ÖZGEÇMİŞ
ARZU ATİK
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
26.05.2014
YARDIMCI DOÇENT
Adres
: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İcadiye-Bağlarbaşı Caddesi, no: 40 34662
Üsküdar/İstanbul
Telefon
: 2164740860-1208
E-posta
: [email protected]
Doğum Tarihi
: 05.03.1979
Faks
:
Kadro Yeri
: İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ/EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
BÖLÜMÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI/
Görev Yeri
:
Öğrenim Bilgisi
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/ESKİ TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALI
Doktora
2003-2009
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALI
Yüksek Lisans-Tezli
2000-2003
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PR.
(İNGİLİZCE)
Lisans-Anadal
1996-2000
Akademik Ünvanlar
OKUTMAN
2009-2014
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
2001-2004
YARDIMCI DOÇENT
2014
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/REKTÖRLÜK/REKTÖRLÜK BÖLÜMÜ/REKTÖRLÜK ANABİLİM DALI
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ/EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
BÖLÜMÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
Yabancı Dil Bilgisi
İngilizce
ÜDS,
2004 (Bahar), Puan: 66.250
Üak Temel Alan
1
Temel Alan : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Bilim Alanı : Dilbilim/Dilbilimi
Anahtar Kelime 1 : Eski Türk Edebiyatı
SSCI,SCI,SCI-EXPANDED,AHCI kapsamı dışındaki Uluslararası hakemli
dergilerde yayımlanan makaleler
Ulakbim, MLA
1.Atik Arzu (2013). Celilî’nin Husrev ü Şirin’inin Yeni Bir Nüshası ve Kadın Müstensihi. TURKISH STUDIES International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(4), 201-212.
Ulakbim, MLA
2.Atik Arzu (2011). Celilî’nin Bilinmeyen Bir Eseri: Bahârnâme. TURKISH STUDIES -International Periodical
For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 6(2), 187-198.
Ulakbim, MLA
3.Atik Arzu (2010). Nizamî, Hâtifî ve Celilî'nin Leylâ ve Mecnûn'unda Âşıkların Haberleşmesi. TURKISH
STUDIES -International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 5(3), 3747.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1.Atik Arzu (2012). Bir Hulasa Denemesi: Cevrî ve Selîmnâme’si. Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi (8),
21-36.
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)
basılan bildiriler :
Tam metin bildiri
1.Atik Arzu Bir Hulasa Denemesi: Cevrî ve Selîmnâme’si. Türk Dilinin ve Edebiyatının Bugünkü Sorunları ve
Çözümleri Uluslar Arası Sempozyumu 11-13 Kasım 2011
2.Atik Arzu İki Şair Bir Eser: Şükrî ve Cevrî’nin Selîmnâme’si. 2. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı
Sempozyumu: Dil ve Üslup İncelemeleri 19-21 Ekim 2011
3.Atik Arzu, Büyükkarcı Yılmaz Fatma Otobiyografik Metinler Olarak 19. Yy. Divanları. Günay Kut Onuruna
Metin Tespitinden Metinsel Eleştiriye Uluslararası Sempozyumu. Boğaziçi Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü, 1-2 Kasım 2012.
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler :
Tam metin bildiri
1.Atik Arzu Bir Mesnevi-Bir Kadın Müstensih: Celilî’nin Husrev ü Şirin’inin Yeni Bir Nüshası ve Farklı Bir
İstinsah Tarzı. Prof. Dr. Mine Mengi Adına Türkoloji Sempozyumu 20-22 Ekim 2011
2.Atik Arzu Aşk Mesnevilerinde Gazel Türünün Gelişimi Üzerine Bir Deneme. Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü “Yazıdan Söze” Lisansüstü Sempozyumu
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
Bilimsel Kitap
1.
Celili's Leyla vü Mecnun and Its Comparison with Nizami's Leyla vü Mecnun (2010)., Atik Arzu,
Cambridge, Mass.: Harvard Üniversitesi, Yakındoğu Dilleri ve Medeniyetleri BölümüCambridge,
Proje Görevleri
2
Araştırmacı
DİĞER:İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Şevket Rado Yazmaları Kataloglama Projesi
2011-2013
DİĞER:Millet Yazma Eser Kütüphanesi'nde Bulunan Türkçe ve Farsça Yazma Eserlerin
2009-2011 Yeniden Kataloglanması Projesi
El yazmalarının kataloglanması
Dersler
* Son 3 Yılın verilen ders bilgisine yer verilmiştir.
Öğrenim Dili
Ders Saati
Osmanlı Türkçesi I
Türkçe
4
Türk Dili I
Türkçe
2
Akademik Okuma ve Yazma
Türkçe
2
Klasik Türk Edebiyatı Bilgileri
Türkçe
3
Akademik Yazım Teknikleri
Türkçe
3
Türk Dili II
Türkçe
2
Türk Dili I
Türkçe
2
Osmanlı Türkçesi I
Türkçe
4
Türk Dili II
Türkçe
2
Türk Dili I
Türkçe
2
2013-2014
Lisans
2012-2013
Lisans
2011-2012
Lisans
3
Download

Detaylı özgeçmiş için tıklayınız