Bilginin
çözüm gücü
We are a registered Organizational Stakeholder of the Global Reporting Initiative (GRI) and support the mission of the
GRI to develop globally accepted sustainability reporting guidelines through a global, multi-stakeholder process.
İstanbul
Edinburgh
Manchester
Kısaca Tayburn
Genel merkezi Edinburgh’da bulunan Tayburn, 1994 yılından bu yana
müşterilerine;
• faaliyet raporlaması ve yatırımcı ilişkileri,
• sürdürülebilirlik danışmanlığı ve raporlaması,
• ihtisas editörlüğü,
• pazarlama ve reklam,
• marka,
• web ve elektronik mecralar
segmentlerinde katma değeri yüksek ürün ve hizmetler sunmaktadır.
Tayburn’ün sunduğu çözümler, kurumların paydaşlarıyla etkin,
sonuca odaklı ve sürdürülebilir iletişim kurmalarını sağlamaktadır.
İhtisaslaşmış bilginin gücü ile şekillenen çözümleri, Tayburn’ün
paydaşlarına sunduğu katma değeri oluşturmaktadır. Tayburn
ürün ve hizmetleri piyasaların gelişmesine, mevzuat ile uyumun ve
şeffaflığın sağlanmasına katkıda bulunmaktadır.
Tayburn’ün hizmet yaklaşımı ve stratejisi
Tayburn, müşteri memnuniyetine odaklı bir yaklaşımla faaliyet
göstermekte, ürün ve hizmetlerinde yenilikçiliği ve kaliteyi eş anlı
gözetmektedir. Tayburn’ün hizmet felsefesi, müşteriyi derinlemesine
ve çok yönlü tanımanın yanı sıra uzun vadeli çözüm ortaklıkları
geliştirme esasına dayanmaktadır.
Tayburn’ün stratejisi, yenilikçiliği besleyerek büyümek, bilgiye dayalı
katma değer üretmek ve sürdürülebilirliğe katkıda bulunmaktır.
Tayburn’ün sürdürülebilirliğe katkısı, müşterilerine sunduğu
çözümlerde ortaya çıkmaktadır. Tayburn’ün hedefi iş döngüsü
kapsamındaki pozitif etkisini geliştirmek ve net katkısını sürekli
artırmaktır.
Tayburn’ün hizmet döngüsünün bileşenleri
Müşteriler
Tayburn’ün sürdürülebilir varlığının temellerinden biri olan müşterileri
geniş bir çeşitlilik göstermektedir. Farklı sektörlerden şirketlerin
ihtiyaçlarına terzi işi bir yaklaşımla hizmet sunan Tayburn, şirketlerin
kurumsal mesajlarını paydaşlarına doğru ses tonu ile ve en etkin
şekilde iletmelerini sağlamaktadır.
1994 yılından beri özenle gözetilen bu yaklaşım, yerli ve yabancı
şirketlerden oluşan müşteri portföyünün sürekli geliştirilmesinde
büyük rol oynamıştır.
Çalışanlar
Çalışanları, Tayburn’ün rekabet eşiğini ve hizmet gücünü yukarı
taşımakta, bilgi ve ihtisaslaşma seviyesi ile sektörde ve piyasada
farklılaşmayı sağlamakta, üstün hizmet sunma hedefi kapsamında
gerekli olan enerjiyi ve yetkinliği sunmaktadır.
Tedarikçiler
Tedarikçileri, Tayburn’ün sürdürülebilir hizmet döngüsünün bir diğer
ana unsurudur.
Matbaalar, dijital çözüm sağlayıcılar, fotoğrafçılar, illüstratörler,
danışmanlar ve hizmet alınan diğer kurumlar Tayburn’ün tedarik
zincirini oluşturmaktadır.
Uzun vadeli bir bakış açısı ve iş ortaklığı yaklaşımıyla geliştirilen
tedarikçi ilişkileri, Tayburn’ün müşterileri için çözüm üretmesine ve
işini en doğru şekilde yapmasına katkı sağlamaktadır.
Tayburn’ün desteklediği inisiyatifler
Tayburn Global Compact’i desteklemektedir.
Tayburn, 29 Temmuz 2009’da Küresel İlkeler Sözleşmesi (Global
Compact) taahhüdünü Birleşmiş Milletler’e bildirmiş; başvurusu
3 Ağustos 2009’da onaylanmıştır.
Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 10 ilkesi, insan hakları, işçi hakları,
çevre ve yolsuzlukla mücadele alanında evrensel olarak kabul
görmüş beyannamelerden alınmıştır. Küresel İlkeler Sözleşmesi,
katılımcı şirketlerin bu ilkeleri kavramalarını, desteklemelerini ve
uygulamalarını öngörmektedir.
Caring for Climate
Tayburn, 2013 yılının ilk çeyreğinde BM’nin sivil oluşumlarına verdiği
desteği, Caring for Climate taahhüdünü ileterek bir adım öteye
taşımıştır. Tayburn, Caring for Climate’a taraf olan az sayıdaki Türk
şirketinden biridir.
