PRODUCTIVITY
Magazine for your effective production – No. 2/2014
Obsah
Atlas Copco
proniká na trh
softwarových
řešení
strana 4
Naše
země:
Srbsko
Mimořádná
kvalita
nářadí
Atlas Copco
strana 6
strana 11
20. výročí první turbínové brusky Atlas Copco
Když společnost Atlas Copco na jaře roku 1994 uvedla na trh první revoluční turbínovou brusku GTG, učinil výkon těchto
brusek silný dojem na zákazníky stejně jako na samotné zaměstnance Atlas Copco. „Prostě je nedokážete přetížit tak, aby se
zastavily!“ V roce 2014 je GTG40 stále nejvýkonnější ruční pneumatická bruska na světě a společnost slaví 20. výročí tím, že
uvádí na trh brusku GTG25 a pořádá řadu dalších akcí.
Vývoj generace GTG
Při vývoji nového nářadí sehrál rozhodující roli
vedoucí projektu Lars Skogsberg. „Slévárny,
loděnice a další provozy těžkého průmyslu
hledaly brusku, která je výkonná, přesto však
lehká a snadno použitelná. Jelikož turbínový
motor poskytuje výhodu spočívající v tom, že
je velmi malý v poměru ke svému výstupnímu
výkonu, rozhodli jsme se vyvinout brusku
vybavenou tímto motorem a zmenšit tak
velikost nářadí.“
Lars Skogsberg vypráví o řadě náročných
technických úkolů, které bylo nutné vyřešit
v souvislosti s realizací projektu. „Například
oddělení výzkumu a vývoje ještě nikdy předtím
neřešilo začlenění převodů do tak výkonného
nářadí.“ Technická řešení uplatněná u řady
GTG jsou chráněna několika patenty
vlastněnými společností Atlas Copco.
Turbínový motor použitý v brusce GTG,
který je účinnější než lamelový motor
používaný v konvenčních bruskách, poskytuje
mimořádně vysokou účinnost, díky které je
možné dosahovat velmi vysokých rychlostí
úběru materiálu i na nejhouževnatějších
površích. Regulátor otáček zajišťuje optimální
rychlost opracování a zkracuje na minimum
dobu pracovního postupu. Jelikož lze pracovní
operaci zvládnout rychleji, dosahuje se při
každém pracovním postupu významného
snížení spotřeby energie.
Speciální nabídka
u příležitosti výročí
V souvislosti s oslavami výročí nabízíme
naše brusky se speciální slevou!
Podrobnosti vám sdělí příslušný obchodní
zástupce.
Je potřeba více manažerských pozic.
Šikovní lidé ve f irmě jsou
Vynikající lidé, jejich schopnosti
i nadšení – to je podle Jacka
Nowaka hlavní důvod, proč je
společnost Atlas Copco stále tak
úspěšná. Business line manažer
odpovědný za všeobecný průmysl
začínal v Servisní divizi, takže lidí
ve firmě poznal skutečně mnoho.
A může bilancovat.
Jste v Atlas Copco přes osm let, jak se
za tu dobu firma změnila?
Naše společnost velmi rychle roste,
zaměstnáváme stále více lidí a díky tomu
můžeme nabízet více služeb i kvalitnější
produkty. Když jsem začínal, neměli jsme
oddělení HR, takže každého nového
zaměstnance jsem vybíral sám. Oddělení
marketingu představoval jeden člověk,
který byl zodpovědný hlavně za externí
komunikaci. Veškerou podporu prodeje
i marketingové kampaně jsme si dělali
sami. Atlas Copco zdaleka nemělo tak
propracovanou vnitřní strukturu jako nyní.
Většina odpovědnosti tehdy ležela na
Business line manažerech.
Zní to, jako by vám práce postupně
ubývalo…
Je pravda, že mnoho činností přešlo na
tým finančních analytiků. Mně se tím
uvolnily ruce a můžu se naplno věnovat
obchodu. Jinak by to v současné době
ani nešlo. Protože, jak jsem zmínil, firma
neustále roste, před námi leží nové
výzvy a technologický vývoj je stále
rychlejší. Ale ani současný stav není
trvalý. Nemůžeme si dovolit usnout na
vavřínech, i stávající propracovanou
organizaci je třeba neustále vylepšovat.
Máte v hlavě už nějaké konkrétní
plány?
Chci se například více soustředit na
budování středních manažerských pozic.
Productivity Magazine
2/2014
Obsah
Cyril Eštok
generální ředitel
Prolog
Vážení čtenáři, děkuji vám, že jste sáhli po novém
čísle magazínu Productivity a věřím, že vás opět
nezklameme. V naší malé, ale efektivní, redakci se
několik týdnů horlivě pracovalo, abychom vám přinesli
zajímavé čtení nejen z domácí, ale i světové kuchyně
Atlas Copco, divize průmyslového nářadí.
Relativita plynutí času je všeobecně známa. I při
přípravě a následné konzumaci tohoto čísla se to
projevuje. Momentálně je horký červenec – tedy
to platí pro mě v době psaní tohoto úvodu. Venku
nádherně svítí sluníčko, naše kanceláře (a nejen ty
naše) jsou poloprázdné, neboť kolegové odpočívají
a čerpají nové síly. Ani telefony až tak často nezvoní,
což je neklamným důkazem, že i vy, naši zákazníci
a partneři, odpočíváte.
S největší pravděpodobností je podzim – to platí pro
vás, kteří právě držíte čerstvé vydání v ruce, nebo
čtete tyto řádky na svém počítači či jiném chytrém
zařízení. Kanceláře, výrobní haly, ale i ulice jsou plné,
telefony opět vyzvánějí. V každém případě pevně
věřím, že si najdete trochu času na čtení a dozvíte se
něco zajímavého.
Na začátku čísla vám v rozhovoru představíme
dalšího člena top managementu našeho zákaznického
centra – Jacka Nowaka, který vede obchodní tým pro
všeobecný průmysl. Podělí se s vámi o své zkušenosti
s vedením týmu a o trendech v tomto odvětví.
20. výročí první turbínové brusky Atlas Copco
1
Prolog
2
Je potřeba více manažerských pozic. Šikovní lidé
ve firmě jsou
3
Atlas Copco proniká na trh softwarových řešení
4
Atlascopcosaurus slaví své 30. výročí 4
Nové produkty
5
Středisko správy nářadí znamená každodenní přítomnost
společnosti Atlas Copco ve vašem výrobním provozu
6
Schaffner: mimořádnou kvalitu zajišťuje nářadí Atlas Copco
6
Snažíme se dodávat to, co zákazník potřebuje. Ne to, co si
myslí, že chce
7
Loajalita zákazníků jako motivační faktor obchodní činnosti
7
Vřeteno utahovačky navíjí a měří
8
Novinka pro klienty: kalibrace úhlu otočení i měřidel
9
Servisní školicí akademie společnosti Atlas Copco
9
Zaměstnanci Atlas Copco opět pomohli obětem záplav
10
Běh pro dobou věc, který se konal v Praze
10
Naše země: Srbsko
11
Náš tým: Projektový tým
12
Fotografická soutěž: Zaostřeno na bezpečnost
12
Kvíz
12
Internetová verze magazínu Productivity:
Několik našich spokojených zákazníků nám umožní
nahlédnout do jejich vlastní kuchyně a ukáže nám
úspěšná řešení jejich výrobního procesu ve spolupráci
s Atlas Copco. Také představíme několik horkých
novinek z našeho produktového portfolia.
