Podmínky a pravidla akce
„Natankujte a nakupte v Lidlu“
1 Čas a místo konání akce
1.1 Propagační akce „Natankujte a nakupte v Lidlu“ (dále jen „akce“) organizovaná společností Shell Czech
Republic a. s., se sídlem Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha 4, IČO 15890554, zapsaná v obchodním
rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 690, dne 26. 4. 1991 (dále jen „společnost Shell“) bude
probíhat od 12.8.2013 do 8.9.2013 včetně (dále jen „doba trvání akce“) na všech čerpacích stanicích Shell
a ve všech prodejnách Lidl.
1.2 Partnerem akce je společnost Lidl Česká republika v.o.s. se sídlem Nárožní 1359/11,158 00 Praha 5, IČ:
26178541 (dále jen „společnost Lidl“).
2 Podmínky účasti na akci a uplatnění poukázky
2.1
Akce se může zúčastnit jen fyzická osoba starší 18 let (osoby mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze se
souhlasem svého zákonného zástupce) (dále jen „účastník“).
2.2
Každý, kdo splní podmínku účasti na akci uvedenou v odst. 2.1 těchto podmínek, obdrží od obsluhy čerpací
stanice Shell poukázku v hodnotě 100,-- Kč na nákup v prodejnách Lidl.
2.3
Za každý nákup alespoň 20 litrů pohonných hmot může účastník akce získat maximálně jednu poukázku. To
znamená, že například v případě jednoho nákupu 50 litrů pohonných hmot získá účastník akce pouze jednu
poukázku.
2.4
Každý se může zúčastnit akce i opakovaně, a to vždy s každým nákupem alespoň 20 litrů pohonných hmot na
čerpacích stanicích Shell.
2.5
Účastník akce je oprávněn použít jednu poukázku při jednom nákupu ve kterékoliv prodejně LIDL při
minimální hodnotě takovéhoto nákupu 500,-- Kč.
2.6
Při použití jedné poukázky dostane účastník akce slevu v hodnotě 100,-- Kč, která se mu odečte od hodnoty
nákupu v prodejně Lidl.
2.7
Platnost poukázky je do 15.9.2013. Poukázku není možné vyměnit za peníze ani jiné věci.
2.8
Nárok na získání poukázky není možné uplatnit na jiné čerpací stanici, než na které vznikne.
2.9
Nabídka platí do vydání všech poukázek a může se na každé čerpací stanici lišit.
2.10 Vydáním všech poukázek na čerpací stanici je Akce na této stanici ukončena, přičemž na stanicích, kde
nebudou poukazy vydány do 8.9.2013, bude Akce ukončena tímto dnem.
2.11 Z akce jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společnosti Shell, společnosti Lidl a rovněž všichni zaměstnanci
agentur a společností s nimi spolupracujících a rovněž rodinní příslušníci těchto zaměstnanců v přímé lini.
3
Společná ustanovení
3.1
Společnost Shell má právo kdykoliv změnit tyto podmínky a pravidla akce, zejména má právo změnit dobu
trvání akce nebo akci ze závažných důvodů úplně zrušit. O takovýchto skutečnostech budou účastníci
přiměřeně informováni.
3.2
Podmínky a pravidla akce jsou dostupné na na webové stránce www.shell.cz. a www.lidl.cz.
Download

Podmínky a pravidla akce „Natankujte a nakupte v Lidlu“