VY_12_INOVACE_ČJL_01-36
ZÁZNAMOVÝ ARCH – ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů
Název školy
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název šablony
klíčové aktivity
Třída
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
„Pojďte s námi“
I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a
informační gramotnosti
Šk. rok 2010/2011 6. A, 8. B, 9. A, šk. rok: 2011/2012 6. A, 6. B,
6. C. 7. A, 7. B, 9. B
Český jazyk a literatura
PDF
Předmět
Formát přílohy na
CD/DVD
Číslo v digitálním
archívu školy
MZ 3 / VY_12_CJL_1_36
11.5. 2011
1.
Bylo nás pět –práce s
textem
Mgr. Wendy Heřmánková
16.5. 2011
2.
Písemná práce – 6.ročník
Mgr. Wendy Heřmánková
1.6. 2011
3.
Literární test - 6. ročník
Mgr. Wendy Heřmánková
26.4. 2011
4.
Zdeněk Svěrák
Mgr. Wendy Heřmánková
23.5. 2011
5.
Práce s chybou –pracovní
list
Mgr. Wendy Heřmánková
24.5. 2011
6.
Písemná práce –8.ročník
Mgr. Wendy Heřmánková
31.5. 2011
7.
Literární test - 8. ročník
Mgr. Wendy Heřmánková
16.5. 2011
8.
Literární test -9. ročník
Mgr. Wendy Heřmánková
19.5. 2011
9.
Písemná práce
ročník
Mgr. Wendy Heřmánková
6.6. 2011
10. František Hrubín
Mgr. Wendy Heřmánková
8.6. 2011
11. Literární domino I
Mgr. Wendy Heřmánková
8.6. 2011
12. Literární domino II
Mgr. Wendy Heřmánková
9.
2.11. 2011
13. Jan Neruda
Mgr. Wendy Heřmánková
23.11. 2011
14. Jaroslav Seifert
Mgr. Wendy Heřmánková
3.11.2011
15. Věta jednočlenná a
dvojčlenná
16. Písemná práce
9.ročník(úvodní)
Mgr. Eva Marešová
7.11. 2011
17. Rudolf Křesťan
Mgr. Wendy Heřmánková
11.11.2011
18. Gramatický test 9. ročník
Mgr. Wendy Heřmánková
14.12. 2011
19. Charakteristika - pracovní
list
Mgr. Wendy Heřmánková
26.4. 2012
20. Ota Pavel – pracovní list (
7.-9.) roč.
Mgr. Wendy Heřmánková
6.1.2012
21. Pololetní písemná práce 7. ročník
22. Literární pexeso
Mgr. Eva Marešová
Mgr. Eva Marešová
8.3.2012
23. Pracovní listy
- věta jednoduchá
- 7. ročník
24. Pracovní listy – komplexní
jazykové
rozbory I. - 7. ročník
25. Pracovní listy – souvětí –
7. ročník
26. Tvarosloví – 7. ročník
20.4.2012
27. Eduard Bass
Mgr. Eva Marešová
4.5.2012
28. Ota Pavel
Mgr. Eva Marešová
28.5.2012
29. Stylistická cvičení –
7. ročník
30. Pololetní písemná práce –
6. ročník
31. Pracovní listy – souvětí –
6. ročník
Mgr. Eva Marešová
32. Opakování literárních
pojmů –
6. ročník
Mgr. Wendy Heřmánková
15.9. 2011
20.1.2012
2.2.2012
5.3.2012
1.3.2012
31.1.2012
24.4.2012
27.4.2012
Mgr. Wendy Heřmánková
Mgr. Eva Marešová
Mgr. Eva Marešová
Mgr. Eva Marešová
Mgr. Eva Marešová
Mgr. Eva Hasmanová
Mgr. Wendy Heřmánková
22.5.2012 –
VI.A
1.6.2012 –
VI.B
1.6.2012 –
VI.C
18.5.2012 –
VI.A
11.6.2012 –
VI.B
11.6.2012
- VI.C
30.9.2011
26.9.2011
Datum
33. Závěrečná písemná práce
– 6. ročník
6.A
Mgr. Wendy Heřmánková
6.B. a 6.C
Mgr. Eva Hasmanová
34. Literární test – závěrečná
písemná práce – 6. ročník
6.A
Mgr. Wendy Heřmánková
6.B. a 6.C
Mgr. Eva Hasmanová
35. Literární test – počáteční
písemná práce –
7. ročník
36. Počáteční písemná práce –
7. ročník
1. 11. 2012
Mgr. Eva Marešová
Jméno a podpis
ředitele
Mgr. Milena Prášková
Mgr. Eva Marešová
VY_12_ZAZNAM_01_074114_01-36
ZÁZNAMOVÝ ARCH – MI počet žáků, na kterých proběhlo ověření
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název šablony
klíčové aktivity
Třída
Celkový počet žáků
- z toho chlapci
- z toho dívky
Formát přílohy na
CD/DVD
Číslo v digitálním
archívu školy
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
„Pojďte s námi“
I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a
informační gramotnosti
Šk. rok 2010/2011 6. A, 8. B, 9. A, šk. rok: 2011/2012 6. A, 6. B,
6. C. 7. A, 7. B, 9. B
157/15
70/12
87/3
PDF,
MZ 3 /VY_12
Seznam žáků:
Číslo Jméno a příjmení
Bělohlávková Pavlína
1.
Berková Eliška
2.
Boháč František
3.
Cimmermanová Tereza
4.
Cmunt Samuel
5.
Hrkalová Karolína
6.
Hubínek Vojtěch
7.
Chmúra Zbyněk
8.
Karmazínová Anna
9.
Krupička Zdeněk
10.
Marušáková Lenka
11.
Nouzová Adéla
12.
Otradovec Zbyněk
13.
Paleček Marek
14.
Pelíšková Soňa
15.
Pošmurná Tereza
16.
Roštíková Alice
17.
Smitková Gabriela
18.
Staňková Lucie
19.
Straka Tomáš
20.
Studničková Nikola
21.
Šach Roman
22.
Škvorová Magdalena
23.
Batlíková Natálie
24.
Dvořáková Martina
25.
Heralová Kristýna
26.
Poznámky
6.A 2010 /2011
6.A 2010 /2011
6.A 2010 /2011
6.A 2010 /2011
6.A 2010 /2011
6.A 2010 /2011
6.A 2010 /2011
6.A 2010 /2011
6.A 2010 /2011
6.A 2010 /2011
6.A 2010 /2011
6.A 2010 /2011
6.A 2010 /2011
6.A 2010 /2011
6.A 2010 /2011
6.A 2010 /2011
6.A 2010 /2011
6.A 2010 /2011
6.A 2010 /2011
6.A 2010 /2011
6.A 2010 /2011
6.A 2010 / 2011
6.A 2010 / 2011
8.B 2010 / 2011
8.B 2010 / 2011
8.B 2010 / 2011
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
Chmelová Barbora
Jankovská Nicol
Korotvičková Radka
Kříţ Václav
Matušková Simona
Němcová Pavla
Neuberg Marek
Novotný Zdeněk
Páko Marek
Pavelek Ondřej
Pištěková Aneta
Pokorná Lucie
Rubešová Adriana
Sejk Michal
Šach Pavel
Šauer Jiří
Škvor Martin
Tomíčková Kateřina
Vrňáková Eliška
Vynikal Robin
Baťka Petr
Červ Martin
Hasanbegović Mirza
Havlíček Tomáš
Hlaváček David
Hlaváčková Aneta
Hlaváčková Markéta
Holšánová Tereza
Kaczová Regina
Kundrt Tomáš
Panušková Michaela
Píchová Barbora
Plechata Petr
Rajglová Denisa
Randová Tereza
Seemann Šimon
Slepička Daniel
Styblíková Alexandra
Sysel Petr
Syslová Nikola
Toulová Karolina
Urbanová Alena
Varga David
Volná Nela
Ziegler Tomáš
Ţďárský Adam
Adámek Martin
Burdová Markéta
8.B 2010 / 2011
8.B 2010 / 2011
8.B 2010 / 2011
8.B 2010 / 2011
8.B 2010 / 2011
8.B 2010 / 2011
8.B 2010 / 2011
8.B 2010 / 2011
8.B 2010 / 2011
8.B 2010 / 2011
8.B 2010 / 2011
8.B 2010 / 2011
8.B 2010 / 2011
8.B 2010 / 2011
8.B 2010 / 2011
8.B 2010 / 2011
8.B 2010 / 2011
8.B 2010 / 2011
8.B 2010 / 2011
8.B 2010 / 2011
6.A 2011 / 2012
6.A 2011 / 2012
6.A 2011 / 2012
6.A 2011 / 2012
6.A 2011 / 2012
6.A 2011 / 2012
6.A 2011 / 2012
6.A 2011 / 2012
6.A 2011 / 2012
6.A 2011 / 2012
6.A 2011 / 2012
6.A 2011 / 2012
6.A 2011 / 2012
6.A 2011 / 2012
6.A 2011 / 2012
6.A 2011 / 2012
6.A 2011 / 2012
6.A 2011 / 2012
6.A 2011 / 2012
6.A 2011 / 2012
6.A 2011 / 2012
6.A 2011 / 2012
6.A 2011 / 2012
6.A 2011 / 2012
6.A 2011 / 2012
6.A 2011 / 2012
9.A 2010 / 2011
9.A 2010 / 2011
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
De Rose Martina
96.
Mrázková Jitka
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
Dvořáková Karolína
Dolenská Tereza
Dřízal Marek
Dvořáková Veronika
Eichner Václav
Hasenkopfová Nicola
Hašek Lukáš
Hofschnaidrová Aneta
Hrdlička Jakub
Hypšová Kamila
Kramperová Lucie
Kučera Petr
Laštovková Tereza
Neradová Aneta
Nešporová Kateřina
Podhorská Tereza
Pošmurná Eliška
Stařecký Michal
Tichý Václav
Havlíková Lucie
Filandrová Edita
Kosíková Jana
Dvořák Aleš
Dvořáková Lenka
Fiala Jakub
Kočí Martin
Kohoutová Kateřina
Kojan Štěpán
Moravanský Matěj
Mrva Matyáš
Myslivcová Anna
Neal Ryu
Němec Petr
Nesládek Martin
Papírníková Aneta
Rubeš Vladimír
Sahulová Denisa
Suldovská Eva
Šejstal Adam
Šimák Jan
9.A 2010 / 2011
9.A 2010 / 2011
9.A 2010 / 2011
9.A 2010 / 2011
9.A 2010 / 2011
9.A 2010 / 2011
9.A 2010 / 2011
9.A 2010 / 2011
9.A 2010 / 2011
9.A 2010 / 2011
9.A 2010 / 2011
9.A 2010 / 2011
9.A 2010 / 2011
9.A 2010 / 2011
9.A 2010 / 2011
9.A 2010 / 2011
9.A 2010 / 2011
9.A 2010 / 2011
9.A 2010 / 2011
9.A 2010 / 2011
9.B 2010 / 2011
9.B 2010 / 2011
7.A 2011 / 2012
7.B 2011 / 2012
7.B 2011 / 2012
7.B 2011 / 2012
7.B 2011 / 2012
7.B 2011 / 2012
7.B 2011 / 2012
7.B 2011 / 2012
7.B 2011 / 2012
7.B 2011 / 2012
7.B 2011 / 2012
7.B 2011 / 2012
7.B 2011 / 2012
7.B 2011 / 2012
7.B 2011 / 2012
7.B 2011 / 2012
7.B 2011 / 2012
7.B 2011 / 2012
7.B 2011 / 2012
7.B 2011 / 2012
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
Tomeš Martin
Vovsíková Denisa
Zimová Tereza
Rittig Tomáš
Votruba Petr
Bílková Tereza
Blatný Martin
Dadová Nikita
Hájek David
Horáková Adéla
Klingerová Veronika
Kollárová Anna
Kolman František
Marešová Petra
Mašek Ondřej
Matoušek Jan
Maxima Martin
Moural Filip
Nguyen David
Páko David
Rychlý Lukáš
Sahula Jan
Svobodová Kristýna
Šauerová Natálie
Šebková Ilona
Škvorová Lucie
Tesáčková Adéla
Trusina Natanael
Vosická Valérie
Vögler Petr
Zahradníčková Tereza
Babka Tomáš
Drábová Tereza
Fialka František
Chmúrová Anna
Jirovská Petra
Jordánová Denisa
Kokstein Martin
Kokstein Zdenek
Machuldová Anna
Marek Tomáš
Matějovská Adéla
7.B 2011 / 2012
7.B 2011 / 2012
7.B 2011 / 2012
7.B 2011 / 2012
7.B 2011 / 2012
6.B 2011 / 2012
6.B 2011 / 2012
6.B 2011 / 2012
6.B 2011 / 2012
6.B 2011 / 2012
6.B 2011 / 2012
6.B 2011 / 2012
6.B 2011 / 2012
6.B 2011 / 2012
6.B 2011 / 2012
6.B 2011 / 2012
6.B 2011 / 2012
6.B 2011 / 2012
6.B 2011 / 2012
6.B 2011 / 2012
6.B 2011 / 2012
6.B 2011 / 2012
6.B 2011 / 2012
6.B 2011 / 2012
6.B 2011 / 2012
6.B 2011 / 2012
6.B 2011 / 2012
6.B 2011 / 2012
6.B 2011 / 2012
6.B 2011 / 2012
6.B 2011 / 2012
6.C 2011 / 2012
6.C 2011 / 2012
6.C 2011 / 2012
6.C 2011 / 2012
6.C 2011 / 2012
6.C 2011 / 2012
6.C 2011 / 2012
6.C 2011 / 2012
6.C 2011 / 2012
6.C 2011 / 2012
6.C 2011 / 2012
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
Otruba Filip
Pivoňka Daniel
Sobotka Matyáš
Straka Richard
Šilhavý Nikola
Táborská Petra
Talavera Marie
Tůma Vojtěch
Vašák Martin
Veličová Kristýna
Vlatkovič Antonina
Vyhnálková Jana
Wagner Jan
Zderadička Jakub
Datum
1.11. 2012
Jméno a podpis
ředitele
Mgr. Milena Prášková
6.C 2011 / 2012
6.C 2011 / 2012
6.C 2011 / 2012
6.C 2011 / 2012
6.C 2011 / 2012
6.C 2011 / 2012
6.C 2011 / 2012
6.C 2011 / 2012
6.C 2011 / 2012
6.C 2011 / 2012
6.C 2011 / 2012
6.C 2011 / 2012
6.C 2011 / 2012
6.C 2011 / 2012
VY_12_INOVACE_ČJL_HW_6_2
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
ČESKÝ JAZYK II
Bylo nás pět - práce s textem (6.- 9. ročník)
Mgr. Wendy Heřmánková
2.5.2011
Obsah
KAREL POLÁČEK – „BYLO NÁS PĚT“ .......................................................................... 12
OTÁZKY K UKÁZCE .............................................................................................. 13
ODPOVĚDI NA OTÁZKY .................................................................................................... 14
SEZNAM LITERATURY ...................................................................................................... 15
KAREL POLÁČEK – „BYLO NÁS PĚT“
Ukázka
Do školy chodím kaţdý den kolem jednopatrového domu, na kterém je štít s nápisem Martin
Bejval. A pod tím jest tiskacím písmem napsáno: Povoznictví a obchod uhlím. Ten nápis je
modře a červeně vymalovaný a po obou stranách jsou zkříţená kladívka, coţ se mi velice
líbí. Ale ještě více se mně líbí koňská hlava, co je přidělaná mezi dvěma okny v prvním patře.
Kdyţ jsem byl malý, tak se mně ta hlava nic, ale docela nic nelíbila, jelikoţ jsem se jí bál.
Ona má porád otevřenou hubu a cení zuby. Ušklíbá se tak, jako by na mne něco věděla,
počkej, ty kluku nezdárná, já to na tebe řeknu. Chodil jsem na ni ţalovat, ţe se v jednom
kuse na mne šklebí a já jí přece nic nedělám. To ona porád začíná, ať si to nechá! Maminka
mne musila chlácholit a pravila, ţe ta hlava mně nic nemůţe udělat, jelikoţ je dřevěná.
Ale to mně mohla říkat porád a já jsem jí nechtěl věřit, jelikoţ jsem byl děsně hloupý. A kdyţ
jsem šel kolem Bejvalů, tak jsem velice rychle utíkal. Já sem si myslil, ţe koňská hlava
povídá na mne šeptem všelijaké klepy. Někdy jsem poslouchal, jak šeptá: Pročs nejedl
dneska polévku, takovou dobrou polévku? Já vím, ţes trápil zrzavého kocoura Honzu, jelikoţ
jsi mu přidělal na tlapky ořechové skořápky a on chodil po baráku a hlučně klapal a byl z
toho velice mrzutý, jak k tomu přijde? Nevíš, ţe cítí bolest jako ty, nedělej mu trampoty. A
kdo vydloubal sluţce Kristýně rozinky z vánočky, hé!
Já jsem pravil, ţe to není prauda a nech si to a ţalobníci přijdou do pekla a čerti budou do
nich šťouchat vidlemi, aby neţalovali. Ale ona se porád šklebí a porád něco šeptá tichým
hlasem, však já popadnu klican a bácnu ji, aby se nešklebila.
Nýčko však uţ jsem velký, pročeţ jsem chytrý a
vím, ţe koňská hlava se mně neposmívá, ona to dělá jen tak a já jsem se s ní skamarádil.
Kdyţ jdu do školy, tak jí pravím: Nazdar! a ona taky praví: Nazdar! Na jaře se mne ptá,
budou-li dneska kuličky nebo se snad bude na hřišti prohánět meruna, a tudíţ mne
napomíná, abych nezapomněl mičudu napumpovat. Já na to pravím: Děkan, nezapomenu! V
létě by chtěla vědět, co bude s koupáním. Jestli se jde dneska ke Kalhotám nebo ke
Klobouku. Na podzim by chtěla jít s námi pouštět draka nebo dělat ohníčky a v zimě dělat
sněhuláka nebo sáňkovat nebo na kluziště. Já vidím, ţe by s námi chtěla chodit, ale který
hoch by chtěl chodit s dřevěnou koňskou hlavou, ať si zůstane, kde je.
OTÁZKY K UKÁZCE
Znáš hlavní postavu tohoto díla?
V jaké osobě je příběh vyprávěn?
Je dílo psáno spisovným jazykem?
Najdi ukázky nespisovného jazyka.
Čeho se Péťa v mládí bál?
V čem podnikala rodina Bejvalova?
Jak se jmenovala sluţka u Bajzů?
Jak trávily děti svůj volný čas v různých ročních obdobích?
9. Vysvětli slova – povoznictví, trampoty, kluk nezdárná
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ODPOVĚDI NA OTÁZKY
1. Znáš hlavní postavu tohoto díla?
Petr Bajza
2. V jaké osobě je příběh vyprávěn?
osoba čísla jednotného
3. Je dílo psáno spisovným jazykem?
Ne
4. Najdi ukázky nespisovného jazyka.
Např. porád, sem, hubu, děkan…
5. Čeho se Péťa v mládí bál?
Koňské hlavy na štítu domu
6. V čem podnikala rodina Bejvalova?
Povoznictví a obchod uhlím
7. Jak se jmenovala sluţka u Bajzů?
Kristýna
8. Jak trávily děti svůj volný čas v různých ročních obdobích?
Pouštěly draky, hrály kuličky, sáńkovaly……
9. Vysvětli slova – povoznictví, trampoty, kluk nezdárná
Povoznictví – rozvoz zboţí
Trampoty – nepříjemné, nemilé starosti
Kluk nezdárná – zlobivý chlapec
SEZNAM LITERATURY
SOUKAL JOSEF, ČÍTANKA 6, SPN, PRAHA 1997
http://www.google.cz/search?q=Bylo+n%C3%A1s+p%C4%9Bt&h
l=cs&client=firefoxa&hs=zUD&sa=G&rls=org.mozilla:cs:official&channel=s&prmd=i
vnsb&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=tmi9TZKvKYjasgbQ7oi
OBg&ved=0CEgQsAQ&biw=1366&bih=575
http://ld.johanesville.net/polacek-01-bylo-nas-pet
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
Časový rozsah
Formy použití
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
I/2
Inovace a zkvalitnění výuky směřující
k rozvoji čtenářské a informační
gramotnosti
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
Bylo nás pět – práce s textem
Mgr. Wendy Heřmánková
2.5. 2011
11.5. 2011
PDF
7
6. – 9.
Bylo nás pět – práce s textem
- formulovat hlavní myšlenky z textu,
převyprávět ukázku, vyhledat v textu informace
1 vyučovací hodina
- práce s textem, rozvoj čtenářské gramotnosti
Heřmánková /ČJL/6/2
VY_12_INOVACE_ČJL_HW_6_4
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
ČESKÝ JAZYK II
Písemná práce 6. ročník
Mgr. Wendy Heřmánková
22.4. 2011
Obsah
VARIANTA A ...................................................................................................................... 19
I.PRAVOPISNÉ CVIČENÍ ............................................................................................................................ 19
II.JAZYKOVÝ ROZBOR .............................................................................................................................. 20
VARIANTA B ...................................................................................................................... 21
I.PRAVOPISNÉ CVIČENÍ ............................................................................................................................ 21
II.JAZYKOVÝ ROZBOR .............................................................................................................................. 22
VARIANTA A – ŘEŠENÍ ..................................................................................................... 23
I.PRAVOPISNÉ CVIČENÍ ............................................................................................................................ 23
II.JAZYKOVÝ ROZBOR .............................................................................................................................. 24
VARIANTA B ŘEŠENÍ ........................................................................................................ 25
I.PRAVOPISNÉ CVIČENÍ ............................................................................................................................ 25
II.JAZYKOVÝ ROZBOR .............................................................................................................................. 26
HODNOCENÍ PÍSEMNÉ PRÁCE ........................................................................................ 27
PRAVOPISNÉ CVIČENÍ – VARIANTA A .......................................................................................................... 27
PRAVOPISNÉ CVIČENÍ – VARIANTA B .......................................................................................................... 27
JAZYKOVÝ ROZBOR – VARIANTA A ............................................................................................................. 27
JAZYKOVÝ ROZBOR – VARIANTA B ............................................................................................................. 28
SEZNAM LITERATURY: .................................................................................................... 29
VARIANTA A
I.PRAVOPISNÉ CVIČENÍ
Na jedl __ ch byl__ keříky jmel__. U v__ l__ se bělal__ dvě bříz__ . Ve větv__ ch se oz__- val__
pěnkav__ a kos__. Na oběd se zastavíme v Břeclav __. Naši sportovci byl__ několikrát v __těz__ na
mistrovstv__ch světa. Pojedeme rychlíkem do Opav__ . Šaty byl__ ušity z nejjem__jšího hedvábí.
Tvářil se tajem__. Příběh v__ právěl dojem__. Po zahradě běhal- dědečkov- vnuci. Mal- medvídci
jsou hrav- . Nerozum__l tam__jším zvykům. M__ nic neřekl__. Mnoho N/německých turistů
navštěvuje Č/českou republiku. Na naší škole prob_hal _běr starého papíru. Na v_let pojedeme do
K/kutné H/hory.
II.JAZYKOVÝ ROZBOR
Při procházce podzimním lesem jsem pozoroval krajinu, která se výrazně měnila.
1 .Urči větné členy:
a) při procházce
b) podzimním
c) krajinu
d) výrazně
2. Urči u podstatného jména krajinu mluvnické kategorie
3. Urči u slovesného tvaru pozoroval jsem mluvnické kategorie
4. Urči slovní druhy:
a) se
b) která
c) výrazně
d ) měnila
5. Urči mluvnické kategorie u slova podzimním -
6. Ke slovu lesem vytvoř 2 slova příbuzné –
7. Slovo pozoroval – nahraď synonymem
8. Od tvaru pozoroval jsem vytvoř 3. osobu čísla jednotného podmiňovacího způsobu minulého
VARIANTA B
I.PRAVOPISNÉ CVIČENÍ
Na jedl __ ch byl__ keříky jmel__. U v__ l__ se bělal__ dvě bříz__ . Ve větv__ ch se oz__- val__
pěnkav_ . Na oběd se zastavíme v Břeclav __. Naši sportovci byl__ několikrát v __těz__ na
mistrovstv__ch světa. Pojedeme rychlíkem do Opav__ . Šaty byl__ ušity z nejjem__jšího hedvábí.
Tvářil se tajem__. Po zahradě běhal- dědečkov- vnuci. Mal- medvídci jsou hrav- . Nerozum__l
tam__jším zvykům. M__ nic neřekl__. Mnoho N/německých turistů navštěvuje Č/českou republiku.
II.JAZYKOVÝ ROZBOR
Při procházce podzimním lesem jsem pozoroval krajinu, která se výrazně měnila.
1 .Urči větné členy:
a) při procházce
b) podzimním
c) krajinu
d) výrazně
2. Urči u podstatného jména krajinu rod
číslo
pád
3. Urči u slovesného tvaru pozoroval jsem mluvnické kategorie
Osobu
číslo
čas
způsob
4. Urči slovní druhy:
a) se
b) která
c) výrazně
d) měnila
5. Urči mluvnické kategorie u slova podzimním –
Druh
vzor
rod
číslo
pád
6. Ke slovu lesem vytvoř slovo příbuzné –
7. Slovo pozoroval – nahraď synonymem
vzor
VARIANTA A – ŘEŠENÍ
I.PRAVOPISNÉ CVIČENÍ
Na jedlích byly keříky jmelí. U vily se bělaly dvě břízy. Ve větvích se ozývaly pěnkavy. Na oběd se
zastavíme v Břeclavi. Naši sportovci byli několikrát vítězi na mistrovstvích světa. Pojedeme rychlíkem
do Opavy. Šaty byly ušity z nejjemnějšího hedvábí. Tvářil se tajemně. Příběh vyprávěl dojemně. Po
zahradě běhali dědečkovi vnuci. Malí medvídci jsou hraví. Nerozuměl tamějším zvykům. Mně nic
neřekli. Mnoho německých turistů navštěvuje Českou republiku. Na naší škole probíhal sběr starého
papíru. Na výlet pojedeme do Kutné Hory.
II.JAZYKOVÝ ROZBOR
Při procházce podzimním lesem jsem pozoroval krajinu, která se výrazně měnila.
1 .Urči větné členy:
a) při procházce – příslovečné určení času
b) podzimním – přívlastek shodný
c) krajinu - předmět
d) výrazně – příslovečné určení způsobu
2. Urči u podstatného jména krajinu mluvnické kategorie
Rod – ženský, číslo jednotné, pád 4, vzor žena
3. Urči u slovesného tvaru pozoroval jsem mluvnické kategorie
Osoba 1., číslo jednotné čas minulý, způsob oznamovací
4. Urči slovní druhy:
a) se - zájmeno
b) která - zájmeno
c) výrazně - příslovce
d) měnila - sloveso
5. Urči mluvnické kategorie u slova podzimním –
Druh měkký, vozr jarní, rod mužský, číslo jednotní, pád 7
6. Ke slovu lesem vytvoř 2 slova příbuzné – lesník, zalesněný
7. Slovo pozoroval – nahraď synonymem - sledoval
8. Od tvaru pozoroval jsem vytvoř 3. osobu čísla jednotného podmiňovacího způsobu minulého – byl
by (býval) pozoroval
VARIANTA B ŘEŠENÍ
I.PRAVOPISNÉ CVIČENÍ
Na jedlích byly keříky jmelí. U vily se bělaly dvě břízy. Ve větvích se ozývaly pěnkavy. Na oběd se
zastavíme v Břeclavi. Naši sportovci byli několikrát vítězi na mistrovstvích světa. Pojedeme rychlíkem
do Opavy. Šaty byly ušity z nejjemnějšího hedvábí. Tvářil se tajemně. Po zahradě běhali dědečkovi
vnuci. Malí medvídci jsou hraví. Nerozuměl tamějším zvykům. Mně nic neřekli. Mnoho německých
turistů navštěvuje Českou republiku
II.JAZYKOVÝ ROZBOR
Při procházce podzimním lesem jsem pozoroval krajinu, která se výrazně měnila.
1 .Urči větné členy:
a) při procházce – příslovečné určení času
b) podzimním – přívlastek shodný
c) krajinu - předmět
d) výrazně – příslovečné určení způsobu
2. Urči u podstatného jména krajinu mluvnické kategorie
Rod – ženský, číslo jednotné, pád 4, vzor žena
3. Urči u slovesného tvaru pozoroval jsem mluvnické kategorie
Osoba 1., číslo jednotné čas minulý, způsob oznamovací
4. Urči slovní druhy:
a) se - zájmeno
b) která - zájmeno
c) výrazně - příslovce
d) měnila - sloveso
5. Urči mluvnické kategorie u slova podzimním –
Druh měkký, vozr jarní, rod mužský, číslo jednotné, pád 7
6. Ke slovu lesem vytvoř slovo příbuzné – lesník, zalesněný
7. Slovo pozoroval – nahraď synonymem - sledoval
HODNOCENÍ PÍSEMNÉ PRÁCE
PRAVOPISNÉ CVIČENÍ – VARIANTA A
0 chyb -1
1,2 chyby -2
3,4,5 chyb - 3
6,7 chyb – 4
8 a více chyb – 5
PRAVOPISNÉ CVIČENÍ – VARIANTA B
0,1 chyba -1
2,3 chyby - 2
4,5,6 chyb - 3
7,8 chyb – 4
9 a více chyb – 5
JAZYKOVÝ ROZBOR – VARIANTA A
0,1 chyba – 1
2,3 chyby – 2
4,5,6,7 chyb – 3
8,9,10 chyb – 4
11 chyb a více - 5
JAZYKOVÝ ROZBOR – VARIANTA B
0,1,2 chyby – 1
2,3,4 chyby – 2
4,5,6,7,8,9 chyb – 3
10,11,12,13 chyb – 4
15 chyb a více - 5
SEZNAM LITERATURY
Krausová, Zdeňka, Teršová Renata, Český jazyk 6 pro základní školy a víceletá gymnázia,
Nakladatelství Fraus 2003
Krausová, Zdeňka, Teršová Renata, Český jazyk 6 – pracovní sešit pro základní školya
víceletá gymnázia, Nakladatelství Fraus 2003
Styblík Vlastimil a kollektiv, Český jazyk pro 6. ročník základní školy a pro odpovídající ročník
víceletých gymnázií, SPN, Praha 2002
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
Časový rozsah
Formy použití
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
I/2
Inovace a zkvalitnění výuky směřující
k rozvoji čtenářské a informační
gramotnosti
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
Písemná práce 6. ročník
Mgr. Wendy Heřmánková
22.4. 2011
16.5. 2011
PDF
13
MZ 1 / VY_12
6.
Písemná práce
- zvládat pravopisné jevy, pracovat se souvětím
a aplikovat na práci s ním základní gramatické
znalosti
1 vyučovací hodina
- opakování a upevňování učiva, možno využít
také jako pracovní list
Heřmánková /ČJL/6/4
VY_12_INOVACE_ČJL_HW_6_9
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
ČESKÝ JAZYK II
Literární test - 6. ročník
Mgr. Wendy Heřmánková
22.4. 2011
Obsah
VARIANTA A ...................................................................................................................... 33
VARIANTA B ...................................................................................................................... 34
VARIANTA A - ŘEŠENÍ ...................................................................................................... 35
VARIANTA B - ŘEŠENÍ ...................................................................................................... 36
HODNOCENÍ LITERÁRNÍHO TESTU ................................................................................. 37
VARIANTA A ..................................................................................................... 37
VARIANTA B...................................................................................................... 37
SEZNAM LITERATURY .................................................................................................... 38
VARIANTA A
1. K dílu doplň autora:
1. Divá Bára
2. Kytice
3 .Bylo nás pět
4 .Rychlé šípy
5. Staré pověsti české
6. Povídky malostranské
7. Liška Bystrouška
A . K.J.Erben
B. A. Jirásek
C. J. Foglar
D. B. Němcová
E. K. Poláček
F. R. Těsnohlídek
1…….2…….3…….4………5……..6………7………….
2. Jmenuj 3 názvy knih J. Verna
Vysvětli pojmy:
Balada
Bajka
Poezie
Recitovaná báseň doprovázená hudbou se nazývá -
Rým
G. J. Neruda
VARIANTA B
1. K dílu doplň autora:
1. Divá Bára
2. Kytice
3 .Bylo nás pět
4 .Rychlé šípy
5. Staré pověsti české
6. Povídky malostranské
7. Liška Bystrouška
A . K.J.Erben
B. A. Jirásek
C. J. Foglar
D. B. Němcová
E. K. Poláček
F. R. Těsnohlídek
G. J. Neruda
1…….2…….3…….4………5……..6………7………….
2. Jmenuj 2 názvy knih J. Verna
Vysvětli pojmy:
Lyricko-epická báseň s pochmurným dějem a většinou tragickým koncem -
Prozaické nebo veršované dílo, ve kterém vystupují zvířata mající lidské vlastnosti, na konci je
poučení -
Text psaný ve verších -
Recitovaná báseň doprovázená hudbou se nazývá -
Zvuková shoda konců slov na konci verše -
VARIANTA A - ŘEŠENÍ
1. K dílu doplň autora:
1. Divá Bára
2. Kytice
3 .Bylo nás pět
4 .Rychlé šípy
5. Staré pověsti české
6. Povídky malostranské
7. Liška Bystrouška
A . K.J.Erben
B. A. Jirásek
C. J. Foglar
D. B. Němcová
E. K. Poláček
F. R. Těsnohlídek
G. J. Neruda
1…D….2…A….3…E….4…C……5…B…..6…G…7…F
2. Jmenuj 3 názvy knih J. Verna
Dva roky prázdnin, 20 000 mil pod mořem, Patnáctiletý kapitán
Vysvětli pojmy:
Balada - lyricko-epická báseň s pochmurným dějem a většinou tragickým koncem
Bajka - prozaické nebo veršované dílo, ve kterém vystupují zvířata mající lidské vlastnosti, na konci
je poučení
Poezie - text psaný ve verších -
Recitovaná báseň doprovázená hudbou se nazývá - melodram
Rým – zvuková shoda konců slov na konci verše
VARIANTA B - ŘEŠENÍ
1. K dílu doplň autora:
1. Divá Bára
2. Kytice
3 .Bylo nás pět
4 .Rychlé šípy
5. Staré pověsti české
6. Povídky malostranské
7. Liška Bystrouška
A . K.J.Erben
B. A. Jirásek
C. J. Foglar
D. B. Němcová
E. K. Poláček
F. R. Těsnohlídek
G. J. Neruda
1…D….2…A….3…E….4…C……5…B…..6…G…7…F
2. Jmenuj 2 názvy knih J. Verna
Dva roky prázdnin, 20 000 mil pod mořem
Vysvětli pojmy:
Lyricko-epická báseň s pochmurným dějem a většinou tragickým koncem - Balada
Prozaické nebo veršované dílo, ve kterém vystupují zvířata mající lidské vlastnosti, na konci je
poučení - Bajka
Text psaný ve verších - Poezie
Recitovaná báseň doprovázená hudbou se nazývá - Melodram
Zvuková shoda konců slov na konci verše – Rým
HODNOCENÍ LITERÁRNÍHO TESTU
VARIANTA A
0,1 chyba -
1
2, 3 chyby -
2
4, 5 chyb -
3
6, 7, 8 chyb -
4
9 a více chyb -
5
VARIANTA B
0, 1 ,2 chyby -
1
2, 3, 4 chyby -
2
5, 6, 7 chyb -
3
8, 9 chyb -
4
10 a více chyb -
5
SEZNAM LITERATURY
SOUKAL J OSEF, ČÍTANKA 6, SPN, PRAHA 1997
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
I/2
Čtenářská a informační gramotnost
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
Literární test – 6. ročník
Mgr. Wendy Heřmánková
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
22.4. 2011
1.6. 2011
PDF
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
Časový rozsah
Formy použití
8
MZ 1 / VY_12
6.
Literární test
- vysvětlit základní literární pojmy, přiřadit díla
k daným autorům
25 minut
- opakování učiva, možno využít také jako
pracovní list
Heřmánková/ ČJL/ 6./9
VY_12_INOVACE_ČJL_HW_8_1
Snímek 1
Zdeněk Svěrák
Mgr. Wendy Heřmánková
Snímek 2
Životopis /1
• Narozen: 28.3.1936 v Praze
•
•
•
•
Scénárista, herec, spisovatel, textař, zpěvák, režisér
Původně učitel českého jazyka a literatury
Vystudoval pedagogickou fakultu v Praze
Působil jako
– Redaktor Českého rozhlasu
– Scénárista ve filmových studiích na Barandově
• V roce 2005 se probojoval mezi prvních 30 nejlepších
osobností v divácké soutěži „Největší Čech“
2
Snímek 3
Životopis /2
• Tvořil nerozlučnou dvojici s:
– Ladislavem Smoljakem
• V Divadle Járy Cimrmana (DJC)
– Se synem Janem Svěrákem
• Spolupráce na filmu Kolja – oceněný filmovým Oskarem
– scénář - Zdeněk Svěrák
– režie – syn Jan
– Jaroslavem Uhlířem
• Spolupráce na písničkách pro děti
3
Snímek 4
Scénáristická filmografie – výběr
•
•
•
•
•
•
•
2007
2001
1997
1996
1994
1991
1986
Vratné lahve
Tmavomodrý svět
Lotrando a Zubejda
Kolja
Akumulátor 1
Obecná škola
Vesničko má
středisková
• 1983 Tři veteráni
• 1980 Vrchní prchni
Trhák
• 1978 Kulový blesk
• 1976 Marečku, podejte
mi pero!
• 1974 Jáchyme, hoď ho
do stroje
4
Snímek 5
Herecká filmografie - výběr
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2007
2001
1997
1996
1994
1991
1986
1984
1983
•
•
1978
1976
•
1974
1980
Vratné lahve(Josef Tkaloun)
Tmavomodrý svět
Lotrando a Zubejda(vypravěč)
Kolja(František Louka)
Akumulátor 1(Fišárek)
Obecná škola(Souček)
Vesničko má středisková(malíř Evžen Ryba)
Jak básníci přicházejí o iluze(Miroslav Zajíc)
Tři veteráni(ministr)
Slavnosti sněženek(řidič trabanta)
Vrchní, prchni(Pařízek)
Trhák(scénárista)
Kulový blesk(MUDr.Ječný)
Marečku,podejte mi pero!(Šlajs)
Na samotě u lesa(Lavička)
Jáchyme, hoď ho do stroje!(Klásek)
5
Snímek 6
• Vítěz:
Český lev
– Kolja - nejlepší scénář; 1996
– za mimořádný přínos české kinematografii 2011
• Nominace:
– Kolja - nejlepší mužský herecký výkon; 1996
– Akumulátor 1 - nejlepší scénář a nejlepší mužský
herecký výkon; 1994
– Tmavomodrý svět - nejlepší scénář; 2001
– Život a neobyčejná dobrodružství vojína Ivana
Čonkina - nejlepší scénář; 1994
6
Snímek 7
Fotogalerie
7
Snímek 8
Spisovatelská tvorba
• Knížky pro děti
–
–
–
–
–
–
–
Jaké je to asi v Čudu
Mám v hlavě myš Lenku
Když se zamiluje kůň
Radovanovy radovánky – Jak se Radovan naučil hvízdat a jiné příhody
Radovanovy radovánky – Jak vyzrát na motýly a jiné příhody
Zdeněk Svěrák Dělání Písňové texty
Zdeněk Svěrák, Jaroslav Uhlíř: Zpívání, vydalo nakladatelství Klub čtenářů v roce
2009,
– Zpěvník - Jaroslav Uhlíř Zdeněk Svěrák, Největší hity, vydalo nakladatelství
Fragment v roce 2008
– Pan Buřtík a pan Špejlička
• Knížky pro dospělé
– Vratné lahve, 2007
– Povídky, 2008
– To nejlepší ze Smoljaka, Svěráka a Járy Cimrmana( s Ladislavem Smoljakem), 2004
8
Snímek 9
Otázky
• Který film Z. Svěráka a jeho syna byl oceněn filmovým
Oscarem?
• Jmenuj alespoň 3 jeho filmové role
• Který film se Z. Svěrákem jsi viděl? Co tě na něm zaujalo?
Zdůvodni, zda se ti líbil-nelíbil a proč.
• Vyjmenuj 3 knihy z tvorby Zdeňka Svěráka
9
Snímek 10
Zdroje
•
http://www.google.cz/search?q=zden%C4%9Bk+Sv%C4%9Br%C3%A1k&hl=cs&client=firefoxa&hs=oVw&sa=G&rls=org.mozilla:cs:official&channel=s&prmd=ivnso&tbm=isch&tbo=u&source=u
niv&ei=OxSvTe_DI8v1sgbcuvTXDA&ved=0CGsQsAQ&biw=978&bih=549
•
http://zivotopis.osobnosti.cz/zdenek-sverak.php
•
http://libri.cz/databaze/kdo20/search.php?name=SV%CCR%C1K+ZDEN%CCK
•
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zden%C4%9Bk_Sv%C4%9Br%C3%A1k
•
http://www.knihcentrum.cz/zdenek-sverak/c-693/?gclid=CIWsq9HQq6gCFRSVzAodewSiHA
10
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
I/2
Čtenářská a informační gramotnost
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
Zdeněk Svěrák
Mgr. Wendy Heřmánková
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
19.4. 2011
26.4. 2011
PPT
10
MZ 1 / VY_12
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
6. – 9.
Časový rozsah
Formy použití
1 vyučovací hodina
Zdeněk Svěrák
- vysvětlit význam osobnosti Z. Svěráka jako
spisovatele a herce, vyjmenovat jeho základní díla a
herecké role
- výklad
Heřmánková/ČJL/8./1
VY_12_INOVACE_ČJH8_6
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
ČESKÝ JAZYK II
Práce s chybou – pracovní list
Mgr. Wendy Heřmánková
10.5. 2011
Obsah
NAJDI A OPRAV CHYBY V TEXTU ................................................................................. 48
OPRAV CHYBY VE VEDLEJŠÍCH VĚTÁCH ...................................................................... 49
ŘEŠENÍ ............................................................................................................................... 50
NAJDI A OPRAV CHYBY V TEXTU ............................................................................ 50
OPRAV CHYBY VE VEDLEJŠÍCH VĚTÁCH ...................................................................... 51
SEZNAM LITERATURY ...................................................................................................... 52
NAJDI A OPRAV CHYBY V TEXTU
Nerozuměla jsem jí, ale její osamělost mně vţdy překvapila. Rodiče se mě ptali, zda uţ
sestry odjeli do Kutné hory. Tato doměnka jiţ byla potvrzena. Chytal obvykle na červi,
ale někdy i na třpytky.Vezmi ji do kina sebou.Pod převislími skalami vyrůstal lišejník.
Jablko zhnilo a zčervivělo. Davy lidí proudili po ulici. Úplně jsem na to zapomněl. Otcovi
kabáty visely na věšáku. Cesta do Břeclavi byla lemována větrolami. U řeky bylo
kamené zábradlí. Deníky vycházeli ve velkém nákladu. Ztrávil jsem dovolenou u moře.
V Praze zhlíţeli pamětihodnosti němečtí i Italští turisté. Kaţdoročně se těším na vánoční
svátky. Můj bratr studuje na Univerzitě Karlově. Ranná zelenina je velmi chutná. V zimě
se často laviny valý z hor. Lidé se shromáţdili před národním divadlem.
OPRAV CHYBY VE VEDLEJŠÍCH VĚTÁCH
1. Nechtěla jíst, dokud nerozbalí všechny dárky. (2 VV, příslovečná časová)
2. Kdychom mohli procestovat celou naši zemi, viděli bychom všechny její krásy.
(2VV, příslovečná podmínková)
3. Ještě chvíli trvalo, než začal Filip vyprávět svůj příběh. (2VV, předmětná)
4. Jirka vyběhl z pokoje, jako by mu v patách hořelo. (2VV, příslovečná způsobová)
5. Náš školní časopis nevyšel, protože se nesešlo dost příspěvků. (1VV, přívlastková)
6. S napětím jsme očekávali, zda se pokus vydaří. (2VV, předmětná)
7. Kam jsme přišli, všude nás rádi vítali. (2VV, příslovečná místní)
8. Třebaže se jako první dostali ke slovu domácí, stalo se utkání záležitostí hostí.
( 1VV, příslovečná podmínková)
9. Jen jezte, co hrdlo ráčí. (1VV, příslovečná měrová)
10. Obdrželi dopis, který s napětím očekávali. ( 2VV, předmětná)
ŘEŠENÍ
Najdi a oprav chyby v textu
Nerozuměla jsem jí, ale její osamělost mě vţdy překvapila. Rodiče se mě ptali, zda uţ
sestry odjely do Kutné Hory. Tato domněnka jiţ byla potvrzena. Chytal obvykle na červy,
ale někdy i na třpytky.Vezmi ji do kina s sebou.Pod převislými skalami vyrůstal lišejník.
Jablko shnilo a zčervivělo. Davy lidí proudily po ulici. Úplně jsem na to zapomněl.
Otcovy kabáty visely na věšáku. Cesta do Břeclavi byla lemována větrolamy. U řeky bylo
kamenné zábradlí. Deníky vycházely ve velkém nákladu. Strávil jsem dovolenou u moře.
V Praze zhlíţeli pamětihodnosti němečtí i italští turisté. Kaţdoročně se těším na vánoční
svátky. Můj bratr studuje na Univerzitě Karlově. Raná zelenina je velmi chutná. V zimě
se často laviny valí z hor. Lidé se shromáţdili před Národním divadlem.
OPRAV CHYBY VE VEDLEJŠÍCH VĚTÁCH
1. Nechtěla jíst, dokud nerozbalí všechny dárky. (2 VV, příslovečná časová)
2. Kdychom mohli procestovat celou naši zemi, viděli bychom všechny její krásy.
(1VV, příslovečná podmínková)
3. Ještě chvíli trvalo, než začal Filip vyprávět svůj příběh. (2VV, podmětná)
4. Jirka vyběhl z pokoje, jako by mu v patách hořelo. (2VV, příslovečná způsobová)
5. Náš školní časopis nevyšel, protože se nesešlo dost příspěvků. (1VV, příslovečná důvodová)
6. S napětím jsme očekávali, zda se pokus vydaří. (2VV, předmětná)
7. Kam jsme přišli, všude nás rádi vítali. (1VV, příslovečná místní)
8. Třebaže se jako první dostali ke slovu domácí, stalo se utkání záležitostí hostí.
( 1VV, příslovečná přípustková)
9. Jen jezte, co hrdlo ráčí. (2VV, příslovečná měrová)
10. Obdrželi dopis, který s napětím očekávali. ( 2VV, přívlastková)
SEZNAM LITERATURY
Krausová, Zdeňka, Teršová Renata, Český jazyk 8 pro základní školy a víceletá gymnázia,
Nakladatelství Fraus 2005
Styblík Vlastimil a kollektiv, Český jazyk pro 8. ročník základní školy a pro odpovídající ročník
víceletých gymnázií, SPN, Praha 2000
Krausová, Zdeňka, Teršová Renata, Český jazyk 9 pro základní školy a víceletá gymnázia,
Nakladatelství Fraus 2007
Styblík Vlastimil a kollektiv, Český jazyk pro 7. ročník základní školy, SPN, Praha 1995
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
I/2
Inovace a zkvalitnění výuky směřující
k rozvoji čtenářské a informační
gramotnosti
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
Práce s chybou – pracovní list
Mgr. Wendy Heřmánková
10.5. 2011
23.5. 2011
PDF
7
MZ 1 / VY_12
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
7. – 9.
Práce s chybou
Časový rozsah
Formy použití
1 vyučovací hodina
- opakování a upevňování učiva – pracovní list
- opravit pravopisné jevy a špatné označení
vedlejších vět a jejich druhů
Heřmánková/ČJL/8/6
VY_12_INOVACE_ČJL_HW_8_7
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
ČESKÝ JAZYK II
Písemná práce 8. ročník
Mgr. Wendy Heřmánková
22.4. 2011
Obsah
VARIANTA A ..................................................................................................................... 56
DIKTÁT ............................................................................................................ 56
JAZYKOVÝ ROZBOR: ............................................................................................. 57
VARIANTA B ...................................................................................................................... 58
DIKTÁT .......................................................................................................... 58
JAZYKOVÝ ROZBOR: ............................................................................................. 59
ŘEŠENÍ:.............................................................................................................................. 60
VARIANTA A ..................................................................................................... 60
JAZYKOÝ ROZBOR ........................................................................................................... 61
VARIANTA B...................................................................................................... 62
JAZYKOVÝ ROZBOR......................................................................................................... 63
HODNOCENÍ PÍSEMNÉ PRÁCE ........................................................................................ 64
DIKTÁT ............................................................................................................ 64
JAZYKOVÝ ROZBOR .............................................................................................. 64
SEZNAM LITERATURY ...................................................................................................... 65
VARIANTA A
DIKTÁT
Právě jsme dorazil... do vápencového území ...eského ...rasu, kde je konečný cíl naší cesty, ves
...oněprusy. Nedaleko se tyčí kopec Kob...la, zatímco nám se zalíbilo návrší ...latý ...ůň. A v jeho
hloub... se ukrývá nejro...áhlejší jesky...í komplex v Čechách, ...oněpruské ...eskyně. Když byl... v roce
1950 ob...veny, našl... se tu četné zkame...ělé kosti pravěkých zvířat. K těm největším patřil... tygři
šavlozub... i jesky...í medvědi, ale mezi nejvzácnější ob...vy patřil... koster...í pozůstatky sob... a
tuří. Velké překvapení poskytl novější nález ...rezivělých plechových plátů a nářadí na místě, které se
dnes naz...vá Mincovna. Tady v druhé polovině 15. století neznám... penězokaz... razil... falešné
husitské haléře se znakem ...eského lva.
JAZYKOVÝ ROZBOR:
V libretu Rusalky, jehož autorem je Jaroslav Kvapil, dobře vycítil Antonín Dvořák kouzlo živého vztahu
k přírodě a jemné citové záchvěvy lásky a nenávisti, a proto i jeho hudba je plná jemných i výrazných
melodií, které vykreslují jednotlivé postavy i přírodu.
1) Vypiš věty hlavní a urči významový poměr
2) Vypiš vedlejší věty a označ jejich druh
3) Napiš druh souvětí:
4) Urči mluvnické kategorie u slova jednotlivé –
5) Vypiš podstatné jméno abstraktí –
6) Z poslední věty vypiš několikanásobný větný člen a urči jeho druh –
7) Změň poslední vedlejší větu na větný člen –
8) Z první věty hlavní vypiš základní skladební dvojici a urči druh přísudku
VARIANTA B
Diktát
Právě jsme dorazil... do vápencového území ...eského ...rasu, kde je konečný cíl naší cesty, ves
...oněprusy. Nedaleko se tyčí kopec Kob...la, zatímco nám se zalíbilo návrší Zlatý kůň. A v jeho
hloub... se ukrývá nejro...áhlejší jesky...í komplex v Čechách, ...oněpruské ...eskyně. Když byly v roce
1950 ob...veny, našl... se tu četné zkamenělé kosti pravěkých zvířat. K těm největším patřil... tygři
šavlozubí i jeskynní medvědi, ale mezi nejvzácnější ob...vy patřil... koster...í pozůstatky sobí a tuří.
Velké překvapení poskytl novější nález ...rezivělých plechových plátů a nářadí na místě, které se dnes
naz...vá Mincovna. Tady v druhé polovině 15. století neznám... penězokazi razil... falešné husitské
haléře se znakem českého lva.
JAZYKOVÝ ROZBOR:
V libretu Rusalky, jehož autorem je Jaroslav Kvapil, dobře vycítil Antonín Dvořák kouzlo živého vztahu
k přírodě a jemné citové záchvěvy lásky a nenávisti, a proto i jeho hudba je plná jemných i výrazných
melodií, které vykreslují jednotlivé postavy i přírodu.
1) Vypiš věty hlavní a urči významový poměr
2) Vypiš vedlejší věty a označ jejich druh
3) Napiš druh souvětí:
4) Urči u slova jednotlivé – druh
rod
číslo
pád
, vzor
5) Vypiš podstatné jméno abstraktí –
6) Z poslední věty vypiš několikanásobný větný člen a urči jeho druh –
7) Urči druh zájmen - jeho
které
8) Z první věty hlavní vypiš základní skladební dvojici
ŘEŠENÍ:
VARIANTA A
Diktát
Právě jsme dorazili do vápencového území Českého krasu, kde je konečný cíl naší cesty, ves
Koněprusy. Nedaleko se tyčí kopec Kobyla, zatímco nám se zalíbilo návrší Zlatý kůň. A v jeho hloubi se
ukrývá nejrozsáhlejší jeskynní komplex v Čechách, Koněpruské jeskyně. Když byly v roce 1950
objeveny, našly se tu četné zkamenělé kosti pravěkých zvířat. K těm největším patřili tygři šavlozubí i
jeskynní medvědi, ale mezi nejvzácnější objevy patřily kosterní pozůstatky sobí a tuří. Velké
překvapení poskytl novější nález zrezivělých plechových plátů a nářadí na místě, které se dnes nazývá
Mincovna. Tady v druhé polovině 15. století neznámí penězokazi razili falešné husitské haléře se
znakem českého lva.
Jazykoý rozbor
V libretu Rusalky, jehož autorem je Jaroslav Kvapil, dobře vycítil Antonín Dvořák kouzlo živého vztahu
k přírodě a jemné citové záchvěvy lásky a nenávisti, a proto i jeho hudba je plná jemných i výrazných
melodií, které vykreslují jednotlivé postavy i přírodu.
1) Vypiš věty hlavní a urči významový poměr
V libretu Rusalky dobře vycítil Antonín Dvořák kouzlo živého vztahu k přírodě a jemné citové
záchvěvy lásky a nenávisti, a proto i jeho hudba je plná jemných a výrazných melodii - poměr
důsledkový
2) Vypiš vedlejší věty a označ jejich druh
Jehož autorem je Jaroslav Kvapil – přívlastková
Které vykreslují jednotlivé postavy i přírodu - přívlastková
3) Napiš druh souvětí: souřadné
4) Urči mluvnické kategorie u slova jednotlivé – druh tvrdý, vzor mladý, číslo množné, pád 4, rod
ženský
5) Vypiš podstatné jméno abstraktí – lásky
6) Z poslední věty vypiš několikanásobný větný člen a urči jeho druh – postavy i přírodu –
předmět
7) Změň poslední vedlejší větu na větný člen – vykreslující jednotlivé postavy i přírodu
8) Z první věty hlavní vypiš základní skladební dvojici a urči druh přísudku
Antonín Dvořák vycítil – přísudek slovesný
VARIANTA B
DIKTÁT
Právě jsme dorazili do vápencového území Českého krasu, kde je konečný cíl naší cesty, ves
Koněprusy. Nedaleko se tyčí kopec Kobyla, zatímco nám se zalíbilo návrší Zlatý kůň. A v jeho hloubi se
ukrývá nejrozsáhlejší jeskynní komplex v Čechách, Koněpruské jeskyně. Když byly v roce 1950
objeveny, našly se tu četné zkamenělé kosti pravěkých zvířat. K těm největším patřili tygři šavlozubí i
jeskynní medvědi, ale mezi nejvzácnější objevy patřily kosterní pozůstatky sobí a tuří. Velké
překvapení poskytl novější nález zrezivělých plechových plátů a nářadí na místě, které se dnes nazývá
Mincovna. Tady v druhé polovině 15. století neznámí penězokazi razili falešné husitské haléře se
znakem českého lva.
Jazykový rozbor
V libretu Rusalky, jehož autorem je Jaroslav Kvapil, dobře vycítil Antonín Dvořák kouzlo živého vztahu
k přírodě a jemné citové záchvěvy lásky a nenávisti, a proto i jeho hudba je plná jemných i výrazných
melodií, které vykreslují jednotlivé postavy i přírodu.
1) Vypiš věty hlavní a urči významový poměr
V libretu Rusalky dobře vycítil Antoní Dvořák kouzlo živého vztahu k přírodě a jemné citové
záchvěvy lásky a nenávisti, a proto i jeho hudba je plná jemných a výrazných melodii poměr důsledkový
2) Vypiš vedlejší věty a označ jejich druh
Jehož autorem je Jaroslav Kvapil – přívlastková
Které vykreslují jednotlivé postavy i přírodu - přívlastková
3) Napiš druh souvětí: souřadné
4) Urči u slova jednotlivé – druh - tvrdý, vzor mladý
rod - ženský; číslo - množné; pád 4
5) Vypiš podstatné jméno abstraktí – lásky
6) Z poslední věty vypiš několikanásobný větný člen a urči jeho druh –
Postavy i přírodu - předmět
7) Urči druh zájmen jeho - přivlasňovací
které - vztažné
8) Z první věty hlavní vypiš základní skladební dvojici
Antonín Dvořák vycítil
9)
HODNOCENÍ PÍSEMNÉ PRÁCE
DIKTÁT
Diktát – varianta A
0 chyb 1
1,2 chyby 2
3,4,5 chyb - 3
6,7 chyb –
4
8 a více chyb –5
Diktát– varianta B
0,1 chyba 2,3 chyby 4,5,6 chyb 7,8 chyb –
9 a více chyb –
1
2
3
4
5
JAZYKOVÝ ROZBOR
Jazykový rozbor – varianta A
0,1 chyba –
1
2,3 chyby –
2
4,5,6,7 chyb –
3
8,9,10 chyb –
4
11 chyb a více 5
Jazykový rozbor – varianta B
0,1,2 chyby –
1
2,3,4 chyby –
2
4,5,6,7,8,9 chyb –
3
10,11,12,13 chyb – 4
15 chyb a více 5
SEZNAM LITERATURY
Krausová, Zdeňka, Teršová Renata, Český jazyk 8 pro základní školy a víceletá gymnázia,
Nakladatelství Fraus 2005
Krausová, Zdeňka, Teršová Renata, Český jazyk 8 – pracovní sešit pro základní školya
víceletá gymnázia, Nakladatelství Fraus 2005
Styblík Vlastimil a kollektiv, Český jazyk pro 8. ročník základní školy a pro odpovídající ročník
víceletých gymnázií, SPN, Praha 2000
http://zpravy.idnes.cz/diktat.asp?iddiktat=120
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
Časový rozsah
Formy použití
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
I/2
Inovace a zkvalitnění výuky směřující
k rozvoji čtenářské a informační
gramotnosti
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
Písemná práce 8. ročník
Mgr. Wendy Heřmánková
22.4. 2011
24.5. 2011
PDF
13
MZ 1 / VY_12
8.
Písemná práce
- zvládat pravopisné jevy, pracovat se souvětím
a aplikovat na práci s ním základní gramatické
znalosti
1 vyučovací hodina
- opakování a upevňování učiva, možno využít
také jako pracovní list
Heřmánková/ČJL/8/7
VY_12_INOVACE_ČJL_HW_8_8
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
ČESKÝ JAZYK II
Literární test – 8. ročník
Mgr. Wendy Heřmánková
22.4. 2011
Obsah
VARIANTA A ...................................................................................................................... 69
VARIANTA B ...................................................................................................................... 70
ŘEŠENÍ LITERÁRNÍHO TESTU ........................................................................................ 71
VARIANTA A ..................................................................................................... 71
VARIANTA B...................................................................................................... 72
HODNOCENÍ LITERÁRNÍHO TESTU ................................................................................. 73
VARIANTA A ..................................................................................................... 73
VARIANTA B...................................................................................................... 73
SEZNAM LITERATURY ...................................................................................................... 74
VARIANTA A
Práce s textem:
Již jsem košile ušila,
již jsem je v truhle složila,
již moje routa v odkvětě:
a milý ještě ve světě,
ve světě šírém, širokém,
co kámen v moři hlubokém.
Tři léta o něm ani sluch,
živ-li a zdráv- zná milý Bůh!
1. Ukázka je a) poezie
b) divadelní hra
c) próza
2. Vypiš z ukázky dvě slova, která se rýmují
3. Vysvětli, co je bajka
4. Doplň text
Jaroslav ………………… nositel …………….ceny za literaturu napsal sbírku Maminka.
K.H.Borovský napsal – satirickou báseň Král……………
Zdeně Jirotka napsal humoristické dílo … ……………………………
Oliver Twist je dílo spisovatele…………………………………………
Významné básnické dílo Máj napsal……………………………………
Básnickou sbírku – Slezské písně – napsal……………………………….
Liška Bystrouška je dílo spisovatele ……………………………………..
Oscarový film, ve kterém Zdeněk Svěrák vytvořil jednu z hlavních rolí se
jmenuje………………………………………………….
5. Epigram je
6. Melodram je
VARIANTA B
Práce s textem:
Již jsem košile ušila,
již jsem je v truhle složila,
již moje routa v odkvětě:
a milý ještě ve světě,
ve světě šírém, širokém,
co kámen v moři hlubokém.
Tři léta o něm ani sluch,
živ-li a zdráv- zná milý Bůh!
1. Ukázka je a) poezie
b) divadelní hra
c) próza
2. Vypiš z ukázky dvě slova, která se rýmují
3. Lyricko-epická báseň s pochmurným dějem a většinou tragickým koncem =
4. Doplň text
Jaroslav ………………… nositel Nobelovyceny za literaturu napsal sbírku Maminka
K.H.Borovský napsal – satirickou báseň Král……………
Zdeněk Jirotka napsal humoristické dílo S…………………….
Oliver Twist je dílo spisovatele…………………………………………
Významné básnické dílo Máj napsal……………………………………
Básnickou sbírku – Slezské písně – napsal……………………………….
Liška Bystrouška je dílo spisovatele ……………………………………..
Oscarový film, ve kterém Zdeněk Svěrák vytvořil jednu z hlavních rolí se
jmenuje………………………………………………….
5. Epigram je a) opak balady
b) krátká rýmovaná báseň se satirickým vyústěním
6. Melodram je a) přiřazování lidských vlastností neživým věcem
hudbou
b) recitovaný text doprovázený
ŘEŠENÍ LITERÁRNÍHO TESTU
VARIANTA A
Práce s textem:
Již jsem košile ušila,
již jsem je v truhle složila,
již moje routa v odkvětě:
a milý ještě ve světě,
ve světě šírém, širokém,
co kámen v moři hlubokém.
Tři léta o něm ani sluch,
živ-li a zdráv- zná milý Bůh!
1. Ukázka je a) poezie
2. Vypiš z ukázky dvě slova, která se rýmují - např. ušila, složila
3. Vysvětli, co je bajka
Lyricko-epická báseň s pochmurným dějem a většinou tragickým koncem
4. Doplň text
Jaroslav Seifert nositel Nobelovy ceny za literaturu napsal sbírku Maminka.
K. H.Borovský napsal – satirickou báseň Král Lávra
Zdeně Jirotka napsal humoristické dílo Saturnin.
Oliver Twist je dílo spisovatele Charlese Dickense.
Významné básnické dílo Máj napsal Karel Hynek Mácha
Básnickou sbírku – Slezské písně – napsal Petr Bezruč.
Liška Bystrouška je dílo spisovatele Rudolfa Těsnohlídka.
Oscarový film, ve kterém Zdeněk Svěrák vytvořil jednu z hlavních rolí se jmenuje Kolja
5. Epigram je krátká rýmovaná báseň se satirickým vyústěním
6. Melodram je recitovaný text doprovázený hudbou
VARIANTA B
Práce s textem:
Již jsem košile ušila,
již jsem je v truhle složila,
již moje routa v odkvětě:
a milý ještě ve světě,
ve světě šírém, širokém,
co kámen v moři hlubokém.
Tři léta o něm ani sluch,
živ-li a zdráv- zná milý Bůh!
1. Ukázka je a) poezie
2. Vypiš z ukázky dvě slova, která se rýmují např. ušila, složila
3. Lyricko-epická báseň s pochmurným dějem a většinou tragickým koncem = balada
4. Doplň text
Jaroslav Seifert nositel Nobelovy ceny za literaturu napsal sbírku Maminka.
K. H. Borovský napsal – satirickou báseň Král Lávra
Zdeně Jirotka napsal humoristické dílo Saturnin.
Oliver Twist je dílo spisovatele Charlese Dickense.
Významné básnické dílo Máj napsal Karel Hynek Mácha
Básnickou sbírku – Slezské písně – napsal Petr Bezruč.
Liška Bystrouška je dílo spisovatele Rudolfa Těsnohlídka.
Oscarový film, ve kterém Zdeněk Svěrák vytvořil jednu z hlavních rolí se jmenuje Kolja
5. Epigram je b) krátká rýmovaná báseň se satirickým vyústěním
6. Melodram je b) recitovaný text doprovázený hudbou
HODNOCENÍ LITERÁRNÍHO TESTU
VARIANTA A
0,1 chyba -
1
2, 3 chyby -
2
4, 5 chyb -
3
6, 7, 8 chyb -
4
9 a více chyb -
5
VARIANTA B
0, 1 ,2 chyby -
1
2, 3, 4 chyby -
2
5, 6, 7 chyb -
3
8, 9 chyb 10 a více chyb -
4
5
SEZNAM LITERATURY
SOUKAL J OSEF, ČÍTANKA 8, SPN, PRAHA 2000
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
I/2
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
Literární test – 8. ročník
Mgr. Wendy Heřmánková
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
22.4. 2011
31.5. 2011
PDF
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
Časový rozsah
Formy použití
Inovace a zkvalitnění výuky směřující
k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
8
MZ 1 / VY_12
8.
Literární test
- vysvětlit základní literární pojmy, přiřadit dílo
k autorovi, orientovat se v literárním textu
25 minut
- opakování učiva, možno využít také jako
pracovní list
Heřmánková/ ČJL/ 8./8
VY_12_INOVACE_ČJL_HW_9_3
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
ČESKÝ JAZYK II
Literární test – 9. Ročník
Mgr. Wendy Heřmánková
2.5. 2011
Obsah
VARIANTA A ...................................................................................................................... 78
VARIANTA B ...................................................................................................................... 80
ŘEŠENÍ TESTU .................................................................................................................. 81
VARIANTA A ..................................................................................................... 81
VARIANTA B...................................................................................................... 83
HODNOCENÍ LITERÁRNÍHO TESTU ................................................................................. 84
VARIANTA A ..................................................................................................... 84
VARIANTA B...................................................................................................... 84
SEZNAM LITERATURY ...................................................................................................... 85
VARIANTA A
.
1. K dílům přiřaď autora:
1.
2.
3.
4.
5.
Saturnin
Král Lávra
Válka s mloky
Slezské písně
Kolja
A
B
C
D
E
Zdeněk Svěrák
Zdeněk Jirotka
Karel Havlíček Borovský
Karel Čapek
Petr Bezruč
2. Urči z jakého díla je následující úryvek a kdo je jeho autorem
Byl pozdní večer – první májvečerní máj byl lásky čas.
hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj.
3. Kdo je autorem satiristického díla, ze které je ukázka? Jak se jmenuje hlavní postava?
„Poslušně hlásím, pane obrlajtnant,“ ozval se tiše …., „dovopravdy nám ho ukradli. Na nádraží se
vždycky potlouká moc takových šizuňků a já si to představuju tak, že jednomu z nich se nepochybně
zamlouval váš kufr a ten člověk nepochybně využitkoval toho, jak jsem vodešel vod zavazadel, abych
vám vohlásil, že se zavazadlama je všechno v pořádku.“
4. Tato ukázka je z díla Kytice( K.J. Erben) , jaký typ básní zde používá?
A slyš! Na záspí kroků zvuk,
A na okénko:ťuk, ťuk, ťuk!
„Spíš má panenko, nebo bdíš?“
Hoj, má panenko, tu jsem již!
Hoj, má panenko, co děláš?
A zdalipak mě ještě znáš,
anebo jiného v srdci máš?
5. Kdo je autorem této básně, ze které je ukázka?
V mrazivé chýši tam ptáčata zbyla,
kdo se jich ujme, kdo jim dá chleba?
Nedbá pán bídných. Co znělo ti v srdci
po cestě, Maryčko Magdónova?
Maryčko, po straně ostré jsou skály,
podle nich kypí a utíká k Frydku
šumivá, divoká Ostravice.
Slyšíš ji, rozumíš, děvucho z hor?
6. Vypiš personifikaci
7. Vysvětli pojem balada
VARIANTA B
.
1. K dílům přiřaď autora:
1.
2.
3.
4.
5.
2.
Saturnin
Král Lávra
Válka s mloky
Slezské písně
Kolja
A
B
C
D
E
Zdeněk Svěrák
Zdeněk Jirotka
Karel Havlíček Borovský
Karel Čapek
Petr Bezruč
Urči z jakého díla je následující úryvek a kdo je jeho autorem
Byl pozdní večer – první májvečerní máj byl lásky čas.
hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj.
3. Kdo je autorem satiristického díla, ze které je ukázka? Jak se jmenuje hlavní postava?
„Poslušně hlásím, pane obrlajtnant,“ ozval se tiše …., „dovopravdy nám ho ukradli. Na nádraží se
vždycky potlouká moc takových šizuňků a já si to představuju tak, že jednomu z nich se nepochybně
zamlouval váš kufr a ten člověk nepochybně využitkoval toho, jak jsem vodešel vod zavazadel, abych
vám vohlásil, že se zavazadlama je všechno v pořádku.“
4. Tato ukázka je z díla Kytice( K.J. Erben) , jaký typ básní zde používá?
A slyš! Na záspí kroků zvuk,
A na okénko:ťuk, ťuk, ťuk!
„Spíš má panenko, nebo bdíš?“
Hoj, má panenko, tu jsem již!
Hoj, má panenko, co děláš?
A zdalipak mě ještě znáš,
anebo jiného v srdci máš?
5. Vysvětli pojem balada
ŘEŠENÍ TESTU
VARIANTA A
1. K dílům přiřaď autora:
1.
2.
3.
4.
5.
Saturnin
Král Lávra
Válka s mloky
Slezské písně
Kolja
A
B
C
D
E
Zdeněk Svěrák
Zdeněk Jirotka
Karel Havlíček Borovský
Karel Čapek
Petr Bezruč
1.B, 2C, 3D, 4E, 5A
2. Urči z jakého díla je následující úryvek a kdo je jeho autorem
Byl pozdní večer – první májvečerní máj byl lásky čas.
hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj.
(K. H. Mácha, Máj)
3. Kdo je autorem satiristického díla, ze které je ukázka? Jak se jmenuje hlavní postava?
„Poslušně hlásím, pane obrlajtnant,“ ozval se tiše …., „dovopravdy nám ho ukradli. Na nádraží se
vždycky potlouká moc takových šizuňků a já si to představuju tak, že jednomu z nich se nepochybně
zamlouval váš kufr a ten člověk nepochybně využitkoval toho, jak jsem vodešel vod zavazadel, abych
vám vohlásil, že se zavazadlama je všechno v pořádku.“
(Jaroslav Hašek –Švejk)
4. Tato ukázka je z díla Kytice( K.J. Erben) , jaký typ básní zde používá?
A slyš! Na záspí kroků zvuk,
A na okénko:ťuk, ťuk, ťuk!
„Spíš má panenko, nebo bdíš?“
Hoj, má panenko, tu jsem již!
Hoj, má panenko, co děláš?
A zdalipak mě ještě znáš,
anebo jiného v srdci máš?
(Balady)
5. Kdo je autorem této básně, ze které je ukázka?
V mrazivé chýši tam ptáčata zbyla,
kdo se jich ujme, kdo jim dá chleba?
Nedbá pán bídných. Co znělo ti v srdci
po cestě, Maryčko Magdónova?
Maryčko, po straně ostré jsou skály,
podle nich kypí a utíká k Frydku
šumivá, divoká Ostravice.
Slyšíš ji, rozumíš, děvucho z hor?
(Petr Bezruč)
6. Vypiš personifikaci – utíká Ostravice
7. Vysvětli pojem balada - lyricko-epická báseň s pochmurným dějem a většinou tragickým
koncem
VARIANTA B
1. K dílům přiřaď autora:
1.
2.
3.
4.
5.
Saturnin
Král Lávra
Válka s mloky
Slezské písně
Kolja
A
B
C
D
E
Zdeněk Svěrák
Zdeněk Jirotka
Karel Havlíček Borovský
Karel Čapek
Petr Bezruč
1.B, 2C, 3D, 4E, 5A
2. Urči z jakého díla je následující úryvek a kdo je jeho autorem
Byl pozdní večer – první májvečerní máj byl lásky čas.
hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj.
(K. H. Mácha, Máj)
3. Kdo je autorem satiristického díla, ze které je ukázka? Jak se jmenuje hlavní postava?
„Poslušně hlásím, pane obrlajtnant,“ ozval se tiše …., „dovopravdy nám ho ukradli. Na nádraží se
vždycky potlouká moc takových šizuňků a já si to představuju tak, že jednomu z nich se nepochybně
zamlouval váš kufr a ten člověk nepochybně využitkoval toho, jak jsem vodešel vod zavazadel, abych
vám vohlásil, že se zavazadlama je všechno v pořádku.“
(Jaroslav Hašek –Švejk)
4. Tato ukázka je z díla Kytice( K.J. Erben) , jaký typ básní zde používá?
A slyš! Na záspí kroků zvuk,
A na okénko:ťuk, ťuk, ťuk!
„Spíš má panenko, nebo bdíš?“
Hoj, má panenko, tu jsem již!
Hoj, má panenko, co děláš?
A zdalipak mě ještě znáš,
anebo jiného v srdci máš?
(Balady)
5. Vysvětli pojem balada - lyricko-epická báseň s pochmurným dějem a většinou tragickým
koncem
HODNOCENÍ LITERÁRNÍHO TESTU
VARIANTA A
0,1 chyba -
1
2, 3 chyby -
2
4, 5 chyb -
3
6, 7, 8 chyb -
4
9 a více chyb -
5
VARIANTA B
0, 1 ,2 chyby -
1
2, 3, 4 chyby -
2
5, 6, chyb -
3
7, 8 chyb 9 a více chyb -
4
5
SEZNAM LITERATURY
SOUKAL JOSEF, ČÍTANKA 9, SPN, PRAHA 2000
SOUKAL JOSEF, ČÍTANKA 8, SPN, PRAHA 1996
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
Časový rozsah
Formy použití
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
I/2
Inovace a zkvalitnění výuky směřující
k rozvoji čtenářské a informační
gramotnosti
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
c
Mgr. Wendy Heřmánková
2.5. 2011
16.5. 2011
PDF
11
MZ 1 / VY_12
9.
Literární test
- vysvětlit základní literární pojmy, přiřadit
ukázku k autorovi, orientovat se v literárním
textu
25 minut
- opakování učiva, možno využít také jako
pracovní list
Heřmánková /ČJL/9/3
VY_12_INOVACE_ČJL_HW_9_5
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
ČESKÝ JAZYK II
Písemná práce 9. ročník
Mgr. Wendy Heřmánková
2.5. 2011
Obsah
VARIANTA A ...................................................................................................................... 89
DIKTÁT ............................................................................................................ 89
JAZYKOVÝ ROZBOR .............................................................................................. 90
VARIANTA B ...................................................................................................................... 91
DIKTÁT ............................................................................................................ 91
JAZYKOVÝ ROZBOR .............................................................................................. 92
ŘEŠENÍ TESTU .................................................................................................................. 93
VARIANTA A ..................................................................................................... 93
Diktát ............................................................................................................................................................ 93
Jazykový rozbor ............................................................................................................................................ 94
VARIANTA B...................................................................................................... 95
Diktát ............................................................................................................................................................ 95
Jazykový rozbor ............................................................................................................................................ 96
HODNOCENÍ PÍSEMNÉ PRÁCE ........................................................................................ 97
DIKTÁT ............................................................................................................ 97
JAZYKOVÝ ROZBOR .............................................................................................. 97
VARIANTA A
DIKTÁT
O __ražské kultuře
Naše hlavní město již v m_nul_ch stoletích o_ aně a s láskou přijímalo domácí i ciz_ um_ní. Na svých
vychá_kách po měst_kých ulicích jsme ob_ vil_ mnoho památných desek které připomínal_
pob_tnejvýznam_jších umělců z celého světa. Muzea galerie a koncertní síně v Praze byl_ vždy
vyhledávány všemi kteří milují um_ní a _ bírají poznatky o h_ storii Č/českého národa.
Právě
teď v prvních jarních dnech kdy se nad námi ro_ ářil_ paprsky slunce _hromáždil_ se nesčetné davy
lidí před památnými místy. Všichni ne_navně čekal_, až si prohlédnou v_stavené bohatství.
Mnozí z nich navštívil_ i N/národní D/divadlo, aby pak doma vyprávěl_ jak na ně zapůsobil_
nejvýznam_ jší skladby divadelní hry i výpravné balety. I pra_ tí občané si musí vážit ce_ ých staveb
kulturních památek a uměleckého života svého města.
JAZYKOVÝ ROZBOR
Informovanost lidí o pěstování pokojových rostlin je stále nedostačující, a tak se někdy stane, že
zakoupená květina, která má plnit svůj hygienický, estetický a funkční úkol, zklame.
1. Urči počet vět v souvětí
2. Vypiš základní skladební dvojici z 1. věty, urči druh přísudku
3. Vypiš vedlejší věty a urči jejich druh
4. Urči poměr mezi větami hlavními
5.
Urči druh souvětí
6. První větu vedlejší změň na větný člen
7. Vypiš několikanásobný větný člen a urči jeho druh
8. Napiš slovo lidí v jednotném čísle (zachovej pád)
9. Urči slovní druhy
a. má
b. která
c. někdy
10. Urči mluvnické kategorie u slova – rostlin
11. U slova funkční urči druh, vzor, pád
VARIANTA B
DIKTÁT
O __ražské kultuře
Naše hlavní město již v m_nul_ch stoletích o_ aně a s láskou přijímalo domácí i ciz_ um_ní. Na svých
vychá_kách po měst_kých ulicích jsme ob_ vil_ mnoho památných desek které připomínal_ pob_t
nejvýznam_jších umělců z celého světa. Muzea galerie a koncertní síně v Praze byl_ vždy vyhledávány
všemi kteří milují um_ní a _ bírají poznatky o h_ storii Č/českého národa.
Právě teď v
prvních jarních dnech kdy se nad námi ro_ ářil_ paprsky slunce _hromáždil_ se nesčetné davy lidí
před památnými místy. Všichni ne_navně čekal_, až si prohlédnou v_stavené bohatství.
Mnozí z nich navštívil_ i N/národní D/divadlo.
JAZYKOVÝ ROZBOR
Informovanost lidí o pěstování pokojových rostlin je stále nedostačující, a tak se někdy stane, že
zakoupená květina, která má plnit svůj hygienický, estetický a funkční úkol, zklame.
1. Urči počet vět v souvětí
2. Vypiš základní skladební dvojici z 1. věty
3. Vypiš vedlejší věty a urči jejich druh
4. Urči poměr mezi větami hlavními
5.
Urči druh souvětí
6. Vypiš několikanásobný větný člen a urči jeho druh
7. Napiš slovo lidí v jednotném čísle (zachovej pád)
8. Urči slovní druhy
a. má
b. která
9. Urči mluvnické kategorie u slova – rostlin (rod, číslo, pád, vzor)
10. U slova funkční urči druh, vzor, pád
ŘEŠENÍ TESTU
VARIANTA A
Diktát
O pražské kultuře
Naše hlavní město již v minulých stoletích oddaně a s láskou přijímalo domácí i cizí umění. Na svých
vycházkách po městských ulicích jsme objevili mnoho památných desek, které připomínaly pobyt
nejvýznamnějších umělců z celého světa. Muzea, galerie a koncertní síně v Praze byly vždy
vyhledávány všemi, kteří milují umění a sbírají poznatky o historii českého národa.
Právě teď v
prvních jarních dnech, kdy se nad námi rozzářily paprsky slunce, shromáždily se nesčetné davy lidí
před památnými místy. Všichni neúnavně čekali, až si prohlédnou vystavené bohatství.
Mnozí z nich navštívili i Národní divadlo, aby pak doma vyprávěli, jak na ně zapůsobily nejvýznamnější
skladby, divadelní hry i výpravné balety. I pražští občané si musí vážit cenných staveb, kulturních
památek a uměleckého života svého města.
Jazykový rozbor
Informovanost lidí o pěstování pokojových rostlin je stále nedostačující, a tak se někdy stane, že
zakoupená květina, která má plnit svůj hygienický, estetický a funkční úkol, zklame.
1. Urči počet vět v souvětí - 4
2. Vypiš základní skladební dvojici z 1. věty, urči druh přísudku- informovanost je nedostačující,
jmenný se sponou
3. Vypiš vedlejší věty a urči jejich druh
- že zakoupená květina zklame - podmětná
- která má plnit svůj hygienický, estetický a funkční úkol - přívlastková
4. Urči poměr mezi větami hlavními - důsledkový
5.
Urči druh souvětí - souřadné
6. První větu vedlejší změň na větný člen – zklamání zakoupené květiny
7. Vypiš několikanásobný větný člen a urči jeho druh – hygienický, estetický a funkční –
přívlastek shodný
8. Napiš slovo lidí v jednotném čísle (zachovej pád) - člověka
9. Urči slovní druhy
a. má (sloveso)
b. která (zájmeno)
c. někdy (příslovce)
10. Urči mluvnické kategorie u slova – rostlin- rod ženský, číslo množné, pád 2, vzor žena
11. U slova funkční urči druh, vzor, pád – druh –měkký, vzor –jarní, pád 4
VARIANTA B
Diktát
O pražské kultuře
Naše hlavní město již v minulých stoletích oddaně a s láskou přijímalo domácí i cizí umění. Na svých
vycházkách po městských ulicích jsme objevili mnoho památných desek, které připomínaly pobyt
nejvýznamnějších umělců z celého světa. Muzea, galerie a koncertní síně v Praze byly vždy
vyhledávány všemi, kteří milují umění a sbírají poznatky o historii českého národa.
Právě teď v
prvních jarních dnech, kdy se nad námi rozzářily paprsky slunce, shromáždily se nesčetné davy lidí
před památnými místy. Všichni neúnavně čekali, až si prohlédnou vystavené bohatství.
Mnozí z nich navštívili i Národní divadlo.
Jazykový rozbor
Informovanost lidí o pěstování pokojových rostlin je stále nedostačující, a tak se někdy stane, že
zakoupená květina, která má plnit svůj hygienický, estetický a funkční úkol, zklame.
1. Urči počet vět v souvětí - 4
2. Vypiš základní skladební dvojici z 1. Věty - informovanost je nedostačující
3. Vypiš vedlejší věty a urči jejich druh
- že zakoupená květina zklame - podmětná
- která má plnit svůj hygienický, estetický a funkční úkol - přívlastková
4. Urči poměr mezi větami hlavními - důsledkový
5.
Urči druh souvětí - souřadné
6. Vypiš několikanásobný větný člen a urči jeho druh – hygienický, estetický a funkční –
přívlastek shodný
7. Napiš slovo lidí v jednotném čísle (zachovej pád) - člověka
8. Urči slovní druhy
a. má (sloveso)
b. která (zájmeno)
9. Urči mluvnické kategorie u slova – rostlin- rod ženský, číslo množné, pád 2, vzor žena
10. U slova funkční urči druh, vzor, pád – druh –měkký, vzor –jarní, pád 4
HODNOCENÍ PÍSEMNÉ PRÁCE
DIKTÁT
Diktát – varianta A
0 chyb 1
1,2 chyby 2
3,4,5 chyb - 3
6,7 chyb –
4
8 a více chyb –5
Diktát– varianta B
0,1 chyba 2,3 chyby 4,5,6 chyb 7,8 chyb –
9 a více chyb –
1
2
3
4
5
JAZYKOVÝ ROZBOR
Jazykový rozbor – varianta A
0,1 chyba –
1
2,3 chyby –
2
4,5,6,7 chyb –
3
8,9,10 chyb –
4
11 chyb a více 5
Jazykový rozbor – varianta B
0,1,2 chyby –
1
2,3,4 chyby –
2
4,5,6,7,8,9 chyb –
3
10,11,12,13 chyb – 4
15 chyb a více 5
Seznam literatury
Krausová, Zdeňka, Teršová Renata, Český jazyk 9 pro základní školy a víceletá gymnázia,
Nakladatelství Fraus 2007
Krausová, Zdeňka, Teršová Renata, Český jazyk 9 – pracovní sešit pro základní školya
víceletá gymnázia, Nakladatelství Fraus 2007
Testy z českého jazyka ˇ99, Didaktis
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
Časový rozsah
Formy použití
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
I/2
Inovace a zkvalitnění výuky směřující
k rozvoji čtenářské a informační
gramotnosti
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
Písemná práce 9. ročník
Mgr. Wendy Heřmánková
2.5. 2011
19.5. 2011
PDF
13
MZ 1 / VY_12
9.
Písemná práce
- zvládat pravopisné jevy, pracovat se souvětím
a aplikovat na práci s ním základní gramatické
znalosti
1 vyučovací hodina
- opakování a upevňování učiva, možno využít
také jako pracovní list
Heřmánková /ČJL/9/5
VY_12_INOVACE_ČJL_HW_9_10
Snímek 1
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
ČESKÝ JAZYK II
(9. ročník)
FRANTIŠEK HRUBÍN
17.9.1910 – 1.3. 1971
Mgr. Wendy Heřmánková
Snímek 2