Z dalších článků mohu upozornit na následující:
nově otevřená Střediska pro správu nástrojů (Tool
Management Centre), která slouží zákazníkovi v jeho
vlastního prostorech, koncept měření zákaznické
spokojenosti v Atlas Copco, co nového přináší
akreditovaná kalibrační laboratoř a mnoho dalšího.
Kromě čistě technického obsahu najdete v tomto čísle
i netechnické aspekty života v Atlas Copco. Několik
našich kolegů běželo v květnu štafetový maraton
v Praze. Dozvíte se, komu tím pomohli.
Na konci čísla vám představíme další nádhernou zemi
z repertoáru „naší“ východní Evropy. Podíváme se na
Srbsko, zemi s pohnutou historií. Chcete-li vědět více,
neváhejte a začtěte se.
Přeji příjemné – a věřím, že i užitečné – počtení.
S pozdravem Cyril
adresa: www.productivity-magazine.cz
© Fotografie: Atlas Copco,
Obrázky: strana 10 a 11–internet
Toto číslo magazínu Productivity vyšlo v říjnu 2014
Vydává: Atlas Copco, s. r. o.
Kontakt na redakci: [email protected], www.atlascopco.com
Redakční, grafické a multimediální zpracování:
Flyingteam, corporate publishing, www.flyingteam.cz.
Distribuce prostřednictvím e-mailového newsletteru.
FlyingTeam
Copyright © 2011–2014 Atlas Copco, s. r. o.
Všechna práva vyhrazena.
obsah
2
Productivity Magazine
2/2014
Je potřeba více manažerských pozic.
Šikovní lidé ve f irmě jsou
dokončení ze str. 1
Šikovných lidí máme dost, ovšem nejprve
jim musíme zajistit školení pro vedoucí
pracovníky, musejí se naučit vést tým i řídit
jednání s firemními partnery.
Vy sám jste si v Atlas Copco prošel více
divizemi. Je podle vás taková zkušenost
výhodou?
Určitě, každá pozice vám přinese další
zkušenosti a dovednosti. Nové výzvy, jimž
čelíte, vás posunou kupředu, začnete
na sebe klást vyšší požadavky a vaše
schopnosti rostou. Rozšiřujete si obzory
a jste otevřenější názorům jiných stran.
Proto chci i nadále podporovat to, aby lidé
dostávali dočasné úkoly nebo na určitý čas
zkoušeli jinou práci. Umožní jim to ověřit
vlastní schopnosti, získat nové zkušenosti
a přispět k lepším výsledkům celého týmu.
Jak se o všechny své zaměstnance
staráte? Mají šanci profesionálně růst
a pracovat na svém vzdělávání?
Z lidí v Atlas Copco jsem nadšený. Mám
spoustu zkušených a talentovaných kolegů,
kteří mají elán a práce je baví. Cítím, že
jsou motivovaní a chtějí odvést kvalitní
práci. Tento rok jsme některé z nich povýšili
na Business development manažery. Mají
širší pravomoce i odpovědnost a před
sebou nové výzvy, které je posunou opět
o krok dál. Za poslední rok se dva velmi
schopní členové mého týmu přesunuli
do Servisní divize, kde získají nové
zkušenosti i motivaci do dalších let. Každý
prodejce má v Atlas Copco šanci stát se
v budoucnosti obchodním manažerem
nebo Business line manažerem.
Je skutečnost, že Atlas Copco má tak
schopné lidi, i jedním z důvodů úspěchu
celé firmy?
Věřím, že ano. Nikdo na trhu nemá
tak propracovaný systém průběžného
vzdělávání zaměstnanců jako my.
Za poslední dva roky se velice zlepšily
obchodní dovednosti našich kolegů. Tento
rok také dobíhá dvouletá firemní obchodní
akademie, v níž absolventy čekají náročné
závěrečné pohovory. Zákazníci vědí, jak
moc se svým zaměstnancům věnujeme
a dokážou si spočítat, že jim díky tomu
umíme nabízet kvalitnější výrobky i služby.
tak, aby jeho provoz byl co nejefektivnější.
Zároveň nabízíme i poprodejní servis,
který udržuje zařízení v perfektní kvalitě
a zamezuje zbytečným výdajům.
Zájem o služby je poměrně novým trendem
ve vašem oboru. Jak moc se trh mění a čím
se liší obchod dnes a před deseti lety?
V posledních letech to byla určitě řada
Power Focus 600 se speciální utahovací
strategií TurboTight. Jsem přesvědčený,
že takovou inovaci může vyvinout jen
firma jako je Atlas Copco – se 140 letou
zkušeností a nadšením pro svoji práci.
Zákazníci v současné době přesně vědí,
co chtějí. Chtějí zvyšovat svoji produktivitu
a efektivnost a zároveň je jejich klienti
tlačí do vyšší a vyšší kvality. Přitom ceny
zůstávají prakticky na stejné úrovni,
protože je vysoká konkurence. V takovém
prostředí si každý svůj nákup pečlivě
rozmyslí.
Je pravda, že zákazníci už nekupují nářadí,
ale řešení?
Ano, žádná úspěšná firma si v současné
době nemůže dovolit nákup bez řádné
kalkulace, kde se zohledňuje i rychlá
návratnost investice. Naši klienti nakupují
pouze technologie, které jim přinesou co
nejvyšší přidanou hodnotu.
Mění se v této souvislosti také obliba
jednotlivého nářadí, které nabízíte?
Už několik let roste poptávka po
elektrickém nářadí. Nám v současné době
dělá třicet procent celkových prodejů.
Očekávám, že tento podíl ještě poroste.
Východoevropský trh totiž musí být
schopný konkurovat například i Číně.
Firmy budou omezovat personální náklady.
A aby si to mohly dovolit, budou potřebovat
elektrické nářadí. To není tak náročné na
obsluhu a zároveň dokáže zajistit nulovou
chybovost montáže, takže z dlouhodobého
hlediska pomůže snížit výrobní náklady.
Jsou i jiné způsoby, jak pomoci majiteli
nářadí hlídat náklady?
Atlas Copco obvykle neprodává „pouze“
nářadí, ale celý koncept. Pomáháme
klientovi navrhnout nejlepší možné řešení
Jaké nové technologie nebo produkty byly
dosud nejvýznamnější a nejvíc posunuly
trh kupředu?
Jak si myslíte, že se změní požadavky
vašich klientů v budoucnu?
Zákazníci budou potřebovat stále
sofistikovanější nářadí, které jim zajistí
spolehlivost výroby, pomůže jim analyzovat
náklady a zvyšovat kvalitu výroby. Jejich
výroba se bude zrychlovat a poroste
význam utahování s nulovými chybami.
Budoucnost vidím i v další automatizaci
a promyšlených robotických stanicích.
Zároveň se o své slovo přihlásí nové
technologie lepených spojů, které mají
potenciál nahradit v mnoha případech
klasické nýty nebo šrouby.
Co vás na práci nejvíc baví a proč?
Baví mě obchod. Velmi rád jsem „v terénu“
a pomáhám našim obchodníkům
přesvědčovat nové zákazníky. Zajímavá
jsou i jednání a koordinace projektů napříč
zeměmi našeho regionu.
A umíte ve volném čase vypnout
a odpočinout si?
Přiznám se, že nejvíc si odpočinu prací.
Mám ji rád a každé ráno se těším, co
nového mi přinese, i když může jít
o maličkosti. Ale když mám skutečně hodně
času a všechna práce je hotová, jezdím na
koni. Je to moje vášeň, která mě zároveň
nabíjí spoustou nové energie. Celodenní
jízda lesem na koňském hřbetu krásně
vyčistí hlavu. Podobnou radost mi přináší
i sběratelství. Baví mě sbírat staré hodiny
a přivádět je zpět k životu.
