Pot ebujete n kdy „vyfotit“ obrazovku monitoru?
K tomu výborn poslouží prográmek MW Snap
Najdete ho pod tla ítkem START, VŠECHNY PROGRAMY (pokud ne, zavolejte). Je to
Freeware, tedy každý si ho m že vzít i dom .
Jak na to?
P ipravte si obrazovku, kterou chcete sejmout nebo ze které chcete sejmout ást.
Spus te program MW Snap.
Po spušt ní se vám zobrazí okno MW Snap. Vyberte Libovolný úhelník a klikn te na
tla ítko Zachytit oblast. Kurzorem klikn te v jednom rohu snímaného objektu, p eje te do
protilehlého rohu a op t klikn te. Snímaný objekt se vám uloží do okna.
Nyní m žete sejmutý objekt uložit jako obrázek nebo p ímo kopírovat do dokument .
Možností je více. M žete zadat
ráme ek, p evracet i p ekláp t objekt,
p idávat kurzory, …
Download

Focení obrazovky.pdf