21.6.2011
Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují
s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Královéhradeckého kraje
ing.Jan Šritr
Modul 03 - TP
Výtahy a dopravníky
1. VÝTAHY
jsou zařízení pro dopravu materiálu nebo osob ve svislém
nebo vodorovném směru.
Technické provedení výtahů
Trakční (tažné) výtahy
- Převodové trakční výtahy jsou poháněny elektrickými motory s převodovkou.
- Bezpřevodové trakční stroje mají pomaloběžné elektrické motory(50-200 otáček za minutu) napájené střídavým
nebo stejnosměrným proudem.
Hydraulické výtahy
- Hydraulické výtahy vyvozují zdvižnou sílu pomocí hydraulických pístů. Písty jsou obvykle
umístěné pod výtahem nebo vedle výtahu.
Páternoster
Speciální typ výtahu je oběžný výtah (páternoster), skládající se z řetězu kabin. Z právního hlediska podle
evropských a českých norem a předpisů nepatří mezi výtahy, ale pouze obecně mezi zdvihací zařízení
(respektive mezi zdvihadla).
Šikmý výtah
Některé výtahy mají šikmou dráhu a jsou mezním případem mezi běžným výtahem a pozemní lanovkou
Zdvihací plošina
Podobným zařízením jako výtah je zdvihací plošina, určená převážně pro osoby na invalidních vozících, někdy i
pro dětské kočárky apod.
Výtahy a manipulace
ing.Jan Šritr
2
1
21.6.2011
Výtahy a dopravníky
ROZDĚLENÍ :
A – výtahy pro dopravu osob a nákladů:
A1 – se samoobsluhou do nosnosti 1000 kg tj. 12 osob
A2 – pro provoz s řidičem
B – nákladní se zakázanou dopravou osob
B1 – výtahy do jejichž klece mohou vstupovat osoby pouze při nakládání
B2 – výtahy do jejichž klece nemohou vstupovat osoby
C – malé nákladního nosnosti 100 kg
D - stolové s poklopem
D1 – pro provoz s řidičem
D2 – se zakázanou dopravou osob
E – osobní běžné (páternosterové)
F – výsypné
G – speciální – čištění výškových budov,…
Výtahy a manipulace
ing.Jan Šritr
3
Výtahy a dopravníky
HLAVNÍ ČÁSTI VÝTAHŮ
1)výtahový stroj
2)výtahová šachta
3)závěsná lana
4)závěsy
5)klec
6)výtahové dveře
7)vodítka
8)protizávaží
9)nárazníky
Výtahy a manipulace
ing.Jan Šritr
4
2
21.6.2011
Popis obrázku:
1 - Pohonná jednotka
2 - Žebřík
3 - Kloub
4 - Vozík
5 - Plošina
6 - Horní kladka
7 - Vzpěra
8 - Střešní podpěra
9 - Koncový vypínač
Výtahy a manipulace
ing.Jan Šritr
5
Výtahy a manipulace
ing.Jan Šritr
6
3
21.6.2011
Výtahy a dopravníky
Výtahový stroj
Nejčastěji nad výtahem, je to elektromotor – 2
rychlosti (normální a dojezdová), převodovka
šneková samosvorná, spojka s brzdou, ruční kolopři poruše
Šachta
Celkově nebo částečně chráněný prostor, ve stanici
dveře otvírané ven nebo zasouvací, v šachtě vodítka
po celé délce, protizávaží a nárazníky
Závěsná lana
Nejméně 3, všechny stejný průměr, stejné
konstrukce, stejnosměrná, místo nich mohou být
kloubové řetězy.
Závěsy
Rozdělují hmotnost klece rovnoměrně na všechna
lana
Protizávaží
Zajišťují napnutí lan – tření mezi lanem a hnací
kladkou, při větších výškách – vyvažovací lana
Zachycovače
Bezpečnostní zařízení, při překročení rychlosti o 40%
zadrží klec, v činnost jsou uváděny omezovačem rychlosti
– působí na páky, nebo klínů, které přilnou k vodítku
Omezovač rychlosti – odstředivý (u starších výtahů)
Při překročení rychlosti se pohyb odstředivého regulátoru
přenese na zachycovače, které zastaví klec a vypnou
el.motor
Ovládání
Tlačítkový, kolíkový, pákový systém
Klec (kabina)
Ocelová kostra, k ní jsou připojeny závěsy, vodící
čelisti a zachycovače, min. 2,15m vysoká, dveře
otvírací dovnitř nebo zasouvací
Výtahy a manipulace
ing.Jan Šritr
7
Výtahy a dopravníky
Trakční (tažné) výtahy
Hydraulické výtahy
Výtahy a manipulace
ing.Jan Šritr
8
4
21.6.2011
Výtahy a manipulace
ing.Jan Šritr
9
Výtahy a dopravníky
Paternoster
Výtahy a manipulace
Paternoster
ing.Jan Šritr
10
5
21.6.2011
Výtahy a dopravníky
POHLED DO ŠACHTY HYDRAULICKÉHO VÝTAHU
VÝTAHOVÁ ŠACHTA
Výtahy a manipulace
ing.Jan Šritr
11
Výtahy a dopravníky
VÝTAHOVÁ ŠACHTA
Výtahy a manipulace
ing.Jan Šritr
12
6
21.6.2011
Výtahy a dopravníky
OVLÁDACÍ PANEL
Výtahy a manipulace
VÝTAHOVÁ ŠACHTA
ing.Jan Šritr
13
Výtahy a dopravníky
výtahový stroj, typ BOV 320/063
Výtahy a manipulace
ing.Jan Šritr
14
7
21.6.2011
Výtahy a dopravníky
ZABEZPEČENÍ VÝTAHŮ
1.
