg
Provedení nerezové AISI 304 18/10.
Automatický systém chlazení HARD
SOFT. Zchlazovací výkon je udáván
pøi použití GN s hloubkou 40mm
(intenzivní proudìní vzduchu
s rovnomìrným rozložením
teploty v komoøe).
L
cater ing equ i pm ents i nnovati on
+90°C
+3°C
+90°C
240´
L- zásuvy na hloubku
-18°C
NEW
T
T- zásuvy na šíøku
è.artiklu
název
Cena bez DPH
6180128 A BF 906L-HDO (6xGN1/1) 108.900,- Kè
6180129 A BF 906T-HDO (6xGN1/1) 108.900,- Kè
BF-906T-HDO
Šokový zchlazovaè a zmrazovaè BF 910 L/T
komora vhodná pro
plechy GN 1/1 a 600x400
Technická data:
Kapacita GN 1/1- 40mm (65mm) ........... 10 ks
Kapacita plechù 600x400 mm ............... 10 ks
Rozteè vsunù ....................................... 70 mm
Zchlazování +90°C/+3°C............... 40 kg/cyklus
Zmrazování +90°C/-18°C.............. 25 kg/cyklus
Elektronický ovládací panel .......... PRIMAX BF
Sonda pro teplotu jádra............................... ano
Rozmìr (šxhxv)............... 820 x 825 x 1680 mm
Vnitøní rozmìr (šxhxv)....... 700 x 470 x 770 mm
Pøíkon / Napìtí .......................... 2070 W / 400V
Chladivo ............................................... R 404 A
Hmotnost ................................................ 270 kg
Provedení nerezové AISI 304 18/10.
Automatický systém chlazení HARD
SOFT. Zchlazovací výkon je udáván
pøi použití GN s hloubkou 40mm
(intenzivní proudìní vzduchu
s rovnomìrným rozložením
teploty v komoøe).
L
T
NEW
L- zásuvy na hloubku
+90°C
+3°C
+90°C
240´
-18°C
T- zásuvy na šíøku
è.artiklu
BF-910L-HDO
cater ing equ i pm ents i nnovati on
název
Cena bez DPH
6180130 A BF 910L-HDO (10xGN1/1) 131.900,- Kè
6180131 A BF 910T-HDO (10xGN1/1) 131.900,- Kè
Doplòkové pøíslušenství
KPI - Sada 4 nohou (výška 140/230mm)
pro modely BE/BF (105/905)
LG-UV C
KRPI - Sada 4 koleèek (2x brzdìná)
pro modely BE/BF (905/906/910)
è.artiklu
LG - UV C lampa (pro BE/BF 906/910/920/940)
Germicidní lampy slouží ke sterilizicaci UV-C záøením.
B-KHACCP/S - Systém HACCP + tisk (pro BE + BF)
B-KHACCP - Systém HACCP + USB (pouze pro BF)
B-KHACCP/S
6180150 A
6180151 A
6180152 A
6180153 A
6180154 A
6180155 A
název
Cena bez DPH
Sada nohou - KPI 1423
1.700,- Kè
Sada koleèek - KRPI
3.600,- Kè
UV-C lampa - LG
13.900,- Kè
B-KHACCP (HACCP+USB)
6.500,- Kè
B-KHACCP/S (HACCP+tisk) 15.500,- Kè
Opaèné otevírání dveøí “levé”
1,- Kè
Provedení (vnitøní/vnìjší) : nerez AISI 304 18/10. Vzduchem chlazený agregát (garantovaný výkon pøi max.okolní teplotì +38°C), izolace 60mm, zaoblené rohy
komory, vyjímatelné zásuvy a výpustný otvor. Pokroèilé dotykové Touch elektronické ovládání BF (2x pøehledný displej - zobrazení èasu, teploty servisní hlášení),
volby chlazení/mrazení HARD/SOFT, spuštìní UV lampy (pøíplatkovì) a dále nastavení øízení dle teplotní vpichové sondy. Opaèné otevírání dveøí “levé” (na obj.).
204
šokové zchlazovaèe / zmrazovaèe BF
Šokový zchlazovaè a zmrazovaè BF-920L/ .. O
komora vhodná pro zavážecí
vozíky na plechy GN 1/1 a 600x400
Technická data (box) :
Kapacita GN 1/1- 40mm (65mm) ........... 20 ks
Kapacita plechù 600x400 mm ............... 20 ks
Rozteè vsunù ....................................... 70 mm
Elektronický ovládací panel .......... PRIMAX BF
Sonda pro teplotu jádra............................... ano
Zavážecí vozík .............................................. ne
Rozmìr (šxhxv)........... 1100 x 1100 x 2240 mm
Vnitøní rozmìr (šxhxv).... 560 x 820 x 1860 mm
Napìtí .......................................... 400V/3/50Hz
Chladivo ............................................... R 404 A
Hmotnost (bez vzdálené jednotky) ........ 320 kg
cater ing e qu i p ment s i nnovat ion
Technická data-LDO (chl.jednotky RCUA-030):
Zchlazovací výkon (+90°C/+3°C) ........ 56 kg/cyklus
Zmrazovací výkon (+90°C/-18°C)......... 36 kg/cyklus
Pøíkon/Napìtí .................................... 3370W / 400V
Chladící výkon (chladivo) ............. 4240W (R 404 A)
Technická data-HDO (chl.jednotky RCUA-040):
Zchlazovací výkon (+90°C/+3°C) ........ 80 kg/cyklus
Zmrazovací výkon (+90°C/-18°C)........ 50 kg/cyklus
Pøíkon/Napìtí .................................... 4794W / 400V
Chladící výkon (chladivo) ............. 5200W (R 404 A)
NEW
Provedení pøístìnné : nerez AISI 304
Automatický systém chlazení HARD/SOFT.
Dodáváno se vzdálenou chladící jednotkou RCUA (v cenì).
Instaluje se oddìlenì do max.vzdálenosti 10m.
è.artiklu
BF-920L-LDO
název
Cena bez DPH
6180140 A BF 920L-LDO (20xGN1/1) 359.900,- Kè
6180141 A BF 920L-HDO (20xGN1/1) 389.900,- Kè
Šokový zchlazovaè a zmrazovaè BF-920L/.. R
komora vhodná pro zavážecí
vozíky na plechy GN 1/1 a 600x400
Technická data (box) :
Kapacita GN 1/1- 40mm (65mm) ........... 20 ks
Kapacita plechù 600x400 mm ............... 20 ks
Rozteè vsunù ....................................... 70 mm
Elektronický ovládací panel .......... PRIMAX BF
Sonda pro teplotu jádra............................... ano
Zavážecí vozík .............................................. ne
Rozmìr (šxhxv)........... 1100 x 1200 x 2240 mm
Vnitøní rozmìr (šxhxv).... 560 x 820 x 1860 mm
Napìtí .......................................... 400V/3/50Hz
Chladivo ............................................... R 404 A
Hmotnost (bez vzdálené jednotky) ........ 350 kg
cater ing e qu i p ment s i nnovat ion
Technická data-LDR (chl.jednotky RCUA-030):
Zchlazovací výkon (+90°C/+3°C) ........ 56 kg/cyklus
Zmrazovací výkon (+90°C/-18°C)......... 36 kg/cyklus
Pøíkon/Napìtí .................................... 3370W / 400V
Chladící výkon (chladivo) ............. 4240W (R 404 A)
Technická data-HDR (chl.jednotky RCUA-040):
Zchlazovací výkon (+90°C/+3°C) ........ 80 kg/cyklus
Zmrazovací výkon (+90°C/-18°C)........ 50 kg/cyklus
prùchozí Pøíkon/Napìtí .................................... 4794W / 400V
Chladící výkon (chladivo) ............. 5200W (R 404 A)
NEW
Provedení prùchozí : nerez AISI 304
Automatický systém chlazení HARD/SOFT.
Dodáváno se vzdálenou chladící jednotkou RCUA (v cenì).
Instaluje se oddìlenì do max.vzdálenosti 10m.