Tvůrce české milostné a přírodní lyriky, autor veršů a
pohádek pro děti, prozaik, dramatik a překladatel
2
Snímek 3
Životopis /1




Narodil se v Praze ve znamení Panny v rodině stavitele a zemřel v Českých
Budějovicích
Mládí prožil v Lešanech v Posázaví, odkud pocházela jeho matka
Od roku 1934 pracoval František Hrubín jako knihovník a věnoval se
především poezii
Posázavská příroda velmi ovlivnila jeho tvorbu
3
Snímek 4
Životopis /2







Zážitky z dětství, venkovská příroda, rodinný kruh, z tohoto
vyvěrala jeho tvůrčí fantazie
V roce 1934 pracoval v Městské knihovně pražské
V roce 1939 se Hrubín oženil, narození dcery a syna bylo jedním z
podnětů pro napsaní řady veršů a próz pro děti.
Po roce 1946 se stal spisovatelem z povolání
Výrazně se podílel na založení dětského časopisu Mateřídouška
V r.1966 byl jmenován národním umělcem
Hrubínova tvorba se vyznačuje snahou o harmonizaci protikladů
(život – smrt, láska – zmar atd.), výrazovou jasností, melodičností a
bohatou metaforou.
4
Snímek 5
Básnické sbírky /1

Zpíváno z dálky – 1933

Krásná po chudobě – 1935

Země po polednách – 1937

Včelí plást – 1940

Země sudička – 1941

Černá denice – 1968

poéma Lešanské jesličky – 1970
5
Snímek 6
Básnické sbírky /1

Mávnutí křídel – 1944

poéma Jobova noc – 1945

Chléb s ocelí – 1945

Hirošima – 1948

Proměna – 1957

Aţ do konce lásky – 1961

Romance pro křídlovku
6
Snímek 7
Další díla:

Próza



U stolu – 1958
Zlatá reneta – 1964
Drama


Srpnová neděle - 1958
Kříšťálová noc - 1961
7
Snímek 8
Pro děti:

Říkejte si se mnou – 1943

Špalíček veršů a pohádek – 1957

Běţí, ovce běţí – hádanky 1957
8
Snímek 9
Romance pro křídlovku – obsah:
Dvacetiletý František na své první pouti do posázavských Netvořic
potkává Terinu, mladou, křehkou dívku od kolotoče, z maringotky.
Deset dní společně plují oblaky na řetízkovém kolotoči a ignorují
kradmé pohledy žárlivého Viktora od střelnice, jakož i zvuk jeho
křídlovky.
Ještě před svým odjezdem František Terinu políbí. Doma se
František trpělivě stará o dědečka po mozkovém záchvatu a
poslouchá jeho blouznění o mládí a je s ním v okamžik jeho smrti.
Uplynou skoro tři léta než se František na Lešanské pouti opět
potká s Terinou. Jejich láska splane s novou zuřivostí (a žárlivostí).
Začíná se mluvit i o sňatku.. Uplyne další rok. V Lešanech na pouti
potkává František osamělého Viktora, Terina? Umřela. František
napůl odjíždí, napůl prchá..
Až po letech se vrací zpět a setkává se s Viktorem, spolu pak
svorně, smířeni navštěvují Terčin hrob.
9
Snímek 10
Pojmy

Poéma: rozsáhlejší epická nebo lyricko-epická skladba,
nejvíce psána v období romantismu

Lyrika: je druh poezie vyslovující subjektivní básníkovy pocity,
jeho úvahy, myšlenky a nálady

