Nová dimenze střední třídy
Fantazie a individualita
Kvalita made in Germany
Právo na výhody
Kuchyně Livanza patří do portfolia vlastních značek
Kuchyně Livanza navrhují přední designéři v duchu
Kuchyně Livanza pro vás vyrábíme v ultramoderní
Livanza je nejvýhodnější, protože je od Oresi.
skupiny Oresi. Filozofií naší značky je přinášet prově-
nejaktuálnějších trendů. Současně vám Livanza na-
německé továrně. Nejvyspělejší výrobní technologie
Tyto naše kuchyně přinášejí nejlepší poměr mezi
řenou kvalitu v atraktivním designu za nejnižší možnou
bídne nekonečnou variabilitu vybavení a uspořádání,
společně s mimořádně přísnou kontrolou kvality dě-
výkonem a cenou ve střední třídě. A tak jako
cenu. S vědomím tohoto náročného závazku jsme spo-
protože ji vyrábíme individuálně, kus po kuse, přesně
lají z každé kuchyně Livanza jedinečné nábytkářské
vždy u Oresi k nim patří bezkonkurenční množ-
lečně s našimi německými partnery vyvinuli kuchyně
na míru vašim konkrétním představám. Nejde jen o to
dílo. Pověstná kvalita made in Germany uspokojí
ství výhod a bonusů. V Oresi jsou výhody prostě
Livanza, o kterých můžeme směle říci, že jsou novou
vybrat si kuchyň. Jde hlavně o nekonečné možnosti
i vaše nejvyšší nároky.
vaše právo.
dimenzí střední třídy.
realizovat jakékoli sny o životě v kuchyni.
Vysoký bílý lesk / Mango
Byt nebo dům plný světla. Splnění tohoto snu ne-
tím slunce na trvalou návštěvu. Psychologie barev
souvisí jen s velkými okny. Bílý lesklý kuchyňský
nás učí, že se žlutou se cítíme svobodní a plní elánu.
nábytek prosvětlí každý prostor a přidá světlo jak
Jako na slunečné straně života.
interiéru, tak vašemu životnímu pocitu. A když bílou
sestavu obohatíte o mangově žlutou partii, pozvete
STEVIA | CAMELIA
Bílý hedvábný mat / Šedá třešeň
Dva odlišné dekory a nejméně stovky světelných
zprávu. Je to vlastně hravost, co tvoří tento inte-
efektů. Osvětlení nabízí různé projekce. Odlesky
riér. Ale to, co nám materiály a světlo v takovém
z naleštěných součástí vybavení se na různých
interiéru předvádějí, je zralá hra moudrého tvůrce.
plochách mění. Hedvábný mat proměňuje odstín
a kresba dřeva dává při každém pohledu jinou
SAVANA | NAVAHO
Bílý jasan / Červený lesk
TEWA | MUSA
Velmi jemná kresba běleného jasanového dřeva mo-
světelném kontextu se dřevěný charakter povrchu
delu Tewa je už něčím na hranici optického umění,
nenásilně připomene a překvapí nás živostí mate-
které pracuje s neustálou proměnou vzhledu. V ur-
riálu. Jahodově červený lesk linie Musa přichází do
čitém osvětlení se kresba ztrácí a dekoru zůstává
této kombinace s připomínkou: Když jde o prostředí,
elegantní a podmanivý smetanový odstín. V jiném
v němž žijete, nebuďte skromní.
Vysoký černý lesk / Vysoký lesk Aqua
Akord mezi dvěma odstíny jedné modelové linie
ném odrážení přecházejí jeden do druhého, vytvá-
může být široký, s velkým kontrapunktem a napě-
řejí v kuchyni apartní a nikdy nekončící vizuální hru.
tím. Ale stejně účinný je i akord dvou blízkých od-
Při každém pohledu objeví lidské oko něco nového.
stínů. Něco podobného známe ze světa módy jako
„tón v tónu“. Dva odstíny lesku, které při vzájem-
MUSA
Bělený dub / Krystalická metalíza
CASCINA | STARDUST
Moderní interiér stále častěji těží ze zvláštního vzta-
Cascina s kuchyní s přiléhavě kosmickým názvem
hu mezi bytostně odlišnými pocity. Někdy je to pří-
Stardust. Ano, ta kombinace opravdu působí, jako
jemný kontrast odstínů, jindy nečekaný akord mezi
by se na letité dřevěné desky, vybělené toskánským
zdánlivě nesourodými materiály. Takové je setkání
sluncem, snesl hvězdný prach. A přitom se zdá, že
kresby dřeva na povrchu klasicky pojaté kuchyně
nic k sobě nepatří více.