2.
3.
4.
Naddimenzovanou nosností
Použitím omezovačů rychlosti
Nouzové brzdy
Nárazníky - hydraulické
ZABEZPEČENÍ DVEŘÍ
1. Automatické blokované dveře při pohybu kabiny
2. Otevření dveří jen při zastavení kabiny
3. Některé starší nebo nákladní výtahy však vnitřní (klecové) dveře vůbec nemají.
U starších výtahů se dveře otevírají ručně, u novějších osobních výtahů zpravidla
automaticky, některé výtahy s automatickými dveřmi mají též tlačítka umožňující
urychlit či pozdržet otevření nebo uzavření dveří. U některých výtahů fotobuňka
brání uzavření dveří v určité době od okamžiku, kdy zaregistruje, že prostor dveří
není volný.
ZABEZPEČENÍ KONSTRUKCE A PROVOZU
ČSN EN 81 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů
ZABEZPEČENÍ PROTI VÝPADKU PROUDU
- Staré výtahy - zůstaly na místě, ruční pohon
- Nové výtahy - dojedou do cílové nebo nejbližší stanice – jištění záložním zdrojem
Výtahy a manipulace
ing.Jan Šritr
15
Výtahy a dopravníky
DOPRAVNÍKY
-Transportní zařízení
– transportéry
pro dopravu sypkých nebo kusových materiálů i
osob, na vzdálenost od několika metrů až do několika km.
- Při nakládání a vykládání není třeba zařízení zastavovat a
odpadá čas nutný k návratu prázdného dopravního
prostředku.
- Směr dopravy je vodorovný, šikmý nebo svislý.
- Slouží
ROZDĚLENÍ
A) Dopravníky s tažným elementem
B) Dopravníky bez tažného elementu
Výtahy a manipulace
ing.Jan Šritr
16
8
21.6.2011
Výtahy a dopravníky
Dopravníky s tažným elementem
-dopravovaný materiál nevykonává žádný relativní pohyb vzhledem k tažnému prvku
• Pásové
Oběžný dopravní pás,směr dopravy šikmý nebo vodorovný
• Článkové
Nosnou částí je řetěz, který vytváří článkový pás, který je opatřen
laťkami, rošty, korečkami apod.
• Závěsné
Dopravují kusový materiál pomocí závěsů, které jsou unášeny
řetězem nebo lanem
• Vozíkové
Dopravují materiál vozíky taženými lany, řetězy popř. magnety
• Hrnoucí (redlerové)
Dopravují sypký materiál v otevřeném nebo uzavřeném žlabu, pomocí
řetězu s unášeči – redler
Výtahy a manipulace
Dopravníky bez tažného elementu
ing.Jan Šritr
17
Výtahy a dopravníky
-Dopravovaný materiál vykonává relativní pohyb vzhledem k hnacím prvkům
• Šnekové
Dopravují sypký materiál při současném promíchávání, materiál je posouván
jedním nebo dvěma šneky ve žlabu nebo uzavřené troubě.
• Vibrační
Mají jako nosnou část žlab nebo troubu, která vykonává kmitavý pohyb ve
vodorovném nebo svislém nebo v obou směrech. Vyvození kmitů je mechanické
(klikový mechanismus), elektromechanické, elektromagnetické. Sypký materiál se
vlivem vibrací posouvá ve žlabu.
• Válečkové
Slouží k dopravě kusového materiálu po otočně uložených válečcích nebo kladkách,
ty jsou buď poháněné, nebo volně otočné.
