ODPADY
Likvidace objemného odpadu
– možnosti mimo obecní svoz
Objemný odpad je odpad, který kvůli svým rozměrům nelze odložit do standardních nádob na směsný či tříděný odpad. Jedná se především o vybavení
domácností, jako je například starý nábytek, koberce, linolea, matrace, staré
lyže, kola, zrcadla, umyvadla, záchodové mísy apod. Naopak nepatří mezi objemný odpad např. lednice, televizory, počítačové monitory, zářivky a výbojky, autobaterie a jiný nebezpečný odpad.
Občan má několik možností, jak se takového odpadu zbavit v souladu se
zákonem a životním prostředím:
• V termínu, který obec stanoví, odloží objemný odpad na místě k tomu určeném.
• Odveze odpad do nejbližšího sběrného dvora, kde ho bezplatně odevzdá.
• Objedná si specializovanou firmu, která odpad vyzvedne v místě jeho
bydliště. Tato varianta není narozdíl od dvou výše uvedených zdarma.
Občan si může konkrétní prostory (půdu, sklep, dvůr apod.) vyklidit sám,
firma pak přistaví kontejner velikosti úměrné objemu odpadu a cena se
obvykle odvíjí od velikosti kontejneru a počtu dnů, na které byl kontejner
pronajat. U většiny takto specializovaných firem si lze objednat i samotné
vyklízení prostor a následný odvoz, platí se pak za práci obvykle zase dle
objemu odpadu.
Odkládání objemného odpadu jiným způsobem je porušením zákona o nakládání s odpady a hrozí za něj finanční sankce. Například za založení černé
skládky hrozí viníkům vysoké pokuty.
U objemného odpadu jako je například starý nábytek je také dobré zvážit,
zda stále nemá určitou hodnotu. Inzerce na internetu je převážně bezplatná,
a tak lze prodejem starých věcí vydělat peníze a ušetřit si práci a starosti
s jejich likvidací.
ODPADY
Nebezpečné odpady v domácnosti
a jejich likvidace
Do směsného odpadu nikdy nevyhazujeme nebezpečné složky odpadu. Směsným odpadem rozumíme všechny odpadky, které nelze vytřídit jinam. Ovšem
měli bychom si pamatovat, že pokud se do směsného odpadu občas připlete
např. kelímek od jogurtu nestane se tolik, jako když se do něj dostane kterýkoliv
nebezpečný odpad, třeba jen jedna tužková baterie.
Nebezpečný odpad je takový odpad, který má jednu nebo více nebezpečných vlastností (např. je toxický, infekční, výbušný, hořlavý apod.). Takový odpad
proto vyžaduje speciální zacházení a zneškodnění, aby neohrozil lidi a přírodu.
Mezi nebezpečný odpad patří tedy baterie, akumulátory, nádoby od sprejů, zahradní chemie, mazací oleje a tuky kromě potravinářských olejů, ředidla
a barvy, léky, rtuťové teploměry, kyseliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, fotochemikálie, zářivky a výbojky, dále pak staré lednice a vyřazená elektrická a elektronická zařízení (televize, počítače, monitory apod.)
Občan může nebezpečný odpad zdarma zlikvidovat některým z následujících způsobů:
• Odpad odnést do nejbližší stabilní sběrny nebezpečného odpadu (sběrné
dvory), kde bude odpad odborně zpracován a zlikvidován tak, aby nedošlo
ke kontaminaci přírody.
• Využít služeb mobilního sběru nebezpečného odpadu (termíny svozu jsou určeny minimálně dvakrát do roka).
U nejběžnějších druhů nebezpečného odpadu jsou možnosti jeho bezplatného odevzdání podstatně širší:
• Prošlé či nepoužité léky a rtuťové teploměry lze odevzdat v každé lékárně.
• Nádoby na odevzdání suchých článků (baterií) jsou k dispozici ve většině škol
a dále pak v řadě míst prodeje.
• Baterie lze odevzdávat I na sběrných místech kolektivního systému Ecobat,
který zajišťuje zpětný odběr použitých přenosných baterií na území celé ČR.
• Použitý olej je možné vhodit do sběrných nádob, které najdeme u většiny
benzínových čerpadel.