Business for Peace
Tayburn, 19-20 Eylül 2013 tarihlerinde gerçekleştirilen Global
Compact Liderler Zirvesi’nde Business for Peace (B4P) inisiyatifini
imzalamıştır. Bu yeni platform, Global Compact’in 10 ilkesi
kapsamında şirketlerin ürün ve hizmetleri ile olduğu kadar
geliştirecekleri işbirlikleri ile de küresel barışa katkı sağlamalarını
hedeflemektedir.
Tayburn’ün Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimlerine
www.tayburnkurumsal.com adresinden ulaşılabilir.
Tayburn, GRI’ın kurumsal paydaşıdır.
GRI (Global Reporting Initiative - Küresel Raporlama Girişimi)’ın
kurumsal paydaşı olan Tayburn, GRI’ın global ve çok taraflı paydaş
süreci kapsamında, dünya genelinde kabul edilen sürdürülebilirlik
raporlaması ilkelerini geliştirme misyonunu desteklemektedir.
2013 yılının ilk yarısında G4 yeni nesil raporlama ilkeleri
lansman konferansına geniş bir katılım gerçekleştiren Tayburn,
sürdürülebilirlik raporlaması alanındaki çalışmalarına müşteri
kitlesini geliştirerek devam etmektedir.
Tayburn, TÜYİD üyesidir.
Tayburn, TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Derneği’nin üyesidir.
TÜYİD, Türkiye’de yatırımcı ilişkileri ile bağlantılı farklı hedef kitleleri
kurumsal ve bireysel platformlarda bir araya getirerek, mesleki bilgi
üretmek ve yatırımcı ilişkileri uygulamalarında dünya standartlarına
ulaşmak amacıyla faaliyet göstermektedir.
TÜYİD’in paydaşları ile interaktif iletişiminde kilit rol oynayan
web sitesi Tayburn tarafından geliştirilmiş olup, güncelliği
sağlanmaktadır. Tayburn’ün TÜYİD’e desteğinin bir diğer boyutu,
eğitim çalışmalarında üstlendiği aktif görevlerdir.
İngiltere piyasasında:
tasarım etkinliği alanında 5.*
yaratıcılık alanında 7.**
Tayburn, İngiltere’nin köklü ve lider reklam ajansı Tayburn Ltd.’nin bir
ortak girişimidir.
1979 yılında kurulan Tayburn Ltd., İngiltere’nin lider kurumsal iletişim
şirketleri arasında yer almaktadır.
Tayburn Ltd., etkinlik ve yaratıcılık alanlarında sergilediği eşsiz
performans ile özellikle son 4 yılda pek çok ödül kazanmış,
İngiltere’nin en etkin ve en yaratıcı tasarım ajanslarının sıralandığı iki
farklı ligde ilk 20 şirket arasında ön sıralara yükselmiştir.
Sergilediği başarı grafiği, Tayburn Ltd.’nin tasarım konusundaki
üstün performansını etkin iletişim ile pekiştirdiğini işaret etmektedir.
*DBA Etkinlik Ödülleri 2014 Lig tablosu
**Design Week Yaratıcılık Ödülleri 2013 Lig tablosu
Tayburn Ltd.’nin müşterileri arasında çok sayıda global marka,
şirket ve kurum bulunmaktadır.
•2ergo
•Glasgow Life
•Scoban
•Ace of Hearts
•Gottex
•Scotia Gas Networks
•Acting Up
•Health in Mind
•Scottish Forestry Trust
•Aggreko
•Heineken UK
•Scottish Friendly
•Archerfield
•Historic Scotland
•Scottish Funding Council
•Azzurro
•International
Confederation of Midwives
•Scottish Provident
•Investors in People
•Scottish Water
•British Council
•Chewits
•Children’s Parliament
•CSI Group
•Diageo
•Edinburgh Napier
University
•Edinburgh Printmakers
•Edinburgh Sick Kids
•Fast Forward
•Fletcher’s Cottage Spa
•FNZ
•Forth Ports
•Glasgow 2014
•Glasgow Caledonian
University
www.tayburn.co.uk
•Linn
•Lynne Forsyth
•MacFarlane Group
•Mental Welfare
Commission
•Mirror Shine Valets
•Museums Galleries
Scotland
•NHS
•RBS
•Riverside
•Rowan Glen
•Royal Mail
•RSM Tenon Ltd
•Scottish Ten
•Shepherd and Wedderburn
•Signal
•Silverburn
•Skills Development
Scotland
•Skills for Care &
Development
•SSE
•Standard Life
•STV
•The Jockey Club
•The Yard
•University of Edinburgh
•Wood for Good
Faaliyet
Raporlaması
Tayburn, 1994 yılından bu yana
650’yi aşkın faaliyet raporu
projesi tamamlamıştır.
Raporlama alanında İngiltere ve Türkiye’de trend belirleyici olarak
kabul edilen Tayburn, özgün, katma değeri yüksek ve etkili çözümler
üretmektedir.
