5
1
0
2
O
JAR
AKČNÍ NABÍDKA
SERVISNÍHO VYBAVENÍ
Akce platí do 30. 6. 2015 nebo do vyprodání zásob!
VYVAŽOVAÈKA KOL OSOBNÍCH AUTOMOBILÙ
ruèní zadávání rozmìru kola, LED display, max. hmotnost kola
75 kg, prùmìr pneu 8" - 28", max šíøka disku 20"
a 5 ALU programù.
Obj. è.
Akèní cena
20 900
EVERTCB66
VYVAŽOVAÈKA KOL BOSCH WBE 4100
vysoká pøesnost, jednoduché ovládání, prùmìr pneu 8" - 26",
šíøka diskù 1" - 21".
Obj. è.
Akèní cena
1 694 100 222
47 900
Sirion LX
f
pőesnost
měőení na 1 gr
f
měőící Āas 6 sekund
Objednací č: SIRION LX
f
maximální hmotnost kola až 65 kg
f
maximální prţměr kola až 40“
f
maximální prţměr ráfku od 10“ do 24“
f
maximální šíőka ráfku od 1,5“ do 20“
f
SPLIT program (pro skrytí závažíĀek za paprsky/loukotě)
f
RUN FLAT program (speciální vyvažovací program pro run-Áat)
f
upínací systém HAWEKA
f
kvalitní zpracování a tichý chod
na
zaváděcí ce
00
,
0
54 90
bez DPH
AKČNÍ NABÍDKA - SERVIS KLIMATIZACÍ
PLNIČKA KLIMATIZACÍ BOSCH ASC 611
PLNIČKA KLIMATIZACÍ BOSCH ASC 661
Profesionální zaøízení pro
servis klimatizací osobních a nákladních vozidel
pro chladivo R134a, plnì
automatické s elektronickou databankou, s
automatickým pøezkoušením tìsnosti, automatické odlouèení oleje s
elektronickou váhou, automatické doplnìní oleje, tiskárna, kompresor
1/3 HP, vakuové èerpadlo
170 l/min, interní zásobník chladiva 20 kg
Plnì automatické zaøízení
pro servis klimatizací
osobních a nákladních vozidel pro chladivo R1234yf,
s manuálnì volitelnými
servisními kroky, servisní
hadice s funkcí proplachování pro zajištìní kompatibility s hybridními vozidly/
elektromobily, hluboké vakuování, jednoduchá údržba,
tiskárna, kompresor 3/8 PS,
vakuové èerpadlo 170 l/min,
interní zásobník chladiva
20 kg certiµkace PED
Obj. è.
S P00 000 002
Akèní cena
Obj. è.
69 730
S P00 000 071
Akèní cena
99 000
PLNIČKA KLIMATIZACÍ BOSCH ACS 810
PLNIČKA KLIMATIZACÍ SPIN CLEVER 134
Profesionální
zaøízení
pro servis klimatizací
autobusù a nákladních
vozidel pro chladivo
R134a, plnì automatické
s elektronickou databankou, s automatickým
pøezkoušením tìsnosti,
automatické odlouèení
oleje s elektronickou váhou, automatické doplnìní
oleje, tiskárna, kompresor 1/2 PS, vakuové
èerpadlo 283 l/min, interní zásobník chladiva
35 kg
Automatické zaøízení pro
servis klimatizací osobních vozù italské výroby
s pøehledným displayem
a možností pøestavby na
nové chladivo R1234yf.
Technické speciµkace: Objem nádoby 12 kg, vakuová
pumpa 100 l/h, kompresor
400 g/min, automatický ohøevný pás, automatické odsávání, automatické odsávání
oleje s integrovanou váhou,
automatické vakuum, zabudovaná databáze, automatické plnìní chladivem.
Obj. è.
Akèní cena
Obj. è.
S P00 000 003
111 900
SPIN GIULIA R134A
Akèní cena
58 900
FITINKY
PŘESTAVBA NA R1234YF
50 dílná sada propojovacích µtinek k plnièce SPIN CLEVER 134
Pøestavbová sada plnièky SPIN
CLEVER 134 pro nové chladivo
R1234yf
Obj. è.
SPIN 01.000.139
Akèní cena
18 900
Obj. è.
SPIN WCR000102
Akèní cena
3 500
AKČNÍ NABÍDKA - SERVIS KLIMATIZACÍ
UV BARVIVO
ODSTRAŇOVAČ UV BARVIVA
SADA NA ČIŠTĚNÍ KLIMATIZACE
"granát" + desinfekèní spray
Obj. è.