Prozaik: píšící prózu

Próza: text psaný ve větách a řazen do odstavců
10
Snímek 11
Otázky
•
•
•
•
•
•
Na založení kterého dětského časopisu se podílel?
Kde prožil své mládí?
V jakém znamení se narodil?
Jaké lyriky byl tvůrcem?
Jmenuj 3 autorova díla
Vysvětli pojem lyrika
11
Snímek 12
Odkazy
•
http://www.google.cz/imghp?hl=cs&tab=wi
•
http://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Hrub%C3%ADn
•
http://www.spisovatele.cz/frantisek-hrubin
•
kniha- Čeští spisovatelé 20.století (autorský kolektiv Milana Blahynky, Československý spisovatel Praha 1985)
•
http://www.knihovnicka.net/kniha/33085-lesanske-jeslicky-hrubin-frantisek/obsah-dila/
12
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
Časový rozsah
Formy použití
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
I/2
Inovace a zkvalitnění výuky směřující
k rozvoji čtenářské a informační
gramotnosti
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
František Hrubín
Mgr. Wendy Heřmánková
3.6. 2011
6.6. 2011
PPT
12
MZ 1 / VY_12
9.
František Hrubín a regionální literatura
- vyjmenovat přehled děl autora a jeho základní
životopisné údaje
1 vyučovací hodina
- opakování a upevnění učiva, seznámení se s díly
zaměřeny na náš region
Heřmánková /ČJL/9/10
VY_12_INOVACE_ČJL_HW_9_11
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
ČESKÝ JAZYK II
Literární domino I
Mgr. Wendy Heřmánková
30.5. 2011
Obsah
KARTIČKY NA DOMINO ...................................................................................................109
PRAVIDLA .........................................................................................................................114
SEZNAM LITERATURY .....................................................................................................115
1. ....................................................................................................................................... K
ARTIČKY NA DOMINO
Karel Čapek
Válka s mloky
RUR
Matka
Karel Hynek Mácha
Máj
Jaroslav Seifert
Všechny krásy světa
Maminka
Šel malíř chudě do světa
Jiří Wolker
Těžká hodina
Host do domu
Ota Pavel
Smrt krásných srnců
Jak jsem potkal ryby
Jaroslav Hašek
Osudy dobrého vojáka
Švejka za světové války
Bohumil Hrabal
Postřižiny
Pábitelé
Obsluhoval jsem
anglického krále
Karel Jaromír Erben
Kytice
Petr Bezruč
Slezské písně
Božena Němcová
Divá Bára
Karel Poláček
Bylo nás pět
Jaroslav Vrchlický
Noc na Karlštejně
Karel Havlíček
Borovský
Král Lávra
Tyrolské elegie
Epigramy
František Hrubín
Romance pro křídlovku
Lešanské jesličky
U stolu
Zdeněk Jirotka
Saturnin
Jan Werich
Fimfárum
Italské prázdniny
Vítězslav Nezval
Sbohem a šáteček
Chrpy a města
Manon Lescaut
Rudolf Těsnohlídek
Liška Bystrouška
Jaroslav Foglar
Rychlé šípy
Alois Jirásek
Psohlavci
Eduard Petiška
Staré řecké báje a
pověsti
Ivan Olbracht
Biblické příběhy
2. ..................................................................................................................... P
RAVIDLA
Kartičky rozstřiháme dle připravených dvojic, zamícháme a přiřazujeme správně za sebou.
Můžeme před rozstřiháním nalepit na čtvrtku nebo jiný tvrdý papír.
SEZNAM LITERATURY
SOUKAL JOSEF, ČÍTANKA 9, SPN, PRAHA 2000
SOUKAL JOSEF, ČÍTANKA 8, SPN, PRAHA 1996
SOUKAL JOSEF, ČÍTANKA 6, SPN,
PRAHA 1997
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
Časový rozsah
Formy použití
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
I/2
Inovace a zkvalitnění výuky směřující
k rozvoji čtenářské a informační
gramotnosti
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
Literární domino I
Mgr. Wendy Heřmánková
30.5. 2011
8.6. 2011
PDF
9
MZ 1 / VY_12
8. - 9.
Literární domino I – (čeští spisovatelé jejich díla)
- přiřadit k vybraným českým autorům jejich
základní díla, převypráví stručně obsahy
některých děl
25 minut
- opakování a upevňování učiva, možno využít
i pro zkoušení
Heřmánková/ČJL/9/11
VY_12_INOVACE_ČJL_HW_9_12
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
ČESKÝ JAZYK II
Literární domino II
Mgr. Wendy Heřmánková
3.6. 2011
Obsah
1. KARTIČKY NA HRU DOMINO ..................................................................................119
2. PRAVIDLA ..................................................................................................................123
SEZNAM LITERATURY .....................................................................................................124
1. ............................................................................................................................. K
ARTIČKY NA HRU DOMINO
Text psaný ve větách, řazen do
odstavců a kapitol
Próza
Báje
Epika
Autobiografické dílo
Novela
Vypravování o životě bohů,
stvoření světa, lidí, zvířat a
rostlin
Dílo má nějaký děj
Autor zachycuje své zážitky
z dětství, ze svého života
Krátký prozaický útvar, ve
kterém vystupuje málo postav,
zahrnuje krátký časový úsek a
má překvapivý obrat na závěr
Krátká rýmovaná báseň se
satirickým vycítěním, kritizuje
poměry ve státě, církev,
panovníka
Epigram
Promluva jedné osoby
Monolog
Oživení neživých věcí
Perzonifikace
Bajka
Balada
Prozaický nebo veršovaný
příběh, vystupují zde zvířata
s lidskými vlastnostmi, z díla
plyne ponaučení
Lyricko-epická báseň
s pochmurným dějem a
většinou tragickým koncem
Autor v díle vyjadřuje své
pocity, náladu a popisuje
přírodu
Lyrika
Literární dílo určené
k předvádění na jevišti, jeho
děj je tvořen dialogy a
monology
Drama
Zvuková shoda slabik na konci
slov
Rým
Hra s veselým dějem
Komedie
Báseň protikladná k baladě,
má veselý děj
Romance
Text psaný ve verších
Poezie
Lyricko-epické dílo
Pověst
Melodram
Dílo má děj a popisuje přírodu,
náladu a pocity autora
Dílo má pravdivé jádro,
smýšlené vypravování
Recitovaná báseň
doprovázená hudbou
Dílo se smýšleným dějem,
vystupují zde nadpřirozené
bytosti, dobro vítězí nad zlem,
určené pro děti
Pohádka
Dialog
Rozhovor dvou i více osob
Má jednoduchý děj, vystupuje
zde málo osob a probíhá
v krátkém časovém úseku,
prozaický příběh
Povídka
První uvedení hry na scénu
Premiéra
Hra s vážným obsahem, řeší se
v ní nějaký konflikt a hlavní
hrdina často umírá
Tragédie
Poslední uvedení hry na scénu
Derniéra
Epitaf
Náhrobní nápis
V díle vystupuje více osob, má
složitý děj, zachycuje dlouhý
časový úsek
Román
Opakování slova, verše, někdy
i celé sloky
Refrén
Jeden řádek básnického díla
Verš
2. ....................................................................................................................................... P
RAVIDLA
Kartičky rozstřiháme dle připravených dvojic, zamícháme a přiřazujeme správně za sebou.
Můžeme před rozstřiháním nalepit na čtvrtku nebo jiný tvrdý papír. Jejich počet lze upravit dle
daného ročníku a náplně literární výuky.
SEZNAM LITERATURY
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Liter%C3%A1rn%C3%AD_pojmy
http://www.literaturaspse.ic.cz/Pojmy.html#p
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
Časový rozsah
Formy použití
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
I/2
Inovace a zkvalitnění výuky směřující
k rozvoji čtenářské a informační
gramotnosti
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
Literární domino II
Mgr. Wendy Heřmánková
3.6. 2011
8.6. 2011
PDF
9
MZ 1 / VY_12
8. - 9.
Literární domino II – (literární pojmy)
Vysvětlit základní literární pojmy
25 minut
- opakování a upevňování učiva, možno využít
i pro zkoušení
Heřmánková/ČJL/9/12
VY_12_INOVACE_ČJL_HW_7_14
Snímek 1
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
ČESKÝ JAZYK II.
( 6. - 9. ročník)
JAN NERUDA
Mgr. Wendy Heřmánková
Snímek 2
Jan Neruda
* 9. července 1834 Praha
† 22. srpna 1891 Praha
Snímek 3
Kdo byl Jan Neruda?
•
•
•
•
•
•
•
•
Básník
Prozaik
Dramatik
Literární a divadelní kritik
Novinář
Tvůrce českého fejetonu
Zakladatel českého realismu
Vůdčí představitel Májovců
3
Snímek 4
Ţivot
• Po ukončení Akademického gymnázia v Praze studoval
práva a filozofii  nedokončil
• Vydal almanach Máj(společně s Vítězslavem Hálkem)
• Krátce pracoval ve vojenské účtárně,jako výpomocný
učitel a poté ţurnalista
• Redaktorem časopisů: něm.Tagesbote aus Böhmen,
Obrazy života, Rodinná kronika a Národní listy (1865)
• Fejetonista: deníku Čas,Hlas
4
Snímek 5
Dílo
Publicistické:
 fejetony
Prozaické:
Básnické:
•
•
•
•
•
•
Hřbitovní kvítí
Knihy veršů
Písně kosmické
Balady a romance
Prosté motivy
Zpěvy páteční
- vydáno po
jeho smrti
•
•
•
•
•
Arabesky
Trhani
Různí lidé
Povídky
malostranské
•
•
•
Paříţské obrázky
Obrazy z ciziny
Studie, krátké i
kratší
Ţerty, hravé i dravé
Dramatické:
 především veselohry
•
•
Ţenich z hladu
Francesca di Rimini
5
Snímek 6
POVÍDKY MALOSTRANSKÉ
• Zobrazil ţivot na Malé Straně převáţně v dobách
svého dětství a mládí
• Osoby, události a prostředí z Nerudova mládí
• Motivy: láska, smutek, smrt, závist, upřímné
přátelství
• Pečlivě vybraná výrazná charakteristika postavy
• Vtipné, ironické, s nadsázkou
Nejznámější povídky:
Doktor Kazisvět, Hastrman, Týden v tichém domě,
Figurky, U tří lilií, Přivedla ţebráka na mizinu,
Jak si nakouřil pan Vorel pěnovku
fi
6
Snímek 7
REALISMUS
= umělecký směr 19. století, který se snaţí o věcné,
střízlivé zobrazení člověka a společnosti, kde osobnost
umělce ustupuje do pozadí
- Díla realismu jsou spíše studií společnosti
- Upřednostňuje se součastnost
- Hrdina se vyvíjí  je dobově a společensky podmíněný
- Hrdinové pochází ze všech společenských vrstev
7
Snímek 8
FEJETON
= publicistický žánr, obvykle pouţívaný v tisku jako protějšek k
hlavním článkům
= méně rozsáhlý článek (krátký komentář) zaměřený na
aktuální společenské nebo kulturní téma
- vtipně zpracovaný
- satiricky komentující či ironizující vybrané dobové události
- autor se většinou soustředí na jeden fakt
- autor je subjektivní a vychází z vlastních zážitků
- nové, nečekané pohledy na věc, zamyšlení nad tématem
- nadsázka, humorné postřehy, hyperbola, sarkasmus
- pointa
8
Snímek 9
MÁJOVCI
= výrazná literární skupina českých básníků a prozaiků
druhé poloviny 19. století, která navazovala na odkaz
Karla Hynka Máchy, Karla Havlíčka Borovského a Karla
Jaromíra Erbena
= mladá generace, která se zaobírala problematikou
městského ţivota a současných sociálních problémů
9
Snímek 10
Zdroje:
Polášková, Srnská, Štěpánková, Tobolíková: Literatura pro 2. ročník středních škol
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1jovci
http://cs.wikipedia.org/wiki/Realismus_(literatura)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fejeton
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/00/Jan_Vil%C3%ADmek_-_Jan_Neruda.jpg/448pxJan_Vil%C3%ADmek_-_Jan_Neruda.jpg
10
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
I/2
Inovace a zkvalitnění výuky směřující
k rozvoji čtenářské a informační
gramotnosti
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
Jan Neruda
Mgr. Wendy Heřmánková
10. 6. 2011
2.11. 2011
PPT
10
M2/ VY_12
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
6. – 9.
Časový rozsah
Formy použití
30 minut
Jan Neruda
- vysvětlit význam osobnosti J. Nerudy , seznámit se
s přehledem jeho díla, pojmy realismus,Májovci,
fejeton
- výklad
Heřmánková/ČJL/7/14
VY_12_INOVACE_ČJL_HW_7_17
Snímek 1
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
ČESKÝ JAZYK II.
(6.- 9. ročník)
Jaroslav Seifert
Mgr. Wendy Heřmánková
Snímek 2
Jaroslav Seifert
(23. září 1901, Praha – 10. ledna 1986, Praha)
2
Snímek 3
Ţivotopis
-
-
český básník, spisovatel, novinář a překladatel
spoluzakladatel poetismu
studoval na několika gymnáziích, studia nedokončil
člen Komunistické strany Československa a Československé
sociálně demokratické strany dělnické
1966 jmenován národním umělcem
v roce 1977 podepsal jako jeden z prvních Chartu 77
v roce 1984 obdržel Nobelovu cenu za literaturu
pracoval jako redaktor mnoha novin a časopisů Rudé právo,
Rovnost, Sršatec, Reflektor
počátkem roku 1986 Jaroslav Seifert umírá
3
Snímek 4
Seifert byl známý především jako básník a zakladatel
poetismu.
Poetismus: lyrická báseň popisující obyčejné věci, radost,
štěstí.
á b o k aj m í š v e d eř p í m á n z l y b tr efi e S
o í c íj u si p o p ň e s á b á k cir yl : s u m sit e o P
4
Snímek 5
Přehled děl( výběr)
•
•
•
Samá láska (1923) – tato sbírka patří ještě do
proletářské poezie, ale začínají se objevovat
náznaky a myšlenky, které později rozvinul
poetismus. Již nevěnuje pozornost drastickým
sociálním obrazům, ale snaží se rozvinout
krásu. Přestává zavrhovat velkoměsto a začíná
ho obdivovat.
Město v slzách (1921)
Kresbami Josefa Lady a Mikoláše Alše jsou
inspirovány knihy:
Šel malíř chudě do světa - 1949
Chlapec a hvězdy - 1956
Maminka - 1954, sbírka obsahuje melodické
básně plné lásky a vzpomínek na dětství
5
Snímek 6
Přehled děl (výběr)
Novou poetikou s volným veršem blízkým rytmické próze básník
představil v posledních letech ve sbírkách:
Koncert na ostrově - 1965
Odlévání zvonů - 1967
Halleyova kometa - 1967
Deštník z Piccadilly - vydáno v Mnichově 1979
Morový sloup - vydáno v Kolíně nad Rýnem 1977
Býti básníkem – 1983
Próza:
Všechny krásy světa - vydáno v Kolíně nad Rýnem a v Torontu 1981
6
Snímek 7
Přehled děl (výběr)
Zhasněte světla (1938) – vlastenecká poezie, kde se
projevuje obava o osud země, reakce na mnichovskou zradu.
Vějíř Boženy Němcové (1940) – lidově vlastenecká poezie.
Evokuje statečnost české spisovatelky a přirovnává ji k
obrazu vlasti.
Světlem oděná (1940) – spolu s Kamenným mostem se
jedná o protiokupační poezii
Kamenný most (1944) – cyklus 5 romancí a legend
zasazených do májové Prahy
7
Snímek 8
Otázky
1.
2.
3.
4.
5.
Jaké nejvyšší ocenění získal J. Seifert?
Do jakého literárního směru autora zařadíš?
Co je charakteristické pro tento směr?
Jmenuj názvy 3 sbírek autora
Vysvětli pojem lyrická poezie
8
Snímek 9
Zdroje
•
•
•
•
•
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://img.cas.sk/img/12/gallery/785558_jaroslavseifert.jpg&imgrefurl=http://zivot.lesk.cas.sk/clanok/8677/basnik-jaroslav-seifert-maturitunepotreboval.html&usg=__FkS-XyDU9wpUGbgml_CMwHA20Y=&h=336&w=269&sz=23&hl=cs&start=35&sig2=fgxqvvOiND4xxta1gxqhbg&zoom=1&tbni
d=Ii6wCVG5mIVaGM:&tbnh=153&tbnw=122&ei=K7O5TZ3wMeLU4wb_6D9Dw&prev=/search%3Fq%3Djaroslav%2Bseifert%26um%3D1%26hl%3Dcs%26sa%3DN%26b
iw%3D1366%26bih%3D667%26tbm%3Disch0%2C553&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=146&vpy=2
65&dur=134&hovh=251&hovw=201&tx=116&ty=93&page=2&ndsp=20&ved=1t:429,r:7,s:35&bi
w=1366&bih=667
http://www.rozhlas.cz/zpravy/literatura/_zprava/793672
http://www.dobre-knihy.cz/detail-42252/maminka.html
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Seifert
http://cs.wikipedia.org/wiki/Poetismus
9
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
I/2
Inovace a zkvalitnění výuky směřující
k rozvoji čtenářské a informační
gramotnosti
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
Jaroslav Seifert
Mgr. Wendy Heřmánková
21. 6. 2011
23.11. 2011
PPT
9
M2/ VY_12
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
7.
Časový rozsah
Formy použití
30 minut
Jaroslav Seifert
- vysvětlit význam osobnosti J. Seiferta, seznámit se
s přehledem jeho díla, pojmem poetismus
- výklad
Heřmánková/ČJL/7/17
VY_12_INOVACE_CJME7_7
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
ČESKÝ JAZYK II
Věta jednočlenná a dvojčlenná
Radim Klein
OBSAH:
1
2
3
4
5
6
PRÁCE S CHYBOU ........................................................................................ 140
VĚTA JEDNOČLENNÁ – VYHLEDÁVÁNÍ ............................................................... 141
VĚTY JEDNOČLENNÉ A DVOJČLENNÉ, VĚTNÉ EKVIVALENTY ...................................... 142
VYJÁDŘENÍ OBSAHU VĚTY VĚTOU DVOJČLENNOU ................................................ 144
ŘEŠENÍ ..................................................................................................... 145
5.1
Práce s chybou .............................................................................................................................. 145
5.2
Věta jednočlenná – vyhledávání ................................................................................................... 145
5.3
Věty jednočlenné a dvojčlenné, větné ekvivalenty ....................................................................... 146
5.4
Vyjádření obsahu věty větou dvojčlennou .................................................................................... 148
SEZNAM LITERATURY ................................................................................... 149
1
PRÁCE S CHYBOU
Oprav chyby:
Mnozí Gebauerovy žáci se stali význačnými filologi. (filolog = jazykovědec)
Nikdy nezapoměla, že se k ní choval neupřímě.
Žižkovy bojovníci byli proslulý po celé evropě.
Tisíce lidí dali najevo přání jak chtějí žít.
Kdy se Karle vrátíš.
Bylo mu jakoby ho hodil do lvý jámy.
Díval jsem se na sousedovi chlapce.
Nevíš co chtěli abych jim připoměl.
Nad osadami, poly, lukami a holími kopci se vzduch rychleji ohřeje.
Datly vybírají škodliví hmiz pod kůrou stromů.
Byly byste moc hodní, kdybyste nás brzi navštívili.
2
VĚTA JEDNOČLENNÁ
– VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledej v textu věty jednočlenné:
1. Já mám hlad jako vlk.
2. Po tom guláši ti určitě špatně nebude.
3. Už se mi moc stýská po mamince.
4. Bratr si objednal nový časopis.
5. Taky u vás celý den mrholilo?
6. K nohám mi přiběhlo malé koťátko.
7. Venku je ošklivo.
8. Po rychlé chůzi mě vždycky píchá v boku.
9. Hodiny ukazovaly pravé poledne.
10. Přišel k nám na návštěvu.
11. Tatínkovi je už padesát let.
12. Dnes je dost teplo.
13. Sousedům se narodila dvojčata.
14. Spí celou noc.
15. Náhle se silně rozpršelo
.
16. Je mi z toho všeho smutno.
3
VĚTY JEDNOČLENNÉ A DVOJČLENNÉ , VĚTNÉ EKVIVALENTY
Rozliš větu jednočlennou, dvojčlennou a větný ekvivalent, napiš bližší určení:
Na lyžích. _____________________________________________
Hustě sněží. ______________________________________________
Velké bílé vločky se pomalu snášejí k zemi.______________________
Jaká krása! _______________________________________________
Být tak v lese! _____________________________________________
Dlouho se nerozmýšlím. _____________________________________
Povedlo se mi přemluvit Petra. ________________________________
Už máme na nohou lyže. ____________________________________
Vyrážíme. ________________________________________________
Fouká ostrý vítr. ___________________________________________
Je chladno. _______________________________________________
Zebe mě do nohou. ________________________________________
Naštěstí jsme dobře namazali. _______________________________
Jede nám to samo. ________________________________________
Před námi se objevil prudký svah. ____________________________
A teď dolů! ______________________________________________
Ouvej! __________________________________________________
Ležím v závěji. ____________________________________________
4
VYJÁDŘENÍ OBSAHU VĚTY VĚTOU DVOJČLENNOU
Platit ihned. ________________________________________
Setmělo se. _________________________________________
Pozor. _____________________________________________
Taje. ______________________________________________
Je mi do pláče. ______________________________________
Dobrou chuť! _______________________________________
Na shledanou! _______________________________________
Je dobojováno. ______________________________________
Konec přestavení. __________________________________
Země! ______________________________________________
Je vidět Sněžku. ______________________________________
Dolů! _______________________________________________
Zprávy o počasí. ______________________________________
5
5.1
ŘEŠENÍ
Práce s chybou
Mnozí Gebauerovi žáci se stali význačnými filology. (filolog = jazykovědec)
Nikdy nezapomněla, že se k ní choval neupřímně.
Žižkovi bojovníci byli proslulí po celé Evropě.
Tisíce lidí daly najevo přání, jak chtějí žít.
Kdy se, Karle, vrátíš.
Bylo mu, jako by ho hodil do lví jámy.
Díval jsem se na sousedovy chlapce.
Nevíš, co chtěli, abych jim připomněl.
Nad osadami, poli, lukami a holými kopci se vzduch rychleji ohřeje.
Datli vybírají škodlivý hmyz pod kůrou stromů.
Byli byste moc hodní, kdybyste nás brzy navštívili.
5.2
Věta jednočlenná – vyhledávání
Vyhledej v textu věty jednočlenné:
1. Já mám hlad jako vlk.
2. Po tom guláši ti určitě špatně nebude.
3. Už se mi moc stýská po mamince.
4. Bratr si objednal nový časopis.
5. Taky u vás celý den mrholilo?
6. K nohám mi přiběhlo malé koťátko.
7. Venku je ošklivo.
8. Po rychlé chůzi mě vždycky píchá v boku.
9. Hodiny ukazovaly pravé poledne.
10. Přišel k nám na návštěvu.
11. Tatínkovi je už padesát let.
12. Dnes je dost teplo.
13. Sousedům se narodila dvojčata.
14. Spí celou noc.
15. Náhle se silně rozpršelo .
16. Je mi z toho všeho smutno.
5.3
Věty jednočlenné a dvojčlenné, větné ekvivalenty
Na lyžích. Větný ekvivalent – podstatné jméno.
Hustě sněží. Věta jednočlenná
Velké bílé vločky se pomalu snášejí k zemi. Věta dvojčlenná
Jaká krása! Větný ekvivalent – podstatné jméno
Být tak v lese! Větný ekvivalent - infinitiv
Dlouho se nerozmýšlím. Věta dvojčlenná
Povedlo se mi přemluvit Petra. Věta jednočlenná
Už máme na nohou lyže. Věta dvojčlenná
Vyrážíme. Věta dvojčlenná
Fouká ostrý vítr. Věta dvojčlenná
Je chladno. Věta jednočlenná
Zebe mě do nohou. Věta jednočlenná
Naštěstí jsme dobře namazali. Věta dvojčlenná
Jede nám to samo. Věta jednočlenná
Před námi se objevil prudký svah. Věta dvojčlenná
A teď dolů! Větný ekvivalent - příslovce
Ouvej! Větný ekvivalent - citoslovce
Ležím v závěji. Věta dvojčlenná
5.4
Vyjádření obsahu věty větou dvojčlennou
Platit ihned.
Setmělo se.
Zaplaťte ihned.
Venku nastala tma.
Pozor. Dávejte pozor.
Taje.
Sníh taje.
Je mi do pláče. Chci plakat.
Dobrou chuť!
Na shledanou! Loučíme se s vámi.
Je dobojováno. Bitva skončila.
Přejeme vám dobrou chuť
Konec přestavení.
Představení skončilo.
Země! Je vidět země!
Je vidět Sněžku. Je vidět Sněžka.
Dolů! Pojeďte dolů.
Zprávy o počasí.
6
Začínají zprávy o počasí.
SEZNAM LITERATURY
Seznam literatury:
Krausová, Z. a kol.: Český jazyk. Plzeň, Fraus 2004.
Krausová, Z. a kol. Český jazyk 7 – pracovní sešit. Plzeň, Fraus 2004.
Testy z víceletých gymnázií. Brno, Didaktis 2000.
Testy z českého jazyka 2009. Brno, Didaktis 2008.
Honsigová, L.: Stovka cvičení (a něco navíc). Praha, Fragment 2000.
Honsigová, L.: Od šestky do devítky – Český jazyk stručně a přehledně. Praha, Fragment 2002.
Melichar, J., Styblík, V.: Český jazyk – přehled učiva základní školy. Praha, Fortuna 1999.
Internetové zdroje:
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.funjump.cz/pocasi/mrak.gif&imgrefurl=http://www.funjum
p.cz/pocasi/pocasi.php&usg=__0KRJqF6OEYMSMPY9gyd_jHlZXCE=&h=344&w=280&sz=117&hl=cs&start=0&zo
om=1&tbnid=mXZTdszPUvNVPM:&tbnh=131&tbnw=113&ei=b4TkTfDaC46Eswar8LSABg&prev=/search%3Fq%3
Dpo%25C4%258Das%25C3%25AD%26hl%3Dcs%26biw%3D1345%26bih%3D583%26gbv%3D2%26tbm%3Disch
&itbs=1&iact=hc&vpx=122&vpy=90&dur=63&hovh=249&hovw=202&tx=142&ty=125&page=1&ndsp=21&ved=
1t:429,r:0,s:0&biw=1345&bih=583
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://files.snowfoxski.cz/200000027-0058001506/030-downhillskiing.png&imgrefurl=http://www.snowfoxski.cz/lyzarsky-vycvik/&usg=__uzThVAgfJpvjKyzOjiPmuPYQUc=&h=466&w=500&sz=69&hl=cs&start=18&zoom=1&tbnid=gY1AX5vZI5R4nM:&tbnh=118&tbnw=127&ei=
9YXkTbXjFoTRsgbvzCQBg&prev=/search%3Fq%3Dly%25C5%25BEov%25C3%25A1n%25C3%25AD%26hl%3Dcs%26biw%3D1345%26
bih%3D583%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1&iact=rc&dur=437&page=2&ndsp=21&ved=1t:429,r:0,s:18&t
x=94&ty=78
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://files.skbrusperkdorost.webnode.cz/200000486640d36487c/pen%C3%ADze.jpg&imgrefurl=http://skbrusperkdorost.webnode.cz/&usg=__ml2xO8OW9FghyZq
FZJSu_3K3ca0=&h=540&w=720&sz=43&hl=cs&start=0&zoom=1&tbnid=oWWTMQ4R1izraM:&tbnh=143&tbnw
=162&ei=gpPkTYDNIsWztAbskMSGBg&prev=/search%3Fq%3Dpen%25C3%25ADze%26hl%3Dcs%26biw%3D134
5%26bih%3D583%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1&iact=hc&vpx=693&vpy=232&dur=219&hovh=194&hov
w=259&tx=108&ty=116&page=1&ndsp=20&ved=1t:429,r:10,s:0&biw=1345&bih=583
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.gastrodeli.cz/image/kuchtik.gif&imgrefurl=http://www.gast
rodeli.cz/view.php%3Fcisloclanku%3D2008060001&usg=__NLkU59zU6PBzhhgoMmnhSmXESaw=&h=140&w=1
00&sz=3&hl=cs&start=21&zoom=1&tbnid=mEIWnmmr69INpM:&tbnh=112&tbnw=80&ei=NpTkTZ7NIsjKsgaLZ2KBg&prev=/search%3Fq%3Ddobrou%2Bchu%25C5%25A5%26hl%3Dcs%26sa%3DG%26biw%3D1345%26bih
%3D583%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1&iact=rc&dur=687&page=2&ndsp=22&ved=1t:429,r:2,s:21&tx=6
3&ty=69
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.melbournebeachesflorida.com/IncludesEdit/UserFiles/Imag
es/Interior/Things_To_Do/Arts_Culture/Theatre/theatre.gif&imgrefurl=http://www.melbournebeachesflorida.
com/Things_To_Do/Arts_and_Culture/Theatre.aspx&usg=__RVX1uX15f2idon4txqT99enbNus=&h=406&w=588
&sz=76&hl=cs&start=40&zoom=1&tbnid=oNkBQvRf1qSCYM:&tbnh=123&tbnw=178&ei=ppTkTeDeAZGHswb64
KjuBQ&prev=/search%3Fq%3Ddivadlo%26hl%3Dcs%26biw%3D1345%26bih%3D583%26gbv%3D2%26tbm%3Di
sch&itbs=1&iact=hc&vpx=888&vpy=302&dur=562&hovh=186&hovw=270&tx=140&ty=142&page=3&ndsp=19
&ved=1t:429,r:4,s:40&biw=1345&bih=583
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://nd01.jxs.cz/144/549/d3f1013219_21154243_o2.jpg&imgrefurl=ht
tp://mikedenik.blog.cz/0801&usg=__0F9J0Vp41sqqljIWluJmcBj0JbQ=&h=323&w=300&sz=20&hl=cs&start=0&z
oom=1&tbnid=aTI5rnZphb6iSM:&tbnh=129&tbnw=131&ei=a5rkTYS3G4fPtAa8irn6BQ&prev=/search%3Fq%3D
husit%25C3%25A9%26hl%3Dcs%26biw%3D1345%26bih%3D583%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1&iact=hc
&vpx=927&vpy=138&dur=312&hovh=233&hovw=216&tx=127&ty=134&page=1&ndsp=22&ved=1t:429,r:12,s:0
&biw=1345&bih=583
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://citaty-o-lasce.cz/wpcontent/uploads/lev03.jpg&imgrefurl=http://citaty-o-lasce.cz/lev-obrazky/&usg=__ULU0Rz3TdF6a9_SwQrQE0WhLis=&h=1024&w=1280&sz=473&hl=cs&start=0&zoom=1&tbnid=ehd0YvzuPQDOmM:&tbnh
=139&tbnw=184&ei=MZvkTavcF8b3sgas05mEBg&prev=/search%3Fq%3Dlev%26hl%3Dcs%26biw%3D1345%26
bih%3D583%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1&iact=rc&dur=328&page=1&ndsp=18&ved=1t:429,r:6,s:0&tx
=121&ty=85
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.vestirna.com/horoskop/indiansky_images/3.jpg&imgrefurl=
http://www.vestirna.com/horoskop/datel-indiansky.php&usg=__HL-uuuXNWXw-wJE9IVB1chmsA4=&h=331&w=210&sz=27&hl=cs&start=0&zoom=1&tbnid=5OUUicgGnIml4M:&tbnh=145&tbn
w=92&ei=vJvkTZaZN4KCswaP8qT4BQ&prev=/search%3Fq%3Ddatel%26hl%3Dcs%26biw%3D1345%26bih%3D5
83%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1&iact=hc&vpx=237&vpy=54&dur=218&hovh=264&hovw=168&tx=102
&ty=167&page=1&ndsp=26&ved=1t:429,r:1,s:0&biw=1345&bih=583
Název školy
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
Číslo projektu
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Název projektu
Pojďte s námi
Číslo a název klíčové aktivity
I/2
Název podporované aktivity
Inovace a zkvalitnění výuky směřující
k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
Vzdělávací oblast
Jazyk a jazyková komunikace
Název předmětu
Český jazyk a literatura
Název vzdělávacího materiálu
Věta jednočlenná a dvojčlenná –
7. ročník
Autor
Mgr. Eva Marešová
Datum vytvoření
10.6.2011
Datum ověření
3.11.2011
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
PDF
Počet listů/snímků
11
Číslo v digitálním archívu
školy
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
7.
Téma
Věta jednočlenná a dvojčlenná
Žák bude umět
- opravit chyby v textu
- zdůvodnit pravopisné jevy
- vyhledat v textu větu jednočlennou
- rozlišit větu jednočlennou a větný ekvivalent
- vysvětlit pojmy věta jednočlenná a dvojčlenná
- převádět věty jednočlenné na dvojčlenné
Časový rozsah
Formy použití
2
vyučovací hodina
- opakování – oprava textu a zdůvodňování
pravopisných jevů
- upevňování učiva – věta jednočlenná a
dvojčlenná
- práce s textem
Marešová E./ ČJL/ 7./ 7
ZŠ BENEŠOV, JIRÁSKOVA 888
ČESKÝ JAZYK II
Písemná práce ( úvodní) – 9. ročník
Mgr. Wendy Heřmánková
26.4.2011
Obsah
VARIANTA A ......................................................... CHYBA! ZÁLOŢKA NENÍ DEFINOVÁNA.
DIKTÁT ............................................................... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.
JAZYKOVÝ ROZBOR ................................................ CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.
VARIANTA B .......................................................... CHYBA! ZÁLOŢKA NENÍ DEFINOVÁNA.
DIKTÁT ............................................................... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.
JAZYKOVÝ ROZBOR ................................................. CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.
ŘEŠENÍ ................................................................... CHYBA! ZÁLOŢKA NENÍ DEFINOVÁNA.
VARIANTA A ........................................................ CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.
DIKTÁT .......................................................................................................... Chyba! Záložka není definována.
JAZYKOVÝ ROZBOR .......................................................................................... Chyba! Záložka není definována.
VARIANTA B......................................................... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.
DIKTÁT .......................................................................................................... Chyba! Záložka není definována.
JAZYKOVÝ ROZBOR .......................................................................................... Chyba! Záložka není definována.
HODNOCENÍ PÍSEMNÉ PRÁCE ............................ CHYBA! ZÁLOŢKA NENÍ DEFINOVÁNA.
DIKTÁT – VARIANTA A ............................................ CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.
DIKTÁT – VARIANTA B ............................................ CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.
JAZYKOVÝ ROZBOR – VARIANTA A .............................. CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.
JAZYKOVÝ ROZBOR – VARIANTA B .............................. CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.
SEZNAM LITERATURY .......................................... CHYBA! ZÁLOŢKA NENÍ DEFINOVÁNA.
VARIANTA A
DIKTÁT
Doplňte pravopisné jevy a interpunkci
O Antonínu Dvořákov __se v__práv__ že si rád chodíval prohlížet na nádraží lokomotiv__. Také
pěstoval holub__, rozum__l jim a věnoval se jim s velkým zanícením. Jak to spolu souvis__? Obě
historky si lidé rádi v___slechnou s pobavením a přez__rav__m úsměvem. A přece, jak se m__l__!
Vždyť výko__é parní lokomotivy byl__ v Dvořákově době tím nejmodernějším v__nálezem který
technika lidem nab__dla. Nebylo tedy na této zál__bě vůbec nic podivínského. A totéž platí o vztahu
člověka k přírodě, ať jsou to holub__, květiny nebo strom__. Kdo __tratil lásku ke zvířatům rostlinám
hudbě, písni nebo tanci, ten procház__ životem ochuzen o něco velice krásného a nenahraditelného.
Současný mladý člověče zam__sl__se nad tím a vezm__ si __toho poučení.
JAZYKOVÝ ROZBOR
Kdyţ jsme ráno vstali, byla obloha blankytně modrá, a proto jsme se rozhodli, ţe hned
vyrazíme na dlouhou cestu, abychom splnili plán, který jsme si včera večer dali.
1. Číslicí napište počet vět v souvětí:
2. Určete druh souvětí:
3. Vypiš a urči druhy vedlejších vět (zachovej jejich pořadí)
4. Určete významový poměr mezi větami hlavními:
5. Určete z textu tyto větné členy:
ráno:
blankytně:
plán:
6. Z druhé věty v souvětí vypište holý přísudek a určete jeho druh:
7. Od slovesa dát se utvořte:
2. osobu množného čísla podmiňovacího způsobu přítomného:
8. Určete z daného souvětí tyto slovní druhy:
večer:
hned:
který:
9. Sloveso vyrazíme v souvětí nahraďte synonymem
-
10. Poslední vedlejší větu změň na větný člen
11. U slova dlouhou urči vzor, pád a rod
12. U přísudku abychom splnili urči mluvnické kategorie
VARIANTA B
DIKTÁT
Doplňte pravopisné jevy a interpunkci
O Antonínu Dvořákov __se v__práv__ že si rád chodíval prohlížet na nádraží lokomotiv__. Také
pěstoval holub__, rozum__l jim a věnoval se jim s velkým zanícením. Jak to spolu souvis__? Obě
historky si lidé rádi v___slechnou s pobavením a přezíravým úsměvem. A přece, jak se m__lí! Vždyť
výko__é parní lokomotivy byl__ v Dvořákově době tím nejmodernějším v__nálezem který technika
lidem nabídla. Nebylo tedy na této zál__bě vůbec nic podivínského. A totéž platí o vztahu člověka k
přírodě, ať jsou to holub__, květiny nebo strom__. Kdo __tratil lásku ke zvířatům,
rostlinám,hudbě,písni nebo tanci, ten procház__ životem ochuzen o něco velice krásného a
nenahraditelného. Současný mladý člověče, zam__sl__se nad tím a vezm__ si z toho poučení.
JAZYKOVÝ ROZBOR
Kdyţ jsme ráno vstali, byla obloha blankytně modrá, a proto jsme se rozhodli, ţe hned
vyrazíme na dlouhou cestu, abychom splnili plán, který jsme si včera večer dali.
1. Číslicí napište počet vět v souvětí:
2. Určete druh souvětí:
3. Vypiš a urči druhy vedlejších vět (zachovej jejich pořadí)
4. Určete významový poměr mezi větami hlavními:
5. Určete z textu tyto větné členy:
ráno:
blankytně:
plán:
6. Z druhé věty v souvětí vypište holý přísudek:
8. Určete z daného souvětí tyto slovní druhy:
hned:
který:
9. Sloveso vyrazíme v souvětí nahraďte synonymem
10. Poslední vedlejší větu změň na větný člen
11. U slova - dlouhou - urči vzor, pád a rod
-
12. U slova přísudku abychom splnili urči – osobu, číslo, čas, způsob, rod, vid
ŘEŠENÍ
VARIANTA A
DIKTÁT
Doplňte pravopisné jevy a interpunkci
O Antonínu Dvořákovi se vypráví, že si rád chodíval prohlížet na nádraží lokomotivy. Také pěstoval
holuby, rozuměl jim a věnoval se jim s velkým zanícením. Jak to spolu souvisí? Obě historky si lidé
rádi vyslechnou s pobavením a přezíravým úsměvem. A přece, jak se mýlí! Vždyť výkonné parní
lokomotivy byly v Dvořákově době tím nejmodernějším vynálezem, který technika lidem nabídla.
Nebylo tedy na této zálibě vůbec nic podivínského. A totéž platí o vztahu člověka k přírodě, ať jsou to
holubi, květiny nebo stromy. Kdo ztratil lásku ke zvířatům, rostlinám, hudbě, písni nebo tanci, ten
prochází životem ochuzen o něco velice krásného a nenahraditelného. Současný mladý člověče,
zamysli se nad tím a vezmi si z toho poučení.
JAZYKOVÝ ROZBOR
Kdyţ jsme ráno vstali, byla obloha blankytně modrá, a proto jsme se rozhodli, ţe hned
vyrazíme na dlouhou cestu, abychom splnili plán, který jsme si včera večer dali.
1. Číslicí napište počet vět v souvětí: 6
2. Určete druh souvětí: souřadné
3. Vypiš a urči druhy vedlejších vět (zachovej jejich pořadí)
Když jsme ráno vstali – příslovečná časová
že hned vyrazíme na dlouhou cestu - předmětná
abychom splnili plán – příslovečná účelová
který jsme si včera večer dali - přívlastková
4. Určete významový poměr mezi větami hlavními: důsledkový
5. Určete z textu tyto větné členy:
ráno: příslovečné určení času
blankytně: příslovečené určení způsobu
plán:předmět
6. Z druhé věty v souvětí vypište holý přísudek a určete jeho druh:
Byla modrá – jmenný se sponou
7. Od slovesa dát se utvořte:
2. osobu množného čísla podmiňovacího způsobu přítomného:
Dali byste se
8. Určete z daného souvětí tyto slovní druhy:
večer: příslovce
hned: příslovce
který: zájmeno
9. Sloveso vyrazíme v souvětí nahraďte synonymem
- vydáme
10. Poslední vedlejší větu změň na větný člen
Včera si daný
11. U slova dlouhou urči vzor, pád a rod
- vzor mladý, pád 4, rod ženský
12. U přísudku abychom splnili urči mluvnické kategorie – os. 1., č. mn., způs. podmiňovací přítomný,
rod činný, vid dokonavý
VARIANTA B
DIKTÁT
Doplňte pravopisné jevy a interpunkci
O Antonínu Dvořákovi se vypráví, že si rád chodíval prohlížet na nádraží lokomotivy. Také pěstoval
holuby, rozuměl jim a věnoval se jim s velkým zanícením. Jak to spolu souvisí? Obě historky si lidé
rádi vyslechnou s pobavením a přezíravým úsměvem. A přece, jak se mýlí! Vždyť výkonné parní
lokomotivy byly v Dvořákově době tím nejmodernějším vynálezem, který technika lidem nabídla.
Nebylo tedy na této zálibě vůbec nic podivínského. A totéž platí o vztahu člověka k přírodě, ať jsou to
holubi, květiny nebo stromy. Kdo ztratil lásku ke zvířatům, rostlinám, hudbě, písni nebo tanci, ten
prochází životem ochuzen o něco velice krásného a nenahraditelného. Současný mladý člověče,
zamysli se nad tím a vezmi si z toho poučení.
JAZYKOVÝ ROZBOR
Kdyţ jsme ráno vstali, byla obloha blankytně modrá, a proto jsme se rozhodli, ţe hned
vyrazíme na dlouhou cestu, abychom splnili plán, který jsme si včera večer dali.
1. Číslicí napište počet vět v souvětí: 6
2. Určete druh souvětí: souřadné
3. Vypiš a urči druhy vedlejších vět (zachovej jejich pořadí)
Když jsme ráno vstali – příslovečná časová
že hned vyrazíme na dlouhou cestu - předmětná
abychom splnili plán – příslovečná účelová
který jsme si včera večer dali - přívlastková
4. Určete významový poměr mezi větami hlavními: důsledkový
5. Určete z textu tyto větné členy:
ráno: příslovečné určení času
blankytně: příslovečené určení způsobu
plán:předmět
6. Z druhé věty v souvětí vypište holý přísudek
Byla modrá
7. Určete z daného souvětí tyto slovní druhy:
hned: příslovce
který: zájmeno
9. Sloveso vyrazíme v souvětí nahraďte synonymem
- vydáme
10. Poslední vedlejší větu změň na větný člen
Včera si daný
11. U slova dlouhou urči vzor, pád a rod
- vzor mladý, pád 4, rod ženský
12. U přísudku abychom splnili urči mluvnické kategorie – os. 1., č. mn., způsob podmiňovací
přítomný, rod činný, vid dokonavý
HODNOCENÍ PÍSEMNÉ PRÁCE
DIKTÁT – VARIANTA A
0 chyb 1,2 chyby 3,4,5 chyb 6,7 chyb –
8 a více chyb –
DIKTÁT – VARIANTA B
0,1 chyba 2,3 chyby 4,5,6 chyb 7,8 chyb –
9 a více chyb –
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
JAZYKOVÝ ROZBOR – VARIANTA A
0,1,2 chyby –
3,4 chyby –
5,6,7,8 chyb –
9,10,11 chyb –
12 chyb a více JAZYKOVÝ ROZBOR – VARIANTA B
0,1,2 chyby –
3,4,5 chyby –
6,7,8,9,10 chyb –
11,12,13,14,15 chyb –
16 chyb a více -
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
SEZNAM LITERATURY
Krausová, Zdeňka, Teršová Renata, Český jazyk 9 pro základní školy a víceletá gymnázia,
Nakladatelství Fraus 2007
Krausová, Zdeňka, Teršová Renata, Český jazyk 9 – pracovní sešit pro základní školya
víceletá gymnázia, Nakladatelství Fraus 2007
Testy z českého jazyka, Didaktis Praha 1993
Název školy
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
Číslo projektu
