İstanbul 29 Mayıs
Üniversitesi
Psikoloji Bölümü
SUNUM
*Psikoloji Bilimi nedir?
*Neden İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi?
*İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Psikoloji Bölümü Hakkında
*Neden Psikoloji Bölümü?
*Mezunlar nerelerde çalışır?
*Alınma şartları
PSİKOLOJİ BİLİMİ
Psikoloji, bilimsel
araştırmalarla insanın
duygu, düşünce ve
davranışlarını inceleyen ve
bu bilgileri bireysel ve
toplumsal sorunları çözmek
üzere uygulamaya sokan
dinamik bir disiplindir.
PSİKOLOJİ ALT ALANLARI
*Psikobiyoloji
biyoloji/temel
*Deneysel Psikoloji
bilimler
*Bilişsel Psikoloji

*Gelişim Psikolojisi

*Sosyal Psikoloji
toplumsal/
*Kültürlerarası Psikoloji
kültürel
PSİKOLOJİ ALT ALANLARI
UYGULAMALI ALANLAR:
*Klinik Psikoloji
*Örgüt Psikolojisi
*Sosyal Psikoloji
*Sağlık Psikolojisi
*Eğitim/Öğrenme Psikolojisi
NEDEN İSTANBUL 29 MAYIS
ÜNİVERSİTESİ
*Güçlü akademik kadro
*Küçük sınıflarda öğrenim imkanı
*Yan Dal ve Çift Anadal imkanları
*Yabancı dil öğrenme imkanı
*İngilizce, Arapça, Farsça, Latince, Antik Yunanca
*Burs imkanları
NEDEN İSTANBUL 29 MAYIS
ÜNİVERSİTESİ
*Kütüphane imkanları
*ISAM ve 29 Mayıs Üniversitesi Kütüphaneleri
*Konukevi imkanı
*Şehrin merkezinde bir üniversite
*http://29mayis.edu.tr/aday/index.php/und
ergraduate-admissions/2013-07-07-14-19-53
NEDEN PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
*Edebiyat Fakültesi içinde 2014 te kuruldu
*%30 İngilizce Eğitim (Zorunlu Hazırlık Sınıfı)
*Kontenjan: 35 öğrenci
*Burs imkanı:
*5 öğrenci tam burslu
*15 öğrenci %50 burslu
*15 öğrenci %25 burslu
*Yan Dal ve Çift Anadal imkanları
NEDEN PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
*Değişik dallarda uzmanlaşmış güçlü bir
akademik kadro:
*Klinik psikoloji, Gelişim psikolojisi, sosyal psikoloji ve
sağlık psikolojisi
*Geniş yelpazede güçlü bir müfredat:
*Psikolojinin tüm altdallarını kapsayan ders programı
*Öğrenci Projeleri
*Öğretim üyelerinin projelerinde çalışma imkanı
*Yurtiçi ve yurtdışından gelecek olan konuşmacılar,
Eğitimler
*Stajlar
NEDEN PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
ANA HEDEF:
Psikolojinin tüm
alanlarında donanım
kazanmak, psikolojideki
farklı yaklaşımlara dair
bilgi sahibi olup bunu
pratiğe dökebilmek.
MEZUNLARIN ÇALIŞMA ALANLARI
*Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı
kurum ve kuruluşlarda
*Özel veya kamuya bağlı insan kaynakları bölümleri
*Araştırma şirketleri
*Rehberlik psikolojik danışmanlık ve araştırma merkezleri
*Lise ve dengi okullar
*Kreş ve yuvalar
MEZUNLARIN ÇALIŞMA ALANLARI
*Rehabilitasyon merkezleri
*Huzurevleri
*Özel eğitim merkezleri
*Hastaneler
*Hapishaneler
*Çocuk mahkemeleri gibi kurum ve kuruluşlarda psikolog
olarak,
*Yüksek lisans ve doktora sonrası üniversitelerde
çalışabilmektedirler
MEZUNİYET İÇİN
*149 kredilik derslerden başarı ile geçilmesi
*4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not
Ortalaması
*Bitirme Tezi
*Staj (30 iş günü)
Download

Psikoloji Bölümü - İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi