ÖZGEÇMİŞ
ÖZKAN GÜNER
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
17.07.2014
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
Adres
: DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ/UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU/YÖNETİM BİLİŞİM
SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ
Evliya Çelebi Yerleşkesi Tavşanlı Yolu 10. KM Kütahya / Türkiye
Telefon
: 2742652031-4669
E-posta
: [email protected]
Doğum Tarihi
: 06.03.1974
Faks
: 2742652155
Kadro Yeri
: DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ/UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU/YÖNETİM BİLİŞİM
SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ/
Görev Yeri
:
Öğrenim Bilgisi
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/MATEMATİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ ANABİLİM DALI (DR)
Bütünleşik Doktora
2009-2014
Akademik Ünvanlar
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
2012
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ/UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
Yabancı Dil Bilgisi
İngilizce
ÜDS,
2009 (Bahar), Puan: 57,5
Üak Temel Alan
Temel Alan : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı
Bilim Alanı : Matematik
Anahtar Kelime 1 : Uygulamalı Matematik
Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : (SSCI,SCI,SCI-EXPANDED,
AHCI)
1.Bekir Ahmet, Cevikel Adem C., Güner Özkan, San Sait (2014). Bright and Dark Soliton Solutions of the (2 +
1)-Dimensional Evolution Equations. Mathematical Modelling and Analysis, 19(1), 118-126.
2.Güner Özkan, Cevikel Adem C. (2014). A Procedure to Construct Exact Solutions of Nonlinear Fractional
Differential Equations. The Scientific World Journal, 2014, 1-10.
1
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : (SSCI,SCI,SCI-EXPANDED,
AHCI)
3.Bekir Ahmet, Güner Özkan, Çevikel Adem C (2013). The fractional complex transform and exp-function
methods for fractional differential equations. Abstract and Applied Analysis, 2013(2013), 426462-426471.
4.Bekir Ahmet, Güner Özkan (2013). Topological (dark) soliton solutions for the Camassa–Holm type
equations. Ocean Engineering, 74, 276-279.
5.Bekir Ahmet, Güner Özkan (2013). Exact solutions of nonlinear fractional differential equations by (G'/G) expansion method. Chinese Physics B, 22(11), 110202-110208.
6.Bekir Ahmet, Aksoy Esin, Güner Özkan (2013). OPTICAL SOLITON SOLUTIONS OF THE LONG-SHORT-WAVE
INTERACTION SYSTEM. Journal of Nonlinear Optical Physics & Materials, 22(2), 1350015-1350026.
7.Bekir Ahmet, Güner Özkan (2013). Bright and dark soliton solutions of the (3 + 1)-dimensional generalized
Kadomtsev-Petviashvili equation and generalized Benjamin equation. Pramana – J. Phys., 81(2), 203-214.
8.Güner Özkan, Bekir Ahmet, Çevikel Adem Cengiz (2013). Dark soliton and periodic wave solutions of
nonlinear evolution equations. Advances in Difference Equations, 2013(68), 1-11.
9.Bekir Ahmet, Güner Özkan, Çevikel Adem C (2012). Bright and dark soliton solutions for the variable
coefficient generalizations of the KP equation. AIP Conf. Proc., 1470(1470), 31-34.
10.Bekir Ahmet, Esin Aksoy, Özkan Güner (2012). Bright and dark soliton solutions for variable-coefficient
diffusion-reaction and modified Korteweg-de Vries equations. Phys. Scr., 85(035009), 1-6.
SSCI,SCI,SCI-EXPANDED,AHCI kapsamı dışındaki Uluslararası hakemli
dergilerde yayımlanan makaleler
Uluslararası Yayın
1.Bekir Ahmet, Güner Özkan (2014). Topological soliton solutions for some nonlinear evolution equations.
Ain Shams Engineering Journal, 5(1), 257-261.
Uluslararası Yayın
2.Bekir Ahmet, Güner Özkan, C Cevikel Adem (2014). Using A Complex Transformation with Exp-Function
Method to get an Exact Solutions for Fractional Differential Equation. Current Advances in Mathematics, 2
(1), 22-31.