Žlutý lak / Šedá leštěná metalíza
ERUKA
Jak už si všimli zakladatelé moderního malířství, ni-
modelové řady Eruka nabízí různé interiérové kom-
kde v přírodě samovolně nevzniká dokonale jedno-
pozice. Jejich uměleckost je ještě zvýrazněna mód-
litá a neměnná barevná plocha. Tu umí vytvořit jen
ním bezúchytkovým pojetím. A přesto jednoznačně
člověk. Proto je i ten nejmodernější minimalisticky
cítíme, že za tím vším je lidský smysl pro krásu, po-
pojatý nábytek vlastně velmi lidský. Barevná škála
hodu a radost ze života.
Bílý hedvábný mat / Ořech
Jedna z mnoha kombinací, které nabízí úžas-
domácí pohody. Je to příjemný a kouzelný paradox
ná paleta dekorů kuchyní Livanza. Bílý hedvábný
kuchyňského designu – dva moderní dezény ve
mat modelu Savana přinese do interiéru delikátně
špičkovém provedení spolu vytvářejí pozitivně tra-
jemnou atmosféru, kterou horizontální kresba oře-
diční pocit bydlení.
chového dřeva v dekoru Navaho obohatí o pocit
SAVANA | NAVAHO
Leštěná bengálská červeň / Ebenový mat
Červená barva dodá každému interiéru vzrušu-
Nikdo už nemůže pochybovat o vaší životní energii
jící půvab. A bengálská červeň modelu Bellissa
a temperamentu. Tohle je vlajková loď domácnosti,
v kombinaci s ebenovým hedvábným matem Sa-
kde se žije naplno a s požitkem.
vana doslova oslňuje apartností. Vytvořte si kolem
sebe prostředí, které budete rádi a často obdivovat.
BELLISSA | SAVANA
Vícevrstvý lak ve vysokém lesku
Dokonale provedený vícevrstvý lak pokrývá náby-
nebyla potřeba madla, a jste si hned jisti, že před se-
tek Avantgarde leskem tak nádherným, až máme
bou máte mistrovský kousek současných nábytkářů
pocit, že tato kuchyně je vyrobena z jednoho kusu
a jejich nejvyspělejších technologií. Takto elegantní
nejušlechtilejšího porcelánu. Stačí jen jeden pohled
a moderní pojetí je doslova avantgardní.
na dvířka bravurně vybroušená tak, aby k otevírání
AVANTGARDE
Hedvábný mat odstínu magnólie s patinou
Tradiční, decentně zdobné pojetí kuchyňského ná-
je ovšem její příjemnost posílena moderním, dokonce
bytku neztratí nikdy své obdivovatele. Harmonie
i velmi módním hedvábně matným provedením po-
a klasický rytmus, které vycházejí z mírně zdůraz-
vrchu v odstínu magnólie. Je to retro, nebo moderna?
něných obdélníkových a čtvercových linií, patří pro
Kdo ví. Ale je to půvab sám.
mnoho z nás k domovu. V případě kuchyně Aria
ARIA
Lesk mandarinka / Bílý hedvábný mat
Atraktivní barevné lesky modelové linie Musa ob-
hedvábném matu s apartními kovově zabarvenými
stojí samozřejmě i samy o sobě, ale dobře zvolená
hranami. Přátelský dialog lesku a matu této kom-
kombinace s dalším dekorem dodá interiéru nový
binace připomíná: Když jde o prostředí, v němž
rozměr působivosti. Zde jsme k zářivému lesku
žijete, nebuďte skromní.
v odstínu mandarinky přidali model Calla v bílém
MUSA | CALLA
Eukalyptová zeleň / Ořech
Eukalyptová zeleň tohoto modelu Savana vám
ho listu je zároveň velmi moderní tím, že neútočí,
bude v každém prostoru připomínat vůni bylinko-
nenaléhá na vaši pozornost. Jen pro vás decentně
vých a kořenitých silic. Ale i bez vůně umí tento de-
tvoří příjemné prostředí.