è.artiklu
BF-920L-HDR
název
Cena bez DPH
6180142 A BF 920L-LDR (20xGN1/1) 395.900,- Kè
6180143 A BF 920L-HDR (20xGN1/1) 425.900,- Kè
Šokový zchlazovaè a zmrazovaè BF-940L/ .. O
komora vhodná pro zavážecí vozíky
na plechy GN 2/1(1/1) a 600x400
Technická data (box) :
Kapacita GN 1/1- 40mm (65mm) ........... 40 ks
Kapacita GN 2/1- 40mm (65mm) ........... 20 ks
Rozteè vsunù ....................................... 70 mm
Elektronický ovládací panel .......... PRIMAX BF
Sonda pro teplotu jádra............................... ano
Zavážecí vozík ............................................. ne
Rozmìr (šxhxv)........... 1500 x 1300 x 2240 mm
Vnitøní rozmìr (šxhxv).... 760 x 990 x 1860 mm
Napìtí .......................................... 400V/3/50Hz
Chladivo ............................................... R 404 A
Hmotnost (bez vzdálené jednotky) ........ 400 kg
cater ing e qu i p ment s i nnovat ion
Technická data-LDO (chl.jednotky RCUA-050):
Zchlazovací výkon (+90°C/+3°C) ....... 112 kg/cyklus
Zmrazovací výkon (+90°C/-18°C)......... 72 kg/cyklus
Pøíkon/Napìtí .................................... 5440W / 400V
Chladící výkon (chladivo) ............. 5780W (R 404 A)
Technická data-HDO (chl.jednotky RCUA-075):
Zchlazovací výkon (+90°C/+3°C) ...... 160 kg/cyklus
Zmrazovací výkon (+90°C/-18°C)....... 100 kg/cyklus
Pøíkon/Napìtí .................................... 8201W / 400V
Chladící výkon (chladivo) ............. 8490W (R 404 A)
NEW
Provedení pøístìnné : nerez AISI 304
Automatický systém chlazení HARD/SOFT.
Dodáváno se vzdálenou chladící jednotkou RCUA (v cenì).
Instaluje se oddìlenì do max.vzdálenosti 10m.
è.artiklu
BF-940L-LDO
název
Cena bez DPH
6180144 A BF 940L-LDO (20xGN2/1) 469.900,- Kè
6180145 A BF 940L-HDO (20xGN2/1) 489.900,- Kè
Šokový zchlazovaè a zmrazovaè BF-940L/.. R
komora vhodná pro zavážecí vozíky
na plechy GN 2/1(1/1) a 600x400
Technická data (box) :
Kapacita GN 1/1- 40mm (65mm) ........... 40 ks
Kapacita GN 2/1- 40mm (65mm) ........... 20 ks
Rozteè vsunù ....................................... 70 mm
Elektronický ovládací panel .......... PRIMAX BF
Sonda pro teplotu jádra............................... ano
Zavážecí vozík .............................................. ne
Rozmìr (šxhxv)........... 1500 x 1400 x 2240 mm
Vnitøní rozmìr (šxhxv).... 760 x 990 x 1860 mm
Napìtí .......................................... 400V/3/50Hz
Chladivo ............................................... R 404 A
Hmotnost (bez vzdálené jednotky) ........ 430 kg
cater ing e qu i p ment s i nnovat ion
Technická data-LDR (chl.jednotky RCUA-050):
Zchlazovací výkon (+90°C/+3°C) ....... 112 kg/cyklus
Zmrazovací výkon (+90°C/-18°C)......... 72 kg/cyklus
Pøíkon/Napìtí .................................... 5440W / 400V
Chladící výkon (chladivo) ............. 5780W (R 404 A)
Technická data-HDR (chl.jednotky RCUA-075):
Zchlazovací výkon (+90°C/+3°C) ...... 160 kg/cyklus
Zmrazovací výkon (+90°C/-18°C)....... 100 kg/cyklus
Pøíkon/Napìtí .................................... 8201W / 400V
prùchozí
Chladící výkon (chladivo) ............. 8490W (R 404 A)
NEW
Provedení prùchozí : nerez AISI 304
Automatický systém chlazení HARD/SOFT.
Dodáváno se vzdálenou chladící jednotkou RCUA (v cenì).
Instaluje se oddìlenì do max.vzdálenosti 10m.
è.artiklu
BF-940L-HDR
název
Cena bez DPH
6180146 A BF 940L-LDR (20xGN2/1) 495.900,- Kè
6180147 A BF 940L-HDR (20xGN2/1) 515.900,- Kè
Provedení (vnitøní/vnìjší) : nerezová ocel AISI 304 18/10. Vzduchem chlazený agregát (na objednávku vodou). Komora s robustní izolací a zaoblenými rohy
dle norem HACCP. Masivní nájezdová rampa pro snadnìjší manipulaci s vozíky. Pokroèilé dotykové Touch elektronické ovládání BF (pøehledný displej se
zobrazením èasu, teploty servisní hlášení), volby chlazení/mrazení HARD/SOFT, spuštìní UV lampy (pøíplatkovì) a dále nastavení øízení dle teplotní vpichové sondy.
víøièe nápojù
Výrobník a víøiè chlazených nápojù
LUKE JUNIOR 2 / LUKE JUNIOR 3
205
chlazený
Technická data:
Rozmìry (š x h x v) ... 300/450 x300x600 mm
Kapacita (l)................................. 2x 6 / 3x 6 lt.
Poèet zásobníkù...................................... 2 / 3
Pracovní teplota (°C) .................... +2°C +8°C
Pøíkon (W)........................................ 125 / 150
Napìtí (V/Hz)....................................... 230/50
Chladivo............................................... R134a
Hmotnost (kg)...................................... 23 / 30
2x 6
litrù
obsah
3x 6
litrù
obsah
Oba modely vhodné pro bìžné šávy a nápoje s menším
i vìtším podílem dužiny. Lopatkový systém víøení (míchání)
dokonale promíchá a vychladí smìsi bez vytváøení nežádoucí
pìny na povrchu. Modely JUNIOR s kapacitou 6 l jsou vhodné
pro menší provozy.
è.artiklu
Model v nerezovém provedení (polykarbonátové nádoby),
lopatkový systémem víøení. Samoobslužné dávkování nápoje.
název
Cena bez DPH
7112211 A1 Víøiè a chladiè LUKE JUNIOR2 13.490,- Kè
7112212 A1 Víøiè a chladiè LUKE JUNIOR3 17.990,- Kè
Výrobník a víøiè chlazených nápojù
LUKE MAJOR 2 / LUKE MAJOR 3
chlazený
Technická data:
Rozmìry (š x h x v) ... 300/450 x300x690 mm
Kapacita (l)................................. 2x 9 / 3x 9 lt.
Poèet zásobníkù...................................... 2 / 3
Pracovní teplota (°C) .................... +2°C +8°C
Pøíkon (W)........................................ 125 / 150 2x 9 litrù
Napìtí (V/Hz)....................................... 230/50
obsah
Chladivo............................................... R134a
Hmotnost (kg)...................................... 23 / 30
3x 9
litrù
obsah
Oba modely vhodné pro bìžné šávy a nápoje s menším
i vìtším podílem dužiny. Lopatkový systém víøení (míchání)
dokonale promíchá a vychladí smìsi bez vytváøení nežádoucí
pìny na povrchu. Modely MAJOR s kapacitou 9 l jsou vhodné
pro menší a støední provozy.
è.artiklu
Model v nerezovém provedení (polykarbonátové nádoby),
lopatkový systémem víøení. Samoobslužné dávkování nápoje.
název
Cena bez DPH
7112213 A1 Víøiè a chladiè LUKE MAJOR 2 14.990,- Kè
7112214 A1 Víøiè a chladiè LUKE MAJOR 3 19.990,- Kè
Výrobník a víøiè chlazených nápojù
New Fast-cold 2 / New Fast-cold 3
chlazený
Technická data:
Rozmìry (š x h x v) ... 400/600 x480x800 mm
Kapacita (l)............................. 2x 14 / 3x 14 lt.
Poèet zásobníkù...................................... 2 / 3
Pracovní teplota (°C) .................... +2°C +8°C
Pøíkon (W)........................................ 300 / 530
Napìtí (V/Hz)....................................... 230/50
Chladivo............................................... R134a
Hmotnost (kg)...................................... 26 / 32
2x 14
litrù
obsah
3x 14
litrù
obsah
Oba modely vhodné pro bìžné šávy a nápoje s menším
i vìtším podílem dužiny. Výkonný šnekový systém víøení
(míchání) dokonale vychladí a promíchá smìsi bez vytváøení
nežádoucí pìny na povrchu. Výkonné modely New Fast-cold
s kapacitou 14 l a atraktivním designem jsou vhodné nejenom
pro velké provozy.
