PRODUCTIVITY
Magazine for your effective production – No. 1/2012
Prolog
Vítejte u 3. vydání našeho magazínu Productivity.
Na jaře si postupně uvědomujeme, že nám další rok této dekády přináší mnoho nových výzev
podobných těm minulým. Čelíme
problémům, které nás zaměstnávají
v práci i doma. I přesto doufám, že
si vy, naši čtenáři, v tomto materiálu
najdete něco atraktivního.
Takže jaká jsou témata, o kterých
píšeme v tomto novém vydání?
Wojciech Wróblewski
generální ředitel
Atlas Copco Tools EE
Především bychom vám chtěli
představit našeho prezidenta, pana
Ronnie Letena, který s vámi bude
sdílet své představy o tom, jak změnit svět, a cesty, kterými chce vést
Atlas Copco směrem k udržitelné
produktivitě.
Dále se s vámi podělíme o jedinečnost naší nové budovy, ústředí Atlas Copco ve Švédsku – plně
větraný podzemní důl, který je možné navštívit použitím výtahu
přímo ze vstupní haly stockholmských firemních prostorů v městské části Nacka, odkud vzešla tradice Atlas Copco.
Předvádíme jeden z nejmladších projektů naší organizace: silný
produktový marketingový tým. Podařilo se mi nalákat mladé ale
zkušené prodejce, aby se připojili k této nově vytvářené struktuře. Úkolem nového týmu je zajistit, aby naši zákazníci vždy
maximálně využili všech výhod, které přinášejí nové produkty.
Představujeme další zemi našeho regionu: Slovensko. Je mi
osobně velmi blízké, neboť jsem se přestěhoval do Bratislavy
před třemi roky a stále zkoumám kulturu, historii a zvyky tohoto
silného národa. Věřím, že ho také shledáte atraktivním.
Také s námi budete sledovat koncepci Lean Assembly Excellence Centre, které je v době, kdy píši tato slova, ve finální fázi
výstavby a bude v provozu v době, kdy je budete číst. Touto jedinečnou koncepcí chceme pomoci našim zákazníkům porozumět
způsobům, jak zlepšit účinnost jejich procesů. Simulace reálné
výrobní linky s několika stanicemi montáže a kontroly kvality nám
umožňuje rozvinout znalosti našich zákazníků a zároveň porozumět, jak mohou ovlivňovat efektivitu svých činností zajišťujících
snížení nákladů na výrobu i na kvalitu usměrňováním procesů
a inovací vybavení ve své výrobě. “To je to, co nazýváme udržitelnou produktivitou.“
A nakonec, ale jistě ne na posledním místě, budete vy, naši zákazníci, stejně jako v předchozích vydáních sdílet své provozní
úspěchy a sdělovat ostatním, jak jste zlepšili udržitelnou produktivitu - někdy s nemalou pomocí našeho týmu.
Přeji vám příjemné počtení.
S pozdravem Wojciech
PS Máte-li něco, o čem byste nám chtěli napsat, kontaktujte
nás, prosím, na [email protected]
Obsah
Interview Ronnie Leten: Pět velkých priorit
2
Atlas Copco slaví
2
Prozkoumejte s námi úžasný a dech beroucí důl
Atlas Copco
3
Lean Assembly Excellence Centre v Bratislavě
4
Tensor ES and Power Focus 600
5
Horké novinky v produktech
6
Nechte nás optimalizovat váš proces
7
Preventivní údržba pomáhá Visteonu Hungary
ušetřit
7
Scania Słupsk – na špici v technologii výroby
autobusů
8
Atlas Copco slaví úspěch v Rumunsku
9
Jižní Afrika: Virová péče
10
Naše země: Slovensko
11
Naši lidé: Produktový marketingový tým
12
Kvíz
12
Okénko čtenářů
12
Výsledky 2011
Za celý rok 2011 dosáhla společnost Atlas Copco nového rekordu,
pokud jde o prodeje a provozní zisk.
Celkový organický nárůst tržeb představoval 16 %, a tržby tak
dosáhly hodnoty 81,2 miliardy švédských korun při marži 21,6 %.
V krátkodobé perspektivě očekáváme oproti současné vysoké
úrovni snížení poptávky po výrobcích a službách společnosti Atlas
Copco.
„Máme dobrou výchozí pozici pro další náročnou práci. Globální
vyhlídky jsou jen těžko předvídatelné a nadále budeme hledat
příležitosti pro dlouhodobý i krátkodobý růst,“ říká CEO Atlas Copco
Ronnie Leten. „Ve čtvrtém čtvrtletí jsme investovali do zvýšení odbornosti na všech trzích, rozšířili jsme naše výrobní možnosti v Asii
a uskutečnili akvizice za účelem dalšího rozšíření naší působnosti
i nabídky produktů.“
V lednu bylo na Světovém ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu oznámeno, že se společnost Atlas Copco umístila na 10. pozici
seznamu 100 společností světa s nejlepším trvale udržitelným
rozvojem.
„Naše cíle – udržitelný a ziskový vývoj společnosti Atlas Copco –
představené před rokem přináší výsledky. Velmi nás těší, že bylo
oceněno naše úsilí v této oblasti,“ dodal Leten.
1
Ronnie Leten: Pět velkých priorit
4. Prostředí
Jedním z největších hybatelů současných inovací je ohled na životní
prostředí. Musíme být inovativní už
jen proto, abychom snížili dopad naší
činnosti na životní prostředí. Toto
je ta nejzřejmější ukázka toho, kde
naše obchodní příležitosti jdou ruku
v ruce s naším přáním přispívat trvale udržitelnému rozvoji. Když plýtváte
elektřinou, nejenže ohrožujete životní
prostředí, ale také ohrožujete své
ekonomické zdroje.
Jako prezident a CEO společnosti Atlas
Copco Group má Ronnie Leten jistě důvod
být šťastný muž: společnosti se daří, prodeje
rostou... Ale je skutečně spokojený? „Nikdy,“
říká v rozhovoru pro firemní časopis Achieve. A předkládá pět priorit z různých oblastí,
spojených s udržitelnou produktivitou, u nichž
chce, aby každý zaměstnanec v organizaci
zvýšil své dosavadní úsilí.
Ze všeho nejdříve - proč je vlastně trvale
udržitelná produktivita tak důležitá?
Souvisí to s naší vizí dlouhodobého ziskového růstu, růstu naší společnosti a růstu našich
zákazníků. Jak bychom mohli dosáhnout
trvale udržitelného ziskového růstu, kdybychom se nezaměřovali na inovace, nezlepšovali naše výrobky nebo nezvyšovali naše úsilí
rozvíjet se na každém trhu? A důvodem toho,
proč říkám, že jsem šťastný, ale ne spokojený, je fakt, že vždy existuje nějaká lepší
cesta. Jen pokud se budeme snažit být lepší
v různorodosti, rozvoji kompetencí, inovacích,
environmentálních záležitostech a kladení zákazníků na první místo, dokážeme dosáhnout
trvale udržitelné produktivity.
Vezměme to po pořádku. Řekněte, jak Atlas
Copco může být lepší v oblastech, které
zmiňujete:
1. Diverzita
Dovolte mi začít otázkou: Kdo zná nejlépe indický trh? Já - Belgičan - nebo člověk
z Indie? Nejsnadnějším místem pro růst je
váš domácí trh, z toho důvodu jsme učinili
Čínu a Indii svými domácími trhy. Jsem hrdý
na to, že tam máme mezi 323 top manažery
40 národností. Na druhou stranu, více než dvě
třetiny managementu jsou ze Severní Ameriky
nebo Evropy, přičemž tyto dva regiony generují
méně než polovinu objednávek. Také nemáme
dost žen na vedoucích pozicích. To jsou známky toho, že ještě pravděpodobně dostatečně
nevyužíváme náš potenciál talentů.
