Výroční mezinárodní vědecká konference
Vysoké školy evropských a regionálních studií
a Konrad-Adenauer-Stiftung
PROGRAM
MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE
„Udržitelný rozvoj VI. –
30 let od Schengenské úmluvy aneb Evropa
bez hranic“
26.–27.3.2015
ČESKÉ BUDĚJOVICE
Pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly
a primátora statutárního města České Budějovice Ing. Jiřího Svobody
Výroční mezinárodní vědecká konference
Vysoké školy evropských a regionálních studií
a Konrad-Adenauer-Stiftung Praha
1. PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ
Místo:
Datum a čas:
Řídí:
Sál zastupitelstva Krajského úřadu JK
26.3.2015, 10:00 – 12:30 h
doc. JUDr. Roman Svatoš, Ph.D., vedoucí Katedry právních oborů
a bezpečnostních studií Vysoké školy evropských a regionálních studií
10:00-10:10
Zahájení konference, přivítání hostů
doc. Dr. Mgr. Lubomír Pána, Ph.D., rektor Vysoké školy evropských a regionálních
studií
10:10-10:20
Pozdravení účastníků jménem Konrad-Adenauer-Stiftung Praha
Dr. Werner Böhler, ředitel Konrad-Adenauer-Stiftung Praha
10:20-10:25 Pozdravení účastníků jménem Jihočeského kraje
Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje
10:25-10:30 Pozdravení účastníků jménem Statutárního města České Budějovice
Ing. Martin Maršík, Ph.D., náměstek primátora Statutárního města České Budějovice pro
sociální oblast, školství, zdravotnictví
10:30-10:55
Sousedská politika jako integrační politika v Evropě bez hraničních kontrol
J.E. pan Dr. Ferdinand Trauttmansdorff, mimořádný a zplnomocněný velvyslanec
Rakouské republiky v České republice
10:55-11:20
30 let od Schengenské úmluvy - Evropa bez hranic
Dr. Harald Fichtner, primátor města Hof
11:20-11:40 Evropský region Dunaj-Vltava - úspěšný příklad trilaterální přeshraniční spolupráce
Romana Sadravetz, vedoucí kanceláře Evropského regionu Dunaj-Vltava
11:40-11:55 Celníci bez hranic - obchodně-právní podmínky dodávek zboží v zahraničním obchodě
a uplatňování celních předpisů mimo a uvnitř EU
plk. Ing. Michal Kubát, ředitel Celního úřadu pro Jihočeský kraj
11:55-12:10 Partnerství přes hranice - investice do budoucnosti
Dana Biskup, zástupkyně jednatele EUREGIA Bavorský les – Šumava – Dolní Inn
12:10-12:25 Public Regulation of the Sphere of Higher Education
prof. Mykhaylo Vasylyovych Zagirnyak, rektor Kremenchuk Mykhailo Ostohradskyi
National University
12:25-12:30 Diskuse k příspěvkům z Plenárního zasedání
12:30 h
Závěr Plenárního zasedání
12:30 h
OBĚD NA KRAJSKÉM ÚŘADU JIHOČESKÉHO KRAJE (PŘÍZEMÍ)
2
Výroční mezinárodní vědecká konference
Vysoké školy evropských a regionálních studií
a Konrad-Adenauer-Stiftung Praha
2. JEDNÁNÍ V ODBORNÝCH SEKCÍCH
SOCIOEKONOMICKÉ ASPEKTY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE –
SEKCE A
Místo:
Datum a čas:
Organizuje:
Sál zastupitelstva Krajského úřadu JK
26.3.2015, 13:15 – 15:00, 15:15 – 17:30 h
Mgr. Richard Říha, Vysoká škola evropských a regionálních studií
13:15 h
Zahájení jednání sekce
Ing. Jiří Dušek, Ph.D., prorektor Vysoké školy evropských a regionálních studií
13:15 h – 15:00 h
Řídí doc. PhDr. René Pawera, PhD., Vysoká škola evropských a regionálních
studií
Řídí prof. PhDr. Miroslava Szarková, CSc., Ekonomická univerzita v Bratislave,
Fakulta podnikového manažmentu
15:15 h – 17:30 h
13:15-13:30
Podporné mechanizmy vytvárania pracovných miest a udržateľný rozvoj
prof. PhDr. Miroslava Szarková, CSc., Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta
podnikového manažmentu
13:30-13:45
Reforma sociální politiky: rok 2012
doc. Ing. Magdalena Kotýnková, CSc., Vysoká škola ekonomická v Praze,
Národohospodářská fakulta
13:45-14:00
Aplikácia predpisov EÚ pre pracovné prostredie ako podmienka udržateľného rozvoja
Mgr. Natália Matkovčíková, PhD., Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta
podnikového manažmentu
14:00-14:15
Analýza vývoje nezaměstnanosti ve vybraných státech EU, OECD
doc. Ing. Jiří Dědina, CSc., Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo
14:15-14:30