Sběr použitých elektrozařízení zajišťují I někteří prodejci – zde však
může být odběr vázán na nákup nového výrobku případně účtován
poplatek za manipulaci s odevzdávaným výrobkem (typicky odvoz
starého spotřebiče).
ODPADY
Obecní sběr tříděného odpadu
– výhody využití a pravidla
Ať už je důvod, proč třídit odpad, jakýkoli, každý je správný. Někdo třídí proto,
že má rád přírodu a chce ji tímto chránit, jiný si řekne rekne: „Třídí všichni,
budu také třídit.“ A někdo třídí proto, že tříděním a následnou recyklací odpadů ušetří peníze.
Každý z nás vyhodí za rok asi 250 – 300 kg odpadů. Pokud však odpady už
doma třídíme a dáváme je do barevných kontejnerů, umožníme tak recyklaci
více než třetiny tohoto množství. Za rok tak můžete vytřídit až 30 kg papíru,
25 kg plastů, 15 kg skla.
Mezi tzv. využitelné odpady (odpady, které je možné dále zpracovat) patří
např. papír a lepenka, sklo, plasty (PET lahve, folie, kelímky), kovy (plechovky,
hliník), kompostovatelný kuchyňský odpad atd.
Vlastně jediné druhy odpadů, které bychom měli vyhazovat do koše na odpadky a poté do popelnice nebo kontejneru na směsný odpad, jsou takové,
které nám zbydou po vytřídění všeho, co je možné dále využít (např. znečištěné, mastné obaly od potravin, voskovaný papír, textil, porcelán, žárovky, popel,
zbytky masa a kostí apod.)
Pokud budeme jednotlivé druhy odpadů správně třídit, umožníme tak jejich další zpracování. Odpady, které vhodíme do barevného kontejneru, odveze velké svozové auto na dotřiďovací linku. Odtud putují do zpracovatelských
firem, kde z odpadů vznikají nové výrobky – tento proces se nazývá recyklace
odpadu. Odpady bychom měli třídit přímo doma, pozdější roztřídění odpadu
není často možné – smícháním se odpad znečistí nebo slepí. Např. zamaštěný
papír už není možné zpracovat.
Pořiďte si do domácnosti další koše na ukládání papíru, skla a plastů. Pokud se vám koše do bytu nevejdou, můžete je nahradit papírovou krabicí, do
které postavíte tři tašky Další třeba menší krabice si založte na nápojové kartony, kovy, hliník a nebezpečné odpady jako jsou baterie – takových odpadků
není mnoho, a nesmrdí, a tak je stačí jednou za čas odvézt do sběrného dvora.
ODPADY
Obecní sběr tříděného odpadu
Ať už je důvod, proč třídit odpad jakýkoli, každý je správný. Někdo třídí proto, že má rád přírodu a chce ji tímto chránit, jiný si řekne třídí všichni, budu
také třídit, někdo třídí proto, že tříděním a následnou recyklací odpadů ušetří
peníze.
Z celkového množství pouze 1/3 tvoří směsný odpad. Z toho vyplývá, že
budeme-li třídit, omezíme množství odpadu, který skončí na skládce a nelze
již dále využít. Již při nákupu můžeme správnou volbou rozhodnout, kolik odpadu vyprodukujeme. Omezování vzniku odpadů má pozitivní vliv nejen na
životní prostředí, ale i na naši peneženku (platíme za popelnice, za svoz odpadu, za jeho následné zpracování, případné skládkování nebo jinou likvidaci).
Modré nádoby
Do modrých nádob patří zejména:
• noviny, časopisy, kancelářský papír a sešity (včetně spon
a svorek)
• reklamní letáky, knihy (bez potažených hřbetů brožury)
• krabice, lepenka, kartón, čisté papírové obaly (např. sáčky)
Do modrých nádob nikdy nevhazujte:
• mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír
• uhlový (propisovací) papír
• voskovaný, pauzovací a dehtový papír
• vícevrstvé obaly (nápojové kartony)
• použité plenky a hygienické potřeby
• vázané knihy
ODPADY
Obecní sběr tříděného odpadu
Ať už je důvod, proč třídit odpad jakýkoli, každý je správný. Někdo třídí proto, že má rád přírodu a chce ji tímto chránit, jiný si řekne třídí všichni, budu
také třídit, někdo třídí proto, že tříděním a následnou recyklací odpadů ušetří
peníze.