kor osvěžit atmosféru kuchyně, dodat jí vzdušnost
a útulnost. Pastelově lomený odstín eukalyptové-
SAVANA | NAVAHO
Kašmírový bílý lesk / Art decor
KASMIRA | DENIM
Bílá kuchyně je milou kráskou za všech okolností.
a dalším vybavení. Tímhle interiérem neustále zní
Je hezká v kontrastní nábytkové kompozici, ale
podmanivá tichá hudba. A když ranní slunce po-
okouzluje, i když je jen citlivě doplněna decent-
kreslí kašmírově hebký povrch nábytku, víme přes-
ní šedí látkové struktury dekoru Denim, jemnou
ně, která hudba to je: Here Comes the Sun, jedna
podlahou a pastelovými tóny na jídelním nábytku
z nejhezčích od nestárnoucích...
Petrolejově modrá / Vybělené dřevo
CAMELIA | TEWA
Pastelové barvy mají v historii designu období, kdy
časově atraktivních odstínů. K jejich zklidněnému
jsou velmi populární, i časy, kdy se na ně poněkud
a přitom podněcujícímu výrazu se velmi hodí de-
zapomíná. Ovšem z kuchyní, a to jak z nábytku, tak
kory kuchyní Tewa, jež jsou inspirovány poetický-
z příslušenství a vybavení, tyto tóny nikdy neod-
mi kresbami ve dřevě. Moderní senzitivita našich
cházejí. Modelová řada Camelia nabízí několik nad-
designérů má tisíce tváří.
Skandinávská bříza
Bříza je ve Skandinávii nejrozšířenějším listnatým
od svého okolí novou životní energii. Projasněný
stromem. Neokázale a se severským klidem přiná-
dekor skandinávské břízy s klasickým a současně
ší kresba jejího dřeva lidem do jejich bydlení po-
nadčasovým zdobením kuchyně Adagia naplní
cit čisté přírodní energie. Domov je v tom nejlep-
váš svět laskavostí a světlem.
ším smyslu slova chráněné místo, kde získáváme
ADAGIA
Art decor / Vysoký bílý lesk
Šedá je v současném světě nábytku velmi módní
šedé palety, jsou mimořádně apartní. Leštěný bílý
barvou. Nabízí množství odstínů, rozhodně nej-
povrch linie Musa přijímá šedý dekor Denimu a od-
méně tolik, ke kolika se odkazuje slavný bestseler
ráží ho v nových valérech. Vzniká vzrušující blízkost
Padesát odstínů šedi. A kombinace různých typů
v odlišnosti. I tady jsou odstíny šedi bestselerem.
provedení povrchu, které ještě zvýrazní působivost
DENIM | MUSA
Mediteránský dub
Optimistická atmosféra, kterou přináší tento po-
kompozice kuchyně potřebuje, unese i využití ve
zitivní dekor dubového dřeva, připomíná, že nikoli
velké ploše. A vždycky pro vás bude mít dost pů-
náhodou se tomuto odstínu říká středomořský.
vabu a energie.
Je to dezén, který obstojí v každém interiéru sám
o sobě, bez designových kontrapunktů. Když to
TEWA
Leštěná bílá
Kdo říká, že bílá barva je jen jedna? Na kuchyních
je bílá v neokázalém pojetí. Leskne se přirozeným
Livanza se díky různým povrchovým úpravám
a živým půvabem. Není divu, že její jméno je od-
mění od hedvábně jemné přes různé stupně lesku
vozeno od latinského názvu květiny, kterou každá
až k vysoce zářivým běloskvoucím plochám, kte-
žena dobře zná. Je to sedmikráska.
ré připomínají nejbělejší leštěný mramor. Bellissa
BELLISSA
Patinovaná vanilka
Nostalgie má vždycky řady okouzlených přízniv-
babička pekla, zní i dnes jako zaklínadla moderních
ců. Vzpomínky na babiččiny buchty jsou stále vo-
romantiků – amprecle, naducánky, hečepeče, štěd-
ňavé a pohled na zdobné tvary vanilkové kuchyně
ráčky, zázvorky, jidášky a boží milosti.