Udržitelný rozvoj v České republice v souvislosti s vývojem minimální mzdy a minimální
hodinové sazby, Průměrná hrubá a minimální mzda a jejich vliv na životní úroveň
zaměstnanců
Ing. Daniela Hricová, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně
ekonomická fakulta
14:30-14:45
Age management jako podpůrný nástroj zaměstnanosti u věkové kategorie 55+
Ing. Hana Urbancová, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně
ekonomická fakulta
14:45-15:00
Metódy aplikované v personálnom audite
Ing. Martin Andrejčák, Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového
manažmentu
15:00-15:15
COFFEE BREAK
15:15-15:30
Rozvoj a vzdělávání lidských zdrojů v kontextu udržitelného rozvoje
Ing. Vlasta Doležalová, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická
fakulta
15:30-15:45
Kvalita života v EÚ na ceste k udržateľnému rozvoju
Ing. Mária Sabayová, PhD., Akadémia Policajného zboru v Bratislave
3
Výroční mezinárodní vědecká konference
Vysoké školy evropských a regionálních studií
a Konrad-Adenauer-Stiftung Praha
15:45-16:00
The Human Development Index as a tool for sustainability measurement?
Ing. Veronika Humlerová, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,
Ekonomická fakulta
16:00-16:15
Populačný potenciál krajín EÚ klesá
prof. RNDr. Jozef Mládek, DrSc., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,
Pedagogická fakulta
Mgr. Marcela Káčerová, Ph.D., Univerzita Komenského v Bratislave, Prirodovedecká
fakulta
doc. RNDr. Dagmar Popjaková, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,
Pedagogická fakulta
16:15-16:30
Makroekonomická analýza dopadu hrubého domácího produktu na obyvatele na zvýšení
zaměstnanosti v Německu, Rakousku a České republice
Ing. Štefan Toth, Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta
16:30-16:45
Možnosti aplikace diverzity managementu pro oživení vybraného regionu při řešení
nezaměstnanosti
Ing. Andrea Šalková, Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická
fakulta
16:45-17:00
Slaďování práce a péče o stárnoucí rodiče prizmatem genderu
PhDr. Martina Hrušková, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,
Zdravotně sociální fakulta
17:00-17:15
Stresové faktory u vrcholových sportovců v porovnání s běžně sportující populací
PhDr. Věra Strnadová, Ph.D., Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky
a managementu
17:15-17:30
Fluktuace zdravotnických pracovníků v Evropské unii
Mgr. Radka Dušková, Nemocnice České Budějovice
Mgr. Monika Kimličková, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta
biomedicínského inženýrství
Mgr. Pavel Böhm, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského
inženýrství
17:30 h
Zakončení jednání sekce
18:30 h
Slavnostní společenský večer v prostorách Střední a Vyšší odborné školy cestovního
ruchu (Fráni Šrámka 9/1216 v Českých Budějovicích)
4
Výroční mezinárodní vědecká konference
Vysoké školy evropských a regionálních studií
a Konrad-Adenauer-Stiftung Praha
SOCIOEKONOMICKÉ ASPEKTY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE –
SEKCE B
Místo:
Datum a čas:
Organizuje:
Sál „Ovál“ Krajského úřadu JK
26.3.2015, 13:15 – 15:00, 15:15 – 17:30 h
Ing. Petra Jílková, Ph.D., Vysoká škola evropských a regionálních
studií
13:15 h
Zahájení jednání sekce
doc. Ing. Marie Hesková, CSc., prorektorka Vysoké školy evropských
a regionálních studií
13:15 h – 15:00 h
Řídí doc. Ing. Ladislav Skořepa, Ph.D., Vysoká škola evropských a regionálních
studií
Řídí doc. Ing. Aleš Hes, CSc., člen RR Auspicia Vysoké školy evropských
a regionálních studií, Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická
fakulta
15:15 h – 17:30 h
13:15-13:30
Financial Markets Infrastructures and Sustainable Economic Growth
doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc., Vysoká škola finanční a správní, Fakulta
ekonomických studií
13:30-13:45
Společná měna – dopady společné měny na vybrané makroekonomické ukazatele
Ing. Pavel Klička, Vysoká škola finanční a správní, Fakulta ekonomických studií
13:45-14:00
Did Slovak Banks Need the Extra Central Bank Liquidity?