Nadšení lidé
vytvářejí
výjimečné věci.
Podívejte se na video!
obsah
3
Productivity Magazine
2/2014
Atlas Copco proniká na trh softwarových řešení
Naše společnost posílila svoji pozici
v oblasti softwarových řešení. V loňském roce koupila společnost Synatec,
která nabízí programová vybavení pro
vylepšení kvality. Sto třicet původních
zaměstnanců firmy a 25 let zkušeností
v oblasti softwarových řešení je nyní
součástí obchodní oblasti Průmyslová
technika a nářadí. Věříme, že s pomocí
inovativních softwarových produktů dokážeme nabídnout zákazníkům
komplexní řešení zaměřené na zvýšení
kvality při finální montáži.
Společnost Synatec sídlí v německém
Štutgartu. Specializuje se na produkty a řešení, která mají výrobním firmám zlepšovat
flexibilitu a kvalitu pracovních činností. Stoprocentní „error proofing“ neboli bezchybný
montážní provoz zabezpečuje pomocí
inovativního softwaru, který se skládá
z více modulů a dává tak zákazníkům
plnou flexibilitu kontroly jejich montážního
procesu.
podporu od samotné utahovací techniky
přes optimalizaci výroby až po softwarová
řešení ve výrobě,“ říká David Tydlitát, obchodní ředitel Servisní divize ve východní
Evropě.
Veliká očekávání mají i zakladatelé a šéfové Synatecu. „Věříme, že díky spojení se
Synatec a Atlas Copco stanou světovým
lídrem v prodeji řešení. To je motivací, pro
kterou jsme se stali součástí vaší skupiny,“
dodává Alex Stamm.
a širokou strukturu servisních center. Také
nám byla vždy sympatická vaše firemní
kultura i nadšení pro obchod,“ uvádí generální ředitel Synatecu a současný Viceprezident Atlas Copco pro Softwarová řešení
Alex Stamm.
Ambiciózní plány
S Atlas Copco spolupracuje Synatec už
dlouho, naše produkty se vzájemně doplňují. Pro naši společnost tak představovala
koupě Synatecu vynikající příležitost posílit
svoji pozici v softwarovém průmyslu. „Díky
spojení s firmou Synatec dokážeme vyvíjet
a nabízet našim klientům promyšlenější
softwarová řešení. Ta jim pomohou zvýšit
kvalitu výrobku i zefektivnit proces montáže,“ vysvětluje výhody Obchodní manažer
Atlas Copco pro Softwarová řešení Tomáš
Pasovský.
Investice do nových technologií má svoji
logiku. Odborníci očekávají, že software
bude hrát stále důležitější roli při vývoji
nových produktů. Produktové portfolio společnosti Synatec a související služby, které
firma nabízí, dokonale ladí s nabídkou
Atlas Copco. „Řešení, jež nabízí Synatec,
jsou pro nás příležitostí zvýšit přidanou
hodnotu, kterou přinášíme svým zákazníkům. Navíc jim budeme schopni poskytnout podporu a naše zkušenosti při zajišťování systémů řízení kvality v montážním
procesu,“ přibližuje Tomáš Pasovský.
Rovněž pro Synatec byla akvizice s Atlas
Copco výhodná. „Vaše společnost má
jedinečné postavení na celosvětovém trhu
„Neoddělitelnou součástí naší podpory je
servis. A teď jsme díky Synatecu schopní
zákazníkům poskytnout komplexní servisní
Jedním z mnoha softwarových produktů
od firmy Synatec je Mobilní stanice kvality,
kterou si teď stručně přiblížíme.
Mobilní stanice kvality
Mobilní stanice kvality zahrnuje
úplné navádění operátora při
montážním procesu pomocí
instrukcí pro veškeré úkoly
montážní linky.
Můžete ji využít ve výrobě,
v tréninkovém centru pro školení
nových lidí a také jako mobilní
stanici na opravu nesprávně
dotažených spojů.
Pro více informací kontaktujte
zástupce Atlas Copco.
Atlascopcosaurus slaví své 30. výročí
Ne každá společnost má svůj druh
dinosaura, který je po ní oficiálně
pojmenován! Společnost Atlas Copco
získala tuto výsadu před třiceti roky,
kdy bylo nově objevenému druhu
býložravého dinosaura dáno rodové
jméno Atlascopcosaurus. Byl to projev
uznání za podporu, kterou společnost
poskytovala při archeologickém výzkumu,
jenž po několik let prováděl paleontolog
dr. Thomas H. Rich v Dinosauří zátoce
v australském státě Victoria.
Druh Atlascopcosaurus loadsi, který
byl odhadem dva až čtyři metry dlouhý
a vážil asi 125 kg, patřil do čeledi
Hypsilophodontidae a žil v raném
křídovém období, tedy před 100–120
miliony let. Druhové jméno loadsi
odkazuje na Billa Loadse, manažera
společnosti Atlas Copco ve státě
Victoria, který přijal rozhodnutí o podpoře
výzkumného projektu.
Stovky dobrovolníků
Dinosauří zátoka, což je oblast bohatá
na fosilie, se nachází na jihovýchodním
pobřeží Austrálie, na území státu
Victoria. Dr. Thomas H. Rich z muzea
státu Victoria a Patricia Vickers-Richová
z Monashovy univerzity zde po dobu
deseti let vedli výzkumné projekty. Během
své první návštěvy oblasti, která se
uskutečnila v roce 1980, objevili dr. Rich
a jeho dva kolegové úlomky zkamenělé
kosti. O čtyři roky později začala skupina,
která byla tvořena stovkami dobrovolníků
z řad studentů, paleontology z vědeckých
pracovišť a horníky, s vykopávkami. Mezi
zúčastněnými byli i pracovníci společnosti
Atlas Copco, která během dalších
několika let podporovala projekt tím, že
poskytovala vybavení a odborné znalosti.
Pokračování zde.
obsah
4
Productivity Magazine
Modulární vrtací jednotka PFD1100
Jednoduše si ji přizpůsobte podle
svých potřeb!
poslední trendy v oboru vrtání v leteckém
• Sleduje
a kosmickém průmyslu
• Vyspělá vrtací jednotka se samočinným posuvem
• Její konstrukce umožňuje dosažení maximální přesnosti
•
•
•
•
při vrtání do kompozitu, titanu, hliníku, hořčíku, slitinových
ocelí atd.
Upínání pomocí bajonetového zámku nebo sklíčidla se
soustřednými kleštinami
Připravena pro evropské i americké technologické postupy
Vysoká úroveň přesnosti, ergonomie, stability a spolehlivosti
Vlastnosti:
turbínový motor nevyžadující mazání a zvyšující
produktivitu
integrované čerpadlo
funkce ChipLet® umožňující účinné lámání špon
vznikajících při vrtání na malé kusy, které lze snadno
odvádět
modulární konstrukce snižující počet potřebného
záložního nářadí, pravoúhlé provedení, přímé provedení
s bajonetovým zámkem nebo provedení se sklíčidlem se
soustřednými kleštinami
počítadlo cyklů
-
2/2014
Úkosovačka LSB38
Nové nářadí LSB38 představuje vynikající kombinaci výkonu,
technicky vyspělé konstrukce, odolnosti a ergonomie,
určenou pro srážení, odjehlování a zaoblování hran plechů
z nerezavějící oceli, měkké oceli a hliníku.