2. Rozvoj kompetencí
Věřím, že nejlépe se učíme z praxe, z výzev,
které před nás staví. Máme ještě co dohánět
v tom, aby každý zaměstnanec měl zkušenost z reálné praxe, především z té přímo
od zákazníků. Správný rozvoj kompetencí
souvisí s dobře nastavenou interní mobilitou.
Naši lidé se pohybují mezi zaměstnáními
v různých obchodních oblastech, mezi různými pracovními pozicemi a v různých zemích.
Naše databáze s interní nabídkou pracovních
Naším závazkem je zvýšit energetickou efektivitu našich zákazníků do
roku 2020 o 20 % a zároveň ve stejném časovém horizontu snížit naše
vlastní uhlíkové emise o 20 %. Na
první pohled je tak zřejmé, že máme
před sebou řady výzev, abychom
těmto závazkům dostáli.
pozic, kde jsou oznamovány všechny možné
typy příležitostí, má v tomto smyslu velký
význam. Rozvoj kompetencí nám pomáhá
stát se silnějšími v rozvojových zemích a lepšími v inovacích. Neméně důležité jsou také
formální výukové metody. Velmi důležitým
krokem proto pro nás je, že budujeme interní
platformu pro všechny druhy e-learningových
kurzů napříč celou skupinou Atlas Copco.
3. Inovace
Na inovace můžeme nahlížet jako na jakýsi
deštník zastřešující všechno, co děláme.
Jsou motorem úspěchu. Měli bychom být vepředu, na špici ať už jde o procesy, produkty,
služby, podpůrné funkce, organizaci našich
lokálních poboček a továren. Klíčem je pracovat v těsné součinnosti s našimi partnery
- se zákazníky stejně jako s dodavateli.
A to mě přivádí zpět k rozvoji kompetencí:
jsou to naši talentovaní a energičtí lidé, kteří
jsou motorem inovací, pokud jsou k tomu
vybízeni samotnými zákazníky. Nebylo by fér
říkat, ze nejsme v inovacích dobří, ale určitě
můžeme být ještě lepší. Moje vize pro Atlas
Copco je podporovat silnou kulturu inovací,
abychom přitáhli nejlepší lidi z univerzit, vývojáře a start-upové firmy tak, aby se k nám
sami hlásili se svými nápady.
5. Kladení zákazníků na první místo
Vždy jsme byli a jsme produktově
řízenou a zákaznicky orientovanou
společností. To se nezmění, ale
potřebujeme se stát ještě lepšími
v rychlém rozpoznávání potřeb našich zákazníků, abychom jim mohli
nepřetržitě nabízet nové produkty
s přidanou hodnotou. A naše vnitřní
organizace by se tomu měla přizpůsobovat.
Z tohoto důvodu jsme vytvořili speciální obchodní oblast orientovanou na
stavebnictví a důlní průmysl a také
jsme ještě výrazněji posílili zaměření
na výrobu kompresorů. Jedině takto
můžeme našim zákazníkům nabízet
řešení šité na míru.
Pro každou naši obchodní oblast
máme také specializované divize servisních služeb, které nám
pomáhají mít lepší kontakt s našimi
zákazníky a nabízet jim tak ještě
lepší řešení.
Naší cestou k růstu jsou zákazníci.
Každý v Atlas Copco, od pracovníků
v administrativě, ve výrobním závodě
až po obchodní zástupce musí při
své práci klást zákazníka na první
místo.
Atlas Copco slaví
Dovolte nám pogratulovat zaměstnancům a přátelům společnosti Atlas Copco ke 139. narozeninám.
Společnost Atlas Copco byla založena 21. února 1873 s cílem vyrábět a prodávat všechny typy materiálů pro výstavbu a provoz
železnic, jakož i založit za tímto účelem nezbytné dílny. Hned při založení měla původní společnost AB Atlas neobvykle vysoký
počet akcionářů – 50. Největším akcionářem byla rodina Wallenbergů, která je ve spojení s Atlas Copco dodnes. Popud ke startu
společnosti vzešel od šestatřicetiletého inženýra jménem Eduard Fränckel, který se také stal prvním ředitelem společnosti.
Během dekád restrukturalizací a úspěšných akvizicí nastartovalo Atlas Copco cestu k úspěchu: dnes je známé jako přední světový dodavatel průmyslových řešení. Výrobky a služby zahrnují vybavení na stlačování vzduchu a plynů, stavební a důlní vybavení,
průmyslové nářadí a montážní systémy.
2
Prozkoumejte s námi úžasný a dech beroucí důl Atlas Copco
Jen hrstka lidí si je vědoma toho, že je ve Stockholmu důl. V provozu je od roku 1938 a je situován pod obchodním
centrem Sickla, 10 minut od Stockholmu. Čekají tam na vás klikaté podzemní štoly a důlní prostředí, ze kterých dýchá
historie Atlas Copco.
Důl Atlas Copco slouží pro vývoj a testování
kvality výrobků společnosti. Nikdy se zde
netěžily žádné minerály ani kovy.
Důl má dvě úrovně. Ve 20 metrech pod
zemí najdete několik expozic a posluchárnu
vybudovanou v roce 1998, která může
pojmout 90 návštěvníků. Výrobky Atlas Copco
jsou testovány v hloubce 40 metrů.
1938
Začíná výstavba dolu. Původní myšlenkou
bylo využít prostor jako kryt.
1939-1945
Během druhé světové války vyvíjí Atlas
Copco „švédskou metodu“, která se rozšířila
jako nejproduktivnější řešení vrtací techniky
své doby. Vrtací kladiva jsou vybavena
pneumatickou podpěrou a mohou tak být
obsluhována jednou osobou místo dvěma.
Během vývoje projektu se rozšiřuje rozsah
testovacího vrtání a důl roste.
1991-1992
Výroba všech vrtacích kladiv a souprav pro
podzemní vrtání se přesouvá do Örebro.
1998
Atlas Copco slaví 125. výročí a slavnostně
otevírá posluchárnu The Atlas Copco Hall.
2010
Atlas Copco rozšiřuje důl a staví nový
vstup. Návštěvníci nyní mohou sjet výtahem
z recepce budovy Atlas Copco přímo do dolu.
The Atlas Copco Hall
Posluchárna byla slavnostně
otevřena v červnu 1998, když Atlas
Copco oslavovalo své 125. výročí.
Používá se jako multimediální
místnost pro pořádání konferencí
a jiných setkání. Může pojmout 90
hostů.
Zařízení je vybaveno moderní
audiovizuální technikou.
Dnes
1973
V souvislosti se 100. výročím společnosti
Atlas Copco je uvedeno na trh hydraulické
vrtací kladivo. Před uvedením na trh probíhají
v dole intenzivní činnosti.
Důl je populárním místem pro konference
a setkání se zákazníky. Výrobky Atlas
Copco se stále testují v hloubce 40 metrů.
V průměru se každý týden přepraví jedna
vrtací souprava z Örebro do Stockholmu
k testovacímu vrtání.
Víte, že….
► Dohromady měří štoly na délku celkem tři kilometry.
► Skála tvořená směsí ruly a žuly je extrémně tvrdá a hutná.
► V dole se udržuje stálá teplota mezi 12 a 15°C, a to bez ohledu na roční období.
► Skála je homogenní – nebo masivní – což znamená, že při vrtání nepraská.
► V dole pracují dva zaměstnanci na plný úvazek.
► Důl je příležitostně využívaný jako místo pro televizní a filmovou produkci.