Fresca okamžitě připomene dávné prázdniny ve
venkovském stavení. A ta jména sladkostí, které
FRESCA
Perleť ve vysokém lesku
Podobný dezén bývá k vidění na naleštěných karo-
přehlídkou, na kterou dostávají pozvánku jen vy-
sériích elegantních automobilů. Vysoký perleťový
braní hosté. A s malým odlehčením v podobě svět-
lesk okouzluje přesvědčivým hloubkovým efektem
lého dekoru dřeva pracovní desky a bočních panelů
a přitahuje naši pozornost k pohledu pod povrch
se v té vznešené eleganci tak krásně bydlí...
tohoto efektního materiálu. Tato kuchyně je módní
PEARL
Postařený dub / Vysoký granitový lesk
Kresby ve dřevě jsou vždy fascinující. Je to vlastně
krásný nejen na pohled, ale i na dotek. A přitom
čas zachycený v pevném materiálu. A stejně fasci-
je to povrch, který je velmi odolný vůči kuchyňské-
nující je, jak přesvědčivě umějí moderní technolo-
mu provozu a dobře se udržuje. Taková příjemná
gie přenést tuto základní přírodní grafiku do našich
a praktická poezie.
domovů. Mírně postařený dub dekoru Fattoria je
FATTORIA | MUSA
Bílý lesk / Lesk ostružina
MUSA
Modelová linie Musa se může stát barevnou múzou
pro vaši fantazii. Můžeme si v této souvislosti vy-
vašeho bydlení. Dlouhá řada barev od zářivě bílé
bavit větu ze slavné knihy americké spisovatelky
přes živé květinové odstíny až po atraktivní tma-
Alice Walkerové Barva nachu a také z filmu Ste-
vé hnědé a antracitové, to vše ve velmi efektním
vena Spielberga: Když si nevšimneš krásné barvy,
a precizním lesklém provedení, je velkou inspirací
urážíš pánaboha.
Práce v kuchyni má být snadná a zábavná. Na to pře-
Díky tomu můžete i v kuchyni žít s radostí a potě-
devším myslíme, když říkáme, že kuchyně Livanza
šením. Ostatně, myslíme si, že přesně to od ní také
přinášejí vysoký uživatelský komfort. My totiž dá-
očekáváte. Vždyť je to váš každodenní partner.
váme těmto kuchyním do výbavy umění šetřit váš
čas, energii a efektivně využívat každý prostor.
KOMFORT NA MÍRU VAŠÍ OSOBNOSTI
Speciální retenční vana sloužící k zachycení odkapávající
vody z myčky.
Zpevňující ocelový profil pro extrémní zatížení skříněk.
Efektní nerezová patka chrání spodní hranu nábytku proti
vlhkosti a mechanickému poškození.
Zafrézovaná a vlepená soklová těsnicí lišta společně s rektifikační nohou jsou příkladem skrytých funkčních detailů
důležitých pro dlouhou životnost kuchyně.
Zafrézovaná kovová madla lakovaná do barevného odstínu
totožného s povrchem dvířek.
Dokonalé sesazení komponentů je ve funkční a designové
kuchyni nezbytností.
Světelný LED profil do zadní hrany skleněné police. Každý
designový prvek posiluje výsledný dojem.
Madla zafrézovaná do horní nebo dolní hrany dvířek jsou
Německá ultramoderní továrna, ve které vyrábíme
a všimněte si spousty nápaditých detailů a důmy-
kuchyně Livanza, se může chlubit stoletou tradi-
slných řešení. Při každém srovnání vás Livanza pře-
cí výroby nábytku. Sto let práce několika generací
svědčí, že tato kuchyň je opravdu kuchyní.
pohodlná, bezpečná a stylová.
na špičkové pozici v oboru je jedinečným zdrojem
zkušeností. Podívejte se na kuchyně Livanza zblízka
Kuchyně Livanza disponují obrovskou škálou řešení, která jsou v závislosti na vybraném
pojetí standardní nebo volitelnou výbavou.