Z celkového množství pouze 1/3 tvoří směsný odpad. Z toho vyplývá, že
budeme-li třídit, omezíme množství odpadu, který skončí na skládce a nelze
již dále využít. Již při nákupu můžeme správnou volbou rozhodnout, kolik odpadu vyprodukujeme. Omezování vzniku odpadů má pozitivní vliv nejen na
životní prostředí, ale i na naši peneženku (platíme za popelnice, za svoz odpadu, za jeho následné zpracování, případné skládkování nebo jinou likvidaci).
Zelené (bílé) nádoby
Do zelených nádob patří zejména:
• nevratné skleněné láhve od nápojů
• skleněné nádoby
• skleněné střepy - tabulové sklo
Do zelených nádob nevhazujte:
• keramiku
• porcelán
• autosklo
• žárovky, zářivky a výbojky
• drátěné sklo a zrcadla
• televizní a počítačové obrazovky
• lahvičky od léčiv
Bílé sklo
Pokud máte v obci zaveden oddělený sběr skla, potom při jeho třídění rozlišujte, jakou má barvu. Pro jeho sběr jsou ve většině míst dva kontejnery: bílý
a zelený. Do bílého kontejneru patří čiré sklo a do zeleného kontejneru barevné sklo. Někde se ještě stále netřídí sklo dle barevnosti, proto je důležité
sledovat barvy kontejneru nebo nálepku na kontejneru. POZOR, do
bílého skla nepatří tabulové sklo, to patří do zeleného kontejneru.
ODPADY
Obecní sběr tříděného odpadu
Ať už je důvod, proč třídit odpad jakýkoli, každý je správný. Někdo třídí proto, že má rád přírodu a chce ji tímto chránit, jiný si řekne třídí všichni, budu
také třídit, někdo třídí proto, že tříděním a následnou recyklací odpadů ušetří
peníze.
Z celkového množství pouze 1/3 tvoří směsný odpad. Z toho vyplývá, že
budeme-li třídit, omezíme množství odpadu, který skončí na skládce a nelze
již dále využít. Již při nákupu můžeme správnou volbou rozhodnout, kolik odpadu vyprodukujeme. Omezování vzniku odpadů má pozitivní vliv nejen na
životní prostředí, ale i na naši peneženku (platíme za popelnice, za svoz odpadu, za jeho následné zpracování, případné skládkování nebo jinou likvidaci).
Žluté nádoby
Do žlutých nádob patří zejména:
• stlačené či sešlápnuté PET láhve od nápojů (víčka mohou zůstat na lahvi, ale nedotažená)
• kelímky od potravin (obaly není nutné před vhozením do
sběrných nádob vymývat),
• igelitové, polyethylenové tašky a sáčky
• mikrotenové sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů
• polystyrén
• vypláchnuté plastové nádoby od mycích prostředků
Do žlutých nádob nevhazujte:
• gumu
• molitan
• kabely
• PVC, pneumatiky, linolea a jiné podlahové krytiny
• textil z umělých vláken
• nádobky od léčiv
• vícevrstvé obaly (nápojové kartony)
• novodurové trubky
• obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie,
barvy apod.)
ODPADY
Obecní sběr tříděného odpadu
Ať už je důvod, proč třídit odpad jakýkoli, každý je správný. Někdo třídí proto, že má rád přírodu a chce ji tímto chránit, jiný si řekne třídí všichni, budu
také třídit, někdo třídí proto, že tříděním a následnou recyklací odpadů ušetří
peníze.
Z celkového množství pouze 1/3 tvoří směsný odpad. Z toho vyplývá, že
budeme-li třídit, omezíme množství odpadu, který skončí na skládce a nelze
již dále využít. Již při nákupu můžeme správnou volbou rozhodnout, kolik odpadu vyprodukujeme. Omezování vzniku odpadů má pozitivní vliv nejen na
životní prostředí, ale i na naši peneženku (platíme za popelnice, za svoz odpadu, za jeho následné zpracování, případné skládkování nebo jinou likvidaci).
Černé nádoby s oranžovými pruhy
Do černých nádob s oranžovými pruhy patří zejména:
• veškeré prázdné vícevrstvé obaly od nápojů, mléka, mléčných
výrobků, džusů, vín a dalších potravin (TetraPack) - vyprázdněné a stlačené
Do černých nádob s oranžovými pruhy nevhazujte:
• jiné obaly od nápojů (sklo, plasty, plechovky)
• nápojové kartony znečištěné nebezpečnými látkami
(např. jejich dalším použitím při natírání, lakování lepení
apod.)