İhtisaslaşmış bilginin çözüm gücü
Tayburn, müşterilerinin performans verilerini doğru okumayı,
stratejik mesajlarını geliştirmeyi ve içeriğin bütününü doğru ve etkin
bir yapıda sunmayı iyi bilen, uzmanlaşmış bir hizmet sağlayıcıdır.
Tayburn’ün bu alandaki gücünün kaynağı, bankacılık ve finans
alanlarında ulusal ve uluslararası piyasalarda deneyime sahip editör
kadrosu ve güçlü tasarım ekibidir.
Tayburn markasını benimsemiş ve sahiplenmiş insan kaynağı,
raporlama alanındaki güçlü performansın sürdürülmesinde
büyük rol oynamakta, yetkinlik gerektiren bu iş kolunda müşteri
memnuniyetine katkıda bulunmaktadır.
Tayburn, müşterilerine stratejik
mesajları destekleyen, gerçekçi
ve özgün tasarım çözümleri
sunmaktadır.
İçerik geliştirme gücü
Tayburn raporlama hizmeti kapsamında müşterilerine stratejik içerik
geliştirme ve editöryel hizmetler sunmaktadır.
İyi ve doğru bir içerik, raporlamanın belkemiğini oluşturmaktadır.
Müşterilerimizin paydaşlarına yönelik mesajlarını mümkün olan en
yalın ve anlaşılır bir dilde iletebilmesi
• iyi planlanmış bir rapor haritası,
• doğru bir ses tonuna sahip editöryel çalışma
ile mümkün olmaktadır.
Trend yaratan tasarımlar
Tasarım, raporlamanın en az içerik kadar önem taşıyan bir diğer
unsurudur. Stratejik mesajları destekleyen, gerçekçi ve her bir
projeye özgün tasarım çözümleri, Tayburn’ün müşterilerine sunduğu
bir diğer katma değer öğesidir. Müşterilerle ortak bir çalışma
sürecinin sonunda geliştirilen görsel dil ve kurumsal stil, şirketlerin
kimliğini yansıtmanın ötesinde paydaşlarla iletişimde kilit rol
oynamaktadır.
Çok mecralı raporlamada iddialı çözümler
Çok mecralı raporlama, hızla gelişen teknolojiyle beraber tüm
dünyada gözlenen en önemli trend olarak karşımıza çıkmaktadır.
Paydaşlarıyla iletişimlerini mümkün olan her türlü mecrada
gerçekleştirmeyi hedefleyen şirketler, matbu raporun ötesinde dijital
platformları artan oranda kullanmaktadırlar. Dijital platformların
kullanımı, etkinliği artırmanın yanında günümüz dünyasında büyük
önem kazanmış bulunan çevreci politikaları da desteklemektedir.
Tayburn, çok mecralı raporlama yaklaşımını, müşteri ihtiyaçları
bazında şekillendirmeye odaklıdır.
Matbu raporların HTML, Android ve Appstore versiyonları
müşterilerin hedef kitle analizi yapılarak geliştirilmekte, iletişimde
etkinlik, verimlilik ve özgünlük çok yönlü olarak gözetilmektedir.
Zamanında ve bütçe dahilinde çözümler
Tayburn’ün raporlama projelerinde gözettiği bir diğer husus
zamanında ve bütçe dahilinde çözümler üretmektir.
Halka açık şirketler başta olmak üzere, müşterilerin tamamı
paydaşlarıyla iletişimde zamana karşı bir yarış içindedirler. Tayburn,
bu yalın gerçek karşısında, gününde teslimatın en az raporun kalitesi
kadar önemli olduğunun bilincinde ve sorumluluğunda hareket
etmektedir.
Tayburn, taahhüt ettiği ürün ve hizmetleri anlaşılan bütçe
parametreleri dahilinde gerçekleştirmeyi bir diğer hedef olarak kabul
etmekte ve bu konuyu sağlıklı ve sürdürülebilir müşteri ilişkisi ile
memnuniyetinin bir bileşeni olarak algılamaktadır.