KDYŽ JE KUCHYŇ OPRAVDU KUCHYNÍ
CK 1
CK 2
Camelia 122
Camelia 135
Camelia 138
Camelia 166
Camelia 179
Camelia 197
Camelia 213
Savana 117
Savana 239
Savana 240
Savana 241
Savana 248
Savana 249
Stardust 112
Stardust 128
Stardust 129
Stardust 130
Stardust 137
Stardust 146
Stardust 148
Tewa 101
Tewa 107
Tewa 108
Tewa 111
Tewa 114
Tewa 118
Tewa 120
Kaava 104
Tewa 123
Calla 205
Calla 207
Calla 209
Calla 223
Bellissa 193
Bellissa 194
195
Bellissa 196
Jasmine 269
Jasmine 270
Jasmine 271
Eruka 295
Eruka 296
Eruka 297
Eruka 298
Stevia 341
Stevia 342
Stevia 343
Bellissa
Bellissa 198
Bellissa 200
Robinia 413
Robinia 415
Robinia 421
Denim 310
Denim 338
Eruka 299
CK 3
Tewa 145
Tewa 247
Navaho 109
Navaho 154
Navaho 158
Navaho 168
Vicolo 174
DVÍŘKA – CENOVÉ KATEGORIE
Antico 175
Pearl 375
CK 3
CK 4
Kasmira 380
Kasmira 381
Kasmira 382
Giovana 368
Giovana 369
Farmer 362
Farmer 365
Musa 614
Musa 617
Musa 624
Musa 625
Musa 626
Musa 628
Adagia 377
Adagia 386
Andanta 378
Andanta 379
Graziosa 414
Fermata 398
Fermata 399
Aria 447
Fattoria 481
Cascina 472
Cascina 474
Cascina 483
Cascina 484
Briosa 361
Briosa 363
Lente 444
Magica 417
Dahlia 287
Dahlia 288
Dahlia 290
Timuca 574
Timuca 575
Timuca 576
Timuca 577
CK 5
Rovere 345
Rovere 348
Rovere 349
Rovere 350
Musa 603
Musa 604
Musa 606
Avantgarde 351 Avantgarde 352
CK 4
Musa 602
Musa 610
Musa 612
Musa 613
DVÍŘKA – CENOVÉ KATEGORIE
Storia 487
Country 396
Nádobí ULTIMA
Revoluční nádobí! Linie ultramoderních hrnců, kastrolů a rendlíku
ULTIMA je dokonalá do posledního detailu. Výsledkem dlouhého vývoje
je zcela nový systém regulace páry a cezení, který doplňuje chytrý
způsob odkládání poklic během vaření a odkládání kuchyňského
nářadí do rukojeti rendlíku. Nádobí ULTIMA je opatřeno extra silným
sendvičovým dnem, stupnicí pro snadné odměřování a úchyty
z mimořádně odolného plastu, které nepálí. V prodeji samostatně
i jako praktická desetidílná sada.
stainless steel 18/10
Solutions competition, Ambiente 2015
nádobí
ultima
www.tescoma.cz
Není to pouze digestorˇ
Je to design, který čistí vzduch.
Nová řada digestoří Falmec využívá inovativní technologii E.ion®
System. Tato ionizační technologie nejenže efektivně odstraňuje
nepříjemné zápachy, ale také účinně desinfikuje vzduch ve vaší
kuchyni. E.ion® System je integrován do digestoře moderního tvaru,
osvobozující vaši kuchyň od nevzhledných odsávacích potrubí.
Seznamte se s novou řadou digestoří, navštivte www.falmec.cz
www.mctree.cz
Kvalita, Design a Inovace
Výhradní zastoupení pro ČR a SR: Mc TREE a. s., tel.: +420 286 854 368, +421 904 300 300, [email protected], [email protected]
Spotřebiče se smyslem
pro dokonalost.
ÚŽASNĚ
KREATIVNÍ
Dejte prostor Vaší kulinářské fantazii
s Franke troubou řady Crystal.
A protože můžete péct několik chodů
najednou bez obav, že se budou
jednotlivé vůně mísit, Vaší kreativnosti
se tak v počtu menu meze nekladou.
Make it wonderful na www.franke.cz
Nový design
A5_design_ABSOLUTE.indd 4
28/01/15 10:45
y
k
t
á
Spl výšení
a
n
z
be
č
K
0
na splátky
Dopřejte si novou
kuchyň již dnes...