Scény pro filmy jako Joe Hill (1971) a Beck (1997) byly natočeny právě zde.
3
Lean Assembly Excellence Centre v Bratislavě: Cesta k nulové
chybovosti
Soustavný tlak na snižování výrobních
nákladů, zrychlování výroby a minimalizace zmetkovosti při montáži – to vše
vyžaduje nové inteligentní přístupy.
Společnost Atlas Copco vyvíjí v Bratislavě pro zákazníky vzorovou předváděcí
linku, na níž prezentuje svá nejnovější
řešení.
Divize průmyslového nářadí společnosti
Atlas Copco vychází vstříc svým zákazníkům
novými prostory v Bratislavě v Elektrárenské
ulici. V tamním Lean Assembly Excellence
Centre se nachází jak školicí středisko, tak
hlavně předváděcí montážní linka. Smyslem
této aktivity je umožnit zákazníkům společnosti Atlas Copco učinit rozhodnutí o volbě
nejvhodnější úrovně kontroly chyb a seznámit se s tím, jaké bezpečnostní požadavky
musí být splněny.
Pět kroků, pět stanic kontroly
Společnost Atlas Copco definovala pět kontrolních kroků procesu utahování, které mají
zajistit, aby vznikaly spoje s nulovou chybovostí hned při samotné montáži. Čím později
je totiž chyba výroby objevena, tím větší
náklady je nutné vynaložit na její napravení.
A pokud se problém objeví až u zákazníka,
rostou pak náklady na případné svolávací
akce do astronomických výšek, o případném negativním vlivu na pověst značky ani
nemluvě.
Předváděcí linka firmy Atlas Copco je tvořena pěti stanicemi. První stanice je věnována
pneumatickým nástrojům. Zde je nezbytné zajistit, aby utahovačka pracovala se
stanoveným utahovacím momentem v rámci
specifikovaných limitů. K tomu je zapotřebí
vypínací nástroj. V tomto případě byl použit
řadový vypínací pulzní nástroj a zcela nový
akumulátorový šroubovák BCV se spojkou.
Na nic nezapomenout
Třetí stanice samozřejmě zahrnuje předchozí
dva kroky, ale kromě toho, že je zajištěna
správná funkce nástroje a to, aby obsluha
nezapomněla na žádné šrouby, dohlíží
systém také na to, aby byly namontovány
všechny komponenty. Při splnění tohoto kroku můžeme zaručit, že je „spoj OK“. Vytčeného cíle dosahujeme sledováním úhlu.
Jestliže je utahovací úhel příliš malý, může
být materiál ve spoji příliš tvrdý, může chybět
těsnění apod. V opačném případě, při příliš
velkém úhlu, může být materiál příliš měkký,
mohou být použity špatné díly atd.
K uspokojivému sledování úhlu je zapotřebí
elektrický systém. V této části montážní linky
se proto mohou zákazníci seznámit s novou
generací jedinečných elektrických utahováků
Tensor ES s vynikající strategií TurboTight,
která zvyšuje pohodlí obsluhy při utahování.
Oblíbený nástroj,
vyšší produktivita
Čtvrtá stanice má za úkol zajistit, aby byly
všechny spoje kritické pro bezpečnost v pořádku. K tomu jsou zapotřebí utahováky se
snímačem, které umožňují sledovat moment
a úhel. V bratislavském Excellence Centre
prezentuje Atlas Copco akumulátorové úhlové utahováky se snímačem Tensor ETV STB
a elektrické pistolové utahováky Tensor ETP
STR s pistolovou rukojetí z kompozitního
materiálu vyztuženého uhlíkovými vlákny.
Na druhé stanici systém dohlíží na to, aby
obsluha nezapomněla na žádné šrouby. To
znamená, že s nástrojem musí být spojeno
kontrolní zařízení počítající průběžně šrouby,
které byly upevněny správným způsobem.
K tomuto účelu používá Atlas Copco jedinečný pulzní nástroj Pulsor C s elektronickým
vypínáním.
Jedinečné motory zajišťují nástrojům řady
Tensor výjimečné rychlosti vřeten a pomáhají
tak uživateli dosáhnout kratších dob cyklů
v operaci.
Díky výjimečné ergonomii ve smyslu vyvážení, úchopu a nízké hmotnosti jsou tyto
nástroje u obsluhy oblíbené a vedou k vyšší
individuální produktivitě. Všechny
nástroje Tensor jsou vybaveny
kontrolkami LED, které signalizují
výsledek utahování – zelená signalizuje správné utažení, červená
nesprávné.
Chyby se napraví
Na páté stanici je vytvořeno síťové
propojení aplikací, které umožňuje
ověřování výsledků. Jestliže se
objeví chyba, je možné ověřit, zda
byla napravena dřív, než produkt
opustí výrobní linku.
Pátý krok je reprezentován plně automatickým systémem založeným
na řídicí jednotce Power Macs 4000
s vřetenem QST.
Poslední stanice předváděcí
montážní linky Excellence Centre
funguje jako místo pro přepracování
vadných výrobků. Naleznete zde
digitální momentový klíč STwrench,
který nabízí dvě funkcionality při
užití různých jednotek RBU. To znamená, že STwrench může být použit jako standardní výrobní nástroj
s kompletní zpětnou sledovatelností
pomocí systému sběru dat ToolsNet
4000. Druhou možností je využívat
klíč pro kontrolu procesu kvality
nebo analýzu spojů.
Předváděcí linka bratislavské
pobočky společnosti Atlas Copco
je vynikajícím příkladem možností
realizace bezchybné výroby s kompletní zpětnou sledovatelností. To
zajistí zákazníkům vyšší kvalitu
výrobků a trvale udržitelnou produktivitu v jejich výrobách.
4
Tensor ES a Power Focus 600: Úderná dvojka
Sustainable Productivity – trvale udržitelná produktivita - není u společnosti Atlas
Copco jen líbivým firemním heslem, nýbrž každodenní realitou fungující v náročných
průmyslových provozech po celém světě k plné spokojenosti zákazníků.
Skvělým příkladem inovativních produktů
je nová inteligentní elektrická utahovačka
Tensor ES společně s řídicí jednotkou Power
Focus 600, která umožňuje snadné a rychlé
nastavení utahovacího momentu.
Elektrická utahovačka Tensor ES je koncipována tak, aby zákazníkům umožnila
maximálně jednoduchý přechod od pneumatického nářadí k elektrickému při zachování
vysoké produktivity. Tento trend je motivován
značnými úsporami energie. Pro zákazníky
to tedy znamená nejen vylepšení ekologické
bilance, ale i snížení výrobních nákladů.
Jednodušší obsluha
Celý systém je složen z řídicí jednotky
Power Focus 600, modulu IAM (Intelligent
Application Module), utahovačky Tensor
ES, kabelu Tensor ES a dalšího možného
příslušenství.
modelu o 20 až 60 % vyšší otáčky elektromotoru. Neprodyšně uzavřená konstrukce
zvyšuje odolnost nástroje, pryžový povrch
zase umožňuje ergonomicky správné a příjemné držení. Diody LED signalizující stav
utahování jsou viditelné z kterékoli polohy.
Modulární konstrukce a využívání společných komponentů umožnily výrazně snížit
celkové náklady a usnadnily údržbu a opravy. Nabídku tvoří celkem 17 různých modelů
s utahovacím momentem až 100 Nm.
Systém složený z řídicí jednotky Power
Focus 600 a utahovačky Tensor ES je
kompatibilní s celou řadou příslušenství
Atlas Copco. Mezi nejběžnější patří signální
světelné sloupy, rozšiřovací moduly, panely
obsluhy a skener čárových kódů.
