Kde vám pomohou
Petr Rada Autoservis, s.r.o.
Opravy čerpadel lépe a levněji
KRIZE PRŮMYSLOVÉ VÝROBY MASIVNĚ ZAPŮSOBILA NA
AUTOMOBILOVÝ TRH A DOŠLO K OBECNÉMU POKLESU CEN. I VOZY
S MODERNÍMI VSTŘIKVOACÍMI SYSTÉMY SE JIŽ PRODÁVAJÍ ZA PÁR
KORUN. LZE CENY OPRAV VSTŘIKOVACÍCH SYSTÉMŮ TOMUTO STAVU
PŘIZPŮSOBIT, ANIŽ BY UTRPĚLA KVALITA? TO JSME ZJIŠŤOVALI
U PETRA RADY V SOBĚSLAVI.
KONTAKTy
Autoservis
Petr Rada s.r.o.
Provozovna 1
(veškeré opravy dieselové
techniky)
Vrchlického 482
392 01 Soběslav
Tel.: 381 522 030
Fax.: 381 522 995
Mobil: 602 438 522
P
řed pár lety ještě i samotná možnost opravy moderního elektronicky řízeného
vstřikovacího systému
budila v majitelích porouchaných
automobilů nadšení, jelikož místo
třeba 60 tisícové investice za nové
čerpadlo Bosch VP44 zaplatili jen
28 tisíc Kč. A to bylo vhledem ke
třeba třistatisícové zbytkové hodnotě
jím vybavené ojetiny únosné. Dnes,
když má ten samý Opel Vectra
hodnotu 50 tisíc Kč, samozřejmě sílí
snahy zprovoznit jej levněji. Bují obchod s díly z vrakovišť, stejně jako
se o opravu často pokoušejí obecné
autodílny svépomocí.
Common Rail láká
„bastlíře“
Zatímco u elektronicky řízených
vstřikovacích čerpadel Lucas EPIC,
autodiesel
90
Bosch VP44 či VP30 jsou pokusy
amatérských opravců vesměs úplně
bez šance, tak systém Common
Rail se může s trochou štěst opravci
podařit zprovoznit pokusy s výměnami jednotlivých komponentů třeba
na základě znalosti, co se asi tak
kazí nejčastěji. Dokonce i drobní
dovozci již někdy dokáží správně
odhalit závadu vstřikovače a vyměnit jej za jiný, funkční kus. Již však
nevědí, že většina novějších vstřikovačů vyžaduje zadání kalibračního
kódu (IQA či ICQ) do řídicí jednotky
automobilu.
A i kdyby věděli, tak nemají čím.
Přesto někdy se řídicí jednotka s původním kódem v paměti
časem naučí jiný
vstřikovač ovládat,
MENS
MAZÁNÍ ČERPADEL SIE
jindy to zvládne jen
ve Siemens)
(dří
ntal
tine
Con
neúplně, takže auto
čky
zna
Vysokotlaká čerpadla
ané motorovým olejem
maz
eli
hříd
třeba více kouří
na
sko
loži
í
maj
z prostoru v hlavě.
a „žere“, či nemá
ní
ová
test
Pro jejich
stabilní volnoběh.
tak musí být
Garážoví opravci
servis vybaven
nejen stanicí
se však pouštějí
Har tridge AVM-PC,
i do vysokotlakých
ovládacími moduly,
čerpadel.
USB klíčem a daty,
itou
Obvykle vymění
cial
spe
též
ale
ané
maz
ě
dob
regulační
ventil,
v po
ně
peč
bez
e
jka, bez níž nelz
Mazací spo
la
testovat vysokotlaká čerpad
Continental (Siemens)
spojky. Jedině tak
nehrozí poškození
čerpadla při testu.
Provozovna 2
(kompletní autoservis)
Pekárenská 255/77
České Budějovice
Tel.: 387 314 458
Mobil: 605 263 195
[email protected]
www.rada-bosch.cz
protože jeho závady nejsou úplně
zřídkavé. Zákazník odjíždí se spokojeným pocitem levně opraveného
čerpadla, který mu však vydrží jen
do další akcelerace, kdy auto opět
spadne do nouzového režimu. Za
závadu totiž mohly opotřebené
tlakové elementy čerpadla, což
dokáže zjistit pouze diesel servis
na zkušební stanici s kontinuálním
měřením dle test-plánu vydaného
výrobcem.