• nevyprázdněné nápojové kartony
ODPADY
Sběrné dvory
Sběrný, nebo také „recyklační“ dvůr je místo, kde můžete odevzdat odpady, které se nevejdou do běžných kontejnerů, nebo druhy odpadů, na které nemáme
v naší obci sběrné nádoby. Každý dvůr má svého správce a ten vám poradí, do
kterého kontejneru můžete odložit odpady, které jste přinesli, nebo přivezli.
Dvory mají stanovenu provozní dobu i vymezené druhy sbíraných odpadů
– vše zjistíte přímo na vratech do dvora, nebo se můžete zeptat na vašem obecním či městském úřadě, popř. u firmy, která u vás sváží odpady.
Na sběrný dvůr můžete odvážet většinou tyto druhy odpadů:
• Kovy: železný šrot, hliníkové předměty, barevné kovy, plechovky, hrnce apod.
• Kompostovatelný odpad: větve, listí, tráva, zbytky jídel, čajové sáčky, zbytky ovoce a zeleniny, slupky apod. Prosím, nevhazujte: maso, kosti, oleje
z potravin, tekuté a silně mastné potraviny, obaly od potravin, uhynulá domácí zvířata.
• Objemné odpady: starý nábytek (křesla, židle, skříně, válendy apod.), podlahové krytiny (koberce, linolea), umyvadla, toalety, nefunkční sporáky, pračky.
• Elektrotechnika: televize, rádia, počítače, mikrovlnné trouby, ledničky apod.
• Stavební suť: cihly a beton z drobných rekonstrukcí v bytě.
• Nebezpečné odpady jsou sbírány na dvorech vybavených speciálními ekosklady. Je to vlastně taková budka s nádobami a dvojitou podlahou – to proto,
aby nebezpečné látky nemohly uniknout. Mezi nejčastější druhy nebezpečných odpadů patří: léky, zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články (baterky), ledničky, mrazničky, barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné atd.
Pojízdná sběrna nebezpečných odpadů je speciálně upravený nákladní
automobil vybavený speciálními kontejnery na nebezpečný odpad. Tyto sběrny
zajíždí pravidelně do obcí, mají svůj jízdní řád a zastávky.
O tom, kdy k vám sběrna přijede, se opět dozvíte na vašem obecním či městském úřadě, popř. u firmy, která u vás sváží odpady.
Velkoobjemové kontejnery
Jak již název napovídá, slouží k odkládání velkého odpadu, který se nevejde do
běžných popelnic či kontejnerů. Nejčastěji je uvidíte na sběrných dvorech nebo
ve vašem okolí v době jarního úklidu, podzimní sklizně na zahrádkách či při rekonstrukci domu. Kontejnery mají objem od 5 až do 30 m3.
ODPADY
Možnosti využití zrecyklovaného
odpadu
Při recyklaci jsou zpracovány odpady na nové materiály. Každý z nás svým
chováním přímo ovlivňuje další „život“ odpadu – pokud ho správně roztřídí,
umožní tak jeho recyklaci a znovupoužití; pokud ho vyhodíte do popelnice,
odpad se uloží na skládce nebo se jinak bez dalšího využití zlikviduje.
Recyklace papíru
Slisovaný sběrový papír poslouží k výrobě nového papíru, stejně jako když se
vyrábí ze dřeva, přidává se do směsi na výrobu papíru. Papír je možné takto
recyklovat asi pětkrát až sedmkrát. Výrobky z recyklovaného papíru: novinový papír, sešity, lepenkové krabice, obaly na vajíčka, toaletní papír apod.
Recyklace skla
Vytříděné sklo se rozdrtí a přidá do výchozí směsi k výrobě nového skla.
Nejčastěji se takto vyrábí lahve na minerálky a pivo a jiné skleněné výrobky.
Ušetří se při tom mnoho energie a surovin, přičemž sklo se dá takto používat
vlastně donekonečna.