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Název projektu
Pojďte s námi
Číslo a název klíčové aktivity
I/2
Název podporované aktivity
Inovace a zkvalitnění výuky směřující
k rozvoji čtenářské a informační
gramotnosti
Vzdělávací oblast
Jazyk a jazyková komunikace
Název předmětu
Český jazyk a literatura
Název vzdělávacího materiálu
Písemná práce 9. ročník ( úvodní)
Autor
Mgr. Wendy Heřmánková
Datum vytvoření
22.4. 2011
Datum ověření
15.9. 2011
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
PDF
Počet listů/snímků
13
Číslo v digitálním archívu
školy
M2/ VY_12
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
Časový rozsah
Formy použití
9.
Písemná práce
- zvládat pravopisné jevy, pracovat se souvětím
a aplikovat na práci s ním základní gramatické
znalosti
1 vyučovací hodina
- opakování a upevňování učiva,srovnání
znalostí u žáků, možno využít také jako
pracovní list
VY_12_INOVACE_ČJL_HW_9_15
Snímek 1
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
ČESKÝ JAZYK II
RUDOLF KŘESŤAN
9. ročník
Mgr. Wendy Heřmánková
Snímek 2
2
Snímek 3
3
Snímek 4
ŽIVOTOPIS/1
• Narodil se 14.3. 1943 v Praze
• Mládí prožil v obci Stará Role ( u Karlových
Varů)
• Vystudoval gymnázium( v Karlových Varech) a
novinářskou fakultu ( na Karlově univerzitě)
• V letech 1964 – 1992 působil jako redaktor
časopisu Mladý svět, pracoval také v časopisu
Týdeník Televize
4
Snímek 5
ŽIVOTOPIS/2
• Podílel se na tvorbě televizního pořadu
Nedělní ráno
• Je znám především jako autor fejetonů
• Jeho manželka je akademická malířka
Magdalena Křesťanová, jejíž kresby doplňují
některé knihy fejetonů R. Křesťana
5
Snímek 6
FEJETON
= publicistický žánr, obvykle pouţívaný v tisku jako protějšek k
hlavním článkům
= méně rozsáhlý článek (krátký komentář) zaměřený na
aktuální společenské nebo kulturní téma
- vtipně zpracovaný
- satiricky komentující či ironizující vybrané dobové události
- autor se většinou soustředí na jeden fakt
- autor je subjektivní a vychází z vlastních zážitků
- nové, nečekané pohledy na věc, zamyšlení nad tématem
- nadsázka, humorné postřehy, hyperbola, sarkasmus
- pointa
6
Snímek 7
Přehled děl
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kos a kosínus (1969)
Budeš v novinách (1976)
Myš v 11. patře (1980)
Slepičí krok (1986)
Kočky v patách (1990)
Co láká poškoláka (1991) –
Jak se do lesa volá (1992)
Jak jsem si uţil (1995)
Pozor, hodný pes! (1997)
Nebuď labuť! (1999)
Výlov mého rybníka (2000)
Podkovaná blecha (2002)
Kachna v bazénu (2004)
Tandem aneb po dvou ve dvou (2006)
Jsem z toho jelen (2008)
Co jsem si nadrobil aneb Sypání ptáčkům (2010)
7
Snímek 8
8
Snímek 9
Kouzelné slovíčko( fejeton/1)
•
•
•
•
•
Můj známý je dobrovolný sportovní funkcionář. Nedávno předával vítězi atletické soutěže
počítač - jako cenu od sponzorů. Mladý atlet nejevil nijakou radost z obdrženého kompu, jak
se generačně říká. Zklamaně prohlásil: „Tenhle typ už mám doma."
Když mi to onen předávající sportovní činovník posléze vyprávěl, dodal: "Zaskočilo mě to, ale
vzal jsem to jako upřímnost. Jenže mě mrzelo, že neuměl říct ani Děkuju. A nestalo se mi to
při předávání cen poprvé."
Citované nepoděkování nezmiňuji proto, abych z něj vyvodil, že mravy mládeže se horší a že
za našich časů by se nic takového nemohlo stát. Ovšemže mohlo.
Jsou zkrátka lidé, kteří neumějí poděkovat. A nejen mladí. Byli na světě vždycky. Čím to?
Výchovou v rodině? Přezíravostí vůči druhým? Sebezahleděním?
Že nevděk některých jedinců není novodobým fenoménem, dokládá už evangelium svatého
Lukáše. Jmenovitě ve známém příběhu o deseti malomocných. Když Ježíš zjistil, že jen jeden
z nich mu poděkoval za uzdravení, řekl: „Nebylo jich očištěno deset? Kde je těch devět?"
Těch devět nevděčných by jistě mohlo odpovědět obezličkou (tehdejší i dnešní), že neměli
zrovna čas. Případně, že jim do toho něco přišlo. Že zapomněli. Novodobě za použití
univerzálního vysvětlení „Sorry, nestíhám".
9
Snímek 10
Kouzelné slovíčko( fejeton/2)
•
•
•
•
•
•
Chovají se tak i někteří zaměstnavatelé, když od jejich firmy odchází někdo do důchodu.
Eventuálně v rámci takzvaného zeštíhlování personálu. Nenajdou si čas k poděkování.
Dotyčným manažerům se to možná jeví jako nepatřičný sentiment. Jako zbytečná
„svěrákovština", jak jsem tuhle slyšel od jednoho tvrdého chlapíka.
V poslední době se zdá, že slovní vyjádření díku začíná být stále častěji užíváno v ironickém
významu.
Letošní zimní boom výrazu Děkujeme (ve spojením s lékařským bububu Odcházíme) nebyl jistě
projevem žádného vděku. Podobně jako předchozí politická výzva „Děkujeme, odejděte".
Podobný podtón vychází z lidového záporu typu „No, děkuju pěkně, to si strčte za klobouk!"
Případně z významu „poděkovat se" coby odstoupení, abdikace. Jen doufám, že tradiční
děkovačky v divadlech se nevychýlí taktéž tímto směrem. A co teprve americký Den díkůvzdání!
Ironie může mít své opodstatnění, ale zároveň snad časem nezastíní primární význam slova
Děkuji. Nedomnívám se, že by mělo být vnímáno jako fádní, opotřebované, vyšeptalé,
vysloužilé, nadbytečné a k dispozici pouze pro přepólovaný význam.
Závěrem minihistorka. Paní učitelka výchovně nabádá žáčka, který opomněl za něco poděkovat:
„Zapomněl jsi na kouzelné slovíčko..." Hoch to chce obratem napravit a řekne: „Abrakadabra!"
10
Snímek 11
OTÁZKY
•
•
•
•
•
Jaký typ knih píše?
S jakými časopisy spolupracoval?
Vysvětli pojem fejeton
Jmenuj některé jeho knihy fejetonů
Čím do jeho knih přispěla manželka
Magdalena?
• Jaká je hlavní myšlenka jeho fejetonu –
Kouzelné slovíčko?
11
Snímek 12
Zdroje
•
•
•
•
http://www.literarninoviny.cz/domov/osobne/3497-rudolf-kesan-kouzelne-sloviko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rudolf_K%C5%99es%C5%A5an
http://www.cesky-jazyk.cz/zivotopisy/rudolf-krestan.html
http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1262http://knihy.abz.cz/obcho
d/autor-krestan-rudolf-krestan
12
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
I/2
Inovace a zkvalitnění výuky směřující
k rozvoji čtenářské a informační
gramotnosti
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
Rudolf Křesťan
Mgr. Wendy Heřmánková
14. 6. 2011
7. 11. 2011
PPT
12
M2/ VY_12
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
Časový rozsah
Formy použití
9.
Rudolf Křesťan
- vysvětlit význam osobnosti R. Křesťana , seznámit
se s jeho tvorbou, vysvětlit pojem fejeton
30 minut
- výklad
Heřmánková/ČJL/9/15
VY_12_INOVACE_ČJL_HW_9_16
ZŠ BENEŠOV, JIRÁSKOVA 888
ČESKÝ JAZYK II
Gramatický test – 9. ročník
Mgr. WendyHeřmánková
27.4.2011
Obsah
VARIANTA A ....................................................................................................................178
ZAKROUŽKUJ SPRÁVNOU VARIANTU .................................................................... 178
VARIANTA B ....................................................................................................................180
ZAKROUŽKUJ SPRÁVNOU VARIANTU .................................................................... 180
SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ ...........................................................................................................182
VARIANTA A ................................................................................................... 182
VARIANTA B ................................................................................................... 184
HODNOCENÍ GRAMATICKÉHO TESTU ........................................................................186
VARIANTA A ................................................................................................... 186
VARIANTA B ................................................................................................... 186
SEZNAM LITERATURY .....................................................................................................187
VARIANTA A
Zakrouţkuj správnou variantu
1. Označte chybný zápis
a) Vyčítavě se na ni podíval. b) Mně to neřekli. c) Promluvím si s vašimi rodiči. d) O mně se ani
nezmínily.
2. Označte variantu s jedním –n
a) vi-ý střik b) da-é údaje c) rame-í kloub
d) ce-á rada
3. Označte chybný zápis
a) Bydlíme v ulici Pod Brankou. b) Sejdeme se na náměstí Republiky. c) Odjede lyžovat do
Špindlerova mlýna. d) Naším západním sousedem je Spolková republika Německo.
4. Označte chybný zápis
a) televizní zprávy b) zhlédl zajímavý film c) skrácená verze filmu d) shromáždil značný obnos
5. Označte dvojčlennou větu
a) Venku hustě padal sníh. b) Nemluvilo se o tom. c) V zimě se rychle stmívá.
d) Bolelo mě silně v krku.
6. Poměr důsledkový je vyjádřen v souvětí
a) Cítil se nachlazený, a proto nešel do práce. b) Půjdeš do kina, nebo se budeš učit? c) Velmi se
snažil, avšak výsledek byl nulový.
d) Horolezci pokračovali dále velmi pomalu, neboť se bořili do sněhu.
7. Která z uvedených dvojic obsahuje antonyma
a) sličný – hezký b) obranný – defenzivní c) jemný -hrubý d) pyl – pil
8. Vedlejší věta podmínková se nachází v souvětí
a) Ačkoli o tom nevěděli, zvládli to velmi dobře. b)Není nutné, abyste tam chodili.
c) Jestliže to půjde, hned ti zavolám. d) Vrať to tam, kde jsi to vzal
9. Z následujících slov vyberte slovo utvořené odvozováním
a) internet b) zálesák c) okamžik d) OSN
10. Označte chybný zápis
a) bezmocně rozhazoval rukama b) dívka s modrýma očima c) s třemi muži
d) hrnec s dvěma ušima
.
11. Kolik hlavních vět obsahuje souvětí
Vypadalo to, jako by chtěla loď se vším všudy na palubě klesnout ke dnu, avšak všemocný Bůh,
jemuž patří chvála a poděkování, byl s námi a milostivě nás zachoval.
a) 1 b) 2 c) 3
d) 4
12. Přívlastek neshodný se objevuje ve větě
a) Na naší škole studují i studenti ze zahraničí. b) Čtvrtým rokem navštěvuje obchodní akademii.
c) Po delším úsilí získal stipendijní pobyt. d) Zachvátila ho cestovní horečka.
13. Označte podstatné jméno pomnožné
a) stromoví b) sáňky c) pivo d) sako
14. Určete zvýrazněný větný člen
Komín, který léta znečišťoval okolí, včera zbourali.
a) předmět b) příslovečné určení c) přívlastek d) podmět
15. Dokonavý vid je vyjádřen ve slovesném tvaru
a) nosíval b) volává c) ukrojil d) zpívá
16. Určete významový poměr mezi členy několikanásobného větného členu ve větě
Dosáhl nejen vítězství, ale i nového českého rekordu.
a) slučovací b) odporovací c) důsledkový d) stupňovací
17. Označte variantu s personifikací
a) Na ulici nebyla ani noha. b) Má s tím moře problémů. c) Stromy zpívaly tichou píseň. d) Má
oči modré jako samo nebe.
18. Označte správný zápis
a) Šel k Pavlovi Novákovi b) V knihovně máme také tragédie od Aischylose. c) Mezi génie české
hudby řadíme Antonína Dvořáka. d) O datumu svého narození nás neinformoval.
VARIANTA B
Zakrouţkuj správnou variantu
1. Označte chybný zápis
a) Vyčítavě se na ni podíval. b) Mně to neřekli. c) Promluvím si s vašimi rodiči. d) O mně se ani
nezmínily.
2. Označte variantu s jedním –n
a) vi-ý střik b) da-é údaje c) rame-í kloub
d) ce-á rada
3. Označte chybný zápis
a) Bydlíme v ulici Pod Brankou. b) Sejdeme se na náměstí Republiky. c) Odjede lyžovat do
Špindlerova mlýna. d) Naším západním sousedem je Spolková republika Německo.
4. Označte chybný zápis
a) televizní zprávy b) zhlédl zajímavý film c) skrácená verze filmu d) shromáždil značný obnos
5. Označte dvojčlennou větu
a) Venku hustě padal sníh. b) Nemluvilo se o tom. c) V zimě se rychle stmívá.
d) Bolelo mě silně v krku.
6. Poměr důsledkový je vyjádřen v souvětí
a) Cítil se nachlazený, a proto nešel do práce.b) Půjdeš do kina, nebo se budeš učit?
Velmi se snažil, avšak výsledek byl nulový.
d) Horolezci pokračovali dále velmi pomalu, neboť se bořili do sněhu.
c)
7. Která z uvedených dvojic obsahuje antonyma
a) sličný – hezký b) obranný – defenzivní c) jemný -hrubý d) pyl – pil
8. Vedlejší věta podmínková se nachází v souvětí
a) Ačkoli o tom nevěděli, zvládli to velmi dobře. b)Není nutné, abyste tam chodili. c) Jestliže to
půjde, hned ti zavolám. d) Vrať to tam, kde jsi to vzal
9. Z následujících slov vyberte slovo utvořené odvozováním
a) internet b) zálesák c) okamžik d) OSN
10. Označte chybný zápis
a) bezmocně rozhazoval rukama b) dívka s modrýma očima c) s třemi muži
dvěma ušima
d) hrnec s
.
11. Kolik hlavních vět obsahuje souvětí
Vypadalo to, jako by chtěla loď se vším všudy na palubě klesnout ke dnu, avšak všemocný Bůh,
jemuž patří chvála a poděkování, byl s námi a milostivě nás zachoval.
a) 1 b) 2 c) 3
d) 4
12. Přívlastek neshodný se objevuje ve větě
a) Na naší škole studují i studenti ze zahraničí. b) Čtvrtým rokem navštěvuje obchodní
akademii. c) Po delším úsilí získal stipendijní pobyt. d) Zachvátila ho cestovní horečka.
13. Označte podstatné jméno pomnožné
a) stromoví b) sáňky c) pivo d) sako
14. Určete zvýrazněný větný člen
Komín, který léta znečišťoval okolí, včera zbourali.
a) předmět b) příslovečné určení c) přívlastek d) podmět
SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ
Varianta A
ZAKROUŢKUJ SPRÁVNOU VARIANTU
1. Označte chybný zápis
d) O mně se ani nezmínily.
2. Označte variantu s jedním –n
b) da-é údaje
3. Označte chybný zápis
c) Odjede lyžovat do Špindlerova mlýna.
4. Označte chybný zápis
c) skrácená verze filmu
5. Označte dvojčlennou větu
a) Venku hustě padal sníh.
6. Poměr důsledkový je vyjádřen v souvětí
a) Cítil se nachlazený, a proto nešel do práce.
7. Která z uvedených dvojic obsahuje antonyma
c) jemný -hrubý
8. Vedlejší věta podmínková se nachází v souvětí
c) Jestliže to půjde, hned ti zavolám.
9. Z následujících slov vyberte slovo utvořené odvozováním
b) zálesák
10. Označte chybný zápis
d) hrnec s dvěma ušima
.
11. Kolik hlavních vět obsahuje souvětí
Vypadalo to, jako by chtěla loď se vším všudy na palubě klesnout ke dnu, avšak všemocný Bůh,
jemuž patří chvála a poděkování, byl s námi a milostivě nás zachoval.
c) 3
12. Přívlastek neshodný se objevuje ve větě
a) Na naší škole studují i studenti ze zahraničí.
13. Označte podstatné jméno pomnožné
b) sáňky
14. Určete zvýrazněný větný člen
Komín, který léta znečišťoval okolí, včera zbourali.
b) příslovečné určení
15. Dokonavý vid je vyjádřen ve slovesném tvaru
c) ukrojil
16. Určete významový poměr mezi členy několikanásobného větného členu ve větě
Dosáhl nejen vítězství, ale i nového českého rekordu.
d) stupňovací
17. Označte variantu s personifikací
c) Stromy zpívaly tichou píseň.
18. Označte správný zápis
c) Mezi génie české hudby řadíme Antonína Dvořáka.
Varianta B
ZAKROUŢKUJ SPRÁVNOU VARIANTU
1. Označte chybný zápis
d) O mně se ani nezmínily.
2. Označte variantu s jedním –n
b) da-é údaje
3. Označte chybný zápis
c) Odjede lyžovat do Špindlerova mlýna.
4. Označte chybný zápis
c) skrácená verze filmu
5. Označte dvojčlennou větu
a) Venku hustě padal sníh.
6. Poměr důsledkový je vyjádřen v souvětí
a) Cítil se nachlazený, a proto nešel do práce.
7. Která z uvedených dvojic obsahuje antonyma
c) jemný -hrubý
8. Vedlejší věta podmínková se nachází v souvětí
c) Jestliže to půjde, hned ti zavolám.
9. Z následujících slov vyberte slovo utvořené odvozováním
b) zálesák
10. Označte chybný zápis
d) hrnec s dvěma ušima
.
11. Kolik hlavních vět obsahuje souvětí
Vypadalo to, jako by chtěla loď se vším všudy na palubě klesnout ke dnu, avšak všemocný Bůh,
jemuž patří chvála a poděkování, byl s námi a milostivě nás zachoval.
c) 3
12. Přívlastek neshodný se objevuje ve větě
a) Na naší škole studují i studenti ze zahraničí.
13. Označte podstatné jméno pomnožné
b) sáňky
14. Určete zvýrazněný větný člen
Komín, který léta znečišťoval okolí, včera zbourali.
b) příslovečné určení
HODNOCENÍ GRAMATICKÉHO TESTU
VARIANTA A
0,1, 2 chyby -
1
3, 4 chyby -
2
5,6,7,8, chyb -
3
9,10,11,12,13,14 chyb -
4
15 a více chyb -
5
VARIANTA B
0, 1 ,2 chyby -
1
3, 4,5 chyby -
2
6, 7,8 chyb -
3
9,10,11 chyb 12 a více chyb -
4
5
SEZNAM LITERATURY
Testy z českého jazyka 2001, Didaktis
Testy z českého jazyka 2002, Didaktis
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
Časový rozsah
Formy použití
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
I/2
Inovace a zkvalitnění výuky směřující
k rozvoji čtenářské a informační
gramotnosti
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
Gramatický test 9
Mgr. Wendy Heřmánková
27.4. 2011
11.11. 2011
PDF
12
M2/ VY_12
9.
Gramatický test
aplikovat gramatické znalosti v praxi
25 minut
- opakování a upevňování učiva, možno využít
také jako pracovní list
Heřmánková /ČJL/9/16
VY_12_INOVACE_ČJL_HW_9_18
ZŠ BENEŠOV, JIRÁSKOVA 888
ČESKÝ JAZYK II
CHARAKTERISTIKA – pracovní list – 9. ročník
Mgr. Wendy Heřmánková
16.6.2011
Obsah
CHARAKTERISTIKA – VYSVĚTLENÍ ..........................................................191
TEXTOVÝ MATERIÁL ..................................................................................192
OTÁZKY K TEXTU ......................................................................................192
NAPIŠ OPAKY KLADNÝCH VLASTNOSTÍ VYJADŘUJÍCÍCH VZTAH
K LIDEM ...........................................................................................................194
5.
ŘEŠENÍ - ODPOVĚDI NA OTÁZKY ...........................................................195
6.
ŘEŠENÍ – OPAKY KLADNÝCH VLASTNOSTÍ ............................................196
7.
SEZNAM LITERATURY ...............................................................................197
1.
2.
3.
4.
1.
CHARAKTERISTIKA – VYSVĚTLENÍ
- jedná se především o charakteristiku osob
- zachycuje povahové rysy člověka – temperament, vztah k lidem, zájmy a schopnosti,
vztah k práci a povinnostem.
- vnější charakteristika - popisuje, jak člověk vypadá – jak se obléká
- vnitřní charakteristika – podává duševní vlastnosti – vnitřní znaky –
schopnosti, zájmy
povahové rysy,
Vlastnosti se vyjadřují:
- konstatováním = přímá charakteristika (např. člověk je plachý, nesmělý)
- konkrétními příklady jednání = nepřímá charakteristika (poznáme z jednání člověka –
např. nechce být středem zájmu, každému do očí řekl, co si o něm myslí)
srovnáním (s jinou osobou – např. je sečtělá jako její maminka).
Důležitá je:
- volba výstižných výrazů – především hodnotících
- převaha přídavných jmen (vyjadřují vlastnosti), případně slovesa spojená s přídavnými
jmény (pilný, líný, odvážný, je domýšlivý)
- časté je užití přirovnání.
2.
TEXTOVÝ MATERIÁL
Psal se rok 1995. Jan Werich se stal uměleckým ředitelem Divadla satiry. …
Jan Werich říkával:,,Dobré divadlo začíná dobrým vrátným.''
My jsme měli tři. Všichni byli báječní, i když samozřejmě každý jinak. František Brynda, František Bílek
a Josef Vincenc.
O Františku Bryndovi se zmiňuje mnohokrát ve svých vzpomínkách sám Jan Werich. Byl to pán s
velkým P, voják každým coulem, pevného držení těla, pečlivého, trochu vojenského oblečení. Byl ve
své kukani jako ostříž. Nikoho nepropásl a nic mu neušlo. Každou rošťárnu,
kterou jsme provedli, ihned prokoukl, pohrozil, vyhuboval, ale nikdy nežaloval. A vařil nám kávu.
Vyráběl tento nápoj s nábožnou přesností v džezvě, tak jak se má správná káva vařit. Jan Werich byl
velkým milovníkem tohoto nápoje, a když mu objednanou kávu František přinesl, vždycky hlasitě
ocenil vyrobenou pochoutku. Honza Borovička, který se za nás všechny s Františkem v Motole loučil,
nakonec řekl:,,Františku, takovou kávu, jakou jsi vařil ty, už nám nikdy nikdo neudělá." A měl pravdu.
František Bílek. Můj milovaný, vlídný pán, kterého jste mohli slyšet, jak říká do telefonu:
,, Dobrý den a dobrou náladu,tady je Divadlo ABC. '' Byl naprosto jiný neţ jeho kolega. Ale ve
své funkci právě tak poctivý a přesný jako ten první.Jenţe neměl vojenské drţení těla,měl
velmi nemocné nohy, těţko se mu chodilo....
Snad mi František promine, kdyţ na něho prozradím jednu velkou slabost. Šíleně rád hrál
karty. Kdykoliv a kdekoliv. A tak se i stalo, ţe kdyţ jsme jeli s divadlem na jarní prázdniny do
Tater, vyprosil si na vedoucím hotelu, aby dal svému vrchnímu dovolenou. Po celou dobu
našeho pobytu pak pan vrchní mohl s Františkem hrát karty od rána do večera a někdy i od
večera do rána.
A ten třetí, Josef Vincenc zvaný Dţou Vincentó, byl spíš divadelní figurka neţ vrátný. Byl to
malý človíček s pěknýma hnědýma očima, který vţdy přiběhl, uctivě se uklonil nebo
zasalutoval a oznámil: ,,Dţou Vincentó k vašim sluţbám," a utíkal a poslouţil. Snaţil se, seč
byl, ale popletl kdeco. Jan Werich věděl o jeho popletenostech, ale říkal, ţe Vincek je
divadelní figurka pro štěstí, a všechno mu prominul.
(Podle J.Týlové a J.Wericha)
3.
OTÁZKY K TEXTU
1. NAJDI V TEXTU HOVOROVÉ VÝRAZY
2. NAJDI V TEXTU HOVOROVÉ FORMULACE
3. NAJDI V TEXTU JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY CITOVĚ ZABARVENÉ
4. NAJDI V TEXTU PASÁŢ VYPRÁVĚCÍ
5. NAJDI PŘÍKLAD CHARAKTERISTIKY VNITŘNÍ
6. NAJDI PŘÍKLAD CHARAKTERISTIKY VNĚJŠÍ
4.
NAPIŠ OPAKY KLADNÝCH VLASTNOSTÍ VYJADŘUJÍCÍCH VZTAH
K LIDEM
Přímý
Upřímný
Důvěřivý
Přívětivý
Vlídný
Poslušný
Ukázněný
Zdvořilý
Uctivý
Štědrý
Družný
Soucitný
Ohleduplný
Nesobecký
5.
ŘEŠENÍ - ODPOVĚDI NA OTÁZKY
1. NAJDI V TEXTU HOVOROVÉ VÝRAZY
NAPŘ . KUKAŇ , ROŠŤÁRNA , PROKOUKL , ŠÍLENĚ , ČLOVÍČEK , VINCEK
2. NAJDI V TEXTU HOVOROVÉ FORMULACE
NAPŘ . VOJÁK KAŢDÝM COULEM , NIKOHO NEPROPÁSL
3. NAJDI V TEXTU JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY CITOVĚ ZABARVENÉ
NAPŘ . ROŠŤÁRNA , ŠÍLENĚ , ČLOVÍČK , VINCENTÓ
4. NAJDI V TEXTU PASÁŢ VYPRÁVĚCÍ
NAPŘ . Honza Borovička, který se za nás všechny s Františkem v Motole loučil, nakonec
řekl:,,Františku, takovou kávu, jakou jsi vařil ty, už nám nikdy nikdo neudělá." A měl
pravdu.
5. NAJDI PŘÍKLAD CHARAKTERISTIKY VNITŘNÍ
NAPŘ . – BYL POCTIVÝ, PŘESNÝ , BYL TO VLÍDNÝ PÁN
6. NAJDI PŘÍKLAD CHARAKTERISTIKY VNĚJŠÍ
NAPŘ . Byl to malý človíček s pěknýma hnědýma očima
6.
ŘEŠENÍ – OPAKY KLADNÝCH VLASTNOSTÍ
Přímý Upřímný Důvěřivý Přívětivý Vlídný Poslušný Ukázněný Zdvořilý
Uctivý
Štědrý Družný Soucitný Ohleduplný Nesobecký Úslužný -
záludný
neupřímný, falešný
nedůvěřivý
nevrlý, nepřístupný
nevlídný
neposlušný
neukázněný
nezdvořilý
neuctivý
lakomý, skoupý
samotářský, plachý
necitelný
bezohledný
sobecký
neochotný
7.
SEZNAM LITERATURY
Krausová, Zdeňka, Teršová, Renata, Český jazyk 9 pro základní školy a víceletá gymnázia,
Nakladatelství Fraus 2007
Frantlová- Bláhová, Růžena, I slohu se dá naučit, Nakladatelství Olomouc 1999
Hauser Přemysl v zastoupení autorů, Čeština hravě, Nakladatelství Albra – Pansofia, 2003
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
Časový rozsah
Formy použití
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
I/2
Inovace a zkvalitnění výuky směřující
k rozvoji čtenářské a informační
gramotnosti
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
Charakteristika – pracovní list
Mgr. Wendy Heřmánková
16.6. 2011
14.12. 2011
PDF
9
M2/ VY_12
9.
Charakteristika
- vysvětlit charakteristiku přímou a nepřímou,
vnější, vnitřní - vyhledat příklady v ukázce
1 vyučovací hodina
- pracovní list
Heřmánková/ČJL/9/18
VY_12_INOVACE_ČJL_HW_9_20
ZŠ BENEŠOV, JIRÁSKOVA 888
ČESKÝ JAZYK II
OTA PAVEL – Pracovní list (7. až 9. ročník)
Radim Klein
OBSAH:
1
2
3
4
PRACOVNÍ TEXT ......................................................................................... 201
OTÁZKY K TEXTU ........................................................................................ 203
ODPOVĚDI NA OTÁZKY ................................................................................. 204
SEZNAM LITERATURY .................................................................................. 205
Ota Pavel, vlastním jménem Otto Popper, (1930 Praha – 1973 Praha) - l český prozaik, novinář a
sportovní reportér. Je autorem sportovních a autobiografických próz s tématy z vlastního dětství.
7
Pracovní text
OTA PAVEL – Smrt krásných srnců
Koumáctvím a dřinou Karla Proška a penězi mého tatínka byla to rázem nejbohatší chalupa
Luhu. Ve sklepě stály kamenné hrnce s naloženými rybami v octě a cibuli, a když je člověk
vzal, tekla mu mezi prsty šťáva a padaly z toho hamťavé drobky, dělalo se mu mdlo před
očima i za očima, jak to bylo dobrý. Pak tam stály kastroly s naloženým srnčím a visely
pletence pražských buřtů od Macešky a stály tam bandasky se smetanou a konve s mlíkem.
A pekl se chléb a koláče…
Srnčí opatřoval Karel Prošek
záhadným způsobem v křivoklátských lesích, aspoň dlouhá léta to nikdo nevěděl.
V Proškovi ovšem kolovala od narození pytlácká krev. Už jeho dědeček proslul uzavřením
sázky, že proveze v poledne nejsilnějšího srnce z křivoklátských lesů kolem četnické stanice,
a také to dokázal, v rakvi a pohřebním voze, a jindy jeho maminka, když četníci přišli na
prohlídku, houpala srnce v kolíbce .Ale můj nevlastní strejda Prošek šel na to jinak.
Opatřil si od sedláka štěně vlčáka a dal mu jméno Holan, podle slavné špeditérské firmy.
Však by taky Holan mohl stěhovat nábytek, měl mohutnou hruď, silné nohy a obrovskou
tlamu a měl vlčí oči. Už jako malý zabíjel slepice. Haf a haf. A hlavně škub a trh a SMRT. To
později. A proto se ho sedlák Novák tak rád zbavil.
8
Otázky k textu
A) Kde se odehrává ukázka a velká část knihy O. Pavla?
B) Proč si vybral autor právě tuto oblast?
C) Která řeka protéká touto oblastí?
D) Víš, v kterém období se děj knihy odehrává?
E) Jmenuj hlavní postavy ukázky
F) Znáš jiné postavy z knihy, víš něco o jejich osudech?
G) Charakterizuj Holana
H) Vysvětli pojem – koumáctví
I) Najdi synonymum ke slovům – četník, chalupa
J) Víš, proč si pan Prošek pořídil Holana?
K) Vysvětli pojem autobiografické dílo
9
Odpovědi na otázky
A) Kde se odehrává ukázka a velká část knihy O. Pavla?
Na Křivoklátsku
B) Proč si vybral autor právě tuto oblast?
Jezdil sem lovit ryby, měl rád tuto krajinu
C) Která řeka protéká touto oblastí?
Berounka
D) Víš, v kterém období se děj knihy odehrává?
Období těsně před 2. světovou válkou a v jejim průběhu
E) Jmenuj hlavní postavy ukázky
Pan Prošek, Holan (pes),
F) Znáš jiné postavy z knihy, víš něco o jejich osudech?
Leo Popper, Hugo, Herma
G) Charakterizuj Holana
měl mohutnou hruď, silné nohy a obrovskou tlamu a měl vlčí oči. Už jako malý zabíjel
slepice
H) Vysvětli pojem – koumáctví
= nápaditost
I) Najdi synonymum ke slovům – četník, chalupa
Policajt, domek
J) Víš, proč si pan Prošek pořídil Holana?
Např. chtěl, aby lovil srnce
K) Vysvětli pojem autobiografické dílo
Autor zde popisuje zážitky ze svého života
10 SEZNAM LITERATU rY
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ota_Pavel
Ota Pavel, Smrt krásných srnců, Academia, 2007
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
Časový rozsah
Formy použití
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
I/2
Inovace a zkvalitnění výuky směřující
k rozvoji čtenářské a informační
gramotnosti
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
Mgr. Wendy Heřmánková
12.7. 2011
26.4. 2012
PDF
7
MZ 3 / VY_12
7. – 9.
Bylo nás pět – práce s textem
- formulovat hlavní myšlenky z textu,
převyprávět ukázku, vyhledat v textu informace
30 minut
- práce s textem, rozvoj čtenářské gramotnosti
Heřmánková /ČJL/9/20
VY_12_INOVACE_ČJL_ME_7_12
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
ČESKÝ JAZYK II
Pololetní písemná práce 7. ročník
Mgr. Eva Marešová
OBSAH:
1
2
3
4
5
DOPLŇOVACÍ CVIČENÍ – VARIANTA A ............................................................... 209
DOPLŇOVACÍ CVIČENÍ – VARIANTA B ............................................................... 209
JAZYKOVÝ ROZBOR – VARIANTA A ................................................................... 210
JAZYKOVÝ ROZBOR – VARIANTA B ................................................................... 212
ŘEŠENÍ – DOPLŇOVACÍ CVIČENÍ ...................................................................... 213
5.1
5.2
6
ŘEŠENÍ – JAZYKOVÝ ROZBOR .......................................................................... 214
6.1
6.2
7
Varianta A ..................................................................................................................................... 216
Varianta B...................................................................................................................................... 216
VYHODNOCENÍ – JAZYKOVÝ ROZBOR ................................................................ 216
8.1
8.2
9
Varianta A ..................................................................................................................................... 214
Varianta B...................................................................................................................................... 215
VVYHODNOCENÍ – DOPLŇOVACÍ CVIČENÍ .......................................................... 216
7.1
7.2
8
Varianta A ..................................................................................................................................... 213
Variana B ....................................................................................................................................... 214
Varinta A ....................................................................................................................................... 216
Varianta B...................................................................................................................................... 216
SEZNAM LITERATURY ................................................................................... 217
11 DOPLŇOVACÍ CVIČENÍ – VARIANTA A
V__b__tá baterka nám způsob__la značné problém__.
Čeština patří k jaz__kům __lovanským.
Nezb__tné oprav__ byl__ provedeny včas.
Horalé se táhl__ za sna___ím v__dělkem do ni___ích poloh.
Nikdy nezapo__ěl na tatínko__ sourozence.
Zřejm__ měl v__počítat ob__m válce.
O__íl vojenských __běhů postupoval be__starostně ní__kým lesem.
O prázdninách jsme __trávil__ část léta v __eské __epublice.
Všichni __ražané rádi navštěvují památky, zejména __ražský __rad
a __taroměstské __áměstí.
Připom__l jsem bratrov__, že knihy jsou Petrov__.
__bíral__ jsme do p__tle léčivé b__l__ny.
V srpnu navštívil__ moje sestry __arlov__ __ary a __stí __ad
__abem.
Na bíl__ch kvítcích se třp__til__ kapky ros__.
Ro__lobený otec v__běhl z pokoje.
Autem ob__li překá__ku.
12 DOPLŇOVACÍ CVIČENÍ – VARIANTA B
V__b__tá baterka nám způsob__la značné problém__.
Čeština patří k jaz__kům __lovanským.
Nezb__tné oprav__ byl__ provedeny včas.
Horalé se táhl__ za sna___ím v__dělkem do ni___ích poloh.
Nikdy nezapo__ěl na tatínko__ sourozence.
Zřejm__ měl v__počítat ob__m válce.
O__íl vojenských __běhů postupoval be__starostně ní__kým lesem.
O prázdninách jsme __trávil__ část léta v __eské __epublice.
Všichni __ražané rádi navštěvují památky, zejména __ražský __rad
a __taroměstské __áměstí.
Připom__l jsem bratrov__, že knihy jsou Petrov__.
V srpnu navštívil__ moje sestry __arlov__ __ary a __stí __ad
__abem.
13 JAZYKOVÝ ROZBOR – VARIANTA A
Naše základní škola na hřišti uspořádala počátkem prázdnin atletické závody, kterých se zúčastnili
žáci všech tříd.
1. Proveď grafický rozbor souvětí:
2. Urči slovní druhy:
škola
naše
zúčastní
se
kterých
na
3. Proveď grafický rozbor první věty souvětí, urči základní a rozvíjející větné
Naše škola na hřišti uspořádala počátkem prázdnin atletické závody.
členy:
4. Urči mluvnické kategorie následujících slov:
žáci
pád:
vzor:
rod:
atletické
rod:
číslo:
pád:
druh:
zúčastnili se
číslo:
vzor:
osoba:
číslo:
způsob:
čas:
5. Od slovesa uspořádat vytvoř následující tvary:
1. osoba, číslo množné, způsob podmiňovací, čas přítomný
3. osoba, číslo jednotné, oznamovací způsob, čas minulý
2. osoba, číslo množné, způsob rozkazovací
6. a)Urči druh zájmen:
b) Urči druh číslovek:
naše
já
sedmkrát
patery
tento
nikdo
7. Vytvoř dvě slova příbuzná ke slovu škola:
8. Vytvoř antonymum ke slovu počátek:
9. Vyhledej v zadaném souvětí sousloví:
devět
druhý
14 JAZYKOVÝ ROZBOR – VARIANTA B
Naše základní škola na hřišti uspořádala počátkem prázdnin atletické závody, kterých se zúčastnili
žáci všech tříd.
1. Proveď grafický rozbor souvětí:
2. Urči slovní druhy:
škola
naše
se
na
3. Proveď grafický rozbor první věty jednoduché:
Naše škola na hřišti uspořádala počátkem prázdnin závody.
4. Urči mluvnické kategorie následujících slov:
žáci
pád:
vzor:
rod:
atletické
rod:
číslo:
pád:
druh:
zúčastnili se
osoba:
číslo:
vzor:
číslo:
čas:
5. Od slovesa uspořádat vytvoř následující tvary:
1. osoba, číslo množné, způsob podmiňovací, čas přítomný
způsob:
3. osoba, číslo jednotné, oznamovací způsob, čas minulý
2. osoba, číslo množné, způsob rozkazovací
6. a)Urči druh zájmen:
(osobní, neurčité, záporné,
vztažné, tázací, ukazovací,
přivlastňovací)
b) Urči druh číslovek:
(základní, řadové, druhové, násobné)
druhý
devět
naše
sedmkrát
já
patery
tento
nikdo
7. Vytvoř dvě slova příbuzná ke slovu škola:
8. Vytvoř antonymum ke slovu počátek:
9. Vyhledej v zadaném souvětí sousloví:
15 ŘEŠENÍ – DOPLŇOVACÍ CVIČENÍ
15.1 Varianta A
Vybitá baterka nám způsobila značné problémy.
Čeština patří k jazykům slovanským.
Nezbytné opravy byly provedeny včas.
Horalé se táhli za snažším výdělkem do nižších poloh.
Nikdy nezapomněl na tatínkovy sourozence.
Zřejmě měl vypočítat objem válce.
Oddíl vojenských zběhů postupoval bezstarostně nízkým lesem.
O prázdninách jsme strávili část léta v České republice.
Všichni Pražané rádi navštěvují památky, zejména Pražský hrad a Staroměstské náměstí.
Připomněl jsem bratrovi, že knihy jsou Petrovy.
Sbírali jsme do pytle léčivé byliny.
V srpnu navštívily moje sestry Karlovy Vary a Ústí nad Labem.
Na bílých kvítcích se třpytily kapky rosy.
Rozzlobený otec vyběhl z pokoje.
Autem objeli překážku.
15.2 Variana B
Vybitá baterka nám způsobila značné problémy.
Čeština patří k jazykům slovanským.
Nezbytné opravy byly provedeny včas.
Horalé se táhli za snažším výdělkem do nižších poloh.
Nikdy nezapomněl na tatínkovy sourozence.
Zřejmě měl vypočítat objem válce.
Oddíl vojenských zběhů postupoval bezstarostně nízkým lesem.
O prázdninách jsme strávili část léta v České republice.
Všichni Pražané rádi navštěvují památky, zejména Pražský hrad a Staroměstské náměstí.
Připomněl jsem bratrovi, že knihy jsou Petrovy.
V srpnu navštívily moje sestry Karlovy Vary a Ústí nad Labem.
16 ŘEŠENÍ – JAZYKOVÝ ROZBOR
16.1 Varianta A
Naše základní škola na hřišti uspořádala počátkem prázdnin atletické závody, kterých se zúčastnili žáci všech
tříd.
1. Proveď grafický rozbor souvětí:
1H
\
kterých 2V
2. Urči slovní druhy:
škola – podstatné jméno
se - zájmeno
naše – zájmeno
kterých - zájmeno
zúčastní – sloveso
na - přeložka
3. Proveď grafický rozbor první věty souvětí, urči základní a rozvíjející větné
členy:
Pks Po
PUM
Př
PUČ
PkN
PkS
Pt4
Naše škola na hřišti uspořádala počátkem prázdnin atletické závody.
4. Urči mluvnické kategorie následujících slov:
žáci
pád:
rod: Mživ.
atletické
rod:
Mneživ.
zúčastnili se
pád:
4.
druh: tvrdé
vzor: mladý
osoba: 3.
1.
číslo:mn.
vzor: pán
číslo: mn.
číslo:mn.
způsob: ozn.
čas: min.
5. Od slovesa uspořádat vytvoř následující tvary:
1. osoba, číslo množné, způsob podmiňovací, čas přítomný – uspořádali bychom
3. osoba, číslo jednotné, oznamovací způsob, čas minulý – uspořádal
2. osoba, číslo množné, způsob rozkazovací - uspořádajte
6. a)Urči druh zájmen:
naše
- přivlastňovací
já
- osobní
- druhová
b) Urči druh číslovek:
sedmkrát - násobná
patery
tento - ukazovací
nikdo - záporné
devět - základní
druhý- řadová
7. Vytvoř dvě slova příbuzná ke slovu škola: školák, školník,…
8. Vytvoř antonymum ke slovu počátek: konec
9. Vyhledej v zadaném souvětí sousloví: základní škola
16.2 Varianta B
Naše základní škola na hřišti uspořádala počátkem prázdnin atletické závody, kterých se zúčastnili žáci všech
tříd.
1. Proveď grafický rozbor souvětí:
1H
\
kterých 2V
2. Urči slovní druhy:
škola – podst. jméno
se - zájmeno
naše – zájmeno
na - předložka
3. Proveď grafický rozbor první věty jednoduché:
PkS Po
PUM
Př
PUČ
PkN
Pt4
Naše škola na hřišti uspořádala počátkem prázdnin závody.
4. Urči mluvnické kategorie následujících slov:
žáci
pád:
rod: Mživ.
atletické
rod:
zúčastnili se
způsob: ozn.
pád:
4.
Mneživ.
druh: tvrdé
vzor: mladý
osoba: 3.
čas: min.
1.
vzor: pán
číslo:mn.
číslo: mn.
číslo:mn.
5. Od slovesa uspořádat vytvoř následující tvary:
1. osoba, číslo množné, způsob podmiňovací, čas přítomný – uspořádali bychom
3. osoba, číslo jednotné, oznamovací způsob, čas minulý - uspořádal
2. osoba, číslo množné, způsob rozkazovací - uspořádejte
6. a)Urči druh zájmen:
naše
- přivlastňovací
já - osobní
- druhová
tento - ukazovací
základní
nikdo – záporné
7. Vytvoř dvě slova příbuzná ke slovu škola: školák, školník
8. Vytvoř antonymum ke slovu počátek: konec
9. Vyhledej v zadaném souvětí sousloví: základní škola
b) Urči druh číslovek:
sedmkrát - násobná
patery
devět druhý - řadová
17 VVYHODNOCENÍ – DOPLŇOVACÍ CVIČENÍ
17.1 Varianta A
0 – 1 chyba
2 – 3 chyby
4 – 6 chyb
7 – 9 chyb
10 a více chyb
výborně
chvalitebně
dobře
dostatečně
nedostatečně
17.2 Varianta B
0 – 2 chyby
3 – 4 chyb
4 – 7 chyb
8 – 10 chyb
11 a více chyb
výborně
chvalitebně
dobře
dostatečně
nedostatečně
18 VYHODNOCENÍ – JAZYKOVÝ ROZBOR
18.1 Varinta A
0 – 4 chyby
5 – 9 chyb
10 – 16 chyb
17 – 23 chyb
24 a více chyb
výborně
chvalitebně
dobře
dostatečně
nedostatečně
18.2 Varianta B
0 – 4 chyby
5 – 9 chyb
10 – 16 chyb
17 – 23 chyb
24 a více chyb
výborně
chvalitebně
dobře
dostatečně
nedostatečně
19 SEZNAM LITERATURY
Krausová, Z.: Český jazyk 7. Plzeň, Fraus 2004.
Krausová, Z.: Český jazyk 7 – pracovní sešit. Plzeň, Fraus 2004.
Kol.: Testy z víceletých gymnázií 2001. Brno, Didaktiv 2000.
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
I/2
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
Pololetní písemná práce – 7. ročník
Mgr. Eva Marešová
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
23.5.2011
6.1.2012
PDF
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
Časový rozsah
Formy použití
Inovace a zkvalitnění výuky směřující
k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
14
MZ 3 / VY_12
7.
Pololetní písemná práce
- aplikovat získané znalosti z oblasti pravopisu
- provést grafický rozbor souvětí
- určovat slovní druhy, větné členy, mluvnické
kategorie
- provést komplexní jazykový rozbor
3 vyučovací hodina
- opakování – aplikovat poznatky z oblasti
pravopisu
- upevňování učiva –jazykové rozbory
- opakování – mluvnické kategorie, slovní
druhy, skladba
Marešová E./ ČJL/ 7./ 12
VY_12_INOVACE_ČJLMa7_13
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
ČESKÝ JAZYK II
Literární pexeso
Mgr. Eva Marešová
OBSAH:
1
2
LITERÁRNÍ PEXESO....................................................................................... 221
SEZNAM LITERATURY ................................................................................... 226