„Setkali jsem se s čerpadlem, které
stále netvořilo dostatečný tlak a prů-
MĚŘENÍ NAFTY
vybavení neotestujete jak
před opravou, tak po ní. JeMnohé závady čerpadel souvisejí s nevyhovujícím
jich řídicí jednotka totiž musí
palivem. Petr Rada zakoupil přístroj Hartridge FQM
být nakompenzována na
20, který vyhodnocuje počet a velikost nečistot v naftě
dle normy ISO 44 06 hodnotící čistotu průmyslově
sktuální stav čerpadla, neboť
používaných kapalin. Ta poskytuje orientační zhodnocení
parametry i jednotlivých kusů
stavu motorové nafty neboť znečištění souvisí většinou
stejného typu se vinou výrobs transpor tem, špatně udržovanými tanky či netěsným
ních tolerancí různí. I kdyby
palivovým systémem vozidla, což vždy ohrožuje i jiné
se tak oprava mechaniky
parametry, vyžadované již právně závaznou normou
pro motorovou naftu. V případě zjištění nafty s vysokým
čerpadla svépomocí zdařila,
obsahem mikroskopických nečistot je zákazníkovi
ta to prostě bez správného
prozkoumána těsnost palivového systému či doporučeno
software v řídicí jednotce
změnit dodavatele paliva. „Setkali jsme se též s palivem,
nebude funkteré bylo o řád
govat. Proto
čistší, než je běžné
se léta cena
u motorové nafty.
Zákazník poté
za opravu
přiznal, že šlo
čerpadla
o letecký petrolej,“
Bosch VP44
říká Petr Rada na
drží na 25 tiadresu užitečného
sících Kč bez
přístroje.
DPH. Musí
Přístroj Hartridge FQM 20 umožňuje orientačně stanovit, zda příčinou
totiž zaplatit
závady je nekvalitní nafta. Až poté v případě sporu nastoupí
vybavení za
akreditovaná laboratoř s drahými testy.
dva milióny.
Lidé pak ze zoufalství nakupují
Pozitivní překvapení však skýtají
čerpadla na vrakovištích, která
ceny: Třeba čerpadlo Bosch VP44
obvykle také po chvíli přestávají fun- na 74 kW variantu motoru 2,0 TDDi
govat, jelikož při dlouhé nečinnosti
ve Fordu Transit stojí 14 500 Kč.
v nich nafta s obsahem biosložek
Na otázku jak to Petr Rada dělá, se
a neodborné skladování napáchají
usmívá: Díky obrovskému množství
„paseku“.
opravených čerpadel mám techniku
Nižší ceny čerpadla dokáže dojiž zaplacenou a též velmi výhodně
sáhnout i diesel-servis. Pokud vám
nakupuji i náhradní díly do nich.
třeba pouze shoří koncový stupeň
Text: Martin Vaculík
řídicí jednotky, tak je obvyklá kom
Foto: Autor
pletní demontáž čerpadla a výměna
vadných dílů, které to však jsou, neSLUŽBY
chává se na posouzení mechanika.
• Opravy systémů Bosch, včetně
Čerpadlo pro
Ve snaze o nízkou cenu tak může
VP44, VP30, vstřikovačů Common
ELA
DŘ
ZA
transit jen za
zůstat původní hliníkové těleso,
ABY SE „PUMPA“ NE
Rail, vysokotlakých čerpadel CP1,
v němž se však rád a často zadírá
CP3, CP2 (nákladní automobily),
CP3 může být vybaveno
14 500 Kč
Vysokotlaké čerpadlo Bosch
lovým čerpadlem na
sdruže
kříd
ných vstřikovačů (PD),
ým
íkov
Zcela
jiná
je
situace
se
přesuvník
vstřiku.