Recyklace plastů
Každý druh plastů je zpracováván jinou technologií, protože mají odlišné složení a vlastnosti. Z PET lahví se vyrábějí vlákna, která se používají jako výplň
zimních bund a spacáků nebo se přidávají do tzv. zátěžových koberců. Z fólií
(sáčků a tašek) se opět vyrábějí fólie a různé pytle, např. na odpady. Pěnový polystyren slouží k výrobě speciálních cihel. Ze směsi plastů lze vyrábět
odpadkové koše, zahradní nábytek, zatravňovací dlažbu, protihlukové stěny
u dálnic apod.
Recyklace kovů
Kovové odpady ze sběren druhotných surovin či sběrných dvorů putují do
hutí, kde se přetaví. Potraviny a barvy, které v nich zbyly, shoří při teplotě
1700 °C. Z některých plechovek tak vznikne znovu stejný výrobek, nebo třeba
různé odlitky, tyče a desky.
Recyklace nápojových kartonů
Nápojové kartony je možné recyklovat dvěma způsoby: V papírnách – papír
tvoří většinu tohoto obalu, takže je možné ho zpracovávat stejně jako starý
papír. Zbytky hliníku a polyethylenu lze využít přímo v papírně při výrobě
páry nebo pro ohřev vody či dále zpracovat na palety apod. Na speciální lince – nápojové kartony se rozdrtí a drť se za tepla lisuje do
desek, které je možné použít např. jako stavební izolace. Taková linka
funguje také v ČR.
ODPADY
Spalování plastů a papíru
Nespalujte plasty! Při jejich spalování se uvolňují škodlivé dioxiny a celá řada dalších zdraví škodlivých látek.
Řada lidí přikládá do kamen PET lahve nebo jiné plastové obaly a domnívá
se, že je vše v pořádku. Rozhodně to však není dobrý nápad, protože většina
odpadu, který se v domácnosti najde, obsahuje celou řadu chemických přísad,
které se při spalování uvolňují ve formě plynu. Při spalování v kamnech, kotli či
na otevřeném ohništi může vznikat mnohem více nebezpečných škodlivin než
v průměrné spalovně či průmyslovém podniku.
Při spalování plastických hmot (jako jsou např. lahve, kelímky, domácí zboží
a hračky) se uvolňuje oxid uhelnatý, chlorovodíkový plyn dioxiny a chlorované
furany. Ty mohou být příčinou vzniku rakoviny nebo způsobit poškození plodu
už před narozením. Dioxiny se hromadí a setrvávají v našich potravních řetězcích
po dlouhé roky.
Polystyrény (například z šálků, jídelních tácků, kartonů na vajíčka a plastických
příborů) mohou být absorbovány kůží a výpar z hoření může poškodit oči a sliznice.
Při spalování polyuretanů (žaluzie, pěny, látky, kterými se povrchově upravuje
dřevo, a lepidla) se uvolňují mraky žlutého kouře, které obsahují kolísající množství kyanovodíku a fosgenu.
Bělené papírové produkty jako karton a balicí materiály uvolňují halogenové uhlovodíky, které jsou spojovány s krevními abnormalitami a poškozením jater.
Hladké barvené papíry a kartony potištěné syntetickými inkousty často obsahují těžké kovy. Těžké kovy jsou spojené s vadami při narození stejně jako
s postižením jater a ledvin, také mohou způsobovat poškození organismu před
narozením nebo poškození jater či ledvin.
Při spalování gumy, dřeva ošetřeného impregnačními prostředky, drátů s izolací,
baterií olejů, azbestu a elektronických součástek se uvolňují další jedovaté plyny.
Když dýcháte kouř, vy, vaše rodina a sousedé jste vystavováni potenciálně jedovatým substancím. Proto nikdy nezneškodňujte odpad spalováním v kamnech,
kotlích či v otevřených ohništích nebo uložením na černou skládku!
Spalování odpadů (všech plastů, papíru, gumy, textilií a ostatních) je zakázáno zákonem o ochraně ovzduší. Z něj navíc vyplývá, že nesmí docházet k obtěžování
obyvatelstva zápachem. Dalším problémem může být obtěžování nadměrně hustým kouřem. Porušení povinností daných tímto zákonem může být postihováno
jako přestupek nebo jako správní delikt podle zvláštního právního předpisu pokutou ve výši od 500,- do 150.000,- .
Download

Leták A5 jednobarevný pro ofset