Uluslararası Yayın
3.C Cevikel Adem, Aksoy Esin, Güner Özkan, Bekir Ahmet (2013). Dark-Bright Soliton Solutions for Some
Evolution Equations. International Journal of Nonlinear Science, 16(3), 195-202.
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)
basılan bildiriler :
Tam metin bildiri
1.AHMET BEKİR, ÖZKAN GÜNER, ADEM C ÇEVİKEL Bright and dark soliton solutions for the variable
coefficient generalizations of the KP equation. First International Conference on Analysis and Applied
Mathematics (ICAAM2012), Gumushane University-18-21 October 2012- Gumushane,(1470), 31
Özet bildiri
2.ADEM ÇEVİKEL, AHMET BEKİR, ESİN AKSOY, ÖZKAN GÜNER Soliton solutions for some evolution equations.
International Conference on Applied Analysis and Algebra (ICAAA2012), Yıldız Technical University- İstanbul,
20-24 June 2012
3.ADEM ÇEVİKEL, ÖZKAN GÜNER, AHMET BEKİR, MUTLU AKAR Exact Solutions of Nonlinear Fractional Partial
Differential Equation. SIAM Conference on Analysis of Partial Differential Equations, 07-10 December 2013,
Lake Buena Vista, Florida USA
4.ÖZKAN GÜNER, AHMET BEKİR, ADEM ÇEVİKEL Application of the Exp-function method to some space-time
fractional partial differential equation. II. International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and
Applications (IECMSA-2013), International University of Sarajevo-Sarajevo 26-29 August 2013
5.ÖMER ÜNSAL, AHMET BEKİR, ÖZKAN GÜNER (2014). An Efficient Method for Solving the Fractional KleinGordon type Equations. Karatekin Mathematics Days, Çankırı Karatekin Üniversitesi, (2014)
6.ADEM ÇEVİKEL, AHMET BEKİR, ÖZKAN GÜNER Exact solutions of nonlinear space-time fractional differential
equations. International Conference on Applied Analysis and Mathematical Modeling (ICAAMM2013), Yıldız
2
Technical University- İstanbul, 2-5 June 2013
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler :
Özet bildiri
1.ÖZKAN GÜNER, AHMET BEKİR (2014). KESİR MERTEBELİ DİFERENSİYEL DENKLEMLERİN G’/G-AÇILIM
METODUYLA ÇÖZÜMLERİ. 13. Matematik Sempozyumu, Karabük Üniversitesi, (2014)
2.ESİN AKSOY, AHMET BEKİR, ÖZKAN GÜNER, ADEM ÇEVİKEL Lineer olmayan Oluşum denklemleri için tam
soliton çözümler. XXV. Ulusal Matematik Sempozyumu, Niğde Üniversitesi, (2012)
3.AHMET BEKİR, ÖZKAN GÜNER, BURCU AYHAN (2014). Bazı Kesir Mertebeli Diferensiyel Fark Denklem
Sistemlerinin G'/G A ç ıl ı m Metodu Kullan ı larak Tam
Çözümleri. 9. Ankara Matematik Günleri, Atılım Üniversitesi, (2014)
4.ÖZKAN GÜNER, AHMET BEKİR Lineer olmayan diferensiyel denklemlerin soliton çözümleri. 11. Matematik
Sempozyumu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi(11), 236
5.ÖZKAN GÜNER, AHMET BEKİR, ADEM ÇEVİKEL Kesir mertebeli diferensiyel denklemlerin üstel fonksiyon
metoduyla çözümleri. 12. Matematik Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi, (2013)
Dersler
* Son 3 Yılın verilen ders bilgisine yer verilmiştir.
Öğrenim Dili
Ders Saati
MATEMATİK 1
Türkçe
3
MATEMATİK 2
Türkçe
3
YÖNETİM VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ
Türkçe
3
MATEMATİK
Türkçe
3
MATEMATİK 1
Türkçe
3
İSTATİSTİK 1
Türkçe
3
MATEMATİK 2
Türkçe
3
YÖNETİM VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ
Türkçe
3
MESLEKİ MATEMATİK
Türkçe
3
MESLEKİ MATEMATİK
Türkçe
2
MATEMATİK
Türkçe
3
2013-2014
Lisans
2012-2013
Lisans
3
Download

elazığ ili aile hekimliği 2015/3. ek yerleştirme duyurusu