Mgr. Natália Matkovčíková, PhD., Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta
podnikového manažmentu
doc. Ing. Ľubomíra Gertler, PhD., Ekonomická univerzita v Bratislave,
Národohospodárska fakulta
14:00-14:15
Vývoj ekonomiky ČR s ohledem na aktuální podmínky v eurozóně
PhDr. Jana Marková, Ph.D., Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha
14:15-14:30
Služby všeobecného hospodárskeho záujmu poskytované na Slovensku
doc. JUDr. Daniela Nováčková, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta
managementu
14:30-14:45
Development of the Polish Logistics Service Market after the Schengen Agreement
prof. UG, dr hab., Cezary Mankowski, Uniwersytet Gdanski, Wydzial Ekonomiczny
14:45-15:00
Pomoc de minimis poskytovaná malým a stredným podnikom na Slovensku
Mgr. Petra Milošovičová, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta
managementu
15:00-15:15
COFFEE BREAK
15:15-15:30
Druhý marketingový výzkum Brna v rámci projektu partnerství pro místní rozvoj
prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc., Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního
rozvoje a mezinárodních studií
doc. Ing. Marie Hesková, CSc., Vysoká škola evropských a regionálních studií
5
Výroční mezinárodní vědecká konference
Vysoké školy evropských a regionálních studií
a Konrad-Adenauer-Stiftung Praha
15:30-15:45
Vliv klastrů na socioekonomický rozvoj regionů v České republice
RNDr. Zuzana Dvořáková Líšková, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých
Budějovicích, Ekonomická fakulta
15:45-16:00
Udržitelnost cestovního ruchu a role destinačního managementu
Ing. Eva Šimková, Ph.D., Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
16:00-16:15
Dopravní podmínky a jejich vliv na socioekonomické ukazatele v ORP Kraje Vysočina
Ing. Libuše Měrtlová, Ph.D., Vysoká škola polytechnická Jihlava
16:15-16:30
Implementácia systému riadenia kvality ako nástroj na zaistenie ekonomickej bezpečnosti
podniku
Ing. Monika Daňová, PhD., Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach,
Ústav ekonomickej a technickej bezpečnosti
16:30-16:45
Competitive Intelligence jako podpůrný nástroj pro vědu a výzkum v EU
PhDr. Jan Černý, Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky
16:45-17:00
Změny maloobchodního prodeje potravin po r. 1989 v České republice
doc. Ing. Aleš Hes, CSc., Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická
fakulta
17:00-17:15
Stravovací služby pro bezlepkovou dietu v odvětví cestovního ruchu
Ing. Marta Regnerová, CSc., Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně
ekonomická fakulta
17:15-17:30
Plýtvání potravinami ve světle a stínu udržitelného rozvoje
Ing. Daniela Šálková, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně
ekonomická fakulta
17:30 h
Zakončení jednání sekce
Slavnostní společenský večer v prostorách Střední a Vyšší odborné školy cestovního
ruchu (Fráni Šrámka 9/1216 v Českých Budějovicích)
18:30 h
6
Výroční mezinárodní vědecká konference
Vysoké školy evropských a regionálních studií
a Konrad-Adenauer-Stiftung Praha
II. BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE –
SEKCE A
Místo:
Datum a čas:
Organizuje:
DK Metropol (Senovážné nám. 2) – Kruhový sál (I. patro)
26.3.2015, 13:30 – 15:00, 15:15 – 17:00 h
Mgr. Josef Kříha, Vysoká škola evropských a regionálních studií
13:30 h
Zahájení jednání sekce
doc. JUDr. Roman Svatoš, Ph.D., vedoucí Katedry právních
a bezpečnostních studií Vysoké školy evropských a regionálních studií
13:30 h – 15:00 h
15:15 h – 17:00 h
oborů
Řídí PhDr. Magdaléna Ondicová, PhD., Akadémia Policajného zboru
v Bratislave