Řešení pro vytváření úkosů (srážení hran) poskytující
• neměnnou
přesnost, preciznost a vysokou produktivitu vždy,
kdy je třeba provádět opracování hran
Správně zkosená hrana umožňuje dosažení maximální
• pevnosti
svaru
Zkosená hrana umožňuje také dosažení delší životnosti
• a vyšší
odolnosti povrchové úpravy a tedy i účinnější
ochrany konečného výrobku proti korozi
Vytváření úkosů prostřednictvím 3 otočných karbidových
• výměnných
řezných destiček
1,3 kW, 2,3 kg, 8 500 ot/min, šířka zkosené plochy do 8 mm,
• poloměr
frézování do 4 mm, nastavitelná hloubka frézování
svrchní vrstva
-
ostrá hrana
zkosená, ale
stále ostrá hrana
zaoblená
hrana
Hrany předmětů: Zaoblováním se odstraňují ostré hrany vznikající
při předchozím výrobním postupu. Tím je zajištěna rovnoměrná
tloušťka nanášené povrchové vrstvy a zároveň je zamezeno
vylamování materiálu. Obrobek tak získává lepší odolnost proti korozi
a hrany bez otřepů. U ostré hrany nemusí být koroze základního
materiálu zpočátku viditelná, protože tlustý povlak je poměrně tvrdý
a bude působit jako ochranný štít.
Datový analyzátor STa 6000
– jedinečná kombinace výkonu a flexibility
Výkon, flexibilita a rozsah funkcí přístroje STa 6000 usnadňují
a urychlují každodenní práci jak na jednotlivých montážních
pracovištích, tak i v celé výrobní lince.
Díky jeho barevné obrazovce získávají operátoři přehlednou
zpětnou vazbu tím, že neuspokojivé výsledky zkoušek se zobrazují červeně. K programování přístroje STa 6000 již není potřebný
počítač. Vše je možné nastavovat a analyzovat přímo na zařízení.
Přístroj STa 6000 automaticky nakonfiguruje zkoušku s využitím
charakteristik použitého
převodníku a typu nářadí,
které má být zkoušeno, což
znamená, že operátor nemusí
provádět programování.
Všechny zprávy, které datový
analyzátor vytvoří, lze následně vytisknout díky možnosti
bezdrátového přenosu. Lze je
odesílat prostřednictvím sítě
do on-line tiskáren s vlastními
síťovými adresami. Do paměti
o kapacitě 16 GB je možné
uložit 1 000 P-setů a kusů
nářadí společně s 50 000
výsledky a postupy sledování.
Životnost baterie je 8 hodin
při normálním provozu (při
nepřetržitém použití pak 6h).
Potřebujete
vysoký výkon?
Vyzkoušejte si naše hydraulické
momentové klíče – až 70 000 Nm.
Chcete…
• ušetřit čas?
• zvýšit ergonomii?
• dopřát si bezdrátovou
svobodu?
• zabránit poškození svých
výrobků způsobených
kabely?
Pokud ano, seznamte se s naším bezdrátovým řešením
pro utahování – Tensor STB
obsah
5
Productivity Magazine
2/2014
Středisko správy nářadí znamená každodenní
přítomnost společnosti Atlas Copco ve vašem
výrobním provozu
Středisko správy nářadí je ve skutečnosti servisní smlouva, na základě které naši certifikovaní technici pracují ve vyhrazeném prostoru vašeho výrobního provozu. Funguje jako
malá domácí výrobní jednotka, přičemž udržuje vaše nářadí a vybavení, které má pro
vaši výrobu rozhodující význam, v plně funkčním stavu, zbavuje vás starostí spojených
s údržbou nářadí a dalšími servisními úkony a umožňuje vám tak soustředit se na vaši
základní podnikatelskou činnost.
„Naše Středisko správy nářadí nezajišťuje pouze opravy nářadí. Poskytují také rady týkající se nových projektů, provádějí analýzy výrobních linek, optimalizaci pneumatických
vedení a optimalizaci provozních postupů, díky čemuž se můžeme soustředit na naši
hlavní činnost, kterou je výroba nejlepších nákladních automobilů na světě!“ oceňuje pan
Lichwala, specialista na údržbu v polském závodě společnosti MAN TRUCK & BUS.
Středisko správy nářadí
může nabídnout:
• opravy a technickou podporu přímo v místě
používání
• kalibraci nářadí, západkových klíčů, zkušebních stolic a dalšího dohodnutého vybavení
• programy preventivní údržby
• programy ToolScan RCM (pro prediktivní
údržbu)
• dodávky a správu náhradních dílů
• správu záložního nářadí
• automatickou výměnu nářadí
• odstraňování problémů prostřednictvím
servisních návštěv výrobních linek
• databázi sledování nářadí nebo databázi
správy kontraktu
• zodpovědnost za dosažení shody s požadavky auditů (dokumentace ISO atd.)
• instalaci a zprovozňování nového vybavení
• školení personálu
• kontrolní obchůzky výrobní linky (program
ToolScan atd.)
• optimalizaci výroby
• zprávy / klíčové ukazatele výkonnosti
Chcete získat další informace?
Obraťte se na místního servisního
prodejce nebo zašlete e-mail
na [email protected]
Schaffner: mimořádnou kvalitu zajišťuje
nářadí Atlas Copco
Souzvučné filtry, EMC/EMI komponenty i magnetické součásti, které vyrábí
společnost Schaffner, patří ke světové
špičce. Používají se do energeticky
úsporných pohonných systémů, elektronických řídicích systémů i ve fotovoltaice
či větrných elektrárnách. Využití nacházejí ale i v zdravotnické technice, telekomunikacích či robotice. Jejich výroba
spoléhá na utahovačky Atlas Copco.
Díky efektivnímu provozu a promyšlené
globální organizaci dokáže společnost
Schaffner nejen poskytovat prvotřídní
služby po celém světě, ale také průběžně
investovat do vývoje a výzkumu a systematicky posilovat svoji pozici jedničky na
mezinárodním trhu. Jsme rádi, že v pozadí
tohoto úspěšného příběhu stojí i nářadí Atlas
Copco.
S firmou Schaffner spolupracujeme už
dlouhou dobu, ve výrobě používají naše
pneumatické a elektrické nářadí s vypínací
spojkou. Vzhledem k dlouhodobé spokojenosti s našimi produkty nás přizvali i ke spolupráci na novém projektu, který spouštěli
počátkem tohoto roku.
Nulová chybovost
Továrna v maďarském městě Kecskemét
donedávna používala rázové utahováky
a klikací momentové klíče, takže proces
utahování a zejména výsledná přesnost
byly z velké míry závislé na operátorech.
Vzhledem k neustálému nárůstu produkce
a s ohledem na požadavek zákazníka, který
preferoval zaměření na nulovou chybovost
montážního procesu, se společnost
Schaffner rozhodla pro investici do pokročilejší technologie. Pro své montážní linky
vybrala elektrické utahováky s funkcí identifikace operátora a sběru dat pomocí čteček
čárových kódů.
„V tomto konkrétním případě jsme klientovi
doporučili utahovací systém Tensor SL se
sběrem dat napojený na systém TPS (Tool
position system) pro kontrolu pozice utahovačky. Ovládání a kontrola procesu utahování probíhá přes dotykovou obrazovku, kdy
operátor následuje montážní kroky uvedené
na obrazovce dotykového displeje,“ přibližuje Ákos Prokátor, který měl maďarskou
zakázku na starosti.
