PRODUCTIVITY
Magazine for your effective production – No. 2/2013
Obsah
Náročná
řešení
na míru
strana 4
Naše země:
Slovinsko
Nové
produkty
strana 7
strana 11
Moje první tři měsíce ve funkci generálního ředitele
Většinu své kariéry jste strávil v automobilovém průmyslu. Na stejný obor jste se zaměřil
během svého MBA studia ve Vídni. Co vás přilákalo do společnosti Atlas Copco? A co bylo
hlavním impulzem, který vás přiměl ujmout se vedení divize průmyslových nástrojů?
Do skupiny Atlas Copco jsem nastoupil zvenčí jako Business Line manažer
a později jsem zjistil, že to byl určitý druh
experimentu. Skupina Atlas Copco si
většinu svých manažerů tradičně vychovávala z vlastních řad. Na počátku to pro
mě byla velká výzva. Ve skutečnosti jsem
nevěděl, do čeho přicházím. V multikulturním a mnohonárodnostním prostředí bylo
nutné vybudovat zcela nový podnikatelský
model a především nový tým. Byl jsem
odpovědný za obrovský region a musel jsem každý den používat angličtinu.
Praktické zkušenosti a život ukázaly, že
jsem se rozhodl správně. Ocenil jsem pracovní podmínky a zejména prostor, který
jsem dostal pro své návrhy, plány a jejich
skutečnou realizaci. V tomto kreativním
prostředí se mi snadněji nese odpovědnost
za výsledky a moje vnitřní motivace dodat
slíbené tak roste. Skupina Atlas Copco
neustále přináší mnoho různých kariérních
příležitostí. Je na každém jednotlivci, aby
ohodnotil své ambice a sladil je s možnostmi. Protože moje předchozí mise končila,
chopil jsem se této příležitosti a začal se
ucházet o místo generálního ředitele. Ve
výběrovém řízení jsem uspěl a dnes sedím
v křesle generálního ředitele. A tak přede
mnou stojí nová mise a já mám v úmyslu
ji splnit.
Jaké největší výzvy vám nová práce
přinesla? Existuje oblast, na niž se hlavně
zaměříte?
Existuje mnoho výzev, a to je dobré. Mým
plánem pro prvních 100 dnů bylo co nejpodrobněji se seznámit s celou organizací,
poznat naše lidi, zjistit, jak vypadá jejich
typický pracovní den a jak se vypořádávají se svými každodenními povinnostmi.
Protože znám důvěrně jednu obchodní
oblast, můj hlavní zájem se zaměřil na ty
zbylé. Největší výzvou byl a stále zůstává
servis. Je tomu tak kvůli tomu, že servis je,
co se zaměstnanců týká, největší součástí
naší společnosti, a navíc takovou, o níž
... více
Robustní a inteligentní – otočná vřetena na pojezdu
precizně utáhnou šroub a komunikují přes Wi-Fi
Vřetena, jež jsou připevněná na manipulátor s pojezdem, si u společnosti Atlas Copco objednala firma BONATRANS
GROUP a.s. Bohumínský výrobce železničních dvojkolí měl na nové vybavení své montážní linky vysoké požadavky.
Manipulátory s pojezdem kolem linky měly být vybaveny vřeteny, která budou velmi přesná, dokážou ukládat data
o utažení a navíc budou s počítačem komunikovat prostřednictvím Wi-Fi.
Zařízení, jež jim odborníci v Atlas Copco
doslova ušili na míru, splňují veškerá
očekávání klienta. „Věděli jsme, že se nejedná o standardní nákup utahovačky, na
jaký jsou dodavatelé zvyklí. Proto jsme
se obrátili právě na Atlas Copco. Díky
jejich zkušenostem, technologickým řešením i vysoké kvalitě nástrojů nám mohli
sestrojit zařízení přesně podle představ,“
vysvětluje technolog Vladislav Stenchly
ze společnosti BONATRANS.
Výsledkem jsou dva tříosé manipulátory,
které se pohybují podél linky po pojezdu dlouhém16 metrů. Otočné rameno
s vřetenem umožňuje montáž i stranou
od manipulátoru, kam nesahají montážní koleje. Také samotná vřetena jsou
uchycena otočně s aretací 90 stupňů,
aby je bylo možné v době navážení dílů
uložit podélně s linkou. „Rozhodli jsme
se použít speciální zalomená montážní
vřetena ETX 72 s maximálním utahovacím
momentem 450 Nm. Ta jsou vybavena
řídicí jednotkou Power Focus a modulem,
který umožňuje bezdrátovou komunikaci
s počítačem,“ přibližuje Pavel Rusek ze
společnosti Atlas Copco. Pro práci s daty
pak doporučili klientovi software ToolsNet,
který umožňuje rychlou a přehlednou
správu uchovávaných údajů, požadovaných konečným zákazníkem.
Nové zařízení od Atlas Copco má v továrně BONATRANS na starosti montáž
ložiskových systémů pro železniční
dvojkolí. Utahování probíhá postupně
a pracovníci při něm kladou velký důraz
na přesnost. „Nejdříve se pomocí kuželových trnů vystředí správná poloha pojišťovací koncové desky ložisek. Trny jsou
poté postupně nahrazeny šrouby, které
elektrické vřeteno utáhne na 200 Nm.
Poté, co jsou takto utaženy všechny tři
šrouby, postupně se utahují dále až na
...více
Productivity Magazine
2/2013
Obsah
Úvodní slovo
2
Moje první tři měsíce ve funkci generálního ředitele
3
Náročná řešení na míru
4
Stále více se soustředíme na zabezpečování kvality
5
Cyril Eštok
Velké posílení divize všeobecného průmyslu
5
generální ředitel
TurboTight®
6
Nové produkty
6
Nové produkty
7
Ocenění red dot za design pro rok 2013
7
Atlas Copco je partnerem 10. výroční konference
7
Utahovačky Tensor Revo zkvalitnily práci a usnadnily
kontrolu
8
Montáž brzd pro Volkswagen vyžaduje rychlé
a spolehlivé nářadí
8
Robustní a inteligentní – otočná vřetena na pojezdu
precizně utáhnou šroub i komunikují přes WI-FI
9
Robot utáhne šrouby lépe než člověk
9
Montážní řešení jsou on-line
9
Úvodní slovo
Srdečně zdravím všechny čtenáře časopisu
Productivity! Jak vidíte, od posledního vydání došlo
ke změně: Nyní jsem to já, kdo se na vás obrací – Cyril Eštok. V dubnu jsem se stal generálním
ředitelem zákaznického centra pro východní Evropu.
Chcete-li se o mně dozvědět více, podívejte se na
stranu 3. Jelikož jednou z povinností generálního
ředitele je pomáhat s tvorbou časopisu Productivity,
píši tento úvodník, který se pokusím učinit zajímavým.
Náš redakční tým tradičně připravil zajímavé čtení ze
světa průmyslové techniky, a nejen to. Toto vydání
se připravuje v létě, ale ve skutečnosti je nelze nazývat letním - dostane se k vám až na podzim.
Léto je obvykle doba, kdy vypínáte linky kvůli běžné
údržbě. Seřizujete, opravujete, upravujete, modifikujete, optimalizujete atd. A zatímco lidé z výroby
získávají více volna, údržba se nikdy nezastaví.
Zvoní jim telefony, přicházejí e-maily, tak to prostě
chodí.
V tomto vydání budete mít jedinečnou příležitost se
dozvědět více o nových skupinách výrobků, které
jsme získali akvizicí. Sdělíme vám více informací
o momentových klíčích Saltus a vysokomomentové
technologii Rapid-Torc, která doplňuje náš tradiční
sortiment produktů. Rovněž vám představíme naše
aplikační centrum v Německu, které se zabývá speciálními utahovacími aplikacemi, realizovanými podle
požadavků zákazníků. Jako obvykle zde naleznete
informace o nových výrobcích, které jsme uvedli na
trh.
Budete-li si chtít od technologických témat trochu
odpočinout, rád bych vás inspiroval tipem na výlet
do Slovinska. Proč Slovinsko? Ptáte se, a proto vám
odpovím. Je to překrásná země v srdci Evropy, kde
se v žádném ročním období nebudete nudit. Má jezera, hory, roviny, údolí – prostě vše, co si dokážete
představit. Dalším dobrým důvodem k návštěvě jsou
vynikající jídla a skvělá místní vína. Pokud se chcete
dozvědět více, čtěte – nebo se tam prostě vydejte.