Řídí doc. PhDr. Rastislav Kazanský, PhD., Univerzita Mateja Bela v Banskej
Bystrici, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
13:15
V případě zájmu společný odchod z přízemí Krajského úřadu Jihočeského kraje na sekci.
13:30-13:45
Možnosti zlepšenia dokazovania priestupkov s podporou kriminalistiky
prof. JUDr. Jozef Meteňko, PhD., Akadémia Policajného zboru v Bratislave
13:45-14:00
Trestnoprávne aspekty páchania trestných činov organizovanými a zločineckými
skupinami
Ing. Denisa Bocáková, Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Ústav
občianskej bezpečnosti, práva a prevencie kriminality
14:00-14:15
Pocit bezpečia obyvateľov Slovenskej republiky - výsledky výskumu verejnej mienky
PhDr. Magdaléna Ondicová, PhD., Akadémia Policajného zboru v Bratislave
14:15-14:30
Drogová kriminalita v České republice v letech 2004-2014 z pohledu kriminálních
statistik
PaedDr. Petr Přecechtěl, Policejní akademie ČR v Praze, Fakulta bezpečnostně právní
14:30-14:45
Senior jako osoba ohrožená sociálně patologickými jevy
PhDr. JUDr. Jana Firstová, Ph.D., Policejní akademie ČR v Praze, Fakulta
bezpečnostně právní
14:45-15:00
Význam vzdělávání pro vězněné a možnosti vzdělávání v podmínkách vězeňství v ČR
doc. PhDr. Vratislava Černíková, CSc., Policejní akademie ČR v Praze, Fakulta
bezpečnostně právní
15:00-15:15
COFFEE BREAK
15:15-15:30
The role of massmedia in conflict dynamics and its implications.
doc. PhDr. Rastislav Kazanský, PhD., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici,
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
15:30-15:45
Ochrana schengenských hraníc na príklade Slovenskej republiky
doc. PhDr. Peter Čajka, PhD., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta
politických vied a medzinárodných vzťahov
15:45-16:00
Absencia reálnej vyhostiteľnosti cudzinca z územia Európskej únie, ako jedno z možných
ohrození Európskeho bezpečnostného modelu
JUDr. Emil Semjan, PhD., Prezídium Policajného zboru SR, Úrad hraničnej
a cudzineckej polície
7
Výroční mezinárodní vědecká konference
Vysoké školy evropských a regionálních studií
a Konrad-Adenauer-Stiftung Praha
16:00-16:15
Vybrané problémy jižních států EU s imigrací - Itálie
PhDr. Vít Rouč, Ph.D., Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha
16:15-16:30
Komparace energetické bezpečnosti významných členských států EU
Ing. Jaroslav Vrchota, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,
Ekonomická fakulta
16:30-16:45
Potenciál Evropské politiky sousedství pro energetickou bezpečnost EU
Mgr. Ing. Luděk Fráně, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
16:45-17:00
EU´s and Germany´s Energy Security
Ing. Monika Březinová, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,
Ekonomická fakulta
17:00 h
Zakončení jednání sekce
18:30 h
Slavnostní společenský večer v prostorách Střední a Vyšší odborné školy cestovního
ruchu (Fráni Šrámka 9/1216 v Českých Budějovicích)
8
Výroční mezinárodní vědecká konference
Vysoké školy evropských a regionálních studií
a Konrad-Adenauer-Stiftung Praha
II. BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE –
SEKCE B
Místo:
Datum a čas:
Organizuje:
DK Metropol (Senovážné nám. 2) – salonek č. 202 (II. patro)
26.3.2015, 13:30 – 15:00, 15:15 – 16:00 h
Mgr. Josef Kříha, Vysoká škola evropských a regionálních studií
13:30 h
Zahájení jednání sekce
plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D., Vysoká škola evropských a regionálních studií
13:30 h – 16:00 h
Řídí plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D., Vysoká škola evropských a regionálních
studií
13:15
V případě zájmu společný odchod z přízemí Krajského úřadu Jihočeského kraje na sekci.