Příkll d splácení:
Příklad
lá í cena zboží
b ží 10 000 Kč s přímou
ří
platbou 0 Kč. Výše úvěru 10 000 Kč, počet měsíčních
splátek 36, výše měsíční splátky 402 Kč, celkem zaplatíte 14 472 Kč, roční úroková sazba 25,83 %,
RPSN 29,12 %, úvěr bez pojištění schopnosti splácet. Nebo počet měsíčních splátek 9, výše měsíční
splátky 402 Kč + doplatek 6 382 Kč, celkem zaplatíte 10 000 Kč, roční úroková sazba 0 %, RPSN 0 %,
úvěr bez pojištění schopnosti splácet. Touto reklamou nevzniká právní nárok na poskytnutí úvěru.
Prodejce zprostředkovává úvěry pro spol. CETELEM ČR, a.s. (nástupnická společnost BNP PARIBAS
PERSONAL FINANCE).; je oprávněn je zprostředkovávat i pro jiné věřitele.
Cetelem poskytuje úvěry od 3 000 Kč.
www.cetelem.cz
844 840 840
oresi_A5.indd 1
30.1.2015 11:27:50
kuchyňské dřezy | baterie | systémy třídění odpadu
www.pyramis.cz
ČESKÁ REPUBLIKA
Olomouc
Nákupní park Haná, Kafkova 471,
Vysoké Mýto
Försterova 250, tel.: +420 465 635 493
SÍDLO SPOLEČNOSTI – ČR
Beroun
Havlíčkova 133, tel.: +420 608 168 991
tel.: +420 588 004 008, +420 588 004 009
Vyškov
Brněnská 509/11a, tel: +420 773 788 257
Březí 102, 251 01 Říčany u Prahy
Brno-Bohunice
Netroufalky 12-14, tel.: +420 606 713 730
Ostrava
Forum Nová Karolína, Jantarová 3344/4,
Zlín
K Pasekám 2517, tel.: +420 773 788 268
e-mail: [email protected]
Březí u Říčan
Březí 102, tel.: +420 323 666 239
tel.: +420 775 554 234
Znojmo
OC Triangl, Pražská 1653/30,
tel.: +420 323 608 000–4
Česká Třebová
Nádražní 395, tel.: +420 733 121 981
Pardubice
S. K. Neumanna, tel.: +420 774 362 420
tel.: +420 515 221 711, +420 515 222 569
fax: +420 323 666 244
České Budějovice
NC Géčko, České Vrbné 2360,
Plzeň
Sady Pětatřicátníků 33,
Žďár nad Sázavou NC Žďár, Brněnská ul., tel.: +420 561 206 018
www.oresi.cz
tel.: +420 385 340 175, +420 385 340 181
tel.: +420 377 456 722
Děčín
Zbrojnická 570/9, tel.: +420 412 530 436
Plzeň
OC Olympia Plzeň, Písecká 1089/8,
Frýdek-Místek
Radniční 2, tel.: +420 558 639 990
tel.: +420 773 788 269
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
CENTRÁLNÍ SKLAD – ČR
Hodonín
Štefánikova 60, tel.: +420 774 566 533
Praha 4-Pankrác
BC Gemini, Na Pankráci 1724/129,
Bratislava II
DIGITAL PARK I, Einsteinova ul. 3692/21,
Březí 102
Hradec Králové
Gočárova třída 1228, tel.: +420 774 352 420
tel.: +420 270 005 232, +420 773 788 202
tel.: +421 262 240 157
251 01 Říčany u Prahy
Hradec Králové
OC FUTURUM, Brněnská ul. 1825/23a,
Praha 7-Holešovice M. Horákové 549/53, tel.: +420 233 375 585
Dunajská Streda
OC Galéria Tesco Dunajská Streda, Hlavná 75,
tel.: +420 323 666 228
tel.: +420 734 362 873
Praha 9-Letňany
OC Letňany, Veselská 663,
tel.: +421 315 500 061, +421 315 500 062
Cheb
OC Dragoun, pasáž Intersparu,
tel.: +420 773 788 274
Košice
OC OPTIMA, Moldavská cesta 32,
Dragounská 6/2529, tel.: +420 354 593 407
Praha 9-Vysočany NG Fénix, Freyova 945/35, tel.: +420 222 733 373
tel.: +421 553 112 294, +421 553 112 295
SÍDLO SPOLEČNOSTI – SR
Chomutov
OC Central Chomutov, Žižkovo náměstí 5762,
Praha 10-Vršovice NC Eden, U Slávie 1527/3,
Martin
