VÝTAHY
Výtahy slouží k dopravě osob nebo nákladu ve svislém popřípadě šikmém směru.
Klec, kabina nebo plošina se pohybuje po dráze přesně vymezené pevnými vodítky.
Druhy dle pohonu - elektrické - lanové, řetězové,
- se strojovnou (klasické), nebo bez strojovny
- hydraulické
Druhy dle použití
(ČSN ISO 4190)
dělí se do tříd I až VI
Např. : Třída I… pro dopravu osob
Třída II…pro dopravu osob s možností přepravy nákladu
Třída III..pro zdravotnická zařízení
Třída IV..pro přepravu nákladů
Základní parametry
Dopravní rychlost - rychlost pohybu klece - jmenovité rychlosti 0,63 až 6 m/s pro el. výtahy
0,4 až 1 m/s pro hydraulické
Nosnost - největší dovolená hmotnost dopravovaného břemene – jde o normalizované
hodnoty od desítek kg až po několik tun.
Zdvih - vzdálenost mezi nejnižší a nejvyšší úrovní stanice výtahu
Lanové výtahy v budovách
Výtahy v budovách jsou strojním zařízením, které slouží k dopravě osob nebo nákladů ve
svislém směru mezi jednotlivými podlažími. Výtahy doplňují u vyšších budov schodiště a stávají
se hlavní komunikační tepnou.
Části stavební
Výtahová šachta - prostor jízdní dráhy kabiny a vyvažovacího závaží. Kabina i závaží se
pohybují ve svislých vodítkách, která jsou osazena ke stěnám šachty. Prostor šachty musí být
vždy ohrazen.
Strojovna - místnost pro strojové zařízení výtahů, která je většinou umístěna nad výtahovou
šachtou. Strojovna musí být uzavíratelná.
Šachetní dveře a zárubně - mají zvláštní provedení než běžné dveře. Osazují se až nakonec z
důvodu stejné vzdálenosti od vodítek v každém podlaží.
Části strojové
Kabina (klec) - slouží k přepravě osob (nákladů). Je vybavena závěsem na lana. Musí být
osvětlena.
Vyvažovací závaží - vyvažuje zpravidla hmotnost kabiny a 40 - 50 % hmotnosti břemena, tím
snižují potřebný výkon výtahového stroje.
Vodítka - slouží k vedení kabiny a vyvažovacího závaží.
Zachycovače - slouží k zachycení kabiny k vodítkům v okamžiku překročení dovolené rychlosti.
Lana - nosné prostředky, na jejichž jednom konci je zavěšena kabina, na druhém konci
vyvažovací závaží.
Výtahový stroj - elektromotor s převodovkou a brzdou.
Nárazníky - umístěné pod klecí a vyvažovacím zařízením.
Řídící a zabezpečovací systém
1
Schéma - model
Zjednodušené schéma
rám klece lanového výtahu
dno šachty
2
Výtahový stroj
Skládá se z elektromotoru s velkým záběrovým momentem a konstantními otáčkami, ze
šnekového převodu a třecího kotouče - kladky. Dvoučelisťová brzda, jejíž čelisti se na brzdový
kotouč přitlačují silou pružin, se při zapnutí proudu do motoru elektromagneticky odbrzďuje.
Schéma výtahového stroje
Příklad parametrů
Kroutící mom. MK2 na hříd. šnek. kola
N.m
1462
Nosnost ( Q )
N
5000
Hmotnost kabiny ( K )
N
10000
Hmotnost protizávaží ( Z )
N
12250
Účinnost stroje min.
.
0,7
.
1:50
Převodovka
převodový poměr ip
.
modul m
mm
8
Třecí kotouč
roztečný A DT
mm
725
.
jm. obv. rychlost vk
m.s-1
0,7
.
synchronní otáčky
min.-1
1000/250
.
výkon
Lano
norma
.
průměr
kW
.
5/0,96
ČSN 02 4340
mm
12,5
Bezpřevodový výtahový stroj
Nová konstrukce výtahového stroje se vyznačuje velmi tichým
chodem, nižší spotřebou el. energie a plynulým řízením rychlosti.
Výtahové stroje řešeny jako pomaluběžné vysokomomentové
bezpřevodové servomotory s vnějším rotorem. Vnější rotor je
současně opatřen lanovnicí. Stator motoru je uložen uvnitř stroje
na hřídeli ve stojinách rámu. Na rámu stroje jsou připevněny dvě
na sobě nezávislé elektromagnetické brzdy. Pro řízení motoru a
provozu výtahu je stroj vybaven snímačem otáček, který je
zabudován ve stroji a vyveden do datové svorkovnice.
3
Zachycovače
slouží k zachycení kabiny k vodítkům v okamžiku překročení dovolené rychlosti.
zachycovač klínový
zachycovač klešťový
Panoramatické výtahy
Jsou výtahy bez výtahová šachty, mohou být částečně prosklené nebo celoskleněné, pro
venkovní i vnitřní prostředí,
Panoramatický výtah může mít hydraulický i lanový pohon podle dispozičních možností objektu.
4
Šikmé výtahy
Používají se pro dopravu stavebního materiálu při stavbách a
opravách budov.
Dopravní výška je běžně desítky metrů a nosnost až několik set
kg.
Konstrukce je nejčastěji na mobilním podvozku nebo automobilu.
Po šikmých kolejnicích jsou lanovým navijákem přes pevnou
kladku vytahovány saně (vozík) s variabilním zařízením pro
uložení materiálu.
5
Hydraulické výtahy
Hydraulické výtahy mají využití v objektech, kde se nedostává prostoru pro
vybudování klasické strojovny. Omezení nastává pouze u administrativních
budov, kde je požadována rychlost výtahu vyšší než 1 m/s, kterou již tato
technologie není schopna dosáhnout. Stejně tak výškové budovy nemohou
využít hydraulických pístů, neboť doporučený zdvih je do 25 m. S výhodou
jsou použitelné pro přístavbu výtahu ke starým činžovním domům.
Existují dva typy konstrukce:
1. s přímým pohonem
Pístnice působí přímo na klec. Konstrukce je použitelná pro menší zdvihy.
2. s nepřímým pohonem
KLADKA
LAN0
VODÍTKA
KLEC
HYDRAULICKÝ
VÁLEC
Pohled do šachty shora a zdola
HYDRAULICKÝ
AGREGÁT
Pístnice hydraulického válce (přímočarý hydromotor) zvedá volnou kladku. Kladka pomocí lana zvedá
klec výtahu.
Volná kladka s lanem zvětší rychlost a zdvih pístnice a tím i klece na dvojnásobek. Síla na pístnici je
ovšem dvojnásobek tíhy klece.
Kladka a klec je vedena vodítky ve výtahové šachtě.
Hydraulický agregát se skládá z nádrže, elektromotoru, hydrogenerátoru (čerpadla) a regulačních prvků.
6
Download

Hydraulické výtahy mají pro libovolnost umístění