13:30-13:45
Psychosociálna podpora a krízová intervencia v profesii záchranára pri zásahu
integrovaného záchranného systému
PhDr. Andrea Pastuchová Neumannová, PhD., Akadémia Policajného zboru
v Bratislave
13:45-14:00
Význam environmentální bezpečnosti v krizovém řízení
Ing. Lenka Brehovská, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně
sociální fakulta
14:00-14:15
Selhání kritické infrastruktury jako hrozba udržitelného rozvoje
Mgr. Petra Skalická, Policejní akademie ČR v Praze, Fakulta bezpečnostního
managementu
14:15-14:30
Vplyv geohazardov na trvaloudržiavateľný rozvoj spoločnosti
Ing. Monika Blišťanová, PhD., Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach,
Ústav ekonomickej a technickej bezpečnosti
14:30-14:45
Nové trendy vzdělávání v oblasti bezpečnosti
Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D., Vysoká škola evropských a regionálních studií
14:45-15:00
Vojenský kompetenční model absolventa Univerzity obrany: teoretická východiska
Ing. Andrea Brichová, Ministerstvo obrany ČR, Univerzita obrany
15:00-15:15
COFFEE BREAK
15:15-15:30
Medzinárodné záchranné operácie v kontexte schengenského acquis
JUDr. Eva Keméňová, Akadémia Policajného zboru v Bratislave
15:30-15:45
Humanitárna pomoc EÚ a jej vplyv na bezpečnosť členských krajín schengenského
priestoru
Mgr. Mário Opalka, Akadémia Policajného zboru v Bratislave
15:45-16:00
Bezpečnostní aspekty s ohledem na potenciální hrozby CBRN terorismu
Ing. Jana Hudzietzová, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského
inženýrství,
doc. Ing. Jozef Sabol, Policejní akademie ČR v Praze, Fakulta bezpečnostního
managementu
16:00
Zakončení jednání sekce
16:30-17:00
Zasedání Akademické rady Vysoké školy evropských a regionálních studií
18:30 h
Slavnostní společenský večer v prostorách Střední a Vyšší odborné školy cestovního
ruchu (Fráni Šrámka 9/1216 v Českých Budějovicích)
9
Výroční mezinárodní vědecká konference
Vysoké školy evropských a regionálních studií
a Konrad-Adenauer-Stiftung Praha
III. POLITOLOGICKÉ ASPEKTY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
Místo:
Datum a čas:
Organizuje:
Presscentrum Krajského úřadu JK
26.3.2015, 13:15 – 14:30, 14:45 – 16:15 h
Mgr. Štěpán Strnad, Ph.D., Vysoká škola evropských a regionálních
studií
13:15 h
Zahájení jednání sekce
doc. PhDr. Lukáš Valeš, Ph.D., vedoucí Katedry společenských věd Vysoké školy
evropských a regionálních studií
13:15 h – 14:30 h
Řídí prof. PhDr. Ján Koper, PhD., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici,
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Řídí doc. Ing. Dr. Štefan Danics, Ph.D., Policejní akademie ČR v Praze, Fakulta
bezpečnostního managementu
14:45 h – 16:15 h
13:15-13:30
Hrozby pre udržateľný rozvoj moderného politického systému
prof. PhDr. Ján Koper, PhD., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta
politických vied a medzinárodných vzťahov
13:30-13:45
Civilizational choice of Russia and Problems of sustainable development