Řídicí jednotka TPS byla zvolena právě
proto, že umožňuje spolehlivé vedení obsluhy pro montáž s nulovým počtem chyb.
Navíc spolupracuje s řídicí jednotkou Power
Focus. V provozu společnosti Schaffner to
umožnilo zapojit do procesu i jejich vlastní
čtečku čárových kódů. „Tu jsme napojili na
řídicí jednotku PF4000, takže celé zařízení
nyní dokáže samo identifikovat produkt
a zvolit správný program utahování. Veškeré
údaje systém automaticky zálohuje, takže
jsou k dispozici pro pozdější případnou kontrolu,“ přibližuje detaily Ákos Prokátor.
Naši maďarští partneři si nové vybavení
chválí. Výrobní proces se zrychlil a zvedla
se kvalita produkce. Při výrobě nedochází
k žádným chybám. I proto Schaffner přemýšlí o dalších podobných modernizacích
nejen do své maďarské továrny, ale i do
dalších provozů.
obsah
6
Productivity Magazine
2/2014
Snažíme se dodávat to,
co zákazník potřebuje.
Ne to, co si myslí, že chce,
říkají Jan Kavec a Ivan Buchta ze společnosti Pneunáradie AC. Tato slovenská firma je jedním z našich předních
distributorů. S prodejem nářadí Atlas
Copco má už desetileté zkušenosti, které
mluví jasně: Základem úspěchu je péče
o zákazníka.
Jsme rádi, že jsme mohli být přítomni nejen
při jejich úspěšném podnikatelském příběhu, ale také na oslavách pořádaných k desátému výročí založení firmy. Společnost
Pneunáradie AC při této příležitosti představilo své nové sídlo. To firmě poskytuje jak
administrativní zázemí, tak i prostory pro
vlastní designéry. Jeho součástí je i výrobní
dílna, kde vznikají složitější systémy na
míru jednotlivým zákazníkům. Zaměstnanci
společnosti pro nás přichystali zajímavou prohlídku a také prezentaci shrnující
uplynulých deset let s Atlas Copco. Od nás,
kromě narozeninového dárku, dostala firma
slavnostní certifikát vyjadřující uznání naší
vzájemné spolupráci.
Autorizovaným distributorem Atlas Copco
jste již deset let. Co vás na počátku přivedlo
ke spolupráci právě s naší značkou?
Hledali jsme kvalitní produkty, za které bychom se mohli postavit. Nářadí Atlas Copco
na nás udělalo velký dojem. Rozhodující ale
nakonec byla filozofie celé společnosti a její
přístup k zákazníkovi. Korektnost, spolehlivost a slušnost v jednání – to byly atributy,
které nás přesvědčily.
Jedním z našich pilířů, které jste nezmínil,
je dlouhodobá spolupráce mezi Atlas Copco
a jejími zákazníky. Funguje to i u vás?
Stoprocentně. Naší snahou je co nejlépe
poznat zákazníka, jeho aktuální potřeby
i plány do budoucna.
A pokud přijde nový zákazník s jasnou představou o nářadí, které chce pořídit?
Je důležité zákazníkovi naslouchat a pochopit
jeho požadavky. Snažíme se držet zásady dodat klientovi to, co potřebuje. Ne to, co chce.
Správná volba montážního systému mu může
výrazně ušetřit práci i provozní náklady.
Mají o to slovenské firmy zájem?
Předprodejní servis je jednou z našich
nejdůležitějších činností. Pokud nám klient
umožní poznat jeho potřeby, ušijeme mu
rádi řešení přímo na míru. Škála produktů
Atlas Copco je naštěstí tak široká, že to
umožňuje.
Vracejí se vaši klienti?
Jen spokojený zákazník se vrací. Proto je
maximální péče o něj základem úspěchu.
Neustále se snažíme své služby zdokonalovat. Tak jako v celé společnosti je i náš
klient stále náročnější a rozhodujícím faktorem pro obchod není jen produkt, ale také
servis, který umí dodavatel nabídnout.
Je servis nezbytný i pro tak kvalitní výrobky,
jako je nářadí Atlas Copco?
Je to stejné jako u auta. Pokud se uživatel
nebude o věc starat, příliš nevydrží. Protože
ani značka Atlas Copco není perpetuum
mobile. Naštěstí jsou naši klienti vyspělí
a uvědomují si nutnost odborného servisu.
Některé firmy z oboru si v uplynulých letech
stěžovaly na odliv zákazníků do hobby marketů. Firmy se tím snažily ušetřit náklady.
Zaznamenali jste něco podobného?
Naši klienti si uvědomují, že stoprocentní
kvalita zboží a odborný servis jsou pro jejich
výrobu klíčové. Mezi naše přední odběratele patří například Whirlpool, Danfoss
nebo Embarco. Ti si, stejně jako většina
ostatních, umějí spočítat, že investice do
kvalitního zboží se jim brzy vrátí. Navíc si
nemohou dovolit ohrozit svoji reputaci.
Nezapomeňte navštívit stánek Atlas Copco
číslo 1610 v hale 1 během veletrhu Motek
6.–9. října ve Štutgartu.
Loajalita zákazníků
jako motivační faktor
obchodní činnosti
V našem zákaznickém středisku
vnímáme poměřování spokojenosti
a loajality zákazníků jako velmi důležitou obchodní příležitost. Ukazuje
směr, kterým bychom se měli vydat,
máme-li zlepšovat služby poskytované našim zákazníkům, u kterých
chceme být „první v mysli - první
při výběru“ (First in mind – First in
choice®).
Společnost Atlas Copco vytvořila
Program spokojenosti zákazníků, který
je založen na metodice Net Promoter
Score (NPS). Jedná se o zavedenou
metodiku, která je využívána v celosvětovém měřítku širokou řadou
uživatelů a organizací podobných naší
společnosti. Metodika je založena na
měření spokojenosti našich zákazníků
se službami, které jim poskytujeme.
Kromě spokojenosti zákazníků měří
také jejich loajalitu.
Základní koncepce NPS je založena na
otázce týkající se dalšího doporučení:
Pokud byste měl kolegovi poradit při
rozhodování o dodavateli, s jakou
pravděpodobností byste doporučil
společnost Atlas Copco Tools?
Po této základní otázce NPS následuje
několik dalších otázek včetně doplňujícího volného textu, který odhaluje
důvody, proč zákazník přiřadil otázce
NPS určité hodnocení na stanovené
stupnici. Výpočet závěrečného hodnocení, který porovnává propagátory (=
loajální zákazníky) a kritiky (= neloajální zákazníky) pak poskytuje dynamičtější představu než použití běžného
průměrného hodnocení.
Během letošního průzkumu, který byl
zahájen v květnu, jsme obdrželi téměř
600 odpovědí z celého regionu. Jelikož
se jednalo o převážně kladné komentáře,
dosáhli jsme velmi pěkného konečného
hodnocení, které ukázalo, že jsme se
výrazně zlepšili ve srovnání s předcházejícím průzkumem, který byl proveden
v roce 2011 – podařilo se nám více než
zdvojnásobit počet loajálních zákazníků.
Výsledky také ukázaly, že bychom se
měli zaměřit na důsledné předávání
informací o hodnotě a výhodách našich
konstrukčních řešení a pokračovat ve
zlepšování naší nabídky servisních služeb zvláště se zaměřením na školení.