Petr
Rada
k tomu
hlin
–
pou
pum
podávací
řadových čerpadel
zadře, zlomí se obvykle
zmíněnými
elektronicky
říká:
„Generálně
opravená
elektrospolečné hřídeli. Když se toto
• Opravy systémů Delphi, včetně
labeném místě, aby nedošlo
hřídel v k tomu určeném zes
řízenými čerpadly. Zde už
nicky řízená čerpadla, ať už radiální
í pohonu
lhán
k se
sdružených vstřikovačů (PD) pro
a
třeb
oru,
mot
na
k dalším škodám
á
nejde jen o to, že je bez
Bosch VP44 či axiální VP30, mám
nákladní automobily a vstřikovačů
sty. Pro majitele to znamen
rozvodů a potkání ventilů s pí
speciálního
v dostatečném množství skladem,
common rail (od poloviny tohoto
cího
minimálně výměnu podáva
roku)
é
kov
protože zákazníci upřednostvač
,
čerpadla (8900 Kč)
• Opravy systémů Denso včetně
sady
ňují expresní výměnný způhřídele (1079 Kč) a těsnicí
čerpadel V5 (Opel 1,7 DTI, Mazda
ou
vyjd
Kč
0
350
í
dalš
(193 Kč). Na
sob. Takřka všechna mají nové
DiTD) a V4 (Toyota Lancruiser 100,
ici.
práce a diagnostika na stan
těleso, protože jsme jej měnili
Mitsubishi Canter)
to
Je proto určitě lepší, když se
i při minimálních náznacích
• Opravy starších čerpadel značky
m
ření
zad
před
nestane. Prevencí
Lucas včetně EPIC
ané
opotřebení. Zákazník stejně
čerpadla jsou kvalitní aditivov
•
V
elkoobchod i maloobchod s díly
né
žád
tí,
ivos
maz
platí nemalé peníze a za ně má
palivo s dobrou
a příslušenstvím značky Bosch
přídavky benzínu v zimním
právo na jistotu bezproblémové• Elektronická diagnostika osobních
období a dle Petra Rady též
ho provozu. Nebudu mu vysvětvozidel (Bosch KTS, VAG com,
.
Vstupní hřídel čerpadla v případě jeho zadření
dobrý stav palivového filtru
lovat, že jej nyní sice postihla
Delphi Diamand, Denso Laser
í
větš
tím
n,
ese
zan
je
více
Čím
praskne, aby nedošlo k poškození samotného motoru
2000)
závada na čerpadle, ale jiná, než
podtlak čerpadlo překonává
• Elektronická diagnostika nákladních
si nechal před časem opravit.“
a tím spíše se zadře.
náhradních dílů. Třeba
čerpadlo Bosch CP1je
opravitelné plně, neboť
není monoblokové, jeho
tlakové elementy mají
vložené vyměnitelné válce. Zato čerpadlo Bosch
CP3 je konstruováno
úsporněji a pokud jsou
válce opotřebené, tak
je nutné vyměnit celé
těleso“, říká Petr Rada.
Generálně opravené čerpadlo Bosch VP 30 vyjde
My víme, že právě on
u rady v průměru na 15 500 Kč.
a jeho zaměstnanci
vynikají schopností
opravit neopravitelné, tedy přesnými
tok, ač vše, co může takový stav
strojírenským postupy zrepasovat
způsobovat, bylo v pořádku. Nakoopotřebená tělesa PD vstřikovačů
nec jsme zjistili, že do něj zručný
či jiných vstřikovacích zařízení.
domácí opravce dal vačkovou hřídel
Odpovědí je váhavé přiznání: „Když
ze stejného typu čerpadla, ovšem
vznikne na trhu výraznější poptávka,
určeného pro nějaký méně výkonný
jsme na to připraveni.“
motor, takže s nižším zdvihem.
V každém případě diesel-servis
Rozdíly jsou však minimální a okem
opraví čerpadlo se zárukou a budetakřka nepostřehnutelné,“ popisuje
te platit jen to, co skutečně musíte.
Petr Rada úskalí, které i relativně
A máte jistotu, že se závada nebude
jednoduchá čerpadla chystají všem,
opakovat. To zní banálně, ale pokud
kdo nemají předepsané vybavení
čerpadlo nemá dostatečný výkon,
a data.
tak motor přejde do nouzového
Závada v nepravou
režimu ve chvíli, kdy v liště není
očekávaný tlak, tedy zejména při
chvíli
„Provádíme opravy všech typů
požadavku na plný výkon. V praxi
vysokotlakých čerpadel, tedy
se tak kontrolka diagnostiky rozsvítí
Bosch, Delphi, Denso i Siemens.
a motor ztratí výkon zrovna třeba
Míra ekonomické výhodnosti opravy
když předjíždíte kamion, něco se
vychází z konstrukce čerpadla
vynoří proti a vy potřebujete manévr
a přístupu výrobce k dodávkám
rychle dokončit.
automobilů (Texa Truck Nafigator)
• Pneuservis
autodiesel
91
Download

Opravy čerpadel lépe a levněji