è.artiklu
Model v elegantním plastovém opláštìní (polykarbonátové nádoby),
aktivní šnekový systémem víøení. Samoobslužné dávkování nápoje.
název
Cena bez DPH
7112215 A1 Víøiè a chladiè New Fast-cold 2 21.490,- Kè
7112216 A1 Víøiè a chladiè New Fast-cold 3 28.990,- Kè
Výrobník a víøiè chlazených nápojù C-1S
Technická data:
Rozmìry (š x h x v) ........... 230x480x640 mm
Kapacita ............................................. 1x 12 lt
Teplota ....................................... +3 až +10°C
Poèet zásobníkù........................................... 1
Pøíkon .................................................. 210 W
Napìtí .......................................... 230V/50Hz
Hmotnost .............................................. 20 kg
1x 12
litrù
obsah
Zaøízení je urèeno pro výrobu, prezentaci a udržení
chlazených nápojù. Lopatkový systém víøení dokonale
promíchá a vychladí smìsy bez nežádoucí pìny na povrchu.
è.artiklu
- Je vhodný pro bìžné nápoje, koncentráty, sirupy, práškové
smìsi a také nápoje s vìtším obsahem dužiny).
- Polykarbonátové nádoby na nápoje, snadno odnímatelné.
- Snadné dávkování samoobslužným kohoutem vybaveným
odolným tìsnìním.
- Nerezová konstrukce AISI 304 snadná údržba a èistìní.
- Chlazení vzduchem (chladivo R134a).
- Klimatická tøída N (pro okolní teplotu +16 až +32 °C).
název
Cena bez DPH
7112002 A1 Výrobník a víøiè chl.nápojù C-1S 11.990,- Kè
Výrobník a víøiè chlazených nápojù C-2S
Technická data:
Rozmìry (š x h x v) ............ 430x480x640 mm
Kapacita )............................................ 2x 12 lt
Teplota ....................................... +3 až +10°C
Poèet zásobníkù .......................................... 1
Pøíkon .................................................. 310 W
Napìtí .......................................... 230V/50Hz
Hmotnost .............................................. 31 kg
2x 12
litrù
obsah
Zaøízení je urèeno pro výrobu, prezentaci a udržení
chlazených nápojù. Lopatkový systém víøení dokonale
promíchá a vychladí smìsy bez nežádoucí pìny na povrchu.
è.artiklu
- Je vhodný pro bìžné nápoje, koncentráty, sirupy, práškové
smìsi a také nápoje s vìtším obsahem dužiny).
- Polykarbonátové nádoby na nápoje, snadno odnímatelné.
- Snadné dávkování samoobslužným kohoutem vybaveným
odolným tìsnìním.
- Nerezová konstrukce AISI 304 snadná údržba a èistìní.
- Chlazení vzduchem (chladivo R134a).
- Klimatická tøída N (pro okolní teplotu +16 až +32 °C).
název
Cena bez DPH
7112005 A1 Výrobník a víøiè chl.nápojù C-2S 15.990,- Kè
Výrobník a víøiè chlazených nápojù C-3S
Technická data:
Rozmìry (š x h x v) ........... 630x480x640 mm
Kapacita ............................................ 3x 12 lt
Teplota ...................................... +3 až +10°C
Poèet zásobníkù ......................................... 3
Pøíkon ................................................. 410 W
Napìtí ......................................... 230V/50Hz
Hmotnost ............................................. 39 kg
Zaøízení je urèeno pro výrobu, prezentaci a udržení
chlazených nápojù. Lopatkový systém víøení dokonale
promíchá a vychladí smìsy bez nežádoucí pìny na povrchu.
3x 12
litrù
obsah
è.artiklu
- Je vhodný pro bìžné nápoje, koncentráty, sirupy, práškové
smìsi a také nápoje s vìtším obsahem dužiny).
- Polykarbonátové nádoby na nápoje, snadno odnímatelné.
- Snadné dávkování samoobslužným kohoutem vybaveným
odolným tìsnìním.
- Nerezová konstrukce AISI 304 snadná údržba a èistìní.
- Chlazení vzduchem (chladivo R134a).
- Klimatická tøída N (pro okolní teplotu +16 až +32 °C).
název
Cena bez DPH
7112008 A1 Výrobník a víøiè chl.nápojù C-3S 19.990,- Kè
206
výrobníky granity
Výrobník ledové tøíštì “GRANITY”
model CARESS 1 / CARESS 2
chlazený
Technická data:
Rozmìry (š x h x v) ... 200/400 x400x680 mm
Kapacita ......................... 1x 5,5 lt. / 2x 5,5 lt.
Poèet zásobníkù...................................... 1 / 2
Pøíkon ...................................... 320W / 540W
Napìtí .......................................... 230V/50Hz
Chladivo .............................................. R404a
Hmotnost .....................................19kg / 30kg
Praktický model pro menší provozy s vertikálnì uloženým mrazícím válcem
a míchacími lopatkami umožòující výrobu i pomìrnì malého množství ledové
tøíštì (granity). Zaøízení je vzduchem chlazené se samoobslužným dávkováním
nápojù, jednoduché na obsluhu a èistìní, rychlé pro pøípravu a na mražení
nápojù s pomìrnì nízkým pøíkonem (ekonomický provoz), atraktivní design.
s.p.a.
1x 5,5
litrù
2x 5,5
obsah
è.artiklu
název
Cena bez DPH
7112200 A1 Výrobník granity CARESS1 18.990,- Kè
7112201 A1 Výrobník granity CARESS2 33.990,- Kè
Výrobník ledové tøíštì “GRANITY”
model New Fab Cream 1 / Fab Cream 2
chlazený
Technická data:
Rozmìry (š x h x v) ... 200/400 x450x750 mm
Kapacita ................................ 1x 6 lt. / 2x6 lt.
Poèet zásobníkù...................................... 1 / 2
Pøíkon ...................................... 320W / 540W
Napìtí .......................................... 230V/50Hz
Chladivo............................................... R404a
Hmotnost ..................................... 22kg /35kg
Praktický model pro menší provozy s horizontálnì uloženým mrazícím válcem
a míchací lopatkou umožòující výrobu i pomìrnì malého množství ledové tøíštì
(granity). Zaøízení je vzduchem chlazené se samoobslužným dávkováním
nápojù, jednoduché na obsluhu a èistìní, rychlé pro pøípravu a na mražení
nápojù s pomìrnì nízkým pøíkonem (ekonomický provoz), atraktivní design.
Výrobník ledové tøíštì “GRANITY”
model New Faby 1
s.p.a.
1x 6
litrù
2x 6
obsah
è.artiklu
Výkonný jednozásobníkový model vhodný pro vìtšinu bìžných provozù
umožòující výrobu vìtšího množství ledové tøíštì (granity) a jogurtových
nápojù. Model je vzduchem chlazený, má horizontální mísící lopatky,
osvìtlení nádob a samoobslužné dávkování nápoje. Zaøízení jsou jednoduchá
na obsluhu a èistìní, rychlá pro pøípravu a namražení nápojù s pomìrnì nízkým
pøíkonem (ekonomický provoz), atraktivní design ...
název
s.p.a.
1x 10
litrù
obsah
è.artiklu
název
7112203 A1 Výrobník New Faby1
22.990,- Kè
s.p.a.
2x 10
litrù
obsah
è.artiklu
název
7112205 A1 Výrobník New Faby2
Cena bez DPH
39.990,- Kè
chlazený
Technická data:
Výkonný tøízásobníkový model vhodný pro vìtšinu bìžných provozù
umožòující výrobu vìtšího množství ledové tøíštì (granity) a jogurtových
nápojù. Model je vzduchem chlazený, má horizontální mísící lopatky,
osvìtlení nádob a samoobslužné dávkování nápoje. Zaøízení jsou
jednoduchá na obsluhu a èistìní, rychlá pro pøípravu a namražení
nápojù s pomìrnì nízkým pøíkonem (ekonomický provoz), atraktivní design ...
Cena bez DPH
chlazený
Výrobník ledové tøíštì “GRANITY”
model New Faby 3
Rozmìry (š x h x v) .......... 600x480x840 mm
Kapacita ........................................... 3x 10 lt.
