UCB – Materiálové listy
Kontinuálně litý litinový profil – tvárná litina:
UCB jakost – Unibar 600-3 (jen pro informaci)
Charakteristika
Obdobná jakost:
Materiál s rozumnou obrobitelností a vynikající kvalitou povrchu v kombinaci s vyšší
pevností, odolností proti opotřebení a tepelným šokům ve srovnání s UNIBAR 500-7.
Dobře tlumí hluk a vibrace.
EN-1563-GJS-600-3, GGG 60 a Meehanite SP600
Unibar – vyráběné průřezy a rozměry
Kruhové
Čtvercové
Pravoúhlé
Ingoty kruhové
Ingoty pravoúhlé
Standardní délky
Stav a stav povrchu
Nestandardní tvary
25 mm – 635 mm +
až 520 mm x 520 mm
Profily Unibar se vyrábějí v celé řadě kombinací poměrů výšky k šířce, až do
650 mm x 510 mm a 620 mm x 370 mm (např.), jiné rozměry na přání
zákazníka a po konzultaci
až průměr 1200 mm x 2100 mm délky (třískově obrobené).
až 800 mm x 750 mm x 2100 mm délky (třískově obrobené).
Kontinuálně lité profily … 3 m (jiné délky na vyžádání)
v litém stavu,
povrch: v litém stavu, soustružený, loupaný, frézovaný
Na základě poptávky
Prvek
Uhlík
Křemík
Mangan
Síra
Fosfor
Hořčík
Ostatní prvky
Železo
Chemické složení
(Typické rozsahy):
(V závislosti na mechanických
vlastnostech)
Směrné složení /%/
Barevné značení
3,25 – 3,70
2,40 – 3,00
0,10 – 0,30
0,01– 0,02
0,10 – 0,20
0,04 – 0,07
Zbytkové množství
Světle
modrá
Základní prvek
Mechanické vlastnosti: vzorky se odebírají v R/2 (a/2, h/2) profilu. Nepoužívá se separátně odlitý vzorek.
.
PŘEDPOKLÁDANÉ HODNOTY
MATERIÁLOVÁ
SPECIFIKACE
ROZMĚR
Pevnost v tahu
Rm
(N/mm², Mpa)
Mez
průtažnosti
Rp 0,2
25 mm – 50 mm
600
370
3
Unibar 600-3
55 mm – 100 mm
600
360
2
EN-GJS 600-3:1997
(GGG 60)
105 mm – 200 mm
550
340
1
205 mm – 600 mm +
550
340
1
Tvrdost dle Brinella:
Mikrostruktura:
Tepelné zpracování:
Měrná hmotnost:
Tažnost /%/
(N/mm², Mpa)
200 - 270 HB (kulička průměr 10mm, zatížení 3000 kg) v závislosti na velikosti průřezu.
Měření tvrdosti se provádí přes celý průřez profilu. Hodnoty tvrdosti u čtyřhranných profilů
jsou závislé na poměru výšky a šířky a místa vpichů se
mohou stanovit dohodou
Grafit: typ I a ll kuličkový (nodulární) v souladu s ASTM
A247. Okraj obsahuje přibližně 200/250 nodulí/mm2, jádro
90/150 nodulí/mm2.
Struktura: na okraji převážně perlitická, v jádru je nad 50 %
perlitu, zbytek ferit. Cementit (karbidy) do 5 %, rozptýlený.
Zvětšení: 100 x
Unibar 600-3 lze kalit konvenčními metodami na Rc 50 na povrchu tyče, dobře reaguje na
izothermické kalení (ADI)
3
7,3 g/cm
United Cast Bar Ltd
(TM 07_2013, UCB Issue 8 12-6-2013 UB600-3 )
www.unitedcastbar.com
Platnost: 1. 7. 2013
Změna: 0
Výtisk: 1
Download

Unibar 600-3