Akèní cena
550
007935090640
Obj. è.
Akèní cena
Obj. è.
180
007950025270
SADA STANDARDNÍCH O-KROUŽKŮ
LEPÍCÍ ŠTÍTKY - SERVIS AC
110 ks
50 ks v balení
007950024870
Akèní cena
200
UV LAMPA + BRÝLE
SERVIS
KLIMATIZACE
Termín doporučení
dalšího servisu AC
Chladivo
R134a
R1234yf
g
Olej - Typ
ml
UV barvivo
ml
ANO
NE
Výměna ANO
kabinového
filtru
NE
ANO
NE
ANO
NE
Čištění interiéru
Proplach AC
Výměna dílů
nebo oprava
Detaily opravy
Váš servis klimatizace
www.intercars.cz
Obj. è.
Akèní cena
550
007950024080
OZON MAKER PROFITOOL
Obj. è.
R134A/Stitek AC
www.motointegrator.cz
www.q-service.eu
Akèní cena
Obj. è.
180
0XAEC8026UV
Silné oxidaèní èinidlo na desinfekci interiéru vozu
pøevážnì na podlaze a odparnících klimatizace.
Odstraòuje i pachy.
n PAG olej 46 (ISO46) 250 ml
o PAG olej 100 (ISO46) 250 ml
p PAG olej 150 (ISO46) 250 ml
Obj. è.
Obj. è.
Akèní cena
590
PAG OLEJE
ZAŘÍZENÍ NA TVORBU OZONU O3
MAGNETI MARELLI
n výkonnost 1000 mg/hod
o výkonnost 3000 mg/hod
Akèní cena
Akèní cena
n 007935090710
n OZ-1GB1000PROFI
7 200
Obj. è.
o OZ-3GB1000PROFI
8 900
430104018045
Akèní cena
o 007935090720
6 900
p 007935090730
165
AKČNÍ CENY CHLADIV DO KLIMATIZACÍ
R134A/12 & R1234YF/5
AKTUÁLNÍ CENOVOU NABÍDKU A MNOŽSTEVNÍ SLEVY ŽÁDEJTE U OBCHODNÍCH ZÁSTUPCŮ INTER CARS
www.intercars.cz
www.vybaveniservisu.cz
AKČNÍ NABÍDKA - SERVIS KLIMATIZACÍ
REDUKCE PŘIPOJENÍ NÁDOB R134A
Obj. è.
TEX 74350364
Akèní cena
390
UNIVERZÁLNÍ SADA
HERMETICKÝ VENTIL
speciálních adaptérù
LP / HP portù
LP/HP na výmìnu ventilkù bez rozpojovacího
systému
Obj. è.
Akèní cena
2 100
0XAT3012
Obj. è.
0XAT3025
SADA NA OPRAVU
MECHANICKÝ LIS
SADA MANOMETRŮ
vedení klimatizace vèetnì
spotøebního materiálu
pro stahování koncovek hadic
klimatizací, hydraulická ruèní
pumpa, v kuføíku koncovky
na hadice #8 (13/32"), #10
(1/2"), #12 (5/8"), 6SRB, 8SRB,
10SRB, 12SRB
pro kontrolu netìsnosti a
meøení tlaku v systémech
klimatizace R134a, délka
hadic 1550 mm
Obj. è.
DOR800-600
Akèní cena
6 160
SADA NA DEMONTÁŽ
0XAT3015
Akèní cena
7 490
0XAT3027
UNIVERZÁLNÍ SADA
NA DEMONTÁŽ SPOJEK KOMPRESORŮ
KLIMATIZACE
spojek kompresorù klimatizace
Obj. è.
Obj. è.
Akèní cena
1 700
Obj. è.
0XAT3030-01
890
Akèní cena
2 690
SADA NA
DEMONTÁŽ
ŠKRTÍCÍCH KLAPEK
Akèní cena
4 590
0XAT3014
Obj. è.
Akèní cena
Obj. è.
0XAT3011
Akèní cena
650
SADA NÁŘADÍ
SADA NÁŘADÍ
KLEŠTĚ NA GUMOVÉ HADICE
pro demontáž hadic systému
klimatizací a palivového systému. 29 kusù
pro demontáž hadic
systému klimatizací a
palivového systému.
21 kusù
používané v systémech klimatizací, PVC 3-35mm
Obj. è.
0XAT3042
Akèní cena
1 690
Obj. è.
Akèní cena
1 150
0XAT3002
Obj. è.