Nakonec bychom se rádi pochválili za ocenění,
kterého se nám dostalo za náš přístup k zaměstnancům. Toto ocenění nás těší, protože nám říká,
že jsme na správné cestě. Věříme, že spokojenost
zákazníků je dílem našich schopných, odpovědných,
motivovaných a především spokojených zaměstnanců. V tomto vydání se více dozvíte o našem týmu,
který se zaměřuje na řešení pro všeobecný průmysl.
Přejeme vám příjemné čtení.
Se srdečným pozdravem Cyril
Atlas Copco bylo oceněno jako Progresivní
zaměstnavatel roku 2013
10
Atlas Copco slaví Světový den vody
10
Progresivní zaměstnavatel roku 2013
10
Naše země: Slovinsko
11
Naši lidé: Všeobecný průmysl
12
Kvíz
12
Čtenářský koutek
12
Internetová verze magazinu Productivity
na adrese: www.productivity-magazine.cz
© Fotografie: Atlas Copco,
Foto strana 9 - BONATRANS, strana 11 - Internet
Toto číslo newsletteru Productivity vyšlo v říjnu 2013
Vydává: Atlas Copco Tools Eastern Europe,
Kontakt na redakci: [email protected], www.atlascopco.com
Redakční, grafické a multimediální zpracování:
Flyingteam, corporate publishing, www.flyingteam.cz.
Distribuce prostřednictvím e-mailového newsletteru.
FlyingTeam
Copyright © 2011-2013 Atlas Copco Tools Eastern Europe
Všechna práva vyhrazena.
obsah
2
Productivity Magazine
2/2013
Moje první tři měsíce ve funkci generálního ředitele
dokončení ze str. 1
toho vím nejméně. Jsem přesvědčen
o tom, že dobře fungující servisní oddělení
je základem dlouhodobé spokojenosti a že
je nepostradatelné pro vybudování silné
značky v oboru průmyslových nástrojů. To
je má odpověď na druhou část otázky.
Jakým směrem by se pod vaším vedením
měla společnost Atlas Copco vydat?
Atlas Copco je silná, stabilní a tradiční
značka, jak dokázalo naše 140. výročí,
které jsme letos oslavili. Zavázali jsme
se, že budeme v této tradici pokračovat,
a zajišťovat udržitelný rozvoj naší značky
a společnosti a také přispívat k udržitelnému rozvoji průmyslu v našem regionu, jímž
je východní Evropa. Mou osobní ambicí
je přeměnit naše zákaznické centrum na
modernější a flexibilnější organizaci, která
může rychle reagovat na měnící se trendy
a požadavky průmyslové výroby.
Ve vaší předchozí funkci Business Line
manažera jste vybudoval silný progresivní tým, který společnosti pomohl získat
významné postavení ve východní Evropě.
Jak důležitý je pro úspěch značky podle
vás personál?
Jsem přesvědčen o tom, že kvalitní lidé
jsou pro společnost, jako je naše, tím
nejdůležitějším aktivem. Mé předchozí šestileté zkušenosti to stoprocentně
prokázaly. Vzdělaní, flexibilní a motivovaní
lidé, kteří jsou schopni pracovat jako tým
pod kvalitním vedoucím, mohou překonat
každou překážku a vyřešit každý problém.
Naší vůdcovskou rolí je poskytnout našim
lidem motivaci pro růst a rozvoj. Spokojení zaměstnanci jsou klíčem k uspokojení
zákazníků našimi výrobky a službami.
Spokojený zákazník je podstatnou součástí
budování udržitelného rozvoje. A tím se
celý kruh uzavírá.
Máte i osobní zkušenosti z prodeje?
Myslím tím, zda jste někdy pracoval se zákazníky? Nebo spoléháte na zkušený tým,
který vám poskytuje zpětnou vazbu z trhu?
Má sedmnáctiletá profesní historie je s prodejem úzce spojena. Zastával jsem několik
funkcí v prodeji a vedení prodeje. Mám
zkušenosti se vztahy B2C i B2B. Pro prodejce je přímá zpětná vazba od zákazníků
nepostradatelná. Zpětná vazba z druhé
ruky nic neřeší. Musíte být u toho a vědět,
co zákazník očekává a jak vnímá to, co
mu poskytujete. Je to jediný způsob, jak se
dozvědět, jak vytvořit přidanou hodnotu, za
kterou je zákazník ochoten zaplatit.
inovativní značkou. V minulosti jsme uvedli
na trh řadu nových výrobků a technologií, které posunuly výrobu o krok vpřed.
V tomto trendu jsme odhodláni pokračovat
i v budoucnu. Víme, že máme-li zůstat
lídrem trhu, musíme zavést inovativní
technologie a tak nepřímo ovlivnit trendy
průmyslové montáže.
Představili jsme některé zbrusu nové
výrobky vyvinuté naším výzkumem a vývojem v oblasti utahování, odběru materiálů
a rovněž přesného vrtání nových materiálů.
Současně připravujeme strategii, jak uvést
na trh nové výrobky, které získala naše
mateřská společnost díky akvizicím.
Nářadí Atlas Copco patří v našem regionu
k nejoblíbenějším. Lze očekávat ještě další
zlepšení?
Pro zlepšení je samozřejmě vždy prostor.
Nejen pokud jde o výrobky, ale i o služby.
Naše korporátní kultura vychází z přesvědčení, že vždy existuje způsob, jak dělat
věci lépe. To je hnací silou našeho budoucího rozvoje. Nemůžeme být a nikdy nebudeme stoprocentně spokojeni. Myslím,
že toto tvrzení se dá uplatnit i pro všechny
ostatní oblasti lidského života. Pokud
nejste spokojeni, více se snažíte. Jakmile
začnete být spokojený, zpomalí vás to
a to může být konec. Pragmaticky řečeno,
to zlepšování výrobků je ve skutečnosti
zmenšování mezery mezi výrobky, které
opouštějí vývoj, a praktickou implementací
v reálné praxi a jejich použitelností v dané
výrobě.
Máte na starosti celý východoevropský
region, který zahrnuje 14 zemí. Je na
tomto trhu něco zvláštního ve srovnání
s jinými zeměmi?
Základním rozdílem je nejednotnost. To
znamená 14 zemí, 14 kultur a národností,
ještě více subkultur, 12 měn a 14 jazyků.
Každá země je trochu jiná a zvláštní na
své vlastní cestě. Máme členy i nečleny
Evropské unie, Schengenského prostoru
a eurozóny. Někde je více byrokracie, jinde
méně. Míra korupce se v různých zemích
liší. Na některých místech jsme historicky
silně zakořeněni a na jiných teprve začínáme.
přinese požadavky i tohoto druhu. Moje oblíbená věta je: „Čas ukáže.“ Takže uvidíme.
Pokud jde o úspěch, počkejme, až uplyne
obchodní cyklus. Jen výsledky ukážou, zda
jsem úspěšný. Mojí ambicí je být úspěšný
a udělám pro to vše.
Máte nějaké osobní motto?
Asi to není přímo motto, ale řídím se pravidly, která lze shrnout následovně. Zůstaň
při zemi a poslouchej, co se děje v tvém
okolí. Vztahy mezi lidmi jsou nejdůležitější, ať už v rodině, nebo v profesionálním
životě. Dobré vztahy řeší problémy lépe.
Respektuj individualitu lidí a snaž se jít
správným příkladem.
Vysoké postavení a odpovědnost za celý
region vám určitě zabírá více času než jen
osm hodin denně. Co si o vaší práci myslí
vaše rodina?
Práci skutečně věnuji mnoho hodin a celá
naše rodina se tomu přizpůsobuje. Moje
manželka se vzdala vlastní kariéry, aby
mohla poskytnout dobrý domov našim
dvěma dětem. Moderní komunikační technologie mě naštěstí stále udržují v kontaktu
s rodinou.
Jakým způsobem rád trávíte svůj volný
čas?
Mám docela dost zájmů a koníčků, ale jen
stěží pro ně hledám nějaký čas. Nedá se
s tím nic dělat, a proto musím dávat věcem
toto pořadí priorit:
1. rodina,
2. sport – in-line bruslení, hokej, golf,
3. knihy – zejména o historii.
