Laboratoře Budějovická
Poznaňská 461, Praha 8, 180 00
Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie
Vydání: 4
Platnost od: 28. 08. 2014
NÁVOD PRO PACIENTY - PERORÁLNÍ GLUKÓZOVÝ
TOLERANČNÍ TEST (OGTT)
Vážená paní, vážený pane,
Na žádost Vašeho ošetřujícího lékaře Vám budeme provádět vyšetření, jehož cílem je
posoudit reakci Vašeho organizmu na zvýšené hladiny krevního cukru po jeho požití.
Postupujte přesně podle následujících pokynů:
1. Dostavte se do laboratoře přesně v 07:00 hodin na lačno, tj. minimálně 10 hodin (nejvíce
však 12 hodin) nejezte a nepijte sladké tekutiny. Po dobu nočního lačnění lze pít pouze
vodu nebo nesladký čaj. Nejnutnější léky užívejte bez přerušení podle pokynů lékaře,
ostatní po poradě s Vaším lékařem před provedením vyšetření vynechejte.
2. Bude Vám odebrán vzorek krve. Pokud Váš ošetřující lékař současně požaduje vyšetření
moče, přineste sebou první ranní moč.
3. U dospělých podáme roztok 75g glukózy. Vypít je třeba celé množství během 5 - 10
minut. Množství podávané glukózy u dětí závisí na jejich věku a hmotnosti.
4. Po 120 minutách po aplikaci glukózy znovu provedeme odběr krve.
5. Během celého vyšetření setrvávejte v tělesném klidu, nejezte, nepijte, nekuřte. Jakékoliv
zdravotní potíže (nevolnost, zvracení, průjem, závrať, mdlobu) oznamte ihned personálu
laboratoře.
Přesné dodržení pokynů je podmínkou vyšetření.
Děkujeme Vám za spolupráci.
Laboratoře Budějovická
Centrální pracoviště: A. Staška 1670/80, Praha 4, 140 46, tel. 261 006 376, 360
Detašovaná pracoviště: viz: www.laboratore.eu
N13 Návod pro pacienty - OGTT
Strana 1 / 1
Download

návod pro pacienty - perorální glukózový toleranční test (ogtt)