Chtěli bychom poděkovat všem, kdo
si našli čas na to, aby nám poskytli
zpětnou vazbu, která nám ukazuje,
že jsme zde, ve východní Evropě, na
správné cestě, a která nás samozřejmě
také motivuje k tomu, abychom se dále
zlepšovali.
obsah
7
Productivity Magazine
2/2014
Vřeteno utahovačky navíjí a měří
Nebojíme se netradičních řešení, ukázal
tým Atlas Copco, když dodal nářadí
pro speciální aplikaci ve firmě Miele.
Utahovačky v jejím provozu nyní slouží
coby navijáky a měří sílu odtržení
dvířek spotřebičů. Zdánlivě jednoduché
řešení ušetřilo klientovi spoustu
práce a starostí. A zvýšilo bezpečnost
jeho produktů. Pracovníci ve výrobě
a v testovací stanici dokonale využili
detailních znalostí nářadí firmy Atlas
Copco.
Nevšední využití utahovaček aplikoval
český tým Atlas Copco v továrně
renomované společnosti Miele.
V uničovské montážní hale nyní pomáhají
testovat a měřit odtrhovou sílu dveří
sušiček prádla. „Existují bezpečnostní
normy, které stanovují, při jaké síle vyvinuté
zevnitř bubnu sušičky je možné dvířka
spotřebiče otevřít,“ vysvětluje obchodní
zástupce Pavel Rusek. V případě, kdy by
bylo v sušičce zavřené například zvíře,
mohlo by se tlakem na dveře zachránit.
Až dosud se pevnost dvířek testovala
mechanicky. Operátor tahal za dvířka
a snímačem se zaznamenala síla, při
jaké zámek povolí. „Celé měření ale bylo
velmi nepřesné. Nebylo možné změřit
sílu, kterou technik na dvířka vyvinul,
ani jsme nebyli schopni výsledné údaje
zaznamenat pro případnou kontrolu,“
přibližuje Jaromír Sedláček, správce nářadí
ve společnosti Miele. Originální řešení
spočívá v připevnění lanka na dvířka
sušičky a navíjení jejího druhého konce
na vřeteno fixního elektricky řízeného
šroubováku. V určitém okamžiku dvířka
povolí a otevřou se. „Ten okamžik otevření
je přesně detekovatelný, šroubovák údaje
Nyní jsou všechna videa společnosti
Atlas Copco dostupná na jednom
místě! Prohlédněte si náš společný
kanál na YouTube!
spolehlivě zaznamená. Díky tomu mají
nyní v Miele jistotu, že jsou všechna dvířka
sušiček nastavena přesně na požadovanou
sílu,“ doplňuje Pavel Rusek. Data jsou
archivována a navíc odpadá fyzická
náročnost testování.
Nápadité řešení ukazuje, že škála
využití montážního nářadí Atlas Copco
je skutečně široká. Firmy pohybující se
ve spotřebitelském průmyslu v minulosti
nepatřily mezi největší odběratele montážní
techniky. V poslední době však jejich
zájem výrazně roste. „Jsme hrdí, že naši
zaměstnanci neustále hledají nové cesty
a mají odvahu zkoušet naprosto inovativní
řešení. Díky nim můžeme naplno využít
potenciál, který v sobě spotřebitelský
průmysl skrývá,“ říká Jaromír Sedláček.
Spolupráce se společností Miele je podle
něj dokonalou ukázkou toho, jak lze využít
vlastnosti nářadí Atlas Copco a aplikovat je
přímo na míru každému klientovi.
Výrobní závod Miele technika sídlí v Uničově už od roku 2002. V současné
době má více než tisíc zaměstnanců. Dle velikosti je třetím největším závodem
skupiny Miele. Společnost se soustředí na výrobu a montáž spotřebičů v oblasti
péče o prádlo a o nádobí. Uničovský závod je výhradním výrobcem sušiček
Miele. V menší míře vyrábí také pračky s horním plněním a myčky nádobí.
obsah
8
Productivity Magazine
2/2014
Novinka pro klienty:
kalibrace úhlu otočení i měřidel
V Atlas Copco rozšiřujeme svoji nabídku služeb. Zákazníkům nově nabízíme akreditovanou kalibraci úhlu otočení
i akreditované kalibrace ostatních měřidel. Navíc jsme investovali do nového vybavení i proškolení personálu, takže
jsme schopni provádět kalibrace momentu pro všechna související zařízení, tj. nejen pro snímače a utahovačky či
šroubováky, ale také momentové klíče.
Díky síti kalibračních laboratoří poskytujeme v Atlas Copco širokou škálu kalibračních služeb a napomáháme tak při řízení kvality
– ať již montážního, či měřicího vybavení používaného ve výrobě.
„Odborná kalibrace zařízení pomáhá naplnit vysoké požadavky
na kvalitu výroby, kvůli nimž se na naši značku klienti obracejí,“
vysvětluje Roman Janzák, vedoucí kalibrační laboratoře ITS. Pravidelné prověřování nářadí je podle něj nezbytné pro maximální
spolehlivost výroby a eliminaci zmetkovosti. I proto neustále pracujeme na rozšiřování svých služeb v oblasti kalibrace. „Z novinek
je kromě akreditované kalibrace úhlu a ostatních měřidel významná také kalibrace momentových klíčů, díky níž jsou kalibrační
služby v oblasti momentu kompletní,“ vypočítává Roman Janzák.
V laboratoři i v montážní hale
A proč právě kalibrace úhlu? V montážních procesech našich
klientů je utahování na úhel stále rozšířenější. „Pokud je potřeba
přesnější utahování, utažením na definovaný úhel otočení dosáhneme svěrné síly ve šroubovém spoji mnohem přesněji. Například
v automobilovém průmyslu se v současnosti používá utahovací
strategie moment + úhel pro většinu kritických spojů,“ přibližuje
Roman Janzák.
Pravidelná akreditovaná kalibrace zařízení zajistí, že bude při
montáži dosaženo správného úhlu otočení. Ve finále se tak
postará o správnost a bezpečnost šroubových spojů. „Kalibrace snímačů úhlu otočení a momentových klíčů s měřením úhlu
otočení probíhá v našich specializovaných laboratořích. Kalibraci
utahovacího zařízení dokážeme provádět i přímo u zákazníka,“
doplňuje Janzák.
Klient se tak vyhne prostojům ve výrobě či případnému placení za
pronájem náhradního zařízení. Odpadá mu také starost s dopravou do laboratoře a nazpět. „Ze všech sil se snažíme omezovat
práci, kterou s kalibrací mají zaměstnanci klienta, i čas, po který
bude jejich zařízení mimo provoz,“ potvrzuje Roman Janzák.
Kalibrace měřidel
Prostřednictvím svých akreditovaných laboratoří nabízí Atlas
Copco nově také kalibrace všech měřidel ostatních veličin (délka,
váha, teplota atd.). I v těchto případech dokážeme zajistit její
provedení přímo u zákazníka, popřípadě se postaráme o transport
měřidel do laboratoře ve speciálních přepravních boxech.
Velikou výhodou je také evidence a kompletní management měřidel prostřednictvím webové aplikace ITS Manager. „Aplikace, do
níž je přístup chráněný heslem, nabízí archiv údajů o kalibracích
včetně kalibračních certifikátů. Zároveň e-mailem upozorní na
termín následujícího měření,“ popisuje Roman Janzák s tím, že
majiteli zařízení tak odpadá veškerá starost o měřicí zařízení.
Záleží i na teplotě
Podle techniků je pravidelná kalibrace zařízení stejně důležitá
jako samotný nákup. „Pokud má nářadí spolehlivě a efektivně
fungovat, je potřeba svěřit kalibraci odborníkům,“ upozorňuje
Roman Janzák. A připomíná, že zařízení musí být rekalibrováno
po jakékoliv opravě nebo delší neodborné manipulaci. Stejně
důležitá je kalibrace i v případech, kdy bylo nářadí vystaveno
vyššímu zatížení, než jaké bylo aplikováno v prvotním testu na
přetížení.