Poèet zásobníkù ......................................... 3
Pøíkon ................................................ 1100W
Napìtí ......................................... 230V/50Hz
Chladivo ............................................. R404a
Hmotnost .............................................. 75kg
19.490,- Kè
35.490,- Kè
chlazený
Technická data:
Výkonný dvojzásobníkový model vhodný pro vìtšinu bìžných provozù
umožòující výrobu vìtšího množství ledové tøíštì (granity) a jogurtových
nápojù. Model je vzduchem chlazený, má horizontální mísící lopatky,
osvìtlení nádob a samoobslužné dávkování nápoje. Zaøízení jsou
jednoduchá na obsluhu a èistìní, rychlá pro pøípravu a namražení nápojù
s pomìrnì nízkým pøíkonem (ekonomický provoz), atraktivní design ...
Cena bez DPH
7112209 A1 Výrobník Fab Cream 1
7112210 A1 Výrobník Fab Cream 2
Výrobník ledové tøíštì “GRANITY”
model New Faby 2
Rozmìry (š x h x v) ........... 400x480x840 mm
Kapacita ........................................... 2x 10 lt.
Poèet zásobníkù ......................................... 2
Pøíkon .................................................. 850W
Napìtí .......................................... 230V/50Hz
Chladivo ............................................. R404a
Hmotnost ...............................................55kg
litrù
obsah
Technická data:
Rozmìry (š x h x v) ........... 200x480x840 mm
Kapacita ........................................... 1x 10 lt.
Poèet zásobníkù .......................................... 1
Pøíkon .................................................. 530W
Napìtí ......................................... 230V/50Hz
Chladivo ............................................. R404a
Hmotnost .............................................. 30kg
litrù
obsah
s.p.a.
3x 10
litrù
obsah
è.artiklu
název
7112207 A1 Výrobník New Faby3
Cena bez DPH
52.990,- Kè
doba ledová pøicházi
d
o
a
t
i
l
a
v
k
SPOLEHLIVÉ VÝROBNÍKY LEDU
PRO VAŠE PROVOZY
www.ntfice.com
kostky
šupiny
kalíšky
CINKAJÍCÍ
LEDOVÉ KOSTKY
DOKONALÝ
LEDOVÝ DOTEK
kostky
CHLADIVÁ ELEGANCE
LEDOVÉHO NÁPOJE
dr
ZMRZLÝ SNÍH
NOÈNÍHO VZRUŠENÍ
ŠUPINOVÝ LED
PRO VYSTAVENÍ
208
výrobníky nápojového ledu
Výrobník ledu ZP 15
lehký provoz
Technická data:
Tvar ledu ..................... dutý kalíšky (3 velikosti)
Druh chlazení ............................... A -vzduchem
Max.výkon za 24 h ................................... 15 kg
Kapacita zásobníku na vodu ....................... 3 lt
Kapacita zásobníku na led ........................ 4 kg
Doba cyklu ....................................... 8 - 12 min
Poèet kalíšku .......................... 12 kusù / cyklus
Napìtí ....................................... 230 V/1/50 Hz
Pøíkon .................................................... 200 W
Materiál ..................................................... ABS
Rozmìry (š x h x v) ............. 360x440x450 mm
Hmotnost ................................................ 20 kg
bez nutnosti pøipojení
na vodu a odpad
teplota okolí max. +35°C
è.artiklu
název
5490800 A1 Výrobník ZP15
Cena bez DPH
5.450,- Kè
Výrobník ledu SL 35
Technická data:
Tvar ledu ...................... kalíšky 31x32mm /14 g
Druh chlazení ............ A -vzduchem / W -vodou
Max.výkon za 24 h .................................. 20 kg
Kapacita zásobníku ....................................4 kg
Napìtí O .................................... 230 V/1/50 Hz
Pøíkon .................................................... 320 W
Chladivo ............................................... R 404A
Min. a max. teplota okolí ................. +10/+38°C
Min. a max. teplota vody ................... +5/+32°C
Odpad vody O ................................... Ø 24 mm
Pøívod vody O......................................... Ø 3/4"
Rozmìry (š x h x v) .......... 355 x 404 x 590 mm
Hmotnost ................................................. 28 kg
Výrobník ledu je v celonerezovém provedení,
kromì dvíøek, která jsou vyrobena z ABS
plastu. Výrobník s vodním chlazením je vhodný
pro vestavìní do baru s min.nároky na potøebný
prostor. U vzduchem chlazeného provedení je
potøeba pro lepší úèinnost a delší životnost
zaøízení dodržovat minimální odstup od møížek
cca.100 až 150 mm. Led je vytváøen nástøikem
do formových “kalíškù” kovovými tryskami.
SL 35
V
H
Š
è.artiklu
Š
název
Cena bez DPH
5490700 A1 Výrobník SL 35 A 16.990,- Kè
5490701 A1 Výrobník SL 35 W 16.990,- Kè
355 mm
Výrobník ledu SL 50
Technická data:
Tvar ledu ..................... kalíšky 31x32mm /14 g
Druh chlazení ........... A -vzduchem / W -vodou
Max.výkon za 24 h ................................. 25 kg
Kapacita zásobníku .................................. 6 kg
Napìtí ....................................... 230 V/1/50 Hz
Pøíkon ................................................... 350 W
Chladivo .............................................. R 404A
Min. a max. teplota okolí ................ +10/+38°C
Min. a max. teplota vody .................. +5/+32°C
Odpad vody ...................................... Ø 24 mm
Pøívod vody ........................................... Ø 3/4"
Rozmìry (š x h x v) ......... 390 x 517 x 625 mm
Hmotnost ................................................ 39 kg
SL 50
V
H
Š
è.artiklu
Výrobník ledu je v celonerezovém provedení,
kromì dvíøek, která jsou vyrobena z ABS plastu.
Výrobník s vodním chlazením je vhodný pro
vestavìní do baru s min.nároky na potøebný
prostor. U vzduchem chlazeného provedení je
potøeba pro lepší úèinnost a delší životnost
zaøízení dodržovat minimální odstup od møížek
cca.100 až 150 mm. Led je vytváøen nástøikem
do formových “kalíškù” kovovými tryskami.
název
Cena bez DPH
5490702 A1 Výrobník SL 50 A 19.990,- Kè
5490703 A1 Výrobník SL 50 W 19.990,- Kè
Výrobník ledu SL 60
Technická data:
Tvar ledu ...................... kalíšky 31x32mm /14 g
Druh chlazení ............. A -vzduchem / W -vodou
Max.výkon za 24 h ................................... 29 kg
Kapacita zásobníku ................................... 9 kg
Napìtí ........................................ 230 V/1/50 Hz
Pøíkon .................................................... 370 W
Chladivo ............................................... R 404A
Min. a max. teplota okolí ................. +10/+38°C
Min. a max. teplota vody ................... +5/+32°C
Odpad vody ...................................... Ø 24 mm
Pøívod vody ........................................... Ø 3/4"
Rozmìry (š x h x v) ......... 390 x 517 x 705 mm
Hmotnost ................................................. 38 kg
SL 60
V
H
Š
è.artiklu
Výrobník ledu je v celonerezovém provedení,
kromì dvíøek, která jsou vyrobena z ABS plastu.
Výrobník s vodním chlazením je vhodný pro
vestavìní do baru s min.nároky na potøebný
prostor. U vzduchem chlazeného provedení je
potøeba pro lepší úèinnost a delší životnost
zaøízení dodržovat minimální odstup od møížek
cca.100 až 150 mm. Led je vytváøen nástøikem
do formových “kalíškù” kovovými tryskami.
název
Cena bez DPH
5490704 A1 Výrobník SL 60 A 21.990,- Kè
5490705 A1 Výrobník SL 60 W 21.990,- Kè
Výrobník ledu SL 70
Technická data:
Tvar ledu ....................... kalíšky 31x32mm /14 g
Druh chlazení .............. A -vzduchem / W -vodou
Max.výkon za 24 h .................................... 34 kg
Kapacita zásobníku ...................................16 kg
Napìtí ......................................... 230 V/1/50 Hz
Pøíkon ..................................................... 410 W
Chladivo ................................................ R 404A
Min. a max. teplota okolí .................. +10/+38°C
Min. a max. teplota vody .................... +5/+32°C
Odpad vody ........................................ Ø 24 mm
Pøívod vody ............................................. Ø 3/4"
Rozmìry (š x h x v) ...496 x 629 x 685/*785 mm
Hmotnost .................................................. 48 kg
A - chlazení vzduchem
W - chlazení vodou
* - výška výrobníku s nohama
SL 70
V
H
Š
è.artiklu
Výrobník ledu je v celonerezovém provedení,
kromì dvíøek, která jsou vyrobena z ABS plastu.