AÇEV 2013 Faaliyet Raporu
Aksa Enerji 2012 Faaliyet Raporu
Aksa Enerji 2013 Faaliyet Raporu
Aksigorta 2012 Faaliyet Raporu
Albaraka Türk 2012 Faaliyet Raporu
Albaraka Türk 2012 Elektronik Faaliyet Raporu (Web)
Albaraka Türk 2013 Faaliyet Raporu
Albaraka Türk 2013 Elektronik Faaliyet Raporu (Web ve CD)
Altın Yunus 2012 Faaliyet Raporu
Altın Yunus 2012 Elektronik Faaliyet Raporu (Web)
Altın Yunus 2013 Faaliyet Raporu
Altın Yunus 2013 Elektronik Faaliyet Raporu (Web)
Anadolu Efes 2012 Faaliyet Raporu
Anadolu Efes 2013 Faaliyet Raporu
Anadolu Hayat Emeklilik 2012 Faaliyet Raporu
Anadolu Hayat Emeklilik 2013 Faaliyet Raporu
Anadolu Sigorta 2012 Faaliyet Raporu
Anadolu Sigorta 2012 Elektronik Faaliyet Raporu (CD)
Anadolu Sigorta 2013 Faaliyet Raporu
Anadolu Sigorta 2013 Elektronik Faaliyet Raporu (CD)
Aselsan 2012 Faaliyet Raporu
Aselsan 2013 Faaliyet Raporu
Banka Kombetare Tregtare (Arnavutluk) 2012 Faaliyet Raporu
Banka Kombetare Tregtare (Arnavutluk) 2012 Elektronik Faaliyet Raporu (CD)
Banka Kombetare Tregtare (Arnavutluk) 2013 Faaliyet Raporu
Banka Kombetare Tregtare (Arnavutluk) 2013 Elektronik Faaliyet Raporu (CD)
BNP Paribas Cardif 2012 Faaliyet Raporu
Bileşim A.Ş. 2012 Faaliyet Raporu
Bileşim A.Ş. 2013 Faaliyet Raporu
Bimeks 2012 Faaliyet Raporu
Bimeks 2012 Elektronik Faaliyet Raporu (Web ve CD)
Bimeks 2013 Faaliyet Raporu
Bimeks 2013 Elektronik Faaliyet Raporu (Web ve CD)
Burgan Bank 2012 Faaliyet Raporu
Burgan Bank 2013 Faaliyet Raporu
Çelebi Hava Servisi 2012 Faaliyet Raporu
Çelebi Hava Servisi 2013 Faaliyet Raporu
Demisaş 2012 Faaliyet Raporu
Demisaş 2013 Faaliyet Raporu
Dyo Boya 2012 Faaliyet Raporu
Dyo Boya 2012 Elektronik Faaliyet Raporu (Web)
Dyo Boya 2013 Faaliyet Raporu
Dyo Boya 2013 Elektronik Faaliyet Raporu (Web)
Federation of Euro-Asian Stock Exchanges (FEAS) 2012 Faaliyet Raporu
Federation of Euro-Asian Stock Exchanges (FEAS) 2013 Faaliyet Raporu
Finans Leasing 2012 Faaliyet Raporu
Finans Leasing 2013 Faaliyet Raporu
GarantiBank International N.V. (Hollanda) 2012 Faaliyet Raporu
GarantiBank International N.V. (Hollanda) 2013 Faaliyet Raporu
Halk Sigorta 2012 Faaliyet Raporu
Halk Sigorta 2013 Faaliyet Raporu
Halk Yatırım 2012 Faaliyet Raporu
Halk Yatırım 2013 Faaliyet Raporu ve Kurumsal Profil
ING Bank 2012 Faaliyet Raporu
ING Bank 2013 Faaliyet Raporu
İş Bankası 2012 Faaliyet Raporu
İş Bankası 2012 Elektronik Faaliyet Raporu (CD)
İş Bankası 2013 Faaliyet Raporu
İş Bankası 2013 Elektronik Faaliyet Raporu (CD)
İş GYO 2012 Faaliyet Raporu
İş GYO 2012 Elektronik Faaliyet Raporu (CD)
İş GYO 2013 Faaliyet Raporu
İş GYO 2013 Elektronik Faaliyet Raporu (CD)
İş Portföy Yönetimi 2012 Faaliyet Raporu
İş Portföy Yönetimi 2013 Faaliyet Raporu
İş Yatırım 2012 Faaliyet Raporu
İş Yatırım 2012 Elektronik Faaliyet Raporu (Web ve CD)
İş Yatırım 2013 Faaliyet Raporu
İş Yatırım 2013 Elektronik Faaliyet Raporu (Web ve CD)
Kalkınma Bankası 2012 Faaliyet Raporu
Kalkınma Bankası 2013 Faaliyet Raporu
Kartonsan 2012 Faaliyet Raporu
Kartonsan 2013 Faaliyet Raporu
Migros 2012 Faaliyet Raporu
Migros 2013 Faaliyet Raporu
Millî Reasürans 2012 Faaliyet Raporu
Millî Reasürans 2012 Elektronik Faaliyet Raporu (CD)
Millî Reasürans 2013 Faaliyet Raporu
Millî Reasürans 2013 Elektronik Faaliyet Raporu (CD)
Optima Faktoring 2012 Faaliyet Raporu
Otokar 2013 Faaliyet Raporu
OYAK 2012 Faaliyet Raporu
OYAK 2013 Faaliyet Raporu
Pınar Et 2012 Faaliyet Raporu
Pınar Et 2012 Elektronik Faaliyet Raporu (Web)
Pınar Et 2013 Faaliyet Raporu
Pınar Et 2013 Elektronik Faaliyet Raporu (Web)
Pınar Su 2012 Faaliyet Raporu