doc. Alexander Kerimov, PhD., Ural Federal University, Department of Political
Science and Sociology
13:45-14:00
Význam a zmena mocenských vzťahov
doc. PhDr. Mária Adamcová, PhD., Vysoká škola Danubius, Fakulta verejnej politiky
a verejnej správy
14:00-14:15
Multidisciplinární český pohled na EU
doc. PhDr. Jaroslav Voráček, CSc., Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně
ekonomická fakulta
14:15-14:30
Euroskepticismus - kritika či hrozba Evropské unie
doc. Ing. Dr. Štefan Danics, Ph.D., Policejní akademie ČR v Praze, Fakulta
bezpečnostního managementu
14:30-14:45
COFFEE BREAK
14:45-15:00
Postavenie Švajčiarskej konfederácie v rámci Schengenského priestoru
PhDr. Lucia Vanková, PhD., Vysoká škola Danubius, Fakulta verejnej politiky a
verejnej správy
15:00-15:15
Socio-ekonomický vývoj územia Česka a Slovenska pred rokom 1989 a jeho vplyv na
politický vývoj po páde komunistického režimu
doc. Ing. Jiří Blažek, CSc., Stredoeurópska vysoká škola v Skalici, Ústav politických
vied
15:15-15:30
Sociální struktura českých prvovoličů a její projekce do volebního chování
Ing. Sylvie Kotásková, Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická
fakulta
15:30-15:45
Súčasné postavenie politických strán v politickom systéme
Mgr. Jozef Vlčej, PhD., Stredoeurópska vysoká škola v Skalici, Ústav politických vied
10
Výroční mezinárodní vědecká konference
Vysoké školy evropských a regionálních studií
a Konrad-Adenauer-Stiftung Praha
15:45-16:00
Participácia a udržateľný rozvoj: spôsoby zapojenia občanov, spoločnosti a organizácií
Ing. Dušan Masár, PhD., Vysoká škola Danubius, Fakulta verejnej politiky a verejnej
správy
Mgr. Dávid Kollár, PhD., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta
politických vied a medzinárodných vzťahov
16:00-16:15
Konceptualizace výzkumu sociálního krajně pravicového radikalismu v rámci evropského
kontextu
Mgr. Štěpán Strnad, Ph.D., Vysoká škola evropských a regionálních studií
16:15 h
Zakončení jednání sekce
18:30 h
Slavnostní společenský večer v prostorách Střední a Vyšší odborné školy cestovního
ruchu (Fráni Šrámka 9/1216 v Českých Budějovicích)
11
Výroční mezinárodní vědecká konference
Vysoké školy evropských a regionálních studií
a Konrad-Adenauer-Stiftung Praha
IV. ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
Místo:
Datum a čas:
Organizuje:
Sál č. 2 – Vysoká škola evropských a regionálních studií (Žižkova 5)
26.3.2015, 13:30 – 15:00, 15:15 – 16:15 h
Ing. Martina Leskovcová, Vysoká škola evropských a regionálních
studií
13:30 h
Zahájení jednání sekce
RNDr. Růžena Ferebauerová,
a regionálních studií
13:30 h – 15:00 h
15:15 h – 16:15 h
prorektorka
Vysoké
školy
evropských
Řídí RNDr. Růžena Ferebauerová, prorektorka Vysoké školy evropských
a regionálních studií
Řídí Ing. Pavla Varvažovská, Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně
ekonomická fakulta
13:15
V případě zájmu společný odchod z přízemí Krajského úřadu Jihočeského kraje na sekci.