Považujete řízení tak velké oblasti za
úspěch, nebo byste rád v budoucnu
zkusil ještě vzdálenější trhy?
V pozici generálního ředitele teprve začínám. Chci se plně soustředit na tento úkol
a o budoucnosti zatím vůbec nepřemýšlím.
Avšak skupina Atlas Copco podporuje
a vyžaduje mobilitu svých lidí, zejména
vedoucích pracovníků. Vím, že budoucnost
Pro profesionály a zákazníky je Atlas
Copco synonymem udržitelné produktivity
a neustálé inovace. Na co se můžeme těšit
v blízké budoucnosti?
Jak jsem se zmínil, jsme jak tradiční, tak
obsah
3
Productivity Magazine
2/2013
Náročná řešení na míru
Zákazníci společnosti Atlas Copco jsou rozmístěni po celé zeměkouli. Pro ně je Atlas Copco místní společností a současně
je skupina Atlas Copco globálním podnikem s celosvětovými zdroji. Díky strategicky umístěným aplikačním a zákaznickým
centrům jsme schopni obsloužit každý trh na stejně vysoké úrovni.
V současné době existuje pět aplikačních
center organizace Global Projects umístěných v Asii, Evropě, Severní Americe, Jižní
Americe a Indii. Dohromady jsme schopni podporovat aktivity našich zákazníků
v globálním měřítku. Nepřetržitě rozšiřujeme a rozvíjíme svou síť, abychom zajistili
jednotnost bez ohledu na umístění našich
zákazníků. To zahrnuje společné školení,
komunikaci a speciální týmy zaměřené
na globální rozvoj všech aspektů našeho
podnikání. Společnost Atlas Copco, která
buduje mosty mezi kontinenty a odstraňuje
rozdíly na globálních hranicích, se zavázala k poskytování stejných služeb světové
třídy bez ohledu na to, kde se nacházíte.
Evropské aplikační centrum
(ACE)
se sídlem v německém Essenu, je součástí
organizace Global Projects, která slouží
celému evropskému regionu. S pomocí
předních globálních odborníků z oboru
aplikačního inženýrství v oblasti utahovacích systémů centrum ACE používá vysoce
vyvinuté základní výrobky divize nářadí
a montážních systémů Atlas Copco k vy-
a aplikační inženýrství, mohou mít zákazníci jistotu, že obdrží výrobky světové třídy.
Organizace Atlas Copco Global Projects
je součástí divize Průmyslového nářadí
a montážních systémů, která dodává
více než 4000 nástrojů a slouží více než
devadesáti zemím celého světa. S využitím
úzké spolupráce s prodejci a marketingovými týmy zákaznického centra poskytujeme
řešení, která integrují vysoce kvalitní montážní nástroje Atlas Copco s utahovacími
systémy pro průmyslovou výrobu.
Organizace Global Projects vyvíjí jak standardní, tak pokročilá řešení, která pomáhají
zákazníkům dosahovat maximální kvality
jejich utahovacích procesů a minimalizovat
chyby, jakož i přerušení výroby. S použitím
vysoce vyvinutých základních průmyslových nástrojů Atlas Copco konstruujeme
kompletní utahovací systémy, které nejen
splňují, ale i překračují očekávání našich
zákazníků.
tváření řešení, která splňují ty nejvyšší požadavky zákazníků z celého světa. Úkolem
organizace Global Projects je poskytovat
inovativní, vysoce kvalitní řešení utahovacích systémů, která nejen prohlubují
úspěch zákazníků společnosti Atlas Copco,
ale i zvyšují konkurenceschopnost výrobků
této společnosti. Díky vedoucímu tržnímu
postavení, pokud jde o řízení projektů
„S tím, jak se vyvíjí výrobní pracoviště, se
vyvíjejí i výrobky společnosti Atlas Copco.
Vždy se snažíme zlepšit existující konstrukční návrhy a rozšířit naše portfolio
řešení, abychom zajistili, že udržíme krok
s technologií a uspokojíme potřeby našich
zákazníků,“ říká Bodo Trombach, manažer
podpory a vývoje Global Projects. „Díky
úzké spolupráci s týmy divizí nástrojů
a montážních systémů ve Švédsku zaručujeme, že je naše nabídka kompletních
řešení v souladu s nářadím a systémy,
které se právě vyvíjejí a vyrábějí. To je důležité proto, abychom byli schopni poskytnout našim zákazníkům kvalitní výrobky
a řešení, jakmile budou na trhu k dispozici
nové produkty.“
Standardní řešení
Prostřednictvím nových položek výrobkového portfolia se organizace Global Projects
zaměřuje i na rozšíření katalogu výrobků
Global Projects, aby zahrnul více standard-
ních kompletních řešení, předkonfigurovaných pro specifické zákaznické aplikace.
Mezi těmito řešeními naleznete například
konfigurace určené pro aplikace v oblasti
montáže kol pomocí mobilního utahováku
matic kol nebo montáže výkyvných ložisek
rypadel pomocí předkonfigurované mobilní
fixní aplikace s kloubovým ramenem. Tato
strategie se zaměřuje na nabídku řešení,
která jsou standardizovaná pro všechny
zákazníky, a zahajuje trend prezentací
kompletních předkonfigurovaných řešení
zákazníkovi. „Díky úzké spolupráci s obchodními odděleními našich zákaznických
center a marketingovými odděleními si uvědomujeme, že nabídka v zásadě kompletní
konfigurace jednotlivých výrobků, usnadňuje jejich prezentaci příslušným zákazníkům
bez nutnosti cokoli budovat od základu,“
říká Bodo, „ušetří mnoho vysvětlování,
jak je třeba vystavět řešení z jednotlivých
komponent, a zákazníci si mohou okamžitě
udělat dobrý obrázek o celkové hodnotě,
kterou Atlas Copco vnáší do jejich výrobního procesu.“
Pro více informací o nabídce řešení
na míru zašlete e-mail našemu
Projektovému týmu.
obsah
4
Productivity Magazine
2/2013
Stále více se soustředíme na zabezpečování kvality
V dubnu letošního roku společnost Atlas Copco převzala německou společnost Saltus-Werk Max Forst GmbH, známou
inovativními a zákaznicky orientovanými řešeními, která souvisí s utahovacími nástroji. Tato společnost vyrábí řadu produktů
pro zabezpečování kvality v oblasti utahování, včetně mechanických, mechatronických a elektronických klíčů a speciálních
nástavců. Generálním ředitelem společnosti Saltus byl jmenován Volker Wiens.
Volker vysvětluje, že tato akvizice nejen
rozšiřuje výrobkové portfolio, ale je i velkým
krokem směrem k tomu, aby se obchodní
oblast Průmyslová technika a nářadí stala
kompletním dodavatelem momentových
klíčů používaných v rámci zabezpečování
kvality. „Je to příležitost, jak zaplnit mezery
v našem portfoliu klíčů pro zabezpečování
kvality a prohloubit zaměření na produkty
pro zabezpečování kvality v rámci
obchodní organizace společnosti Atlas
Copco.“
jsou mechanické a systémové inženýrství
a letecký sektor.“
Rozsáhlé prodejní synergie
a nářadí. Na straně servisu společnost
Saltus nabízí kalibraci, dohody o servisní
údržbě atd. Společnost též provozuje
vlastní kalibrační laboratoř s akreditací
DAkkS, takže existuje potenciál pro
nabídku akreditovaných služeb.“
Volker vnímá rozsáhlé prodejní synergie.
„Plánujeme plně využít prodejní organizaci
obchodní oblasti Průmyslová technika
Společnost Saltus má silnou zákaznickou
základnu, hlavně v automobilovém
průmyslu. „Tato akvizice zvyšuje náš podíl
na německém OEM trhu, se zákazníky
jako Daimler, VW a BMW,“ říká Volker.
„Avšak Saltus má rovněž velký potenciál
v sektorech všeobecného průmyslu, jako
Společnost Saltus je nyní přejmenována na
Saltus Industrial Technique GmbH. Výroba
bude provozována jako doposud a výrobky
společnosti Saltus se budou prodávat
prostřednictvím zákaznických center
Atlas Copco.