Pınar Su 2012 Elektronik Faaliyet Raporu (Web)
Pınar Su 2013 Faaliyet Raporu
Pınar Su 2013 Elektronik Faaliyet Raporu (Web)
Pınar Süt 2012 Faaliyet Raporu
Pınar Süt 2012 Elektronik Faaliyet Raporu (Web)
Pınar Süt 2013 Faaliyet Raporu
Pınar Süt 2013 Elektronik Faaliyet Raporu (Web)
Saf GYO 2013 Faaliyet Raporu
Saf GYO 2013 Elektronik Faaliyet Raporu (Web)
Sarkuysan 2012 Faaliyet Raporu
Sarkuysan 2013 Faaliyet Raporu
Takasbank 2012 Faaliyet Raporu
Takasbank 2012 Elektronik Faaliyet Raporu (CD)
TARSİM 2012 Faaliyet Raporu
TARSİM 2013 Faaliyet Raporu
TCMB 2012 Faaliyet Raporu
TCMB 2012 Elektronik Faaliyet Raporu (Web ve CD)
TEB 2012 Elektronik Faaliyet Raporu (Web)
TEB 2013 Faaliyet Raporu
TEB 2013 Elektronik Faaliyet Raporu (Web)
TJK 2013 Faaliyet Raporu
Torunlar GYO 2012 Faaliyet Raporu
TSKB 2013 Faaliyet Raporu
TSPAKB 2012 Faaliyet Raporu
Türk Eximbank 2013 Faaliyet Raporu
Türkiye Finans 2012 Faaliyet Raporu
Türkiye Finans 2012 Elektronik Faaliyet Raporu (Web ve CD)
Türkiye Finans 2013 Faaliyet Raporu
Türkiye Finans 2013 Elektronik Faaliyet Raporu (Web ve CD)
Türkiye Finans 2012 - 2013 Ara Dönem Faaliyet Raporları
TÜSİAD 2012 Çalışma Raporu
TÜSİAD 2013 Çalışma Raporu
TÜYİD 2011-2012 Faaliyet Raporu
Vestel Beyaz Eşya 2013 Faaliyet Raporu
Vestel Elektronik 2013 Faaliyet Raporu
Viking Kağıt 2012 Faaliyet Raporu
Viking Kağıt 2012 Elektronik Faaliyet Raporu (Web)
Viking Kağıt 2013 Faaliyet Raporu
Viking Kağıt 2013 Elektronik Faaliyet Raporu (Web)
World Federation of Exchanges (İngiltere) 2012 Faaliyet Raporu
World Federation of Exchanges (İngiltere) 2013 Faaliyet Raporu
Yaşar Holding 2012 Faaliyet Raporu ve Kurumsal Profil
Yaşar Holding 2012 Elektronik Faaliyet Raporu ve Elektronik Kurumsal Profil (CD)
Yaşar Holding 2013 Faaliyet Raporu
Yaşar Holding 2013 Elektronik Faaliyet Raporu ve Elektronik Kurumsal Profil (CD)
Yatırım Finansman 2012 Faaliyet Raporu
Yatırım Finansman 2012 Elektronik Faaliyet Raporu (CD)
Ziraat Bankası 2012 Faaliyet Raporu
Ziraat Bankası 2012 Elektronik Faaliyet Raporu (Web ve CD)
Ziraat Bankası 2013 Faaliyet Raporu
Ziraat Bankası 2013 Elektronik Faaliyet Raporu (Web ve CD)
Ziraat Bankası AG (Almanya) 2013 Faaliyet Raporu
Ziraat Emeklilik 2012 Faaliyet Raporu
Ziraat Emeklilik 2013 Faaliyet Raporu
Ziraat Sigorta 2012 Faaliyet Raporu
Ziraat Sigorta 2013 Faaliyet Raporu
Zorlu Enerji 2013 Faaliyet Raporu
Zorlu Grubu 2012 Elektronik Kurumsal Profil (CD)
Yatırımcı İlişkileri
Yatırımcı ilişkileri stratejik bir bakış açısı ve hız gerektiren bir
alandır. 2000’li yıllarla beraber şeffaflığın ve hesap verebilirliğin
önemi bütün dünyada artmış, şirketlerin kurumsal stratejileri
kadar iş süreçleri de yatırımcıların bilgi talep ettikleri konular
arasında yer almaya başlamıştır.
Yasal mevzuat, yatırımcı ilişkilerinin ve raporlamanın çerçevesini
belirlemektedir.
Ulusal ve uluslararası mevzuatı takip etmek ve tam uyumu
sağlamak, halka açık şirketler için kilit önem taşımaktadır. Bu
kapsamda, bilgiyi, zamanında, kolay anlaşılır ve hızlı erişilir bir
formatta sunmak yatırımcı ilişkileri ile uğraşan herkesin ortak
hedefi durumuna gelmiştir.
Tayburn, müşterileri için geliştirdiği ürün ve hizmetlerde
mevzuata tam uyumu hedeflemekte; bu kapsamda müşterilerine
danışmanlık ve yönlendirme hizmetleri sunmaktadır.
Tayburn yatırımcı ilişkileri kapsamında müşterilerinin matbu
ve elektronik ortamlarda ihtiyaç duydukları periyodik ürünler
(yatırımcı sunumları, bültenler, bilgilendirme notları, özel
amaçlı sunumlar, basın bültenleri, vb.) kapsamında çözümler
üretmektedir.
