Islám v České republice
Jana Virágová
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1351251/Number-British-Muslims-double-5-5m-20-years.html
Islám v českých zemích, ČSR, ČSSR
nezprostředkované zkušenosti
• Rakousko-Uhersko: anexe Bosny a Hercegoviny
(1908)
• 1912 v Rakousku / 1916 v Uhersku uznáno náb.
společenství vyznavačů islámu
• balkánští muslimové, imigranti ze Sovětského svazu
(Čerkesové, Tataři), studenti z Albánie
• 1934 Moslimská náboženská obec hanefitského ritu pro
Československou republiku v Praze
• po válce činnost obce ustává,
období stagnace
Islám v ČSFR, ČR
• rozvoj obce po r. 1989:
1. nárůst imigrace
2. vznik mnoha organizací: Ústředí muslimských
náboženských obcí; Islámská nadace v Praze, v
Brně; Muslimská obec v Praze, Brně, Teplicích
• 2004 UMO dosáhlo prvního stupně registrace
• 2014 žádost o registraci druhého stupně
(přiznání tzv. zvláštních práv)
Počet obyvatel hlásících se k islámu
• odhady 10 000 – 20 000 muslimů
• Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011:
3 358 osob
• sunnité
• imigranti z Iráku, Jemenu, Sýrie, Egypta, Libye,
Tuniska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, zemí
bývalého Sovětského svazu, Makedonie, Srbska
(Kosova), Turecka, Afghánistánu a Pákistánu
• čeští konvertité cca 400 osob
Mešita/modlitebna
• kultovní stavba určená ke shromažďování,
k modlitbám; společenské a vzdělávací středisko;
knihovna; místo organizace charitativní činnosti…
http://translate.google.cz/translate?hl=
cs&langpair=en|cs&u=http://sacredsite
s.com/middle_east/saudi_arabia/mecc
a.html
Brno, Vídeňská 38a
Pražská mešita, Blatská 1491
Teplice, U Nových lázní 1224/10
Kontakty:
• Praha
– mešita na Černém mostě, Blatská 1491, tel.: 281918876
– modlitebna v Pasáži Jiřího Grossmanna, Politických vězňů
14, tel.: 224227903, e-mail: [email protected]
• Brno
– mešita Vídeňská 38a, tel.: 543 243 352, e-mail:
[email protected]
– modlitebna Alfirdaus (Jazyk. škola) Masarykova 30, tel.: 722
965 327, e-mail: [email protected]
• Teplice
– islámské centrum (Kollárova 2807/8) U Nových lázní
1224/10, tel.: 777 048 128
– náležitý oděv
Hřbitovy
• Nový hřbitov v Třebíči
(skupina N3/N6)
• Olšanské hřbitovy v Praze
(2 ob – odd 29)
• Ústřední hřbitov v Brně
(skupina 107)
Pět pilířů víry
• vyznání víry
• modlitba (čistota místa, šatu, znalost správného
modlitebního směru, modlitebních časů)
• náboženská daň/almužna
• půst v měsíci ramadánu (slavnost přerušení půstu
/íd al-fitr)
• pouť do Mekky ke svatyni Ka´ba (svátek obětování
/ íd al-adhá)
Korán; sbírky tradic, právní věda
• lidské činy:
povinné x povolené/halál x zakázané/harám
strava: zákaz požívání masa zvířat zabitých nesprávným
způsobem a zvířat, která způsobují rituální znečištění;
harám: vepřové, psí sliny, zdechliny, maso zvířat živících se
zdechlinami, krev, výkaly, mléko nepoživatelných zvířat,
šlachy, narkotika, alkohol …
oděv (muži, ženy)
• stereotypy
Doporučená literatura
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Korán (česk. překl. Ivan Hrbek): Praha: Academia, 2000.
Denny, Frederick Mathewson: Islám a muslimská obec, Praha: Prostor, 1998.