Výrobník s vodním chlazením je vhodný pro
vestavìní do baru s min.nároky na potøebný
prostor. U vzduchem chlazeného provedení je
potøeba pro lepší úèinnost a delší životnost
zaøízení dodržovat minimální odstup od møížek
cca.100 až 150 mm. Led je vytváøen nástøikem
do formových “kalíškù” kovovými tryskami.
název
Cena bez DPH
5490706 A1 Výrobník SL 70 A 25.990,- Kè
5490707 A1 Výrobník SL 70 W 25.990,- Kè
Ideální provozní podmínky pro chod výrobníkù
výrobníky nápojového ledu
209
Výrobník ledu SL 90
Technická data:
Tvar ledu...................... kalíšky 31x32mm /14 g
Druh chlazení............. A -vzduchem / W -vodou
Max.výkon za 24 h .................................. 43 kg
Kapacita zásobníku ..................................25 kg
Napìtí ........................................ 230 V/1/50 Hz
Pøíkon .....................................................450 W
Chladivo ............................................... R 404A
Min. a max. teplota okolí ................. +10/+38°C
Min. a max. teplota vody ................... +5/+32°C
Odpad vody ....................................... Ø 24 mm
Pøívod vody ............................................ Ø 3/4"
Rozmìry (š x h x v) ...496 x 629 x 795/*895 mm
Hmotnost .................................................. 52 kg
SL 90
Výrobník ledu je v celonerezovém provedení,
kromì dvíøek, která jsou vyrobena z ABS
plastu. Výrobník s vodním chlazením je
vhodný pro vestavìní do baru s min. nároky
na potøebný prostor. U vzduchem chlazeného
provedení je potøeba pro lepší úèinnost a delší
životnost zaøízení dodržovat minimální odstup
od møížek cca.100 až 150 mm. Led je vytváøen
nástøikem do formových “kalíškù” kovovými
tryskami.
V
H
Š
è.artiklu
název
5490708 A1 Výrobník SL 90 A
5490709 A1 Výrobník SL 90 W
Cena bez DPH
29.990,- Kè
29.990,- Kè
Výrobník ledu SL 110
Technická data:
Tvar ledu ...................... kalíšky 31x32mm /14 g
Druh chlazení ............. A -vzduchem / W -vodou
Max.výkon za 24 h ................................... 53 kg
Kapacita zásobníku ...................................25 kg
Napìtí ......................................... 230 V/1/50 Hz
Pøíkon ..................................................... 500 W
Chladivo ................................................ R 404A
Min. a max. teplota okolí .................. +10/+38°C
Min. a max. teplota vody .................... +5/+32°C
Odpad vody ........................................ Ø 24 mm
Pøívod vody ............................................. Ø 3/4"
Rozmìry (š x h x v) ...496 x 629 x 885/*985 mm
Hmotnost .................................................. 55 kg
Výrobník ledu je v celonerezovém provedení,
kromì dvíøek, která jsou vyrobena z ABS
plastu. Výrobník s vodním chlazením je
vhodný pro vestavìní do baru s min. nároky
na potøebný prostor. U vzduchem chlazeného
provedení je potøeba pro lepší úèinnost a delší
životnost zaøízení dodržovat minimální odstup
od møížek cca.100 až 150 mm. Led je vytváøen
nástøikem do formových “kalíškù” kovovými
tryskami.
SL 110
V
H
Š
è.artiklu
název
Cena bez DPH
5490710 A1 Výrobník SL 110 A 33.990,- Kè
5490711 A1 Výrobník SL 110 W 33.990,- Kè
Výrobník ledu SL 140
Technická data:
Tvar ledu ...................... kalíšky 31x32mm /14 g
Druh chlazení ............ A -vzduchem / W -vodou
Max.výkon za 24 h .................................. 68 kg
Kapacita zásobníku ................................. 40 kg
Napìtí ........................................ 230 V/1/50 Hz
Pøíkon .................................................... 700 W
Chladivo ............................................... R 404A
Min. a max. teplota okolí ................. +10/+38°C
Min. a max. teplota vody ................... +5/+32°C
Odpad vody ....................................... Ø 24 mm
Pøívod vody ............................................. Ø 3/4"
Rozmìry (š x h x v)..737 x 640 x 915/*1015 mm
Hmotnost ................................................. 67 kg
SL 140
V
Š
H
è.artiklu
Výrobník ledu je v celonerezovém provedení,
kromì dvíøek, která jsou vyrobena z ABS
plastu. Výrobník s vodním chlazením je
vhodný pro vestavìní do baru s min. nároky
na potøebný prostor. U vzduchem chlazeného
provedení je potøeba pro lepší úèinnost a delší
životnost zaøízení dodržovat minimální odstup
od møížek cca.100 až 150 mm. Led je vytváøen
nástøikem do formových “kalíškù” kovovými
tryskami.
název
Cena bez DPH
5490712 A1 Výrobník SL 140 A 39.990,- Kè
5490713 A1 Výrobník SL 140 W 39.990,- Kè
Výrobník ledu SL 180
Technická data:
Tvar ledu ...................... kalíšky 31x32mm /14 g
Druh chlazení ............. A -vzduchem / W -vodou
Max.výkon za 24 h ................................... 80 kg
Kapacita zásobníku .................................. 40 kg
Napìtí ......................................... 230 V/1/50 Hz
Pøíkon ..................................................... 800 W
Chladivo ................................................ R 404A
Min. a max. teplota okolí .................. +10/+38°C
Min. a max. teplota vody .................... +5/+32°C
Odpad vody ........................................ Ø 24 mm
Pøívod vody ............................................ Ø 3/4"
Rozmìry (š x h x v)..737 x 640 x 915/*1015 mm
Hmotnost .................................................. 71 kg
SL 180
V
Š
H
è.artiklu
Výrobník ledu je v celonerezovém provedení,
kromì dvíøek, která jsou vyrobena z ABS
plastu. Výrobník s vodním chlazením je
vhodný pro vestavìní do baru s min. nároky
na potøebný prostor. U vzduchem chlazeného
provedení je potøeba pro lepší úèinnost a delší
životnost zaøízení dodržovat minimální odstup
od møížek cca.100 až 150 mm. Led je vytváøen
nástøikem do formových “kalíškù” kovovými
tryskami.
název
Cena bez DPH
5490714 A1 Výrobník SL 180 A 44.990,- Kè
5490715 A1 Výrobník SL 180 W 44.990,- Kè
Výrobník ledu SL 260
Technická data:
Tvar ledu ....................... kalíšky 31x32mm /14 g
Druh chlazení .............. A -vzduchem / W -vodou
Max.výkon za 24 h .................................. 100 kg
Kapacita zásobníku .................................. 60 kg
Napìtí ......................................... 230 V/1/50 Hz
Pøíkon ...................................................... 850 W
Chladivo ................................................. R 404A
Min. a max. teplota okolí ................... +10/+38°C
Min. a max. teplota vody ..................... +5/+32°C
Odpad vody ......................................... Ø 24 mm
Pøívod vody .............................................. Ø 3/4"
Rozmìry (š x h x v)..737 x 640 x 1015/*1115 mm
Hmotnost ................................................... 74 kg
A - chlazení vzduchem
W - chlazení vodou
* - výška výrobníku s nohama
SL 260
V
H
Š
è.artiklu
Výrobník ledu je v celonerezovém provedení,
kromì dvíøek, která jsou vyrobena z ABS
plastu. Výrobník s vodním chlazením je
vhodný pro vestavìní do baru s min. nároky
na potøebný prostor. U vzduchem chlazeného
provedení je potøeba pro lepší úèinnost a delší
životnost zaøízení dodržovat minimální odstup
od møížek cca.100 až 150 mm. Led je vytváøen
nástøikem do formových “kalíškù” kovovými
tryskami.