Albaraka Türk Sunumu
Albaraka Türk Yatırımcı İlişkileri Sunumu
Çelebi Hava Servisi Yatırımcı İlişkileri Web Sitesi
Garanti Bankası Yatırımcı İlişkileri Broşürü
Garanti Bankası Yatırımcı İlişkileri Sunumu
Halkbank Sunum
Halkbank Yatırımcı İlişkileri Sunumu
Halkbank Sunum
Migros Yatırımcı İlişkileri Sunumu
Özak GYO Yatırımcı İlişkileri Sunumu
Tekfen Holding Yatırımcı İlişkileri Sunumu
Editörlük
Kurumsal hedef ve stratejilerle örtüşen bir ses tonunu sağlamak,
Tayburn editörlük hizmetlerinin temel hedefini oluşturmaktadır.
İçerik sağlama ve ihtisas editörlüğü, Tayburn’ü sektöründe ve
rekabette farklılaştıran kilit konuların başında yer almaktadır.
Tayburn’ün ihtisas editörlüğü hizmetleri, kurumsal müşterilerin
paydaşları ve hedef kitleleri ile gerçekleştirdikleri iletişimde
ihtiyaç duydukları içeriğin geliştirilmesini ve editöryel hizmetlerin
sunumunu kapsamaktadır. Tayburn ihtisas editörlüğü hizmetleri,
müşterilerin
• yarattığı katma değeri net olarak ifade etmek,
• finansal bilgilerini en yalın ve anlaşılır bir şekilde sunmak,
• işlerinde kaydettikleri gelişmeleri ve verileri kurumsal bir öyküye
dönüştürmek
suretiyle paydaşlarla olan iletişime katkıda bulunmaktadır.
Tayburn editörlük hizmetleri kapsamında Türkçe’nin yanı sıra
İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Çince,
Arapça ve diğer dillerde kurumsal iletişimin tüm mecralarına
yönelik içerik sağlamaktadır.
Tayburn ihtisas editörlüğü hizmetleri;
• bütünsel bir yaklaşım içinde planlanıp geliştirilen, şirketlerin yıllık
performansını, üst yönetimin stratejik mesajlarını en yalın ve
somut şekilde sunan faaliyet raporlarının editörlüğünü,
• şirketlerin kurumsal stratejilerinin ekonomik olduğu kadar sosyal
ve çevresel döngüdeki performansını irdeleyen sürdürülebilirlik
ve sosyal sorumluluk raporlarının editörlüğünü,
• zengin bir kurumsal içeriğin internet mecrasına uygun
bir dille sunulmasını ve dijital dünyadaki rekabet eşiğinin
güçlendirilmesini sağlayan web editörlüğü ve içerik stratejisi
geliştirme çalışmalarını,
• şirket hedef kitlelerine yönelik sunumların, üst düzey yönetici
konuşma metinlerinin ve video skriptlerinin hazırlanmasını
kapsamaktadır.
Anadolu Sigorta
Kurumsal web sitesi
(İngilizce editörlük)
Banka Kombetare Tregtare (Arnavutluk)
Kurumsal iletişim malzemeleri
(İngilizce ve Arnavutça editörlük)
Burgan Bank
Kurumsal iletişim malzemeleri
(İngilizce editörlük)
Çelebi Holding
Kurumsal iletişim malzemeleri
(Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca,
Macarca, Yunanca ve Rusça editörlük)
Doğan Organik Ürünler
Kurumsal web sitesi
(İngilizce editörlük)
Fiba Gayrimenkul
Kurumsal web sitesi ve iletişim malzemeleri
(İngilizce editörlük)
Fiba Group
Kurumsal iletişim malzemeleri
(İngilizce ve Rusça editörlük)
Garanti Bankası
Şubesiz Bankacılık (web, ATM) mecraları
(İngilizce, Rusça, Çince, Almanca, Fransızca,
İtalyanca ve İspanyolca editörlük)
ING Bank
Kurumsal iletişim malzemeleri
(İngilizce editörlük)
İller Bankası
Faaliyet raporu
(İngilizce editörlük)
İş Bankası
Kurumsal iletişim malzemeleri
(İngilizce editörlük)
İş Portföy Yönetimi
Kurumsal web sitesi ve
kurumsal iletişim malzemeleri
(İngilizce ve Almanca editörlük)
Makyol
Kurumsal iletişim malzemeleri
(Türkçe, İngilizce, Rusça ve Fransızca editörlük)
MEFA Group
Kurumsal iletişim malzemeleri
(İngilizce ve Rusça editörlük)
OYAK
Grup şirketleri kurumsal iletişim malzemeleri
(İngilizce editörlük)
Sabancı Holding
BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi
(Türkçe ve İngilizce editörlük)
