CNC MAKİNALAR
VE ROBOTLAR İÇİN
SİMÜLASYON YAZILIMI
Eureka ham veya işlenmiş
(G-kod) komut dizilimlerinin
gerçek makine simülasyonunu
optimizasyonunu eş zamanlı
gerçekleştirir.
ROBORIS s.r.l.
Via Ivan Rocchi, 7
56021 Cascina—Pisa, Italy
www.ey-tm.com
Tel: 0212 438 28 21
Ph. +39 050 8665248
Fax. +390 050 8665162
Email [email protected]
www.roboris.it
www.ey-tm.com
Tel: 0212 438 28 21
1
ROBOT İLE İŞLEME
HASSAS VE GERÇEKÇİ SİMÜLASYON
Eureka programı
makine üzerinde
test etmeyi gidererek üretim sürecini
kısaltır.
Çarpma, menzil
dışına çıkma, veya
dalma gibi problemler önceden
kolaylıkla öngörülebilir ve engellenebiilr.
EUREKA bir CAM sistemi tarafından oluşturulmuş APT veya ISO
kodlarını kendi kod işlemcisi ile 6 veya daha çok eksenli robot kod
biçimine dönüştürebilmektedir.
Eureka tüm makine tiplerinin oluşturulmasına izin verir. 3 eksenden torna+ freze makinalara eksen sayısı kısıtlaması olmaksızın tüm
makine tipleri ve kontrol üniteleri kolay ve hızlıca tanımlanabilmektedir.
Yazılım tekillik, çarpma ve limit dışı hareketler gibi bir çok sorunu
bulabilmekte ve araçları sayesinde çözüm üretebilmektedir. Çarpma kontrolü sadece parça ile takım arasında değil tüm makine parçaları ve işleme ortamındaki tüm kullanılan aletlerle yapılmaktadır.
64 bit sürümü limitsiz uzunluktaki kod dosyalarının işlenebilmesini
sağlamaktadır.
Tüm yaygın makine kontrolleri (Fanuc, Siemens, HeidenHain, Okuma,
Mori Seiki, Mazak, Fidia, Selca, Osai, Num ve vb…) hassas bir şekilde
değerlendirilmektedir.
Talaş kaldırma eş zamanlı olarak canlandırılmakta, olası boşta geçişler ile kütük arasındaki etkileşim anında gözlemlenebilmektedir.

Tüm iş ortamının gerçekçi 3D simülasyonu

Eş zamanlı talaş kaldırma analizi

Çarpma, tekillik ve limit kontrolü

Otomatik takım değiştirme kontrolü

Milyonlarca nokta içeren büyük kod dosyalarının yönetimi

Hataların anında düzeltilebilmesi imkanı

Otomatik robot ve ek eksen hareket optimizasyonu

Çarpma, tekillik ve limit hatalarının giderilmesinde güçlü araçlar

Disk ve testere ile işleme imkanı

Sabit takım ve robot ağzında parça ile işleme kontrolü

Tüm robot tiplerinin desteği (ABB, KUKA, Fanuc, Motoman,
Kawasaki, Staubli, Comau vb…

Tüm CAD/CAM sistemleri ile uyum
www.ey-tm.com
2
OPTİMİZASYON
ÇOK EKSENLİ TORNA-FREZE MAKİNA DESTEĞİ
Eureka hem operatörleri hem de mühendisleri tatmin
eden kolay ve basit
ara yüze sahiptir.
Ayrıca API ve benzeri uygulamalar
ile diğer programlarla entegre edielebilir.Eureka içinde kendi makrolarınızın da oluşturulması mümkündür.