název
Cena bez DPH
5490716 A1 Výrobník SL 260 A 48.990,- Kè
5490717 A1 Výrobník SL 260 W 48.990,- Kè
Ideální provozní podmínky pro chod výrobníkù
210
výrobníky nápojového ledu
Výrobník ledu SL 280 a SL 350
Technická data:
SL 280
SL 350
Tvar ledu.............................. kalíšky 31x32mm /14 g
Druh chlazení..................... A -vzduchem / W -vodou
Max.výkon za 24 h ............ 130 kg ............... 155 kg
Kapacita zásobníku ............. 65 kg ................. 65 kg
Napìtí .................... 230 V/1/50 Hz ... 230 V/1/50 Hz
Pøíkon .............................. 1050 W .............. 1400 W
Chladivo ........................... R 404A .............. R 404A
Min. a max.teplota okolí .. +10/+38 ....... +10/+38 °C
Min. a max.teplota vody .... +5/+32 ......... +5/+32 °C
Odpad vody .......................... Ø 24 .......... Ø 24 mm
Pøívod vody ........................ Ø 3/4" ............... Ø 3/4"
Šíøka ....................................... 840 ............ 840 mm
Hloubka .................................. 740 ............. 740 mm
Výška ......................... 1075/*1175 ..1075/*1175 mm
Hmotnost ................................ 113 ............... 118 kg
SL 280 a SL 350
Výrobník ledu je v celonerezovém provedení,
kromì dvíøek, která jsou vyrobena z ABS
plastu. Výrobník s vodním chlazením je
vhodný pro vestavìní do baru s min. nároky
na potøebný prostor. U vzduchem chlazeného
provedení je potøeba pro lepší úèinnost a
Š delší životnost zaøízení dodržovat minimální
odstup od møížek cca.100 až 150 mm. Led je
vytváøen nástøikem do formových “kalíškù”
kovovými tryskami.
V
H
è.artiklu
název
Cena bez DPH
5490718 A Výrobník SL 280 A
5490719 A Výrobník SL 280 W
59.990,- Kè
59.990,- Kè
5490720 A Výrobník SL 350 A
5490721 A Výrobník SL 350 W
66.990,- Kè
66.990,- Kè
Výrobník nápojového ledu CM 150
Technická data:
Tvar ledu ................ kališky 31x32mm /14 g
Druh chlazení ...... A -vzduchem / W -vodou
Max.výkon za 24 h ............................ 90 kg
Použitelný zásobník ................. BIN PE530
BIN T420
Napìtí .................................. 230 V/1/50 Hz
Pøíkon .............................................. 850 W
Chladivo ......................................... R 404A
Min. a max. teplota okolí ........... +10/+38°C
Min. a max. teplota vody ............. +5/+32°C
Odpad vody ................................. Ø 24 mm
Pøívod vody ....................................... Ø 3/4"
Rozmìry (š x h x v)..... 862 x 470 x 620 mm
Hmotnost ............................................ 83 kg
CM 150
V
Š
H
è.artiklu
Výrobník ledu je v celonerezovém provedení.
Výrobník s vodním chlazením je vhodný pro
ve stavìní do baru s min. nároky na potøebný
prostor. U vzduchem chlazeného provedení
je potøeba pro lepší úèinnost a delší životnost
zaøízení dodržovat minimální odstup od
møížek cca.100 až 150 mm. Led je vytváøen
nástøikem do formových “kalíškù” kovovými
tryskami. Výrobník je v provedení bez
vestavìného zásobníku ledu.
název
5490830 A Výrobník CM 150 A
5490831 A Výrobník CM 150 W
Cena bez DPH
48.900,- Kè
48.900,- Kè
Výrobník nápojového ledu CM 350
Technická data:
Tvar ledu ................. kalíšky 31x32mm /14 g
Druh chlazení ........ A -vzduchem / W -vodou
Max.výkon za 24 h ............................ 155 kg
Použitelný zásobník ................... BIN PE530
BIN T420 - BIN T830 - RB280
Napìtí ................................... 230 V/1/50 Hz
Pøíkon .............................................. 1400 W
Chladivo ........................................... R 404A
Min. a max. teplota okolí ............. +10/+38°C
Min. a max. teplota vody ............... +5/+32°C
Odpad vody ................................... Ø 24 mm
Pøívod vody ........................................ Ø 3/4"
Rozmìry (š x h x v).......862 x 555 x 720 mm
Hmotnost ............................................. 83 kg
CM 350
V
Š
H
è.artiklu
Výrobník ledu je v celonerezovém provedení.
Výrobník s vodním chlazením je vhodný pro
ve stavìní do baru s min. nároky na potøebný
prostor. U vzduchem chlazeného provedení
je potøeba pro lepší úèinnost a delší životnost
zaøízení dodržovat minimální odstup od
møížek cca.100 až 150 mm. Led je vytváøen
nástøikem do formových “kalíškù” kovovými
tryskami. Výrobník je v provedení bez
vestavìného zásobníku ledu.
název
5490832 A Výrobník CM 350 A
5490833 A Výrobník CM 350 W
Cena bez DPH
59.900,- Kè
59.900,- Kè
Výrobník nápojového ledu CM 650
Technická data:
Tvar ledu ................. kalíšky 31x32mm /14 g
Druh chlazení ....... A -vzduchem / W -vodou
Max.výkon za 24 h ........................... 300 kg
Použitelný zásobník ...... BIN T830 - RB 280
Napìtí ................................... 230 V/1/50 Hz
Pøíkon ............................................. 2600 W
Chladivo .......................................... R 404A
Min. a max. teplota okolí ............ +10/+38°C
Min. a max. teplota vody .............. +5/+32°C
Odpad vody .................................. Ø 24 mm
Pøívod vody ....................................... Ø 3/4"
Rozmìry (š x h x v).....1250 x 580 x 848 mm
Hmotnost .......................................... 152 kg
CM 650
V
Š
H
è.artiklu
Výrobník ledu je v celonerezovém provedení.
Výrobník s vodním chlazením je vhodný pro
ve stavìní do baru s min. nároky na potøebný
prostor. U vzduchem chlazeného provedení
je potøeba pro lepší úèinnost a delší životnost
zaøízení dodržovat minimální odstup od
møížek cca.100 až 150 mm. Led je vytváøen
nástøikem do formových “kalíškù” kovovými
tryskami. Výrobník je v provedení bez
vestavìného zásobníku ledu.
název
5490834 A Výrobník CM 650 A
5490835 A Výrobník CM 650 W
A - chlazení vzduchem
W - chlazení vodou
* - výška výrobníku s nohama
Cena bez DPH
94.900,- Kè
94.900,- Kè
Ideální provozní podmínky pro chod výrobníkù
výrobníky nápojového ledu
211
Výrobník ledu CVC 230
Technická data:
Tvar ledu ............................................. kostky 7g
Druh chlazení .............. A -vzduchem / W -vodou
Max.výkon za 24 h .................................. 105 kg
Kapacita zásobníku ...................................35 kg
Napìtí ......................................... 230 V/1/50 Hz
Pøíkon ...................................................... 850 W
Chladivo ................................................. R 404A
Min. a max. teplota okolí ................... +10/+38°C
Min. a max. teplota vody ..................... +5/+32°C
Odpad vody ......................................... Ø 24 mm
Pøívod vody .............................................. Ø 3/4"
Rozmìry (š x h x v) ...738 x 600 x 980/*1080 mm
Hmotnost ................................................... 35 kg
CVC 230
Výrobník ledu je v celonerezovém provedení,
kromì dvíøek, která jsou vyrobena z ABS plastu.
Výrobník s vodním chlazením je vhodný pro ve
stavìní do baru s min.nároky na potøebný prostor.
U vzduchem chlazeného provedení je potøeba
pro lepší úèinnost a delší životnost zaøízení
dodržovat minimální odstup od møížek
cca.100 až 150 mm. Led je vytváøen nástøikem
do formových “kostek” kovovými tryskami.
V
Š
H
è.artiklu
název
5490844 A Výrobník CVC 230 A
5490845 A Výrobník CVC 230 W
Cena bez DPH
48.900,- Kè
48.900,- Kè
Výrobník nápojového ledu CV 305
Technická data:
Tvar ledu ............................................ kostky 7g
Druh chlazení ............. A -vzduchem / W -vodou
Max.výkon za 24 h ................................. 140 kg
Použitelný zásobník ...... BIN PE530 - BIN T420
Napìtí ......................................... 230 V/1/50 Hz
Pøíkon ................................................... 1400 W
Chladivo ................................................ R 404A
Min. a max. teplota okolí .................. +10/+38°C
Min. a max. teplota vody .................... +5/+32°C
Odpad vody ........................................ Ø 24 mm
Pøívod vody ............................................. Ø 3/4"
Rozmìry (š x h x v).............540 x 544 x 707 mm
Hmotnost .................................................. 85 kg
CV 305
Výrobník ledu je v celonerezovém provedení.