Aplikace v praxi
Srdcem systému je řídicí jednotka Power
Focus 600, což je jednoduché rozhraní
s uživatelsky přívětivým barevným displejem
s úhlopříčkou 4,3“ a přehlednou klávesnicí. Produktivitu zvyšuje vysokovýkonný
procesor. Jediná hardwarová verze jednotky
Power Focus 600 nahrazuje 11 rozdílných
předchůdců. Objemově je nová jednotka
o 45 % menší a váží o 10 % méně než ty
minulé.
Pro kombinaci elektrické utahovačky Tensor
ES a řídicí jednotky Power Focus 600 se
již rozhodla například francouzská společnost Labadis vyrábějící manipulační vozíky,
americký výrobce elektricky poháněných
golfových vozíků Yamaha Golf-Car Company, německý výrobce domácích spotřebičů B/S/H, švédská společnost BT Trucks
vyrábějící manipulační techniku pro tovární
logistiku a další firmy.
Mozkem systému je modul IAM, v němž
je uložen software, konfigurace, výsledky
a události. IAM kontroluje například správnost
utáhnutí spoje a dokáže detekovat nejběžnější problémy, které se mohou během montáže
vyskytnout (tzv. IAM Joint Control). Funkce
IAM Station Control posunuje utahování na
novou úroveň, protože nabízí vícenásobné
nastavení parametrů (16), propojení s příslušenstvím a dálkový přístup.
Společnost Labadis například hledala
optimální řešení pro montáž čtyř kol k
vozíku. V tomto montážním kroku je nutné
utáhnout u každého kola čtyři matice, což
při výrobním počtu 200 vozíků za den dělá
3200 utahovacích úkonů denně. Minimální
utahovací moment činí 7 Nm, maximální
12 Nm. Kromě kvality utáhnutí hrála roli také
rychlost práce, přičemž celý cyklus neměl
zabrat více než 40 sekund. Dosavadní
technická řešení neposkytovala uspokojivé
výsledky ani z hlediska kvality výroby, ani
z hlediska produktivity či kvality pracovních
podmínek.
Utahování na vyšší úrovni
Prodlouženou rukou obsluhy se stává utahovačka Tensor ES. Ta má v závislosti na
Společnost Atlas Copco dodala
na základě požadavků zákazníka
řešení postavené na nástroji ETD
ES21-12-I06-PS, ovládaném řídicí
jednotkou Power Focus 600. Cílový
utahovací moment v rámci utahovací strategie TurboTight byl stanoven
na 7 Nm. Výsledkem bylo zrychlení
a zpřesnění výroby, kdy pro dotáhnutí 16 šroubových spojů je zapotřebí jen 35 sekund, dále nižší hladina
hluku na pracovišti, menší spotřeba
energie a eliminace nákladného
rozvodu stlačeného vzduchu.
Také pro minibusy
a přívěsy
Pro přechod z pneumatického systému na elektrický se rozhodla také
indická automobilka Mahindra &
Mahindra, která používá od listopadu loňského roku řešení společnosti
Atlas Copco pro montáž bezpečnostních pásů do minibusu Mahindra Maxximo. Pět šroubů v každém
vozidle je utahováno momentem
41 Nm. Při denní výrobě 320 vozů
je zapotřebí provést 1600 utáhnutí
za den. Instalované řešení zahrnuje
nástroj ETD ES61-50-10 s řídicí jednotkou Power Focus 600 a utahovací strategií Quickstep. Společnost
Mahindra tak dosáhla úspor nákladů
i zvýšení kvality.
Ve výrobním závodě návěsů a přívěsů Schmitz Cargobull přineslo
nové řešení s řídicí jednotkou Power
Focus 600 a nástrojem ETV ES61100-10 výrazné snížení provozních
nákladů, protože servisní intervaly
byly prodlouženy až na 250 tisíc
utahovacích úkonů, zatímco předchozí nástroj vyžadoval chlazení
a údržba se musela provádět každé
dva týdny. Při tisíci utahovacích
úkonů za den přichází nyní údržba
na řadu jen každých 250 dní.
5
Horké novinky v produktech
LMS8 řada rázových utahováků – hrubá síla pro těžký průmysl
Řada rázových utahováků LMS8 poskytuje opravdu hrubou sílu a umožňuje
extrémně rychlé utahování a povolování. Patentovaný jedinečný systém zadržování
maziva GRS zajišťuje maximální výkon nářadí a dlouhé servisní intervaly. Na
rázový utahovák má LMS8 také mimořádně nízkou úroveň vibrací. Jakmile jednou
vyzkoušíte dobré držení a vysoký výkon LMS8, nikdy ho už nevyměníte za jiný.
MT Focus 400 – zvýší kvalitu i produktivitu
Nový a uživatelsky přátelský systém šroubováku MT Focus 400 se snadno nastavuje a
používá, přináší přesnost a kvalitu pro vaše utahování. Chytrá funkčnost automatického
nastavení umožňuje nastavit utahovací moment přímo z přední strany ovladače.
Systém zajišťuje jasnou zpětnou vazbu pro obsluhu, s intuitivním displejem a bzučákem,
které zajišťují vizuální a audio signály o stavu utahování. Kontrola momentu a úhlu zajišťuje úplné řízení jakosti - problémy montáže jsou detekovány a eliminovány
Atlas Copco PFD 1500 – nové vrtací řešení pro letecký průmysl
PFD 1500 je úhlová vrtačka se samočinným posuvem, vhodná pro vrtání důležitých
otvorů a otvorů s minimální tolerancí středních až velkých průměrů.
Tato vrtačka se používá pro veškeré práce na letadlech, zejména se pak hodí pro
vrstvené materiály a při montáži nosných dílů konstrukce, např. trupu letadla, křídel,
sestav křídel, pylonu, podvozku a směrovek. Je schválena pro použití pro všechny
materiály běžně používané v leteckém průmyslu, např. titan, vyztužené uhlíkové
vlákno (CFRP), hliník a Inconel®.
Vlastnosti a výhody
• Pneumatický motor s regulací otáček pro konzistentní výkon při
zatížení, který významně zkracuje dobu cyklu
• Dvě jehlová ložiska ozubení posuvu i pohonu zajišťují mimořádnou
životnost
• Modulární koncepce umožňuje rychlé nastavení, konfiguraci
a údržbu
• Bezpečnostní spojka proti přetížení zajišťuje bezpečný provoz
• Malý poloměr úhlové hlavy umožňuje používat tento nástroj
i v těch nejstísněnějších prostorech letadla
• Integrovaná pneumatická logická jednotka řídí nástroj jedinou
sadou snadno dostupných tlačítek
• Nízká spotřeba vzduchu snižuje náklady na energii
Více informací na www.atlascopco.cz.
TLS – systém lokalizace nářadí – “GPS” pro vaše nářadí
Systém lokalizace nářadí je jako malorozměrové GPS. Místo toho, abyste měli
satelity, máte čidla, která monitorují váš provoz. Umístěním tagů na prostředky,
výrobky nebo nářadí je můžete lokalizovat. S použitím ultra širokopásmové
vysokofrekvenční technologie (UWB) zajišťuje TLS spolehlivou lokalizaci předmětu
až na 50 cm.
Po instalaci se systém lokalizace nářadí Atlas Copco sám zaplatí v překvapivě
krátkém čase. Jak? Zajištěním efektivního navedení obsluhy, tím snížením oprav
a zmetků a zvýšením individuální produktivity obsluhy, čímž se také zrychlí výroba.
A to jsou jen některé z výhod.