20 LITERÁRNÍ PEXESO
František Hrubín
Božena Němcová
Karel Čapek
Petr Bezruč
Alois Jirásek
Karel Poláček
Jaroslav Hašek
Jaroslav Seifert
Ota Pavel
Bohumil Hrabal
Ivan Olbracht
Jaroslav Foglar
Jiří Wolker
Karel Jaromír Erben
Karel Hynek Mácha
Karel Havlíček Borovský
Jan Werich
Zdeněk Svěrák
Jan Neruda
Josef Kainar
František Nepil
Michal Viewegh
Rudolf Křesťan
Karel Kryl
21 SEZNAM LITERATURY
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.knihovnaslany.cz/wp-content/gallery/kalendarium/hrubin-frantisek4.jpg&imgrefurl=http://www.knihovnaslany.cz/akce-knihovny/2009/07/pamatujes-sijeste/&usg=__hfKHL04g1BMbe24HkXSexcn092k=&h=640&w=442&sz=23&hl=cs&start=0&zoom=1&tbnid=BTdTLJj8FKbbQM:&tbn
h=143&tbnw=99&ei=PKDjTdL9Eo-cwb6oPSNBw&prev=/search%3Fq%3Dhrub%25C3%25ADn%26um%3D1%26hl%3Dcs%26sa%3DN%26biw%3D1345%26bih%3D
583%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=468&page=1&ndsp=23&ved=1t:429,r:4,s:0&tx=46&ty=93
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-sumLL8ki0dQ/TVWF67KayVI/AAAAAAAAC3c/UzuObjkr40/s400/bozena_nemcova5_LW.jpg&imgrefurl=http://praguemylove.blogspot.com/2011/02/happy-name-day-bozena-vsechnonejlepsi.html&usg=__6Mlhj5zVkEZblHk5p9ndvKKD2QY=&h=310&w=229&sz=19&hl=cs&start=0&zoom=1&tbnid=Bma_Hsvi2qupM
M:&tbnh=141&tbnw=105&ei=tqDjTe7ACMSAwaOvpCRBw&prev=/search%3Fq%3Dn%25C4%259Bmcov%25C3%25A1%2Bbo%25C5%25BEena%26um%3D1%26hl%3Dcs%2
6biw%3D1345%26bih%3D583%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=355&vpy=60&dur=296&hovh=248&hovw=183&tx=
129&ty=153&page=1&ndsp=27&ved=1t:429,r:2,s:0&biw=1345&bih=583
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.ahoj.info/upload/image/Capka%2520karel.jpg&imgrefurl=http://www.ahoj.inf
o/vote/aktuality/leben-und-zeit-des-schriftstellers-karel-capek-zivot-a-doba-spisovatele-karla-capka1&usg=__OyRE5PoryhgFyHNfhAi0DL9DYo8=&h=347&w=261&sz=40&hl=cs&start=0&zoom=1&tbnid=Srk18afLcRonM:&tbnh=131&tbnw=100&ei=-KDjTYiIF4OX-wbyZ2TBw&prev=/search%3Fq%3Dkarel%2B%25C4%258Dapek%26um%3D1%26hl%3Dcs%26sa%3DG%26biw%3D1345%26bih
%3D583%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=119&vpy=85&dur=62&hovh=259&hovw=195&tx=118&ty=135&page=1&n
dsp=29&ved=1t:429,r:0,s:0&biw=1345&bih=583
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.cesky-jazyk.cz/cjl/pictures/autori/bezruc-petr2b.jpg&imgrefurl=http://www.cesky-jazyk.cz/zivotopisy/petrbezruc.html&usg=__c_GboA9vDstzs2VNRPr1F3UBWdg=&h=214&w=160&sz=7&hl=cs&start=0&zoom=1&tbnid=Ko7Xr2egLpjOM:&tbnh=127&tbnw=101&ei=GaHjTeSlO8GqgbItsWQBw&prev=/search%3Fq%3Dpetr%2Bbezru%25C4%258D%26um%3D1%26hl%3Dcs%26sa%3DG%26biw%3D1345%26
bih%3D583%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=364&vpy=127&dur=468&hovh=171&hovw=128&tx=109&ty=108&pag
e=1&ndsp=27&ved=1t:429,r:2,s:0&biw=1345&bih=583
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.igreat.eu/wpcontent/uploads/48.jpg&imgrefurl=http://www.igreat.eu/2011/02/slovem-ke-slave-alois-jirasek2/&usg=__ZCCHo8NZnQXwmtHo1X6UnIQFjys=&h=347&w=247&sz=31&hl=cs&start=0&zoom=1&tbnid=XUk0tfU4AsOfBM:&tbnh=1
42&tbnw=105&ei=TaHjTdjsJMGdwaSpM3lBg&prev=/search%3Fq%3Dalois%2Bjir%25C3%25A1sek%26um%3D1%26hl%3Dcs%26biw%3D1345%26bih%3D583
%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=366&vpy=51&dur=312&hovh=266&hovw=189&tx=134&ty=155&page=1&ndsp=26
&ved=1t:429,r:2,s:0&biw=1345&bih=583
http://www.odaha.com/tomas-odaha/recenze/cetba/bibliografie/karel-polacek
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.ceskatelevize.cz/specialy/nejvetsicech/img/osobnosti/38.jpg&imgrefurl=http:/
/www.ceskatelevize.cz/specialy/nejvetsicech/dokumenty_osobnosti_11&usg=__autrC_RfTGdIRJSl87n164xFHrk=&h=347&w=231&s
z=33&hl=cs&start=0&zoom=1&tbnid=UPqANgG1RSeVXM:&tbnh=139&tbnw=92&ei=vqHjTcsvzpr7BtWTZkH&prev=/search%3Fq%3Djaroslav%2BHa%25C5%25A1ek%26hl%3Dcs%26sa%3DG%26biw%3D1345%26bih%3D583%26gb
v%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1&iact=rc&dur=343&page=1&ndsp=27&ved=1t:429,r:4,s:0&tx=63&ty=96
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://media.rozhlas.cz/_obrazek/2148952--Obrazek--1300x201p0.jpeg&imgrefurl=http://www.rozhlas.cz/zpravy/literatura/_zprava/nobelova-cena-za-literaturu-zamirila-i-doceskoslovenska-793672%3Fmob%3D1&usg=__mKknx1HhQBZFXj0IcYnbleYKH1s=&h=201&w=300&sz=28&hl=cs&start=0&zoom=1&tbnid=i944C5j
vgLuqgM:&tbnh=127&tbnw=163&ei=6qHjTeLDKcjOQbqstyLBw&prev=/search%3Fq%3Djaroslav%2Bseifert%26hl%3Dcs%26sa%3DG%26biw%3D1345%26bih%3D583%26gbv%3D
2%26tbm%3Disch&itbs=1&iact=hc&vpx=824&vpy=312&dur=2871&hovh=160&hovw=240&tx=144&ty=103&page=1&ndsp=25&v
ed=1t:429,r:22,s:0&biw=1345&bih=583
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://img.spisovatele.cz/foto/ota-pavel/otapavel.jpg&imgrefurl=http://www.spisovatele.cz/otapavel&usg=__YeOEFeM6DEKFFH8jpAMqCRcc_z0=&h=180&w=120&sz=6&hl=cs&start=0&zoom=1&tbnid=Mp1FyPdKQeHA_M:&tbn
h=137&tbnw=91&ei=N6LjTeX6D87mgbX6ZCNBw&prev=/search%3Fq%3Dota%2Bpavel%26hl%3Dcs%26biw%3D1345%26bih%3D583%26gbv%3D2%26tbm%3Disc
h&itbs=1&iact=hc&vpx=270&vpy=110&dur=16&hovh=144&hovw=96&tx=98&ty=103&page=1&ndsp=24&ved=1t:429,r:1,s:0&biw
=1345&bih=583h
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://infowebz.com/b-hrabal/hrabal.jpg&imgrefurl=http://infowebz.com/bhrabal/&usg=__1QrpYmt0DERf0Pg8ZXBlGvMudto=&h=218&w=196&sz=6&hl=cs&start=0&zoom=1&tbnid=lQ91Fi83DxCAM:&tbnh=137&tbnw=121&ei=L83jTaL5MpGMwa1xpCUBw&prev=/search%3Fq%3Dbohumil%2Bhrabal%26um%3D1%26hl%3Dcs%26sa%3DN%26biw%3D1345%26bih%3D5
83%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=1159&vpy=95&dur=546&hovh=174&hovw=156&tx=85&ty=86&page=1&ndsp=2
7&ved=1t:429,r:8,s:0&biw=1345&bih=583
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.cesky-jazyk.cz/cjl/pictures/autori/olbracht-ivanhd.jpg&imgrefurl=http://www.cesky-jazyk.cz/zivotopisy/ivan-olbracht.html&usg=__WdNBBgSSlQcpIEse-yTpmias4I=&h=203&w=160&sz=6&hl=cs&start=0&zoom=1&tbnid=I8k6_CB10qvq6M:&tbnh=136&tbnw=102&ei=dM3jTaDzI8urgaRoIC5Dw&prev=/search%3Fq%3Divan%2Bolbracht%26um%3D1%26hl%3Dcs%26biw%3D1345%26bih%3D583%26tbm%3Di
sch&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=352&vpy=100&dur=62&hovh=162&hovw=128&tx=81&ty=97&page=1&ndsp=30&ved=1t:429,r:2
,s:0&biw=1345&bih=583
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://image.tn.nova.cz/media/images/original/Apr2008/300143.jpg%3Fd41d&imgrefurl=
http://tn.nova.cz/zpravy/cernakronika/desetimilionove-dedictvi-po-jaroslavu-foglarovi-opet-u-
soudu.html&usg=__TRZjUNja1Xz7wM6QTVSjDfNqjK8=&h=400&w=600&sz=26&hl=cs&start=73&zoom=1&tbnid=7nR_swle7nt34M:
&tbnh=126&tbnw=177&ei=sM3jTer_JM-cwbb2aWBBw&prev=/search%3Fq%3Djaroslav%2Bfoglar%26um%3D1%26hl%3Dcs%26biw%3D1345%26bih%3D583%26tbm%
3Disch&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=421&page=4&ndsp=24&ved=1t:429,r:18,s:73&tx=105&ty=91
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.knihovnaslany.cz/wp-content/gallery/kalendarium/wolker-jiri1_0.jpg&imgrefurl=http://www.knihovnaslany.cz/kalendarium/2010/03/ctenarsky-denik-%25E2%2580%2593brezen/&usg=__o4ug0wXqBJup3spSUppPzfQys8=&h=613&w=480&sz=39&hl=cs&start=0&zoom=1&tbnid=ItGIJEUpa8iFFM:&tbnh=131&tbnw=111&ei=M3jTb72B4SEwbJgqX8Bg&prev=/search%3Fq%3Dji%25C5%2599%25C3%25AD%2Bwolker%26um%3D1%26hl%3Dcs%26biw%3D1345%26b
ih%3D583%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=122&vpy=88&dur=250&hovh=254&hovw=199&tx=139&ty=142&page=
1&ndsp=30&ved=1t:429,r:0,s:0&biw=1345&bih=583
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://img.radio.cz/pictures/krajaniweb/erben_karel_jaromir2__6.jpg&imgrefurl=http://krajane.radio.cz/articleDetail.view%3Fid%3D966&usg=__AFbiFQIaWjLyoxf4q
N1azT9py1o=&h=400&w=311&sz=24&hl=cs&start=0&zoom=1&tbnid=H0DOclVMG6e0M:&tbnh=142&tbnw=111&ei=HM7jTbWuN8-GwaxpLWUBw&prev=/search%3Fq%3Dkarel%2Bjarom%25C3%25ADr%2Berben%26um%3D1%26hl%3Dcs%26biw%3D1345%2
6bih%3D583%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=125&page=1&ndsp=27&ved=1t:429,r:1,s:0&tx=68&ty=90
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.machovo-jezero-koupani.cz/images/content/karel-hynek-macha01.jpg&imgrefurl=http://www.machovo-jezero-koupani.cz/karel-hynekmacha.php&usg=__XonE65kY9RAcTPJ6tCF5kPw_J2g=&h=247&w=202&sz=11&hl=cs&start=0&zoom=1&tbnid=zbjkftEiudpAPM:&tb
nh=146&tbnw=118&ei=Pc7jTfTbFZGgwbv14WVBw&prev=/search%3Fq%3Dkarel%2Bhynek%2Bm%25C3%25A1cha%26um%3D1%26hl%3Dcs%26biw%3D1345%26
bih%3D583%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=367&vpy=88&dur=889&hovh=197&hovw=161&tx=79&ty=129&page=
1&ndsp=25&ved=1t:429,r:2,s:0&biw=1345&bih=583
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://files.malirgronych.webnode.cz/200001105a874aa96f1/Karel%2520Havl%C3%AD%C4%8Dek%2520Borovsk%C3%BD.jpg&imgrefurl=http://malirgronych.webnode.cz/osob
nosti-planety/havlicek-borovskykarel/&usg=__igOfkWc2aIPLyRxAirrBzodUXw8=&h=347&w=276&sz=41&hl=cs&start=0&zoom=1&tbnid=eIROfuebJ1b3NM:&tbnh=
140&tbnw=128&ei=Z87jTfigOsLftAauqYjuBQ&prev=/search%3Fq%3Dkarel%2Bhavl%25C3%25AD%25C4%258Dek%2Bborovsk
%25C3%25BD%26um%3D1%26hl%3Dcs%26biw%3D1345%26bih%3D583%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=141&p
age=1&ndsp=24&ved=1t:429,r:1,s:0&tx=90&ty=92
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.lib.cas.cz/imagekalendarium/werich.jpg&imgrefurl=http://www.lib.cas.cz/cs/kalendarium%3Fpg%3D111%26s%3Dkalendarium&usg=__2YakfvVb
EUeruKEb8dAHQKgRX_w=&h=340&w=242&sz=22&hl=cs&start=0&zoom=1&tbnid=QM3VMSdeVh_lvM:&tbnh=146&tbnw=104&ei=
j87jTdi9N4eqgbrgPX3Bg&prev=/search%3Fq%3Djan%2Bwerich%26um%3D1%26hl%3Dcs%26biw%3D1345%26bih%3D583%26tbm%3Disch
&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=125&page=1&ndsp=28&ved=1t:429,r:1,s:0&tx=64&ty=76
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.czechmemorial.anlet.cz/obr/Zdenek%2520Sverak-cbv400.jpg&imgrefurl=http://www.czechmemorial.anlet.cz/&usg=__KNzgjj8msqx_dKHL80rmxX9a4d4=&h=400&w=300&sz=75&hl=c
s&start=0&zoom=1&tbnid=fJOsKQSoBN_RzM:&tbnh=130&tbnw=98&ei=rM7jTeDRJc-rga1_LX6Bg&prev=/search%3Fq%3Dzden%25C4%259Bk%2Bsv%25C4%259Br%25C3%25A1k%26um%3D1%26hl%3Dcs%26biw
%3D1345%26bih%3D583%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=118&vpy=49&dur=140&hovh=259&hovw=194&tx=128
&ty=152&page=1&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0&biw=1345&bih=583
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.cesky-jazyk.cz/cjl/pictures/autori/neruda-janpr.jpg&imgrefurl=http://www.cesky-jazyk.cz/zivotopisy/janneruda.html&usg=__4jLbtesM_DuvxzngfHWVJfGjG_c=&h=228&w=160&sz=8&hl=cs&start=0&zoom=1&tbnid=rkhXzid_BbsDM:&tbnh=137&tbnw=103&ei=587jTcmsDYiCswaC4bWABg&prev=/search%3Fq%3Djan%2Bneruda%26um%3D1%26hl%
3Dcs%26biw%3D1345%26bih%3D583%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=251&vpy=91&dur=531&hovh=182&hovw=
128&tx=83&ty=123&page=1&ndsp=27&ved=1t:429,r:1,s:0&biw=1345&bih=583
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.cesky-jazyk.cz/cjl/pictures/autori/kainar-josefun.jpg&imgrefurl=http://www.cesky-jazyk.cz/zivotopisy/josefkainar.html&usg=__ZGjMiP5GEXPE3zKRFy8rBNqk_nw=&h=200&w=146&sz=8&hl=cs&start=0&zoom=1&tbnid=DB_G3QBR4yAosM:
&tbnh=147&tbnw=112&ei=Bc_jTc7-CYWEwa6jrnzBg&prev=/search%3Fq%3Djosef%2Bkainar%26um%3D1%26hl%3Dcs%26biw%3D1345%26bih%3D583%26tbm%3Disc
h&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=141&page=1&ndsp=26&ved=1t:429,r:0,s:0&tx=67&ty=86
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://literarni-cajovna.wz.cz/img/nepil_frantisek.jpg&imgrefurl=http://literarnicajovna.wz.cz/literati_nepil.html&usg=__LIaCxCt4hsZ5w4pPmOqvSPmcWz0=&h=235&w=200&sz=13&hl=cs&start=0&zoom=1&tbn
id=EVn2aDfNj7deSM:&tbnh=136&tbnw=118&ei=ts_jTdTNCIm0QbcgY34Bg&prev=/search%3Fq%3Dfranti%25C5%25A1ek%2Bnepil%26um%3D1%26hl%3Dcs%26biw%3D1345%26bih%3D58
3%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=145&vpy=87&dur=125&hovh=188&hovw=160&tx=79&ty=115&page=1&ndsp=24
&ved=1t:429,r:0,s:0&biw=1345&bih=583
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://vybijena.cz/file/170&imgrefurl=http://www.vybijena.cz/michalviewegh&usg=__cWP3Y7xah5EpNCPTDYyFXOsifuI=&h=174&w=160&sz=5&hl=cs&start=0&zoom=1&tbnid=h8yyRprWNrmY5M:&t
bnh=137&tbnw=127&ei=I9DjTYeYIIWNwa10PzDAw&prev=/search%3Fq%3Dmichal%2Bviewegh%26um%3D1%26hl%3Dcs%26biw%3D1345%26bih%3D583%26tbm%
3Disch&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=150&vpy=112&dur=47&hovh=139&hovw=128&tx=103&ty=100&page=1&ndsp=23&ved=1t:4
29,r:0,s:0&biw=1345&bih=583
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.radioservisas.cz/tydenik/portrety/krest2.jpg&imgrefurl=http://www.radioservis-as.cz/archiv10/38_10/38_vidi2.htm&usg=__vc868x6PawqoPA1NqgQrs6CPQM=&h=169&w=122&sz=30&hl=cs&start=0&zoom=1&tbnid=AVr9VBLBM8zcAM:&tbnh=135&tbnw
=97&ei=atDjTbfeB86pgaTleSLBw&prev=/search%3Fq%3Drudolf%2Bk%25C5%2599es%25C5%25A5an%26um%3D1%26hl%3Dcs%26biw%3D1345%
26bih%3D583%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=251&vpy=115&dur=297&hovh=135&hovw=97&tx=90&ty=98&page
=1&ndsp=24&ved=1t:429,r:1,s:0&biw=1345&bih=583
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://img.karaoketexty.cz/img/artists/3099/karel-kryl18724.jpg&imgrefurl=http://www.karaoketexty.cz/fotky/karel-kryl3099/18724&usg=__ZjHhMRvOiAWU0G4rVWxF7_Qm4ZI=&h=366&w=500&sz=34&hl=cs&start=0&zoom=1&tbnid=5Cn63IM8nO0
AJM:&tbnh=142&tbnw=188&ei=xNDjTZmaOo7HswbR3PiEBg&prev=/search%3Fq%3Dkarel%2Bkryl%26um%3D1%26hl%3Dcs%
26biw%3D1345%26bih%3D583%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=437&page=1&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0&tx=79
&ty=91
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
I/2
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
Literární pexeso
Mgr. Eva Marešová
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
1.6.2011
20.1.2012
PDF
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
Časový rozsah
Formy použití
Inovace a zkvalitnění výuky směřující
k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
11
MZ 3 / VY_12
7.
Čeští spisovatelé - literární pexeso
- charakterizovat život a dílo významných
českých spisovatelů
- zařadit jednotlivé spisovatele do kontextu
světové literatury a k jednotlivým uměleckým
směrům
4 vyučovací hodina
-opakování významných českých spisovatelů
-upevňování učiva
Marešová E./ ČJL/ 7./ 13
VY_12_INOVACE_ČJL_ME_7_14
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
ČESKÝ JAZYK II
Pracovní listy – věta jednoduchá –
7. ročník
Mgr. Eva Marešová
OBSAH:
1
2
3
4
PRACOVNÍ LIST – URČOVÁNÍ VĚTNÝCH ČLENŮ ..................................................... 233
PRACOVNÍ LIST – GRAFICKÝ ROZBOR VĚTY JEDNODUCHÉ ....................................... 234
PRACOVNÍ LIST – PŘEDMĚT A PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ ............................................. 235
ŘEŠENÍ ..................................................................................................... 235
4.1
4.2
4.3
5
Určování větných členů ................................................................................................................. 235
Grafický rozbor věty jednoduché ................................................................................................... 236
Předmět a příslovečné určení ........................................................................................................ 236
SEZNAM LITERATURY ................................................................................... 237
22 PRACOVNÍ LIST – URČOVÁNÍ VĚTNÝCH ČLENŮ
U podtrženého slova urči, o jaký větný člen se jedná. Odpověď zakroužkuj v tabulce,
z jednotlivých písmen slož tajenku.
1. Nadřízený nám řekl, jak správně postupovat.
a) přívlastek shodný
b) podmět
c) předmět
2. Včera jsem se procházel kolem.
a) předmět
b) příslovečné určení
c) doplněk
3. Proč to dopadlo tak smutně?
a) Příslovečné určení způsobu
b) doplněk
c) příslovečné určení míry
4. Vyprávěl mi, co všechno zažil.
a) podmět
b) předmět
c) přísudek
5. Vy už na mě raději nemluvte.
a) podmět
b) přívlastek
c) přísudek
6. Můj bratranec si nakonec nechal postavit dům ze dřeva.
a) předmět
b) přívlastek
c) příslovečné urční způsobu
7. Zítra nikam nepůjdeme, zůstaneme raději doma.
a) podmět
b) příslovečné určení času
c) příslovečné určení příčiny
8. Sešli se na domluveném místě.
a) příslovečné určení způsobu
b) předmět
c) příslovečné určení místa
9. Věřil jsem, že se zítra vrátí.
a) přívlastek shodný
b) přísudek
c) podmět
10. Vedoucí kůň nakonec zvítězil
a) podmět
b) přívlastek shodný
c) podmět
11. Dočetl knihu, kterou dostal od bratra.
a) přívlastek
b) předmět
c) podmět
12. Náš soused je vynikající právník.
a) podmět
b) přísudek slovesný
c)
d) přísudek jmenný se sponou
13. Na jeho obraze byla zachycena cesta lesem.
a) přívlastek shodný
b) příslovečné určení místa
c) přívlastek neshodný
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
a
B
l
T
K
S
E
Š
D
E
N
Ě
I
K
TAJENKA: _______________________________________
23 PRACOVNÍ LIST – GRAFICKÝ ROZBOR VĚTY JEDNODUCHÉ
Která z vět patří do uvedeného grafu? Graf doplň a urči větné členy.
Historie firmy souvisí s rozvojem módního průmyslu v Itálii, Francii či Belgii.
Zajímavá historie vaší firmy nás překvapila svým tajemstvím a kouzlem.
b
V
Ě
Í
N
R
I
D
R
O
D
U
Č
P
c
O
Č
Ě
A
J
O
Ř
N
U
M
Á
CH
Á
Hlavní hrdina nového filmu s oblibou vysedával u televizních seriálů, reklam a soutěží.
Kromě podzimních, zimních, jarních a letních prázdnin nechodíme do školy ani
o státních svátcích.
24 PRACOVNÍ LIST – PŘEDMĚT A PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ
Vypiš předmět a příslovečná určení, urči jeho druh:
Předmět
Teta mě ihned prokoukla.
Otec okamžitě popadl rákosku.
Zítra tam se mnou nepočítejte.
Smutně ji poprosil o pomoc.
Kláru jsme potkali na náměstí.
Už na ni nemysli.
25 ŘEŠENÍ
25.1 Určování větných členů
1.
a)
b)
c)
Nadřízený nám řekl, jak správně postupovat.
přívlastek shodný
podmět
předmět
2.
a)
b)
c)
Včera jsem se procházel kolem.
předmět
příslovečné určení
doplněk
3.
a)
b)
c)
Proč to dopadlo tak smutně?
příslovečné určení způsobu
doplněk
příslovečné určení míry
4.
a)
b)
c)
Vyprávěl mi, co všechno zažil.
podmět
předmět
přísudek
5.
a)
b)
c)
Vy už na mě raději nemluvte.
přísudek
přívlastek
podmět
6.
a)
b)
c)
Můj bratranec si nakonec nechal postavit dům ze dřeva.
předmět
přívlastek
příslovečné urční způsobu
7.
a)
b)
Zítra nikam nepůjdeme, zůstaneme raději doma.
podmět
příslovečné určení času
Příslovečné určení
c)
příslovečné určení příčiny
8.
a)
b)
c)
Sešli se na domluveném místě.
příslovečné určení způsobu
předmět
příslovečné určení místa
9.
a)
b)
c)
Věřil jsem, že se zítra vrátí.
přívlastek shodný
přísudek
podmět
10.
a)
b)
c)
Vedoucí kůň nakonec zvítězil
podmět
přívlastek shodný
podmět
11.
a)
b)
c)
Dočetl knihu, kterou dostal od bratra.
přívlastek
předmět
podmět
12.
a)
b)
c)
Náš soused je vynikající právník.
podmět
přísudek slovesný
přísudek jmenný se sponou
13.
a)
b)
c)
Na jeho obraze byla zachycena cesta lesem.
přívlastek shodný
příslovečné určení místa
přívlastek neshodný
TAJENKA: VĚTA JEDNODUCHÁ
25.2 Grafický rozbor věty jednoduché
Která z vět patří do uvedeného grafu? Graf doplň a urči větné členy.
PkS
Po
PkS
Pkn
PUZ
Př
PkS
PUM
PUM
Hlavní hrdina nového filmu s oblibou vysedával u televizních seriálů, reklam a
PUM
soutěží.
25.3 Předmět a příslovečné určení
Vypiš předmět a příslovečná určení, urči jeho druh:
Teta mě ihned prokoukla.
Otec okamžitě popadl rákosku.
Zítra tam se mnou nepočítejte.
Smutně ji poprosil o pomoc.
Kláru jsme potkali na náměstí.
Už na ni nemysli.
Předmět
mě – 6.
rákosku – 4.
se mnou – 7.
ji – 4., o pomoc – 4.
Kláru – 4.
na ni – 4.
Příslovečné určení
ihned - PUČ
okamžitě - PUČ
zítra - PUČ
smutně - PUZ
na náměstí - PUM
už - PUČ
26 SEZNAM LITERATURY
Bičíková, V.: Český jazyk – pracovní sešit pro 8. Ročník. Havlíčkův Brod, Tobiáš 2002.
Krausová, Z.: Český jazyk 7. Plzeň, Fraus 2004.
Krausová, Z.: Český jazyk 7 – pracovní sešit. Plzeň, Fraus 2004.
www.rvp.cz
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
I/2
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
Pracovní listy – věta jednoduchá –
7. ročník
Mgr. Eva Marešová
Autor
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
Časový rozsah
Formy použití
Inovace a zkvalitnění výuky směřující k
rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
18.5.2011
2.2.2012
PDF
9
MZ 3 / VY_12
7.
Skladba – věta jednoduchá
- rozlišit základní a rozvíjející větné členy
- vytvořit grafický rozbor věty jednoduché
- rozlišit předmět a příslovečné určení
5 vyučovací hodina
-opakování větných členů
-upevňování učiva
- opakování grafických rozborů věty
jednoduché
Marešová E./ ČJL/ 7./ 14
VY_12_INOVACE_ČJL_ME_7_15
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
ČESKÝ JAZYK II
Pracovní listy – komplexní jazykové
rozbory I. - 7. ročník
Mgr. Eva Marešová
OBSAH:
1
2
3
JAZYKOVÝ ROZBOR – INZERÁT ........................................................................ 241
JAZYKOVÝ ROZBOR – DOPIS ........................................................................... 241
ŘEŠENÍ ..................................................................................................... 242
3.1
3.2
4
Jazykový rozbor - inzerát ............................................................................................................... 242
Jazykový rozbor – dopis ................................................................................................................. 243
SEZNAM LITERATURY ................................................................................... 243
27 JAZYKOVÝ ROZBOR – INZERÁT
EDUCO§EDUCAS
soukromá společnost pro rozšíření potřebných vědomostí v rámci programu
JAK PŘEŽÍT ROK 1991
nabízí
kurz rétoriky, umění správně
argumentovat,
přesvědčit a prosadit se.
Speciální intenzivní výcvikový kurz a videotrénink, který vede k posílení schopnosti pomocí
kultivovaného slovního projevu, správně volených argumentů, „řeči těla“ a technik zdravého
sebeprosazení, umět se prosadit jak v pracovním, tak i soukromém styku.
Kurz je doplněn
psychorelaxačním tréninkem vedoucím k odstranění trémy při řečových vystoupeních.
Termín: 5. – 6. Dubna 1991
Místo: Jevany u Prahy
Informace na telefonním čísle: 235 782 860
Otázky a úkoly k textu:
1. Jak bys pojmenoval(a) slohový útvar, ke kterému patří ukázka?
2. Uveď požadavky na správně formulovaný inzerát.
3. Najdi v textu několikanásobný větný člen.
4. Urči slovní druhy u slov: který, se, soukromém, doplněn, při
5. Proč se za číslovkami 5., 6. píší tečky?
6. Urči, jakými větnými členy jsou výrazy: vědomosti, vede, k posílení, prosadit se.
7. V podtržené větě vyhledej holý přísudek a urči jeho druh.
28 JAZYKOVÝ ROZBOR – DOPIS
Z korespondence Jana Wericha
V Praze dne 14. Září 1914
Milá maminko,
byl jsem jsem včera v neděli u zápisu. Ve středu nám začíná škola a mám s sebou přinésti
poslední vysvědčení. Buď proto tak laskavá a pošli mně je obratem poštou. Čekal jsem tě dnes ráno
a chtěl jsem s Tebou na ty dva dny ještě do Černošic, ale tys nepřijela. Až sem pojedeš, přivez mně
prosím všechny moje věci, neboť dle toho se pozná, schází-li mi něco a co jest potřebí mně
přikoupiti. Prosím Tě, nezapomeň tedy na nic a pošli mi neb přivez sama, oč Tě zde prosí Tvůj
Jeníček.
Posílám Ti pac a pusu a vzpomínám, co tam asi stále děláš. Pa, na shledanou.
Otázky a úkoly k textu:
1. Urči druh tohoto dopisu.
2. Zdůvodni, proč u slov Tě, Tebou, … píšeme velké písmeno:
3. Vysvětli, co znamená anonym.
4. V první větě dopisu najdi příslovce, urči, jakým je větným členem.
5. Odůvodni pravopis ve vyjádření … mám s sebou přinésti.
6. Urči slovní druhy u výrazů jsem, nám, mně, dva, pa
7. Vyhledej v textu jednočlennou větu nebo větný ekvivalent.
8. Urči druh 1. a 4. věty vedlejší v podtrženém souvětí.
9. Seřaď do správného pořadí části úředního dopisu:
adresa odesílatele, věc (záhlaví), adresa adresáta, podpis, vlastní sdělení,
datum a místo sepsání dopisu
29 ŘEŠENÍ
29.1 Jazykový rozbor - inzerát
Otázky a úkoly k textu:
1. Jak bys pojmenoval(a) slohový útvar, ke kterému patří ukázka?
- inzerát
2. Uveď požadavky na správně formulovaný inzerát.
- srozumitelnost, originalita, jednoznačnost a jasnost vyjádření, grafická úprava, …
3. Najdi v textu několikanásobný větný člen.
- kurz a videotrénink – několikanásobný podmět
- pracovním, veřejném i soukromém – přívlastek shodný
4. Urči slovní druhy u slov: který, se, soukromém, doplněn, při
- který – zájmeno, se – zájmeno, soukromém – přídavné jméno, doplněn – jmenný tvar
Přídavného jména, při - předložka
5. Proč se za číslovkami 5., 6. píší tečky?
- číslovky řadové
6. Urči, jakými větnými členy jsou výrazy: vědomosti, vede, k posílení, prosadit se.
- vědomosti – předmět ve 2. pádě, vede – přísudek slovesný, k posílení – předmět
ve 3. pádě, prosadit se – přívlastek neshodný
7. V podtržené větě vyhledej holý přísudek a urči jeho druh.
- je doplněn – jmenný se sponou
29.2 Jazykový rozbor – dopis
1. Urči druh tohoto dopisu.
- soukromý dopis, zopakovat druhy korespondence a rozdíly mezi nimi
2. Zdůvodni, proč u slov Tě, Tebou, … píšeme velké písmeno:
- výraz úcty
3. Vysvětli, co znamená anonym.
- nepodepsaný dopis. Diskuse na téma reakce na anonymní dopis.
4. V první větě dopisu najdi příslovce, urči, jakým je větným členem.
- včera - PUČ
5. Odůvodni pravopis ve vyjádření … mám s sebou přinésti.
- vzít s sebou (předložková vazba)
6. Urči slovní druhy u výrazů jsem, nám, mně, dva, pa
- jsem – sloveso, nám – zájmeno, mně – zájmeno, dva – číslovka, pa - citoslovce
7. Vyhledej v textu jednočlennou větu.
- pa, na shledanou – větný ekvivalent
8. Urči druh 1. a 4. věty vedlejší v podtrženém souvětí.
- 1. věta – příslovečná časová, 4. věta – příslovečná podmínková
9. Seřaď do správného pořadí části úředního dopisu:
- adresa adresáta, věc (záhlaví), vlastní sdělení, datum a místo sepsání dopisu, adresa
odesílatele
30 SEZNAM LITERATURY
Frantlová – Bláhová, R.: I slohu se dá naučit. Olomouc 1997.
Čechová M. a kol.: Komplexní jazykové rozbory. Praha, SPN 1996.
Krausová, Z. a kol. Český jazyk 7. Plzeň, Fraus 2004.
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
I/2
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
Pracovní listy – komplexní jazykové
rozbory I. - 7. ročník
Mgr. Eva Marešová
Autor
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
Časový rozsah
Formy použití
Inovace a zkvalitnění výuky směřující
k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
22.5.2011
5.3.2012
PDF
7
MZ 3 / VY_12
7.
Komplexní jazykové rozbory
- určovat mluvnické kategorie, větné členy,
druhy vedlejších vět
- vyhledat v textu podstatné informace
- orientovat se v textu
- přiřadit text ke slohovému útvaru a funkčnímu
stylu
- formulovat hodnocení jednotlivých textů
po stránce slohové
6 vyučovací hodina
-opakování – slohové postupy a útvary
-upevňování učiva – skladba, tvarosloví
- práce s textem
Marešová E./ ČJL/ 7./ 15
VY_12_INOVACE_ČJL_ME_7_16
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
ČESKÝ JAZYK II
Pracovní listy - souvětí 7. ročník
Mgr. Eva Marešová
OBSAH:
1
2
3
4
5
URČOVÁNÍ DRUHU VEDLEJŠÍCH VĚT ................................................................. 248
TVOŘENÍ RŮZNÝCH DRUHŮ VEDLEJŠÍCH VĚT ....................................................... 248
GRAFICKÝ ROZBOR SOUVĚTÍ ........................................................................... 249
DRUHY VEDLEJŠÍCH VĚT – DOPLŇOVÁNÍ TABULKY ................................................ 250
ŘEŠENÍ ..................................................................................................... 251
5.1
5.2
5.3
5.4
6
Určování druhu vedlejších vět ....................................................................................................... 251
Tvoření různých druhů vedlejších vět ............................................................................................ 251
Grafický rozbor souvětí .................................................................................................................. 252
Druhy vedlejších vět – doplňování tabulky .................................................................................... 252
NÁZEV KAPITOLY ........................................................................................ 252
31 URČOVÁNÍ DRUHU VEDLEJŠÍCH VĚT
Urči druh vedlejších vět, doplň tabulku:
kdybys potřeboval pomoc.
až budeš mít čas.
Zavolej mi,
i když budeš mít málo času.
kde tě najdu.
protože jinak nepřijdu.
kdo mě chceš poznat.
32 TVOŘENÍ RŮZNÝCH DRUHŮ VEDLEJŠÍCH VĚT
K dané větě vymysli vedlejší větu podle zadání:
v.v. přísl. časová
v.v. přísl. příčinná
Přinesla mi oběd,
v.v. přísl. účelová
v.v. přísl. přípustková
________________________
v.v. přívlastková
33 GRAFICKÝ ROZBOR SOUVĚTÍ
Vytvoř dvojice: grafický rozbor – souvětí.
Urči, které grafy jsou navíc.
a)
e)
b)
c)
f)
d)
g)
h)
1. Když chce být člověk vtipný, stane se, že někdy zalže.
2. Já jsem si myslel, že zítra se divadlo nekoná.
3. Riskuji, že vyvolám špatnou představu o tom, co nás čeká.
4. Venku je dnes nádherné počasí.
5. Kdyby zítra nepršelo, vydali bychom se na tajnou výpravu.
6. Zastavil jsem se a otočil za neznámým hlasem.
Graf A
Graf B
Graf C
Graf D
Graf E
Graf F
34 DRUHY VEDLEJŠÍCH VĚT – DOPLŇOVÁNÍ TABULKY
Podtrhni v souvětí vedlejší větu a urči její druh:
1. Mým přáním je, aby vše dobře dopadlo.
2. Spí, jako by ho do vody hodil.
3. Rackové křičeli, až nám uši zaléhaly.
4. Hned jsem tušil, že hajný nemluví pravdu.
5. Viděl jsem veverku, jak zmizela v dutině stromu.
6. Ačkoli bylo teprve k desáté, na ulici nebylo ani človíčka.
7. Přisedl si, aby lépe viděl.
8. Potřeboval místo, kde by mohl být sám.
9. Můžeš být spokojen, že máš tuhle práci.
10. Pomůžeš-li mi, uděláš mi radost.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
v.v.příslovečná přípustková
v.v.doplňková
v.v.předmětná
v.v.příslovečná způsobová
v.v.příslovečná podmínková
v.v.přívlastková
v.v.příslovečná účelová
v.v.příslovečná příčinná
v.v.příslovečná způsobová
v.v.podmětná
Graf G
Graf H
Číslo souvětí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Druh vedlejší věty
35 ŘEŠENÍ
35.1 Určování druhu vedlejších vět
Zavolej mi,
kdybys potřeboval pomoc.
v.v.přísl.podmínková
až budeš mít čas.
v.v.přísl.časová
i když budeš mít málo času.
v.v.přísl.přípustková
kde tě najdu.
v.v.předmětná
protože jinak nepřijdu.
v.v.přísl.příčinná
kdo mě chceš poznat.
v.v.podmětná
35.2 Tvoření různých druhů vedlejších vět
Přinesla mi oběd,
když jsem jí zavolal.
v.v. přísl. časová
protože mi to slíbila.
v.v. přísl. příčinná
aby splnila daný slib.
v.v. přísl. účelová
ačkoli jsme se na tom nedohodli.
v.v. přísl. přípustková
________________________ který jsem si vybral.
v.v. přívlastková
35.3 Grafický rozbor souvětí
Graf A
4
Graf B
5
Graf C
6
Graf D
Graf E
1
Graf F
2
Graf G
3
Graf H
35.4 Druhy vedlejších vět – doplňování tabulky
Číslo souvětí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Druh vedlejší věty
J
D,I
D,I
C
B
A
G
F
H
E
36 NÁZEV KAPITOLY
Internet:
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.pneuvodicka.cz/fotky3799/telefon.gif&imgrefurl=http://www.pneu-vodicka.cz/pneuvodicka/2KONTAKTY&usg=__qLzuOt0DzBsxTllaGuN0pzGjtwM=&h=364&w=446&sz=9&hl=cs&start=0&zoom=1&tbnid=m
La8fSYUpgGl3M:&tbnh=137&tbnw=168&ei=SDXhTcyuAcKxtAa_IXzBQ&prev=/search%3Fq%3Dtelefon%26hl%3Dcs%26biw%3D1345%26bih%3D583%26gbv%3D2%26tbm%3D
isch&itbs=1&iact=hc&vpx=589&vpy=80&dur=296&hovh=203&hovw=249&tx=150&ty=112&page=1&ndsp=21&
ved=1t:429,r:3,s:0&biw=1345&bih=583
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.yccerna.eu/wpcontent/uploads/2010/06/9909dbc1c0_6964210_o2266x300.gif&imgrefurl=http://www.yccerna.eu/%3Fcat%3D1%26paged%3D2&usg=__JsaNPJciBms8dOFCuqWtF8yO5Y=&h=300&w=266&sz=21&hl=cs&start=0&zoom=1&tbnid=itP0IdX97ThHNM:&tbnh=133&tbnw=
122&ei=XDfhTfO5HsnLsgbKlZTBQ&prev=/search%3Fq%3Dob%25C4%259Bdy%26hl%3Dcs%26biw%3D1345%26bih%3D583%26gbv%3D2%26t
bm%3Disch&itbs=1&iact=hc&vpx=946&vpy=234&dur=515&hovh=238&hovw=211&tx=108&ty=174&page=1&n
dsp=21&ved=1t:429,r:19,s:0&biw=1345&bih=583
Seznam literatury:
Krausová, Z. a kol.: Český jazyk. Plzeň, Fraus 2004.
Krausová, Z. a kol. Český jazyk 7 – pracovní sešit. Plzeň, Fraus 2004.
Bičíková, V. a kol.: Český jazyk – pracovní sešit pro 7. ročník. Havlíčkův Brod, Tobiáš 2001.
Bičíková, V. a kol.: Český jazyk – pracovní sešit pro 8. ročník. Havlíčkův Brod, Tobiáš 2002.
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
I/2
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
Pracovní listy – souvětí – 7. ročník
Mgr. Eva Marešová
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
7.6.2011
1.3.2012
PDF
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
Časový rozsah
Formy použití
Inovace a zkvalitnění výuky směřující
k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
9
MZ 3 / VY_12
7.
Souvětí
- tvořit souvětí
- určit druhy vedlejších vět
- popsat postup při určování jednotlivých druhů
vedlejších vět
- vytvořit grafický rozbor souvětí
7 vyučovací hodina
-opakování – druhy vedlejších vět
-opakování – grafické znázornění souvětí
-upevňování učiva
Marešová E./ ČJL/ 7./ 16
VY_12_INOVACE_ČJL_ME_7_17
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
ČESKÝ JAZYK II
Tvarosloví – 7. ročník
Mgr. Eva Marešová
OBSAH:
1
2
3
4
5
PRAVOPISNÁ ROZCVIČKA............................................................................... 257
SLOVNÍ DRUHY ........................................................................................... 258
PŘÍDAVNÁ JMÉNA ....................................................................................... 259
SLOVESA................................................................................................... 260
ŘEŠENÍ ..................................................................................................... 261
5.1
5.2
5.3
5.4
6
Pravopisná rozcvička ..................................................................................................................... 261
Slovní druhy ................................................................................................................................... 261
Přídavná jména ............................................................................................................................. 261
Slovesa ........................................................................................................................................... 262
SEZNAM LITERATURY ................................................................................... 263
37 PRAVOPISNÁ ROZCVIČKA
Která věta je pravopisně správně? Z písmen slož tajenku:
1. p) Na vánoce se těšíme celý rok.
s) Studoval na Pedagogické Fakultě Mysarykovy univerzity v Brně.
t) Tatínkovy rady se mi moc nelíbily.
2. a) Cítili se přímo nabyti novými dojmy.
k) „Milí žáci brzy vás čekají závěrečné zkoušky.“
v) Francouzi, Norové a Rusi patřili k nejčastějším hostům hotelu.
3. o) Napoleon byl poslán do vyhnanství na Ostrov Svaté Heleny.
a) Sjížděli nejprudčí řeky švýcarských Alp.
e) On byl nevinen, vina byla jeho žena.
4. m) Její rodina pocházela ze slovácka.
k) Pražská univerzita nese jméno Českého krále Karla IV.
r) Vlak z Bratislavy do Břeclavi měl tentokrát zpoždění.
5. a) Kecy pana Pernicy mně nemohly ublížit.
l) Zběhala celé město, než objevila pedikůru a manikůru.
o) Byla mu udělena Nobelova cena za fyziku.
6. s) Bratr byl vždy nejvyšší ve třídě.
c) Na schromáždění přišli celé zástupy lidí.
t) Přečetla všechny Viewghovy romány kromě posledního.
7. i) Ztěží ho mohl vystřídat někdo jiný.
m) Byl oplakáván nejliššími příbuznými.
l) Byl ctitelem Janáčkovy hudby.
8. a) Mě by se to nemohlo stá.
o) Pro mě za mě, dělejte to podle svého.
c) Na mě nezáleží, jen na vás.
9. v) Kosmonaut a astronaut dnes používáme jako synonyma.
i) V Brně jel tramvají do Králova pole.
n) Nadbytečné užívání cizích slov je nepřijatelné.
10. e) Čerstvou papriku ztrávila jen stěží.
u) Pro rodilého Středoevropana byla australská příroda přímo romantická.
í) Mohli bychom se o tom přesvědčit sami.
1
2
3
4
5
6
Tajenka: ______________________________________
38 SLOVNÍ DRUHY
Urči slovní druh vyznačených slov a doplň do tajenky.
1. Přijdeš dnes, nebo zítra?
2. A vězte, zítra už bude lépe.
3. Koupila si moc pěkné šaty.
4. Viděli jste film Jestřáb kontra Hrdlička?
5. Poraď mi, který mobilní telefon si mám vybrat.
7
8
9
10
Slovo, které tajenka obsahuje, využij ve větách jako podstatné jméno, příslovce a předložku.
Podstatné jméno: _________________________________________________________
Příslovce: __________________________________________________________
Předložka. ______________________________________________________________
39 PŘÍDAVNÁ JMÉNA
Doplň i/y:
Pavlov__ tužky, dubov__ stůl, s Jirkov__m__ sourozenci, nov__m spolužákům, blázniv__ nápad,
hověz__ maso, růžov__ deník, zl__ čaroděj, prav__ úhel, včel__ med, na sousedov__ holub__,
jestřáb__ zrak, Petrov__ požadavky, dědov__ vzpomínky, s děsiv__m klidem, otcov__ sourozenci,
bláhov__ lidé, ps__ štěkot, s Jirkov__m__ bratranci
Rozděl přídavná jména podle druhu do tabulky:
Přídavná jména tvrdá
Přídavná jména měkká
Přídavná jména přivlastňovací
40 SLOVESA
Podtrhni chybná určení:
přezul se – 3.os.mn.č.
jste – 2.os.mn.č.
podívali jsme se – 1.os.mn.č.
1.os.č.mn.
chybovali by – 3.os.j.č.
vysuší – 3.os.j.č
oloupal – 3.os.č.j.
nepochybujeme – 1.os.č.mn.
závidím – 3.os.č.mn.
1.os.č.j.
Převeď věty z činného rodu do trpného:
Na úřadě včas vyhotovili kopie plánů.
Ze silnic opět neodhrnuli sníh.
Už jsi přečetla tu knihu?
Vypnul jsi tu televizi?
Celou oblast postihly velké záplavy.
Našeho Kubu ve škole zapsali do 1.B.
Už jste si vyladili nástroje?
Soused letos nezasázel brambory včas.
Blesk přerušil dodávku elektrického proudu.
navštěvovali
nesnáším –
opalovat se – 1.os.č.mn.
postaráte se – infinitiv
odkryjeme –
41 ŘEŠENÍ
41.1 Pravopisná rozcvička
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
T
V
A
R
O
S
L
O
V
Í
Tajenka:
TVAROSLOVÍ
41.2 Slovní druhy
Tajenka: KOLEM
nebo – spojka, vězte – sloveso, moc – příslovce, kontra – předložka, který – zájmeno
podstatné jméno: Chlubil se novým kolem.
příslovce: Šel kolem.
předložka: Auto projelo kolem domu.
41.3 Přídavná jména
Pavlovy tužky, dubový stůl, s Jirkovými sourozenci, novým spolužákům, bláznivý nápad, hovězí
maso, růžový deník, zlý čaroděj, pravý úhel, včelí med, na sousedovy holuby, jestřábí zrak, Petrovy
požadavky, dědovy vzpomínky, s děsivým klidem, otcovi sourozenci, bláhoví lidé, psí štěkot,
s Jirkovými bratranci
Rozděl přídavná jména podle druhu do tabulky:
Přídavná jména tvrdá
Přídavná jména měkká
Přídavná jména přivlastňovací
Dubový stůl
Novým spolužákům
Bláznivý nápad