Kropáček, Luboš: Duchovní cesty islámu. Praha: Vyšehrad, 2006.
Kropáček, Luboš: Islám v českých zemích. In: Červenková, Denisa – Albert-Peter
Rethmann (eds.): Islám v českých zemích. Praha: Centrum pro studium migrace,
2009, s. 21–29.
Mendel, Miloš – Ostřanský, Bronislav – Rataj, Tomáš: Islám v srdci Evropy. Vlivy
islámské civilizace na dějiny a současnost českých zemí. Praha: Academia, 2007.
Ostřanský, Bronislav: Malá encyklopedie islámu a muslimské společnosti. Praha:
Libri, 2009.
Pavlincová, Helena – Horyna, Břetislav (eds.): Judaismus, křesťanství, islám.
Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2003.
Virágová, Jana: Sunnitský islám jako způsob života aneb Každodennost
muslimských rodin v českém prostředí. [Magisterská diplomová práce.] Brno:
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2009. Dostupné z:
http://is.muni.cz/th/163109/ff_m/MASARYKOVA_UNIVERZIT1.pdf
Virágová, Jana: Tradice spjaté s narozením, svatbou a pohřbem v islámské kultuře
na příkladu syrských, jordánských, palestinských a českých sunnitských muslimů.
[Disertační práce.] Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2013.
Dostupné z: http://is.muni.cz/th/163109/ff_d/disertacni_prace.pdf
Fotografie převzaty z:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1351251/Number-British-Muslims-double-5-5m-20-years.html
http://translate.google.cz/translate?hl=cs&langpair=en|cs&u=http://sacredsites.com/middle_east/saudi_arabia/mecca.html
http://mesita.cz/galerie/mesita_dnes.html
http://www.muslimka.estranky.cz/clanky/zahalovani/dukazy-pro-dzilbab-.html
http://www.al-muminat.com/khimar-alamirah-hijab-c-21_46.html
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.fashionclothingtoday.com/wp-content/uploads/2010/08/hijab2.jpg&imgrefurl=http://www.fashionclothingtoday.com/islamic-clothing/designer-hijab/&usg=__9g0U2c-TVtSGKIVYARO8bvWVto=&h=640&w=400&sz=396&hl=cs&start=255&zoom=1&tbnid=j9qpRfNNiSFd8M:&tbnh=163&tbnw=106&ei=EcWYTYOoGYSv8gPXsbGzCQ&pre
v=/images%3Fq%3Dhijab%2Bphoto%26um%3D1%26hl%3Dcs%26client%3Dfirefoxa%26sa%3DX%26rls%3Dorg.mozilla:cs:official%26channel%3Ds%26biw%3D1024%26bih%3D448%26tbs%3Disch:11%2C7116&chk=sbg&um=1&itbs=
1&iact=hc&vpx=723&vpy=57&dur=2&hovh=284&hovw=177&tx=85&ty=180&oei=8MSYTcqsLILa4gaM28iYDA&page=22&ndsp=12&ved=1t:429,r:10,
s:255&biw=1024&bih=448
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://topnews.in/law/files/niqab-Canada.jpg&imgrefurl=http://www.topnews.in/law/women-refusingremove-niqab-canada-will-be-charged-213427&usg=__5ViTxqdnHetZwXMd1DBgM4uFIk=&h=480&w=602&sz=46&hl=cs&start=22&zoom=1&tbnid=ZqlYWdfIPj3WBM:&tbnh=126&tbnw=197&ei=0sqYTeS1EMKs8APRyNnWDA&prev=/sea