0XCT6035
Akèní cena
200
NÁŘADÍ NA ŘEZÁNÍ
LASEROVÝ BEZDOTYKOVÝ TEPLOMĚR LASEROVÝ BEZDOTYKOVÝ TEPLOMĚR
železných vedení 3-22mm
Pro teploty v rozsahu -35°C do +365°C (pyrometr)
Obj. è.
0XCT6026
Akèní cena
160
Obj. è.
Akèní cena
1 050
SEA VS904
VULKAN HELLA
HADICE PRO PLNIČKY KLIMATIZACÍ
Servisní sada pro opravy kovových spojù
klimatizací typu LOCKRING
délka 3m, ¹exibilní s koncovkou 1/4 SAE
Obj. è.
8PE351 231-001
Akèní cena
34 500
Obj. è. LP
Obj. è. HP
ER TB7655B
ER TB7655R
Akèní cena
550
Pro teploty v rozsahu -50°C do +550°C (pyrometr)
Obj. è.
SEA VS905
Akèní cena
2 100
KLÍČ NA VÝMĚNU VENTILKŮ PLNĚNÍ
KLIMATIZACÍ
Obj. è.
0XAT3026
Akèní cena
160
AKČNÍ NABÍDKA - PNEUSERVIS
ZINKOVÉ ZÁVAŽÍ PRO OCELOVÉ DISKY
Obj. è.
Rozmìr
4806-STDZN-05E
100 x 5g
4806-STDZN-10E
100 x 10g
4806-STDZN-15E
100 x 15g
4806-STDZN-20E
100 x 20g
4806-STDZN-25E
100 x 25g
4806-STDZN-30E
100 x 30g
4806-STDZN-35E
100 x 35g
4806-STDZN-40E
100 x 40g
4806-STDZN-45E
100 x 45g
4806-STDZN-50E
50 x 50g
Akèní cena
59
119
185
235
295
355
415
485
530
295
ZINKOVÉ ZÁVAŽÍ PRO ALU DISKY
Obj. è.
Rozmìr
4806-ALUZN-05E
100 x 5g
4806-ALUZN-10E
100 x 10g
4806-ALUZN-15E
100 x 15g
4806-ALUZN-20E
100 x 20g
4806-ALUZN-25E
100 x 25g
4806-ALUZN-30E
100 x 30g
4806-ALUZN-35E
100 x 35g
4806-ALUZN-40E
100 x 40g
4806-ALUZN-45E
100 x 45g
4806-ALUZN-50E
50 x 50g
Akèní cena
59
119
185
235
295
355
415
485
530
295
LEPENÁ ZÁVAŽÍ 50ks
50ks
Obj. è.
Rozmìr
4806-KLEJFE-30E
12 x 2,5g
4806-KLEJFE-60P
4 x 5g, 4 x 10g
4806-KLEJFE-6012P
12 x 50g
Akèní cena
129
215
185
VENTILKY ČERNÉ
pro bezdušové pneu, balení 20ks
Obj. è.
Rozmìr
4806-20-0412E
TR421; V=34mm
4806-20-0413E
TR413; V=43mm
4806-20-0414E
TR414; V=49mm
Akèní cena
55
59
65
MONTÁŽNÍ PASTA
VYVAŽOVAČKA EVERT
ZOUVAČKA EVERT
pro pøezouvání pneu; CARTECHNIC 5kg
pro pneu osobních a užitkových vozù, autobusù a
traktorù
(prùmìr pneu 10" - 24", šíøka disku 1,5" - 20")
pneumatik nákladních vozidel pro kola o prùmìru
14" - 26" a max hmotností 1500 kg, max šíøka kola,
780 mm, max prùmìr kola 1500 mm, motor hydraulické pumpy 1,1 kW, 380V, 3PH, motor hnacího
ústrojí 1,8 kW, hmotnost 400 kg
Obj. è.
Akèní cena
CARP5
245
MM-TC100
Záøízení pro výmìnu oleje v automatických
pøevodovkách, umožòuje vysát olej z pøevodovky,
propláchnutí pøevodovky vhodným pøípravkem a
dále její naplnìní novým olejem v množství, které
doporuèuje výrobce. Napájení AC220V/50HZ
350W, pracovní tlak 80 - 120 PSI, rozmìry
650x520x1160mm, hmotnost 60 kg
Pøiobjednat
dnat mùžete:
n Velkouu sadu spojek
o Propojovací
ojovací adaptéry
pro MM-TC100
M-TC100
s databází
abází
Obj. è.
Akèní cena
007935016740
21 990
n007935110010
10 500
o007935110110
2 300
Obj. è.
EVERTCB460
Akèní cena
43 000
Obj. è.