Růžový deník
Zlý čaroděj
Pravý úhel
S děsivým klidem
Bláhoví lidé
Hovězí maso
Včelí med
Jestřábí zrak
Psí štěkot
Pavlovy tužky
S Jirkovými sourozenci
Na sousedovy holuby
Petrovy požadavky
Dědovy vzpomínky
Otcovi sourozenci
S Jirkovými bratranci
41.4 Slovesa
Podtrhni chybná určení:
přezul se – 3.os.mn.č.
jste – 2.os.mn.č.
podívali jsme se – 1.os.mn.č.
1.os.č.mn.
oloupal – 3.os.č.j.
nepochybujeme – 1.os.č.mn.
závidím – 3.os.č.mn.
1.os.č.j.
chybovali by – 3.os.j.č.
vysuší – 3.os.j.č
navštěvovali
nesnáším –
opalovat se – 1.os.č.mn.
postaráte se – infinitiv
odkryjeme –
Převeď věty z činného rodu do trpného:
Na úřadě včas vyhotovili kopie plánů.
plánů.
Ze silnic opět neodhrnuli sníh.
silnic.
Už jsi přečetla tu knihu?
kniha tebou přečtena?
Vypnul jsi tu televizi?
televize?
Celou oblast postihly velké záplavy.
záplavami.
Našeho Kubu ve škole zapsali do 1.B.
Už jste si vyladili nástroje?
nástroje?
Soused letos nezasázel brambory včas.
Blesk přerušil dodávku elektrického proudu.
Na úřadě byly včas vyhotoveny kopie
Sníh nebyl opět odhrnut ze
Už byla tato
Je vypnuta
Celá oblast byl postižena velkými
Kuba byl ve škole zapsán do 1.B.
Už byly vyladěny
Brambory letos nebyly sousedem zasazeny včas.
Dodávka elektrického proudu byla přerušena
Bleskem.
42 SEZNAM LITERATURY
Internet:
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.ucebnice-dejepisu.ic.cz/img/f/kareliv.jpg&imgrefurl=http://www.ucebnice-dejepisu.ic.cz/0507-vrcholny-stredovek-karel-ivctvrty.php&usg=__bQkOwjUIW9OUD90mg-ScWL4NbM=&h=220&w=166&sz=8&hl=cs&start=0&zoom=1&tbnid=qn5QED0BtiBwTM:&tbnh=134&tbnw=104&
ei=Nf7lTejCEcb5sgbC4_mOCA&prev=/search%3Fq%3Dkarel%2Biv%26hl%3Dcs%26biw%3D1345%26bih%3D583
%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1&iact=hc&vpx=138&vpy=251&dur=468&hovh=176&hovw=132&tx=87&t
y=116&page=1&ndsp=28&ved=1t:429,r:10,s:0&biw=1345&bih=583
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.studypoint.sk/pic/sp_jk_jun_australie/Aus026081.jpg&imgr
efurl=http://www.studypoint.sk/sk/site/sp_jazykove_kurzy_daj/sp_jk_pro_juniory/print.sp_jk_jun_australie.ht
m&usg=__KYwk5jrl7_kJTzLJjChKtD48QGs=&h=223&w=338&sz=91&hl=cs&start=21&zoom=1&tbnid=8vJglUtmkdGjM:&tbnh=118&tbnw=191&ei=vP7lTcHsAoOMswavdiFCA&prev=/search%3Fq%3Daust%25C3%25A1lie%26hl%3Dcs%26biw%3D1345%26bih%3D583%26gbv%3D2
%26tbm%3Disch&itbs=1&iact=hc&vpx=600&vpy=294&dur=125&hovh=178&hovw=270&tx=158&ty=158&page
=2&ndsp=23&ved=1t:429,r:19,s:21&biw=1345&bih=583
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://wiki.rvp.cz/%40api/deki/files/11931/%3DP%2525c5%252598%25
25c3%25258dDAVN%2525c3%252581_JM%2525c3%252589NA_3.bmp&imgrefurl=http://wiki.rvp.cz/Kabinet/
Obrazky/Speci%25C3%25A1ln%25C3%25AD_pedagogika/Komunika%25C4%258Dn%25C3%25AD_tabulky/P%2
5C5%2599%25C3%25ADdavn%25C3%25A1_jm%25C3%25A9na,_z%25C3%25A1jmena,_p%25C5%2599%25C3%
25ADslovce&usg=__G4VWStkkJ9EbvDXqx_W19bYtGQ=&h=746&w=990&sz=2166&hl=cs&start=21&zoom=1&tbnid=A7y1gnfGcAGwM:&tbnh=127&tbnw=169&ei=FzvmTd3dJ8qagbz7LXmDg&prev=/search%3Fq%3Dp%25C5%2599%25C3%25ADdavn%25C3%25A1%2Bjm%25C3%25A9na%26
hl%3Dcs%26biw%3D1345%26bih%3D583%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1&iact=hc&vpx=880&vpy=277&d
ur=4945&hovh=195&hovw=259&tx=160&ty=106&page=2&ndsp=22&ved=1t:429,r:5,s:21&biw=1345&bih=583
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://blogy.in-pocasi.eu/meteojizdnirady/obrazky/blesk_b.jpg&imgrefurl=http://meteo-jizdnirady.blogy.inpocasi.eu/%26strana%3D14&usg=__Po97PL6IuJYLohAupt4gtOqeUW0=&h=272&w=400&sz=14&hl=cs&start=0
&zoom=1&tbnid=h2GXtC3Hn0KjUM:&tbnh=140&tbnw=192&ei=Vj3mTaCWI4mc-wb05TmDg&prev=/search%3Fq%3Dbou%25C5%2599ka%26hl%3Dcs%26biw%3D1345%26bih%3D583%26gbv%3D
2%26tbm%3Disch&itbs=1&iact=hc&vpx=126&vpy=239&dur=47&hovh=185&hovw=272&tx=177&ty=113&page
=1&ndsp=19&ved=1t:429,r:7,s:0&biw=1345&bih=583
Literatura:
Krausová, Z.: Český jazyk 7. Plzeň, Fraus 2003.
Krausová, Z.: Český jazyk 7 – pracovní sešit. Plzeň, Fraus 2003.
Bičíková, V.: Český jazyk 7. Havlíčkův Brod, Tobiáš 2001.
Hauser. P. a kol.: Čeština hravě – pro 9. Ročník. Úvaly u Prahy, ALBRA 2003.
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
I/2
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
Tvarosloví – 7. ročník
Mgr. Eva Marešová
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
9.6.2011
8.3.2012
PDF
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
Časový rozsah
Formy použití
Inovace a zkvalitnění výuky směřující
k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
12
MZ 3 / VY_12
7.
Tvarosloví – procvičování
- určovat slovní druhy
- vysvětlit pravopisné jevy
- určovat mluvnické kategorie podstatných
jmen, přídavných jmen a sloves
- vysvětlit druhy přídavných jmen
8 vyučovací hodina
-opakování učiva o tvarosloví – ohebné
a neohebné slovní druhy
-upevňování učiva o tvarosloví
-procvičování pravopisu souvisejícího
s tvaroslovím
Marešová E./ ČJL/ 7./ 17
VY_12_INOVACE_ČJL_ME_7_18
Snímek 1
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
Český jazyk II (knihovna)
Eduard Bass
Mgr. Eva Marešová
Snímek 2
2
Eduard Bass (1888 – 1946)
•
•
•
•
český prozaik, žurnalista, herec a autor kabaretních textů
vlastním jménem Eduard Schmidt
vystudoval obchodní akademii
několik let pracoval jako obchodní
zástupce otcovy firmy
• od r. 1910 byl profesionálním
kabaretním umělcem – Kabaret
u Červené sedmy
Snímek 3
3
• zde vystupoval jako konferenciér, zpěvák a recitátor
• Překládal šansony, tvořil scénky
Červená sedma byl slavný kabaret v Praze, kterým prošla řada
známých českých umělců počátku 20. století. Založil jej Jiří Červený
se svými přáteli v roce 1907. Největší slávu tento kabaret zažil v
období kolem 1. světové války. Kolem roku 1916 se profesionalizuje,
působí v Rokoku. Od roku 1918 v samostatném působišti v hotelu
Central v Hybernské ulici. Už v roce 1922 ale zanikl kvůli nezájmu
publika.
Osobnosti Červené sedmy:
R.A.Dvorský
Karel Hašler
Jindřich Plachta
Ferenc Futurista
Vlasta Burian
Jaroslav Hašek
Snímek 4
4
• roku 1921 nastoupil do Lidových novin
• zde pracoval jako fejetonista, novinář, soudničkář a
divadelní kritik až do roku 1942 (od roku 1933 byl
šéfredaktorem)
• stejnou funkci zastával i ve Světozoru
Snímek 5
5
Klapzubova jedenáctka
Starý chalupník Klapzuba měl 11 synů, ale nevěděl co
s nimi, a tak utvořil fotbalové mužstvo. Prodal kozu za
míče, z políčka udělal trávník a začali trénovat. Po dvou
letech usilovného tréninku je Klapzuba
přihlásil do třetí ligy pod jménem
SK Klapzubova jedenáctka. Odtud je
ale poslali hned do druhé ligy, a zde
stále poráželi ostatní týmy, až se utkali
se Slávií a vyhráli devět ku nule.
Snímek 6
6
Tak se probíjeli kupředu Evropou, v Barceloně, kde je
chtěli zmrzačit použili skafandry, a tak se dostali až na
mistrovství světa v Austrálii 9:0. cestou domů ale jejich
parník ztroskotal a dopluli až na ostrov plný kanibalů,
kde sehráli své poslední utkání a šťastně se dostali k lodi.
Snímek 7
7
Cirkus Humberto (1941)
http://www.youtube.com/watch?v=9F_JqLkWtnc
Román zachycuje osudy tří generací cirkusu Humberto. Ústřední
postavou je Václav Karas, jehož životní příběh je zachycen od dětství
až do konce života. Jeho otec, zedník, po manželčině smrti vydává se
synem do Hamburku . Naskytne se mu příležitost práce u cirkusu
Humberto. Malý Vašek je ze zvířat velmi nadšen, a tak je o dalším
osudu Karasů rozhodnuto.
Vašek Karas, zvaný Vašku, je velmi pracovitý a ctižádostivý, brzy
zvládne složitý výcvik v manéži – stane se krasojezdcem, artistou i
krotitelem. I když je výcvik náročný, nebere Vašek ohled na bolesti a
utrpení a vytrvale se snaží zlepšovat své umění.
Snímek 8
8
Do cirkusu přijíždějí umělci, artisti i krotitelé
ze všech koutů světa. Jeden z artistů, Paulo
Romeo, Vaškovi přebere jeho lásku z mládí, což
mu Vašek nikdy nezapomene.
Objevují se výrazné typy – krotitel Gambier, světák kuchař Vosátko,
paní pokladní a samozřejmě rodina ředitele Berwitze,
jeho energická manželka i dcera Helenka. Helenka
se stane krasojezdkyní a později manželkou Vaška
Karase.
http://www.youtube.com/watch?v=ly4AL4F7gUE
Snímek 9
9
Vašek se stává ředitelem cirkusu. Zažívá období slávy i úpadku. Prodá
celý cirkus a založí v Praze varieté, které si vydobude slávu po celé
Evropě. S Helenou mají syna Petra Antonína. Již v raném dětství se
projeví jeho láska k číslům a matematice. Využije své nadání a stane se
matematikem. Podnik převezme po Václavu Karasovi jeho vnučka,
která se živí jako tanečnice.
Snímek 10
10
Lidé z maringotek (1942)
• 10 milostných příběhů, které si jedné noci vypráví
10 artistů
• láska má pokaždé jinou podobu romantická, vášnivá, tragická,
ale i věrná a obětavá
• některé názvy povídek:
Vyprávění hráče na xylofon
Povídka krále střelců
Snímek 11
11
Otázky z prezentaci:
•
•
•
•
•
•
Jakou školu vystudoval Eduard Bass?
V jakém kabaretu Eduard Bass působil?
Jaké osobnosti jsou spjaté s tímto kabaretem?
Uveď název knihy E. Basse ze sportovního prostředí.
Jaké znáš filmové adaptace knih tohoto autora?
Jak se jmenoval hlavní hrdina románu Cirkus
Humberto?
• Stručně převyprávěj obsah tohoto románu.
Snímek 12
12
Zdroje informací:
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.osobnosti.net/foto/e/eduardbass/2.jpg&imgrefurl=http://www.osobnosti.net/eduardbass.htm&usg=__1MNxlbk3urqREB1dq0UfD2z56t8=&h=869&w=640&sz=65&hl=cs&start=0&zoom=1&tbnid=HOAVjdH_EGbJ9
M:&tbnh=137&tbnw=105&ei=pKnSTY29Ls7usgaDyY2UCQ&prev=/search%3Fq%3Deduard%2Bbass%26hl%3Dcs%26sa%3DG%26
biw%3D1362%26bih%3D583%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1&iact=hc&vpx=348&vpy=53&dur=2169&hovh=262&hovw=193
&tx=112&ty=118&page=1&ndsp=28&ved=1t:429,r:2,s:0
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cerven%C3%A1_sedma
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://media.rozhlas.cz/_obrazek/685247--Obrazek--1300x226p0.jpeg&imgrefurl=http://www.rozhlas.cz/skolniportal/spolecnost/_zprava/432928&usg=__Ts8LxTkLVMCwd-bcztb_zkn16c=&h=226&w=300&sz=22&hl=cs&start=0&zoom=1&tbnid=LjaTHSaCdkDs6M:&tbnh=134&tbnw=178&ei=A63STaeyN
oOTswa5yYWsCQ&prev=/search%3Fq%3Dkabaret%2B%25C4%258Derven%25C3%25A1%2Bsedma%26um%3D1%26hl%3Dcs%26s
a%3DN%26biw%3D1345%26bih%3D583%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=776&vpy=90&dur=5632&ho
vh=180&hovw=240&tx=139&ty=105&page=1&ndsp=22&ved=1t:429,r:4,s:0
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.tyden.cz/obrazek/49e2f4e5ee2c4/lidove-noviny-o--stavce-na-mostecku49e2f613dca82_275x212.jpg&imgrefurl=http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/historie/velka-deprese/1932-ve-stavce-tisicehospod-a-13-tisic-haviru_114581.html&usg=__25nKBeBccArvrFDKJKHZIykdjA=&h=212&w=275&sz=68&hl=cs&start=27&zoom=1&tbnid=tv3eaQ4hwwKktM:&tbnh=122&tbnw=158&ei=a_STYDyLMbDswabvry0CQ&prev=/search%3Fq%3Deduard%2Bbass%26um%3D1%26hl%3Dcs%26gbv%3D2%26biw%3D1345%26
bih%3D583%26tbm%3Disch0%2C540&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=682&vpy=182&dur=4977&hovh=169&hovw=220&tx=124&ty=
122&page=2&ndsp=24&ved=1t:429,r:12,s:27&biw=1345&bih=583
http://mujctenarskydenik.cz/eduard-bass-klapzubova-jedenactka/
Snímek 13
13
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://img.radio.cz/pictures/spisovatele/bass_eduard2x.jpg&imgrefurl=http://www.radio.cz/cz/rubri
ka/zarchivu/proc-eduard-bass-nemel-rad-dobredetektivky&usg=__0vR1ze24gJ9Y5oqhYf9sLfw_TpA=&h=146&w=200&sz=9&hl=cs&start=0&zoom=1&tbnid=tDBRXbgEnpbC_M:&tbnh=11
6&tbnw=160&ei=uq_STcKwNsrXtAbjwWjCQ&prev=/search%3Fq%3Deduard%2Bbass%26um%3D1%26hl%3Dcs%26gbv%3D2%26biw%3D1345%26bih%3D583%26tbm%3Disch&u
m=1&itbs=1&iact=rc&dur=452&page=1&ndsp=27&ved=1t:429,r:4,s:0&tx=68&ty=103
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://elidor.cz/literatura/autori/Bass_Eduard/dilo/Klapzub11/002.gif&imgrefurl=http://elidor.cz/lit
eratura/autori/Bass_Eduard/dilo/Klapzub11/klapzubova_11.htm&usg=__rP9QsINxkuU8q3_sUsxWj59Qmg=&h=289&w=412&sz=39&hl=cs&start=0&zoom=1&tbnid=VnHn2Vk_rWNE9M:&tbnh=140&tbnw=200&ei=dLLSTY78AdHLsgbe
ovjCCQ&prev=/search%3Fq%3Deduard%2Bbass%2Bklapzubova%2Bjeden%25C3%25A1ctka%26um%3D1%26hl%3Dcs%26sa%3DN%26gbv%
3D2%26biw%3D1345%26bih%3D583%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=1051&vpy=91&dur=2558&hovh=188&hovw=268&tx=14
5&ty=116&page=1&ndsp=26&ved=1t:429,r:8,s:0
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://knihaknih.ic.cz/clanky/2007/jitka5.jpg&imgrefurl=http://knihaknih.ic.cz/index.php%3Fclanek
%3Dstehnova%26dir%3D2007%26menu%3D2007&usg=__WI7AVBZGxAIawvjsUnLPGihTq5g=&h=518&w=800&sz=76&hl=cs&start=78&zo
om=1&tbnid=lZ5D0vsQsKqc9M:&tbnh=107&tbnw=165&ei=1bLSTZPFO4_KswaZ79i8CQ&prev=/search%3Fq%3Deduard%2Bbass%2Bklapzu
bova%2Bjeden%25C3%25A1ctka%26um%3D1%26hl%3Dcs%26sa%3DN%26gbv%3D2%26biw%3D1345%26bih%3D583%26tbm%3Disch&um
=1&itbs=1&iact=rc&dur=624&page=4&ndsp=28&ved=1t:429,r:0,s:78&tx=85&ty=64
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.sonet.me.cz/antikvariat/t/1822.jpg&imgrefurl=http://www.sonet.me.cz/antikvariat/index
.php%3Fidvyrb%3D1822%26akc%3Ddetail%26/Klapzubova-jedenactka-Eduard-Bass.php&usg=__nJeALBOGBs-JPHEaHY6D60iZag=&h=418&w=300&sz=29&hl=cs&start=0&zoom=1&tbnid=1MI42xVbU9erlM:&tbnh=140&tbnw=101&ei=dLLSTY78AdHLsgbeo
vjCCQ&prev=/search%3Fq%3Deduard%2Bbass%2Bklapzubova%2Bjeden%25C3%25A1ctka%26um%3D1%26hl%3Dcs%26sa%3DN%26gbv%3
D2%26biw%3D1345%26bih%3D583%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=227&vpy=207&dur=1420&hovh=265&hovw=190&tx=131
&ty=145&page=1&ndsp=26&ved=1t:429,r:10,s:0
Snímek 14
14
http://www.youtube.com/watch?v=9F_JqLkWtnc
http://pohodaveskole.net/literatura/bass-eduard-cirkus-humberto-2x/
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.antikvariatsusice.cz/pic/knihy/cirkus%25201.JPG&imgrefurl=http://www.antik
variatsusice.cz/index.php%3FtypRazeni%3Dautor%26zpusobRazeni%3DASC%26pocetZobrazenych%3D70%26typ%3Dsql%26kateg
orie%3D145146%26strana%3D9%26viceStrana%3D0&usg=__g_AmR_hqlpcA1505JwpXUadna4=&h=492&w=300&sz=63&hl=cs&start=0&zoom=1&tbnid=UmgekCHZisDm4M:&tbnh=140&tbnw=95&ei=H
rjSTeeeJIfLswbL8YC7CQ&prev=/search%3Fq%3Dcirkus%2Bhumberto%2Beduard%2Bbass%26um%3D1%26hl%3Dcs%26sa%3DN
%26gbv%3D2%26biw%3D1345%26bih%3D583%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=126&vpy=40&dur=1092&hovh=288
&hovw=175&tx=99&ty=181&page=1&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.supraphon.cz/!img_katalog/SU6133_2_xl.gif&imgrefurl=http://www.suprapho
n.cz/cs/novinky/archiv-dle-data/%26list%255Bsort%255D%3D%26list%255Boffset%255D%3D5%26month%3D201103%26older%3D%3Fitem%3D1019&usg=__5WX_qa9n9YQFH7Ra0IJWXvQhJk=&h=300&w=300&sz=33&hl=cs&start=24&zoom=1&tbnid=O93BN8zpg5u0mM:&tbnh=133&tbnw=133&ei=sLjSTZjtG9HGtA
abhtmeCQ&prev=/search%3Fq%3Dcirkus%2Bhumberto%2Beduard%2Bbass%26um%3D1%26hl%3Dcs%26sa%3DN%26gbv%3D2
%26biw%3D1345%26bih%3D583%26tbm%3Disch0%2C501&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=548&vpy=189&dur=484&hovh=225&hov
w=225&tx=126&ty=134&page=2&ndsp=27&ved=1t:429,r:12,s:24&biw=1345&bih=583
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.ceska-muzika.cz/file/produkt/2442.jpg&imgrefurl=http://www.ceskamuzika.cz/tv-hit/cirkushumberto.html&usg=__eTlM51VmcNtI8H7Pq3_pfZikl2E=&h=170&w=170&sz=65&hl=cs&start=120&zoom=1&tbnid=M_pzJj3FiZ
z1hM:&tbnh=121&tbnw=121&ei=JbnSTdiREtCRswaI3qSiCQ&prev=/search%3Fq%3Dcirkus%2Bhumberto%2Beduard%2Bbass%26
um%3D1%26hl%3Dcs%26sa%3DN%26gbv%3D2%26biw%3D1345%26bih%3D583%26tbm%3Disch0%2C2072&um=1&itbs=1&iact=
hc&vpx=320&vpy=331&dur=141&hovh=136&hovw=136&tx=99&ty=99&page=6&ndsp=24&ved=1t:429,r:1,s:120&biw=1345&bih=5
83
Snímek 15
15
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.databazeknih.cz/images/194/lide-z-maringotek69841.jpg&imgrefurl=http://www.databazeknih.cz/knihy/lide-z-maringotek69841&usg=__XKn5UIwhXjmv5AnuLxitrKHVgqo=&h=153&w=100&sz=12&hl=cs&start=0&zoom=1&tbnid=uXAQ69H72rWj1M:&tbnh=
122&tbnw=80&ei=e7rSTeSXPIjVsgaSxKm0CQ&prev=/search%3Fq%3Deduard%2Bbass%2Blid%25C3%25A9%2Bz%2Bmaringotek%26u
m%3D1%26hl%3Dcs%26gbv%3D2%26biw%3D1345%26bih%3D583%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=133&vpy=125&dur=96
7&hovh=122&hovw=80&tx=107&ty=84&page=1&ndsp=22&ved=1t:429,r:0,s:0
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.vvmusicshop.cz/fotky7028/fotom/gen__vyr_2199IMG_0009.jpg&imgrefurl=http://w
ww.vvmusicshop.cz/musicshop/eshop/4-1-CD/117-3-Mluvene-slovoMp3/1/row&usg=__QLVMH9FO89Wk02xQubscJN9o5uA=&h=143&w=160&sz=5&hl=cs&start=0&zoom=1&tbnid=UBl5083Lpy5CLM:&t
bnh=114&tbnw=128&ei=2QDUTamRLcrQtAaIjc3eAg&prev=/search%3Fq%3Deduard%2Bbass%2Bcirkus%2Bhumberto%26hl%3Dcs%26
biw%3D1362%26bih%3D583%26gbv%3D2%26tbm%3Disch0%2C155&itbs=1&iact=hc&vpx=318&vpy=272&dur=1029&hovh=114&hovw=1
28&tx=108&ty=79&sqi=2&page=1&ndsp=26&ved=1t:429,r:19,s:0&biw=1362&bih=583
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.kinobox.cz/data/fotky/173x102x1/0134125580d6b49bcbb843d3b1a1e0cab1126bc12.jpg
&imgrefurl=http://www.kinobox.cz/cfn/film/35984-cirkushumberto&usg=__j49jTM1du1HNVehJhN3PYnYvBCk=&h=102&w=173&sz=5&hl=cs&start=126&zoom=1&tbnid=KeT0OfqmliSwXM:&tb
nh=81&tbnw=138&ei=2QDUTamRLcrQtAaIjc3eAg&prev=/search%3Fq%3Deduard%2Bbass%2Bcirkus%2Bhumberto%26hl%3Dcs%26bi
w%3D1362%26bih%3D583%26gbv%3D2%26tbm%3Disch0%2C2301&itbs=1&iact=hc&vpx=860&vpy=391&dur=1123&hovh=81&hovw=13
8&tx=85&ty=64&sqi=2&page=6&ndsp=24&ved=1t:429,r:21,s:126&biw=1362&bih=583
http://www.youtube.com/watch?v=ly4AL4F7gUE
Soukal, J.: Čítanka 7. Praha, SPN 2003.
Prokop, P.: Přehled české literatury 20. století. Sokolov. O.K.-Soft 2002.
Ulrichová, L.: Obsahy z děl české literatury. Humpolec, JAS 1999.
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
Eduard Bass
Mgr. Eva Marešová
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
17.5.2011
20.4.2012
PDF
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
Časový rozsah
Formy použití
I/2
Inovace a zkvalitnění výuky směřující
k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
15
MZ 3 / VY_12
7.
Eduard Bass – život a dílo
- popsat život autora
- vyjmenovat základní dílo Eduarda Basse
- formulovat hlavní myšlenky díla Cirkus
Humberto
- interpretovat filmovou ukázku
- formulovat význam tvorby pro děti a mládež
tohoto autora
9 vyučovací hodina
- charakteristika daného historického období
- upevňování učiva o autorovi
- rozšiřování znalostí
- výklad – charakteristika díla
- využití při hodinách českého jazyka
a literatury – např. povinná četba
Marešová E./ ČJL/ 7./ 18
VY_12_INOVACE_ČJL_ME_7_19
Snímek 1
Český jazyk II
Ota Pavel
Mgr. Eva Marešová
Snímek 2
2
Ota Pavel (1930 – 1973)
•
•
•
•
prozaik
novinář
tvůrce moderní sportovní reportáže
autor povídek s židovskou tematikou
Snímek 3
3
Ţivotopis
• narodil se v Praze v tzv. smíšené rodině – otec
Žid (povoláním obchodní cestující) a matka
Češka
• vlastním jménem Ota Popper
• za okupace byli jeho otec a 2 bratři vězněni
v koncentračních táborech
• po válce vystudoval obchodní školu
Snímek 4
4
• od roku 1949 pracoval jako sportovní redaktor
v Československém rozhlase a potom jako
redaktor ve sportovním tisku
• roku 1964 onemocněl těžkou duševní chorobou
• literárně však tvořit nepřestal
Snímek 5
5
Dílo
• Povídky a reportáže ze sportovního
prostředí:
Dukla mezi mrakodrapy (1967)
Plná bedna šampaňského (1967)
Syn celerového krále (1972)
Pohádka o Raškovi (1974)
Snímek 6
6
• Autobiografické knihy:
Smrt krásných srnců (1971)
Jak jsem potkal ryby (1974)
Zlatí úhoři – souhrnné vydání (1991)
Fialový poustevník – souhrnné vydání (1997)
Snímek 7
7
Znaky tvorby:
• poetické vyprávění, laskavost, upřímnost
• příběhy jsou prosté, hluboce lidské
• nechybí jim humor, někdy s tragikomickým
nádechem
• motiv přírody – Berounka
• autobiografické prvky
Snímek 8
8
Smrt krásných srnců
• je zde zachycen svět dětství, chvíle, které Ota
Pavel trávil na chalupě u převozníka Proška
• idyličnost je narušena okupací
• obdiv k tatínkovi, který si v každé situace
věděl rady a nikdy neztrácel naději
• láska k mamince, která s nadhledem přijímá
tatínkovi výstřednosti
• silný vztah k přírodě, k rybaření
Snímek 9
9
Jak jsem potkal ryby
• zážitky z přírody
• kniha zachycuje autorovo dětství, ale také
poválečná léta až do šedesátých let, kdy
umírá autorův otec
• povídky se týkají rybaření – vzpomínka na
první úlovek, na pytlačení za okupace,
zážitky z dospělosti
Snímek 10
10
Filmové adaptace
• Jak jsem potkal ryby
Karel Kachyňa, 1979
• Smrt krásných srnců
Karel Kachyňa, 1986
Snímek 11
11
Otázky k prezentaci:
• Jaké bylo vlastní jméno Oty Pavla?
• Jakým způsobem zasáhla do jeho života
2. světová válka?
• Uveď alespoň 2 knihy Oty Pavla se sportovní tematikou.
• Které povídkové knihy patří mezi autobiografické?
• Popiš základní témata vzpomínkových knih.
• Jak se jmenoval převozník, který Otu Pavla v dětství výrazně
ovlivnil?
• Uveď názvy filmových adaptací povídek Oty Pavla.
Snímek 12
12
Zdroje informací:
Internet
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://img.radio.cz/pictures/spisovatele/pavel_otax.jpg&imgrefurl=http://www.r
adio.cz/cz/rubrika/udalosti/vanoce-otypavla&usg=__V59RO1d8OvTofRQjuLLA35LtTmc=&h=135&w=170&sz=7&hl=cs&start=0&zoom=1&tbnid=onPR1pp14cIJ
EM:&tbnh=108&tbnw=136&ei=GnvFTaH4GsSOuyQ6KII&prev=/search%3Fq%3Dota%2Bpavel%26hl%3Dcs%26biw%3D1020%26bih%3D528%26gbv%3D2%26tbm%3
Disch&itbs=1&iact=rc&dur=390&page=1&ndsp=18&ved=1t:429,r:2,s:0&tx=98&ty=52
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://blog.idnes.cz/blog/3688/39746/otapavel2.jpg&imgrefurl=http://tydlitatov
a.blog.idnes.cz/c/39746/Planeta-plna-rek-pro-OtuPavla.html&usg=__lj2m2dVhWekag0XLHDZgdiDm8yA=&h=158&w=250&sz=24&hl=cs&start=18&zoom=1&tbnid=keXl
0IZTWKarwM:&tbnh=109&tbnw=149&ei=83vFTcFEoqWOreRpaMI&prev=/search%3Fq%3Dota%2Bpavel%26hl%3Dcs%26biw%3D1020%26bih%3D528%26gbv%3D2%26t
bm%3Disch&itbs=1&iact=rc&dur=110&page=2&ndsp=21&ved=1t:429,r:2,s:18&tx=85&ty=52
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://info-koktejl.cz/gallery/1252396193.jpg&imgrefurl=http://www.infokoktejl.cz/hudba-film-kultura/osobnosti-profily/zivot-a-dilo-oty-pavla/&usg=__sc-rEcqovPdb51CDa9n4-rVklE=&h=240&w=350&sz=45&hl=cs&start=39&zoom=1&tbnid=nxvBw5mRg3ZFPM:&tbnh=120&tbnw=161&ei=VHzFTeibE
MGYOsal4KII&prev=/search%3Fq%3Dota%2Bpavel%26hl%3Dcs%26biw%3D1020%26bih%3D528%26gbv%3D2%26tbm
%3Disch0%2C812&itbs=1&iact=hc&vpx=428&vpy=231&dur=2766&hovh=186&hovw=271&tx=150&ty=122&page=3&ndsp
=20&ved=1t:429,r:16,s:39&biw=1020&bih=528
Snímek 13
13
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://vodim.info/filmy/filmy_080617_290.jpg&imgrefurl=http://www.v
odim.info/filmy.php%3Fp%3DS&usg=__nly_g_gK4EpkI6TU2OdKAc8rK5U=&h=180&w=125&sz=12&hl=cs&start
=39&zoom=1&tbnid=wRwWqNlxrHKjtM:&tbnh=120&tbnw=83&ei=zp_FTfnVH8ieOv_rmKMI&prev=/search%3F
q%3Dota%2Bpavel%26hl%3Dcs%26biw%3D1020%26bih%3D528%26gbv%3D2%26tbm%3Disch0%2C880&itbs=1
&iact=hc&vpx=353&vpy=234&dur=2640&hovh=144&hovw=100&tx=102&ty=117&page=3&ndsp=20&ved=1t:429,
r:15,s:39&biw=1020&bih=528
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_C0WGJRhDfuA/S74mOKCw_iI/AAAAAAAAA
D4/Y2NTPoJ5T20/s1600/%C5%98eka.jpg&imgrefurl=http://kloboukovykousky.blogspot.com/&usg=__XZrSF5D
F7DlQtGfYRlu8oYdgsLA=&h=331&w=500&sz=73&hl=cs&start=137&zoom=1&tbnid=l4rSTrhAMOHhM:&tbnh=115&tbnw=153&ei=MaDFTcrCAcaAOru36KII&prev=/search%3Fq%3Dota%2Bpavel%26
hl%3Dcs%26biw%3D1020%26bih%3D528%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1&iact=rc&dur=109&page=8&nds
p=21&ved=1t:429,r:14,s:137&tx=119&ty=85
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.marken.cz/foto/ostatni/pohadka_o_raskovi2.jpg&imgrefurl=
http://www.marken.cz/zaznam.asp%3FID%3D406&usg=__hmmVHsZidPooOz9qkc_WdMbmw8=&h=170&w=117&sz=32&hl=cs&start=277&zoom=0&tbnid=yQ8ndmLEBWKWM:&tbnh=99&tbnw=68&ei=saDFTfOzNoGcOsWi5KII&prev=/search%3Fq%3Dota%2Bpavel%26hl%3Dcs%2
6biw%3D1020%26bih%3D528%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&chk=sbg&itbs=1&iact=rc&dur=688&page=15&ndsp
=20&ved=1t:429,r:10,s:277&tx=40&ty=45
Snímek 14
14
Literatura:
Ulrichová, L.: Obsahy z děl české literatury. Humpolec, JAS 1999.
Prokop, V.: Přehled české literatury 20. století. Sokolov, O.K.-Soft 2002.
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
I/2
Vzdělávací oblast
Jazyk a jazyková komunikace
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Český jazyk a literatura
Ota Pavel
Mgr. Eva Marešová
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
20.5.2011
4.5.2012
PDF
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
7.
Ota Pavel – život a dílo
Časový rozsah
Formy použití
Číslo v digitálním archívu
školy
Inovace a zkvalitnění výuky směřující
k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
14
- popsat život autora a vliv 2. světové války
na jeho tvorbu
- vyjmenovat základní dílo Oty Pavla
- charakterizovat vzpomínkové prózy
10 vyučovací hodina
- charakteristika daného historického období
- upevňování učiva o autorovi
- rozšiřování znalostí
- výklad – charakteristika díla
- využití při hodinách českého jazyka
a literatury – např. povinná četba – práce
s textem
MZ 3 / VY_12
Anotace
Marešová E./ ČJL/ 7./ 19
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
ČESKÝ JAZYK II
Stylistická cvičení – 7. ročník
Mgr. Eva Marešová
OBSAH:
1
2
3
4
5
NÁZEV VYPRAVOVÁNÍ .................................................................................. 285
PRÁCE S TEXTEM......................................................................................... 285
STYLISTICKÉ CHYBY ...................................................................................... 287
TVOŘENÍ PŘÍBĚHU ....................................................................................... 288
ŘEŠENÍ ..................................................................................................... 289
5.1
5.2
5.3
6
Název vypravonání ........................................................................................................................ 289
Práce s textem ............................................................................................................................... 289
Stylistické chyby............................................................................................................................. 291
SEZNAM LITERATURY ................................................................................... 291
43 NÁZEV VYPRAVOVÁNÍ
Vymysli název na základě následujícího vypravování:
a)
Už odpradávna se v našem kraji vypravuje, že tu kdysi panoval velice zlý kníže. Byl tak zlý, že
kudy chodil, tam usychaly stromy a vadly květiny. Nejhorší ale bylo, že se lidé tohoto člověka
nezbavili ani po jeho smrti. Už byl několik týdnů pochován, když se začal ukazovat stařenkám na poli
a v pravé poledne i malým dětem. A tak se mu začalo říkat …. (doplňte jméno)
b) Hned, jak jsme přišli domů, bylo všem jasné, co se stalo. Bratříček měl čelo podobné začazenému
sklíčku a z kuchyně se linula vůně, jako když někdo peče buchty a zapomene na ně. Maminka neřekla
ani slovo, snad si vyčítala, že nechala kluka samotného, ale tatínek už brunátněl – to bylo vždycky
špatné znamení…
c) Někde zazvonil telefon, ale Jan si nemohl v otupění uvědomit, co se s ním vlastně děje. Kdo zvoní?
A komu a proč?
d) Prosím vás! Slyšíte mě někdo? Ozvěte se, prosím vás! Copak se člověk nikoho nedovolá? – Hlas
polozmrzlého muže se ztrácel v tichu. Kdyby nebylo psa, který zabloudilého chodce zavětřil, našli
bychom ráno u našich vrat zmrzlého člověka…
e) Bylo to v polovině května, pamatuji si to přesně, protože patnáctého mám narozeniny a vždycky je
slavím uprostřed přátel. Jenže tenkrát bylo všechno jinak a já dodnes nevím, proč se ani jeden z mých
přátel nedostavil, nepřišel dokonce ani ….
f) Byla jednou jedna malá fialka a ta se moc naplakala, že není tak krásná a růžová jako šípkové
růžičky na nedalekém keři. Naříkala tak, že se jí začala rozpouštět krásná modrofialová barva a ….
(doplňte)
g) Za vesnicí stál polozbořený mlýn a v tom mlýně se prý děly podivné věci.
44 PRÁCE S TEXTEM
Ukázka:
Podivný souboj
Za pošmourného chladného čtvrtka se Jirka vydal odpoledne jako obvykle k partě do Přístavní
čtvrti. Na obzoru nebyla žádná větší akce, a tak se parta spokojila s touláním se čtvrtí bez cíle. A přece
přišel dnes Michal se zajímavou věcí.
Zavedl chlapce k zadní zdni starého zrušeného hřbitova. Vrchol zdi se stupňovitě zvyšoval.
„Kdo z vás skočí z nejvyššího stupně?“ zeptal se. Byl to opět jeden z jeho úmyslných činů, kterým
chtěl dokázat svoji převahu nad ostatními členy party. Byl ze všech největší, čněl nad ostatními jako
rozhledna.
Kočkodan, věrný svému jménu, se jako opice vyšvihl na nejnižší část hřebene zdi a začal nejistě
kráčet výš. Skočil ze čtvrtého stupně.
„O co, že tě vezmu!“ vykřikl rozvášněně Lexa. Dost obratně se vyšvihl na zeď a skočil ze šestého
stupně. Upadl na kolena a ruce, ale nic se mu nestalo. Sedmý stupeň byl zatím rekord. Dosáhl jej
Káros.
A teď už byla řada jen na Michalovi a Jirkovi.
„Skákej!“ procedil mezi zuby samozvaný vůdce party na Jirku.
Lexa na Michala vyštěkl: „Jen se neboj skočit první, stejně sebou flákneš!“
Michal se zlostně ušklíbl a drápal se na zeď. Vystupoval z jednoho stupně na druhý, až byl u
sedmého, který byl dosavadním rekordem – a kráčí výš! U devátého se zarazil. Povýšeně se rozhlédl
po chlapcích dole pod ním a sebevědomě se usmál. Pak skočil.
Byla to značná výška. Dopadl těžkopádně jako skolený medvěd, současně na ruce a nohy, a ještě se
převalil. Kam se na něj všichni hrabou!
„A teď Jirka!“
Jirkovi se rozbušilo srdce. Teď – teď anebo nikdy musí dokázat svou odvahu, aby mu parta věčně
nevyčítala, se je zbabělý.
Mrštně se vyhoupl na zeď. S pohrdáním přeběhl druhý a třetí stupeň. Parta v pozoru. Čtvrtý
stupeň. Ten je dobrý leda tak pro Kočkodana. Pátý, šestý a sedmý stupeň. Jirka pohlédl dolů. Hú!
Výška mu připadá už dost značná. A přece musí ještě výš!
Zpomalil svůj útok na stupně, zvolna vystupuje na osmý. Teď je na devátém, odtud skočil jediný
Michal. Před ním se roztvírá už opravdová propast. Jirka je zpocený. Pozoruje chlapce. V jejich tvářích
čte zvědavost a obdiv, v Michalově tváři zlost a vztek, že ho třeba překoná.
Přešel přes devátý stupeň a zastavil se na jedenáctém. Dole mezi kluky to zašumělo údivem.
„Nevytahuj se, odtamtud přece neskočíš!“ vykřikl pochybovačně Lexa. A k němu se přidali i ostatní.
„Nemysli si, že seš vrtulník!“
„Nehoň si triko a slez níž!“
Jirka zaťal pěsti a odrazil se. Skočil! Skočil z té obrovské výšky! Proud vzduchu mu zasvištěl do uší.
Zdá se mu, že letí úžasně dlouho, a přece vidí, jak se k němu země blíží šílenou rychlostí. Pak pocítil
v nohou strašlivý náraz, vystřelil mu až do kyčlí a vyrazil z něho dech. Dopadl na všechny čtyři a udělal
proti své vůli několik poskoků. Potom se vzpřímil a zmateně si utíral uprášené ruce.
Vítězoslavný úsměv, naplněný pýchou, se mu objevil na rtech. Parta, kromě Michala, propukla
v nadšení. Jirka zvítězil! Jeho pověst byla dokonale napravena.
(Podle J. Foglara – Přístav volá)
Úkoly k textu:
1. Vymyslete k ukázce jiný vhodný název.
2. Vypravování rozdělte na 6 odstavců, vytvořte osnovu:
I. Úvod:
II. Stať
a)
b)
c)
d)
III. Závěr:
3. Vyhledej v textu příklady prostředků oživujících vypravování.
4. Najdi v textu různé druhy vět podle postoje mluvčího.
5. Diskuse na téma: Bylo chování kluků rozumné?
Je správné je snažit se dosáhnout úspěchu a
uzání za každou cenu?
6. Sehrajte scénku, která vyjádří: „Na každého jednou dojde.
45 STYLISTICKÉ CHYBY
Kde je to vhodné, nahraď podtržená slovesa vhodnějšími výrazy:
Domácí úkoly si udělal hned po příchodu ze školy.
Udělejte si zatím pohodlí, hned jsem u vás.
Strýc Novotný dělá na nádraží výpravčího.
Můj otec dělá v dílně někdy až dlouho do noci.
Copak o to, jméno je to pěkné ale já mu také dělám čest.
Stihl toho hodně, byl malířem, spisovatelem, překladatelem, a tak trochu dělal i do filmu.
Bahenní zábaly mu dělaly dobře.
S Janou nejsou žádné problémy, ale ten Jarda – ten mi dělá starosti.
Chtěli jsme ji uklidnit, ale ona dělala jako smyslů zbavená.
Zadělal si na pěkný průšvih.
Dejte mi, prosím, dva kilogramy jablek. Kolik to dělá?
Odstraň nejasnosti a dvojsmysly:
Pantáta zahrabal slepici, kterou mu zadávila nenasytná liška. Zrovna tuhle měl nejradši.
Krocan si nedal pokoj a stále dorážel na Pepíka. Babička ho proto připravila ke svátečnímu obědu.
Zuřivě štěkající jezevčík se vrhl do otvoru za liškou. Byl delší, než předpokládal.
46 TVOŘENÍ PŘÍBĚHU
Pokračuj v započaté pohádce a její text dokonči:
Byla jednou jedna učebnice a po celý rok věrně složila svému pánovi. Ten se jí za to štědře odměnil a
nosil ji v tašce z domu do školy a zpět.
Až jednou po cestě z tašky vypadla a ….
47 ŘEŠENÍ
47.1 Název vypravonání
např.
a) Zlý kníže
b) Špatné znamení
c) Co se děje?
d) Záchrana člověka
e) Záhada mých narozeni
f) Nespokojená fialka
g) Kouzelný mlýn
47.2 Práce s textem
Podivný souboj
1. Úvod
Za pošmourného chladného čtvrtka se Jirka vydal odpoledne jako obvykle k partě do Přístavní
čtvrti. Na obzoru nebyla žádná větší akce, a tak se parta spokojila s touláním se čtvrtí bez cíle. A přece
přišel dnes Michal se zajímavou věcí.
2. Stať: a)
Zavedl chlapce k zadní zdni starého zrušeného hřbitova. Vrchol zdi se stupňovitě zvyšoval.
„Kdo z vás skočí z nejvyššího stupně?“ zeptal se. Byl to opět jeden z jeho úmyslných činů, kterým
chtěl dokázat svoji převahu nad ostatními členy party. Byl ze všech největší, čněl nad ostatními jako
rozhledna.
Kočkodan, věrný svému jménu, se jako opice vyšvihl na nejnižší část hřebene zdi a začal nejistě
kráčet výš. Skočil ze čtvrtého stupně.
„O co, že tě vezmu!“ vykřikl rozvášněně Lexa. Dost obratně se vyšvihl na zeď a skočil ze šestého
stupně. Upadl na kolena a ruce, ale nic se mu nestalo. Sedmý stupeň byl zatím rekord. Dosáhl jej
Káros.
A teď už byla řada jen na Michalovi a Jirkovi.
b)
„Skákej!“ procedil mezi zuby samozvaný vůdce party na Jirku.
Lexa na Michala vyštěkl: „Jen se neboj skočit první, stejně sebou flákneš!“
Michal se zlostně ušklíbl a drápal se na zeď. Vystupoval z jednoho stupně na druhý, až byl u
sedmého, který byl dosavadním rekordem – a kráčí výš! U devátého se zarazil. Povýšeně se rozhlédl
po chlapcích dole pod ním a sebevědomě se usmál. Pak skočil.
Byla to značná výška. Dopadl těžkopádně jako skolený medvěd, současně na ruce a nohy, a ještě se
převalil. Kam se na něj všichni hrabou!
c)
„A teď Jirka!“
Jirkovi se rozbušilo srdce. Teď – teď anebo nikdy musí dokázat svou odvahu, aby mu parta věčně
nevyčítala, se je zbabělý.
Mrštně se vyhoupl na zeď. S pohrdáním přeběhl druhý a třetí stupeň. Parta v pozoru. Čtvrtý
stupeň. Ten je dobrý leda tak pro Kočkodana. Pátý, šestý a sedmý stupeň. Jirka pohlédl dolů. Hú!
Výška mu připadá už dost značná. A přece musí ještě výš!
Zpomalil svůj útok na stupně, zvolna vystupuje na osmý. Teď je na devátém, odtud skočil jediný
Michal. Před ním se roztvírá už opravdová propast. Jirka je zpocený. Pozoruje chlapce. V jejich tvářích
čte zvědavost a obdiv, v Michalově tváři zlost a vztek, že ho třeba překoná.
Přešel přes devátý stupeň a zastavil se na jedenáctém. Dole mezi kluky to zašumělo údivem.
„Nevytahuj se, odtamtud přece neskočíš!“ vykřikl pochybovačně Lexa. A k němu se přidali i ostatní.
„Nemysli si, že seš vrtulník!“
„Nehoň si triko a slez níž!“
d)
Jirka zaťal pěsti a odrazil se. Skočil! Skočil z té obrovské výšky! Proud vzduchu mu zasvištěl do uší.
Zdá se mu, že letí úžasně dlouho, a přece vidí, jak se k němu země blíží šílenou rychlostí. Pak pocítil
v nohou strašlivý náraz, vystřelil mu až do kyčlí a vyrazil z něho dech. Dopadl na všechny čtyři a udělal
proti své vůli několik poskoků. Potom se vzpřímil a zmateně si utíral uprášené ruce.
III.
Vítězoslavný úsměv, naplněný pýchou, se mu objevil na rtech. Parta, kromě Michala, propukla
v nadšení. Jirka zvítězil! Jeho pověst byla dokonale napravena.
(Podle J. Foglara – Přístav volá)
Úkoly k textu:
1. Vymyslete k ukázce jiný vhodný název. Např. Odvaha.
2. Vypravování rozdělte na 5 odstavců, vytvořte osnovu:
I. Úvod: Nuda
II. Stať a) Soutěž
b) Michal
c) Jirka
d) Dopadnutí
III. Závěr: Náprava pověsti
3. Vyhledej v textu příklady prostředků oživujících vypravování.
- přímá řeč, různé druhy vět podle postoje mluvčího, krátké věty, dějová slovesa,
neopakování slov
4. Najdi v textu různé druhy vět podle postoje mluvčího.
- věty oznamovací, rozkazovací, tázací, zvolací
47.3 Stylistické chyby
Kde je to vhodné, nahraď podtržená slovesa vhodnějšími výrazy:
Domácí úkoly si udělal hned po příchodu ze školy. - vypracoval
Udělejte si zatím pohodlí, hned jsem u vás.
Strýc Novotný dělá na nádraží výpravčího. – pracuje jako
Můj otec dělá v dílně někdy až dlouho do noci. - pracuje
Copak o to, jméno je to pěkné ale já mu také dělám čest.
Stihl toho hodně, byl malířem, spisovatelem, překladatelem, a tak trochu dělal i do filmu. - věnoval se
Bahenní zábaly mu dělaly dobře. - vyhovovaly mu
S Janou nejsou žádné problémy, ale ten Jarda – ten mi dělá starosti.
Chtěli jsme ji uklidnit, ale ona dělala jako smyslů zbavená. – chovala se
Zadělal si na pěkný průšvih. – přivodil si
Dejte mi, prosím, dva kilogramy jablek. Kolik to dělá? - stojí
Odstraň nejasnosti a dvojsmysly:
Pantáta zahrabal slepici, kterou mu zadávila nenasytná liška. Zrovna tuhle měl nejradši.
… zahrabal slepici, kterou měl nejradši …
Krocan si nedal pokoj a stále dorážel na Pepíka. Babička ho proto připravila ke svátečnímu obědu.
… babička proto připravila krocana k obědu …
Zuřivě štěkající jezevčík se vrhl do otvoru za liškou. Byl delší, než předpokládal.
…. otvor byl delší, než předpokládal
48 SEZNAM LITERATURY
Internet:
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.rodinnevylety.cz/wp-content/uploads/2007/01/20050721004439.jpg&imgrefurl=http://www.rodinnevylety.cz/kam-s-detmi/kam-na-vylet-s-detmi/vetrny-mlyn-vkuzelove&usg=__3KIPAX1npOKhB1gElusLALsuVaE=&h=631&w=502&sz=95&hl=cs&start=0&zoom=1&tbnid=he
gSBQ8Aghgb9M:&tbnh=141&tbnw=110&ei=rNTlTaiDM4TRsgby0vyjCA&prev=/search%3Fq%3Dml%25C3%25B
Dn%26hl%3Dcs%26biw%3D1345%26bih%3D583%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1&iact=rc&dur=686&page
=1&ndsp=20&ved=1t:429,r:0,s:0&tx=49&ty=87
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.databazeknih.cz/images/94/pristav-vola40930.jpg&imgrefurl=http://www.databazeknih.cz/knihy/pristav-vola-40930&usg=__dz4omYsZ_HzaDtlyYcXbanqzN0=&h=154&w=100&sz=11&hl=cs&start=0&zoom=1&tbnid=JgQ03v8u95obbM:&tbnh=123&tbn
w=80&ei=GtblTeKRLIqGswbE_rCUCA&prev=/search%3Fq%3Dp%25C5%2599%25C3%25ADstav%2Bvol%25C3%
25A1%26hl%3Dcs%26biw%3D1345%26bih%3D583%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1&iact=hc&vpx=134&v
py=122&dur=171&hovh=123&hovw=80&tx=108&ty=95&page=1&ndsp=30&ved=1t:429,r:0,s:0&biw=1345&bih