Obchodní značka Saltus má ve střední
Evropě a v Německu značnou hodnotu.
„Brzy začne převod výrobků Saltus pod
značku Atlas Copco a my se zaměříme na
mechanické klíče, zpočátku na trzích, kde
má firma Saltus malé nebo nulové tržby,“
dodává Volker.
Větší potenciál v segmentech
všeobecného průmyslu
Velké posílení divize všeobecného průmyslu!
Rovněž v dubnu letošního roku společnost Atlas Copco převzala Rapid-Torc, společnost se sídlem v USA a s provozy
v Texasu a belgickém Bruselu. Tato společnost vyvíjí a vyrábí řadu hydraulických momentových klíčů a specializuje se
na montážní vybavení pro značně velké zátěže a na příslušenství pro vysokomomentové aplikace. Generálním ředitelem
společnosti Rapid-Torc byl jmenován Francisco Helder, dříve manažer elektronického segmentu.
Helder vysvětluje, že společnost Rapid-Torc
bude začleněna do divize všeobecného
průmyslu a bude provozována jako výrobní
společnost a kompetenční centrum pro vybavení určené pro značně vysoké zatížení.
„Tato akvizice rozšiřuje naši nabídku pro
stávající zákazníky a poskytuje nám příležitost sloužit novým zákazníkům v segmentech ropy a plynu, výroby energie a dalších.
Mít výrobní společnost v Houstonu, blízko
největších trhů, je velkou výhodou.“
„Ve střednědobém výhledu je hlavním
záměrem zvýšit prodej v segmentech ropy
a plynu a výroby energie, které budeme
dále rozvíjet prostřednictvím specializovaných týmů a lepšího pokrytí trhu.“
Jak se stát lídrem trhu
Helder hovoří o strategických zájmových
oblastech, které jsou klíčové pro snahu stát
se lídrem trhu hydraulických klíčů. „Podstatná je dostupnost výrobků. Působíme
většinou v byznysu servisní údržby, kde
jsou kriticky důležité krátké dodací lhůty.
Pro dodávky výrobků do celého světa
využijeme naše skvělé distribuční centrum.
Nesmírně důležitá je rovněž spolehlivost,
protože výrobky musí fungovat ve velmi
drsných prostředích a náročných aplikacích. Společnost Rapid-Torc je již vnímána
jako dodavatel odolných a spolehlivých
výrobků – a my toho chceme využít. Pro
naše prodejní týmy jsou klíčové zkušenosti
se šroubovými spoji a my se zaměříme na
přenos tohoto know-how.“
OTC – vynikající příležitost!
Skvělé obchodní synergie
Helder upozorňuje na to, že chceme-li posílit prodej, musíme si zabezpečit stávající
distributory a zákazníky. „Poté spatříme
mnoho příležitostí pro prodej výrobků Rapid-Torc prostřednictvím stávajících kanálů
Atlas Copco a obráceně,“ říká.
Offshore Technology Conference 2013
(OTC) pořádaná v květnu v texaském
Houstonu byla vynikající příležitostí ukázat,
že společnost Rapid-Torc má nového
vlastníka. „Návštěvníci našeho stánku měli
možnost okamžitě zjistit, že synergie mezi
výrobkovými řadami společností Rapid-Torc
a Atlas Copco povede k působivým montážním řešením,“ říká Francisco Helder.
Hlavní exponát našeho stánku poskytl příklad, jak dokonale se výrobky hodí k sobě.
Pro devítipalcovou (23 cm) potrubní přírubu
jako montovaný díl byly jako nástroje použity hydraulické momentové klíče Rapid-Torc
a pneumatické pistolové utahováky Atlas
Copco. „Výrobní týmy spatřily na vlastní oči,
jak by mohly použít kombinaci našich nástrojů pro dosažení vyšší účinnosti a přesnosti,“ popisuje Helder. „Představili jsme
zde také prototyp pneumatického utahováku matic s úzkým převodem a u potenciálních zákazníků vyvolala rozruch možnost
získat od nás v blízké budoucnosti tento typ
nástroje. Možnosti jsou nesmírné.“
obsah
5
Productivity Magazine
2/2013
TurboTight® jednoduše
TurboTight® je nová revoluční strategie utahování, která během utahovacího cyklu dynamicky zjišťuje tuhost spoje. Vypočítává
energii potřebnou k dosažení cílového momentu a reguluje rychlost tak, aby byla dodávána utahovací energie potřebná k zaručení
spolehlivé přesnosti. Dosažení cílového momentu způsobuje zastavení motoru regulátorem a utažení je dokončeno.
Jednoduše řečeno, TurboTight® lze přirovnat k automobilu, který jede do kopce na
parkoviště. Řidič reguluje rychlost plynovým
pedálem a použije brzdy k zastavení vozu
okamžitě po dosažení cílového parkoviště.
Klíčové výhody
strategie TurboTight®
Snadné nastavení
Utahování lze tak řídit při vyšší rychlosti než
kdykoli dříve. Jedním z hlavních důvodů je
zlepšená vzorkovací frekvence mezi kontrolní jednotkou a nástrojem.
Zkrácené doby cyklu
TurboTight optimalizuje rychlost utahování za účelem dosažení nejrychlejšího
možného utažení, zatímco stále zaručuje
spolehlivou přesnost.
Ve většině případů musíte nastavit jen
cílový moment a jste připraveni k akci.
TurboTight® byl patentován jako nová inovativní strategie řízení utahovacího nástroje.
Byl vyvinut pro zlepšení ergonomie obsluhy,
a proto zvyšuje pohodlí operátora.
Technologie TurboTight® je navržena pro
mimořádně snadné nastavení.
®
Výsledky jsou tyto:
• úspora času na nastavení;
• méně času a peněz utracených během
výcviku;
• je umožněno střídání práce.
Výsledky jsou tyto:
• možnost odstranit zpomalení výroby;
• možnost lépe vyvážit montážní linky
v důsledku zvýšené frekvence cyklů;
• menší produkce tepla, chladnější nástroj
za provozu.
Udržitelnost
Použití technologie TurboTight® vede ke
kratším utahovacím cyklům. To na druhé
straně znamená generování menšího
množství tepla a chladnější nástroj.
Navíc to pomáhá snížit spotřebu energie
a prodloužit životnost nástroje ve vysokocyklických prostředích. Díky technologii
TurboTight® se sníží spotřeba energie
o 10 % díky rychlejším utahovacím cyklům.
Obecně platí, že zrychlením utahovací fáze
lze snížit ztráty vznikající během utahování. Ale pamatujte, že největší úspory
plynou z pohotovostního režimu.
Snížená reakční síla
Díky optimalizované rychlosti utahování se
zrychluje utažení a snižuje síla přenášená
na ruku operátora.
Technologie TurboTight® je rychlá, a protože využívá setrvačnost nástroje, reakční
síla na operátora je minimální a zajišťuje
nejlepší ergonomické chování během
utahování. Ergonomickým cílem je nechat
nástroj pohltit reakční sílu. Cílem bylo,
aby operátor pocítil podobnou reakční
sílu jako v případě vzduchových nástrojů,
tj. získal na tuhých spojích pocit nástroje
se spojkou.
Výsledky jsou tyto:
• menší únava operátora, což snižuje
riziko úrazu;
• zlepšené pohodlí operátora během
utahování;
• snížená potřeba zařízení pohlcujících
reakční sílu v některých situacích, což
snižuje cenu a vede k nižší hmotnosti
nástroje.
TurboTight® se mimořádně snadno nastavuje. Ve skutečnosti jej lze popsat jako
strategii utahování typu „nastavit a použít“.
Technologie TurboTight® je jen dalším
příkladem, jak společnost Atlas Copco
uvádí do života své motto: „Odpovědni
za trvale udržitelnou produktivitu!“
Tuto revoluční strategii utahování nám
pomohly vyvinout zkušenosti s utahováním
získané během posledních deseti let.
Navijáky hadic
Nové navijáky hadic Atlas Copco řady HM jsou
robustním, spolehlivým a trvanlivým řešením
pro dodávku vzduchu do všech druhů instalací
vzduchového nářadí. Tato vysoce kvalitní řada se
skládá z modelů HM Light, HM Open a HM Open XL.