Novinky v nástrojích pro
odstraňování materiálu
LS12: Skvělý výrobek pro
práci v těsných prostorách,
kam je kritický přístup
Zavedením brusek na formy
řady 12 máme nyní atraktivní
alternativu pro aplikace s vysokými
požadavky na přístup v leteckém
průmyslu a při zpracování
kovů. Nová řada nabízí lehké
a kompaktní nářadí, které
umožní snadný přístup obsluhy
do nejužších míst, přičemž má
dostatečný výkon k udržení
efektivity a produktivity.
LBV16M: Modulární vrtačka
navržená se zaměřením na
ergonomii obsluhy
Rukojeť je vyrobená tak, aby
měla komfortní uchopení bez
ostrých hran. Rychlovýměnný
mechanismus zajišťuje snadnou
a rychlou výměnu úhlové
hlavy. LBV16M je založeno na
standardní úhlové vrtačce LBV 16.
Má stejný výkonný motor, vysoce
kvalitní úhlovou hlavu a lehké
a kompaktní provedení. LBV16M
je spolehlivý partner ve všech
proměnlivých vrtacích aplikacích.
Kompletní rozsah výrobků průmyslového nářadí najdete v online katalogu výrobků na
www.atlascopco.cz/products.
Kromě specifikace výrobku tam najdete také brožury a letáky, náhradní díly, dokumentaci
k výrobku, jako jsou rozměrové výkresy a provozní pokyny. Pro více detailů navštivte
sekci Odkazy a soubory ke stažení.
Už jste slyšeli o nové kampani QAT? Během omezené doby můžete získat zdarma
baterii k vaší objednávce STanalyseru nebo 2 koncovky dle vlastního výběru ke každému
objednanému momentovému klíči STwrench. Pro více informací navštivte, prosím,
http://industrialtechnique.com/qat nebo kontaktujte příslušného obchodního zástupce.
6
Nechte nás optimalizovat váš proces
Technika utahování je komplexní činnost s vysokými požadavky na jakost. I malé chyby v procesu utahování mohou mít za
následek nesmírně vysoké náklady. Ale malá a jednoduchá
investice může také zabránit mnoha problémům a zbytečným
nákladům.
Jednou z hlavních kompetencí servisu je optimalizace výroby.
Optimalizace výroby vám pomůže zlepšit produktivitu ve vaší
stávající montáži nebo ve vašem novém výrobním projektu.
Zaměření zůstává na kvalitu a efektivitu od koncepce, výzkumu a vývoje, přes celou výrobu. Zatímco problémy šroubových spojů jsou společným jmenovatelem, působí zde mnoho
dalších faktorů.
Příklad: Zákazník montující kompresory pro klimatizační systémy měl velký počet zmetků během finálního testu netěsnosti
héliem. Celkové náklady na tento test byly 800 tis. € za rok.
Aplikace skládající se z několika spojů byla auditovaná experty
na optimalizaci výroby. Během auditu bylo zjištěno několik
chyb v sekvencích, a tím i problémy s relaxací spoje.
Experti pro optimalizaci výroby vyvinuli a zavedli zlepšenou
sekvenci utahování a nový proces používající stávající fixní
robotické utahovačky.
Po instalaci vylepšeného procesu utahování klesl podíl
zmetků na nulu. Test netěsnosti héliem za statisíce eur už
není třeba, neboť proces zajišťuje 100% spolehlivé výsledky
utahování.
Preventivní údržba pomáhá Visteonu Hungary ušetřit
Servisní kontrakt týkající se preventivní
údržby společnosti Atlas Copco přinesl
maďarskému závodu Visteon výrazné
snížení nákladů na opravy a řadu dalších
výhod.
Společnost Visteon provozuje v maďarském
Szekesfehervaru závod na výrobu
kompresorů pro klimatizační systémy do
osobních automobilů. Na své výrobní lince
používá Visteon nástroje ETX42 a ETX50
z nabídky společnosti Atlas Copco.
Fixní vřetena ETX v sobě spojují odolnost
a spolehlivost s vysokým výkonem. Díky
milionu provozních cyklů s přesností
±2,5 % jsou nástroje ETX jedním
z nejspolehlivějších nástrojů na trhu.
Utahováky ETX jsou kompaktní a snadno
se integrují do fixních aplikací nebo robotů.
Zkušenosti z praxe jednoznačně ukazují,
že pravidelná preventivní údržba přináší
mnohem lepší výsledky. A proto servisní
oddělení Atlas Copco nabídlo vedení
maďarského závodu Visteon uzavření
servisního kontraktu na preventivní údržbu.
To umožňuje provádět pravidelnou údržbu
s nižšími náklady, protože důkladnou péčí
o nástroje se prodlužuje jejich životnost.
Rovněž se snižuje poruchovost, a tudíž se
minimalizují nežádoucí prostoje ve výrobě
v důsledku nenadálých oprav. Společnost
Atlas Copco přizpůsobila servisní kontrakt
přesně potřebám maďarského závodu.
Současná preventivní údržba je založena
na požadovaném momentu a počtu utažení.
Tuto hodnotu zákazník sleduje a po
dosažení určitého počtu utažení je nářadí
zasláno na preventivní údržbu.
Údržbu nástrojů je možné provádět jak
přímo ve výrobních halách zákazníka, tak
mimo firmu. Možná je i kombinace obou
variant. Výši potenciálních úspor po uzavření
servisního kontraktu si mohou zákazníci
nechat vyčíslit speciálním kalkulátorem
provozních nákladů.
Program preventivní údržby vychází z
konkrétního využívání nářadí. Pro zákazníky
představuje také jistotu fixních ročních
nákladů, což usnadňuje kontrolu nad
rozpočtem na údržbu.
Obecně pro preciznost výroby a zajištění
trvale vysoké kvality spojů je důležitá
pravidelná kontrola správné kalibrace
nástrojů, údržba se týká ale také například
správného mazání všech převodů a kontroly
těsnění, jehož poškození způsobuje úniky
oleje, resp. maziva. U pulzních jednotek může
postupný únik oleje způsobit jejich zničení.
Účinnost preventivní údržby
dokládají testy montážního nářadí
před a po provedení preventivní
údržby. U funkčního pulzního
nářadí například klesá průměrný
čas utahování po provedení
preventivní údržby o více než
polovinu, což se projeví rovněž
odpovídajícím snížením spotřeby
stlačeného vzduchu a množství
vypouštěných emisí CO2.
Zaujaly vás možnosti úspor
nákladů na údržbu? Neváhejte nás
kontaktovat a nechte si jednoduše
vyčíslit, kolik můžete ušetřit,
uzavřete-li servisní kontrakt.
7
Scania Słupsk – na špici v technologii výroby autobusů
Společnost Scania se sídlem ve Słupsku používá jako první výrobce autobusů v Polsku integrované akumulátorové
utahovačky. Jedná se o stejné zařízení, jaké používají výrobci osobních automobilů a nákladních automobilů a které
přináší Scanii pružnost, zvýšení ergonomie a časové úspory. Díky využití přesnosti elektricky ovládaného nářadí lze
v budoucnu očekávat zmenšení rozměrů svorníků, a tím významné snížení hmotnosti autobusu.
Polsko je jednou z evropských zemí s největším počtem výrobců autobusů. Existuje jich
zde sedm a švédská společnost Scania je
jednou z nich. Montáž autobusů je tradičně
malosériový, ruční a na pracovní sílu náročný způsob výroby. Výroba neprobíhá na
pásu, jak je tomu v továrnách vyrábějících
osobní nebo nákladní automobily. Autobusy
jsou montovány postupně na řadě pracovišť
a jsou přemísťovány z jednoho místa na druhé pomocí jeřábů nebo na ručních vozících.