Zákazník, který nechává své nářadí kalibrovat, by měl vždy trvat
na předání kompletního kalibračního listu. „Ten musí obsahovat
nejen všechny údaje o přístrojích a kalibračních postupech, ale
například i teplotu, za níž kalibrace probíhala,“ vysvětluje Janzák.
Servisní školicí akademie společnosti Atlas Copco
Servisní školicí akademii Atlas Copco jsme vytvořili společně s našimi zákazníky jako výsledek řady let spolupráce a podpory
poskytované na místní úrovni s cílem pomáhat našim zákazníkům při dosahování jejich klíčových ukazatelů výkonnosti.
průmyslového nářadí Atlas Copco a jsou
zaměřena na trvale udržitelnou produktivitu a minimalizaci celkových pořizovacích
a provozních nákladů vznikajících našim
zákazníkům.
Všechna školení provádějí instruktoři z řad
našich specialistů, kteří mají dlouholeté
zkušenosti z průmyslových montážních
oborů a rozsáhlé znalosti jak postupů
utahování spojů, tak i nářadí, které se při
těchto postupech používá. Současně jsme
vybaveni zařízeními k měření upínacích sil
a momentů a dokážeme tak vypočítávat
skutečné tření, které ve spoji vzniká.
Témata produktových školení jsou založena na bezpečnosti, ergonomii a energetické účinnosti dosahované při použití
V současnosti jsme schopni provádět všechna školení kromě angličtiny také v polštině,
češtině, slovenštině a rumunštině.
V případě zájmu o detailní nabídku nás
prosím kontaktujte.
Školicí akademie
Atlas Copco zahrnuje:
Produktové školení – řada Tensor
Produktové školení – systémy QAT
Školení zaměřené na kvalitu a na systém IMS
Školení týkající se kalibrace
Školení týkající se energetických auditů
Školení zaměřené na základní
metody utahování
Školení zaměřené na pokročilé
metody utahování
Optimalizaci výroby
Koncepci Lean Academy
obsah
9
Productivity Magazine
2/2014
Zaměstnanci Atlas Copco opět pomohli
obětem záplav
Ničivé povodně postihly balkánské
země koncem jara, přesto se mnoho
rodin vypořádává s jejich následky
ještě teď. Jsme hrdí, že se zaměstnanci
Atlas Copco aktivně zapojili do pomoci
a podílejí se na obnově poškozených
vodních zdrojů. Prostřednictvím firemní
sbírky a charitativního projektu Water
For All naši lidé přispěli téměř dvěma
sty tisíci korunami. Firma Atlas Copco
pak příspěvky od zaměstnanců zdvojnásobila, takže částka mířící z naší firmy
do zatopených oblastí výrazně přesáhla
půl milionu korun.
Pomoc Atlas Copco se na Balkáně soustředí na obnovu zdrojů pitné vody. „Zaměřili
jsme se na Srbsko a Bosnu a Hercegovinu,
na jejichž venkově se povodně podepsaly
nejvíce,“ vysvětluje Blanka Lisá, HR manažerka, s tím, že v Chorvatsku se vláda
rozhodla investovat do nového vodovodního potrubí, a pomoc proto nebyla tak
potřeba jako v oblastech, které zůstaly na
opravy samy.
„Všem zaměstnancům, kteří se do sbírky
zapojili, velice děkujeme. Peníze teď prostřednictvím našich partnerů pomáhají tam,
kde je to nejvíce třeba,“ uvádí Blanka Lisá.
Zároveň oceňuje kolegy, kteří se podíleli
i na organizaci sbírky. „Bylo hezké vidět,
kolik lidské soudržnosti a solidarity se našlo v celém našem regionu,“ dodává.
Stovky rodin bez
pitné vody
Tak jako v minulosti (povodně v České
republice v roce 2013, pozn. red.) jsme se
spojili s mezinárodní humanitární organizací ADRA, která působí ve více než
125 zemích světa a poskytuje pomoc lidem
v nouzi. Pro nás ADRA vytipovala oblasti, v nichž budou naši pomoc potřebovat
nejvíce.
Kraljevo je oblast ve středním Srbsku,
jejíž města a vesnice povodně postihly.
Studny, které zde zásobují pitnou vodou na
400 domácností, byly znečištěné a nejsou
bezpečné. Pomoc je rozdělena do několika
fází. „Začíná se odstraňováním bahna, následuje dezinfekce a chlorování a na závěr
je potřeba otestovat kvalitu veškeré vody,“
popisuje Blanka Lisá. Peníze z naší sbírky
vystačí na obnovu třetiny vodních zdrojů
v této oblasti.
Orašje, část Posavského kantonu na
severu Bosny a Hercegoviny, leží na řece
Sáva. Oblast, v níž žije téměř padesát tisíc
lidí, byla povodněmi vážně poničena. Většina domácností stále nemá přístup k pitné
vodě. Prostředky z naší charity zde pomohou analyzovat kvalitu vody ve vodních
zdrojích, jež zásobují na 250 domácností.
Pokud budou výsledky špatné, potrvá celý
měsíc, než se podaří vodní zdroje vyčistit.
„Po čištění následuje další testování,“ vysvětluje Blanka Lisá s tím, že jde skutečně
o běh na dlouhou trať.
Běh pro dobrou věc, který se konal v Praze
Dne 11. května se více než 9 500 závodníků z 91 zemí zúčastnilo pražského Volkswagen Maratonu, který v letošním roce
oslavil své 20. výročí. Mezi zúčastněné běžce patřila i řada kolegů ze společnosti Atlas Copco, jak z divize Průmyslové nářadí,
Kompresory, tak i Business Services, kteří společně přišli proto, aby podpořili dobrou věc.
Přitažlivá trasa
Závod, jehož trasa měřila 42,2 km, byl odstartován v srdci Prahy, na Staroměstském
náměstí. Běžci za sebou nechali proslulý orloj a pokračovali úzkými ulicemi dolů k řece
Vltavě. Poté přeběhli slavný Karlův most, jeden z nejkrásnějších gotických mostů na
světě, a pokračovali po nábřeží. Staroměstské náměstí bylo rovněž cílovým místem.
Podpora pro dvě charitativní organizace
Gabriela Vránková, která ve společnosti Atlas Copco Tools Eastern Europe zastává
funkci Communications Manager, ve své zprávě informovala o tom, že společnost byla
reprezentována celkem deseti štafetovými týmy a jedním týmem tvořeným individuálními běžci. Tři z těchto týmů byly tvořeny pracovníky našeho Zákaznického centra.
„Jsme rádi, že můžeme přivítat nejen české kolegy, nýbrž také běžce z Polska, Slovenska, Maďarska a Chorvatska,“ uvedla Vránková.
„Mimořádnou motivaci pro nás představovala skutečnost, že jsme podporovali dvě různé neziskové organizace, z nichž jedna poskytuje
pomoc dětem a mladým lidem z dětských domovů a druhá pomáhá při začleňování nevidomých a zrakově postižených osob do normálního života.“
obsah
10
Productivity Magazine
2/2014
Naše země: Srbsko
Srbsko, které se nachází v jihovýchodní Evropě, zahrnuje nejen úrodnou Panonskou nížinu na severu, nýbrž také skalnatou
a hornatou krajinu ve své jižní části.