Model HM Light se vyznačuje robustní konstrukcí
z kompozitního materiálu a je vybaven otočnou
nástěnnou konzolou. HM Open je spolehlivý model
s polohou výstupního válce nastavitelnou v rozsahu
120 stupňů pro optimální úhel vytahování. Nový
model HM Open XL pro těžký provoz dodává vzduch
bruskám a nástrojům s velkou spotřebou vzduchu.
Model HM Open XL je vyroben z hliníkového odlitku
potaženého epoxidem pro zajištění trvanlivosti
a pevnosti.
Chcete vědět více?
Kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu.
• Vysoké průtokové množství
• Vysoká kvalita pružiny
• HM Light
• Hadice z PVC/PUR
• Pracovní teplota: 0 až 50 °C
• HM Open a HM XL Open
• Pryžová hadice
• Pracovní teplota: -10 až +60°C
• Norma ES: EN ISO 12100:2010
• Směrnice ES: 2006/42/ES
obsah
6
Productivity Magazine
2/2013
Vysoce trvanlivý stojan FRL
Nový stojan FRL je ideální pro slévárny, loděnice, letecký průmysl, výrobu železničních
vozidel nebo venkovní mobilní aplikace. Jeho mobilní konstrukce umožňující snadné
přemisťování, je ideální pro velké výrobky s delšími hadicemi.
• Jednotka MIDI FRL je chráněna robustní konstrukcí.
• Krátce před dosažením nářadí se vzduch filtruje, což pomáhá prodloužit životnost nářadí.
• Nástroj se řádně maže díky krátké délce toku oleje.
TPS
• Systém TPS ověřuje polohu nástroje během utahování.
• Díky systému TPS máte vždy jistotu, že operátor utahuje spoje ve správném pořadí a poloze.
• Nyní jsou karbonová ramena SMC vybavena snímači.
• Užijte si svobody poskytované lehkým teleskopickým karbonovým ramenem v aplikacích,
kde je kvalita povinností.
• K dispozici jsou dvě verze ramen SMC. První má kodér délky a druhé kodér délky a úhlu.
• Požádejte zástupce společnosti Atlas Copco, aby vám předvedl rameno SMC se systémem TPS.
• Typicky se používá k montáži airbagů, sedadel, přírub a vždy, když je nutné ukládat data
a maximálně kontrolovat chyby.
GTG
• Nová řada brusek GTG25 přichází v listopadu 2013!
• Další krok po mimořádném úspěchu modelu GTG21.
• Nové funkce a trvanlivá konstrukce pro ještě delší životnost.
• Výkon 2,5 kW usnadňuje vaši práci.
• Nový favorit společnosti Atlas Copco pro broušení bude brzy zde.
Elektrický utahovák Tensor ETT-STR obdržel
ocenění red dot za design pro rok 2013
Obchodní oblast Průmyslová technika a nářadí společnosti Atlas Copco obdržela
během tří let již čtvrté ocenění za design, naposledy to bylo ocenění red dot pro
elektrický utahovák Tensor ETT-STR s dvojí spouští. Toto zcela nové řešení pro
utahování od společnosti Atlas Copco posunuje produktivitu, ergonomii a kvalitu na
zcela novou úroveň. Vyjádření poroty ocenění red dot: „Utahovák Tensor ETT-STR
je mimořádně univerzální nástroj s designem, který vyniká díky své funkční
jednoduchosti a skvělé ergonomii.“
Atlas Copco je
partnerem 10. výroční
konference
Hotel Holiday Inn v Brně bude 23. října
2013 hostit 10. výroční konferenci:
Očekávaný vývoj automobilového
průmyslu v České republice a střední
Evropě.
Vysoká přesnost
Utahovák Tensor ETT-STR poskytuje
vysokou přesnost utahování. Gyrosnímače
kompenzují vliv obsluhy, za úhlovým
převodem blízko nástrčného klíče se
nachází snímač točivého momentu, který
poskytuje přesnost ±3,5 % strategie Six
sigma.
Dva nástroje v jednom
Nástroj Tensor ETT-STR v sobě kombinuje
pistolový a úhlový nástroj se dvěma
spouštěmi pro zkrácení provozních časů
a zajištění maximální flexibility. Horní
část pistolové rukojeti nástroje byla
přepracována pro obsluhu jednou rukou.
Jakmile je součást utažena touto částí
nástroje, obsluha změní uchycení nástroje
a pro kompletní dotažení jej použije jako
úhlový nástroj. Je tak možné předběžné
sestavení součástí pomocí horního
pistolového uchopení a konečná montáž
pomocí spodní rukojeti. Obě rukojeti jsou
ergonomické a podporují různé polohy ruky.
Díky svému inovativnímu pojetí se dvěma
spouštěmi, ergonomickému designu,
vysoké přesnosti a účinné zpětné vazbě
směrem k obsluze, představuje nástroj,
který výrazně zvyšuje produktivitu –
u některých aplikací až o více než 50 %!
Hlavními tématy této konference jsou:
• zkušenosti a názory automobilového
průmyslu;
• strategie výrobců a dodavatelů
v automobilovém průmyslu;
• podpora inovace a rozvoje
v automobilovém průmyslu;
• řízení kvality, výkonnosti a rizika
v automobilovém průmyslu;
• optimalizace výrobních nákladů
v automobilovém průmyslu;
• růst produktivity v automobilovém
průmyslu;
• spolupráce výrobců, dodavatelů
a podpůrných společností
v automobilovém průmyslu.
Konference se zúčastní více než
200 vedoucích pracovníků a zástupců
vedení společností automobilového
průmyslu, jako jsou společnosti: ŠKODA
AUTO, Hyundai Motor, TPCA, KIA Slovakia,
IVECO, TATRA, Zetor Tractors a jejich
dodavatelé a partneři v automobilovém
průmyslu ve střední Evropě.
obsah
7
Productivity Magazine
2/2013
Utahovačky Tensor Revo zkvalitnily práci
a usnadnily kontrolu
Před sto lety patřila k průkopníkům motorismu. Dnes se stejnou měrou zasluhuje o pokrok v technologiích montáže náprav pro
off-roady. Americká společnost Dana patří ke světové špičce už téměř 110 let. Situace na trhu, používané materiály i výrobní
postupy se za tu dobu značně změnily. Zájem společnosti Dana o inovace a touha po nových technologických řešeních
však zůstává. Zatím poslední krok, pro který se při zdokonalování svého montážního procesu firma Dana rozhodla, se týká
utahování spojů. Partnerem pro budoucnost jí bude Atlas Copco.
„Naše firemní filozofie vychází z jednoduchých, ale důležitých zásad: neustálé zlepšování, spokojenost zákazníků, inovace,
technologie a kvalita,“ říká Robert Axente
ze společnosti Dana s tím, že firma není
přísná jen sama na sebe. Podobně náročná je i při výběru svých dodavatelů. A právě
proto se při obnově montážního zařízení
rozhodla pro nářadí značky Atlas Copco.
Jedno nářadí pro dva typy spojů
Při výrobě náprav pro terénní automobily
nebyli odborníci firmy Dana zcela spokojeni
s procesem utahování spojů. „Potřebujeme
nářadí, které si poradí s vysokým utahovacím momentem. Tento typ spojů vyžaduje
450 Nm,“ přibližuje Károly Szabados, projektový inženýr ze společnosti Dana.
Až dosud podle něj docházelo k problémům s přesností utažení. Kvalita spoje
byla zcela závislá na operátorovi a nebylo
možné hodnoty utažení sledovat. Zaměst-
nanci si navíc stěžovali na nevyhovující
ergonomii nářadí.
S podobnými problémy se odborníci Atlas
Copco setkávají velmi často. „Ve firmě,
která klade důraz na kvalitu svých produktů, pak zbytečně rostou náklady související
s kontrolami, opravami nebo prostoji,“
upozorňuje Jozsef Nagy z Atlas Copco.
Pro maximální spolehlivost montáže proto
firmě Dana doporučili utahovačky Tensor
Revo. Elektronicky řízené nářadí zaručuje
přesnost při utahování kritických spojů.
„Všechny spoje jsou nyní utažené přesně
na požadovaný moment. Navíc můžeme
využívat jednu utahovačku pro dva různé
typy spojů, které mají rozdílné utahovací
momenty, což nám velmi usnadnilo práci,“
uvádí Gábor Varga, projektový inženýr.