=583
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://thumbnail049.mylivepage.com/chunk49/2078190/1801/small_li
%C5%A1ka.jpg.jpg&imgrefurl=http://pesnaspritel.blog.cz/1011/predci-psadomaciho&usg=__xt7qCAHI6DjD73WRi5HUA8TyixM=&h=158&w=200&sz=10&hl=cs&start=0&zoom=1&tbnid=
7_6SygUKiqTzmM:&tbnh=124&tbnw=151&ei=ptblTeDUPM7Osgbs4pyJCA&prev=/search%3Fq%3Dli%25C5%25
A1ka%26hl%3Dcs%26biw%3D1345%26bih%3D583%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1&iact=hc&vpx=494&v
py=305&dur=15&hovh=126&hovw=160&tx=109&ty=81&page=1&ndsp=21&ved=1t:429,r:16,s:0&biw=1345&bi
h=583
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.ikravare.info/obr/prvniclanek/02319%C5%A0KOL%C3%81K.jpg&imgrefurl=http://www.ikravare.info/aktualne/vypis.aspx%3Fid_clanku%3D2022&usg=__J466mTh6HATx0Ovdwb9fWHvpZAg=&h=200&
w=267&sz=8&hl=cs&start=0&zoom=1&tbnid=CLa-rn41q8Ji7M:&tbnh=131&tbnw=175&ei=9blTZzYKdD4sgaI3b2eCA&prev=/search%3Fq%3D%25C5%25A1kol%25C3%25A1k%26hl%3Dcs%26biw%3D1345
%26bih%3D583%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1&iact=hc&vpx=147&vpy=99&dur=296&hovh=160&hovw
=213&tx=128&ty=79&page=1&ndsp=22&ved=1t:429,r:0,s:0&biw=1345&bih=583
Literatura:
Krausová, Z.: Český jazyk 7. Plzeň, Fraus 2003.
Bičíková, V.: Český jazyk 7. Havlíčkův Brod, Tobiáš 2001.
Fucimanová, M.: Sloh. Praha, Fortuna 1998.
Hauser. P. a kol.: Čeština hravě – pro 9. Ročník. Úvaly u Prahy, ALBRA 2003.
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
I/2
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
Stylistická cvičení – 7. ročník
Mgr. Eva Marešová
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
8.6.2011
28.5.2012
PDF
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
Časový rozsah
Formy použití
Inovace a zkvalitnění výuky směřující
k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
12
MZ 3 / VY_12
7.
Stylistická cvičení
- vymyslet název pro vypravování
- volit vhodné jazykové prostředky
- vyhledat a opravit stylistické chyby
- dokončit příběh
11 vyučovací hodina
- opakování učiva - vypravování
- upevňování učiva - vypravování
- rozšiřování učiva – stylistické chyby
- práce s textem
Marešová E./ ČJL/ 7./ 20
VY_12_INOVACE_ČJL_ME_6_21
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
ČESKÝ JAZYK II
Pololetní písemná práce – 6.ročník
OBSAH:
1
2
3
4
5
DOPLŇOVACÍ CVIČENÍ – VARIANTA A ............................................................... 296
DOPLŇOVACÍ CVIČENÍ – VARIANTA B ............................................................... 296
JAZYKOVÝ ROZBOR – VARIANTA A ................................................................... 297
JAZYKOVÝ ROZBOR – VARIANTA B ................................................................... 299
ŘEŠENÍ – DOPLŇOVACÍ CVIČENÍ ...................................................................... 300
5.1
5.2
6
ŘEŠENÍ – JAZYKOVÝ ROZBOR .......................................................................... 302
6.1
6.2
7
Varianta A ............................................................................................................ 305
Varianta B ............................................................................................................ 305
VYHODNOCENÍ – JAZYKOVÝ ROZBOR ................................................................ 306
8.1
8.2
9
Varianta A ............................................................................................................ 302
Varianta B ............................................................................................................ 303
VYHODNOCENÍ – DOPLŇOVACÍ CVIČENÍ ............................................................ 305
7.1
7.2
8
Varianta A ............................................................................................................ 300
Varianta B ............................................................................................................ 301
Varianta A ............................................................................................................ 306
Varianta B ............................................................................................................ 306
SEZNAM LITERATURY ................................................................................... 306
DOPLŇOVACÍ CVIČENÍ – VARIANTA A
Doplň chybějící hlásky:
Na pasece rostl__ sladké mal__ny.
M__slivcov__ ps__ skákal__ v__soko.
Na neb__ se stahoval__ tmavé mraky.
Dívky ze 4.B cv__čil__ se švihadl__.
Francouz__ získal__ první místo v kopané.
V rákos__ se procházel__ dvě volavky.
Podal mu šunku a l__bov__ kus masa.
Na naší b__lé stěně v__sel zajímav__ obraz.
Ve sv__ch úvahách se nem__lil.
M____ to řekl__ pozdě.
Om__lem jsem na něj několikrát zapo____ěl.
Někdo v__právěl o této nové knize.
Vyber správnou variantu (velká písmena):
Můj kamarád P/petr chodní do Z/základní školy v N/novém M/městě N/na M/moravě.
Naši známí navštěvují rádi všechny Č/české hory, nejvíce se jim líbí J/jizerské H/hory.
Kamarádka bydlí v U/ulici U/u K/kovárny.
Turisté často navštěvují v P/praze S/staroměstské N/náměstí.
Ve S/spolkové R/republice N/německo žijí N/němci.
Všichni se těšíme na V/vánoce
V loňském roce bylo opraveno N/náměstí S/svobody.
V roce 1348 byla založena K/karlova U/univerzita.
49 DOPLŇOVACÍ CVIČENÍ – VARIANTA B
Doplň chybějící hlásky:
Na pasece rostl__ sladké mal__ny.
Myslivcov__ ps__ skákal__ v__soko.
Na neb__ se stahoval__ tmavé mraky.
Dívky ze 4.B cvičil__ se švihadl__.
Francouz__ získal__ první místo v kopané.
V rákos__ se procházel__ dvě volavky.
Podal mu šunku a libov__ kus masa.
Na naší b__lé stěně v__sel zajímav__ obraz.
Ve sv__ch úvahách se nem__lil.
M____ to řekli pozdě.
Om__lem jsem na něj několikrát zapo____ěl.
Někdo v__právěl o této nové knize.
Vyber správnou variantu (velká písmena):
Můj kamarád P/petr chodní do Z/základní školy v N/novém Městě na M/moravě.
Naši známí navštěvují rádi všechny Č/české hory, nejvíce se jim líbí J/jizerské H/hory.
Turisté často navštěvují v P/praze S/staroměstské N/náměstí.
Ve S/spolkové R/republice N/německo žijí N/němci.
Všichni se těšíme na V/vánoce
V loňském roce bylo opraveno N/náměstí S/svobody.
V roce 1348 byla založena K/karlova U/univerzita.
50 JAZYKOVÝ ROZBOR – VARIANTA A
1. Vypiš z doplňovacího cvičení číslovky a urči jejich druh:
a)
c)
b)
d)
2. Urči druh zájmen z doplňovacího cvičení:
se
mu
naší
svých
3. Vypiš z následující věty podstatná jména a urči mluvnické kategorie:
Na neb__ se stahoval__ tmavé mraky.
a)
mně
to
někdo
této
b)
4. Podtrhni přídavné jméno, urči jeho druh a vzor:
kozí mléko
Eviny sestry
snaživý žák
5. Převeď spojení do množného čísla:
s pavím perem
neznámý člověk
benešovský občan
v papírovém pytli
6. Urči podstatné jméno pomnožné (P), hromadné (H) a látkové (L)
Vánoce
obyvatelstvo
voda
dveře
stromoví
housle
7. Urči mluvnické kategorie:
našel jsem
osoba:
číslo:
způsob:
osoba:
číslo:
způsob:
čas:
četli bychom
čas:
mlč
způsob:
osoba
čas:
číslo:
8. Správné tvary jsou (vyber jednu vyriantu):
a) člověk s velkýma očima, hrnec s velkými uchy, dítě tleskalo ručičkami
b) člověk s velkými oky, hrnec s velkými uchy, dítě tleskalo ručičkami
c) člověk s velkýma očima, hrnec s velkýma ušima, dítě tlestkalo ručičkami
9. Správné tvary jsou (vyber jednu variantu):
a) krkonoští turisté, tuniský písek, maličcí mravenci
b) krkonošští turisté, tuniský písek, maličtí marenci
c) krkonošští turisté, tuniský písek, maličcí mravenci
51 JAZYKOVÝ ROZBOR – VARIANTA B
1. Urči druh číslovek z doplňovacího cvičení:
a)
čtvrté
b)
první
c) dvě
d) několikrát
2. Urči druh zájmen z doplňovacího cvičení:
se
mu
naší
této
to
někdo
3. Vypiš z následující věty podstatná jména a urči mluvnické kategorie (pád, číslo, rod a vzor):
Na neb__ se stahoval__ tmavé mraky.
a)
b)
4. Podtrhni přídavné jméno, urči jeho druh a vzor:
kozí mléko
Eviny sestry
snaživý žák
5. Převeď spojení do množného čísla:
s pavím perem
neznámý člověk
benešovský občan
6. Urči podstatné jméno pomnožné (P), hromadné (H) a látkové (L)
Vánoce
obyvatelstvo
voda
dveře
stromoví
housle
7. Urči mluvnické kategorie:
našel jsem
osoba:
číslo:
způsob:
osoba:
číslo:
způsob:
čas:
četli bychom
čas:
mlč
způsob:
osoba
čas:
číslo:
8. Správné tvary jsou (vyber jednu vyriantu):
a) člověk s velkýma očima, hrnec s velkými uchy, dítě tleskalo ručičkami
b) člověk s velkými oky, hrnec s velkými uchy, dítě tleskalo ručičkami
c) člověk s velkýma očima, hrnec s velkýma ušima, dítě tlestkalo ručičkami
9. Správné tvary jsou (vyber jednu variantu):
a) krkonoští turisté, tuniský písek, maličcí mravenci
b) krkonošští turisté, tuniský písek, maličtí marenci
c) krkonošští turisté, tuniský písek, maličcí mravenci
52 ŘEŠENÍ – DOPLŇOVACÍ CVIČENÍ
52.1 Varianta A
Na pasece rostly sladké maliny.
Myslivcovi psi skákali vysoko.
Na nebi se stahovaly tmavé mraky.
Dívky ze 4.B cvičily se švihadly.
Francouzi získali první místo v kopané.
V rákosí se procházely dvě volavky.
Podal mu šunku a libový kus masa.
Na naší bílé stěně visel zajímavý obraz.
Ve svých úvahách se nemýlil.
Mně to řekli pozdě.
Omylem jsem na něj několikrát zapomněl.
Někdo vyprávěl o této nové knize.
Můj kamarád Petr chodní do Základní školy v Novém Městě na Moravě.
Naši známí navštěvují rádi všechny české hory, nejvíce se jim líbí Jizerské hory.
Kamarádka bydlí v ulici U Kovárny.
Turisté často navštěvují v Praze Staroměstské náměstí.
Ve Spolkové republice Německo žijí Němci.
Všichni se těšíme na Vánoce
V loňském roce bylo opraveno náměstí Svobody.
V roce 1348 byla založena Karlova univerzita.
52.2 Varianta B
Na pasece rostly sladké maliny.
Myslivcovi psi skákali vysoko.
Na nebi se stahovaly tmavé mraky.
Dívky ze 4.B cvičily se švihadly.
Francouzi získali první místo v kopané.
V rákosí se procházely dvě volavky.
Podal mu šunku a libový kus masa.
Na naší bílé stěně visel zajímavý obraz.
Ve svých úvahách se nemýlil.
Mně to řekli pozdě.
Omylem jsem na něj několikrát zapomněl.
Někdo vyprávěl o této nové knize.
Můj kamarád Petr chodní do Základní školy v Novém Městě na Moravě.
Naši známí navštěvují rádi všechny české hory, nejvíce se jim líbí Jizerské hory.
Turisté často navštěvují v Praze Staroměstské náměstí.
Ve Spolkové republice Německo žijí Němci.
Všichni se těšíme na Vánoce
V loňském roce bylo opraveno náměstí Svobody.
V roce 1348 byla založena Karlova univerzita.
53 ŘEŠENÍ – JAZYKOVÝ ROZBOR
53.1 Varianta A
1. Vypiš z doplňovacího cvičení číslovky a urči jejich druh: 4 body
a)
čtvrté
b)
první
- řadová
c) dvě - základní
- řadová
d) několikrát - násobná
2. Urči druh zájmen z doplňovacího cvičení: 8 bodů
se
- osobní
osobní
mu - osobní
naší – přivlastňovací
svých - přivlastňovací
mně to - ukazovací
někdo - neurčité
této - ukazovací
3. Vypiš z následující věty podstatná jména a urči mluvnické kategorie: Celkem 2 body
Na neb__ se stahoval__ tmavé mraky.
a) na nebi – 6. pád, č. j., rod střední, vzor moře
b) mraky – 1. pád, č. mn., rod mužský neživotný, vzor hrad
4. Podtrhni přídavné jméno, urči jeho druh a vzor: celkem 3 body
kozí mléko – měkkdé, vzor jarní
Eviny sestry – přivlastňovací, vzor matčin
snaživý žák – tvrdé, vzor mladý
5. Převeď spojení do množného čísla: celkem 4 body
s pavím perem – s pavími pery
neznámý člověk – neznámí lidé
benešovský občan – benešovští občané
v papírovém pytli – v papírových pytlích
6. Urči podstatné jméno pomnožné (P), hromadné (H) a látkové (L) celkem 3 body
Vánoce - P
Obyvatelstvo - H
voda - L
dveře - P
stromoví - H
housle - P
7. Urči mluvnické kategorie: celkem 3 body
našel jsem
osoba: 1.
způsob: ozn.
četli bychom
osoba: 1
způsob: podm.
mlč
čas:
číslo:
---
j.
čas: min.
číslo: mn.
čas: přít.
osoba: 2
způsob: rozk.
číslo:
8. Správné tvary jsou (vyber jednu vyriantu): 1 bod
a) člověk s velkýma očima, hrnec s velkými uchy, dítě tleskalo ručičkami
b) člověk s velkými oky, hrnec s velkými uchy, dítě tleskalo ručičkami
c) člověk s velkýma očima, hrnec s velkýma ušima, dítě tlestkalo ručičkami
9. Správné tvary jsou (vyber jednu variantu): 1 bod
a) krkonoští turisté, tuniský písek, maličcí mravenci
b) krkonošští turisté, tuniský písek, maličtí marenci
c) krkonošští turisté, tuniský písek, maličcí mravenci
53.2 Varianta B
1. Urči druh číslovek z doplňovacího cvičení: Celkem 4 body
a)
čtvrté
b)
první
- řadová
c) dvě - základní
- řadová
d) několikrát - násobná
2. Urči druh zájmen z doplňovacího cvičení: Celkem 6 bodů
j.
se
- osobní
ukazovací
mu - osobní
naší - přivlastňovací
této to - ukazovací
někdo - neurčité
3. Vypiš z následující věty podstatná jména a urči mluvnické kategorie (pád, číslo, rod a vzor):
Celkem 2 body
Na neb__ se stahoval__ tmavé mraky.
a) na nebi – 6. pád, č. j., rod střední, vzor moře
b) mraky – 1. pád, č. mn., rod mužský neživotný, vzor hrad
4. Podtrhni přídavné jméno, urči jeho druh a vzor: Celkem 3 body
kozí mléko – měkkdé, vzor jarní
Eviny sestry – přivlastňovací, vzor matčin
snaživý žák – tvrdé, vzor mladý
5. Převeď spojení do množného čísla: Celkem 3 body
s pavím perem – s pavími pery
neznámý člověk – neznámí lidé
benešovský občan – benešovští občané
6. Urči podstatné jméno pomnožné (P), hromadné (H) a látkové (L) Celkem 3 body
Vánoce - P
Obyvatelstvo - H
voda - L
dveře - P
stromoví - H
housle - P
7. Urči mluvnické kategorie: Celkem 3 body
našel jsem
osoba: 1.
způsob: ozn.
četli bychom
osoba: 1
způsob: podm.
mlč
čas:
číslo:
---
osoba: 2
způsob: rozk.
j.
čas: min.
číslo: mn.
čas: přít.
číslo:
j.
8. Správné tvary jsou (vyber jednu vyriantu): 1 bod
a) člověk s velkýma očima, hrnec s velkými uchy, dítě tleskalo ručičkami
b) člověk s velkými oky, hrnec s velkými uchy, dítě tleskalo ručičkami
c) člověk s velkýma očima, hrnec s velkýma ušima, dítě tlestkalo ručičkami
9. Správné tvary jsou (vyber jednu variantu): 1 bod
a) krkonoští turisté, tuniský písek, maličcí mravenci
b) krkonošští turisté, tuniský písek, maličtí marenci
c) krkonošští turisté, tuniský písek, maličcí mravenci
54 VYHODNOCENÍ – DOPLŇOVACÍ CVIČENÍ
54.1 Varianta A
0 – 2 chyba
3 – 5 chyby
6 – 9 chyb
10 – 14 chyb
14 a více chyb
výborně
chvalitebně
dobře
dostatečně
nedostatečně
54.2 Varianta B
0 – 2 chyby
3 – 5 chyb
6 – 10 chyb
11 – 15 chyb
16 a více chyb
výborně
chvalitebně
dobře
dostatečně
nedostatečně
55 VYHODNOCENÍ – JAZYKOVÝ ROZBOR
55.1 Varianta A
0 – 4 chyby
5 – 9 chyb
10 – 15 chyb
16 – 19 chyb
20 a více chyb
výborně
chvalitebně
dobře
dostatečně
nedostatečně
55.2 Varianta B
0 – 4 chyby
5 – 9 chyb
10 – 15 chyb
15 – 19 chyb
20 a více chyb
výborně
chvalitebně
dobře
dostatečně
nedostatečně
56 SEZNAM LITERATURY
Krausová, Z.: Český jazyk 6. Plzeň, Fraus 2004.
Krausová, Z.: Český jazyk 6 – pracovní sešit. Plzeň, Fraus 2004.
Kol.: Testy z víceletých gymnázií 2001. Brno, Didaktis 2000.
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
I/2
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
Pololetní písemná práce – 6. ročník
Mgr. Eva Marešová
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
2.1.2012
31.1.2012
PDF
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
Časový rozsah
Formy použití
Inovace a zkvalitnění výuky směřující
k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
17
MZ 3 / VY_12
6.
Pololetní písemná práce
- aplikovat získané znalosti z oblasti pravopisu
- provést grafický rozbor souvětí
- určovat slovní druhy, větné členy, mluvnické
kategorie
- provést komplexní jazykový rozbor
12 vyučovací hodina
- opakování – aplikovat poznatky z oblasti
pravopisu
- upevňování učiva –jazykové rozbory
- opakování – mluvnické kategorie, slovní
druhy, skladba
Marešová E./ ČJL/ 6./ 21
VY_12_INOVACE_ČJL_ME_6_22
Literární test – pololetní písemná práce –
6. ročník
OBSAH:
1
2
3
LITERÁRNÍ TEST – VARIANTA A ....................................................................... 309
LITERÁRNÍ TEST – VARIANTA B ........................................................................ 311
VYHODNOCENÍ ........................................................................................... 313
3.1
3.2
4
ŘEŠENÍ ..................................................................................................... 314
4.1
4.2
5
Varianta A ..................................................................................................................................... 313
Varianta B...................................................................................................................................... 313
Varianta A ..................................................................................................................................... 314
Varianta B...................................................................................................................................... 316
SEZNAM LITERATURY ................................................................................... 317
57 LITERÁRNÍ TEST – VARIANTA A
1. Ukázka:
„Bára měla vůbec do sebe tolik neobyčejných vlastností, že se nebylo čemu divit, když si sousedé o ní
povídali; nemohouce si takovou povahu nijak vyložit, začaly ženy opět tvrdit,
že to přece jen nějaké „divé dítě“, a ne-li to, tedy že ji zajisté polednice vzaly pod moc svoji.Tím vyřknutím bylo všecko počínání děvčete vysvětleno a omluveno, ale mělo ten následek, že se jí
vesničané buď štítili, buď báli a jen několik duší ji opravdu milovalo. Kdo ji chtěl hodně pozlobit, řekl jí
„divá Báro“.“
Název díla, ze kterého je ukázka:
Autor ukázky:
Literární druh (vyber jednu možnost):
drama
poezie
próza
poezie
próza
2. Ukázka:
„Pojď si proň, ty Polednice,
pojď, vem si ho zlostníka!“ –
A hle, tu kdos u světnice
dvéře zlehka odmyká.
Malá, hnědá, tváře divé
pod plachetkou osoba;
o berličce, hnáty křivé,
hlas – vichřice podoba!“
Název básně, ze které je ukázka:
Název básnické sbírky, ze které báseň pochází:
Autor ukázky:
Literární druh (vyber jednu možnost):
drama
Podtržená část básně se nazývá: ______________________.
Tučně zvýrazněná část básně se nazývá: ______________________________.
Druh rýmu v ukázce: ____________________________________.
3. Vysvětli literání pojmy:
personifikace
rým
epika
4. Vytvoř dvojice – AUTOR – DÍLO:
1. Ivan Olbracht
2. Božena Němcová
3. Alois Jirásek
4. Eva Hudečková
5. Eduard Petiška
6. Karel Jaromír Erben
1
2
A) Staré řecké báje a pověsti
B) Babička
C) Kytice
D) Staré pověsti čeké
E) Bratříček Golem
F) Biblické příběhy
3
4
5
6
58 LITERÁRNÍ TEST – VARIANTA B
1. Ukázka:
„Bára měla vůbec do sebe tolik neobyčejných vlastností, že se nebylo čemu divit, když si sousedé o ní
povídali; nemohouce si takovou povahu nijak vyložit, začaly ženy opět tvrdit,
že to přece jen nějaké „divé dítě“, a ne-li to, tedy že ji zajisté polednice vzaly pod moc svoji.Tím vyřknutím bylo všecko počínání děvčete vysvětleno a omluveno, ale mělo ten následek, že se jí
vesničané buď štítili, buď báli a jen několik duší ji opravdu milovalo. Kdo ji chtěl hodně pozlobit, řekl jí
„divá Báro“.“
Vyber název díla, ze kterého je ukázka:
Autor ukázky (vyber jednu možnost): a) A.Jirásek
b) B.Němcová c) J. Neruda
Literární druh (vyber jednu možnost):
drama
poezie
próza
2. Ukázka:
„Pojď si proň, ty Polednice,
pojď, vem si ho zlostníka!“ –
A hle, tu kdos u světnice
dvéře zlehka odmyká.
Malá, hnědá, tváře divé
pod plachetkou osoba;
o berličce, hnáty křivé,
hlas – vichřice podoba!“
Název básně, ze které je ukázka: a) Vodník
b) Kytice
c) Polednice
Název básnické sbírky, ze které báseň pochází: _________________________
Autor ukázky:
a) J.Neruda
b) J.Suchý
Literární druh (vyber jednu možnost):
drama
c) K.J.Erben
poezie
próza
Podtržená část básně se nazývá: ______________________.
Tučně zvýrazněná část básně se nazývá: ______________________________.
Druh rýmu v ukázce: ____________________________________.
3. Doplň chybějící líterární pojem:
zososobnění, neživé věci mají vlastnosti lidí (např. strom se směje) = __________________
zvuková shoda slov na konci verše = ________________________
literární druh, který vyprávní příběh, řadíme k němu povídku, pověst, román = ____________
4. Vytvoř dvojice – AUTOR – DÍLO:
1. Ivan Olbracht
2. Božena Němcová
3. Alois Jirásek
4. Eva Hudečková
A) Staré řecké báje a pověsti
B) Babička
C) Kytice
D) Staré pověsti čeké
5. Eduard Petiška
6. Karel Jaromír Erben
1
2
E) Bratříček Golem
F) Biblické příběhy
3
4
5
59 VYHODNOCENÍ
59.1 Varianta A
0 – 2 chyby
3 - 4 chyby
5 - 7 chyb
8 - 10 chyb
11 a více chyb
výborně
chvalitebně
dobře
dostatečně
nedostatečně
59.2 Varianta B
0 – 2 chyby
3 - 5 chyb
6 - 8 chyb
9 - 11 chyb
12 a více chyb
výborně
chvalitebně
dobře
dostatečně
nedostatečně
6
60 ŘEŠENÍ
60.1 Varianta A
1. Ukázka:
„Bára měla vůbec do sebe tolik neobyčejných vlastností, že se nebylo čemu divit, když si sousedé o ní
povídali; nemohouce si takovou povahu nijak vyložit, začaly ženy opět tvrdit,
že to přece jen nějaké „divé dítě“, a ne-li to, tedy že ji zajisté polednice vzaly pod moc svoji.Tím vyřknutím bylo všecko počínání děvčete vysvětleno a omluveno, ale mělo ten následek, že se jí
vesničané buď štítili, buď báli a jen několik duší ji opravdu milovalo. Kdo ji chtěl hodně pozlobit, řekl jí
„divá Báro“.“
Název díla, ze kterého je ukázka: Divá Bára
Autor ukázky: Božena Němcová
Literární druh (vyber jednu možnost):
drama
poezie
2. Ukázka:
„Pojď si proň, ty Polednice,
pojď, vem si ho zlostníka!“ –
A hle, tu kdos u světnice
dvéře zlehka odmyká.
Malá, hnědá, tváře divé
pod plachetkou osoba;
o berličce, hnáty křivé,
hlas – vichřice podoba!“
Název básně, ze které je ukázka: Polednice
Název básnické sbírky, ze které báseň pochází: Kytice
Autor ukázky: Karel Jaromír Erben
próza
Literární druh (vyber jednu možnost):
drama
poezie
próza
Podtržená část básně se nazývá: verš
Tučně zvýrazněná část básně se nazývá: sloka
Druh rýmu v ukázce: střídavý
3. Vysvětli literární pojmy:
Personifikace = zososobnění, neživé věci mají vlastnosti lidí (např. strom se směje)
Rým = zvuková shoda slov na konci verše
Epika = literární druh, který vyprávní příběh, řadíme k němu povídku, pověst, román
4. Vytvoř dvojice – AUTOR – DÍLO:
1. Ivan Olbracht
2. Božena Němcová
3. Alois Jirásek
4. Eva Hudečková
5. Eduard Petiška
6. Karel Jaromír Erben
A) Staré řecké báje a pověsti
B) Babička
C) Kytice
D) Staré pověsti čeké
E) Bratříček Golem
F) Biblické příběhy
1
2
3
4
5
6
F
B
D
E
A
C
60.2 Varianta B
1. Ukázka:
„Bára měla vůbec do sebe tolik neobyčejných vlastností, že se nebylo čemu divit, když si sousedé o ní
povídali; nemohouce si takovou povahu nijak vyložit, začaly ženy opět tvrdit,
že to přece jen nějaké „divé dítě“, a ne-li to, tedy že ji zajisté polednice vzaly pod moc svoji.Tím vyřknutím bylo všecko počínání děvčete vysvětleno a omluveno, ale mělo ten následek, že se jí
vesničané buď štítili, buď báli a jen několik duší ji opravdu milovalo. Kdo ji chtěl hodně pozlobit, řekl jí
„divá Báro“.“
Vyber název díla, ze kterého je ukázka: Divá Bára
Autor ukázky (vyber jednu možnost): a) A.Jirásek
Literární druh (vyber jednu možnost):
drama
b) B.Němcová c) J. Neruda
poezie
próza
2. Ukázka:
„Pojď si proň, ty Polednice,
pojď, vem si ho zlostníka!“ –
A hle, tu kdos u světnice
dvéře zlehka odmyká.
Malá, hnědá, tváře divé
pod plachetkou osoba;
o berličce, hnáty křivé,
hlas – vichřice podoba!“
Název básně, ze které je ukázka: a) Vodník
b) Kytice
Název básnické sbírky, ze které báseň pochází: Kytice
Autor ukázky:
a) J.Neruda
b) J.Suchý
Literární druh (vyber jednu možnost):
drama
Podtržená část básně se nazývá: verš
Tučně zvýrazněná část básně se nazývá: sloka
Druh rýmu v ukázce: střídavý
3. Vysvětli literání pojmy:
c) K.J.Erben
poezie
próza
c) Polednice
zososobnění, neživé věci mají vlastnosti lidí (např. strom se směje) = personifikace
zvuková shoda slov na konci verše = rým
literární druh, který vyprávní příběh, řadíme k němu povídku, pověst, román = epika
4. Vytvoř dvojice – AUTOR – DÍLO:
1. Ivan Olbracht
2. Božena Němcová
3. Alois Jirásek
4. Eva Hudečková
5. Eduard Petiška
6. Karel Jaromír Erben
A) Staré řecké báje a pověsti
B) Babička
C) Kytice
D) Staré pověsti čeké
E) Bratříček Golem
F) Biblické příběhy
1
2
3
4
5
6
F
B
D
E
A
C
61 SEZNAM LITERATURY
Soukal, J.: Čítanka 6. Praha, SPN 2005.
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
I/2
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
Literární test – pololetní písemná práce
– 6. ročník
Mgr. Eva Marešová
Autor
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
Časový rozsah
Formy použití
Inovace a zkvalitnění výuky směřující
k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
3.3.2012
20.4.2012 – VI.A
11.5.2012 – VI.B
3.5.2012 – VI.C
PDF
12
MZ 3 / VY_12
6.
Literární test – pololetní písemná práce – 6. ročník
- aplikovat získané znalosti z oblasti literatury
- určovat autory ukázek a přiřazovat je
k literárním druhům
- orientovat se ve struktuře básně
13 vyučovací hodina
- opakování literárních pojmů
- upevňování učiva
- práce s textem
Marešová E./ ČJL/ 6./ 22
VY_12_INOVACE_ČJL_ME_6_23
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
ČESKÝ JAZYK II
Pracovní listy – souvětí –
6. ročník
OBSAH:
1
2
3
4
5
6
TAJENKA ................................................................................................... 321
PŘIŘAZOVÁNÍ GRAFŮ SOUVĚTÍ........................................................................ 321
TVORBA SOUVĚTÍ ........................................................................................ 321
GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ SOUVĚTÍ ..................................................................... 322
HÁDEJ PŘÍSLOVÍ .......................................................................................... 322
ŘEŠENÍ ..................................................................................................... 323
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
7
Tajenka .......................................................................................................................................... 323
Přiřazování grafů souvětí............................................................................................................... 323
Tvorba souvětí ............................................................................................................................... 323
Grafické znázornění souvětí .......................................................................................................... 324
Hádej přísloví ................................................................................................................................. 324
SEZNAM LITERATURY ................................................................................... 325
62 TAJENKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1. skupina veršů v básni
2. slovo opačného významu
3. zkratka pro příslovečné určení času
4. řádek v básni
5. základní větný člen
6. rozvíjející větný člen, rozvíjí sloveso, ptáme se na něj pádovou otázkou
kromě 1. a 5. pádu
7. ohebný slovní druh
Tajenka: ___________________________________
63 PŘIŘAZOVÁNÍ GRAFŮ SOUVĚTÍ
Do rámečku doplň písmena podle toho, který typ grafu k souvětí patří:
A) 1H
B)
2H
\
/
2V
Slyšela to, když čekala na zastávce.
Myslel, že to už vysvětli.
Protože zaspal, nestihl schůzku.
Nevím, co si o tom myslíš.
Řekni, kdy se vrátíš.
1V
Přemýšlím, komu jsem to slíbil.
Bude-li hezky, pojedeme na výlet.
Třebaže to slíbil, nepřišel.
Dostal dárek, který si dlouho přál.
Že se vrátí, tomu nikdo nevěřil.
64 TVORBA SOUVĚTÍ
Jaro přilákalo děti k rybníku. ___________________________________________________
Zajímavou podívanou poskytl čáp budující si své hnízdo. ____________________________
____________________________________________.
V místě protržené hráze se hromadily velké kmeny. ________________________________
____________________________________________.
Přes nepříznivé počasí se výlet vydařil. __________________________________________
____________________________________________.
65 GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ SOUVĚTÍ
Graficky znázorni následující dvě souvětí:
Pak řekla, že má dojem, že jsem při vyučování někde jinde.
Zavřel jsem oči a přemýšlel jsem o tom, kam se vydám o prázdninách.
Když uviděl dům, který měl červenou střechu, vybavila se mu vzpomínka na dětství.
66 HÁDEJ PŘÍSLOVÍ
Přiřaď k souvětí přísloví, které vyjadřuje stejnou myšlenku, vysvětli význam přísloví.
1.Při poklesu produktivity práce na nulu projeví se
totální nedostatek kruhového pečiva, které působí na
obezitu obyvatelstva.
2. Jedna horní končetina provádí očistu druhé
končetiny.
3. Vzdálenost bodu A, což je místo, kde končí puzena
gravitační silou svou dráhu malvice, od bodu B, což je
místo ležící svisle pod místem započetí její dráhy), se
blíží k nule.
4. Přenos informace od jedince s kalorickým deficitem
k jedinci s kalorickou potřebou již saturovanou je
blokován.
5. Chemická sloučenina vodíku s kyslíkem, jež
produkuje minimálně bellů, působí erozí na vrstvy
hornin, uložených podél její trajektorie.
1.
2.
3.
4.
5.
Urči, zda se jedná o větu jednoduchou nebo souvětí:
Věta 1
A. Jablko nepadá daleko od stromu.
B. Sytý hladovému nevěří.
C. Ruka ruku myje.
D. Bez práce nejsou koláče
E. Tichá voda břehy mele.
Věta 2
Věta 3
Věta 4
Věta 5
67 ŘEŠENÍ
67.1 Tajenka
2.
P
5.
Ř
P
E
A
O
D
N
3.
D
M
7.
1.
T
P
4.
M
Ě
Č
S
O
U
V
Ě
T
Í
L
N
Č
E
T
6.
S
O
Y
K
M
R
Š
L
O
A
U
M
V
K
Y
1. skupina veršů v básni
2. slovo opačného významu
3. zkratka pro příslovečné určení času
4. řádek v básni
5. základní větný člen
6. rozvíjející větný člen, rozvíjí sloveso, ptáme se na něj pádovou otázkou
kromě 1. a 5. pádu
7. ohebný slovní druh
Tajenka: Souvětí
67.2 Přiřazování grafů souvětí
Slyšela to, když čekala na zastávce.
Myslel, že to už vysvětli.
Protože zaspal, nestihl schůzku.
Nevím, co si o tom myslíš.
Řekni, kdy se vrátíš.
A
A
B
A
A
Přemýšlím, komu jsem to slíbil.
Bude-li hezky, pojedeme na výlet.
Třebaže to slíbil, nepřišel.
Dostal dárek, který si dlouho přál.
Že se vrátí, tomu nikdo nevěřil.
67.3 Tvorba souvětí
Jaro přilákalo děti k rybníku. Když přišlo jaro, lákalo to děti k rybníku.
Zajímavou podívanou poskytl čáp budující si své hnízdo. Když si čáp budoval své hnízdo, poskytlo
nám to zajímavou podívanou.
V místě protržené hráze se hromadily velké kmeny. V místě, kde se protrhla hráz, se hromadily
velké kmeny.
A
B
B
A
B
Přes nepříznivé počasí se výlet vydařil. I když bylo bylo špatné počasí, výlet se podařil.
67.4 Grafické znázornění souvětí
Pak řekla, že má dojem, že jsem při vyučování někde jinde.
1H
\
2V
\
3V
Zavřel jsem oči a přemýšlel jsem o tom, kam se vydám o prázdninách.
1H A 2H
\
3V
Když uviděl dům, který měl červenou střechu, vybavila se mu vzpomínka na dětství.
3H
/
1V
\
2V
67.5 Hádej přísloví
1.Při poklesu produktivity práce na nulu projeví se
totální nedostatek kruhového pečiva, které působí na
obezitu obyvatelstva.
2. Jedna horní končetina provádí očistu druhé
končetiny.
3. Vzdálenost bodu A, což je místo, kde končí puzena
gravitační silou svou dráhu malvice, od bodu B, což je
místo ležící svisle pod místem započetí její dráhy), se
blíží k nule.
4. Přenos informace od jedince s kalorickým deficitem
k jedinci s kalorickou potřebou již saturovanou je
blokován.
5. Chemická sloučenina vodíku s kyslíkem, jež
produkuje minimálně bellů, působí erozí na vrstvy
hornin, uložených podél její trajektorie.
1.
2.
3.
4.
5.
D
C
A
B
E
A. Jablko nepadá daleko od stromu.
B. Sytý hladovému nevěří.
C. Ruka ruku myje.
D. Bez práce nejsou koláče
E. Tichá voda břehy mele.
Urči, zda se jedná o větu jednoduchou nebo souvětí:
Věta 1
SOUVĚTÍ
Věta 2
VĚTA JEDNODUCHÁ
Věta 3
SOUVĚTÍ
Věta 4
VĚTA JEDNODUCHÁ
Věta 5
SOUVĚTÍ
68 SEZNAM LITERATURY
www.rvp.cz
Hausser, P. a kol.: Čeština hravě. Cvičebnice pro 6. ročník základních škol. Praha,
Pansofia 1998.
Bičíková, V. a kol.: Český jazyk 8 – pracovní sešit. Havlíčkův Brod, nakl. Tobiáš 2002.
Testy z víceletých gymnázií 2001. Brno, Didaktis 2000.
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
I/2
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
Pracovní listy – souvětí – 6. ročník
Mgr. Eva Marešová
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
10.4.2012
24.4.2012
PDF
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
Časový rozsah
Formy použití
Inovace a zkvalitnění výuky směřující
k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
9
MZ 3 / VY_12
6.
Pracovní listy - souvětí
- zpracovat grafický rozbor souvětí
- tvořit souvětí podle zadaného schématu
- vysvětlit pojmy
14 vyučovací hodina
- opakování grafického znázornění souvětí
- upevňování učiva
- tvorba souvětí
Marešová E./ ČJL/ 6./ 23
VY_12_INOVACE_ČJL_ME6_24
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
ČESKÝ JAZYK II
Opakování literárních pojmů – 6. ročník
OBSAH:
1
2
3
4
LITERÁRNÍ SKRÝVAČKA.................................................................................. 329
STAVBA BÁSNĚ ........................................................................................... 330
LITERÁRNÍ ŽÁNRY – TAJENKA ......................................................................... 331
ŘEŠENÍ ..................................................................................................... 332
4.1
4.2
4.3
5
Literární skrývačka ........................................................................................................................ 332
Stavba básně ................................................................................................................................. 333
Literární žánry - tajenka ................................................................................................................ 334
SEZNAM LITERATURY ................................................................................... 334
69 LITERÁRNÍ SKRÝVAČKA
Vyber správnou odpověď a doplň do tabulky:
1. Báje je:
k) kladné hodnocení, ve skutečnosti má opačný význam
j) smyšlené vyprávění o dávných dobách, vystupují v ní bohové a hrdinové
d) literární dílo psané ve verších
2. Bajka je:
s) básnický přívlastek
u) krátký poučný příběh, ve kterém vystupují zvířata a věci jednající jako lidé
i) vnitřní podobnost dvou jevů
3. Pověst:
z) druh literatury, která využívá poznatků vědy a techniky
h) zvláštní druh metafory
l) smyšlené vyprávění, které se váže k nějakému místu a odbobí
4. Verš:
h) divadelní hra
i) životní moudrost, která vyslovuje ponaučení
e) skupina řádků v básni
5. Personifikace:
i) oslovení neživé věci
s) zosobnění
o) literární dílo psané ve verších
6. Próza:
y) jeden řádek básně
v) literární dílo psané ve větách
e) literární druh, který klade důraz na city
7. Poezie je:
e) literární dílo psané ve verších
p) literární druh, který popisuje určitou událost
m) přenesení významu na základě vnitřních souvislostí
8. Pohádka je:
e) jeden řádek básně
i) složitý děj, který pokrývá dlouhé časové období
r) vyprávění o smyšlených událostech, vystupují v něm nadpřirozené bytosti
9. Román je:
k) kladné hodnocení
b) literární dílo psané ve verších
n) složitý děj, který pokrývá dlouhé časov období, obsahuje mnoho postav
10. Metafora je:
d) báseň založená na rozvíjení nesmyslu
r) vyprávění o smyšlených událostech, vystupují v něm nadpřirozené bytosti
e) přenesené pojmenování na základě vnitřní podobnosti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tajenka: __________________________________________
70 STAVBA BÁSNĚ
Seřaď následující sloky tak, aby báseň dávala smysl: (CH. Morgenstern – Plaňkový plot)
A jeden architekt ho zhlíd
a pěkně v noci, když byl klid.
10
Plot zůstal trčet, ubožák,
s plaňkami naholo, jen tak.
Žil byl plot z planěk, byl ho kus,
měl škvíry na koukání skrz.
A architekt, ta bestie,
upláchl do Austrálie.
Pro tento nestydatý vzhled
dal senát ten plot pokácet.
vyrval ty škvíry k základům
a vybudoval si z nich dům.
71 LITERÁRNÍ ŢÁNRY – TAJENKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1. skupina veršů v básni
2. básnická sbírka K. J. Erbena
3. mluvnická kategorie podstatných jmen
4. literární předloh k baletu, opeře
5. základní větný člen
6. druh číslovky (např. druhá)
7.
8.
9.
10.
11.
7. řádek v básni
8. základní větný člen
9. literární druh – text psaný ve verších
10. letopis, literární text, který popisuje události chronologicky
11. mluvnická kategorie sloves
12.
13.
14.
15.
16.
12. druh číslovek (např. patery)
13. literární druh – text psaný ve větách, které tvoří odstavce, kapitoly
14. neohebný slovní druh
15. báje
16. lyricko-epické dílo s tragickým koncem
Rozlišujeme tyto 3 literární žánry: ______________________________________________.
72 ŘEŠENÍ
72.1 Literární skrývačka
Vyber správnou odpověď a doplň do tabulky:
1. Báje je:
k) kladné hodnocení, ve skutečnosti má opačný význam
j) smyšlené vyprávění o dávných dobách, vystupují v ní bohové a hrdinové
d) literární dílo psané ve verších
2. Bajka je:
s) básnický přívlastek
u) krátký poučný příběh, ve kterém vystupují zvířata a věci jednající jako lidé
i) vnitřní podobnost dvou jevů
3. Pověst:
z) druh literatury, která využívá poznatků vědy a techniky
h) zvláštní druh metafory
l) smyšlené vyprávění, které se váže k nějakému místu a odbobí
4. Verš:
h) divadelní hra
i) životní moudrost, která vyslovuje ponaučení
e) skupina řádků v básni
5. Personifikace:
i) oslovení neživé věci
s) zosobnění
o) literární dílo psané ve verších
6. Próza:
y) jeden řádek básně
v) literární dílo psané ve větách
e) literární druh, který klade důraz na city
7. Poezie je:
e) literární dílo psané ve verších
p) literární druh, který popisuje určitou událost
m) přenesení významu na základě vnitřních souvislostí
8. Pohádka je:
e) jeden řádek básně
i) složitý děj, který pokrývá dlouhé časové období
r) vyprávění o smyšlených událostech, vystupují v něm nadpřirozené bytosti
9. Román je:
k) kladné hodnocení
b) literární dílo psané ve verších
n) složitý děj, který pokrývá dlouhé časov období, obsahuje mnoho postav
10. Metafora je:
d) báseň založená na rozvíjení nesmyslu
r) vyprávění o smyšlených událostech, vystupují v něm nadpřirozené bytosti
e) přenesené pojmenování na základě vnitřní podobnosti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
J
U
L
E
S
V
E
R
N
E
Tajenka: Jules Verne
72.2 Stavba básně
2. A jeden architekt ho zhlíd
a pěkně v noci, když byl klid.
4. Plot zůstal trčet, ubožák,
s plaňkami naholo, jen tak.
1. Žil byl plot z planěk, byl ho kus,
měl škvíry na koukání skrz.
6. A architekt, ta bestie,
upláchl do Austrálie.
5. Pro tento nestydatý vzhled
dal senát ten plot pokácet.
3. vyrval ty škvíry k základům
a vybudoval si z nich dům.
72.3 Literární ţánry - tajenka
Literární žánry – tajenka
P
P
O
S
Ř
O