Výrobník s vodním chlazením je vhodný pro ve
stavìní do baru s min.nároky na potøebný prostor.
U vzduchem chlazeného provedení je potøeba
pro lepší úèinnost a delší životnost zaøízení
Š dodržovat minimální odstup od møížek
cca.100 až 150 mm. Led je vytváøen nástøikem
do formových “kostek” kovovými
tryskami.
Výrobník je v provedení bez vestavìného
zásobníku ledu.
V
H
è.artiklu
název
5490846 A Výrobník CV 305 A
5490847 A Výrobník CV 305 W
Cena bez DPH
48.900,- Kè
48.900,- Kè
Výrobník nápojového ledu CV 475
Technická data:
Tvar ledu ............................................. kostky 7g
Druh chlazení .............. A -vzduchem / W -vodou
Max.výkon za 24 h .................................. 200 kg
Použitelný zásobník ...... BIN PE530 - BIN T420
BIN T830 - RB 280
Napìtí ......................................... 230 V/1/50 Hz
Pøíkon ................................................... 1600 W
Chladivo ................................................ R 404A
Min. a max. teplota okolí .................. +10/+38°C
Min. a max. teplota vody .................... +5/+32°C
Odpad vody ........................................ Ø 24 mm
Pøívod vody ............................................. Ø 3/4"
Rozmìry (š x h x v).............770 x 550 x 805 mm
Hmotnost .................................................. 90 kg
CV 475
V
Š
H
è.artiklu
Výrobník ledu je v celonerezovém provedení.
Výrobník s vodním chlazením je vhodný pro ve
stavìní do baru s min.nároky na potøebný prostor.
U vzduchem chlazeného provedení je potøeba
pro lepší úèinnost a delší životnost zaøízení
dodržovat minimální odstup od møížek
cca.100 až 150 mm. Led je vytváøen nástøikem
do formových “kostek” kovovými
tryskami.
Výrobník je v provedení bez vestavìného
zásobníku ledu.
název
5490848 A Výrobník CV 475 A
5490849 A Výrobník CV 475 W
Cena bez DPH
59.900,- Kè
59.900,- Kè
Výrobník nápojového ledu CV 950
Technická data:
Tvar ledu ............................................ kostky 7g
Druh chlazení ............. A -vzduchem / W -vodou
Max.výkon za 24 h ................................. 400 kg
Použitelný zásobník ...... BIN PE530 - BIN T420
BIN T830 - RB 280
Napìtí ......................................... 230 V/1/50 Hz
Pøíkon ................................................... 3000 W
Chladivo ................................................ R 404A
Min. a max. teplota okolí .................. +10/+38°C
Min. a max. teplota vody .................... +5/+32°C
Odpad vody ........................................ Ø 24 mm
Pøívod vody ............................................. Ø 3/4"
Rozmìry (š x h x v).............770 x 550 x 805 mm
Hmotnost ................................................. 113 kg
CV 950
V
H
Výrobník ledu je v celonerezovém provedení.
Výrobník s vodním chlazením je vhodný pro ve
stavìní do baru s min.nároky na potøebný prostor.
U vzduchem chlazeného provedení je potøeba
pro lepší úèinnost a delší životnost zaøízení
Š dodržovat minimální odstup od møížek
cca.100 až 150 mm. Led je vytváøen nástøikem
do formových “kostek” kovovými
tryskami.
Výrobník je v provedení bez vestavìného
zásobníku ledu.
è.artiklu
název
5490850 A Výrobník CV 950 A
5490851 A Výrobník CV 950 W
Cena bez DPH
84.900,- Kè
84.900,- Kè
Výrobník nápojového ledu CV 1650
Technická data:
Tvar ledu ............................................ kostky 7g
Druh chlazení ............................... A -vzduchem
Max.výkon za 24 h ................................. 750 kg
Použitelný zásobník ........................... BIN T830
Napìtí / Pøíkon ............ 400 V/3/50 Hz / 4200 W
Chladivo ................................................ R 404A
Min. a max. teplota okolí .................. +10/+38°C
Min. a max. teplota vody .................... +5/+32°C
Odpad vody ........................................ Ø 24 mm
Pøívod vody ............................................. Ø 3/4"
Rozmìry (š x h x v)...........1250 x 645 x 950 mm
Hmotnost .................................................. 82 kg
A - chlazení vzduchem
W - chlazení vodou
* - výška výrobníku s nohama
Výrobník ledu je v celonerezovém provedení.
Výrobník vzduchem chlazený s nutností zajištìní
minimální odstup od møížek cca.100 až 150 mm
pro lepší úèinnost a delší životnost zaøízení
Led je vytváøen nástøikem do formových “kostek”
kovovými tryskami. Výrobník je v provedení
bez vestavìného zásobníku ledu.
è.artiklu
název
5490852 A Výrobník CV1650 A
Cena bez DPH
164.900,- Kè
Ideální provozní podmínky pro chod výrobníkù
212
výrobníky ledové drtì
Výrobník ledové drtì SLF 190
Technická data:
Tvar ledu ....................................................... dr
Druh chlazení ............. A -vzduchem / W -vodou
Max.výkon za 24 h ................................... 90 kg
Kapacita zásobníku .................................. 19 kg
Napìtí ......................................... 230 V/1/50 Hz
Pøíkon ..................................................... 550 W
Chladivo ................................................ R 404A
Min. a max. teplota okolí .................. +10/+38°C
Min. a max. teplota vody .................... +5/+32°C
Odpad vody ........................................ Ø 24 mm
Pøívod vody ............................................. Ø 3/4"
Rozmìry (š x h x v)....496 x 660 x 685/*785 mm
Hmotnost .................................................. 59 kg
SLF 190
V
H
Š
è.artiklu
Výrobník ledu je v celonerezovém provedení,
kromì dvíøek, která jsou vyrobena z ABS plastu.
Výrobník s vodním chlazením je vhodný pro
vestavìní do baru s min.nároky na potøebný
prostor. U vzduchem chlazeného provedení
je potøeba pro lepší úèinnost a delší životnost
zaøízení dodržovat minimální odstup od møížek
cca.100 až 150 mm.
název
Cena bez DPH
5490723 A1 Výrobník SLF 190 A 47.990,- Kè
5490724 A1 Výrobník SLF 190 W 47.990,- Kè
Výrobník ledové drtì SLF 225
Technická data:
Tvar ledu ........................................................ dr
Druh chlazení .............. A -vzduchem / W -vodou
Max.výkon za 24 h .................................... 90 kg
Kapacita zásobníku ................................... 28 kg
Napìtí ......................................... 230 V/1/50 Hz
Pøíkon ...................................................... 550 W
Chladivo ................................................. R 404A
Min. a max. teplota okolí ................... +10/+38°C
Min. a max. teplota vody ..................... +5/+32°C
Odpad vody ......................................... Ø 24 mm
Pøívod vody .............................................. Ø 3/4"
Rozmìry (š x h x v).....496 x 660 x 795/*895 mm
Hmotnost ................................................... 63 kg
SLF 225
Výrobník ledu je v celonerezovém provedení,
kromì dvíøek, která jsou vyrobena z ABS plastu.
Výrobník s vodním chlazením je vhodný pro
vestavìní do baru s min.nároky na potøebný
prostor. U vzduchem chlazeného provedení
je potøeba pro lepší úèinnost a delší životnost
zaøízení dodržovat minimální odstup od møížek
cca.100 až 150 mm.