V provozu mají nyní pět systémů Tensor
Revo.
Chyby v montáži jsou minulostí
Pracovníci ve firmě Dana si pochvalují
také možnost průběžné i zpětné kontroly
a pohodlnou manipulaci. Nové utahovačky
jsou dokonale vyvážené, lehké a snadno
ovladatelné. O výsledku utažení informují
operátora LED kontrolky. Zelená znamená správné utažení, červená signalizuje
chybu.
Výhodou oproti předchozímu nářadí je rovněž schopnost sběru dat. Každé utažení je
zaznamenáno, což zjednodušuje sledování
výrobního procesu. „Velmi příjemná
je také možnost připojení například na
čtečku čárových kódů. Výrazně to zkracuje
dobu, kterou obsluha na utažení potřebuje,“ říká Varga.
Utahovačka Tensor Revo je napojená na
řídicí jednotku Power Focus 4000. V kombinaci se standardními softwarovými klíči
poskytuje jedinečnou ochranu proti chybám
v procesu, což opět eliminuje závady a zvyšuje produktivitu.
„Těšíme se, že nám nové utahovačky mohou zlepšit kvalitu výroby, sníží náklady na
servis a také zrychlí celý proces montáže.
Také jsme vyvinuli a vyrobili speciální samo
zamykací nástavec, který zajistí maximální
ergonomii a snadné nastavení,“ shrnuje
Szabados. A už nyní zjišťuje, jaké další
zajímavé aplikace jim Atlas Copco může
nabídnout. Protože i stodesetiletá firma se
má stále co učit.
Montáž brzd pro Volkswagen vyžaduje rychlé
a spolehlivé nářadí
Důvěryhodného partnera, který nabídne
kvalitní nástroje, hledala společnost
TRW Steering Systems Poland. Své tři
nové výrobní linky pro vozy Volkswagen
proto vybavila utahováky značky Atlas
Copco.
Přední světový výrobce a dodavatel dílů pro
automobilový průmysl, společnost TRW,
zaměstnává na celém světě na 70 tisíc lidí.
Jeden z jejích dvou set závodů se nachází
v polském městě Bielsko-Biała, kousek od
českých hranic. „Specializujeme se na brzdové systémy pro vozy Fiat a Volkswagen.
Začínali jsme minulý rok s jednou montážní
linkou, kde vznikaly komponenty pro Fiat.
Nyní máme tři další linky specializující se
na značku Volkswagen,“ přibližuje výrobu
Pawel Buchwald ze společnosti TRW Steering Systems Poland.
Nové linky se rozhodli vybavit nářadím Atlas
Copco. „Klient požadoval přesné a rychlé
nástroje, které budou schopné svůj výkon
samy kontrolovat a případně upozornit
na potíže,“ vysvětluje Jacek Urban, který
má ve společnosti Atlas Copco na starosti
dodávky pro jihopolskou továrnu. Spolu
s dalšími odborníky doporučil manažerům
TRW vysokorychlostní elektrické utahováky Tensor ST a řídicí systém PowerMacs
4000. Nové zařízení bylo kompletně uvedeno do provozu v květnu letošního roku.
Rychlé a pohodlné utahování
Jde o moderní utahovací systém, který je
plně automatizovaný. Utahováky Tensor
jsou vybaveny kontrolkami LED, které
signalizují výsledek utahování, a tím předcházejí zbytečným komplikacím. „Pracovník nemusí sám zjišťovat kvalitu utažení
spoje, případně zpětně napravovat chyby,
což bývá často časově náročné,“ popisuje
výhody inteligentního utahovacího systému
Jacek Urban.
Díky kvalitním motorům dosahují nástroje
Tensor výjimečné rychlosti vřeten a pomáhají tak dále zkracovat a zefektivňovat
výrobu. Obsluhující personál si pak velmi
chválí výjimečnou ergonomii nářadí.
„Utahovačky Tensor jsou dokonale vyvážené, mají pohodlný úchop a jsou velmi lehké,
takže se s nimi zaměstnancům pohodlně
manipuluje. Proto bývají u pracovníků linky
hodně oblíbené,“ uzavírá Urban.
obsah
8
Productivity Magazine
2/2013
Robustní a inteligentní – otočná vřetena na pojezdu
precizně utáhnou šroub a komunikují přes Wi-Fi
dokončení ze str. 1
zařízení pro pojezd kolem bohumínské
linky vyrobila pro Atlas Copco společnost
JUSTR s.r.o. z Hodkovic nad Mohelkou.
Dalším společným krokem Atlas Copco
a BONATRANS bude nastavení servisních
služeb. Zákazník si v tomto případě zvolil
ToolCover – startovací balíček služeb
na první 3 roky provozu. „Vždy záleží na
domluvě, jak velkou míru servisu klient
požaduje. Někdo si vše rád opraví sám
a nás využívá pouze k preventivní kontrole
a zajištění náhradních dílů. Jiní se raději
spolehnou na plný servis a celkovou péči
o zařízení přenechají na nás,“ vysvětluje
Rusek.
320 Nm, resp. podle montážních postupů
výrobců ložisek nebo zákazníků,“ vysvětluje
Stenchly.
vým zařízením očekávají růst produktivity
montážní linky i vyšší kvalitu provedené
montáže.
Jedním z důvodů, proč se firma BONATRANS rozhodla pro modernizaci své
montážní linky, byla snaha o větší fyzické
pohodlí zaměstnanců. „Chtěli jsme jim ušetřit námahu a zároveň maximálně eliminovat
nepříznivé lidské faktory. Únava způsobená dlouhou prací s těžkým nářadím, ale
i nutnost kontroly ručním elektronickým
momentovým klíčem nás dříve zbytečně
omezovaly,“ říká Stenchly s tím, že s no-
Pro fixní vřetena ETX se odborníci z Atlas
Copco rozhodli zejména proto, že představují ideální kombinaci odolnosti a vysokého
výkonu. „Díky milionu provozních cyklů
s přesností ±2,5 % jsou utahováky ETX
jedním z nejspolehlivějších nástrojů na trhu.
Jsou kompaktní a snadno se integrují do
přípravků nebo robotů,“ uvádí Pavel Rusek
s tím, že možnost integrace do manipulátoru byla v tomto případě zásadní. Samotné
Robotickou šroubovací stanici MicroTorque vyvinuli odborníci z Atlas Copco
speciálně pro použití ve výrobě malých
elektronických zařízení. Je kompaktní,
efektivní a velice spolehlivá. A kromě
toho dokáže zastat práci několika lidí.
I proto na tyto roboty ve své montáži
spoléhají mnohé nadnárodní společnosti například z oblasti elektronického
průmyslu. A díky vynikajícím výsledkům
objednávají stále další a další zařízení.
šroubů, které probíhá bez nutnosti otevření
stanice nebo přerušení probíhající operace,“ přibližuje Radoslav Holaza.
Robotická stanice Micro Torque nabízí
vysoce efektivní řešení pro štíhlé výrobní
buňky. Firmám v elektronickém průmyslu
umožňuje snížit počet pracovníků obsluhy,
a tím i část rozpočtu. „Nejde jen o mzdové
náklady. Šroubovací robot minimalizuje
také náklady na školení obsluhy,“ upozorňuje Radoslav Holaza ze společnosti Atlas
Copco. Velikou výhodou je podle něj také
eliminace lidského faktoru. „Při použití
robotu se snižuje vliv obsluhy na výsledek
utahování. O přesné utažení i pečlivou
následnou kontrolu se postará robot díky
zabudovanému softwaru,“ uvádí.
Robot je také vybaven systémem podávání
šroubků Pick-and-place. „Jde o podtlakové
podávání šroubů a doplňování zásobníků
Montážní řešení
jsou on-line
Montážní řešení byla přidána na
webové stránky Atlas Copco. Pokud
klepnete na Výrobky, uvidíte Montážní
řešení jako novou kategorii.
Obsluha robotické stanice Micro Torque
je intuitivní, dotykový displej poskytuje
pracovníkovi přehlednou zpětnou vazbu.
Samozřejmostí je sběr dat o výsledku utahování a výstrahy údržby.