Pokud se jedná o použití utahovacího zařízení k montáži, většina výrobců autobusů stále
pokulhává za výrobci osobních a nákladních
automobilů. V současné výrobě osobních
a nákladních automobilů v Polsku stejně jako
v celé Evropě jsou všechny rozhodující spoje
utahovány elektricky ovládanými utahovačkami, připojenými k sítím kompletně řízených
počítačem. Velice přesné nářadí monitoruje
proces utahování a ověřuje dosažený utahovací moment. Výsledky utahování jsou většinou automaticky ukládány do databáze pro
provedení analýzy. Databáze je propojena
s vozidlem nebo s částí jeho identifikačního
čísla, což zajišťuje úplnou sledovatelnost
v případě možného požadavku na zpětné vyvolání. Toto je velký rozdíl proti běžné výrobě
autobusů v Polsku, kde se stále ještě nejvíce
používá pneumatické nářadí, jako jsou velké
a těžké rázové utahováky a impulzní nářadí.
Tyto typy nářadí jsou nepřesné a řízení procesu závisí zcela na montážním pracovníkovi. Vzhledem k velikosti autobusu musí být
použity velmi dlouhé hadice, takže tlakové
ztráty snižují výkon pneumatického nářadí.
Scania používá
akumulátorové nářadí
Používání elektricky ovládaných utahovaček,
jako je tomu při výrobě osobních a nákladních automobilů, lze v polských továrnách
vyrábějících autobusy vidět zřídka - s výjimkou továrny Scania ve Słupsku. K výrobě autobusů se tam již od spuštění továrny v roce
1993 používá pro rozhodující spoje několik
souprav elektrických utahovaček. Dnes je
v továrně v provozu již více než 12 systémů,
a když společnost Atlas Copco zavedla použití akumulátorové utahovačky Tensor STB
s bezdrátovou komunikací, Scania ihned zjistila přednosti této nové technologie. Scania
se stala prvním polským výrobcem autobusů,
který tuto novou technologii zavedl.
„Díky utahovačce Tensor STB jsme plně
flexibilní při práci uvnitř kabiny bez ohrožení
kvality operací“, říká vedoucí pracoviště
Pawel Chuchla. Při použití elektricky
ovládaného nářadí, jako je Tensor STB, se
odvolává na dodržení kvality, protože řízení
procesu je začleněno do systému. Data
pro utažení jednotlivých spojů jsou uložena
v řídicí jednotce a lze je kdykoliv vyvolat
a analyzovat. Díky použití utahovačky Tensor
STB místo pneumatického nářadí došlo
nejen ke zvýšení kvality, ale také k úspoře
času. Proces ověřování momentu po utažení
pneumatickou utahovačkou pomocí momentového klíče, u kterého cvaknutí oznámí
dosažení požadované hodnoty, lze vynechat,
protože elektricky ovládaná utahovačka
přesně změří jak utahovací moment, tak úhel
během doběhu.
„Teď lze použitím nového akumulátorového
nářadí zkrátit dobu procesu na polovinu“,
říká Robert Tyrka, montážní pracovník
společnosti Scania. Nové akumulátorové
nářadí používá k montáži stěn ke střeše
a k osazení příslušenství uvnitř autobusu.
U jednoho autobusu jde celkem o více než
100 šroubů. U nového patrového modelu se
nové nářadí používá rovněž k montáži rámu
druhé podlahy. „Dříve jsme potřebovali dvě
nářadí, jedno na každou stanu autobusu. Ale
protože toto nářadí je akumulátorové
a nemusíme se zabývat manipulací
s kabelem, potřebujeme jen jedno
nářadí“, pokračuje Robert Tyrka.
Projekt na snížení hlučnosti
Scania se zabývá nejen zvyšováním
kvality výrobků, ale zároveň usiluje
o zvýšení kvality pracovního prostředí. Scania je v odvětví uznávána pro
trvalé zdokonalování ergonomie ve
svých výrobních závodech. Používání akumulátorových utahovaček
místo manipulace s kabely nebo
hadicemi je jedním z opatření k vylepšení ergonomie. Dalším opatřením je projekt zaměřený na snížení
hlučnosti, s cílem celkově snížit
hladinu hluku ve výrobě. Opatření
ke snížení hlučnosti zahrnují např.
změny v pořadí jednotlivých prováděných úkonů, náhradu pneumatického
nářadí elektrickým a školení pracovníků, aby se chovali tiše.
Jak snížit hmotnost
Velcí výrobci nákladních vozů a autobusů jako Scania původně používali
elektrické nářadí z důvodu minimalizace hladiny hluku a vibrací. Kvalita
byla sledována a bylo možné zajistit
přesnost a řízení procesu. Nicméně
v osledních letech je větší pozornost
zaměřena také na snížení hmotnosti díky použití menších svorníků
a šroubů.
„Použitím elektrické utahovačky
a moderní montážní technologie lze
snížit hmotnost nákladního vozidla
nebo autobusu až o 200 kg“, říká
odborník společnosti Scania na
technologii montáže Lars Oxelmark
v rozhovoru pro švédský časopis
(Ny Teknik, květen 2009).
pokračování na str. 9
8
Atlas Copco slaví úspěch v Rumunsku
V současném globálním prostředí patří růst produktivity práce mezi hlavní nástroje pro zvyšování konkurenceschopnosti.
Nejmodernější montážní nástroje Atlas Copco pomohly v tomto ohledu posunout výrazně vpřed rumunský výrobní závod
společnosti Assa Abloy.
kompaktní nástroj s nízkou hmotností. Rychle pracující vypínací
spojka navíc minimalizuje reakční
moment, což ocení obsluha při
manuálním utahování šroubů.
Švédská společnost Assa Abloy je celosvětových lídrem v oblasti uzamykacích
systémů a komplexního dveřního vybavení.
Široký sortiment zahrnuje mechanické,
elektromechanické a elektrické systémy
od dveřních zavíračů až po průmyslové
a nábytkové zámky, které splňují požadavky i těch nejnáročnějších bezpečnostních
norem.
Přímý pneumatický šroubovák LUM
12 PR3 se spouštěním přítlakem
poskytuje rozsah utahovacího
momentu na měkkém spoji od 0,4
do 3,2 Nm. Manipulaci s nástrojem
usnadňuje rovněž nízká hmotnost
0,55 kg a kompaktní délka 195 mm.
Otáčky při běhu naprázdno jsou
nastaveny na 1000 ot/min a při
volnoběžných otáčkách spotřebuje
pneumatický šroubovák 4,5 litru
vzduchu za sekundu.
Vyšší produktivita,
méně pracovníků
Moderní rumunský závod Assa Abloy byl
uveden do provozu v roce 2007 a vyrábí se
v něm standardní klíčové zámky. Vedení
rumunského závodu Assa Abloy se obrátilo
na rumunské specialisty společnosti Atlas
Copco se žádostí o optimalizaci montáže
některých standardních klíčových zámků.
Před instalací nového systému měla obsluha za úkol utahovat ručně šest šroubů pomocí pneumatického šroubováku LUM 12.
Představovalo to časově náročný proces,
zahrnující ruční vkládání šroubů do příslušných otvorů se závitem a utáhnutí každého
zmíněným pneumatickým šroubovákem.
Zástupci rumunského závodu Assa Abloy si
přáli výrazně zvýšit produktivitu práce. To se
nakonec podařilo za pomoci automatického
systému společnosti Böllhoff, do něhož byly
integrovány pneumatické šroubováky Atlas
Copco. K výslednému zvýšení produktivity
o 15 % se nakonec přidala ještě možnost
snížit stav pracovníků o zhruba 30 %.