EVERTLC588
Akèní cena
90 000
ECO LIFT HERRMANN 3,5 T
KOMPAKTNÍ PODPRAHOVÝ ZVEDÁK
Elektromechanický dvousloupý zvedák, bezpøejezdový. Tento zvedák nìmecké výroby unese 3,5 T a
pøekvapí vás svým tichým chodem a pøesností díky
elektronické synchronizaci bez koncových spínaèù.
Nízká ramena (patka jen 95 mm), štíhlé sloupy a
velká prùjezdnost 2600 mm, výška zdvihu 1945 mm.
Ergonomický tvar pro snadné otvírání dveøí.
pro pneuservisní a karosáøskou práci. Nosnost
3 T s výškou zdvihu 1 000 mm.
Montuje se na podlahu.
Obj. è.
HER ECO 2.35
Akèní cena
79 900
Obj. è.
EVERTMR30
Akèní cena
47 000
AKČNÍ NABÍDKA - PNEUSERVIS
ROBUSTNÍ ZOUVAČKA KOL EVERT
RUČNÍ POMOCNÉ RAMENO
Automatická, dvourychlostní. Uchycení 10" - 23", šíøka pneu
až 41" s možností dokoupení pomocného ramene.
k modelùm EVERT885ITA-2
Obj. è.
EVERT885ita-2
Akèní cena
32 100
Obj. è.
Akèní cena
9 900
EVERT390
POLOAUTOMATICKÁ ZOUVAČKA EVERT
ZOUVAČKA BOSCH TCE 4430 S CERTIFIKACÍ WDK
pneumatik osobních automobilù (vnitøní uchycení
12" - 22" a vnìjší 10" - 20") s manuálním, do strany odklonìným ramenem a s pomocným ramenem.
Nová generace zouvaèek BOSCH, které vynikají svou
tuhostí a odolností ve zkrutu. Vnìjší upnutí 10" - 22", vnitøní
12" - 24", šíøe ráfku 3" - 12", max prùmìr kola 1100 mm, tlak
8 barù. Lze zvolit variantu s pomocným ramenem nebo bez
nìj.
Obj. è.
EVERTLC890S+PL240
Akèní cena
31 100
Obj. è. bez ramene
1 694 100 295
Akèní cena
71 900
Obj. è. s ramenem
Akèní cena
1 694 100 359
112 900
Uvedené ceny jsou v Kè bez DPH. Více informací u obchodních zástupcù a na poboèkách Inter Cars.
Brno, Šmahova 365/111, Tel.: 545 421 601, [email protected] l České Budějovice, Okružní 2615, Tel.: 387 222 393, [email protected]
Hradec Králové, Bieblova 133, Tel.: 495 581 363, [email protected] l Jičín, Textilní 1273, Tel.: 602 572 255, [email protected] l Jihlava,
Buková 555/1, Tel.: 561 116 405, [email protected] l Kladno, Na zelené 2351, Tel.: 312 661 271, [email protected] l Liberec, Doubská 1207, Tel.: 482 710 172,
[email protected] l Mladá Boleslav, Průmyslová 829. Tel.: 727 971 929, [email protected] l Olomouc, U Cukrovaru 13, Tel.: 585 150 355,
[email protected] l Ostrava, Vratimovská 659, Tel.: 596 237 386, [email protected] l Písek, Jiráskovo nábřeží 24/30, Tel.: 382 211 491,
[email protected] l Plzeň, Slovanská alej 24, Tel.: 377 449 153, [email protected] l Praha - Dolní Chabry, Dopraváků 749/3, Tel.: 284 686 753-4,
[email protected] l Praha - Říčany, Černokostelecká 2246, Green Square - budova C, Tel.: 607 005 752, [email protected]
Praha - Stodůlky, Za Mototechnou 1375/7, Tel.: 251 616 779, [email protected] l Praha - Vestec, Vídeňská 452, Tel.: 244 400 005,
[email protected] l Tábor, Dr. E. Beneše 1145, Tel.: 601 354 229, [email protected] l Ústí nad Labem, Hoření 2472/14, Tel.: 475 223 005,
[email protected] l Velké Meziříčí, Ostrůvek 30, Tel.: 566 521 155, [email protected] l Zlín, Tř. T. Bati 533/1, Tel.: 702 018 018,
[email protected] l Znojmo, Uhelná 3809/9, Tel.: 727 870 882, [email protected]
www.intercars.cz
www.vybaveniservisu.cz
Download

AKČNÍ NABÍDKA SERVISNÍHO VYBAVENÍ