Počet obyvatel:
7 300 000
Hlavní město:
Bělehrad
Jazyk:
srbština
Pravděpodobná délka života (muži):
71,6
Pravděpodobná délka života (ženy):
76,8
Počet uživatelů mobilních telefonů: 9 137 890
Počet uživatelů Internetu:
4 102 000
Během své bohaté historie, která trvá již
mnoho století, bylo Srbsko často středem
evropské i světové pozornosti, která byla
zcela neúměrná jeho skromné velikosti,
hospodářské síle a počtu obyvatel. Kamkoli se zde obrátíte, narazíte na mnoho
příkladů statečnosti, vlastenectví a boje
za svobodu.
Srbsko se stalo samostatnou, svrchovanou
republikou v létě roku 2006, kdy obyvatelé
Černé Hory v referendu odhlasovali nezávislost na Státním svazu Srbska a Černé Hory.
Místa, která stojí za to
navštívit:
Ďáblovo město (Đavolja Varoš)
Đavolja Varoš je pozoruhodný skalní útvar,
který se nachází v jižním Srbsku u hory
Radan v blízkosti města Kuršumlija. Zahrnuje 202 jednotlivých exotických útvarů,
které jsou popisovány jako zemní pyramidy
nebo také jako „věže“, jak jsou nazývány
místními obyvateli. Jsou vysoké 2–15 m
a v oblasti základny mají šířku 4–6 m.
který byl vybudován císařem Galeriem.
Hlavní plocha pokrývá 10 akrů (40 000 m2).
Od roku 2007 je archeologické naleziště
Felix Romuliana zapsáno v Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
Národní park Djerda
Park se rozkládá podél Dunaje od pevnosti
Golubački Grad po přehradu u města Sip.
Park, který je znám jako největší přírodní
historické a archeologické muzeum v Evropě, zahrnuje největší počet historických
památek z římských dob v podunajské
oblasti i osady z rané neolitické doby, které
byly založeny před více než než 8 tisíci lety
(Lepenski Vir). Je to park s nejstarší geologickou historií v Evropě a současně nejrozsáhlejší a nejdelší soutěska v Evropě.
Gamzigrad
V tomto místě se nachází starověký římský
komplex paláců a chrámů Felix Romuliana,
Klášter Sopočani
Klášter Sopoćani byl postaven v roce
1260 králem Urošem I., Nemanjičem
jako kostel, který měl sloužit jako
královské pohřebiště. V polovině 14. století byl rozšířen a přestavěn. V roce 1979
byl klášter zapsán do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO,
jako součást komplexu Stari Ras a Sopočani.
Co si dát k jídlu:
Ohromná různorodost srbské kuchyně má
svůj původ v geografické, národní a kulturní rozmanitosti země a v pestrých změnách obyvatelstva, které se zde po staletí
odehrávaly. Vlivy působící na srbskou
kuchyni byly bohaté a rozmanité – původně vznikla jako směs řecké, bulharské,
turecké a maďarské kuchyně.
Základní součásti srbského jídelníčku
tvoří chléb, maso, ovoce, zelenina
a mléčné výrobky. Chléb je základem
všech srbských pokrmů. V srbské kuchyni
hraje důležitou roli a lze se s ním setkat
také při náboženských obřadech. Tradiční
srbské uvítání spočívá v nabídnutí chleba
a soli hostům. Vysoká je i spotřeba masa,
včetně rybího. Mezi srbské speciality patří
čevapčiči (bochánky z mletého masa,
které se vždy grilují a ochucují kořením),
pljeskavica, sarma, kajmak (mléčný
výrobek podobný sražené smetaně),
gibanica (piroh obsahující sýr a kajmak),
proja (kukuřičný chléb) a kačamak
(kaše z kukuřičné mouky).
Srbsko je také rodištěm rakie (rakija), což
je ovocná pálenka s vysokým obsahem
alkoholu. S tímto srbským nápojem se lze
setkat také na celém Balkánu, protože se
stal oblíbeným v Chorvatsku, Slovinsku,
Černé Hoře, Maďarsku a Turecku.
Nejproslulejším druhem rakie je slivovice
(šljivovica), švestková pálenka, která je
považována za srbský národní nápoj.
obsah
11
Productivity Magazine
2/2014
Náš tým:
Projektový tým
Náš čtyřčlenný projektový tým byl ustaven proto,
aby spolupracoval se zákazníky i prodejními týmy.
Podporuje prodejní techniky a distributory formou
realizace projektů. Zajišťuje komplexní péči o přiřazené
projekty v souladu s příslušnými procesy, plánuje,
provádí výpočty, koordinuje, řídí, organizuje, realizuje,
komunikuje s ostatními zúčastněnými stranami, zajišťuje
přípravu projektové dokumentace a vytváří předávací
dokumentaci.
Fotografická soutěž: Zaostřeno na bezpečnost
V návaznosti na úspěšnou koncepci Bezpečnost na prvním místě, která byla navržena tak, aby propagovala bezpečné chování mezi zaměstnanci, nyní spouštíme další, rozšířenou fázi. Po úspěšném snížení počtu nehod a mimořádných událostí se nyní zaměřujeme na pracoviště,
jež jsou dobře známa prodejnímu a servisnímu personálu, tedy zaměstnancům,
kteří tráví mnoho hodin na silnici jako řidiči. Připomínáme jim, aby jezdili opatrně.
Proč to vše děláme?
Uplatňujeme globální zásady bezpečnosti, ochrany zdraví a ochrany životního
prostředí (SHE) a trvale usilujeme o zlepšování pracovních podmínek,
zavádíme nápravná a preventivní opatření a snažíme se dosáhnout jasně
stanovených cílů, které jsou platné pro celou skupinu.
V roce 2013 se 70 % zaměstnanců společnosti Atlas Copco věnovalo montáži
výrobků nejvyšší světové kvality ve výrobních provozech či poskytování vysoce
kvalitních služeb nebo prodeji. S těmito pracovními úkoly je spojeno zacházení
s těžkými strojními zařízeními nebo cestování na velké vzdálenosti za zákazníky.
To vše může být často nebezpečné, nejsou-li dodržovány správné bezpečnostní
postupy.
Fotografická soutěž
Chcete vyhrát hezké těžítko s Atlascopcosaurem? Je to velmi snadné. Vyžádejte si
u zodpovědného prodejního zástupce nálepku s bezpečnostními pokyny a umístěte
ji do svého automobilu pro trvalé připomínání. Poté nám zašlete její fotografii.
Kvíz
Odpovězte na čtyři otázky on-line nebo odešlete e-mail s odpověďmi
na adresu [email protected]
1. Kde byl objeven Atlascopcosaurus?
a. Argentina
b. Austrálie
2. Kdy společnost Atlas Copco
uvedla na trh první turbínovou
brusku GTG?
a.2014
b. 1984
c.1994
3. Co je ITS Manager?
a.
b.
c. Rusko
Odpovězte
do 15. listop
adu 2014
c.
Webová aplikace, ve které jsou uloženy/archivovány všechny údaje
o kalibraci a osvědčení
Osoba, která je zodpovědná za provádění kalibrace a vydávání
osvědčení o kalibraci
Zařízení ke kalibraci měřicích přístrojů
4. Jak dlouho dokáže datový analyzátor STa 6000
pracovat, je-li používán v normálních podmínkách?
a.
b.
c.
10 hodin
6 hodin
8 hodin
Atlas Copco Tools Eastern Europe, [email protected], www.atlascopco.com
obsah
12
Download

Stáhnout - Atlas Copco