Společnost Atlas Copco vyměnila pomocí
jednoho výrobce manuální montáž klíčových zámků za automatickou montážní stanici se systémem firmy Böllhoff, vybaveným
šroubovým podávačem. Díky tomu obsluha
nyní jen zkompletuje potřebné díly klíčového zámku a automatický systém zajistí
provedení šroubových spojů včetně vložení
šroubů do správných závitů a jejich utažení.
Nový systém navíc dokáže sledovat počty
montovaných produktů, což přispívá k optimálnímu řízení výroby.
Původní šroubovák trochu jinak
V systému Böllhoff, který pracuje v rumunském závodu společnosti Assa Abloy,
Silný partner
pro řešení šitá na míru
nalézá uplatnění pneumatický přímý šroubovák LUM12 PR3 s vypínáním, spouštěním
přítlakem a tlačítkovým ovládáním zpětného chodu. Společnost Assa Abloy si tyto
nástroje pořídila již dříve pro původní způsob
montáže.
V rámci procesu výroby klíčových zámků
Assa Abloy musí být spoje řádně dotaženy,
přičemž extrémně vysoká přesnost není
vyžadována, a proto jsou pneumatické šroubováky řady LUM optimální volbou. Jak již
bylo uvedeno výše, bylo hlavním důvodem
pro realizaci automatického řešení zvýšení
produktivity.
Příjemné pro obsluhu
Pneumatické šroubováky LUM nabízené
společností Atlas Copco jsou vybaveny rychlou a přesnou vypínací spojkou pro plynulý
výkon a kvalitní utahování.
Mezi další přednosti patří vynikající ergonomie práce, protože se jedná o rozměrově
Zvýšit zákaznickou konkurenční
výhodu nalezením optimálního
řešení vedlo Atlas Copco k úzké
spolupráci se strategickým partnerem. Firma Böllhoff je specialista
na vývoj pokrokových a vysoce
kvalitních spojovacích technologií
a příslušných montážních systémů.
Přitom je Böllhoff se svou mezinárodní sítí sesterských společností, agentur a výrobních závodů
přítomen na všech důležitých trzích.
Firma nabízí řešení pro kovové
materiály, umělé hmoty v oblasti
techniky slepého nýtování, závitové technologie nebo spojovacích
dílů z plastů a rychlouzávěrů. To
z ní činí strategického partnera pro
inovativní společnosti.
Příklad optimalizace produktivity výroby závodu Assa Abloy v Rumunsku je ukázkou flexibilního přístupu
společnosti Atlas Copco, který
umožňuje vytvářet řešení zákazníkům přímo na míru.
Scania Słupsk – na špici v technologii
výroby autobusů
pokračování ze str. 8
Výpočtem bylo zjištěno, že hmotnost
nákladního vozidla nebo autobusu lze
významně snížit, je-li k montáži použito
elektrické nářadí místo pneumatického.
Elektrická utahovačka je přesnější
a umožňuje lépe kontrolovat, jak se šroub
a celý spoj skutečně chovají během
utahování. Tím klesá neurčitost:
konstruktér a montážní pracovník
jsou ochotni a schopni využít
celou pevnost každého šroubu při
snížení koeficientu bezpečnosti.
To znamená, že lze použít menší
a lehčí šrouby.
9
Virová péče
V Jižní Africe se Atlas Copco zavázalo dbát o zdraví
zaměstnanců – slib, který zachraňuje životy dělníků žijících
s HIV.
V roce 2009 se Johannes Rapula Phetoe cítil unavený a ztratil
chuť k jídlu. Říkal, že vůbec nebyl ve své kůži.
V té době pracoval Phetoe pro Atlas Copco v Jižní Africe asi
jeden rok. Testy ukázaly, že je HIV pozitivní. “Kontrolovali moje
CD4,” klíčový počet bílých krevních buněk. “Byl 13.” (Normální
rozsah je mezi 500 a 1500 buňkami na kubický milimetr.)
Při této úrovni byl Phetoův imunitní systém kriticky ohrožen.
Vstoupil ale do oceněného zdravotního programu společnosti
Atlas Copco, který mu ihned zajistil nezbytné léky proti
retrovirům. Dnes je Phetoe zpět v práci a s počtem bílých
krevních buněk nad 250 se cítí dobře.
„Kdybych pracoval pro jinou společnost, asi bych už dnes byl
mrtvý,” říká Phetoe, kterému je 34 let, je ženatý a má šestiletou
dcerku. “Chci společnosti Atlas Copco velmi poděkovat.”
prostřednictvím seminářů, informačních školicích videí a navíc
dodržováním zdravého životního stylu. “Na každých dveřích od
toalet je plakát a do všech koupelen dáváme kondomy,” říká
Buffa-Pace, která pracuje s programem od roku 2003 a vyvolává
u ní opravdové zaujetí.
A výsledky? Nic málo významného. Dosud každý zaměstnanec,
který byl testován jako HIV negativní, zůstává na této cestě. Ve
stejném období 8,4 % nových zaměstnanců – podle posledního
sčítání – bylo testováno jako pozitivních. Oni a jejich partneři
dostávají potřebné rady a podle potřeby i léky.
Program měl významnou pozitivní zpětnou vazbu. V letech
2009 a 2010 získalo Atlas Copco ocenění za významný čin- “za
nejlepší program pracoviště”- od Swedish Workplace HIV/AIDS
Programme (SWHAP), který se zaměřuje na subsaharskou
Afriku. Úsilí společnosti nese i finanční výhody, šetří peníze
Atlas Copco snížením odchodu nemocných a fluktuace
personálu. Úspěch programu inspiroval společnost k rozšíření
do dalších zemí.
V Jižní Africe je HIV velký problém. Odhaduje se, že víc než
5 milionů lidí tam žije s infekcí. V roce 2001 se Atlas Copco
rozhodlo k akci zahájením svého programu HIV/AIDS. Od roku
2004 byl prakticky každý zaměstnanec testován. Instruktoři byli
opravdu dobří a snadno personál otestovali,” říká Wendy BuffaPace, manažer skupiny pro lidské zdroje v Johannesburgu.
“A náš ředitel prohlásil, že bude první, kdo se zúčastní testu.”
V těchto dnech má Johannes Phetoe svou vlastní agendu. “Chci
vychovávat ostatní, aby se dali testovat,” říká. “Někteří z našich
lidí jsou vystrašeni z toho, že se mají dát testovat. Myslí si,
že když jste pozitivní, zemřete. To není pravda. HIV nezabíjí.”
Nikdo toho není lepším důkazem.
Program obsahuje testování dvakrát za rok externím
dodavatelem, Reality Wellness, který uchovává výsledky přísně
anonymní. Ale stejně důležitá je trvalá výchova zaměstnanců
Více informací je k dispozici na www.swhap.org.
Pro programy sociální odpovědnosti Atlas Copco navštivte,
prosím, www.atlascopco.com/corporateresponsibility.
10
Naše země: Slovensko
Historici obvykle vystopují kořeny Slovenska ve Velkomoravské říši založené na začátku 9. století. Území Velké
Moravy zahrnovalo celé současné západní a střední Slovensko, Českou republiku a části sousedního Polska,
Maďarska a Německa.
Údaje
Obyvatelstvo: 5 440 078 (odhad červenec 2011)
Hlavní město: Bratislava
Jazyk:
slovenský
Doba dožití:
72 let (muži),
polohou a středověkou architekturou. Byl
jedním z nejdůležitějších gotických hradů
v Evropě a byl vlastněn královskou rodinou.
V roce 1993 byl zapsán do seznamu
světového kulturního dědictví UNESCO.