Moderní a flexibilní řešení
„Některé součásti systému dodáváme ve
standardní konfiguraci. Ale klienti požadují od našeho robota značnou flexibilitu,
a proto je mnoho součástí a funkcí, které
vždy přizpůsobujeme specifickým požadavkům zákazníka,“ říká Radoslav Holaza.
V každém případě je výsledkem spolehlivé
zařízení vybavené těmi nejmodernějšími
technologiemi.
Stanice je dodávána ve dvou modifikacích šroubovacího systému. Uživatelsky
přívětivý systém MT Focus 400 s funkcí
automatického nastavení je používán s fixními nástroji MT Digitork. Špičkový systém
MT G4 pak nabízí pokročilé funkce a lze
jej používat s nástroji vybavenými snímačem momentu, které nabízí sledovatelnost
a přesnost, nebo s nástroji Digitork.
Robot má velice vysokou výkonnost i rozsah. Lze na něj připojit nářadí od točivého
momentu 0,5 cNm až do 8 Nm. „Mnoho zákazníků si pochvaluje také velké množství
programů, kterými je robot od Atlas Copco
vybaven,” uvádí Radoslav Holaza s tím, že
robot dokáže nabídnout až 255 programů.
Ačkoliv jde o poměrně složité zařízení,
samotná péče o robot je velmi snadná.
„Minimálně jednou za rok navštíví technici
z Atlas Copco klienta, provedou pečlivou
kontrolu a kalibraci nástrojů,“ přibližuje
Radoslav Holaza.
obsah
9
Productivity Magazine
2/2013
Zaměstnanci Atlas Copco pomáhali při povodních
Finančně i materiálně se společnost Atlas Copco zapojila do pomoci obětem letošních červnových povodní. Přispěli jak
jednotlivci z řad zaměstnanců, tak samotná firma. V rámci projektu nazvaného Water for All se na likvidaci škod po letošních
povodních vybralo dohromady 160 000 korun.
Tato suma byla uvolněna pro charitativní
sbírku humanitární organizace ADRA.
Společnost Atlas Copco jí navíc předala
velké množství čisticích prostředků, které
lidem pomáhaly vypořádat se s následky
povodní. V každém ze svých tří pražských
sídel také Atlas Copco otevřela sběrná
místa, kam mohli zájemci nosit další materiální pomoc.
Aktivní zapojení se do dění v jednotlivých
zemích, v nichž působí, považuje společnost Atlas Copco za samozřejmé.
„Jsme sice veliká korporace, ale cítíme
odpovědnost na všech trzích, na nichž se pohybujeme. Máme projekty
péče o životní prostředí, zajímáme se o lokální charitativní akce. Díky
tomu dokážeme v akutních případech, jako byly právě letošní povodně,
rychle reagovat,“ vysvětluje Gabriela Vránková, manažerka komunikace.
Iniciativa Water for All je hlavním charitativním projektem společnosti
Atlas Copco. Funguje po celém světě a díky ní získal už více než milion
lidí na Zemi přístup k čisté pitné vodě. Nyní pomohla i Čechům postiženým povodněmi.
Přes 50 000 korun v červnu darovali samotní zaměstnanci, firma pak
přispěla dvojnásobkem. „Jsme velmi rádi, že se naši zaměstnanci do
pomoci tak aktivně zapojili. Jejich finanční dary šly prostřednictvím
organizace ADRA především na obnovu bydlení, sanace omítek a čištění zdrojů pitné vody na Kolínsku a Nymbursku,“ popisuje Gabriela
Vránková.
Pro humanitární organizaci ADRA se podle ní Atlas Copco rozhodlo
zejména proto, že je dlouhodobě největším koordinátorem pomoci v případě povodní v České republice. „Činnosti organizace jsou navíc přísně
kontrolovány a my tak můžeme mít jistotu, že naše peníze budou
opravdu použity na pomoc potřebným,“ dodává Gabriela Vránková.
Atlas Copco bylo oceněno jako
Progresivní zaměstnavatel roku 2013
Atlas Copco bylo oceněno jako nejlepší společnost v kategorii Progresivní zaměstnavatel roku 2013, určené pro zaměstnavatele
do 500 zaměstnanců a vyhlašované v rámci ocenění Zaměstnavatel roku v České republice.
Společnost Atlas Copco uspěla v kategorii,
kde se porovnávaly firemní údaje zaměstnavatelů s méně než 500 zaměstnanci.
„Šlo například o naše systémy vzdělávání
a rozvoje zaměstnanců, společenskou
odpovědnost, odměňování, benefity, či
nábor a výběr zaměstnanců,” upřesňuje
Francesco Pinna, generální ředitel divize
kompresorů, s tím, že důležitou roli hrály
také údaje o fluktuaci pracovníků. Ta je
u Atlas Copco tradičně velmi nízká. „V našem podnikání sázíme na dlouhodobé
a pevné vztahy s klienty. Proto považujeme
za samozřejmé mít stejně dobré a dlouhé
vztahy i se zaměstnanci, vždyť ti jsou klíčoví,” dodává Pinna.
Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců je proto
stálou prioritou pro všechny divize společ-
nosti Altas Copco. „O to více si ocenění
vážíme. Je pro nás potvrzením, že soustředíme své síly i finance tím správným
směrem,“ okomentoval Pinna úspěch.
Rozvoj talentů a e-learning
pro všechny
V loňském roce 2012 připravila nově každá
zdivizí Atlas Copco na základě průzkumu
motivace zaměstnanců plán zlepšení. Výrazně se rozšířila nabídka tréninků a byl spuštěn
celofiremní e-learningový systém. Firma se
také začala účastnit veletrhů na vysokých
školách, kde velkou roli při prezentaci hrají
stávající zaměstnanci. Rozběhla se i spolupráce se střední technickou školou na
praktické výuce v oblasti servisu těžebních
a dobývacích strojů.
I v roce 2013 pokračujeme v organizaci
mezinárodního programu rozvoje talentů,
v poskytování jazykových kurzů a plánujeme zavést i nový regionální školicí koncept,“ dodává Pinna.
Společnost Atlas Copco se v České republice řadí počtem zaměstnanců mezi malé
a střední podniky. Z globálního pohledu
však jde o silnou průmyslovou společnost,
která se pravidelně umisťuje ve světových
žebříčcích.
Zaměstnavatel roku je ocenění nejlepších
zaměstnavatelů v České republice. Cílem
této soutěže je zvýšit povědomí o významu
oblasti rozvoje lidských zdrojů a ukázat
praktické příklady jeho vlivu na podnikání.
Generálním partnerem soutěže je společnost Sodexo.
Atlas Copco slaví Světový den vody
U příležitosti Světového dne vody, 21. března, společnost Atlas Copco uskutečnila akce na několika místech světa, aby zvýšila
povědomi o potřebě čisté pitné vody a zdůraznila významnou práci provedenou organizací Water for All (Voda pro všechny).
Water for All je neziskovou organizací založenou a provozovanou zaměstnanci společnosti Atlas
Copco v mnoha zemích celého světa. Jejím úkolem je zajistit potřebným lidem dlouhodobý přístup
k čisté pitné vodě.
Na počest Světového dne vody společnost Atlas Copco vyzvala zaměstnance, aby se buď stali
členy místní organizace, nebo zvýšili své stávající dobrovolné příspěvky s cílem, aby více lidí mohlo získat přístup k čisté pitné vodě. Dary zaměstnanců dvojnásobně navyšuje částka od samotné
společnosti Atlas Copco, takže dar 100 amerických dolarů znamená, že na podporu projektu
odchází celých 300 dolarů.
Ke Světovému dni vody byly spuštěny nové internetové stránky organizace Water for All. Cílem
těchto nových stránek je zvýšit transparentnost a umožnit dárcům a jiným návštěvníkům snadněji
sledovat 1) na co byly peníze použity, 2) počet lidí dostávajících čistou vodu a 3) celkové náklady
každého projektu. Více informací naleznete na stránkách www.water4all.org.
Od svého založení v roce 1984 organizace Water for All pomohla získat přístup k čisté pitné vodě více než jednomu milionu lidí.
Dnes má tato organizace členy ve více než dvaceti zemích.
obsah
10
Productivity Magazine
2/2013
Naše země: Slovinsko
Slovinsko leží v srdci Evropy, tam, kde se Alpy setkávají se Středomořím a Panonská rovina přechází do krasového území.