• Skluzy (gravitační dopravníky)
Bez unášecích prostředků, slouží pouze k pohybu materiálu šikmo dolů, vodícím
prostředkem je žlab – buď přímý nebo šroubovicový
• Turniketové
Otáčivý rotor s lopatkami (turniket), který zajišťuje rovnoměrné podávání
materiálu podle otáček rotoru
Výtahy a manipulace
ing.Jan Šritr
18
9
21.6.2011
Výtahy a dopravníky
Hlavní části pásového dopravníku
1)dopravní pás
2)hnací buben
3)vratný a napínací buben
4)vodící buben
5)podpěrné válečky
6)násypka
7)výsypka
8)napínací zařízení
9)čistící škrabák
10)převodovka
11)spojka s brzdou
12)elektromotor
13)rám
Výtahy a manipulace
ing.Jan Šritr
19
Výtahy a manipulace
ing.Jan Šritr
20
10
21.6.2011
Výtahy a manipulace
ing.Jan Šritr
21
Výtahy a manipulace
ing.Jan Šritr
22
11
21.6.2011
Hlavní části pásového dopravníku
Výtahy a dopravníky
• Dopravní
pás
Textilní, pryžový (s text. vláknem), PVC, ocelový (potravinářství), ocelogumový, z drátěného
pletiva
• Bubny
Opatřují se vhodným povlakem pro zvětšení tření, druhy: hnací, vratný, vodící
• Podpěrné válečky
Uloženy v kuličkových ložiskách, utěsněny proti vnikání nečistot
Sada válečků – válečková stolice
• Poháněcí stanice
Na nejvyšším místě včetně převodovky
Elektrický buben – uvnitř bubnu je el.motor a převodovka
• Napínací stanice
Napínací buben v posuvných ložiskách – napínací závaží, šroub, navíjedlo, pružiny
• Nakládací stanice - Vhodná výsypka
• Odváděcí stanice - Vhodná násypka
Shrnovače – jednostranné, oboustranné, shazovací vozík
Výtahy a manipulace
ing.Jan Šritr
23
Výtahy a dopravníky
PÁSOVÉ DOPRAVNÍKY
Výtahy a manipulace
ing.Jan Šritr
24
12
21.6.2011
PÁSOVÝ DOPRAVNÍK S
POSUVNOU VYSÝPKOU
Výtahy a manipulace
ing.Jan Šritr
25
Základní rozdělení transportních a dopravních pásů podle pracovních
povrchů:
PVC Polyvinylchlorid
PU Polyuretan
G Guma
SI Silikon
PA Polyamid
SILON Syntetická vyztužená plsť
Vlastnosti dopravních a transportních pásů:
Antistatické, neantistatické.
Odolné proti hoření v souladu s normou DIN 2210S a ISO 340.
Pro přímý styk s potravinami - v souladu s normami FDA a HACCP standardy.
Odolné proti působení tuků a chemikálií.
Odolné vůči oděru.
Speciální transportní a dopravní pásy odolné vysokým teplotám.
Rozměrově stabilní, nízké protažení.
Spec. pásy se sníženou hlučností (LdB).
Hladký, matný, dezénovaný povrch pracovní strany pásu.
Možnost vybavení transportního a dopravního pásu unášecími, vodícími profily a
vlnovci, perforací, atd.
Výtahy a manipulace
ing.Jan Šritr
26
13
21.6.2011
Výtahy a dopravníky
PÁSOVÉ DOPRAVNÍKY
1– Poháněcí stanice
2 – Výložník
3 – Výsypná hlava
4 – Trať
5 – Napínací zařízení pneumatické
6 – Přesypová stolice
7 – Vratná stanice
8 – Čelní stěrač
9 – Spodní stěrač
Výtahy a manipulace
ing.Jan Šritr
27
ŠNEKOVÉ DOPRAVNÍKY
Výtahy a manipulace
ing.Jan Šritr
28
14
21.6.2011
VIBRAČNÍ DOPRAVNÍKY
Výtahy a dopravníky
Rotační nevývažkový vibrátor
Elektromagnetický vibrátor
Výtahy a manipulace
ing.Jan Šritr
29
VIBRAČNÍ TŘIDIČ
VIBRAČNÍ PODAVAČ
S PŘÍLOŽNÝMI
VIBRÁTORY
Výtahy a manipulace
ing.Jan Šritr
30
15
21.6.2011
VÁLEČKOVÉ DOPRAVNÍKY
Výtahy a manipulace
ing.Jan Šritr
31
Výtahy a manipulace
ing.Jan Šritr
32
16
21.6.2011
VÁLEČKOVÝ DOPRAVNÍK
Výtahy a dopravníky
Výtahy a manipulace
ing.Jan Šritr
33
Výtahy a manipulace
ing.Jan Šritr
34
17
21.6.2011
Výtahy a manipulace
ing.Jan Šritr
35
Výtahy a dopravníky
Výtahy a manipulace
ing.Jan Šritr
36
18
21.6.2011
Výtahy a manipulace
ing.Jan Šritr
37
ing.Jan Šritr
38
Redler - hrnoucí dopravník
Část tělesa redleru
Výtahy a manipulace
19
21.6.2011
Výtahy a manipulace
ing.Jan Šritr
39
Výtahy a manipulace
ing.Jan Šritr
40
20
21.6.2011
Výtahy a manipulace
ing.Jan Šritr
41
Výtahy a manipulace
ing.Jan Šritr
42
21
21.6.2011
Výtahy a manipulace
ing.Jan Šritr
43
Výtahy a manipulace
ing.Jan Šritr
44
22
21.6.2011
Vozíky
Nízkozdvižné
vozíky
Ručně
vedené
Výtahy a manipulace
Vysokozdvižné
vozíky
Čelní s
protizávažím
Vychystávací
vozíky
Systémové
vozíky
Retraky
ing.Jan Šritr
45
Nízkozdvižné vozíky
ručně vedené vozíky bez pohonu – vozíky pro operativní nasazení vhodné především
pro krátké pojezdové vzdálenosti.