80 let (ženy)
Telefony:
5,925 milionu mobilů
Uživatelé internetu: 4,063 milionu
Svatí Cyril a Metoděj, známí vytvořením
abecedy cyrilice, přišli na Velkou Moravu
jako misionáři na pozvání krále na
začátku 10. století, aby šířili křesťanství.
Impérium skončilo po pouhých 80 letech
jako výsledek politických intrik a vnějších
tlaků od nájezdních sil. Slováci se pak stali
součástí maďarského království, kde zůstali
po dalších 1000 let. Bratislava byla hlavním
městem Maďarska téměř dvě a půl století
poté, co Turci obsadili začátkem 16. století
území dnešního Maďarska.
Jako dřívější součást Rakouska-Uherska
se Slováci spojili s blízce příbuznými
regiony Čech a sousední Moravy, aby
vytvořili Československo v roce 1918.
V chaosu druhé světové války se
Slovensko stalo v roce 1938 separátní
republikou těsně řízenou Německem. Po
skončení 2. světové války v roce 1945 se
Varšavskou smlouvou Československo
stalo komunistickým státem ve východní
Evropě a bylo řízené Sovětským svazem.
S kolapsem sovětského vlivu v roce 1989
se Československo stalo suverénním
státem. Rozdělení země na dvě části –
Českou a Slovenskou republiku – 1. ledna
1993 bylo jednou z řídkých událostí
v historii, kdy to dva národy provedly
mírumilovně. Poprvé tak je zaznamenán
rozvoj nezávislého a suverénního
slovenského národa.
Slovensko je požehnané nádhernou
horskou scenérií, hrady na vrcholcích
a dobře udržovanou architekturou
nabízející lákavou kombinaci dobrodružství
v přírodě a středověkého šarmu.
Co navštívit
Spišský hrad
Výstavba středověkého hradu na travertinovém vrcholu se datuje do začátku 12. stol.
Spiš (www.spisskyhrad.sk) je největší hrad
na Slovensku a jeden z největších ve střední
Evropě. Stojící pyšně na 200 m vysokém
dolomitovém kopci je impozantní svou
Kapustnica (zelňačka) je silná
slovenská polévka, tradičně
připravovaná na konci roku – na
Vánoce a na Nový rok.
Zelňačka se může připravovat
mnoha způsoby (ingredience,
délka vaření atd.), liší se podle
regionu. V některých oblastech
může zelňačka obsahovat uzené
maso, klobásy a houby, někde to
je mnohem jednodušší polévka.
Mezi populární nápoje patří
slovenské pivo, víno a minerální
vody. Zvláštními specialitami
je víno z tokajské oblasti
a šumivé víno z oblasti
Bratislavy.
Hrad Děvín
Umístěný na návrší nad soutokem
řek Moravy a Dunaje, je Děvín jedním
z nejdůležitějších archeologických míst na
Slovensku. Nejstarší stopy osídlení vedou
před rok 5000 př. n. l. a po staletí mocná
pevnost byla nedobytná až do příchodu
Napoleonových vojsk, která dobyla hrad
v roce 1809.
Velikonoce
na Slovensku
Na Velikonoční pondělí chlapci
obchází domácnosti a polévají
dívky vodou či je mrskají
pomlázkou. Tradice říká, že aby
byla dívka hezká, zdravá a plná
života, nesmí se bránit před
vodou ani pomlázkou.
Co jíst?
Tradiční základní součástí slovenské
stravy vždy byly a jsou mléko, brambory
a zelí. Chutná jídla typická pro slovenskou
kuchyni jako knedlíky se zelím atd., jsou
připravena kombinací těchto ingrediencí.
Halušky jsou nejznámějším slovenským
jídlem a součástí slovenské kultury.
Nejpopulárnější halušky jsou tradiční
bryndzové halušky (s ovčím sýrem).
Ovčí sýr dodává samotnému jídlu
jedinečnou chuť, ale je ještě chutnější
s malými kousky slaniny a s pažitkou nebo
koprem. Obvykle se podává se sklenicí
kyselého mléka nazývaného žinčica.
Po vymrskání a polití dostanou
chlapci za svou snahu dárky
od každé z dívek. Mohou to
být malovaná vajíčka, která
symbolizují plodnost, sladkosti,
koláče a místní lihoviny, jako
je borovička. Chlapci dárky
shromažďují a pak navečer
pořádají zábavu.
11
Naši lidé: Produktový marketingový tým
Založen na podzim 2011 s cílem podporovat zákazníky, jakož i prodejní a servisní personál s řádnou znalostí produktů
na příslušných trzích
► Tomáš Pasovský – vedoucí produktového marketingového týmu, elektrické nářadí,
bateriové nářadí
► Radoslav Holaza – nářadí pro nízké momenty, zajištění jakosti při utahování
► Olaf Rolnik – fixní aplikace, nářadí pro vysoké momenty
► Josef Grochovský – vzduchové nářadí, vzduchové příslušenství, vzduchové motory
► Darius Trabalík – rozvoj kompetencí, školení, technická podpora
Poslání:
- Posilování znalostí o produktech a trhu
- Uvádění nových produktů
- Rozvoj kompetencí (interní, externí)
- Komunikace s výrobní společností (řešení na míru)
Kvíz
Odpovězte na naše čtyři otázky online nebo pošlete e-mail na [email protected] a získejte užitečný víceúčelový
šátek Atlas Copco.
1 Nové školicí centrum Lean Assembly Excellence Centre
se nachází v:
a) Praze
b) Pitesti
c) Bratislavě
2 Národnost prezidenta Atlas Copco Ronnie Letena je
a) švédská
b) dánská
c) belgická
3 V roce 2012 slaví Atlas Copco hezké výročí. Kolikáté to je?
a) 141.
b) 135.
c) 139.
4 Která řídicí jednotka je srdcem nového systému Tensor ES?
a) Power Focus 4000
b) Power Focus 600
c) Power Focus 6000
Možností, jak ho nosit, je řada.
Odpovězte d
o
31. května 20
12
a vyhrajte!
Okénko čtenářů
Oceňujeme každou zpětnou vazbu a komentář, které jsme dostali po prvních dvou vydáních našeho časopisu. Protože tvoříme
tento časopis pro vás, naše čtenáře, neváhejte podělit se s námi o své myšlenky, komentáře, přání nebo tipy, co byste rádi našli
v příštích číslech.
Všechny komentáře jsou vítány na [email protected]
mě
vem dovolené byl pro
Zřejmě ještě pod vli
9.
y
an
k o Polsku ze str
nejzajímavější článe
m tam i s rodinou na
jse
rok
Loňský i letošní
asné.
ží Baltu je prostě úž
dovolené byl a pobře
větou
ž souhlasit s první
Bohužel nezbývá ne
něných
ce
na z nejméně do
článku – Polsko, jed
nabídnout
co
ům
návštěvník
evropských zemí, má
pozitivní
rze
sk
ve
í
stn
Díky vla
ve všech směrech…
Polska
potvrdit a návštěvu
zkušenosti to mohu
ým známým.
doporučuji všem sv
Zaujal mne článek „Audity a pravidelné
kontroly instalace stlačeného vzduchu“,
protože nám dal nové podněty na úspory
nákladů na výrobu stlačeného vzduchu
a jeho efektivního využívání.
Nejzajímavější
m článkem pr
o mě
byl „Water for
all: Zaměstnan
ci
vedená human
itární iniciativ
a“.Tento
článek ukazuj
e, že společno
st Atlas
Copco je citlivá
k lidským potře
bám
a pomáhá přež
ít lidem v chud
ých
zemích.
Atlas Copco Tools Eastern Europe, [email protected], www.atlascopco.com
Atlas Copco © 2012 Powered by AC&C Public Relations, s.r.o.
12
Download

Stáhnout - Atlas Copco