Tato malá země je domovem upřímných, pohostinných a tvrdě pracujících lidí. Má výjimečný počet špičkových atletů
a vyznačuje se bohatou kulturní tvořivostí.
Počet obyvatel:
2 058 457
Hlavní město: Lublaň
Jazyk: Slovinština
Průměrná délka života: 73 roků (muži) 81 roků (ženy)
Telefonní síť: 2 243 910 mobilních telefonů
Počet uživatelů Internetu: 1 199 570 (odhad)
Slovinsko je podle globálních norem mladou
zemí, nezávislou od roku 1991. Předky
Slovinců byli Slované, kteří na dnešní území
přišli z karpatských oblastí v šestém století.
O sto let později založili nejstarší známý
slovanský stát, Karantánii, který však neměl
dlouhého trvání.
Až do 20. století bylo Slovinsko pod cizí
nadvládou, většinou v rámci habsburské
monarchie Rakouska-Uherska. Po první
světové válce se Slovinsko stalo součástí
Jugoslávského království a po druhé světové válce Socialistické federativní republiky
Jugoslávie. Po více než sedmdesáti letech,
kdy byla tato země součástí Jugoslávie, se
Slovinci rozhodli vydat na vlastní cestu –
téměř 90 % obyvatel hlasovalo v referendu
v roce 1990 pro nezávislost.
v Evropě. V roce 1872 byla do jeskyně zavedena železnice, která byla v roce 1884
elektrifikována.
Symbolem dlouhé a bohaté tradice slovinského vinařství je nejstarší vinná réva na
světě, kterou můžete najít v Mariboru. Rodí
hrozny více než 400 let.
Zajímavá fakta
Jezero Bled
Jezero Bled se objevilo, když ustoupil ledovec Bohinj. Je 2120 metrů dlouhé, až 1380
metrů široké a je tektonického původu.
Jezero obklopuje ostrov Bled (Blejski otok),
jediný přírodní ostrov ve Slovinsku. Na
ostrově je několik budov, z nichž největší je
poutní kostel. V tomto kostele mají snoubenci stále možnost uzavřít sňatek. Podle
tradice musí ženich vynést svou nevěstu
po 99 schodech, aby zajistil dlouhé a šťastné manželství.
Hrad Predjama
Jeskyně Postojna
Jeskyně Postojna je tvořena dvacetikilometrovou sítí chodeb a dómů, do nichž
zkušení průvodci během posledních 188 let
doprovodili více než 31 milionů návštěvníků.
Je to největší jeskyně v „klasickém krasu“
a nejnavštěvovanější zpřístupněná jeskyně
Jeskyně Vilenica poblíž obce Lokev je
•nejdéle
zpřístupněnou jeskyní v Evropě.
Turisté ji navštěvují od roku 1633.
V „tanečním sále“ této jeskyně se každý
rok uděluje mezinárodní literární cena
Vilenice.
Nejníže položenou jídelnou v Evropě
•je závodní
jídelna uhelného dolu ve
Velenje, 160 metrů pod povrchem. Je
přibližně 15 metrů dlouhá a může v ní
sedět 48 osob u 12 stolů.
Ve Slovinsku si můžete zaplatit noc
•strávenou
ve vězeňské cele. Hotel Celica
v Lublani je bývalou vojenskou věznicí
s komfortními, nápaditě navrženými
celami pro hosty.
Co navštívit?
Hrad Predjama je působivě umístěn v zejícím otvoru jeskyně v polovině výšky útesu,
vysokého 123 metrů, jen 9 kilometrů severozápadně od obce Postojna. Ačkoli hrad stál
na tomto místě od roku 1202, ten nynější se
datuje od 16. století. Tehdy, stejně jako nyní,
tato čtyřpodlažní pevnost vypadala nedobytně. Jeskyně za hradem Predjama je tvořena
šestikilometrovou sítí chodeb rozkládajících
se na čtyřech úrovních.
vuje svinutím vrstvy těsta posypaného vlašskými ořechy a moučník gibanica podobný
koláči se připravuje z máku, ořechů, jablek,
rozinek a sýra a navrch potírá krémem.
Oficiálním symbolem Lublaně je drak,
•kterého
podle legendy zabil starověký
řecký hrdina Iásón a jeho nebojácní
Argonauté během svých lublaňských
tažení.
Slovinská válka o nezávislost v roce
•1991,
známá i jako desetidenní válka,
Co si dát k jídlu?
Téměř každý, kdo přicestuje do Slovinska,
nalezne mnoho chutných jídel, a slovinská
vína mohou nadchnout i toho nejnáročnějšího znalce vín. Rozmanitá slovinská
kuchyně kombinuje vlivy Středomoří,
Panonské roviny, Alp a Balkánu.
K jedinečným pokrmům patří vzduchem
sušená šunka (odvozená z Italské šunky
prosciutto) nazývaná kraški pršut, bramborové knedlíky (odvozené z italských
bramborových gnocchi) nazývané idrijské
žlikrofi a varianta italské polenty nazývaná žganci a ajdovi žganci, jejíž surovinou
je pohanka. Dalšími jídly jsou chorvatské
knedlíky štruklji (zhotovované sedmdesáti
různými způsoby – se sladkými náplněmi,
masem nebo zeleninou) a pokrm odvozený z chorvatské joty (polévka vařená
z fazolí, kyselého zelí, brambor, slaniny,
vepřových žebírek a česneku).Tradiční
slovinský koláč nazývaný potica se připra-
byla první válkou v Evropě po druhé
světové válce. Smutné je to, že navzdory
svému krátkému trvání si vyžádala 76
životů.
Světově proslulá koňská farma ve
•slovinské
Lipici, proslavená díky svým
aristokratickým lipicánům, působí bez
přerušení od svého založení v roce 1580.
Dospělý lipicán je nápadný svou bílou
barvou a pozoruhodný schopností učit se.
obsah
11
Productivity Magazine
2/2013
Naši lidé:
Všeobecný průmysl
Obchodní oblast všeobecného průmyslu nabízí
řešení pro velký počet různých aplikací. Její
zákazníky lze najít v oblasti montáže (spotřebiče,
dopravní a rekreační vozidla, energetická zařízení,
průmyslové strojní vybavení), výroby (slévárny,
loděnice, kovovýroba), terénních automobilů,
leteckého průmyslu a elektroniky.
Obchodní tým se dělí podle regionální odpovědnosti
a tvoří jej čtyři vedoucí obchodních týmů a čtrnáct
prodejců.
Kvíz
Odpovězte na čtyři otázky v on-line formuláři nebo odešlete e-mail s odpověďmi na adresu [email protected]
a můžete vyhrát.
1)Kolik aplikačních center je po celém světě?
a)5
b) 3
c) 6
2)Strategie TurboTight® je rychlá a její reakční síla je minimální, protože:
a) používá přídavnou brzdu
b) používá se jen pro nízký moment
c) pro pohlcení reakční síly využívá setrvačnost nástroje
3)Jakou inovativní vlastnost má ETT STR?
a) ergonomický design
b) gyroskopické snímače
Odpovězte
do 30. listop
adu
c) dvě spouště
4)Jaký je rozsah momentu robotu MicroTorque?
a) od 1 do 5 Nm
b) od 0,5 cNm do 8 Nm
c) od 0,1 cNm do 7 Nm
Čtenářský koutek
Jsme vděčni za veškerou zpětnou odezvu i za připomínky, které dostáváme po každém vydání našeho časopisu. Protože
tento časopis připravujeme pro vás, naše čtenáře, neváhejte a podělte se s námi o své náměty, připomínky, přání nebo
doporučení týkající se toho, o čem byste si chtěli přečíst v dalších vydáních. Všechny vaše připomínky rádi uvítáme na
adrese [email protected]
avé informace
Vždy jsou zde zajím
ití nástrojů
o praktickém použ
v průmyslu.
Líbí se mi obsah časopisu.
Rád bych získal více informací
a dozvěděl se, co je nového
v oblasti pneumatických nástrojů
s vypínací spojkou.
Ocenil bych
více know-how
o používání
vašich nástro
jů.
Atlas Copco Tools Eastern Europe, [email protected], www.atlascopco.com
obsah
12
Download

Stáhnout - Atlas Copco