Siemens Insight Consulting
(İngiltere)
(Türkçe editörlük)
TEB
Kurumsal iletişim malzemeleri
(İngilizce editörlük)
TEB Faktoring
Kurumsal web sitesi
(İngilizce editörlük) Türk Eximbank
Yönetici Mesajları
(İngilizce editörlük)
Türkiye Katılım Bankaları Birliği
Faaliyet raporu
(İngilizce editörlük)
UN PRI
(Birleşmiş Milletler Sorumlu Yatırım İlkeleri)
Kurumsal iletişim malzemeleri
(Türkçe editörlük)
Watson Towers
(İngiltere)
(Türkçe editörlük)
Zorlu Holding
Grup şirketleri kurumsal iletişim malzemeleri
(Türkçe, İngilizce, Rusça, Fransızca, Almanca
İspanyolca, Arapça ve Lehçe editörlük)
1994’ten bu yana hizmet sunduklarımız:
Holdingler/Şirket Grupları
• Arıkanlı Holding
• Avrupa & Amerika Holding
• Borusan Holding
• Çalık Holding
• Çelebi Holding
• Deva Holding
• Doğan Holding
• Doğuş Holding
• EastPharma (İngiltere)
• Fiba Holding
• GİSAD Grubu
• GSD Grubu
• Koç Holding
• Kolin Grubu
• Kürüm Şirketler Grubu
• OYAK
• Rumeli Holding
• Taboğlu Holding
• Tekfen Holding
• Turcas Holding
• Uzel Grup
• Yaşar Holding
• Zorlu Grubu
Borsa/Birlik/Vakıf/Federasyon
• AÇEV
• Emeklilik Gözetim Merkezi
• Federation of Euro-Asian Stock
Exchanges
• International Options Market
Association (Fransa)
• İMKB
• Koç Üniversitesi-TÜSİAD EAF
• Kredi Kayıt Bürosu
• Lokman Hekim Geri Kazanım
• Sermaye Piyasası Profesyonelleri
Derneği
• TARSİM
• Tepav
• TSPAKB
• Türkiye Çimento Müstahsilleri
Birliği
• Türkiye Jokey Kulübü
• Türkiye Katılım Bankaları Birliği
• Türkiye Sigorta ve Reasürans
Şirketleri Birliği
• TÜSİAD
• TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Derneği
• TZH Vakfı
• Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası
• Vehbi Koç Vakfı
• World Federation of Exchanges
(İngiltere)
Bankacılık
• A&T Bank
• ABank
• Albaraka Türk
• Anadolubank
• Atlasbank
• Bank Asya
• Bank Kapital
• Banka Kombetare Tregtare
(Arnavutluk)
• Banque du Bosphore (Fransa)
• Burgan Bank
• C Bank
• Çalık Bank
• Demirbank
• Dışbank
• Dünya Bankası (Ankara Ofisi)
• Etibank
• Eurobank Tekfen
• Family Finans Kurumu
• Finansbank
• Finansbank Romania (Romanya)
• Garanti Bankası
• GarantiBank International N.V.
(Hollanda)
• GSD Bank
• Halkbank
• ING Bank
• İktisat Bankası
• İller Bankası
• İş Bankası
• Kalkınma Bankası
• Kentbank
• MNG Bank
• Osmanlı Bankası
• Oyak Bank
• Pamukbank
• Pinebank (ABD)
• Şekerbank
• T.C. Merkez Bankası
• Takasbank
• TEB
• TEB NV (Hollanda)
• Tekstilbank
• TSKB
• Türk Eximbank
• Türkiye Finans
• Türkiye Kalkınma Bankası
• Ulusal Bank
• Vakıfbank
• Yapı ve Kredi Bankası
• YKB Nederland NV (Hollanda)
• Ziraat Bankası
• Ziraat Bankası AG (Almanya)
Faktoring
• Başer Faktoring
• C Factoring
• Destek Finans Factoring
• Ege Factoring
• Ekspo Factoring
• Factofinans
• Fiba Faktoring
• Garanti Faktoring
• Girişim Faktoring
• GSD Factoring
• İstanbul Factoring
• K Factoring
• Kapital Factoring
• Kent Factoring
• Lider Faktoring
• MNG Faktoring
• Optima Faktoring
• Pamuk Factoring
• Süzer Factoring
• TEB Factoring
• Tekstil Factoring
• Toprak Factoring
• Yapı Kredi Faktoring
• Yaşar Factoring
Leasing
• Atlas Leasing
• Demir Leasing
• Dünya Leasing
• Ege Leasing
• EGS Leasing
• Finans Leasing
• Garanti Leasing
• İktisat Leasing
• İstanbul Leasing
• K Leasing
• Kent Leasing
• Pamuk Leasing
• Rant Leasing
• Süzer Leasing
• TEB Leasing
• Tekstil Leasing
• Toprak Leasing
• Yapı Kredi Leasing
• Yaşar Leasing
Sigortacılık
• AK Emeklilik
• Aksigorta
• Anadolu Hayat Emeklilik
• Anadolu Sigorta
• AvivaSA Emeklilik ve Hayat
• Başak Emeklilik
• BNP Paribas Cardif
• Cigna Hayat Sigorta