V
H
Š
è.artiklu
název
Cena bez DPH
5490725 A1 Výrobník SLF 225 A 49.990,- Kè
5490726 A1 Výrobník SLF 225 W 49.990,- Kè
Výrobník ledové drtì SLF 320
Technická data:
Tvar ledu ........................................................ dr
Druh chlazení................ A -vzduchem / W -vodou
Max.výkon za 24 h ................................... 150 kg
Kapacita zásobníku .................................... 38 kg
Napìtí ........................................... 230 V/1/50 Hz
Pøíkon ....................................................... 650 W
Chladivo .................................................. R 404A
Min. a max. teplota okolí .................... +10/+38°C
Min. a max. teplota vody ...................... +5/+32°C
Odpad vody .......................................... Ø 24 mm
Pøívod vody ............................................... Ø 3/4"
Rozmìry (š x h x v)....741 x 678 x 925/*1025 mm
Hmotnost .................................................... 85 kg
SLF 320
V
Š
H
è.artiklu
Výrobník ledu je v celonerezovém provedení,
kromì dvíøek, která jsou vyrobena z ABS plastu.
Výrobník s vodním chlazením je vhodný pro
vestavìní do baru s min.nároky na potøebný
prostor. U vzduchem chlazeného provedení
je potøeba pro lepší úèinnost a delší životnost
zaøízení dodržovat minimální odstup od møížek
cca.100 až 150 mm.
název
Cena bez DPH
5490727 A1 Výrobník SLF 320 A 56.990,- Kè
5490728 A1 Výrobník SLF 320 W 56.990,- Kè
Výrobník ledové drtì SLF 355
Technická data:
Tvar ledu ....................................................... dr
Druh chlazení............... A -vzduchem / W -vodou
Max.výkon za 24 h .................................. 150 kg
Kapacita zásobníku ................................... 55 kg
Napìtí .......................................... 230 V/1/50 Hz
Pøíkon ...................................................... 650 W
Chladivo ................................................. R 404A
Min. a max. teplota okolí ................... +10/+38°C
Min. a max. teplota vody ..................... +5/+32°C
Odpad vody ......................................... Ø 24 mm
Pøívod vody .............................................. Ø 3/4"
Rozmìry (š x h x v)..741 x 678 x 1015/*1115 mm
Hmotnost ................................................... 93 kg
SLF 355
V
Š
H
è.artiklu
Výrobník ledu je v celonerezovém provedení,
kromì dvíøek, která jsou vyrobena z ABS plastu.
Výrobník s vodním chlazením je vhodný pro
vestavìní do baru s min.nároky na potøebný
prostor. U vzduchem chlazeného provedení
je potøeba pro lepší úèinnost a delší životnost
zaøízení dodržovat minimální odstup od møížek
cca.100 až 150 mm.
název
Cena bez DPH
5490729 A1 Výrobník SLF 355 A 59.990,- Kè
5490730 A1 Výrobník SLF 355 W 59.990,- Kè
A - chlazení vzduchem
W - chlazení vodou
* - výška výrobníku s nohama
Ideální provozní podmínky pro chod výrobníkù
výrobníky ledové drtì
213
Výrobník ledové drtì GM 550
Technická data:
Tvar ledu ....................................................... dr
Druh chlazení ............. A -vzduchem / W -vodou
Max.výkon za 24 h ................................. 250 kg
Použitelný zásobník ...... BIN PE530 - BIN T420
BIN T830 - RB140 - RB 280
Napìtí ......................................... 230 V/1/50 Hz
Pøíkon ................................................... 1050 W
Chladivo ................................................ R 404A
Min. a max. teplota okolí .................. +10/+38°C
Min. a max. teplota vody .................... +5/+32°C
Odpad vody ........................................ Ø 24 mm
Pøívod vody ............................................. Ø 3/4"
Rozmìry (š x h x v).............640 x 470 x 700 mm
Hmotnost .................................................. 82 kg
GM 550
V
Š
H
è.artiklu
název
Cena bez DPH
5490740 A Výrobník GM 550 A
5490741 A Výrobník GM 550 W
79.000,- Kè
79.000,- Kè
Výrobník ledové drtì GM 1100
Technická data:
Tvar ledu ....................................................... dr
Druh chlazení ............. A -vzduchem / W -vodou
Max.výkon za 24 h ................................. 500 kg
Použitelný zásobník ...... BIN PE530 - BIN T420
BIN T830 - RB140 - RB 280
Napìtí ......................................... 230 V/1/50 Hz
Pøíkon ................................................... 1700 W
Chladivo ................................................ R 404A
Min. a max. teplota okolí .................. +10/+38°C
Min. a max. teplota vody .................... +5/+32°C
Odpad vody ........................................ Ø 24 mm
Pøívod vody ............................................. Ø 3/4"
Rozmìry (š x h x v).............640 x 470 x 700 mm
Hmotnost ................................................ 104 kg
GM 1100
V
Š
H
è.artiklu
název
Cena bez DPH
5490742 A Výrobník GM 1100 A 98.900,- Kè
5490743 A Výrobník GM 1100 W 98.900,- Kè
Výrobník ledové drtì GM 2000
Technická data:
Tvar ledu ....................................................... dr
Druh chlazení ............. A -vzduchem / W -vodou
Max.výkon za 24 h ................................ 1000 kg
Napìtí ......................................... 400 V/3/50 Hz
Pøíkon ................................................... 3200 W
Chladivo ................................................ R 404A
Min. a max. teplota okolí .................. +10/+38°C
Min. a max. teplota vody .................... +5/+32°C
Odpad vody ........................................ Ø 24 mm
Pøívod vody ............................................. Ø 3/4"
Rozmìry (š x h x v).............934 x 684 x 700 mm
Hmotnost .................................................. 82 kg
GM 2000
V
Š
H
è.artiklu
název
Cena bez DPH
5490744 A Výrobník GM 2000 A 198.900,- Kè
5490745 A Výrobník GM 2000 W 198.900,- Kè
A - chlazení vzduchem
W - chlazení vodou
* - výška výrobníku s nohama
Ideální provozní podmínky pro chod výrobníkù
214
zásobníky pro výrobníky ledu
Zásobník BIN PE530
Popis:
Kapacita ............................................ 240 kg
Rozmìry (š x h x v) ... 942 x 795 x 1053 mm
Použití u typù výrobníkù :
CM 150 - 350
CV 305 - 475 - 950
GM 550 - 1100
Pøi objednání je nutno
upøesnit model výrobníku ledu.
è.artiklu
název
5490308 A Zásobník BIN PE530
Cena bez DPH
19.900,- Kè
Zásobník BIN T420
Popis:
Kapacita ............................................ 200 kg
Rozmìry (š x h x v) ... 870 x 790 x 1000 mm
Použití u typù výrobníkù :
CM 150 . 350
CV 305 - 475 - 950
GM 550 - 1100
SM 750
Pøi objednání je nutno
upøesnit model výrobníku ledu.
è.artiklu
název
5490315 A Zásobník BIN T420
Cena bez DPH
29.500,- Kè
Zásobník BIN T830
Popis:
Kapacita .......................................... 350 kg
Rozmìry (š x h x v) ... 1250x790x1000 mm
Použití u typù výrobníkù :
CM 350 - 650
CV 475 - 950 - 1650
GM 550 - 1100
SM 750 - 1300
SPLIT 750 - 1300
Pøi objednání je nutno
upøesnit model výrobníku ledu.
è.artiklu
název
5490314 A Zásobník BIN T830
Cena bez DPH
45.900,- Kè
Zásobník RB 140
Technická data:
Použití u typù výrobníkù .......................... GM 550 - 1100
Kapacita vcozíku .................................................. 108 kg
Rezervní kapacita zásobníku.................................. 17 kg
Odpad vody ...................................................... Ø 24 mm
Rozmìry (š x h x v).......................795 x 1060 x 1284 mm
Pøi objednání je nutno
upøesnit model výrobníku ledu.
è.artiklu
název
5490319 A Zásobník RB 140
Cena bez DPH
46.900,- Kè
Zásobník RB 280
Technická data:
Použití u typù výrobníkù ............................ CM 350 - 650
Cv475 - 950 GM 550 - 1100
SM 750 - 1300 - 1750 - 3300
SPLIT 750 - 1300 - 1750 - 3300
Kapacita vozíkù ............................................... 2x 108 kg
Rezervní kapacita zásobníku.................................. 50 kg
Odpad vody ...................................................... Ø 24 mm
Rozmìry (š x h x v).....................1560 x 1060 x 1484 mm
Pøi objednání je nutno
upøesnit model výrobníku ledu.
è.artiklu
název
5490320 A Zásobník RB 280
Cena bez DPH
89.900,- Kè
Ideální provozní podmínky pro chod výrobníkù
Download

ke stažení ZDE