13:30-13:45
Prínos verejno súkromného partnerstva pre zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja
Biosférickej rezervácie Poľana
Ing. Jozef Krnáč, PhD., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta
13:45-14:00
Spoločenská zodpovednosť v kontexte udržateľného rozvoja so zameraním na
environmentálnu líniu
RNDr. Jana Jaďuďová, PhD., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta
prírodných vied
14:00-14:15
Udržitelnost regionálních produktů jako významný faktor environmentálního
a regionálního rozvoje
Ing. Pavla Varvažovská, Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická
fakulta
14:15-14:30
Ekologické zemědělství jako nástroj udržitelného rozvoje ve vybraných zemích
Ing. Miroslava Navrátilová, Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně
ekonomická fakulta
14:30-14:45
Determinanty hodnocení výkonnosti zemědělských výrobně obchodních systémů v rámci
udržitelného rozvoje
Ing. Jitka Šišková, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická
fakulta
14:45-15:00
Význam podniků lesního hospodářství z hlediska trvalé udržitelnosti
Ing. Helena Čermáková, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně
ekonomická fakulta
15:00-15:15
COFFEE BREAK
15:15-15:30
Trendy v svietení v kontexte trvalo udržateľného rozvoja
Ing. Jozefína Drotárová, Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Ústav
ekonomickej a technickej bezpečnosti
15:30-15:45
Incorporating sustainability aspects in civil engineering education
prof. Ing. Prabir Ganguly, CSc., Vysoká škola technická a ekonomická v Českých
Budějovicích
Ing. Karolína Škrlantová, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých
Budějovicích
12
Výroční mezinárodní vědecká konference
Vysoké školy evropských a regionálních studií
a Konrad-Adenauer-Stiftung Praha
15:45-16:00
Udržitelná konstrukce budov - klíčoví aktéři a bariéry k rozvoji environmentální
udržitelnosti
Ing. Martin Kovář, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
prof. Ing. Prabir Ganguly, CSc., Vysoká škola technická a ekonomická v Českých
Budějovicích
16:00-16:15
Udržitelné hospodaření se stavebními a demoličními odpady
Ing. Karolína Škrlantová, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých
Budějovicích
prof. Ing. Prabir Ganguly, CSc., Vysoká škola technická a ekonomická v Českých
Budějovicích
16:15 h
Zakončení jednání sekce
18:30 h
Slavnostní společenský večer v prostorách Střední a Vyšší odborné školy cestovního
ruchu (Fráni Šrámka 9/1216 v Českých Budějovicích)
13
Výroční mezinárodní vědecká konference
Vysoké školy evropských a regionálních studií
a Konrad-Adenauer-Stiftung Praha
ČESKOSLOVENSKO A PRVNÍ SVOBODNÉ VOLBY V ROCE 1990
(sekce je realizována v rámci projektu GA ČR „Průběh Sametové revoluce ve vybraných
městech Jihočeského kraje v komparativní perspektivě“, registrační číslo 13-15049S)
Místo:
Datum a čas:
Organizuje:
Sál zastupitelstva Krajského úřadu JK
27.3.2014, 9:00 – 11:00, 11:15 – 12:15 h, 13:00 – 14:15 h
Ing. Martina Leskovcová, Vysoká škola evropských a regionálních
studií
9:00 h
Zahájení jednání sekce
Ing. František Štangl, ředitel Jihočeského muzea v Českých Budějovicích
9:00 h – 11:00 h
Řídí doc. PhDr. Lukáš Valeš, Ph.D., vedoucí Katedry společenských věd Vysoké
školy evropských a regionálních studií
Řídí PhDr. Jiří Petráš, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
11:15 h – 14:30 h
09:00-09:15
Opozice proti systému v roce 1989
PhDr. Jiří Petráš, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
09:15-09:30
Zrodenie moderného demokratického straníckeho systému po roku 1990 a jeho
konsekvencie v súčasnosti