Fanuc ve Siemens kontrol birimlerinin mantıksal, matematiksel
fonksiyonlarının, alt programlarının makrolarının özel çevrimlerinin, değişkenlerinin ve parça sıfırlarının kullanımı ve tanımlanması ile birlikte takım ofsetlerinin tam ve eksiksiz kontrolü
Çoklu çevrim tekrarlarının takibi ve sınanması (Fanuc için G71,
G72, Siemens için CYCLE93-CYCLE95)

Dönmüş parça sıfırlarının simülasyonu (G68.2, PLANE SPATIAL,
CYCLE800)
Z,X ve C eksenleri veya Z,X ve Y eksenlerinin torna-freze makinalarda kontrolü (Fanuc için G112 ve Siemens 840D için
TRANSMIT)

Takım değişimlerinin, prob çevrimlerinin simülasyonu

İşleme sürelerinin ve kullanılan takım listelerinin raporlanması

Alt iş milleri veya fikstürler için otomatik parça transferi


İş miline bağlı parçaların dönüşlerinin otomatik hesaplanması ve
kontrolü
CAD/CAM sistemlerinden ve takım yönetim yazılımlarından otomatik takım çağırma (RTM, VISI, Alphacam, Tebis, Delcam vs…)

Birden fazla parçanın, paletin ve parça sıfırının eş zamanlı işleme
simülasyonu

Çok eksenli torna-freze makinalarının simülasyonu

Farklı iş mili ve parçalar üzerinde daimi 5 eksen torna-freze makinaların simülasyonu


www.ey-tm.com
3
TÜM PARÇALARIN KONTROLÜ
HASSAS VE GERÇEKÇİ TALAŞ ANALİZİ
Sadece hareketlerin simülasyonu
değil, Eureka aynı
zamanda işleme
sonuçlarının analizine de izin verir.
İşlemler ver içeriğin raporlarının lede edilmesi ile olası hatlar azaltılarak
imalat süreci kısaltılmış olmaktadır.



Otomatik ve eş zamanlı müdahaleler ile işlemlere hareket eklenebilir veya çıkartılabilir.
Eşsiz arabirimi sayesinde eş zamanlı olarak NC koda müdahale
edilebilmektedir.
Temel Özellikler
1.
2.
3.





Takım boyu optimizasyonu sayesinde takım tutucu ve sap çarpmayacak şekilde gerekli en küçük takım boyu hesaplanabilmektedir.

Prob çevrimleri sonda parça ile temas ettiğinde geri kaçması dahil olacak şekilde tamamıyla simüle edilebilir.

Parça üzerinden çap, kalan talaş, ve mesafe bilgileri kolayca elde
edilebilmektedir.

CAD parçası ile işlenmiş parça kıyaslanabilmektedir. Dalmalar ve
kalan fazla talaş 3D ortamda bir renk skalası içinde gözlemlenebilmektedir. Çıktılar 3D olarak alınabilmekte, böylece diğer kullanıcıların da inceleme yapabilmesine olanak sağlanmaktadır.

İşlenmiş parça CAD verisi ile kıyaslama amacıyla hassas bir şekilde ihraç edilebilmektedir.

Simülasyon raporları html veya excel biçiminde yazdırılabilir ve
bu raporlar işlem sürecinin değerlendirilmesinde kullanılabilir.
Örneğin, her takım ve her çevrim için geçen süre ayrı ayrı gösterilebilmektedir.
Çok eksenli torna-freze makinaların simülasyonu
Takım değişimi, kafa değişimi, palet değişimi, eksenel parçaların
hareketleri, ve çift iş milinin simülasyonu
Tüm kontrol özelliklerinin hassas simülasyonu
4.
5.
6.
7.
8.
9.
G ve M kodları
Koordinat sistemleri
Takım çap ve boy telafileri
Delik çevrimleri ve paket çevrimleri
Sinyal kontrolleri
Tüm makine parçaları, aparat, ve kütükle eş zamanlı çarpma kontrolü
Menzil kontrolleri
Takım ve parça referans noktalarının eş zamanlı kontrolü
Kaldırılan talaşın simülasyonu
JOG ve MDI fonksiyonları
Boyama, ve püskürtme işlemlerinin kalınlık kontrolü
www.ey-tm.com
4
Download

makina simülasyonu - Ey-TM