ručně vedené elektrické vozíky – vozíky, které šetří kilometry nachozené obsluhou.
Vysokozdvižné vozíky
ručně vedené vozíky – technika pro krátké horizontální transporty s vysokou flexibilitou
nasazení.
čelní vozíky s protizávažím – konvenční manipulační technika pro všestranné využití
ve skladových, tak i výrobních objektech.
retraky - technika pro obsluhu mezi regálovými konstrukcemi; posuvný sloup vozíku
umožňuje zúžit manipulační uličky oproti konvenčním čelním vozíkům.
Vychystávací vozíky
Vozíky, které usnadňují a zrychlují přípravu zakázky skládající se z více výrobků.
Vychystávání může probíhat buď ze země nebo je možné využít zdvihu manipulační techniky
a vychystávat i z vyšších pater regálové konstrukce.
Systémové vozíky
Zakladače, které mají minimální nároky na potřebnou šíři manipulační uličky uvnitř regálových
polí.
Tahače a traktory
Vozíky pro horizontální transporty. Za tahače je možné zapojit i více přívěsů a zvýšit tak počet
odbavených manipulačních jednotek.
Překladače kontejnerů
Těžkotonážní stroje pro manipulaci s kontejnery a výměnnými nástavbami.
Výtahy a manipulace
ing.Jan Šritr
46
23
21.6.2011
Existují dva druhy systémových vozíků:
u vozíků typu MAN-UP je současně s manipulovaným zbožím zdvihána a
spouštěna obsluha vozíku, zpravidla v kabině. Výhodou tohoto typu je
optimální kontrola zakládání a možnost současného vychystávání.
U vozíků typu MAN-DOWN je obsluha trvale sedící dole. Kontrola a přesnost
zakládání nebo vyskladňování zboží se provádí pomocnými kamerovými
nebo polohovacími systémy.
Vychystávací vozíky jsou určeny pro manipulaci na zpevněných plochách,
uvnitř hal a uvnitř nákladových prostor.
Dle provedení vychystávací vozík nabízí zdvih obsluhy spolu s nákladem, což
umožňuje manipulovat nejen s paletovaným materiálem, ale též ruční
vyskladňování drobného materiálu.
Vychystávací vozík s třístranným vychystávačem umožňuje manipulaci s
paletovaným materiálem v uličkách jen o málo širších než samotný vychystávací
vozík, díky čemuž je možné maximálně využít skladovací kapacitu prostor.
Výtahy a manipulace
ing.Jan Šritr
47
ing.Jan Šritr
48
Ruční manipulace
Výtahy a manipulace
24
21.6.2011
Vysokozdvižné vozíky čelní s
protizávažím
Výtahy a manipulace
ing.Jan Šritr
49
Výtahy a manipulace
ing.Jan Šritr
50
25
21.6.2011
Manipulační vozíky
Výtahy a manipulace
ing.Jan Šritr
51
Výtahy a manipulace
ing.Jan Šritr
52
26
21.6.2011
Prostředky pro manipulaci s
paletami a kontejnery
Výtahy a manipulace
ing.Jan Šritr
53
Balancéry
(vyvažovače)
Balancéry jsou
používány všude tam,
kde je vyžadována
rychlost, plynulý pohyb a
přesné umístění
břemene či nářadí
Výtahy a manipulace
ing.Jan Šritr
54
27
21.6.2011
Výtahy a manipulace
ing.Jan Šritr
55
28
Download

sr-tp-sps-04-02