S
P
Í
7.
8.
E
10.
O
O
S
V
Z
B
12.
13.
J
15.
16.
U
E
P
I
K
A
P
K
B
1.
2.
3.
4.
D
6.
R
O
E
R
S
K
L
E
Ř
Š
D
M
9.
N
11.
O
D
R
A
M
A
L
Y
R
I
K
A
R
Ó
Ý
L
U
Z
14.
T
A
O
T
O
B
D
K
I
D
R
5.
O
Ě
T
I
K
A
C
E
E
T
V
Á
V
É
O
A
H
A
O
U
D
S
A
Rozlišujeme tyto 3 literární žánry: lyrika, epika, drama.
73 SEZNAM LITERATURY
http://www.google.cz/imgres?q=jules+verne&hl=cs&biw=1366&bih=587&gbv=2&tbm=isch&tbnid=D
keNewKnOwm7kM:&imgrefurl=http://www.zahradkaart.com/portfolio.php%3Fart%3D31&docid=3JI3VsHsbfxG1M&imgurl=http://www.zahradkaart.com/images/artwork/Jules%252520Verne.jpg&w=385&h=491&ei=aG9KT9L0Eci0QXWiY2GDg&zoom=1&iact=rc&dur=686&sig=111370915200474041469&page=1&tbnh=112&tbnw
=88&start=0&ndsp=32&ved=1t:429,r:8,s:0&tx=58&ty=54
http://www.google.cz/imgres?q=cesta+kolem+sv%C4%9Bta+za+80+dn%C3%AD&hl=cs&sa=X&biw=1
366&bih=587&gbv=2&tbm=isch&tbnid=GDqT9AG5clD5JM:&imgrefurl=http://www.audioknihy.eu/st
ore/goodsdetail.asp%3FstrGoodsID%3DSU5920-2&docid=U1M57tgu8VAdM&imgurl=http://www.audioknihy.eu/shops/8524/images-
goods/SU5920.gif&w=300&h=300&ei=_G9KTvuAsOfOpjaidcH&zoom=1&iact=hc&vpx=414&vpy=2&dur=62&hovh=225&hovw=225&tx=130&ty=83
&sig=111370915200474041469&page=2&tbnh=121&tbnw=116&start=28&ndsp=28&ved=1t:429,r:2,
s:28
www.rvp.cz
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
I/2
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
Opakování literárních pojmů – 6. ročník
Mgr. Eva Marešová
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
26.1.2012
27.4.2012
PDF
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
Časový rozsah
Formy použití
Inovace a zkvalitnění výuky směřující
k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
10
MZ 3 / VY_12
6.
Opakování literárních pojmů
- rozlišit pojmy lyrika, epika, drama
- vysvětlit některé literární pojmy
- uspořádat logicky verše v básni
15 vyučovací hodina
- opakování učiva – literární pojmy
- upevňování učiva
- opakování – struktura básně
Marešová E./ ČJL/ 6./ 24
VY_12_INOVACE_ČJL_ME6_25
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
ČESKÝ JAZYK II
Závěrečná písemná práce – 6. ročník
Mgr. Eva Marešová
OBSAH:
1
2
3
4
5
PRAVOPISNÁ ČÁST – VARIANTA A .................................................................... 338
– VARIANTA B ................................................................... 339
JAZYKOVÝ ROZBOR – VARIANTA A ................................................................... 340
JAZYKOVÝ ROZBOR – VARIANTA B ................................................................... 341
VYHODNOCENÍ – PRAVOPISNÁ ČÁST ................................................................ 342
PRAVOPISNÁ ČÁST
5.1
5.2
6
VYHODNOCENÍ – JAZYKOVÝ ROZBOR ................................................................ 342
6.1
6.2
7
Varianta A ..................................................................................................................................... 343
Varianta B...................................................................................................................................... 344
ŘEŠENÍ – JAZYKOVÝ ROZBOR .......................................................................... 344
8.1
8.2
9
Varianta A ..................................................................................................................................... 342
Varianta B...................................................................................................................................... 342
ŘEŠENÍ – PRAVOPISNÁ ČÁST .......................................................................... 343
7.1
7.2
8
Varianta A ..................................................................................................................................... 342
Varianta B...................................................................................................................................... 342
Varianta A ..................................................................................................................................... 344
Varianta B...................................................................................................................................... 345
SEZNAM LITERATURY ................................................................................... 346
74 PRAVOPISNÁ ČÁST – VARIANTA A
A. Doplň chybějící písmena a interpukci:
Eduard Petiška – Krátká pohádka o Františku Hrubínovi
B__l žil jednou jeden mal__ chlapec. V__padal tak, jak v__padají mal__ chlapci.
B__dlel v chalup__ na vesnici a hrál s__, jako s__ hrají chlapvci na vs__. Znal kv__tiny,
motýl__ ( ) a ptáky ( ) rád b__hal ve v__soké trávě a rád se v__hříval na velkých
kamenech v řece. Večer ro__sv__covala jeho maminka na stole velkou petrolejovou lampu.
Chlapec si sedl ke stolu a otevřel starou knihu. Dlouho si prohl__žel obrá__ky. Sv__t se na
nich podobal pohá__ce. Králové sv__ral__ v rukou meče, m__sta hořela a starodávní vojáci
táhl__ do b__te__. Chlapec ( ) který si prohl__žel obrá__ky ve sv__tle lamp__ , se
jmenoval __rantišek __rubín. Měsíce a roky pl__nul__ jeden za druhým jako voda
v nedaleké __ázavě a on nežil na vs__, ale v __raze.
B. Podtrhni chyby ve větách, věty správně přepiš:
a) V lesích se ozívaly motory pil.
b) To jsme zvědavi, zda splníte, co jste slíbyli.
c) Tyto připomínky opravdu nejsou moc lychotivé.
d) Ochutnali praví včelí med.
d) Tamnějí obyvatelé nám vůbec nerozuměli.
75 PRAVOPISNÁ ČÁST – VARIANTA B
A. Doplň chybějící písmena a interpukci:
Eduard Petiška – Krátká pohádka o Františku Hrubínovi
B__l žil jednou jeden mal__ chlapec. V__padal tak, jak v__padají mal__ chlapci.
B__dlel v chalup__ na vesnici a hrál si, jako s__ hrají chlapvci na vs__. Znal kv__tiny,
motýl__ a ptáky ( ) rád b__hal ve v__soké trávě a rád se v__hříval na velkých
kamenech v řece. Večer ro__svěcovala jeho maminka na stole velkou petrolejovou lampu.
Chlapec si sedl ke stolu a otevřel starou knihu. Dlouho si prohl__žel obrá__ky. Sv__t se na
nich podobal pohá__ce. Králové sv__ral__ v rukou meče, m__sta hořela a starodávní vojáci
táhl__ do b__te__. Chlapec, který si prohl__žel obrá__ky ve sv__tle lamp__ , se
jmenoval František __rubín. Měsíce a roky pl__nul__ jeden za druhým jako voda
v nedaleké __ázavě a on nežil na vs__, ale v __raze.
B. Podtrhni chyby ve větách, věty správně přepiš:
a) V lesích se ozívaly motory pil.
b) To jsme zvědavi, zda splníte, co jste slíbyli.
c) Ochutnali praví včelí med.
d) Tamnějí obyvatelé nám vůbec nerozuměli.
76 JAZYKOVÝ ROZBOR – VARIANTA A
Prodavači nabízeli své zboží prvním zákazníkům, kteří brzy ráno přišli do městské
tržnice pro čerstvou zeleninu.
1. Urči slovní druhy:
nabízeli prvním brzy pro –
kteří –
zboží 2. Vytvoř grafický rozbor souvětí:
3. Urči větné členy:
zákazníkům ráno –
čertvou –
nabízeli –
kteří –
4. Ke slovu tržnice napiš dvě slova příbuzná:
5. Slovo zboží nahraď synonymem:
6. Urči mluvnické kategorie u těchto slov:
nabízeli
zákazníkům
osoba:
čas:
číslo:
způsob:
.
pád:
číslo:
rod:
vzor:
čerstvou
pád:
druh:
vzor:
číslo:
rod:
77 JAZYKOVÝ ROZBOR – VARIANTA B
Prodavači nabízeli své zboží prvním zákazníkům, kteří brzy ráno přišli do městské
tržnice pro čerstvou zeleninu.
1. Urči slovní druhy:
nabízeli prvním brzy pro 2. Vytvoř grafický rozbor souvětí:
3. Urči větné členy:
zákazníkům ráno –
čertvou –
nabízeli –
4. Ke slovu tržnice napiš jedno slovo příbuzné
5. Slovo zboží nahraď synonymem:
6. Urči mluvnické kategorie u těchto slov:
nabízeli
zákazníkům
osoba:
čas:
číslo:
způsob:
.
pád:
číslo:
vzor:
rod:
čerstvou
pád:
druh:
vzor:
číslo:
78 VYHODNOCENÍ – PRAVOPISNÁ ČÁST
78.1 Varianta A
0 – 2 chyby
3 – 4 chyby
5 – 7 chyb
8 – 10 chyb
11 a více chyb
výborně
chvalitebně
dobře
dostatečně
nedostatečně
78.2 Varianta B
0 – 2 chyby
3 – 4 chyby
4 – 7 chyb
8 – 10 chyb
11 a více chyb
výborně
chvalitebně
dobře
dostatečně
nedostatečně
79 VYHODNOCENÍ – JAZYKOVÝ ROZBOR
79.1 Varianta A
0 – 2 chyby
3 – 5 chyb
6 – 8 chyb
9 – 10 chyb
11 a více chyb
výborně
chvalitebně
dobře
dostatečně
nedostatečně
79.2 Varianta B
0 – 2 chyby
3 – 5 chyb
6 – 9 chyb
10 11 chyb
12 a více chyb
výborně
chvalitebně
dobře
dostatečně
nedostatečně
rod:
80 ŘEŠENÍ – PRAVOPISNÁ ČÁST
80.1 Varianta A
A. Doplň chybějící písmena a interpukci:
Eduard Petiška – Krátká pohádka o Františku Hrubínovi
Byl žil jednou jeden malý chlapec. Vypadal tak, jak vypadají malí chlapci.
Bydlel v chalupě na vesnici a hrál si, jako si hrají chlapvci na vsi. Znal květiny,
motýly a ptáky, rád běhal ve vysoké trávě a rád se vyhříval na velkých
kamenech v řece. Večer rozsvěcovala jeho maminka na stole velkou petrolejovou lampu.
Chlapec si sedl ke stolu a otevřel starou knihu. Dlouho si prohlížel obrázky. Svět se na
nich podobal pohádce. Králové svírali v rukou meče, města hořela a starodávní vojáci
táhli do bitev. Chlapec, který si prohlížel obrázky ve světle lampy , se
jmenoval František Hrubín. Měsíce a roky plynuly jeden za druhým jako voda
v nedaleké Sázavě a on nežil na vsi, ale v Praze.
B. Podtrhni chyby ve větách, věty správně přepiš:
a) V lesích se ozívaly motory pil. - ozývaly
b) To jsme zvědavi, zda splníte, co jste slíbyli. - slíbili
c) Tyto připomínky opravdu nejsou moc lychotivé. - lichotivé
d) Ochutnali praví včelí med. - pravý
d) Tamnějí obyvatelé nám vůbec nerozuměli. - tamější
80.2 Varianta B
A. Doplň chybějící písmena a interpukci:
Eduard Petiška – Krátká pohádka o Františku Hrubínovi
Byl žil jednou jeden malý chlapec. Vypadal tak, jak vypadají malí chlapci.
Bydlel v chalupě na vesnici a hrál si, jako si hrají chlapvci na vsi. Znal květiny,
motýly a ptáky, rád běhal ve vysoké trávě a rád se vyhříval na velkých
kamenech v řece. Večer rozsvěcovala jeho maminka na stole velkou petrolejovou lampu.
Chlapec si sedl ke stolu a otevřel starou knihu. Dlouho si prohlížel obrázky. Svět se na
nich podobal pohádce. Králové svírali v rukou meče, města hořela a starodávní vojáci
táhli do bitev. Chlapec, který si prohlížel obrázky ve světle lampy , se
jmenoval František Hrubín. Měsíce a roky plynuly jeden za druhým jako voda
v nedaleké Sázavě a on nežil na vsi, ale v Praze.
B. Podtrhni chyby ve větách, věty správně přepiš:
a) V lesích se ozívaly motory pil. - ozývaly
b) To jsme zvědavi, zda splníte, co jste slíbyli. - slíbili
c) Ochutnali praví včelí med. - pravý
d) Tamnějí obyvatelé nám vůbec nerozuměli. - tamější
81 ŘEŠENÍ – JAZYKOVÝ ROZBOR
81.1 Varianta A
Prodavači nabízeli své zboží prvním zákazníkům, kteří brzy ráno přišli do městské
tržnice pro čerstvou zeleninu.
1. Urči slovní druhy:
nabízeli - sloveso
prvním - číslovka
brzy - příslovce
pro – předložka
kteří - zájmeno
zboží – podstatné jméno
2. Vytvoř grafický rozbor souvětí:
1H
\
kteří 2V
3. Urči větné členy:
zákazníkům – Pt ve 3. pádě
ráno – PUČ
čertvou – PkS
nabízeli – Př slovesný
kteří – Po
4. Ke slovu tržnice napiš dvě slova příbuzná: trh, trhovkyně, třžní, tržiště
5. Slovo zboží nahraď synonymem: výpěstky
6. Urči mluvnické kategorie u těchto slov:
nabízeli
čas: min.
osoba: 3.
zákazníkům
pád: 3.
vzor: pán
číslo: mn.
číslo:
čerstvou
druh:
číslo: j.
mn.
trvdé
způsob: ozn.
rod: M živ.
vzor: mladý
rod: Ž
81.2 Varianta B
Prodavači nabízeli své zboží prvním zákazníkům, kteří brzy ráno přišli do městské
tržnice pro čerstvou zeleninu.
1. Urči slovní druhy:
nabízeli - sloveso
prvním - číslovka
brzy - příslovce
pro - předložka
pád: 4.
2. Vytvoř grafický rozbor souvětí:
1H
\
kteří 2V
3. Urči větné členy:
zákazníkům – Pt ve 3. pádě
ráno – PUČ
čertvou – PkS
nabízeli – Př slovesný
4. Ke slovu tržnice napiš jedno slovo příbuzné: trh, trhovkyně, třžní, tržiště
5. Slovo zboží nahraď synonymem: výpěstky
6. Urči mluvnické kategorie u těchto slov:
nabízeli
osoba: 3.
číslo: mn.
způsob: ozn.
čas: min.
zákazníkům
pád: 3.
vzor: pán
číslo:
čerstvou
druh:
číslo: j.
mn.
trvdé
rod: M živ.
vzor: mladý
rod: Ž
82 SEZNAM LITERATURY
Krausová, Z.: Český jazyk 6. Plzeň, Fraus 2004.
Krausová, Z.: Český jazyk 6 – pracovní sešit. Plzeň, Fraus 2004.
Kol.: Testy z víceletých gymnázií 2001. Brno, Didaktis 2000
pád: 4.
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
I/2
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
Závěrečná písemná práce – 6. ročník
Mgr. Eva Marešová
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
4.3.2012
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
Časový rozsah
Formy použití
Inovace a zkvalitnění výuky směřující
k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
PDF
13
MZ 3 / VY_12
6.
Závěrečná písemná práce – 6. ročník
- aplikovat získané znalosti z oblasti pravopisu
- provést grafický rozbor souvětí
- určovat slovní druhy, větné členy, mluvnické
kategorie
- provést komplexní jazykový
16 vyučovací hodina
- opakování – aplikovat poznatky z oblasti
pravopisu
- upevňování učiva –jazykové rozbory
- opakování – mluvnické kategorie, slovní
druhy, skladba
Marešová E./ ČJL/ 6./ 25
VY_12_INOVACE_ČJL_ME_6_26
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
ČESKÝ JAZYK II
Literární test – závěrečná písemná práce – 6. ročník
Radim Klein
OBSAH:
1
2
3
LITERÁRNÍ TEST – VARIANTA A........................................................................ 350
LITERÁRNÍ TEST – VARIANTA B ........................................................................ 351
NÁZEV KAPITOLY ........................................................................................ 353
3.1
3.2
4
VYHODNOCENÍ ........................................................................................... 356
4.1
4.2
5
Řešení – varianta A ........................................................................................................................ 353
Řešení – varianta B ........................................................................................................................ 354
Varianta A ..................................................................................................................................... 356
Varianta B...................................................................................................................................... 356
SEZNAM LITERATURY ................................................................................... 357
83 LITERÁRNÍ TEST – VARIANTA A
A. Ukázka
„Netrvalo dlouho a Bystrouška cítila se takřka paní v lidském domě. Ukázalo se, že Lapák
je naprosto nezkušený, že se bojí lidí a chová se hrozně zbaběle. Jen mu dali čuchnout
k důtkám, a již lezl do nejtemnějšího koutka pod postelí. To Bystrouška byla podnikavější.
Jednala vždycky odhodlaně a rázně jako emancipované děvče. „
Název díla, ze kterého je ukázka:
Autor ukázky:
Literární druh (vyber jednu možnost):
drama
poezie
próza
B. Ukázka:
„Přidal se k nám Zilvar z chudobince, protože viděl, že máme s sebou buchty. A měl kameny
v kapsách a prak. Řekl, že přivede ještě víc hochů, ale Bejval odpověděl, že je nás dost. Éda
měl pušku, levolvér a kapsle, divoce koukal a mluvil hlubokým hlasem. Já jsem měl palcát jako husité,
když se položili táborem u města Naumburku a vyslali k nim družičky, alby je
nechali být a neublížili jim.“
Název díla, ze kterého je ukázka:
Autor ukázky:
Literární druh (vyber jednu možnost):
drama
poezie
C. Literární test (vyber jednu z nabízených možností):
1. Označ variantu, kde byla použita personifikace:
a) Kdo jinému jámu kopá, sám za ní padá.
b) Studený máj, v stodole háj.
c) Zlatý déšť padal k zemi.
d) Řeka zpívala tichou píseň.
2. Autorem románu Děti kapitána Granta je:
a) Eric Knight
b) Jules Verne
c) Jaroslav Foglar
d) Marco Polo
3. Libreto je:
a) zosobnění
próza
b) nepřímé pojmenování na základě vnější podobnosti
c) skupina veršů v básni
d) literární předloha k opeře, nebo k baletu
4. František Nepil je autorem díla:
a) Hoši od Bobří řeky
b) Jak se Baluška naučil lhát
c) Já Baryk
d) Hoši z Modré zátoky
5. Který český básník dostal Nobelovu cenu:
a) Jaroslav Seifert
b) Jan Neruda
c) František Hrubín
d) Jiří Žáček
D. Vytvoř dvojice – AUTOR – DÍLO:
1) Jaroslav Hašek
2) Eric Knight
3) Marco Polo
4) Ivan Olbracht
5) Božena Němcová
6) Jules Verne
A) Divá Bára
B) Milion
C) Osudy dobrého vojáka Švejka
D) Dva roky prázdnin
E) Biblické příběhy
F) Lassie se vrací
1
2
3
4
5
6
84 LITERÁRNÍ TEST – VARIANTA B
A. Ukázka
„Netrvalo dlouho a Bystrouška cítila se takřka paní v lidském domě. Ukázalo se, že Lapák
je naprosto nezkušený, že se bojí lidí a chová se hrozně zbaběle. Jen mu dali čuchnout
k důtkám, a již lezl do nejtemnějšího koutka pod postelí. To Bystrouška byla podnikavější.
Jednala vždycky odhodlaně a rázně jako emancipované děvče. „
Název díla, ze kterého je ukázka:
Autor ukázky:
a) Jaroslav Hašek
b) Frantiešk Nepil c) Rudolf Těsnohlídek
Literární druh (vyber jednu možnost):
drama
B. Ukázka:
poezie
próza
„Přidal se k nám Zilvar z chudobince, protože viděl, že máme s sebou buchty. A měl kameny
v kapsách a prak. Řekl, že přivede ještě víc hochů, ale Bejval odpověděl, že je nás dost. Éda
měl pušku, levolvér a kapsle, divoce koukal a mluvil hlubokým hlasem. Já jsem měl palcát jako husité,
když se položili táborem u města Naumburku a vyslali k nim družičky, alby je
nechali být a neublížili jim.“
Název díla, ze kterého je ukázka:
Autor ukázky:
a) Karel Poláček
b) Karel Čapek
Literární druh (vyber jednu možnost):
drama
c) Jaroslav Foglar
poezie
C. Literární test (vyber jednu z nabízených možností):
1. Označ variantu, kde byla použita personifikace:
a) Kdo jinému jámu kopá, sám za ní padá.
b) Studený máj, v stodole háj.
c) Zlatý déšť padal k zemi.
d) Řeka zpívala tichou píseň.
2. Autorem románu Děti kapitána Granta je:
a) Eric Knight
b) Jules Verne
c) Jaroslav Foglar
d) Marco Polo
3. Libreto je:
a) zosobnění
b) nepřímé pojmenování na základě vnější podobnosti
c) skupina veršů v básni
d) literární předloha k opeře, nebo k baletu
4. František Nepil je autorem díla:
a) Hoši od Bobří řeky
b) Jak se Baluška naučil lhát
c) Já Baryk
d) Hoši z Modré zátoky
5. Který český básník dostal Nobelovu cenu:
a) Jaroslav Seifert
b) Jan Neruda
c) František Hrubín
d) Jiří Žáček
D. Vytvoř dvojice – AUTOR – DÍLO:
1) Jaroslav Hašek
A) Divá Bára
próza
2) Eric Knight
3) Marco Polo
4) Ivan Olbracht
5) Božena Němcová
6) Jules Verne
B) Milion
C) Osudy dobrého vojáka Švejka
D) Dva roky prázdnin
E) Biblické příběhy
F) Lassie se vrací
1
2
3
4
5
6
85 NÁZEV KAPITOLY
85.1 Řešení – varianta A
A. Ukázka
„Netrvalo dlouho a Bystrouška cítila se takřka paní v lidském domě. Ukázalo se, že Lapák
je naprosto nezkušený, že se bojí lidí a chová se hrozně zbaběle. Jen mu dali čuchnout
k důtkám, a již lezl do nejtemnějšího koutka pod postelí. To Bystrouška byla podnikavější.
Jednala vždycky odhodlaně a rázně jako emancipované děvče. „
Název díla, ze kterého je ukázka: Liška Bystrouška
Autor ukázky: Rudolf Těsnohlídek
Literární druh (vyber jednu možnost):
drama
poezie
próza
B. Ukázka:
„Přidal se k nám Zilvar z chudobince, protože viděl, že máme s sebou buchty. A měl kameny
v kapsách a prak. Řekl, že přivede ještě víc hochů, ale Bejval odpověděl, že je nás dost. Éda
měl pušku, levolvér a kapsle, divoce koukal a mluvil hlubokým hlasem. Já jsem měl palcát jako husité,
když se položili táborem u města Naumburku a vyslali k nim družičky, alby je
nechali být a neublížili jim.“
Název díla, ze kterého je ukázka: Bylo nás pět
Autor ukázky:Karel Poláček
Literární druh (vyber jednu možnost):
drama
poezie
C. Literární test (vyber jednu z nabízených možností):
próza
1. Označ variantu, kde byla použita personifikace:
a) Kdo jinému jámu kopá, sám za ní padá.
b) Studený máj, v stodole háj.
c) Zlatý déšť padal k zemi.
d) Řeka zpívala tichou píseň.
2. Autorem románu Děti kapitána Granta je:
a) Eric Knight
b) Jules Verne
c) Jaroslav Foglar
d) Marco Polo
3. Libreto je:
a) zosobnění
b) nepřímé pojmenování na základě vnější podobnosti
c) skupina veršů v básni
d) literární předloha k opeře, nebo k baletu
4. František Nepil je autorem díla:
a) Hoši od Bobří řeky
b) Jak se Baluška naučil lhát
c) Já Baryk
d) Hoši z Modré zátoky
5. Který český básník dostal Nobelovu cenu:
a) Jaroslav Seifert
b) Jan Neruda
c) František Hrubín
d) Jiří Žáček
D. Vytvoř dvojice – AUTOR – DÍLO:
1) Jaroslav Hašek
2) Eric Knight
3) Marco Polo
4) Ivan Olbracht
5) Božena Němcová
6) Jules Verne
A) Divá Bára
B) Milion
C) Osudy dobrého vojáka Švejka
D) Dva roky prázdnin
E) Biblické příběhy
F) Lassie se vrací
1
2
3
4
5
6
C
F
B
E
A
D
85.2 Řešení – varianta B
A. Ukázka
„Netrvalo dlouho a Bystrouška cítila se takřka paní v lidském domě. Ukázalo se, že Lapák
je naprosto nezkušený, že se bojí lidí a chová se hrozně zbaběle. Jen mu dali čuchnout
k důtkám, a již lezl do nejtemnějšího koutka pod postelí. To Bystrouška byla podnikavější.
Jednala vždycky odhodlaně a rázně jako emancipované děvče. „
Název díla, ze kterého je ukázka: Liška Bystrouška
Autor ukázky:
a) Jaroslav Hašek
b) Frantiešk Nepil c) Rudolf Těsnohlídek
Literární druh (vyber jednu možnost):
drama
poezie
próza
B. Ukázka:
„Přidal se k nám Zilvar z chudobince, protože viděl, že máme s sebou buchty. A měl kameny
v kapsách a prak. Řekl, že přivede ještě víc hochů, ale Bejval odpověděl, že je nás dost. Éda
měl pušku, levolvér a kapsle, divoce koukal a mluvil hlubokým hlasem. Já jsem měl palcát jako husité,
když se položili táborem u města Naumburku a vyslali k nim družičky, alby je
nechali být a neublížili jim.“
Název díla, ze kterého je ukázka: Bylo nás pět
Autor ukázky:
a) Karel Poláček
b) Karel Čapek
Literární druh (vyber jednu možnost):
drama
c) Jaroslav Foglar
poezie
C. Literární test (vyber jednu z nabízených možností):
1. Označ variantu, kde byla použita personifikace:
a) Kdo jinému jámu kopá, sám za ní padá.
b) Studený máj, v stodole háj.
c) Zlatý déšť padal k zemi.
d) Řeka zpívala tichou píseň.
2. Autorem románu Děti kapitána Granta je:
a) Eric Knight
b) Jules Verne
c) Jaroslav Foglar
d) Marco Polo
3. Libreto je:
a) zosobnění
b) nepřímé pojmenování na základě vnější podobnosti
c) skupina veršů v básni
d) literární předloha k opeře, nebo k baletu
4. František Nepil je autorem díla:
a) Hoši od Bobří řeky
b) Jak se Baluška naučil lhát
próza
c) Já Baryk
d) Hoši z Modré zátoky
5. Který český básník dostal Nobelovu cenu:
a) Jaroslav Seifert
b) Jan Neruda
c) František Hrubín
d) Jiří Žáček
D. Vytvoř dvojice – AUTOR – DÍLO:
1) Jaroslav Hašek
2) Eric Knight
3) Marco Polo
4) Ivan Olbracht
5) Božena Němcová
6) Jules Verne
A) Divá Bára
B) Milion
C) Osudy dobrého vojáka Švejka
D) Dva roky prázdnin
E) Biblické příběhy
F) Lassie se vrací
1
2
3
4
5
6
C
F
B
E
A
D
86 VYHODNOCENÍ
86.1 Varianta A
0 – 2 chyby
3 - 4 chyby
5 - 7 chyb
8 - 10 chyb
11 a více chyb
výborně
chvalitebně
dobře
dostatečně
nedostatečně
86.2 Varianta B
0 – 2 chyby
3 - 4 chyby
5 - 7 chyb
8 - 10 chyb
11 a více chyb
výborně
chvalitebně
dobře
dostatečně
nedostatečně
87 SEZNAM LITERATURY
Soukal, J.: Čítanka 6. Praha, SPN 2005
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
I/2
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
Literární test – závěrečná písemná práce
– 6. ročník
Mgr. Eva Marešová
Autor
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
Časový rozsah
Formy použití
Inovace a zkvalitnění výuky směřující
k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
6.3.2012
18.5.2012 – VI.A
11.6.2012 – VI.B
11.6.2012 – VI.C
PDF
12
MZ 3 / VY_12
6.
Literární test – závěrečná písemná práce- 6. ročník
- aplikovat získané znalosti z oblasti literatury
- určovat autory ukázek a přiřazovat je
k literárním druhům
- orientovat se v díle autorů
17 vyučovací hodina
- opakování literárních pojmů
- upevňování učiva
- práce s textem
Marešová E./ ČJL/ 6./ 26
VY_12_INOVACE_ČJL_ME7_6
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
ČESKÝ JAZYK II
Literární test – počáteční písemná práce – 7. ročník
Mgr. Eva Marešová
Obsah
1
2
3
LITERÁRNÍ TEST – VARIANTA A ...........................................................................360
LITERÁRNÍ TEST – VARIANTA B ...........................................................................361
VYHODNOCENÍ .........................................................................................................362
3.1 VARIANTA A ............................................................................................. 362
3.2 VARIANTA B ............................................................................................. 362
4
ŘEŠENÍ ......................................................................................................................363
4.1 VARIANTA ................................................................................................ 363
4.2 VARIANTA B ............................................................................................. 363
5
SEZNAM LITERATURY ............................................................................................364
88 LITERÁRNÍ TEST – VARIANTA A
1.Ukázka:
Sluníčko svítí. Za chvilku
studený vítr uteče.
Nejdříve bílou košilku
trnka si lehce navleče.
A. Urči literární druh, ke kterému ukázka patří:
a) poezie
b) próza
c) drama
B. Vypiš personifikaci: ______________________________________
2. Vysvětli následující literární pojmy:
pověst –
rým –
balada –
3. Vytvoř dvojice – AUTOR – DÍLO:
1)Božena Němcová
2) Karel Poláček
3) Eric Knight
4) Jules Verne
5) Jaroslav Foglar
A) Hoši od Bobří řeky
B) Děti kapitána Granta
C) Lassie se vrací
D) Divá Bára
E) Bylo nás pět
1 2 3 4 5
4. Urči autora a název díla, ze kterého pochází následující ukázka:
„Netrvalo dlouho a Bystrouška cítila se takřka paní v lidském domě. Ukázalo se, že Lapák je naprosto
nezkušený, že se bojí lidí a chová se hrozně zbaběle. … To Bystrouška byla podnikavější.“
Autor ukázky:
Název díla:
89 LITERÁRNÍ TEST – VARIANTA B
1.Ukázka:
Sluníčko svítí. Za chvilku
studený vítr uteče.
Nejdříve bílou košilku
trnka si lehce navleče.
A. Urči literární druh, ke kterému ukázka patří:
b) poezie
b) próza
c) drama
B. Podtrhni v ukázce 1 příklad personifikace:
2. Uveď název literárního pojmu:
zvuková shoda slov na konci verše =
lyricko-epické dílo s tragickým koncem =
prozaický útvar, který vypráví příběh z minulosti, je obtížné v něm rozlišit historické
jádro a věci smyšlené, dělíme jej např. na rodové, erbovní, … =
3. Vytvoř dvojice – AUTOR – DÍLO:
1)Božena Němcová
2) Karel Poláček
3) Eric Knight
4) Jules Verne
5) Jaroslav Foglar
A) Hoši od Bobří řeky
B) Děti kapitána Granta
C) Lassie se vrací
D) Divá Bára
E) Bylo nás pět
1 2 3 4 5
4. Vyber z nabídky autora a název ukázky:
„Netrvalo dlouho a Bystrouška cítila se takřka paní v lidském domě. Ukázalo se, že Lapák je naprosto
nezkušený, že se bojí lidí a chová se hrozně zbaběle.“
a) Karel Čapek – Z názorů kočky
b) Rudolf Těsnohlídek – Liška Bystrouška
c) Jaroslav Hašek – Jak se Baluška naučil lhát
90 VYHODNOCENÍ
90.1 Varianta A
0 – 1 chyba
2 – 3 chyby
4 – 6 chyb
7 – 8 chyb
9 a více chyb
výborně
chvalitebně
dobře
dostatečně
nedostatečně
90.2 Varianta B
0 – 2 chyby
3 – 4 chyby
5 – 7 chyb
8 – 9 chyb
10 a více chyb
výborně
chvalitebně
dobře
dostatečně
nedostatečně
91 ŘEŠENÍ
91.1 Varianta A
1.Ukázka:
Sluníčko svítí. Za chvilku
studený vítr uteče.
Nejdříve bílou košilku
trnka si lehce navleče.
A. Urči literární druh, ke kterému ukázka patří:
a) poezie
b) próza
c) drama
B. Vypiš personifikaci: vítr uteče, trnka si navleče
2. Vysvětli následující literární pojmy:
pověst – prozaický útvar, který vypráví příběh z minulosti, je obtížné v něm rozlišit historické
jádro a věci smyšlené, dělíme jej např. na rodové, erbovní, …
rým – zvuková shoda slov na konci verše
balada – lyricko-epické dílo s tragickým koncem
3. Vytvoř dvojice – AUTOR – DÍLO:
1)Božena Němcová
2) Karel Poláček
3) Eric Knight
4) Jules Verne
5) Jaroslav Foglar
A) Hoši od Bobří řeky
B) Děti kapitána Granta
C) Lassie se vrací
D) Divá Bára
E) Bylo nás pět
1 2 3 4 5
D E C B A
4. Urči autora a název díla, ze kterého pochází následující ukázka:
„Netrvalo dlouho a Bystrouška cítila se takřka paní v lidském domě. Ukázalo se, že Lapák je naprosto
nezkušený, že se bojí lidí a chová se hrozně zbaběle. … To Bystrouška byla podnikavější.“
Autor ukázky: Rudolf Těsnohlídek
91.2 Varianta B
1.Ukázka:
Sluníčko svítí. Za chvilku
studený vítr uteče.
Nejdříve bílou košilku
trnka si lehce navleče.
Název díla: Liška Bystrouška
A. Urči literární druh, ke kterému ukázka patří:
a) poezie
b) próza
c) drama
b) Podtrhni v ukázce 1 příklad personifikace:
2. Uveď název literárního pojmu:
zvuková shoda slov na konci verše = rým
lyricko-epické dílo s tragickým koncem = balada
prozaický útvar, který vypráví příběh z minulosti, je obtížné v něm rozlišit historické
jádro a věci smyšlené, dělíme jej např. na rodové, erbovní, … = pověst
3. Vytvoř dvojice – AUTOR – DÍLO:
1)Božena Němcová
2) Karel Poláček
3) Eric Knight
4) Jules Verne
5) Jaroslav Foglar
A) Hoši od Bobří řeky
B) Děti kapitána Granta
C) Lassie se vrací
D) Divá Bára
E) Bylo nás pět
1 2 3 4 5
D E C B A
4. Vyber z nabídky autora a název ukázky:
„Netrvalo dlouho a Bystrouška cítila se takřka paní v lidském domě. Ukázalo se, že Lapák je naprosto
nezkušený, že se bojí lidí a chová se hrozně zbaběle.“
a) Karel Čapek – Z názorů kočky
b) Rudolf Těsnohlídek – Liška Bystrouška
c) Jaroslav Hašek – Jak se Baluška naučil lhát
92 SEZNAM LITERATURY
Soukal, J.: Čítanka 6. Praha, SPN 2005.
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
I/2
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
Literární test – počáteční písemná práce
– 7. ročník
Mgr. Eva Marešová
Autor
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
Časový rozsah
Formy použití
Inovace a zkvalitnění výuky směřující
k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
19.5.2011
30.9.2011
PDF
8
7.
Literární test – počáteční písemná práce
- aplikovat získané znalosti
- vyhledávat a určovat umělecké prostředky
- orientovat se ve struktuře literárního díla
18 vyučovací hodina
-opakování – počáteční písemná práce
-upevňování učiva z literární teorie
Marešová E./ ČJL/ 7./ 6
VY_12_INOVACE_ČJL_ME_7_5
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
ČESKÝ JAZYK II
Počáteční písemná práce – 7. ročník
Radim Klein
Obsah
1
2
3
4
5
DOPLŇOVACÍ CVIČENÍ – VARIANTA A .................................................................367
DOPLŇOVACÍ CVIČENÍ – VARIANTA B .................................................................368
JAZYKOVÝ ROZBOR – VARIANTA A .....................................................................369
JAZYKOVÝ ROZBOR – VARIANTA B .....................................................................369
ŘEŠENÍ – DOPLŇOVACÍ CVIČENÍ ..........................................................................370
5.1 VARIANTA A ............................................................................................. 370
5.2 VARIANTA B ............................................................................................. 371
6
ŘEŠENÍ – JAZYKOVÝ ROZBOR ..............................................................................371
6.1 VARIANTA A ............................................................................................. 371
6.2 VARIANTA B ............................................................................................. 372
7
VYHODNOCENÍ – DOPLŇOVACÍ CVIČENÍ ............................................................372
7.1 VARIANTA A ............................................................................................. 372
7.2 VARIANTA B ............................................................................................. 373
8
VYHODNOCENÍ – JAZYKOVÝ ROZBOR ................................................................373
8.1 VARIANTA A ............................................................................................. 373
8.2 VARIANTA B ............................................................................................. 373
9
SEZNAM LITERATURY ............................................................................................374
1 DOPLŇOVACÍ CVIČENÍ – VARIANTA A
Chycená zvěř se zm__tala ve sm__čce.
Sběratelé sb__rají l__pový květ, pel__něk a jiné léčivé b__l__ny.
Husité dob__l__ __ražský __yšehrad.
Vždy je třeba rozum___ě se domluvit.
Tam__jší ob__vatelé se k nám choval__ přátelsky.
Jeho dom___nka byla m__lná
Děti vzpomínal__ na chvíle __trávené na chatě.
Píšeme si vždy k __ánocům a __elikonocům.
Z kina v__cházel__ zástup__ lidí.
Ptal se m__, jak se m__ daří.
Prav__ včel__ med je zdrav__.
Kučerov__ chlapci pozoroval__ strýčkov__ holub__.
Z dálky se oz__valo v__tí psa.
Chlapcov__ oči zářil__ jako drahokam__.
DOPLŇOVACÍ CVIČENÍ – VARIANTA B
Chycená zvěř se zmítala ve sm__čce.
Sběratelé sb__rají l__pový květ, pel__něk a jiné léčivé b__liny.
Husité dob__l__ __ražský __yšehrad.
Vždy je třeba rozum___ě se domluvit.
Tam__jší ob__vatelé se k nám choval__ přátelsky.
Jeho dom___nka byla m__lná
Děti vzpomínal__ na chvíle __trávené na chatě.
Píšeme si vždy k __ánocům a __elikonocům.
Z kina v__cházel__ zástup__ lidí.
Ptal se m__, jak se mi daří.
Prav__ včel__ med je zdravý.
Kučerov__ chlapci pozoroval__ strýčkov__ holuby.
Z dálky se oz__valo v__tí psa.
Chlapcovy oči zářil__ jako drahokam__.
2
JAZYKOVÝ ROZBOR – VARIANTA A
Malý chlapec usínal pozdě večer a jen mlhavě si vybavoval zážitky z dnešního dne, který začal tak
nečekaně.
3
1.Urči počet vět v souvětí:
2. Vytvoř grafický rozbor souvětí:
3. Urči slovní druhy:
malý –
chlapec –
pozdě –
z–
mlhavě –
který –
4. Urči větné členy:
chlapec –
večer –
zážitky –
dnešního –
mlhavě –
vybavoval si –
5. Urči mluvnické kategorie:
usínal
zážitky
malý
6. Vytvoř synonym ke slovu – zážitky:
7. Napiš dvě slova příbuzná ke slovu usínal:
4 JAZYKOVÝ ROZBOR – VARIANTA B
Malý chlapec usínal pozdě večer a jen mlhavě si vybavoval zážitky z dnešního dne, který začal tak
nečekaně.
1.Urči počet vět v souvětí:
2. Vytvoř grafický rozbor souvětí:
3. Urči slovní druhy:
malý –
chlapec –
pozdě –
z–
4. Urči větné členy:
chlapec –
večer –
zážitky –
dnešního –
5. Urči mluvnické kategorie:
usínal
zážitky
malý
osoba:
pád:
pád:
číslo:
číslo:
způsob:
rod:
číslo:
čas:
vzor:
vzor:
6. Vytvoř synonym ke slovu – zážitky:
7. Napiš dvě slova příbuzná ke slovu usínal:
5
5.1
ŘEŠENÍ – DOPLŇOVACÍ CVIČENÍ
Varianta A
Chycená zvěř se zmítala ve smyčce.
Sběratelé sbírají lipový květ, pelyněk a jiné léčivé byliny.
Husité dobyli pražský Vyšehrad.
Vždy je třeba rozumně se domluvit.
Tamější obyvatelé se k nám chovali přátelsky.
Jeho domněnka byla mylná.
Děti vzpomínaly na chvíle strávené na chatě.
Píšeme si vždy k Vánocům a Velikonocům.
Z kina vycházely zástupy lidí.
Ptal se mě, jak se mi (mně) daří.
Pravý včelí med je zdravý.
Kučerovi chlapci pozorovali strýčkovy holuby.
Z dálky se ozývalo vytí psa.
Chlapcovy oči zářily jako drahokami.
rod:
druh:
5.2
Varianta B
Chycená zvěř se zmítala ve smyčce.
Sběratelé sbírají lipový květ, pelyněk a jiné léčivé byliny.
Husité dobyli pražský Vyšehrad.
Vždy je třeba rozumně se domluvit.
Tamější obyvatelé se k nám chovali přátelsky.
Jeho domněnka byla mylná.
Děti vzpomínaly na chvíle strávené na chatě.
Píšeme si vždy k Vánocům a Velikonocům.
Z kina vycházely zástupy lidí.
Ptal se mě, jak se mi (mně) daří.
Pravý včelí med je zdravý.
Kučerovi chlapci pozorovali strýčkovy holuby.
Z dálky se ozývalo vytí psa.
Chlapcovy oči zářily jako drahokamy.
ŘEŠENÍ – JAZYKOVÝ ROZBOR
6
6.1
Varianta A
Malý chlapec usínal pozdě večer a jen mlhavě si vybavoval zážitky z dnešního dne, který začal tak
nečekaně.
1.Urči počet vět v souvětí: 3
2. Vytvoř grafický rozbor souvětí: 1H a 2H
\
který 3V
3. Urči slovní druhy:
malý – přídavné jméno
chlapec – podstatné jméno
pozdě – příslovce
z – předložka
mlhavě – příslovce
který – zájmeno
4. Urči větné členy:
chlapec – podmět
večer – příslovečné určení času
zážitky – předmět ve 4.pádě
dnešního – přívlastek shodný
mlhavě – příslovečné určení způsobu
vybavoval si – přísudek
5. Urči mluvnické kategorie:
usínal
zážitky
malý
3.osoba, číslo jednotné, zp. oznamovací, čas minulý
4. pád, číslo množné, rod mužský než., vzor hrad
1. pád, číslo jednotné, rod mužský živ., druh tvrdé, vz. mladý
6. Vytvoř synonym ke slovu – zážitky: prožitek, událost
7. Napiš dvě slova příbuzná ke slovu usínal: sen, snář
6.2
Varianta B
Malý chlapec usínal pozdě večer a jen mlhavě si vybavoval zážitky z dnešního dne, který začal tak
nečekaně.
1.Urči počet vět v souvětí: 3
2. Vytvoř grafický rozbor souvětí:
1H a 2H
\
který 3V
3. Urči slovní druhy:
malý – přídavné jméno
chlapec – podstatné jméno
pozdě – příslovce
z – předložka
4. Urči větné členy:
chlapec – podmět
večer – příslovečné určení času
zážitky – předmět ve 4. pádě
dnešního – přívlastek shodný
5. Urči mluvnické kategorie:
usínal
zážitky
malý
osoba: 3. číslo: jedn. způsob: ozn. čas: min.
pád: 4.
číslo: množ. rod: muž.než. vzor: hrad
pád: 1.
číslo: jedn. rod:
muž.živ.
vzor: mladý
6. Vytvoř synonym ke slovu – zážitky: např. prožitek, událost
7. Napiš dvě slova příbuzná ke slovu usínal:např. sen, snář
7
7.1
VYHODNOCENÍ
– DOPLŇOVACÍ CVIČENÍ
Varianta A
0 – 1 chyba
2 – 3 chyby
4 – 6 chyb
7 – 8 chyb
výborně
chvalitebně
dobře
dostatečně
druh: tvrdé
9 a více chyb
7.2
nedostatečně
Varianta B
0 – 2 chyby
3 – 4 chyby
5 – 7 chyb
7 – 8 chyb
9 a více chyb
výborně
chvalitebně
dobře
dostatečně
nedostatečně
7.2.1.1
8
8.1
VYHODNOCENÍ – JAZYKOVÝ ROZBOR
Varianta A
0 – 2 chyby
3 – 4 chyby
5 – 8 chyb
9 – 11 chyb
12 a více chyb
8.2
výborně
chvalitebně
dobře
dostatečně
nedostatečně
Varianta B
0 – 2 chyby
3 – 4 chyby
5 – 8 chyb
9 – 11 chyb
12 a více chyb
výborně
chvalitebně
dobře
dostatečně
nedostatečně
9
SEZNAM LITERATURY
Český jazyk. Plzeň, Fraus 2004.
Český jazyk – pracovní sešit. Plzeň, Fraus 2004.
Testy z víceletých gymnázií 2001 – český jazyk. Brno, Didaktis 2000.
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
I/2
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
Počáteční písemná práce – 7. ročník
Mgr. Eva Marešová
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
12.5.2011
26.9.2011
PDF
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
Časový rozsah
Formy použití
Inovace a zkvalitnění výuky směřující
k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
12
MZ 2 / VY_12
7.
Počáteční písemná práce
- aplikovat získané znalosti z oblasti pravopisu
- provést grafický rozbor souvětí
- určovat slovní druhy, větné členy, mluvnické
kategorie
- provést komplexní jazykový rozbor
19 vyučovací hodina
- opakování – aplikovat poznatky z oblasti
pravopisu
- upevňování učiva –jazykové rozbory
- opakování – mluvnické kategorie, slovní
druhy, skladba
Marešová E./ ČJL/ 7./ 5
Download

ČESKÝ JAZYK II