Mgr. Michal Klučiarovský, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta
politických vied a medzinárodných vzťahov
doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici,
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
09:30-09:45
Svobodné volby 1990 a nová komunikační realita
doc. PhDr. Daniel Bína, PhD., Vysoká škola evropských a regionálních studií
09:45-10:00
Diskuse
10:00-10:15
Vybrané aspekty preferenčního hlasování v parlamentních volbách v Československu v
roce 1990
Mgr. et Mgr. Jiří Kohoutek, Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických
a společenských věd
10:15-10:30
Zmena preferencií voličov pri výbere volených zástupcov na úrovni miestnej samosprávy
v porovnaní s rokom 1990 - prípadová studia
doc. Ing. Viera Papcunová, PhD., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta
prírodných vied, Ústav ekonomiky a manažmentu
doc. RNDr. Marta Urbaníková CSc., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta
prírodných vied, Ústav ekonomiky a manažmentu
10:30-10:45
Volby do národních zastupitelských sborů v ČSFR v roce 1990 a rozdělení československé
federace
PhDr. Vladimír Srb, Ph.D., Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických
a společenských věd
10:45-11:00
Diskuse
11:00-11:15
COFFEE BREAK
14
Výroční mezinárodní vědecká konference
Vysoké školy evropských a regionálních studií
a Konrad-Adenauer-Stiftung Praha
11:15-11:30
Svobodné volby v okrese Žďár nad Sázavou - srovnávací sonda do politického profilu a
tradic jednoho západomoravského regionu
PhDr. Martin Šikula, ZŠ Žďár nad Sázavou
11:30-11:45
Volby v roce 1990 a obnova pluralitního politického života na komunální úrovni se
zaměřením na okres Náchod
Ing. Jan Čopík, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická
fakulta
11:45-12:00
Mělník a Mělnicko v roce 1990
PhDr. Dalibor Státník, Státní okresní archiv Mělník
12:00-12:15
Diskuse
12:15-13:00
OBĚD NA KRAJSKÉM ÚŘADU JIHOČESKÉHO KRAJE (PŘÍZEMÍ)
13:00-13:15
Volební rok 1990 na okrese Jindřichův Hradec
Mgr. Libor Svoboda, Ph.D., Ústav pro studium totalitních režimů Praha
13:15-13:30
Tábor ve volebním roce 1990
Mgr. Jitka Vandrovcová, Husitské muzeum v Táboře
13:30-13:45
Písek a Písecko v prvních svobodných volbách v roce 1990
PaedDr. et PhDr. Jiří Dvořák, Ph.D., Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské
univerzity v Českých Budějovicích
13:45-14:00
Parlamentní volby 1990 a Strakonice
doc. PhDr. Lukáš Valeš, Ph.D., Vysoká škola evropských a regionálních studií
14:00-14:15
Závěrečná diskuse
14:15
Zakončení jednání sekce
15
Výroční mezinárodní vědecká konference
Vysoké školy evropských a regionálních studií
a Konrad-Adenauer-Stiftung Praha
UDRŽITELNÝ ROZVOJ Z POHLEDU STUDENTŮ – ZVLÁŠTNÍ
STUDENTSKÁ SEKCE PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO A
MAGISTERSKÉHO STUDIA
Sál č. 2 – Vysoká škola evropských a regionálních studií (Žižkova 5)
27.3.2015, 9:30 – 11:30, 12:00 – 13:30 h
RNDr. Růžena Ferebauerová, Vysoká škola evropských a regionálních
studií
Místo:
Datum a čas:
Organizuje:
9:30 h
Zahájení jednání sekce
RNDr. Růžena Ferebauerová, prorektor Vysoké školy evropských a regionálních
studií
9:30 h – 11:30 h
12:00 h – 13:30 h
Řídí Ing. Petra Jílková, Ph.D., Vysoká škola evropských a regionálních studií
Řídí RNDr. Růžena Ferebauerová, prorektor Vysoké školy evropských
a regionálních studií
09:30-11:30
Prezentace studentů z Českých Budějovic a Příbrami
11:30-12:00
COFFEE BREAK
12:00-13:30
Prezentace studentů z Českých Budějovic a Příbrami
13:30+
Účast studentů na konferenčních sekcích.
16
Download

Program konference (pdf, aktualizováno 18. 3. 2015)