rch%3Fq%3Dniqab%2Bphoto%26um%3D1%26hl%3Dcs%26client%3Dfirefoxa%26rls%3Dorg.mozilla:cs:official%26channel%3Ds%26biw%3D1024%26bih%3D448%26tbm%3Disch0%2C665&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=732&vp
y=141&dur=1448&hovh=200&hovw=251&tx=133&ty=91&oei=pMqYTaucOZDCswbnsaTABQ&page=3&ndsp=9&ved=1t:429,r:8,s:22&biw=1024&bih
=448
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://islamic-clothing-stores.com/prodimages/niqab01.jpg&imgrefurl=http://islamic-clothingstores.com/niqab_with_satin_ribbon.asp&usg=__aozteGp8y7mbzrvph5TPM7Xt21g=&h=613&w=460&sz=26&hl=cs&start=42&zoom=1&tbnid=ttmA
kJRUI7OArM:&tbnh=164&tbnw=106&ei=LcyYTfvGLczB8QP7eDWDA&prev=/search%3Fq%3Dniqab%2Bphoto%26um%3D1%26hl%3Dcs%26client%3Dfirefoxa%26rls%3Dorg.mozilla:cs:official%26channel%3Ds%26biw%3D1024%26bih%3D448%26tbm%3Disch0%2C1406&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=605&v
py=90&dur=722&hovh=164&hovw=123&tx=66&ty=178&oei=pMqYTaucOZDCswbnsaTABQ&page=5&ndsp=12&ved=1t:429,r:9,s:42&biw=1024&bih
=448
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.czech-press.cz/afp/editor/slozky/mkcestopis/p200104MK035.JPG&imgrefurl=http://www.czechpress.cz/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D159%253Akadodenni-iran%26Itemid%3D42&usg=__YZ-6G-49JQEzxuxWVhVFvRam1s=&h=250&w=173&sz=19&hl=cs&start=37&zoom=1&tbnid=QErszNAPBZy0M:&tbnh=136&tbnw=94&ei=mHmZTcXbD8608QPijuTWDA&prev=/images%3Fq%3D%25C4%258D%25C3%25A1dor%2Bphoto%26um%3D1
%26hl%3Dcs%26biw%3D1024%26bih%3D448%26tbs%3Disch:10%2C1333&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=606&vpy=106&dur=4653&hovh=200&hovw
=138&tx=87&ty=97&oei=bXmZTbDJIJDv4ga8q5yFAg&page=5&ndsp=11&ved=1t:429,r:3,s:37&biw=1024&bih=448
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://cz.altermedia.info/images/burka.jpg&imgrefurl=http://cz.altermedia.info/ze-zahranici/nosenimuslimske-burky-muze-byt-zdravi-skodlive_5532.html&usg=__8x9lTBV8BwPtC6ixpMkuxOZCo0=&h=320&w=220&sz=37&hl=cs&start=0&zoom=1&tbnid=OlK0l2AV3bYyZM:&tbnh=141&tbnw=99&ei=L3qZTZX6Bsb_4AaSy_mRDA&prev=/imag
es%3Fq%3Dburka%2Bphoto%26um%3D1%26hl%3Dcs%26sa%3DG%26biw%3D1024%26bih%3D448%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=3
34&vpy=56&dur=2209&hovh=256&hovw=176&tx=83&ty=159&oei=L3qZTZX6Bsb_4AaSy_mRDA&page=1&ndsp=12&ved=1t:429,r:1,s:0
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_Uu0J0dc6slo/SiFnneTvIQI/AAAAAAAAABk/h3yyYGhKzxE/S1600-R/abayajubah006.JPG&imgrefurl=http://abaya-jubah.blogspot.com/2009/06/abaya-shop.html&usg=__CicljsGK5yq3ZjSzM1VDIbI_4E=&h=422&w=636&sz=50&hl=cs&start=10&zoom=1&tbnid=x6VskGOov5Z2CM:&tbnh=91&tbnw=137&ei=eH2ZTYCAKdOp8AOBjenWDA&prev=/ima
ges%3Fq%3Dabaya%2Bphoto%26um%3D1%26hl%3Dcs%26biw%3D1024%26bih%3D448%26tbs%3Disch:10%2C437&um=1&itbs=1&biw=1024&bih=
448
http://www.fashiondesignscope.com/?p=1981
Download

Islám v České republice