• Demir Hayat Sigorta
• Ergo İsviçre Emeklilik ve Hayat
• Finans Emeklilik
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Finans Sigorta
Garanti Emeklilik ve Hayat
Garanti Sigorta
Güneş Sigorta
Halk Sigorta
Milli Reasürans
Polaris Sigorta
Toprak Sigorta
Yapı Kredi Sigorta
Ziraat Emeklilik
Ziraat Sigorta
Yatırım/Portföy Yönetim/GYO
• Corio Türkiye
• Fiba Capital Holdings
• Fiba Gayrimenkul
• Finans Yatırım
• Garanti Portföy Yönetimi
• GFC Menkul Değerler
• Halk Yatırım
• İktisat Yatırım
• İş GYO
• İş Portföy Yönetimi
• İş Yatırım
• Kalkınma Menkul Değerler
• Kent Yatırım
• MNG Yatırım
• OYAK Yatırım
• Özak GYO
• SAF GYO
• TEB Yatırım
• Torunlar GYO
• TSKB GYO
• Turkisfund
• Yapı Kredi Koray
• Yatırım Finansman
• Zorlu Gayrimenkul
Sanayi/Üretim/Ticaret
• Armin Elektrik
• ASELSAN
• Bemka
• Demisaş
• Doğan Organik Ürünler
• Doğuş Otomotiv
• Dyo Boya
• Enpay
• Eryap Plastik
• GAP Güneydoğu Tekstil
• GİSAD Dış Ticaret
• Hasçelik
• İzocam
• Kartonsan
• Koleksiyon Mobilya
• Korteks
• MMZ Onur Boru
• Otokar
• Propet
• R.R. Pottery
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sarkuysan
SAY Terzi
Selka
SOM Civata
Şişecam
TÜPRAŞ
Uzel Makine
Ünal Tarım
Vestel Beyaz Eşya
Vestel Dijital
Vestel Elektronik
Viking Kağıt
Enerji
• Aksa Enerji
• AYGAZ
• Çalık Enerji
• Enerjisa
• ESGAZ
• Zorlu Enerji
Perakendecilik
• BİM
• Bimeks
• Gima
• Macrocenter
• Migros
• Tansaş
İnşaat/Taahhüt
• GAP İnşaat
• Geoduvar
• Kolin İnşaat
• Kolsan
• Makyol
• Prekons
• SAMS
Çimento/Madencilik
• Adana Çimento
• Akçansa
• Bolu Çimento
• Elazığ Çimento
• Entegre Harç
• Hekimhan Madencilik
• Mardin Çimento
• Oysa Çimento
• Ünye Çimento
Hizmet/Eğitim-Öğretim
• Accor Services
• ACS Danışmanlık
• AD-Stop
• ARTI Danışmanlık
• C Line
• Consul Danışmanlık
• Çelebi Güvenlik
• Çelebi Hava Servisi
• Çelebi Marina
• Çe-Tur
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
EMARE Mimarlık
Global Markets Institute (Fransa)
Grey Worldwide
Koç Üniversitesi
MEF Dersaneleri
Siemens Insight Consulting
(İngiltere)
Strata Training Consulting
Tedra Danışmanlık
Towers Watson
TSKB Gayrimenkul Değerleme
Türk Hava Yolları
Y&R Reklamevi
Yalın Tan-Jeyan Ülkü Mimarlık
Bilişim/Telekomünikasyon
• AVEA
• Bileşim A.Ş.
• Febris
• Intertech
• iNNOVA
• OYTEK
• Türk Telekom
Yiyecek-İçecek
• Anadolu Efes
• Banvit
• Coca-Cola İçecek
• Koska
• Pınar Et
• Pınar Su
• Pınar Süt
• Şeker Piliç
• Taşkesti Su
• Ülker Gıda
Sağlık/İlaç
• Acıbadem Sağlık Grubu
• Bilim İlaç
• Papsi Veteriner Kliniği
• Roche Diagnostik
• Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller
Genel Müdürlüğü
Liman İşletmeciliği
• Çanakkale Liman İşletmesi
• Çelebi Bandırma Limanı
• Port Akdeniz
AVM/Restoran/Turizm
• ADA Alışveriş Merkezi
• Altın Yunus Çeşme
• Ankara Bağ Evi
• Çanakkale Kolin Hotel ve Kongre
Merkezi
• Doria Hotel Bodrum
• Moss Travel
• Tekira Alışveriş Merkezi
• Teras Park Alışveriş Merkezi
• Tez Tour
• Tour Market
Ürün ve hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için:
Ronaldo Manosa [email protected]
Ediz Usman [email protected]
Altuğ Atik [email protected]
Nilgün Yılmazcan [email protected]
Gürdal Gök [email protected]
Süleyman Seba Cad. Acısu Sok. 1/15
Maçka 34357 İstanbul
Tel (0212) 227 0436
Faks (0212) 227 8857
www.tayburnkurumsal.com
www.tayburn.co.uk
Tayburn, bu broşürde yer alan fotoğrafları çeken Sayın Yunus Özkazanç’a ve baskı çalışmasını gerçekleştiren
Ömür Matbaacılık A.Ş.’ye teşekkür eder.
tayburnkurumsal.com
Download

Tayburn 2014 - Raporlama, Yatırımcı İlişkileri ve Editörlük