OC Campo di Martin, Jilemnického 10809/63A,
Zlatovská 2195/36, 911 05 Trenčín
tel.: +420 412 153 018, +420 412 153 019
tel.: +420 271 726 677
tel.: +421 434 135 457, +421 434 135 460
e-mail: [email protected]
Jičín
Obchodní zóna Jičín 3, Riegrova 1263,
Prostějov
Retail Park Prostějov, Plumlovská 481,
Nitra
Galéria MLYNY, Štefánikova trieda 61,
tel.: +421 326 499 022
tel.: +420 493 538 811, +420 493 538 999
tel.: +420 581 111 814, +420 602 630 650
tel.: +421 373 221 229, +421 373 221 230
www.oresi.sk
Jihlava
City Park Jihlava, Hradební 1,
Přerov
Lipnická 535, tel.:+420 773 788 278
Nové Zámky
OC AQUARIO, Nitrianska cesta 111 A,
tel.: +420 567 213 238, +420 567 213 306
Příbram
Čs. armády 29, tel.: +420 318 543 095
tel.: +421 356 421 528, +421 356 421 544
Jindřichův Hradec OC Vajgar, Rezkova 953/III,
Rychnov n. Kněžnou Jiráskova 1123, tel.: +420 734 570 064
Prešov
OC MAX, Vihorlatská 2A, tel.: +421 517 598 009
CENTRÁLNÍ SKLAD – SR
tel.: +420 380 601 015
Šumperk
Retail park (u Kauflandu), Vítězná 2886/6,
Prievidza
SC KORZO, Nábrežná 1913/5A,
Zlatovská 2195/36, 911 05 Trenčín
Karlovy Vary
Horova 12, tel.: +420 352 202 006,
tel.: +420 773 788 251
tel.: +421 463 220 201, +421 463 220 202
tel.: +421 326 499 022
+420 352 202 007
Tábor
OC Pasáž Atlantis, Třída 9. května 640,
Trenčín
OC Laugarício, Belá 7271,
Kladno
OC Central Kladno, Petra Bezruče,
tel.: +420 381 253 438
tel.: +421 326 585 585,
tel.: +420 312 245 343
Teplice
Masarykova tř. 1595/54,
+421 326 585 598, +421 326 585 599
Klatovy
Plzeňská 903, tel.: +420 376 323 483
tel.: +420 773 788 254
Trnava
OC Galéria Tesco Trnava, Veterná 40,
Kolín
Kovářská 96, tel.: +420 321 787 999
Trutnov
Polská 162, tel.: +420 773 903 308
tel.: +421 335 936 233,
Liberec
OC Nisa, České mládeže 456,
Třebíč
Komenského n. 135/3, tel.: +420 568 421 568
+421 335 936 300
tel.: +420 482 317 455, +420 482 317 456
Uherské Hradiště
Východní 2132, tel.: +420 572 153 005
Zvolen
OC GALERIA, Obchodná 2,
Mladá Boleslav
tř. T. G. Masaryka 1078, tel.: +420 326 702 235
Ústí nad Labem
Dvořákova 3134/2, tel.: +420 475 207 011
tel.: +421 914 340 947, +421 452 909 080
Most
OC Central, Radniční 3401, tel.: +420 476 701 697
Vrchlabí
Krkonošská 205, tel.: +420 773 971 882
Žilina
MIRAGE SC, námestie A. Hlinku 7/B, Náchod
Plhovská 1098, tel.: +420 777 992 420
Vsetín
Smetanova 810, tel.: +420 571 410 068
tel.: +421 412 908 030, +421 412 908 031
PRODEJNY
V tomto katalogu jsou vyobrazeny modely kuchyní Livanza s volitelnými doplňky, které nemusí být součástí
základní sestavy kuchyně. Informace týkající se technických údajů, konstrukce, materiálů, povrchové úpravy
včetně odstínu, záruky a celkového vzhledu se vztahují na období zadání katalogu do tisku. Veškeré informace
a vyobrazení v katalogu obsažené mají informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy.
Společnost Oresi si vyhrazuje právo změny bez předchozího upozornění. Veškeré podrobné informace včetně
aktuálních cen a dodacích podmínek vám na přání sdělí váš prodejce kuchyní Oresi.
2015 © vydala společnost Oresi
www.oresi.cz
Download

Katalog Livanza